Advertentie

Media-censuur om vaccinatie-nadelen te verdoezelen..!!


Na een jaar van sluwe vaccinatiepropaganda in de nauwelijks tot niet-kritische media is de volgende fase ingegaan. Het komt erop neer, dat alle informatie over de mogelijke nadelen van vaccins en vaccinatie, gecensureerd gaan worden op Facebook en Google. Dat betekent dat mensen die oprecht op zoek zijn naar de voors-en-tegens van het laten vaccineren van hun kinderen of zichzelf, bij deze bedrijven geen of nauwelijks nog NEUTRALE zoekresultaten krijgen, waarop ze hun Open Mind-afwegingen kunnen maken.

Het lijkt er dus op als je bij deze bedrijven zoekt, er alleen maar HOSANNA-pro-vaccinberichtgeving te vinden is op het internet. Want deze bedrijven werken via specifieke algoritmen, waardoor het bereik van vaccin-kritische informatie zéér sterk wordt beperkt of zelfs geheel stopgezet. En je weet, dat deze bedrijven zó groot zijn, dat ze de hele wereld bereiken.

Berichten van specifieke sites, die merken dat ze niet meer volledig worden weergegeven in zoekopdrachten, zijn bijna dagelijks te vinden in nieuwsbrieven en meldingen op de persoonlijk pagina’s van bijv. Facebook.Maar ook personen worden monddood gemaakt; zo is vaccindeskundige Désirée Röver niet meer te bezoeken op Facebook en feitelijk het reageren/publiceren onmogelijk gemaakt. En allemaal stilletjes, sluw en uiterst geraffineerd ‘achter de schermen’…!

En we blijven deze bedrijven maar voeden met onze dagelijkse informatie over onze persoonlijke levens, onze relatie met familie en vrienden, onze werkomstandigheden etc. En door dagelijks deze informatie bij hen te stallen, betaal je Facebook en Google.. Want jouw zoekresultaat lijkt dan wel gratis, maar dat is het natuurlijk NIET…! Google vreet jouw persoonlijke data als een mega-monster dat voornamelijk bestaat op basis van Artificial Intelligence.

En deze bedrijven hebben volledig lak en minachting voor jou als persoon die oprecht en eerlijk afwegingen wil maken. Eerder schreven we al hier op de site, dat het Amerikaanse Google zoekresultaten manipuleert, wanneer mensen zoeken op vaccinatie-nadelen etc. Het concept van Google, om een ‘waarheids’-algoritmes in te bouwen in zoeksoftware, brengt aan het licht, dat jij krijgt te zien, wat het establishment wil dat jij ziet, in plaats van datgene dat jij wilt zien..!

Of zoals Hal Hodson het concept beschreef voor het tijdschrift ‘NewScientist’: “De nieuwe opzet maakt van Google een soort orakel dan simpel de zoekmachine die het was. Het bedrijf gaat zelfs zóver, dat het iedereen door een nieuwe lens naar de menselijke historie zal laten kijken. En daarbij heeft Google toegang tot de grootste bron van informatie en kennis in diezelfde menselijke geschiedenis” history.”

Google filtert al websites die waarheidsvinding
rondom vaccinaties publiceren,
UIT de zoekresultaten van zoekopdrachten..!!

En volgens het tijdschrift ‘The New American’, heeft Google deze ‘medische waarheidsalgoritmes’ al enkele jaren geïmplementeerd in haar software..! Informatie die volgens GOOGLE! dus in strijd zou zijn met de ‘officiële medische feiten’..! En ja, daar horen ook websites bij, die waarheidsvinding propageren over het inzetten van vaccinaties in het algemeen en vaccins in het bijzonder. En je beseft dat Google dit doet, voor grote sommen US-dollars, die door de farmaceutische bedrijven met groot genoegen worden betaald…!

Recentelijk ervaren steeds meer sites, dat wat in Amerika al langer aan de gang was, nu ook Europa heeft besmet. Een uiterst sluw en manipulerend proces dat niet of nauwelijks zichtbaar is voor, of gecommuniceerd wordt met de gebruikers van de sites van deze mega-bedrijven. Een voorbeeld?

