Advertentie

‘Sluiproutes van de macht’


Fred van Gunst is psycholoog en schrijft regelmatig voor ‘Frontier magazine’. Voor dit tijdschrift neemt hij regelmatig de tijd om interviews te doen met opmerkelijke Nederlandse schrijvers en grenswetenschappers. Verder schrijft hij voornamelijk over spirituele onderwerpen. Naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Sluiproutes van de macht’, is Fred van Gunst in gesprek gegaan met auteur van het boek, Jules van Rooyen. Hieronder dit interview, over met name de financiële macht in de wereld en de invloed van de Zionistische macht in de wereld.

Macht is nooit transparant geweest en werkt bijna per definitie altijd via sluiproutes. Dat liet bestuurder Machiavelli al zien, tweehonderd jaar vóór de oprichting van de Vrijmetselarij in 1711. Nieuw is dat de macht sinds die oprichting van de Vrijmetselarij in 1711, nadrukkelijk de kerk bestookt, met als eerste groot resultaat de opheffing van de Jezuïeten in 1773. Omdat dat gebeurde door de paus zelf, op verzoek van een aantal van de katholieke monarchen van Europa, ligt het voor de hand dat de Vrijmetselarij niet alleen buiten, maar ook binnen de Kerk werkte, en nog steeds werkt. In zijn boek ‘Sluiproutes van de macht’, heeft Jules van Rooijen de Kerk stevig uit de wind gehouden en legt hij, in dat verband, het accent op de binnenkerkelijke werking van de Vrijmetselarij.

* * *

x

x

‘Sluiproutes van de macht’
x

2014 © Fred van Gunst

 x

Auteur Jules van Rooyen
Auteur Jules van Rooyen

Jules van Rooyen (1940) is de auteur van het boek met bovenstaande titel, waarin hij haar fijntjes analyseert, hoe de geheime macht in het Westen wérkelijk is opgebouwd. Hij is zeer geïnformeerd en schuwt de waarheid daarbij niet en doet op deze manier nog het meest aan David Icke denken; zij het dat Jules van Rooyen wel de Katholieke kerk ondersteunt. Het interview.

Wat is de geschiedenis van de Joods-Amerikaanse bankiers?
We praten niet over de orthodoxe Joden die de Thora (oude testament) bestuderen. Die staan er los van. Het gaat om de Kazhars, die afstammen van de Asjkenazische Joden, de Talmoud-richting. Dat laatste is de overgrote meerderheid van wat wij het Jodendom noemen. Abraham kreeg van Yahweh het beloofde land toegewezen en dat was al het gebied van de Eufraat tot aan Suez. Dat noemden ze het grote Israël. Dat hele grote gebied zien ze als het aan hun beloofde land en ze beschouwen het als van hun. Ze proberen ook de Christenen te verjagen.

De oude Egyptenaren hadden hun voedsel van de Joden gekocht en uiteindelijk eindigden dezen als slaven zonder geld. De Egyptenaren wilden van de Joden in Egypte af en de Joden zeiden dat ze zouden weggaan als ze al hun goud en geld konden krijgen. Uiteindelijk leidde dit tot de uittocht met de Rode Zee die zich splitste etc. Met al dat goud en zilver zijn ze het gouden kalf gaan maken. Daar is de adoratie voor goud begonnen en die is nooit meer weggegaan.. In tegenstelling tot Jezus, die een hemels koninkrijk beoogde, wilden zij een aards koninkrijk. Het waren pure materialisten.

khazariaYahweh beloofde hen van alles en zei ook dat zij het uitverkoren volk waren en anderen mochten uitmoorden. Eén van de huidige karakteristieken van de Joden komt daar vandaan, namelijk de wereld leeg te zuigen en Joods eigendom te maken. Zij denken daar recht op te hebben, want Yahweh heeft hen dat beloofd. Zij worden grootgebracht met het idee dat zij recht hebben op alles.

