Advertentie

John Kennedy liet ons order #11110 na. Wauw!


zilveren dollar

x

x

 John Kennedy liet ons order #11110 na. Wauw!

2010 © WantToKnow.nl/.be

x

xx

Werd John Kennedy vermoord omdat hij de FED aan banden wilde leggen? Deze president had 5 maanden vóórdat hij werd vermoord, Executive Order no. 11110 getekend, die de overheid van de VS de macht terug gaf, om haar eigen geld uit te geven. En dat dus buiten de PARTICULIERE Federeal Reserve (FED) om. Weinig mensen weten dit, maar het was een poging van John Kennedy om de FED uit zijn macht te ontheffen. De FED was en is in staat, om tegen een renteheffing, geld te lenen aan de Federale Overheid.

Deze order, 11110, die op  Juni 1963 door de president werd getekend, gaf het Ministerie van Financiën de mogelijkheid om ZELF geld uit te geven, buiten de FED om..! Daar waar de FED-dollars gedrukt werden o.b.v. onderliggende goudwaarde, werden deze nieuwe dollars uitgegeven, op basis van onderliggende waarde in zilver. En dat was nou net het slimme van Kennedy en zijn staf. Maar in feite ook het dieptrieste..! Een president die noodgrepen moet uithalen om de valuta van zijn land weer in handen te krijgen..

Een ‘executive order’ is een specifiek machtsmiddel dat door de Grondwet van de VS is toegedicht aan de president als een soort praktisch hulpmiddel. Het is opgenomen onder ‘US Constitution Article II, Section 1’. Het geeft de president de macht om vanuit zijn autoriteit bepaalde praktische wetten te maken of een interpretatie te maken van bestaande wetgeving. Dit heeft altijd te maken met binnenlandse zaken.

Executive orders kunnen simpele zaken zijn, zoals het afkondigen van een Nationale Herdenkingsdag of een speciale dag toekennen aan een speciale gebeurtenis. Maar het kunnen ook behoorlijk fundamentele zaken zijn, zoals hieronder bijvoorbeeld genoemd in het geval van het interpreteren van de macht van het ministerie van Financiën in tijden van oorlog, door president Harry Truman, in zijn Executive Order van 1953.. Een executive order, waar John Kennedy op voortborduurde met deze # 11110.

Met Executive Order no. 11110 in werking, had de nationale schuld van de VS nooit zijn huidige niveau kunnen bereiken. Deze order van president John Kenndy gaf de overheid de mogelijkheid haar schulden in te lossen, zónder daarvoor bij de FED aan te moeten kloppen. Waarom? De FED is de uitgever van de US-dollar EN een derde partij, een stelletje private bankiers..!

De FED grotendeels buitenspel en aangeschoten wild..
De FED werd door Kennedy door deze maatregel in feite buitenspel gezet als monopolist van het drukken van de Amerikaanse dollar. Tja, dat was kennelijk tegen het zere been van deze bankiers. Want het was president Woodrow Wilson die de FED, een stelletje privaat bankiers, in feite uit pure onwetendheid, in het zadel geholpen had, door eenzelfde wetsverklaring op 23 december 1913. (Kijk hier  op de site voor achtergrond  info)

Vanaf die tijd was deze grote Natie dus overgeleverd aan een paar sluwe bankiers en deze zouden vanaf dat tijdstip de Amerikaanse burgers laten boeten voor deze misstap. De rente die het Amerikaanse volk verschuldigd was aan de FED-bankiers, voor het simpel drukken en uitgeven van de Amerikaanse dollar, de valuta van de mensen, werd dus uitgevoerd door de FED, die dus GEEN overheid is!

En inmiddels is de renteplicht van de VS aan deze zelfde FED tot astronomische proporties opgelopen. En nog steeds, kijk nu naar Obama, is de overheid in de VS verplicht via de FED zaken te doen. “Wilt u nog wat geld voor ons drukken?” zo gaat ongeveer het verzoek in simpele woorden van de Amerikaanse overheid naar de FED.

did_kennedy_really_say_thatKennedy en zijn staf omschreven de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, via Executive Order 11110, als volgt: ‘De volmacht om zilver-certificaten uit te geven tegen ongeacht wat voor zilver edelmetaal, zilver of standaard zilveren dollars dat aanwezig is bij het Ministerie van Financiën.’

Dit betekende simpel gezegd, dat voor elke voor elke gram zilver die de regering beheerde, zij vanaf dat moment de mogelijkheid kregen om nieuw geld in circulatie te brengen. Op deze manier bracht Kennedy en zijn club ongeveer US$ 4,3 miljard bankbiljetten in omloop, let wel, buiten de FED om! Dit bedrag was reusachtig in de tjid, de jaren 1960 en de reikwijdte van deze Executive Order was enorm.

Met één pennestreek zette John Kennedy de Federal Reserve Bank of New York buiten spel. Als er maar genoeg van deze zilver-dollarbiljetten in omloop zouden komen, dan zou de behoefte aan dollars van de FED volledig opdrogen. De belangrijkste reden hiervoor was dat deze zilver-certificaten natuurlijk gedekt waren door zilver, terwijl de FED gewoon maar geld kon drukken, omdat zo’n 20 jaar daarvoor de gouden-standaard was opgedoekt. Deze zorgde er vóór die tijd voor, dat US4-biljetten werden gedekt door goud.

Voortbordurend op de Executive Order #10289 van Harry Truman in 1951
Op 17 september 1951 tekende Harry Truman een executive order, nummer 10289, die zeer waarschijnlijk voortkwam uit de oorlog die net achter de rug lag, en waarbij de Amerikaanse overheid trachtte om efficiënter om te gaan met het financiële aspect van de oorlog. President Harry Truman gaf het ministerie van Financiën de macht over een aantal zaken te beslissen. Één daarvan was het geven van autoriteit op het gebied van de ‘handel in zilver’.

Truman bevestigde in deze executive order, de autoriteit van het ministerie om deze ‘zilverhandel en de handelingen in relatie hiertoe in beheer te nemen’.. Hieronder staat deze paragraaf f. uit deze executive order. John Kennedy kon in feite voortborduren binnen deze zilverparagraaf.! Die luidde als volgt:
(f) The authority vested in the Secretary of the Treasury by section 6 of the act of June 19, 1934, c. 674, 48 Stat. 1178 (31 U.S.C. 316b), to investigate, regulate, or prohibit, by means of licenses or otherwise, the acquisition, importation, exportation or transportation of silver and of contracts and other arrangements made with respect thereto, and to require the filing of reports in connection therewith.

vertaald:
De president geeft de autoriteit aan het ministerie van Fnianciën om de acquisitie, de import, de export en het transport van zilver EN OVEREENKOMSTEN EN ANDERE ARRANGEMENTEN IN RESPECT HIERMEE, te onderzoeken, reguleren of verbieden, via licenties of anderszins. En daarnaast te vereisen dat rapporten hierover worden verzorgd.

De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden.

Executive Order #11110 was een zegen geweest, wanneer niet…
Deze Executive Order, no. 1110, had ervoor kunnen zorgen, dat de nationale schuld van de VS zijn huidige niveau NIET had kunnen bereiken of zelfs helemaal teniet was gedaan, zoals president Andrew Jackson ooit was gelukt.. (zie hieronder!)

Deze order van de president Kennedy gaf de overheid de mogelijkheid haar schulden in te lossen, zónder daarvoor bij de FED aan te moeten kloppen, de FED is immers de uitgever van de US-dollar.. En daarbij had de FED dan natuurlijk weer haar rente opgeeist.

