Advertentie

President JFK: ‘Vrijheid en onafhankelijkheid zijn je geboorterecht’


Het jaar 2008 ligt bijna achter ons, een jaar waarin we de ongelooflijke opkomst hebben meegemaakt van de nieuwe president van de Verenigde Staten: Barack Obama. Half Januari zal hij worden ingehuldigd en kunnen we George Bush en consorten achter ons laten. Toch? Met de erfenis van zijn daden zullen we echter nog lang geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de gevangenis Guantanamo Bay en de schending van de Amerikaanse Grondwet, ooit het paradepaardje van de werelddemocratie.

Maar ook de krankzinnige explosie van het defensiebudget, dat een recordhoogte bereikte van ruim US$ 600 miljard..! Een land dat aan wapens en oorlog verslaafd lijkt en hierdoor in een economische beerput terecht is gekomen. De vraag rijst nu: hebben we met Obama voor een nieuw tijdperk gekozen, waarbij een einde komt aan intriges en manipulaties?

* * *

x

President JFK: ‘Vrijheid en onafhankelijkheid zijn je geboorterecht’

© 2008 Guido Jonkers, aangevuld en bewerkt door Tessa Koop

We leven in een schijnwereld

2 Visionaire presidenten
2 Visionaire presidenten, maar wie is onafhankelijk en wie is de marionet…?

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich afvragen wat zich achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt. Wie trekt er aan de touwtjes om andere decorstukken te plaatsen, wie richt de schijnwerpers? En wie wordt het toneel opgestuurd door de regisseur of regisseurs? Dat was in onze ogen overduidelijk George Bush, die als marionet de zg. president van de VS was de afgelopen 8 jaar. Maar wie is of wie zijn eigenlijk die regisseurs?

Volgens WTK-oprichter en ex-presidentiële tolk Bush Fred Burks ‘weet alleen een kleine machtselite wat er speelt’.

‘Ik zie Obama als een soort JFK’

Over Obama zegt hij: “Ik zie Obama als een soort John F. Kennedy. Net als Kennedy heeft Obama sterke banden met de machtselite, maar ook Obama heeft een grote dosis moed en moraalbesef. Of de kans groot is dat hij wordt vermoord?
Elke president loopt het risico om vermoord te worden. Obama loopt een hoger risico omdat er duidelijk leden van groepen zijn – zoals de Klu Klux Klan (KKK) – die hem haten. Ik heb goede hoop dat dit niet zal gebeuren. Maar natuurlijk is er een risico, en Obama weet dat. Ik bewonder zijn moed. Ik verheug me op Obama als president.”

Zo langzamerhand zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat de wereld die we zien en waarvan we geloven dat hij de democratische werkelijkheid weergeeft, een schijnwereld is. De buitenkant. Laten we met z’n allen hier de hoop voeden, dat de nieuwe president van de VS in staat is zijn licht te werpen op de duistere krachten achter het wereldtoneel; ik ga er daarbij vanuit dat hij niet tot deze club behoort en in staat is verandering te brengen.

Maar wie de websites nauwkeurig in de gaten houdt, is ongetwijfeld al gestuit op bijvoorbeeld dit artikel van samenzweringexpert David Icke: ‘Barack Obama; The Naked Emperor’. Of dit artikel van Jan Wicherink op Argusoog.nl: Gaat Obama voor de grote ommekeer zorgen?

Beheers ook de pers
Als Fred gelijk heeft, en Obama net zo moedig blijkt als JFK dan is er hoop voor de toekomst. John F. Kennedy was een historische president, die zijn inzet met de dood moest bekopen, omdat de machtselite hem te vrijpostig vond worden. Er waren al signalen genoeg geweest voor mensen die destijds durfden te luisteren. Geloof je dat het beter is geworden sinds die tijd..?

