Advertentie

Het Hawaï-fake-‘vals-alarm’ dl. 2


x

x

Het Hawaï-fake-‘vals-alarm’ dl. 2

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Steeds méér informatie komt er vrij, rondom de bizarre vals-alarm-situatie op Hawaï van zaterdagochtend 13 januari jll. Als je het eerste deel van dit verhaal nog niet hebt gelezen, doe dat dan wellicht eerst. (HIER) De eerste berichten, als zou het zéker geen vals alarm zijn geweest, krijgen steeds meer fundament. Een of twee kernraketten die op Hawaï zouden zijn afgevuurd, en onderschept. Wat een verhaal? Als je niet in complotten gelooft, zou je er spontaan mee beginnen wellicht..De onderzoeken van veel deskundigen en internetspeurders zijn fascinerend om te volgen in dit kader. Hieronder info over diverse bronnen die de aanslag beschrijven, en de mysterieuze marinemacht identificeren, die verantwoordelijk is geweest, voor het afvuren van de raket(ten). Waarbij het zeer waarschijnlijk ging om nucleaire raketten..!!

Dr. Dave Janda heeft een veel beluisterde radioshow op internet en deelt vaak info die hij heeft van enkele inside-vrienden uit de Amerikaanse overheid

In het eerste artikel staan feitelijk 3 alternatieve nieuwssites genoemd, die verwijzen naar bronnen, die melden dat het ging om een of meerdere ballistische raketten, die op Hawaï zouden zijn afgevuurd door een stealth onderzeeër. Aan het woord kwam radiomaker Dr. Dave Janda, de mensen van ‘Operation Disclosure’ en het ‘Public Intelligence Blog’ Beide laatste bronnen, melden dat het ging om een Israëlische onderzeeboot, terwijl Dr. Janda sprak over een onderzeeër die behoorde tot een ‘afvallige’ tak van de Chinese marine..

Verdere onderbouwing van de optie van de ballistische raket-verklaring komt van voormalig ‘Forbes Magazine’-journalist Benjamin Fulford. Hij zegt dat er volgens insiders die hij spreekt, sprake was van een aanval vanaf een onderzeeër (HIER):

‘Een teken van uiterste spanning was vorige week waar te nemen, ’toen een raket van een onderzeeboot van de Cabal kon worden onderschept, voordat deze Hawaï zou hebben getroffen. De onderzeeboot is vernietigd, aldus bronnen in het Pentagon. Alle inwoners van Hawaï, op ALLE eilanden kregen op hun telefoon de melding dat er sprake was van een raketaanval.

En daarna, ruim 35 minuten later, ontvingen ze pas een bericht dat het om een vals alarm zou zijn gegaan.. Maar dat was NIET het geval, want het was een poging van de genoemde Cabal om de aanval op Noord Korea te schuiven, via een zg. valse-vlag-operatie, en daardoor hun lang-gewenste Derde Wereldoorlog te triggeren, aldus CIA-bronnen.”

Zowel Fulford als het ‘Public Intelligence Blog’ claimen dat het inderdaad zou gaan om een valse-vlag-aanval vanuit Noord Korea, waarbij de onderzeeboot de raket(ten) afschoot, vanuit de Stille Oceaan nabij de Japanse kustlijn of in de buurt van Noord Korea. Bij het bepalen om wat voor type raket het hier zou gaan, is de verklaring van een persoon die op een toeristenboot aanwezig was die ochtend, 150 km voor de kust van Hawaï, kort voordat het alarm afging op de eilandengroep. Deze persoon meldde zijn info aanvullend op eerder gedane melding rondom deze raketaanval:

“Op Hawaí gaat het verhaal dat een groep toeristen op een boot aanwezig waren, die zaterdagochtend, op zo’n 100 mijl uit de kust. Toen ze allemaal getuigen waren, dat ze meenden dat ‘een meteoor’ boven de oceaan ontplofte. Dit is ook op Tv-kanaal 2 geweest op Hawaï, maar werd later van hun website gehaald. Het gerucht gaat dat de lancering van de raket afkomstig was van een Israëlische Dolphin2 onderzeeër. Sommige basketbalwedstrijden die op Tv waren, rechtstreeks van het Amerikaanse vasteland, hadden nieuwsbanden door het beeld lopend met de melding dat volgens het US Pacific Command sprake was van een raketlancering in de Stille Oceaan nabij Hawaï”.

