Advertentie

Vonnis: ‘Einde verplichte zorgverzekering’..?!!


x

x

Einde verplichte zorgverzekering door uitspraak kantonrechter??

x
Vonnis: ‘Einde verplichte zorgverzekering’..?!!

2018 © Luca vdf/van Dinther | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We kennen de auteur van dit artikel ook als co-auteur van het baanbrekende boek over de Soevereine Mens: Luca vdf/Van Dinther (r) en Robbert vdf/Boerman (klik voor link naar dit boek)

Zorgverzekeraar VGZ kan geen premie opeisen van iemand die geen verplichte zorgverzekering wil. Bij vonnis d.d. 18 april 2018 wijst kantonrechter mr. B.C. Vink van rechtbank Den Haag de eis van VGZ tot betaling van premie af. Aangeklaagde Jordy Zwart voert in eigen verweer aan dat er geen overeenkomst bestaat met VGZ en dat de eis op basis van de verplichte zorgverzekeringswet uit 2005 onrechtmatig is. In lijn met het zelfbeschikkingsrecht (art. 1 IVBPR) kan er geen verplicht contract worden afgedwongen met een commerciële onderneming als Zorgverzekeraar VGZ.

Dat betekent dat De Nederlandse Staat de Volksgezondheid eerbiedig dient te bevorderen zonder bestraffing met dwang, beslaglegging, schulden en boetes. Schuldeiser VGZ en haar gemachtigde M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders en Incassokantoor verzuimen een overeenkomst met wilsverklaring te produceren en oefenen daardoor onrechtmatige dwang uit door samenspanning.

Daarbij blijkt bovendien, dat persoonsgegevens van Jordy Zwart zonder zijn toestemming, onrechtmatig verhandeld zijn, in samenspanning met CAK/Zorginstituut Nederland en de Gemeente van zijn woonplaats, vanuit de Basis Registratie Personen (BRP). Er is geen contractuele verbintenis waaruit blijkt dat gedagvaarde daarmee wanbetaler is. De deurwaarder die door VGZ werd ingeschakeld, handelt -zo oordeelt de rechter in Den Haag- volledig onbevoegd, zonder onderliggende akte van cessie of ander rechtsgeldig document. Zwarts betoogt dat de verplichte zorgverzekering een vorm is van dwang/slavernij.

Wat is VGZ
VGZ is een oudere, door ziekenfondsen opgerichte, particuliere ziektekostenverzekeringsmaatschappij, die was bedoeld om mensen, die wegens overschrijding van de loongrens niet langer ziekenfondsverzekerd konden blijven, te voorzien van een goede en betaalbare ziektekostenverzekering. VGZ heeft van oudsher dus een sociale achtergrond. In 1991 fuseerde VGZ met zes ziekenfondsen, alle operationeel in Zuid-Nederland. Hiermee anticipeerden deze partijen als eerste op de toenmalige plannen voor de vorming van een volksverzekering tegen ziektekosten.Bij deze nieuwe zorgverzekeringswet zou, zo werd verwacht, het onderscheid tussen particuliere verzekering en ziekenfondsverzekering verdwijnen.

Minister Ab Klink met viroloog/dierenarts Ab Osterhaus, bij de persconferentie toen het Mexicaanse-griepcircus losbarstte. .

Uiteindelijk was het onder leiding van Hans Wiegel, dat Zorgverzekeraars Nederland, een verbond van alle grote verzekeringsbedrijven in Nederland, vanaf 1995 deze wet hebben voorbereid. (HIER) In 2006 werd deze van kracht door de aanname van de wet door Eerste en Tweede Kamer. Een van de bekende figuren uit de VGZ-directie (Raad van Bestuur) herkennen we als oud-minister van Volksgezondheid, Ab Klink. (Inderdaad: de man van de, door de Nederlandse Staat ingekochte, en 25 miljoen ongebruikte Mexicaanse griep-vaccins. HIER)

Terug naar het Vonnis
Uit het vonnis blijkt dat Zwarts de ingeschakelde zorgverleners (artsen, ziekenhuis e.d.) zelf betaalt. Er is hem niet bekend wie hem tegen zijn zin heeft aangemeld bij VGZ. Nu de VGZ geen overeenkomst kan overleggen en geen uiteenzetting heeft gegeven hoe die tot stand zou zijn gekomen, wordt de vordering van VGZ afgewezen. VGZ is door de kantonrechter veroordeeld in de proceskosten en aan betaling van € 30,- aan gedaagde Zwarts. Dit vonnis heeft echter, ook al praten we over een ‘simpele’ rechtszaak van een particulier tegen een van de grote ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, al met al toch grote betekenis.

