Advertentie

Kijk ajb even mee, naar deze YouTube van Désire..?


Het staat wel leuk zo’n rijmpje boven dit artikel, maar de essentie van de zaak is heftige info. Niet alleen WantToKnow staat in de startblokken, maar heel veel andere webmakers op dit gebied, rond de hele wereld zijn alert. Iedereen neemt ondergronds gerommel waar..! Allereerst mogen we gewoon keihard concluderen dat de Mexicaanse griep een masker blijkt te zijn. Dát is inmiddels keihard vast komen staan. Maar de vraag is dan natuurlijk: Wat zit er achter dit masker…? Dát is een essentiele vraag.

Je bent wat je eet..
Als je bent wat je eet..

Vooraan beginnen:

De Nederlandse wetenschapsjournaliste Désire Röver is een pionier op het gebied van pharmaceutische manipulatie. En dat er gemanipuleerd wordt, dát is inmiddels aan alle kanten duidelijk. Maar zoals het dan zo vaak gaat, het juridisch aantonen ervan, vergt natuurlijk een boel inspanning. Zelf mocht ik een maand geleden bij een praatje van haar zijn en ik ben er niet minder van geworden..

De bewijzen voor al dit gerotzooi in deze INDUSTRIE, die zichzelf geneeskundig noemt door het woordje Pharma vóór INDUSTRIE te zetten, zijn natuurlijk alleen met moeite te ontdekken. Heb je gehoord van het onderzoek dat Neli Kroes gestart is naar deze INDUSTRIE? Bravo Neli, zet ‘m op girl! Gooi maar eens wat modder op die pharmaceutisch INDUSTRIËLE troon.

Als u begrijpt wat ik bedoel?

Luister naar deze YouTube en bepaal je eigen koers op dit gebied. Laat je niet leiden door onze emoties, al is dat misschien makkelijk gezegd dan gedaan. Maar er komen inmiddels berichten van zeer oplettende mensen uit de wereld, waaronder de journaliste Jane Burgermeister, die een aantal officiële instanties heeft aangeklaagd, over het manipuleren van de wereldopinie inzake de Mexicaanse griep.

Wat dacht je ervan als we hier zeggen dat de Wereld Gezondheidsraad de macht heeft om VERPLICHTE VACCINATIES op te leggen in maar liefst 194 landen..!! Met andere woorden, wij zijn straks verplicht om de vaccinaties van Meneer Klink te laten inenten. Als je niet oppast.

Het verhaal is nog lang niet ten einde. We staan aan het begin. Het feit dat jij deze woorden leest, maakt jou onderdeel van dit proces. Informeer jezelf en deel deze informatie met vrienden, collega’s en vooral familie.

Hier is de YouTube van Désire Röver. Deel hieronder in ieder geval je gevoelens. Gedeelde smart is halve smart.

55 gedachten over “Kijk ajb even mee, naar deze YouTube van Désire..?

 1. @Komplot denkers

  Ik krijg sterk de indruk dat Authisme zich voornamelijk voor doet onder de komplot denkers. Ook het gebrek aan basis kennis valt op onder de komplot denkers. Dat kan komen omdat ze ook tegen regulier onderwijs zijn en vinden dat hun kinderen niet naar school hoeven want daar leren ze toch niets en thuis worden opgeleid tot conspiracy theorist en overheids haters. Het is altijd de schuld van de overheid, altijd anderen de schuld geven van hun eigen falen. Ik snap het wel het pure onvrede en afgunst het gevoel hebben niet vrij te kunnen zijn. En dat kan dan weer komen omdat ze niet geleerd hebben dat als je iets wilt bereiken je er hard voor moet werken of leren. Maar ja dat gaat dan weer ten kosten van je vrije tijd. keuze’s keuze’s

