Advertentie

De zwendel doorgelicht voor 2009 en 2010!


Misschien heb jij een van deze laatste weken ook de e-mail van de Canadees Jean-Jacques Crevecoeur over de ontwikkelingen-achter-de-schermen in 2009 en 2010 onder ogen gehad. Het is een stevige beschouwing, in het Engels en met zóveel leads naar artikelen en sites, dat het je duizelt. Werk aan de winkel daarom voor WantToKnow..! Het artikel toont eens temeer het bestaan als sites als WantToKnow aan.

Veel van de onderwerpen die wij het afgelopen jaar, ons éérste jaar, hebben behandeld, komen terug en worden in een groter verband geplaatst. Vooral de vaccinaties spelen hierbij een grote rol, en deze rol is nog lang niet uitgespeeld,  zo verwachten wij en ook Jean-Jacques Crevecoeur bevestigd dit vermoeden.

Onze onvolprezen vertaler Jan Smith heeft zich de afgelopen 5 (!) dagen vastgebeten in de tekst van de e-mail die Jean-Jacques rondstuurde en hem prachtig vertaald. Ode aan Jan!
Ik kan je alleen maar aanraden zijn werk en onze keuze om dit artikel te plaatsen, te waarderen. VOOR JEZELF! De inhoud spreekt boekdelen, omdat het in simpele bewoordingen en in één oogopslag de pogingen blootlegt van een wereldelite om ons in angst en de touwtjes in hun handen te houden..!

Eens temeer wordt jij bekrachtigd in je rol van uniek-mens-op-deze-wereld. Wanneer je dát beseft, maakt jouw keuze wel degelijk uit, telt jouw stem wel degelijk EN ZAL DIE UITEINDELIJK DE DOORSLAG GEVEN.. Of om in de emotionele woorden van deze wetenschapper te spreken:

“DIT GAAT OM JULLIE LEVEN, ONZE VRIJHEID EN ONZE SOEVEREINITEIT! DE TIJD BEGINT TE DRINGEN!! Sta op! Ik smeek het je.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~XX

Jean-Jaques Crèvecoeur over 2009 – 2010

2010 © Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

Wetenschapper Jean-Jacques Crèvecoeur gelooft dat na de zwendel met het varkensgriepvaccin niets meer zal worden zoals het was.
Er is nooit eerder sprake geweest van een schandaal met een dergelijke omvang. Maar het aantal reacties erop is ook nog nooit zo groot geweest.

Jean-Jacques Crevecoeur

Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de corruptie in de gelederen van regeringen, media en farmaceutische industrie.
Wat voorheen werd gebagatelliseerd en afgedaan als ‘samenzweringstheorieën’,  wordt in toenemender mate herkend als feitelijkheden die nodig aan nadere parlementaire onderzoeken moeten worden onderworpen.

Mensen worden zich meer dan voorheen bewust van het feit dat zij en hun belangen niet door hun regering worden vertegenwoordigd, maar in een keurslijf worden gedwongen, ten faveure van de winst en macht van een internationaal collectief misdaadsyndicaat, dat is georganiseerd rondom Bilderberggroeperingen – die worden bezocht door hoge leden van de Vrijmetselarij – en die uit zijn op het uitbreiden van hun invloedsfeer ten koste van de rest van de bevolking.

Crèvecoeur zegt, dat 2009 een ‘prima jaar’ is geweest; hij waarschuwt dat we echter nog niet uit de gevarenzone zijn.

Het voornoemde syndicaat achter de zwendel met de varkensgriep, de klimaatverandering, en financiële ineenstorting gaat onverminderd door met het najagen van hun plannen voor een totalitaire wereldregering, in combinatie met een gelijktijdige drastische reducering van de wereldbevolking.
Hoewel ontzetting uit de macht mogelijk niet voldoende zal zijn voor het herstel van de goede rechtsorde, is dat wel een noodzakelijke voorwaarde. We kunnen dat in 2010 voor elkaar krijgen, door justitie en parlementsleden erop te wijzen dat ze hun werk moeten doen en de misdadige elementen achter de zwendel met de varkensgriepvaccins voor de rechter moeten brengen.

Neem even de tijd om de tekst van dit e-mailbericht te lezen en er evt. even op te mediteren en ook een blik te werpen op de vele verwijzingen die ik hier heb opgesomd. En belangrijker nog, stuur dit bericht door naar al je contacten, plaats het op jullie websites en blogs en vertaal het in zoveel mogelijk talen.

DENK NIET DAT WE UIT DE GEVARENZONE ZIJN MET HET VOORBIJGAAN VAN DEZE ZOGENAAMDE ‘PANDEMIE VAN HET H1N1-VIRUS’!

Dit is niet de tijd om rustig achterover te leunen en in slaap te sukkelen. De WHO en onze regeringen bereiden hun volgende aanval voor. In dit e-mailbericht staan enkele tips.

Dus als je wilt weten:

 • waarom het jaar 2009, na alles wat erover gezegd is, toch een “prima jaar” is geweest,
 • hoe de waarheid boven tafel kwam over de H1N1 grieppandemie, de opwarming van de aarde, de aanval op 11 september en over de rol van de media,
 • waarom we erin geslaagd zijn door onze gezamenlijke inspanningen de plannen voor een verplichte vaccinatie te ondermijnen,
 • waarom er niet wordt gerept over de honderden doden als gevolg van de vaccinaties (en die vormen helaas nog maar het begin),
 • waarom er bezorgdheid is ontstaan over het feit dat ‘Tamiflu’ meer dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, dan de varkensgriep zelf,
 • waarom we in de komende drie jaar een epidemie zullen meemaken van problemen met betrekking tot vruchtbaarheid en sterilisatie,
 • wat ons in 2010 nog te wachten staat en wat de mogelijke scenario’s zijn die op ons zullen afkomen,
 • waarom het microchippen van mensen in de komende jaren een belangrijk onderwerp zal worden,en nog belangrijker:
 • als je wilt weten welke acties er kunnen worden ondernomen om weerstand te bieden aan deze criminele waanzin en pogingen om onze vrijheid om zeep te helpen,

Lees dan dit bericht, en deel het met anderen, hoe meer mensenop de hoogte zijn van de plannen die de elite tegen ons smeedt, des te beter kunnen we onszelf voorbereiden en samenwerken..!
Dit is tevens de reden dat ik mijn activiteiten als trainer en leraar in Europa en Quebec met ingang van maart zal hervatten. Om alvast in te spelen op mijn gedetailleerde programma, dat binnenkort rondgestuurd zal worden, nodig ik jullie uit het schema, dat regelmatig zal worden geupdate, te raadplegen. Ik bezoek tussen 10 maart en 15 april  België, Zwitserland en Frankrijk. Na 15 april zal ik mijn ‘normale’ werkzaamheden in Quebec weer hervatten.

ALS JE DIT BERICHT NIET DIRECT VAN MIJ HEBT ONTVANGEN, SCHRIJF JE DAN IN OP DE MAILINGLIJST: (HIER) DIT GAAT OM JULLIE LEVEN, ONZE VRIJHEID EN ONZE SOEVEREINITEIT! DE TIJD BEGINT TE DRINGEN!!

Sta op! Ik smeek het je.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Montreal, 7 januari 2010

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Beste vrienden,

Het is inmiddels een gewoonte die ik sedert jaren koester; op het noordelijk halfrond, markeert de winterzonnewende de tijd waarop onze nachten weer korter beginnen te worden (de langste nacht duurt in Brussel, Parijs of Montreal bijna 16 uur) en de dagen gaan lengen. Voor mij betekent deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis dat de natuur mij de mogelijkheid biedt om te mediteren, te leren van het voorbije jaar en alles nog eens op een rijtje te zetten.
Jaren achtereen neem ik me steeds voor te ontsnappen aan de vele lawaaiïge en oppervlakkige feestjes waarop mijn aanwezigheid gewenst is, en mezelf terug te trekken, vaak in het gezelschap van mijn vrouw of een paar speciale vrienden.

2009: Uiteindelijk een mooi jaar!

2009 eindigde voor mij met het gevoel dat alles, na alle afgelopen ervaringen, nooit meer hetzelfde zal zijn. Je kunt uiteraard met gemak zeggen dat het afgelopen jaar moeizaam, pijnlijk, afschuwelijk en weerzinwekkend was, kortom: een rotjaar was! Ja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken, maar laat me de beroemde woorden van Richard Bach (1936) aanhalen die ik las in “Illusies van de Aarzelende Messias”: “Wat de rups het einde van de wereld noemt, noemt de Meester de vlinder.”

Vanuit het oogpunt van de rups, was er natuurlijk genoeg ellende voor de mensheid (of je nu een mak schaap bent, of een corrupte cynische leider, maakt geen verschil). Ik zal niet ontkennen dat ook ik diverse keren werd overmand door verdriet en ontmoediging. Maar door een stap achteruit te doen en de wereld opnieuw te bezien, maar nu als een geweldig podium waarop het de bedoeling is dat wij onszelf bewust ontwikkelen, verandert het beeld op overweldigend positieve wijze.

Door een stap achteruit te doen en de wereld opnieuw te bezien, nu als een geweldig podium waarop het de bedoeling is dat wij onszelf bewust ontwikkelen, verandert het beeld op overweldigend positieve wijze!

Bewijs

Gedurende tientallen jaren is slechts een klein deel van de mensheid ervan  overtuigd geraakt dat het globale systeem tot een machine is verworden die mensen en volkeren vermorzelt, ten voordele van een elitaire minderheid, die zich toelegt op het verwerven van meer en meer rijkdom die in slechts een paar handen terechtkomt.

Gaat in 2010 het doek definitief vallen voor Ab Osterhaus, de spil in het internationale vaccinatiespel?

Tot nu toe waren wij een minderheid die alle leugens, corruptie, complotten en samenzweringen aan de kaak stelden, die regeringen en supra-nationale instituties als de VN, de WHO, het IMF en de FAO uitbroedden tegen hun eigen landgenoten of de gehele wereldbevolking. Als wij durfden te wijzen naar een wet, een maatregel of een akkoord en wilden aangeven dat opnieuw een stukje van onze vrijheid en soevereiniteit (individueel of collectief) door hen was tenietgedaan, werden we uitgemaakt voor samenzwerders, revisonisten, aanhangers van complottheorieën, extreem linkse anarchisten, gevaarlijke agitators, sekteleden en zo meer (maak de lijst zelf maar af!).

