Advertentie

Doorbraak op het gebied van watergas..?


 x

Doorbraak op het gebied van watergas..?

2013 WantToKnow.nl/.be

 x

Het avontuur begon in Barneveld; daar was de toenmalige vestiging van Niburu. Frank Collaris hield daar zijn eerste voordracht over vrije energie. Vanaf dat moment is er een verbond gesmeed tussen Frank en voormalig Niburu-medewerker Jeroen. Het geheel werd daarna snel verhuisd naar Soest en daar was een eerste doorbraak door de komst van de sterspoel, een klein apparaatje dat energie uit zijn omgeving aantrok. Vele workshops en presentaties volgden. Daarna kwam er een scheiding tussen Niburu en het team van de Vrije Energie en deze laatsten gingen verder onder de naam ‘Stichting Niburu Free Energy’.

motion1_2_2Onder de naam van de stichting ging het erg vlot. In een autogarage vlakbij Arnhem lukte het om een auto op 100% water te laten draaien en dat was het startschot voor het watergas-project. Een heuse werkruimte in Maastricht was daarvan het directe gevolg en er kwam een productie op gang voor de inbouw van een besparingsunit bestemd voor auto’s. Gelukkig had Frank daar reeds ervaring mee zodat dit voortvarend aangepakt kon worden.

Eind 2012 was de breuk met Niburu compleet en hebben we na een goed gesprek in Maastricht waardig afscheid genomen van elkaar. Evomotion was toen een feit en het team stond stevig op zijn grondvesten. Sindsdien is dat alleen maar gegroeid en op 11-07-2013 om 11 uur werden de aktes ondertekend voor de ‘Evomotion Holding BV’.

Evomotion is nu een bedrijf met unieke statuten. Zo is er opgenomen dat Evomotion een sterk maatschappelijk betrokken bedrijf is dat volledig handelt volgens de rechten voor de mens en het manifest van de aarde. De doelstelling en het gedachtegoed van Niburu Free Energy zijn dus niet gewijzigd, maar wel de vorm. Het geheel is volwassen aan het worden. Wij willen ook hiermee laten zien hoe men zaken doet na 2012. De visie van Evomotion is sturend voor de beslissingen die worden genomen binnen de organisatie. Deze visie heeft niets te maken met winstmaximalisatie, maar met het inrichten van een nieuwe maatschappij. Deze nieuwe maatschappij kan alleen nog maar duurzaam worden willen wij onze beschaving naar het volgende niveau krijgen.

Watergas maken met de motion werkt op basis van elektrolyse. Er zijn diverse RVS-platen achter elkaar geplaatst die zijn gescheiden door rubbers. In de platen zijn enkele gaten geboord, zodat het water tussen de platen kan komen.

Over alles wordt nagedacht en tot in de kleinste details doorgevoerd om dat voor elkaar te krijgen. Een dergelijk bedrijf trekt zich niets aan van de agenda van de overheid of welke andere instantie dan ook, maar vaart zijn eigen koers naar werkelijke duurzaamheid. Het is dus onvermijdelijk dat u andere zaken zult tegenkomen bij ons dan u gewend bent. Wij zien de toekomst met vol vertrouwen tegenmoet en zijn verheugd dat wij ons steentje kunnen bijdragen.

Besparingscel motion 2.1 voor auto en bus.
Evomotion is snel groot geworden door de komst van de besparingscel, de motion 2.1. Het was het startschot voor een productiecel die inmiddels in 50 auto’s is geplaatst. De motion kende sterk wisselende successen en bleek lang niet altijd gemakkelijk te zijn om te installeren. Hieronder vindt u een samenvatting van het verhaal. Voordat we één en ander uiteenzetten moeten we zeggen dat er een beslissing is genomen ten aanzien van de motion.

evomotionWe hebben besloten te gaan stoppen met besparingsunits in auto’s met boordcomputers. Deze afweging is weloverwogen gemaakt en heeft niet alleen een technische reden. De allerbelangrijkste reden is dat wij ons geheel willen focussen op het 100 procent rijden op kraanwater. Dat is namelijk de enige brandstof die nodig is om een motor te kunnen laten functioneren. 100% Water is de reden geweest om dit avontuur aan te gaan en we zijn teveel afgeweken van dat proces. De reden voor besparing is in eerste instantie het geld geweest, wat we namelijk nodig hadden om verder te komen, want ontwikkelen kost nu eenmaal erg veel geld. Inmiddels is de technische vooruitgang dermate voorspoedig dat de 100% motor in een professioneel jasje bijna klaar is. Aangezien we het niet doen voor het geld is het dan nu de tijd om dat deel van de besparingscel los te laten. Daarnaast zijn we met betrekking tot besparing zoveel problemen tegengekomen dat men zich moet afvragen of het wel de moeite waard is.

Een tocht door de tijd en de ervaring van Evomotion in het kader van openheid.
Vele diverse cellen zijn in de loop der tijd gebouwd. Uiteindelijk is de motion 2.1 geboren en daar hebben we grotendeels het wagenpark mee uitgerust. Het voordeel dat we hadden met dit model is de compactheid van het geheel. Het is één systeem dat redelijk eenvoudig achterin de auto ingebouwd kan worden. Het maakt een snelle montage en demontage mogelijk. Door het systeem actief te koelen hadden we geen last meer van te warme cellen. De elektronica was ook doorontwikkeld en dat maakte het mogelijk om het ampère goed te kunnen regelen en dus ook de productie van de cel.

De reden dat de resultaten van besparing ver uit elkaar lagen had niet te maken met de kwaliteit van de cel, maar met de boordcomputer. De autofabrikanten hebben erg veel aandacht besteed aan de inbouw van bepaalde zaken in de boordcomputer waardoor de besparing werd geneutraliseerd. De ene fabrikant was daar met een bepaald model beter in dan een andere. Als we een model gevonden hadden dat zeer goed reageerde op de cel, zoals de Ford Mondeo station wagon, dan bleek dat alleen te zijn op de uitvoering van de 1.8 liter motor met als bouwjaar 1996. Het model van 1997 had een geheel andere besparingsuitkomst. Waar je dus met gemak 40% besparing haalde was dat niet altijd gegarandeerd voor de hele lijn van dezelfde auto. We zijn erachter gekomen dat de soort boordcomputer erg veel invloed heeft op het succes van besparen.

Frank Colaris
Frank Colaris

Wij dachten in het begin dat het model altijd hetzelfde was, maar niets is minder waar. Het blijkt dat een model verschillende boordcomputers kan hebben van hetzelfde jaar. Dus als men succes heeft met de bewuste Mondeo uit 1996, kan eenzelfde model van hetzelfde jaar anders reageren. Er zijn namelijk diverse fabrikanten van boordcomputers, zoals Siemens of Bosch. De reden dat autofabrikanten dit hebben gedaan is ons onbekend. Men weet dus niet van tevoren welke boordcomputer in de auto is geplaatst. Dat maakt het besparingsplaatje er niet gemakkelijker op.