 2. @ ellen

  In 1998 werd in de Lancet een artikel gepubliceerd waarin de auteurs een ‘uniek ziekteproces’ van darmstoornissen en autisme na BMR-vaccinatie bij een kleine groep kinderen beschreven.1 Volgens de auteurs zou een ontstoken of niet goed functionerend darmkanaal kunnen leiden tot gedragsveranderingen bij sommige kinderen. Als biologisch mechanisme zou een persisterende infectie in het maagdarmkanaal kunnen leiden tot een lek in de darmen. Hierdoor kunnen stoffen die schadelijk zijn voor het zenuwstelsel in de bloedbaan terecht komen en dit zou leiden tot achterstand in de geestelijke ontwikkeling van het kind. Een link met BMR-vaccinaties werd gesuggereerd omdat de kinderen die in de studie onderzocht werden allemaal voorafgaand aan hun gedrags- en ontwikkelingsproblemen een vaccinatie tegen BMR hadden gekregen. Op de vraag of de BMR-vaccinatie dan darmproblemen veroorzaakte, werd niet ingegaan. De auteurs ‘did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described’, maar de suggestie dat er een verband bestond was gedaan.
  Toename van autisme?

  In antwoord op een Britse studie van Taylor en mede-auteurs uit 1999,2 waarin geen verband tussen BMR-vaccinatie en autistische verschijnselen werd aangetoond, meldde Wakefield, de eerste auteur van bovengenoemd artikel uit de Lancet, dat sinds de invoering van BMR-vaccinaties het aantal meldingen van autisme omhoog was gegaan.3 Het aantal meldingen voor autisme steeg inderdaad, maar de vaccinatiegraad bleef constant en nam zelfs af. Dit was niet in overeenstemming met een vermeende relatie tussen BMR-vaccinatie en autisme.2 Het is heel goed mogelijk dat het aantal meldingen omhoog was gegaan door een betere detectie en diagnostiek, en een verbreding van de definities en criteria. De verhoging van het aantal meldingen van autistische verschijnselen was waarschijnlijk dus een artefact.

  Belangenverstrengeling

  Inmiddels is aan het licht gekomen dat Wakefield verzuimd had te melden dat hij geld ontving van Legal Aid Board.4 Deze organisatie stelt ouders in de gelegenheid een juridisch proces te beginnen als ze denken dat hun kind als gevolg van vaccinatie autistisch is geworden. Enkele kinderen uit Wakefields onderzoek waren bij zo’n proces betrokken. Het lijkt erop dat er hier sprake was van belangenverstrengeling.
  Ondertussen hebben 10 van de 13 auteurs van het ‘gewraakte’ artikel hun eigen theorie over het verband tussen BMR-vaccinatie en autisme weersproken. De interpretatie in het artikel uit 1998 is in 2004 dan ook ingetrokken.5

  Nader onderzoek

  De oorspronkelijke theorie van Wakefield et al. leidde tot een enorme verontrusting over het BMR-vaccin in Engeland. In diverse studies zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten werd de hypothese onderzocht, echter zonder de claim te kunnen onderbouwen. De claim van de auteurs van het artikel in de Lancet was gebaseerd op een onderzoek, waarbij geen controlegroep van niet-gevaccineerde kinderen werd meegenomen. In de studie werden alleen kinderen met autistische verschijnselen onderzocht. Deze waren allemaal gevaccineerd tegen BMR, maar dat was eind jaren ’90 het geval bij 91% van de Engelse kinderen (www.doh.gov.uk/PublicationsAndStatistics/). Om na te gaan of BMR-vaccinatie autisme kan veroorzaken, moet er echter gekeken worden of er onder ongevaccineerde kinderen in dezelfde mate autisme voorkomt. Aangezien autisme een relatief zeldzame aandoening is, zijn grote aantallen niet-gevaccineerde kinderen nodig als controle om een associatie tussen BMR-vaccinatie en autisme te kunnen onderzoeken. Literatuuronderzoeken uit 2003 en 2004 die een overzicht gaven van de verschillende studies, vonden geen verband tussen BMR-vaccinatie en autisme.6,7 Met name een Deense studie (zie kader), waarin meer dan een half miljoen kinderen werden onderzocht, weerlegde de hypothese overtuigend.8 Autistische verschijnselen bleken bij gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen even vaak voor te komen.9 Een zeer recente, Japanse studie leverde misschien nog wel de sterkste aanwijzing dat er geen relatie is tussen BMR-vaccinatie en autisme. In Yokohama nam de BMR-vaccinatiegraad van geboortecohorten uit de jaren 1988 tot 1992 significant af. Vanaf 1993 werd zelfs helemaal geen BMR-vaccin meer gegeven. Toch is het aantal kinderen met autistische verschijnselen per geboortecohort in de periode van 1988 tot 1996 verdubbeld (J Child Psychol Psych, online publication; doi:10.1111/j.1469-7610.2005. 01425.x), hetgeen een relatie tussen de BMR-vaccinatie en autisme weerspreekt.

