Advertentie

Mega Corruptie Schandaal in de WHO


‘Nader onderzoek naar de ‘Affaire Osterhaus’ doet vermoeden dat de wereldberoemde Nederlandse viroloog weleens het middelpunt zou kunnen zijn van een miljarden euro’s omvattende pandemiefraude, waarbij mensen zijn gebruikt als proefdieren en niet-geteste vaccins toegediend kregen, waardoor, naar nu blijkt, dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ernstige lichamelijke verlammingsverschijnselen naar voren zijn gekomen.’

Wanneer deze grote conglomeraten hun tentakels uitspreiden, is er geen houden meer aan. Hier op WantToKnow staan meerder artikelen over de gevolgen van deze wurggreep, die vooral de farmaceutische INDUSTRIE toepast. De invloed die BIG PHARMA uitoefent op alle geledingen van de samenleving is onvoorstelbaar.

Schrijver van dit artikel, William Engdahl, is ook auteur van het onthullende boek 'Seeds of destruction'.
Schrijver van dit artikel, William Engdahl, is ook auteur van het onthullende boek 'Seeds of destruction'.

Dit is een citaat uit het onderstaande artikel van William Engdahl, waarvan we hier op de site al meerdere artikelen in het Nederlands plaatsten. Engdahl is een luis in de pels van de grote machtsconglomeraten in de wereld. Of dat nou de Monsanto’s zijn, die hun machtsklauwen uitstrekken over jouw en mijn voedsel, of dat het -zoals hieronder- gaat om de GlaxoSmithKline’s, die zich allemachtig wanen in het land van ‘Een-oog’.

Elke menselijk factor wordt beïnvloedt. Van medische onderzoekers tot overheidsfunctionarissen die wetgeving toepassen op de cerficatie van medicijnen. En van artsen en doktoren tot wetenschappelijke onderzoekers en toekomstige patienten. Lees het artikel over de reikwijdte van deze invloed, met Ab Osterhaus als hoofdrolspeler..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mega Corruptie Schandaal in de WHO

Door F. William Engdahl, auteur van o.a.
‘Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’
12 – 9 – ’09

Nederlandse vertaling © Jan Smith~/WantToKnow.nl/.be

De man met de bijnaam “Mr. Griep”, professor Albert Osterhaus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt door Nederlandse onderzoeksjournalisten genoemd als de centrale persoon in het web van de wereldwijde hysterie rond de pandemie van de varkensgriep H1N1-A (lees ‘Mexicaanse griep’). Osterhaus is niet alleen de contactpersoon in een internationaal netwerk dat ook wel wordt aangeduid als de ‘Farma-Maffia’, maar is tevens de belangrijkste adviseur van de WHO op het gebied van griep en hij heeft persoonlijk voordeel bij de miljarden euro’s kostende vaccins tegen het zogenoemde H1N1-virus,

Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."
Osterhaus: "Maar de meeste van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, dus daar kan ik beleidsmakers direct mee aanspreken."

Eerder dit jaar deed de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling en financiële ongerechtigheden door de beroemde Dr. Osterhaus. Buiten Nederland en de Nederlandse media verscheen er alleen in het gerespecteerde Britse magazine ‘Science’ een artikeltje over het sensationele onderzoek naar de zakelijke belangen van Osterhaus.

De geloofsbrieven en ervaring van Osterhaus stonden niet ter discussie. Wat wel ter sprake kwam in het korte verslag in ‘Science’, zijn de banden met gezamenlijke belangen die kunnen rekenen op mogelijk voordeel bij een grieppandemie. ‘Science’ publiceerde in de uitgave van 16 oktober j.l. de volgende korte notitie over Osterhaus:

“In de laatste 6 maanden kon men in Nederland nauwelijks de televisie aanzetten zonder de beroemde Dr. Albert Osterhaus te zien, die het had over de Mexicaanse grieppandemie. Dat leek in ieder geval zo te zijn. Osterhaus, die een internationaal vermaard viruslaboratorium leidt aan het Erasmus Medisch Centrum, was ‘Mr. Griep’.

Maar de laatste tijd brokkelde zijn reputatie snel af, nadat werd aangenomen dat hij de angst voor een pandemie zelf aangewakkerd had, teneinde zijn eigen zakelijke belangen in de ontwikkeling van vaccins te promoten. Toen ‘Science’ ter perse ging, had de Nederlandse Volksvertegenwoordiging reeds een spoeddebat aangevraagd over deze kwestie.”

Op 3 november 2009 leek het erop dat Osterhaus de schade min of meer binnen de perken had weten te houden. In een update op de blogpagina van ‘Science’ stond te lezen:
“De Nederlandse volksvertegenwoordiging keurde vandaag een ingediende motie af, waarin de regering werd gevraagd alle banden met viroloog Albert Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam te verbreken, omdat deze werd beschuldigd van belangenverstrengeling in zijn rol als regeringsadviseur. Maar de Nederlandse minister Ab Klink kondigde ondertussen een wet aan, waarmee wetenschappers konden worden gedwongen hun financiële relaties met bedrijven openbaar te maken.”

De beide 'Ab's'.. Ab Osterhaus is naar verluidt ook nog eens een goede vriend van minister Ab Klink.
De beide 'Ab's' bij de persconferentie, waar het eerste 'Mexicaans-varkensgriep'-geval werd bekend gemaakt.. Ab Osterhaus is naar verluidt ook nog eens een goede vriend van minister Ab Klink.

Minister Ab Klink, naar verluidt een persoonlijke vriend van Osterhaus, gaf vervolgens op de ministeriële website een verklaring uit, waarin werd gezegd dat Osterhaus slechts een van de vele wetenschappelijk adviseurs van de regering was op het gebied van vaccins tegen H1N1 en dat het ministerie ‘wist’ van de financiële belangen van Osterhaus. Niets abnormaals dus, maar gewoon een alledaagse activiteit met betrekking tot wetenschap en volksgezondheid, zo leek het.

Nader onderzoek naar de ‘Affaire Osterhaus’ doet vermoeden dat de wereldberoemde Nederlandse viroloog weleens het middelpunt zou kunnen zijn van een miljarden euro’s omvattende pandemiefraude, waarbij mensen zijn gebruikt als proefdieren en niet-geteste vaccins toegediend kregen, waardoor, naar nu blijkt, dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ernstige lichamelijke verlammingsverschijnselen naar voren zijn gekomen.

