Advertentie

De kracht van de 2 zonnevlammen..!


Afbeelding die de invloed laat zien van een zonnevlam (CME) op het Aards-magnetisch veld, hier donker op het plaatje. Ook wijzelf zullen hierdoor worden geraakt.

Ben jij al gevoelig voor een volle maan, nou die zit er weer aan te komen.. Maar er gebeurt nóg iets intens.. De 2 zonnevlammen die vanaf donderdagochtend 06:00 uur over ons  heen zullen spoelen’, zijn bijzonder krachtig. Namelijk zo’n 10x krachtiger dan een volle maanstand…! En er is ook nog eens sprake van een volle maan vanavond..! Er zal een krachtig magnetisch veld worden opgewekt door beide zonnestormen, dat enorm versterkt kan worden door de energie van de volle maan, en ook nog eens door de stand van een aantal andere planeten. Hieronder het bericht in het Nederlands vertaald, dat ‘Earth-Keeper’ James Tyberonn, gisteren uitzond.

Gisteren, 7 maart is er dus OPNIEUW een zonnevlam tevoorschijn gekomen uit de enorme zonnevlek # AR1429, de tweede, kort na die van dinsdagavodn. En deze is de heftigste tot nu toe, ook in de hoogste klasse zonne-activiteit geplaatst: X5. Deze zal in de loop van donderdagnacht of vrijdagochtend onze Aarde bereieken. NASA’s Solar Dynamics Observatory nam deze tweede enorme uitbarsting waar, zie hier:

x

De kracht van de zonnevlam..!

z

Het solaire gas dat door de zonnevlam, een CME of Coronal Mass Ejection, wordt uitgestoten, heeft zijn eigen magnetische veld, dat in enkele dagen ná de zonne-uitbarsting langs onze planeet zal vloeien. Het zorgt voor een enorme roering in ons Aards-magnetische veld. Wanneer dit veld eenmaal door de zonne-uitbarsting naar de andere kant van de Aarde wordt ‘geblazen’ (afbeelding boven), dan ontstaat een mix van het Aards-magnetische veld en het veld afkomstig van de zonnevlam. De beide velden kunnen in elkaar raken, wat ertoe zal bijdragen dat kleine deeltjes geaccelereerd worden; deze zorgen er op hun beurt weer voor dat heldere aura’s, zoals we het Noorderlicht zouden kunnen noemen, en krachtige elektrische velden worden gecreëerd.

Deze krachtige velden hebben natuurlijk en vanzelfsprekend hun invloed op elektronica, luchtvaart, satellietverkeer en natuurlijk de menselijke aura! Volgens de Amerikaanse Nationale Oceanische en Atmosferische Dienst (NOAA) kunnen elektriciteitsnetten, gps-systemen en de luchtvaart hinder ondervinden van de deeltjesstorm. Kijken we naar het infrarode gamma van deze tweede uitbarsting, dan krijgen we dit plaatje, waarbij je de tweede zonnevlam in het eerste kwart, linksboven dus, goed kunt zien:

Feitelijk zijn deze CME enorme energie-versterkers, en deze kunnen dus ook, indien wijselijk gebruikt, worden toegepast voor vriendelijke doeleinden..! Volgens Space Weather gaat deze zonnestorm ons bereiken op donderdag 8 maart. De zonnewinden zijn een normaal onderdeel van de planetaire ontwikkelingen en een integraal deel van de planetaire ascentie. CME’s kunnen en zullen het menselijke aura beïnvoeden. Emoties zullen vooral onder invloed komen van deze zonne-uitbarsting, en negatieve emoties zullen zéker worden versterkt. Het is dus zaak om goed gecentreerd te blijven en bij jezelf. Je kunt alvast voorbereidingen treffen. Ook door het retrograde gaan van de planeet Mercurius worden deze energetische ontwikkelingen verder versterkt.

Peter Toonen

Vooral miscommunicatie en ‘reis’- problemen kunnen zich eenvoudiger manifesteren in deze situatie. Belangrijk is je voor te bereiden op een minimale invloed van de zonne-uitbarsting op je eigen aura. Zorg dat je bijvoorbeeld stabiliserende edelstenen draagt of edelmetaal. Neem eenvoudig een paar mineraalzoutbaden en/of sauna’s en blijf in beweging..

Peter Toonen zegt er in zijn mail van gisteren het volgende over: 
“Interessant vind ik dat momenteel de Maan, Venus, Mars en Jupiter vrijwel conjunct staan bij Volle Maan. Dat kun je nu iedere nacht aan de hemel zien. Dat wil zeggen dat deze hemellichamen momenteel samen met de aarde vrijwel op één lijn staan met de zon.

En juist dát is volgens mij ongekend tijdens een zonnestorm en zal er mogelijkerwijs voor zorgen, dat de invloed van de zonnevlammen wordt versterkt, als het ware verder wordt uitgerekt door de opeenvolgende elektromagnetische velden van deze -in lijn staande- hemellichamen. Ik ben benieuwd…… geen paniek, blijf gecentreerd, heb plezier!

Bedenk goed dat we zélf feitelijk elektromagnetisch van aard zijn, en dat we dus via onze lokale ster (de Zon) een galactische upload krijgen toegespeeld.

Maya-voorspelling..??
Nu we het toch over Peter Toonen hebben, is het een klein stapje om deze nieuwe ‘WAVE’ in het kader te plaatsen van de energetische Maya-kalenderdag.. Het onvolprezen werk van
Marjon Lahun Chicchan van het Planet Art Network (PAN) – Holland kwam vandaag met deze kalendertekst:

Ring van de Witte Ritmische Tovenaar – Solaire Jaguar Maan van Intentie, Seli 2

– Kin 179: Blauwe Planetaire Storm –

“Storm zegt ons te focussen op het ontwaken van het innerlijke Donderwezen, te genieten van onze transformaties en het op gang brengen van de schoonmaak te verwelkomen. Tja, zo gaat dat wel vaker met stormen; we zien vaak de wind niet aankomen (verborgen kracht van vandaag) en zitten in een ‘woesj’ voordat we het in de gaten hebben..

Blauwe planetaire storm

Er vindt in dit Hond-wavespell wel meer instant-manifestatie plaats; misschien ook omdat het de 14e wavespell is? 14 Is het codegetal van de Tovenaar en da’s goed te merken! Een perfecte storm kan energie vrijmaken vanuit de eigen motor om de intenties tot stand te brengen en zichzelf te katalyseren tot een wonderbaarlijke dag.

Blauwe storm: ‘De wereld ziet er altijd wat nederiger en opgefrist uit na een goede storm. Storm is een ruwe kolkende bevrijding van spanning en elektriciteit, die door het laden van de lucht de atmosfeer aanpast. Cauac ontketend bewustzijn van en respect voor de energie, als dat wat de materie activeert, bezielt.
Het hele universum bestaat uit miljarden reflecties van de expressie van energie. Storm vraagt ons te onderzoeken hoe we onze energie kunnen samenleggen en richten om de kracht en mogelijkheden van onze innerlijke vermogens zo effectief mogelijk toe te passen.

Ze nodigt ons uit meer bewust te zijn van subtiele energieën en de energetische lading van onze gedachten, woorden en daden op dit moment. Vaak zijn donder en bliksem verstoringen die positief en zuiverend zijn. Roep je innerlijke donderwezen op, bevrijd je intensiteit, ontmoet de uiteindelijke transformatie, dat wat voorafgaat aan volledige realisatie van de totaliteit. Veranker jezelf in het centrum van de stilte waar de chaos omheen draait!”

Vooral de volle maan van donderdag 8 maart zal de zonne-energie nog eens EXTRA versterken. En andersom!

Gebruik deze energie..!
Er zijn inderdaad mogelijkheden om deze energie ten voordele voor jezelf te gebruiken. Hoewel deze golf enorm krachtig is, zijn er ook andere astrologische ‘samenspanningen’ die het mogelijk maken dit te doen. Met name het retrograde lopen van Mercurius, zoals Peter Toonen ook aangeeft, geeft je toegang tot een uniek veld van hogere dimensionaliteit. Tenminste…. als je ervoor zorgt dat je jezelf stabiel houdt. Het is een krachtige energie om door dimensionale sluiers te breken. Aldus komt de uitdrukking dat de ‘sluier erg dun aan het worden is’ ook in een ander daglicht te staan. Letterlijk dus..

De massale instroom van ionische energie kan worden gebruikt voor het harmoniseren van ‘theta golven’ van de hersenen. Hierdoor ontstaan zaken eenvoudiger in de materie vanuit de gedachten. Maar het is een zwaard dat ook aan twee kanten snijdt. Het hangt er maar vanaf wat je van plan bent met dat zwaard…! Het hangt allemaal af van je op welke gedachten jij je focust in deze unieke energetische situatie. Het kan inderdaad een ‘onverwachte verrassing’ zijn..

Deze tijdsperiode kan beide kanten uitvallen, afhankelijk van je bewust-zijn en emotionele stabiliteit. De retrograde-lopende Mercurius, kan ervoor zorgen dat je hoge-vibrationele doelen bereikt, maar ook is het heel wel mogelijk om extreem lucide visioenen op te wekken.. Blijf dus in ieder geval van drugs af in deze periode, als we je dat mogen aanraden…!

Om af te sluiten met inspiratie, tonen we hier graag de schoonheid van deze zonne-energie, in een time-laps filmpje (tijdopname) dat gisteren, 7 maart is gemaakt in Michigan (VS) aan het Lake Superior (!).(Maker: Shawn Malone en muziek van Liquid Mind ‘Awakening’.

 x

Energetische duiding van dit fenomeen.

x
2012 © Hannah van Buuren – Stichting Poort

x

Een CME (Coronal Mass Ejection), oftwel een zonne-uitbarsting. (Juni 2004).

Zonnevlammen zijn niet zo maar stormen vanuit onze zon het heelal in, waar ze op onze planeet het internetverkeer kunnen storen. Het zijn magnifieke uitwaaieringen van hooggeladen elektrische deeltjes. Als zodanig zijn  het stormen van informatie. Als zodanig zijn het manifestaties van Hoge Engelen, die onder meer onze planeet ‘aandoen’ om evolutie-wijsheid door te geven. En als zodanig hoeven wij dus helemaal niet verrast te zijn door het optreden van hen, juist nu, in VISSEN 2012. Tijdens de volgende zodiakmaand RAM zullen er nog meer komen.

Hoge Engelen van Informatie in Liefde stormen het bewustzijn van onze planeet binnen, en -mits we het toestaan- ook ons eigen bewustzijn. ‘Toestaan’ is hier het kernwoord. De ziel van onze aarde opent zich hiertoe. Hoogbewust als zij is, heeft zij weet van de noodzaak aangeraakt te worden, omdat evolutie altijd een spel is van raken en aangeraakt worden, van tegengestelden die elkaar raken en elkaar in die ontmoeting ver-heffen.

Wat de Aarde doet, kunnen wij ook doen. Juist nu, in het zodiakteken ‘VISSEN’, kunnen we ons diepste ziele-vrouwelijke laten aanraken. En straks in het teken ‘RAM’ is de aanraking van het mannelijke aan de beurt. Mits we het toestaan.

Blijf daartoe niet aan de buitenkant van het zonnevlammengebeuren, ga erin. Ontmoet de engelenkracht van Heelheid, van Informatie in Liefde. Het is niet zo moeilijk. Engelen brengen altijd een vorm van heelheid; dat is hun Grote Wezenskracht. Zo ook de Engelen die wij zonnestormen noemen.

 

Diep van binnen zíjn wij heelheid.

Onze zielen vloeien in elkaar over.

