Advertentie

De leeglopende WEF-hetelucht-ballon…!?


We plaatsen dit artikel van vorig jaar, gepubliceerd tijdens de WEF-show ’23, opnieuw. Het geeft aan hoe de ‘elite’ zichzelf in de voet schiet, door als ‘elite’ bijeen te komen, als ‘elite’ maatregelen zegt te gaan nemen.. Maar uiteindelijk zal het karakter van ieder van de deelnemers de doorslag geven..!! EGOÏSME… Deze mensen zijn stuk voor stuk tot ‘de elite’ gaan behoren, door hun graaiwerk, hun heb- en eerzucht. Voorop staan, gezien worden. Denk je nou écht dat deze mensen in staat zijn, BIJ EEN BÉÉTJE TEGENWIND, nog op koers te blijven..? En reken maar dat ze tegenwind hebben..!!

Herrn Klaus Schwab heeft in bedekte woorden al geklaagd, over het fenomeen ’tegenwind’… En ja, die komt nu, officieel getypeerd, door de pers en de social media, die het WEF wegzetten als ‘elite-oplichtersclub’….. Kortom.. De WEF-heteluchtballon loopt langzaam-maar-zeker LEEG..!!

* * *

 

De leeglopende WEF-hetelucht-ballon…!?

2023 © WantToKnow.nl/be
x

Dikke maatjes, Rutte en Schwab. Hier bij een prijsuitreiking aan Rutte. Het wordt steeds duidelijker, dat Mark Rutte en Sigrid Kaag het Nederlandse belang ondergeschikt makenb aan de WEF-belangen. Het lijkt er echter op dat het tij keert en ook Rutte & Kaag op hun tellen dienen te gaan passen.

De jaarlijkse WEF-hoogmis van hogepriester dr. Klaus Schwab zit erop. In Davos werd een korte slotverklaring afgelegd door WEF-president Børge Brende. Maar deze was een afspiegeling van een week in mineur, wat velen nog niet duidelijk in beeld hebben.. Ondanks de hoogdravende en zelfvoldane toespraken die dit evenement kenmerken en ondanks de aanwezigheid van Neerlands topdelegatie, van maar liefst 5 collega’s van Mark Rutte en de man zélf. In zijn verklaring kwam deze Brende niet veel verder, dan wat gepoch over enkele tientallen bedrijven die commissies hadden opgezet.

Her en der in de wereld worden -onder ‘auspiciën van het WEF, allerlei non-profit-organisaties opgericht om technologie, veerkracht en het obligate klimaat te verbeteren; maar dat is dan ook alles. Deze organisaties zijn lame-ducks.. Ze kunnen niets beginnen tegen de democratische parlementen! Maar na alle voorspellingen van dr. Klaus Schwab werd er nu toch minstens groot applaus verwacht voor de realisatie van het leggen van het wereldwijde fundament onder ‘Zu Greet Rizet’..

Maar behalve een regelmatig van vreugde kirrende Ursula von der Leyen, heeft niemand een glimp van die reset gezien. Trekken de ‘wereldtoppers’ hun keutels in en gaan ze op hun tellen passen.. Met bijvoorbeeld de dreiging van landverraad-beschuldigingen aan de horizon..?

Hoe werd het ons ook alweer voorgespiegeld..?
Dr. Schwab ‘himself’ had toch voorspeld, dat door Corona, zoals bij een pestuitbraak vroeger, de wereldeconomie in zou storten, of althans in ieder geval zwaar zou krimpen; bijvoorbeeld in Duitsland met maar liefst 30%..? En.. deze krimp zou een permanent karakter gaan krijgen. Waardoor de hieruit voortvloeiende enorme armoede, wij wereldburgers, het consumeren beu zouden gaan worden. Waarmee de weg zou vrijkomen voor zorg voor het klimaat en vele immateriële ‘weldaden’. Inderdaad: ‘Build Back Better’.. Daarbij zouden we dan ook nog eens ’n gigantische digitale revolutie gaan meemaken.

Niets daarvan heeft zich in de basis gerealiseerd. Veel gepraat, weinig praktisch vervolg.. En mocht het boek ‘The Great Reset’ van dr. Klaus Schwab getuigen van diens verregaande ziener-capaciteiten, dan had Davos dit jaar simpelweg één groot feest geweest, van vooral veel geslaagde starts van initiatieven. En.. zouden we niet ‘permanente vrijheidsbeperkende ‘coronamaatregelen’ krijgen afgekondigd? Elektronische, digitale paspoorten. Als ‘wapen’ tegen allerlei -al dan niet ingebeelde- ziekten..? Maar alles wat er te ontwaren was, waren privévliegtuigen en escortdames (HIER)..