Als je op dit moment in ‘vaccin vrij’ typt in de zoekbalk van facebook komt er een rij van 17 Engelstalige pro-vaccins pagina’s voordat je bij de uiterst neutrale vaccin-informatiesite ‘Vaccinvrij’ terecht komt (zie screenshots hieronder). Je kunt deze site dus alleen vinden als je vaccinvrij aan elkaar schrijft. En dat was kortgeleden niet het geval. Stapje voor stapje worden vaccin-kritische bronnen monddood gemaakt door digitale sluipmoordenaars..

We plaatsen hieronder het artikel dat Ellen Vader en Door Frankema, beiden verbonden met de site VaccinVrij.nl, deze week plaatsten in het kader van deze ontwikkeling. Ellen Vader is moderator van de VaccinVrij-Facebookgroep en maakt deel uit van het kernteam van de site. Door Frankema is auteur van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

* * *

x

Het onderstaande citaat is afkomstig uit de ‘Ontwerpresolutie’; een document van het Europarlement uit 2018.1 Eind vorig jaar schreven wij over de aangekondigde maatregelen door de Europese lidstaten, gevolgd door de lancering van onder andere het ‘European Joint Action on Vaccination’. Het bleef akelig stil in de media over de ‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (HIER)’. De media zijn kennelijk bijzonder goed geïnstrueerd over wat de burger wel en niet mag weten..

Het Europese vaccinatiebeleid

“Het Europees Parlement laakt de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek; verzoekt de lidstaten en de Commissie verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie, het opzetten van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te bevorderen om het vertrouwen in vaccins te herstellen. En te zorgen voor meer educatie en dialoog, met name voor ouders, onder meer door de oprichting van een Europees platform dat erop gericht is de vaccinatiedekking te vergroten en te voorkomen dat misleidende informatie gevolgen heeft.” 1

€ 5,8 miljoen…
In November 2018 hield Europees commissaris Vytenis Andriukaitis op de Europese vaccinatieconferentie in Parijs een toespraak waarin hij verklaarde dat het ‘gezamenlijk optreden van de EU met een budget van € 5,8 miljoen zou worden gefinancierd. Het bedrag werd uitgetrokken voor de volgende doelen:2

• de verspreiding van nepnieuws tegengaan en beter reageren op oprechte zorgen van patiënten of ouders; en

• toezicht houden op online misinformatie over het vaccineren

‘Als jonge ouder op zoek naar
degelijke info over vaccinaties?
Merk je/wist je, dat bepaalde info van je weg gehouden wordt..? Is dat normaal?
Of ben je zo nuchter te beseffen, dat in deze achtergehouden info, kennelijk essentiële info staat, die de verkopers van de vaccinatie-idee, niet verspreid willen zien?’

Er zou ook worden gekeken naar het opstellen van ‘richtlijnen voor een kernvaccinatieschema van de EU’. Met andere woorden: één gelijkgetrokken (verplicht) vaccinatieprogramma voor heel Europa. Hoe is mogelijk dat maatregelen die elk kind in Europa betreffen genegeerd worden in de media? Hoe is het mogelijk dat bezorgdheid van goed geïnformeerde ouders niet serieus genomen wordt?

Waar is het bewijs?
De kern van de zaak is dit: als de burger niet langer deel wil nemen aan een door de overheid voorgesteld programma omdat zij het niet vertrouwt, is dan de eerste, én gemakkelijkste, én goedkoopste oplossing niet om haar te geven waar zij om vraagt? Waar is het wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is? Het officiële standpunt van medische beroepsgroepen, en de voorlichting die de overheid uitdraagt is dat het bewezen is, maar het bewijs kan niet worden overlegd. Is dat niet vreemd? Waar is toch die wetenschap waar voortdurend mee geschermd wordt?

Buiten het zicht van de burger werden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. Inmiddels zijn we een jaar verder, hebben ouders nog steeds geen geruststelling gekregen in de vorm van openbaar, transparant wetenschappelijk bewijs van veiligheid, of controleerbare cijfers die onderbouwen waarom we überhaupt zouden moeten vaccineren, en de aangekondigde maatregelen gaan richting censuur.