 3. De arts Tinus Smits beweert dat hij autisme kan genezen, want deze aandoening kan volgens hem het gevolg zijn van de BMR-prik. Hij geneest autisme met een suikerpilletje dat besprenkeld is met water of alcohol, met daarin een homeopathische hoeveelheid vaccin. Niet-autistische kinderen blijven niet-autistisch na de behandeling

  Tinus Smits
  Artikel op Nanovitaal-site (DOC)
  GezondNu 2008, nr. 6 p.42-46 (DOC)
  Op de website [noot: het artikel is verwijderd, maar was nog enige tijd in de Google cache te vinden; de tekst is als in bijgevoegd Word-document.] van de Dordtse supplementenhandel Nano Vitaal staat een artikel met als titel: “Autisme aangepakt” (in iets andere vorm eerder verschenen in GezondNu – zie bijgaande download). Daarin beweert Tinus Smits ten onrechte eerst dat autisme vaak wordt veroorzaakt door inentingen, tegen bijvoorbeeld bof, mazelen en roodvonk (BMR). Het artikel stelt: ‘Smits schat in dat bij 50 tot 60 procent van alle kinderen met autisme vaccinatie een van de veroorzakende factoren is.’ Dit is volkomen in strijd met alles wat de wetenschap over autisme weet.
  Ten tweede zegt Smits dat autisme te genezen is. Hij wordt in het artikel letterlijk over zijn eigen therapie geciteerd met: ‘een zeer effectieve therapie, die autisme in vrijwel alle gevallen kan genezen of sterk verbeteren. Bij autisme is de schade eigenlijk altijd omkeerbaar.’ Ook deze uitspraak strookt niet met wat er in de wetenschap over bekend is.

  Geen autisme door inenting
  Inentingen veroorzaken geen autisme. Ook in het verhaal waar de Britse paniek over de BMR-prik mee begon, is dit niet gezegd. Het werd alleen als een mogelijkheid geopperd. Er zijn ondertussen een aantal degelijke onderzoeken op dit terrein gepubliceerd en er is geen enkel verband gevonden tussen de BMR-prik of andere inentingen van het kind en autisme. De uiteenzetting in Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme#Gedrag.3B_triade legt het goed uit. Het Infectieziektenbulletin jg. 16 nr. 5 (2005) (p. 171-174) geeft hier ook een goede en wat uitgebreidere uitleg van, maar is inmiddels wat gedateerd. Daar vindt men tevens verwijzingen naar de tot 2005 gevoerde onderzoeken. Het Infectieziektenbulletin maakt duidelijk dat er geen verband is tussen inenting tegen BMR en autisme en dat de publicatie uit 1998 in 2004 is teruggetrokken. Het oorspronkelijke onderzoek is kort geleden herhaald en ook daar bleek dat er geen sprake was van een relatie tussen deze inenting en autisme. (PLoS ONE: Lack of association between Measles Virus Vaccine and Autism with Enteropathy: A Case-Control Study, Mady Horning et al., 4 September 2008.)

  Overigens is een van de weinige bekende oorzaken van autisme rode hond van de moeder tijdens de zwangerschap (zie Chess S., Autism in children with congenital rubella. J. Autism Child Schizophr (Jan.-Mar. 1971); 1(1): 33-47; kan worden gedownload van hier). Dus de BMR-prik voor de (toekomstige) moeder voorkomt juist autisme.

  De natuurarts Smits volgt alleen zijn persoonlijke overtuiging, en negeert het advies van Hippocrates: ‘Er zijn twee zaken: wetenschap en persoonlijke overtuiging. Het eerste voert naar kennis en het tweede naar onwetendheid.’

