Advertentie

Lelystad: ‘foutjes, sorry!’ of pure manipulatie..!?


x

x

Ministerie geeft toe:
‘Er zitten fouten in de berekeningen’..
x

Lelystad: ‘foutjes, sorry!’ of pure manipulatie..!?

x
2017 © WantToKnow.nl/be

x

Zoals oud-minister Pieter Winsemius in deze reportage zegt, is het ‘de zoveelste keer’ dat de overheid burgers behandelt als tweederangs mensen, wiens wensen en rechten met voeten getreden kunnen worden. Door geraffineerde manieren van werken door ‘overheidsambtenaren’, die ongetwijfeld de opdracht hebben gekregen van overheidsfunctionarissen, om de ‘cijfers maar te laten kloppen met de planningen’… Het is opnieuw PvdA-regeringspluch-plakker Sharon Dijksma, die haar socialistische achtergrond kennelijk heeft verruild voor een meer kapitalistische perpsectief, die de manipulaties met cijfers bagatelliseert….

Er is gerekend met een
onrealistisch laag motortoerental.
In het rapport van het ministerie
zouden de vliegtuigen
boven Oost-Nederland stationair vliegen.
Dat klopt niet.
Want doordat ze tientallen kilometers lang
op dezelfde hoogte (1.800 meter)
dienen te vliegen, moeten ze
juist op vol motorvermogen vliegen!

De geluidsoverlast op grote delen van de route is volgens actiegroep ‘HoogOverijssel’ onderschat door een fout bij de verdeling van vluchten van en naar Lelystad. De actiegroep deed onderzoek naar de milieueffectrapportage (M.E.R.) voor de luchthaven en kwam achter de gemaakte fouten. Het blijkt dat er veel meer vliegtuigen over Gelderland en Overijssel komen, dan waar het ministerie vanuit gaat en haar calculaties op heeft gebaseerd…

De irritaties over de aanstaande uitbreiding van Lelystad Airport nemen alsmaar toe. In 2015 werd bekend dat het vliegveld mag uitbreiden tot 45.000 vluchtbewegingen per jaar en daarbij -vanaf 1 april 2019- zal gaan dienen als ‘overloop’ voor Schiphol. Daarbij is pas sinds kort bekend is dat de vliegtuigen al 80 kilometer vanaf Lelystad, op zeer lage hoogte moeten vliegen om het Schiphol-vliegverkeer niet te storen.

Hierdoor ontstaat in een groot gebied geluidsoverlast door toestellen die tientallen kilometers, op slechts 1800 meter hoogte moeten vliegen. Vorige maand boden de actiegroepen ‘HoogOverijssel’, ‘Laagvliegoutes Nee’, ‘Red de Veluwe’ en ‘Nee tegen laagvliegende vliegtuigen’ een petitie aan de Tweede Kamer aan, met de handtekeningen van 80.000 mensen.

Manipulaties, dat kan niet anders..
De geluidsoverlast over delen van deze twee provincies komt door de gemanipuleerde berekeningen, veel lager uit de bus, dan straks wérkelijk het geval is, aldus berekeningen van deze stichting HoogOverijssel. Het hoge woord is nog door weinigen gebruikt, maar laten we er hier geen doekjes om wikkelen dan.. Het is pure manipulatie door overheidsambtenaren, om grote ‘economische’ belangen niet in de wielen te rijden. In dit geval is dit het ontlasten van ‘Luchthaven Schiphol’ als ‘mainport’ in Nederland, zodat deze binnen de wettelijke kaders kan blijven opereren..

De geluidsoverlast veroorzaakt door de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport, wordt volgens deze actiegroep dus fors onderschat. Per ongeluk of met opzet, dat is wat ons interesseert.. Want niet alleen kloppen de gegevens waarmee de overlast is berekend van geen kanten, maar om ze toch kloppend te maken, is er gebruik gemaakt van onrealistische aannames. Dit blijkt uit eigen onderzoek van deze actiegroep. Nadat zij het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte hadden gebracht, kwam gisteren de reactie van Sharon Dijksma, waarin ze erkent ‘dat er fouten zijn gemaakt’..