De Talmoed is later geradicaliseerd en zo zijn ze gaan denken dat de hele wereld hen toe behoort. Zij zoeken daarom de macht. Omdat ze goud hadden konden ze handelsnederzettingen starten. Zij waren goed geïnformeerd wat er in de wereld gebeurde door een ontwikkeld postsysteem.

Met de schat van Salomon zijn ze de wereld ingetrokken, met name naar Perzië en Rusland en later hebben zij zich verspreid over Europa en nog weer later over Amerika, maar hun eigenheid, hun rituelen zijn behouden gebleven en dat tegen alle verdrukking in. Met name dat is bijzonder. Daar komt het idee van een nieuwe wereldorde vandaan. En zo zitten deze Joden nog steeds in de top van de financiële wereld. Zij hebben de city van Londen in handen, alsmede Amerikaanse banken en hebben ook diverse revoluties gefinancierd, waaronder de Russische.

Het idee van het uitverkoren volk boven de andere volken is alle Joden meegegeven (door Yahweh), ongeacht de liberale, de theologische of de filosofische richting. Het Joodse volk streeft naar een wereld zonder grenzen, gelijk het idee van de New World Order; een nieuw koninkrijk van David waarbinnen het volk van Israël erkenning krijgt als volk van God en daarmee uit kan torenen boven alle andere volken.

Wil je suggereren dat ‘IS’ eigenlijk Joods is?
Volgens Iranese inlichtingen is de commandant van IS lid van de Mossad. IS is een verlengstuk van Israël (in niet-geverifieerde documenten, openbaar gemaakt door klokkenluider Edward Snowden, is er sprake van dat ISIS een creatie is van Amerika, Engeland en Israël; FvG, “IS is vooral een criminele organisatie,” Trouw, 20-8-2014). (zie HIER artikelen op wanttoknow hierover)

Zijn de Rothschilds Joden?
De Oppenheimers, Rockenfellers en de Rothschilds zijn allemaal Joden.

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.
Oud-VS-president Harry Truman (1945-1053), was een van de bekende Vrijmetselaars.

Is de Vrijmetselarij ook een Joods ‘gebeuren’..?
Ja, die staat onder Joodse leiding. De Vrijmetselarij is zeer anti-christelijk en vormt koepels om daardoor de macht te concentreren in weinig handen. Volgens Epiphanius is ‘de geest van de Vrijmetselarij de geest van het Judaïsme in zijn meest diepe opvattingen: haar ideeën, haar taal en ongeveer haar organisatie’. De Joden hebben na de oprichting van de Vrijmetselarij deze overgenomen. Ze hebben ook invloed gehad bij het uitmoorden van enkele Europese vorsten, alsmede de Franse revolutie gestart.

De Vrijmetselarij streeft ook naar de wereldoverheersing en vernietiging van de eigen identiteit. Ieder verschil moet weg. Men beoogt radicale gelijkheid. Dat zie je bij voorbeeld in het communisme terug. De Joden hadden een grote inbreng in de omwenteling in Rusland. Deze stoelde op dezelfde peilers als de Franse, de Italiaanse en Spaanse revoluties:
1) openlijk atheïstisch,
2) geheime netwerken,
3) steun van de internationale Vrijmetselarij,
4) internationale financiers.
Trotski was Joods en Lenin had een Joodse Moeder. Lenin had een van de hoogste graden in Vrijmetselarij. De eerste Centrale Sovjet telde ten tijde van de putsch 50% Joden. Solzjenitsyn heeft veel over de inbreng van de Russische Joden geschreven.

Is er een geheim netwerk in Nederland dat de lakens uitdeelt?
De vrijmetselarij is zeer machtig. In de binnencirkel zitten 5 of 6 mensen. Die zijn niet bekend. Wel diegenen die daarom heen zitten. Wel dus Kok, Lubbers, Van Rooij, Van den Broek, de PvdA-kliek, Nijpels, Jorritsma, Pechthold, Weijers. En laten we de Bilderberger-Beatrix niet vergeten. Deze figuren gaan nooit met pensioen, hebben via het netwerk altijd banen. Niet-Vrijmetselaars als Van Agt of De Jong doen niets meer.