Facebook zou mensen kunnen helpen om een geïnformeerde keuze te maken, door een vrije stroom van ideeën te faciliteren en de gebruikers zelf de waarde te laten bepalen van de inhoud die op hun facebookpagina verschijnt. Pogingen om het gesprek over zo’n belangrijk onderwerp te onderdrukken vormen een ernstige bedreiging voor zowel onze gezondheid als ons recht op vrije meningsuiting.

Maatregelen om ons de mond te snoeren..
In Amerika speelde congreslid Adam B. Schiff een belangrijke rol in het ondermijnen van het bereik van de informatie die bezorgde burgers, artsen en wetenschappers over de risico’s van vaccins verspreiden op facebook en google. Deze informatie zou ouders kunnen ‘ontmoedigen’ om hun kinderen te laten vaccineren en Schiff beschreef het als ‘een directe bedreiging voor de volksgezondheid’.3

Zijn criterium om te bepalen welke informatie een ‘bedreiging’ vormt is kennelijk of het al dan niet overeenstemt met het doel om een hogere vaccinatiegraad te bereiken. Op een Orwelliaanse manier wordt alle informatie die dat doel zou kunnen ondermijnen omschreven als ‘misvatting’. En wanneer hij zegt dat bepaalde informatie de ‘volksgezondheid’ bedreigt, bedoelt hij in feite dat deze informatie de vaccinatiegraad bedreigt. We zijn in de bizarre situatie beland dat de vaccinatiegraad het criteria is geworden waarop het vaccinatiebeleid wordt gebaseerd, in plaats van de nationale ziekte-, en sterftecijfers.

De Nederlandse staat steunt deze censuur via deze bedrijven…???
In Nederland doet staatssecretaris Blokhuis zijn duit in het zakje. In zijn brief aan de Tweede Kamer dd. 24 juni 2019 getiteld ‘Voortgang verder met vaccineren’ schrijft hij:

“Ook spreek ik in Europees verband over onze plannen en voornemens. Ik ben er trots op dat onze vaccinatiealliantie door de Europese Commissie als best practice is benoemd bij de bijeenkomst van de Europese Coalition on Vaccination op 4 maart 2019. Onder de vlag van de vaccinatiealliantie is een denktank gestart die zich richt op het aanpakken van onjuiste informatie. De eerste bijeenkomst was op 15 april. Naar aanleiding daarvan is een aantal uitgangspunten opgesteld. In juli faciliteer ik de volgende bijeenkomst.

In het kader van deze denktank heb ik ook contact met Facebook en Google over hun rol bij het onder de aandacht brengen van betrouwbare, wetenschappelijke informatie over vaccinatie. Ik ben daarnaast blij met de maatregelen die ze ondernemen om misleidende informatie minder prominent te maken op hun platforms.  Ik zal u op de hoogte houden van de vorderingen en voor het einde van het jaar rapporteren over de status van de overige maatregelen uit de vaccinatiebrief.” 4

Het is naar onze mening volkomen onjuist dat politici mediabedrijven instrueren om kritisch denken over farmaceutische producten te censureren. Staatssecretaris Blokhuis onderneemt stappen om ‘misvattingen’ tegen te gaan. Wie bepaalt wat een misvatting is? Zolang er nog zoveel wetenschappelijke verdeeldheid is over vaccineren, zou geen enkele politicus het gesprek over zo’n belangrijk onderwerp mogen belemmeren.

Maar zoals u misschien heeft gemerkt is de Stichting Vaccinvrij op Facebook veel moeilijker te bereiken, en ook via Google zijn we niet goed meer te vinden. We hebben de afgelopen week signalen gekregen van onze collega’s uit Frankrijk, België en Duitsland waar zich hetzelfde scenario afspeelt. Diverse websites en Facebookgroepen zijn ook daar niet meer (of heel lastig) te vinden. De Europese agenda om ‘werk te maken van de bestrijding van desinformatie’ blijkt zich in een sneltreinvaart te voltrekken.

