Advertentie

Corona: Waarom is VitamineC-toediening geen optie?


Nobelprijswinnar Linus Pauling wordt gezien als de ontdekker van de enorme kracht die in Vitamine C schuil gaat.

Daar gaat dit artikel over! Heel simpel. Over een krachtige stof die wij zelf niet aanmaken met ons lichaam, maar die wél essentieel blijkt te zijn, voor genezing en het gedijen van het lichaam. VitamineC. Aangenaam. HIER op de site, schreven we over de prachtige achtergrond van de ontdekkingen van deze vitamine, waarop dr. Linus Pauling een Nobelprijs kreeg uitgereikt. Het blijkt uit o.a. zijn onderzoek, dat met name hoge doses VitamineC uitermate krachtige boosters zijn van ons zelfgenezend vermogen. Maar ook HIER vind je een indrukwekkend verhaal over VitamineC, over een boek dat je kennis laat maken met alle facetten van VitamineC.

Het boek dat álle informatie bevat over genezen met VitamineC. (klik voor lead naar uitgever)

Logisch dat deze VitamineC uitermate goed onderzocht zou moeten worden, omdat mensen dus, net als mensapen en cavia’s, geen VitamineC zélf kunnen aanmaken. Andere dieren kunnen dat wel en maken daarbij respectabele hoeveelheden, zoals een geit bijvoorbeeld. Die produceert maar liefst 13 gram PER DAG; 13.000 milligram dus! De hoeveelheid die voor mensen wordt geadviseerd is daarbij ook weer een bizar punt in onze ogen. Want dat gaat om heel weinig, namelijk minder dan 100 mg per dag..!

VitamineC intraveneus..?
Dat betekent dat we dus VitamineC extra dienen in te nemen met onze voeding. Als dat niet lukt, zoals bijvoorbeeld bij de VOC-bemanningen een paar eeuwen terug, dan lijdt dit tot ernstige ziekteverschijnselen, zoals scheurbuik (HIER). Dat was overigens ook de reden voor de kolonieën van de VOC in Zuid-Afrika en Sri Lanka: het foerageren van verse levensmiddelen/groente en fruit. Maar heden ten dage zijn er ook vitamine-supplementen.

Orthomoleculair werkende artsen en behandelaars adviseren vaak, dat een menselijk lichaam tussen de 1000 en de 3000 mg vitamine C per dag EXTRA zou moeten nemen. Als je (veel te) weinig VitamineC binnen krijgt. Vaak voorkomende klachten van een VitamineC-gebrek, zijn vermoeidheid, gebrek aan eetlust en bloedend tandvlees. Een VitamineC-tekort kan relatief eenvoudig via bloedanalyse worden vastgesteld.

In het kader van het Coronavirus, het Covid-19, lijkt de toediening van VitamineC in de aderen, plotseling TOCH weer een ‘bewezen’ feit te zijn, daar waar het eens en lange tijd, als een onbewezen behandeling werd gezien. Nood schept wet? Maar we vermoeden dat er venijnig lobbywerk van de cowboys van de farmaceutische industrie achter zit..Zij hebben immers een broertje-dood aan natuurlijke producten en -geneeswijzen.

Het voordeel van een hoog gedoseerd vitamine C infuus, is dat de VitamineC direct in de bloedbaan wordt gebracht, waardoor hogere dosis kunnen worden gebruikt, dan door het slikken van VitamineC-supplementen/pillen. Er zijn infusen van 7,5, 10, 25, 50 en 75 gram en zo’n VitamineC-infuus wordt WEL inmiddels in Duitsland ter ondersteuning van het immuunsysteem toegepast en veelal bij kanker. Als vitamine C als ondersteunende therapie bij kanker is bedoeld, moet de hoeveelheid VitamineC in het bloed, duidelijk verhoogd worden, zódanig dan dit door de inname van voeding of supplementen mogelijk is.