En onze zielen zíjn in zichzelf al heelheid.

Heelheid tussen vrouwelijk en mannelijk, pure heelheid.

Tussen leven en dood.

Tussen donker en licht.

Onze zielen omvatten alle tegendelen in zichzelf, en juist dáárdoor ook met elkaar.

x
Onze ziel dringt de laatste maanden aan op bewuste heling. Doodeenvoudig omdat geheelde mensen de eenheid kunnen ervaren , maar gefragmenteerde mensen niet. Je ziet wat je bent.

Dit is mogelijk. Je kunt je bewustzijn naar je ziel verplaatsen via je etherisch liefdeslichaam. Je kunt daar het pure vrouwelijke in jou ont-dekken en het pure mannelijke, het pure leven en het pure overgaan naar een ander soort leven. Het pure duister (kiemkracht!) en het pure licht. Het ligt in jou om ont-dekt te worden.

Kunnen we ze eerlijk en zuiver allebei beleven, dan helen we onszelf èn onze wereld.
Heling van je relatie tussen je mannelijk deel en je vrouwelijk deel ontsluit meteen ook andere mogelijkheden: eenwording van binnen en buiten, èn: het heilig huwelijk tussen je persoonlijkheid en je ziel!

Op 31 maart en van daar uit op 9 juni gaan we deze heling ervaarbaar in onszelf áán. HIER voor de link naar ‘Stichting Poort’.

 

Advertentie

131 thoughts on “De kracht van de 2 zonnevlammen..!

 1. Erg goed artikel.
  Deze zonnestormen, gecombineerd met een krachtige volle maan én een bijzondere planetaire conjunctie lijken wel het startschot te zijn voor een komende spectaculaire versnelling van gebeurtenissen.
  Misschien ook het geschikte moment voor alle zwaardvechters onder ons om, zwaard in de hand, positieve veranderingen (een nieuwe Aarde)te visualiseren. Hoewel zwaardvechters geassocieerd worden met strijd, zou ik deze keer willen vragen om een eerder kalmerende invloed te hebben. Dat wij de Aarde helpen om haar zuiveringswerk op een ‘vloeiende’ ttz. niet-schokkerige manier uit te voeren.

  Dit kunnen we doen door goed geaard te blijven en de raad van Little Grandmother op te volgen door steeds bergkristal op het lichaam te dragen. Ik denk dat het belangrijk is om alle gebeurtenissen rond ascensie niet al te catastrofaal te laten plaats vinden. Onze galactische vrienden benadrukken zelf ook dat zij de tectonische activiteit zoveel mogelijk milderen, om chaos te vermijden. Chaos die het massale ontwaken in de weg zou kunnen staan en al te veel in de kaart van de Illuminati zou spelen.

  1. Als de Samoerai in het filmpje op de homepage.. Niet slaan, maar opvangen met het scherpst van de snede..

  2. Anel, ik ben vast een zwaardvechter dan, ik geloof dat ik de hele dag door niet echt vrienden hebt gemaakt, ik moet het tot mijn schaamte bekennen, ik ben erg aan het zwaarden geweest tot nu toe, ik heb ook wel sorry gezegd, dat wel, die rare onrust van vorige week is wel ineens veel minder,rare dingen hoor………. mensen

 2. ooooooooh vandaar dat ik zo aan het Flippen waszz zeker, mmmm als deze storm gaat liggen blijkt Monika haar inschatting bewaarheid te worden, en Cossz die zich met de trechter op de kop de stenen trappisten kop niet zomaar gek laat maken, dat Maagdelijke Digitaal Onbevangen Bezwangerde Maria Lisz waarschijnlijk toch niet zo’n frequente intense Wtk player blijkt te zijn als waar ik in al mijn overmoedige Moon Mars Dansen met de Ganzen gekte Yesterday toch weer op ingezet had, dusz gehoopt had… dom dom dom dom (domme gans die ik soms toch weer ben zou Dawn gezegd kunnen hebben)

  Nou jah ingewikkeld gezegd, vrije uitnodiging, aanmoediging, aansporing (ontsporing), hey kom op Lisz maak ons de ingedutte SP Marcccpssss Maan Zonnenstorm kop nog eens goed gek hieroooh wil juh? Ik wil ut… We hebben last van ZonneWende en Moon Eye, en dan hit de peop de fans, ooooh Lisz Woesh laten we de boel hier nog eens op stelten zetten, dat ik het niet meer droog hou en zo. De oudjes beledigen, gewoon voor de gein, moeten ze tegen kunnen vin ik, jah ik ook (om de duvel niet oud god gloeiende gdverdedvrrr).

  Je t’attends (vrij vertaald zoiets als ik wacht met totalitaire ontspoorde passie & smart op JOE tegen beter weten in)

  Wende Snijders – Je t’attends
  http://www.youtube.com/watch?v=EHlTu9P6dy4

  1. Oh, dan weet ik hoezo ik me voel hoe ik me voel….en de rest.;)

   Hier is een ‘klachten’ lijst, wat er behalve Liefde en Verlichting, nog zo allemaal kan spelen….
   Wel in het German, but we’re neighbours, dussss 🙂

   Was aber können Sonnenstürme und davon ausgelöste geomagnetische Stürme bewirken? Diese Frage müssen wir in drei unterschiedlichen Bereichen beantworten.

   Auswirkungen auf unsere Technik:

   • Störungen von Satelliten zur Kommunikation bis zur vollkommenen Zerstörung (vernieling)
   • Störung der Navigation
   • Störungen des weltweiten Funkverkehrs (radiogolven)
   • Beeinträchtigung des Flugverkehrs durch Störung der Navigation, der Kommunikation und erhöhte Röntgenstrahlenbelastung der Besatzungen und Passagiere
   • Überspannungen in Stromnetzen
   • Überspannungen in Schienennetzen (spoorwegen)
   • Kollaps der gesamten Stromversorgung; im schlimmsten (ergste) Falle eines gesamten Kontinents über mehrere Tage, Wochen oder gar Monate

   Auswirkungen auf biologische Systeme:

   • Nachgewiesene erhöhte Belastung von “elektrosensitiven” Menschen (ca. 15-20% der Bevölkerung) durch:

   o Stimmungsschwankungen
   o Schmerzzustände in Gliedern (ledematen)
   o Kopfschmerzen
   o Anstieg der Herzinfarkt- und Schlaganfallraten (beroerte)
   o stark veränderter Blutdruck
   o vermehrte Unfallgefahr (ongeluk)
   o gesteigerte Agressivität (verhoogde)
   o erhöhte Selbstmordraten
   o Anstieg der Depressionen (toename)
   o Emotionale Veränderungen und Mentale „Kettenreaktionen“
   o Zwangsvorstellungen, Ängste, Wut, Depression, Stimmungsschwankung
   o Allgemeine Zustände von Unwohlsein
   o Luzide oder sonderbare (übernatürliche) Träume (dromen)
   o Schlaflosigkeit oder unterbrochener Schlaf (verstoorde)
   o Auswirkungen auf Magen und Darmtrakt (uitwerkingen)

   • Verirrte Tiere insbesondere Vögel und Waale (verdwaalde)

   Auswirkungen auf die Natur:

   • Polarlichter auch genannt Aurora Borealis oder Umgangs-sprachlich Nordlichtern, obwohl diese auch auf der Südhalbkugel vorkommen.

   Von all den körperlichen Problemfeldern haben Sie sicherlich (zeker) noch wie etwas gehört, dennoch (en toch) ist es vielfach wissenschaftlich bewiesen.

   Vorreiter (Pioniere) auf diesem Gebiet sind Prof. Dr. Franz Halberg und Prof. Dr. Germaine G Cornelissen-Guillaume vom Chronobiology Center, University of Minnesota, Dieter Broers, Prof Neil Cherry und viele mehr.

  2. @ Monika, dat had ik al bijna twee weken allemaal geloof ik, nu is het rustiger, misschien ben ik wel zonziek hihi

  3. Uit deze lijst heb ik al het een en ander gehad zo te zien.
   Maakt niet uit. Zolang ik nog maar gezond opsta ’s morgens.

  4. Ja, soms weet je niet meer van wie of wat de ‘klachten’ komen 🙂
   Maar heb ook slecht geslapen, hoofdpijn, cyclus in de war….maar goed…we zijn gewoon gevoelige peertjes, dames 😉

  5. Ik heb vandaag vrij genomen en ben lekker in de tuin gaan werken. Dan er ook maar vol in.( Hoofdpijn ,hartkloppingen, slapeloosheid, check,heb wel een tandje te ongeduldig iets uit de kast gerukt wat klemde, met een stuk keukenkastje als gevolg)

  6. ausgelöste Überspannungen und weitere ver verwijderde politische entwicklungen op 50 graden südlicher Breite van de Südhalbkugel in de buurt van de Zuidpool NEUSCHWABENLAND

   NEUSCHWABENLAND: The Lost Colony
   http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1062439/posts

   Monika wij ingedutte verNederlandertjes moeten maar eens opnieuw gaan leren dat Amerikanen niet onze werkelijke bevrijders zijn geweest en dan wij Hollandertjes niet veel met de Anglo-Saksische cultuur hebben van huis uit, dat we veel meer lijken op onze Oosterburen dan we gehersenspoeld zijn, Engelsen zijn vreselijke mensen, op school hadden ze mij wijs gemaakt dat Engels cOOl was, ook door televisie, toen ik voor het eerst een Engelsvrouw en Engelsman in Nederland ontmoette schrok ik me rot, wat een afschuwelijk volk is dat zeg, okay ik heb het niet over de Schotten en de Ieren, dat klikt meestal wel bij mij, van de andere Engelse stammen weet ik nog niet welke het meest botsen met mij, Welsh ging ook niet goed bij mij..

   Cozz Monika kan ook best fijn streng zijn, dat wij onze tijd niet onnozel mogen verdoen en verprutsen en zo, is heel goed voor jou en voor mij, heb jij je Duitse huiswerk al wel serieus gedaan vandaag, op de wereld school van Red herring pipi piraat Laura Dekker van The High Sea Society (compleet wetteloos, ideaal toch) gaan ze mijn wereld school methode misschien nog wel implementeren, schoolboeken mee op de boot en wat de docent zegt staat in een bijlage boekje zei ze tegen Jeroen Flauw & Grijzeman, betekent dat je minstens 8 uur per dag extra hebt om je eigen tijd in te kunnen delen…

   http://pauwenwitteman.vara.nl/Uitzending-detail.113.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=25449&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1546&cHash=8e7640163fccf8ffa1c61134bc5c0f8a

   Quote:

   ” Red herring is een Engelse uitdrukking en wordt gebruikt in de context van dwaalspoor of misleidende hint.
   In de literatuur en film wordt een “red herring” meestal gebruikt om de lezer op het verkeerde been te zetten. Het wordt veel toegepast in moordverhalen. Men tracht bijvoorbeeld de lezer/kijker ervan te overtuigen dat een moord werd gepleegd door personage X, terwijl op het einde blijkt dat persoon Y de moordenaar is.

   Een “red herring” wordt ook gebruikt voor een valse protagonist: men tracht de lezer/kijker te doen geloven dat personage X degene met de goede bedoelingen is, terwijl hij later de slechterik blijkt te zijn. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Red_herring

   Dit is mijn Duitse Johann Wolfgang von Goethe Huiswerk Les op Zonne-Energie vlammen van vandaag;

   ik had vooral last van mijn geïrriteerde Südhalbkugel en Verirrte Luzide Traumvorstellungen über mehrere Tage en er zaten enorme Zerstörungen in mijn Funk Verkehr dit veroorzaakte dan weer schwankungen 50 Herz (Hz) kopf Schmerzen en andere fysieke Kettenreaktionen dat ging dan weer vast zitten in mijn körperlichen Problemfeldern maar al deze verschijnselen zijn uitgebreid nauwkeurig beschreven in de Neue Germanische Chronobiology van Doctor Hamer aus Ost Friesland daar zijn übernatürliche verklaringen voor te vinden omdat Sonnenstürme inwerken op de hogere dimensies van uns dasein in de ideale wetenschappelijke Kaiser-Wilhelm-Gesellschaftlichen verband ” mit beschränkter haftung ” (betekent letterlijk vertaald vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.)