Er zijn ‘enkele onvolkomenheden geconstateerd’
Dat Dijksma de fouten erkent is een overwinning voor HoogOverijssel. Zij eisten onlangs in een gesprek op het ministerie, dat alsnog naar de zogenoemde milieu effect rapportage (mer) zou worden gekeken. En dat heeft Dijksma nu laten doen. Ze komt tot de conclusie dat er ‘enkele onvolkomenheden geconstateerd’ zijn en laat het onderzoek gedeeltelijk overnieuw doen. Dijksma schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, waarbij ze meldt, dat ze verwacht dat het nieuwe onderzoek nauwelijks gevolgen heeft.

* * *

x

“ De dag zal komen dat de mens lawaai
even onverbiddelijk zal moeten bestrijden
als de cholera en de pest”

x
Robert Koch, bacterioloog (1843-1910)

x

x

 

Ons kostbaar Leefklimaat in gevaar door vliegroutes Lelystad!x

Goede Mensen, wordt wakker!

2017 © Viathou Pelletier / Landgoed ‘Hoog Deelen’

x x

Tot 2 November kun je nog reageren en een petitie ondertekenen. Op www.reddeveluwe.nl

Viathou Pelletier

Red de Veluwe! Want de plannen voor de lage vliegroutes vanuit Lelystad worden onvoldoende onder de aandacht gebracht en deze hebben grote gevolgen voor het leefklimaat van onze Veluwe, Oost Nederland en de Nederlandse natuur. De erbarmelijke toename van geluidstrilling en fijnstof zal onomkoopbare gevolgen hebben voor de samenleving. Door het verstoren van de spaarzame rust en stilte en harmonie in de natuur; het meest groene aaneengesloten gebied en uitvalsbasis van gestreste mensen in de samenleving, wordt het samenleving klimaat diep geraakt in haar evenwichtige bestaan.

Deze lawaaivervuiling tast de kernwaarden van een gezonde samenleving en dus ook de natuur en het LevensVeld aan, waarbij rust en stilte een voorwaarde is voor het opheffen en voorkomen van stress. Geestelijke rust. Ziekte door toename van geluidsstress, innerlijke en uiterlijke chaos en economische verzieking zowel in de toeristensector als door waardeverminderingen van huizen en kwaliteit van leven zullen het gevolg zijn. Hele woongemeenschappen zullen ontregelt worden. De kwaliteit van leven gaat hiermee dramatisch achteruit.

 1. Hoe is het mogelijk dat het Welzijn van een gezond economische- en leefklimaat van niet alleen 750.000 gedupeerde bewoners, maar ook 750 miljoen binnen- en buitenlandse vakantiegangers met een omzet van 900 miljoen euro  die jaarlijks de rust, stilte en cultuur zoeken op de Veluwe, vanuit ondergeschikte betekenis wordt weggewuifd?
 2. Hoe is het mogelijk dat ons enige en unieke vrijwel aaneengesloten Natuurgebied in Nederland waarvoor miljarden zijn geïnvesteerd in flora en fauna, om dit unieke natuurgebied voor het Welzijn en gezond leefklimaat van de Nederlanders en het leven in de Natuur zo optimaal mogelijk te houden, wordt verkwanselt door fijnstof en lawaai vervuiling?
 3. Hoe is het mogelijk dat de “tot heilig verklaarde economische groei” en hierdoor “een kost wat kost onvermijdelijke uitbreiding” leidt tot een destructie van een harmonische samenleving in Nederland. Is onze democratie zo langzamerhand een heimelijk ochlocratie geworden? Wie wordt uiteindelijk gediend met de maatregel Schiphol uit te breiden? De KLM Schiphol lobby? Ten koste van wat? Wanneer barst Lelystad/ Nederland uit zijn voegen? Wanneer Is genoeg, genoeg? En vol, vol?
 4. En hoe is het mogelijk dat in een democratisch Nederland besluiten worden opgelegd in strijd met de democratische procedures?

