Advertentie

Het *AVATAR* festival! Kom je ook?


Op 28 en 29 Augustus a.s. staat er een uniek festival op stapel. Wij van WantToKnow vinden het waardevol jou daarvan op de hoogte te brengen.

Is AVATAR voor jou een film, 'leuk om naar te kijken'.. Of voeg je de creatieve daad bij het woord?

Dit unieke Avatar Festival zal plaatsvinden op het prachtige Erkmederstrand te Zeewolde. De dagen zullen vol zitten met muziek, magische en betoverende elementen, spel, theatrale elementen, vreugde, liefde, kunst en cultuur, en complete live shows, soundhealing activaties, affirmaties en fascinerende live muziek optredens met vele gastoptredens! En bovendien een speciaal labyrinth spel in de vorm van een ‘fractal heart’ met begeleidende avatars, die u door dit avontuurlijk spel door de beschavingen zullen leiden.

Kortom; twee prachtige, bezielde, verbindende en liefdevolle dagen vol levensenergie en positiviteit, vooral ook voor het hele gezin. Er worden door de organisatie nog enthousiaste vrijwilligers gevraagd, die het goede doel willen ondersteunen, uiteraard ben jij ook welkom.

Kijk voor de achtergronden van het festival zélf op DEZE pdf. Lees hieronder over de achtergronden van het initiatief.

* * * * * * *

Waar staat het Avatar concept voor?
Avatar is een term die onder ander gebruikt wordt om magische wezens mee aan te duiden. Avatara is een Sanskriet term uit het hindoeïsme, dat de ‘neergedaalde’ betekent en voor  incarnatie staat. Avatara’s zijn de sterkste wezens van het heelal en ze krijgen hulp van de engelen uit de hemel. Als onsterfelijke wezens zorgen ze voor rust en balans in het universum.

Avatar is ook de titel van de prachtige film van James Cameron en eveneens de titel van een animatieserie waarin een alternatieve wereld wordt geschetst met Aziatische elementen, vechtskunst en manipulatie van elementen. In de televisieserie ‘Charmed’ staan de Avatars bekend om hun neutrale houding, ze mengen zich niet in de strijd tussen het goede en het kwade. Ze willen echter wel hun bijdrage leveren aan een betere wereld en gebruiken daarvoor soms hun bovennatuurlijke gaven. De Avatars zijn op een magische manier met elkaar verbonden, de dood van de een treft ook de ander en maakt zelfs de groep zwakker.

Ook in de razend populaire film Avatar staat de energetische verbinding tussen alles dat leeft in het universum centraal. Mens, dier, bijzondere wezens, Moeder Aarde, de elementen en de Kosmos zijn verbonden in een soort raster, een energetisch netwerk van verbinding via bewustzijn en uitwisseling van informatie.  In de film zie je zelfs het concept van eindeloos bewustzijn (ook na de dood) en respect voor Moeder Aarde en de natuur gereflecteerd.

De sprankelende AVATAR-aankondiging. Zie we elkaar daar? (klik op de illustratie voor een link naar de site)

Zo boven zo beneden, All is One. Kenmerkend aan de film is het eenheidsbewustzijn (en onze wereld van dualiteit die de eenheid wenst te verstoren), waarbij harmonie en vrede centraal staan. De Avatars in de film kennen en leven hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het geheel waar ze onlosmakelijk mee verbonden zijn. In de film is een prachtige scene bij een Zielenboom (Soul Tree), waarbij getracht wordt om met behulp van een collectieve afstemming en een gericht groepsbewustzijn een energetische disbalans in harmonie te brengen.

Van Onvrede naar Vrede
We leven in turbulente tijden. Volgens sommige opvattingen hebben we een ‘energiecrisis’, een ‘milieucrisis’, een ‘financiële crisis’ en een ‘politieke crisis’. Volgens andere opvattingen staat hier een groeiend spiritueel bewustzijn en prachtige kansen om een wereld te creëren die we wel willen, tegenover. Leven we in een ‘eindtijd’ of juist een ‘begintijd’? Kiezen we voor angst of voor liefde?

Er is een groeiende wereldwijde behoefte aan harmonie, vrede en overvloed en eenheid. De mensheid lijkt de onvrede zat te zijn. Men wil voorbij aan negativiteit en ellende. Men is het zat, zo lijkt het. Ook al is het misschien het donkerst voor de dageraad, het lijkt erop dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid dienen te nemen om onze prachtige wereld te beschermen en te koesteren. Ik las ooit ergens “If we do not change our directions, we might just end up where we are going.”