We kunnen u helaas niet geruststellen, waarschijnlijk nadert het einde van onze aanwezigheid op Facebook. Maar Vaccinvrij zou Vaccinvrij niet zijn als ook wij niet bezig zouden zijn met de volgende stap. Wij houden u op de hoogte.

Hieronder staan screenshots van de Amerikaanse pro-vaccin groepen en pagina’s die u tegenwoordig te zien krijgt als u ‘vaccin vrij’ intoetst. Op dat woord zijn we dus moeilijker te vinden. Typ het aan elkaar: ‘vaccinvrij’!

 

Bronnen:

1. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0188_NL.html
2. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/speech-commissioner-health-and-food-safety-vytenis-andriukaitis-european-vaccination-conference_en?fbclid=IwAR1XrITLaMnep6exV2P02T2hIlZjrLRri3P6wCgfZQFj0XgEQR-yUnVntig
3. https://childrenshealthdefense.org/news/childrens-health-defense-sends-letters-to-facebook-amazon-and-google/
4. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13063&did=2019D26936

 

 

* * *

x

Wij schreven in 2015 al dit onderstaande artikel, over de betaling van Google door de cowboys van Big Pharma, voor wie vaccins verkopen belangrijker is, dan neutrale informatie-verstrekking. Wetgeving op dit gebied ontbreekt volledig, dus Google kan zijn zakken vullen met het weglaten van zoekresultaten over vaccins en vaccinaties, die niet zo positief zijn over de producten van de farmaceutische industrie en het blinde vertrouwen dat veel mensen erin hebben.. Informatie over vervalste of onjuiste wetenschappelijke onderzoeken naar de werkzaamheid van vaccins en het wegdrukken van de vaak ZEER ERNSTIGE BIJWERKINGEN…! Censureren en het blijft weg van de mensen die het DIENEN TE WETEN en willen weten..! (klik op illustratie voor link naar dit artikel uit 2015)

* * *

 

3 gedachten over “Media-censuur om vaccinatie-nadelen te verdoezelen..!!

 1. Ik vraag mij af of staatssecretaris Blokhuis en anderen zich niet schuldig maken aan misdaad praktijken zoals dat ook gebeurd met velen die betrokken zijn bij onfrisse praktijken aangaande de Epstein zaak.Kennelijk denken ze dat misdaad te verdoezelen is door veel geld te betalen aan mensen,bedrijven en alles wat de waarheid naar voren zou kunnen halen wat ze niet op prijs stellen.Daarom deze verwijzing aangaande Epstein maar omkoping kan men ook hier mogelijk toepassen vandaar dat ik het hier plaats.https://www.vox.com/2018/12/3/18116351/jeffrey-epstein-indictment-arrested-trump-clinton-acosta
  Geld betalen aan Coogle of Facebook om een gewenst resultaat te bereiken is gewoon omkoping en wanneer een staatssecretaris daarvan op de hoogte is en zijn steun daarvoor uitspreekt lijkt hij deel te nemen aan strafbare feiten vooral ook wanneer alles wat niet pro vaccine is weggelaten of geschrapt wordt terwijl dat wel aan te tonen is met bewijs in tegenstelling van zijn eigen overheidsbeleid wat nog steeds geen bewijs levert dat wat zij beweren ook met echt onafhankelijk wetenschappelijk bewijs onderbouwd kan worden.Alleen al het feit dat de overheid niet met onafhankelijke wetenschappelijke bewijzen komt zou bij iedereen de alarmbellen moeten doen rinkelen en aanzetten tot vragen stellen aan de overheden en hun pro vaccine medewerkers/sters.Ook wat de heer Rademaker deed op tv is mogelijk in strijd met de wet omdat het misleiding van het volk was zonder dat hij ook maar enig bewijs voor zijn beweringen heeft.Het probleem voor het volk is nu kennelijk dat na het gebeuren met Epstein en de bekendmaking dat er hoge lieden en politici bij betrokken zijn niemand meer te vertrouwen lijkt te zijn op bestuurlijke functies vooral wanneer ze dan ook nog overgaan op schrappen en censureren wat ze kennelijk makkelijker vinden dan bewijs aan te leveren dat vaccinatie veilig zou zijn.

