Advertentie

Medicijnen, manipulatie en doodsoorzaak no. 3


Er kwamen ons een aantal berichten op het netvlies, inzake de ‘stand van de medische wetenschap’, waarvan we ons opnieuw weer diep verwonderen. Dáár waar het de hoogste tijd wordt, dat deze medische wetenschap de hand in eigen boezem gaat steken, zéker waar er keiharde bewijzen zijn van fundamenteel misbruik van de goedgelovigheid van artsen en medisch personeel door de farmaceutische industrie.

fokke en sukke medisch zwaarEn daar waar in de alternatieve geneeskunst, met de nadruk op ‘kunst’, zelden grote schadegevallen te noteren zijn, laat staan die enkele dode, die voort zou komen uit ‘onverantwoord handelen’, is het aan de medische wetenschappers, nogmaals, de ethische en morele verantwoordelijkheid weer te laten prevaleren. Het continue ‘left-brain-thinking’ van protocollen en het uitschakelen van ‘common sense’ heeft geleid tot een apathische geneeskunde, met de nadruk op ‘kunde’..

Waarom leren dokters hun empathie af.. (HIER en HIER) Wat is dat voor flauwekul..? Omdat ze anders hun werk niet goed zouden kunnen doen? Of is het de bedoeling dat al die MENSEN (artsen en medisch personeel) die andere mensen willen helpen, volledig als een gevoelloze robot hun werk gaan doen? Zonder zelf nog mee te voelen, zonder zélf op te letten, hoe ze geraffineerd worden gemanipuleerd door de tentakels van de grote Big Pharma-octopus..? Lees en trek je eigen conclusie..!<

x

x

* * *

x

peter gotzschke big pharma
Professor Peter Götzsche publiceerde onlangs de Nederlandse versie van het boek ‘Dodelijke Medicijnen’.. Hij sprak in onze Tweede Kamer en waarschuwde voor de MAFIAPRAKTIJKEN van Big Pharma, waarbij manipulatie, leugens en bedrog de ESSENTIE vormen.. Valse onderzoeken, verduisterde onderzoeksresultaten, omkoping, etc. etc. En wat doet onze mevrouw-de-minister..? Ze belooft te gaan kijken naar de macht van de farmaceutische industrie op het gebied van medicijnprijzen…

x

x
Over medicijnen, manipulatie en doodsoorzaak no. 3

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Wist jij dat de derde doodsoorzaak in de wereld, ná hartkwalen en kanker, wordt gevormd door ‘MEDISCHE MISSERS’..? Uit nieuwe studies blijkt opnieuw dat dit het geval is en dat betekent heel simpel, wanneer we naar het ‘land-van-de-ongekende-mogelijkheden’ kijken, dat daar jaarlijks 400.000 mensen sterven in ziekenhuisbedden, als gevolg van een ‘medische procedure die volledig uit de hand liep’.. Maarr.. Waarschijnlijk is het dodental nog véél hoger, omdat deze cijfers niet de bijwerkingen meetellen, van voorgeschreven ‘medicijnen’, die de dood tot gevolg hadden/hebben.

Maar zelfs als deze medicijn-gerelateerde doodsoorzaak buiten beschouwing wordt gelaten, zouden ‘medische vergissingen’ de derde doodsoorzaak zijn, als deze als een officiële ziekte zou worden gezien, aldus onderzoekers van de John Hopkins University school of medicine. En, zo concluderen de onderzoekers, dit zijn natuurlijk Amerikaanse cijfers, maar de cijfers uit landen uit Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar medische missers ook niet worden bijgehouden (geeft op zich natuurlijk al te denken, nietwaar??!), tonen aan, dat het in die landen niet veel anders zal zijn..

medisch falen

Geen enkel groot land in de wereld, inclusief dus de US en het VK, houden classificaties bij van medisch falen als doodsoorzaak en ook in Nederland is dit één van de overgevoelige onderwerpen.. Daar waar het hele medische ‘establishment’, onder leiding van VVD-minister Edith Schippers onder andere haar best doet, om homeopathie naar de verdoemenis te helpen, daar blijkt medische zelfreflectie één van de grootste problemen in de gezondheidszorg. Want wat j niet telt, kun je ook niet bespreken en dat betekent weer het voort-duren van deze schandalige, mens-onterende situatie.

Levaquin
Levaquin

Teneinde de omvang van het probleem te ontsluieren, keken de onderzoekers van deze universiteit naar eerder onderzoek over ziekenhuis-doden, en extrapoleerden ze deze cijfers landelijk. De schatting van 400.000 doden is de meest negatieve uitkomst, en is gebaseerd op een onderzoek uit 2004, waaruit bleek dat 9 op de 795 patiënten stierven als gevolg van medisch falen. Een extrapolatie leert dat in de VS, het sterven na medisch falen, resulteert in 400,201 doden per jaar..

