Advertentie

STIKSTOF: leugens, manipulatie en goedgelovigheid..!!


‘Stikstoftreinmachinist’ D66-er Tjeerd de Groot

Waarom worden we misleidt..?? Waarom is er geen discussie mogelijk over de ‘stikstofcrisis’..? Deze bestaat niet, maar vooral D’66 vindt van wél.. Veel politici ter linkerzijde denken dat ‘wetenschappelijk’ onderzoek nooit betwist mag worden, terwijl de waarheid precies andersom geldt. In dit kader mág er maar één waarheid gelden.. EEN VALSE..! Foute ‘wetenschappelijke rekenmodellen’ die het hele Nederlandse volk MISLEIDEN.

Ondertussen piept en kraakt de hele manipulatieve stikstoftrein van het kabinet Rutte. Het is duidelijk en keihard: alleen met intimidatie, list en bedrog wordt deze trein nog op de rails gehouden. Met vooral D’66-groengoeroe Tjeerd de Jong als de sluwe propaganda-machinist van deze miljarden kostende trein. En Sigrid Kaag als de kaartjes-controlerende conductor..

De reële bestuurders van provincies/provinciale staten liggen dwars, omdat zij wél zien dat de plannen niet realistisch en simpel onuitvoerbaar zijn. Ondertussen zijn de Nederlandse boeren de dupe en gaan groot-uitstoters van stikstof (zoals Luchthaven Schiphol en TaTa-steel/IJmuiden (HIER)) gewoon verder.. Veel Tweede Kamerleden houden krachtige en vlammende betogen en roepen om bezinning en bespreking van alternatieven om in ieder geval een GEZONDE discussie te voeren.

Zij wijzen op het onbetrouwbare karakter van de manier waarop de overheid nu acteert. In dat kader ken je ongetwijfeld dit voorbeeld. Kamerlid Pieter Omtzigt ‘ontdekte’ dat volgens het RIVM zelfs de Waddeneilanden zwaar gesaneerd zouden moeten worden! (HIER) Terwijl er daar toch, met uitzondering van Texel, geen sprake is van veehouderij. Wat blijkt de oorzaak? Het rekenmodel van het RIVM gaat ervan uit, dat er ook ammoniak uit zeewater komt, wat neerdaalt op de Waddeneilanden..!?! In april 2021 is het RIVM hierop gewezen, waarna het toegaf dat dit een ‘foute aanname’ is. Nu blijkt deze stikstofkaart, ruim een jaar later, niet aangepast. De Waddeneilanden staan áchter de schermen, nog altijd donkerrood ingekleurd…!

* * * 

Prof. De Lange:

“Nederland heeft geen ‘stikstofcrisis’ “

2022 WantToKnow.nl

x

Juist omdat ze niets te verliezen hebben, in de zin van ontslag, miskenning, carrièrekansen etc., zijn ze te vertrouwen en dienen we naar ze te luisteren. Zeker vanuit hun erudiete positie met kennis, ervaring en inzichten, opgebouwd in een heel leven van wetenschappelijk werk. We hebben het over de emeritus hoogleraren, de gepensioneerde wetenschappers dus. Zij mogen zich nog steeds ‘hoogleraar/professor’ noemen, en zijn dat dan ook. Zónder de invloed van geldschieters, die wetenschappelijk onderzoek financieren in ruil voor… Zonder de invloed van op de vingers kijkende directeuren van universiteiten, de Rectro Magnifici, die ten koste van zelfs geloofwaardigheid ‘hun’ universiteiten menen te dienen met illusionaire PR-praatjes en het weggeven van ‘ere-doctoraten’ aan mensen die ernstig ter discussie zouden moeten staan.

