Advertentie

Stikstofcrisis? Resultaat van pseudo-wetenschap en grove onnauwkeurigheid!!


EIndelijk weer even iemand aan het woord, die er ‘verstand van heeft’. Niet alleen omdat deze persoon, dr. Jaap Hanekamp weet, hoe ‘het allemaal precies zit’, maar vooral omdat hij -mede daardoor- WEET HOE HET NIET ZIT..! Dr. Jaap C. Hanekamp is associate professor aan de ‘University College Roosevelt’ in Middelburg en adjunct faculty member aan UMass Massachusetts. Zijn blogs vind je op jaaphanekamp.com

Kun jij je voorstellen, dat we in de maling zijn genomen, massaal. BEWUST OF ONBEWUST. Wij geloven dat het bewust is gedaan, door de ‘politieke leiders’ die ons naar een bizar scenario wilden voeren, van massaal bashen van boeren en het confisqueren van hun grond, al dan niet wettelijk en ‘vrijwillig’ geregeld.. Waarom ze dat doen/deden, is een ander verhaal, minstens net zo belangrijk, maar hier even niet passend in de ruimte. Wat belangrijk is, zijn de FEITEN en die reiken we nogmaals graag aan.

Want HIER vind je ook al een artikel over/van Jaap Hanekamp, n.a.v. zijn presentatie in Driebergen. Lees het verhaal hieronder en wellicht dat jij je ook achter de oren krabt bij zoveel discrepantie tussen waarheid en ‘werkelijkheid’..! De werkelijkheid is de dagelijkse idiotie rondom ‘STIKSTOF-belasting’ en -reductie.. HET KLOPT NIET..!! En ja, we moeten met z’n allen aan de slag, om de wereld te verbeteren. Maar laten we met beleid te werk gaan, ons baseren op ZUIVER-WETENSCHAPPELIJK denken en redeneren. En laten we verborgen agenda’s genadeloos ontmaskeren..!! DAT VOORAL.

* * *

“De media wil het publiek iets voorhouden
rondom landbouw, stikstof en natuur,

dat niet de realiteit weergeeft.

Het delen van informatie
is naar de achtergrond geschoven
en
selectieve berichtgeving staat op de voorpagina.

Ik heb de indruk dat journalisten
vooral hun stem willen laten horen,

hun positie willen laten zien
en zich niet daadwerkelijk willen verdiepen
in bijvoorbeeld stikstof.”

*

*
Professor Jaap Hanekamp:

“De stikstofcrisis is het gevolg van

een onnauwkeurig model en pseudowetenschap”

2023 © Jaap C. Hanekamp | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Dr. Jaap Hanekamp

D66-TK-lid Tjeerd de Groot en Wieke Paulusma laten er geen twijfel over bestaan: “We hebben een ‘crisis’ vanwege een ‘teveel’ aan stikstof. Daar heeft de natuur heel veel ‘last’ van. Stikstof zorgt ervoor dat [de natuur] onherstelbaar wordt beschadigd”. (HIER) Laat ik de clou maar meteen onthullen: de stikstofcrisis is een waanvoorstelling die voortkomt uit de wereld van onnauwkeurige modellen en pseudowetenschap. En nee, stikstofneerslag (of stikstofdepositie) is bij lange na niet hetzelfde als natuurkwaliteit, datgene wat in alle toonaarden wordt bezongen in Den Haag en omstreken. 

Het stikstofspooksel kent twee ingrediënten: een onnauwkeurig en daarmee nutteloos model en een bovengrens van de stikstof op basis van pseudowetenschap. Hou je vast, want hier gaan we:

1. Een onnauwkeurig model ligt ten grondslag aan de vergunningverlening

Het model in kwestie is het zogenaamde AERIUS-model (HIER). Wat doet dat model als we het over de neerslag (depositie) van stikstof hebben? Kort samengevat zijn dat twee dingen:

 1. Het berekent de jaargemiddelde achtergronddepositie van stikstof uit alle binnen- en buitenlandse bronnen die bekend zijn en in een databank staan.
 2. Het berekent de toegevoegde depositie op natuurgebieden (Natura 2000) van een activiteit; een boerderij met koeien, een snelweg met verkeer, en zo verder.
De bizarre domheid van het commentaar van het kabinet, na de ophef over het beruchte stikstofoverzicht: ‘Dit stikstofkaartje had zo niet gepubliceerd moeten worden’, straalt vooral ook van deze ‘Minister van stikstof’ af…! Onkunde, domheid en neerbuigendheid in één persoon.

