Advertentie

Grove fraude van Big Pharma-onderzoeker!


Soms lijkt meneer Ab Klink, minister van VWS, op de hoogte te zijn van onze inspanningen hier op WantToKnow. Dát is de conclusie die je kunt trekken, als je enerzijds het onderstaande vertaalde artikel ontvangt én er tegelijkertijd in dezelfde sfeer een bericht wordt verspreid waarin Dhr. Klink wordt geciteerd die een onderzoek laat instellen naar de ‘gang van zaken met betrekking tot het besluitvormingsproces voor de aanschaf van 34 miljoen griepvaccins.’ De schát..

Maar terwijl meneer Klink onderzoek laat doen, is er in de VS nu dus al een farma-cowboy opgepakt voor malversaties (zie het artikel). Het komt er nu aan de andere kant van de oceaan, hier in Europa  dus, op aan, het strijdtoneel te gaan onderscheiden. Maar de ongelooflijke rotte wereld die schuilgaat achter het onderstaande bericht, wat natuurlijk maar een topje van de ijsberg zal zijn, zou bij iedereen alarmbellen al moeten laten afgaan. Vooruitlopend op het onderzoek van Klink, klinken de alarmbellen al. Misschien dat de naam van Dr. Wolgang Wodarg tóch een beetje is gaan rondklinken in de Haagse politieke wandelgangen.

Is dát de reden dat Klink zich nu al gaat indekken? Is hij de sluwste van de sluwste door zowel aan de inkoopkant alswel aan de publieke kant zich laat adviseren door deskundigen (‘onafhankelijk’ deskundigen)? Zodat hij aan beiden kanten zich ingedekt heeft?

Dit is de letterlijk tekst van het bericht dat door het ministerie van VWS is verspreid:

“Den Haag, 19 febr. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) laat een onderzoek uitvoeren naar de aanpak van de Mexicaanse grieppandemie in Nederland. Eind dit jaar moet de evaluatie klaar zijn. Zowel de bestuurlijke kant als de vaccinatiecampagne wordt onderzocht. Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was.”

(Overigens een bizar detail: Dit bericht komt van het NRC, terwijl de NOS in haar bericht melding maakt van een essentieel verschil in de tekst, en spreekt over een ‘onafhankelijk’ onderzoek..! Zie HIER Sinds wanneer meld je bij een onderzoek dat het ‘onafhankelijk’ is.. Is dat zo bijzonder..?)

Tja daar zit je dan.. "Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was."

Nou de vraag voor het onderzoek is niet of het écht nodig was om die 34.000.000 vaccins te bestellen, daarop is het antwoord natuurlijk een simpel ‘nee’ (met de ‘kennis van nu’, om in CDA-termen te blijven). Er is nog nooit zo’n kleine ‘pandemie’ geweest. De vraag dient dus volledig anders gesteld te worden: Is het systeem waarop Klink zijn beslissing tot aanschaf van de vaccins heeft gebaseerd, niet volledig rot?Als niemand het precies kan vertellen, kun je het hele overheidsbudget wel aan vaccins uitgeven! Nietdan?

Als we kijken naar de tentakelachtige invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving, dan is werkelijk een monsterlijke ontwikkeling waar te nemen van fraude, beïnvloeding, lobby-werk, vriendjespolitiek, etc. Maar goed, het zal allemaal aan het licht komen, de krachten achter de schermen die hun werk doen om transparantie te bewerkstelligen, zijn goed gemotiveerd. Maar eerst maar het verhaal van ‘Hoe Dr. Scott Reuben aantoonde dat de fundamenten van het gezondheidssysteem volledig rot zijn’

Let vooral op de doorkijk die je in het verhaal kunt ontwaren naar de rol van Big Pharma. Zij maakten, zonder scrupules, driftig gebruik van de diensten van deze fraudeur! Wisten zij van niks? Speelden toneel toen e.e.a. aan het licht kwam? Auteur Mike Adams, die het artikel schreef, is heel duidelijk in zijn afwegingen. Is het één rotte appel in de mand of is dit het topje van de ijsberg? Voor Adams spreken we hier over een heel grote ijsberg…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
x

Onderzoeker van Big Pharma geeft fraude toe

Mike Adams, the Health Ranger / editor NaturalNews.com

1 februari  2010

2010 © vertaling Jan Smith voor Wantoknow.nl/be

(NaturalNews) Het wordt al de grootste fraudezaak in de geschiedenis van medisch onderzoek genoemd. Dr. Scott Reuben, voormalig lid van het ‘speakers bureau’ van Pfizer en Merck heeft ermee ingestemd zich schuldig te verklaren aan het vervalsen van tientallen onderzoeksrapporten die werden gepubliceerd in medische vakbladen.