Want of hiermee het Nederlands zorgverzekeringsstelsel in stand kan blijven, valt ernstig te betwijfelen, nu  het onder dwang opeisen van premie niet langer houdbaar is zonder onderliggende wilsverklaring van de betreffende burger (art. 3:33BW). En natuurlijk is de kans heel groot dat VGZ en/of CAK in hoger beroep zullen gaan en dus zal afgewacht moeten worden of dit vonnis stand zal houden. Maar dat beide organisaties ernstig en vooral fundamenteel de wet hebben overtreden, is duidelijk gemaakt in het vonnis van de rechtbank op 18 april jl.

Dit zijn enkele -voorlopige- conclusies die getrokken kunnen worden.

 1. In toekomstige zaken zal de gewaarschuwde rechtspraak nog nauwlettender gaan kijken, naar wat bijvoorbeeld de publiekrechtelijke voorgeschiedenis van gedaagde is: cruciaal wordt daarin om de gedaagde het stelsel van politieke verenigingen gemachtigd heeft om namens hem/haar besluiten te nemen en tot wet te verklaren. Oftewel, heeft de gedaagde in het verleden gestemd bij de verkiezingen.
  Want daarmee is -vanuit juridisch perspectief- een machtiging verleend tot het uitvaardigen en onder dwang handhaven van wetten. Zoals gezegd, cruciaal, want stemmen = macht verlenen aan….. En wie dan vervolgens in het eigen zwaard valt, heeft pech gehad.
 2. Is de voornaamlijk publiekrechtelijk handelend positie voldoende gedefinieerd? Simpel gezegd: is de man/vrouw in kwestie zich bewust van het verschil tussen de Mens en de juridische bevoegdheid als burger (art. 1.1 BW) en is hiernaar gehandeld; door bijv. jouw naam te claimen?
 3. Is de wilsverklaring (art. 3:33BW) voldoende onderbouwd en dermate waterdicht, dat zelf (!) een beroep op de, voor burgers niet wettelijk toepasbare, Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, toch mogelijk is. Naast art. 1 GW en art 1:1 lid 2 BW.

Kortom, het is best een ingewikkelde zaak, wanneer we dieper naar dit vonnis kijken. Temeer is het vreemd, dat de grote media geen of heel weinig aandacht besteed hebben aan deze zaak. Wij hebben in het verleden rechtszaken verloren, waar het maar om èèn fout woord ging. Vandaar mijn niet aflatende oproep tot het bundelen van krachten en de organisatie van zoveel mogelijk bewuste mensen in onze provinciale ondersteuningsteams.

Luca vdf/Van Dinther

* * *

7 gedachten over “Vonnis: ‘Einde verplichte zorgverzekering’..?!!

 1. Nu zou het wel eens interessant kunnen worden voor al die Belgische grensarbeiders die nu in Nederland werken maar in België wonen.
  Zij moeten nu een Nederlandse (peperdure) verzekering betalen terwijl zij ook in eigen land voor een ziektekosten verzekering moeten betalen.
  Door deze rechtszaak zou het dus mogelijk zijn om onder die Nederlandse verplichting uit te komen en levert dat de Belgische werknemer ca 120 euro per maand op.

 2. Loesje vraagt op een poster in het bovenstaande artikel: En, zijn er al mensen beter geworden van de marktwerking in de zorg?

  Jazeker, de directeuren van de zorgverzekeringen en de ziekenhuizen en de politici die als dank voor hun promotie van die marktwerking mooie topbanen hebben gekregen bij dergelijke instellingen. De corrupte bobo’s zijn er absoluut ‘beter’ van geworden.

  Wat er bij de zorg plaatsvindt gaat ook naadloos op voor de marktwerking bij de post, energie, openbaar vervoer, Internet aanbieders, enz. Volgens de elitevertegenwoordigers in Den Haag en Brussel zou concurrentie tussen die bedrijven veel financieel voordeel voor de bevolking opleveren. Het tegengestelde is echter maar al te waar, al deze diensten zijn inmiddels bijna onbetaalbaar geworden en het eind is nog lang niet in zicht.