Dit laatste is zeer relevant voor de boeren en bouwers.
Want uit deze berekening van de toegevoegde depositie komen de vergunningverleningen voort..! Maar nu komt het: AERIUS kan helemaal niet met enige zinvolle precisie individuele bijdragen van activiteiten van bedrijven berekenen. Verre van zelfs. Daarom heeft het Adviescollege Meten en Bereken Stikstof (2019-2020), waar ondergetekende lid van is geweest, AERIUS al eerder naar de prullenbak verwezen…!

Zelfs het RIVM geeft toe dat AERIUS onnauwkeurig is. In de Tweede Kamer stelde het RIVM op 3 november 2022 dat beslissingen nemen “ten aanzien van individuele bedrijven” alleen “op basis van onze emissieregistratie niet verstandig is”. Men voelt nattigheid ten aanzien van de functionaliteiten van AERIUS (althans het ontbreken daarvan). Uit een WOO-verzoek bleek dat die nog veel beroerder zijn, dan wij hadden kunnen vermoeden.

Het AERIUS-model is geen knip voor de neus waard!

In maart 2022, na een WOO-verzoek, kwamen de studies vrij die de rekenkern van AERIUS (OPS) aan de tand hadden gevoeld. Collega Matt Briggs, een expert op dit gebied, concludeerde al heel snel dat AERIUS geschrapt moest worden. AERIUS kan met geen enkele precisie depositieberekeningen uitvoeren en het voldoet bij lange na niet aan de modelstandaarden die internationaal worden gehanteerd.

Ter vergelijking: als AERIUS/OPS temperatuur zou modelleren, zou mijn correcte, maar wel heel algemene uitspraak dat, gemiddeld, de temperatuur in oktober lager ligt dan in augustus, nauwkeuriger zijn dan AERIUS/OPS berekeningen! Toch wil de politiek door met een model waarvan wetenschappers hebben aangetoond dat het compleet waardeloos is. Waarom is mij een raadsel. Dan nu het tweede ingrediënt van het stikstofspooksel:

2. De stikstof-bovengrens: kritische depositiewaarden

De ‘stikstof-Raspoetin’ van de TweedeKamerfractie van D66. Wat voor verborgen agenda voert deze man, door maar de leugens te blijven verkondigen over stikstof en het onteigenen van boeren? Naïviteit kan het namelijk al lang niet meer zijn..!!

De term ‘kritische depositiewaarden’ (KDW) klinkt heel ingewikkeld, maar schijn bedriegt. KDW is niets anders dan de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de natuurlijke habitat significant wordt aangetast, als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Oftewel: komt de stikstofdepositie boven de kritische depositiewaarden, dan bestaat er de kans dat dit de natuur aantast. Hoe de natuur wordt aangetast, dat is een heel ander verhaal. 

KDW is niets anders dan pseudowetenschap. Dat lijkt een harde conclusie. Begrijp me niet verkeerd: er is veel onderzoek gedaan naar KDW. Wel moet ik zeggen dat dit onderzoek op veel niveaus ondermaats is, zoals collega Briggs en ondergetekende hebben laten zien in een publicatie (HIER) die vorig jaar is uitgebracht.

Nee, KDW is pseudowetenschap omdat alle onzekerheid en bandbreedte in KDW is weggehaald en, met ‘expert judgement’, zijn vervangen door enkelvoudige ‘unieke’ getallen – oftewel: ruwe schattingen. Op die manier gaan onderzoekers op de stoel van bestuurders zitten. Om nog maar te zwijgen over dat de term  kritisch’ een sterk overtrokken term is, die in veel gevallen hooguit over veranderingen van natuur gaan.

Terug van weggeweest: het stemhokje!

In Nederland is van natuurbeleid stikstofbeleid gemaakt, waarmee wetenschap – althans, wat er voor door moet gaan – de leiding heeft gekregen van de politiek. De agrarische sector is geslachtofferd aan een falend model en ‘expert judgements’, buiten alle vormen van normale politieke besluitvorming om. Zelfs kosten en baten zijn nooit in beeld gebracht van het falende stikstofbeleid.

Nee, stikstofbeleid had niet beter ‘uitgelegd’ moeten worden alsof de meeste Nederlanders dan akkoord zouden gaan. Dat is niets anders dan een propagandatruc. Met de overwinning van de BBB is er een nieuw licht gaan schijnen over de technocratie die ten onrechte is gaan domineren in het natuurbeleid. Het stemhokje lijkt terug van weggeweest. En dat werd tijd.