De buitengewone verandering die het jaar 2009 ons heeft gebracht, is dat die vermorzelende machinerie was ingeschakeld met de verwachting dat de klus  spoedig geklaard zou zijn: met absolute macht als uiteindelijk resultaat. Om zich hiervan te verzekeren, werd het tempo van de machine nog wat opgevoerd om sneller haar doel te bereiken: nog meer leugens, malversaties en manipulaties overal ter wereld waren het gevolg. De baas van Hitlers propagandamachine, Joseph Goebbels, merkte ooit op: “Hoe groter de leugen, hoe beter hij werkt!” Gemeten naar wat we in 2009 hebben gezien, mogen we gevoeglijk aannemen dat hij het bij het verkeerde eind had.

Het doek valt voor het vaccinatieprogramma

In het geval van de H1N1-griep besefte een meerderheid dat er iets niet klopte aan het management van de zogenaamde crisis. En het honderden miljoenen dollars en euro’s verslindende propagandaprogramma, dat iedereen ervan moest overtuigen zich vooral te laten vaccineren, werkte voor geen meter.
In plaats daarvan hadden de propagandistische inspanningen juist een averechts effect. Miljoenen mensen kregen informatie die ze anders nooit hadden gekregen, en nu zijn velen ervan doordrongen dat een vaccin ook gevaarlijk kan zijn!!

Bovendien zijn steeds meer mensen zich gaan realiseren dat er sprake is van corruptie binnen de WHO en onder ambtenaren van allerlei gezondheidsdiensten. In dit verband is het interessant op te merken dat in niet minder dan zes landen, voor zover ik weet, stappen zijn ondernomen, of zullen worden gezet, om de vermeende corruptie in deze affaire te gaan onderzoeken:

 • Rusland, bij monde van Igor Barinov, die zelfs dreigde zich uit de WHO terug te trekken, vanwege het feit dat corruptie de overhand dreigt te krijgen (zie HIER)
 • Nederland, dat een onderzoek heeft gelast naar de handel en wandel van  Albert Osterhaus, sleutelfiguur in het pandemiedossier van de WHO, die persoonlijk honderden miljoenen euro’s heeft opgestreken met zijn afkondiging van een pandemie-alarm (zie: HIER)
 • Italië, waar een onderzoek wordt opgestart naar de vermeende corruptiepraktijken
 • Frankrijk, op initiatief van een aantal parlementsleden van de oppositie (zie: HIER ) ;
 • De Commissie voor Volksgezondheid van het Europees Parlement, voorgezeten door Dr. Wolgang Wodarg, die unaniem aandrong op een onderzoek naar het vermoeden van corruptie in de WHO-gelederen (zie: HIER) ;
 • Polen, dat, bij monde van de Minister voor Volksgezondheid, Ewa Kopacz en de Minister-President, geweigerd heeft de bevolking te verplichten tot vaccinatie (zie: HIER ).
 • Merk ook op dat [de Franse Minister voor Volksgezondheid], Roselyne Bachelot op maandag 4 januari 2010 (zie HIER ) voor de arrondissementsrechtbank van Parijs moest verschijnen om zich te verweren tegen een aanklacht aangaande poging tot vergiftiging (zie: HIER).

Maar heb jij er iets van meegekregen op radio en tv??

[Opmerking vertaler: Zij moest zich daags daarna, op 12 januari, ook verantwoorden voor de Commissie van Sociale Zaken van de Nationale Assamblee, voor het feit dat zij in allerijl kapitale contracten met farmaceutische producenten had afgesloten voor de aanschaf van, naar nu blijkt, overbodige en veel te grote hoeveelheden vaccins.  (HIER de lead)

Het is goed te kunnen vaststellen dat al deze klachten afkomstig zijn van gekozen politici (volksvertegenwoordigers en ministers). Het is moeilijk deze mensen te bestempelen als samenzweerders! Of sekteleden! In negen maanden tijd hebben de WHO en ambtenaren van gezondheidsdiensten meer geijverd voor een vaccinatieprogramma, dan alle vaccinpromotors bij elkaar in de afgelopen decennia. (Tegelijkertijd hebben deze volksvertegenwoordigers gelukkig hard gewerkt om ons te informeren en de basis te leggen voor massale bewustwording van het grote publiek!).

Hulde dus aan mensen als Sylvie Simon, Michel Georget, Raymond Hauglustaine, Marc Vercoutere, Christian Tal Schaller, Jean-Marie Mora, Jacques Viau en vele anderen, voor het feit dat ze lange tijd geleden reeds waarschuwden voor de nutteloosheid en gevaren van vaccinatie.

Maar ook heel erg bedankt, mevrouw Margaret Chan (Directeur-Generaal van de WHO), de heren Albert Osterhaus en Alain Poirier, de dames Roselyne Bachelot en Laurette Onkelinx en de heer Bruno Lina; heren en dames deskundigen en corrupte leidinggevenden van farmaceutische bedrijven: zonder jullie had het ons nogeens dertig jaar of meer gekost om hetzelfde hogere bewustzijnsniveau te bereiken op het gebied van vaccins en corruptie in de medische en farmaceutische wereld.

Hetgeen opnieuw aantoont dat schaduw en licht altijd samengaan bij het verhogen van het menselijk bewustzijn!
Laten we dat vooral niet vergeten!

* * * * * * *

XX

Het doek valt ook voor de ‘Opwarming van de Aarde’

In een ander geval, dat van de opwarming van de Aarde, kraakten hackers de servers van de CRU (Climate Research Unit – Instituut voor Klimatologisch Onderzoek), een van de belangrijke pijlers voor het verstrekken van informatie aan het IPCC (International Panel on Climate Change – Internationaal Panel voor Klimaatveranderingen) en publiceerden duizenden belastende e-mailberichten en documenten (hoofdzakelijk met betrekking tot programmacodes en grafieken), die tot 13 jaar terug gingen.

Deze documenten onthulden een wereldwijd netwerk van invloedrijke klimaatonderzoekers dat gegevens manipuleerde, sceptici uit de wetenschappelijke wereld buitensloten en hun metingen en softwareprogramma’s niet wensten te delen, ja, zelfs door belangrijke informatie te wissen, door manipulatie van publicaties alsmede de media (jawel), door het verdoezelen van gemaakte fouten, en meer van zulk fraais (voor een overzicht, zie: HIER )

[Opmerking vertaler: en kijk ook eens hier HIER]

De afgelopen jaren zijn er echter ook veel wetenschappers en journalisten geweest, die hebben geprobeerd ons wel van de juiste informatie te voorzien over de beschamende zwendelarij die rond het onderwerp van de opwarming van de Aarde speelt. (zie hiervoor de uitstekende documentaire van de BBC over het frauduleuze karakter van een aantal zaken met betrekking tot de opwarming: HIER ).

Niet dat er geen sprake zou zijn van enige opwarming, integendeel. Maar de oorzaken voor opwarming van de aarde hebben helemaal niets te maken met CO2-uitstoot van menselijke oorsprong. In het kort komt de stelling van deze wetenschappers neer op het volgende: (prima weergegeven in de voordracht van Professor Vincent Courtillot, Academie voor Wetenschappen in Parijs, zie HIER.

 • Temperatuurveranderingen op Aarde houden al sedert honderduizenden, zoniet miljoenen jaren verband met schommelingen in de activiteit van de Zon (de zonnecyclus bedraagt ± 11 jaar) en met fluctuaties in de omloopbaan van de Aarde rond de Zon (een langzaam verlopende cyclus van enkele duizenden jaren)
 • Doordat Galileo Gallilei rond 1600 nC een begin maakte met het documenteren van de zonneactiviteit (door het tellen van het aantal zonnevlekken), werd het mogelijk een wisselwerking vast te stellen tussen het aantal zonnevlekken (die een indicatie zijn voor de intensiteit van de zon) en de temperatuur op Aarde. (door de dikte van boomringen te meten en onderzoek te doen aan poolijs en sedimenten in de aardkorst). Met andere woorden: als de Zon warmer wordt, wordt het op Aarde ook warmer en omgekeerd. Dat heeft helemaal NIETS te maken met menselijke activiteit…
  (Opmerking vertaler: als je meer, dagelijks actuele, informatie zoekt over de zonneactiviteit, is een bezoek aan Spaceweather.com, daarvoor bij uitstek geschikt. HIER
  )
 • De door mensen veroorzaakte hoeveelheid CO2 bedraagt ongeveer  3% van de totale hoeveelheid op Aarde uitgestoten CO2. De oceanen, bossen en vulkanen zijn goed voor respectievelijk 40% en 57% van de totale CO2-uitstoot, (zie hoofdstuk 2 van het overzicht op deze .pdf-file: HIER).

Als we ons daarbij ook nog eens realiseren dat CO2 bij lange na niet het belangrijkste broeikasgas is, maar juist waterdamp, kunnen we ons  afvragen wat de werkelijke invloed van ons mensen op de opwarming van de Aarde is. (er bevindt zich ongeveer 50 tot 110 keer zoveel waterdamp in de aardatmosfeer dan de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2).
Een relatief simpel rekensommetje leert ons dan, dat het aandeel door mensen veroorzaakt CO2 slechts 0,06% van alle broeikasgassen bedraagt. Als er dus wordt gezegd dat we onze uitstoot met 10% moeten gaan verminderen, betekent dat in feite een afname van 0.006%!

En natuurlijk is en kan dit op geen enkele wijze als argument dienen om maar door te gaan met het vervuilen en vernietigen van onze ecosystemen. Laten we daar duidelijk over zijn.

 • Tot slot nog even dit: wetenschappers denken, en dat is inmiddels ook aangetoond, dat de opwarming juist de oorzaak is van de toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en niet omgekeerd. Hoe warmer het wordt, des te meer CO2 wordt er door de oceanen en bossen gegenereerd en als het kouder wordt, nemen ze dat weer op.
Bedoelde Al Gore met Global Warming wellicht de verhitte discussie die ontstaan als hij zijn mond opent?