Kunnen wij dit? De vraag is misschien eerder: willen wij dit? Willen wij de verantwoordelijkheid nemen, de juiste keuzes maken? Kunnen wij zelf meesterschap krijgen over onze eigen creaties, zowel sociaal, energetisch als materieel gezien? Wij zouden deze vraag met een overduidelijke JA willen beantwoorden en willen dit uitdragen en laten ervaren in de vorm van een interactief Avatar festival. Een festival waar verbinding via spel, ervaring, muziek en het co-creëren middels een gezamenlijke intentie centraal staat.

Intentie, wat is dat?
Vergelijkbaar met het werken met een groepsbewustzijn zoals dat in de film Avatar wordt voorgesteld, zijn wij ook in staat om in hoge mate onze werkelijkheid te scheppen en te beïnvloeden. De wetenschap heeft inmiddels al in duizenden studies aangetoond dat bewustzijn en onze gedachten en emoties ‘echte dingen’ zijn die andere dingen kunnen aansturen.

Gedachten en intenties hebben de kracht om ‘geladen informatie’ (bijvoorbeeld via visualisaties, affirmaties en het gebruik van klank en muziek) over te dragen en zo een energetische verbinding of verandering tot stand te brengen. Wereldwijde veranderingen in het geval van een grote afstemming en in samenwerking met vele mensen, zo blijkt uit studies.

De ware scheppingkracht van intentie blijkt uit vele studies die aantonen dat een specifieke intentie zelfs op afstand en buiten het lichaam (non-lokaliteit) een effect kan uitoefenen, zelfs op andere mensen en natuurlijke processen. Hierbij willen wij graag benadrukken dat het vooral de positieve hartsgevoelde emoties en intenties zijn die een gunstig effect kunnen hebben op de omgeving. De kracht van liefde en verbinding dus.

Coherentie, wat is dat dan?
Uit vele studies blijkt bovendien dat wanneer mensen zich verbinden in een soort groepsbewustzijn in de vorm van een gezamenlijke intentie waarop de aandacht gericht wordt, het effect van de intentie tot duizenden malen kan worden versterkt! Daarnaast blijkt het meetbare effect van de ‘sacred space’ die zo wordt gevormd, langer in de ruimte aanwezig te blijven. We kunnen dus spreken van een ‘domino-effect’ en een soort ‘geheugeneffect’! Uit bepaalde massale meditatiestudies voor wereldvrede bleek ook dat dit ook een gunstig effect had op het terugdringen van criminaliteit.

Coherentie zou je kunnen opvatten als een soort gesynchroniseerde afstemming van bewustzijn. Resonantie is ook een term die in feite versterking van het signaal inhoudt. Coherentie betekent in feite een optimale samenhang en dit levert weer een betere communicatie en energetische verbinding op. Dit blijkt in de praktijk neer te kunnen komen op een versterking van het effect van de intentie van het aantal mensen dat deelneemt in het kwadraat…

Samen afgestemd zijn, focus behouden en een positieve intentie (bijvoorbeeld gekoppeld aan bekrachtigende elementen zoals klank en visualisatie) neerzetten blijkt dus aantoonbaar te werken. En het mooie is dat dit allemaal kan op een prettige, liefdevolle manier. ‘The Secret’, de ‘Law of Attraction’, het ‘Isaiah Effect’, of het ‘Intention Experiment’, het zijn allemaal aanwijzingen dat wij zelf ware Avatars zijn met enorme potentie om samen te werken aan een collectief doel. Op ons Avatar festival willen we je graag de kans geven om dit te ervaren!

"Wij zijn verbonden met elkaar, de natuur en het universum in een onlosmakelijke energetische balans van informatie uitwisseling"

All Is ONE!

Net zoals bij de Avatars blijken wij dus in staat te zijn om de keuze te maken om ons energetisch te verbinden met al dat is. Wij zijn verbonden met elkaar, de natuur en het universum in een onlosmakelijke energetische balans van informatie uitwisseling. Ons bewustzijn en onze gezamenlijke afstemming via intentie zijn hierbij de twee belangrijkste sleutels om tot een soort kritieke massa te komen.

Op deze manier kunnen we een omslagpunt bereiken om op ene zeer positieve, verbonden en verantwoordelijke manier een betere wereld neer te zetten. Een wereld die we allen zouden willen. Een wereld van geluk, overvloed, respect en vrede.