En een dergelijke hoeveelheid kan alleen door een infuus worden bereikt, want als voorbeeld: een therapeutisch  vitamineC-infuus van 25 gram is vergelijkbaar met de hoeveelheid uit 300 sinaasappelen, dat zijn ongeveer vier kisten. Sinds kort komen er dus niet alleen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken rond VitamineC, die niet alleen het positieve effect van een hoge dosis ervan aantonen, maar praktijkgevallen van over de hele wereld, tonen nu de krachtvan VitamineC aan, bij de bestrijding en het voorkomen van Covid-19, het Coronavirus, dat de hele wereld in zijn greep houdt..! En daarover gaat dit artikel

* * *

x

x

Coronavirus/Covid-19:

‘Waarom is VitamineC-toediening geen (standaard-)optie?’

2020 © WantToKnow.nl/be

x
Wat is de reden dat een natuurlijk middel, zoals VitamineC, niet in de ‘gereedschapskist’ van het medisch vakgebied zit..? Eigenlijk heel simpel, het is nooit ‘wetenschappelijk’ aangetoond.. DUS’ is er geen bewijs, eh, wetenschappelijk bewijs, dat het werkt.. Ja, ze hebben er weleens van gehoord natuurlijk, bijvoorbeeld van hun moeders, die ze als kind fruit lieen eten, om hun dagelijkse hoeveelheid (aanvullende) VitamineC binnen te krijgen. Maar op de medische opleidingen, is VitamineC géén geneesmiddel, officieel.. Heb jij het middel gehoord als onderwerp op de vele, vele uren Corona-Tv-programma’s, die dagelijks sinde 14 dagen voorbij komen..?

Maar inmiddels melden met name Chinese artsen de eerste gunstige resultaten van toediening van hoge doses vitamine C per infuus. Zoals hieronder blijkt uit de video, is er een test gedaan bij 50 ernstig zieke Coronapatiënten op de intensive care afdeling van een Chinees ziekenhuis in Sjanghai. De uitkomsten werden 17 maart besproken tijdens een videoconferentie van artsen en onderzoekers. Vanaf begin maart is zo’n 50 ton vitamine C naar Chinese ziekenhuizen vervoerd, waar deze VitamineC werd ingezet bij patiënten met een coronavirusinfectie.

Dr. Gert Schuitemaker, orthomoleculair apotheker en hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Fit met Voeding’.

‘Opmerkelijk’, zo vindt dr. Gert Schuitemaker deze situatie. Hij is niet-praktiserend orthomoleculair apotheker en hoofdredacteur van het blad ‘Fit met voeding’. Hij volgt specifiek déze ontwikkelingen -rondom VitamineC op de voet. Er liepen vanaf begin maart, in China, 3 klinische studies om de ervaringen met VitamineC-behandeling van Coronapatiënten te documenteren. Het ging dan om de resultaten van de toediening van hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus.

In Shanghai was er vanaf 3 maart, de officiële aanbeveling, dat patiënten met een infectie door het Coronavirus, te laten behandelen met hoge doses vitamine C per infuus. “Dat is een logisch verhaal”, aldus Schuitemaker. “Het menselijk afweersysteem heeft extra vitamine C nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Preventief, maar zeker bij zware infecties is de behoefte aan vitamine C veel groter dan normaal.”

De Chinese testresultaten? Zeer hoopvol, maar in de lijn der verwachtingen..!!
Dr. Richard Chan uit Shanghai brengt in deze video, verslag uit van dee test. Dr. Engian Mao behandelde de 50 patiënten met hoge doses VitamineC, door dit per infuus toe te dienen. Dat is de zogenaamde  intraveneuze (IV) toediening: met een infuus in de bloedbaan van de patiënt. In dat ziekenhuis in Shanghai waren in totaal 358 patiënten met ernstige luchtwegklachten door het Coronavirus opgenomen op de Intensive Care.