   Quote:

   ” Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Duits) betekent letterlijk vertaald vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het is een rechtsvorm in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en andere Centraal-Europese landen. Meestal wordt hiervoor de afkorting GmbH gebruikt, maar in Oostenrijk wordt het vaker GesmbH genoemd. Vaak wordt Gesellschaft voluit geschreven, en mbH los toegevoegd.

   Dit komt overeen met de “besloten vennootschap” (bv) in Nederland of de “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” (bvba) in België. In het Franstalige deel van België wordt dit “société privée à responsabilité limitée” (SPRL) genoemd. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung

  7. ‘ik heb een kop als een rauwe’ zeggen ze dan in Drenthe, ik weet niet zeker wat dat betekent maar ik heb ook koppijn al dagen achterelkaar en onrust en slecht slapen, Haaaaaaah Imke er ligt weer een onderdeel van je Huis Eruit, Eerst de VoorDeur, Nu de Design Keuken aan diggelen, jij bent echt Ruig zeg, de Vrouw van Zes Miljoen in Actie

   “I Gotta Blow Out” (Alarmfase Red Alert, we have a problem Houston, Mayday Mayday… gentlemen we can rebuild him, we have the technology, en dan te bedenken dat ze in de jaren zeventig WErkelijk Hiermee bezig waren….. geen wonder dat ik niet kon slapen van deze serie, als kind voelde ik dat dit geen fantasie sf waszzz, alptraumen heb ik er van gehad maar was ook niet weg te slaan van deze serie….

   The Six Million Dollar Man TV Intro
   http://www.youtube.com/watch?v=HofoK_QQxGc

  8. @ Hyper…de Engelsen zijn ook wel aardig…tenminste die ik dan ken en heb leren kennen…
   Leuk hoe je de woorden hebt ingevoegd in je tekstje…heel crea…dus de zonnenstormen doen hun werk 🙂
   ennuh, zo streng ben ik niet…valt echt mee, hoor 😉

  9. Ja , je zou het niet verwachten , maar die Engelzen zijn afentoe net mensen . Ever so perculiar , isn’t that ?

  10. hey een idee Imke we gaan gewoon samen met Johan ergens belastingvrij kamperen, Neu Niemandsland (Soevereine Mini Staat) scheelt een heleboel onroerend zaak belasting gezeur en afvalstoffen waterschapsheffingen en zelfs genotsbelasting lees ik, helemaal crazy dat we dat ons laten welgevallen.

   en dat ene beeldje van die inelkaar gedoken Mensch, daar zou je een Grote Bronzen Versie van kunnen maken, die zijn veel duurder toch? scheelt ook weer..

   Kamperen maar waar, 1952
   http://www.youtube.com/watch?v=7Qe1dR_vr3A

   Quote:

   ” Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.

   Belastingplichtig voor de eigenarenbelasting is de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Dat is degene die bij het kadaster staat ingeschreven met het meest verstrekkende genotsrecht. Voor de gebruikersbelasting is belastingplichtig degene die de onroerende zaak gebruikt, al dan niet krachtens persoonlijk recht.

   Vanaf 2006 is het gebruikersdeel voor woningen vervallen en bestaat de onroerende-zaakbelasting alleen nog maar uit de eigenarenbelasting. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, bestaat de gebruikersbelasting dus nog wel. De ozb is een zogenaamde ‘tijdstipbelasting’, waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is. Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Onroerendezaakbelasting

   kamperen in een Indianen tent op een Eilandje uit de kust, een ministaatje, daar waar je je eigen wetten kan bepalen, dat werd hem niet in dank afgenomen door de FBI, John Trudell is een Indiaan, ik weet niet van welke stam, het is een knappe Indiaan, zeker niet alleen qua uiterlijk, op oudere leeftijd ziet hij er eerder puiker dan besmuikter uit, zo moet ik het dan maar zien dat ouder worden.. (mijn leeftijdscomplex neurose, had m’n grootvader ook heel erg, heb ik van hem overgenomen)

   John Trudell Documentary
   http://www.youtube.com/watch?v=7jm0iOoyED8

  11. Ik dacht dat ik een zeer heftige griep te pakken had (heb nooit griep), maar dan is het dit! Klim langzaam uit het dal, maar ben nog wel “raar”. Op naar de volgende zonnestorm, misschien ben ik dan wel immuun geworden, hoop ik!

  12. Hey Willie!, das een tijd geleden, ben je toch weer eens boven water komen drijven? De vorige keer, half jaartje terug of al langer, toen had je heel erg griep zei je maar toen moest je mannetje er op uit gestuurd worden om een Wondermiddel te halen maar die kon niet of was ook ziek en toen moest je zoon ingeschakeld worden maar die kon niet want die woonde aan de andere kant van het land en had het te druk met z’n werk…

   Quote:

   ” Oscillococcinum (commonly shortened to Oscillo) is a homeopathic alternative medicine marketed to relieve influenza-like symptoms. It is one of the most popular homeopathic preparations, particularly in France. Oscillococcinum is manufactured by a French company, Boiron, its sole manufacturer. There are, however, other manufacturers who make similar preparations. Oscillococcinum is used in more than 50 countries. In France, it has been in production for over 65 years. The preparation is derived from duck liver and heart, diluted to 200C—a ratio of one part duck offal to 100200 parts water. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Oscillococcinum

  13. 3.13: Willie, welcome back man..! En niet immmuun worden hoor tegen deze krachten, dit geweld.. Het is geen geweld, het is ‘geweldig’..!! Geniet ervan, focus op je intentie om deze energie te leiden naar… Whatever je wil. Gebruik hem om je hart ‘water te geven’.. Het is geen griep, maar ws. ‘weerstand’.. haha.. Whatever, it’s yours!
   Plenty where this came from. Plenty more to come!!! Dus wordt niet immuun man.. Zonde, toch?

  14. Willie toch nog steeds woMAN ? Toch … ? Man man man , veul te veul energie in de lug , ken er nie van pittuh .

  15. @HyperAlert 9 maart 2012 om 01:51
   Had ik een half jaartje ook griep?, nou dan weet ik niet wat dit was (kwam ook lichte longontsteking bij en heb op dit nog te maken met de staart ervan en natuurlijk weer hardstikke doof en ik ben al gehoorgestoord!), dit is dan de tweede keer dat ik griep had sinds 1976 (kraamperiode). IK heb geen Oscillococcinum gebruikt vanwege de basis lever en hart van de eend: informatie van m’n dochter! Maar het hielp me altijd wel: suggestie? Ik weet het niet. Ik hou nog steeds van je en je reacties Hyper; ik lees WantoKnow wel, maar heb op de een of andere manier even aversie tegen reageren gehad, moest ergens doorheen en heb ook veel moeten doorstaan.
   @GuidoJ 9 maart 2012 om 09:26: dankjewel Guido, ik wil zeker niet immuun worden tegen “deze krachten”. Is het voldoende dat ik momenteel YogiTea, Heart Warming drink Guido? Grappig dat je me man noemt (wilde ik als meisje wel zijn hoor, een jongen had volgens mij veel meer privileges/mogelijkheden), mja maar ik ben een woeman. Eigenlijk is woman meer dan man hè? Hahaha.
   @cozmic 9 maart 2012 om 14:52, dus beste cozmic je ziet: woman, wijf (mooie benaming!), vrouw, mens van het vrouwelijk geslacht! Inmiddels gepit?
   Dankjulliewel voor jullie reactie. WanttoKnow neem ik elke keer door als ik achter of voor de computer zit, want WTK is favoriet samen met Unitynet en Niburu. En jullie reacties volg ik al helemaal met grote belangstelling. I love you all!

   3.15
   cozmic
   9 maart 2012 om 14:52
   Willie toch nog steeds woMAN ? Toch … ? Man man man , veul te veul energie in de lug , ken er nie van pittuh .

  16. Yo Willie ( zou Alf zeggen ) zo vlak voor je verjaardag werd je errug ziek , in oktober , je was toen bang dat je niet van je pensioentje kon gaan genieten weet je nog . Dominee Dick heeft nog een mis aan je opgedragen , nu heeft ie het te druk met zijn beukennootjesbomensingel die niet gekapt mag worden . En ja kep al weer normaal kunnen pittuh 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=lAGy6H7KaDE

  17. @ cozmic 3.18: Heb zeker veel te veel van de crème de mente gesnoept, want ik weet dat allemaal niet meer, maarruh ben wel ik oktober jarig, dus! Nou vergeet ik altijd wel waar wat ik allemaal “geleden” en onder leden heb/gehad; toch, nu ik mijn hersens pijnig, geloof ik wel dat het zo was ja.

  18. de gebeden van Dominee Dick hebben toch geholpen Willie, Cozmic heeft zo’n OverSoul Super Geheugen, daar kunnen de oude bibliotheken van Arcadia niet eens tegen op, samen met de piezo elektrische goddelijke geheugen vonk ontsteking van de kristallen schedels ben jij nu weer helemaal up to date, geregenereerd zoals dat heet, jah ik lees jou ook altijd graag Willie en krijg dan ook een warm gevoel, dat is en blijft tijdloos! Ik had al wel het gevoel dat jij heel erg tussen Hemel en Aarde hebt geworsteld Willie, zo gaaf dat je er nu weer een beetje boven op bent, we kunnen je hieroooh nog niet missen hoorrrrr..

  19. Aversie Willie, daar heb ik bij tijd en wijle ook last van. Alles moet soms even opnieuw z’n plekkie krijgen in je systeem of juist uit je systeem gegooid worden. Je doet zoveel indrukken en wetenswaardigheden op, soms is het niet meer te doorzien wat werkelijk is en onwerkelijk. Daar neem ik dan ook de tijd voor anders draai ik door.
   Het meest aantstekelijke is als het weer vanouds gezellig begint te worden op WTK. Dan moet ik gewoon weer van de partij zijn, haha. Vroegah las ik alles, ook de reacties dus, nu doe ik alles op gevoel. Misschien mis ik hierdoor ook het een en ander, ieder vrij om mij (en anderen) hierop te wijzen.

   Als we hier geen licht kunnen creëren op deze site, dan lukt het nergens, zoiets…

  20. @Hyper: Hahahahaha, jij bent ik en ik ben jij en samen zijn we een en al(l)een zijn we allemaal en allemaal zijn we een en we zijn geen van allen iemand als we allemaal (een) zijn. Dominee Dick ken ik niet maar hij zal ook een van ons zijn anders zijn we niet compleet en zijn we allen een iemand. Maar we willen niet iemand zijn maar niemand. En de een acht de ander uitnemender dan zichzelf, en draai het wieletje nog eens rond; de ander ben jezelf en jijzelf bent die ander, dus geen van allen zijn we anders! Ik zit maar een beetje te dollen hoor! 🙂

  21. We zijn inderdaad allen één, hier ben ik weer. Dag Willie, welkom terug! Blij dat je er weer bent!
   Ik ben inderdaad een beetje druk geweest met de beuken, maar het heeft al wel veel respons opgeleverd, namelijk meer dan 3.600 mensen die de petitie hebben ondersteund zie http://www.redeenbeukenleven.nl. Dat heeft zoveel indruk gemaakt, dat het gemeentebestuur heeft besloten om een beslissing om de beuken te kappen uit te stellen. Ze willen meer informatie om tot zorgvuldige besluitvorming te komen. Wij, als tegenstanders van de beukenkap, trekken ondertussen alle registers open om het gemeentebestuur van hun onzalige plannen te doen afzien. We hebben daarbij ook de koninklijke familie betrokken in de vorm van prinses Irene, via haar Lippe Biesterveld Stichting (Natuurcollege) en in de vorm van Pieter van Vollenhove, via het Nationaal Groenfonds, waar hij voorzitter van is.

