Advertentie

De joodse Zelensky en neo-nazi’s niet te rijmen..??


x

De joodse Zelensky en neo-nazi’s niet te rijmen..??

2022  WantToKnow.nl/be

x

We horen het verhaal overal. En vooral Mark Rutte, die PRECIES WEET hoe het zit, maar gooit olie op het vuur, i.p.v. te vertellen wat hier ‘speelt’ .. Voor menigeen is onmogelijk dat er in Oekraïne sprake kan zijn van neo-nazi-legers en -leiders. “Zelensky is zelf immers jood, dus dat hij de neo-nazi’s in het zadel helpt, is onzin”, aldus Rutte. Maar laten we even terug gaan naar de jeugd van Putin en het verhaal vertellen van de joodse mensen waarmee hij zich altijd heeft omringd. Joden die hij een warm hart toe draagt en mensen die op hun beurt weer hun trouw aan Poetin hebben gezworen. Veel van hen zijn de superrijke oligarchen, van wie de wereld nu genoeg heeft, in het kader van de ‘onrechtvaardige inval’ van de Russen in Oekraïne.

We plaatsen hier stukken uit het artikel van Adam Eliyahu Berkowitz, dat hij in december 2015 publiceerde±

Nu Poetin één van ’s werelds krachtigste spelers is,
komt zijn verrassende Joodse verbinding in beeld.

Adam Eliyahu Berkowitz

In de lange geschiedenis van de Joden in Rusland was de overheid zelden een bondgenoot, maar vaak de bron van jodenvervolging. De huidige Russische president Vladimir Poetin is echter een krachtige uitzondering, daar de Joden een belangrijke rol spelen in zijn persoonlijke geschiedenis en zijn intieme kring. Met het Russische leger als een belangrijke speler in de explosieve, gevaarlijke multinationale puzzel die zich aan het ontvouwen is, onlangs in Syrië, kan dit persoonlijk element een belangrijke en misschien wel doorslaggevende factor zijn in de manier waarop het strategische conflict zich verder zal ontvouwen.

Op de Internationale Vergadering van Chabad Afgevaardigden in 2007, vertelde de Russische opperrabbijn, Rabbi Berel Lazar, vaak aangeduid als ´Poetins Rabbi´, een opmerkelijk verhaal over de Russische leider, dat hij van Poetin zelf had gehoord.

“Toen hij een jong kind was, groeide hij op in een arm gezin. Zijn ouders waren altijd aan het werk. Hij had het geluk dat de buren een chassidisch joodse familie was, en ze zich er altijd van verzekerden om hem uit te nodigen,” lichtte Lazar toe. “Ze waren erg aardig voor hem, en hij besefte dat ze niet alleen maar vriendelijk waren voor een kind dat niet van hen was, en niet alleen maar vriendelijk waren voor een ​​kind dat niet Joods was, maar ze waren vriendelijk naar een ​​kind in een tijd en plaats waar het gevaarlijk was om dat te doen.

Dertig jaar later, als gevolg van de dankbaarheid die hij voelde voor die familie, en vanwege het respect dat hij voelde voor het Joodse volk als geheel, gaf Vladimir Poetin, als loco-burgemeester van de stad Leningrad, officieel toestemming om de eerste Joodse school in deze stad te openen.”

Het gezin in Lazars verhaal kwam van Anatoly Rakhlin, Poetins middelbare school worstel-coach, een man die hij beschreef als een vaderfiguur en op wiens begrafenis hij huilde. Poetin beschreef de familie in zijn autobiografie First Person.

“Ze waren belijdende Joden die niet werkten op zaterdag, en de man bestudeerde de hele dag de Bijbel en de Talmoed, en zodra ik hem wat vroeg, mompelde hij. Hij legde me uit wat dit boek was en ik was meteen geïnteresseerd. “

De Joodse band met Poetin was niet een afwijking, beperkt tot zijn jeugdherinneringen. In 2005, toen Poetin een officieel bezoek bracht aan Israël, bezocht hij zijn middelbare school leraar, Mina Yuditskaya Berliner, die in Tel Aviv woonde. Hij kocht zelfs een appartement voor haar in de stad, toen hij hoorde dat ze in slechte omstandigheden woonde. Arkadi en Boris Rotenberg waren zijn judo-sparringpartners onder Coach Rakhlin, en het zijn goede vrienden gebleven tot op deze dag. De Rotenbergs zijn miljardair-aannemers, en de relatie is wederzijds goed, met de broers Rotenberg die van de overheid contracten krijgen ter waarde van vele miljarden dollars.