50 Patiënten kregen 10 tot 20 gram vitamine C per infuus per dag, gedurende zeven tot tien dagen, náást de bestaande behandeling. En wat bleek? Deze groep kon eerder naar huis, dan vergelijkbare patiënten die deze therapie niet kregen, aldus Mao. De gemiddelde ligduur van alle patiënten was dertig dagen, die van de met vitamine C behandelde patiënten was drie tot vijf dagen korter.. Deze resultaten van deze behandeling met vitamine C, werden vanwege de begrijpelijke urgentie, nu al vroegtijdig gedeeld, vooruitlopend op de publicatie van enkele studies die momenteel gaande zijn.

Mao besprak tijdens een videoconferentie ook de ziektegeschiedenis van een ernstig zieke patiënt, van wie de toestand snel verslechterde. Hij kreeg 50 gram vitamine C gedurende vier uur. De zuurstofverzadiging in het bloed stabiliseerde direct tijdens de behandeling. Er waren geen schadelijke bijwerkingen van de behandeling van de vitamine C-therapie, aldus Mao. Formeel gaat dit dus nog niet om uitvoerig wetenschappelijk gedocumenteerd onderzoek, waarvan de opzet en conclusies door andere experts zijn gecontroleerd.

Maar de bevindingen van deze dr. Engian Mao zijn overeenkomstig met wat we al weten over de werking van VitamineC in het algemeen en daarbij vooral de intraveneuze toediening van VitamineC in het bijzonder. Kijk naar de verklaring en (daaronder) de Nederlandse vertaling van het transcript, van dokter Richard Chan:

– Transcript verklaring Chinees specialist Shanghai –

Hallo, dit is dr. Richard Chan uit Shanghai. En ik wil u verslag uitbrengen in een van de recente videoconferenties die we hadden, was een dr. Mao het hoofd van de afdeling spoedeisende hulp van de Hospital Chou-Heung University in Shanghai; een van de belangrijkste ziekenhuizen in China. En hij is ook lid van het expertpanel over de coronale virale infectie het Covid-19 infectie behandelingsteam in Shanghai. Hij is ook co-auteur van de Shanghai expert consensus, over de Covid-19 behandeling. En in deze conferentie hadden we ook de eer om heel wat internationale artsen en deskundigen op de conferentie te hebben. Deze experts komen uit Japan, US lgo en een aantal andere landen. En natuurlijk ook hier in China.

En de we hebben een tekst geschreven op de website -voor het detail verwijs ik u naar de… Ik zal de e-mail link in de publieke aankondiging onder dit- maar kort, daar in de conferentie begon dr. Mao ons te informeren over de ervaring. In principe behandelden hij en zijn team ongeveer 50 gevallen van Covid-19 patiënten met een hoge dosis VitamineC. En dat de gebruikte dosis VitamineC gemiddeld 10 tot 20 gram bedraagt. En als het een matige cesuur is, is het ongeveer 10 gram per dag. Infuus, in de loop van 8 tot 10 uur. En als het iets ernstiger is, kunnen ze 20 gram gebruiken.

Van de 50 gevallen van matige tot ernstige gevallen van optredende Covid-19 patiënten, stierf er niemand, ze herstelden allemaal. En dr. Mao en zijn team zagen een aanzienlijke verbetering in de hoge dosis VitamineC behandeling. En hoewel de laatste gegevens nog steeds worden geanalyseerd, en kortstondig voelden ze dat de hoge dosis IVC zeker hielp bij de patiënten om sneller te herstellen. En het gemiddelde verblijf in het ziekenhuis, voor deze 50 patiënten, is ongeveer drie tot vijf dagen korter dan de gemiddelde patiënten. En gemiddeld ongeveer vijfentwintig dagen ziekenhuisverblijf. terwijl het gemiddelde voor alle patiënten ongeveer dertig dagen is.