Daarnaast zijn er verschillende mechanismen in de auto ingebouwd die de boel ook danig verstieren. Eén daarvan is de nacontrole, die als volgt werkt: De auto rijdt 1000 kilometer en in die tijd kijkt de boordcomputer hoeveel brandstof de motor heeft verbruikt ten opzichte van de afstand. Als de afwijking groter is dan de ingebouwde marge gaat de boordcomputer automatisch brandstof bijspuiten na deze 1000 kilometer.

In de praktijk hebben we geconstateerd dat sommige auto’s zoals de Volkswagen Transporter of de Opel Vivaro de eerste 1000 kilometer een besparing lieten zien van ongeveer 40%. Na deze 1000 kilometer ging het bergafwaarts en terug naar af. De besparing na enkele kilometers na de 1000 kilometer was geheel verdwenen. Een tijdelijke oplossing was voorhanden in de vorm van het resetten van de boordcomputer. Dit werkte prachtig, maar heeft helaas een gevaar.

Het kan namelijk zijn dat dit resetten de boordcomputer beschadigt. Het risico op schade is daardoor behoorlijk toegenomen. Daarnaast is het resetten ook niet altijd praktisch uitvoerbaar. Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat hebben we zeer vaak vele uren besteed aan auto’s om het resultaat te verbeteren. Soms is dat gelukt, maar soms ook niet. Bij sommige mensen was de besparing dermate laag dat we zijn overgegaan op demontage van het systeem.

Dit was voor ons een behoorlijke financiële strop. Eentje die we ook niet konden gebruiken omdat we voor het 100%-systeem gingen. Daarom hadden we besloten om weinig ruchtbaarheid te geven aan de motion 2.1 omdat we eerst de boordcomputer meester wilden zijn. Er verscheen een lichtpuntje aan de horizon met de komst van de volochip. Deze chip is van Amerikaanse makelij en moet direct op de OBD2-stekker van de auto gemonteerd worden. We hebben deze chip in eerste instantie op de auto’s gemonteerd die we niet zuiniger kregen.
Dit had wonderwel op de geselecteerde auto’s direct het gewenste effect. We waren hier erg blij mee en gingen over naar een pakket waarin de chip als basis werd opgenomen. Helaas bleek al snel dat het succes ook met deze chip sterk wisselde. Natuurlijk beloofde de fabrikant dat iedere auto in de betreffende lijst zou reageren op de chip. In de praktijk was dit echter niet zo.

De conclusie was dus dat de besparing te laag was voor het werk dat erin ging. Mensen willen namelijk een economisch voordeel halen bij het systeem en dat is logisch. Als we echter de problemen geheel wilden tackelen betekende dat het vervangen van de gehele boordcomputer. Technisch is dit mogelijk, maar economisch niet. De prijs van het systeem wordt dan dermate hoog dat de terugverdientijd te lang is. Persoonlijk vond ik het erg jammer dat het merendeel van de klanten keek naar het economische model en niet naar de uitstoot. Deze werd namelijk altijd vele malen lager. Dit was voor hen echter niet voldoende om het systeem te behouden.

Er is dus veel ervaring opgebouwd in de loop van de tijd. Ervaring om uit te putten voor degene die dat wil, want wij geloven in openheid. Wij weten dat er diverse fabrikanten van watergascellen zijn die tegen diezelfde problemen aanlopen. Zij zullen hierover echter niets communiceren want hun uitgangspositie is het maken van winst. Dit is natuurlijk ieders goed recht, maar we hebben er moeite mee als dat ten koste gaat van de klant. HHO is namelijk een alternatief voor fossiele brandstoffen en dat hoort ook met de grootst mogelijke zorg in de markt te worden gebracht, om zo te voorkomen dat mensen dit alternatief niet serieus nemen vanwege onprettige ervaringen. HHO verdient wat ons betreft alle positieve aandacht die het kan krijgen. Dat is voor ons ook een zeer belangrijke reden geweest om de communicatie hierover naar de buitenwereld te stoppen tot het moment dat vele vragen zijn beantwoord.

Natuurlijk blijft de service voor bestaande klanten van de motion bestaan. Mede door hen zijn we gekomen waar we nu zijn. Het heeft een schat aan informatie opgeleverd die wij hard nodig hadden om vooruit te komen. Wat betreft de investering is gebleken dat er veel meer is in gegaan dan eruit gekomen dus daar hadden we het niet voor hoeven doen.

Nieuwe celtechniek
In ons laboratorium zijn we erin geslaagd om een verbeterde cel te ontwikkelen die niet alleen minder energie verbruikt, maar ook een hogere kwaliteit gas produceert. U hoort het goed. Er zit namelijk verschil in de kwaliteit van het gas. Deze verschillen zijn zelfs zeer groot. Het is dus niet alleen belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid gas, maar ook naar de kwaliteit en wat men ermee wil doen. Zo hebben we geleerd om het gas datgene te laten doen wat wij willen. We kunnen het gas op deze manier meer of minder explosief maken. Ook is het mogelijk om de vlamtemperatuur te optimaliseren door slim te sturen en te informeren.

Save-fuel-meterWe kennen de cellen wel die al vele jaren in de handel zijn met gaten in de platen. Deze gaten zijn bij onze nieuwe cel verdwenen. Het water wordt op een andere manier in de cel gebracht en het gas wordt snel afgevoerd. Hierdoor is er geen kortsluitstroom meer in de cel. Het resultaat is dat de cel minder warm wordt en minder verbruikt. De explosiekracht is hierdoor ook fors toegenomen. Waar wij eerder per minuut 30 liter gas nodig hadden om een motor 100% te laten lopen verbruikt deze nu maar 20 liter. Dat is een aardig verschil.

Deze hogere kwaliteit hebben we echter nooit getest op besparingssystemen, maar alleen op 100%. Tevens zijn deze nieuwe cellen onder druk te zetten en hebben ze geen bouten meer die erdoorheen lopen. Het resultaat daarvan is een cel die geheel dicht blijft en geen problemen meer heeft met een eventueel lekkend rubber. Tevens laat een duurtest zien dat er geen slijtage is op de platen.

Al met al een zeer prettige ontdekking die de weg vrijmaakt voor een geheel nieuwe generatie professionele cellen. Jammer genoeg zijn deze nieuwe cellen niet gemakkelijk na te maken door de klusser in de schuur. Het vereist speciaal materiaal en gereedschap om iets dergelijks in elkaar te zetten. Het is natuurlijk ook logisch dat dit gaat gebeuren omdat de markt nu eenmaal om professionele systemen vraagt. Het risico dat er iets ontploft door ondeskundigheid is in de markt niet voor te stellen.