Bewust Zijn…
We willen jullie uitnodigen om een bijzondere reis door de beschavingen mee te maken en te ervaren hoe wij zelf scheppers kunnen zijn van mooie dingen. Mensen met ‘paranormale’ vermogens en mensen die bidden of mediteren voor wereldvrede of heling, weten dat menselijk bewustzijn in staat is om ‘magische’ veranderingen teweeg te brengen in de grote wereld.

Het bijzondere is dat wij allen met intentie, overtuiging en de kracht van de geest (eigenlijk het hart!) kunnen werken. Je hoeft nergens in te ‘geloven’ om een positieve bijdrage te leveren aan een betere wereld! Er is geen sprake van een ‘geloofsovertuiging’, eerder van een nieuwe wetenschap en een nieuwe realiteit gebaseerd op de kennis van het werken met intentie en bewust-zijn.

Omdat we het hebben over universele waarden en normen van verbinding, richten wij ons op hetgene wat ons verbindt. We zullen hiervoor met name muziek, kunst, spel, plezier en het zuiver werken met positieve intenties, hanteren als hulpmiddelen.

Inspireren en verbinden
De bijzondere en plezierige verbinding die via muziek en kunstuitingen tot stand wordt gebracht, vermindert onzekerheid en angst en verhoogt vertrouwen. En omdat het voor ieder afzonderlijk persoon of volwassene ook een uniek individuele ervaring oplevert, is het tegelijkertijd ook een verbinding met jezelf, met je innerlijk kind.

Alle relaties met je medemens beginnen tenslotte bij jezelf, in harmonie met jezelf. En de kwaliteit van de verbinding draagt in hoge mate bij aan het succes en het geluk dat wij kunnen ondervinden bij onze initiatieven om samen een betere wereld neer te zetten.

Het verschil maken door onze overeenkomsten te versterken, omdat het om universele waarden gaat, de basis voor geluk en wereldvrede!

Het is dus de positieve ervaring van delen en kunst die mensen inspireert, naar elkaar toe beweegt en met elkaar in verbinding brengt. Elkaar ont-moeten en in-spireren en elkaars tegen-stellingen leren respecteren. Muziek en dans en vreugde zijn hierbij de belangrijkste verbindende en overbruggende elementen. Muziek verbroedert, muziek verbindt, muziek spreekt tot onze ziel en onze harten. Het verschil maken door onze overeenkomsten te versterken, omdat het om universele waarden gaat, de basis voor geluk en wereldvrede!

Een prachtig, afgestemd en gelijktijdig klankconcert en Avatarshow voor een betere wereld, ook dat zullen we bieden op het festival. Juist omdat uit onderzoek (Global Consciousness Project) is gebleken dat een gelijktijdige, gezamenlijke afstemming meetbare veranderingen oplevert in de wereld! Gedachten (en emoties!) zijn ‘echt’ en gedachten kunnen de werkelijkheid beïnvloeden, zo blijkt uit duizenden studies. Liefde en vrede van binnen wordt geprojecteerd als liefde en vrede naar buiten. Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten…

Via een afgestemde intentie en een gezamenlijk groepsbewustzijn een liefdevolle universele song laten doorklinken in het hart onze prachtige planeet en tevens te laten resoneren in de harten van de mensheid. Ook dat willen we in samenwerking met jullie graag neerzetten. Niet denken, maar doen. Laten zien dat het mogelijk is, wanneer we het samen doen. Een verbinding vanuit het hart, dat is de essentie…

Het goede doorgeven en wat voor elkaar over hebben. Een aanstekelijke verbinding in de vorm van een gezellig, hartverwarmend en mooi festival met diverse inspirerende en verbindende activiteiten (en gewoon genieten van alles mag natuurlijk ook 😉  Want licht schept licht.

Wij zijn de co-creators. Of zoals de Hopi Indianen het zouden zeggen: ‘We are the ones we’ve been waiting for.’  Kom je ook? Let’s go!

Meer informatie: http://www.worldpeacechild.com (kijk bij Avatar festival)

15 gedachten over “Het *AVATAR* festival! Kom je ook?

 1. Wat een leuke verassing Guido, dank je wel!

  De volledige programma informatie staat in deze pdf-link:
  http://www.healingsoundmovement.com/file/65/avatar-festival-uitnodiging.pdf

  We staan inmiddels ook op Facebook als mensen wat meer info willen of willen reageren, chatten of vrienden willen worden (zoek op John Consemulder en/of op Renske Danceskills). Meer info ook op de worldpeacechild.com en healingsoundmovement.com websites.

