Advertentie

’t Meestergetal 11 in het nieuwe jaar..!


Marleen van Wegberg studeerde oorspronkelijk Spaanse taal en Letterkunde en Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte ze bij diverse organisaties als adviseur en projectmanager gebiedsontwikkeling. Tóch wilde ze zich op een gegeven moment meer specifiek met de menselijke ontwikkeling gaan bezighouden. Na een opleiding tot ‘Lifecoach’ ontwikkelde ze zich verder op dit gebied tot holistisch therapeut. En daarin heeft ze zich gespecialiseerd.

Marleen van Wegberg

Met veel plezier begeleidt ze nu mensen, zowel individueel als in groepsverband, om zichzelf te ontwikkelen, te helen en te leiden. Dit gebeurt door middel van coaching, energiewerk en opleidingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is ze als commissaris/toezichthouder verbonden aan dienstverlenende instellingen in de regio Utrecht en omgeving.

Ze vertelt over haar werk en daarbij specifiek over haar interesse in, en relatie met numerologie:

“Ont-wikkelen betekent voor mij: de wikkels weghalen om tot de kern van de mens te komen. Zelf- verantwoordelijkheid nemen voor je leven en het vergroten van bewustzijn zijn daarbij sleutelbegrippen. Die integraliteit in mijn werk en de verbinding met een groter geheel geven mij vreugde, inspiratie en dankbaarheid. Mijn bijzondere belangstelling heeft de christelijke mystiek. Inspiratie vind ik ook in het schrijven van columns en themateksten voor de holistische leergangen die je hier kunt volgen.

Ik leef en werk vanuit een gnostische invalshoek, een combinatie van kennis en het volgen van een innerlijke, ervaringsgerichte leerweg om het liefde- en wijsheidsaspect in onze persoonlijkheid en ons leven te re-integreren. Vanuit die innerlijke weg begeleid ik anderen om de essentie in zichzelf te vinden en tot uiting te brengen in de wereld.

Door mijn interesse in de verborgen betekenis van getallen in onder andere gnostische geschriften,ontdekte ik hoe getallen de dragers zijn van veel oude, mystieke wijsheid en ons als zodanig kunnen helpen de patronen in onszelf en in de Kosmos te ontdekken. Getallen zijn niet alleen de sleutels om de geheimen van de kosmische wetten te ontsluieren, maar ook om onszelf echt te leren kennen op een dieper niveau van bewustzijn.

Voor mij was dit het begin van een wonderlijke ontdekkingstocht die mij tot op heden blijft inspireren, maar ook deed zoeken naar een meer praktische toepassing van getallen in ons dagelijkse leven. Zodat ik een handreiking kan bieden aan degenen die ervoor open staan om deze kennis aan te wenden, voor zelfinzicht en bewustzijnsgroei. Door ruime ervaring in de praktijk met mijn cliënten en het geven van numerologie-cursussen, heb ik een unieke methode ontwikkelt om snel maar doeltreffend een beeld te krijgen van mensen en de invloeden in hun leven.

Binnenkort wordt deze methode uitgebreid uitgewerkt in een boeiend boek dat ik aan het schrijven ben, aan de hand van bekende personen zoals Ghandi, Obama, Michael Jackson en vele andere inspirerende persoonlijkheden, die ik hierin bespreek. Voor meer informatie over numerologie kun je natuurlijk ook vast een kijkje nemen op www.centrumspirit.com. Doe daar bijvoorbeeld de numerologie-test op je geboortedatum!” (HIER)

 

x

x

De invloed van ’t meestergetal 11 voor ons leven

én de wereld, in het nieuwe jaar..

x

2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 11

x
2018 © Marleen van Wegberg | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het getal 11 is een meestergetal, verbonden met spiritualiteit, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. Dit getal geeft een groot creatief potentieel, mystieke neigingen, het ontwikkelen van innerlijke vermogens en aanleg tot leiderschap. Een meestergetal geeft een hoge potentie aan om iets te bereiken en biedt veel mogelijkheden maar ook veel uitdagingen. Het getal 11 is geen makkelijk getal vanwege de dubbele werking van de 1. Op zich al een krachtig getal met de neiging tot het gaan van een eigen weg als een ‘nieuw begin’.

11 Is een dualistisch en geheimzinnig getal, dat soms ook eigenaardige omstandigheden kan opleveren en een neiging tot impulsief handelen. Een getal van uitersten dat wordt gezien als een lastig getal, met tegengestelde tendensen in zich. Die kunnen leiden tot chaos als geen bedachtzaamheid wordt betracht. Het omvat de tegenstellingen van hemel en hel, de dualiteit waarin we leven op deze planeet Aarde.

