Advertentie

Wie of wat God is..


Zo buiten, zo binnen
Zo buiten, zo binnen

Hier op WantToKnow delen we niet alléén over buitenkanten, zeg maar de wereld ‘daarbuiten’. Wij willen graag het innerlijk bewust-zijn centraal stellen van die wereld daarbuiten, . “En wat kun je je dan bewust zijn van die wereld daarbuiten?”  zul je wellicht vragen. Nou, da’s dan een esssentiële vraag en een antwoord zou kunnen zijn: Bewust-zijn van Verbinding met elkaar en alles. Bewust-zijn van De Eenheid. Bewust-zijn dat er geen afgescheidenheid is. 

Verbinding met Eenheid.
Dat we allemaal Eén zijn, dat Alles Eén is. Dát is in feite de oplossing van onze grote zoektocht, is het niet? Heeft niet ieder mens die drive in zich om de diepere oorzaak, de dieper ontrafeling  te willen weten, om te beseffen ‘Wat er Is’?

Door ons verblijf in deze duale buitenwereld, lijkt het dat we altijd lijken moeten kiezen. Kiezen voor zaken ‘daarbuiten’..

Maar wat gebeurt er bij degene die kiest, JIJ in de wereld ‘daarbuiten’.. Wat gebeurt er bij de Kiezer zelf?

Dualiteit is kiezen uit schijnbare tegenstellingen.

Kiezen tussen 2 kanten..? 

Goed en fout, beter en slechter, jij en ik, zij en wij, daar en hier, zwart en blank, arm en rijk maar ook god of geen god. Het bijzondere van deze keuzes die we kennelijk willen maken, is dat we in deze dualiteit onszelf zo vaak uitsluiten van ‘die andere kant’. Want juist door een keuze te maken, scheid je je af.

Maar moet je dan niet kiezen?

We denken zo vaak dat we een juiste keuze maken, maar beseffen daarmee niet waarop we deze keuzes baseren. Deze keuzes zijn namelijk ALTIJD subjectief; gewoon op dát moment van VOELEN gebaseerd en vooral op onze eigen ‘subjectieve’ observatie.  Maar weet je dat  dan ook zeker? Ben jij het centrum van de Waarheid, weet jij alles precies zoals het IS…? Ja dus..! JIJ bent, ik geef het toe, uiteindelijk het centrum van alles wat IS. Teleurgesteld? Ik kan met je meevoelen; welkom bij de club. De club van ‘Ik ben alléén’.. Weet je wel wat het woord betekent? Heb je het woord weleens doorvoeld? AL-EEN. Met Alles Een. Een met Alles. Unity.

Is er dus een groter ZIJN?

Want wees eerlijk, welk mens kan ALLES weten om een ‘juiste’ keuze te maken in dualiteiten..? Alles afwegen tegen elkaar.. Alles op een rijtje zetten. Ligt de waarheid daarmee buiten je? BEN je BINNEN-IN verbonden met de BRON, en hoef je niet verder te zoeken? Wellicht gaat het deurtje daarmee naar binnen open…  En heb jij daarmee de goddelijke kracht van het MIDDEN ontdekt.. In de kracht van het Ene-dat-is..? 

Albert Einstein verwoordde het als volgt: “Our seperation of each other is an optical illusion of consciousness”.

Onze afgescheidenheid van elkaar, van ‘die ander’, is een optische illusie van ons Bewustzijn!

Ook de Maya’s spraken vanuit Eenheid, getuige hun bekende groet:

‘In Lak’ech’ : ‘JIJ BENT EEN ANDERE IK’

De speurtocht die ieder mens aan het maken is, brengt hem uiteindelijk bij Hemzelf. Is het niet prachtig? Op pad om te zoeken, maar je was er al..! Je was al bij het reisdoel, vóórdat je de reis aanving. Hetgene dat je zoekt, is dus overal waar je zoekt. Want jijZelf bent er tijdens dat zoekproces altijd, al die tijd al geweest. EN DAARMEE LIGT HET ANTWOORD BIJ DE ZOEKER..

Stoppen met deze zoektocht dus? Dat kun je doen, gewoon heerlijk mens zijn en genieten van alles ‘om je heen’. Genieten hoe zich die zaken om je heen, weerspiegelen IN jouZelf.

De afgelopen dagen kwam ik de onderstaande 2 teksten tegen, die ik graag met je deel. Ze gaan over God, het God-gevoel. Ze raakten me zó diep, dat ik ze met je wil delen. En met het idee dat door geluk te delen, het zich verdubbelt, plaats ik ze hier op WantToKnow. Wellicht gaat het je té ver, is het niets voor je. Let it be! Het is niet mijn bedoeling je te beleren of mezelf te begeven in Welles/Nietes.. Als het je aanspreekt, lees je de teksten en voel wat ze met je doen.

De eerste tekst is afkomstig van een site die de Wingmakers heet. HIER vind je deze ongelooflijke originele (=oorspronkelijke) site. Op deze site staat de Central Message, waarvan ik je hierbij de tekst aanbiedt. Deze wordt op deze site gesproken door de persoon die ‘James’ heet en het Wingmakers-materiaal achter de schermen, verzorgt. 

Devine Touch
Devine Touch

Berichten uit de Eerste Bron

– Mijn centrale boodschap –

Ik draag deze boodschap aan jullie over, degenen die ik bewogen heb met het geluid van mijn stem. Deze woorden zijn mijn handtekening. Jullie mogen je twijfel, je angst, je geloof en je moed meebrengen, het maakt niet uit, want je zult aangeraakt worden door het ritme van mijn stem. Het beweegt door je heen als een bundel licht welke, al is het maar voor een moment, het duister verdrijft.