Om deze rente te moeten betalen, had de regering dan weer geen geld, want dat wilde ze al aflossen.., en dus moesten ze geld lenen om de rente af te lossen..!! Een ongelooflijke kermis, waarbij er maar 1 winnaar is, de FED dus. En de verliezer natuurlijk het Amerikaanse volk. Met Executive Order no. 11110 gaf Kennedy de Amerikaanse bevolking en dus de regering, weer de mogelijkheid om HAAR EIGEN GELD TE CREËREN vanuit die zilveren standaard, in plaats van het geld van de FED te moeten kopen..

Maar nadat John Kennedy 5 maanden later werd vermoord, werden geen zilver-certificaten meer uitgegeven. (lees ECHTE Amerikaanse dollars) Het blijkt dat deze Executive Order nooit is herroepen door enige president noch door de Senaat, zeg maar de Eerste Kamer van de VS, zodat deze ‘verplichte opdracht’ uitgeschreven door John Kennedy nog steeds geldig is.. Maar waarom heeft geen enkele president deze krachtige order van Kennedy dan nageleefd..?

Onlangs maakte Barack Obama bekend, dat de Amerikaanse staatsschuld rond de US$ 1,2 Triljoen ligt.. En let wel, een Triljoen is 1000 miljard. En een miljard is zoals je weet 1000 Miljoen… 1.000.000.000.000 is dus 1 Triljoen. Dat zijn 1 miljoen miljoenen.. Maar zoals met veel dingen, is het maar zoals je wilt rekenen..! Wanneer de order van Kennedy, Executive Order 11110, verder ten uitvoer was gebracht, zoals in feite HAD MOETEN GEBEUREN, dan was de Amerikaanse staatsschuld, niet eens in de buurt gekomen van het huidige niveau. De Amerikanen betalen zich in feite helemaal scheel aan het stelletje bankiers dat achter de FED zit. Vind je het gek, dat wij van WantToKnow dit verhaal in het licht willen zetten. Hier deugt toch geen donder van..? En het krankzinnige van het verhaal is, dat wij hier gewoon aan meebetalen.

Wellicht was de aanslag op Kennedy een waarschuwing aan alle toekomstige presidenten ná Kennedy, die ook op het idee zouden komen om de Amerikaanse staatsschuld volledig af te lossen, door de controle van de FED op de Amerikaanse dollar te breken. John F. Kennedy waagde het om de Geld-Overheid uit te dagen, door de 2 belangrijkste motoren die achter de staatsschuld van de VS zitten aan te pakken. Het creëren van het geld van een bevolking, door een privaatbankieren syndicaat en oorlog. Oorlog is altijd al een prachtig middel geweest om het draaimolentje van oneindige schuld opnieuw een duw te geven.

De knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas, in het vliegtuig ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: 'Goed gedaan Jochie!'
De alleszeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘Goed gedaan Jochie!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy weet dat het spel is gespeeld.

Kijk eens naar de knipoog die Albert Thomas, lid van de Amerikaanse 2e kamer, geeft aan de opvolger van Kennedy, Lyndon Johnson, toen deze in het vliegtuig waarin ook de lijkkist van Kennedy werd teruggevlogen naar Washington werd ingezworen tot de nieuwe president. “Goed gedaan Jochie, het plan is volledig tot een gepland einde gebracht”…

De inspanningen van Kennedy om de oorlog in Vietnam te stoppen en zijn Executive Order, no. 11110, sneden té veel in de winsten en de overheersing van het New Yorkse bankestablishment. In de rechtbank noemt men dit ‘circumstancial evidence’, of in het Nederlands vertaald: ‘bewijzen af te leiden uit de situatie van het moment.’

En zowel Clinton als voorgaande (democratische) presidenten hadden de moed niet om Executive Order 11110 van John F, Kennedy nog steeds ‘van kracht’  te verklaren, omdat zij de persoonlijke prijs hier kennelijk niet voor wilden betalen. Of door andere krachten werden aangestuurd, die het kennelijk niet nodig vonden de valuta van de VS, de dollar, weer ‘in handen’  te krijgen..!!

Maar zal president Obama op de hoogte zijn van deze 11110 order? Zal hij de ‘guts’ hebben om alsnog deze order van kracht te verklaren. Of is het simpeler om geld te lenen bij de FED en stevige bezuinigingen aan te kondigen…?!

Er is heel veel op het internet te vinden over dit verhaal, stel het aan de orde bij je vriendjes en familie, die in de financiële wereld werkzaam zijn. Vraag hen eens of ze dit verhaal kennen. Wie weet meer over de achtergronden van dit verhaal. Hier kun je in ieder geval lezen over de oprichting van de FED en de ongelooflijke spijt die ex-president Woodrow Wilson had, toen hij doorkreeg aan wat voor een duivelse krachten hij zijn land had uitgeleverd.

De woorden van Woodrow Wilson, die hij sprak als spijtbetuiging over het besluit om de FED-monster zich te laten creëren, spreken boekdelen en achtervolgen de Amerikaanse bevolking tot op de dag van vandaag, ondanks de verbogen gebleven daadkracht van John Kennedy:

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”
-President Woodrow Wilson-

Vertaling:

“Ik ben een hoogstongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen. Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontrolleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”  

De times of president Andrew Jackson.
Kennedy was, zo weten weinigen, niet de eerste president die de macht van de FED trachtte te breken. Het was president Andrew Jackson die het bankensysteem, dat nog niet eens het gedrocht en omvang van de FED had, al probeerde de nek om te draaien.. Andrew Jackson was namelijk een groot voorstander van een gezond monetair beleid, zoals dat ook omschreven is in de Amerikaanse grondwet. Hij was absoluut tegenstander van een centrale bank die geld kon uitgeven tegenover schulden. Andrew Jackson was de 7de president van de Verenigde Staten van 1829 tot 1837 en als één van de oprichters van de Democratische Partij ook de eerste Democratische president.

Voormalig pPresident Andrew Jackson, zoals geportretteerd in 1856
Voormalig VS-president Andrew Jackson, zoals geportretteerd in 1856

Jackson had een onderzoek laten uitvoeren naar de ‘Second Bank of the United States’, de ‘Tweede bank van de VS’ dus, waarvan hij zeker wist, dat deze ervoor zorgde dat ‘het buiten kijf lag, dag deze grote en machtig instituut zich actief had bezig gehouden met het proberen te verkrijgen van invloed op de verkiezing van overheidsmensen, door middel van haar geld.” Kijk dat zijn duidelijke woorden..! Het was zelfs zó heftig dat in 1832, Andrew Jackson zijn herverkiezingscampagne inging met de slogan ‘JACKSON and NO BANK!’

Op 10 juli 1832 moest hij een veto uitspreken om te voorkomen dat het Amerikaanse congres een wet aannam die de macht van ‘The Second Bank of The United States’ behoorlijk zou versterken. Zijn woorden waren veelzeggend:

“It is not our own citizens only who are to receive the bounty of our government. More than eight millions of the stock of this bank are held by foreigners… is there no danger to our liberty and independence in a bank that in its nature has so little to bind it to our country? … Controlling our currency, receiving our public moneys, and holding thousands of our citizens in dependence… would be more formidable and dangerous than a military power of the enemy.”