Deze extra bron vanaf Hawaï is van vitaal belang, in het begrijpen wat er is gebeurd die ochtend. Doordat deze bron onthuld dat de raket vanuit de hemel is gekomen, overeenkomstig de baan van een meteoor. Dit bevestigt de gedachte dat er sprake is geweest van een ballistische raket, in plaats van een ander nucleair lanceerplatform, zoals een cruismissile, die over het algemeen veel horizontaler vliegt en belangrijker: een beperkte radius heeft.

Klik op de illustratie voor artikel over deze aanval

Van alle geciteerde bronnen, gelooft alleen Dr. Janda niet in de Israëlische marine-optie. Vaak wordt de Israëlische aanval op het verkenningsschip ‘US Liberty’ in 1967, ten tijde van de Arabisch-Israëlische oorlog, gezien als perfect voorbeeld van een valse-vlag-aanval op de VS, met het doel een ander land (In dit geval Egypte) de schuld in de schoenen te schuiven. Dit met het doel de ‘grote VS-reus’ te doen ontwaken en hem de vijanden van Israël te laten aanpakken.

Op 19 januari jl. ontving Robert David Steel, voormalig CIA-undercover agent, en Marine Inlichtingenofficier, een e-mail waarin de aanval op Hawaï werd beschreven als veroorzaakt door ‘een Zionistische onderzeeboot, die een USS Liberty op Hawaii wilde nabootsen’. Om deze beschuldiging te staven, dienen we eerst te kijken naar het materieel dat nodig is voor een nucleaire aanval vanuit zee. Israëlische marine is in het bezit van Duitse duikboten van de ‘Dolphin2-klasse’. Deze worden als volgt beschreven:

‘Het type ‘Dolphin’-onderzeeboten is uitgerust met 6 standaard torpedolanceerbuizen met een doorsnede van 533 millimeter en 4 jumbobuizen van 650 mm. Deze boten kunnen 16 raketten vervoeren. De kleinere lanceerbuizen kunnen torpedo’s afschieten en ‘Harpoon’-anti-scheepsraketten, evenals andere, conventioneel wapentuig. Maar vooral de jumbo-lanceerbuizen maken deze duikbootklasse zo speciaal. Via deze buizen kunnen duikers, op afstand bedienbare vaartuigen en in het bijzonder grote ‘cruise-missiles’ worden gelanceerd. Deze laatste al dan niet uitgerust met kernkoppen.’

Israel’s Dolphin klasse-onderzeeërs kunnen cruise-missiles vervoeren en afvuren en zijn in het bijzonder geschikt voor Midden Oosten-operaties. In tegenstelling tot de ballistische raketten, die meer geschikt zijn voor lange-afstandsdoelen, die duizenden mijlen ver verwijderd zijn. De échte zware, intercontinentale ballistische raketten, dienen van veel zwaardere onderzeeërs te worden gelanceerd, in  plaats van deze relatief kleinere Dolphin-klasse van de Israëlische marine.

De Dolphin 2-onderzeeërs meten 69 meter lengte, wat lánger is dan de Trident-onderzeeboten, die de US Navy gebruikt om ballistische nucleaire raketten af te schieten. Maar het afschieten van deze raketten op zee, vergt verticale lanceerbuizen, waarbij de raket verticaal het luchtruim kan kiezen. Maar het een en ander in ogenschouw nemend, is het dus zéér onwaarschijnlijk dat een Israëlische nucleaire raket de raket was, die is neergehaald, in zijn vlucht naar Hawaï. De Israëlische duikboten hebben immers simpelweg de capaciteit niet om deze raketten af te vuren.

Daarnaast is het natuurlijk nog maar de vraag, hoe een aanval van de VS op Noord-Korea -het valse-vlagdoel in dat geval- zou bijdragen aan de veiligheidsbelangen van Israël. Dit land heeft het in die zin veel te druk met Iran als nabije buur en heeft inderdaad dan in de Stille Oceaan niet veel te zoeken. Dan komen we bij de laatste optie die we in het eerste artikel bespraken. Namelijk die van dr. David Janda, die sprak over een Chinese onderzeeboot. En dat deze boot zou zijn vernietigd door de échte Chinese marine, na het onderscheppen van de raket(ten).

China en de VS..? Heftige optie.. Geen optie dus..!
Deze verklaring is wellicht de meeste enge optie om te overwegen, omdat een dergelijke aanval direct een reactie van de VS zou uitlokken, richting China. China zou wereldwijd aan de schandpaal worden genageld door de VS, ook al was het een afvallige sectie binnen de Chinese marine, die verantwoordelijk is geweest voor deze mislukte aanval. Maar waarschijnlijk ook, zou zonder enige vorm van overleg, de reactie van de VS zijn geweest, om een vergeldingsaanval op China’s regionale bondgenoot Noord Korea. Zij zouden het boeteschaap zijn van deze aanval op Hawaï.