Hou er rekening mee dat er ongeveer 360 Covid-19 bevestigde patiënten in Shanghai zijn. En van deze groep behandelden ze ongeveer 50 van hen, dus er is ongeveer drie tot vijf dagen korter verblijf in het ziekenhuis voor de hooggedoseerde vitamine C behandelingsgroep. En in het bijzonder dr. Mao een paar gevallen op. In één geval ging het snel achteruit met deze patiënt. Ze gebruiken in principe de zuurstof-index, het is een ademhalingsfunctie. En dus besloot dr. Mao deze patiënt een 50 milligram te geven wat 50 gram VitamineC is, wat 50.000 milligram bonus is, of extra VitamineC over een periode van vier uur.

En de dokter Mao registreerde dat, letterlijk een ze duwden de VitamineC en de pulmonale status van de patiënt was in real-time te verbeteren. En dat deze patiënt uiteindelijk genas en werd ontslagen. En dus is dat het verhaal van deze Dr. Mao en ook van dr. Mao en een andere expert, waar ik het even later over ga hebben, de lange extra wat een andere eigenschap van Covid-19 infectie was, was de hypercoagulabiliteit; in feite het gemakkelijk te verstoppen voor het bloed. En dat was een van de belangrijkste kenmerken.

Als dat wordt gedetecteerd, dan zouden ze heparine gebruiken bovenop VitamineC en natuurlijk in aanvulling op andere ondersteunende maatregelen. En in een apart interview had ik ook de kans om met dr. Wong, dr. Sun Wong te praten. Hij is een professor en expert van een Critical Care Medicine van de Tongji Universiteit, de nummer 10 ziekenhuis in Shanghai. Hij is ook lid van het deskundigenpanel van Shanghai. Hij bevestigde in wezen het verhaal dat dr. Mao vertelde en ze kenden elkaar. En ze kennen elkaar al een tijdje over het gebruik van VitamineC. En dr. Wong benadrukte in feite drie extra punten.

Hypercoagulabiliteit: het bloed is dikker en plakkeriger dan normaal, waardoor een patiënt sneller te maken krijgt met overmatige bloedstolsels. De beweging van zuurstof, hormonen en voedingsstoffen in het lichaam is verstoord, waardoor ze geen weefsels en cellen bereiken. De lage zuurstofniveaus in de cellen, leiden tot hormonale en voedingstekorten.

1. Een daarvan is dat hoge doses VitamineC effectief zijn en patiënten helpen.

2. is ook de hypercoagulabiliteit. Dit lijkt te verschijnen bij een aanzienlijk deel van de patiënten. Dr. Wong zegt dat -naast de kritieke en ernstige tot kritieke gevallen- waarschijnlijk ongeveer 40% van die patiënten, tekenen van hypercoagulabiliteit vertoont. En in mildere gevallen in principe gematigd, misschien ongeveer 15-20%. Dus misschien wil je daar op letten en dat opsporen. En neem de juiste maatregelen.

3.
Een derde waarschuwing is dat je weet dat Covid-19 zeer besmettelijk is.
Dus de zorgverleners moeten ook extra voorzorgsmaatregelen nemen, hoewel de beschermende maatregel. En deze patiënten kunnen vervallen in ademnood, en intubatie nodig hebben. In principe wordt er een buisje in de longen gestoken. En dat alles kost tijd. En ook de artsenverpleegkundigen moeten beschermende maatregelen nemen, dat kost tijd. Dus hij adviseert, dat we een extra waarschuwingsperiode nodig hebben; in principe verlaag je de drempel van de intubatie-index.

En je hebt in principe een hoge risico index van gevaar. Je weet dat je niet wilt wachten tot de normale indicaties worden gehaald. Dan begin je met de versnelling, want je verliest ongeveer 10, 15, 20 minuten versnellingstijd. Dus wees voorbereid en dat is de essentie van het interview.

