Advertentie

De bevrijding komt van binnenuit..!


 

x
x

De bevrijding komt van binnenuit

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Er is, en er gaat zoveel veranderen in onze wereld, dat dit bij velen een grote verwarring veroorzaakt. Alles wat we hebben geleerd over ons zelf, onze geschiedenis, blijkt één grote leugen te zijn. We zijn op werkelijk alle fronten misleid door alle propaganda van de Main Stream Media en ons huidige onderwijssysteem. Het is dan ook aan te raden dit artikel meerdere keren te lezen, om alle nieuwe informatie te kunnen laten bezinken. De oude wereld is verdwenen, en de nieuwe is nog niet zichtbaar. De Matrix, die ons gevangen hield in een lage frequentie van angst en stress, is niet langer actief. Maar omdat we daar zo mee verweven waren, hebben we nog niet in de gaten dat het deurtje van de kooi, waarin we gevangen zaten, al open staat.

Om het zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk, dat jij je gaat realiseren, dat je zelf de regisseur en producer bent van je eigen leven. Dus hoe meer je de schrijver van je eigen verhaal wordt, hoe beter je leven er uit gaat zien. Probeer daarom gelijkgestemden te ontmoeten, om gezamenlijk de scheppende frequenties zo hoog mogelijk te houden.

Galactische astrologie begint ook steeds meer waardering te krijgen. Dit kan je namelijk inzicht geven welke energieën er spelen, en wie je werkelijk bent. Met je exacte geboorte tijd en plaats kun je zelfs uitvinden, wat je vorige reïncarnatie is geweest. Om deze reden alleen al, zou dit een verplicht nummer moeten zijn op onze scholen. Hierdoor zouden we veel meer inzicht kunnen krijgen over onszelf, maar ook over onze familieleden, wat ons kan helpen groeien naar een hoger bewustzijn.

We zijn op weg naar een positieve toekomst, die niet meer stuk kan. Deze zal vanaf 2024 voor iedereen, wereldwijd, volledig zichtbaar zijn met o.a. het kwantum internet, vrije energie, medbedden, reizen naar andere planeten etc. Tot die tijd, zien we het bestaande systeem steeds verder afbrokkelen en vervangen worden. Om onszelf ècht te kunnen bevrijden, is het noodzakelijk, dat we onze ware geschiedenis leren kennen.

De aarde is bezocht, binnengevallen en bezet geweest sinds mensenheugenis. Het aantal rassen uit de ruimte, die betrokken waren bij de kolonisatie van de aarde, is onvoorstelbaar groot en kan niet worden verklaard. Ons DNA bevat de sporen van 22 van deze verschillende bezoekers, en als onze bloedgroepen zo divers zijn, kunnen we de oorzaken daarvan vinden in dat voortdurende proces.

Dat is wat ons mensen op Terra zo bijzonder maakt. Wat betreft buitenaardse betrokkenheid bij onze geschiedenis, is voor mij het belangrijkste, wat er in 1954 gebeurde onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Het is namelijk precies op dat moment, dat het lot van de mensheid een drastische wending nam. (HIER) We dienen te gaan beseffen wie de machten achter de schermen zijn, die ons gevangen houden.

De grootste vijanden van het menselijk ras en de ‘Galactische Federatie van Werelden’(GFW), zijn de ‘Alpha Draconis’ (Ciakarr) en de ‘Nebu’. De Nebu zijn opgebouwd uit 6 rassen, die zowel uit Greys als Reptilianen bestaan. Zij beschouwen zichzelf als de ‘Meesters’ van het universum. Zij beschikken over een groepsbewustzijn als bij een bijenvolk, in tegenstelling tot de mensen, die over een eigen individueel bewustzijn beschikken.

Terug naar de tijd van de ‘Grote oorlogen van Orion’.
Maar om alles beter te kunnen  begrijpen, gaan we terug naar de tijd van de ‘Grote oorlogen van Orion’. Deze hebben honderdduizenden jaren geleden plaatsgevonden, wanneer je het bekijkt vanuit onze lineaire tijd op aarde. Het tijdsbesef wat we hier hebben, is echter heel anders als in het universum. Het spirituele centrum van het groepsbewustzijn van de Nebu ligt in de ‘M 42 Orion Nevel’. Deze nevel beschikt over een heel belangrijk portaal met een dubbele vortex. Hiermee verkrijg je de toegang over zowel tijd, als andere dimensies. Degene die dit portaal in zijn bezit heeft, is dus oppermachtig. Het was dit portaal, waar de grote oorlogen van Orion om streden.