De manier waarop China land opspuit en een volledige militaire basis creëert in de ZuidChinese Zee die grenst aan de Stille Oceaan. Een reeks van eilanden die moet voorkomen dat de VS-strop die rond China ligt, wordt aangetrokken… Het zou ondenkbaar zijn, dat deze eilanden geen onderdeel zouden zijn van een Amerikaanse vergelding op China, bij deze vermeende raketaanval, wanneer deze van Chinese ‘komaf’ bekend zou worden..

x
En ná het vernietigen van de militaire infrastructuur van Noord-Korea, zou het land volledig overlopen zijn en bezet door de militaire macht van de VS en haar Zuid-Koreaanse partner, preciés zoals dat is gegaan met Afghanistan, na de aanslagen van 9/11, die natuurlijk in vergelijking met een nucleaire aanval, ‘kinderspel’ zijn. In een dergelijk scenario zouden de strategische belangen van China een heftige deuk oplopen.

Het is moeilijk je voor te stellen, dat er ook maar één Chinese commandant zou zijn, of die nu de overheid ‘goed’ of ‘slecht’ gezind is, het risico zou nemen om een kernaanval uit te voeren, waarbij de kans sterk aanwezig is, dat de VS een vergeldingsaanval zou uitvoeren. China zou hierdoor enkele decennia worden terug geworpen in haar rol als globale supermacht. En je weet het: Chinese politieke leiders hebben aan één ding geen gebrek en dat is aan ‘geduld’

Dat betekent natuurlijk dat de consequentie van deze afweging is, dat het niet de Chinese militaire macht kan zijn geweest, die verantwoording draagt voor deze aanval met een (nucleaire) raket of raketten. Dus dan komen we in het volgende stadium vanzelfsprekend bij de vraag, wie dan wel achter deze raketaanval heeft gezeten..

Een verrassende potentiële aanslagpleger komt tevoorschijn..!
Voor een antwoord op die vraag -wie het dan wel was- dienen we een overweging te maken, in aansluiting op de woorden van de legendarisch senator uit het VS-Congres, senator Daniel Inouye. Hij beschreef al in 1987 het bestaan van een ‘schaduwregering’ (ook wel ‘Deep State’ genoemd) binnen de politieke macht in de Verenigde Staten. Een macht binnen de macht, met haar eigen militaire apparaat..!! Dit waren zijn woorden, die je ook op de YouTube in het Engels kunt horen. Vertaald:

“Er bestaat een schaduw-overheid met haar eigen luchtmacht, haar eigen marine, haar eigen fondsenwerving en de mogelijkheid om haar eigen ideeën te verwezenlijken binnen van wat zij ‘het nationale belang’ vinden. Vrij van alle controle en financiële boekhoudingen, en volledig buiten de wet opererend.”

Corey Goode is werkzaam binnen het officiële SSP. En vertelt over die ‘andere’ strijdmacht, binnen de VS, maar buiten de officiële VS-defensie om.

Inouye was heel duidelijk overtuigd van het idee dat er een agentschap is binnen de VS-overheid, dat financiële onafhankelijk had verworven en in staat was geweest haar eigen luchtmacht en marine te ontwikkelen, onafhankelijk van en binnen het reguliere systeem van het militaire overheids-defensiecommando.. En in tegenstelling tot de zichtbare en ‘normale’ US-marine en US-luchtmacht (USAF), zouden deze schepen en vliegtuigen ‘donker’ zijn, in termen van veiligheidsclassificatie ‘TOP SECRET’. Deze club daarbij dan betitelen als ‘Dark Fleet’ is passend.

Corey Goode bevestigt dit verhaal..!!
Een van de insiders van het geheime ruimtevaartprogramma (Secret Space Program of SSP) is Corey Goode, waarover je HIER op de site een indrukwekkend achtergrondverhaal kunt lezen. Hij maakt de woorden waar, die Ben Rich gebruikte, als ex-directeur van de afdeling ‘Skunk Works’, binnen Lockhead Martin. Kijk naar bijgaande afbeelding in relatie tot het artikel met Corey Goode.