De Hoax Over ‘Vogelpoep’

Albert Osterhaus is geen kleine jongen. Hij staat aan het hoofd van de wereldomvattende keten van iedere belangrijke viruspaniekgolf in de afgelopen tien jaar, vanaf de geheimzinnige doden als gevolg van SARS in Hongkong, waar huidig WHO-directeur Margaret Chan haar carrière begon als plaatselijk gezondheidsfunctionaris. Volgens zijn officiële Curriculum Vitae bij de Europese Commissie werd Osterhaus in april 2003, op het hoogtepunt van de paniek over SARS (Severe Acquired Respiratory Syndrome), betrokken bij het onderzoek naar de uitbraak van ziekteverschijnselen met de ademhaling in Hongkong.

In het EU-rapport staat “Opnieuw liet hij zien hoe snel en deskundig hij een serieus probleem kan aanpakken. Binnen drie weken heeft hij bewezen dat de ziekte wordt veroorzaakt door een pas-ontdekt coronavirus dat katachtige, vleesetende dieren en vleermuizen bij zich droegen.”

Toen de gevallen met SARS uit het zicht raakten, ging Osterhaus verder; dit keer met publicaties over de gevaren van wat hij betitelde als de H5N1 Vogelgriep. In 1997 was hij reeds begonnen met aan de bel te trekken, na de dood van een driejarig kind in Hongkong, volgens Osterhaus had het direct contact gehad met vogels.

De vogelgriep die de wereld in 2005 in de ban had, ontketende veel dierenleed overal in de wereld. Hier een man-met-witte-jas in Turkeije.
De vogelgriep die de wereld in 2005 in de ban had, ontketende veel dierenleed overal in de wereld. Hier een man-met-witte-jas in Turkeije.

Osterhaus ging nog een stap verder met zijn lobby in Nederland en Europa, waarbij hij beweerde dat een nieuwe dodelijke mutatie van de vogelgriep was overgebracht op mensen en dat drastische maatregelen noodzakelijk waren. Hij beweerde de eerste wetenschapper ter wereld te zijn die had aangetoond dat H5N1 kon worden overgebracht op mensen.

Hij voegde eraan toe dat “er een reële kans bestaat dat dit virus door vogels tot diep in Europa kan worden meegebracht. Er is sprake van een reëel risico, maar niemand kan inschatten hoe groot dat op dit moment is, omdat we nog geen experimenten hebben gedaan.”

In een interview over de gevaren van vogelgriep op de BBC in oktober 2005 verklaarde Osterhaus:
Als het virus er inderdaad in slaagt zichzelf op zodanige wijze te veranderen dat het door mensen onderling kan worden overgebracht, dan is er sprake van een volkomen andere situatie; dan konden we weleens aan het begin staan van een pandemie.”

 

Het [virus] was er nog nooit in geslaagd te muteren, maar Osterhaus was helemaal klaar om “de experimenten uit te voeren”, zeer waarschijnlijk tegen een riante vergoeding.

Om zijn angstaanjagende pandemiescenario te onderbouwen, gingen Osterhaus en zijn laboratoriumassistenten in Rotterdam vlijtig aan de slag met het verzamelen en invriezen van, uhh, nou ja, vogelpoep, in een poging meer wetenschappelijke argumenten te vinden:

 • Hij beweerde dat in bepaalde jaargetijden meer dan 30% van alle Europese vogels optraden als dragers van het dodelijke vogelgriepvirus H5N1.
 • Hij verklaarde tevens dat boeren die met kippen en kuikens werkten er op die manier aan werden blootgesteld. Osterhaus lichtte journalisten in die plichtsgetrouw nota namen van zijn waarschuwing. De politiek werd gewaarschuwd.
 • Hij schreef verhandelingen waarin hij het deed voorkomen alsof de dodelijke gevallen in het verre Azië als gevolg van wat hij H5N1 noemde, ook naar Europa zouden worden gebracht op de vleugelen of in de ingewanden van doodzieke, geïnfecteerde vogels.
 • Hij beweerde dat trekvogels het dodelijke nieuwe virus al tot voorbij Rügen, in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren en de Oekraïne hadden gebracht. Voor het gemak vergat hij echter het feit dat trekvogels zich niet van oost naar west verplaatsen, maar van noord naar zuid v.v.

In 2003 nam het alarm over de vogelgriep van Osterhaus een grote vlucht, toen een Nederlandse dierenarts aan de ziekte overleed. Osterhaus beweerde dat de dood was veroorzaakt door H5N1. Hij overtuigde het Nederlandse parlement ervan opdracht te geven voor de slacht van miljoenen kippen. Toch stierven er geen andere besmette mensen als gevolg van dat zogenaamde H5N1-virus. Osterhaus beweerde glashard dat zulks het bewijs leverde voor het succes van de vroegtijdige slachtcampagne.

Osterhaus beweerde dat vogeluitwerpselen de bron vormden wanneer ze tijdens de vlucht werden uitgepoept boven vogelpopulaties op de grond. Hij benadrukte dat dat de oorzaak was voor de verspreiding van de dodelijke nieuwe Aziatische keten van H5N1.

Op een in mei 2006 gehouden Congres van de Wereldorganisatie voor Dierenwelzijn (OIE) werden Osterhaus en zijn Erasmiaanse collega’s gedwongen toe te geven, dat na het onderzoeken van 100.000 monsters van hun zo ijverig verzamelde vogeluitwerpselen er niet één bij zat die het H5N1 virus bevatte!!

Er was echter een klein probleempje met de grote, nu ingevroren, hoeveelheden verschillende vogeluitwerpselen, die hij en zijn medewerkers in het instituut hadden verzameld. Er werd niet één monster aangetroffen met het H5N1 virus.

Op een in mei 2006 gehouden Congres van de Wereldorganisatie voor Dierenwelzijn (OIE) werden Osterhaus en zijn Erasmiaanse collega’s gedwongen toe te geven dat na het onderzoeken van 100.000 monsters van hun zo ijverig verzamelde vogeluitwerpselen er niet één bij zat die het H5N1 virus bevatte.