Besparing op gasgestookte ketels
Gasgestookte ketels hebben geen last van boordcomputers en kunnen dus gemakkelijk worden verrijkt met een watergasinstallatie. De besparing kan aanzienlijk zijn. De hoogte van de besparing hangt vooral af van hoever de eigenaar van de gasgestookte ketel wil gaan. Alles heeft te maken met investering en terugverdientijd. Wij hebben de kennis om diverse soorten gaskwaliteit te maken en de gewenste effecten te behalen. Deze systemen worden enkel uitgevoerd met computersturing zodat de veiligheid gewaarborgd is.

Het besturingssysteem is door Evomotion zelf ontwikkeld en voldoet aan alle eisen die de industrie stelt. Zo is de productie van watergas strikt gescheiden van de elektronica en wordt gewerkt met zeer hoogwaardig materiaal. Bij ons kunt u terecht als het goed en veilig moet zijn. De systemen van Evomotion zijn niet meer te vergelijken met de systemen op internet, die voornamelijk worden aangeboden uit andere landen zoals Amerika of Portugal.

einstein energy realityDe Cawa-engine
Dit is een zogenaamde WK- installatie. Dit staat voor warmte-krachtkoppeling. Er is een benzinemotor die licht wordt aangepast voor watergas, dat een dynamo gaat aandrijven. De warmte van de motor kan desgewenst gebruikt worden om de eventuele woning of het bedrijfspand te verwarmen. De elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het netwerk of kan als een stand-alonesysteem worden gebruikt. Het enige wat de Cawa-engine hiervoor nodig heeft is kraanwater!

De eerste Cawa-engine is bijna klaar. Het is een volledig computergestuurd systeem met unieke oplossingen. De Cawa-engine is berekend op 8500 draaiuren. Diverse vermogens zijn realiseerbaar vanaf 50 tot 6000 kWh. Het systeem voor 50 kW elektrisch vermogen kost €85.000,- en heeft een terugverdientijd van ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Het eerste model heeft een elektrisch vermogen van 50 kWh en een thermisch vermogen van 65kWh.

De Cawa-engine is de doorbraak waar heel hard aan gewerkt is binnen Evomotion. Het zal de markt behoorlijk op zijn kop gaan zetten, want hierdoor is er overvloed gecreëerd in een wereld die wordt beheerst door schaarste. Niet alleen doen we dat met een behoorlijk vermogen, maar de Cawa-engine is ook nog technisch het meest vernuftige wat er geboden kan worden in de WKK-techniek.

Zo is de motor met enkele handgrepen makkelijk uit te nemen zodat de revisie van de motor kan plaatsvinden in de fabriek in plaats van op locatie. Een gereviseerde motor wordt daarna teruggeplaatst. Dit geldt voor alle onderdelen van de Cawa-engine. Een zeer snelle en doeltreffende opbouw van het systeem maakt dit mogelijk. Dit betekent dat de Cawa-engine weinig onderhoud nodig heeft en vele uren kan draaien.

Wat betreft het onderhoud en slijtage is dit ook noemenswaardig. Zo is er geen turbo of katalysator te bekennen. Ook zijn er nanofilters geplaatst om de olie te filteren. Dit betekent dat de olie niet meer vervangen, maar alleen bijgevuld hoeft te worden. De Cawa-engine is hiermee volledig duurzaam opgebouwd waardoor er een nieuw economisch plaatje ontstaat. Zo kan het systeem vele tientallen jaren dienst doen en slaan wij daarmee een andere weg in dan het economische model van tegenwoordig, dat berust op de wegwerpcultuur.

Het is een mooi stukje techniek geworden waarmee we de lat direct hoog leggen. We laten hier zien dat watergas in één keer volwassen is geworden en niet onderdoet voor welk industrieel model dan ook. Op het gebied van keuringen hoeven we ook geen problemen meer te verwachten vanwege de zeer hoge kwaliteit en veiligheidssystemen. Dit najaar komt meer informatie over de Cawa-engine en hoe men kan gaan bestellen..!

Team Evomotion

79 gedachten over “Doorbraak op het gebied van watergas..?

 1. Het lijkt revolutionair, maar de wet tot behoud van ellende is genadeloos. De energiebalans is niet helder. Water middels elektrolyse splitsen in waterstof en zuurstof kost veel energie. Het rendement is hooguit 63%. Waterstof bijmengen zal het rendement van een benzine motor wellicht verhogen, maar meer dan 37% is niet realistisch. Het lage rendement van de brandstofmotor heeft niet zozeer te maken met de soort brandstof, maar met het werkingsprincipe van de motor. Pas als de motor draaiend op vol vermogen ‘koud’ blijft, kom je in de buurt van de 100%.

 2. WATERGAS, ook wel bekend als knalgas en verder ook bekend onder de namen: HHO, Oxyhydrogen, Browngas, Brown’s Gas, Braun gas, Green Gas, Rhode’s gas, Dirty Hydrogen en Knallgas.

  Dat de kwaliteit van het gas is verbeterd vind ik persoonlijk het meest interessant. Ik benieuwd hoe de kwaliteit zich verhoudt tot de kwaliteit van reeds bestaande watergas vormen. Weet iemand dat?

  Evomotion is een echte pionier!

  1. Frank C heeft het over kwaliteiten watergas, maar hij kan je helemaal niets over het hoe en waarom vertellen……………
   hij pikt namelijk de ideeën van een ander,een pionier die alleen maar
   gericht is op reactor-ontwikkelingen zie http://www.youtube.com/watch?v=giO_gPxt_Dw&feature=share&list=UUu4ANy7ukBlF_XIPZ9vNxTQ
   Zie link bijzondere effecten mono-atomair gas:
   http://www.youtube.com/watch?v=bqlbb_ojAdI&feature=share&list=UUu4ANy7ukBlF_XIPZ9vNxTQ
   Maar daar rept onze plagiaatman met geen woord over
   vriendelijke groet HARLIN

 3. http://amasci.com/weird/bgf1.html
  BROWN’S GAS FACTS: 1 liter water wordt 1860 liter knalgas na electrolyse en na ontploffing wordt dit weer 1 liter water?
  ——-
  Hydroxy, Kleingas, Magnegas als aanvulling op de termen die ik op wikipedia tegenkwam en noemde in voorgaande comment.
  ——-

  In 2011 hoorde ik ook iets over de watergas auto van het bedrijf Volkswagen die niet door een vergunningskeuring kwam en daarom niet op de markt kwam. Iemand een linkje? Ik heb dit niet bevestigd gezien.