Ook Corey Goode bevestigt aan Dave Janda dat deze term wordt gebruikt binnen militaire kringen voor deze club die buiten elke democratische wetgeving lijkt te opereren. Maar volgens hem is dit niet het enige ‘wapenfeit’ van de Deep State. Zij zijn de afgelopen decennia ook in staat geweest, zich diep in het SSP te begeven en hebben daarin -aldus Corey Goode- ook hun tentakels weten te krijgen

Het is bekend dat Corey Goode contact heeft met bronnen binnen de zg. ‘Earth Alliance’ en dat o.a Michael Salla deze contacten heeft ontmoet. Ze hebben documenten laten zien, op basis waarvan Salla onder andere 2 boeken schreef. Het blijkt dat deze Alliance een krachtige band heeft met veiligheidsdiensten binnen de NAVO en de Europese geheime diensten.

Ze gaan door met het voorzien van info aan Corey Goode en beschouwen hem als een oprecht contact tussen de Aarde en buitenaardsen..! Ook hooggeplaatsten binnen de NAVO zijn op de hoogte van, en werken mee aan het SSP, waarin Corey Goode opereert.

De erfenis van o.a. George Bush sr.. De CIA, daar gaan we..
De vraag is natuurlijk welke overheidsagentschap de mogelijkheden zou hebben om een dergelijk ‘Dark Fleet’ te bouwen, buiten het reguliere commando van de strijdkrachten en de presidentiële macht om..! De enige club die hiertoe in staat kan worden geacht, is natuurlijk de CIA, de ‘Central Intelligence Agency’. Meer specifiek heb je het dan over het CIA’s Directoraat Operaties, dat al de operaties wereldwijd bestuurt, die ‘geheim’ zijn. En ja, daarbinnen is een ‘Dark Fleet’ geformeerd, die deze CIA, met ‘operationele middelen’ in staat stelt, haar taken uit te voeren..

De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij was in het jaar dat hij CIA-opperhoofd was, machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet vooral alles ‘geheim’. George Bush zou later een stapje hoger stijgen, zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!

In 1949 werd de ‘CIA Act’ aangenomen, waardoor het mogelijk werd, dat dátgene wat de CIA dus doet met deze ‘Dark Fleet’, tóch binnen de wetgeving van de VS te laten vallen. Een stempel van het Amerikaanse Congres onder deze wet, heeft kennelijk zelfs de Amerikaanse president onmachtig gemaakt, in te grijpen in de staat-in-de-staat-werkwijze van deze geheime dienst. Ook het ‘Dark Budget’ van de CIA is daarmee in de loop der jaren, VOLLEDIG buiten het zicht geraakt, van de democratische toezichthouders in Washington.

Sterker nog, de CIA heeft, met name onder leiding van oud-directeur George Bush sr., haar best gedaan, zelf enorme financiële middelen te verwerven. En lukte via de clandestien import en handel van narcotica.. Hierover zijn tientallen boeken vol geschreven, door uiterst erudiete journalisten, dus kijk maar eens rond, als je hieraan mocht twijfelen.. Een van de secties uit de genoemde ‘CIA Act’-wetgeving is:

‘… enige ander overheids-agentschap is geautoriseerd om dergelijke sommen te ontvangen van, of over te maken aan ‘het Agentschap’, zonder enige aanwezigheid van wetgeving hieromtrent, die deze transacties verbieden en/of beperken tussen partijen. Bedragen die aan het ‘Agentschap’ zijn overgemaakt, in relatie tot deze paragraaf, zijn uitgesloten van de autoriteit waarvan sprake is, in de paragrafen 403a tot 403s van deze wetgeving, zonder enige terughoudende beperkingen en/of aanpassingen van de transfererende partij. [50 U.S.C. 403f(a)]’

In essentie kreeg de CIA hierdoor dus de macht in handen, om enorme sommen geld te creëren, via allerlei louche kanalen en/of wit te wassen vanuit criminele bronnen. Zonder dat het Pentagon, noch de bureaucratie in de VS hieraan haar vingers mocht proberen te branden.. En hou je vast.. Dit bedrag is tot astronomische proporties opgelopen en dit ‘Black Budget’ bedroeg in 2001, naar schatting JAARLIJKS rond de US$ 1,7 biljoen.. (1,7 x 1000 miljard..) (HIER)

De eigen luchtmacht van de CIA
Natuurlijk zijn de eigen financiële middelen en het verkrijgen ervan, de basis voor de onafhankelijke positie van deze virtuele wurgmacht binnen de VS. In het midden van de jaren 1950 was de CIA het agentschap dat op AREA 51 haar gang kon gaan met het ontwikkelen van eigen (spionage-)vliegtuigen, zoals o.a. de revolutionaire SR-71 Blackbird’. Door het samenwerken met o.a. Lockhead Martin in een geheime afdeling van dit bedrijf, kreeg de CIA natuurlijk de mogelijkheid om ‘state-of-the-art’ materiaal te ontwikkelen. En zo geschiedde.