Frauderen met de dodelijke effecten van anti-biotica.
Of dit allemaal niet genoeg is, blijkt dat officiële instanties vaak hun stinkende best doen, de negatieve effecten van medicijnen te verduisteren of cijfers hierover af te zwakken.. In de VS blijkt nu, dat een voormalige directeur van de FDA, de Amerikaanse ‘waakhond’ voor voedsel en medicijnen, beschuldigt wordt van het afzwakken van cijfers over de dodelijke effecten van het anti-bioticum ‘Levaquin’, zodanig, dat het investeringsfonds van haar echtgenoot ervan kon profiteren…

Inmiddels is er een rechtszaak tegen deze functionaris, Dr. Margaret Hamburg, aangespannen bij de rechtbank van het District of Columbia. Hamburg was in dienst bij de FDA, van 2009 tot 2015 en zij wordt beschuldigd van het (helpen) onderdrukken van informatie over de bijwerkingen van het middel ‘Levaquin’, waaronder de gegevens over dodelijke bijwerkingen ervan..! Dit nieuws over deze bijwerkingen, zou zonder meer van negatieve invloed zijn geweest op de winstgevendheid van de producent van het middel, Johnson & Johnson. Maar zo blijkt, het is ook de fabrikant, waar de echtgenoot van dr. Hamburg, ene Peter Brown, significante investeringen in had gedaan, aldus de aanklacht.

FDA-directeur dr. Margret Hamburg
FDA-directeur dr. Margret Hamburg

Volgens diezelfde aanklacht, heeft dit zogenaamde ‘hedge-fonds’ van Brown, ‘Renaissance Technologies’ genaamd, zeer waarschijnlijk voor een bedrag van maar liefst US$ 500 miljoen voordeel gehad, van de stijgende prijs van aandelen Johnson & Johnson. De aanklacht is ingediend door advocaat Larry Klayman, namens een groep mensen, die claimt serieus door het medicijn te zijn beschadigd. Anderen beweren echter dat de actie van Klaymann politiek is gemotiveerd. En doordat Margaret Hamburg door president Obama is beëdigd in haar rol van FDA-directeur is deze kwestie natuurlijk nogal politiek geladen, zodat deze beweringen vooral een Republikeinse basis hebben.

Pijnstillers zorgen dat je empathie voor anderen verdwijnt..!
Dit laatste bericht vertelt misschien het hele verhaal in een notedop.. Het blijkt dat pijnstillers de oorzaak zijn van het verdwijnen van empathische (medemenselijke) gevoelens bij de gebruikers van deze pijnstillers, zoals Paracetamol, Advil, Ibuprofen e.d. Pijnstillers zorgen dus niet alleen voor het onderdrukken van pijn, maar ook van het onderdrukken van ‘meeleven’ met anderen die pijn hebben..! Onderzoekers vonden uit, dat het waarschijnlijk gaat om de stof ‘Acetaminophen’ die in al deze pijnstillers aanwezig is. 

pijnstillersHet lijkt een verhaal dat niet zulke grote consequenties heeft, maar als je bedenkt dat, alleen al in de VS, zo’n 52 miljoen Amerikaanse burgers DAGELIJKS pijnstillers gebruiken, dan is de implicatie van deze werkelijkheid wel degelijk heftig..! Want als zo’n 20% van de Amerikanen apathisch rondloopt, in haar relatie met mede-burgers, dan heeft dit nogal wat egoïstisch handelen tot gevolg en vooral zijn implicaties op een coherente samenleving.. Dan is de vraag bijna vanzelf: ‘WHO BENEFITS’..?

Het zijn onderzoekers van de Ohio State University die deze ontdekking deden en deze stof testten op een groep van 80 studenten. De helft van deze groep kreeg 1000 mg Acetaminophen toegediend, terwijl de andere 40 een placebo kregen of een suikerpil. Na een uur kreeg de hele groep een ‘hart-verscheurend’ verhaal te horen en werd hen gevraagd een cijfer te geven voor de mate waarin de hoofdpersoon van het verhaal geleden had. De groep die de stof ‘acetaminophe’ in het lijf had, gaf een significante lagere ‘pijnscore’ aan, dan de placebogroep. Dezelfde resultaten kwamen uit tests, waarin bijvoorbeeld met hard geluid werd gewerkt. En hoewel hun eigen pijn en -reacties afnamen, bleek dat bij deze studenten ook het geval te zijn, bij hun empathische gevoelens voor anderen..!