"Is this the sound of knispering money I hear in my stetoscope?"

De voornaamste media maken nu ook al melding van het feit dat Dr. Reuben in 2005 een bedrag van US$75.000 van medicijnproducent Pfizer heeft aangenomen voor het uitvoeren van een onderzoek naar Celebrex.

Zijn onderzoek, dat werd gepubliceerd in een vooraanstaand medisch vaktijdschrift, is sedertdien door honderden artsen, doctoren en onderzoekers aangehaald om aan te tonen dat Celebrex helpt bij het verminderen van pijn na een operatie. Er is echter sprake van slechts een klein probleempje in dit geval: Er werden in dit onderzoek nooit patiënten betrokken!!

Gebleken is dat Dr. Scott Reuben het gehele onderzoek heeft vervalst en er desalniettemin in geslaagd is het te laten publiceren. En het blijkt niet het eerste onderzoek te zijn dat door Dr. Reuben werd gefingeerd: Hij vervalste in het verleden ook al gegevens over de medicijnen Bextra en Vioxx, zo staat in de Wall Street Journal te lezen.

Als gevolg van het grootscheeps gesjoemel met allerlei onderzoeken van Dr. Reuben voelde het vakblad Anesthesia & Analgesia zich kortgeleden gedwongen 10 ‘wetenschappelijke’ publicaties van de hand van deze auteur in te trekken. De Londense krant The Day rapporteert dat  inmiddels van 21 artikelen van Dr. Reuben is gebleken dat ze uit de duim werden gezogen  en daarom ook moeten worden herroepen.

Dr. Scott Reuben, topje van de ijsberg?

Nadat hij was betrapt op het vervalsen van onderzoeken voor Big Pharma, heeft Dr. Reuben naar het schijnt, een verklaring ondertekend waarin hij zegt in te stemmen met het terugbetalen van een bedrag van US$420.000 dat hij ontving van verschillende medicijnproducenten. Hij kan een gevangenisstraf van tenminste tien jaar tegemoet zien, alsmede een boete van US$250.000.

Hij werd op staande voet ontslagen door het ‘Baystate Medical Center’ in Springfield, Massachussets, waar hij werkzaam was en waar na een intern onderzoek aan het licht was gekomen dat hij gedurende tenminste 13 jaar onderzoeksresultaten heeft vervalst. (HIER de lead)

‘Business as usual’ bij Big Pharma

Opmerkelijk in dit verhaal is niet het gegeven dat een medisch onderzoeker klinische testen vervalst heeft voor de farmaceutische industrie. Het is ook niet het feit dat zogenaamde ‘wetenschappelijke’ medische tijdschriften de gemanipuleerde onderzoeken publiceerden. Het is zelfs niet opmerkelijk dat de medicijnproducenten deze charlatan bijna een half miljoen dollar betaalde terwijl hij bleef doorgaan met het uitpoepen van vervalste rapporten. Nee, het echte verhaal hier is, dat dit ‘business as usual’ is voor de farmaceutische industrie!!

Dr. Reuben’s acties zijn overigens helemaal niet zo buitengewoon. Medicijnproducenten kopen onderzoekers en artsen routinematig om. Medische tijdschriften publiceren valse, frauduleuze onderzoeken. Commissieleden binnen de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit (FDA) vertrouwen op vervalste onderzoeken bij het nemen van beslissingen over het al dan niet goedkeuren van medicijnen en de mainstream media citeren uit gecorrumpeerde onderzoeken wanneer ze het nieuws over nieuwe medicijnen wereldkundig maken.

Met andere woorden: bedrieglijk onderzoek is een wijdverbreide moderne drug. De farmaceutische industrie zou zonder dat niet eens goed kunnen functioneren. Het is juist vervalst onderzoek dat de industrie de beste marketingclaims en de krachtigste keurmerken van de FDA verschaft. Kwakzalvers als Dr. Scott Reuben maken deel uit van de farmaceutische winstmachinerie, want zonder gefraudeerde onderzoeken, omkopingspraktijken en corruptie blijft er voor de industrie überhaupt nog maar weinig te onderzoeken.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrie werd geboren!

