Advertentie

Kabinet Rutte: ‘Bevestiging juridische afspraken met WEF’


Je vindt veel info over het World Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab hier op de site, maar in het kader van het onderstaande artikel, even een update over deze gedrochtelijke organisatie. Het WEF werd opgericht in 1971 door de toen 33-jarige Klaus Schwab./ Het is volgens onder meer de Duitse economisch expert en journalist Ernst Wolff de invloedrijkste netwerkorganisatie ter wereld.

Geloof het of niet, maar deze uitdrukking van het penetreren van kabinetten, is écht een uitspraak van deze ‘enge man’..

Het WEF heeft een zogenaamd ‘Young Leaders’-programma, dat door Schwab persoonlijk wordt begeleid. Dit programma heeft leden/deelnemers als Bill Gates, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, José-Manuel Barroso, Justin Trudeau, Lucinda Arden (premier van Nieuw-Zeeland), Sebastian Kunz (Oostenrijk) en Emmanuel Macron (Frankrijk) ‘opgeleid in de uitgangspunten van het WEF. Dat is de onthulling van Ernst Wolff. Bizar is -eigenlijk eendrachtig de ontwikkelingen bij de Bilderberggroep- is dat deze genoemde leiders het programma van de WEF volgeden, VOORAFGAAND aan hun latere politieke carrière.

4 Van deze cursisten brachten het achtereenvolgens in Duitsland tot minister van volksgezondheid. Ook leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Noorwegen, Nederland en Zweden maken deel uit van de organisatie. Zo is ene Koningin Máxima in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Governance Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld.Wat een ongekozen vrouw als Maxima daar doet, is velen een doorn in het oog..!

Het WEF heeft 400 mensen in dienst en een jaarbudget van zo’n SFR 200 miljoen. Dat bedrag werd bijeen gebracht door zo’n 1.000 grote concerns, wereldwijd. In de raad van toezicht van het WEF heeft Christine Lagarde (chef Eurobank) zitting, alsmede koningin Rania van Jordanië en Larry Fink van Blackrock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld). (Bron: HIER o.a)

* * *

x

Regering Rutte:

‘Bevestiging juridische afspraken met WEF’

2023 WantToKnow.nl/be

x

De bewijzen dat belangrijke Nederlandse bewindslieden nauw verbonden zijn met het World Economic Forum (WEF) zijn geleverd. Officieel staat het nu op de site van de Rijksoverheid (HIER). Dit nadat Forum voor Democratie na herhaaldelijke maandenlange verzoeken zwart-op-wit kreeg, dat er subsidie is verstrekt aan het WEF én er juridische bindende overeenkomsten zijn gesloten met de supranationale , niet-democratische netwerkorganisatie die de wereld ingrijpend wil veranderen. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen eiste de transparantie van de Nederlandse regering: “Het Nederlandse volk verdient antwoord op onze vragen.”

Dikke maatjes, waarbij steeds duidelijke wordt dat Mark Rutte het Nederlandse belang ondergeschikt maar aan de WEF-belangen.

Na flink rappelleren – normaal duurt een verzoek beantwoorden van Kamervragen maximaal drie weken, nu gingen er 90 dagen overheen – kreeg Forum voor Democratie eind december 2022, uiteindelijk verschillende brieven boven tafel die door het World Economic Forum (WEF) waren verstuurd aan leden van de regering.

