Advertentie

Doe mee en blokkeer de RUB-intrekking!


 

 

Bezwaarschrift tegen intrekken RUB-toelatingen

2012 – WantToKnow.nl

x

De biologische land- en tuinbouw loopt groot gevaar als we geen protest aantekenen bij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer tegen het intrekken van een wet op het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen. Onderneem actie en doe mee! Alle informatie in dit nieuwsbericht.
Bertus Buizer heeft dit bezwaarschrift al gezonden naar de Ctgb. Het Ctgb staat voor: ‘College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden’.

Het bezwaarschrift heeft betrekking op het voornemen van dit College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden tot intrekking van de RUB-toelatingen, waarbij ‘RUB’ staat voor de ‘Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen’

Het bezwaarschrift wordt door de Bijenstichting als voorbeeld gebruikt voor burgers en ondernemers die een officieel bezwaar willen indienen bij het Ctgb. Dat kan op verschillende manieren en nog t/m 14 maart aanstaande. Kijk daarvoor op deze pagina.  Hier vind je veel informatie en achtergronden, maar ook de e-mailadressen van Tweede Kamerleden. Ook wanneer jij een kopie van onderstaande brief wilt sturen, vind je die daar.

Gisteren heeft Bertus het onderstaande schriftelijke bericht naar alle leden van de Tweede Kamer gestuurd. “Ik krijg daar heel positieve reacties op. Enkele partijen hebben al aangegeven mijn bericht te gaan gebruiken in het algemeen overleg gewasbescherming. Deze zal op 16 mei, van 11:00 uur tot 13:00 uur plaatsvinden”.
x

Dit is de brief van Bertus aan de Tweede Kamerleden:

* * *

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij wil ik u op persoonlijke titel – als Nederlands staatsburger – vragen bijgaande stuk aandachtig te lezen en de minister op te roepen het voornemen tot intrekking per 1 juli 2012 van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die nu nog onder de bestaande Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) vallen, te herroepen. Genoemd voornemen is van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en staat gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2012.

Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde – dus onschuldig gebleken – natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 juli aanstaande te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als gewasbeschermingsmiddelen. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, en dergelijke worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De effecten van een verbod blokkeren reële opties om op een meer milieu-verantwoorde en natuurvriendelijke wijze ons voedsel te produceren, met de nodige stimulering van een levende bodem en veel biodiversiteit.

Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse land- en tuinbouw en verschaffen deze sectoren een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Door intrekking van de RUB-toelatingen ontstaat er een enorme barrière voor de biologische en andere vormen van duurzame land- en tuinbouw.

Ook miljoenen burgers in Nederland die in toenemende mate natuurvriendelijk willen tuinieren (er zijn in Nederland alleen al circa 240.000 volkstuinen) en een groot aantal toeleveranciers zal dit treffen. Maar vooral de bedreigde natuur, onder meer de honingbij en andere bestuivende insecten die zo belangrijk zijn voor het ecosysteem en voor de land- en tuinbouw.

Het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen staat ook haaks op beleidsvoornemens en wetgevingen ten behoeve van een groenere economie met minder uitstoot van CO2 en Nitraat en minder chemische residuen. En het is tegelijk een verkeerd signaal naar bedrijven die op die terreinen willen innoveren.

Last but not least zullen de economische consequenties van het voorgenomen besluit zijn, dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische bedrijven de deuren zullen moeten sluiten.

Vandaag heb ik – eveneens op persoonlijke titel – tegen het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen een bezwaarschrift ingediend bij het Ctgb. Zie bijlage.

Er zijn gelukkig ook heel veel anderen, die tegen het voornemen in verweer komen, zoals onder meer blijkt uit berichten op www.bijenstichting.nl, in de sociale media en in de vakpers (De Boomkwekerij, Vakblad voor de Bloemisterij, Nieuwe Oogst, et cetera.).

Het Ctgb beroept zich op artikel 29 van de EU-verordening (Verordening (EG) 1107/2009). Maar volgens de informatie van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) komt zoals het nu lijkt een aantal RUB-middelen in aanmerking voor Europese toelating als ‘Basic substance’ of als ‘Low-risk’ stoffen. Voor toelating daarvan stelt de Europese Commissie nog criteria op. Dat biedt hoop en voor het Ctgb een reden temeer om – in ieder geval voorlopig – van haar voornemen af te zien.