Wat zijn de geheime organisaties die macht uitoefenen?
De internationale Vrijmetselarij en het Fabian-Socialisme vormen het cement van de nieuwe Toren van Babel, bevolkt door een kleine wereldbourgeoisie, aangestuurd door de Anglo-Amerikaanse geldadel. Machtsvergroting en zelfverrijking gaan daarbij hand in hand. De geheime en minder bekende internationale organisaties vormen samen met de supranationale organisaties als de Europese Commissie, de VN met aanverwante gremia als de Wereldbank en de FMI, het werkterrein van de wereldbourgeoisie.

Deze coöpterende wereldelite stelt zich boven de natiestaten en is op weg naar het einddoel van een wereldregering. Geen van deze organisaties staat op zichzelf.. Zij zijn alle met elkaar verbonden en dezelfde namen komen regelmatig terug. De machtigste en meest invloedrijke, de ‘Council of Foreign Relations’ (CFR) en het ‘Royal Institute of International Affairs’ (RIIA), staan onder controle van de Illuminati; de ‘Skull and Bones’ in de VS en de ‘Table Mountain’-loge via het bredere kader van de ‘Round Table’ in het Verenigd Koninkrijk.

Oud-voorzitter van de directie van DNB, De Nederlandse Bank, Nout Wellink.
Oud-voorzitter van de directie van DNB, De Nederlandse Bank, Nout Wellink.

In Nederland valt het lidmaatschap op van de oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, bij zowel de Bilderberg en de ‘Trilaterale Commissie’. Andere clubs zijn het Aspen Institute of Humanistic Studies, de Bank voor Internationale Betalingen te Basel, B’naï B”rith, een aristocratische Joodse Broederschap, Chatham House, Dartmouth Conference, Golden Dawn etc.

Je bent voor de Katholieke kerk, maar daar zijn toch ook veel problemen geweest..?
Daar is de zelfde invloed geweest. Er is geïnfiltreerd in de kerk. De top na de tweede wereldoorlog deugde niet. Verschillende pausen zijn Vrijmetselaars geweest, maar iemand als Alfrink was het ook. Zo’n kerk is kwetsbaar. Het misbruik van kinderen is decadentie, maar wat misbruikt heeft, is maar een klein percentage geweest, maar elk geval blijft te veel. Het Satanisme blijkt ook wijd verspreid. Het Britse leger heeft een claim gehad dat ze het Satanisme niet als religie erkende. De Vrijmetselarij heeft daar raakvlakken mee. Marx was een Satanist.

Hoe zit het met abortus?
Dat is één van de punten van Weishaupt. Hij was in 1776 de grondlegger van de Illuminati, de radicale, leidende kern van de Vrijmetselarij. Toepassing van euthanasie en het gebruik van voorbehoedmiddelen horen daar ook bij. Andere punten scharen zich onder de reductie van de wereldbevolking: afschaffing van het eigendom, afschaffing van het huwelijk, de kerk het gezin. Radicale gelijkheid. Dat vrouwen voetballen, rugby spelen, in het leger zitten valt hieronder. Paars heeft op ethisch gebied steken laten vallen. Lubbers gaf groen licht voor de wetgeving rond abortus. Onder Kok zijn 1 miljoen migranten het land binnen gekomen. Dat valt onder een ander punt van Weishaupt: de vernietiging van de natiestaat.

Er treedt een uitholling van het bestaan op..?
De democratie is ontworpen om nog beter te manipuleren dan ze al deden. Ik vergelijk de democratie met het systeem van de monarch, God en de kerk. Die drie-eenheid hield elkaar in balans en was goed. De democratie is niet erg democratisch. Kijk maar naar de machteloosheid van de het Europees Parlement.

Er moet meer transparantie komen..?
Is een stap in de goede richting. Onder Blair in zijn begin tijd moest het bekend worden wie in publieke functie Vrijmetselaar was. In Italië mogen rechters en politiemensen geen lid meer zijn, een actie van Berlusconi.