Dit toestel, de ‘SR-71’ of ‘BlackBird’ werd ontwikkeld in de jaren 1960 en vloog 3x de geluidssnelheid..! Deze voor die tijd ongekende spionagemachine, bijna volledig vervaardigd van uit Rusland (!!) afkomstig titanium, kwam tot stand door de samenwerking van CIA en Lockhead Martin. In combinatie met het bekend gemaakte spionagewerk, dat dit toestel verzorgde ‘voor de VS’, maakt het tot één groot succes- en propagandaverhaal voor de CIA..

x

In de jaren 1960 begon de CIA met het trainen van personeel, dat vaardigheden diende te ontwikkelen voor het besturen van spionagevliegtuigen, die konden opstijgen en landen vanaf vliegdekschepen. Uit CIA-documenten uit die tijd blijkt, dat de US-marine bezig is geweest om de CIA te leren hoe je met spionagevliegtuigen van aircraftcariers kunt opereren. Hier is het document dat dit bewijst; het document deelt mee, dat o.a. Kelly Johnson, de toenmalige directeur van Lockheed Skunkworks, de CIA hielp met het lanceren van een U2-vliegtuig van het vliegdekschip ‘USS Kitty Hawk’.

Een andere CIA-document, dat ook gewoon te vinden is in de archieven van deze organisatie, toont aan dat de marine helemaal niet zit te springen, om de CIA behulpzaam te zijn met haar vliegdekschepen spionagevliegtuigen naar ‘hot spots’ rond de Middellandse Zee te sturen. Hierdoor ontstond kennelijk de operationele noodzaak voor de CIA, om uiteindeljik zélf een vliegdekschip te laten opereren, onder eigen commando, om spionagevliegtuigen overal de wereld rond te varen voor inzet. (HIER)

Deze officiële CIA-documenten ondersteunen de conclusie dat in de jaren 1970, dus binnen 2 decennia na de aanname van de ‘CIA-Act’, deze CIA erin geslaagd was, via haar ‘Directoraat Operaties’, een squadron spionagevliegtuigen operationeel te hebben. Sámen met haar eigen vliegdekschip, waardoor de CIA operaties kon uitvoeren, buiten het bereik van het Amerikaanse legercommando en buiten het zicht van de Amerikaanse politiek, vanuit het ‘staatsgeheime karakter’..

En ja, dan is de stap naar een CIA-onderzeeër maar erg klein toch?
En spreken we over het operationeel hebben van haar eigen onderzeërs, kijk eens naar dit artikel uit de Washington Times (HIER) van 3 januari 1985, waaruit keihard blijkt, dat de CIA 2 ballistische raketlanceer-onderzeeboten kreeg overgedragen, namelijk de ‘USS John Marshall’ en de ‘USS Sam Houston’. Vervolgens gaat de CIA deze duikboten bemannen met zo’n 2000 Special Operations Force-eenheden..!

Het hoeft niet veel betoog, dat de leiding van de CIA dóór is gegaan met haar wensen om de VS te ‘beschermen’, want na een eigen vloot van vliegtuigen en spionagevaartuigen, komen onderzeeérs als een vanzelfsprekend vervolg.. Het kunnen afvuren van raketten vanaf deze onderzeeërs, uiteraard voor spionagedoeleinden (bijv. de cruise-missiles), was dan een van de essentiele zaken voor de CIA. Natuurlijk…En het zélf laten bouwen van deze onderzeeboten was vanzelfsprekend een peulenschil, wanneer je beschikt over steun van wetgeving, en mega-budgetten.

Clandestiene operaties van de CIA werden -voor zover bekend gemaakt- goedgekeurd (of moeten we zeggen niet afgekeurd..!), zolang de CIA de top van de Amerikaanse regering maar regelmatig ‘zoet’ hield met mooie verhalen en dito acties. Als je bedenkt dat Lockhead Martin, het maatje van de CIA, ook een van de zwaarste onderzeeboten ter wereld bouwt voor de marine van de VS, namelijk de Trident II Ohio-class, dan is het verhaal snel verteld toch? (“Doe ons zo’n onderzeeër erbij!’..) (HIER) Veel woorden hoeven we dus niet vuil te maken, dat links- of rechtsom, figuren binnen de CIA in staat zijn geweest, kernraketten aan boord te brengen van ‘haar’ onderzeeboten of één daarvan. Maak kennis met deze verwoestingsmachine…