Het ligt niet in mijn bedoeling het vraagstuk van de opwarming van de Aarde in een oogwenk op te lossen; het is slechts mijn bedoeling aan te geven dat het jaar 2009 wordt gemarkeerd door talrijke onthullingen, die tot op de dag van vandaag niet werden weerlegd (jawel, mede door de welwillende medewerking van de media), nadat sommige dames en heren uit de wetenschap betrapt waren op pogingen informatie te verdoezelen.

De authenticiteit van de aangetroffen documenten waaruit de manipulatieve handelwijze naar voren komt, is inmiddels door deskundigen bevestigd.

Als je weet dat de film van Al Gore (‘Een ongemakkelijk Waarheid’) in 2007 door het Britse hooggerechtshof werd veroordeeld, omdat er tenminste 11 grove fouten in voorkomen en om die reden niet op scholen mocht worden vertoond, geeft dat, in ieder geval voor mij persoonlijk, goede hoop op het feit dat het verspreiden van leugens in toenemende mate op moeilijkheden en protesten kan  rekenen (zie deze lead HIER).

Wanneer zullen hier volksvertegenwoordigers opstaan en vragen om onderzoeken naar de frauduleuze gang van zaken met betrekking tot de opwarmingsproblematiek? Wanneer zal men de fraude aan de kaak stellen van de op, naar nu wel duidelijk is, valse gronden opgelegde belastingen op de CO2-uitstoot? Als op een goede dag hackers de servers van de WHO en gezondheidsdiensten zullen aanvallen en alle fraude en misdadige leugenpraktijken over onze gezondheid aan het licht brengen, zal het interessant en leerzaam tegelijk zijn, de briefwisseling tussen Big Pharma enAlain, Roselyne, Laurette of Margaret te lezen!

* * * * * * *

De sluier over het dossier van 11 september 2001 valt weg

X
Het wordt met de dag moeilijker voor journalisten en regeringsleiders om nog serieus de officiële verklaring voor de gebeurtenissen op 11 september 2001 te onderschrijven. Sinds het uitkomen van het officiële eindrapport van de Onderzoekscommissie in 2004, en dankzij de vele vragen over het feit dat dit rapport nooit echt bekendheid heeft gekregen, wordt de roep om de waarheid te vertellen over die aanval in alle lagen van de samenleving luider.

Op 9 september 2008 waagde de Franse stand-up comedian Jean-Marie Bigard het, op de televisie de officiële versie van het verhaal in twijfel te trekken, waarna hij in de pers werd beschimpt en voor revisionist en ontkenner werd uitgemaakt! Maar een paar maanden later, in juni 2009, lanceerde hij zijn, inmiddels beroemd geworden, goed gedocumenteerde en humoristische video’s, die sindsdien door meer dan drie miljoen mensen werden bekeken (ga naar deze link HIER, het is zeker de moeite van het bekijken waard)

De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het tijdsbeeld van onthulling na onthulling!

Een paar maanden eerder had ook Marion Cotillard (Oscarwinnares in 2008 voor haar rol in de film “La Vie en Rose”) haar twijfels geuit over de officiële verklaring (hetgeen leidde tot vervolging wegens ontkenning van de aanslagen).

In september 2009 wraakte Mathieu Kassovitz de roemruchte officiële verklaring en hij werd openlijk vergeleken met Joseph Goebbels en ook uitgemaakt voor revionist.

Maar in dezelfde maand sloeg de bliksem pas echt in! John Farmer, belangrijkste adviseur van de 911-Commissie en mede-opsteller van het officiële eindrapport, dat inmiddels door honderdduizenden mensen wordt bekritiseerd, publiceerde een zeer verontrustend boek, getiteld, ‘Ground Truth’ (HIER de lead)

In dit saaie, doch zeer goed onderbouwde boek geeft hij toe dat de meeste conclusies in het officiële eindrapport gebaseerd zijn op valse informatie van de zijde van de Amerikaanse regering en de Krijgsmacht. Hij zegt niet met zoveel woorden wie er achter de aanvallen zaten, of wie goedkeurde dat alles ging zoals het gebeurde, maar dat geeft niet: de schade was daarmee al aangericht.

Hij bevestigt en bewijst dat dit rapport gebaseerd is op een groot scala van leugens die hun falende organisatie en incompentie moesten verbloemen (zijn versie).

We zijn dicht genaderd bij de onthulling van dit verhaal. Want een falende organisatie en incompetentie hebben nog nooit gebouwen doen instorten, of de vleugels van vliegtuigen doen verdwijnen, en zeker geen natuurkundewetten veranderd. Om jezelf te overtuigen van deze gegevens, moet je eens luisteren naar wat Amerikaanse architecten erover te melden hebben. Zij reizen de hele wereld rond om aan te tonen wat de officiële autoriteiten en media weigeren te erkennen.

Het voordeel van deze beweging, die alleen maar in omvang toeneemt (een van de betere sites over dit onderwerp vind je HIER en een mooie tv-documentaire kun je hier zien op YouTube), is dat er steeds meer mensen opstaan die beseffen dat een regering zeer wel in staat is een gebeurtenis, gericht tegen haar eigen bevolking, te ensceneren. (een bomaanslag of poging daartoe op 25 december j.l. is een goed voorbeeld van de manier waarop een lang van tevoren gepland incident plaatsvindt en het van tevoren beoogde excuus oplevert voor het nog verder beperken van onze individuele en collectieve vrijheden (voor gedetailleerde info hierover kijk op deze lead HIER). Zelfs Obama scheen niet in zijn nopjes te zijn over het feit dat de CIA dit groteske gebeuren op touw had gezet.

Wanneer we in staat zijn te beseffen dat een regering zich tegen de eigen bevolking kan richten door een aanslag, wordt het een stuk eenvoudiger zich voor te stellen dat diezelfde regering zou kunnen optreden tegen het eigen volk door middel van massale vergiftiging of verplichte, soms dodelijke, vaccinaties. Het individuele en collectieve bewustzijnsniveau stijgt naarmate die lui onze verworvenheden en vrijheid meer en meer proberen af te pakken. En dat is goed nieuws.

* * * * * * *

De sluiers over de ware aard van de media verdwijnen

x
Eerlijk gezegd denk ik dat dit HET grote voordeel is dat 2009 heeft opgeleverd. Talrijke burgers werd de ogen geopend door de prostituerende rol die de media spelen in de strijd om de overheersing van de wereld. Bij alle gebeurtenissen die ik hierboven heb genoemd, komt duidelijk naar voren dat de media in grote mate verantwoordelijk zijn (geweest) voor:

 • het in stand houden van de leugens en het opwekken van angstgevoelens onder de bevolking (angst voor virussen, angst voor de opwarming van de Aarde, angst voor terrorisme en nog veel meer);
 • het toedekken van corruptiezaken en omkoopschandalen (behalve ARTE, Le Parisien, Der Spiegel, France-2 en andere onafhankelijk media, die het waagden vragen te stellen over belangenverstrengeling, corruptie en verschil van mening in wetenschappelijke kringen met betrekking tot de grieppandemie, de opwarming van de Aarde of 11 september);
 • het in diskrediet brengen, aan de schandpaal nagelen, vals bejegenen en belachelijk maken van individuen en groeperingen die tegen de stroom in durven te zwemmen en vragen stellen die iedereen zich eigenlijk zou moeten stellen;
 • het afleiden van de publieke aandacht van kritieke onderwerpen, door het aanbieden van programma’s die bol staan van sensatie, smakeloos vermaak en stomzinnige non-informatie.

Zoals ik al opperde in een van mijn voorgaande e-mails: “Je kunt een tijdje liegen tegen een paar mensen, je kunt soms ook liegen tegen iedereen, maar je kunt niet de hele tijd liegen tegen iedereen. Dat is de val die de media voor zichzelf hebben opgezet. De doodsstrijd van de mediawereld, zoals wij die kennen, vordert gestaag.”

De lessen uit het jaar 2009

x
Ondanks alle voorvallen, merk je wel dat ik nog steeds erg enthousiast ben. Terugkomend op het hoofddossier, dat me gedurende de laatste vijf maanden van 2009 zo heeft beziggehouden, maak ik hieronder de balans op:

 • Met betrekking tot programma’s van Westerse regeringen om ons op te zadelen met gedwongen vaccinatiecampagnes, kunnen we met trots vaststellen dat we behoorlijk succesvol zijn geweest. Ondanks onze beperkte financiële middelen, dankzij de tijd die we besteedden aan onderzoek en inlezen, door middel van het verzenden en doorzenden van belangrijke publicaties, hebben we voor elkaar gekregen dat ALLE regeringen hun projecten introkken, danwel afzwakten.
  Zelfs in die mate, dat ze hun doelstelling van vaccinatie van hele bevolkingsgroepen loslieten en zich nu inspannen de schuldvraag van de besmette vaccins en vele dodelijke slachtoffers die daardoor vielen, in de schoenen van andere landen te schuiven;
 • Ik verberg niet dat ik erg verheugd ben dat ik me met lichaam en ziel heb ingezet voor deze strijd. Ook al leed ik, gelijk anderen, enige nederlagen (in de vorm van financiële terugval, beschimpingen, verbale lynchpartijen door de media en bedreigingen). Ik ben ervan overtuigd dat ik heb meegeholpen aan de redding van vele levens. (Ik ontving duizenden dankbetuigingen over dit onderwerp). Ik durf inderdaad te spreken van ‘het redden van levens’, omdat sommige e-mailberichten die ik ontving, een werkelijkheid aan het licht brachten die voor veel mensen een stuk minder plezierig werd nadat ze zich hadden laten vaccineren.
  Van al het bewijs over negatieve bijwerkingen en sterfgevallen, zal ik er twee citeren van inwoners uit Quebec (zie onder). Als je die verhalen leest, wordt duidelijk dat niemand eigenlijk van plan is zich ooit nog te laten vaccineren. En van velen die het toch hebben laten doen, mag worden aangenomen dat ze de komende maanden in angst zullen doorbrengen…
 • De analyse van honderden verklaringen, onder andere van ambtenaren van gezondheidsdiensten uit verschillende landen (behalve Polen), heeft me van een ding wel overtuigd: onze gezondheid is wel het laatste waarover die elite zich zorgen maakt. Waar ook maar enige twijfel rees over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins, werd die onmiddellijk van tafel geveegd, zonder dat men ook maar aanstalten maakte die twijfels te onderzoeken.
  Aan de andere kant werden meldingen van serieuze bijverschijnselen, die na een paar minuten, uren of pas na enkele dagen optraden, snel onder diezelfde tafel geveegd en begon de hele lithanie over de hoge mate van veiligheid en risicoloosheid wwer van voren af aan. Ik hoorde voortdurend uitlatingen als “het verband tussen vaccinatie en bijwerkingen kan niet worden bewezen” of “de persoon had al andere ziekteverschijnselen en zou toch al sterven.”