De Joodse multi-miljardair Igor Kolomoisky speelt een donkere rol op de gebeurtenissen in de Oekraïne. MH17 stortte neer op een stuk van zijn grondgebied..
De Joodse multi-miljardair Igor Kolomoisky speelt een donkere rol op de gebeurtenissen in de Oekraïne. MH17 stortte neer op een stuk van zijn grondgebied.. (klik op illustratie voor artikel Zionisme)

De wereld staat in brand. Zit daar de hand achter van de Illuminati?
Grote brandhaard is het Midden-Oosten. Het hele gebied van het grote Israël, daar gaat het om. De Joden proberen het in te nemen via via met tussenregeringen. Ze storten die landen in oorlog. Ze hebben geen enkel mededogen met de Palestijnen. Die landen zullen niet meewerken, dus blijft er eeuwige oorlog over.

Oekraïne is weer een Joods-Amerikaanse truc om ons de koude oorlog in te dwingen. Gelukkig is Poetin niet in de val getrapt. Hij had Oekraïne kunnen inlijven, maar dat heeft hij niet gedaan. Poetin is een goede vent, kun je vergelijken met Bonaparte. Een patriot zonder dubbele bodem. De president en de eerste minister in Kiev zijn allebei Joden. Dat vliegtuig dat neergestort is, daarbij vallen de dertig-millimeter-gaten op. Dat is dus neergehaald door geschut van straaljagers uit Oekraïne.

De klimaatverandering is niet waar?
De groene klimaatmythe is een surrogaat-godsdienst. Als je het Christendom elimineert dan moet je wel zorgen dat de mensheid bespeelbaar blijft en kunt manipuleren. Wat is er mooier dat men de mensheid wijsmaakt dat de aarde opwarmt, dat we moeten oppassen en dat we allerlei regels moet volgen: de milieuregels? Ook het idee dat mensen met CO2-afgifte de wereld vervuilen en dat nieuwe babies en oudere mensen er eigenlijk niet moeten zijn, is zeer verwerpelijk. De CO2-emissie-handel is eigenlijk een windhandel, waarmee gemanipuleerd en geld verdiend wordt.

dollar-devaluation1Je schrijft dat de Amerikaanse staatsschuld rekenkundig niet meer is af te lossen. Kun je dat uitleggen?
De Amerikaanse staatsschuld is 350 % (Nederland: 70%) van de begroting. Geen enkele staat kan zijn staatsschuld aflossen, maar zeker de Amerikanen niet. Die staten zitten continu geklonken aan die banken. De FED is een privé-bank, waar Rothschild een meerderheidsaandeel heeft. De Amerikaanse staat beslist niet over het aanmaken van geld.

De VS leenden voor het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de centrale bank om het leger te financieren. Sindsdien wordt de bank rijk aan rente-inkomsten. Was er geld nodig, dan werd dat gedrukt uit het niets. Goud stond daar niet meer tegenover. De Joodse bankiers werden zo steeds rijker. Het geld is de kanker in het systeem en dat geld is in handen van de bekende families.

De uitkoop van Nederlandse bedrijven; zit daar een bewust politiek achter?
Enerzijds geld maken van de mensen die werken. Anderzijds is er het streven naar grotere bedrijven, naar koepels. Dat idee van het bedrijfsleven dat Nederlands moet zijn is verdwenen door geldzucht. De top kan het niets schelen dat er werkeloosheid van komt en disciplines uit Nederland verdwijnen. Dit is bij voorbeeld gedaan met Organon of met Fokker.