  Klinkt een beetje als de hennep auto (o.a. Ford) waar we nu ook niet in rijden en de Opel die in de jaren ’70 op normale brandstof 1 op 159 liep, maar niet praktisch/consumentvriendelijk bleek.
  :))——->
  btw ook leuk!:
  Jules Verne in his book The Mysterious Island (1874) wrote the following age:

  “Water decomposed into its primitive elements ( Hydrogen and Oxygen) , and decomposed doubtless by electricity, which will then have become a powerful and manageable force. Yes, my friends, I believe that water will one day be employed as a fuel”.

 4. ik heb jarenlang met een dergelijke zelfgebouwde watergasgenerator op mijn motorfiets vele kilometers gemaakt. De motor, een 1100 cc 4 cylinder, verbruikte voor de aanpassing ong. 1iter benzine op 13km, na de aanpassing varieerde dit van 1 op 15 en de winter tot 1 op 20 met warm/heet weer. De motor is reeds terziele ivm het kilometrage en ouderdom maar heb er nooit technische problemen mee gehad verder.
  E.e.a. is zeer simpel op te bouwen en te onderhouden als je weet welk elektrolyt en elektrodemateriaal te gebruiken. Mss dat ik weer met zo’n module aan de gang ga maar dan voor de auto.
  Er is echter 1 maar…: met zo’n generator pleeg je een economisch delict ivm belastingontduiking…
  Zorg er dus voor dat als je zo’n ding inbouwt dat het niet alszodanig te zien of herkenbaar is 😉

 5. “Water decomposed into its primitive elements ( Hydrogen and Oxygen) , and decomposed doubtless by electricity, which will then have become a powerful and manageable force. Yes, my friends, I believe that water will one day be employed as a fuel”.

  Zo bekeken is water gebonden energie (net als vele andere geoxideerde stoffen). Alleen moet je er eerst energie instoppen om er een brandstof van te kunnen maken. Water is geen brandstof; water is ‘verbrand stof’ Waarom vergeet men steeds te vermelden hoeveel energie het kost om water te splitsen in waterstof en zuurstof? Als die energie wordt geleverd door de motor zelf (aandrijven van een generator- elektrolysecel)moet die in mindering worden gebracht van de eventuele betere verbranding (hoger rendement) van de motor door bijmenging van watergas.

  1. wat je niet mag weten is dat er manieren zijn om met ultra weinig energie de molecuul verbinding tussen H en O te breken

  2. @ Kees

   Je moest eens weten of je gelijk hebt. Vandaag de dag zal je waarschijnlijk wel iets over het hoofd heen zien dat men al veel verder is dan je zelf denkt te weten. Innovatie op terrein van Techniek weerlegt steeds zijn grenzen. Wordt toch eens tijd dat je bv geconfronteerd moet worden met oa de Joe Cell: http://www.youtube.com/watch?v=mAbuHe9X_cs

   Een andere uitleg over watersplitsen is de Geet Processor: http://www.youtube.com/watch?v=qtuwIMysSMo

  3. KEES,

   als je nu het gebruik buiten beschouwing laat hoeveel meer kan één vernrandings motor dan aan PK geven.

   Ik weet van helaas overleden zwager een Duitse marine officier, dat zij een geheime instalatie aan boord van hun Motor torpedo boot, hadden die het vermogen meer als verdubbelde en waardoor hun snelheid enorm toenam, en dat die instalatie niet in de handen van de vijand mocht vallen, en dat is ook nooit gebeurd de MTB met deze instalatie zijn naar Scandinavie gevaren en daar tot zinken gebracht, aan het einde van de oorlog door de Duitse marine zelf.

  4. De hoeveelheid energie die nodig is om water te splitsen is exact bekend. Daar is niets geheimzinnigs aan. De verschillende technieken (of trucjes zoals in sommige youtube filmpjes) hebben effect op het maximaal te behalen rendement. Waterstof maken m.b.v. plasma is een mooie techniek, b.v. voor een zonnecentrale met mogelijk een hoger rendement dan elektrolyse. Stel dat een rendement van 100% haalbaar is, dan geldt dat de hoeveelheid energie die nodig is om water te splitsen gelijk is aan de energie die vrijkomt bij het omgekeerde proces.

  5. Kees in de Kosmos gaat het niet zo zeer om de hoeveelheid energie als je iets gedaan wil krijgen in de natuur maar vooral om de frequenties en de daaraan gekoppelde intenties, met een zachte invoelende hand kan je bergen verzetten en Eeeh isz M Ceeee kwadraat is maar de helft van het verhaal, de andere helft houden de boeven banken liever zoveel mogelijk onder het tapijt voor ons dummies, tijd voor de andere helft Kees, in die zin hebben we elkaar nodig, de missing parts en de helften aan elkaar passen, ze willen je doen geloven dat je alleen met bruut geweld natuurkrachten kan dwingen, het omgekeerde is waar… tijd voor meer kristal heldere inzichten over de echte natuurwetten die de ouden al lang kenden overigens…

   Vortex Based Mathematics – Marko Rodin
   http://www.youtube.com/watch?v=fI93jeaXGvs

  6. Hi, hi, HyperAlert, i snap it. We mediteren gewoon wat extra energie bijelkaar. Chakra en zo. We zullen die boeven eens een poepie laten ruiken. Overigens zei een oude laatst tegen mij, dat naast E=MC2 dat de enige energie die er toe doet het besef is dat het ego een illusie is. Voor de rest zul je voor iedere kilowatt moeten betalen aan de boeven 🙂

  7. Kees je kunt het ook zonder New-Age truuks komen vertellen. Als we nog neerlandse Hol-bewoners waren dan hadden we nog steeds geen mobieltjes gehad, laat staan een auto en of een vonkendoos waar je digitale non verbale teksten kunt achterlaten. Het wordt wel degelijk gesleuteld aan bepaalde wilde jongens dromen en vaak blijkt nogmaals dat er een technische innovatie plaats vind.
   Zie in tijds spannen van 100 jaar is er al aardig wat bedacht wat je zelf maar eigenlijk heel normaal vindt.

   Dus ik kwam nog wel een leuk artikeltje voor je tegen gesproken over kilowatts, mag het dan voor een keertje 1 Megawatt (MW) zijn?!
   http://archief.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=76747

  8. @ Paul, het was maar een grapje. De reactie van HyperAlert was niet meer serieus te nemen. Dat artikel over MW ken ik, interessant (ik heb ook vaker te maken met MW dan KW).