Het verhaal uit de jaren 1980, afkomstig van Senator Inouye’s is dus eens temeer een onderbouwing van dit verhaal rondom de CIA’s mogelijke handel en wandel in dezen. Alles is natuurlijk in essentie terug te voeren op het ongelimiteerde budget van deze staat in de staat én de wetgeving die zorgt dat dit agentschap uit handen kan blijven van het democratische Amerikaanse parlement. En wanneer je dan als ‘overheidsdienst’ in staat bent je eigen militaire macht op te bouwen, zonder enige sturing door de hoogste regeringsfunctionarissen (die vaal voor een deel ook weer ‘Deep State’-betrokkenheid hebben), dan kun je toch wel zeggen, dat deze situatie VOLLEDIG uit de hand is gelopen.

Dus de vraag is of de ‘Dark Fleet’ van de CIA achter de raketaanval zit op Hawaï? Het is opnieuw Corey Goode (HIER) die een antwoord op deze vraag geeft:

“JAZEKER! Wij (CIA) hebben een vliegkampschip en mijnenvegers en ondersteuningsschepen.. Een hele vloot. Dit materiaal is onderdeel geweest van recente briefings in de vorm van informatie-speculaties over wat er gebeurd is in Hawaï en Japan. Velen zijn behoorlijk overtuigd van dit ‘marine’-onderdeel van de CIA verantwoordelijk is geweest voor het afvuren van de raketten. En MIC -SP [USAF/NRO/DIA Secret Space Program] was verantwoordelijk voor het uitschakelen van deze ballistische raketten. We zijn allemaal in afwachting van nadere details en bevestigingen, maar het zijn generaal/kolonels die voor de speculaties verantwoordelijk zijn.”

Berichten als deze zijn de afgelopen decennia heel vaak nieuws. Maar dit krijg je niet te zien natuurlijk op reguliere nepnieuws-Tv-en-radiostations.. (klik voor lead)

x

Tot slot/conclusie.
Het CIA-‘Directorate of Operations’ is natuurlijk de defensiemacht van de schaduwregering in de Verenigde Staten. Het vergt misschien enige verbeeldingskracht van jou als lezer, maar ga er rustig vanuit, dat zelfs het meest onwaarschijnlijke in dit kader, voor veel ‘overheidsfunctionarissen’ in de VS, alledaagse business is. Jazeker, zelfs ‘business as usual’.. En in dit kader is het uitvaardigen van de ‘Executive Order’ door president Trump ineens in een héél ander daglicht te staan.

Anders dan eerdere presidenten, die het middels andere democratische middelen probeerden (o.a. John Kennedy), kan ‘de club van Trump’, op basis van deze presidentiële beslissing een eind maken aan ‘corruptie’ en ‘misbruik van mensenrechten’. Kijk nog eens goed naar ons artikel in dit verhaal, over deze Executive Order van Donald Trump.(HIER) Feitelijk verklaart Trump indirect de oorlog aan de wereldelite, maar vooral aan het beschikbaar stellen van ongelimiteerde fondsen aan deze CIA.

En ook het bestaan van deze ‘Dark Fleet’ is een voortvloeisel uit het misbruik van mensenrechten wereldwijd, door de CIA. Zoals ook de hoge mate van corruptie die de CIA aan de dag legt, door de leugen als waarheid te verkopen en de werkelijke waarheid te knechten en te vernietigen..! Vnauit alles wat we hier aandragen is het verhaal heel duidelijk: de CIA had het motief, de middelen en de gelegenheid om een nucleaire aanval op Hawaï uit te voeren. Een valse-vlag van ongekende proporties was het resultaat geweest, met waarschijnlijk wereldwijde verwarring.

Een verwarring, waarin de CIA haar gang verder had kunnen gaan en ESSENTIEEL werk had moeten verrichten voor de veiligheid van de burgers van de VS in het bijzonder en die van de wereld in het algemeen. Alsof je de vos vraagt het kippenhok te bewaken.. In die verwarring was ook elke verdenking en operatie tégen de CIA verzand en zou Donald Trump het afleggen tegen de consequenties van deze aanslag.. Een oorlog tegen Noord Korea en mogelijk tegen China. Zie je het plaatje voor je..? Een verhaal waar de valse-vlag-aanslag op 11 september 2001 tegen het eigen volk zoals gezegd ‘kinderspel’ zou zijn.