Maar laat ons niet te lang stilstaan bij deze overdenkingen. Laten we ons liever richten op de factoren waardoor we de overwinning in de wacht hebben kunnen slepen, ondanks het onevenredige verschil tussen de kracht van de beweringen en de bron ervan.

Sommigen die ervoor kozen zich niet te laten vaccineren, want:

 • ze hadden al persoonlijke ervaring, of kenden mensen in hun omgeving, met bijwerkingen als gevolg van eerder vaccinaties, waardoor ze ervan doordrongen raakten te kiezen voor de natuurlijke manier van immunisatie, in plaats van te moeten lijden aan (soms zeer ernstige) complicaties van vaccinatie, die veel minder onbetekend bleken dan men ons voorspiegelde; of
 • ze beschikten reeds in een vroeg stadium over informatie aangaande de (algemene) gevaren van vaccinaties. Hun houding ten opzichte van de zogenaamde griepdreiging is niet veranderd, omdat ze de kans om ziek te worden door de mogelijke gevaren van vaccins hoger achten dan die van de griep zelf; of
 • ze wisten van de zwendelarij die vaccinatie in het algemeen is, al sinds de ontdekking ervan door Louis Pasteur. Voor hen kan niets ter wereld ervoor zorgen dat ze hun mening herzien, zelfs wanneer de pandemie echt blijkt te zijn, omdat ze nu eenmaal weten dat vaccins niet de voordelen bieden die worden beloofd; of
 • ze hadden een kritische kijk op de media en luisterden noch keken naar, of lazen al heel lang niet meer over de berichtgeving in de media. Ze laten zich zodoende niet meer beïnvloeden door de dagelijkse stroom van agressieve propaganda die gericht is op het scheppen van een collectieve staat van angstpsychose over de griep; of
 • ze namen een actieve houding aan ten opzichte van informatie. In plaats van dat ze de voorgekookte verhalen over zich heen laten komen, gaan ze zelf op onderzoek uit (in boeken, op bijeenkomsten of op nieuwssites op het internet), of
 • ze hebben een gezonde dosis scepsis ontwikkeld als gevolg van de zwaar overdreven hype, en ervoor gekozen uit principe geen enkel vertrouwen te hebben in opdrachten van de regering, zonder ook maar iets over het onderwerp te weten, zonder er ook maar iets over te willen aannemen. Zoals een vriend van mij laatst opmerkte: “Als de overheid zegt dat je rechtaf moet, ga dan maar naar links. Dan weet je zeker dat je de juiste beslissing hebt genomen!”

Zij zijn het, in mijn optiek, die deze strijd om informatie aan de overwinning hebben geholpen. Ik geef hieronder een aantal tips die me te binnen schoten tijdens deze analyse. Maar alvorens een strategie te bepalen, maken we eerst nog even de inventaris op.

* * * * * * *

Had ik gelijk met het doen van alarmerende voorspellingen?

X
Ik ben geen ‘Madame Soleil’ de waarzegster, die maar in haar grote glazen bol hoeft te kijken. Toch nam ik in de herfst van 2009 een risico door zeer alarmerende voorspellingen te uiten (lees hiervoor de oude e-mailberichten op mijn website: HIER).

Sommigen leverden kritiek op mij door te zeggen dat de aangekondigde catastrofe op het gebied van de volksgezondheid en de massale sterfte niet hebben plaatsgevonden. Ik kondigde ook een gedwongen vaccinatiecampagne aan, die uiteindelijk ook nergens echt doorzette. Had ik het bij het verkeerde eind gehad? Was het verkeerd dergelijke aankondigingen te doen? Terugkijkend ben ik er nu van overtuigd dat ik er destijds op deze manier goed aan heb gedaan.

2009 Was het jaar van de massale vaccinaties. De omwenteling gaat in Nederland gepaard met de krampachtigheid van de overheid om een reclamebureau in te gaan zetten om de vaccinaties te promoten..!

Eigenlijk voel ik nu een beetje als de profeet Daniël, die zijn beklag deed tegenover God, omdat hij door het volk was uitgelachen om het feit dat geen enkele van zijn apocalytische voorspellingen was uitgekomen. God antwoordde hem doorte zeggen dat het door Daniël zelf kwam, omdat de mensen door zijn voorspellingen gewaarschuwd waren geweest, waardoor zij een mentaliteit-verandering hadden ondergaan en anders waren gaan handelen, waarmee ze al het ongeluk ontliepen, dat zich anders wel degelijk zou hebben voorgedaan.
Maar begrijp me goed: natuurlijk zie ik mijzelf niet als een profeet of reddende engel, en ik beweer al helemaal niet dat ik het voorrecht zou hebben om met God te mogen commmuniceren. Ik vind het echter wel een toepasselijke analogie.

Een aantal van ons hebben posities ingenomen in de voorste gelederen van het protest dat werd doorgegeven door honderden websitebeheerders, duizenden leraren, gespreksleiders en therapeuten en nog eens honderdduizenden anonieme mensen. Als we de plannen voor de dwangmatige vaccinatie van grote bevolkingsgroepen niet in het volle licht hadden gebracht, zou dat geen enkele reactie teweeg hebben gebracht en zouden mensen zich in groten getale gedwee naar de vaccinatiecentra hebben laten sturen, als vee dat naar het slachthuis moet. Dus, ja, gelukkig hebben we dit plan voor massale vaccinatie weten te ontregelen en daarvan is bewijs. Anders was het allemaal gewoon doorgegaan.

Wat betreft de ramp met de volksgezondheid? Heb ik overdreven? Het is jammer genoeg nog te vroeg hierover al een oordeel te kunnen vellen. Als je de voornaamste media moet geloven, is er in de nasleep van de vaccinaties nooit sprake geweest van enig probleem. En er wordt ons verzekerd (voordat er ook maar één serieus onderzoek naar is gedaan) dat de weinige problemen die gemeld zijn, ‘geen enkel verband houden met vaccinatie’.

In de rest van de wereld gaat alles naar wens. Wat mij betreft deel ik dit hypocriete en misdadige pseudo-optimisme in het geheel niet. In dit opzicht nodig ik je uit een getuigenverklaring te lezen die ik onlangs ontving van een van mijn correspondenten die als farmaceutisch techneut werkzaam is in een ziekenhuis in Quebec. Lees zijn relaas, dat nauwelijks drie maanden na de vaccinatie van het medisch personeel, werd geschreven. Het is een zéér inspirerend relaas:

“Ik werk sinds 2008 in een ziekenhuis als farmaceutisch techneut. Na uw optreden op ‘LCN (Quebec TV channel)’, besloot ik wat onderzoek te doen aan het vaccin, omdat ik wist dat ik met zekerheid zou behoren tot de groep die als eerst zou worden gevaccineerd. Wat ik toen ontdekte, weerhield me ervan mij te laten vaccineren. Ik lichtte mijn collega’s in en waarschuwde hen voor het gevaar. Maar na me te hebben aangehoord, renden ze allemaal weg om zich toch te laten inenten uit angst voor dit op zichzelf niets voorstellende griepje! Dat alles ondanks het feit dat we in de zomer al veel spoedgevallen hadden gehad en slechts een techneut een beetje ziek was geworden!

Vandaag, 4 januari 2010, is er nog slechts een handvol van ons overgebleven die het vaccin hebben geweigerd en niemand is ziek geworden of is op dit moment ziek. We zijn allemaal gezond, afgezien van wat vermoeidheid als gevolg van de vakantie (haha)! Het probleem is echter, dat tenminste de helft van de gevaccineerden nu wel problemen hebben. Velen lopen constant te hoesten, hebben griepachtige verschijnselen, lijden aan hoofdpijn, voortdurende tandpijn, maagpijn en hebben ademhalingsprobleem…

Een van mijn collega’s, die vroeger last had van bloedarmoede, begon kort na de inenting te bloeden onder haar vingernagels en ze moest er naderhand vier van missen! Natuurlijk legde niemand de schuld bij het vaccin! Ik ben nu begonnen met het nauwkeurig in de gaten houden van de gezondheidstoestand van mijn collega’s die als eersten in Quebec werden gevaccineerd. Voor zover ik weet, was ons ziekenhuis het eerste dat het vaccin aangeleverd kreeg. (het ‘Arepanrix GSK met het ‘vervloekte’ Squaline ASO3, duidelijk vermeld op de doos, in tegenstelling tot Thimerosal).

Bovendien zag een broer van een van mijn kennissen in Quebec zijn negen maanden oud dochtertje vijftien dagen na de vaccinatie overlijden, terwijl haar broertje van twee een omvangrijke huiduitslag kreeg, die leidde tot intensieve behandeling in het ziekenhuis. Sindsdien heeft het kind een eindeloze lijst met voedingsmiddelen die het niet meer mag eten (hij heeft meerdere allergieën ontwikkeld). Zijn zusje ligt nu op het kerhof, waar ze gezien haar leeftijd natuurlijk helemaal niet thuishoort.”

Tot zover zijn verhaal; nu heb ik het nog niet gehad over de honderden zwangere vrouwen die een miskraam kregen in de uren na de vaccinatie.

Denk je nu echt dat de gezondheidsautoriteiten de betrouwbaarheid van het vaccin in twijfel trokken, na het overlijden van het meisje uit dit jonge gezin? Denk je nu werkelijk dat de media zich op de voordeur van de ongelukkige ouders hebben gestort, zoals ze steeds deden als er weer iemand aan de H1N1-griep was overleden? Absoluut niet!
Als de dood had kunnen worden gebruikt voor de verkoop van vaccins, zou het journaille zich als een stel uitgehongerd aasgieren op het incident hebben geworpen. Maar als het sterfgeval twijfels doet rijzen aan de veiligheid van de vaccins, zijn al die aasgieren in geen velden of wegen meer te bekennen om het publiek te waarschuwen voor de gevaren van het spul.