In feite heeft Poetin zich omringd met rijke en succesvolle Joden, zoals Moshe Kantor (netto waarde $ 2.3 miljard), Lev Leviev (netto waarde $ 1.5 miljard), Roman Abramovich (netto waarde $ 9.1 miljard) en Victor Vekselberg (netto waarde $ 13.6 miljard). Ze zijn allemaal goede vrienden en vertrouwelingen van de Russische president, en ze zijn allemaal heel openlijk Joods. Op het Joodse Nieuwjaar, gevierd in september, stuurde Poetin een vakantiegroet naar Rabbi Lazar, en wenste de Russische Joodse gemeenschap een ´zoet en gelukkig Nieuwjaar´. Ooit schreef Poetin±

“Eeuwenlang hebben Joodse waarden geïnspireerd tot verheven idealen. Deze waarden versterken de relaties tussen de verschillende volkeren… door middel van liefdadigheid en onderwijs, allemaal in het belang van de publieke zaak.”

Op een directe manier, beloofde hij, zal ik me ´fel verzetten tegen elke uiting van antisemitisme en xenofobie.´ Poetin maakt die dingen waar, en hij schonk een maand van zijn presidentssalaris aan het Joodse Museum in Moskou. Zijn naam is als donor trots vermeld op de muur van het museum. Misschien is het te wijten aan zijn verbinding met de Joden op persoonlijk niveau, maar van Poetin kan worden gezegd dat hij de Russische joden in de eerste plaats ziet als goede Russische burgers.

Dit heeft reeds internationale gevolgen. Toen Poetin een ontmoeting had met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in september om de ontwikkeling van de situatie in Syrië te bespreken, had de ontmoeting positieve resultaten, waarbij Poetin zijn sterke band met Israël uitte. Zo verklaarde Poetin:

“We vergeten nooit dat in de staat Israël veel voormalige Sovjet-burgers wonen, en dat heeft een speciale betekenis in de relatie tussen onze twee staten. Elke Russische actie in het gebied is altijd heel verantwoordelijk geweest. We zijn ons bewust van de artillerie die tegen Israël is en we veroordelen het.”

In 2011, tijdens de Euro-Aziatische Jewish Congress in Moskou, zei Poetin:

“Israël heeft in feite een speciale status voor ons. Het is praktisch een Russisch-sprekend land. Israël is een van de weinige buitenlandse landen die Russisch-sprekend kan worden genoemd. Het is duidelijk dat meer dan de helft van de bevolking Russisch verstaat en ook spreekt.”

Aangenaam de neo-NAZI’s in Oekraïne. Onder Oekraiense vlag, de NATO-vlag en die van Hitler-Duitsland.

En dan Zelenski de ‘joodse’ held..?
Valt het je niet op, hoe ‘smooth’ de huidige president Zelensky in de camera’s kijkt en feitelijk spelenderwijs de hele wereldbevolking toespreekt..?
Of het nou gaat om het instellen van een ‘no-fly-zone’, of om het versneld lid worden van EU en/of NATO, of het gaat om wapenleveranties en/of het verwijten van het gedrag van westerse partners, het is allemaal een peulenschilletje voor deze voormalig stand-up comedian.

Maar vooral het zich aan de wereld presenteren als ‘joods’, stuit velen tegen de borst. Wat doet de man in dat geval dan met hele volksstammen NEO-NAZI’s om zich heen. Of het nou gaat om burgemeesters, of regeringsleden, het barst van deze joden-hatende-lieden..! Zijn gedrag stuit velen tegen de borst, om de simpele reden, dat de man met zijn joodse afkomst ‘speelt’ en het gebruikt als pure propaganda.