Wat te denken van het medisch tijdschrift Anesthesia & Analgesia dat de valse onderzoeksrapporten van Dr. Reuben gewoon publiceerde, hoewel het beweert een ‘wetenschappelijk’ medisch vaktijdschrift te zijn, waarin publicaties door vakgenoten op hun merites worden beoordeeld. Grappig eigenlijk, hoe een dergelijke wetenschappelijk medisch vakblad met graagte een frauduleus onderzoek publiceert met gegevens die door de auteur letterlijk uit de duim werden gezogen. Misschien moet dit soort medische tijdschriften in de universiteitsbibliotheken gewoon van de non-fictieplank worden verplaatst naar de afdeling sciencefiction.

Vergeet vooral ook niet dat de pleitbezorgers van de farmaceutische geneesmiddelen, vaccins en mammografieën met droge ogen verklaren dat hun conventionele geneeskunde kennis gebaseerd is op ‘goede wetenschap’. Het is allemaal wetenschappelijk en betrouwbaar, zo beweren ze, terwijl ze de alternatieve geneeskunde bestempelen als wazig, niet-wetenschappelijk modernisme. Misschien moeten ze maar eens snel in de spiegel kijken en zich realiseren dat het hun eigen systeem van kwakzalverij is dat op grote schaal gebaseerd is op frauduleuze onderzoeken , omkoping en corruptie.

Je schiet toch in een deuk als je de verkopers (‘pushers’) van vaccins en farmaceutische geneesmiddelen hoort beweren dat hun geneeskunde is gebaseerd op ‘wetenschap’  en natuurgeneeswijzen ‘niet bewezen’ zijn. Natuurlijk is het wetenschappelijk – het is net zo wetenschappelijk als de verhaallijn in een strip van Scooby Doo, net zo geloofwaardig als de medische licentie van een zesjarige peuter die voor Kerstmis de nieuwste Dokter Bibberset heeft gekregen. Veel farmaceutische onderzoekers zouden beter carrière kunnen maken met het schrijven van fictieve verhalen dan van wetenschappelijke publicaties.

Al die onnozele geesten die beweren dat moderne farmaceutische kennis gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen, zou ik deze drie woorden in overweging willen geven: Doctor Scott Reuben.

Medicijnproducenten steunen frauduleus onderzoek
Vergeet niet dat de medicijnproducenten de onderzoeken van Dr. Scott Reuben openlijk hebben gesteund. Ze betaalden hem eigenlijk om door te gaan met het produceren van valse rapporten.

De medicijnproducenten beweren in deze onschuldig te zijn, maar achter de schermen moeten ze geweten hebben wat er aan de hand was. Het onderzoek van Dr. Reuben stond voortdurend in dermate hoog aanzien bij de medicijnproducenten om nog te kunnen spreken van enige wetenschappelijke legitimiteit. Als een farmaceutisch industrieel producent wilde ‘bewijzen’ dat hun medicijn goed was voor een of andere toepassing, hoefden ze alleen maar aan Dr. Reuben te vragen om een onderzoeksrapport te produceren. “Hier heb je nog eens vijftig duizend dollar om te onderzoeken of ons medicijn goed werkt tegen post-operatiepijn.”

En binnen de kortste keren zou Dr. Reuben op magische wijze op de proppen komen met een splinternieuw onderzoeksrapport dat toevallig zou aantonen wat de sponsorende medicijnproducent bewezen wilden zien. Pleitbezorgers van de westerse geneeskunde beweren dat ze niet geloven in sprookjes, maar wanneer het aankomt op klinische onderzoeken, is dat opeens wel het geval: alle resultaten die zij wensen te zien, komen op miraculeuze wijze boven tafel, zolang de juiste onderzoeker wordt betaald, tovert hij die resultaten boven water onder het uitspreken van een paar bezweringen en veel gezwaai van zijn toverstafje: “Abracadabra… laten er nu onderzoeksresultaten zijn!!”

….. BENG!!!! De resultaten van het onderzoek verschijnen als bij toverslag. Ze worden allemaal gedocumenteerd in een “wetenschappelijke” publicatie, die op zijn beurt weer als bij toverslag wordt gepubliceerd in allerlei medische tijdschriften, die nalaten een paar eenvoudige vragen te stellen waardoor mogelijke fraude aan het licht kan komen. Ik neem aan dat die mensen toch wel een beetje in toverkunsten geloven, toch? Waar de wetenschap het laat afweten, vult een klein beetje ‘onderzoeksmagie’ op passende wijze de ontstane leegte op.