Op een WHO conferentie in Verona in 2008, getiteld “Vogelgriep en de Relatie tussen Mens en Dier”, moest Osterhaus ten overstaan van vele wetenschappelijke collega’s, die stellig veel minder onder de indruk waren van zijn pogingen een pandemie –emotie op te wekken dan het niet-wetenschappelijk deel van het publiek, toegeven dat ”een eenduidige vaststelling van het risico van H5N1 als oorzaak voor een nieuwe pandemie niet mogelijk is op basis van de nu voorhanden zijnde informatie.”

Tegen die tijd had hij echter al weer andere oorzaken voor mogelijke pandemieën in het vizier om daarop zijn activiteiten voor vaccinatie te richten.

Varkensgriep en WHO corruptie

Toen de vloedgolf aan menselijke dodelijke slachtoffers uitbleef en nadat Roche, producent van Tamiflu, en GlaxoSmithKline inmiddels miljarden hadden geïncasseerd van regeringen van over de hele wereld die voorraden hadden aangelegd van hun gevaarlijke en aantoonbaar inefficiënte antivirale medicijnen – Tamiflu van Roche en Relenza van GSK – , richtten Osterhaus en andere WHO adviseurs zich op nog winstgevender projecten.

De World Health Organisation. Een wolf in schaapskleren..? Hoeveel directiezetels heeft Big Pharma met haar mega-donaties?
Een wolf in schaapskleren..? Hoeveel directiezetels heeft Big Pharma met haar mega-donaties?

In april 2009 leek hun zoektocht te worden beloond, toen uit La Gloria, een Mexicaans dorpje in Veracruz, de melding kwam over een geval van een klein kind waarbij ‘varkensgriep’ of H1N1 was vastgesteld.

In allerijl, op het onfatsoenlijke af, kwam de propagandamachine van de WHO in Genève in beweging met verklaringen van de directeur-generaal Dr. Margaret Chan over het mogelijke gevaar van een globale pandemie.

Chan legde op onverantwoordelijke wijze verklaringen af in de trant van “een noodgeval van internationale omvang voor de openbare gezondheid.” Op een medische website werden verdere gevallen van uitbraak in La Gloria gerapporteerd als “een ‘vreemde’ uitbraak van acute infectie van de ademhalingswegen, die bij een aantal pediatrische gevallen hadden geleid tot longontsteking. Volgens een plaatselijke inwoner kwamen de symptomen ondermeer neer op “koorts, ernstig hoesten en grote hoeveelheden slijm.”

Dat waren nou net de symptomen die te maken zouden kunnen hebben met de aanwezigheid van een van ’s werelds grootste varkensfokkerijen in La Gloria, eigendom van het Amerikaanse Smithfield Farms. Inwoners hadden al maandenlang  voor de poorten van het bedrijf gedemonstreerd omdat ze klaagden over problemen met de ademhaling door de uitgestrekte poelen met dierlijke fecaliën. Die mogelijke oorzaak van de ziektegevallen in La Gloria interesseerde Osterhaus c.s. die de WHO adviseerden kennelijk niet. De langverwachte ‘pandemie’ die Osterhaus in 2003 had voorspeld sedert zijn bemoeienissen met SARS in de Chinese provincie Quangdong, stond nu op uitbreken.

Op 11 juni 2009 riep Margaret Chan van de WHO alarmfase 6 ‘Pandemische noodtoestand’ uit met betrekking tot de verspreiding van H1N1 griep. Vreemd genoeg merkte ze in haar verklaring op dat “op basis van huidig bewijsmateriaal de overweldigende meerderheid van de patiënten slechts milde symptomen vertonen en snel weer aan de beterende hand zijn, vaak zonder enige vorm van medische behandeling.” Ze voegde er aan toe dat “het aantal doden wereldwijd klein is en we verwachten niet dat we een dramatische toename van het aantal gevallen van fatale besmettingen te zien zullen krijgen.”

De hysterische response van de WHO op de ontwikkelingen rondom de varkensgriep zijn het gevolg van een PR- en lobbycampagne binnen deze zelfde WHO...
Voorzitter Margaret Chan van de WHO geeft een persconferentie. De hysterische response in de wereld op de ontwikkelingen rondom de varkensgriep zijn het gevolg van een PR- en lobbycampagne van deze WHO...

Later werd duidelijk dat Chan, na verhitte discussies binnen de WHO, optrad namens en op advies van de wetenschappelijke adviesgroep van de WHO, SAGE – de Strategische Advies Groep van Experts. Een van de leden van SAGE toen en nu was en is Dr. Albert, ‘Mr. Griep’ Osterhaus in hoogsteigen persoon.

Osterhaus bekleedde niet alleen een sleutelpositie als pleitbezorger voor de paniek veroorzakende ‘Pandemische Noodsituatie’ van de WHO; hij was tevens voorzitter van de vooraanstaande private Europese Wetenschappelijke Werkgroep voor Influenza (ESWI), die zichzelf omschrijft als een “multidisciplinaire groep van belangrijke opinieleiders met betrekking tot Influenza, [die] zich richt op de bestrijding van de effecten van epidemische of pandemische influenza.” De ESWI van Osterhaus vormt een belangrijke schakel tussen, zoals zij dat zelf omschrijven, “de Wereld Gezondheidsraad WHO in Genève, het Robert Koch Instituut in Berlijn en de Universiteit van Connecticut in de VS.”

Belangrijker om te weten is dat het werk van de ESWI volledig wordt betaald door dezelfde farma-maffia bedrijven die miljarden verdienen aan de ‘pandemische noodsituatie’ omdat regeringen over de hele wereld gedwongen worden vaccins aan te schaffen en op voorraad te houden wanneer de WHO een pandemie afkondigt. Onder de kapitaalverschaffers van ESWI bevinden zich H1N1 vaccinproducent Novartis en Tamiflu distributeur, Hofmann-La Roche, Baxter Vaccines, MedImmune, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur en andere.

Er mag niet uit het oog worden verloren dat de vooraanstaande viroloog en officieel adviseur van Nederland en Groot-Brittannië, Dr. Albert Osterhaus, hoofd van het Departement voor Virologie aan het Erasmus Medisch College van Rotterdam, ook zitting heeft in het elitaire SAGE van de WHO en tegelijkertijd in het door de farmaceutische industrie gesponsorde ESWI, dat in ruil daarvoor aandrong op drastische maatregelen om de hele wereld te vaccineren tegen het ernstige gevaar van een nieuwe pandemie, die volgens hen vergelijkbaar was met de Spaanse grieppandemie van 1918.