Zelensky laat zich afschilderen als een joodse held, maar Zelensky is net zo joods als Bernie Sanders of George Soros. Technisch gezien is hij weliswaar joods geboren, maar daar houdt het dan ook op. Hij heeft zijn jodendom al jaren geleden aan de kant van de weg achtergelaten. Hij is geen echte vriend van Israël en tolereert heel goed de neonazi’s in zijn eigen regering. (HIER) Voor velen die kijken én ZIEN, doet Zelenski wat zijn meesters hem vertellen om te doen en te zeggen.Tegen -naar verluidt- een vorstelijke beloning (HIER).

Hij is waarschijnlijk afbetaald door Soros, die er dol op is dat wij Westerse naties allemaal miljarden uitgeven om deze corrupte staat Oekraïne en diens leider overeind te houden. Herinnert jij je nog de ‘capitulatie’ van de regering, voor het dreigement van Joe Biden, toenmalig vice-president onder Obama? Hij had gedreigd, dat wanneer de Oekraiens regering hun Openbaar Aanklager niet zouden ontslaan, die de fraude onderzocht van de Burisma corporatie met Hunter Biden als bestuurslid, de VS de miljarden dollars steun van de regering Obama zouden mislopen. De Oekraieners deden alles doen voor dat geld en.. ontsloegen binnen 24 uur deze aanklager, waarmee de aanklacht tegen Hunter Biden verviel.

De idiotie van dit verhaal? Joe Biden schepte erover op, gewoon op TV! Nogal ongelooflijk toch? Kijk zelf, Biden die zit te snoeven over het ontslaan -door zijn toedeon- van de betreffende Oekraïense aanklager. (Kijk ook dit artikel HIER)

En dan zijn er nog de Rotschild-Zionisten.. De Khazarische joden..
Ken je dit verhaal achter deze ‘zionistische joden’ niet, dan kun je niet oordelen over dit verhaal, zónder hiervan notie te nemen. Je kunt ook even kijken naar het hele verhaal in deze video-presentatie van David Icke, die het haarfijn uitlegt. We raden je aan, ook goede notie te nemen van de kwalificatie die dr. Hajo Meyer, Auschwitz-overlevende, de Khazarische ‘joden’ toekende. Het komt er kort gezegd op neer, dat het Judaïsme (jodendom) en het ‘zionistische gedachtegoed‘ VOLLEDIG verschillend zijn..!

Het is zelfs ongelooflijk maar waar, dat genoemde dr. Hajo Meyer, deze zionisten NAZI’s noemt..!

TOT SLOT, LAST BUT NOT LEAST:

Lees deze artikelen, door op de afbeelding/screenprint
van het artikel te klikken..!

6 gedachten over “De joodse Zelensky en neo-nazi’s niet te rijmen..??

  1. Ik kijk m’n hele leven al uit.
   En net zoals de Noren/Scandinaviërs niet aan oorlog denken, is er voor mij zelden een ‘welles’ of een ‘nietes’. Feiten daarbij en reacties daarop, maar niet ‘zomaar’ wat roepen. Elke dualiteit vind zijn oorsprong in denken, beperkt denken en het ‘geheel’ dus niet zien. Precies dié uitdaging als mens slechten, is een meesterproef imo!

   Dus het zoveel mogelijk trachten opheffen van dualiteit in jezelf, maakt dat je de wereld én transparanter kunt zien, vaak zonder oordeel én dat je het midden koestert, zelfs feitelijk CREËERT!, dat zich bevindt tussen twee schijnbaar tegengestelden IN JE EIGEN ZIJNS-BEWUSTE (bewust zijn van). Of zoals Rumi dat zo prachtig verwoordde:
   rumi