   Ondertussen had alles wel zoveel van mij gevergd, ook door de weerstand van het gemeentebestuur en met name de burgemeester, die mij in verschillende regionale media van leugens en halve waarheden beschuldigde, maar vervolgens zijn excuses aan mij moest aanbieden om dat hij te ver was gegaan, dat ik zelf ook een tijdje op vakantie ben geweest (wintersport, St Anton met veel skivermaak en apres ski vermaak in de Mooser Wirt) om weer een beetje bij te komen van alle geestelijke inspanningen.

   Om even weer iets van mijn dominees kant te laten zien . Ik lees net vanavond tijdens het eten het boekje “Worden wij opgetrild?” van Willem Glaudemans, de vertaler van de Nag Hammadi geschriften en “De Cursus in Wonderen”. Ik kreeg het boekje vanmiddag van mijn shiatsu therapeute. Heel leuk boekje om te lezen!

  22. Ah Dickie Dick is er ook weer , het is afentoe net een seance , je roept ze op en ze verschijnen 🙂 Fijn dat de Fagus sylvatica singel tenminste nog 2012 mee mag maken en leuk om te horen dat die stoute burgervader je voeten heeft mogen kussen , dat zal em leren wie er de baas is huh ? Nom de sju ! Ja het lijkt er op dat we Willie’s geheugen afentoe even moeten opfrissen , zal zo zijn voordelen wel hebben in deze verrotte wereld om teenentander te vergeten .
   Memories…http://www.youtube.com/watch?v=OPbvGgBp59g

  23. Willy heel geboeid in 1 teug geluisterd naar de interactieve (denk tank) toespraak van jouw (en nu Onze) Krishnamurti link, dank je, ontroerend, het was net alsof wij 2 daar in het publiek zaten Willy, heel intense allemaal binnengekregen, moeten we weer eens vaker doen, net als vroeger (half jaar terug).

   http://www.jkrishnamurti.org/nl/krishnamurti-teachings/view-video/washington-talks-full-version–1-of-2.php

   aah Cozz als ik iets over de Nag Hammadi geschriften zeg, dan is er een grote kans dat Dick daar op triggered en dan na een stevige power preacher erlebnis booster rap talk van Dick dan is er grote kans dat Willie alsnog Ahaaah denkt van oooh jaaah dat isz Dick van een half jaar terug!? En zo niet dan nog geen man en vrouw over boord, dan mag Dick zichzelf opnieuw uitvinden in de vernieuwde ogen van Willy, heeft ook z’n schoonheid in het Moment van het ‘dasein’ (echt zo’n Monika woordje, heerlijk).

   Quote:

   ” Een deel van Heideggers project in Sein und Zeit (Zijn en Tijd) bestaat eruit om een nieuwe filosofische taal te ontwikkelen. Deze taal heeft wortels in het alledaagse taalgebruik. Dit levert een vreemd terminologisch kader op. Het denken van Heidegger is bovendien erg genuanceerd. Woorden die sterk op elkaar lijken en van elkaar zijn afgeleid hebben vaak verschillende, maar verwante betekenissen en dit maakt het vrijwel onmogelijk om één, afzonderlijk ‘Heideggeriaans’ woord te begrijpen.

   Dit geldt ook voor Da-sein (Nederlands: er-zijn). De banale betekenis van er-zijn is eenvoudigweg ‘mens’. Heidegger kiest echter de term er-zijn om aan te geven dat de mens een eigen zijnsgesteldheid heeft. Dat wil zeggen dat er-zijn een bepaalde manier van zijn is. Het er-zijn van de mens is een afzonderlijk soort van zijn. Dit impliceert echter niet dat het menselijke Zijn ook afgezonderd is van het Zijn in het algemeen. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Dasein

  24. Hyper , Nag Hamaddi ? Ik durf te wedden dat Dick daar nog NOOOOOOIT van geheurd heb . Zal mij benieuwen . Ik vond trouwens een Drentse band , zo effe opzoeken , iets met Heidevolk ofzo , mythologie en metal . Komt er toch nog wat goeds uut Drent nie ? Kunnen ook Tukkers zijn btw . 🙂
   http://www.youtube.com/watch?v=reOLeLX0Q9U

  25. potverdriedrommels Cozz, ik krijg verschrikkelijk goeie kriebels van dat ‘Heidevolk’ Stampij nummer zeg, ik kende ze nog niet, in de commentaren is te lezen dat Duutsers vlak over de grens het ok kunnen waarderen disse zalige Captain Cave Mannen Melodie…

   Hier lust ik wel pap van, kieken en luusteren wat die aaaandere nummers van ut ‘Heidevolk’ doen.
   Het sluit enorm aan op mien vraogende visioen over de Oorspronkelijke Aardse Oer Menschen, hoe die er uit zien en hoe ze zijn (dasein), daar waar Dan Winter over sprak, dat die waarschijnlijk ook nog de voorouders zijn geweest van de latere Lyrische Sterren Mensen.

   1 (buitenaardse) foto die over internet rond zwerft doet mij denken aan het mogelijke Uiterlijke Gezicht van die Puurdere Mensen, zoals Wij in het begin allemaal waren, nog voordat er aan ons gesleuteld werd vanuit de goud mijn belangen van Sirius A..

   Ik ga even zoeken of ik die foto snel kan vinden, zwaardere jukbeenderen, ander voorhoofd, maar niets mis mee of zo, kan zo over straat lopen zonder dat mensen het erg opvalt…

   ‘Asket’ bedoel ik, los van de lage oren, bredere neus en neus brug, ander voorhoofd, puurder of zo, het is subtiel maar ik zie het wel bij haar.

   http://www.iigwest.org/investigations/meier/images/And_Yet_They_Fly-English-Asket-Nera-small.jpg

   Why Don’t We Call Them Cro-Magnon Anymore?
   http://archaeology.about.com/od/earlymansites/a/cro_magnon.htm

   Quote:

   ” Cro-Magnon is the informal word once used by scientists to refer to the people who were living alongside Neanderthals at the end of the last ice age (ca. 35,000-10,000 years ago). They were given the name ‘Cro-Magnon’ because in 1868, parts of five skeletons were discovered in the rockshelter of that name, located in the famous Dordogne Valley of France.

   Scientists compared these skeletons to Neanderthal skeletons which had earlier been found in similarly dated sites such as Paviland, Wales; and a little later at Combe Capelle and Laugerie-Basse in France, and decided they were different enough from the Neanderthals, to give them a different name.

   Recent research over the past 20 years or so, however, has led scholars to believe that the physical dimensions of so-called ‘Cro-Magnon’ are not sufficiently different enough from modern humans to warrant a separate designation. Scientists today use ‘Anatomically Modern Human’ (AMH) or ‘Early Modern Human’ (EMH) to designate the Upper Paleolithic human beings who looked a lot like us, but did not have the complete suite of modern human behaviors. “

  26. maar Asket kan ook een verraderlijke Nordic zijn met twijfelachtige Orion allianties, schijnt dat Nordics prima ‘na te maken’ zijn, zegt dusz niets over het innerlijk…

  27. @ Cozmic, ik weet dat je hovenier bent en daarom voor jou als kenner is de beukenlaan waar je over spreekt in 3.26 voor de volledigheid een “fagus sylvatica purpurea” (purper rode beuken) laan.
   En over Nag Hammadi gesproken: Ik wordt op dit moment erg getriggerd door het boek Het Gesprek met de Verlosser. In dat boek onderwijst Jezus dat de mens in staat is door zelfkennis, door het onderkennen van de archontische (duistere)invloeden in hemzelf, deze krachten te overwinnen. Daarom, zegt Jezus tegen de ingewijde leerlingen (zoals Maria Magdalena, de apostel der apostelen)in dit geschrift, dat ze niet bang hoeven te zijn, geen angst hoeven te hebben voor die archonten (machten), want door ze in de ogen te kijken zal niets meer van de archonten in hun aanwezig zijn en kunnen ze ongehinderd de archonten, wachters, aan de diverse hemelpoorten passeren. Ik vond de volgende tekst wel mooi:

   In het Gesprek met de Verlosser zegt Jezus:

   “Als iemand niet in de duisternis staat,
   zal hij niet in staat zijn het licht te zien.
   Als iemand niet begrijpt hoe het vuur ontstond,
   zal hij erin opbranden,
   omdat hij de wortel ervan niet kent.
   Als iemand niet eerst het water begrijpt,
   zal hij niets kennen.
   Wat betekent het dan voor hem
   daaruit de doop te ontvangen?
   Als iemand niet begrijpt
   waar de wind die blaast vandaan komt,
   zal hij erin meelopen.
   Als iemand niet begrijpt
   hoe het lichaam dat hij draagt is ontstaan,
   zal hij erin omkomen.
   En hoe wil iemand die de zoon niet kent
   de Vader kennen?
   En voor hem die de wortel van alle dingen niet
   zal kennen,
   zullen ze verborgen blijven.
   Hij die de wortel van het slechte
   niet leert kennen,
   is er ook geen vreemde voor.
   Hij die niet begrijpt hoe hij kwam,
   zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan..”

   Ik las daar vanavond over in het boekje van Willem Glaudemans “Worden wij opgetrild?”. We zijn op weg naar een hoger trillingsniveau, stelt hij in zijn boek. Maar wat mondiaal geldt, geldt ook voor ons persoonlijk… Wat “onzuiver” is m worden gezuiverd (of gelouterd). Al het verborgene zal geopenbaard worden! Ik merk alleen zelf dat ik er soms nog erg van schrik als er zich nog zaken aandienen in mij, waarvan ik dacht dat ik ze al achter mij had gelaten. En ik heb dan de neiging om mij ervan af te wenden i.p.v. het recht in de ogen te kijken. Door deze vorm van verzet wordt dat stuk alleen maar groter, merk ik. En dat kost heel veel energie!