Het hele systeem maakt van de echte wetenschap een lachwekkende vertoning. Het is een systeem dat wordt gerund door criminelen die net zolang sjoemelen tot ze de wenselijk geachte wetenschappelijke bewijzen hebben om  in medische tijdschriften te kunnen publiceren en een FDA-goedkeuring in de wacht kunnen slepen voor medicijnen waarvan ze volledig beseffen dat ze dodelijke slachtoffers tot gevolg kunnen hebben.

Het feit dat Dr. Reuben gedurende 13 jaar allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Wat is ‘Op-bewijs-gebaseerde-geneeskunde?’

Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben gedurende 13 jaar met zoveel succes allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en ze gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Het recept voor ‘op bewijs gebaseerde geneeskunde’ is eigenlijk heel eenvoudig: Sjoemel met het bewijs! Zorg voor een publicatie in om het even welk medisch tijdschrift. Daarna kun je de vervalste bewijzen gewoon aanhalen als ‘vaststaand gegeven’!

Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams, de auteur van dit artikel, die met open vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.

Wanneer agressieve verkopers van geneesmiddelen en vaccins voor hun verdediging teruggrijpen op citaten uit “op bewijzen gebaseerde geneeskunde”, houd dan in het achterhoofd dat veel van hun zogenoemde bewijzen volledig gemanipuleerd zijn. Als ze beweren dat hun bedrijfstak van giftige chemische geneeskunde gebaseerd is op ‘echte wetenschap’, bedoelen ze eigenlijk te zeggen dat die gebaseerd is op frauduleuze wetenschap maar dat heimelijk is afgesproken het ‘echte wetenschap’ te noemen. Wanneer ze beweren ‘wetenschappelijke feiten’ te hebben om hun standpunten te onderbouwen, bedoelen ze eigenlijk dat die ‘feiten’ zijn gemanipuleerd door misdadige onderzoekers die zich door medicijnproducenten laten prostitueren.

Als het erop aankomt, bestaat “op bewijzen gebaseerde geneeskunde” nog nauwelijks. En als het al bestaat, hoe weten we dan welk onderzoek echt is en welk vervalst? Als een vertrouwd, goedbetaald onderzoeker erin slaagt gedurende 13 jaar al zijn frauduleuze publicaties toch gepubliceerd te krijgen – zonder tegen de lamp te lopen –  wat zegt dat dan eigenlijk over de geloofwaardigheid van de medisch wetenschappelijk publicitaire vakkringen?

Dit is wat het daarover zegt:: ‘Wetenschappelijk geneeskunde’ is één groot bedrog.

En dit bedrog blijft natuurlijk ook niet beperkt tot Dr. Scott Reuben alleen. Onthoud dit: hij hield zich 13 jaar lang bezig met dit soort misdadige praktijken voordat hij werd betrapt.

Er zijn op dit moment waarschijnlijk duizenden andere wetenschappers betrokken bij vergelijkbaar bedrog, dat nog niet werd aangetoond. De door hen vervalste onderzoekspublicaties werden ongetwijfeld reeds in “wetenschappelijke” medische tijdschriften gepubliceerd. Ze zijn daarna waarschijnlijk al vaak in de populaire bladen geciteerd  en overgenomen. Ze hebben gediend als onderbouwing voor het nemen van besluiten door de beslissers van de FDA om er een goedkeurmerk aan te hangen als zijnde “veilig en doeltreffend” voor grootschalig gebruik.

En toch zit er niets anders achter dan fraude en kwakzalverij. Natuurlijk zitten er tussen al dat bedrog ook legitieme onderzoeken, maar hoe kun je het verschil zien?

Wie zijn wij om dit systeem nog te kunnen vertrouwen, dat beweert het monopolie te hebben op de wetenschappelijke waarheid, maar in werkelijkheid de façade vormt voor onmiskenbare wetenschappelijke fraude?

Ga zo door, Dr. Reuben

Dank u hartelijk, Dr. Scott Reuben, voor het feit dat u ons de waarheid over de farmaceutische industrie heeft laten zien, en over de wetenschappelijke kwakzalverij, over de lachwekkende toestanden in de wereld van de ‘wetenschappelijke’ tijdschriften en over de omkooppraktijken die zo karakteristiek blijken te zijn voor de hedendaagse farmaceutische industrie.

U heeft bovendien veel meer licht geworpen op de werkelijke aard van de medicijnindustrie dan duizend artikelen in NaturalNews bij elkaar ooit zouden kunnen.

