Advertentie

Ararat en ‘De (weder)geboorte van de mensheid’..


xJudith Moore elemental energies3

x

Ararat en ‘De (weder)geboorte van de mensheid’..

2013 WantToKnow.nl/.be

x

Judith Moore: Calling for Global PEACE PRAYERS This is a calling; waar je ook bent, verbind je alsjeblieft met dit initiatief, gedurende de Volle Maan van 18 en 19 oktober. Zend je lichtgebeden naar Ton van der Kroon en de kleine groep, die hem vergezelt. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht, wij verenigen ons, ten dienste van de bevrijding van de mensheid en vrede op onze wereld.

De mensheid staat op het kruispunt van angst uit de oude wereld en de kracht van de nieuwe wereld van vrede. En er is een brug tussen die beide werelden; het zijn onze harten!! Veel van ons zijn al over de brug gegaan en zij openen de weg voor de mensheid om deze nieuwe wereld van vrede binnen te gaan; deze te verwelkomen als een nieuw begin. We zien de veranderingen op Aarde met onze eigen ogen. We zien de pijn, het lijden van de mensheid en we voelen ook de angst.

Maar we moeten onze intentie focussen op de belofte van de ‘Prophecy of Peace’, die ons thuis zal brengen naar de vereniging van alle landen, de regenboogprofetie!.

Nu is de tijd om de volledige kracht van liefde aan te roepen, om álles te helen wat heling behoeft. En om de kracht van de Aarde zélf te doen ontwaken, om de vrede te brengen waar we zolang op gewacht en naar verlangd hebben. Ik ben in Nederland en we zijn ons aan het voorbereiden voor de ‘Seven Lodges of Peace-ceremony’, die 18 en 19 Oktober gehouden zal worden.  Ton Van der Kroon is in Turkije en zal ceremonieën doen op de heilige berg van de ‘Great Mother’, de berg Ararat, op de grens van Syrië. Het volgende weekend zal de ‘Grandmothers Council’ bijeen komen in Arizona, de council die in 1994 door Mary Diamond werd geïnitieerd. Vanuit de profetie: ‘When the Grandmothers speak the world will heal.’ (‘Als de grootmoeders spreken, zal de wereld helen’).  De grootmoeders roepen ons op om deze acties te steunen. De woorden, daden en intenties va de vredestichters en vredesbewakers.

De Volle Maan-ceremonie van 18 and 19 October 2013 –
Through the Grandmothers Council of Lya Jorissen,  Judith Moore en Suzette Frijters.

Kijk voor dit event op de agenda van WantToKnow, of klik HIER

* * *

 

Judith over haar komst naar Nederland/Begië:
“Wat gedurende deze dagen van licht, op Aarde arriveert, zal zich door de eeuwen heen handhaven. Wees jij ervan getuige, draag het ‘Licht van de Eeuwige Eenheid’ verder, omdat het verblijft in de ‘Convenant van de Goddelijke profetie van het ‘Ik Ben’.

Judith Moore
Judith Moore

Geliefden. Hoe lang heeft de mensheid gewacht op de tijd dat het ‘Grote Licht’ op Aarde zou arriveren? Nu komt het bijna stil aan, gelijk de mist die langs de vloedlijn kruipt. De mist die de berg heeft verborgen, komt langzaam over de Aarde; want alle voorbereidingen van de ineenstorting, van donder en grote krachten, is vervuld. Alle verwachtingen van cataclytische gebeurtenissen en de verbrijzeling van oude systemen, is onthuld aan hen die de getuigen waren van de ‘Grote Verschuiving’.

We zijn al lang voorbij aan de vele voorspellingen van enorme veranderingen. De Aarde IS beland in de jaren van de drie-eenheid van de Apocalyps. Het licht dat de Eenheid verlicht, is nu meer dan ooit nodig op Aarde. We zijn meer dan uitstekend voorbereid om dit licht te doen schijnen, dóór de goddelijke harmonie en de werkelijke kracht van de mystieke machten. Het is nu de tijd van het ontmoetingspunt van ons aller lotsbestemmingen. Wat voorbereid werd als het zaad van het Grote Licht op Aarde, wordt nu wakker door de kracht van de verlichting.