De boodschap is dat VitamineC en andere maatregelen helpen.
En Covid-19 is, we kunnen er niet tegen vechten en het is duurzaam. En het goede nieuws hier in China is dat de Covid-19 pandemie hier in China tot een einde is gekomen. En het leven begint weer normaal te worden. Helaas vecht de rest van de wereld nu tegen Covid-19 en dat doet me denken aan twee maanden geleden in China. En… blijf gezond, neem universele voorzorgsmaatregelen en raak niet in paniek. Geen paniek, ik had geadviseerd om nog eens te kijken naar andere video’s die ik hier gemaakt heb. Neem als je kunt orale VitamineC en ik neem elke dag 10 gram per dag. VitamineC heeft geen significante bijwerkingen, of het nu oraal of IV is. Dank u zeer en lees de tekst onder zal meer informatie geven daar bye-bye.

* * *

* * *

De bewijzen zijn duidelijk zichtbaar..!! Nu ook in New York..!
Niet alleen in China wordt deze test die experiment met intraveneuze toediening van VitamineC toegpast; ook in ziekenhuizen in New York is men nu bezig..! Want meer dan 23 ziekenhuizen in en rond New York zijn inmiddels ook begonnen met het toedienen van hoge doses vitamine C aan IC-coronapatiënten. De ziekenhuizen hebben dit besluit genomen, naar aanleiding van positieve berichten van Chinese artsen met oraal en intranveneus toedienen van VitamineC.

Wachtrijen bij ziekenhuizen en klinieken van mensen die zich willen laten onderzoeken op Covid-19.

Longarts en intensivist dr. Andrew Weber verklaart tegenover The NY Post: “De vitamine C-therapie helpt enorm, maar er wordt nauwelijks aandacht aan geschonken, omdat het geen populair geneesmiddel is”. Is dit een schande of is dit een schande voor ál die mensen die alsnog sterven, zonder maar door dit middel te zijn aangeraakt..En dan is het toch zó dichtbij voor al die artsen..!

Want volgens de ic-arts dalen de VitamineC-waarden in het bloed van ernstig zieke coronapatiënten dramatisch, als gevolg van de infectie met het coronavirus. Dr. Weber is duidelijk in zijn conclusie: ”Daarom alleen al, is het absoluut noodzakelijk de vitamine C-niveaus op peil te houden en het afweersysteem te ondersteunen.”

Ziekenhuizen hebben inmiddels officieel toestemming gevraagd en gekregen, ernstig zieke patiënten op experimentele basis met een cocktail te behandelen. Dat betekent VitamineC in combinatie met andere medicijnen, zoals het anti-malariamiddel Chloroquine, het antibioticum Azitromycine, biologische ontstekingsremmers en bloedverdunners.

* * *
X

Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een ‘bonte verzameling energie’, zou je kunnen zeggen..! Waarom blijft Vitamine C met de nek aangekeken worden door de medische ‘wetenschap’..?
Klik voor lead naar Succesboeken.nl

 

9 gedachten over “Corona: Waarom is VitamineC-toediening geen optie?

 1. Nu bij Nieuwsuur: de hele wereld wil maar 1 ding: vaccinaties! En het liefst versneld (dus nog minder bewezen ‘effectiviteit en veiligheid’? Zo,n beetje alle wereldleiders in beeld die dezelfde propaganda uitbraken. De opmars voor verplichte vaccinaties? Niet denkbaar? Veilig en effectief? Of juist vele zieken en doden NA en DOOR vaccins, zoals in het verleden is gebleken bij verplichte massavaccinatie die hierdoor MOESTEN WORDEN STOPGEZET!? Zie stukje over de gevolgen van verplichte vaccinatie hier: https://www.youtube.com/watch?v=amkh8FEnqdU

 2. Mijn God, wat een ‘onafhankelijk’ persoon in het nieuws, de nieuwe Corona Heiland is ex-topman van…chemieconcern DSM! Werkelijk? En die moet ons ‘helpen’? Net in gesprek met de andere Koning Belangenverstrengeling, Ab Osterhaus…Verwacht u ook dat hij Vitamine C (hoge hoeveelheden, intraveneus toegediend) zal ‘adviseren’ of een meer ‘chemische’ (wel te patenteren en te exploiteren) middel? https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-waarom-is-vitaminec-toediening-geen-optie/

  Sustainability my ass…een van de grootste handelaren in GIF! https://www.youtube.com/watch?v=BiAdFEY9TaI Vandaar al die 1-2 tjes met onze Ab Osterhaus. De suggestie wekken dat we ‘samen strijden tegen corona’ terwijl chemische en biotechnologie belangen en vaccins er doorheen gedrukt worden!?