Om kort te gaan en terugkomend op de ramp voor de volksgezondheid, denk ik dat alles binnen een jaar wel duidelijk zal worden. De bekentenissen die op 7 januari j.l. werden geuit door het ‘European Medicines Agency’ maakten me woedend: de slachtpartij die wij aankondigden, vindt op dit moment plaats. Lees het zelf maar: als ik erop blijf hameren dat ze ons voorliegen en ons belachelijk maken, druk ik me nog gematigd uit. Regeringen vermoorden ons in koelen bloede, gewoon uit nonchalance (zie de lead HIER).

In werkelijheid vrees ik dat het aantal patiënten met uiteenlopende ziekteverschijnselen tenminste 50% bedraagt van alle gevaccineerden. Ik roep nog eens in herinnering, voor zover dat nodig is, dat het percentage aardig overeenkomt met de 25% van alle 730.000 militairen die tegen anthrax werden gevaccineerd met een vaccin dat ook squaline bevatte en die in de maanden volgend op de vaccinatie te maken kregen met het verschrikkelijke Golfoorlog-syndroom.

Dit syndroom karakteriseert zich door afwijkingen in het zenuwstelsel, als chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsstoornissen, problemen met het geheugen en hersenkanker, maar ook door het ontstaan van auto-immuunziekten als fibromyalgie, progressieve degeneratie van de motoriek en stoornissen bij de voortplanting in de vorm van afname van de vruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen bij een groot gedeelte van de door hen verwekte kinderen.

Ik herinner mij ook dat 19 jaar na de eerste Golfoorlog, meer dan 450.000 troepen (met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar) met pensioen moesten als gevolg van gezondheidsproblemen. Normaal gesproken verwacht men helemaal niet dat een dergelijk groot aandeel (60%) van patiënten voorkomt onder zulke jonge mensen, die zo moeten lijden dat ze door de regering moeten worden betaald! Wat hadden ze gemeen? Twee cocktail-injecties met tien verschillende vaccins, waaronder eentje dat Squaline bevatte, met een interval van drie weken. Hetzelfde Squaline dat onze regering ons gaf als eindejaarscadeautje van 2009 (zie in dit verband mijn artikel over Squaline HIER).

Nog even terug naar de ramp met de volksgezondheid: ook over twee of drie jaar zullen we hiervan nog de gevolgen zien: als de babytjes ter wereld komen die werden verwekt door in 2009 gevaccineerde ouders, en in veel gevallen tekenen vertonen van monstrueuze misvormingen, aangeboren afwijkingen en/of in ontwikkeling achtergebleven hersenen en organen.
Tenzij er natuurlijk wordt ontdekt dat er sprake moet zijn geweest van een onvruchtbaarheids-epidemie bij de mannen en vrouwen die zo onvoorzichtig waren zijn geweest zich te laten vaccineren.

Uiteraard zal opnieuw niemand ons oude vertrouwde vaccin met squaline in twijfel trekken, omdat laboratoriumproeven, voorafgaand aan het op de markt brengen van het spul, geen aantoonbare bijwerkingen had op de vruchtbaarheid. Een volstrekt misleidend argument, als we weten dat die klinische proefnemingen gemiddeld slechts enkele weken in beslagnemen, terwijl deze bijwerkingen niet eerder kunnen worden vastgesteld dan maanden of zelfs jaren later!

* * * * * * *

Wat staat ons te wachten in 2010?

X
Wat staat ons nu in 2010 te wachten? Zal ik nog eens het risico nemen door het doen van voorspellingen voor dit jaar? Maar natuurlijk, hoewel ik me ervan bewust ben dat het een moeilijke en riskante onderneming is.

Sinds ik mij heb teruggetrokken uit het openbare leven, ben ik toch doorgegaan met het lezen en analiseren van documenten met betrekking tot de roemruchte affaire van het H1N1-virus. Wat zijn de feiten die mij opgevallen zijn? Er zijn er vele, hier is een lijstje:

 • Margaret Chan, Algemeen Directeur van de WHO, kondigde aan dat de pandemie tot 2011 zou voortduren (hetgeen bewijst dat gek zijn niet per se dodelijk hoeft te zijn… (zie HIER);
 • Oekraïne kreeg in november 2009 te maken met een epidemie van een extreem dodelijke longziekte (de dood trad binnen 24 uur na diagnose in). Volgens autopsierapporten verschilden de symptomen met die van de griep en het virus dat de longen had aangetast verschilde ook van het H1N1-virus. Maar de combinatie van die twee was buitengewoon dodelijk. (HIER de lead) ;
 • Maar wat zo verontrustend is aan het geval in Oekraïne, is dat twee maanden van te voren Interpol (in Warschau op 29 en 30 september 2009) aan zes landen in Centraal en midden-Europa had voorgesteld een oefening te organiseren met een gesimuleerde terroristische aanslag met biologische middelen op…
  Oekraïne, een aanval waarin de ‘terroristen’ een methode zouden gebruiken voor het verspreiden van een virus dat longaandoeningen veroorzaakt door inademing (zie HIER). Twee maanden later, verklaarden duizenden inwoners van Oekraïne schriftelijk, dat ze een paar dagen voor de uitbraak van de dodelijke epidemie van de longpest, ’s nachts laagvliegende vliegtuigen hadden waargenomen. Toeval?
 • Dr. Taubenberger, die ik sprak tijdens verscheidene van mijn lezingen, is hoofd van het laboratorium van het Amerikaanse leger voor Moleculaire Pathologie. Hij was het die in 2004 longweefsel nam uit het lichaam van een Inuit, die in 1918 was gestorven aan de beruchte Spaanse griep. Dat weefselmonster diende voor het doen herleven en recombineren van de dodelijke stam van het fameuze pandemische virus (met assistentie van het laboratorium van de CDC (Center for Disease Control).
  Wat ik hier zeg, heeft niets te maken met de roddelpraatjes die op het internet de ronde doen: dit onderzoek was het onderwerp in verschillende wetenschappelijke artikelen  in het gerespecteerde medische vakblad ‘Nature’ (Taubenberger, Jeffrey. « Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes ». Nature. 437, pp 889-893 (2005)) and in Science (Tumpey, Terrence. « Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus ». Science. 310, pp 77-80 (2005)).
  Het is op zich al heel erg raar, dat uitgerekend het leger en de CDC tijd en geld stoppen in een project voor het doen herleven en recombineren van een reeds lang geleden uitgestorven virus dat verantwoordelijk is geweest voor de dood van 20 tot 60 miljoen mensen;
 • Diezelfde professor Taubenberger heeft zojuist de resultaten gepubliceerd van de autopsies die hij tussen mei en juli 2009 in de omgeving van New York uitvoerde op de eerste dodelijke slachtoffers van de H1N1-griep.
  Twee vragen komen in mij op:
  1. waarom wordt het juist deze man gegund autopsie te verrichten op de eerste slachtoffers van de nieuwe griep, terwijl dit gebied geografisch gezien niet eens tot zijn dagelijkse werkgebied of jurisdictie behoort?
  2. En waarom wachtte hij tot eind november met het bekendmaken van resultaten van een onderzoek dat hij al in mei had uitgevoerd?

In het bijzonder omdat de conclusie van zijn onderzoek was dat de slachtoffers niet waren gestorven ten gevolge van de griep (joh, echt waar?), maar aan een longziekte die heel erg lijkt op die waaraan de Oekraïners nu massaal doodgaan!!! (HIER de lead). Is Oekraïne mogelijk als proeftuin gebruikt voor het uitproberen van een toekomstige  besmetting op grotere schaal?

 • De WHO gaat ondertussen vrolijk door met het aanbevelen van ‘Tamiflu’, als middel in de strijd tegen griep en griepsymptomen. Roselyne Bachelot, heeft plichtsgetrouw aanbevolen dit nutteloze, gevaarlijke en dodelijke vergif systematisch voor te schrijven aan iedereen die symptomen van de griep heeft. (zie deze .pdf).
  Als je weet dat onomstotelijk bewezen is dat ‘Tamiflu’ niet helpt (zie de artikelen over ‘Tamiflu’ op mijn website HIER (en het artikel HIER op WanToKnow.nl)), kun je vraagtekens plaatsen bij de motivering van een dergelijke maatregel. Als we weten dat ‘Tamiflu’ vaak binnen het uur na toediening, allerlei infecties teweegbrengt en accute problemen met de ademhaling, die de dood tot gevolg kunnen hebben, (zie deze lead) is het alleszins redelijk vraagtekens te plaatsen bij de misdadige bedoelingen achter deze maatregel. (zie ook deze lead HIER)
  Ik kwam onlangs een laboratoriumonderzoek tegen dat heeft aangetoond dat het antivirus juist de kwaadaardigheid van het H1N1-virus aanwakkert
  (zie deze LEAD).
  Alles gelezen hebbende, ben ik er inmiddels van overtuigd dat de slachtoffers van dit zogenaamde ‘nieuwe grieptype’ (juist die mensen, die gewoonlijk nooit griep krijgen) gewoon het slachtoffer zijn geworden van ‘Tamuflu’, en dat is de reden waarom ons is verteld dat die griep met name jonge kinderen en gezonde volwassenen treft! (maar niet heus dus!)
 • Verschillende landen, waaronder de VS en Groot-Brittannië, overwegen nu nieuwe wetgeving die de regering de mogelijkheid biedt, in hun ogen  subversieve websites te censureren of zelfs te verbieden. (zie o.a. DIT ARTIKEL);
 • Het bedrijf ‘Verichip’ heeft aangekondigd dat het de strijd heeft gewonnen om een patent op een microchip die kan worden geïmplanteerd, waardoor de aanwezigheid van H1N1 in het lichaam kan worden opgespoord. Deze aankondiging dateert van 21 september 2009 (zie deze lead).
  Maar het bedrijf heeft ook haar naam veranderd in ‘Positive ID’ (om ons de sinistere reputatie van de chip die ons transformeert in makkelijk te hanteren vee, te laten vergeten) Het bedrijf bereidt zich voor haar marktaandeel in de medische sector drastisch uit te breiden. (zie deze lead);
 • ·Op de Klimaattop in Kopenhagen werd in nagenoeg alle vergaderingen gesproken over een aanbeveling voor het drastisch reduceren van de wereldbevolking (zie HIER )
 • Op 25 december 2009 ging een Nigeriaanse passagier, die bekend stond bij FBI en CIA, aan boord van vlucht 253 van Amsterdam naar Detroit. Maar niet door de gewone paspoortcontrole en zonder zijn paspoort te af te geven bij het instappen (want dat heeft hij niet) en dankzij de welwillende medewerking van een man van Indiase afkomst die hem op het vliegveld vergezelde en nadien spoorloos is verdwenen. (zie HIER).
  Maar ‘heel toevallig’ probeerde die VIP-passagier enkel uren later het vliegtuig op te blazen (of deed alsof hij dat van plan was). De onmiddellijke reactie van regeringszijde?: invoering van nog meer veiligheidsmaatregelen voor passagiers en bagage, die opnieuw een verdere inbreuk vormen op de persoonlijke vrijheid.
  Wat te denken van het scannen van passagiers? Tot grote vreugde van het personeel van luchthaven en veiligheidsdiensten staan we nu allemaal in ons nakie… Stelletje voyeurs!