M 42 Orion Nevel’

Tot dat moment was het portaal altijd een neutrale zone geweest, die door alle zonnestelsels in Orion gebruikt werd. Deze beschavingen leefden met, en naast elkaar, zonder dat er een echte strijd plaatsvond. In de zonnestelsels van Betelgeuse, Rigel en Mintaka begonnen de Greys hun beschavingen te ontwikkelen. Deze werden stuk voor stuk aangevoerd door een koningin. De Greys hadden het op dit portaal voorzien om hun machtspositie te kunnen uitbreiden, en wilden deze kost wat kost bemachtigen. Ze begonnen zich te verenigen, om een steeds groter en machtiger imperium op te bouwen, en sloten zich aan bij de Alpha Draconis. Dit resulteerde op een gegeven moment in een conflict met de lokale bevolking, omdat de toegang tot het portaal tot dusver nooit eerder was opgeëist.

De lokale bevolking was afkomstig uit het zonnestelsel ‘Keplar 62’ in de ‘Lyra’ constellatie. Hier ligt de wieg van alle menselijke beschavingen. Keplar 62 bestaat uit 5 planeten: Egoria; G’mun; Omankhera; Maya en Tar. Uit de mensen die hier woonden, ontwikkelden zich de 4 belangrijkste DNA strengen, namelijk :

De ring Nevel van Lyra
 • De Ahel, zij hebben een blanke huid en blond haar
 • De Noor, zij lijken op de Ahel maar zijn langer
 • De Taal, zij hebben andere huids- en haarkleuren
 • De Laan, zij hebben katachtige trekken, lichaamshaar en een staart (De film ‘Avatar’ is hierop geïnspireerd.)

Uit deze bevolkingsgroepen ontstond een leger genaamd: de ‘Black League’. Zij waren echter in de verste verte niet opgewassen tegen het machtsvertoon van de Greys en de Alpha Draconis. Dit mondde uit in de gruwelijke ‘Lyran’ oorlog.

Egoria, de mooiste planeet van alle vijf, en thuisbasis van de ‘Laan’, lag als eerste in de gevechtslinie en werd volledig vernietigd. De overlevenden vluchten naar ‘Omankhera’, de 3de planeet, dat werd bewoond door de Taal. Hier lag het centrale hart van dit zonnestelsel. Helaas was dit de volgende planeet die werd overmeesterd door de vijand. Om totale uitroeiing te voorkomen, sloot de overheid van de Taal een verdrag met de reptillianen, waarbij hun planeten, die rijk aan mineralen waren, werden overgedragen aan de Alpha Draconis. Alle menselijke rassen vluchten, en verspreiden zich in ‘ruimtearken’ over ons huidige zonnestelsel.(HIER)

De Egaroth

De Egaroth
Een ander menselijk ras bevindt zich op een centrale superster’: ‘Alina’. in de ‘Oriongordel’. Dit is de kolonie van de ‘Egaroth’. Dit is een zeer oud ras, dat bijna geheel verdwenen is. Zij maken deel uit van de ‘Counsil of Five’, die de mensheid en de aarde altijd in bescherming hebben genomen. Zij hebben hun eigen beschaving tegen een overname van de Nebu weten te redden, door naar een hogere dimensionele dichtheid, met een hogere trilling te schuiven waar de reptilianen geen toegang toe hebben. Alles wat namelijk verschuift naar een hogere trilling, wordt onzichtbaar voor de achterblijvers.

De Egaroth reizen veel en zijn continu op zoek naar plekken met een disbalans, waar ze vervolgens de vrede en energiebalans herstellen. Dit gebeurt niet met wapens, maar met behulp van hun wijsheid. Zij zijn te vergelijken met de ‘Jedi’ uit Star wars. (De oorlogen van Orion waren de inspiratiebron voor de Star wars-serie.) De Egaroth werken nauw samen met de GFW ( Galactische Federatie van Werelden). De ethiek van de GFW is gebaseerd op twee basisprincipes:

Vrije Wil & Balans.
Balans staat voor zowel rechtvaardigheid, als respect hebben voor alles dat leeft, ongeacht welke richting dat leven heeft gekozen. Dit is gebaseerd op het spirituele principe, dat dualiteit de Bron is van al het leven. Het universum wordt in stand gehouden door een dynamische kracht, die wordt gegenereerd door de strijd om het evenwicht tussen vernietiging en schepping.