Bijvoorbeeld een uitnodiging aan  minister Sigrid Kaag (D66) voor een bijeenkomst in Davos in januari 2021. “Om te bespreken wat voor beleid we gaan uitzetten in het post-Covid-19-tijdperk onder het thema The Great Reset.” Ook demissionair minister Wobke Hoekstra (CDA) kreeg zo’n brief. “Uw bijdrage aan The Great Reset zal bijzonder cruciaal zijn,” is één van de zinsnedes.
x
Maar de meest sensationele onthulling kwam uit een brief van Carola Schouten in antwoord op kamervragen van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren:
x
“Nederlandse bewindspersonen nemen regelmatig op uitnodiging deel aan door het WEF georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast is sprake van samenwerkingsverbanden met het WEF die zijn vastgelegd in overeenkomsten op de volgende terreinen: – Sustainable Investment Policy – Tropical Forest Alliance – Food Systems Initiative – Food Innovation Hubs De in deze overeenkomsten vastgelegde verplichtingen zijn juridisch bindend.”
x
Vooral die laatste bekentenis roept vragen op.
Dat doet ‘The Great Reset’ al langer. Het WEF had het alomvattende hervormingsplan in maart 2020 al online staan, toen we nog maar bitter weinig wisten over Covid-19. Volgens FVD is die ‘Great Reset’ de ware reden achter (het aanhouden van) de coronacrisis. TweedeKamerlid Pepijn van Houwelingen hierover:
x
“Het doel ervan is ons huidige systeem om te wentelen naar een wereldwijd systeem waarin het klimaat centraal staat. Ik noem het klimaatglobalisme. De coronacrisis is de aanleiding voor de reset, die weer is gekoppeld aan de Sustainabilty Development Goals (SDG’s). Dat zijn mooi klinkende doelen, maar verder holle frasen om tot verandering te komen.
x
Wat wij in de praktijk zien is dat ze de contouren van een totalitair systeem aan het implementeren zijn. De vrijheden die dat in de weg staan, ontnemen ze ons door wetsveranderingen met Covid-19 als excuus. Als de ontwikkelingen zich zo doorzetten, blijven er weinig burgerrechten over en is het niet ondenkbaar dat ze het bezit van mensen willen onteigenen. Een van de visies van het WEF voor 2030 is: ‘You’ll own nothing and be happy’.
x
FVD heeft op de tenen getrapt van de regeringspartijen door hen te confronteren met de grote invloed van het WEF op het Nederlands beleid. Ruud Mikkers, woordvoerder van Wobke Hoekstra, doet de interpretatie van FVD af als ‘complottheorieën van wappies die instituties en de wetenschap niet willen geloven’. Mikkers:
x
“FvD maakt er een janboel van. The Great Reset is voor ons een metafoor om te kijken wat we gaan doen met de samenleving als we van Covid-19 af zijn. Het WEF is een netwerkorganisatie, geen bestuursorgaan. Er is geen groots plan voor een QR-samenleving of vaccinatieverplichting. Dat is nog altijd een keuze, toch? Natuurlijk is er wel drang, anders komen we nooit uit deze crisis.”
x
Van Houwelingen weet dat het door hem geschetste scenario confronterend is. Het klinkt als een slecht plan uit een Bond-film. De baas van het WEF, Klaus Schwab, heeft ook wel wat weg van de schurk Blofeld uit Thunderball (1961). Desondanks manoeuvreren de machtspartijen zich steeds vaker in het verdachtenhoekje door de vragen niet te beantwoorden maar te ridiculiseren, of zelfs aantoonbaar te liegen. Van Houwelingen hierover:
x
“Wij proberen feiten boven tafel te krijgen. Nederlandse bewindslieden werken achter de schermen mee aan ‘The Great Reset’. Het WEF is aantoonbaar verweven met ons staatsapparaat. Er is nauw contact met bewindslieden en ambtenaren. Uit de WEF-papers die nu op de website van FvD staan blijkt verder dat Nederland in maart 2021 een verzoek kreeg om € 651.000 subsidie over te maken naar Zwitserland voor het oprichten van een Global Coordination Secretariat (GCS)..!
x
Dit is snel geaccordeerd door het Ministerie van Economische Zaken. WEF stelt ook voorwaarden voor welke personen invulling moeten geven aan dit secretariaat. Allemaal met Nederlands belastinggeld. Dat is de omgekeerde wereld. Dit zijn geen complottheorieën meer, het zijn complotfeiten. Ik vermoed dat het de top van de ijsberg is.”
x
De schaapachtige Schwab-verklaring van Mark Rutte
Het is niet de eerste keer dat FvD het schimmige karakter van de relatie tussen WEF en het kabinet blootlegt. In juli 2021 vroeg Gideon van Meijeren aan Mark Rutte wat hij vond van het boek ‘The Great Reset’ van Klaus Schwab. “Ik ken het boek niet. Maar ik zou de heer Van Meijeren willen adviseren om niet al te veel in die conspiracy theorieën te geloven,” antwoordde Rutte. Uit een brief van de minister-president aan Schwab bleek echter dat hij het boek wel degelijk had gelezen en het ‘een hoopvolle analyse voor een betere toekomst’ vond.