De oorzaken van deze leeglopende WEF-ballon..!
Er zijn meerdere factoren aan te wijzen. Allereerst is het daarbij vooral van belang, dat je beseft, dat het gebruikelijk is, in de internationale politiek, dat topontmoetingen gepaard gaan met veel grootspraak vooraf.. Hoe meer de verklaring ronkt, hoe beter het voor de camera’s van de internationale pers overkomt. De Amerikaanse voormalige minister van Buitenlandse Zaken en klimaatgezant John Kerry, verwoordde dit opvallend duidelijk. ‘Wij zijn de uitverkorenen’, sprak hij de zaal apostolisch toe. Weinig verrassend voegde hij eraan toe, dat een mystieke interplanetaire kracht deze uitverkorenen die inspiratie heeft gegeven..

Kijk, ook de Nederlandse premier Mark Rutte.. Samen met vice-premier Kaag bezig, op geraffineerde, subliminale wijze, de Nederlandse burgers klaar te maken voor de ‘WEF-heerschappij’..!! Jouw premier óf ‘WEF-Clown Markie’..?

De goddelijkheid van deze uitverkorenen, deze leidende ‘gutmenschen’ is volgens Kerry dus niet ver meer weg… Maar de harde realiteit is dat wanneer al die goden van de berg komen, ze al lang vergeten zijn, hoe verheven ze wel zijn. Het eigenbelang is daarbij de grootste saboteur..! De politieke leiders denken dan alleen nog aan elke punt-achter-de-komma van hun eigen volgende kiespeiling. Deze hele club heeft een mega-EGO-manifestatie, waardoor collectief ‘hard-werken’, niet in de praktijk wordt gemanifesteerd. De bedrijfsleiders denk vooral aan hun bonus, afhankelijk van balanced scorecards en KPI’s.

Dit is allemaal niet nieuw, want preciés hetzelfde proces speelt zich af bij andere internationale topontmoetingen. Je kent ongetwijfeld die verklaringen, kéér op kéér, van de organisatie van diverse klimaattoppen. Zij stellen iedere keer weer vast, dat de doelstellingen van de vorige top niet zijn, noch wórden gehaald! Herinner je ook het valse prijsplafond voor gas dat de EU in stelling bracht, maar dat kan simpelweg kan worden opgeschort. Het is dus allemaal veel blah-blah, en weinig concrete invulling van ideeën en afspraken..!  Dit is -zoals gezegd-  sowieso al een zeer oude internationale traditie..!

Geloof het of niet, maar deze uitdrukking van het penetreren van kabinetten, is écht een uitspraak van deze ‘enge man’.. Hoe realistisch zijn zijn uitspraken, in relatie tot de macht van de vele, nationale parlementen en gezonder politici die deze stroming niet bekrachtigen noch bekrachtigen..!

‘Professor Klaus Schwab luchtfietser..’?
Dan is er een tweede zaak rondom dit WEF; namelijk een groot probleem met de realiteits-vreemde aannames/uitgangspunten van professor Schwab. Zijn centraal uitgangspunt is, dat hij de economie van de middeleeuwse pest als basis neemt om de gevolgen van corona in te schatten. Dat we in een totaal andere economie zitten, en het percentage doden totaal niet vergelijkbaar was met de pest, ontgaat de man volledig.

De door hem voorspelde ‘groot succes’ van de coronamaatregelen en de permanente angst bij de bevolking, zouden de basis van de permanente krimp in de economie zijn. En de afgeleide keuze van het volk, om ‘keihard minder te consumeren’.. (consuminderen). Niet zo verwonderlijk derhalve, dat Dr.Schwabs’ voorspellingen  er totaal naast zitten. De top van het bedrijfsleven en de politiek staat in Davos te juichen voor een zweverige gebuisde professor.

Dit werd treffend geïllustreerd door een vrouw, die met een gevlochten lampadaire op haar hoofd, rondliep in een volle zaal en uitkraamde dat we allemaal moeten healen om zo tot de Almachtige te komen. Daarmee ‘de weg van de niet-fysieke crisis te gaan, om zo onze plaats in de mensheid terug op te nemen’. En wat te denken van een boze Indiase vrouw, die stellig beweerde dat er in 2070 maar liefst 3 miljard mensen zouden wonen in onbewoonbaar gebied. Geen enkele eerbiedwaardige aanhoorder stond op, om haar te wijzen op de ongerijmdheid van haar beweringen.