Geloof je echt dat een land, waar de macht, het industrieel militaire complex en het geld inmiddels op een klein kluitje verzameld zijn, dat dat nog een democratisch land is..? Zullen de regisseurs niet alles doen om hun macht en geld te verdedigen, hun toneelstuk ‘glossy’ te houden..? Zelfs JFK’s oproep aan de pers toendertijd, bleek een uitdaging aan die regisseur(s) achter de schermen: Beheers ook de pers.
x

X

Pratend over duurzaamheid kom ik telkens terug bij fundamentele onjuistheden, waarvan de VS het toonbeeld zijn. Verkiezingsfraude, martelingen, inperking van vrijheid, geldverkwisting, goedpraterij en regelrechte leugens zijn dan maar een paar van de dobbers die aangeven dat ik ‘beet’ heb.

Er blijven veel vragen onbeantwoord

Andersom gezegd… we worden een oor aangenaaid met politieke praatjes. Praatjes die duurzaamheid tot een activiteit van een hobby-clubje lijkt te maken… Achter de schermen wordt met werkelijk triljoenen gegoocheld. Ik kan niet anders dan je er weer attent op maken. De duurzame wereld is aan het pingelen voor centen… Geld dat hard nodig is om onze wereld om te turnen. De balans herstellen in een onevenwichtige wereld, want er blijven teveel vragen onbeantwoord.

Luister naar de stem van JFK, voel zijn radeloosheid, de droefheid over een aftakelend  democratisch stelsel in de VS. Zijn roep om hulp..! Toen al… 45 jaar geleden. Begin jaren 1960. Hij vraagt rechtstreeks aan de pers om hem niet alleen te laten..!!

Dat we met z’n allen slaafs achter de VS aanlopen, in vele opzichten, en vooral achter de VS aanlopen in een oorlog, is een regelrechte schande. Dat is natuurlijk mijn mening. Maar zijn er feitelijk veel zaken te vinden, die deze mening weerleggen. We lopen gewoon achter Bush & Co aan, of althans: liepen. Niet dat we dat niet meer doen, maar Bush is er straks niet meer! Echter de club die werkelijk de touwtjes in handen heeft, is er nog wel.

Openheid over Irak, nu!

Neem het hele verhaal alsjeblieft niet te licht op…!!! Verhef je stem wanneer je voelt dat die zich wil verheffen! JP mag verdorie nou eindelijk eens vertellen wat wij in Irak doen. Kom op Eerste Kamer met dat parlementaire onderzoek. JanPeter, luister gewoon eens even naar JFK uit 1962. Dan weet je weer wat er werkelijk aan de hand is. Na 45 jaar! Wees nu eens een hedendaagse Harry Potter en kijk in de ogen van de slang! Mijn vraag is of je ooit de machteloosheid hebt gevoeld van Kennedy, daar eenzaam aan de top…

Het belangrijkste uit deze rede van JFK is zijn uitspraak:

‘Het is je geboorterecht om een vrij en onafhankelijk mens te zijn!’

Conclusie: Jij en ik bepalen

Dus wat kunnen we nu concluderen als we de vraag stellen of we met Obama voor een nieuw tijdperk hebben gekozen? Vorige week plaatste WTK.nl dit artikel. Het is gewaagd om zoiets te publiceren, aangezien het een bericht ‘van boven’ is. Maar als we even ons verstand in de koelkast zetten en het lezen met ons hart, zitten er mooie fragmenten in. Dan staat er dat jij en ik-  en wij als mensheid – bepalen of we met Obama kiezen voor een positieve toekomst.

Laat je geen angst inboezemen door allerlei verontrustende artikelen te lezen over wie er allemaal om Obama heen darren. Wees je er uiteraard wel van bewust, maar focus je op wat je wenst. Laatst zei een vriend van mij (Tessa): ‘Het gaat erom dat mensen zich openstellen voor zichzelf, want dat is de deur naar vrijheid.’ Daar ligt de waarheid, daar liggen de kansen voor de toekomst. Obama staat symbool voor wat veel mensen willen: transformatie. Waar kies jij voor?