* * * * * * *

Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

x
Op grond van bovengenoemde informatie is een aantal verschillende draaiboeken mogelijk. Om een beetje een beeld te krijgen, ga je gewoon in de schoenen staan van de personen die de griepvoorstelling hebben bedacht en opgevoerd. Als ik degene zou zijn geweest die achter dat duistere plan zat, zou ik, met het oog op het mislukken van de verplichte inentingen, ongeveer als volgt te werk gaan:

 • Ten eerste, zekerstellen dat er niet meer door de media zal worden gelekt over de bijwerkingen van de vaccins. Om, zeg maar, de mensen die op het noordelijk halfrond, maar ook die in de Derde Wereld, die nog niet werden gevaccineerd, op hun gemak te stellen. Het zou erg nadelig zijn voor de handel wanneer geruchten over dodelijke slachtoffers en lichamelijke afwijkingen ter ore zouden komen van die mensen, voordat ze zelf allemaal zijn ingeënt;
 • Tezelfdertijd zou ik ervoor zorgen dat wetgeving sneller wordt doorgevoerd waardoor censuur van ‘subversieve’ websites mogelijk wordt. Ondertussen zullen de oude methodes voor intimidatie en doodsbedreiging gewoon doorgang vinden, zoals door de DCRI, ‘Direction Central du Renseignement Intérieur’ (Franse geheime dienst), in Frankrijk deed tegen twee websites: Artemisia-College.org en SpreadTheTruth.org, die allebei belangrijke informatie verspreidden over de H1N1 vaccinatiecampagne;
 • Ik zou doorgaan met het regelmatig communiceren van de gevaren en dodelijke risico’s van de H1N1-griep, om er een beetje de angst in te houden (gewoon vertellen dat deze griep net zo dodelijk kan worden als destijds de Spaanse griep – merk op dat hetzelfde werd geopperd toen er sprake was van de eerste meldingen van de Varkensgriep in 1976 en ook tijdens de uitbraak van de Vogelgriep in 2004). Ik zou ook doorgaan met het melding maken van alle sterfgevallen als gevolg van de H1N1-griep, om de mensen ervan te doordringen dat griep een dodelijke ziekte is (en er daardoor voor te zorgen dat ze zullen vergeten dat andere ziekten vele malen dodelijker zijn dan de griep, zelfs die in het Westen);
 • Ik zou doorgaan met te blijven praten over een derde pandemische griepgolf, over een vierde en een vijfde en tenslotte over een pandemisch hoogtepunt, kortom ik zou de hele vocabulaire gebruiken die nodig is om via de pers te laten weten dat preventieve maatregelen onontkoombaar zijn en niet zullen uitblijven;
 • Het gebruik van ‘Tamiflu’ zou ik zeker blijven promoten, om ervoor te zorgen dat ook mensen met gewone griepverschijnselen doodgaan. Da’s goed voor de statistieken en natuurlijk niet in de laatste plaats goed voor de omzet van de vaccinverkopen! Afgaande op de ervaringen in Canada, waar 400 sterfgevallen 15 miljoen Canadezen ervan overtuigden zich vooral te laten vaccineren; dan kom je uit op zo’n 37.500 bang geworden mensen die zich vlug laten vaccineren per sterfgeval! Begrijpen jullie nu waarom ieder sterfgeval zo uitgebreid in de pers wordt uitgemeten?;
 • Vervolgens zou ik voor een kunstmatige uitbraak van een griepepidemie kiezen, maar dit keer een die veel gevaarlijker is, geïnspireerd op de ervaringen in Oekraïne. Een paar uitbraken met een nieuwe virusvariant die zich door de lucht en het water verspreid, zouden behoorlijk wat paniek veroorzaken.
  Voorstel: maak gebruik van grootschalige bijeenkomsten voor een biochemische of bacteriologische aanval uit te voeren: eerste doelwit: de Olympische Winterspelen in Vancouver in februari 2010. Tweede doelwit: De wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika in juni-juli 2010. En misschien nog wat andere doelen die kunnen worden aangewezen als dat nodig mocht blijken. Dat moet de meest fervente tegenstander van vaccinatie wel overtuigen;
 • Als dan eindelijk een nieuwe pandemie is uitgebroken, overtuig dan iedereen ervan dat het laten aanbrengen van een microchip de veiligste manier is om uitbreiding van de ziekte naar andere landen te voorkomen. Op die manier kunnen we mensen die het land willen verlaten, dwingen zich te laten chippen met zo’n leuk hebbedingetje van ‘Positive ID’ (voorheen ‘Verichip’) zodat de douane eenvoudig kan vaststellen of men drager is van het zo gevreesde virus.
  Twee vliegen in één klap eigenlijk, want we kunnen dan ook de veiligheidsmaatregelen op vliegvelden aanscherpen door iedereen van een chip te voorzien waain al hun persoonlijke informatie en kenmerken als een strafblad digitaal zijn opgeslagen. Laten we vooral niet vergeten dat er elk moment een gevaarlijke terrorist aan boord kan komen die plannen heeft het vliegtuig op te blazen, we zouden hem dan makkelijk van tevoren kunnen inrekenen. (behalve dan natuurlijk die elementen die reeds op de lijst van de FBI en CIA voorkomen en gewoon door alle controles kunnen wandelen, want een chippie zou dan een beetje lastig zijn!);
 • Deze ‘Positive ID’-chip stelt de autoriteiten in staat een volledig overzicht te krijgen over de vaccinatie van ieder individu (de maatregel waarvoor Roselyne Bachelot zich de laatste maanden zo ijverig heeft ingezet).
  Met andere woorden: om in de toekomst te kunnen rondreizen, zal het binnenkort nodig blijken te zijn een chipje onder je huid te dragen.
  Wanneer er geen websites meer zijn die de gevaren en nutteloosheid van vaccinatie in twijfel trekken en bovendien ook nog eens het lef hebben te waarschuwen voor de chip, zal het een stuk makkelijker worden de bevolking ervan te overtuigen zich te laten vaccineren tegen allerlei kwalen, met als argument dat de kosten voor vaccinatie kleiner zijn dan de hoge behandelkosten bij kanker (Ik hoorde Dr. Poirier dit argument gebruiken om de hoge prijs van de behandeling van HPV -baarmoeder-halskanker – aan te vechten).
 • Men zou zich kunnen voorstellen dat er een deal wordt gemaakt met de mensen die geen ziektekostenverzekering hebben; ofwel ze laten zich vaccineren en behouden daarmee hun aanspraken op de sociale voorzieningen, ofwel ze weigeren en dan verliezen ze alle gratis hulp ingeval van een ziekte (dit wordt reeds in Frankrijk geëist van kankerpatiënten die chemotherapie weigeren: “Okay, geen chemo? Dan ook geen dekking meer door je ziektenkostenverzekering);
 • Tenslotte zal, als gevolg van dit programma voor de geleidelijk wijdverbreide vaccinatie, de vruchtbaarheid van de bevolking drastisch dalen tot een niveau van volledige steriliteit. Dit is dan tevens de uiteindelijke oplossing voor het probleem van de overbevolking; binnen één generatie, zonder de noodzaak voor een genocide (een strategie die eigenlijk veel te traag is en bovendien een beetje schokkend) veel minder mensen op straat. Dat is ook de reden dat het absoluut noodzakelijk is om squaline te blijven gebruiken als toevoeging in vaccins, omdat die stof in sterke mate de natuurlijke aanmaak van steroïden, ons sekshormoon, tegenwerkt.

Dit is zo’n beetje het programma dat ik zou opstarten, als ik de kwade genius achter de schermen zou zijn.

Leg me nu geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb: ik zei niet dat dit allemaal zal gebeuren, maar ik wijs slechts op de logische mogelijkheden ervan… op grond van alle aangevoerde feiten en informatie. In ieder geval zal ik over een paar weken de gebeurtenissen in Vancouver met argusogen volgen, ook al omdat ik me ernstig afvraag wat de beweegredenen zijn van Stephen Harper (de Minister-President van Canada) voor zijn besluit om de vergaderingen van het parlement vanaf 25 januari tot begin maart (tot na de Olympische Spelen) op te schorten.

Geen enkele waarnemer, geen advocaat begrijpt de achtergronden voor deze volstrekt onverklaarbare maatregel. Een parlement komt toch zeker niet meer bijeen als er Olympische Spelen in het land worden georganiseerd? Tenzij er natuurlijk een bioterroristiscche aanval in de lucht hangt, waardoor de noodzaak van een beperkt comité zich voordoet dat met spoed de noodtoestand kan afkondigen in verband met de volksgezondheid, zonder enige vorm van democratische besluitvorming, omdat het parlement er gewoon niet is! Ik beweer niet dat dit de bedoeling van de Minister-President is, maar omdat ik zo langzamerhand al die machtsspelletjes doorheb, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de wereldleiders dit soort gedachtenkronkels kunnen hebben.