Zo krijgt ene Frans Timmermans een eredoctoraat, tijdens de Diesviering op 14 januari a.s., de dagwaarop de universiteit haar 180-jarig bestaan zal vieren. Timmermans als decorstuk.. De Technische Universiteit Delft pronkt met de naam ‘Timmermans’ en diens EU-positie, Deze positie heeft méér bijgedragen aan de koppeling van zijn naam aan die van de TUDelft dan de intrinsieke waarde van het ere-doctoraat. Goede deal voor de TUDelft kennelijk.. En Timmermans zelf? Die loopt natuurlijk als een haan-met-gouden-veren te pronken met deze ‘onderscheiding’…! Maar tot zover deze inleiding. Door naar de essentie van dit artikel:

Zo is daar een echte doctor, emeritus hoogleraar, professor dr. Kees de Lange
Nog altijd volop wetenschappelijk actief, want zo heeft hij recent, samen met collega wetenschappers van de Amerikaanse denktank de ‘CO2 Coalition’, de laatste hand gelegd aan een uitgebreid wetenschappelijk artikel over de ‘stikstofproblematiek’. De conclusie is helder: er is geen ‘stikstofcrisis’. Het is een ambtelijk verzinsel, gebaseerd op een ‘model’ van het RIVM. Daarbij zijn afwijkingen méér dan 100% ten opzichte van de realiteit meer regel dan uitzondering.

Naast dr. Kees de Lange strijdt ook dr. Jaap Hanekamp al jaren voor de afschaffing van het waarheidsondermijnende RIVM-rekenmodel met de naam ‘Aerius’. Dit ligt aan de basis ligt van het stikstofbeleid van Rutte cs. En dat dit model keihard niet deugt, van geen kanten zelfs, is ook de conclusie van TNO.

Bovendien zijn er in het dichtbevolkte Nederland veel te veel ‘Natura 2000-gebieden’ en zijn de grenswaarden voor ‘stikstofoverschrijding’ onrealistisch en onhaalbaar. Het is bovendien een typisch Nederlands ‘probleem’, 50 meter over de grens in Duitsland bestaat het probleem niet eens. Het is duidelijk dat De Lange zeker niet alleen staat met zijn kritiek. Zo strijd Dr. Jaap Hanekamp (HIER) al jaren voor afschaffing van het waarheidondermijnende RIVM-rekenmodel met de naam ‘Aerius’. Met deze ‘RIVM-aanbevelingen/resultaten worden de Nederlandse boeren van hun land gejaagd!. En dat dit model van geen kanten deugt, is overigens ook een conclusie van TNO (HIER). Waarom een beleid baseren op LEUGENS..!

De grootste ergernis van De Lange is het feit dat ‘omhooggevallen’ ministers (denk aan Jetten en Kaag!), die werkelijk van toeten noch blazen weten, miljarden belastingeld aan de samenleving onttrekken voor een fictief probleem, resulterend uit een volstrekt ontoereikend model, en daarbij de ‘wetenschap’ misbruiken als rechtvaardiging voor hun paniekzaaierij. “Als de politiek zich gaat bemoeien met de wetenschap, is de wetenschap per definitie de verliezer.

De Lange pleit er dan ook voor om veel minieme Natura 2000-gebieden in Nederland deze status te ontnemen, simpelweg af te spreken die niet te bebouwen, en de boeren eromheen met rust te laten. Er is geen stikstofprobleem, er zijn duizenden stikstofverbindingen in de bodem en die zijn al sinds mensenheugenis een essentiële voorwaarde voor ons leven. Kees de Lange hierover:

“Meten is weten in de wetenschap, en er is tot dusverre nauwelijks gemeten. Laten we daar eens mee beginnen want zo werkt de wetenschap nu eenmaal”.

* * *

1 gedachte over “STIKSTOF: leugens, manipulatie en goedgelovigheid..!!

  1. Het hele stikstof verhaal draait allemaal om het doel van het WEF met Nederland, Duitsland en Belgie: een 3-stedenstaat (tricity state). De plannen liggen er namelijk al en zijn helemaal niet nieuw.

    Maar om dat te bereiken moeten alle boeren aan de kant in Nederland. En dat kun je niet zo 1… 2… 3… direct in het zicht regelen. Daar moet je een smoes voor verzinnen. Een smoes die doorzien is, heel makkelijk te weerleggen is en voornamelijk heel goed laat zien waar de motieven liggen, welke doelen ze willen behalen en wie er zo ongelooflijk makkelijk aan mee werken om de leugen in stand te houden.

    En ja, helaas. Ze gaan het toch echt voor elkaar krijgen. Zij hebben alle middelen, mensen en informatie. De boeren, en wij met hen, zijn niet in staat zich zo te organiseren om dit plan tegen te werken. Daar gaat veel te veel tijd in zitten. En de klok tikt rustig door.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.