   @ Johanna: Dat ziet er leuk uit, maar er wordt geen energie opgewekt, slecht minimaal verbruikt. De magneten worden niet belast. Uiteindelijk gaan die draaiende magneten stilstaan. Duurt alleen een beetje lang (want de wrijving is extreem laag).

  9. @Kees; beweging/ energie.

   Denk je eens in wat je hier mee kunt doen. Mogelijkheden zat. Beweging creëren met magneten is ook vrije energie.
   Een rad bijvoorbeeld zou je hiermee eindeloos kunnen laten draaien. Heeft niets met wrijving te maken. maar met de aantrekking en wegkaatsing.

  10. @Kees, lees dit maar eens. Misschien zie je dan het oneindig aantal mogelijkheden met magnetisme.

   “Met behulp van de kwantummechanica en andere huidige theorieën kan geen verklaring gegeven worden voor een aantal belangrijke verschijnselen van magnetisme, terwijl sommigen gewoon accepteren dat de energiebron van het magnetisme een compleet mysterie is.”

   http://www.wanttoknow.nl/universum/de-belangrijkste-overgang-deel-7/

   (verkeerd geplaatst bij 7.4)

  11. Magnetisme op zich is geen bron van energie, net als zwaartekracht geen energiebron is. Aantrekking en afstoting compenseren elkaar, net als een gewicht omhoogtillen (= opslaan van energie) en weer loslaten (= vrijkomen van die energie). Dat aardige ‘magneetmotortje’ is feitelijk niet meer dan een vliegwiel (aantrekking en afstoting heffen elkaar op); Wat bepaald hoelang dit blijft draaien zijn de wrijvingsverliezen. Omdat die bij dit ‘motortje’ zeer laag zijn blijft die lang draaien. Belast je de motor (= energie leveren), dan staat die direct stil.

  12. Kees als je goed naar het eerste filmpje van Johanna kijkt dan zie je dat er vermogen geleverd wordt door die as, er is namelijk 1 moment in het clipje waar te zien is dat de onderzoeker even een korte tijd een vingernagel tegen de “kruk”as aan drukt, de “kruk”as vertraagt even maar blijft wel doodraaien en het toerental stijgt weer nadat hij z’n vingernagel heeft terug getrokken…. en Kees kijk en luister eens naar Marko Rodin, een echte aanrader !

   met dank aan de gouwe tip van Johanna, en was het niet zo dat onze middelbare school natuurkunde leraar zei dat dit onmogelijk zou zijn?! ;

   Freie Energie magnetischer Motor part1
   http://www.youtube.com/watch?v=sZ_AF6nLNc8

   en hoe is het in de volgende opstelling mogelijk dat die diode lampjes branden als er geen vermogen geleverd wordt?
   http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0

  13. Dat filmpje is fake! Net hoe een goochelaar wonderlijke trucjes uitvoert. Hint: in de Efteling heb je zelf dansende schoentjes. De maker van het filmpje doet veel moeite om te laten zien dat er geen draadjes aan zitten.

  14. volgens Monika zijn het satanische rode schoentje uit PalJasTina, kom op Moon opletten wij zijn hier met iets interessants bezig, Kees is elektro natuurkunde man en daar hou ik van, Geweldig instructief Solenoid plaatje Paul!! maar waarom een Inductie eenheid naar ene Henry vernoemen? ik heb geen gevoel bij de eenheid Henry, bij pk wel, waarom doen het aantal wikkels er kennelijk niet toe, die zie ik niet in die formule staat, wel ee Aaaaaaa van oppervlakte

  15. Jaja Hyper 😀

   Alles is energie…en het meest interessante is dat energie ook nooit verdwijnt…ze neemt alleen en andere vorm aan.

  16. een Valkuil is Vrouwelijk, Assepoes asta la vista Astrid, anders was het wel een heuvelberg geweest, maar euh Moon de keuze is tussen donkere maan energie en lichte zonne energie, de reflectie of de bron toch? niet dan? jah toch? of zie ik spookjes in sprookjes land, is Cozzie nog aan het muizenissen vangen? Anna heeft onlangs een heel verhaal aan Cozz gestuurd via de Skype maar al haar moeite en liefde is vergeefs ergens blijven hangen in Skype niemandsland vanwege delete vraagteken status, Cozz zet ons even terug in je Skype huis, net alsof wij continu overlast gaven, echt nie, wij belden maar zelden, het ging om kwaliteit en niet om kwallen tijd, en nu is Anna aan het wenen, ga haar zo troosten, zo zielig, en de ene keer ben je wel getrouwd en de andere keer weer niet, dat is niet eerlijk voor bambie vrouwtjes met een groot hart, geen verleiding maar misleiding, doe daar wat aan grote lummel de behanger

   The Psychedelic Furs – Heaven (1984) (with lyrics)
   http://www.youtube.com/watch?v=VcINmpMR7e4

  17. Bij sommige mensen ontbreekt nog wel eens de diepgantg, de andere wereld van kunnen snappen en begrijpen ontbreekt dan maar ook al te vaak. Veel boven hun pet en pal onder hun neus weten ze ze niet beter dan het niet te kunnen voorstellen hoe iets functioneel werkende is. Bij heel veel mensen ontbreekt vaak de theoretische invalhoek van technisch vernuft/ Gelukkig heb ik daar altijd wel oog en oor voor, altijd een treetje hoger te kunnen mee draaien. Neem je CPU nou maar eens van je PCtje, hoe werkt dat nou en hoe maakt men nou zo iets?
   https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI&feature=youtube_gdata_player

 6. Ben er heilig vanovertuigd dat ingenieur Diesel op weg van Duitsland naar Engeland daar nooit van de boot afstapte, in verband met zijn vinding van motor op water.

  Moet je je voorstellen had bijna alles bij het oude gebleven geen vervuiling geen financieel banditisme, of opgepomt Islam geloof.

  1. Hé PAUL,

   Ja mooi hè, hoe we lekker worden bezig gehouden, er was toen nog hoop, maar nu is het afwachten wanneer de laatste stuiptrekkingen beginnen, het kraakt en kreund, maar goed beschouwd is het een beestachtige rotsooi.

 7. Heb de afgelopen jaren al zoveel gehoord over vrije energie, in 2008 zouden er al vrije-energie apparaten op de markt komen.
  Het is nu 2013 en ik rijd nog steeds op benzine, heb nog steeds gas en elektra.
  Eerst zien en dan geloven, graag een adres waar ik die apparaten kan halen!

  1. @ Stef

   Gluur hier mar eens rond, hier zitten alle meisjes en jongens die bezig zijn met vrije energie in Nederland. Zij doen veel in projecten maar doen ook evenementen en of eigen onderzoek of alles wel klopt zoals het lijkt.