  Niet autistisch
  Wie de bovengenoemde tekst in Wikipedia heeft gelezen, begrijpt dat de kinderen die Smits behandelt hoogstwaarschijnllijk niet autistisch zijn. De diagnose van autisme is moeilijk te stellen en vereist de nodige vakkennis, die de basisarts Smits niet lijkt te hebben: autisten met een normale intelligentie hebben bijvoorbeeld – in tegenstelling tot wat hij veronderstelt – geen spraakproblemen. Maar ze kunnen hun spraak niet gebruiken om gevoelens te uiten. Voor zover we weten is de basis van autisme een fout in de ‘bedrading’ van de hersenen, die meestal of altijd door een genetische afwijking is veroorzaakt.

  Kinderen die niet autistisch zijn, kunnen natuurlijk heel makkelijk van autisme genezen worden. Eén suikerklontje met een drupje water, dat is het hele geheim. Dat is de methode-Smits. In zijn medicatie zit nog wat oneindig verdund vaccin, wat volgens hem de gevolgen van de inenting ‘ontstoort’. Als een gebruikelijke homeopathische ‘potentiëring’ zoals C30 (een verdunning vergelijkbaar met één waterstofatoom op 300 miljoen maal de massa van aarde) wordt gebruikt, zit er in werkelijkheid in het geheel geen vaccin in.

  Erg recht in de homeopathische leer is Smits overigens niet, want voor echte homeopathie dient men iets te geven dat een gelijkende (niet: gelijke) ziekte bij gezonden teweegbrengt. Wat Smits doet, heet isopathie. Hijzelf noemt het isotherapie. Maar voor Hahnemann, de bedenker van de homeopathie, was isopathie een vloek (zie Organon § 56). Een van de kenmerken van homeopaten is echter dat zij de oorspronkelijke leer van Hahnemann tot in het onherkenbare verminken, en Smits vormt hierop geen uitzondering.
  Bovendien blijkt bij toepassing van de methode Smits dat er later toch nog meer suikerklontjes met druppeltjes water of alcohol te moeten volgen voor andere oorzaken. Er moet nog meer ‘ontstoord’ worden, zelfs de gevolgen van ziekten die de moeder nog vóór haar zwangerschap heeft gehad. Ziekten van de vader van vóór de verwekking worden, vreemd genoeg, niet opgenoemd, terwijl autisme van de vader een bekend risico is.

  Onzin over vitamine C
  Verder worden er ook nog hooggedoseerde voedingsstoffen voorgeschreven. Dat is zo sterk in tegenstelling tot de leer van de homeopathie als maar mogelijk is. Een van de stoffen die Smits voorschrijft, is ascorbylpalmitaat (E304), een vetoplosbare vorm van vitamine C (E300), die vaak gebruikt wordt als conserveringsmiddel. Een conserveringsmiddel! Volgens de voedselvoorschriften van Smits moet men die juist vermijden! Ascorbylpalmitaat valt bovendien bij de spijsvertering uiteen tot ascorbinezuur (de gewone vitamine C) en palmitinezuur. Dat zegt het Linus Pauling Institute, dat toch wel iets weet van vitamine C. Volgens Smits kan men met ascorbylpalmitaat meer vitamine C naar de hersenen brengen, omdat hij kennelijk denkt dat E304 in het bloed terechtkomt, maar dat is echt onzin. In elk geval krijgt men door het innemen van een gelijk gewicht aan ascorbinezuur meer vitamine C binnen. De hersenen zijn heel goed in staat zich van voldoende vitamine C te voorzien. Het lichaam regelt bovendien de hoeveelheid vitamine C in het bloed; wat teveel is, wordt meteen uitgeplast.

  De ouders zijn de schuld!
  De behandeling van Smits bestaat kennelijk uit een allegaartje van probeersels. Als het ene niet helpt, dan doet hij er nog iets anders bij. Dat lijkt veel op het experimenteren met kinderen. De IGZ is van oordeel ‘dat de heer Smits langs de grens van het toelaatbare gaat maar deze niet overschrijdt in de zin dat dit tuchtwaardig is.’ Overigens is Smits al eens door de tuchtrechter op de vingers getikt.