Uiteindelijk loopt dat allemaal vast. Wat gaat er dan gebeuren?
Uiteindelijk moeten leningen niet meer worden afgelost. Zoiets als wat in IJsland gebeurd is. Heeft toch geen problemen gegeven. Zo kan alles opnieuw beginnen. Ook politiek lopen zaken vast in Europa. Er is dus nog hoop. Met name hoop ik dat de uitholling van de Katholieke kerk stopt en dat de oude orde zich herstelt.

x

* * *

loesje geld moet rollen top[bol_product_links block_id=”bol_541d471212d26_selected-products” products=”1001004006487844,1001004004923969,9200000029010316,1001004007696632,666870424,1001004005552953,1001004006389344″ name=”sluiproutes van de macht” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFBC63″ border_color=”8C1216″ width=”769″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

x

 

32 gedachten over “‘Sluiproutes van de macht’

  1. Doe mij deze dan maar http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/de-miljarden-van-het-vaticaan/
   De auteur vergeet en passant te vermelden dat de triade Vaticaan/Londen/ Washington niet een Joods of vrijmetselaarsclubje is, maar van de Roomse kerk, een papenconclaaf.
   Zodra iemand met het Illuminatie verhaal aan komt draven en daarbij ook nog het Weishaubt fabeltje aandraagt als feit, te triest voor woorden. Kleuterklasrommel 1.0
   De Roomse pedofielenclub heeft niets met het christendom te doen, heb uw vijand lief waren de bekende woorden van de Nazareër, alles wat Rome deed stond daar haaks op, Spaanse inquisitie, heksenjachten, bloedige kruistochten, onderwerpen van hele continenten….en maar geld en macht binnenharken. In de gebieden waar een liefdevol christendom bedreven werd, werd met list en bedrog de Islam geïntroduceerd, als gecontroleerde oppositie die het vuile werk mocht doen. Slim plan, dat wel. Het ging toch niet over geloof of levensfilosofie maar puur over macht, verdeel en heers is een mooie strategie daarin.
   Het zgn Zionisme heeft 1 duidelijke karaktertrek: een psychopatische obsessie om de hele wereld te beheersen, religie als machtsmiddel gebruikend, zowel voor de aanval en als schild. Gebrainwashde goedgelovigen geven op die manier vrijwillig hun leven om meer macht en welvaart voor de psychopaten te vergaren, ongeacht welke stroming ze in gebrainwashed zijn.
   De grootste zionistenbende zit in het Vaticaan en werkt nauw samen met de rest, Jood, Islamiet of guttogut mag weten wat voor titel ze zichzelf geven. Kijk nog een keertje naar het nog veeeeeel grotere plaatje en zie wat voor nut ze hebben( uitdaging 🙂 )

   Hopelijk brengt de auteur zijn befaamde boek ook uit in stripvorm, leuk vliegveldliteratuur.

  2. Ik volg je wel Coz, men kan niet twee meesters dienen. Een klein tipje van de sluier;
   The “esoteric” aspect of Masonic ritual, which is seen as synonymous with Gnosticism, declared heretical and suppressed by the early Christian church. (Manifestations of Gnosticism also appeared in the Jewish and Muslim communities, as Kabbalah and Sufism respectively; however, these movements have survived within Judaism and Islam.) Gnosticism is identified with the early Christian churches west of the Red Sea, such as the Egyptian and Ethiopean Coptic churches. The Nag Hammadi scrolls, discovered in Egypt, in 1945, which contain such apocrypha as the Gospel of Thomas, are considered to be Gnostic inspired or influenced. Thus, the possible connection between Gnosticism and the mythical Egyptian roots of Freemasonry is a subject of interest.

  3. Volkomen met je eens COZMIC, van die halve verhalen gevuld met halve leugens, zo dat de lezer de bomen door het bos niet meer herkend, hogere manipulatie, zou regelrecht uit het Witte huis kunnen komen, groet Jenne

  4. Goed verhaal Coz (2.1). Een laagje dieper zitten we op de Jezuïeten, de leveranciers van veel pausen, incl. de huidige..!

  5. De Jezuïten zijn het intellect van de Katholieke kerk, en daar door ook het intellect van de westerse wereld, en om dat ze volkomen dogmatisch zijn in denken en doen, hebben ze de wereld lange tijd in de middeleeuwen gehouden,
   en veel kwaad gedaan aan de volgens hun denken ongelovigen.

 1. Volgens mij is de foto niet van Roosevelt, maar vande Amerikaanse President die de eerste atoombommen liet gooien op burgers in Japan.
  Interessant, maar wel heel beknopt, in zijn aanwijzigingen.