   Nulpunten Energie groep met oa Onderzoeker Frank Bonte: http://nulpuntenergie.net/index.php

  2. Misschien komt omdat het een illusie is. Op hun eigen website beginnen ze direct zaken door elkaar te gooien: ‘Nulpuntenergie is een alles doordringende toestand/substantie/energie, die in onbeperkte mate overal aanwezig is.
   Nulpuntenergie (chi, prana, levensenergie) is een hot item en wij willen graag een bijdrage leveren aan kennis.

   Het zal nog lang duren voordat we chi, prana of levens energie kunnen uitdrukken in kilowatt.

  3. @Kees, lees dit maar eens. Misschien zie je dan het oneindig aantal mogelijkheden met magnetisme.

   “Met behulp van de kwantummechanica en andere huidige theorieën kan geen verklaring gegeven worden voor een aantal belangrijke verschijnselen van magnetisme, terwijl sommigen gewoon accepteren dat de energiebron van het magnetisme een compleet mysterie is.”

   http://www.wanttoknow.nl/universum/de-belangrijkste-overgang-deel-7/

  4. De informatie die via KRYON binnen komt, is ook op dit punt redelijk heftig duidelijk.. 😉

   Vanwege de fysica van het magnetisme ontdek je nog iets anders.

   Wanneer het ene magnetische veld het andere overlapt, gebeurt er iets dat bekend staat als inductantie. Inductantie is die magische eigenschap dat, wanneer twee magnetische velden elkaar overlappen en zich versmelten, er communicatie en overdracht van energie kan plaatsvinden. Bij jullie wordt het dagelijks gebruikt in bijna alle elektrische apparaten. Wat jullie nu moeten weten is dat inductantie de motor is van DNA – verandering, door het ontvangen van zowel geschikte als ongeschikte magnetische instructies uit de omgeving. Daarom hebben we jullie herhaaldelijk gewaarschuwd je niet langdurig bloot te stellen aan magnetische velden. Er is echter nog een ander verschijnsel – plotseling krijg je het vermogen informatie te ontvangen door middel van het magnetische raster van de planeet, immers je bent je nu bewust dat je nu je magnetische generator bezit, je eigen DNA. Daarom ben Ik Kryon van de ‘Magnetische Dienst’.
   Laat ik nu informatie corrigeren die we jullie in 1989 gaven toen we zeiden dat de Aarde een magnetisch veld bezit dat zich voordoet als je bewustzijn. We zeiden dat, wanneer je buiten dit magnetisch veld zou treden, je ziek zou worden. Je kunt niet buiten dit veld leven. We dagen je nu opnieuw uit om dit te bewijzen, want je hebt dit nodig om ruimtereizen te maken. Dit feit is nooit veranderd. In het verleden vroegen wij wetenschappers naar zeer interessante eigenschappen te kijken die op ontdekking wachten. Kijk naar wat er gebeurt wanneer je een menselijk wezen zelfs even buiten het magnetisch veld plaatst. Ze gaan zich ongemakkelijk voelen en worden ziek! Jullie hebben onderzoeklaboratoria op de Noordpool geplaatst. Wetenschappers hebben daar een aantal maanden gewoond. Aan de beide polen van de Aarde bestaat er een samenvallende neutraliteit … geen versmelting van magnetisme. Er bestaat een singulariteit (uitzonderlijkheid) aan de Noordpool en een singulariteit aan de Zuidpool die niet in balans is met de menselijke cellulaire structuur.

   Dus, wetenschappers, kijk eens naar de gezondheid van degenen die enige tijd in die onderzoeklaboratoria zijn geweest, want je zult iets in hun ziekte en hun kanker ontdekken. Dan zal blijken dat de normale curve van de menselijke gezondheid is veranderd, want zij bevonden zich te lang buiten de balans en moesten de prijs betalen. Degenen die lang, zelfs maanden, in een baan om de aarde draaien, bevonden zich enigszins buiten het magnetisch veld waarin jullie nu leven en dan zul je hetzelfde ontdekken. Onderzoek het beenmerg. Kijk naar hun immuunsysteem en ontdek dat het gaat falen wanneer je je buiten het magnetisch veld begeeft. Het magnetisch veld van jullie planeet werkt met je DNA op een manier die jullie nog niet kennen. Het praat met je DNA.
   In 1989 vertelde ik jullie dat het magnetisch raster in 10 jaar meer zou bewegen dan in de laatste 100 … en dat gebeurde ook. Het is op weg, zeggen sommigen, om opnieuw een tik van de polariteit mee te maken, zoals het in het verleden is gebeurd. Maar voorlopig nog niet. Het beweegt wel en het beweegt zoals ik heb gezegd. (Dit is een bekend wetenschappelijk feit en is te controleren) Welnu, ik zal jullie vertellen waarom het bewoog – omdat het bewustzijn van deze planeet het bewoog en het begin van deze beweging lag bij de Harmonische Convergentie (samenvallen). Het is geen toeval dat het toen begon. Het bewoog om jullie verlichting te tonen. Het bewoog waardoor er een ontwaking van de planeet kon plaatsvinden. Dat is de reden dat het bewoog en er is en er was een verschuiving van de intuïtie van zovelen overal op de planeet. Het energieraster (coördinatenstelsel) sprak tot het DNA en tot het bewustzijn van de mensheid. Nu vragen duizenden plotseling: “Is er meer dan mij is verteld?” Misschien ben jij iemand van deze mensen. Misschien is dat de reden dat jij deze pagina leest.

   Astrologie.
   Laten we nu overgaan naar het onderwerp astrologie. Dit lijkt een esoterisch onderwerp te zijn, maar dat is het niet. Het is een van de meest verkeerd begrepen kenmerken van wetenschap … en dat, door degenen die niet helder denken, geclassificeerd is als occult. Laat me jullie eraan herinneren dat dit ook het idee was van degenen die in bacillen geloofden voordat het bewijs was geleverd. Verbeeld je … een onzichtbaar micro-organisme dat ziekte veroorzaakt (zucht … moet wel occult zijn, of een plan van de ET’s om de Aarde binnen te vallen!) Wanneer jullie instrumenten en wijsheid zover was om dit alles te begrijpen, werd het wetenschap waardoor levens konden worden gered. Welnu, laten we jullie vertellen dat astrologie hetzelfde is. Het is wetenschap, hoewel men nu denkt dat dit tot het mysticisme behoort.