Impact op de Natuur!
Net zoals de Oostvaardersplassen is de druk op de Natuur en samenleving te groot aan het worden. Alles heeft zijn grenzen. Ook groei. Een leven van kwaliteit, ook in de natuur is gebaat bij harmonie. En deze harmonie kan, net zoals bij de mens, alleen maar bestaan bij rust en stilte, ruimte en creativiteit. Ook voortplanting en verjonging valt hieronder. Geluidsoverlast is een ernstige vervuiling waar stelselmatige luchtig over wordt gedaan vanuit economische belangen, motieven en hebzucht. Hoe verziekt raakt de samenleving als andere welzijnswaarden ondergeschikt raken aan geld?

Draagt dit bij aan geluk en gezondheid? Niet alleen voor de mens, maar ook in de Natuur is geluid een grote stressfactor. Het kan toch niet zo zijn dat alleen de mens als natuurwezen last heeft van geluidstress! De gevolgen hiervoor mogen wel eens onderzocht worden. Het getuigt hoe dan ook van een grote respectloosheid voor het leven, een gezonde samenleving waarvan de Natuur het belangrijkste onderdeel is. Zonder Natuur kunnen wij niet Leven!

Stilte
Stilte en rust zijn nauwelijks meer in Nederland te vinden. In onze rusteloze, lawaaierige maatschappij zijn wij de relatie kwijtgeraakt met de eindeloze stilte en rust van het zichzelf voltrekkende leven. Wij leven in een rusteloze virtuele kunstmatig geschapen wereld dat gebroken heeft met het ritme van de natuur en gekenmerkt wordt door onrust, lawaai, stress en haast, die ons afsnijden van de basis van het bestaan en vele ziektes veroorzaken.

Burn-out, ten gevolge van stress,  hartaanvallen, kanker, alzheimer, zelfdoding (wereldwijd ca.1 miljoen mensen per jaar!) nemen onrustbarend toe, maar ook talrijke nieuwe ziektes, veroorzaakt door lawaai, stress, spanning, spirituele ondervoeding, uitzichtloosheid…etc. Wij leven in een lawaaicultuur afgestompt onder een stolp van decibels die het innerlijk leven stap voor stap vernietigen. Gek, onverdraagzaam en horend dol word je ervan.

Zonder het écht te beseffen.
De ziel slaakt een grote innerlijke overlevingskreet. Het tegenwicht van yoga, meditatie, tai chi en mindfulness om het innerlijk evenwicht te hervinden heeft nog nooit zoveel aandacht gehad. En het liefst in de Natuur. Onze overbelaste geest, stervende ziel en uitstervende natuur en cultuur lijken op een doodzieke patiënt, in de wurggreep van meer, meer en nog meer economische belang en ‘groei’

De werkelijke heilzame waarden van de natuur, de stilte en rust zijn vergeten terwijl romantische beelden uit de natuur via een 3D-bril op het netvlies ons nog hieraan doen herinneren in het hoofd. Het enige wat het hart ervaart is verdriet en verlangen. Zelfs bij joggers in de bossen wordt de natuur niet meer gehoord door de MP3 spelers op hun oren. De welzijn van de stilte van de natuur, het gezang van de vogels, het ruisen van de voorjaarswind, de geur van de Aarde in de herfst en het spelen van de zon tussen de bladeren wordt niet meer ervaren.

De natuur brengt ons vanuit ons hoofd terug naar ons hart. De natuur brengt ons weer terug tot hartelijk goed en vredelievend mens. Tot waarachtig mens met het besef dat wij onze verbinding met haar ( de natuur) een voorwaarde is voor ons eigen bestaansrecht. De natuur brengt ons weer bij elkaar. Zowel lichamelijk zijn wij van de natuur/Moeder Aarde afhankelijk in de vorm van voedsel en worden al onze zintuigen geprikkeld, maar ook is haar innerlijke heilzame werking voor de ziel en geest onontbeerlijk.