 2. Dat Roosevelt vrijmetselaar was is geen geheim en hij maakte er ook geen geheim van. Toen hem door een journalist werd gevraagd wie op hem als mens de grootste indruk had gemaakt had hij zijn antwoord snel klaar: “Dat is de Voorzittend Meester van mijn Loge die mij tot vrijmetselaar inwijdde.” Desgevraagd wilde hij best zeggen wie dat was. Het was zijn tuinman.
  Daarmee is gelijk geïllustreerd dat je maatschappelijke status en invloed buiten de Loge binnen de vrijmetselarij niet van belang zijn. Daar wordt levensbeschouwelijke arbeid verricht. Al het andere blijft buiten.

  1. ODETTE, zo was het einmal, sommige loges zijn in verkeerde handen geraakt, en zijn aan het manipuleren geslegen, hebben ze altijd al gedaan, om staande te blijven, maar het begon als iets waarachtigs, maar mensen, nu je weet wat ik wil zeggen, groet !

 3. Het oude testament is voornamelijk de geschiedenis van het joodse volk vanuit hun zichtwijze. Hierin staat niet dat de Egytenaren wouden dat de Joden zouden vertrekken en hun daarvoor goud zouden geven. Integendeel: er waren 7 plagen nodig van Jahweh, de joodse God om de egyptische pharao onder druk te zetten om de joodse slaven te laten gaan met Mozes. Dus het intervieuw met de heer van Guust begint al met de verkeerde feiten en conclusies en dat wordt in het verloop van het verhaal echt niet beter.

  1. Ooit een oud Directeur van de Nederlandse bank ontmoet, prachtige charmante en lieve man, misschien twee woorden gewisseld, wel dat ik een donatie moest doen aan de Hendrick de Keizer stichting, dan zou ik voor een redelijke huur in een mooi pand kunnen wonen, wat hij zelf ook deed, over zijn werk nothing,
   wel over zijn tuin, en Engelse opleiding, wel elite hoor, top rélaties.

 4. Goed dat leden van Nederlandse staat bij naam genoemd worden. Het verklaart beleid van de NL staat. Geld afpakken van de NL oudjes en weg geven aan asiel zoekers. Terwijl zij zelf ook de oorlogen hebben veroorzaakt dat er asiel zoekers zijn ontstaan.

 5. Ter verduidelijking voor alle reageerders, mijn boek is recent door de Franse uitgevers Saint-Remi en Chiré – DPF in het Frans uitgegeven. De ontvangst is succesvol. Begin september gevraagd voor een grote conferentie “Journées Chouannes” nabij Poitiers en het geven van een lezing, “De Moïse à la modernité”. De (Franse) tekst van de lezing staat ook op internet. Voor de liefhebbers. Het was een onverwacht geweldige ontvangst door een talrijk publiek van vele honderden en een uitdagende opsteker. Frankrijk wordt eindelijk wakker ; NL zal wellicht over een aantal jaren volgen ; volgens Descartes gebeurt daar immers alles 15 jaar later !!

  1. Proficiat Jules! Geweldig om dit te lezen. Als cdt. van Hr.Ms. Breskens schreef je destijds al interessante artikelen. Gefeliciteerd met deze knappe prestatie. Waardering voor alle tijd en moeite!
   Groeten van je ex-seiner!!

 6. Net op de VK, het online verkopen van Drugs is een doren in het oog van de overheid, uiteindelijk zijn ze er dan ingeslaagd om een reden te vinden om het internet aan te vallen, en eventueel af teknijpen.
  Hebben ze nu niets beters te doen, in de ongelovelijke criminele samenleving
  die Nederland heet, de overheid is verworden tot onze vijand, wij zagen in de 60 iger jaren al, als jonge Provo’s, je wordt constant genaaid door deze vieze kliek, je hele leven lang, en zelfs bij je dood laten ze je niet met rust, we moeten toch echt op de barricades beste WTK ers!!!