De FVD-fractie is vastberaden de luis in de pels van de Nederlandse politiek te blijven, evenals andere partijen uit de Tweede Kamer (o.a. Wybren van Haga) dit met argusogen volgen. Pepijn van Houwelingen hierover:
Ik heb best vertrouwen in het ambtenarenapparaat. Zij moeten zich aan procedures houden en ik denk dat er velen ter goeder trouw zijn. Daarom komt er wel informatie naar buiten. Velen hebben alleen geen idee waar ze aan meewerken.
In de reguliere media wordt er niet over gesproken en dus is het geen realiteit voor de gemiddelde Nederlander. Wij blijven strijden om het bloot te leggen. Wij vinden dat het Nederlandse volk antwoord verdient op vragen als: hoe zijn de verhoudingen met de WEF-club? Wat willen ze nu echt? En waar komen de orders vandaan?”

* * *

5 gedachten over “Kabinet Rutte: ‘Bevestiging juridische afspraken met WEF’

 1. Wat mij blijft verbazen is dat deze lieden bindende juridische afspraken kunnen maken met een buitenlandse club. Onder welke jurisprudentie valt dit dan? Ik denk dat dit van de zotten is dat dit sowieso speelt, maar enige uitleg hierover, cq onderbouwing, zou ik welkom heten.

  1. TJa, dat is de spijker op de kop. Ze kúnnen het misschien wel doen, vanuit hun ministeriële vrijheden/bevoegdheden, maar zo’n besluit om ‘samen te werken’ met het WEF, deel je toch met de TK? Alleen dát al, zou eenieder te denken moeten geven..!!

  2. ‘Ze kunnen dit misschien wel doen’. Maar hoe zit het PRECIES, wat zijn hun zgn. bevoegdheden, vrijheden en diens meer? Waar geven wij als stemgerechtigden een fiat voor? Dit als lacune in het Thorbecke verhaal van Pieter Omtzigt, wat mij betreft (en ik zal niet de enige zijn) had dit ook belicht kunnen worden door hem. Eigenlijk moet deze hele materie, al hun rechten en plichten, goed omschreven en uitgediept worden voor een duidelijk inzicht voor alle Nederlanders, waaronder ikzelf.

 2. Van belang is m.i. ook dat de landen van de EUSSR al jaren een groot deel van hun onafhankelijkheid hebben afgestaan aan internationale organisaties zoals de EUSSR, UNO, NATO, Raad van Europa, ECB, BIS, IMF, Wereldbank e.d.(=niet beperkende opsomming). Daarbij komen dan nog tal van internationale verdragen die in bepaalde domeinen ook de vrijheid van handelen beperken.
  Hierbij komt dan nog de rol van (semi)occulte organisaties zoals de Bilderberg club, Trilaterale Commissie, CFR, RIIA,WEF, e.a. waar achter de schermen de beslissingen gestuurd worden, met behulp van handlangers in de desbetreffende landen, die daar dan imo gewoon optreden als “curators” van hun landen in dienst van buitenlandse al dan niet vijandige belangen. Handlangers die zich dan ook schuldig maken aan “hoogverraad”, maar wie gaat ze vervolgen ?
  Handlangers die dan naargelang het geval, omgekocht dan wel gechanteerd worden. De gevaarlijksten zijn deze die het spontaan doen, en uit volle overtuiging meewerken aan The Great Reset, of de omvorming van onze westerse maatschappij tot een communistische NWO dictatuur en dito terreurregime, met armoede en slavernij.
  En een antwoord op de vraag : “En waar komen de orders vandaan?”
  Voor mij is dit wel duidelijk : Alle wegen leiden naar de banksters van Wallstreet en The City, met behulp van The Brotherhood.
  Al wie een gevaar vormt voor de belangen van deze “banksters” wordt geneutraliseerd, op één of andere manier. (zie wijlen Pim Fortuyn).
  Het probleem zoals geschetst in de tekst van WTK, stelt zich dan ook in alle landen van de EUSSR. Het FvD doet hier dan ook moedige pogingen, maar veel zal dit niet uithalen. Bovendien evolueren we meer en meer naar tal van pogingen om de waarheid te censureren, en zelfs strafbaar te stellen. (zie 1984 van George Orwell). Het monster waar we moeten tegen vechten is momenteel onzichtbaar en dan ook onaanraakbaar. Een citaat ter illustratie :
  “You see: The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists! The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.–J. Edgar Hoover” (=einde citaat).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.