* * * * * * *

Wat zouden wij zelf in 2010 moeten doen?

X
Het doet er voor mij eigenlijk niet zoveel toe of de catastrofale en duivelse scenario’s, die ik hierboven heb opgesomd, zich al dan niet zullen voordoen.

 • Wat belangrijk is om te onthouden, is dat alles erop wijst, door aankondigingen van gezondheidsambtenaren, dat ze zullen doorgaan te trachten ons ervan te overtuigen dat we een nieuwe pandemie tegemoet gaan, terwijl het gezonde verstand me zegt dat er nog nooit eerder sprake van een pandemie is geweest met 12.000 doden in acht maanden, terwijl de seizoengriep, waar nog nooit een noodplan voor werd gelanceerd, al gauw zo’n 250.000 tot 500.000 sterfgevallen per jaar oplevert. Ten aanzien van dit gegeven herinner ik mij, dat ik destijds in mijn e-mailbericht van 6 oktober 2009 13.000 sterfgevallen voorzag op 31 december 2009. (HIER een lead) Ook ditmaal was ik behoorlijk nauwkeurig!
 • Het is ook van belang te onthouden dat de kans dat we meer en meer vaccins zullen krijgen verre van klein.
 • Van belang is verder, tenslotte, dat achter de valse aanslagen van 11 september, achter de valse oorzaken van de opwarming van de Aarde, achter de valse dreiging van een pandemie, dezelfde veiligheidslogica schuilgaat: de doelstelling om de persoonlijke keuzevrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van reizen, informatie, vergadering en dergelijke, meer en meer aan banden te leggen… De waarschijnlijkheid dat we over een paar jaar allemaal gechipt zijn, is een zeer plausibel scenario, als je kijkt naar het samenvallen van allerlei nieuwe technologieën.Ik breng even in herinnering dat al onze persoonsgebonden documenten tegenwoordig worden voorzien van een ‘RFID-chip’; onze identiteitskaart, ons paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs, onze bankpassen en creditkaart, etc… Het combineren van al die nu nog verspreide persoonlijk informatie in een implanteerbare chip, is nog slechts een stap verder; een stap die onze regeringsleiders maar al te graag bereid zijn te zetten.
  Als we zo’n wereld niet willen, resten ons slechts nog een paar maanden om het massale ontwaken van het collectieve bewustzijn als gevolg van alle gebeurtenissen in 2009 te transformeren in het ondernemen van concrete acties. Als we willen optreden tegen de eventuele totalitaire neigingen van de wereldelite, moeten we onze prioriteiten op de volgende punten richten:
 • ga door met met het onderoeken van alle informatie die de media ons voorschotelt en leer die informatie te ontcijferen, om achter de draaiboeken te komen die achter onze rug in elkaar worden gezet;
 • zoek alternatieve informatiebronnen om beter zicht te krijgen op de logica achter de mogelijke gebeurtenissen;
 • start in iedere stad burgerinitiatieven op voor het coördineren van activiteiten op het gebied van informatie en training, maar ook gericht op het uitdagen van politici om legale acties te ondernemen en vredelievende protesten en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid te ondersteunen;
 • oefen druk uit op iedere gekozen politieke figuur in je stad of provincie om ervoor te zorgen dat corruptie en belangenverstrengeling worden vervolgd en veroordeeld;
 • oefen ook druk uit op landelijke politici door te eisen dat jouw land zich permanent terugtrekt uit alle internationale instituties die onze soevereiniteit hebben gestolen, om te beginnen de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, de Europese Commissie, de NAFTA en de NAVO;
 • word allen een doorgeefluik van informatie aan je directe omgeving (collega’s, familieleden, vrienden, buren en kennissen). Want als we er niet in slagen een kritieke massa van bewuste mensen te vormen, zal de volgende aanval van zogenaamde Vogelgriep of een zogenaamde longinfectie ons in een minderheidspositie brengen ten opzichte van maatregelen door regering en WHO.

Ik nodig jullie allemaal uit na te denken over de buitengewone kracht en macht van een simpele weigering, een eenvoudig ‘NEE!’

Roselyne Bachelot (uit Frankrijk) en Alain Poirier (uit Canada) hadden in eerste instantie verloren toen ze al hun lege vaccinatiecentra zagen.

Als de mensen hun televisietoestel hadden uitgezet, als ze waren gestopt met luisteren naar de radio en zich zodoende onwetend hadden weten te houden van de angst en vrees zaaiende propaganda, waren al die centra voor altijd leeggebleven.

In feite kunnen we ons, uit overwegingen van onze eigen persoonlijke vrijheid (egoïstische motivatie), niet meer veroorloven anderen niet te helpen met het openen van hun ogen (altruïstisch motivatie). Met andere woorden: we kunnen niet alleen aan onze eigen redding blijven denken. En dat is tevens het laatste goede dat de gebeurtenissen hebben veroorzaakt: teneinde onze eigen vrijheid en individuele soevereiniteit weer te kunnen opeisen, worden we verplicht tot het herstructureren van het sociale stelsel en netwerk van solidariteit dat in de afgelopen vijftig jaar zorgvuldig onder onze voeten is weggetrokken.
Zonder de samenwerkingsverbanden die we nu moeten bouwen tussen onszelf, onze buren en collega’s, familie, vrienden en kennissen, zijn we gedoemd tot een leven in angst en hulpeloosheid.

Laat ons nooit vergeten dat de dictators van het Romeinse Rijk de volgende lijfspreuk hadden: ‘divide et impera’, verdeel en heers. Juist door onze onderlinge verdeeldheid kan een leider leiding geven, kan een veiligheidsambtenaar de meest absurde en idiote maatregelen opleggen, is de medische wereld in staat artsen te dreigen met uitsluiting.. Als we met tienduizenden tegelijk laten merken dat we dat allemaal niet meer willen, wat zal dan de volgende stap van de burgemeester van je stad zijn? Ons allemaal laten arresteren? De gevangenissen zitten al zo vol!

Benjamin Franklin: “Diegenen die essentiële vrijiheden opgeven voor het najagen van tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid.”

We mogen zeker ook de woorden van Benjamin Franklin niet vergeten, die zei: “Diegenen die essentiële vrijiheden opgeven voor het najagen van tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid.” (Benjamin Franklin leefde van 1706 – 1790, was schrijver, filosoof, wetenschapper en diplomaat, en hij sprak deze gedenkwaardige woorden, na het opstellen en ondertekenen van de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Saten van Amerika in 1776.)

Ik denk dat geen enkele zin zo duidelijk de fundamentele keuze weergeeft, waarvoor wij ons nu gesteld zien, want nu kunnen wij nog keuzes maken, zelfs nog wanneer de wereld reeds onder een dictatorschap moet zwoegen.

We hebben nog maar weinig tijd over, we hebben nog maar eventjes. We hebben de keus tussen het permanent loslaten van de illusoire veiligheid die ons wordt voorgehouden door de marionettenregeringen, en het opeisen van onze essentiële vrijheden.

Of ons door die schijnbaar onontkoombare beweging laten leiden naar een “Brave New World” (Dat is de titel van het boek van Aldous Huxley uit 1923, dat vandaag de dag weer zeer actueel is! Ik las het vlak voor Kerstmis; schokkend!).

Houd ook de beroemde verklaring van de Duitse filosoof Georg Hegel (1770 – 1831)in je achterhoofd. Hij is de vader van het dialectisch denken en zei: “Wanneer een slaaf sterft, verdwijnt de meester”. Met andere woorden: de Meesters van de Wereld kunnen alleen bestaan bij de gratie van hen die ze de macht geven.

In dit verband nodig ik jullie allemaal uit na te denken over de buitengewone kracht en macht van een simpele weigering, een eenvoudig “NEE!” Roselyne Bachelot (uit Frankrijk) en Alain Poirier (uit Canada) hadden in eerste instantie verloren toen ze al hun lege vaccinatiecentra zagen. Als de mensen hun televisietoestel hadden uitgezet, als ze waren gestopt met luisteren naar de radio en zich zodoende onwetend hadden weten te houden van de angst en vrees zaaiende propaganda, waren al die centra voor altijd leeggebleven.

Daarom neem ik mijn bedelstaf opnieuw op: vanaf begin maart toer ik rond door Europa en in Quebec, om al diegenen die dat willen, te informeren en te onderwijzen, maar ook om te helpen bij het ontplooien van burgerinitiatieven… Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke actie absoluut nodig is; hoe meer mensen goed op de hoogte zijn, hoe minder ze in de valkuilen terecht zullen komen van verkeerde informatie en manipulaties; des te meer kans zullen wij hebben om de machthebbers de wapens uit handen te nemen.

Het is mijn hoop dat velen van jullie zullen reageren op mijn uitnodiging. En, dat 2010 het jaar zal zijn, waarin we de controle over onze soevereiniteit , onze vrijheden en onze levens zullen herwinnen. Meer dan ooit moeten we opstaan, bewust worden en waakzaam zijn. Maar wel allemaal tegelijk graag!!!

In oprechtheid en kameraadschap,

Jean-Jacques Crevecoeur

86 gedachten over “De zwendel doorgelicht voor 2009 en 2010!

 1. @gait Ik denk dat je helemaal gelijk hebt.Het valt ook allemaal niet mee .Ik durf ook al geen huisarts te consulteren .Het holt achteruit gait .Maar dat is jouw perseptie en die mag je hebben .Netzo als ik jou gewoon wel mag met je maffe uitspraken ,zo herkenbaar.Is niet erg ,is niet goed .Dat ben jij gewoon .Geeft niks hoef je geen hulp voor te zoeken …..En eerlijk ik heb geen hekel aan je hoor .(had het wel)Maar ik herken je situatie en eigengerijtheid maar altegoed.Maakt je ook tot iemand die boven het maaiveld uitsteekt.Dat vraagt om aandacht en als je die niet meer van mij krijgt zal iemand dat gat wel vullen (wet van aantrekkingskracht)Weet je nog heb ik het al eerder met je over gehad.Maar je zegt het maar : mag ik nog op jou reageren? ja dan de neen? zeg het maar.