(President Andrew Jackson – July 10, 1832)

vertaald:

“Het zijn niet alleen onze burgers die de vruchten van onze overheid plukken. Meer dan 8 miljoen aandelen van deze bank, zijn in de handen van ‘buitenlanders’.. Is dit geen gevaar voor onze vrijheid en onafhankelijkheid als een dergelijke bank vanuit haar essentie in weinig tot niets verbonden is met ons land? Het controleren van onze dollar, het ontvangen van publiek geld, en het afhankelijk maken van duizenden van onze burgers, maakt meer inbreuk dan de militaire macht van een van onze vijanden.”

In 1833 gaf president Andrew Jackson instructies aan zijn Minister van Financiën om geld te onderscheppen dat naar deze bank onderweg was. Twee van de mensen van het ministerie weigerden gehoor te geven aan het bevel van de president, waarop deze hen ontsloeg. En dit ging zo door, totdat hij een persoon vond die deze klus wilde klaren: Roger B. Taney, zijn voormalige Procureur Generaal en latere opperrechter van het Hogergerechtshof.. Twee jaar later, begin januari 1835, was het zover, president Andrew Jackson betaalde de laatste termijn van de nationale schuld af..! Hij was de eerste president die dat lukte en tevens de laatste..!

Een paar weken later, probeerde ene Richard Lawrence president Jackson te vermoorden met een pistool, maar de revolver faalde twee keer en Lawrence werd gearresteerd. Hij werd in een rechtszaak berecht, maar werd niet veroordeeld, op grond van krankzinnigheid. Hij had zich echter tegen verschillende vrienden uitgelaten over deze daad en dat er rijke lieden uit Europa achter deze moordpoging hadden gezeten, die hem hadden beloofd hem ook te bevrijden, als hij onverhoopt gepakt zou worden..!

* * *

x

executive order 11110
Dit is de letterlijke tekst van Executive Order # 11110 (Door op de illustratie te klikken, kom je bij deze specifieke website, die de Executive Orders van alle VS-presidenten heeft vastgelegd.)

66 gedachten over “John Kennedy liet ons order #11110 na. Wauw!

 1. had hier nog nooit van gehoord persoonlijk (de order wel en hoe die fed opereerd) maar interessant is het zeker om te weten doet mij ook denken aan nesara ook zoiets en hoor je ook niks van

  dat hele systeem in amerika met zijn lobbyen door bedrijven en gedraai in de politiek vanwege al die verstrengelde belangen (bvb wapenindustrie) moet ook wel op zijn gat gaan willen we echt constructief aan een betere wereld bouwen

  ik stuur mijn steun aan obama

 2. Bij deze wil ik van de gelegenhied gebruik maken: “Heel erg bedankt Mr Robin de Ruiter. Jouw boek opent ogen.” Helaas vind ik het jammer dat we dikwijls zo alleen staan met deze waarheid. En dat de waarheid door veel mensen bestempeld wordt als doemdenken, of da’s allemaal niet zoals ze dat voorstellen die zogenaamde (en dan bedoelen ze “niet-bestaande”) “conspiracy theoriën” (Die term hebben ze dan al wel eens ergens opgevangen. Ik heb het dan over mijn dichtsbijzijnde kennissenkring) Ik vraag mij af hoe er meer mensen kunnen wakker gemaakt worden, wanneer het fenomeen van de “honderste aap” eindelijk tevoorschijn gaat komen.
  En wat kunnen we doen?

 3. nancydp wat je zegt herken ik zeker en met mij velen maar je kunt het ook anders bekijken namelijk: dat het ontwaken van mensen stapsgewijs gaat en daarvoor zijn er veel zielen stategisch geplaatst om in hun omgeving een effect teweeg te brengen op deze manier is er een netwerk over deze wereld waar je dus deel van uitmaakt, niet makkelijk want het LIJKT dat je alleen staat helemaal mee eens maar wel nodig

  blijf geloven in jezelf het is je eigen gevoel wat je trouw moet blijven en niet dat van een ander

  en iets wat mij in mijn 34 jarige leven al veel is opgevallen is dat de grootste anti’s de mensen zijn die radicaal kunnen omdraaien, dus onderschat niet de invloed die je hebt op je medemens ook al merk je dit niet direct gebeurd er toch zeker wel wat

  keep the faith

 4. Ik herken zeker wat Peter zegt. Ik was voorheen ook een grote ‘anti’, werkte zelfs voor de overheid en hielp mede de grote leugen in stand. Ik ben sinds het overlijden van mijn moeder vorig jaar in zeer korte tijd volledig omgedraaid en voel dan ook dat zij mij begeleiding geeft in mijn zoektocht naar de waarheid..

  En ik moet toegeven, het geeft een heerlijk gevoel om wakker te worden!

 5. ik snap nog steeds niet hoe dit allemaal mogelijk is…1 president kan zomaar de dollar als het ware weggeven..ik heb meerdere artikelen hierover gelezen en ik snap gwn niet hoe dit mogelijk is ! .. misschien ligt het aan mij omdat ik nog pas 17 ben dat ik dit niet snap..maar volgens mij is dit niet iets wat Wilson zomaar fftjes heeft gedaan. wat is het verhaal achter deze transfer van macht over de dollar ?????

 6. @Niyaaz: de bankiers hadden erop aangedrongen dat de staat een beter monetair zou moeten voeren; er hing teveel van af, om het aan onervaren mensen en vooral ondeskundigen over te laten.
  Druk op de president en het noemen van een goed alternatief, door het aan deskundigen over te laten. Da’s de ene kant. Vervolgens de wet zo in elkaar zetten, dat niemand precies ziet hoe die in elkaar steekt.
  Alleen nog maar de presidents handtekening eronder. Dát werd gedaan voor het kerstreces, de president onder druk, het congres maar voor een deel aanwezig. Voila.

 7. Hallo,

  wat ik me afvraag, zijn deze mededelingen ook in Nederland van toepassing.
  Zoals eerder ooit de inkomstenbelasting en nu bv. de hypotheek of de rente niet meer betalen.
  Dat zou de maatschappij op z’n kop kunnen zetten of zijn hier de wetten zo in elkaar gezet dat wij als burgers op het gebied van “geld” geen gat kunnen slaan? Door zelf het recht meer naar onszelf te halen?
  Wat kunnen wij hier in Nederland doen om het monetair-systeem te boycotten?

  Graag reacties, wil graag een betere en vredige aarde waarop het goed leven is voor alle mensen en de aarde ook weer haar vredige leven teruggeven zodat zij met liefde ons de middelen deelt die zij heeft.

  warme groet,
  Namaste,
  Bertina.

 8. In europa i het al niet veel anders. Met de gedwongen komt van de euro hebben we onze ziel laten verkopen aan een min of meer zelfde systeem.
  Wij hebben ons onderworpen aan een vies ondemocratisch systeem wat onderdeel is van centralisatie van de macht.
  Maar…net al het artikel over MSG, hebben we altijd nog de keuze mee te doen aan deze gruwel. We kunnen net als producten met MSG besluiten dit niet meer van de schappen te halen. We kunnen altijd een eigen geld-tegenwaardesysteem introduceren. Sterker, het bestaat al binnen het overvloedsprincipe. De architecte van dit systeem is Astrid van Triet. Google er eens op zou ik zeggen.
  Voorts. De nieuwe kraakwet voorziet in kraken zoals de naam al aangeeft. Waarom komt de overheid juist nu met deze tamelijk overbodige wet. Natuurlijk is het altijd al de ambitie geweest van de gristenhonden in onze politiek maar waarom juist nu en wat heeft dat met de economische situatie te maken?
  Blijkbaar heeft de overheid voorkennis van een tweede editie van de financiële crisis en voorziet dat er hele volksstammen hun baan kwijt raken waardoor zij hun hypotheekje niet meer naar behoren kunnen aflossen.
  Het is niet ondenkbaar dat je situaties krijgt zoals in de VS waar hele straten leegstaan en de bewoners op parkeerplaatsen in tenten.
  Om nu te voorkomen dat mensen hun eigen huis gaan kraken, hebben ze de kraakwet veranderd in het nadeel van de benadeelden.
  Blijkbaar weet de overheid wat er staat te gebeuren en neemt niet de moeite de bevolking daarvan in kennis te stellen.