Wanneer het tot een gewapend conflict komt, zal de GFW de vijand altijd de keus geven, om zich over te geven, of te vechten. Kiest de vijand ervoor, zoals momenteel met de DeepState het geval is, om te vechten, dan zullen ze proberen deze gevangen te nemen, om zoveel mogelijk levens te kunnen sparen. Pas wanneer de gevangenen zich bekeren, zullen ze worden teruggestuurd naar hun thuisplaneet. Want ook gevangenen hebben een vrije wil, in de zin, dat zij zèlf verantwoordelijk blijven voor hun detentie. Ze zullen pas worden vrijgelaten wanneer ze voor rust en vrede kiezen. En omdat hun energieveld continu wordt gemeten, kunnen ze niemand om de tuin leiden. Agressie en leugens worden namelijk onmiddellijk geregistreerd.

Wanneer haat en agressie uit iemands krachtveld verdwijnt, en deze persoon vindt de rust terug in zichzelf, straalt deze een compleet andere trilling, en daarmee een hogere frequentie uit. Dit proces van innerlijke bevrijding is onomkeerbaar. Want wanneer haat en agressie eenmaal ècht zijn verdwenen, zullen deze nooit meer terugkeren, omdat alles in het universum continu naar een steeds hogere trilling schuift.

De GFW heeft nog nooit een gevangene gemarteld, of slecht behandeld. Ze helpen ze, om een meer vreedzame staat van bewustzijn te bereiken, omdat een vijand niet langer een vijand meer is, wanneer zijn hart echte vrede vindt. Het idee van rechtvaardigheid voor de GFW, is dus haat en agressie om te zetten in rust en vrede. Ze kunnen een gevangene pas vrijlaten, wanneer deze zichzelf van binnenuit heeft bevrijd. Een slaaf die blijft vasthouden aan zijn ketenen, kun je niet bevrijden.

Bevrijd worden, start dus van binnenuit..!
De gevangenissen van de GFW, bevinden zich op, speciaal hiervoor ingerichte, gevangenisplaneten. Deze zien er meer uit als spirituele resorts, waar haat en woede worden verlicht door spirituele trainingen. De gedetineerden moeten hier natuurlijk wel mee instemmen, want niemand wordt gedwongen. Met betrekking tot de vrije wil van alle wezens, worden deze methoden, beschouwd als de meest efficiënte.

Natuurlijk blijven het detentiecentra, vooral voor de wezens, die in dit zonnestelsel worden beschouwd als een gevaar voor de vrede. Deze planeten worden streng bewaakt, maar niemand wordt er gedood. Dus degenen, die kiezen voor deze weg, zitten er vaak voor een zeer lange tijd.

Om te voorkomen dat de Alpha Draconis en de Nebu hun machtspositie over ons hele universum zouden gaan uitbreiden, ontwikkelde de ‘Counsil of Five’ een plan om hun invasie tot een halt te brengen. Het moest zonder wapens plaatsvinden, omdat de Nebu op dat front altijd machtiger zouden zijn. En ook, mocht er niet afgeweken worden van de ‘Universele Wet op Vrije wil’.

Ze kwamen met een uniek plan. Ze zonden een oproep door het hele universum, om een leger op te richten, dat zou gaan incarneren binnen de lokale bevolkingsgroepen van alle werelden, die bedreigd werden door de Nebu. Dit, zou een grondleger vormen onder de lokale bevolking. Dit leger had als taak, om de mensen wakker te schudden, ze te tonen wie ze werkelijk waren, en waar ze toe in staat waren. Op deze manier zou de Nebu bevochten worden van binnenuit. Dit werd het ‘Envoy’ programma, wat 200 miljoen sterrenkinderen, alleen al op aarde geboren deed worden, om Terra met zijn bewoners naar een hogere dimensionele dichtheid te brengen.

 

En wat maakt ons mensen zo speciaal?
Als mens hebben we toegang tot het meest kostbare geschenk van de Bron: de Phryll. Dit is de Godskracht dat al het leven voedt. Phryll is iets anders dan de Bron. Het bewustzijn van de Bron zendt continu fractalen van haarzelf uit, om al het leven in het universum te animeren met bewustzijn. Phryll is de krachtaandrijving, de levenskracht, die actief is in: levensvormen; de leegte; het rotsgesteente van de planeet; de gassen van de sterren.

Starseeds

We weten dat het ons overal omringt, ook al is het niet zichtbaar. Het is de adem van haar Liefde, die de structuur van de kosmos onderhoudt. Je kunt het met je eigen lichaam oogsten, om je er zelf mee te bekrachtigen en helen. (In geen van onze thuiswerelden zullen vaccinaties, chemo, bestraling en andere mensonterende behandel methodes ingezet worden, om mensen zogenaamd te genezen.) Je kunt er mee creëren; manifesteren; het uit voeren als een routine, om verbonden te blijven met het universum.