 7. Net op de VK, het online verkopen van Drugs is een doren in het oog van de overheid, uiteindelijk zijn ze er dan ingeslaagd om een reden te vinden om het internet aan te vallen, en eventueel af teknijpen.
  Hebben ze nu niets beters te doen, in de ongelovelijke criminele samenleving
  die Nederland heet, de overheid is verworden tot onze vijand, wij zagen in de 60 iger jaren al, als jonge Provo’s, je wordt constant genaaid door deze vieze kliek, je hele leven lang, en zelfs bij je dood laten ze je niet met rust, we moeten toch echt op de barricades beste WTK ers!!!

 8. reactie op cozmic
  28 september 2014 om 01:34
  Cozmic schrijft:
  “Zodra iemand met het Illuminatie verhaal aan komt draven en daarbij ook nog het Weishaubt fabeltje aandraagt als feit, te triest voor woorden. Kleuterklasrommel 1.0”
  Ik verloor een uitgebreider mailtje onder het verzenden .
  Eind 19e eeuw was Weishaupt volstrekt geen onbekende . Die Goetze der Humanität uit ongeveer 1880 behandelt hem uitgebreid
  In 1787 raakten documenten betr. de illuminaten in handen van de beierse overheid , die daarna voor een klein gedeelte ook zijn gepubliceerd.
  De duitse wikisource hierover is zo gauw niet terug te vinden maar hier overvloedig inlichtingen:
  http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Illuminatenorden

  en hier de inbeslagname beschreven in boek van Jules van Rooijen:
  https://books.google.nl/books?id=_ScMAgAAQBAJ&pg=PA301&dq=sluiproutes+naar+de+macht+weishaupt+politie&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhmZezheDOAhWF0hoKHQ4OD3cQ6AEIHjAA#v=onepage&q=sluiproutes%20naar%20de%20macht%20weishaupt%20politie&f=false

  Het boek van de Abbé Barruel , in de link genoemd, twee lijvige delen , is in de 80er jaren opnieuw uitgegeven door de Éditions de Chiré (DPF, Chiré-en-Montreuil) en onlangs heeft een stevig geannoteerde 2e uitgave het licht gezien . Barruel was een tijdgenoot van Weishaupt.

 9. Archi
  27 augustus 2016 om 00:51

  reactie op cozmic
  28 september 2014 om 01:34
  Cozmic schrijft:
  “Zodra iemand met het Illuminatie verhaal aan komt draven en daarbij ook nog het Weishaubt fabeltje aandraagt als feit, te triest voor woorden. Kleuterklasrommel 1.0”

  Weishaupt is uitvoerig gedocumenteerd. Zie hieronder . Iets anders is dat het tegenwoordig mode schijnt te zijn om alles wat naar NWO zweemt aan illuminaten toe te schrijven en daarbij over één persoon te spreken als “illuminati”(meervoud), zo ongeveer als één broodje ook een panini heet .
  Om kort te gaan : Weishaupt onzin? Panini aap.

 10. “Sluiproutes” van J. van Rooijen in reactie van 12u18:

  1782: Weishaupt legt contacten op het grote algemene Vrijmetselaarscongres te Wilhelmsbad. Na druk overleg van baron Knigge onder allerlei stromingen worden doelstellingen en actieplan van Weishauqt aangenomen. Er waren toen naarschatting van Wm. Carr al 2000 illuminaten in West-Europa en Noord-Amerika . In 1785 zeggen 3 renegaten volgens een proces-verbaal van de Beierse politie o.a. dat men voor het welzijn van de orde niet terug mag schrikken voor moord, verrraad , laster en revolutie . Doel: vernietiging van vorsten en naties . (pp295-296)

  1783: Frederik de Grote van Pruissen waarschuwt in 1783 de koning van Beieren over het strevenen de activiteiten van de Illuminaten (dat moet deze baas – die bij liberale geesten nog steeds in aanzien staat – alleen maar gedaan hebben voor de flauwekul dus volgens onze medereageerder(ster?) Cozmic.

