Advertentie

EU-censuur en ’t ‘Ministerie van Waarheid’…??


*
EU censuurwet:

‘Factcheckers’ gaan bepalen
wat wel en niet mag worden gezegd..!!

2024 © Karel Beckman – DeAndereKrant | deze versie WantToKnow.nl/be

*

Het wordt geleidelijk aan duidelijker hoe de Europese Digital Services Act (DSA), die vorig jaar is ingegaan en die ‘desinfor­matie’ op sociale media bestrijdt, in de praktijk gaat uitwerken. In Wenen vond onlangs een bijeenkomst plaats waar Susanne Lackner, vertelde hoe zij de wet denkt te gaan handhaven. Deze vrouw is plaatsvervangend voorzitter van ‘KommAustria’, de Oos­tenrijkse telecom-toezichthouder, die aldaar belast is met de uitvoering van de DSA. De onafhankelijke Oostenrijkse wetenschapsjourna­list Peter F. Maier schrijft hierover op zijn blog.

Susanne Lackner bezwoor om te beginnen, dat er natuurlijk geen sprake zal zijn van cen­suur” darum geht es überhaupt nicht”. Waar het wel om gaat, zei ze, is het be­strijden van “illegale content en ook is er illegale content die men als desinfor­matie kan kwalificeren en die verboden is”. En wat is die desinformatie dan, die wordt verboden? Lackner:

“Er bestaat desinfor­matie, waarbij er opzettelijk misleidende informatie wordt verspreid. Er bestaat invloeduitoefening op informatie) dan komen we natuurlijk in. de buitenlandse en veiligheidspolitiek terecht, en inmen­gingen vanuit het buitenland.”

Met die ‘inmengingen’ uit het buitenland, doelde ze uiteraard niet op ‘informatie’ uit de VS, schrijft Maier. Ze noemde als voorbeeld ‘het verbod op Russische media’. En na­tuurlijk ook inmenging in het kader van heel normaal defensiebeleid, zogezegd.

‘Zijn we in oorlog dan?’ zo vraagt Maier zich af? Susanne Lackner zei verder dat als het gaat om inhoud met ‘daadwerkelijke of te verwachten nadelige gevolgen voor het maatschappelijk debat’, eveneens ver­boden kunnen volgen. Dat is voor haar blijkbaar geen censuur, schrijft Maier.

KommAustria zal uiteindelijk om te be­palen wat nu precies wel en niet desin­formatie is, gebruik gaan maken van een “netwerk van onafhankelijke coördina­toren”, zogenaamde ’trusted flaggers’ en factcheckers’, verklaarde Lackner. Dit is ook de procedure die wordt voorgeschre­ven in de Europese wet: de ‘Digital Services Act’. In Neder­land zal de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die belast is met handhaving van de DSA, gebruik gaan maken van een groep factcheckers verenigd in Benedmo (Bene­lux Digital Media Observatory).

BeNedMo..
Benedmo is een van de ‘anti-desinformatie-hubs’ in de EU, die rapporteert aan de Europese Commissie. Deze club wordt geleld vanuit de Universiteit Lelden door Jelle van Buren, en bestaat vrijwel geheel uit linkse on­derzoekers en journalisten, onder meer van het KRO-NCRV programma Pointer en van de door westerse overheden ge­steunde pro-Navo organisatie Bellingcat. Maar ook persbureau ANP maakt deel uit van Benedmo.

In Oostenrijk zal de overheid met name gebruik maken van het Oostenrijkse persagentschap Austria Pres­seagentur (APA) en van de tact-checkers van Correctiv, vertelde Lackner. Correctiv, dat onlangs in opspraak kwam nadat het de rechtse politieke partij AED vals had beschuldigd van het maken van plannen voor ‘massadeportaties’ van immigran­ten (VOLLEDIGE DESINFO, die breed werd overge­nomen in de Nederlandse media..!) wordt gefinancierd door de oligarchen George Soros en Pierre Omidyar (oprichter van Ebay), alsmede door de Duitse overheid.

Een vertegenwoordiger van Correctiv is Sophie Timmermann, die op de bijeen­komst in Wenen aanwezig was. Zij vertelde dat deze organisatie 12 journalisten in vaste dienste heeft, die zich bezighouden met “thema’s als migratie, klimaat, cri­ses, conflicten, zoals in Oekraine en Gaza” en natuurlijk met “Covid en gezondheid in het algemeen”. Deze 12 journalisten gaan dus nu bepalen wat wel en niet wetenschap­pelijke waarheid is, merkt Maier cynisch op, en wat we online nog mogen zeg­gen straks.

Lackner stelde dat de online platforms die worden gemonitord, zoals. Facebook, Google, X, Instagram en derge­lijke, “natuurlijk ook zelf kunnen zorgen voor demonetisering, downranking, en het aanpassen van hun logaritmes.” Karl Heinz Grundböck, hoofd mediavoor­lichting van het Oostenrijkse parlement, was ook aanwezig op de bijeenkomst in Wenen; hij waarschuwde dat de demo­cratie in gevaar komt als “niet ‘onweer­legbare feiten’ de basis vormen van de politieke meningsvorming’.

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.