Ga zo door! Nadat u de boete heeft betaald en een tijdje in de gevangenis heeft doorgebracht, ben ik er zeker van dat uw diensten veel gevraagd zullen worden door tal van topbedrijven in deze tak van industrie die verlegen zitten om meer ‘wetenschappelijke’ onderzoeken welke men graag gepubliceerd zou willen zien in de medische vaktijdschriften.

Voor het overgrote deel van de wereld bent u natuurlijk een leugenachtig en verwerpelijk menselijk wezen, maar voor de farmaceutische industrie vormt u toch een rijkelijke bron van inkomsten en ze zullen u vast en zeker weer terug willen hebben!! Er wachten nog veel valse onderzoeken die binnenkort moeten worden uitgevoerd, nog meer valse publicaties die in tijdschriften moeten worden opgenomen en meer gevaarlijke medicijnen die gereedstaan om het predicaat ‘veilig en doeltreffend’ omgehangen te krijgen. Maakt dus voort!

Want er is een plek waar buitengewone oneerlijkheid rijkelijk wordt beloond. Het is de farmaceutische industrie, waar gif wordt goedgekeurd als medicijn en waar fictie wordt gepubliceerd als de waarheid.

Bronnen voor dit artikel komen onder meer:

HIER,

HIER,

HIER en

HIER vandaan.

322 gedachten over “Grove fraude van Big Pharma-onderzoeker!

 1. @Marcel w
  Ik kan je niet volgen, Marcel. Ik begrijp niet waar je je nu weer door beledigd voelt. Ik veronderstel dat je even op de automatische piloot staat en voortgejaagd wordt door emoties?
  Ook al voel ik me niet gekwetst, ik zie natuurlijk wel dat je probéért me te kwetsen. Ik kan de schoonheid van een woedeaanval wel waarderen, maar voor jou lijkt het me contraproductief om je daarin aan te moedigen. Het lijkt me zinvoller als je in alle rust eens bij jezelf naar binnen kijkt om te zien waarom jouw ego het zo noodzakelijk vindt om mij te bestrijden.

  “Ik voor mij zal me maar gaan houden aan je eigen advies en verder niet meer jouw postings reageren ( blijf ze nog wel even volgen). In ieder geval tot ik je er blijk van geeft open te staan voor andere ideeen en je niet meer bezig bent met dit forum te verfraaien met je kunstzinnige(in jouw ogen )proza.”
  Ja, ik heb goede nota genomen van je ultimatum. Maar ik vrees dat ik je niet van dienst kan zijn. Houd het maar op je besluit om mijn advies op te volgen en dus mijn postings niet meer te lezen zolang je op de automatische piloot staat.

  Nou ja, wat we ook doen of laten, we leren ervan, nietwaar? “Love is the way”, sjonge, das wel een eyeopener. Kun je het misschien eens voor doen? Want ik mis steevast de point, naar het schijnt.

 2. @sjamama nou vooruit nog een keer dan .

  *Ik voel me niet beledigd.
  *Ik wordt niet opgejaagd door emoties.
  *Ik probeer je niet te kwetsen.
  *Het was geen woedeaanval.
  *Mijn ego vind het niet nodig jou te bestrijden .
  *Ik heb niet een ultimatum gesteld .
  *IK zal je postings blijven lezen .
  *Ik sta niet op de automatische piloot

  Dat zijn dus allemaal aannames door jou gedaan, waar ik me niet in herken.
  Je zegt mij niet te kunnen volgen, voor zover ik het kan volgen in jouw reactie lijkt dat wel te kloppen.
  In geen enkele zin zeg ik dat ik me gekwetst of beledigd voel.
  In mijn reactie naar jou wordt ik niet opgejaagd door emotie ,snap ook niet echt dat jij dat er van maakt.
  Ik probeer je ook niet te kwetsen,Waarom zou ik (en als ik dat al wilde probeerde ik het niet maar dan zou ik je kwetsen).
  Ik vind het absoluut niet nodig je te bestrijden, wijs je alleen op een door jou aangehaald feit.
  Het zal mij verder worst wezen wat je doet met mijn reactie, dus hoezo een ultimatum?
  En automatische piloten vind je in machines en niet in mensen .

  verder ben je meesteres in het uit de kontekst halen van juist die dingen waar je een ander mee denkt te kunnen kwetsen. Wel weer op een prachtige literaire en voor de onschuldige lezer lieflijke manier.
  En ja daar mis je weer de point, jij kan mij niet kwetsen. Simpelweg omdat ik dat niet toesta. En oke daar is ie nog een keer op jouw eigen verzoek liefdevolle groet marcel.