Het boek van Ufe (klik voor lead naar uitgever)
Het boek van Ufe (klik voor lead naar uitgever)

De voort-durende cholesterol-mythe..!
Wist jij dat 90% van de cholesterolverhalen die we te horen krijgen, volstrekt achterhaald zijn? De cholesteroltheorie is al 50 jaar geleden volledig onderuit gehaald. Maar de studies hierover zijn nooit volledig gepubliceerd. Kennelijk geldt hier in de medische ‘industrie’ dat het beter is ten hele te dwalen, dan ten halve te keren..

Mensen die op een krachtige manier proberen HET NATUURLIJKE CHOLESTEROL te verlagen, bijvoorbeeld met de beruchte statines, gelijktijdig een evenredig-verhoogde kans lopen op een hartafwijking.. Zo blijkt uit splinternieuw onderzoek. (We raden je aan deze artikelen over cholesterol en statines te lezen HIER en HIER).

De studie van het Minnesota Coronary Experiment weerlegde veel van de adviezen die al sinds de jaren 1960 door artsen worden gegeven. Vooral over de rol die vet zou spelen in ons welbevinden, in onze lichamelijke constitutie. Als we deze adviezen mogen geloven zouden we massaal dienen overstappen van boter naar ‘gezondere plantaardige olieën’.. Terwijl steeds vaker onderzoek boven water komt, waaruit blijkt, dat maar weinig plantaardige olieën geschikt zijn voor verhitting tijdens koken.

Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat er maar liefst 2x zoveel doden-door-hartfalen te betreuren zijn in de groep die van boter naar plantaardige olieën switchte. Dat blijkt uit onderzoeksdata die nog nooit is gepubliceerd..!!

Deze onderzoeksdata lagen stoffig te worden, totdat dit team van onderzoekers, geholpen door één van de kinderen van een van de onderzoekers, een nieuwe blik wierp op deze studies. Het nieuwe onderzoeksteam van het University of North Carolina Health Care centre, besloot om het werk van de oorspronkelijk onderzoekers (van de University of Minnesota) af te maken. Hun studie vond plaats tussen 1968 en 1973 en had betrekking op 9,423 deelnemers. Delen van de studieresultaten, die delen waaruit dus veel van de controversiële bevindingen waren VERWIJDERD, werden pas in 1989 gepubliceerd.

Hetzelfde onderzoeksteam van de universiteit van North Carolina was ook in staat om nog meer NIET-GEPUBLICEERDE DATA te vinden van de onderzoeksgroep van het ‘Sydney Diet Heart Study’, van enkele jaren geleden. Ook daaruit bleek dat er meer hartziekte-doden te vinden zijn onder de groep mensen, die de overstap maakten van boter naar bijv. zonnebloemolie.

x

* * *

x

loesje doofpot

5 gedachten over “Medicijnen, manipulatie en doodsoorzaak no. 3

 1. Werk in een ziekenhuis en zie zoveel onnodige operaties het gaat om geld niet om de mens !Artsen zijn geldzoekers ! Niet allemaal hou me ten goede ! Maar de meeste wel !

 2. Het systeem moet worden veranderd. In plaats van een inspanningsverplichting moet het een resultaatverplichting worden. Wanneer artsen zouden worden betaald naar genezing en niet naar behandeling (ongeacht de uitkomst) zou er een totaal andere gezondheidszorg zijn.
  Aangaande acute gevallen is onze “gezondheids”zorg slecht tot matig, maar wat betreft de chronische ziekten slaat men de plank volledig mis en is men alleen maar bezig met symptoombestrijding en niet met oorzaakbestrijding.
  Wanneer junk food 3x zo goedkoop is als goed voedsel (in bijv. schoolkantines) vind ik het niet verwonderlijk dat mensen op steeds jongere leeftijd ouderdom gerelateerde aandoeningen krijgen.
  Er zijn tegenwoordig al kinderen van 12 jaar oud met diabetes II!! (ouderdomssuiker). Dit is geen normale gang van zake.
  We hebben een voedingsindustrie die ons ziek maakt en een ziekte industrie die ons ziek houdt! En daarboven ligt de farmaceutische industrie die de pesticiden, de gifpillen, de antibiotica (vertaling hiervan is tegen het leven), en al die andere toxische rommel. Zo lang zij over de ruggen van de bevolking winst kunnen maken. Zo lang wetgeving en corrupte politici dit toe staat, zo lang er geen onafhankelijke (lees VANUIT DE BURGER) controle komt op dit soort bedrijven en praktijken, blijft het einde zoek.

  1. Volledig eens met verhaal van an argie .
   Spijker op z,n kop .
   Meneer Renkens van de bond tegen kwakzalverij zou is uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Het is juist de reguliere gezondheidvisie waar gigantisch veel mis is !!!! Alleen al op het gebied van onwerkzame chemische pillen met zeer schadelijke bijwerkingen is angstwekkend groot.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.