  Elders: “Ondertussen is Sijbesma ook commissaris bij Unilever en De Nederlandsche Bank, behoort hij met onder andere de voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon tot de zogeheten ‘climate leaders’ van de Wereldbank, een groep die plannen opzet tegen klimaatverandering, en is hij een ‘aanjager’ bij NL2025, een club van onder meer bestuurders en leiders uit het bedrijfsleven.” Biologische voeding en echte duurzame goederen hoeven we van deze chemiereus niet te verwachten, toch!?

  “Deze week nog prees de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore zijn ‘friend’ Sijbesma op Twitter” Ok , ook helder.

  “Maar als je over zijn invloed begint, glimlacht Sijbesma ongemakkelijk en wuift de opmerking weg. ‘Ach, die bestaat gelukkig niet, de invloedrijkste of machtigste man.’ Vast geen ‘influencer’ deze man…

  O wacht, zo transparant is deze man (uiteraard) niet, dat we het even weten: “Dat is ook Feike Sijbesma, een invloedrijk bestuurder die zorgvuldig kiest waarover hij zich uitlaat. Dus wil hij niets zeggen over de salarisperikelen, het witwasschandaal en de bijbehorende schikking bij ING, of over de belastingophef rond Shell. Dan glimlacht hij even, waarmee hij een zekere afstandelijkheid schept, die arrogant kan aandoen. ” witwasschandalen, belastingophef? Lekker duurzaam, deze coranaheiland… Noem het maar ‘succesvol’? https://www.volkskrant.nl/mensen/feike-sijbesma-je-kunt-jezelf-of-je-bedrijf-toch-niet-succesvol-noemen-in-een-wereld-die-faalt~b479ae53/

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zal-het-speciaal-gezant-feike-sijbesma-lukken-voor-elke-snotteraar-een-coronatest-te-regelen~b39c7344/ “Het kabinet – om precies te zijn: de minister van Economische Zaken – kan een dwanglicentie afgeven. Roche moet in dat geval de receptuur vrijgeven, zodat bedrijven of laboratoria ermee aan de slag kunnen. Het concern krijgt dan wel een vergoeding.
  ‘Ik schuw geen enkele mogelijkheid’, zei De Jonge in de Kamer, ‘maar de snelste weg is denk ik via de telefoon.’
  Het ligt voor de hand dat de speciaal gezant daarbij een prominente rol gaat spelen. Al was het alleen al omdat hij in zijn tijd bij DSM een prominente rol speelde bij de overname en integratie van de vitamine- en fijnchemiedivisie van een Zwitsers bedrijf. De naam van dat bedrijf? Roche.” Aha, daarom dus dit licht inschakelen, naast andere ‘aspecten rondom het Coronavirus’.