De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de
De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Een verdriedubbeling van bestedingen in 10 jaar tijd. (Let wel: voor 99% gebaseerd op uurtarieven)

Wall Street bank JP Morgan schatte het bedrag dat de grote farmaceutische firma’s – die tevens het werk van de ESWI van Osterhaus financieren – door het pandemiebesluit van de WHO in grote lijnen neerkomt op een bedrag van tussen $7,5 tot $10 miljard aan winsten.

Een ander lid van SAGE van de WHO is Dr. Frederick Hayden, werkzaam bij de Britse ‘Wellcome Trust’ en volgens welingelichte bronnen zeer goed bevriend met Osterhaus. Hayden ontvangt ook geld voor ‘advieswerk’ dat hij verricht voor Roche en GlaxoSmithKline en andere farmaceutische reuzen die producten maken die verband houden met de H1N1 paniek.

Voorzitter van SAGE van de WHO is een andere Britse wetenschapper, Prof. David Salisbury van het Britse Departement voor Volksgezondheid. Hij leidt tevens de H1N1 adviesgroep van de WHO. Salisbury is een verklaard pleitbezorger voor de farmaceutische industrie.

In Engeland werd hij door een organisatie die zich inzet voor de volksgezondheid beschuldigd van het in de doofpot stoppen van aangetoonde relaties tussen vaccins en een explosieve toename van autisme bij kinderen, alsmede van het verband tussen het vaccin Gardasil en de ziekte van Parkinson en zelfs met gevallen waarbij patiënten zijn overleden.

En dan verklaart diezelfde Salisbury op 28 september 2009 dat “de wetenschappelijk gemeenschap er duidelijk zicht op heeft dat er geen risico is als gevolg van het bijmengen van Thiomersal.” Het vaccin dat in Groot-Brittannië wordt toegepast voor H1N1, wordt hoofdzakelijk geproduceerd door GlaxoSmithKline.

Het bevat het kwikhoudende conserveringsmiddel Thiomersal. Op basis van het groeiend aantal bewijzen dat Thiomersal in vaccins mogelijk in verband gebracht kan worden met autisme bij Amerikaanse kinderen, hebben de Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde en de Openbare Gezondheidsdienst in de VS in 1999 opgeroepen het middel uit de vaccins weg te laten.

Nog een ander lid van SAGE die nauwe financiële betrekkingen onderhoudt met de vaccinproducenten die profiteren van de aanbevelingen door SAGE aan de WHO, is Dr. Arnold Monto, bezoldigd adviseur voor de producenten MedImmune, Glaxo en ViroPharma.

Bovendien worden de vergaderingen van de zogenaamde ‘onafhankelijke’ wetenschappers van SAGE bijgewoond door ‘waarnemers’ van bedrijven waaronder, jawel, GlaxoSmithKline, Novartis, Baxter en consorten. Men zou zich kunnen afvragen waarom SAGE, dat is samengesteld uit de beste deskundigen ter wereld op het gebied van griep en vaccins, dan toch aan de vaccinproducenten vraagt bij het overleg aanwezig te zijn.

Gedurende de laatste tien jaar is de WHO begonnen met zogenoemde ‘openbare private samenwerkingsverbanden’ met als doel fondsen te werven. In plaats van het ontvangen van alleen die fondsen van lidstaten van de Verenigde Naties, zoals het oorspronkelijke uitgangspunt was, ontvangt de WHO tegenwoordig bijna een half keer zoveel dan het normale VN-budget in de vorm van giften en financiële steun vanuit de private industrie.

De industrie? Jawel, juist die medicijn- en vaccinproducenten die voordeel hebben bij beslissingen zoals die pandemie noodverordening van juni 2009. Terwijl de voornaamste geldschieters van de WHO bureaucratie, zijnde de Farma-maffia en hun vrienden, in ruil daarvoor in Genève kunnen rekenen op een riante voorkeursbehandeling.

In een interview met het Duitse blad ‘Der Spiegel’ vatte epidemioloog Dr. Tom Jefferson van de ‘Cochrane Collaboration’, een organisatie van onafhankelijke wetenschappers die alle griepgerelateerde studies evalueren, de gevolgen van de privatisering van de WHO en de vercommercialisering van de gezondheid als volgt samen:

Een van de buitengewone kenmerken van deze griep – en van de hele griepsage – is dat een aantal mensen jaar na jaar voorspellingen doen die met het jaar erger en erger worden. Tot nu toe is geen van die voorspellingen uitgekomen, maar diezelfde mensen doen nog steeds diezelfde voorspellingen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de vogelgriep, waarvan werd verondersteld dat hij ons allemaal zou doden? Niets.

Dat weerhoudt die lui er overigens niet van om altijd maar weer met die voorspellingen op de proppen te komen. Je krijgt soms het gevoel dat een complete industrietak zit te wachten op het uitbreken van een pandemie.

Der Spiegel: “Wat bedoelt u? De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)?”

Jefferson: “De WHO en de functionarissen voor de volksgezondheid en de farmaceutische bedrijven. Zij hebben deze machinerie rondom de dreigende pandemie georganiseerd. En er is heel veel geld mee gemoeid, en invloed, en carrières, en complete instituten! En het enige dat nodig was om deze machinerie op gang te brengen was de mutatie van een van die griepvirussen….”

Toen hem gevraagd werd of de WHO opzettelijk de ‘Pandemische Noodtoestand’ had uitgeroepen teneinde een enorme markt te creëren voor H1N1 vaccins en medicijnen, antwoordde Jefferson:

“Denkt u niet dat er iets merkwaardigs is aan het feit dat de WHO haar definitie van de term ‘pandemie’ heeft veranderd? De oude definitie was een nieuw virus dat snel rondging, waarvoor geen immuniteit bestond en in hoge mate dodelijk was en een hoog sterftecijfer liet zien. Nu zijn de laatste twee criteria vervallen en daardoor werd het varkensvirus plotseling gekwalificeerd als pandemisch.”