Phryll zit in je lichaam en in je ziel. Het voedt je energiecentra. Het componeert alles wat leeft. Je kunt je verbinden met de realiteit ervan, en het gebruiken om je geest en actieveld te verruimen. Phryll is het geschenk in de doos, die we weer moeten durven openen. Het zit in jou, want als je leeft, als je denkt, komt dat door Phryll. Dat is de reden dat je moet gaan voelen of iets resoneert en stoppen nog ergens in te geloven. Want alles waar je in gelooft , creëer je.

Phryll is hetzelfde, als de Vril van de Duitse Vril Sociëteit. Het kan gebruikt worden voor goede, maar ook voor duistere doeleinden. De ‘Jana’, een kolonie van de Annunaki, afkomstig van Aldebaran, gaven de Vril aan de Duitse Thule Sociëteit, waar de Nazi’s mee samenwerkten.

De Ankh

De Ankh, vertegenwoordigt deze universele levenskracht. Phryll is geen spiritueel concept. Het kan namelijk opgeslagen worden in speciale kristallen, die we hier op aarde nog niet kennen. Geladen kristallen kunnen worden gebruikt om allerlei soorten apparatuur te versterken. Het is de onuitputtelijke aandrijving van bijvoorbeeld alle ruimteschepen. Het is de vrije energie, die op ons staat te wachten.

Phryll is heel oud, en zal nooit uitgeput raken, want tijd kent geen grenzen en geen vorm. Het is bolvormig en overal aanwezig. Tijd, is een gat dat alles omvat, het is de toekomst en verleden, samengevoegd tot één.

Piramides zijn de verzamelaars, versterkers en generatoren van Phryll. Deze technologie is beschikbaar voor alle leden van de GFW, en dus binnenkort ook voor ons mensen op aarde. Zonder deze bruikbare technologie, zouden we niet opgewassen zijn tegen de Alpha Draconis en de Nebu.

We gaan dus een prachtige toekomst tegemoet. Om dit proces te versnellen, zodat we onszelf zo snel mogelijk kunnen bevrijden uit de slavernij, zullen we de volgende stappen dienen te ondernemen:

  • Weiger iedere vorm van angst. Angst controleert je, verdooft je wil en maakt je tot slaaf.
  • Volg je hart. Je hart is je intuïtie. Je allereerste gedachte over iets, is altijd de juiste. Je echte wezen weet als geen ander, wat wel, en wat niet goed voor je is.
  • Vind de vrede en rust in jezelf. Wanneer we angst blokkeren en alle verstoringen wegduwen, is wat overblijft, de een perfecte stilte van je geest.
  • Verbind je met het wezen dat je daadwekelijk bent. Laat de rol los, waar je in dit leven in geboren bent. Deze is erop gericht om je binnen de Matrix slavernij te houden.
  • Voer de missie uit die je hier heeft gebracht. De mensheid op aarde, is tot de grootste en hoogste prestaties in staat. Wij zijn in tegenstelling tot de Nebu, in staat om lief te hebben. De echte kracht ontstaat uit innerlijke kennis, wat de belichaming is van transformatie. Innerlijke kennis brengt wijsheid, kracht en moed voort. Het verbind je opnieuw met menselijkheid, Goddelijkheid en Liefde. Liefde kan je ziel helen; bekrachtigen; versterken; en je trauma’s doen vergeten. Maar het is ook in staat je de kracht en redenen te geven, die nodig zijn, om op te staan en te vechten.
  • Zorg dat je frequentie zo hoog mogelijk blijft. Verzorg jezelf goed. Eet biologisch, mijd geraffineerde suikers, E-nummers en kant- en klare maaltijden. Drink veel zuiver water, dat is namelijk één van de beste ontgifters…….

Harriet Algra

mei 2022

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://youtu.be/nCQa9AZaRao Overview of our near future with Galactic Astrology ~ with JULIA BALAZ

https://galacticanthropology.org/tag/phryll/

You as Starseed or Earthling? Voluntary Selection Process Details. Who are Activators of “Arks” &… https://youtu.be/TBCRFFIOPy0

We will never let you down’ Elena Danaan

‘A gift from the stars’ Elena Danaan

‘You don’t really believe in Astrologie, do you?’ Pam Gregory

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.