Deze verlichting komt uit de Bron van het stralende licht van het God-Zelf, door het ontwaken van het Goddelijke Zielsbewustzijn. We zullen deze grote kracht activeren. We hebben in veel levens onszelf voorbereid om de Ziel van de wereld te verlichten, vanuit de Bron van Creatie. Deze verlichting zal het Grote Licht op Aarde brengen en het ascentieproces versnellen; voor elk van ons, én voor de mensheid.

De mensheid staat op een kruispunt, verandering moet NU verschijnen. De uitnodiging van de Gods Bron, om over de drempel van het licht te stappen en te ontwaken, dwingt mensen om in het licht te gaan staan. Op dit moment is er de behoefte van de ziel om de ‘Vereniging van de waarheid en de Kracht van Eenheid te kennen’. Dit is de dwingende liefdeskracht, die de geest en het verstand doet bewegen naar een uitlijning met de Bron van Universele Eenheid.  We komen nu bijeen voor een groot doel en bevestigen de voorspelling van Een: ‘Wij zijn degenen waarop we hebben gewacht!”

Ton van der Kroon
“Van 13 – 15 oktober zitten we bij het meer van Van, de oude hoofdstad van Urartu. En van 16 – 19 oktober zijn we bij de berg Ararat; dan gaan we op 20 oktober via Van-eiland en Istanbul weer terug. Het reisgezelschap bestaat uit 6 vrouwen en 3 mannen… Tineke en Christiaan uit België, Loylou van Asbeck, Hélène van Marrewijke, Hetty Tonkes, Peter Jongerius, Anita Wouters, Maria Vendrik en ikzelf… Dit zijn de boodschappen die bij deze reis horen:

 x

* * *

x

‘De (weder)geboorte van de mensheid’

x

2013 © Ton van der Kroon (doorgegeven boodschap, 26 augustus)

xx

Mount Ararat is de plaats waar de geboorte van het witte ras plaats vond, eonen geleden. Het is ook het gebied waar de genetische informatie ligt opgeslagen, evenals de zielecodes van het witte ras; haar kwaliteiten en haar zwakke punten. Omdat we naar een volgende evolutiefase groeien, waarin alle rassen zich zullen vermengen, en een nieuwe ‘mensheid’ zullen creëren, het Regenboogras, is het belangrijk dat de originele codes worden aangesproken, gereinigd en gere-activeerd. In deze tijden van chaos, verstoringen en verdraaiingen, is het nodig om in je voetstappen terug te keren naar de oorsprong van alles; de geboorte van de mensheid.

ton van der kroonEn het is dáár waar je de sleutels zult vinden voor de volgende fase van de evolutie. Ararat voor het witte ras, Llibela voor het zwarte ras (de 13 ondergrondse kerken), de ‘Kailash’ in de Himalaya voor het gele reas, Mount Uluru voor de inheemse rassen van Australische profetieberg, voor de rode rassen en het Titicacameer voor de mensen uit de Andes.De originele blauwdruk van de mensheid kan worden geopend in het collectieve bewustzijn. Op dit moment ligt een belangrijke collectie van deze DNA-strengen opgeslagen in Ararat, zowel in de berg als in het meer. Het ligt zowel daar, als in Ethiopië, dat mensen zijn gecreëerd van dit ‘basis-materiaal’..

Nu zal je dit wellicht allemaal wellicht erg als ‘wetenschappelijk’ of zelfs als ‘Science Fiction’ in de oren klinken, maar als je goed áchter de woorden luistert, voelt, dan zul je beseffen dat het om jouw bron gaat. Door naar deze plaatsen te reizen, zul je in contact komen met de wortels van het menselijke bestaan. Het is de wieg van de mensheid en het is de energie van de Grote Moeder, het Goddelijk Vrouwelijke, Moeder Aarde, die van dit geheim de sleutels draagt. En alleen door te buigen, door nederigheid en bewust-zijn kun je deze heilige tempels binnen gaan, waar deze energetische vormen worden bewaard. Hou deze ruimte en wees niet bevreesd wanneer je naar deze gebieden gaat, om deze geheime tempels te ontsluiten, zodat de energieën van de mensheid met elkaar in contact kunnen komen..