 9. ?????

  Nu is ie vermoord omdat hij de FED aan banden wilde leggen? Ik meen mij te herinneren dat op deze site ook een artikel heeft gestaan waarin werd beweert dat deze man werd vermoord omdat ie teveel van het UFO-fenomeen wist.

 10. Je klinkt in ieder geval als een weegschaal. Als we wisten dat we zo goed in de gaten werden gehouden, hadden we wel wat secuurder met de moord op deze goede man omgesprongen.

  Maar laat ik je helpen.. Lee Harvey Oswald schoot vanuit een UFO, geland boven op het schoolbook depository.

 11. @Paul: de hele wereld kijkt naar de VS, zie Kopenhagen. Wat daar gebeurt, heeft zijn repercussies op de rest van de wereld. De hegemonie van de VS is echter aan het oplossen. China en andere landen (ook EU) laten zich niet meer ringeloren.
  Daarenboven staat nog dat de zetel van wat je Het Kwaad zou kunnen noemen, in de VS staat. Dus de manipulaties van dit gedrocht, dat ook een schepsel Gods is overigens en dat ik heel veel liefde toestuur, zijn te zien in de daden van de VS. Kijk eens naar 9/11 en naar de pharma-strapazzen..

  Ja toch? Niet dan? Nou dan!
  Bovendien: als je de VS door de plee trekt, zit ie voor eeuwig verstopt, dat kan ik je hier op een briefje geven… hahahaahha lach er gewoon lekker om joh!

 12. Als alle staten zouden beslissen de geldcreatie terug in handen van de overheid te geven die geld in omloop zou brengen niet bezwaard met rente, dan zou de macht van de Illuminati volledig gekelderd zijn.

 13. dan vinden ze weer andere listen om de mensen voor de gek te houden kijk maar naar wat er deze week is gebeurd , 1 gek in een vliegtuig en de hele wereld moet weer op slot , overal body scans you name it .

  daarbij komt dat De Amerikaanse staatsbank omstreeks 1913 eigendom werd van een aantal grote (particulaire) banken mede doordat deze gebruik maken van een list om het amerikaanse publiek te overtuigen van de noodzaak dat die banken het moesten gaan runnen.

  als ze bijna 100 jaar geleden mensen al zo konden bedonderen dan is het met de hedendaagse massahystery media
  kinderspel.

 14. @ guido

  Beste vriend lig de hele dag suf van het lachen over diezogenaamde ProAmerikaanse staatcircus van Uncle Sam, die dagelijks tentonele gevoerd wordt.

  Je hebt helemaal gelijk wat er gaande is, het is immers de beerput van Europa wat er ooit heen is getrokken, kwestie van verder doortrekken dan maar.

  @ Joep

  Zolang mijn eigen zitbank thuis maar niet falliet gaat, dan vind ik alles goed en erh niet gelijk met chloor over m’n schutting gaan gooien hoor…

 15. Wordt het niet eens tijd, dat het complete financiële stelsel op de kop gaat?! Of dat het financiële stelsel vervalt. Geen euro, yen, dollar, etc. Je krijgt er alleen maar problemen door.

  1. Hey Arjan dat is een beetje erg kort door de bocht.

   Het doel van de machtselite is een NWO, een nieuwe Wereld macht gerund door de machtige bankiers families, royalties en industrielen. Zeg maar een beetje de Bilderberg kliek of de illuminatie. Deze twee zijn sterk verweven net als de Bohemian Club en Scull en Bones.

   Een manier om de wereld over te laten gaan via “onze zogenaamde eigen wil” is een totale ineenstorting van de financiele markten en de daaruit volgende chaos zodat ze ons de “oplossing”, de NWO met 1 centrale regering en 1 centrale munt door de strot kunnen douwen.

   In de geschiedenis zijn de meeste van deze bankiers door list en bedrog aan de macht gekomen. Bij een oorlog werd/ wordt altijd op beide partijen gewed door ze beiden te financieren. Om zodoende de maximale opbrengst te behalen. Veel oorlogens zijn door de bankiers zelf geinitieerd! Neem nu de familie Rothschild en Google eens hoe zij rijk zijn geworden.. Je wordt er niet vrolijk van.

   En je weet macht maakt corrupt en absolute macht maakt absoluut corrupt! Dus 1 wereldregering zal en mag er nooit komen als wij als mensen ooit nog individueel met een eigen wil willen leven in plaats van ons leven als slaven voor de machtselite te slijten.

   Ik wil je niet bang maken maar het is hun doel en ze zijn heel hard op weg er een succes van te maken ook omdat ze succesvol de schapen, want dat zijn we, in de luren kunnen leggen door ons disinformatie te verstrekken via het verdomde tv toestel waar je als een spons alle info opneemt (kenmerk van 1 richtingsverkeer zonder dialoog).

   Zo verklaren mensen je nog steeds voor gek als je ze vertelt dat 9-11 een inside job was ook al zijn de bewijzen OVERWELDIGEND dat veel mensen het heel ver van te voren wisten en gepland hebben. (We need another Pearl Harbor..)

   Mensen zijn gewoon bang om de rode pil te nemen en blijven liever weg van dit soort materie en het is hun natuurlijke reactie om je dan uit te lachen en met domme info te komen die ze door de MSM is verteld. Follow the money, follow the power en je weet al heel snel hoe het echt zit en waarom je hier niets over leest in onze krantjes en andere media.

   Ik kan wel uren doorgaan maar kijk gewoon eens naar wat afleveringen van de serie Illuminatie Project op Youtube.
   De feiten en bewijzen tegen de Bush kliek ed blijven maar komen en beuken er af en toe hard in.

  2. He Dirk III,

   Het is bij mij bekend, wat de NWO wil. Hetgeen wat de NWO wil, is alleen mogelijk met een financieel stelsel, die in het geval van de NWO zo ingericht wordt, dat de NWO de absolute macht krijgt.

   Dit moeten wij zeker als mensheid zien te voorkomen. Wellicht
   valt er een systeem te bedenken die niet gebaseerd is op een financieel stelsel? De NWO zal en mag nooit aan de macht komen!

   Daarnaast heb ik mijn vraagtekens bij de huidige opzet van alle regeringen. De mensheid heeft geen invloed in keuzes, die op dit niveau gemaakt worden. Ook niet in een democratisch gekozen systeem. Verder krijg ik de indruk, dat er zeer veel de ‘doofpot’ in verdwijnt op dit niveau. Heel jammer, en niet goed voor de mensheid.

   Waarom wij op de aarde zijn terecht gekomen is nog steeds een raadsel. Echter maken wij er hier een potje van. We weten nog niet eens hoe alles werkt hier op de aarde, incluus de mens zelf. Laten we eerste eens wat meer onderzoek doen naar de aarde en de mens, wellicht kan er dan veel bereikt worden en worden financiële systemen dan overbodig?!

