Advertentie

Volg de lijnen


Volg de lijnen

 zoals deze zich tonen
in het besef dat alles zal veranderen.

Oude patronen zullen verdwijnen
en nieuwe zaken en verbintenissen
zullen leegtes opvullen
en anderszins vervullend zijn.

Wees daarom gerust
en in vertrouwen
dat ook ú en uw bijdrage
anders zal zijn.

Niet minder, eerder grootser
en dieper aangelegen.

Want u behoort de verandering toe.
U en de uwen zullen de geschiedenis
alom doen vergezellen
met een ander bewustzijn dan ooit.

Want het licht zult u meer en meer aanraken
en de vergetelheid van geestesbesef
zult u opwaarderen en veruiterlijken,
opdat velen zich meer en meer
gezien doen weten.

Zó zal veel onwenselijkheid
en onnodige terughouding oplossen
en achterhaald worden
en bevlogenheid en erkenning daar zijn.

Vertrouw uzelf daarbij in uw eigen handen
en geestelijke verbondenheid.

 x

roos van wij worden wakker

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie