Advertentie

Gewoon een interview met Sergej Lavrov…


De afspraken tussen de VS en de NAVO enerzijds en de USSR/Rusland om Duitsland te verenigen, doordat Oost-Duitsland van communistisch, naar de westerse invloedsfeer mocht gaan, in ruil voor het stoppen van NAVO-uitbreiding richting het oosten van Europa, zijn bijna altijd ontkend, niet alleen door de VS, maar ook door haar NAVO-papegaaien in Den Haag en Brussel. Maar er is keihard bewijs, in de vorm van vrijgegeven documenten waaruit onomstotelijk blijkt, dat Rusland vanaf begin jaren negentig, systematisch is belazerd en bedonderd door Amerika en haar vazallen.

Uit vrijgegeven originele documenten (HIER) blijkt dat de Russen keer op keer is beloofd, dat de NAVO niet voorbij Duitsland naar het oosten zou uitbreiden. Er zijn in totaal 30 originele documenten vrijgegeven, waaronder memo’s, gespreksverslagen en brieven waarin meer dan duidelijk wordt dat aan Rusland talloze garanties zijn gegeven over dat de NAVO onder geen enkele voorwaarde naar het oosten zou uitbreiden.

Journalist Eric Zuesse heeft deze documenten doorgelezen en samengevat en daarbij aangegeven in welke documenten (HIER) de garanties worden vermeld, die Rusland keer op keer werden/worden gegeven voor het niet uitbreiden van de NAVO naar het oosten. Hier een foto van een document, waarin de toenmalig Minister van BuZa van de VS, James Baker keihard beloofd GEEN MILIMETER naar het oosten van Europa verder uit te breiden met NAVO. Dit komt uit een gespreksverslag van meeting in Moskou op 9 februari 1990, van deze James Baker, met de Russische leider Michail Gorbatsjov en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Chevarnadze.

x

Interview met Sergej Lavrov,
Russische minister van Buitenlandse Zaken

met het Xinhua News Agency (China)
6 mei 2022

 

Meneer Lavrov, wat ligt volgens u aan de basis van de Oekraïense crisis?
Wat kan de internationale gemeenschap doen om dit probleem op te lossen?

Sergej Lavrov:

Als we het over de Oekraïense crisis hebben, moeten we allereerst kijken naar het destructieve beleid van de westerse staten dat gedurende vele jaren gevoerd is en geleid wordt door de Verenigde Staten, die een koers hebben uitgezet om na het einde van de Koude Oorlog een unipolaire wereldorde in elkaar te knutselen. De roekeloze uitbreiding van de NAVO naar het Oosten was een hoofdbestanddeel van die acties, ondanks de politieke verplichtingen aan het Sovjetleiderschap over het niet uitbreiden van het bondgenootschap. Zoals u weet, waren die beloften slechts loze woorden.

Al die jaren is de infrastructuur van de NAVO steeds dichter naar de Russische grenzen opgeschoven. Het Westen heeft zich nooit druk gemaakt over het feit dat hun optreden een grove schending was van hun internationale verplichtingen om hun eigen veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van anderen.

Met name hebben Washington en Brussel op arrogante wijze de initiatieven verworpen die Rusland in december 2021 had voorgesteld om de veiligheidsgaranties van ons land in het westen te waarborgen: de uitbreiding van de NAVO stopzetten, geen wapens in Oekraïne inzetten die een bedreiging vormen voor Rusland en de militaire infrastructuur van het Bondgenootschap terugbrengen naar de configuratie van 1997, toen de Akte tot oprichting van de NAVO en Rusland werd ondertekend.

Het is bekend dat de Verenigde Staten en de lidstaten van de NAVO Oekraïne altijd beschouwd hebben als een instrument om Rusland in toom te houden. In de loop der jaren hebben zij de anti-Russische gevoelens daar actief aangewakkerd, en Kiev zo gedwongen een kunstmatige en valse keuze te maken: óf bij het Westen óf bij Moskou behoren.

Het is donderdag 20 februari 2014 en deze 2 ‘liberale’ Europarlementariërs, Hans van Baalen (VVD) en oud-premier van België Guy Verhofstadt, doen preciés datgene, waar Rusland al wekenlang Europa van beschuldigt: het ophitsen van de bevolking van Kiev..!

Het was het collectieve Westen dat de anti-grondwettelijke staatsgreep in Kiev in februari 2014 het eerst uitlokte en vervolgens steunde. Nationalisten kwamen aan de macht in Oekraïne en ontketenden onmiddellijk een bloedbad in Donbass, en zetten de koers uit naar de vernietiging van alles wat Russisch was in de rest van het land. Ik herinner u eraan dat het juist vanwege deze dreiging was dat de bevolking van de Krim in 2014 in een referendum voor de hereniging met Rusland stemde.

In de afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten niets gedaan om het intra-Oekraïense conflict te stoppen. In plaats van Kiev aan te moedigen om het politiek op te lossen op basis van het Minsk Complex van Maatregelen, hebben zij wapens gestuurd, het Oekraïense leger en de nationalistische bataljons opgeleid en bewapend, en in het algemeen de militair-politieke ontwikkeling van het Oekraïense grondgebied doorgevoerd. Zij moedigden de agressieve anti-Russische koers aan die de autoriteiten in Kiev volgden.

In feite dreven zij de Oekraïense nationalisten ertoe het onderhandelingsproces te ondermijnen en de kwestie Donbass met geweld op te lossen. Wij maakten ons grote zorgen over de niet-aangegeven biologische programma’s die in Oekraïne met steun van het Pentagon werden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van de Russische grenzen. En natuurlijk konden wij niet voorbijgaan aan de onverhulde bedoelingen van de leiders van Kiev om een militair nucleair potentieel te verwerven, wat een onaanvaardbare bedreiging zou vormen voor de nationale veiligheid van Rusland.

Aangenaam de neo-NAZI’s in Oekraïne. Onder Oekraiense vlag, de NATO-vlag en die van Hitler-Duitsland.

In deze omstandigheden hadden wij geen andere keus dan de volksrepublieken Donetsk en Lugansk te erkennen en de speciale militaire operatie te starten. Het doel ervan is de mensen te beschermen tegen genocide door de neonazi’s, en Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren.

Ik wil benadrukken dat Rusland handelt om zijn verplichtingen uit hoofde van de bilaterale overeenkomsten inzake samenwerking en wederzijdse bijstand met de DPR en de LPR na te komen, op officieel verzoek van Donetsk en Lugansk uit hoofde van artikel 51 van het VN-Handvest inzake het recht op zelfverdediging.

De speciale militaire operatie die op 24 februari van start is gegaan, verloopt strikt volgens plan. Al haar doelstellingen zullen worden bereikt, ondanks de tegenacties van onze tegenstanders. Op het ogenblik zijn wij getuige van een klassiek geval van dubbele maatstaven en hypocrisie van het Westerse establishment. Door openlijk het regime in Kiev te steunen, doen de lidstaten van de NAVO er alles aan om de voltooiing van de operatie door het bereiken van politieke akkoorden te verhinderen.

Verschillende wapens stromen eindeloos Oekraïne binnen via Polen en andere NAVO-landen. Dit alles gebeurt onder het voorwendsel van “bestrijding van de invasie”, maar in feite zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie van plan Rusland ’tot de laatste Oekraïner’ te bestrijden. Zij trekken zich helemaal niets aan van het lot van Oekraïne als een onafhankelijk subject van internationale betrekkingen.

Geen gas meer? Poetin ondertekent decreet over nieuwe Russische vergeldingsmaatregelen tegen EU-sancties?

Het Westen is bereid de energie- en voedselzekerheid van hele regio’s in de wereld op het spel te zetten om zijn eigen geopolitieke ambities te bevredigen. Welke andere verklaring is er voor het ongebreidelde vliegwiel van anti-Russische sancties dat het Westen met het begin van de operatie op gang heeft gebracht en waaraan het niet denkt te stoppen? Als de Verenigde Staten en de NAVO werkelijk geïnteresseerd zijn in een regeling van de Oekraïense crisis, dan moeten zij eerst tot bezinning komen en ophouden met het leveren van wapens en munitie aan Kiev.

Het Oekraïense volk heeft geen behoefte aan Stingers en Javelins; wat het nodig heeft is een oplossing voor dringende humanitaire problemen. Rusland doet dit al sinds 2014. In die tijd zijn er tienduizenden tonnen humanitaire vracht aan Donbass geleverd, en ongeveer 15.000 ton humanitaire hulp is al aangekomen in het deel van Oekraïne dat sinds de start van de speciale militaire operatie door de DPR en de LPR is bevrijd van het Kievse regime, .

Ten tweede is het van essentieel belang dat het Kievse regime ophoudt met cynische provocaties, ook in de informatieruimte. De Oekraïense gewapende formaties beschieten op barbaarse wijze steden en gebruiken daarbij burgers als levende schilden. Wij hebben daarvan voorbeelden gezien in Donetsk en Kramatorsk.

Gevangengenomen Russische militairen worden mishandeld en deze wreedheden worden online geplaatst. Tegelijkertijd gebruiken zij hun Westerse beschermheren en de door het Westen gecontroleerde wereldmedia om het Russische leger van oorlogsmisdaden te beschuldigen. Zoals men zegt, de schuld bij een ander leggen.Het wordt hoog tijd dat het Westen ophoudt met het onvoorwaardelijk witwassen en toedekken van Kiev. Zo niet,… dan zouden Washington, Brussel en andere Westerse hoofdsteden zich moeten beraden over hun verantwoordelijkheid voor medeplichtigheid aan de bloedige misdaden die de Oekraïense nationalisten begaan hebben.

Welke maatregelen heeft Rusland genomen om het leven en de eigendommen van de burgers te beschermen? Welke inspanningen heeft het gedaan om humanitaire corridors tot stand te brengen?

Sergej Lavrov:

Zoals ik al eerder zei, verloopt de speciale militaire operatie volgens plan. Volgens dit plan doen de Russische militairen alles wat in hun macht ligt om slachtoffers onder de burgers te vermijden. Er worden klappen uitgedeeld met zeer precieze wapens, in de eerste plaats op militaire infrastructuurvoorzieningen en plaatsen waar gepantserde voertuigen geconcentreerd zijn. In tegenstelling tot het Oekraïense leger en de nationalistische gewapende groepen die de mensen als levende schilden gebruiken, biedt het Russische leger de plaatselijke bevolking allerlei hulp en steun.

… Washington, Brussel en andere Westerse hoofdsteden moeten hun verantwoordelijkheid voor medeplichtigheid aan de bloedige misdaden van de Oekraïense nationalisten in overweging nemen. Vanuit Charkov en Mariupol gaan dagelijks humanitaire corridors open om mensen uit gevaarlijke wijken te evacueren, maar het regime in Kiev eist dat de “nationale bataljons” die de controle over die gebieden hebben de burgers niet vrijlaten. Toch kunnen velen vertrekken met de hulp van Russische, DPR en LPR militairen.

Tijdens de speciale militaire operatie heeft de hotline van het interdepartementale coördinatiehoofdkwartier van de Russische Federatie voor humanitaire respons in Oekraïne verzoeken ontvangen om hulp bij de evacuatie van 2,8 miljoen mensen naar Rusland, waaronder 16.000 buitenlandse burgers en werknemers van internationale missies van de VN en de OVSE. In totaal zijn er 1,02 miljoen mensen geëvacueerd uit Oekraïne, de DPR en de LPR, waarvan meer dan 120.000 burgers van derde landen, waaronder meer dan 300 Chinese staatsburgers.

Er zijn in de Russische regio’s meer dan 9.500 tijdelijke opvangcentra in bedrijf. Zij hebben ruimte voor rust en warme maaltijden, en alles wat nodig kan zijn. Nieuw aangekomen vluchtelingen krijgen gekwalificeerde medische en psychologische hulp. Rusland neemt maatregelen om de civiele scheepvaart in de Zwarte Zee en de Zee van Azov te verzekeren. Dagelijks gaat een humanitaire corridor open, een veilige vaarroute voor schepen. Oekraïne blijft echter buitenlandse schepen tegenhouden, waardoor er een dreiging van beschietingen in zijn binnenwateren en territoriale zee ontstaat.

Bovendien hebben Oekraïense marine-eenheden mijnen gelegd op de kust, de havens en de territoriale wateren. Deze explosieven maken zich los van hun ankerlijnen en drijven naar de open zee, zodat zij een ernstig gevaar vormen voor zowel de vloten als de haveninfrastructuur van de landen rond de Zwarte Zee. Het lijkt erop dat de, door Poetin verordonneerde afsluiting van de gastoevoer aan Polen werkt!

Sinds de speciale militaire operatie in Oekraïne van start is gegaan, hebben de westerse landen een groot aantal ongekende sancties tegen Moskou aangenomen. Hoe denkt u dat deze sancties Rusland zullen beïnvloeden? Wat zijn de belangrijkste tegenmaatregelen van Rusland? Sommigen zeggen dat er een nieuwe Koude Oorlog is begonnen. Hoe zou u daarop reageren?

Het is waar dat de speciale militaire operatie door het collectieve Westen is gebruikt als voorwendsel om talrijke beperkingen tegen Rusland, alsmede tegen zijn rechtspersonen en personen, te ontketenen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en de landen van de EU verbergen niet dat het hun doel is onze economie te wurgen door haar concurrentievermogen te ondermijnen en de progressieve ontwikkeling van Rusland te blokkeren.

Tegelijkertijd schamen de westerse heersende kringen zich niet voor het feit dat de anti-Russische sancties de gewone mensen in hun eigen land al schade beginnen te berokkenen. Ik doel op de dalende economische tendensen in de Verenigde Staten en veel Europese landen, waaronder toenemende inflatie en werkloosheid.Het is duidelijk dat er geen excuus kan zijn voor deze anti-Russische lijn en dat zij geen toekomst heeft. Zoals president Vladimir Poetin zei, heeft Rusland deze ongekende druk weerstaan. Nu stabiliseert de situatie zich, hoewel natuurlijk niet alle risico’s achter de rug zijn.

In ieder geval zullen zij er niet in slagen ons te verzwakken. Ik heb er vertrouwen in dat wij de economie zullen herstructureren en ons in de toekomst zullen beschermen tegen mogelijke onwettige en vijandige acties van onze tegenstanders. Wij zullen een passend en adequaat antwoord blijven geven op de opgelegde beperkingen, geleid door het doel de stabiliteit van de Russische economie en zijn financieel systeem te handhaven, evenals de belangen van het binnenlandse bedrijfsleven en de gehele natie.

Wij zullen onze inspanningen toespitsen op de-dollarisatie, de-offshorisatie, invoersubstitutie en bevordering van technologische onafhankelijkheid.Wij zullen ons blijven aanpassen aan de externe uitdagingen en de ontwikkelingsprogramma’s voor veelbelovende en concurrerende industrieën opvoeren.

Tijdens de periode van turbulentie zullen onze speciale economische vergeldingsmaatregelen die nodig zijn om de normale werking van de Russische economie te waarborgen, worden voortgezet en uitgebreid. Als verantwoordelijke speler op de internationale markt is Rusland voornemens zijn verplichtingen uit hoofde van internationale contracten inzake exportleveranties van landbouwproducten, meststoffen, energiedragers en andere kritieke producten nauwgezet te blijven nakomen.

Wij maken ons grote zorgen over een mogelijke voedselcrisis als gevolg van de anti-Russische sancties, en wij beseffen terdege hoe belangrijk de leveringen van essentiële goederen, zoals voedsel, zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Over het tweede deel van uw vraag zal ik kort zijn. Vandaag gaat het niet over een nieuwe ‘koude oorlog’, maar, zoals ik al eerder zei, over de hardnekkige wens om een VS-centrisch model van de wereldorde op te leggen, afkomstig van Washington en zijn satellieten, die zich ‘ scheidsrechters over het lot van de mensheid’ wanen. Het is zover gekomen dat de Westerse minderheid probeert de na de Tweede Wereldoorlog gevormde VN-centrische architectuur en het internationale recht te vervangen door hun eigen ‘op regels gebaseerde orde.

Deze regels worden door Washington en zijn bondgenoten geschreven en vervolgens als bindend aan de internationale gemeenschap opgelegd. Wij moeten beseffen dat de Verenigde Staten dit destructieve beleid nu al enkele tientallen jaren voeren. Het volstaat te herinneren aan de agressie van de NAVO tegen Joegoslavië, de aanvallen op Irak en Libië, de pogingen om Syrië te vernietigen, en de kleurenrevoluties die de Westerse hoofdsteden in een aantal landen, waaronder Oekraïne, hebben geënsceneerd.

Dit alles ging ten koste van honderdduizenden mensenlevens en leidde tot chaos in verschillende streken van de planeet.
Het Westen probeert op een grove manier diegenen te onderdrukken die een onafhankelijke koers varen in hun binnen- en buitenlandse politiek. Niet alleen Rusland. Wij kunnen zien hoe het blokdenken wordt opgelegd in de Aziatisch-Pacifische regio. Wij herinneren aan de Indo-Pacifische strategie die door de Verenigde Staten wordt gepropageerd en die een uitgesproken anti-China tendens heeft.

De VS wil de normen dicteren volgens welke Latijns-Amerika moet leven, in de geest van de verouderde Monroe Doctrine. Dit verklaart het jarenlange onwettige handelsembargo tegen Cuba, de sancties tegen Venezuela, en de pogingen om de stabiliteit in Nicaragua en andere landen te ondermijnen. De druk op Wit-Rusland gaat in dezelfde context door. Deze lijst kan nog wel even doorgaan.

Oekraïense TV roept op tot genocide op Russische kinderen – Citeert top nazi Eichmann Het is duidelijk dat de pogingen van het collectieve Westen om zich tegen de natuurlijke loop van de geschiedenis te verzetten en zijn problemen op te lossen ten koste van anderen, gedoemd zijn te mislukken. Vandaag de dag heeft de wereld verschillende beslissingscentra; zij is multipolair.
Wij kunnen zien hoe snel de Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen zich ontwikkelen.

Iedereen krijgt een echte keuzevrijheid, ook waar het gaat om de keuze van hun ontwikkelingsmodellen en hun deelname aan integratieprojecten. Onze speciale militaire operatie in Oekraïne draagt ook bij tot het proces om de wereld te bevrijden van de neokoloniale onderdrukking van het Westen, die zwaar vermengd is met racisme en een complex van exceptionalisme.
Hoe sneller het Westen de nieuwe geopolitieke situatie aanvaardt, hoe beter het zal zijn voor het Westen zelf en voor de hele internationale gemeenschap.

Zoals president Xi Jinping op het forum van Boao voor Azië zei: “Wij moeten het beginsel van ondeelbare veiligheid hooghouden, een evenwichtige, doeltreffende en duurzame veiligheidsarchitectuur opbouwen, en ons verzetten tegen het nastreven van de eigen veiligheid ten koste van de veiligheid van anderen.”

De Russisch-Oekraïense besprekingen hebben de aandacht van de internationale gemeenschap op zich gevestigd. Wat zijn vandaag de belangrijkste hinderpalen voor de besprekingen? Hoe ziet u de vooruitzichten van een vredesverdrag tussen de twee partijen? Wat voor bilaterale betrekkingen denkt Rusland in de toekomst met Oekraïne te hebben?

Sergej Lavrov:

Op het ogenblik voeren de Russische en de Oekraïense delegatie bijna dagelijks, via videoconferentie, besprekingen over het mogelijke ontwerp. Dit document zou elementen van de post-conflictsituatie moeten bevatten als permanente neutraliteit, de niet-nucleaire, niet-blok- en gedemilitariseerde status van Oekraïne, alsmede garanties voor zijn veiligheid. Op de agenda van de besprekingen staan verder onder meer denazificatie, erkenning van de nieuwe geopolitieke realiteit, opheffing van sancties en de status van de Russische taal.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

Een regeling van de situatie in Oekraïne zal een belangrijke bijdrage leveren tot de de-escalatie van de militaire en politieke spanningen in Europa en de wereld in het algemeen. De oprichting van een instelling van garanderende staten wordt als een mogelijke optie overwogen. Dat zullen in de eerste plaats de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn, met inbegrip van Rusland en China. Wij delen met Chinese diplomaten informatie over de vorderingen in de besprekingen. Wij zijn Peking en de andere BRICS-partners dankbaar voor hun evenwichtige standpunt over de Oekraïense kwestie.