   Als je dit betrekt in mijn bespreking over magnetisme (hiervoor), zul je beseffen dat het menselijk wezen voortdurend beïnvloed wordt door het magnetische raster van de planeet en dat het op die manier was ontworpen voor communicatie en balans. Ik wil jullie graag onthullen wat op het magnetisch raster landde (of erop werd neergezet) dat misschien deel uitmaakte van de communicatie waar wij over spreken. O zeker, er wordt veel informatie op die manier overgedragen, maar ik geef je de astrologische info.
   In het centrum van jullie zonnestelsel bevindt zich jullie Zon. Jullie Zon wordt elke seconde van de dag met zwaartekracht magnetisch geladen. Je kunt zwaartekracht en magnetisme niet scheiden, want het zijn de beide tegenhangers (tweelingkrachten) van dezelfde eigenschap van de wetenschap, dat wil zeggen dat de een gerelateerd is aan de ander.
   Licht is er ook bij betrokken, want het is ook inter-dimensionaal. Wanneer iets in jullie werkelijkheid zich te gelijkertijd op twee plaatsen kan bevinden, moet het een kwantumeigenschap (inter-dimensionaal) zijn en licht valt in die categorie, samen met magnetisme en zwaartekracht. Magnetisme, zwaartekracht en licht zijn de mysteries van jullie werkelijkheid. Geen van deze drie wordt echt goed begrepen. Ze worden in plaats daarvan eenvoudig gebruikt. Je weet wat ze doen, maar je hebt geen idee wat ze zijn. Tijd is een ander verschijnsel, maar dit is het gevolg van de eerste drie en geen energie op zichzelf.

   http://www.startspiritueel.nl/forum/spiritueelForum3.php?id=1243

  5. Dit artikel van KRYON begint direct al verkeerd: Wanneer het ene magnetische veld het andere overlapt, gebeurt er iets dat bekend staat als inductantie. Inductantie is die magische eigenschap dat, wanneer twee magnetische velden elkaar overlappen en zich versmelten, er communicatie en overdracht van energie kan plaatsvinden. Inductantie heeft niets te maken met overlappende magneetvelden. Inductantie is het Coëfficiënt van inductie. Inductie vindt plaats als een geleider zich bevind in een variërend magneetveld, een bewegende geleider zich bevind in een constant magneetveld of een combinatie. Zo werken electromotoren en transformatoren. En, voor zover ik weet hebben electromotoren en transformatoren weinig zelfbewustzijn 🙂

  6. De school boekjes er maar weer bij nemend:

   http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/indsol.html#c1
   http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/indtor.html

   M.a.w. het is de berekening van het Torus-veld (Thrive) wat als een soort donut effect om de aarde heen zit. KRYON mist het technische aspect een beetje. Hij zou het niet gek doen om CERN eens een bezoekje aan te doen. Ga zelf ook er maar eens rondneuzen met google maps;

   http://googlepolicyeurope.blogspot.nl/2013/09/street-view-arrives-at-cern.html

  7. Ach kees, je geeft niets om kennisdeling. Je wilt alleen je gelijk halen.
   Je ontkent alles wat niet in jouw wereldbeeld past. De zaken die je worden aangereikt bereiken jou dan ook niet. Geeft niets, ieder heeft zijn eigen ideeën. Alleen jammer dat jij ondanks jouw gebrek aan kennis over de zaken die bij jou terecht komen, doet alsof wat anderen zeggen ‘onzin’ is. Beetje bekrompen en je drukt daarmee een stempel op anderen.
   Erg betweterig van je om te beweren dat wat ik over magnetisme weet als foutief te bestempelen. Erg arrogant van je en trouwens ook erg vervelend naar mij toe.

  8. @ Johanna, Ik dacht dat ik reageerde op een stukje van GuidoJ, niet die van jou. Kennisdeling is heel essentieel (echte kennis, wel te verstaan). En in mijn eigen gelijk ben ik niet zo geïnteresseerd. Enkele reacties op een interessant artikel over watergas ontaarden in compleet gezweef en gezwam over magnetisme. Dat is pure verkrachting van ware spiritualiteit en een niet begrijpen van natuurkunde en kwantum mechanica. Net als Socrates prik ik een beetje….

  9. @Johanna

   Kees deelt wel degelijke kennis, er zijn idd nog veel mysteries maar er zijn er ook al een aantal opgelost^^
   Inductantie is een constante die wordt geduid met het symbool L. Het is de eigenschap van een geleider bij een stroomverschil een voltage te induceren(opwekken) in zowel de geleider zelf(zelf-inductantie) evenals geleiders in de nabije omgeving(wederzijdse-inductantie), that’s all.
   Maar je kan het zo moeilijk maken als je wilt natuurlijk.

 8. KEES, er is genoeg energie aanwezig voor eenvoudige lieden om te gebruiken, ik schrijf het maar weer eens, kleiner windpropellor zelf te maken, met dynamo, waar ik woonde in waterland hadden heel veel lieden gasvaten in de slootstaan, die gas uit de blubber opvingen en verbranden, koken, verwarmen, en verlichten.
  Waarom moet het altijd zo vreselijk technisch zijn, in wezen is energie iets heel gewoons, sla je handen maar op elkaar !

  1. @ jenne
   Als er ( voor deze generatie) geen chips in zitten of andere halfgeleiders en super conductors KAN het gewoon niet werken! Wij ouwe lu llen weten beter! het kan veel eenvoudiger en gemakkelijker dan veel mensen denken .En dat gaat niet alleen op voor energie ook voor bemesting ,verlichting,verwarming etc etc

  2. Jezus bestond uit exotische supergeleidende deeltjes daarom kom hij over water lopen, je kon hem ook kantelen dan liep hij scheef verder.

  3. En hij stond boven de wet van behoud van energie want hij bleef maar brood en vissen uitdelen.

  4. dit artikel van KRYON begint direct al verkeerd: Wanneer het ene magnetische veld het andere overlapt, gebeurt er iets dat bekend staat als inductantie. Inductantie is die magische eigenschap dat, wanneer twee magnetische velden elkaar overlappen en zich versmelten, er communicatie en overdracht van energie kan plaatsvinden. Inductantie heeft niets te maken met overlappende magneetvelden. Inductantie is het Coëfficiënt van inductie. Inductie vindt plaats als een geleider zich bevind in een variërend magneetveld, een bewegende geleider zich bevind in een constant magneetveld of een combinatie. Zo werken electromotoren en transformatoren. En, voor zover ik weet hebben electromotoren en transformatoren weinig zelfbewustzijn 🙂

  5. De veronderstelling dat het ‘verkeerd begint’ Kees, zegt voor mij veel en veel meer over wat Kees vindt in deze wereld, en vooral wat hij ‘waarheid’ vindt, dan wat Kryon allemaal uitkraamt..
   Ik heb Kryon echter nog NOOOOOIT het woord verkeerd horen ‘spreken’ of ergens in zijn(?) teksten gelezen..