Gemakshalve publiceerde de WHO de nieuwe pandemiedefinitie in april 2009, precies op tijd om de WHO in staat te stellen op advies van SAGE en anderen als Albert “Dr. Griep” Osterhaus en David Salisbury, de milde griepgevallen waaraan de titel van H1N1 Influenza A was toegekend, te verheffen tot ‘pandemische noodsituatie’.

In een relevante voetnoot maakte de Washington Post op 8 december in een artikel over de ernst, of juist het gebrek daaraan, van de wereldomvattende H1N1 ‘pandemie’ melding van het feit dat “nadat de tweede golf van H1N1 besmettingen in de VS zijn hoogtepunt heeft bereikt, voorspellen vooraanstaande epidemiologen dat de pandemie weleens de boeken zou kunnen ingaan als de mildste sinds de moderne geneeskunde begon met het documenteren van influenza uitbraken.”

Russisch parlementslid en voorzitter van de Gezondheidscommissie van de Doema, Igor Barinow, heeft de Russische vertegenwoordiger bij de WHO in Genève opgeroepen een officieel onderzoek naar het toenemend aantal bewijzen aangaande corruptie binnen de WHO te eisen. “Er worden zware beschuldigingen van corruptie geuit binnen de WHO,” zei Barinow. “Een internationale onderzoekscommissie is dringend vereist.”

* * * * * * *

Opmerkingen en bronnen:

Martin Enserink, In Holland, The face of the flu takes a hit, Science, 16 oktober 2009: Vol. 326. no. 5951, pp. 350 351; DOI: 10.1126/Science.326_350b.

Science, 3 november 2009, Roundup 11/3 The Brink Edition.

Artikel uit het Nederlands, ‘De Farma maffia’ Deel 1 Osterhaus BV, 28 november 2009 LEAD HIER

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiële belangen Osterhaus waren bekend – Nieuwsbericht, 30 september 2009, LEAD HIER

European Commission, “Research”, Dr Albert Osterhaus, LEAD HIER

Jane Corbin, Interview met Dr Albert Osterhaus, BBC Panorama, 4 oktober 2005.

Karin Steinberger, Vogelgrippe: Der Mann mit der Vogelperspektive, Seuddeutsche Zeitung, 20 October, 2005, HIER LEAD

Schweinegrippe-Geldgieriger Psychopath Auslöser der Pandemie?, LEAD HIER

Ab Osterhaus, External factors influencing H5N1 mutation/reassortment events with pandemic potential, OIE, 7-9 oktober 2008, Verona, Italië, LEAD HIER

WHO Health Advisory, april 2009, HIER LEAD

Biosurveillance, Swine Flu in Mexico- Timeline of Events, 24 april 2009, LEAD HIER

Citaten in Louise Voller, Kristian Villesen, Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination , Information, Copenhagen, 15 November 2009 LEAD HIER

Jane Bryant, et al, The One Click Group Response: Prof. David Salisbury Threatens Legal Action, 4 March, 2009, LEAD (PDF) HIER

Prof. David Salisbury geciteerd, Swine flu vaccine to contain axed additive, London Evening Standard, 28 September 2009, LEAD HIER

Bert Ehgartner, Schwindel mit der Schweinegrippe Ist die Aufregung ein Coup der Pharmaindustrie? LEAD HIER

Tom Jefferson, Interview with Epidemiologist Tom Jefferson: ‘A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’ Der Spiegel, 21 July 2009, LEAD HIER

Ibid.

Louise Voller, Kristian Villesen, Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi,Copenhagen Information, 15 November 2009, LEAD HIER

Rob Stein, Flu Pandemic Could Be Mild, Washington Post, 8 december 2009.

Polskanet, Russland fordert internationale Untersuchung, 5 december 2009, LEAD HIER

37 gedachten over “Mega Corruptie Schandaal in de WHO

 1. Ik hoop dat corrupte figuren zoals Osterhaus begrijpen dat ze volledig door de mand gevallen zijn en maken dat ze weg komen zolang dat nog kan.
  Osterhaus moet dat toch ook lukken met z’n 1 miljoen euro bonus van de overheid omdat hij zo goed met het bedrijfsleven kan samenwerken!!!
  Aan de andere kant zijn dit soort figuren vaak stekeblind voor wat zich afspeelt wegens ongebreidelde hebzucht!

 2. Hier nog een link naar een Duitstalig artikel uit Polen, het land dat niet meedeed aan de massavaccinatie:

  http://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html

  En in dit artikel (van dezelfde ‘krant’) wordt Osterhaus getypeerd als Virus-Teufel (virusduivel). Het artikel begint zo:

  “Polskaweb” warnt eindringlich vor einem gefährlichem Holländer, der bereits für den Tod von Millionen gesunden und unschuldigen Haustieren verantwortlich ist und offenbar keine Skrupel davor hat auch Menschen zu töten. Der Mann heisst Albert Osterhaus, wird Dr. Flu genannt und stammt aus Rotterdam. Er ist der Verursacher der Schweine- und Vogelgrippe Pandemien sowie der Erfinder tödlicher Tierkrankheiten welche sich auf den Menschen übertragen sollen.

  Hier het gehele artikel:
  http://polskaweb.eu/ziegengrippe-loest-schweinegrippe-ab-76465367637.html

 3. Mijn intuïtie zegt dat de geknutselde mexicaanse griepvirus wel degelijk een zeer gevaarlijk
  virus is. Maar door de frequentie verhoging van de aarde komen wij steeds meer te staan in de Liefde en dit heeft een beschermende werking. God laat ons niet vernietigen.

 4. Belangrijk om te weten: Engeland heeft dit jaar een patent gekregen op een vaccin tegen longpest……….. benieuwd of dit vaccin nu straks ingezet dient te worden in een mogelijk opzettelijk veroorzaakte longpest epidemie in de Oekraïne, die zich lijkt uit te breiden naar omliggende landen

 5. @ kritisch: interessant, heb je ook een bronvermelding?

  PS: op het 8 uur journaal eindelijk iets over de Oekraine (dacht ik). Het informatiegehalte was ongeveer dit: er was een hype met iets met griep door de verkiezingsstrijd. Iedereen kocht uien. nu is de hype weer weg.