  Ook is het duidelijk dat de behandeling van niet alle kinderen succes heeft gehad. Volgens Smits ligt dat aan de ouders. Zij zijn de schuld! Zij hebben niet alle mogelijke oorzaken gemeld. Dan kan hij uiteraard niet ‘ontstoren’. Maar Smits heeft er niet gericht naar gevraagd, en hoe zouden die ouders nu in staat zijn alle fantastische oorzaken te raden die Smits in gedachten heeft? Bij sommige kinderen haken de ouders af wegens de ’tijdelijke’ verergering van de klachten. (Een bekende smoes van alternatieve genezers: als je je beroerder voelt, gaat het juist goed met je! Voel je je beter, dan is de behandeling helemaal prima.) Ook dan is het de schuld van de ouders als het kind niet geneest.

  Zouden autisten die nooit ingeënt zijn, wel eens door Smits zijn behandeld? Hij noemt alleen maar kinderen en jongvolwassenen, en daarmee mensen die waarschijnlijk ingeënt zijn. Onder mensen die ouder zijn dan jongvolwassen komt autisme net zo goed voor. Behandelt hij ook autistische patiënten uit onze Nederlandse bijbelgordel? Die zijn niet ingeënt tegen wat dan ook en toch zijn er daar ook autisten. Als je beweert autisme te kunnen genezen, dan moet je ook deze mensen als patiënt aanvaarden.

  Een effectieve therapie voor autisme zou wereldnieuws zijn en zou in alle medische tijdschriften op de voorpagina staan. Ook reguliere kranten, dagbladen zouden het zeker ook vermelden. Hebt u daar wat van gemerkt? Ik niet!

  Bron
  http://www.kwakzalverij.nl/757/De_BMR_prik_autisme_en_de_isotherapeut

 4. @ ellen

  Lekkere vent die tinus

  De BMR-prik, autisme en de isotherapeut
  De fantasieën van Tinus Smits
  2 okt 2008 | Marie P. Prins
  De arts Tinus Smits beweert dat hij autisme kan genezen, want deze aandoening kan volgens hem het gevolg zijn van de BMR-prik. Hij geneest autisme met een suikerpilletje dat besprenkeld is met water of alcohol, met daarin een homeopathische hoeveelheid vaccin. Niet-autistische kinderen blijven niet-autistisch na de behandeling

  Tinus Smits
  Artikel op Nanovitaal-site (DOC)
  GezondNu 2008, nr. 6 p.42-46 (DOC)
  Op de website [noot: het artikel is verwijderd, maar was nog enige tijd in de Google cache te vinden; de tekst is als in bijgevoegd Word-document.] van de Dordtse supplementenhandel Nano Vitaal staat een artikel met als titel: “Autisme aangepakt” (in iets andere vorm eerder verschenen in GezondNu – zie bijgaande download). Daarin beweert Tinus Smits ten onrechte eerst dat autisme vaak wordt veroorzaakt door inentingen, tegen bijvoorbeeld bof, mazelen en roodvonk (BMR). Het artikel stelt: ‘Smits schat in dat bij 50 tot 60 procent van alle kinderen met autisme vaccinatie een van de veroorzakende factoren is.’ Dit is volkomen in strijd met alles wat de wetenschap over autisme weet.
  Ten tweede zegt Smits dat autisme te genezen is. Hij wordt in het artikel letterlijk over zijn eigen therapie geciteerd met: ‘een zeer effectieve therapie, die autisme in vrijwel alle gevallen kan genezen of sterk verbeteren. Bij autisme is de schade eigenlijk altijd omkeerbaar.’ Ook deze uitspraak strookt niet met wat er in de wetenschap over bekend is.