  1. https://digitalehofstad.wordpress.com/category/ralph-hamers/ let vooral op voormalig vakbondsman Paul Rosenmuller die voor het “lagere werkvolk” eerder CAO onderhandelingen heeft uitgevoerd en deze mensen het riet instuurde met een loonsverhoging van 1 a 2 procent als ze geluk hadden op een maandloon van laten we zeggen tussen de 1500 en 2000 euro wat neerkomt op maximaal 40 Euro per maand erbij terwijl de vaste lasten ook nog steeds omhoog gaan en toen gingen.
   Nu blijkt deze voormalig vakbondsman gelobbyd te hebben voor topinkomens waaronder dat van ING topman Hamers.Hoezo corruptie bestaat niet in Nederland?
   Zalm eerst minister van financieen later topman bij ABN Amro voor een dik salaris ver boven de Balkenende norm. Hoezo corruptie bestaat niet in Nederland?
   Wiebes oud werknemer van Shell valt vroegere werkgever niet af vandaar dat de Groningers aan hun lot worden overgelaten nu Wiebes daar de boel moet regelen.Hoezo corruptie bestaat niet in Nederland? Kijk voor de grap ook eens naar de aandelen van ons koningshuis aan wie elke minister de eed aflegt en je zult zien dat wederom Shell weer in beeld komt,de vraag is dan ook of de eed niet wordt afgelegd aan Shell en andere multinationals vooral wanneer u kijkt naar het optreden van Rutte.
   Rutte oud werknemer van Unilever betaald eigen toenmalig loon terug met afschaffing van dividend belasting.Hoezo corruptie bestaat niet in Nederland?
   Wim Kok ook oud FNV man hebben we nog steeds een kwartje van te goed.
   De zorg is onbetaalbaar? Vind je het gek wanneer je de lijst ziet met groot verdieners?
   Pensioenen onbetaalbaar? Ben je gek de verkeerde mensen gaan erover die samenwerken met o.a Alpinvest die weer zaken doen met de Carlilegroep en Israelische banken wat kan betekenen dat er huizen van Nederlands pensioen geld gebouwd kunnen worden in de bezette gebieden.Zie Wikipedia door Alpinvest in te toetsen en je zult zien dat deze dames en heren zichzelf binnen een jaar een salaris verhoging gaven wat ZES keer zo hoog lag als het jaar ervoor.Vind je dat al schandalig? ze gaven zichzelf ook nog een bonus van 20 MILJOEN.
   Zou je er niet ziek van worden?Waar zijn al die toezichthouders?waarom laten die dit toe?

  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/AlpInvest_Partners
   Het blijkt nog erger te zijn dan ik dacht want eerder genoemde bedragen lijken niet te kloppen waarvoor mijn excuses.
   Onder de kop Kredietcrisis staat:De Alpinvesttop verdiende over 2007 €154 miljoen,dat was ruim ACHT KEER ZOVEEL ALS IN 2006.Bij deze verdienste zat een bonus over 2007 van ruim Euro €112 miljoen,in 2006 bedroeg de bonus 6,5 miljoen.Volgens ABP en PFZW zijn zulke bonussen redelijk……bla bla bla.
   Kennelijk is het niet redelijk de ouderen die dat geld betaald hebben fatsoenlijk uit te betalen zodat ze een mooie oude dag kunnen hebben.Het is natuurlijk maar net waar de prioriteiten liggen.

 3. Van enige Vrije Markt is natuurlijk absoluut geen sprake.
  Afpersing is het want niet dokken betekent onder dwang en desnoods met geweld betalen.De hiaat zit natuurlijk wel in het feite dat wanneer je een overeenkomst aangaat dit verplicht op vrije wil basis doet. Daarmee teken je voor de voorwaarden die eenzijdig bepaald worden.
  Ik best geloven dat die oerploert van een Wiegel dat achter zat want hij was ook degene die in de tachtiger jaren tijdens de krakersrellen in Nijmegen het leger inzette tegen de burgerbevolking.
  Hij o.a. maakt de 5 mei vieringen zinloos want het fascisme zijn we nooit kwijt geworden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.