Derde grote oorzaak voor het falen van het WEF is een naïef geloof in de sterke overheid. Voor Schwab zou de sterke overheid aan belang winnen na de COVID-corona-crisis. En met enige ironie kunnen we stellen, dat de weinige overlevenden van dit killervirus dankbaar zijn, dat die sterke overheden hun levens hebbenn gered. Wij denken daarbij dan aan krachtige overheids/gezondheidszorgbestuurders als Hugo de Jonge, Ernst Kuipers en gezondheidsexperts als Ab Osterhaus en die andere dierenarts, Marion Koopmans..

Het gaat er niet om DAT je een netwerk hebt, maar of de mensen daarin zich er niet áchter verschuilen en hun bijdrage leveren aan het REALISEREN van de doelstellingen van die ‘Crazy Doctor Schwab’

Het is niet cynisch meer, wanneer je zegt, dat deze overlevenden zelfs zó dankbaar zijn, dat ze op allerlei andere terreinen nu dolgraag nóg meer overheid willen. Toch? Het zou veel domme mensen, wél uitkomen als ze nóg minder zelf zouden hoeven nadenken en nóg meer zouden gecommandeerd om prikken te halen, mondkapjes te dragen en binnen te blijven, hoeveel narigheid je ook laat zien, als oorzaak van deze maatregelen.

De overheid is voor deze mensen de ultieme onfeilbare bestuurder, die het leven en de wereld controleert. Vooral op vlak van besmettelijke ziekten en klimaat. Maar deze groep is écht klein en het vertrouwen in de overheid krimpt als een wollen trui in heet waswater.. In zijn eindejaarsboodschap van 2021 gaf Bill Gates al aan, dat de verwachting -van een betrouwbaar-helpende overheid- totaal niet is uitgekomen. Integendeel.

De geloofwaardigheid van de overheid heeft door de verkeerde aanpak van corona wereldwijd een gigantische deuk gekregen. De politici doen hun uiterste best, het vertrouwen te herstellen; hetgeen maar niet wil lukken.Dat komt vooral door de waarheid áchter het spreekwoord ‘Vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard’. Eenmaal vertrouwen verloren, wellicht zelfs door MOEDWILLIGE MANIPULATIE, is voor altijd een wantrouwen, hoe klein ook..!

De natte droom van Schwab was… maar een droom..?!
In het geval van het WEF, komt het ook dat mensen mét deze Klaus Schwab geloven, dat de aarde en de mensheid intrinsiek kan worden bestuurd en gecontroleerd. En dus ook gemanipuleerd.. Maar de mens en de wereld zijn voorspelbaar geworden, gedrag is een resultante van téveel onmeetbare factoren.. Bestuurbaarheid van ‘het Volk’ is dus niet of nauwelijks mogelijk. De bizarre zelfoverschatting van de elite, loopt tegen de limieten van de realiteit aan.

Politici kunnen de aarde, het klimaat en de mensheid niet sturen naar hun plannen en hun wil. Laten we zeggen dat hen dát aspect van de goddelijkheid niet is gegeven..! In de natte dromen van Klaus Schwab kam hijzelf voor als de creator van de ultieme wereldregering. Hij als leider van die ‘gutmenschen’ die samen de overheden en de kabinetten zouden ‘penetreren’ om de aarde van de voorspelde ondergang te redden.

Het blijkt gewoon en vooral een ’technisch-onuitvoerbare kwestie’. Van die informele wereldregering is nooit iets in huis gekomen. De Rockefellers, Gates-familie, Bushes, Rothschild’s etc. ten spijt.. Dat deze elite een zéér kwaadaardige agenda wil uitrollen, is overduidelijk een feit, voor hen die hun werk hebben gedaan, om zichzelf goed te informeren. Maar waartoe is die ‘elite’ werkelijk in staat..? Een pestepidemie starten..?

WEF-organisatie directeur Børge Brende

Was dát de moderne pestplaat, in de vorm van de Covid-19-plandemie? Helaas, de halve wereld geprikt met een experimenteel mRNA-middel, maar de gevolgen zullen beperkt zijn.. Om de simpele reden dat ‘TRUTH WIL PREVAIL’.. De waarheid zal overwinnen. En ja, zelfs de WEF-president Børge Brende gaf het aan in zijn slottoespraak: deze wereld is zeer gefragmenteerd.