   Vertel ons anders wat er ‘goed’ is Kees. Dan is het toch allemaal veel eenvoudiger om tot een mooie wereld te komen..? ‘Goed’ en ‘fout’ zijn imo alleen te gebruiken in subjectieve zin. Waardoor je altijd genoodzaakt wordt, ALS je ze gebruikt, er ACHTERAAN te vermelden..: ‘Dat vind ik’ en/of ‘Naar mijn idee/mening/uitgangspunt’…

   Pas dan, ja, pas DAN krijgen we een open-minded-sharing..! Niemand verliest zijn gezicht, want hij/zij vertelt ‘alleen maar’ wat hij voelt, vindt of denkt, terwijl je door DAT te delen JUIST een stap voorwaarts maakt door OVEREENKOMSTEN waar te nemen, ipv de VERSCHILLEN te vergroten en wat ik hier regelmatig lees: ‘discussies te winnen’…

   Wie dat bedacht heeft, zou ik graag ontmoeten.. Een discussie winnen… Jeetje, hoe doe je dat..?

  6. @ guido
   Een discussie winnen kan, immers het is strijd en die kan je winnen of verliezen( als je uitgaat van het strijd princiepe) Waar jij het over hebt is dialoog , is samenspraak, en daar zijn alleen maar winnaars! Dan zit je ook niet meer in het strijdgewoel maar ben je in harmonie ( tenminste dat denk ik erover toch )

  7. ALS je een discussie ziet als een stijd, is het een strijd.. JOUW waarheid is de enige waarheid.. Maar we zij allemaal op zoek naar de Waarheid..
   Ik zie een discussie NOOIT als een strijd, vandaar mij opmerking. Idd in jouw woorden± ik zie GEEN strijdprincipe..!! Dank voor het begrip.

   De DIALOOG.. YES!!! Zie hierboven dus. ALLEEN maar door het delen van JOUW waarheid, en ik de mijne, komen we dingen te weten, die je anders NOOIT zou komen te weten. En dan dus in eerlijkheid, oprechtheid en ontvankelijkheid..

   Zie dit boekje waar ik aan mee mocht werken..
   http://devrijemare.nl/winkel/artikel/boeken/dialoog-de-wezenlijke-weg

  8. @ Marcel W

   Guido moet je altijd zere neus nemen, anders vangt ie jou als nog bij de neus. Jezus 8.8 had idd een andere opvatting voor discussies, gewoon laten zien wat kon als wat het onmogelijke mogelijk te maken. Zou Kees een voorbeeld aan moeten nemen. Onze waarheid wordt gelukkig toch niet begrepen door de alwetenden. Het is gewoon hilarisch ten top!

  9. @ paul
   Ja zie het nu pas 8.8 Das numerologisch gezien dubbel goddelijk dat kan geen toeval wezen haha

  10. Even weer ontopic Ik begrijp het niet …. met die fracking methodiek om aardgas te winnen krijg je toch ook gas in je water? dus …. wat is daar van dan het probleem?? Dit zit me al geruime tijd dwars watergas – imo gewoon een natte scheet, enige nadeel is de vlekken in je broekje…. Of heb ik het toch weer niet helemaal begrepen ?

  11. Mijn reactie stond ook op de verkeerde plek. Ook verkeerd dus (‘Dat vind ik’ en/of ‘Naar mijn idee/mening/uitgangspunt’…!)
   Lees het simpeler GuidoJ, het artikel begingd gewoon inhoudelijke fout waar het spreekt over inductantie. Wat het over mij zegt? Hooguit dat ik op het gebied van elektrotechniek en natuurkunde goed geschoold ben (naar mijn mening dan).

 9. Die oudere type’s auto’s reden toch ook, ik heb er niet om gevraagd al die electronica, en dan moet je nog lezen dat je hele autotje geprogrameerd is om toch maar meer te gebruiken, willen we het overleven moeten wij terug naar eenvoud, maar wel kwaliteit natuurlijk, het is fijn als je gebruiks voorwerpen betrouwbaar zijn en goed functioneren, ik verwerp niet de vooruitgang, maar dan wel de echte vooruitgang voor de mensen en niet voor de elite.

 10. @Frank
  Frank en je team gefeliciteerd met je doorbraak! Ik weet dat je altijd overtuigd was van wat je wilde bereiken. En het gedachtengoed, je gedrevenheid en je integriteit hebt weten vast te houden. Geen vrije energie zonder bewustzijn..

 11. Ik vind 8500 uur wel een beetje weinig. Als je 24 uur per dag draait dan is hij al na 241 dagen aan onderhoud toe.
  Is dit een foutje of is dit het echte getal.
  Ik zou hier wat meer van willen weten.
  Ik ben best berijdt om er wat voor te betalen.
  Is er ook een systeem wat 5 tot 10 kw kan leveren Dat is voor een één of twee persoons huishouding ruim voldoende. Men is dan ook gelijk van het elektrisch- en gasnet verlost.

  1. Hallo, dan kun jij niet goed rekenen.
   241 x 24 = 5784 uur.
   Je moet 1x per jaar onderhoud. Dat is toch niet zoveel.
   8500 delen door 24 is n.l. 354 dagen.
   Groet Dennis

  1. Ans, volgens mij zegt een faillissement niets over de potentie van bepaalde uitgangspunten. Misschien is het faillissement juist veroorzaakt door aannames binnen de wetenschappelijke wereld en consensus om oude ideeeen vooral te koesteren en nieuwe vooral niet te onderzoeken.
   Wetenschappers hebben een ongelooflijke belangrijke functie, die heden ten dage ten grave is gedragen. Wetenschappers, vooral de creatieven onder hen behoren het volgzame wetenschappelijk deel der mensheid vooral op te stoken om nieuwe ideeen te onderzoeken. Volgens mij hebben wetenschappers binnen de Rijksoverheid ook mogelijkheden om een deel van het budget juist aan te wenden voor onderzoek wat noodzakelijk wordt geacht omdat het de moeite waard is, of omdat het maatschappelijk relevant is, of zeg het maar, genoeg te bedenken waarom wetenschappers ook budget moeten aanwenden voor alternatief onderzoek.

  2. En daarnaast Ans, zegt het iets over jou als wetenschapper, je hebt geen fantasie en daarom moet de rest dan maar afzien? Nieuwe ontwikkelingen ontstaan per gratie bij fantasie omtrent nieuwe werkelijkheden. Een bepaald type wetenschapper moet wat mij betreft hier alle voorrang krijgen als het gaat om onderzoek. Op zijn minst een deel van het budget moet hierna uitgaan. Er zijn genoeg creatieven in deze wereld, ook onder wetenschappers, die met fantasieen over een mogelijke toekomst, een wereld mede co-creeeren die aan een ieder mens en ander levend wezen zicht kunnen geven op een meer dan fantastische werkelijkheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.