   Punten waar onderzoek naar gedaan kan worden:
   Hoe werkt het DNA?
   Hoe werkt het bewustzijn?
   Wij hebben een aantal zintuigen, echter komen er in het dierenrijk andere zintuigen naar voren (warmte, sonar, etc)? Welke zintuigen zijn dit en met welke kunnen wij iets bereiken?
   Alternatieve energie.
   Wij denken dat er nu een maximum aan de vervoerssnelheid zit. Is dit daadwerkelijk zo? Wellicht kan er sneller gereisd worden, zodat er meer van het universum bekend kan worden en zo sneller duidelijk kan zijn of er ander leven in het universum aanwezig is. Dan moet dit natuurlijk niet de doofpot in gaan.
   Hoe ontstaan ziektes, is dit echter door invloeden van buitenaf of komt dit door invloeden van binnenuit? Het bewustzijn wat niet in balans is? Indien het tweede het geval is, dan moet de gehele gezondheidszorg op de kop. Ik heb in het dierenrijk nog nooit een dier gezien, die naar het ziekenhuis ging bij ‘mankementen’, los van de dieren, die door mensen naar het ziekenhuis worden gebracht.

   Kortom.. wat ik hier mee wil zeggen, we weten als mensheid nog zo weinig. We houden ons alleen maar bezig met zaken, waar wij niet beter van worden. Zaken zoals een NWO en één financieel stelsel.

   Gegroet

  3. Arjen,

   Zomaar een vraagje, gezien je onderzoeksvoorstellen:

   in welke eeuw leef jij?

  4. @ trijntjewinkel

   Kun jij antwoord geven op mijn vragen? Lijkt mij niet!
   Ik weet ook wel, dat er onderzoeken gaande zijn, naar alle vragen die ik gesteld heb. Vraag me alleen af of we daar de 21e eeuw antwoord op gaan krijgen?! Vast wel, I guess.

 16. Opzienbarend nieuws weer waar een ieders nekharen van overeind zouden moeten gaan staan is het nieuws mbt Polen en de verkiezingen. De Poolse presidentskandidaad is Pro-Europa… Citaat uit de WIKI mbt de “verongelukte” Poolse president Lech Kaczyński:

  “…tegenover de invoering van de euro in Polen: na zijn verkiezing beloofde hij daarover een referendum te houden. Hij stond kritisch tegenover (verdere) privatisering van grote staatsbedrijven en het snoeien in sociale voorzieningen…”

  Toevallig kwam hij dus heel twijfelachtig om het leven met de hele regeringskliek en nu is de Pro-Europa presidents kandidaad zwaar favoriet…

  Opgezet spel lijkt me zo!! Als het niet goed voelt dan is er vaak meer aan de hand. En het ongeluk voelde vanaf het begin helemaal niet goed.

 17. in het boek the creature of jykill island word dit al beschreven en aangehaald….edward griffin is de schrijver ervan(onderzoeksjournalist die ook a world without cancer geschreven heeft en daarin de politieke en commerciele maffia achter de ziekte kanker aan de kaak stelt)zie ook de site http://www.realityzone.com
  http://www.realityzone.com/creature.html
  http://www.realityzone.com/worwitcan.html

  helaas jammer dat alles in het engels is en niet vertalld in het nederlands

  gr harold

 18. Was 8 jaar oud en toen ik hoorde van zijn dood (terwijl ik niet wist wat hij deed) heb ik vreselijk gehuild had daarna zelfs een foto van hem op mijn kamer waarschijnlijk voelde ik als kind aan dat het een goede man was raar he ?
  Heb er geen andere uitleg voor.

 19. Peter ik stuur ook alle positieviteit die ik heb naar Obama het is een goed mens maar ook hij kan geen wonderen verrichten in 2 jaar toch ?
  Nesara komt erwel denk ik.
  Hij heeft ook al aangegeven dat we af moeten stappen van de brandstoffen die we nu gebruiken dus er is hoop ! Misschien gaan we nu luisteren naar Nikola Tesla je weet maar nooit !
  Groetjes

  1. Barry Soettoro a.k.a. also known as, ook bekend als Obama is zo’n geweldige president dat ie afgelopen 10 Juni de volgende gruwel wet er achter onze ruggen door heeft geduwd. Het komt er op neer dat kruiden en vitaminen straks illegaal zijn….

   Quote:

   “Herbs and vitamins. Herbs that you grow in your backyard and vitamins that are not approved by your doctor do not fall under these “science-based” guidelines, and are not allowed. Therefore, this will effectively open the door to outlawing ALL disease prevention practices that use herbs and vitamins not prescribed by a doctor, and implement CODEX ALIMENTARIUS right here in the good old U.S.A.”

   http://survivingthemiddleclasscrash.wordpress.com/2010/06/14/barry-soetoro-imposter-in-chief-implements-codex-alimentarius-by-executive-order-in-the-u-s/

  2. Valt mee HyperAlert, Stevia is sinds April 2010 weer goedgekeurd en wordt binnen 6-9 maanden verwacht in verwerkings verband in eten en drinken ipv het beruchte aspartaam en xilitol.

   Het valt niet meer onder de narcotica wet en kan gewoon weer achter de ramen in de vensterbank gekweekt worden.

   http://www.beveragedaily.com/On-your-radar/Sweetener-Innovation

   http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=100529

   http://www.reuters.com/article/idUSLDE63F1VS20100416

   Dat gaat er altijd wel in geloof ik…

 20. Hi Pietje, Nee Obama is niet goed, integendeel juist. Al de beloften aan het Amerikaanse volk heeft hij verzaakt! Er zijn juist meer troepen naar Afganistan gegaan om een fantoom oorlog te houden for the money. Hij heeft er een wet doorheen gedouwd waardoor men mensen die ze verdenken dat die in de toekomst een misdaad gaan plegen zonder pardon mogen oppakken… Eigenlijk is hij niets minder dan een voortzetting van de Bush administratie of beter gezegd de mensen die de touwtjes in handen hebben achter de Bush Administratie. Hij heeft er meer belastingen doorgedrukt etc etc.
  De hele kliek die verantwoordelijk was voor de financiele ellende is in zijn administratie opgenomen of zit nog steeds op zijn plek. Nu willen ze “hate-speech” verbieden. Oftewel de free speech in amerika aan banden leggen want alles en iedereen die zich negatief uitlaat ten opzichte van de regering voldoet aan de term hate speech. Zo wil Obama ook de mogelijkheid om met een druk op de knop het internet plat te leggen.

  Reagan volgde de orders van George Bush waarna deze zelf aan de macht kwam.
  Het Amerikaanse volk was George Bush zat na de eerste golf oorlog dus werd intern besproken wie ze neer zouden zetten als vervanger “aan de democratische kant” welteverstaan. Dus werd Clinton neergezet als democrat. Hij kende de Bush familie als sinds de jaren 80 en was bevriend met ze. Na clinton kwam Bush junior op twijfelachtige wijze aan de macht en toevallig was er zoveel angst gezaaid bij het volk (en ook net voor de verkieizingen weer een berichtje van een nep Osama) en dus koos het volk hem weer met een nipte meerderheid. (gestolen verkiezingen weer)
  Nu denk je dat ze toestaan de macht wel uit handen te geven? Ze snappen gewoon dat het volk weer verandering wilde en wat doe je dan? Juist Obama neerzetten.

  Een president in de VS wordt niet gekozen maar geselecteerd.

  Kijk eens naar de film de Obama Deception bijvoorbeeld.