Alvast dank voor uw aandacht en moeite en een mooie lente toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Bertus Buizer

Voor meer informatie over het voornemen van de Ctgb, kun je hier de officiële, volledige aankondiging tot intrekking van de RUB downloaden, zoals deze verscheen in de Staatscourant. (pdf)

 

12 gedachten over “Doe mee en blokkeer de RUB-intrekking!

 1. Nou zeg! Het gaat er steeds brutaler aan toe, daar in NL. Eerst de bodem helemaal naar de bliksem helpen met mestinjecties en nu dit. Het spel wordt nu wel erg grof gespeeld. De maskers werden afgelegd.

 2. Tip: met kopieren en plakken kun je alle kamerleden de brief sturen. Nu nog hopen dat ze er ook wat mee doen, maar ik gun ze een overvolle mailbox met protesten tegen dit belachelijke plan.

  1. Dat is omdat ziekte nu eenmaal méér geld oplevert. Hoe meer mensen er ziek zijn, hoe meer voordeel hen dat oplevert. Maar het is alleen maar prachtig dat dit gebeurt, want hoe dieper we in de ellende zakken, hoe meer mensen er ontwaken!! Daarom is het gewoon nodig dat we nog ietje dieper in de shit zakken. 🙂 Het zal mensen bewegen om het beste uit hun leven te halen.

 3. Hoe onafhankelijk en geloofwaardig is het Ctgb eigenlijk wel?
  Een groot deel van de inkomsten van het Ctgb komt binnen via de chemische bestijdingsmiddelen industrie zelf!
  Dit schrijft het Ctgb namelijk op haar eigen webiste:
  ‘De tarieven, betaald door de bestrijdingsmiddelenindustrie, zijn de belangrijkste inkomsten van het Ctgb. De overige financiering is afkomstig van genoemde ministeries.’
  Dat lijkt wel heel erg op belangenverstrengeling.
  En dan nog dit: de echt giftige producten zoals o.a. Roundup en Merit Turf (imidacloprid, dodelijk voor bijen) mogen wel gewoon verkocht worden. Maar ja, anders heeft het Ctgb natuurlijk geen inkomsten meer …
  Dit is de wereld op zijn kop.

 4. ik koop/eet graag biologisch, heb daar ook een meerprijs voor over. Ik maak mij bezorgd om het feit, dat dat misschien een keer niet meer kan door slecht beleid.
  Wijsheid wens ik bedenkers toe.
  hoogachtend, H.Roozen (v)

 5. HET VERBIEDEN VAN NATUURLIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN IS DE WAANZIN TEN TOP, OMDAT…

  Het thans veelvuldig gebruikte chemische zenuwgif imidacloprid, dat veel in de land- en tuinbouw wordt gebuikt, de ontwikkeling van de hersenen van nog ongeboren kinderen (en nog meer) aantast. De intelligentie kan daar onder lijden.

  Wetenschappers leiden dat af uit recent Japans onderzoek. Naar schatting 85 procent van het gewas in Nederland wordt geteeld met deze zenuwgiffen, via onder meer zaadcoating en druppelsystemen. Op veel plekken wordt de norm in het oppervlaktewater met tien tot tienduizend keer overschreden. Lees artikel (19-03-12) hier verder: http://www.ed.nl/regio/10688387/Landbouwgif-tast-hersenen-aan.ece

  Volgens toxicoloog Henk Tennekes en docent nieuwe risico’s Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) krijgen we in Nederland dagelijks tussen de 1-2 miliegram imidacloprid binnen via onder meer groente, fruit, aardappelen, rijst en thee. Het gif wordt door het gewas opgenomen en kan er daarom niet worden afgewassen. Veel imkers leggen al jaren de relatie tussen imidacloprid en bijensterfte. In Nederland sterft jaarlijks 25 – 30 % v/d volken.

  Ton Claessen (66) lid/mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.