  We zoeken nog steeds wat standhouders en vergeet niet dat als je je voor 15 augustus aanmeldt, je korting krijgt. Het belooft een zeer bijzondere ervaring te worden, er zijn vele gastartiesten en bijzondere shows, dus we hopen jullie te zijn 28 en 29 augustus…

  1. Wat jammer dat kritiek word gecensureerd op deze site, ook al is die misschien denigrerend te noemen. Ik ben voor vrijheid en dat houd in dat je daarvoor soms iets moet slikken, het is een kwestie van geven en nemen. Maar deze vorm van moderatie gaat in tegen mijn zoektocht naar vrijheid.

   Ik hoop dat deze reactie blijft staan en dat er ruimte is voor kritiek al is die gericht op het handelen van uw pagina. Ik respecteer uw vrijheid, hopelijk u ook de onze.

   God zij met u.

 2. AVATAR FESTIVAL. Een betoverend festival met een boodschap! 28 en 29 augustus, Erkemederstrand bij Zeewolde.

  WorldPeaceChild organiseert een bijzonder, magisch, sprookjesachtig, verbindend en gezellig festival voor jong en oud. Een festival gevuld met prachtige decors, muziek, dj’s, live performances, complete shows en diverse workshops. Alle opbrengsten van het Avatar Festival gaan naar kinderprojecten en goede doelen.

  Het programma staat nu online! Ga naar http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html voor meer informatie en het programma, met onder andere: DJ Isis, DJ Brian S, DJ Shanto & DJ Iradi (Nataraj), HealingSoundMovement (liveshows), the HiFi Mysteryschool (video live performance) en diverse speciale gastartiesten (zoals Dvora Davis, Laszlo Gallo, gospelzangeres Miss Autumn Leaves, harp speelster Femke Bloem, didgeridoo speler Bastiaan Baaij, diverse danseressen en andere bijzondere performers). Hou je van muziek, dansen, kunst, spel , avontuur, gezelligheid, lekkere hapjes en prachtige natuur, dan mag je dit unieke festival niet missen!

  Voor het festival is een speciaal ‘fractal heart’ labyrint ontworpen. In dit labyrint kun je een reis maken door 7 beschavingen, waarbij je magische Avatar wezens tegenkomt die je begeleiden om je eigen Avatar te activeren. Alle deelnemers zijn aangekleed als unieke Avatars. Hierdoor ervaar je het hele festival als een sprookje dat werkelijkheid wordt.

  Als welke Avatar kom jij verkleed op ons festival? Verras ons met een betoverende transformatie en misschien win je wel een prijs! Wij zullen jullie tijdens het festival ook verrassen met een prachtig programma, maar ook met een heuse ‘mystery guest’, speciale verrassingsacts en een spectaculaire verrassing van wereldformaat waar zelfs Nuguru tv (Francois Boulange, zie http://www.nuguru.tv/) in samenwerking met ZelfZijn.nl voor komen filmen!

  Let op: alleen dit weekend kun je nog je kaart bestellen voor 20 euro. Tijdens het festival is de entreeprijs slechts 25 Euro voor volwassenen, kinderen tot 7 jaar zijn gratis welkom. Ook zijn er nog plekken vrij voor standhouders. Als je je als healer/reader/masseur wilt aanmelden om betaald behandelingen te verrichten op het Avatar festival dan vragen wij een bijdrage van 50 euro voor de stand. Wil je je aanmelden om iets te verkopen dan kost dit 75 euro voor een stand.

  Voor vragen of informatie kun je ons bereiken via info@worldpeacechild.com.

  http://www.worldpeacechild.com

  1. Alles weer te gelijk deze maand John, kan me niet in 2’en splitsen, heb al een afspraak om met guido vierkante graancirckels te produceren met een een paar flessen bokma echte groan jenever in het Haarlemmeerse veld.

   In iedergeval heb geen avatar meer die ik op afstand ff langs kan laten komen, want die is al uit gezonden naar franky’s Bonte zijn nulpunten energie meeting.

   Ik wens je heel veel plezier daar met renske toe en laten we hopen dat het een groot succes gaat worden!!!!

   Toi toi toi…

 3. Op zoek naar positiviteit, gezelligheid en mooie performances en initiatieven? Kom dan 28 & 29 augustus naar het unieke AVATAR Festival (Erkemederstrand, bij Zeewolde).
  Alle informatie en het programma (alle opbrengsten gaan naar goede doelen) vind je op:

  http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html
  (het programma is sterk uitgebreid, zie hieronder)

  Het AVATAR Festival: een uniek, sfeervol en sprookjesachtig evenement voor jong en oud, vol muziek, dans, spel, avontuur, spiritualiteit en verbinding.