Het is zó wezenlijk voor de komende tijden, dat alle mensen beginnen te begrijpen dat ze allemaal van dezelfde familie afstammen, van hetzelfde ras, van dezelfde religie, die de bedoeling heeft om te verbinden. ‘religare’. Het Bolsena-eiland, Het eiland ‘Wright’, Van-eiland, Het eiland ‘Tana’, Het eiland in het Titicacameer, het eiland Bali, en verschillende anderen, zijn de opslagkamers van dit geheim van de Grote Moeder.  Verbindt de eilanden, meng het water rondom de eilanden, het is als het baarmoedervocht, het geboortewater, omdat de geboorte aanstaande is..….

x

* * *

visions of wisdom kaartrug

x

Trance Dans ‘Invitation to the Grandmothers’

doorgegeven boodschap, 6-10-2013 (Kristalnest, Amersfoort)

x

‘In de dans roepen we de Grootmoeders aan. Wijze vrouwen van alle continenten, van alle werelddelen, van alle volkeren, van alle stammen, van alle religies, om met ons aanwezig te zijn om de Grote Moeder te eren. Moeder Aarde, de Grote Godin. Onze dans is een eerbetoon aan de Grote Moeder, waarin we alle verdriet, alle strijd van de mensheid meenemen; alle oorlogen, alle weeskinderen, alle mannen die vechten, alle vrouwen die wachten. Alles mag er zijn in de dans voor de Grote Moeder.
Ons eigen verdriet of verwarring, wetende dat we gedragen worden door de Meesters van Licht , die ons meenemen op een reis die onze verbeelding te boven gaat. De reis van de menselijke evolutie, die op een beslissend kantelpunt staat. Dit is een aanroep naar alle vroedvrouwen en vroedmannen ter wereld, om mee te dansen, mee te bidden, mee te ademen, om de geboorte van een nieuwe tijd mogelijk te maken, in verbinding met iedereen.’

x

Knielende mannelijke kracht voor een ontwapenende schoonheid

14 gedachten over “Ararat en ‘De (weder)geboorte van de mensheid’..

 1. Ik kom net terug van Samos en patmos. iInde egeische zee contact met de dolfijnen gemaakt en een activatie ervaren.De dolfijnen zwommen zelfs letterlijk zowel heen als terug stukje mee.Ik ben geraakt tot in mijn ziel op deze reis.Thuis gekomen in mijn eigen onvoorwaardelijke liefde.De liefde die moeder aarde ons aanreikt van daaruit is de verbinding met vader hemel compleet.Wij zijn de verbinding.Wij zijn verantwoordelijk voor deze creatie.Ik ben bewust.I am aware now.

  1. Wat een paar spelende Dolfijnen al niet te weeg kunnen brengen, het Dolfijnen geloof, bent U in de grot van Johannes geweest op Patmos, daar waar hij de kronieken van de 4 ruiters, de Acopalyps heeft geschreven, gevangen in zijn grot, wel iets groter als Mandela met zijn enorme Aura heeft gedaan, verheerlijkt om dat hij zwart is door de politiek correcte misdadigers van het westen.

  2. Ja jenne, ook ik ben in die grot geweest in 1979. Maar ja wat is dat nou te vergelijken met jou? Jij bent overal geweest en alles gedaan, een “seen it done it”. En mooie en wijze woorden kunnen nooit! genoeg zijn voor de hongerige geest. Verhef jezelf niet op deze manier, bescheidenheid siert de mens.