Dat ‘het Great Reset-plan’ minutieus over de wereld kan worden uitgerold, vergeet het maar. Heel het WEF is één grote mislukking aan het worden. Gelukkig maar, want veel democratische legitimiteit hebben Schwab en zijn kornuiten gewoon niet. We kunnen hen reduceren tot wat ze eigenlijk zijn: een stel peperdure druktemakers waar zowat alleen de Nederlandse regering, vooral in de figuur van de versleten Mark Rutte, voor in zwijm valt.

7 gedachten over “De leeglopende WEF-hetelucht-ballon…!?

 1. Het doel is dat niemand iets doet om onafhankelijk te worden. De maatschappij wordt verzwakt en ondergraven, zonder dat er werkelijk een crisis ontstaat. Problemen worden bewust enorm overdreven en als het dan meevalt gaat iedereen weer gewoon verder. Lekker bellen met je mobiel, uren lang. Dat heeft helemaal geen gevolgen, want je hebt een beschermend stickertje of één of andere steen voor bescherming.

  In feite gebeurt het tegenovergestelde. Er zijn meer mensen afhankelijk van de overheid dan ooit. Er zijn meer mensen afhankelijk van medicijnen, meer mensen depressief, chronisch ziek, onvruchtbaar. Afhankelijk van comfort en gewoontes. Afhankelijk van je mobiel. Over 10 jaar is iedereen debiel en steriel.

  Alles verloopt volgens plan. Ze hebben de tijd. Het onderschatten van je vijand is wel het domste wat je kunt doen. Onafhankelijk worden is de enige oplossing.

 2. Het doel is dat niemand iets doet om onafhankelijk te worden. De maatschappij wordt verzwakt en ondergraven, zonder dat er werkelijk een crisis ontstaat. Problemen worden bewust enorm overdreven en als het dan meevalt gaat iedereen weer gewoon verder. Lekker bellen met je mobiel, uren lang. Dat heeft helemaal geen gevolgen, want je hebt een beschermend stickertje of één of andere steen voor bescherming.

  In feite gebeurt het tegenovergestelde. Er zijn meer mensen afhankelijk van de overheid dan ooit. Er zijn meer mensen afhankelijk van medicijnen, meer mensen depressief, chronisch ziek, onvruchtbaar. Afhankelijk van comfort en gewoontes. Afhankelijk van je mobiel. Over 10 jaar is iedereen debiel en steriel.

  Alles verloopt volgens plan. Ze hebben de tijd. Het onderschatten van je vijand is wel het domste wat je kunt doen. Onafhankelijk worden is de enige oplossing.

 3. Oikos……dat er hier in dit landje weinig gebeurd in het openbaar, heeft vooral van doen met het gegeven dat alles wat er wèl gebeurt absoluut niet voor het voetlicht mag komen van Drol666……en die heeft de portefeuille van de media in zijn macht.
  (Mijn oma zou hebben gezegd…..ach gussie. Daar hebben we Drolletje 3. Vandaar deze afkorting )mijnerzijds…..maar dat terzijde.

 4. Oeps …verkeerde knop. Te vroeg verstuurd dus.
  In Frankrijk worden de 5G zendmasten stevig gesaboteerd.
  Hoor je niets over hier. Ook niet over de massale demonstraties in Frankrijk, Peru, Brazilië…… En waarom zou je demonstreren in een land als er doelbewust alles wordt doodgezwegen en belachelijk gemaakt door diezelfde media, omdat die volledig in handen is van die hoerenkast die voor regering wil doorgaan.

  Dan zoek je een andere weg .

  Er zijn initiatieven zat. Die zal ik hier niet uitstrooien met naam en toenaam om dit stasi-tuig, wat als factchecker opereert voor dit staatstuig, niet alles zomaar op een gesmeerde boterham aan te bieden.

  Wat ik wel weet……dit systeem staat op instorten, zowel financieel als bestuurlijk. Dit staatstuig heeft er in dit land met behulp van de route Minerva, Bilderberg, WEF, WHO, ongekozen burgemeestertjes en de verdere uitwas van die banen-carousel voor gezorgd dat alle strategische plaatsen bezet zijn door hun meelopers.

  Dat er geen kwaliteit in hoeft te zitten moge duidelijk wezen. Dat zie je aan het hele zootje onbeschoft met aan de top van het zootje onbeschoft Hugo de Jonge….. geflankeerd door een aartsleugenaar van de top van de Vereniging Van Dikkoppen, en nog iets van Drol666 wat alleen van arrogantie aan elkaar hangt.