 6. De site is sylviavideler met een link naar het desbetreffende patent (officieel formulier) op het vaccin bij het artikel. Ik kwam er doordat ik aan het zoeken was vanwege onbevestigde berichten dat de longpest in Oostenrijk zou zijn.

 7. Ik heb familie in de Ukraine. In laatst telefoon gesprek, enige dagen geleden, melden ze, geen een geval te hebben mee gemaakt in hun stad en naaste omgeving.
  Er zijn wel mensen, werkelijk dood gegaan aan de virus, maar in andere streek. Echt vrolijk word ik er niet van.

 8. Op de site van Niburu, staat er een prachtig, mooi artikel over de ongeziene Rockfeller empire. Onder in de artikel staat dat Rockfellers, de WHO bezitten of hebben opgericht. Als dat waar is, dan weet je hoe laat het is…met die creeps met spuiten.

 9. Goed artikel….Vakwerk.
  Dank je voor de vertaling ….Klink gaat zeker niet een zakcentje naar huis….
  zie eens artikel Kwakzalverij- Klink -1%.
  en andere artikeltjes op Zaplog.nl

  Plaats anders hier op de site.

 10. …..Op de site van Niburu, staat er een prachtig, mooi artikel over de ongeziene Rockfeller empire. Onder in de artikel staat dat Rockfellers, de WHO bezitten of hebben opgericht.

  Niet alleen de WHO doch ook is Rockefeller de bron van inkomsten van alle kanker onderzoeken en medicijnen…..
  228 biljoen winst over 2008.
  Zie eens: Griepvaccins het gouden Kwakzalf

 11. Waar angst regeert kunnen dit soort hypes gedijen. Laten we hopen op een regering die vanuit het hart regeert en angst weet om te vormen naar vertrouwen. Kijk ook eens naar het dialoog met Miquel Ekkelenkamp, arts en microbioloog: hoogstens 1 sterfgeval in de vijf jaar aan influenza, de rest aan bijkomende zaken zoals bijv. een bronchitus die uitstekend regulier (antibioticum) te behandelen is of uit te zieken met ondersteuning voor het immuunsysteem (bijv. Vit C,D, colloidaal zilver, pau d’arco/immuunbast.

 12. Vraag: Waarom ligt deze informatie niet bij de “mainstream media”?
  Het lijkt als of er niks mee gedaan wordt. Vandaag(14/12) gaan er weer velen braaf als een ignorent schaap naar de prik-centra’s voor de 2de ethylmercurithiosalicylate “kwik” prik. Zo stom om te zien hoe de media dat aan het promoten is.

 13. Het gegeven dat dit griepvaccin is getest voor twee weken op een aantal gezonde personen. De uitslag van de tests is gebruikt als toelatingsbewijs.

  Terwijl de inname van Squalene in dit vaccin in de States al tot vele vele onderzoeken heeft geleid met een duidelijke uitkomst.
  De oorzaak na een jaar… na meerdere jaren van de ook geen verrassing, een groot aantal studies uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria en onderzoeksinstellingen alle vonden alle een sterk verband tussen MF-59-Squalene en auto-immuunziekten.Golfsyndroom e.a.

  De soldaten ook last van een aantal slopende en een levens-verkortende ziekten, zoals Polyarteritis nodosa, multiple sclerose (MS), lupus, myelitis transversa (een neurologische aandoening veroorzaakt door een ontsteking van het ruggemerg), endocarditis (ontsteking van de binnenbekleding van het hart) , optische neuritis met blindheid en glomerulonefritis (een soort nierziekte).

  De hoeveelheid squalene in dit vaccin 21,38 milligram 2x gaat velen t leven kosten.
  Doch niet na twee weken na vele jaren ziekte en ellende voor zichzelf en hun naasten.

  Het is onbegrijpelijk dat moeders met en voor hun kinderen gewoon een doodsprik halen. Dat is de realiteit.
  Doch daar zal die orde wel blij mee zijn. Tekenen voor je eigen dood. Het dringt t niet door doch dat s te begrijpen,.

 14. Zo langzamerhand is iedereen die kan lezen bekend met het feit dat Ab O. meer dan wie ook een gevaar voor de volksgezondheid is. Waar komt die 1 miljoen euro vandaan, die hem ter beschikking is gesteld en waar gebruikt hij het voor? In het artikel wordt hij keihard afgeserveerd, maar bij elke gelegenheid steekt hij zijn vingertje weer op om ons bang te maken voor de volgende “pandemie”. Ook gezien al zijn links met Big Pharma is de man per definitie 100% onbetrouwbaar en daarmee ook de regering in de persoon van Ab K. Ik hoop dat dit artikel ertoe bijdraagt dat de waarheid aan het licht komt en wij met die lui af kunnen rekenen.

 15. “Zo langzamerhand is iedereen die kan lezen bekend met het feit dat Ab O. meer dan wie ook een gevaar voor de volksgezondheid is.”
  Was het maar waar.. Nog maar een handjevol mensen om mij heen weten ervan af. Nog braafjes draven de meesten hier op voor hun 2e gifcocktailshot. Zich verdiepen in wát ze nu precies ingespoten krijgen door te lezen? Op onderzoek uitgaan? Ho maar! Ik kan er met mijn pet niet bij, snap er de ballen van hoe ver deze mensen afstaan van hun intuïtie. Bij mij gingen de alarmbellen al tíjden geleden rinkelen bij die hele Mexicaanse Griep toestand!

 16. Griepvaccin… neem een goed doel op in je testament , kanker onderzoeken waar zelfs een lance armstrong voor inzet een kwestie van vertrouwen.
  Moeders laten eigen kinderen gewoon doodprikken d.m.v twee vaccins dat betekent dat ze dit alleen doen door het vertrouwen in een overheid en nette witte boorden
  Oosterhuis en Klink en Bak……. Goldmans sachs- Maddoff Rockefeller er is geen verschil .

  Ze werken aan 1 doel en proberen dit van zoveel mogelijk ka invalswegen te bereiken.
  Via de voeding zie alle glucose fructose aspartaam in de voeding die zijn dodelijk , Via een vaccin, via de Who, de FED ECB, de EU… enz…. enz .

  Ze weten dat mensen reageren…… op vertrouwen in…….
  Als je als moeder eigen kinderen laat injecteren terwijl je weet dat het vaccin dood.