Heel bijzonder ook, dat een paar dagen na het valse alarm op Hawaï, er eenzelfde situatie ontstond op Japan. Lees hier op de pagina van de New York Times het verhaal van dit alarm op 16 januari. (HIER) Natuurlijk kan eenzelfde onderzeeboot als verantwoordelijk voor de aanval op Hawaï, verantwoordelijk ook zijn voor deze vermeende aanval op ws. Tokio. Waarschijnlijk zijn grote krachten binnen de VS-defensie in staat, deze pogingen van de CIA te elimineren. Natuurlijk met hetzelfde doel als de Hawaï-aanval: een valse-vlag-operatie die beoogt een VS-aanval op Noord Korea uit te lokken.

Zeer waarschijnlijk is het Secret Space Program (Weet je nog? Het geheime ‘starwars’-programma van Ronald Reagan..??) verantwoordelijk geweest voor het elimineren/neutraliseren van de raketten. Het behoeft denken wij geen verder betoog, dat dit verhaal het begin is van een vervolgverhaal, dat gericht zal zijn op het elimineren van het ‘CIA Directoraat Operaties’ door de regering Trump en (goedwillende krachten) binnen het Pentagon. De wereld kennis geven van deze strijd is ondoenlijk, aangezien dit de wereldeconomie in een massale onrust en recessie zou doen storten.

 

* * *

9 gedachten over “Het Hawaï-fake-‘vals-alarm’ dl. 2

 1. De ratten worden in het nauw gedreven, verstandige ratten verlaten het schip, enkele domme arrogante psychopatische ratten vechten nog terug. Hun fondsen en geldstromen worden drooggelegd. De ratten worden werkelijk op ALLE vlakken aangevallen. Het grote publiek ziet er nog weinig van, zij zitten nog steeds vast in hun matrix msm leven en zullen er pas later iets van merken. Aarde en buiten Aarde zijn allang vermengd, de strijd is gezamenlijk en de ratten hebben geen schijn van kans. De lucht mag weer blauw worden. Nog een beetje geduld a.u.b. 😉

  1. Dank Guido voor dit voortreffelijke artikel. Ik kende het al maar ben blij dat ook jij dit publiceert.

   Nog een mooie aanvulling van Q Anon

   https://throughthelookingglassnews.wordpress.com/2017/11/24/q-anon-learn-to-read-the-map/

   The Goldfish Report is ook een fantastische site dat de moeite waard is om de interviews te beluisteren:

   The GoldFish Report No. 183- Capt. Randy Cramer, USMC S.S. : HOLOBED REGENERATING TECHNOLOGY
   https://www.youtube.com/watch?v=2YSYLRq6GL8

   …The GoldFish Report No. 181- ‘UNITING THE LIGHT’ w/ COBRA, James Gilliland, KP, Winston Shrout
   https://www.youtube.com/watch?v=OWOsNRah8j8

 2. http://www.franklinterhorst.nl/George%20Bush%20junior%20beschuldigd%20van%20oorlogsmisdaden.htm
  Deze verwijzing lijkt mij wel van toepassing met het oog op het schrijven in het artikel over Bush en o.a de CIA.Bij de kop Bush en zijn bemoeienis met Israel staat (ik citeer):Tijdens een verkiezingscampagne in mei 2000 beloofde Bush dat hij Israel nooit een oplossing zou opdringen in het conflict met het PLO-bewind in Ramallah en noemde hij Jeruzalem de hoofdstad van Israel.

  Hij maakte de verplaatsing van de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zelfs tot onderdeel van zijn verkiezingscampagne.Een paar regels verder staat (ik citeer weer):Het Amerikaans Congres heeft op 24 april 1990 MET OVERWELDIGENDE MEERDERHEID DE BESLISSING GENOMEN JERUZALEM TE ERKENNEN ALS HOOFDSTAD VAN ISRAEL.Daarnaast werd naar aanleiding van de”Jeruzalem Embassy Relocation Act”(S2737) in 1995 besloten de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.Nu weten we dat Donald Trump Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van Israel en ook dat hij de ambassade wil verplaatsen net als zijn voorgangers dat ook wilden zoals Bush,Clinton en Obama.

  In het artikel hierboven wordt geschreven over de Executive Order van Donald Trump en dat Donald Trump eigenlijk de oorlog zou verklaren aan de wereld elite,maar vooral aan het beschikbaar stellen van de ongelimiteerde fondsen van de CIA.
  Hierover heb ik twijfel omdat Toch een meerderheid van het congres PRO ISRAEL LIJKT te zijn gezien de eerdere stemming in dit congres over Jeruzalem en het verplaatsen van de ambassade.Wanneer men dan spreekt dat deze Executive order het mogelijk maakt corruptie aan te pakken stel ik mezelf de vraag wie dan als corrupt gezien worden want bestaat de kans dan niet dat ze juist de mensen die nog weerstand bieden tegen de elite als corrupt zullen gaan verwijderen waardoor de elite juist alle macht krijgen?