  Geen autisme door inenting
  Inentingen veroorzaken geen autisme. Ook in het verhaal waar de Britse paniek over de BMR-prik mee begon, is dit niet gezegd. Het werd alleen als een mogelijkheid geopperd. Er zijn ondertussen een aantal degelijke onderzoeken op dit terrein gepubliceerd en er is geen enkel verband gevonden tussen de BMR-prik of andere inentingen van het kind en autisme. De uiteenzetting in Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme#Gedrag.3B_triade legt het goed uit. Het Infectieziektenbulletin jg. 16 nr. 5 (2005) (p. 171-174) geeft hier ook een goede en wat uitgebreidere uitleg van, maar is inmiddels wat gedateerd. Daar vindt men tevens verwijzingen naar de tot 2005 gevoerde onderzoeken. Het Infectieziektenbulletin maakt duidelijk dat er geen verband is tussen inenting tegen BMR en autisme en dat de publicatie uit 1998 in 2004 is teruggetrokken. Het oorspronkelijke onderzoek is kort geleden herhaald en ook daar bleek dat er geen sprake was van een relatie tussen deze inenting en autisme. (PLoS ONE: Lack of association between Measles Virus Vaccine and Autism with Enteropathy: A Case-Control Study, Mady Horning et al., 4 September 2008.)

  Overigens is een van de weinige bekende oorzaken van autisme rode hond van de moeder tijdens de zwangerschap (zie Chess S., Autism in children with congenital rubella. J. Autism Child Schizophr (Jan.-Mar. 1971); 1(1): 33-47; kan worden gedownload van hier). Dus de BMR-prik voor de (toekomstige) moeder voorkomt juist autisme.

  De natuurarts Smits volgt alleen zijn persoonlijke overtuiging, en negeert het advies van Hippocrates: ‘Er zijn twee zaken: wetenschap en persoonlijke overtuiging. Het eerste voert naar kennis en het tweede naar onwetendheid.’

  Niet autistisch
  Wie de bovengenoemde tekst in Wikipedia heeft gelezen, begrijpt dat de kinderen die Smits behandelt hoogstwaarschijnllijk niet autistisch zijn. De diagnose van autisme is moeilijk te stellen en vereist de nodige vakkennis, die de basisarts Smits niet lijkt te hebben: autisten met een normale intelligentie hebben bijvoorbeeld – in tegenstelling tot wat hij veronderstelt – geen spraakproblemen. Maar ze kunnen hun spraak niet gebruiken om gevoelens te uiten. Voor zover we weten is de basis van autisme een fout in de ‘bedrading’ van de hersenen, die meestal of altijd door een genetische afwijking is veroorzaakt.

  Kinderen die niet autistisch zijn, kunnen natuurlijk heel makkelijk van autisme genezen worden. Eén suikerklontje met een drupje water, dat is het hele geheim. Dat is de methode-Smits. In zijn medicatie zit nog wat oneindig verdund vaccin, wat volgens hem de gevolgen van de inenting ‘ontstoort’. Als een gebruikelijke homeopathische ‘potentiëring’ zoals C30 (een verdunning vergelijkbaar met één waterstofatoom op 300 miljoen maal de massa van aarde) wordt gebruikt, zit er in werkelijkheid in het geheel geen vaccin in.

  Erg recht in de homeopathische leer is Smits overigens niet, want voor echte homeopathie dient men iets te geven dat een gelijkende (niet: gelijke) ziekte bij gezonden teweegbrengt. Wat Smits doet, heet isopathie. Hijzelf noemt het isotherapie. Maar voor Hahnemann, de bedenker van de homeopathie, was isopathie een vloek (zie Organon § 56). Een van de kenmerken van homeopaten is echter dat zij de oorspronkelijke leer van Hahnemann tot in het onherkenbare verminken, en Smits vormt hierop geen uitzondering.
  Bovendien blijkt bij toepassing van de methode Smits dat er later toch nog meer suikerklontjes met druppeltjes water of alcohol te moeten volgen voor andere oorzaken. Er moet nog meer ‘ontstoord’ worden, zelfs de gevolgen van ziekten die de moeder nog vóór haar zwangerschap heeft gehad. Ziekten van de vader van vóór de verwekking worden, vreemd genoeg, niet opgenoemd, terwijl autisme van de vader een bekend risico is.