  https://books.google.nl/books?id=_ScMAgAAQBAJ&pg=PA301&dq=sluiproutes+naar+de+macht+weishaupt+politie&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhmZezheDOAhWF0hoKHQ4OD3cQ6AEIHjAA#v=onepage&q=sluiproutes%20naar%20de%20macht%20weishaupt%20politie&f=false

 11. “Sluiproutes” van J. van Rooijen in reactie van 12u18:

  1782: Weishaupt legt contacten op het grote algemene Vrijmetselaarscongres te Wilhelmsbad. Na druk overleg van baron Knigge onder allerlei stromingen worden doelstellingen en actieplan van Weishauqt aangenomen. Er waren toen naarschatting van Wm. Carr al 2000 illuminaten in West-Europa en Noord-Amerika . In 1785 zeggen 3 renegaten volgens een proces-verbaal van de Beierse politie o.a. dat men voor het welzijn van de orde niet terug mag schrikken voor moord, verrraad , laster , revolutie. Doel: vernietiging van naties en vorsten. (pp295-296)

  1783: Frederik de Grote van Pruissen waarschuwt in 1783 de koning van Beieren over het strevenen de activiteiten van de Illuminaten (dat moet deze baas – die bij liberale geesten nog steeds in aanzien staat – dus alleen maar gedaan hebben voor de flauwekul dus volgens onze medereageerder(ster?) Cozmic.

  https://books.google.nl/books?id=_ScMAgAAQBAJ&pg=PA301&dq=sluiproutes+naar+de+macht+weishaupt+politie&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhmZezheDOAhWF0hoKHQ4OD3cQ6AEIHjAA#v=onepage&q=sluiproutes%20naar%20de%20macht%20weishaupt%20politie&f=false

 12. https://www.google.nl/?client=firefox-b-ab#q=quote+trump+on+soros

  “Sluiproutes” van J. van Rooijen in reactie van 12u18:

  1782: Weishaupt legt contacten op het grote algemene Vrijmetselaarscongres te Wilhelmsbad. Na druk overleg van baron Knigge onder allerlei stromingen worden doelstellingen en actieplan van Weishauqt aangenomen. Er waren toen naarschatting van Wm. Carr al 2000 illuminaten in West-Europa en Noord-Amerika . In 1785 zeggen 3 renegaten volgens een proces-verbaal van de Beierse politie o.a. dat men voor het welzijn van de orde niet terug mag schrikken voor moord, verrraad (pp295-296)

  1783: Frederik de Grote van Pruissen waarschuwt de koning van Beieren over het strevenen en de activiteiten van de Illuminaten (dat moet deze baas – die bij liberale geesten nog steeds in aanzien staat – alleen maar gedaan hebben voor de flauwekul dus volgens onze medereageerder(ster?) Cozmic.

  https://books.google.nl/books?id=_ScMAgAAQBAJ&pg=PA301&dq=sluiproutes+naar+de+macht+weishaupt+politie&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhmZezheDOAhWF0hoKHQ4OD3cQ6AEIHjAA#v=onepage&q=sluiproutes%20naar%20de%20macht%20weishaupt%20politie&f=false

 13. Hier een site met veel orginele documenten over de illuminaten en Spartacus(=Weishaupt) (tot read now):
  http://www.illuminatirex.com/bavarian-illuminati-original-documents/

  hier nogmaals een overzicht met veel citaten (zonder bronvermelding , maar zie hierboven):
  http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Weishaupt_und_die_Illuminaten.htm
  Over de – bij toeval – in beslag genomen documenten heb ik bronnen gevonden op:
  https://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite
  eine Sammlung von Texten und Quellen, die entweder urheberrechtsfrei sind oder unter einer freien Lizenz stehen. Wikisource ist ein Qualitätsprojekt, das seine Texte mit den Scans der Quelle vergleichbar macht.

  Luebeck maakt een onderscheid tussen illuminati en illuminaten . Het nog duidelijker te maken stelt hij voor de weishauptadepten ‘Beierse illuminaten”te noemen . Misschien geen gek idee bij de huidige betekenisvervaging van het eerste woord .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.