  1. Ik kan me heel goed voorstellen waarom je zo pislink bent. Alles wat niet moet dreigt te gebeuren. Ik schat dat dadelijk de gretige massa zich met het volste vertrouwen vol laat pompen met de meest afschuwelijke shit waaronder de lang gewenste chip. Ik zie het lijk al drijven. Onder grote publieke druk verplichte inenting. Een speciale notitie van wie er wèl en wie er niet de prik heeft, zo niet, geen vreten want alles gaat baargeldloos. Klaar ben je.
   Naar verluid is zowel mutti Merkel als de meest waardeloze labbekak die we ooit hadden, rutte, bejubeld vanwege zijn, ahum.. ‘aanpak’.
   Ik heb maar één kwalificatie voor het genre publiek wat op deze toer zit en dat is (ik ben n.l.net zo pislink) dat ze te dom zijn om te schijten en niet meer verdienen dan een politieke hel.
   Daarnaast wisten wel dat alles wat de farmamaffia niet dient ‘schetenwappelijk’ niet bewezen is. Zo’n beetje als, blijft de vrouw drijven, is het een heks en gaat ze op de brandstapel. Zinkt ze, vanwege de zware steen, was ze geen heks maar niettemin dood.
   Vriend Maup zegt altijd standaard min. 5 gram ascorbinezuur per dag als er nog niks aan de hand is. In geval van,..verdubbelen!
   Daarnaast is het ook geen verkeert plan om wat collodiaal zilver bij de hand te hebben. Het is een anticeptisch middel wat lang geleden ontdekt werd toen het drinkwater in vaten aan dek van bijv. oostindië vaarders niet meer zo snel bedierven omdat de kapitein er een zilveren lepel in had laten vallen.
   Wat kapitein Cook ontdekte was dat ingemaakte groente als kool niet alleen lang mee kon maar ook nog eens scheurbuik wist te voorkomen zodat er minder ‘reserve bemanning’ mee hoefde. Zuurkool heeft n.l. een waarzinnig hoog vit. C gehalte en moest verplicht door de bemanning gegeten worden.
   Er komen dus nog zware tijden en de ziektecrisis is alleen maar een gereedschap om te komen tot een soort patriot law (9-11) met een verregaande inname van de vrijheid. Maar hé,…is voor jouw veiligheid hè?!
   Dan scheiden de schapen en de geiten zich pas echt, in die zin dat er een verhoudingsgewijs minderheid zal zijn die niet meedoet. Vóór die tijd zou het zeg maar, handig zijn, een soort van stuctuur te hebben. Als was het maar om toch de kinderen te vreten te kunnen geven want laten eerlijk zijn, die boel breekt tòch uit elkaar.
   Of denk je dat de conformisten dezelfde levenskansen hebben?

 3. De geheime diensten smullen!? De Corona NSB klik-lijn, de Corona-Vervolgings App, straks Corona.’Ausweiss’ (Bitte) Vaccinatiepas/RFID chip!? Ondenkbaar jaren geleden, nu nog steeds? “Over een paar weken zal er een app zijn die registreert waar en met wie men is geweest, om zo besmettingen in kaart te brengen”, zei Marc Van Ranst in De Afspraak.”

  Locatiegegevens? Tijd om aangetoond neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem onderdrukkende ‘smart’ fones in deban/bak te doen!?

  1. Locatiegegevens zonder ‘informed consent’ en dus zonder uw toestemming wereldwijd gebruikt ivm ‘bestrijden’ Coronavirus (ware dat nu bepaalde parasitaire micro-organsimen of wordt daar toch de menselijke populatie mee bedoeld?) ? De Telecom werkt mee als de Roverheid daarom vraagt…

   Van ‘Holdables’ (uw ‘smart phone, draadloze game consoles) naar ‘wearables’ (Apple watches, Google Glass, Bluetooth devices, electronic tattoos), naar ‘Injectables/Implantables'(RFID chips, pillen, nanomaterialen IN het lichaam)?

   En het mag wettelijk bij ‘noodtoestanden’ (lees fake Corona plandemie…) Tijd om aangetoond neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem onderdrukkende ‘smart’ fones in de ban/bak te doen!?

  2. En dit is nog maar een topje van de zichtbare ijsberg, holografische software waar materie zich uit manifesteert met toegevoegde informatie die herstel van de organische voelende intelligentie van Aarde tracht te verstoren.

   Ons waarnemingspotentieel ernstig verhinderen houdt direct in dat er geen scheppende voelende liefdevolle krachtige bewustzijnsgolven zich voortbewegen in de voor ons voorgehouden perceptuele werkelijkheid. Wat we te zien krijgen moet ook hier scherp in de gaten worden gehouden, dus ook de aan ons voorgelegde situatie juist nu. Gezond-zijn en eigen bewust-heid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.