 3. @Marcel w
  Ik heb echt geen zin in een ridicuul welles-nietesspelletje waarbij je zelfs je hersens niet meer gebruikt. Als je zo wanhopig graag je gelijk wilt hebben, ontvang dan bij deze je gelijk en stop met deze genante vertoning.
  Discussie gesloten.

 4. @sjamama jij voerde geen discussie maar een monoloog,waarop je dan een reactie krijgt. Eindelijk ben je eens niet oeverloos woorden aan het gebruiken maar kom je gelijk to the point. Een ware verademing.Verder wil ik geen gelijk hebben hoor (waarin).Maar als het jou deugd doet vooruit dan maar IK HEB GELIJK. Voelt dat beter? liefdevolle groet marcel

  1. Marcel,je bent in je ego geraakt. Dat is me duidelijk als ik de discussie op afstand eens bekijk.. Jouw discussiepartner leest jouw emotionele reactie als een open boek en dat brengt bij jouw het haantjesgedrag naar boven..hij laat je het laatste woord,een teken dat hij zich op dat gedrag niet hoeft in te laten en een teken van emotionele volwassenheid. Hier wordt een enorm verschil in levenservaring en emotieverwerking duidelijk.

 5. Let’s get together and feel allright, thank again Janee.

  Wij komen uit eenheid, door de troep heen weer uit bij de bron.

  Iedereen heeft dingen meegemaakt die op dat moment erg leken, naderhand kun je begrijpen waarom deze dingen hebben voorgedaan. Alles heeft een reden, al kunnen we die niet altijd begrijpen, ze sturen ons wel.

  Als we ons leven kunnen doorzien, alle littekens hebben bekeken, de momenten dat we piekten, de momenten dat we in een bodemloze put leken te zitten, dan zullen we begrijpen waarom dit zich allemaal heeft voorgedaan.

  Uiteindelijk kun je dan sterk in je schoenen staan, je mannetje staan in het leven.

  Als we dan ook nog doorzien dat we feitelijk allemaal één zijn, dan valt er niets meer te strijden, alleen maar genieten van elkaar, van onszelf.

  One Love

 6. Guidje

  ik zal het uitleggen Guidje

  Mike heeft een behoorlijke handel in “natuurlijke” producten en schopt tegen de reguliere artsen, enz enz enz

  maakt een spannend stuk en verkoopt op zijn site blenders voor bijna 400 dollar

  Ps John zit al maanden te spammen op je site dus doe tegen mij niet zo hypocriet.

 7. Hi Gait, ik weet niet wie ik hier hypocriet moet noemen maar jij kan je handen zeker niet in onschuld wassen… Je denkt de wijsheid en waarheid in pacht te hebben. Het siert Guido dat hij jouw nog niet geblocked heeft en je postings plaatst. Dat had ook anders gekund besef dat wel. Hij geeft iedereen de ruimte om zijn of haar denkbeelden te ventileren en als jij daar niet mee om kan gaan door naar je eigen blogje te gaan linken dan zegt dat veel meer over jouw dan over Guido. Ik skip jouw reacties 99% van de keren want je lijkt me een zuur individu en je roept wat ik in alle reguliere tunnelvisie media ook al hoor… niets nieuws onder de zon dus.

 8. @dirkIII
  Het siert Guido dat hij jouw nog niet geblocked heeft en je postings plaatst. Dat had ook anders gekund besef dat wel. Hij geeft iedereen de ruimte om zijn of haar denkbeelden te ventileren en als jij daar niet mee om kan gaan door naar je eigen blogje te gaan linken dan zegt dat veel meer over jouw dan over Guido.

  Het is evident aan deze site om geen mens te blocken, deze site wil immers een alternatief bieden aan de reguliere media ( die dus wel mensen de mond snoerd. Dan kan je dat dus niet ook gaan doen verder heeft gait wel een puntwat betreft john consemulder. Als hij reclame mag maken voor de zaken waar hij mee bezig is mag gait dat ook. Verder ben ik het lang niet altijd eens met wat er allemaal door iedereen word gezegt en laat dat dan ook blijken ,ook dat mag mits respectvol. Maar over censuur gaan we het niet meer hebben. En ook niet over het ontbreken daarvan oke?
  wat jij verder skipt mag je helemaal zelf weten, mis je wel eventuele inzichten in de door jou geskipte postings maar dat is je eigen keuze. liefdevolle groet marcel

 9. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website bbdedddfdffd

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.