 2. @gait I take this as a yes you can?Jongen die liefdevolle groeten krijg je toch van me ,en knuffels ook .Bovendien wat is zinnig? wie zal dat definieren?Voorts heb ik geen klep ten minste niet lijfelijk .Mijn rectum wordt echter alleen als uitgang gebruikt dus op die uitnodiging ga ik dan even niet in .Voorts heb ik dan een vraag aan jou? Die hele beschrijving van jou over mij….. Zie je dat voor je geestesoog ? of hoe kom je tot die conclusie ? en zou je erg in je kruis getast zijn als ik het even voor je ontzenuw?( aantoon dat je er vreselijk naast zit).Of blijf je liever de rest van je leven vasthouden aan waar je van denkt dat het waar is?Want dan snap ik wel dat je al het voorgaande gezwets vind ….nu.
  Zullen we de strijdbijl begraven en proberen op een wat volwassener nivo te communiseren ?Er stonden nogalwat inhoudelijke vragen open naar jou zullen we daar beginnen ?liefdevolle groet marcel
  p.s. of heb je een beter voorstel?

 3. Gait is doorgespoeld, nu zijn mond nog..!
  Rectale verwensingen zijn geloof ik geen reactie op dit artikel Marcel. Ik kan jouw reacties erop ook weghalen als je dat wilt. Let me know.
  WantToKnow! Sleep well!

 4. @moos: ik mis de jongens op de foto’s en de I-pods..? Zeker een slecht reclamebureau!
  @marcel: laat je niet uit je tent lokken door Mw. Gait. Hij heeft nachtdienst en zit in de baas’ tijd op de computer..!!

 5. @ Gait ja mss kan je er wat mee, is allemaal shit!!

  @Guido Wat is slecht deze pulp valt bij mij allang in het verkeerde keelgat de I-pods komen vast wel weer voor de volgende ronde, en jongens zou me niets verbazen die ook aan de beurt gaan komen…wat krijgen zij om te laten vaccineren???

 6. @ Guido (19-01-10 16:44 uur); ik vermoed ook nog veel meer achter de schermen, maar probeer het behapbaar te houden. Waar het mij om gaat is dat veel meer mensen zich gaan afvragen wat er aan de hand is. Als je over nanodeeltjes begint en reptielen dan knapt het touwtje van de geloofwaardigheid.

  Over 9/11 kom ik terug

  Een uitgebreid stuk over HPV waarin o.a. de patientenvereniging Nygio betaald wordt door GSK:
  http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13934

 7. HPV-vaccin Gardasil (Merck) door FDA goedgekeurd voor jongens en opgenomen in het Amerikaans vaccinatieprogramma

  Doelgroep: jongens/mannen van 9-26 jr – $ 130 per dosis (3 vaccins in totaal).
  Daarnaast is ook Cervarix (GSK) goedgekeurd voor meisjes/vrouwen van 10-25 jr (eveneens 3 vaccins).

  De FDA is tegelijkertijd bezorgd over het gebleken hogere percentage miskramen nà vaccinatie met Cervarix en bevelen intussen een safetyonderzoek aan om dit in kaart te brengen.

  Voorbode van een komende EU-beslissing?

  http://blogs.wsj.com/health/2009/10/16/fda-approves-gardasil-vaccine-for-boys-cervarix-for-girls/

 8. @ Guido,

  Beetje off-topic hier, maar inderdaad, wie is eigenlijk de ‘complotist’ als je de officiele versie als onder interpreteert? Een oude link uit mijn 9/11 files. De vrije vertaling met toevoegingen is van mijn hand:

  The 9/11 Myth:

  19 Hijackers, directed by Osama B. Laden took over 4 commercial jets with box cutters and, while evading the Air Defence System (NORAD), hit 754 of their targets. In turn W. Trade Towers 1,2 & 7 collapsed due to structural failure through fire in a “pancake” fashion, while the plane that hit the Pentagon vaporized upon impact, as did the plane that crashed in Shanksville. The 911 Commission found that there were no warnings for this act of terrorism, while multiple government failure prevented adequate defence.

  19 kapers gestuurd door Osama Bin Laden overmeesterden vier verkeersvliegtuig met stanleymesjes en overrompelde het luchtdefensiesysteem (NORAD) waardoor drie daarvan hun doelen raakten:
  De twee grootste torens van het WTC zakten als een stapel pannenkoeken in door het vuur als gevolg van bouwfouten. Een ander gebouw van het WTC zakte ook in, door onbekende oorzaak.
  Twee uur later sloeg in het Pentagon een derde vliegtuig in na complexe manoeuvres. Het vliegtuig maakte een klein gat in de muur en verdampte na een explosie evenals de lichamen van de slachtoffers; wel zijn er paspoorten gevonden.
  Het vierde vliegtuig verdween door onbekende oorzaak in een klein gat in de grond bij Shanksville; daar is niets van teruggevonden.
  The 9/11 commissie constateerde dat er geen waarschuwingen aan deze acties vooraf zijn gegaan. Een opeenstapeling van fouten verhinderde een adequate verdediging tegen deze aanvallen.

  bron: Zeistgeist the movie, deel 1/4 op 2:40 minuten. http://www.youtube.com/watch?v=7_E4N5YIycI&mode=related&search

 9. http://www.leparisien.fr/grippe-a/des-experts-de-la-grippe-a-sous-l-influence-des-laboratoires-26-01-2010-791648.php

  Experts H1N1-griep onder invloed van de farmaceuten

  Vanmorgen is dr. Keiji Fukunda van de WHO ondervraagd door de Europese Gezondheidscommissie. Europese parlementariërs willen weten of dit instituut onder druk heeft gelegen van de farmaceutische industrie in het vaccinbeleid door het overdrijven van het gevaar.

  Tevens zullen afgevaardigden van diverse Europese vaccinfabrikanten aan de tand worden gevoeld om er achter te komen of zij de WHO-experts hebben beïnvloed.

  Dit alles op verzoek van dr. Wolfgang Wodarg, die met 14 andere europarlementariërs een rapport heeft geëist.

  Op welke wetenschappelijk onderbouwde basis heeft de WHO besloten tot het uitroepen van een pandemie?, vragen zij zich af…

  Volgens hun onderzoek is er een belangenverstrengeling tussen 6 experts van de WHO en de farmaceutische industrie. Een groot deel van de experts in Frankrijk die pro-vaccinatie zijn/waren, aangesteld door Minister Bachelot, hebben directe linken met de fabrikanten van vaccins en antivirale middelen tegen de A-griep..

 10. Chemo en bestraling beide nooit dubbelblind getest en toch nog steeds vergoed door de ziektekostenverzekering.
  Als ik de media moet geloven dan kunnen ze al veel meer kankerpatienten genezen.
  Angst…………heel veel mensen geloven dat je eerst ziek moet worden gemaakt om beter te kunnen worden. Ken jij kankerpatienten die zich beter voelde door chemotherapie en bestraling. Ik ken wel veel verhalen over de ernst van de bijwerkingen. En ik ken zelf kankerpatienten die genezen zonder reguliere behandeling.
  Maar voorlopig laten we ons leiden door angst en willen we graag geloven we dat we eerst enstig vergiftigd moeten worden om te kunnen genezen.
  En zo staan er heel veel mensen bloot aan vele risico’s.
  Vaccinatie zijn dan toch weer wat moeilijker aan te prijzen dan een chemo voor kanker.
  En echt er zijn werkelijk andere methode’s om van kanker te genezen. Maar het zal nog even duren voordat we dat kunnen geloven.

 11. Steeds weer komen de drie steekwoorden in beeld: paniek, reactie, oplossing.
  Deze strategie is toegepast voor aanvang van WO2.
  Dat 9/11 een hoax was, weten we inmiddels.
  In 2009 komt opeens de ernst van baarmoederhalskanker om de hoek kijken en moeten alle meisjes gevaccineerd worden, een half jaar eerder dan geplanned was. Door het blindelingse vertrouwen in onze overheid, laat plm. 37% zich vaccineren. Kennelijk hebben mensen zelf de nodige vragen gesteld en zijn op onderzoek uitgegaan. En met sucses ! De stoffen in het vaccin roepen nogal wat vragen op, waar nooit antwoord op gekomen is. Maar Klink laat zich niet kennen en overweegt ook jongens te vaccineren met het HPV-vaccin. ( En kondigt tussen neus en lippen door, dat baby’s binnen 24 uur na geboorte het uitermate zware en zeer giftige Hep.B moet krijgen.

  Dan opeens hebben we fase 6, de hoogste alarmfase, over de Mex. griep. Deze “pandemie” te bestrijden hebben we twee vaccin’s p.p. nodig. Vaccin’s die, naar overduidelijk blijkt uit diverse documenten, al in 2005 ontwikkeld werden. Dus men wist in 2005 al, dat er in 2009 een “pandemie” zou komen !!??

  Overigens is deze fase 6 nog steeds (19-07-2010) van toepassing. Dat is iets waar wij heel nadrukkelijk attent op moeten blijven.
  Vlgs, de regels van de WHO zijn wij nog lang niet verlost van de kans op verplichte vaccinatie’s. Ook liggen de documenten van onze overheid daarvoor klaar. Slechts een handtekening en een datum.

  Nee, dat lezen we niet in de krant en dat zien we niet op TV.

  De schade van de olie-ramp in de Mex. Golf is enorm en zal wereldwijd gevolgen hebben !!!!! Wat zegt onze media daarover? Ze hebben of geen flauw benul of ze verzwijgen de werkelijke ramp!

  Ik ben geen PVV’er, maar uit democratisch oogpunt is deze party in Nederland wel het sterkst vertegenwoordigt. Nu worden er allerlei idiote noodsprongen gemaakt, om de PVV maar uit de regering te laten. Opeens lijken de aanvankelijk meest onwaarschijnlijke partijen elkaar tegemoet te kunnen komen, o.l.v. dhr. Willink als formateur, aangewezen door de koninging !!
  En hier zien we opnieuw de invloed van ons koninklijk huis op onze “democratie”, met Bilderberg in het achterhoofd.

  Ik leerde vroeger op school dat ons koningshuis geen invloed had op de regering, maar ik heb nu geleerd, dat onze regering bestaat uit leden die volledig geinstrueerd zijn door onze koninging, Mevr. v. Amsberg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.