 21. Hoi dirk III
  Toch blijf ik in Obama geloven en vraag me niet waarom ??
  Ik voel het in mijn hart en nogmaals geef de man een kans iedereen blijft proberen leiders zwart te maken (hilarisch want hij is zwart) maar ik denk echt dat hij een verschil kan maken zeker voor een aantal jaren daarna gaat het over op anderen die zeker meer capabel zijn maar for the meantime denk ik dat hij het beste is !
  Groetjes
  Pietje

  1. Dirk had het niet beter kunnen samenvatten, toch van mij alsnog een toegift; deze opmerkelijke registratie plus omgekeerde geluidsanalyse;

   Obama – Yes We Can = Thank You Satan

   http://www.youtube.com/watch?v=jqALdkTArqs

   Dit is de interessante internet documentaire over de mensen achter Obama die Dirk en ik adviseren te bekijken. Alleen de president is ingewisseld voor een andere, de voltallige foute kliek achter Bush zit er nog steeds… ;

   The Obama Deception HQ Full length version

   http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

   Hoe lang blijven we nog in Sinterklaas geloven?

  2. Hi Pietje, ok ik zal je zeker niet vragen hoe en waarom 🙂 Al het goede toegewenst!

  3. daarom is hij nog gevaarlijker als bush,omdat hij met charismatische woorden toch nog makkelijk beinvloedbare mensen in hem geloven

 22. Frappant was dat die order bij wijze van spreken nog in het vliegtuig is gecancelled! Bijna de eerste order die LBJ uitvoerde. De tweede direct daarop volgend was het zoeken naar een aanleiding om de oorlog in Vietnam door te drukken, iets wat Kennedy ook al had laten weten NIET te willen.
  Het ligt er natuurlijk duimendik bovenop, geen bewijs, geen getuigen of dode getuigen.
  Iedere president in de USA die zich niet houdt aan de hem opgedragen consignes is ten dode opgeschreven (Kennedy, Lincoln), c.q. wordt chantabel gemaakt (Clinton, Nixon) en soms mislukt de aanslag maar ternauwernood (Reagan).

  Democratie vanuit de USA? Kijk maar hoe het in het protectoraat Nederland is geregeld:
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/06/25/nederland-vrij/

 23. Kennedy is duidelijk vermoord om financiële en machtsredenen door een paar individuen die alleen machtspellletjes spelen om hun onmacht en sociale,emotionele disfuncties te compenseren die ze hebben ervaren in hun jeugd(leven)!
  Te zielig voor woorden,maar door hun gedrag schaden ze de aarde en alles wat daar op leeft,inclusief zichzelf!
  Ergens diep in hun ziel weten ze dit maar ze zijn,en hebben zichzelf, zo gecorrumpeerd dat ze daar niet mee,of meer, in contact durven te komen want dan komen ze bij hun geweten en dan hebben zij zichzelf en de wereld veel uit te leggen!

  Macht en geld zijn mijn drijfveren iets anders ken ik niet want daar ben ik bang voor dat is hun religie,ingegeven door kinderlijke motieven die moeten maskeren dat ze zich minderwaardig voelen en hoe gek het ook mag klinken zij zijn ook een produkt van hun opvoeding,maar dat is geen exuus om die macht niets-ontziendend te gebruiken!

  De masterminds achter de moorden op de Kennedy’s sterven ongestraft,alle informatie omtrent de moorden is classefied en word pas in,als ik het goed heb,in 2025 geopenbaard,logisch..want dan zijn alle betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor deze moorden overleden,maar waarom niet eerder,wat hebben de huidige amerikaanse machtshebbers te verbergen,wat is hun gewin hierbij,ik denk als het geopenbaard word dan word hun illusionaire status en machtgevoel aangetast door de mondiale publieke verontwaardiging die dan losbreekt,zo bang als ze zijn voor het verlies van macht,status en alles wat daar nog bij hoort,maar DAT het gebeurd weet ik zeker !!

  Ongestraft zullen ze niet blijven daar ben ik zeker van,wanneer..dat heeft alleen het Universum voor het zeggen en die zal gepast met hun zielloze praktijken omgaan !!

  Vidyaman

  1. Eisenhower EN Kennedy hebben gewaarschuwd voor de machtsovername van binnenuit. Het land is in handen van personen die je niet ziet; de ‘krachten achter de schermen’. Dat wil niet zeggen dat wij machteloos zijn, integendeel!

 24. Waarschijnlijke redenen waarom hij en ze broertje vermoord is. Dat gedoe in Vietnam. Bombardementen op burger doelen in Vietnam werd hem even teveel.
  Van deze oorlog bestaan nog echte live beelden, boerderijen werden gebombardeerd en platgebrand, militaire doelen moesten intact blijven, anders zou de oorlog van te korte duur zijn. De man tegen man gevechten die waren echt, enkel puur kunstmatig werd er door de jaren heen geen winnaar bedeeld, oorlog zijn ekels deal tussen generaals, generaal is enkel een afgezant een doorgeefluik van een overheid

  Dat gelul over die FED de FED bestaat niet eens, al die geldstelsels die worden verzonnen om geld in omloop te brengen zijn gewoon verzinsels. Al 400 jaar word geld via de overheden over de wereld gestrooid. Er word gewoon zoveel in gedonderd wat nodig is, nog nooit is een overheid over de kop gegaan, er is altijd geld zat. De bank (er is er maar een) die geld fabriceert is eigendom van de overheid, welke overheid, stomme vraag, er is er maar een, die overheid heeft wel honderd namen, land namen gemiddeld 400 jaar oud, net zo oud als geld.
  Politiek is enkel opvoeren van een toneelstuk met veel facetten van geweld, zodat het net echt lijkt.

 25. Zelf heb ik een halve boekenkast vol over 22-11-1963, want wie bewijsbaar het fatale schot loste, staat hier: http://www.jfkmurdersolved.com/buy2.htm
  Die DVD “I shot JFK” is ronduit schokkend. Teveel details en die kloppen allemaal, incl. de patroonhuls met persoonlijke tandafdrukken.!!!
  Maar als dat van executive order 11110 op feiten berust, vraag ik me af waarom het nog geen wereldnieuws is.

  1. Tja waarom is het geen wereldnieuws dat de Khalif van ISIS een Mossad-agent is, dat 9/11 doorgestoken kaart was en dat 2200 architecten en ingenieurs hierover zeggen dat het officiële rapport in de prullenmand kan.
   En als je wilt nakijken of het echt is, klik je hier, waar ALLE Executive Orders, van álle presidenten zijn te vinden! http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59049
   Kijk naar de ‘silver’-based US-dollars die gemaakt zijn, o.b.v. deze executive order, bovenaan de pagina. Lees de biljetten.