 

3 gedachten over “Stikstofcrisis? Resultaat van pseudo-wetenschap en grove onnauwkeurigheid!!

 1. In feite durf ik hier niet zo heel erg mijn mond open te trekken, maar iemand uit de provincie NH, die onderzoek doet in dit gebied, en weet waar het over gaat, noemde Tjeerdje de Groot een volkomen onbenul. Nu was hij dat voor mij ook al, en in feite ben ik niet blij met de bevestiging. Het betekent dat ook hier onbenul wenst te regeren……met richtlijnen uit dat ongekozen en door bedrijven opgezette zootje van het €-parlement.
  Als die BBB is opgezet en gefinancierd door een dochteronderneming van Soros, dan weet je het wel weer……en kun je alleen nog maar met grote belangstelling kijken hoe de bevolking nou weer besodemietert is, en weten dat je als burger alleen nog maar amechtig van de stress achter de feiten aan kunt hollen. Ik kreeg daarbij ook nog een stuk onder ogen van honderd meldingen van belemmering van het werk van de toezichthouders, met zelfs verhalen van toezichthouders die door de politie naar buiten werden gewerkt. Die stembiljetten werden dus op inhoud bekeken, en op een toetsenbord van een computer ingeklopt. Meekijken mochten ze niet.
  Kortom ……deze verkiezingen zijn gejat. Een jaar geleden liep er een lid van de Vereniging Van Dikkoppen zijn vreugde over die Dominion computers te uiten. Hij wilde ze hier ook. Het zou mij niet verbazen als die gemanipuleerde klotedingen hier ook zijn ingezet. In een ander artikel hier is Nederland als een verregaand corrupt land neergezet……..dus nee…….. verbazen doet het me niet.

  Voor mij verzuipt dit land, net als de ondergang van de Titanic, in de smerigheid van de multinationals, en staat het volk op het dek naar de muziek te luisteren. Tot de paniek toeslaat. Te weinig sloepen. Vechten om te overleven. En Soros en Co lacht in zijn vuistje. “De hel is leeg, en de duivels zijn hier”……uit the Tempeest van Shakespeare. En ik ben een wappie….. antivaxxer… complottheorist. ( Hun taalgebruik is navenant aan hun stupiditeit)

  We zitten aan het eind van een 26000-jarige cyclus. Alles gaat veranderen. Lemurië en Atlantis gingen aan zelfoverschatting en decadentie ten onder. Het enige wat er overbleef waren de verhalen van de overlevers…….( De gnostische geschriften?)…. Mijn kop loopt om. Ik heet geen Harriët Algra. Ik hoop dat ze weet waar het over gaat.

  1. Hoi inhetmeer , Ja, voor vele vele (te veel) inwoners van ons land is het gevaar wat ons besluipt onzichtbaar. Vele hebben niet door dat de BBB gefinancierd wordt door bayer monsanto . Tja 🧐

 2. Een bron met wat meer info :
  https://henrymakow.com/2023/03/boerburgerbeweging-the-dutch-t.html?_ga=2.235796097.1614446698.1679842608-2118428918.1673617002
  met citaat :
  “Henry, i am from the Netherlands and can tell you that the Dutch have led in a Troyan horse by voting on the leader of the farmer citizen movement ( the BBB party = building back better). Caroline van der Plas ( a Jewish name) has ties to Bayer and Monsanto, so their role is to lure the farmers who are not sold out in the WEF agenda 2030 ‘sustainable’ farming where EVERYTHING among which ‘food’ will be tracked and traced with nano sized graphene oxide and 5G and 6G. She already called every opposition to her interrelation with Bayer and Monsanto antisemitic, and has said that a pro-Palestinian in the Netherlands group has to be attacked ( i don’t know the right word in English). (=einde citaat).
  Het voormelde citaat maakt m.i. al veel duidelijk. Wat de aanval op een pro – Palestijnse beweging te zien heeft met het “stikstofprobleem(sic), is mij ook niet duidelijk.
  En wat de ondergang betreft van de landbouw begint er imo veel met het beruchte Sico Mansholt plan.
  In de voormelde brug is er ook een verwijzing naar De TRISTATE CITY RULES, iets wat mij tot hiertoe niet gekend was. Of nog een wapen dat wordt ingezet tegen onze voedselvoorziening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.