(Klik voor dit artikel hier op de site)

Wij zijn voorstander van voortzetting van de besprekingen, hoewel het proces moeilijk is. U vraagt terecht naar de hinderpalen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de militante retoriek en de opruiende acties van de westerse beschermheren van Kiev. Zij moedigen Kiev in feite aan om “te vechten tot de laatste Oekraïner,” door het land vol te pompen met wapens en er huurlingen heen te sturen.

Ik wijs erop dat de Oekraïense veiligheidsdiensten met de hulp van het Westen een grove bloedige provocatie in Boetsja hebben geënsceneerd, onder andere om het onderhandelingsproces te bemoeilijken. Ik ben ervan overtuigd dat er alleen akkoorden kunnen worden bereikt wanneer Kiev zich begint te laten leiden door de belangen van het Oekraïense volk, en niet door de adviseurs van ver weg.

Over de Russisch-Oekraïense betrekkingen gesproken, Rusland is geïnteresseerd in een vreedzaam, vrij, neutraal, welvarend en vriendelijk Oekraïne. Ondanks de anti-Russische koers van de huidige regering herinneren wij ons de vele eeuwen van alomvattende culturele, geestelijke, economische en familiebanden tussen Russen en Oekraïners. Wij zullen deze banden zeker herstellen.

* * *

4 gedachten over “Gewoon een interview met Sergej Lavrov…

 1. Quote: [“Hoe sneller het Westen de nieuwe geopolitieke situatie aanvaardt, hoe beter het zal zijn voor het Westen zelf en voor de hele internationale gemeenschap.”]
  Dat is een opgave die a.h.w. gelijk te noemen is met afzweren van diep ingesleten gewoontes.
  Met de hulp die de VS bood met het oorlog-vrij maken van Europa, heeft het tegelijkertijd de ziel verkocht aan ’the american dream’. Daarmee zitten o.a. ook met de Bilderberg/ EU constructie als werkorgaan van de Amerikaanse hegemoniezucht. Voor wat het artikel ook aangeeft liggen de oorzaken dieper en die zijn zich nu aan het manifesteren. Ga je terug naar 1917 dan zie de door o.a. de vrijmetselarij aangestuurde revolutie in Rusland en de moord op de Romanovs.
  Het was de Tjeka die op gruwelijke wijze ‘het goede nieuws’ kwam brengen en over de Khazaren gesproken, waren het de joden die deze taak voor zich zagen weggelegd om de Oekraïne te zuiveren van niet Bolshewistische sentimenten en hebben een gruwelijk bloedspoor getrokken door dat gebied waardoor op z’n zachtst gezegd noral wat anti-joodse sentimenten bleven bestaan. De komst van de Duitse troepen werd dan ook gezien als een geschenk uit de hemel. Vandaar de dweperij met de nazi’s vandaag de dag. Geen wonder dat Putin een einde wil maken aan alle nazi tuig vooral in het zicht op de zoveelste herdenking van de nederlaag van de hitlerclub door het Sowjetleger wat ±20 miljoen manschappen moest opofferen om het voorwerk te doen voor de troepen van VS en bondgenoten.
  En als je dan ziet (dat waarschijnlijk) hetzelfde domme tuig wat naar de prikposten rende en het gelieg van Ab Osterhaus slikte als het woord gods, nu met de geel/blauwe vlag loopt te pronken er misschien wel de oorzaak kan zijn dat mocht er een raketje uit het oosten ‘de weg kwijtraken’, zal neerdonderen op het dak van de 555Oekraine aflikker.
  Trouwens heb ik op bepaalde plekken een A 4 tje besteld op de adressen van de oekie vlaggen met de mededeling dat hun solidariteit ‘gehonoreerd’ zal worden met de komst van een dito gevlucht gezin ter huisvesting op dat adres. Resultaat, de vlag verwdeen!!!!

 2. vandaag in de Volkskrant:
  de bevrijders van Ukraine hebben in de afgelopen weken 1500 scholen en 200 ziekenhuizen en verorgingshuizen vernietigd. vele honderden kinderen en en kwetsbare ouderen zijn daarbij gedood.
  verder: de bevrijdende Russische soldaten hebben de vrijbrief jonge vrouwen en meisjes te verkrachten en vervolgens te executeren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.