  28. Hyper , ja leuk hè dat Heidevolk , ik kwam het toevallig tegen toen ik een zo heftig mogelijk nummer zat te zoeken om Imke te overtuigen dat ik niet in de galactische strontput was gevallen . Het baart mij zorgen als ik zelfs in mijn uiterste sarcasme nog gotverslimme serieus word genomen . ahhhhh f%ck it , so what ?
   http://www.youtube.com/watch?v=wPUo9-WZt8g

  29. @ Dickie Dick
   Ja altijd als hovenier en natuurliefhebber gewerkt . Purpurea moet met een grote P en tussen ‘ ‘ , dus ‘Purpurea’ geschreven worden ( mijn blaasie geen wind in de pijp 🙂 ) geslachtsnaam , soortnaam , cultuurvariëteit .
   Op dit moment ben ik één angry gremlin omdat ik zie dat we weer op een kruising zitten die onze toekomst bepaalt en de hele teringmikmak als gehypnotiseerde kippen de uitgestippelde route volgt .
   Ik durf niet te zeggen of je ‘Cozmic ‘ dan op zijn best of op zijn slechtst tegenkomt , maar Nag Mohamedani mot dan effe wachten 😉

  30. @ Cozmic, precies, we zitten op een kruispunt dat de toekomst bepaalt! Dat is mooi gezegd! Dat schrijft Willem Glaudemans ook in zijn boekje “Worden wij opgetrild?” Hij zegt als het ware dat we van een lagere trillingsfrequentie naar een hoger trillingsniveau gaan. Maar dat gebeurt via een ” kwantumsprong”, schrijft hij. En hij vergelijkt die kwantumsprong (in ons zelf) met die van zandpatronen als je de geluidsfrequentie, dus het trillingsniveau verhoogd! En dat gebeurt nu op Aarde, onder invloed van bijvoorbeeld die zonnevlammen! De Schumann-frequentie van de Aarde is aan het verhogen!
   Je hebt bij zandpatronen wanneer de geluidsfrequentie wordt opgevoerd eerst de fase van de structuur van de oude orde (zeg maar de ongelouterde mens) , dan een korte fase van chaos (waarin we nu zitten en dat heel veel energie van ons vergt omdat we er ons tegen verzetten) en dan komt de fase van de nieuwe orde. Zie het you tube filmpje http://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8.

   Glaudemans schrijft dat je hetzelfde fenomeen waarneemt op subatomair niveau. Als energie wordt toegevoegd aan elektronen die om d ekern van een atoom draaien, gaan ze, na hele korte tijd in superpositie te hebben bestaan, plotseling van de ene stabiele baan over op een andere, van de ene kwantumtoestand naar de andere. Ze doen dit zo snerl dat ze gelijktijdig lijken te “verschijnselen en verdwijnselen” om met Harry Potter te spreken!

   Dus, kortom, don’t worry, ik ben op dit moment ook verschrikkelijk instabiel (en chaotisch) en ik accepteer het maar! Ik moet morgen weer om 7 uur mijn bed uit om naar mijn werk te gaan (bij het Heiedevolk in Coevorden, Drenthe), maar ik accepteer het maar dat ik maar een paar uur kan slapen. Ik moest dit zelf even begrijpen en van me af schrijven! Nu kan ik rustig slapen en durf ik te wedden dat ik rustig in slaap val en morgen uitgerust op sta!

  31. Hmmm das apart Dick, 1 dag geleden kreeg ik het volgende filmpje onder ogen.
   Gaat over het opvoeren van (geluids)frequenties, totdat er letterlijk een keltisch kruispunt verschijnt, de mogelijke sleutel tot het kruispunt tussen Materie en Massa en Tijd…

   Ennuh Inzicht in Duisternis, ook die van m’n eigen, jah ik weet het, het is zelfs een vereiste om een stap verder te kunnen komen, maar leg dat maar eens uit aan de “teringmikmak die als gehypnotiseerde kippen de uitgestippelde route volgen”. Die spijkeren liever een door de hyena media gekozen sufferdje aan het brandend kruis op een publiek dorpsplein om dan vervolgens fijn vrolijk weer zelf de popiejopie uit te kunnen hangen terwijl ze zelf vermoedelijk erger dan een uur in de wind stinken.. het BNN en RTL en NOS en Telegraaf gevoel zak maar zeggen.

   Secret of the Sumerian Tablet
   http://www.youtube.com/watch?v=wSX-xHE-CqU

  32. @ Hyper,ik begrijp je, maar “oordeel niet opdat je niet geoordeeld zult worden”. Blijf in je eigen kracht! Ik geloof in het “100 aapjes” effect. We zijn er in mijn visie aleen verantwoordelijk voor dat we zelf de “kwantumsprong”kunnen maken. En mijn geloof is dat er dan een moment komt dat er voldoende kritische massa is om als mensheid de kwantumsprong te maken naar een hogere dimensie. Natuurlijk zien we om ons heen de “chaos” (verloedering), maar dat is die korte (tussen)fase die mijns inziens nodig is om als mensheid de kwantumsprong te maken. Kijk er naar zonder er een oordeel aan te verbinden!

  33. @ Hyper, interessant dat filmpje over de Secret of the Sumerian tablet in 3.35. Ik was helemaal niet met dit onderwerp bezig, maar ik kreeg gisteren ongevraagd het boekje “Worden we opgetrild?” in handen en werd gelijk getrokken naar dat fimpje waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe (zand)structuurveranderingen werken onder invloed van hogere geluidsniveaus. Het is vergelijkbaar met structuurveranderingen van water ( Masuru Emoto) onder invloed van veranderingen van intentie ( positieve dawel negatieve gedachten). Dit is toch wel weer een fraai staaltje van synchroniciteit!

  34. En let op, he? We bestaan voor 70% uit water en voor de overige 30% praktisch uit zand (aarde)! Dus, nu begrijp ik de woorden van Jezus in het Gesprek met de Verlosser(zie 3.31) pas echt goed. Indien we geen idee hebben wat de invloed van de enorme invloed is van de hogere trillingsfrequentie van de AARDE (de Schuman resonantie)op ons menselijk lichaam, dan zullen we tijdens de overgangsperiode (de periode van “chaos”)erin verzwelgen door krampachtig te proberen vast te houden aan het “oude” i.p.v. ons over te geven zodat we de kwantumsprong vervolgens kunnen maken naar de volgende dimensie. Hier komt bij mij weer het verhaal van de vrouw van Lot om de hoek kijken. Lot en zijn familie worden (in het verhaal uit Genesis) door een engel bevolen om de (brandende) stad Sodom (of Gomorra, ik weet het niet meer) te verlaten en niet meer om te kijken. Maar de vrouw van Lot was zo aan dat hun mooie bestaan “gehecht” geraakt dat ze het niet kon laten om vanuit de bergen om te kijken. En vervolgens veranderde ze in een “zoutpilaar”!

  35. @ iedereen hier….wie het interessant vind…Ik las net in de comments iets over trillingen/frequenties of zo…kwam net dit tegen….en ja hoor, de techniek is er…magnetron straling om in onze huizen te kijken….een Porsche die een apparaat mee vervoerd, die mensen, eventuele terroristen ‘laat koken’ is al op een beurs in Abu Dhabi een hit…het is jaaaaaa in het Duits MAAR er zijn ook gedeeltes in het Engels. En met bronnen vermelding.
   Het gaat me meer om, dat de techniek zo ontzettend ver is…en we vergeten dat nog wel eens…

   http://www.politaia.org/umwelt-und-gesundheit/mobilfunk/das-ende-des-privatlebens-ist-in-sicht-dr-munzert/

   @ Hyper en allemaal…ich wünsche Dir/Euch ein schönes Dasein….(leven)

 3. Een prikje nu zou eigenlijk wel eens goed zijn. Misschien dat iedereen er dan ook werkelijk rekening mee gaat houden. Water, telefoon, internet, treinen, auto’s, tv en radio, elektronische deursluitingen, bruggen en sluizen, de scheepvaart, de supermarkt enz. enz.
  Ik wil niet overdrijven hoor. 🙂

 4. Hoe wil men anders verlicht raken in 2012 ?! Het is wel de manier om het licht dan van 2 kanten te mogen ontvangen en voor mij is er zelfs een 3de, want krijg al sinds een paar weken licht therapie, wat me enorm goed doet om er weer langzaam bovenuit te krabbelen. En een beetje extra vitaminen D boost is ook nooit weg… Uit die positieve kant kan je het ook nog bekijken, ook mijn zonnepanelen zullen er van fluctueren. Mocht er dan toch iets uit gaan vallen dan is het een verademing van; “Kijk! men was er zo voor gewaarschuwd…!”. Vermoedelijk zullen er nog wel veel meer gaan komen en waarom angst hebben voor iets wat er al zo vaak gebeurd is…

  http://www.youtube.com/watch?v=s689wjbpkuQ&feature=related

 5. Ik heb niet echt gekwetst, maar voelde wel meer drang om wakker te schudden zeg maar, maar als mensen nog niet klaar zijn dan is dat moeilijk en stuit je op weerstand en kritiek,mijn ware doel en opzet is helpen om de drenkeling aan land te krijgen, ik hoef natuurlijk niet zijn arm er af te draaien,symbolisch gesproken dan he, die stap omhoog kan moeilijk zijn, ik wil het zo graag, dan krijg je je hele sociale netwerk over je heen omdat je tegen de stroom in gaat en niet in hun straatje, bijzondere dag vandaag dat zeker!

 6. Beetje apart , ik werd vanochtend om 6 uur wakker na een gekke droom en kon daarna ook niet meer slapen ( 3 uurtjes nachtrust ) Ik moest ergens een haag snoeien en iemand had alle lavendel omgemaaid in die tuin , Toen ik rond keek zag ik vanalles in de brand staan en mijn hond lag in het vuur , ze bleek niet dood te zijn , maar ik moest wel eeen krokodil zijn kop inslaan .
  Tijdstip , hond , vuur en lavendelkleur komen alle 4 in dit artikel voor 🙄

  1. Sorry Cozmic. Ik moest even hartelijke lachen om de capriolen die jij vannacht hebt uitgehaald.
   Ik weet zelf niet meer wat ik droomde. Wel chaos. En uren slaaptekort ja. Ik ben de hele dag wat dizzy geweest. Nu is het over dus zal ik weer wel niet best slapen.
   Dromen in een korte nacht zijn mij meestal niet helemaal duidelijk. Te suf om te begrijpen waarschijnlijk. 😀

  2. Mooi Paul , hetzelfde als wat ik steeds loop te roepen 🙂 we zijn zowel zenders als ontvanger !!

  3. Ik hoor je heus wel roepen Cozmic, al speel ik af en toe een tikkie doofstom. Misschien eens tijd voor een firewire linkje…

 7. dit wordt zoizo weer een redelijk onrustige nacht…door de volle maan…de zonnevlammen en hun effect z’n er een axtratje boven op in de zin van nog meer energie (minder nachtrust)

 8. Vanochtend de hond uitgelaten en de energie helemáál toegelaten.. wauw..!@! Ik dacht nog: ‘wat ga ik ervan maken’.. Nou ‘gewoon’.. GELUK! En dat is héhé.. gelukt!! Geluk is idd een werkwoord..
  En op het gevaar af hier een wauwelverhaal te houden, maak van die energie ‘IETS’.. ‘Geluk in je hart’ bijvoorbeeld. Hoe plat het misschien ook mag klinken..! Het werkte bij mij en nog steeds..!!
  Voor vandaag voor jou, deze YouTube uit 1974 (alweer..)

  1. Was wel heftig ja, ik zat in de tuin en op het moment dat ik de zonne-energie liet binnenstromen werd ik spuug-misselijk! 🙂

  2. Spuugmisselijk en doodmoe al de hele dag. Toch maar gewoon de dag genomen zo die kwam.

  3. Solar plexis, zonnevlecht spanningen als je het mij vraagt. Zo ervaar ik ze.
   Versnelling van oude rommel zien te transformeren, zodat het beter stroomt, de energie en zo.

  4. Ik werd zelf trouwens rond 3 uur vannacht wakker, badend in het zweet. Alles was raar in m’n droom, bedorven voedsel overal. Daarna continu in half slaap half wakker bewustzijn gelegen. Van alles passeerde de revue…

  5. Ik voelde me sinds tijden weer eens een stuk beter, vermoedelijk werkt de transformeren van de energie heel erg goed, heb het al vorig jaar toe gelaten als voorwaarde. Het was toen al een verkrampte onderneming van pijnen en niet lekker voelen, heel langzaam merk ik verbetering op in me zelf en voel dat ik de vernieuwde energie goed mee overweg kan. Rare en nare energie ervaring worden nu juist een ondersteunend power source waar ik merk dat er aardig wat wilskracht daarvoor nodig was om tot zover te komen. Kom maar op met de rest van deze transformatie, ben er immers helemaal klaar voor, wakker zijn is voor de matrix uit zijn. Wordt je ziek dan zit je toch nog gevangen en bent niet ontvankelijk genoeg voor de vernieuwing.