  Onzin over vitamine C
  Verder worden er ook nog hooggedoseerde voedingsstoffen voorgeschreven. Dat is zo sterk in tegenstelling tot de leer van de homeopathie als maar mogelijk is. Een van de stoffen die Smits voorschrijft, is ascorbylpalmitaat (E304), een vetoplosbare vorm van vitamine C (E300), die vaak gebruikt wordt als conserveringsmiddel. Een conserveringsmiddel! Volgens de voedselvoorschriften van Smits moet men die juist vermijden! Ascorbylpalmitaat valt bovendien bij de spijsvertering uiteen tot ascorbinezuur (de gewone vitamine C) en palmitinezuur. Dat zegt het Linus Pauling Institute, dat toch wel iets weet van vitamine C. Volgens Smits kan men met ascorbylpalmitaat meer vitamine C naar de hersenen brengen, omdat hij kennelijk denkt dat E304 in het bloed terechtkomt, maar dat is echt onzin. In elk geval krijgt men door het innemen van een gelijk gewicht aan ascorbinezuur meer vitamine C binnen. De hersenen zijn heel goed in staat zich van voldoende vitamine C te voorzien. Het lichaam regelt bovendien de hoeveelheid vitamine C in het bloed; wat teveel is, wordt meteen uitgeplast.

  De ouders zijn de schuld!
  De behandeling van Smits bestaat kennelijk uit een allegaartje van probeersels. Als het ene niet helpt, dan doet hij er nog iets anders bij. Dat lijkt veel op het experimenteren met kinderen. De IGZ is van oordeel ‘dat de heer Smits langs de grens van het toelaatbare gaat maar deze niet overschrijdt in de zin dat dit tuchtwaardig is.’ Overigens is Smits al eens door de tuchtrechter op de vingers getikt.

  Ook is het duidelijk dat de behandeling van niet alle kinderen succes heeft gehad. Volgens Smits ligt dat aan de ouders. Zij zijn de schuld! Zij hebben niet alle mogelijke oorzaken gemeld. Dan kan hij uiteraard niet ‘ontstoren’. Maar Smits heeft er niet gericht naar gevraagd, en hoe zouden die ouders nu in staat zijn alle fantastische oorzaken te raden die Smits in gedachten heeft? Bij sommige kinderen haken de ouders af wegens de ’tijdelijke’ verergering van de klachten. (Een bekende smoes van alternatieve genezers: als je je beroerder voelt, gaat het juist goed met je! Voel je je beter, dan is de behandeling helemaal prima.) Ook dan is het de schuld van de ouders als het kind niet geneest.

  Zouden autisten die nooit ingeënt zijn, wel eens door Smits zijn behandeld? Hij noemt alleen maar kinderen en jongvolwassenen, en daarmee mensen die waarschijnlijk ingeënt zijn. Onder mensen die ouder zijn dan jongvolwassen komt autisme net zo goed voor. Behandelt hij ook autistische patiënten uit onze Nederlandse bijbelgordel? Die zijn niet ingeënt tegen wat dan ook en toch zijn er daar ook autisten. Als je beweert autisme te kunnen genezen, dan moet je ook deze mensen als patiënt aanvaarden.

  Een effectieve therapie voor autisme zou wereldnieuws zijn en zou in alle medische tijdschriften op de voorpagina staan. Ook reguliere kranten, dagbladen zouden het zeker ook vermelden. Hebt u daar wat van gemerkt? Ik niet!

 5. Let op, belangrijk bericht: op mijn website http://www.healingsoundmovement.com staat een nieuw artikel over de ‘varkensgriep pandemie’. Erg belangrijke informatie over de verzwegen kanten van vaccinaties, die ALLEN zeer ineffectief en levensgevaarlijk zijn (en de langetermijn effecten van ALLE vaccinaties zijn onbekend-omdat men ze niet onderzoekt uit angst voor al aangetoonde relaties met diverse ernstige hersenziekten en kanker en auto-immuunziekten!). Zie mijn website bij Artikelen (Dutch) aan de linkerkant. Mij mailen voor het artikel in Word om door te sturen of plaatsen kan ook: info@john-consemulder.com Wil je het leven eren, laat je dan niet vaccineren!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.