  Dat ziet een heel groot deel van deze bevolking heus wel. In dit land van blinde volgers duurt het even voordat men wakker wordt……tot er te veel mis gaat……zoals Rusland, wat deze derde wereldoorlog in de kiem zal smoren. Als er duidelijk gaat worden op wat voor manier we besodemieterd zijn via die vunze mediapropaganda……..als het duidelijk wordt dat het bestuurlijke zootje het financiële element definitief naar de kloten heeft geholpen, en de pensioenpotten heeft leeggeroofd….en daarmee duidelijk maakt waarom ze zo graag dat digitale door niets gedekte geld aan een QR-pas willen koppelen.
  Hoe krijg je een bevolking aan de ketting?
  Zo dus misschien……?!…..en hoe leid daar de aandacht nou weer van af…….?!

  Daar komt bij dat er te veel aandacht is gaan ontstaan voor de onderbouwing van alle coronamaatregelen die nergens op sloegen.
  Voor de absolute onverschillige wreedheid van die lockdowns.
  Voor de gigantische schade die is aangericht op alle niveaus in deze
  Voor de manier waarop iedereen tegen elkaar is opgezet, uitgespeeld…..zodanig dat er geen zinnig gesprek mee te mogelijk is…….en dat vooral door de kritische en intelligente mens als debiele wappie weg te zetten…….terwijl er meer gevaccineerden dood liggen te gaan dan ongevaccineerden en de problemen uit de bijwerkingen godbetert nog jaren zullen voortduren.

  Hoe leid je daar de aandacht nou weer van af……?!

  Hoe leid je de aandacht af van de toeslagenaffaire die nog lang niet is verwerkt en opgelost?

  Hoe leid je de aandacht af van de pedofiele parasieten in deze regering……van dat Demmink gedoe? Het daaruit duidelijk geworden gegeven van de klassejustitie mbv pedofiele rechters?

  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit houdt geen stand. Den Haag is zichzelf in zijn burchten aan het terug trekken. Dat zootje onbenul denkt daar mee weg te komen……..?!………..nou…….veel plezier daar in je ondergrondse riool. We gaan het zelf wel doen. Zonder dat tuig. Gaarne beton er over.

  Uithuilen en opnieuw beginnen.

 5. Niets doen is geen optie per definitie.

  Ik doe wat ik kan vanuit mijn positie…..
  En dat is actie voeren op deze manier voor en met de groep mensen in Nederland, die wakker aan het worden zijn.

  Mijn dochter werd verkracht door vier man, in hun naamloze bedrijfsbus.

  De politie/recherge had nog een stapeltje op de plank liggen, welke onder dat gewicht zwaar door boog

  Foto’s van mogelijke daders werden niet vertoont. Dat mag niet meer wegens de wet op de privacy……..en tegenwoordig zouden ze hoogstwaarschijnlijk door de grondwet beschermd worden. Die is veranderd en je mag niets meer vinden van types die als man geboren zijn, want dat heet teugeswoordig discriminatie……..die zichzelf vrouw (willen) voelen, en daarmee kleedkamers van vrouwen zomaar kunnen betreden om hun miserabele perversiteiten te kunnen botvieren…….om maar een zijstraatje te nemen.

  Terug

  Wij zitten hier met een tot in het merg van haar wezen beschadigd kind.. ze haat zichzelf, snijd zichzelf in haar armen omdat de pijn vanbinnen daar (even) door ondergesneeuwd raakt……slaapt amper.

  Ze werd via een klasgenootje op de hoogte gebracht van middeltjes waardoor de pijn verdooft raakt.
  Extasy, snuss, coke, heroïne.

  We hebben onze handen vol aan de instanties in dit land, die zich daar wel even mee zullen bemoeien…….met al die druk op dat kind nog meer schade aanrichten…….een psychotherapeut ( 1 keer geef je je over) die dat kind met een emdr-tharapie de psychose in drijft op een zodanige manier dat de problemen zich niet verdubbelen

  1. maar vertienvoudigen.

   Het zoeken naar de juiste weg om dat kind uit dat diep ingevreten trauma te halen……..het vreet tijd, geld en energie. Evenzeer als het iedere keer weer in conclaaf moeten met types die hun diploma hebben van een cursus begrijpend kijken bij een stapel boeken.

   Dus nee……ik heb weinig tijd voor veel actie. Ben thuis nodig…..en daarbij komt dat ik niet geboren ben om de positie van Orban of Gideon te bekleden.
   Het komt ook wel goed zonder mij. Daar zijn de Orban ’s voor. Die zullen de wal zijn waar het schip op keert.
   En wij kunnen ze in de rug steunen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.