  Dat gebeurt dat alleen op basis van vertrouwen in…..en de door hen opgewekte angst dat….
  Hoe vaag….hoe ongegrond en ……

  Deze twee zijn hun twee wapens en ze schieten ermee en vele schoten zijn raak.
  Hoe vaag….hoe ongegrond en ……

  Vertrouwen in……is zeer dodelijk geworden…….helaas

 17. Heb jullie site bekeken, laat mijn kindjes niet de 2e inenting krijgen. Ze hebben de 1e wel gehad.

  Vraag: waar blijft deze info in de reguliere massamedia? Worden die ook gecontroleerd (natuurlijk, volgens zeitgeist).

  Tip: neem een twitteraccount, post elk artikel daar 3 x per week, ga op elk social media dat je kan bedenken en plots gebeurd er in Nederland het volgende: men raakt bekend met deze theorieen, men vind het niet meer vreemd, men raakt argwanend…. MEN RAAKT GEINFORMEERD!!!!!!!!

  hartelijke groet km

 18. Persoonlijk denk ik dat deze Ab en de andere Ab weer weg kunnen komen zonder ook maar een haar gekrenkt. We zullen over een poosje niets meer van hen horen. De mensen (lees het grootste deel van het volk) zijn zeer vergeetachtig en worden telkenmale met andere zaken geconfronteerd waardoor deze en gene zaken weer worden onder gemoffeld en dat weten deze figuren maar al te goed. Kijk maar naar de bankdirecteuren, managers etc. Zij trekken aan de touwtjes, staan boven de wet die zij wel flink hanteren als het anderen (“onderdanen”) betreft. Nee, ik heb geen enkele illusie. Ik begrijp ook werkelijk niet dat mensen vertrouwen hebben in politici of anderen boven ons gesteld. Het zijn mensen en veelal hebben mensen aan de top alle gelegenheid de boel te manipuleren voor eigen gewin en wie controleert wie? De meesten aan de top zijn toch graaiers en zij zullen koste wat kost elkaar helpen, want tja, eenmaal uit de politiek is het toch wel handig als je lekker aan de bak kan komen bij zo’n grootgrutter of een of andere interessante instelling. Over het algemeen zijn het baantjesindetoekomstveiligstellers.
  Nee stemmen doe ik nooit en te nimmer meer. We zijn zeer diep gezonken als staat en als volk. Maar ja, wat wil je met al die zeer oppervlakkige (mensonterende) programma’s op TV, slecht en oppervlakkig onderwijs; als je dit beziet heb je toch weinig hoop op mentaliteitsomslag en bewustzijnsontwikkeling?

 19. Op pag. 102 van het landelijk draaiboek over de Mex. griep en de vaccinatie’s is te lezen: pagina 102

  Communicatie tijdens uitvoering

  – Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn; landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst. (accentuering AZ)

  – In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd, zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.

  – Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de priklocatie.

  – Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe&Wesley .. enz. Ook lokaal kunnen bekende personen als voorbeeld worden ingezet.

  – Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.

  Die zorgvuldige en open communicatie van Klink, Coutinho c.s. kennen we onderhand wel. Remember Freek Hagoort en dame Buitendijk van de ‘Gezondheidsraad’ die glashard durfde te beweren dat ethylkwik een lichaamseigen stof is. Men heeft zelfs het lef om bekende Nederlanders te charteren voor het aan die spuiten krijgen van het onwetende bevolkingsdeel. “Neem een spuit, omdat je het waard bent.”

  Wat zegt dit over onze overheid ? Opkomst-cijfers overdrijven, bijwerkingen niet noemen in de media en zgn. bekende Nederlanders inschakelen om het vaccin te promoten?

  Het ministerie van gezondheid, m.n. Ab Klink kan volstaan met het duidelijk maken van de ingredienten. Maar na talloze pogingen blijft hij doorverwijzen naar EMEA die slechts de algemene, oppervlakkige info geeft en niet ingaat op vragen over bv. MF59, waarvoor we doorgestuurd worden naar het RIVM, die ons vervolgens doorverwijsd naar de EMEA.

  Talloze vragen over ASO3 (MF59) in het Mex.griep vaccin en het bewezen feit dat dit onvruchtbaarheid veroorzaakt worden niet beantwoord!!

  Vragen aan het RIVM over het verschil tussen ethyl,- en methyl-kwik en wat dat doet in het lichaam worden ook niet beantwoord, netzomin als de vragen hoe schadelijk polysorbate 80, Triton X100 en formaldehyde zijn voor onze gezondheid.
  Dit zijn allemaal ingredienten van het Mex. griep vaccin !!!

  Stel concrete vragen over ingredienten van een vaccin en het RIVM en Ab Klink hebben of willen geen antwoord geven !!!

 20. Tijd voor Actie – Nu, Een Geweldloze Revolutie
  Of ben je het eens met de hele gang van zaken om je heen? Klaag je bijvoorbeeld nergens over en vind je dus alles goed wat er gebeurt? Je vertrouwt de politici want jij hebt hen immers zelf gekozen, toch? Daarmee vertrouw je dus het verhaal wat zij ons elke dag weer wederom op de mouw spelden? Als dat inderdaad zo is, na eigen onderzoek, en ik ga er van uit dat je niets zo maar aanneemt, dan kun je het gewoon zo laten. Maar bedenk dan wel dat je daarmee je kracht hebt weggegeven, de kracht die je mee hebt gekregen bij de geboorte. Maar als je het daar gewoon mee eens bent, en misschien wel is dat de gemakzucht in je, want ook dat komt voor, dan hoef je dus helemaal niets te doen! Laat het dan maar verder wegrotten, wat dat is wat wij allemaal dan feitelijk doen. Het systeem is immers al zo rot volgens mij, dat wij zelf al in een staat van ontbinding zijn. En alleen wij kunnen dat veranderen.

  Jij gelooft het systeem. Jij gelooft de politici. Jij gelooft de media. Jij gelooft de wetenschap. Jij gelooft de farmacie, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar als je ziet dat zij ons hand over hand in de ban gooit. Dat zij daarmee ons een kind van de angst maakt, dan moet je het misschien zelf veranderen. Maar enkel en alleen als je dat zelf vindt, anders hoef je dus helemaal niets te doen. Dan laat je het gewoon toe.