  * Avontuurlijk spel: Een reis door 7 beschavingen met 49 opdrachten om je eigen Avatar te activeren.
  * Avatarshow, Martial Arts en speciale intentie experimenten. Play-Shops en hoofdpodium met afsluitend dansfeest.
  * Lezingen, muziek en soundhealing. Bijzonder live shows en concerten, een afsluitende dansavond (29 augustus, met niemand minder dan DJ Isis (All is One), DJ Shanto & DJ Iradi (Nataraj), DJ Brian S, Hifi Mysteryschool, HealingSoundMovement (live), MC/zangeres/danseres Renske Skills en vele gastartiesten!!!
  * Laatste nieuws: toegevoegd aan het programma zijn een aantal speciale danseressen met unieke performances, didgeridoo speler Bastiaan Baaij, gospel zangeres Miss Autumn Leaves, harp speelster Femke Bloem, singer/songwriters Dvora Davis en Laszlo Gallo, Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu (en een performance/chants met Tibetaanse monnikken), percussionist Terence Samson en meer! En er komt elke dag wat moois en bijzonders bij. Het volledige programma is nu online, zie de Pdf’s bovenaan deze pagina.
  * Update 18/8: toegevoegd aan het programma: pianiste/zangeres P’ Etra (samen met Pedal-steel gitarist Rob van Duren), operazanger Radha, trance-percussionist Ruben Nomad (en zijn Trance For Life band), didgeridoo speler DidgWood (en zijn band Raw Noodles) en meer!
  * Speciale verrassingsacts en een verassing van wereldformaat waar zelfs Nuguru tv en ZelfZijn voor komen filmen!
  * Standjes, lekker en gezond eten, healingen, readingen, natuur, prachtige ervaringen, verbindingen en gezelligheid.
  * Wonderlijke ervaringen met behulp van intentie, visualisaties, affirmaties en vieringen van het leven.

 4. Hi Guido, zit even elders dus hoop dat je dit bericht leest 😉

  Zou je deze aankondiging van het AVATAR FESTIVAL nog 1 keer zichtbaar willen plaatsen op WTK? Het is namelijk al volgend weekend.

  Alle opbrengsten gaan naar de goede doelen en speciale kinderprojecten en het programma en de timetable staan nu online (en is waanzinnig, met speciale shows, optredens, dj’s en een verrassing van wereldformaat!).

  Zie http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html

  1. @John,

   “€ 25,00 voor volw. per dag. Combikaarten beide dagen € 43,00.
   Kinderen 7 t/m 12 jaar € 7,00. Kinderen tot 7 jaar gratis.”
   “Als je je als healer/reader/masseur wilt aanmelden om betaald behandelingen te verrichten op het Avatar festival dan vragen wij een bijdrage van 50 euro voor de stand. Wil je je aanmelden om iets te verkopen dan kost dit 75 euro voor een stand.

   Jammer dat het altijd weer om geld verdienen moet gaan.

  2. Je kan beter vragen Hobbes hoeveel het kost als je gratis uit de lucht komt vallen, we kunnen nog altijd een tandem sprongetje doen met z’n twee’en.

  3. Dank je wel Guido, en nogmaals even benadrukken dat ALLE opbrengsten van dit festival naar prachtige kinderprojecten gaan.

   WorldPeaceChild organiseert het Avatar Festival zonder financiële sponsoren. Een ogenschijnlijk onmogelijke taak die wij toch mogelijk hebben gemaakt door de laatste paar maanden hier non-stop mee bezig geweest te zijn.

   Toch zijn er een aantal vrienden en organisaties waar wij prachtige hulp van hebben gekregen bij deze ongelofelijke organisatie en promotie. Zie het Dankwoord onderaan de festivalpagina http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html

   Dank jullie wel!!! Maar de grootste dank gaat misschien nog wel uit naar jou, de bezoeker…Want door wordPeaceChild te steunen en het Avatar Festival te bezoeken, draag je volledig bij aan speciale goede doelen en kinderprojecten, waarbij de verbinding tussen kinderen van de wereld op een liefdevolle manier tot stand wordt gebracht! Alle opbrengsten van het festival en de cd ‘Prayer For The Children’ zijn dan ook voor dit doel bestemd. We willen dus vooral jullie allen alvast bedanken, want samen maken we dit mogelijk. Samen zijn wij die verandering die we willen zien in de wereld. Dank!!!

   Je kunt ons e-mailen via info@worldpeacechild.com, of via onze websites.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.