 2. https://nos.nl/artikel/2298310-facebook-wil-journalisten-inhuren-voor-het-selecteren-van-nieuws.html
  Wanneer journalisten betaald worden (maximaal $3.000.000 per jaar) dan koopt men nieuws waardoor het niet meer onafhankelijk is en de vraag is ook welke journalisten dan aangenomen worden die nieuws moeten “sorteren”.Wanneer dat journalisten zijn die deel uitmaken van de bekende mediabedrijven die in bezit van bepaalde families zijn kan iedereen al weten dat zij ook zullen blijven bepalen wat er gemeld zal worden.
  Waar het Facebook ook omgaat is privé verhalen van mensen waardoor ze weten wat er in families speelt wat ze eventueel weer kunnen gebruiken en of verkopen.
  Pokemon was natuurlijk het ultieme middel om zelfs de omgeving waarin iedereen verblijft te leren kennen en dat moet een enorme waardevolle informatie bron zijn geweest waaruit ze veel te weten zijn gekomen van omgevingen waar zij die deelnamen aan dit geraffineerde spel in verbleven en met open ogen in getrapt zijn en aan mee deden.Vaak hoor ik van mensen wanneer ik ze probeer te waarschuwen “ik heb niets te verbergen en dus mogen ze alles weten” het probleem zal juist zijn wanneer het nodig kan zijn dat je je moet verbergen dat dat je niet meer lukt juist omdat je jezelf die mogelijkheid hebt ontzegd door ze alles te vertellen.
  Niets heeft men van de geschiedenis geleerd zoals razzia’s waar ze mensen zochten en afvoerden.Wat als dat nog eens gaat gebeuren?

 3. De censuur doet zich niet alleen voor m.b.t vaccinaties, maar in alle domeinen waar er waarheden verspreid worden die een gevaar zijn voor de verborgen agenda’s van de occulte machten achter de NWO. Deze censuur zal dan ook nog toenemen en de jacht op de “ketters” eveneens :
  Een vb van wat ons te wachten staat :
  https://www.blacklistednews.com/article/74408/china-will-have-one-cctv-camera-for-every-two-people-by-next.html
  met citaat :
  “Beijing is on track to have one CCTV camera for nearly every two people as the Communist Party pushes for Big-Brother-style state surveillance.
  The country’s 1.4 billion population are set to be carefully watched by 626 million street monitors – many having facial-recognition functions – as early as next year, a new study has revealed.
  China also has the five most-monitored cities in the world, the report finds. Its most-surveilled city, Chongqing, is equipped with more than 2.5 million street cameras, or one for every six people.” (=einde citaat).
  Het volstaat echter niet de “ketters” op te sporen, ze moeten ook behandeld worden (sic), een bron :
  https://www.breitbart.com/europe/2019/08/19/italian-psychologist-proposes-electric-shock-treatment-to-eliminate-prejudices/
  met citaat :
  ” ROME — An Italian psychologist has proposed modifying people’s unconscious prejudices and stereotypes by subjecting parts of the brain to electric and magnetic impulses.
  Over the past 20 years, researchers have attempted to alter people’s ethnic and racial stereotypes and prejudices by providing information that counteracts the prejudice, writes Maddalena Marini, yet these interventions, while effective to some extent, have produced only limited results, especially regarding duration…………..
  A postdoctoral researcher at the Italian Institute of Technology (IIT), Marini says that these stereotypes are so instilled in the human mind that “the only way to change them is to change the biological mechanisms of the brain responsible for generating and controlling these stereotypes.”…………….
  Before joining IIT, Marini was a postdoctoral associate at Harvard University (from 2012 to 2017), and she delivered a TEDx talk on eliminating gender bias in Genoa, Italy, this year…. (=einde citaat). Ik zie de voormelde “behandeling” (sic) dan ook in samenhang met chips, ingebracht via vaccinaties met de nanotechnologie, en gestuurd door een krachtig netwerk zoals 5G. De “behandeling” kan dan ook op afstand uitgevoerd worden!!! Ik denk dan ook dat we hier op een zeer gevaarlijk pad zitten, een nachtmerrie die ons vlugger kan overvallen dan we kunnen denken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.