  6. Het versnelt transformatie en je wordt met je neus op de feiten gedrukt. Is wel goed voor mij, ik kan nog wel eens een foute uitweg zoeken maar die kansen zijn nu wel zo’n beetje bekeken. Kan aan mij liggen maar zo voel ik het.

  1. Ja wou al zeggen Janee, het haar op je hoofd staat van nature al overeind….

 9. Energie is overweldigend, ik zit vol daadkracht,rare nacht gehad, ook heel warm, sterke spirituele aanwezigheid, ik zou als een dolle van alles willen doen met die energie,maar blijf bewust stil, iets is nog niet klaar, ik kan alleen niet benoemen wat, buiten enorme nafta lucht hier in Rotterdam of elk geval aan deze kant, toch is het windstil, zoals het kan zijn voordat er onweer komt, verpest mijn humeur wel die lucht,die hoort er niet( al beweren sommigen dat wij hier niet horen en maar weg moeten gaan als we er zo last van hebben, zo erg is het al)ik ervaar meer prikkels, ik kan al niet tegen onrecht, maar het lijkt nu op dit moment versterkt, klopt zeker zoals er boven in het verhaal is aangegeven.

  1. Ik kan ook niet tegen onrecht. Ik merk alleen wel dat ik hier in twee manieren in kan gaan staan. Of ik hou nooit meer op om al het onrecht aan het licht te brengen met een negatief gevoel, daarmee voel ik me heel slecht. Ook kan ik erin gaan staan met een gevoel dat wij met positiviteit en onze kracht de boel veranderen. Hoe meer licht wij de wereld in brengen, hoe sneller de negativiteit de wereld uit zal zijn. Haat en negativiteit werken aanstekelijk maar er is niets zo aanstekelijk als liefde en licht. Dat wil diep van binnen eigenlijk iedereen. Zelfs de meest duistere types op aarde.
   De duisternis zit vast in zijn eigen manier van waarnemen. Vanuit een duister verleden en met lage frequenties gevoed, zijn ze steeds dieper in de ellende geraakt. Aan de oppervlakte kunnen ze geld en macht hebben maar in hun diepste diepte zijn ze doodongelukkig. Ze willen alleen maar meer geld, macht en sex omdat het werkt als drugs. Meer, meer meer. Tot het uiteindelijk ophoudt. Ze kunnen zich niet zomaar bevrijden uit deze ellende. Het is als een trauma, waar ze in dit leven waarschijnlijk niet meer vanaf komen.

   Maar goed, dat kunnen we inzien, we hoeven ons er niet mee te vereenzelvigen, sommigen zijn niet meer te redden. Laten we onszelf en de wereld maar redden i.p.v. culturen, tradities, economieën, verslaafden. Die energievreters krijgen hun zin niet meer.

 10. Het voelt goed, de energie geeft levenskracht en opent ogen,
  Het is vreemd maar het lijkt alsof ik hier ben als “toeschouwer” van wat er komen gaat om vervolgens, zoals Lida zegt klaar te worden gemaakt voor iets groots, iets moois en niet te bevatten voor degenen die in een diepe slaap zijn.

 11. First contact met de Galactische Federatie, verteld door oud-VS militair Bob Dean tijdens een interview met Kerry Cassidy van Project Camelot Radio.
  Dean verbleef 6 weken op een ruimteschip van de GF en zegt dat de mens een glorieuze toekomst tegemoet gaat.
  Kerry Cassidy daarentegen houdt nogal halstarrig vast aan haar visie van ondergang en vernietiging. Is kennelijk bang om toe te geven aan hoop en vertrouwen en verkiest haar onzekerheden om te zetten in doemdenken. Moet doodongelukkig zijn, als je ’t mij vraagt.

  http://aquariuschannelings.com/2012/03/10/bob-dean-meets-the-gf

  1. Kerry Cassidy versus de twee hangouderen van de Muppetshow 🙂
   Minuut 54 ; the USA is a great country with a great political system , probably the best on the planet …. whaaaa
   Good ET , bad ET >>> Salusa for the rescue !!
   problem , reaction ,sulution ….. welcome in the matrix

  2. @ cozmic
   Tja soms zit the mindf*ck heel diep,en is het verdedigen van die ingeprente standpunten haast onbewust…..Je zou toch eens moeten toegeven dat je het helemaal mis hebt , nee dan nog maar eens laven aan de ol’american dream. Bovendien is hij natuurlijk een ex service man(zoals hij zelf zegt) en nog niet bewust schijnbaar dat dat slechts een belevenis is in deze incarnatie , hij is een ziel.

  3. @ marcel ,
   Kip Kerrie Cassidy heeft bij mij weer een pluspuntje verdiend 😉
   Op het moment dat hij over de hiriarchie begon en dat die derde partij boven in dat hierarchische systeem zat , gingen mijn alermbellen rinkelen . The 2 grumpy old men bleven maar doorhameren en verlulden zich vrij snel . De Federatie van het vage licht heeft ze duidelijk te pakken . Ze waren even vergeten dat kip Kerrie ook mensen als George Kavassilas heeft geïnterviewd .
   http://www.youtube.com/watch?v=qInzZm_tMC8&feature=related

  4. met mijn autie achtige oog is Bob Dean zelfs niet in de verste verte de oude Bob Dean van pak um beet een jaar terug voor z’n “coma”, je kunt zelfs aan z’n kop zien dat ie F’ed is out of space van achteren en van voren, ik ga dit interview nog eens grondig seconde voor seconde bekijken, voor zover mogelijk want het eerste half Uur kwam Totaal niet binnen bij mij, er zit ‘Iets’ in de weg, begint wel duidelijk te worden welke Virtuele Realiteit van Het 4d projectie Orion Camera We Salute You Team aan het k*tten is geweest hoogst waarschijnlijk, projectie virtuele geprojecteerde schijn Shamballah scam interventie ervaring tot de Vierde Macht in het kwadraat?!!

   Vooral ook de ouwe mannen agressie naar Kerrie Kip toe in het begin, voor z’n “Coma” was ie zowat het liefste schoothondje van Kip Kerrie maar nu is het een Valse Fake sacherijn geworden, was vorig jaar absoluut niet zo, ook dat verwijtende dat zij hem vorig jaar gefilmd had en zomaar in z’n geheel allesz op Internet gezet, totaal andere (negatieve) lading dan hoe hij vorig jaar was en reageerde, heel opmerkelijk, voor mij is het de oude echte Bob Dean niet meer…

   Net zoiets als de kunstmatige stand in van Obama versie 3.11 met ritssluitingen op z’n hoofd ?!

   Bob Dean voor de Prozak Fluoride Behandeling en na de Prozak Fluoride Behandeling, subtiele energetische verandering in het zware negatieve en geslotene, hij doet nu alsof hij open isz, we kennen dat effect wel op het forum hier, spelen alsof je open bent en doet maar ondertussen en andersom kan natuurlijk ook…

  5. minuutje 44 “Us and Them”

   zoals hierooh we het ook altijd moeten voelen, zelfs als ik er even niet om gevraagd heb, het zal ingepeperd worden, direct of via een omweggetje, komt het niet van hunnie dan komt het wel van wullie jullie gullie, zolang we dat vaste prik patroon niet onder ogen zien right under onze eigen ogen hierooh, en ook in mijn eigen omgeving hetzelfde K*t drama telkens weer opnieuw, alsof de duvel er mee speelt… and it goes on and on and on and on zou Lex uit Tex gezegd kunnen hebben..

   Us and Them – Pink Floyd
   http://www.youtube.com/watch?v=vcG47CpsU6c

  6. Hyper , ik wist dat jij het ook zou zien , het lijkt alsof ze tegen 2 jehovah getuigen zit te lullen .

  7. Hey Cozz, bij deze een 8 delige presentatie van Dan Winter waar ik Yesterday nogal van onder de indruk wasz en ben, omdat hij zooooveeeel Galactische puzzelstukjes aan elkaar weet te lijmen, het is een beetje een krom scoliose mannetjes hex met vreemde brede heupen en elongated verlengd Egyptisch achterhoofd zoals hij zelf ook zegt van zichzelf maar man ooh man wat weet hij de broeder twist preHistorie van de mensheid en het betrokken plaatselijke cosmo politieke Quadrant van onze Melkweg hierooooh machtig mooi met genoeg Humor te reconstrueren en theatraal neer te zetten en ook heel interactief met z’n weetgierige mini publiek….

   Leve dit soort vreemdsoortige professor barabas weirdos met spinnenwebben in hun grijze haartjes

   http://www.earthwatcher.nl/columns/249-column-daniel/3747-de-oorsprong-van-ons-dna.html

  8. Oke ga er even voor zitten HyperAlert. Heb net 2 weken geleden een atlasprofilax laten doen. Ben benieuwd wat Dan Winter te zeggen heeft.

  9. Ik vind het een zeer boeiende documentaire ben nu bij deel 7. Ga hem straks voor de 2de x zien om de hoeveelheid informatie te verwerken.

  10. Haah leuk JaNee, jij ook al, ik ben nu ook voor de tweede keer aan het kijken…

   Voor mij is het alsof hij een enorme hoop met losse kerstboom takken aan elkaar lijmt, met als gevolg dat vanaf nu elke “Mythische” overlevering een mogelijk zinnig plekje krijgt en extra de moeite waard is om van voor naar achteren te leren kennen in alle denkbare facetten, in het Grieks, Sumerisch, Hebreeuws, of op z’n Hopies of op z’n Chinees, alle overleveringen zoals bijvoorbeeld de Nag Hammadi geschriften of die andere dode zeerollen kunnen nu gemakkelijker als extra Levendig ‘WaardeVol’ beschouwd worden, niet voornamelijk als hopeloos oude verstrooiende verwarrende confetti stukjes die alle kanten kunnen opvliegen.. vin ik, geeft hoop voor Iedere VerhalenVerteller die zich afvraagt welk verhaal de moeite waard is om te leven en / of na te pluizen.

  11. zo bij mij zit het danig vol . Tis even wennen maar mooi hoor die grijzende prof.Ja al heeft hij misschien niet( misschien ook wel) het goede verhaal , hij weet het wel te brengen wauw.maar teveel voor een keer dus dat wordt later nog eens zien .

  12. @coz en hyper
   Laat het nu net dergelijke honende reacties zijn die de meeste mensen ervan weerhouden om hun ervaringen te delen zodat wij lekker dom kunnen blijven. Deze twee ‘muppetheertjes’ hebben de verschillende kanten van ons bestaan ervaren. Eerst waren zij klokkenluiders en werden door organisaties als Camelot op handen gedragen. Doch, zij kwamen ook in aanraking met buitenaardsen, waaronder minder goedwillige, eerder onverschillige entiteiten en tenslotte met een spiritueel hoogstaande groep. Deze laatste heeft zich tot doel gesteld om ons en onze planeet van de ondergang te redden. Wanneer Bob Dean stelt dat, wanneer de mens zich realiseert wie/wat hij in werkelijkheid is, hij VRIJ is, hoor ik daar echt geen seniel ouwetje, maar een erg hoopvolle boodschap.