  2. GuidoJ
   De machthebbers en de MSM maken naar mijn mening juist gebruik van het oordelen.
   Vooral de bevooroordeelde MSM brengt berichten de wereld in die “de toon” moeten zetten en het liefst hebben ze dat het merendeel van het volk daar in mee gaat.
   Wanneer de meerderheid de berichten van de MSM klakkeloos geloofd zonder een poging te doen om te achterhalen of de berichten wel kloppen wordt het voor hen die niet alles geloven en wel een poging doen om te achterhalen of berichtgeving juist is moeilijk om mensen de andere zijde te laten zien.Er is naar mijn mening iets ernstig mis met het “democratisch” systeem wat vergaande gevolgen heeft of kan hebben.
   Neem bv de verkiezingen die de indruk moeten geven dat kiezers iets te zeggen hebben terwijl het gewoon niet waar is dat burgers/mensen die gaan stemmen iets in te brengen hebben.Verkiezingen kunnen ten eerste gemanipuleerd worden,dan zijn er veel mensen die geen politiek volgen om welke reden(en) dan ook en toch gaan ze stemmen,maar wanneer ze geen politiek volgen of weten wat gemeenteraden allemaal uitvoeren hoe kunnen ze dan kiezen en vooral om welke reden(en)? Daarbij komt dan ook nog vaak traditie zoals binnen onze familie is het de gewoonte om op die of die partij te stemmen waarbij wat die partij doet dan gewoon niet lijkt uit te maken,te vaak worden verkiezingsbeloften gedaan maar niet nagekomen enz.
   Wat ik wil zeggen is dat het lijkt of velen weten wat ze doen terwijl maar een gering aantal mensen de ontwikkelingen echt proberen te volgen en daarmee hun keuze bepalen.
   Wanneer de “niet geïnteresseerden” dan een meerderheid hebben en maar wat doen zullen de geïnteresseerden stemmen terwijl ze weten dat het zinloos zal zijn.
   Deze morgen keek ik naar WNL en ook daar weer die vooroordelen nu met betrekking op oorlogsmisdaden in Boetsja in Oekraïne.Zonder te controleren of feiten te checken werd er alweer gesproken over de schuld van de Russen natuurlijk.
   Zelfs een defensie deskundige ging daar in mee.Uri Rosenthal (oud minister buitenlandse zaken ) deed hetzelfde. Ook en dat is opvallend sprak de defensiedeskundige over Bellingcat die onderzoek zouden doen naar wat in Oekraïne (Boetsja) gebeurd zou zijn.
   Opvallend is dat deze “werkeloze” bureaucraat nu een onderzoeksteam heeft welke gebruikt wordt door overheden zoals dat ook door Nederland gebeurd en gebeurd is inzake Mh17.(Wat uit hun onderzoek zal komen is al voorspelbaar natuurlijk).Het zullen de Russen zijn uiteraard zoals die ook Mh17 hebben neergehaald.
   Ook Hugo de Jonge is weer telkens in het nieuws nu met eventueel dwang om huizen te bouwen vooral nu er zoveel Oekraïners naar hier komen natuurlijk.Burgemeester Marianne Schuurmans ging daar eigenlijk wel in mee en vond zelfs dat de regels maar even vergeten moeten worden.Het vreemde is wel dat veel burgers van ambtenaren vaak te horen krijgen dat het nu eenmaal de regels zijn en dat zij die moeten opvolgen ook al weten ze dat mensen daardoor in de problemen komen.Nu komt het Hugo de jonge en de burgemeester niet goed uit en ineens blijken dus verzoeken om de regelgeving maar even te vergeten en wordt daar zelfs om gevraagd en mogelijk gaan ze net als bij corona dwang uitoefenen.Natuurlijk heeft Hugo de Jonge altijd ontkent dat er dwang zou zijn in het geval van corona maar iedereen weet (tenminste zij die het een beetje gevolgd hebben) dat er gewoon wel (indirecte)dwang was of is.Door zijn snelle vlotte babbel en een bodemloze voorraad leugens binnen handbereik is hij voor veel natuurlijk inzetbaar op belangrijke posten denk ik dan maar.Ook heeft men het vaak over overgewicht en schrijven ze voor wat mensen wel of niet moeten eten en vaak wordt het volgens hun slechte onaantrekkelijk gemaakt door hogere prijzen of meer BTW te heffen maar natuurlijk hebben dik betaalde bestuurders/sters daar geen last van en dat is in veel gevallen ook goed te zien.
   Wat betreft Oekraïne en Nazi’s misleiding en propaganda is niets nieuws en Joseph Goebels Nazi propaganda minister destijds heeft dat bewezen en de nazi’s zelf hebben bewezen dat ze ook massamoorden konden plegen.(Babi Jar of bv Ouradour in Frankrijk)
   zijn voorbeelden van massamoord op burgers.Bij Gleiwitz werd een toneelstuk opgevoerd om de inval van Polen te rechtvaardigen en dat zijn feiten.
   Wanneer Poetin dan beweerd dat hij Oekraïne wil dénazificeren en zelfs de MSM berichtte over het AZOV bataljon wat extreem rechts zou zijn en met nazi emblemen zou rondlopen dan denk ik dat we er goed aan zouden doen eerst een onafhankelijk onderzoek te (laten) doen of in ieder geval niet gelijk te oordelen en de Russen de schuld te geven.Alles kan ook een foto of film is geen bewijs omdat het niet het verschil kan aantonen tussen een toneelstuk of ware gebeurtenis.Daarom is het voor mij onbegrijpelijk dat zovelen al de Russen als schuldig aan oorlogsmisdaden aanwijzen zonder dat er echt feiten bewezen zijn of worden zelfs van “deskundigen”die beter zouden moeten weten.