 26. Zie in deze film:
  de schaduwregering met onderstaande activiteiten:
  -ondergrondse steden DUMBS (gefinancierd met onderstaande)

  -het goud van Japan en China en Malaysia, FDA en Kennedy (en de moord op Kennedy)

  -Global nucleaire blackmail

  samenvattend; volgens deze film is er een schaduwregering die ondergrondse (DUMBS)bouwt en daarvoor veel geld nodig heeft en hiermee betrokken is in de dood op Kennedy en de global nucleaire blackmail (alle landen wereldwijd moeten met geld over de brug komen, anders zie Noorwegen, Malaysia, Fukushima).

  http://www.youtube.com/watch?v=8sVLCYMezi0

 27. Even een tijds opname van het moment, de dag dat Amerika/Kennedy op nieuw werd vermoord door het entre autre Zionistische kwaad.
  In 1962 was ik nog op bezoek geweest bij familie, de stemming was goed, de oorlog in Viet-Nam zou spoedig worden beeindigt, Peete Seegers zong, we will over come.
  Op het moment van de aanslag, en het vermoorden van J.F. Kennedy, was ik aan onze boot aan het werk, mooi weer, op eens werd ik geroepen om aan de telefhone te komen, mijn vrouw huilende vertelde dat Kennedy was vermoord,
  heb mijn gereedschap gepakt, hup in de auto en naar huis gereden, de radio was er vol van, t’was vreemd of je familie had verloren, hij was gezien en geliefd, en wij waren vol verwachting op een betere en mooiere toekomst.
  En we waren nergens echt van op de hoogte, er was geen echt nieuws, het ging per telefhone/telex, maar nu weten we het haarfijn, en wat veranderd dat aan de hele situatie niets, en zijn/onze generatie is al bijna helemaal verdwenen.
  En hoe kunnen de nieuwe generatisch de situatie veranderen en verbeteren, door zich mooie historische namen aan te meten, nee ik denk nog steeds dat het veranderen moet gebeuren met de wapens in de hand, maar ik ben dan ook een ouwe naïveling. Vr. Groet

  1. Jenne de ouden alsnog levend maken, dwars tegen de stroom van desinteresse in, in geur kleur en gebaar met luid gekletter, ons niets aantrekken van de ietwat bekrompen draadjes historie tot nu toe, een mega draad maken hierooh over de Levende Mens John de apostel Kennedy executive order EO 111111 00000 1100 111 00000 Eleven Eleven mayday mayday, nu ter plekke stanti pede, precies zoals jij je leven onverdroten Levend maakt voor ons de jonkies Jenne !! De kracht van de woorden, gewapend met woorden en info en daar het maximale uithalen, nu wij het bekrompen gooi bessen volk de intelligence internet inlichtingen in vloedgolven op onze schoot geworpen krijgen, maak er direct het verhaal der verhalen van, zodat de zombie jeugd er niet langer omheen kan, met hun android drone gameszzzzz en flut likes en babbels op what’s app up, de wat mot juh aso media… and the Big G. kan het up wrappen opvouwen in z’n geheel of in delen, naar gelang het uitgesponnen verzamel verhaal rijk genoeg blijkt voor een heus wtk biblical Article… Verhalen vertellers daar moeten we het van hebben, zoals Wiki David aan de hand van een paar gevonden kranten berichten verbaal z’n publiek kan blijven boeien.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Stante_pede

   David Wilcock: The Synchronicity Key | Pt. 1 of…: http://youtu.be/F0xwWesxI4A

   onafhankelijke te paard, net als de Scythians, in het tot op de dag van vandaag zwaar bevochten Ukraine woongebied, daar waar de Khazaren hun nieuwe beloofde citadel centrum willen vestigen, tussen de Zwarte en Caspische Khazaren zee.

   http://www.veteranstoday.com/2014/09/20/buddha-and-scythians-move-in-with-vt/

   Quote Amanda Euden; “Mr Dean; The book “realm of the ring lords” contains information of the Scythian hordes as they migrated south from the Carpathians escaping an ice age, and tells of their adventures in the middle east. The Author Lawrence Gardner was thought to be a cover for the Vere family. But, it is a very good read, if a tad difficult at times; with some interesting surprises. “

  2. Hoevelen zijn inmiddels duizend doden gestorven en wat heeft het ons gebracht? Gelijk of ongelijk? Geluk of ongeluk? Of gewoon een gevalletje copy/paste: hetzelfde herhalen met de ijdele hoop op een andere uitkomst? Wat is er voor nodig om die eeuwige moord- en doodslag cirkel te doorbreken?

  3. Beste Hyper Alert, ja mijn generatie is aan het verfagen, maar dat is de natuurlijke weg, t’is jammer dat met elke verdwijnende generatie ook dat geweten en weten verdwijnd, wij hadden weinig na de oorlog, maar wat wij hadden is in geld niet uit te drukken, wij hadden het leven in onze handen, en dat hebben we geleefd met zijn ups en downs, met in liefde en voorspoed,
   en dan ja dat kennen we.
   Mooi wat je geschreven hebt, heeft me getroffen, en bedankt hier voor, ach er waren zulke mooie en goed luiden onder, grote monden maar klein hartje,
   nu lijkt het op geen hart at all, nou groet van me Jenne

  4. Jenne
   1. De kinderen zijn niet schuldig aan de zonden van de ouders. Wat Joe Kennedy deed heeft Jack geen schuld aan.
   2. Kennedy heeft niet lang genoeg geleefd helaas om te kunnen zeggen dat hij een goeie President was. Wel waren de Kenedies allemaal ZEER sociaal voelend.
   3. Hij was een hele mooie man die Addison’s disease had. Zie het verschil tussen zijn jonge “dunne” jaren en zijn latere “opgeblazen”
   gezich vanwege de medicijnen.
   4.Rose Kennedy studeerde en woonde in het Klooster Kasteel Bloemdaal in Vaals,Limburg, Nederland. Ze beschreef dat als zeer streng
   5. De sociaal voelendheid van Jack Kennedy uite zich in het aanspreken van het racisme en seggregatie speciaal in het zuiden van Amerika.
   6. Zijn reactie op de Cuban Missile crises was well heel iets anders dan de manier waarop Putin gereageerd heeft over het grote aantal VS militaire basesen waarmee de VS Russland heeft omringt.
   7. Als men kijkt naar de lange tijd die Teddy doorbracht in de Senaat en ondanks de moeilijkheden die hij had toch een van de grootste en beste legislators was die nooit ophield te plijten voor een healthcare system voor heel Amerika dat ieder ander westers land had dan denk ik dAt hij veel deed in de naam van Jack en Bobby. Zijn betrokenheid met de minsten onder ons was o duidelijk, en dan denk ik dat Jack ook zo iets had.Dit waren jongens groot gebracht met alles wat de wereld maar te bieden had, maar ze bleven zichzelf en ze hadden kennelijk de opdracht om te zorgen voor diegene die het niet konden, JE zag het in Jack in Bobby maar zeker in Teddy omdat we hem zo lang hadden.

   Dus als we verandering zoeken dat is dat nooit via de wapens in de hand…De VS op het moment bombarderen of dronen 8 landen te gelijk. Ik denk niet dat de slachtoffers hiervan dankbaar zullen zijn met deze veranderingen. Ooit heb ik in Gelderland 3 bombardementen overleeft en ik wens het aan niemand. Ik ben al voor 50 jaar woonachtig in de VS en ze hebben nog nooit een oorlog gewonnen, maar creeren wel vreselijke chaos en haat waar ze ook maar komen. WW2 is gewonnen door de Soviets army die de Duitse Wehrmacht and de Luftwaffe volkomen verwoeste gedurende Barbarossa in December 1941 ten koste van 20 miljoen Russische levens. Het duurde nog 2.5 jaar voordat de “geallieerden” landen in Normancy voor een mop up action en om er zeker van te zijn de Soviets would not overrun the whole of Europe. They preferred to do that. And they’re still there.
   Google maar eens “Wie heeft Hitler gefinancierd”
   Verder schreef Major General Smedly Butler ooit “War is a Racket” Lees dat maar dan weet u waarom we oorlogen hebben. Que bono?
   Kennedy wou de CIA’s buitenlandse covert activities staken….en het vermoeden is dat hij daarom vermoord werd.
   Google “Gladio”
   No one wins in war, everyone looses.