De harmonische Natuur met stilte en rust, brengt de mens weer terug bij zichzelf. Bij haar innerlijke balans en verbinding met zichzelf. Nog meer lawaai druk destabiliseert en ontwricht een samenleving onaanvaardbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de dramatische economische gevolgen voor de toerisme branche en de waardevermindering van de huizen voor miljoenen Oost Nederland bewoners.

Gelukkig zijn er veel burgerinitiatieven gaande om de Veluwe te sparen. En dit is niet voor niets!! Graag vraag ik u uw stem te laten horen nu het nog kan. ( Ook het referendum wordt ons in de toekomst ontnomen) Als de overheid niet onze belangen behartigd, laten wij dan met elkaar de handen ineenslaan en zelf de verantwoording nemen toezicht te houden op het Welzijn van de samenleving en bewaken dat buitensporige economische groei geen onaanvaardbare schade toebrengt aan evenwichtige leefsystemen. Zowel voor de mens, als voor de Natuur.  Zich nee tegen deze destructieve plannen!, spaar het Hart van Nederland en onze Natuur en onderzoek andere mogelijkheden voor een eventuele vliegroute.

Onderteken de petitie! En blijf op de hoogte! Op www.reddeveluwe.nl  of www.hoogoverijssel.nl

4 gedachten over “Lelystad: ‘foutjes, sorry!’ of pure manipulatie..!?

 1. De ‘dame’ in beeld is genodigde van de Bilderbergers en daarmee direct een volksverrader. Lid van de PvdA zijnde is zij mede lid van het rechtse vuil wat verantwoordelijk is voor de afbraak.
  Economische groei is nodig omdat banken ongebreideld rente blijven graaien en per saldo de baas zijn. De regeringsknechten voeren slechts hun beleid uit ten koste van alles wat ons dierbaar is.
  Het wordt tijd dat we alles wat behoord tot het rechtse vuil verwerpen als verziekt en immmoreel.
  Laat de samenleving zich splitsen en met de rug gaan staan ten opzichte van de verraders. Boycot ze op alle manieren.

 2. beste ROBVDZ, ik gebruik hoofdletters van wege mijn respect naar U toe.
  Met lede oogen mijn hele leven moeten aan zien, hoe de goede steeds opnieuw worden overruled door de verraders onder ons, van het politieke denken van mijn vader en schoonvader, is niets blijven bestaan, alles weggepoetst met wat meer poen, vacantie en voetballen !
  Ben oud en steeds verder gedesillusioneerd, alles maar dan ook alles geven ze op voor wat meer zeer tijdelijke genoegens, ze staren zich blind op het spiegeltje aan de wand wie is er de schoonste in het land, de geestelijke leegte neemd toe, en wordt met veel slimheid omkleed herplaats met, via het zwarte schermtje met illusies, die nooit worden ingelost, als de beroemde wortel aan het touwtje voor de neus bengelend, hier noemen wij dit de fausse carotte, je kan er over schrijven, bespreekbaar nauwelijks mogelijk, niemand wil meer in de realiteit staan, vriendelijk groet Jenne

 3. En bekijk hoe in de mooie oude rooie stad Mokum, het homofile – Lesbiese spel gespeeld wordt, om de macht gaat het niet, die hebben ze al, maar men is bezig de mensen een mooi positief beeld voor oogen te draaien, bekijk Het Parool vrij en onverdveerd, de hypocrisie druipt er af,
  beetje om te janken dat wel, de Februarie staking is weggepoets door het Anne Franck spel, ben blij er niet meer te wonen, en met mij vele anderen, alhoewel de meeste Amsterdammers zijn niet meer, jeetje de burgemeester hand in hand met de Koning !

 4. Er is maar één remedie hiertegen en dat is bewustzijn die begint bij jezelf. Als je besluit om minder tot niet meer te gaan vliegen, dan ben je er al. Schiphol hoeft dan niet uit te breiden en dan is het probleem ook vanzelf opgelost. Hoe simpel wil je het hebben?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.