  13. @ Anelle ,
   Die Galactische Federatie waar op vele sites channelingen van staan , Salusa met zijn Nordic maatjes , kan ik niet anders zien dan een valkuil uit de New Age kerk . De slechterikken maken er een zootje van en als de tijd rijp is komen zij met hun super ufo’s de arme mensjes redden , het is net Hollywood .
   Het feit dat ruimteschepen aan evolutie gekoppeld worden is al een nadenkertje , nog meer tehniek , nog meer afhankelijkheid , verder van onze natuurlijke essentie dieper in de Matrix . Hierarchie , ook zo’n mooi woord dat een ras boven het andere stelt omdat ze verder ontwikkeld zijn .
   Wie in deze superhelden wil geloven , die mag van mij hoor , but I smell a rat .

  14. @ cozmic
   Ik denk niet dat je kunt stellen dat techniek per definitie een diepere verbinding met de matrix hoeft te betekenen. Wel moet je oppassen dat je ruimteschepen zoals wij die kennen incluis de vliegende schotels( alles van metalen zeg maar)niet automatisch koppelt aan een verder gevorderde beschaving. Immers we worden dom gehouden en die schotels zijn gewoon van aardse makelij. Als je echter een morfend lichtschip tegenkomt ligt de zaak ,denk ik , anders. Ook het idee dat alle buitenaardse( multi dimensionele )wezens van goede wil zijn,lijkt mij een misvatting. Immers wat is “goed”, dat hangt af vanuit welk standpunt je het bekijkt.Of om het anders te stellen aan wie stel je de vraag en van wie verwacht je het antwoord?
   Evenzo kun je de vraag stellen of de buitenaardse ons willen helpen. Wat versta je onder hulp en bestaat die hulp niet uit het verzorgen van het vee ( in de ogen van de buitenaardse)Kortom blijf allert en skeptisch maar met een open mind.

  15. @cozmic
   Technologie en techniek zijn niet hetzelfde. De hoog spirituele beschavingen hebben geen techniek nodig, zij zijn hun eigen technologie, oa. door gedachtenkracht. Bob Dean zegt zelf dat er ook buitenaarsen zijn die eerder willen profiteren dan helpen, maar hij zegt er ook bij dat àndere spelers – die van de GF – ons en onze planeet hulp gunnen en die ook bieden. Die ons willen helpen komaf te maken met onze onderdrukking en uitbuiting én dit ook duidelijk maken aan de overgebleven Annunaki en Grey’s, (zij die zich niet bij de GF aansloten en bondgenoten bleven van de Illuminati) die eigen agenda’s hebben.
   Wil je nu echt beweren dat wij, die vastzitten in 3D en alles behalve hoog spiritueel zijn, geen hogere bewustzijnsvormen nààst ons staan hebben, ik zeg wel nààst, niet boven. Met hoger bedoel ik geen hiërarchische staat, maar spiritueel meer ontwikkeld, groter en ja, ook véééél liefdevoller. Wil je nu echt zeggen dat wij niks te leren hebben van beschavingen die onvoorwaardelijke liefde hoog in het vaande dragen?
   Wanneer je naar 3D-normen blijft denken : meester/knecht; hoog/laag; goed/slecht; liefde/haat, geraak je er nooit uit. De hoger geëvolueerde buitenaardse beschavingen hebben grote achting en bewondering voor ons, aardbewoners, juist omdat we erin geslaagd zijn ons uit het moeras van de lage dichtheid te worstelen en hogere aspiraties koesteren : dat van onze terugkeer naar volledig bewustzijn. Dat is de reden waarom zij ons hun onvoorwaardelijke hulp aanbieden, omdat wij die verdiénen.

  16. Het is niet dat ik het niet wil geloven, maar er zit mij steeds in mijn achterhoofd als ik verhalen over “channelingen” lees; Hoe weet de ontvanger nu zo zeker van wie of wat hij of zij deze boodschap krijgt? En dan moet ik aan de mindcontrol experimenten van oa de CIA denken. Daar wordt al decennia van alles op dat vlak onderzocht. Dus wie zegt mij dat men niet in staat zou zijn om hele volksstammen via beelden /stemmmen ed in het brein te kunnen laten geloven dat ze met geesten, Salusa, Jesus,God himself enz enz aan het communiceren zijn?
   (en misschien kunnen ze daar grapjes mee uithalen door een schaatser op een cruciaal punt een andere bocht te laten nemen ofzo; “Kijk chef, het lukt ook onder hoogspanning!”)

  17. @Imke
   De channelers zelf dringen er steeds op aan de boodschappen kritisch en met onderscheiding te lezen, juist omdat er altijd kans op storing bestaat.
   Ik pas bij alles wat ik lees de ‘hartmethode’ toe. Wanneer je met je bewustzijn in je hart (orgaan) bent, voél je wanneer iets wel of niet klopt. De reactie is echt fysiek. Bij de waarheid, ‘groeit’ je hart, ook al is het bericht daarom niet positief. Bij leugen, voel je een spontane afkeer en afstoting. Het hoofd wordt teveel door het ego aangestuurd, terwijl het hart waarheid en leugen àànvoelt. Ons werd geleerd het hart niet te vertrouwen (emotie) en het brein alle heil toe te dichten. Het omgekeerde is net het geval. Het is je hart dat je vertrouwen moet.
   Doe ’s de test en ga bij het lezen/luisteren/kijken naar je hart.

  18. @ Anelle
   Ik hoorde Mr Dean toch echt meerdere malen het woord hierarchie gebruiken . Zoiets als ; the third party that came into play are on the highest level in the hierarchy ……dat impliceert dus dat ze in hetzelfde clubje zitten en het impliceert nog veel meer , nl dat zij op evolutienivo het hoogst haalbare goedje denken te zijn . Dit klinkt overduidelijk als de Orion groep die vastzit in 4D , van mij mogen ze , ze zullen daar hun nut wel hebben , maar ik blief ze niet .
   Ik kan me wel voorstellen dat Mr Dean enthousiast was en volledig verblind was door de schoonheid die hij zag of die hem voorgespiegeld werd en dat hij daardoor oprecht dacht een belangrijke boodschap te brengen . Die Jehovagetuigen die ik regelmatig aan de deur heb , die denken dat nl ook . Een bliss ervaring maakt een hoop psychotropen los in je hersenen en je hebt het licht gezien … denk je . Sorry folks , it was only a trip .
   Maar goed , nogmaals ; wie met ome Salusa in de boot genomen wil worden die hou ik niet tegen . Ik zal die 4D monstertjes geen lekker hapje uit hun muilen stoten 😉

  19. Is er iemand op deze wereld die echt weet hoe het nu zit. Ik heb de afgelopen jaren verschillende channelings gevolgd. Maar ik heb steeds meer het gevoel gekregen dat er iets helemaal niet klopt.
   Nu ben ik altijd op mijn gevoel afgegaan bij alles wat ik doe en ervaar.
   En ik heb daar altijd op kunnen vertrouwen. Dat blijf ik ook wijselijk doen.
   Ik krijg het gevoel dat we veel beloofd worden middels channelingen maar er allemaal dreigen naast te grijpen omdat we niet wakker genoeg zouden zijn.
   We zullen het echt allemaal zelf moeten doen en kunnen de mouwen wel alvast opstropen.
   Dat hoeft niemand uit te leggen. Dat is steeds duidelijker.
   “Power to the people” komt dan in mij op en laten we dat dan maar doen denk ik bij mezelf. Wat voor geklets uit de ruimte we ook te horen krijgen we kunne enkel vertrouwen op ons eigen gevoel en onze eigen liefde voor medemens en alles wat er verder leeft op deze aardbol.

  20. Tis ook de vraag wat de jeugd gaat doen. In Amerika maar ook in veel EU landen is er zo’n 50% jeugd werkeloosheid. Gaan die protesteren of criminele activiteiten plannen om aan poen te komen?

   Als je het mij vraagt, het kan alle kanten nog op.
   De jeugd is trouwens ook het meest vatbaar voor mind control activiteiten van media.
   Hopelijk gaan ze zelf eens nadenken door alle info o.a. door internet.
   Overal worden mensen en kinderen steeds bewuster. Dat moet ook gezegd worden.

  21. Haaaaah hah gnork snork (zoals Martijn z’n moeder lacht) met mijn netboekje schuddend op mijn bolle berend botje buikje (net gegeten) heeeeeeel treffend en grappig Selenium SiO2, soort kwarts kristal met hexagonale eigenschappen volgens Dan Winter;

   “geklets uit de ruimte”

   ik vin ut grappig, neeeh ik durf ook niet de lekkere hapjes uit de 4d monster mondjes te stoten, krijg we gedonder mee, met de dondergod uit de Bij-Bal, dus euhm, maar 1 probleempjuh voor mijn, Anel is recent omgetoverd tot An (Anu) El le, ze is een vrouw geworden, een digitale Eva, nou ben ik bang dat ze heeeeel knap isz, en dan kan ik er persoonlijk niet goed tegen als ze opgevreten gaat worden, snappie

   *Schnappi – Schnappi Das Kleine Krokodil*
   http://www.youtube.com/watch?v=aUc8ACrVPX4

   Scheiße Hast du das gehört, JaNee heb zun nekkie recht laten zetten, hoe heet die Zwitserse ingreep ook alweer, je weet wel die Atlas Profilax recht laten zetten, die Anu god digger slaven drijvers hebben die uit je nek klets wervel hoogst waarschijnlijk (probability data point) expres scheef op slot gezet, zodat wij geen fut en dusz geen bliss experience voelen, daardoor geen ascentie kansen volgens Dan Winter, de echte goden komen alleen via de Zon (Star Ster Vuur) in onze wereld, de rest dat zijn van die Worm hole amateurs, van die foute duffe creepie Druiffie Merkaba opstarters met de verkeerde start sleutels, als ie nou maar met z’n hebberige beesten klauwen van knappe Lilou uit de Media Mace afblijft

   kom je in een duister krochten deel van het Universum terecht, onder de valse voorwendselen dat daar de Hemel isz. Zo gezellig dat Imke hier ook weer isz, jammer dat Eye de laatste tijd zo Arro uit de hoogte doet, zal wel met ascentie perikelen te maken hebben, Tessz waar ben je nou, machtig mooi discussie onderwerp hieroooh dacht ik zo, willen de werkelijke Pleyaden nu opstaan (wie van de drie).

   Scheiße Hast du das gehört, prinses Dawnie is voor het Argus Tribunaal gedaagd door de hoogste Arend, daar kan JahWehJahWatNouw niet tegen op, wauw, ze hebben haar zonder kleren afgebeeld, mooie vrouw maar ze heeft een blinddoek en een scheef hangende weegschaal in haar knappe poezelige handje geklemd.. weet ik eindelijk hoe ze er uit ziet, oog verblindend, letterlijk.

  22. @cozmic
   Ik denk dat je teveel met je hoofd luisterde ipv met je hart. Dan zou je merken dat Dean naar een uitdrukking, een vergelijking zoekt voor wat hij bedoelt. Hij zegt, vraagt eerder : “Hoe noem je het, een hiërarchie?” Je weet dat deze ex-militair zijn hele beroepsleven niks anders dan hiërachische toestanden heeft gekend. Bovendien lijkt hij niet direct het juiste woord of begrip te vinden om uit te leggen, dus kiest hij voor een vertrouwde term. Terwijl hij duidelijk een groep spiritueel hoogstaande zielen bedoelt en met ‘hiërarchie’ wil hij aangeven dat deze zielen uit een zeer hoge dimensie afkomstig zijn. Zelf noemen zij zich onze familie. Dat zegt toch genoeg? Bij dit soort boodschappen is het belangrijk om naar de geest te begrijpen en niet naar de letter. Laat het letterlijk interpreteren maar aan de Jehova’s ed. De ‘letter’ versta je, de ‘geest’ begrijp je en da’s echt niet hetzelfde. Wij kennen gewoon geen woorden om bovennatuurlijke ervaringen te beschrijven. Het is slechts behelpen.
   Intussen zitten de meesten van ons allang midden in 4D en gaan wij bij ascensie naar 5D of zelfs hoger. Is dit geen prachtig vooruitzicht ?