  Maar al je het er niet mee eens bent, als je niet in deze economie gelooft en dus ook niet in wat de politici erover verkondigen, dan moet je actief worden. Actief bij en in de basis. Want in de basis ligt ons eigen werklijke kracht. Maar ja, dan moet je wel zelf in actie komen. Zonder onze en dus jouw actie, geen verandering. Klagen brengt dus helemaal niets, als nog meer klagen. Dus pas als je ziet dat het moet veranderen dan moet je dus ook zeker niet meer stemmen op de populisten. Want ook zij gebruiken ons, voor hun eigen macht. En dat laatste zie ik alweer om mij heen gebeuren, immers de populisten winnen door jou. Daarmee geef je wederom je kracht weg aan hun en daar maken zij weer macht van. En ik neem toch maar aan dat jij, net als ik, in hun eigen kracht willen staan, toch?

  Daarom wordt het tijd voor actie en een geweldloze actie! Geweld brengt immers enkel en alleen geweld voort. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar de Tweede wereldoorlog, naar de Nazi’s, die ook nu weer de macht lijken te grijpen. En alleen jij kunt dat stoppen. Stoppen door geweldloos te zijn. Te werken uit je eigen kracht breng je een geweldloze revolutie voort. Werkend in het Nu! Want wij werken immers in het Nu, en niet in het verleden, en zeker niet in de toekomst! Want het verleden is hopelijk een goede les voor ons allemaal geweest, en de toekomst wordt pas goed als wij in het Nu, daar iets aan wilt doen.

  Ja dus wij nemen de macht over door in onze eigen kracht te gaan staan. En in de kracht beginnen wij met een staking van een uur per dag in alles wat je dagelijks doet.
  Als die ene uur geen verschil maakt, dan maak je er twee uur per dag van. Net zolang daarmee doorgaan todat zij, de door ons gekozenen, en zie je onze kracht daarin, dan kunnen wij met onze eigen kracht een wereld in Liefde scheppen. Een wereld waar wij allemaal recht op hebben. Een wereld zonder onnodige dure systemen. Een wereld zonder doden en slachtoffers. Een wereld zonder oorlog. Want een wereld in Liefde heeft dat allemaal niet nodig, en dat weten wij al in onze harten.
  Dus volg gewoon je hart naar een geweldloze revolutie!

 21. Ik werd ooit milieuactiviste genoemd. Geëerd en met stenen bekogeld. Een milieu-inspecteur werd ooit niet toegelaten voor inspectie bij een groot oliebedrijf en gaf deze aan dit in de publiciteit te brengen. Het antwoord van het te inspecteren bedrijf was: “Ga gerust uw gang. Er zal misschien enige dagen ophef zijn, dan verlagen we onze benzineprijs en de horde zal er meteen weer op afkomen en alles vergeten”.
  Ik voerde actie tegen een aluminiumsmelterij waar ook radioactief materiaal werd omgesmolten. Het aantal kankergevallen in de omgeving nam met sprongen toe. Binnen no time stond de nederlandse veiligheidsdienst op mijn stoep. om er achter te komen wie mijn contacten waren.
  Waar bleef de aanvankelijke steun van de mensen in de omgeving toen het op een rechtzaak tegen de smelterij aankwam????
  Ze lieten zich zoet houden en afschepen met een gratis wasbeurt voor hun auto en dachten niet meer aan de binnenbekleding van hun longen.
  Het bedrijfsleven in de omgeving liet zich afschrikken en monddood maken door het verhaal dat indien het wereldkundig zou worden dat in hun directe omgeving dergelijk materiaal werd versmolten,ze hun produkten niet meer zouden kunnen slijten.
  Zolang deze zelfzuchtige mentaliteit nog hoogtij viert in het menselijke massabewustzijn zullen alle machtsmaffiosie vrijelijk hun gang kunnen gaan en dat weten ze.
  Angst zaaien en een kluifje voor houden en iedereen loopt er weer achteraan.
  Daarom schieten we niet op.
  Tijdens mijn periode van actie zei een goede vriendin tegen mij: “Als je weer eens zo’n actie wilt voeren, zorg dan dat je éérst of het overgrote deel van de massa achter je hebt of de kleine groep van machthebbers, anders kun je succes wel vergeten”.
  Een waarheid als een koe.
  Een waarheid die vandaag de dag nog steeds geldt.
  Het is het bewustzijn van de massa dat moet veranderen om het tij te keren, maar dat bewustzijn is helaas in te grote dosis aan slaafsheid en angst ondergedompeld.
  Al zou de grote massa maar drie dagen alle slavenarbeid die van ze verwacht wordt als één man neerleggen, zo waar zou het keerpunt bereikt zijn.
  Drie dagen totale burgelijke ongehoorzaamheid wereldwijd, maar dan wel bewust en beschaafd, en de schijnbaar niet te breken macht is gebroken.

  Anne Helena

 22. @anne helena ik ben het helemaal met je eens alleen realiseer je dat millieu actiegroepen al lang en breed geinfiltreerd zijn door de elite en dus ook door hen worden aangestuurt .Ook de actie bereidheid van de wereld bevolking is niet echt hoog genoeg.Zuerst kommt das essen und dan die moral.En ook dat gegeven is al te bekent bij de elite.dus ieder voor zich ( in zijn eigen kracht ) en god voor ons allen

 23. Jaja Marcel,
  Zuerst kommt das Essen und dan die Moral…

  Alleen wordt ook dat eten al lang en breed verkloot met allerlei gifstoffen en aanverwante troep gelegaliseerd met E-nummers en weet al niet meer…

  Als inderdaad NIEMAND deze troep nog zou kopen voor een bepaalde periode (wat langer dan 3 dagen) dan zouden ze inderdaad goed schrikken en zich mogelijk bezinnen…

  Ondertussen komt ook de Codex Alimentarius heel dicht bij, misschien dat DAT iets is waar men wakker van wordt, anders kunnen ze letterlijk en figuurlijk ons ALLES door de strot duwen!

 24. @ rene dat bedoelde ik het eten wordt al beheerst door de elite.Op de hobby tuinders na ,hoewel daar vele een hoop insektisiden gebruiken .En ik hoop dat de mensen eindelijk wakker worden want veel tijd is er niet meer.Liefdevolle groet marcel

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.