Dat maakt dit jaar tot een tijd van beproeving en uitdagingen op alle vlakken. In onszelf geeft dit vaak innerlijke strijd en verwarring aan, waarbij emotionele toestanden en hinderpalen zich kunnen voordoen. De krachtige energie van de 11 moet worden gefocust op een idealistisch doel om deze energie te beheersen, kalmeren en kanaliseren om geen destructieve resultaten op te roepen. Het grondgetal van 11 is 2, het getal van de balans, dienstbaarheid, compromis en diplomatie, eigenschappen die nodig zijn om de kracht van de 11 aan te wenden voor positieve, opbouwende resultaten.

De potentie die dit meestergetal 11 in zich draagt, geeft zeker ook de mogelijkheid van grote verandering, bezieling en vernieuwing aan mits we waakzaam zijn en impulsieve daden voorkomen door even afstand te nemen en de situatie of onszelf vanuit een hoger perspectief te bekijken. Beoordeel de kansen die zich voordoen allereerst met je verstand, wees bedachtzaam maar blijf ook ontvankelijk voor intuïtieve ingevingen. Soms moeten angsten worden overwonnen om vernieuwing mogelijk te maken.

Losmaken uit belemmerende velden..
Transformatie is het sleutelwoord van deze trilling: jezelf losmaken van oude belemmerende gedachten, daden en situaties die je in het leven hebt geroepen. Kies een andere visie, maak keuzes die passen bij je zielsverlangen en ontwikkel jezelf verder om meer wenselijke resultaten en omstandigheden te scheppen als je verandering nastreeft in je leven.

Dit is een creatieve periode waarin een nieuwe levensstijl mogelijk is als je voorzichtig en geduldig bent en blijft zoeken naar eenheid via het overstijgen van polariteiten. Niet alleen aan jezelf denken maar ook aan anderen, niet zwart-wit denken maar de nuances zoeken, compromissen sluiten en diplomatiek zijn als de situatie dat vereist. Authentieke communicatie is hierbij erg belangrijk en deze periode is dan ook geschikt om aandacht te trekken en jezelf te laten zien.

Creatieve projecten kunnen nu met succes worden opgezet en zullen nieuwe mogelijkheden bieden, om jezelf te ontwikkelen. Evenals het volgen van mystieke studie of leergangen op het gebied van zelfontwikkeling. Als je de krachtige energie van dit jaar op iets waardevols richt, kun je nu meer bereiken dan in welke andere periode dan ook.

Op het wereldtoneel zal de werking van het getal 11 in het jaar 2018 gezien het bewustzijn van de mensheid eerder de verschillen benadrukken dan naar eenheid streven. Als de huidige wereldleiders zich laten leiden door egoïstische motieven en machtswellust kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, waarbij we mogen hopen dat er genoeg tegenkrachten zijn om grootschalige conflicten te voorkomen.

Bedachtzaamheid en het streven naar eenheid en gelijkwaardigheid zijn nodig om de krachtige energie van de 11 in goede banen te leiden en haar creatieve potentieel te benutten voor idealistische doeleinden. Of dat gaat lukken in dit jaar is nog maar de vraag.

Als individu kunnen we er wel voor kiezen om dit streven in onze persoonlijke levensomstandigheden zoveel mogelijk tot uiting te brengen, om gezamenlijk tegenwicht te bieden aan egoïstische en polariserende krachten om vrede te bewerkstelligen. Dat lijkt misschien zinloos maar is het niet, omdat we allemaal in energie met elkaar verbonden zijn. Ook al zijn we individueel maar kleine druppeltjes, samen vormen we een oceaan van liefdevolle kracht die nodig is in deze Acquariustijd, waarbij we als mensheid kunnen gaan groeien naar een hoger eenheidsbewustzijn. Dat is de uitnodiging en de potentie die in het komende jaar en de werking van het meestergetal 11 verborgen ligt.

2018 @ Marleen van Wegberg

www.spiritincoaching.nl

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5a50972f6b45d_selected-products” products=”1001004006182221,1001004005472233,9200000005419113,9200000043452538,1001004010963660,1001004006549985,9200000017504979,9200000036173283,1001004011821681,1001004002500315,666782484,666885240,666814297,1001004006542971,9200000001285772,1001004010293908,666830806,1001004002593972,9200000033676644,9200000048349002,666837636,9200000032061959,1001004001652564,1001004001514998,1001004001564583,9200000033245476″ name=”marleen vd berg 11-jaar” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”216B12″ price_color=”3F7836″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”E4DBFF” border_color=”7B6DD2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.