  23. Ja Anelle , ik heb nog al eens de neiging om teveel in de ratio te zitten . Ik heb eens goed op de site van Aquariuschannelings rondgeneusd en vond er zeer interessante channelings . Salusa en Solara hebben deze wereld echt iets belangrijks te vertellen kwam ik achter , als je je er maar voor opensteld . Tijdens het lezen kon ik de violette vlam binnen voelen komen en een rustgevend gevoel nam mij volledig over . Was tijdens het lezen van dit artikel http://aquariuschannelings.com/2012/03/11/what-is-the-true-situation-of-president-obama-the-2012-scenario/ .
   Ik besef nu ook waarom de Galactische broeders nooit spreken over het onheil wat er werkelijk gaande is , zolang je maar blijft herhalen dat alles goed komt , dan komt het ook goed . Er zullen nog wat slachtoffers vallen , maar zolang we het daar niet over hebben gebeurt het eigenlijk niet echt . Een perfecte methode die inmiddels ook door de mainstreammedia is overgenomen . Galactische Salusa en Solara staan vierkant achter Obama en het regime , zij weten beter en zullen ingrijpen als de greys het te bont maken met hun AK 47’s , verkleed als huisvaders die hun gezin willen beschermen . De ruimteschepen hangen klaar om in te grijpen en het moederschip is ingericht om een ieder die voorbereid is op te nemen terwijl de Aarde door haar proces gaat .
   Die paar miljoen , of zoals het er nu naar uitziet , paar miljard doden die er nog zullen vallen , daar kunnen zij van de federatie niets aan doen . Dat valt namelijk nog onder het collectief karma waar helaas de minder bedeelden ruimer in bedeeld zijn . Zolang we maar de andere kant op kijken gebeurd dat niet echt en met licht en liefde maken we dat weer goed . De galactische federatie heeft er alle begrip voor dat er ook geld verdiend moet worden door de sponsors van de federatie .
   Ik heb inmiddels een methode gevonden om goed met mijn hart te kunnen luisteren naar deze genezende federatie boodschappen . Bij alles wat je voorgeschoteld krijgt , gewoon doorlezen en/of luisteren , braakneigingen niet onderdrukken , laat het maar stromen , dat zijn allemaal ingeprogrammeerde greytechnologiën , spastiche krampen in de hersenen ook loslaten , eventueel violet licht visualiseren om het proces te versnellen , en last but not least als het gevoel in de borstkast te erg wordt , weet datSalusa het beste met je voor heeft , laat het los , het komt allemaal goed . Wij zijn nu eenmaal miezerige wezentjes en zodra we de GF binnen laten worden we ons bewust van onze grootsheid . Als de tijd daar is komen ze ons bovendien redden . Amen , ik ben om . Nu jullie nog .

  24. @cozmic
   Ben helemaal mee 🙂
   Ik vind het een fijne site.
   Ik hou erg van de channelings met SaLuSa omdat hij zo mild is en boordevol liefde voor ons zit. Ook AA Michael verdedigt Obama door dik en dun, hij zegt wel dat hij al ’s foute keuzes maakt en dito beslissingen neemt, maar wie niet ?
   SaLuSa voert ook gesprekken met Laura Tyco, eveneens erg aan te raden. Je voelt echt dat die ziel ons wilt helpen en erg veel respect voor de zoekende mens heeft.

   http://desperanto.me/conversaties-met-salusa

  25. net zo als deze happy happy Schnappi blauwe mevrouw, ook helemaal uit haar ratio geknald, die ziet Obama nu ook als een toffe licht peer, elke dag 2 eetlepels uit het blauwe happy happy Schnappi Sirius flesje, heb je achterelkaar zo’n plastic rot grijns op je gezicht en merk je niet eens dat je dochtertje om gewoon wat aandacht vraagt..

   2 eetlepels “hits her better” , mijn god nog an toe, ik word hier zo hopeloos van.. en ik hou het nog voor mogelijk ook dat die ingenomen stof een bepaald effect heeft, maar daar gaat het al niet meer om, je wil toch niet zo mechanisch chemisch geforceerd nep worden…

   Ormus and Pineal Gland Activation
   http://www.youtube.com/watch?v=ffVCMcYglqk

  26. Ik ben van mening….mensen die andere mensen laten vermoorden, oorlog zaaien, bedriegen en liegen, met twee maten meten enz…..helemaal niets met liefde en licht te maken hebben, maar meer met haat en duisternis.
   Ik heb geen zin achter ieder politiek gedrocht een messias te zien, die zich wil opofferen voor een beter mensheid….the VS is al dood…..dood bestuurd door foute, machtgeile politici, ondernemers en anderen uit de eigenbelanggroep.
   Nee, mijn licht en liefde voel ik in mezelf, die straal ik uit en die ga ik niet projecteren op politici of wie dan ook……dit doe je in jezelf…
   Wie licht en liefde is….dat merk je, dat straalt degene dan uit….en dat doet Obama niet naar mijn gevoel (maar misschien wel voor een gehersenspoeld Amerikaan) anders zou die andere beslissingen nemen, hij wordt niet gedwongen om president te zijn.
   We hebben geen leider nodig, goede voorbeelden wel…:)

  27. @Monika en Hyper
   Ik beschouw Obama helemaal niet als een leider, geen enkele wereldleider eigenlijk.
   Las ’s dat ie gechanteerd wordt door de Bush-bende die ermee dreigen zijn gezin uit te moorden. Daarom speelt hij schijnbaar het spel mee. Hij is ook de regering niet die vol pikdonkere zielen zit. Ik denk dat deze man zich zijn presidentschap erg beklaagt en ik blijf hem licht en liefde sturen. Poetin is ook weer zo’n geval. Aan de ene kant een genadeloze schurk, maar aan de andere kant biedt hij toch maar het hoofd aan de Illuminati. Zie je, geen enkele van de huidige wereldleiders is een onbeschreven blad. Nog zo’n voorbeeld zijn de Chinese leiders en toch zal ook vanuit die hoek hulp tegen de kliek komen. Aan de ene kant heb je de ‘hoge’ buitenaardse hulp en aan deze kant de zgn. BRIC-landen die tegen de Illuminati ingaan. Geen van deze bric-landen is onbesproken wanneer het om mens en milieu gaat en toch zijn we op hen aangewezen. Het is gewoon zo.

  28. @ Anelle 18.20
   Dat is juist precies wat ik doe, ik voel.
   Het lijkt mij soms alsof ik een ingebouwde “bullshit meter” heb. Zonder dat ik het kan onderbouwen staan bij mij de haren overeind. Op zo’n moment zeg ik dan maar niets, maar het is me de afgelopen tijd opgevallen dat de info die ik later krijg mij toch in dat gevoel bevestigen. Het blijft lastig hoor. Voorlopig houdt ik het op “ik weet dat ik niks weet”

  29. HyperAlert: 18,7:
   Jammer Hyp, de filmpjes zijn in het Engels en dat beheers ik niet zo goed, zeker als het gesproken wordt en technisch is. Verder boeiende reacties en linken waar ik weer veel aan heb.

   Staat per abuis op 22!

  30. Haaaalloooo Willy, super gezellig dat jij ook weer in de lucht ben, jij hebt die details van die filmpjes niet eens nodig joh, Willy = Levenswijsheid 😉

   Als ik oerkreten, letter combinaties zie zoals: UR of OG, dan gaat er bij mij een oude bibliotheek in mijn overziel open of zo, dan zie ik ze weer rondlopen die roodharige reuzen uit het land van Ooit… en later ARCADIA natuurlijk..

   nou jah ik heb daar iets mee, maar het zal nog heel veel puzzel werk worden voordat ik zo’n goed lopend en goed klaar klinkend verhaal als Dan Winter kan neerzetten.

   Dit verklaart misschien ook dat ik als kleuter heel kribbig tegen mijn moeder deed als ze “sprookjes” als grappige verhaaltjes aan mij probeerde voor te lezen, voor mij had het een totaal andere lading en nog steeds…

  31. @Hyper 18.37:
   Dat had ik nou ook, bloedserieus meisje was ik. Jij en ik waren/zijn denk ik “zieners”, hebben heel erg gauw in het snotje waar het om gaat. Ik ben dan ook veel geïrriteerd geweest als jong mens, voelde me nooit begrepen hè en ik begreep hen wel, rarara. Nu ben ik dat wel grotendeels kwijt, maar je raakt toch wel mooi je eigen te bewandelen weg kwijt door hun opgelegde benadering van sprookjes, verhalen, mythes etc. Dusszzz denk je al gauw dat je het niet weet, dat je gek bent, want de ouderen/het gezag weten het!!! Nou mooi niet, maar daar moet je wel weer heel erg veel ouder voor worden om dat in te zien en dan nog…. En als je vragen had werd er toch zo vaak om je gelachen en een serieus antwoord kwam er bijna nooit. NU WEET IK: NIEMAND WEET HET!
   @Martijn 18.39:
   Ja, soms wordt alles me teveel. Maar ik lees het meeste wel hoor! En dank voor je Creedens Clearwater Revival; was ik gek op in mijn “wilde” flowerpower periode.

   Hier iemand waar ik U tegen zeg:
   http://www.jkrishnamurti.org/nl/krishnamurti-teachings/view-video/washington-talks-full-version–1-of-2.php

 12. Kerry Cassidy is om de dooie dood niet bang, zij probeert enkel alles wat er speelt op dit moment naar buiten te brengen, het gaat er om hoe je zelf met deze info om gaat!!

  Zij belichten gewoon allebei mogelijkheden en daar is niets mis mee!!

  1. Hyper, dat “geklets uit de ruimte” is wel met een dikke knipoog bedoeld hoor. Het gaat er mij om dat we heel moeilijk uit kunnen filteren wat we kunnen en mogen geloven.
   Wat niet wil zeggen dat we ons doof moeten houden voor al die berichten.

  2. Ja hoor, ik heb het voor elkaar . Sta hier helemaal een hele trede te hoog. Hi hi ha ha.

 13. Op de site van NASA kun je ook foto,s bekijken van de zon.
  Op 08-03-2012 ben ik op de site van NASA Stereo geweest en heb met open mond gekeken naar wat er zich daar bij de zon afspeeld.Het is ongelooflijk hoeveel UFO,s zich daar verzameld hadden.Wel zeker honderden.Vandaag 12-03-2012 heb ik opnieuw geprobeerd om de foto,s te bekijken van die betreffende datum maar NASA heeft ze allemaal verwijderd.Gelukkig heb ik ze opgeslagen zodat eenieder die ze wil zien kan bekijken.
  Ik vraag me af wat die Ongedentificeerde Vliegende Objecten daar doen maar het lijkt erop dat ze energie tanken.Er zijn iedere dag wel een aantal aanwezig.
  Hier is de link naar NASA Stereo.
  http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/browse/2012/03/12/index.shtml

  1. Of in de wacht staan om door een poort te kunnen? Wie weet. Ik hoop het allemaal nog mee te mogen maken in dit leven op deze wereld. Ik barst van de nieuwsgierigheid.

 14. HyperAlert: 18,7:
  Jammer Hyp, de filmpjes zijn in het Engels en dat beheers ik niet zo goed, zeker als het gesproken wordt en technisch is. Verder boeiende reacties en linken waar ik weer veel aan heb.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.