 1. Mooi gezegd Guid(e)o. Het was ook meer een grapje.
  De wereld is een dualiteitservaring en de “slechten” moeten er ook zijn, anders hebben we geen keuze(the hidden hand;op deze site) en kunnen we ons onderscheidingsvermogen niet perfectioneren. Het ergste vind ik nog geheimen, maar het komt langzaam boven water gelukkig en liegen. Eerlijk duurt het langst! https://www.youtube.com/watch?v=Ye7FKc1JQe4

 2. Ik weet niet precies welke sterrenstand dit bevorderd maar zoals de pseudo kamervoorzitster dan maar weer eens citeert, “ik wens geen vergelijk met de 2e wereldoorlog”, omdat dit vergelijk éen op éen precies dat weergeeft wat het ook is. Een WO deel twee.
  Zie op welke gronden Willem van Engelen is opgepakt en hoe flinterdun de rechtsverhoudingen geworden zijn dan hoor ik nog niet zo heel ver weg de brallende stem van Roland Freisler.
  De pogrom zal zich verder ontwikkelen en iedereen die zich heden en in het verleden kritisch heeft uitgelaten over alles wat de gevestigde orde onwelgevallig voorkomt, loopt risico want men wil geen tegenspraak. De ‘coronacrisis’ is mislukt en het lijkt erop dat de frustratie gewraakt moet worden op diegenen die het hoofd koel gehouden hebben en steeds de waarheid hebben gesproken. Al met al is de strijd die nu in het Oekraïnse plaatsvind een symbolische want daar moet en zal het nazi- monster voor eens en voor altijd de kop moeten worden afgehakt.
  Met inbegrip van de nazi voedende cabal in de VS en de EU. En wéér komt het initiatief vanuit het oosten waar eerder de operatie Barbarossa de aanzet was om het fascistentuig terug naar het westen te dringen met grote verliezen aan Russische kant. Het is een strijd tegen het cabal waarbij de lange vingers vanuit Washington mee moeten afgehakt. Ook het ‘brave’ Vernederland moet in die zin op de schop want wie het politieoptreden waarneemt ziet het fascisme in praktijk.
  En ook onder de bevolking heeft het fascistische monster vruchtbare aarde gevonden en is men bereid zelfs de kinderen naar het offerblok van Baal te brengen met de spuit of stok in de neus.
  Ook de ‘andere mening’ is onder de bevolking taboe geworden en heft weer de massa de gestrekte arm. De jaren dertig herleven echt. Maar alles geet veurbij zeggen ze op de Veluwe en op ander plekken ook.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.