  3. ODETTE, ik geef aan, thats all, in mijn jeugd veel gereist was en ben nog steeds vreselijk nieuwschierig, de wereld was toen nog open en reizen was niet duur, en overal kwam je jonge mensen tegen en dat gaf goede contacten, en aanwijzingen, nu liggen de mensen op het strand huidkanker op te doen, stoppen zich vol goedkoop voedsel, et voila de vacancie, heb de hele kust van het ouide Griekse middelandse zeekust dat is nu Turkije, af gelopen, het eeuwige vuur gezocht, maar helaas het tempeltje en het vlammetje onvindbaar, terwijl mijn vader er in de dertiger jarej over vertelde, maar goed als je het teveel vind sla je het toch gewoon over.

  4. door caro dreig ik passief weer in mijn oude dram bui modus te komen, over klitto pastoraal kontakt met een te lang in de zon gelegen tonijn in de gloria, het tonijnen geloof, en het evangelie van Jo nu nog Maria op een brommer, ze is nu adaware, geactiveerd tegen boze cookies, decadent overgangsdrama, anders noem je het woord ‘liefde’ njet not niet, als je het doet ben je het en vliegen de vonken er van af, georganiseerd snorkel bereboot reisje

  5. Hyper, ipv je er tegen afzetten kun je het ook accepteren en gewoon voelen. Heerlijk toch? Sommige houden meer van zichzelf te pijnigen. Zo hebben we allemaal wat. Let it be lieve Hyper! ♥

  6. Hyper nog eentje speciaal voor jou:
   de knuffel met het universum: Hoofd naar rechts op je schouder.
   Probeer het eens, of misschien kun je het zien op oude foto’s van vroeger, als je die hebt. 😉 😆

  7. haah jaah het moest er even uit geloof ik, maar het gaat al weer een beetje, speciaal tijdens ijzige winterse buien, voor Sunnie & Guido en niet te vergeten de betaalde sbsixsix videos van zonnige Sjonnie, a wwf prayer voor de arme belastingvrije knaken voor een video, pffffft, er moet toch een ander verdienmodel te bedenken zijn, flat fee ben ik voor, geen stijle stijlloze afzet bundels van vodafoon, 50 euro voor maar 1 gieg per maand, kom op zeg, belachelijk, straks gaan ze dat voor vaste verbindingen introduceren, omdat we er feitelijk al mee akkoord gegaan zijn, 50 instap abbo euro’s per maand voor een gebundeld armzalig iphone plankje, als instap prijs, wie had dat 5 jaar geleden durven denken, hebben die prijsopdrijvende whatsappie vakkevuller achterbank kids dan geen enkel besef meer van geldwaarde of meerwaarde meer, of wat, maar die zwarte zalf werkt dusz wel Sunnie, goed nieuwsz, jah beetje mentale s emmert ben ik wel, Cozz ook, maar die geeft dat niet toe ;

   http://www.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/Drambuie_7%281%29.jpg

 2. Het was in de herfst van het jaar 2013 toen oorlogen onverwachts werden onderbroken.

  Het was alsof het universum haar adem inhield; wachtend op iets….

  Alles in het leven kan worden onderverdeeld in momenten van overgang en momenten van openbaring. Dit heeft het gevoel beide te zijn!

  We vechten tegen een grotere duisternis dan degene die we bestrijden,
  het is de grote duisternis van de ziel die de weg is kwijtgeraakt.

  We vechten niet tegen de macht of overheid;
  we vechten tegen chaos en wanhoop.

  Groter dan de dood van het vlees is het einde van de hoop, de dood van dromen.

  Aan dit gevaar kunnen we ons nooit overgeven.

  De toekomst is overal om ons heen …, wachtend op momenten van overgang…
  die momenten van openbaring zullen worden.

  Niemand kent de toekomst, waar het ons brengen zal…
  We weten alleen, dat geboorte met pijn plaatsvindt.

  Als we wijs zijn, zal wat uit pijn wordt geboren,
  tot een belofte van een betere wereld uitgroeien.

  Omdat we hebben geleerd dat we ons de fouten van het verleden niet langer kunnen veroorloven.

  Auteur onbekend

  1. Ach ODETTE bij het overgaan van het leven in het geest zijn, doet mij huiveren, het eeuwige moeten toe kijken en niet meer deel te nemen.
   Mooie woorden zijn er genoeg geschreven, maar aan daden ontbreekt het!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.