   Ik ben het met Harrie eens.
   De love we give radiates like a beacon in the darkness. It seeks itself in others and so it multiplies an grows without effort accross the oceans until it encompasses the whole globe. Its name is PEACE

 28. Jenne je hebt helemaal gelijk ! Ik was een kind maar heb zo gehuild ! Ik denk dat sommige mensen kunnen voelen dat iemand goed is ! Ik was 8 jaar en heb jarenlang een foto van die man op mn slaapkamer gehad terwijl ja…. wat had ik met die man in amerika ???? Laffe moord door zn. zgn. vrienden johnson etc.

  1. @ Pietje en @ Jenne,

   Ook ik was toen 8 jaar. We hadden datzelfde jaar voor het eerst TV thuis en beschikten over 4 zenders. Ned. 1 en Duitsland 1, 2 en 3 (in het oosten van ons land kon men ook met een extra ‘sprietje’ deze Duitse zenders ontvangen. En daar zit je dan met de hele familie de zwart-wit beelden te bekijken van de aanslag op JFK. Als klein jonkie raakte ik totaal van slag van deze beelden, want verhalen kende ik wel, die mijn vader ons vertelde, bijvoorbeeld thuis van wat hij had meegemaakt in WO-II. Als hoofdonderwijzer van de lagere school gaf hij o.a. geschiedenisles in klas 6 . Zijn indringende verhalen, die gelukkig niet altijd zo zwaarmoedig waren, vertelde hij ons dan nadat ie zelf eerst had afgetast hoe wij op zijn manier van vertellen zouden reageren. Ging het over de loopgravenoorlog in ’14-’18 dan voelde je a.h.w., dat jezelf deelnam aan de vertelde gebeurtenissen. Maar het was gelukkig allemaal het ver van ons bed gebeuren. De verschrikkelijke beelden van de Vietnam-oorlog, ’s avonds uitgezonden door het toenmalige NTS Journaal hadden nog niet zoveel impact op me, omdat ik als klein jonkie dan al in bed lag. Maar toen ik de aanslag op JFK live op onze TV zag, in het bijzijn van mijn ouders, broer en wat vrienden van mijn ouders, die even langs kwamen en zogezegd na het boodschappen doen even hun hoofd om de deur kwamen steken om te vragen hoe het bij ons was (social interest vanuit gemeende vriendschap), raakte ik dus in paniek. Het gebeurde dus ook dichter bij ons, ondanks dat de V.S. nog altijd ver van NL verwijderd was. Maar gevoelsmatig lag de wereld veel en veel dichterbij vanwege die ene man, waar met belangstelling en inlevingsvermogen in de toenmalige wereldsituatie over werd gesproken bij ons thuis. De impact bleek op mij veel groter te zijn, dan menigeen bij ons had verwacht. Ik at wekenlang bijzonder slecht en durfde niet meer zonder ‘nachtlampje aan’ op mijn slaapkamer te zijn. Ik was bang, dat het nu ook hier bij ons zou kunnen gebeuren en men iemand zomaar kon doodschieten.

   En wat gebeurt er inmiddels in dit landje waar de vermanende vinger altijd wordt opgestoken naar andersdenkenden? Ook hier is een politicus doodgeschoten, ook hier worden mensen letterlijk van de fiets neergeschoten. Ook hier is het inmiddels tot min of meer standaard gebruik verheven onder bepaalde jongeren om iemand dood te slaan, als jouw gezicht hen niet aanstaat. Overdreven reactie van mij? Dat mag iedereen vinden, maar deze ver van ons bed show, is al lang verleden tijd. En de wereld om ons heen raast maar door met de gekte, om zoveel mogelijk mensen van hun eigen Zelf weg te houden. Maar mijn gevoel van waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde heeft mede door de aanslag op JFK zijn basis gekregen. Ik besef me, dat als we met elkaar en voor elkaar Liefde kunnen opbrengen, de wereld gaat veranderen. En onze wereld staat inderdaad op het punt van veranderen. Iedereen mag me een idealist noemen, maar laten we de hand eerst in eigen boezem steken en zelfs eens ervaren wat Liefde echt voor je betekent. We lopen hier niet voor niets op deze planeet rond, vanuit welke richting je ook tracht te redeneren, waarom er gebeurt wat er gebeurt en het is zoals het is. Ik heb de vlag al klaar liggen om uit te steken voor het moment, dat we als wereldburger onze wereld met elkaar en voor elkaar zien veranderen en we voelen, dat dit gebeurd is, omdat we allemaal Liefde als centrale Kracht zijn gaan ervaren en delen.

  2. Beste Harrie H. Braam,

   We moeten wel met beide benen op de grond blijven, wat U wenst zou fantastisch zijn maar zal nooit gebeuren, ben mijn hele leven op mijn manier aan het ploeteren tegen de corrupte mensen, en zieke geesten, je vind ze overal, en ze zoeken elkaar op en vormen klieken, en beginnen dan ons bloed te drinken.
   Wat wij moeten doen is groepen vormen en ze met onze liefde en intellect verslaan, want vaak zijn het domme maar super slimme lieden.
   Het moeilijkste en ook het meest denigrerende voor ons de goed willenden is,
   ze zijn overal in geintegreerd je vind ze op alle posten van hoog tot laag, het is als een net wat over onze samenleving is gespannen, en dat moet verscheurd worden, anders zal het al onze inspiratisch verstikken, en ons in een staat van l’etarchie brengen, groet Jenne

  3. @ Jenne, onderstaande uitspraak is een prachtige uiting van hoe Liefde zich kan tonen en daar ga ik voor. Ook al zal ik het bij wijze van spreken in m’n uppie moeten doen.

   “Het leven wacht op het moment, dat zich een of andere crisis voordoet.
   Vóórdat het zich toont in haar volste glorie”.

   – Paolo Coëlho –

  4. Harrie hier een gezegde van de Sioux indians, om je te ruggen steunen in your fight, alleen dooie vis zwemt/drijft stroom afwaarts !

   Groet Jenne

  5. @ Jenne 42.4

   Dank je voor jouw eerlijke ruggesteun, want als Liefde niet bestaat, had ik vanuit mijn levensopvatting op mijn werkterrein natuurgeneeskunde niet zulke fantastische en opmerkelijke feiten waargenomen in de afgelopen 30 jaar. Want Liefde is een enorme en vaak ongekende drijfkracht om te overleven en zaken te veranderen, die een mens betreffen en niet van buitenaf wordt aangereikt, maar uitsluitend vanuit je innerlijk als bijdrage aan datgene van buiten jezelf de gewenste synergie tot stand brengt of het nu jouw eigen gezondheid betreft of iets anders. Dus ja, ik blijf er voor gaan. En diep in je hart weet en doe jij dit ook, want daardoor schrijf je de laatste tijd vaak hartverwarmende berichten. Natuurlijk blijven we met z’n allen kritisch kijken naar hetgeen zich op het wereldtoneel afspeelt, maar de synergie houden we ook nauwlettend in de gaten, zodat de uitwerking ervan zal plaatsvinden. Dat lees ik in de de woorden van Paolo Coëlho.

  1. Kennedy’s vader was gewoon een alcohol smokkelaar, in de tijd van het drank verbod, is schat rijk geworden, en dat houd in, aan zien, plus Iers en Katholiek, dat werkte in sommige staten van Amerika.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.