  1. Misschien is/zijn de activiteiten van Trump op het Zionistische front, afleidingsmanoeuvres. Binnen enkele werken dienen we zaken in de openbaarheid te zien van zijn werk achter de schermen, en dat van vele patriotten. Goedwillenden vanuit het leger, die al jaren zien dat het hele systeem is verrot, sinds de moord op de keizer JFK..
   Kijk eens naar dit soort mensen, dat ZELDEN OF NOOIT het nieuws haalt in NL.. Laffe journalisten die hun handen niet durven branden aan deze waarheid en deze mensen niet aan het woord laten. Omwille van hypotheek en vaderland..?

   https://www.wanttoknow.info/911statement

   Het leven van niet mee, als je verdiensten afhangen van het niet-begrijpen van zaken, die je wel degelijk in essentie doorziet.

  2. Guidoj 1.
   Misschien dat de activiteiten van Donald Trump op het Zionistisch vlak afleidingsmanoeuvres zijn,dat zou kunnen en ik hoop dat het zo is maar toch vertrouw ik hem niet om een paar redenen.
   1. Veel van wat hij tot nog toe heeft gedaan is in het belang van de Cabal.
   2. De FED wordt nog steeds met rust gelaten terwijl de bankiers daar de dienst uitmaken en niet de staat.
   3. Bij de inauguratie was een Rabbijn aanwezig die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten zelfs tot in Belgie aan toe.(Ook heeft deze man banden met het Simon Wiesenthal centre) en daar is in eerste instantie niets op aan te merken moest het niet zo zijn dat het Simon Wiesenthal Centre strijd levert tegen onrecht en oorlogsmisdadigers (Nazi’s) en dat kan ik niet rijmen met een rabbijn die zelf verdacht wordt van criminele activiteiten.
   4. Ook de Palestijnen dwingen met Israel rond de tafel te gaan zitten en het intrekken van de financiele bijdrage vind ik nogal kru terwijl de VS enorme bedragen aan Israël geeft voor militaire doeleinden.
   5. Amerika First betekend ook meer industrie en vervuiling in de VS zelf en dat Trump niets geeft om het milieu heeft hij laten zien door uit het Parijs akkoord te stappen en de verdere aanleg van de Dakota pipeline maar het is wel in het voordeel van de Cabal.

   Zo kan ik nog wel even doorgaan.Wat betreft de laffe journalisten dat ben ik wel met je eens want we weten dat er een aantal persbureau’s zijn die de dienst uitmaken over wat wel of niet uitgezonden mag worden maar dat niet alleen ook is de NOS bv geen onafhankelijk “bedrijf” maar juist afhankelijk van staatssteun want hebben ze niet gezegd dat er 30 miljoen bij moet?

   Kennelijk snappen die mensen niet dat ze nu wel kunnen liegen en bedriegen zodat ze hun luxe leventje kunnen blijven lijden en hun hypotheek kunnen afbetalen maar ook zij hebben vaak kinderen en die worden mogelijk het slachtoffer van de hebzucht van hun ouders want ook zij zullen onder de regels vallen van een eventueel NWO regime.

 3. De “zondebok” is gevonden :
  https://www.zerohedge.com/news/2018-01-30/hawaii-employee-who-sent-false-missile-alert-thought-attack-was-real
  met citaten :
  “Update: Following the publication of an FCC report on the Hawaii ballistic missile false alarm, the as-yet-unnamed employee has finally been fired.
  In the days after the epic mistake, the employee was transferred to another department where he wouldn’t be near the emergency alert function…..”

 4. Waar men zeker moet weten wat er gebeurd is , is in Tel Aviv . Ik verwijs naar het Talpiot project :
  http://aanirfan.blogspot.be/2018/02/israels-secret-weapon-talpiot-program.html
  met video en citaat :
  “Israel controls the worlds high technology sector.
  “From medical nano technology to cyber security to private hacking companies to military technology to police databases, banking, finance and medical – Israel runs them all.
  “This is Israel’s false flag nuke.”
  Video link : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rYE9UgmVrfU
  Dit doet mij ook denken aan het Promis programma , dat aan tal van politie en veiligheidsdiensten werd verkocht door Robert Maxwell en dat voorzien was van een “backdoor” voor de Mossad.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.