Ik verblijf in een frequentie van licht waarin eindige wezens mij niet kunnen ontsluieren. Wanneer jullie me zoeken, zul je falen. Ik word niet gevonden, noch ontdekt. Ik word alleen gerealiseerd in eenheid, verbondenheid en heelheid. Het is precies die eenheid welke je voelt wanneer je onderling verbonden bent met al het leven, want dit ben ik en alleen dit. Ik ben al het leven. Als jullie mij willen zoeken, beoefen dan het gevoel van heelheid en verbondenheid.

In mijn diepste licht heb ik jullie gecreëerd uit mijn verlangen om mijn universum te begrijpen. Jullie zijn mijn vertegenwoordigers. Jullie zijn vrij om van universum naar universum te reizen als deeltjes uit mijn oneindige schoot met bestemmingen die alleen jullie zullen bepalen. Ik schrijf jullie je reis niet voor, nog het doel ervan. Ik vergezel jullie alleen maar. Ik stuur jullie niet van hier naar daar, noch straf ik jullie als jullie verdwalen van mijn hart. Dit doe ik als het resultaat van mijn geloof in jullie.

Jullie zijn de erfgenamen van mijn licht, dat jullie vorm heeft gegeven. Het is mijn stem die jullie heeft doen ontwaken voor je individualiteit, maar het zal jullie eigen wil zijn die je zal doen ontwaken voor onze eenheid. Het is jullie verlangen om me te leren kennen als jezelf, wat jullie in mijn aanwezigheid brengt, zo perfect verborgen voor jullie wereld. Ik ben achter alles dat je ziet, hoort, aanraakt, proeft, ruikt, voelt en gelooft.

Het is jullie verlangen om me te leren kennen als jezelf, wat jullie in mijn aanwezigheid brengt, zo perfect verborgen voor jullie wereld. Ik ben achter alles dat je ziet, hoort, aanraakt, proeft, ruikt, voelt en gelooft.

Ik leef voor jullie ontdekking van mij. Het is de hoogste uitdrukking van mijn liefde voor jullie, en terwijl jullie zoeken naar mijn schaduwen in de verhalen van jullie wereld, wordt ik, het onuitwisbare, onzichtbare licht, in toenemende mate zichtbaar. Stel je het verste punt in de ruimte voor, in een donker portaal, gevormd in een vergelegen melkwegstelsel, en  vermenigvuldig dan deze afstand met de hoogste numerieke waarde die je kent. Gefeliciteerd, je hebt een atoom uit mijn lichaam gemeten.

Realiseren jullie je hoe onvoorstelbaar ik ben? Ik ben niet wat je kunt weten, of zien, of begrijpen. Ik besta buiten begrip. Mijn uitgestrektheid maakt me onzichtbaar en onvermijdelijk. Er is nergens een plaats waar je zonder mij kunt zijn. Mijn afwezigheid bestaat niet. Het is juist deze aard welke mij uniek maakt. Ik ben de Eerste Oorzaak en het Laatste Gevolg, verbonden middels een ondeelbare ketting.

Er is nergens een plaats waar je zonder mij kunt zijn. Mijn afwezigheid bestaat niet. Het is juist deze aard welke mij uniek maakt. Ik ben de Eerste Oorzaak en het Laatste Gevolg, verbonden middels een ondeelbare ketting.

Er is geen smeekbede die mij beroert. Geen gebed welke me nader in jouw wereld trekt, tenzij het vergezeld wordt van het gevoel van eenheid en heelheid. Er is geen tempel of heilig object dat mij raakt. Zij brengen jullie niet dichter bij mijn uitgestoken hand, noch hebben ze dat ooit gedaan. Mijn aanwezigheid in jullie wereld is onveranderlijk, want ik ben het toevluchtsoord van zowel de kosmos als van die ene ziel in jou.

Ik zou eenieder van jullie in dit ene moment kunnen doen ontwaken tot onze eenheid, maar er is een groter ontwerp – een veel grootsere visie – welke jullie plaatst binnen de grenzen van tijd en ruimtelijke dimensies van gescheidenheid. Dit ontwerp vereist een vooruitgang in mijn heelheid, welke jullie weer laat kennismaken met onze eenheid door de ervaring van gescheidenheid. Jullie ontwaking, hoewel langzaam en soms pijnlijk, is verzekerd, en dit moeten jullie vertrouwen boven al het andere.

Ik ben de voorouderlijke vader van alle schepping. Ik ben een persoonlijkheid die leeft in een ieder van jullie als een vibratie welke uitstraalt naar alle delen van je bestaan. Ik verblijf in deze dimensie als jullie baken. Als je deze vibratie volgt, als je het in het centrum van je reis plaatst, zul je mijn persoonlijkheid ontmoeten welke leeft achter de deeltjes uit je bestaan.

Ik ben niet om bang voor te zijn of om onverschillig tegenover te staan. Mijn aanwezigheid is onmiddellijk, tastbaar, en echt. Jij bent nu in mijn aanwezigheid. Hoor mijn woorden. Jij bent in mijn aanwezigheid. Jij bent meer in mij dan ik in jou. Jij bent het vernis van mijn geest en hart, en nochtans beschouw je jezelf als het product van een aap. Jullie zijn zoveel meer dan jullie je realiseren.

Onze vereniging was, is en zal altijddurend zijn. Jullie zijn mijn gezegend nageslacht met wie ik innig verbonden ben op wijzen welke jullie niet kunnen begrijpen en daarom niet kunnen waarderen.

Jullie moeten je geloof en ongeloof opschorten in wat je niet kunt waarnemen, in ruil voor jullie weten dat ik echt ben en in jullie leef. Dit is mijn centrale boodschap aan al mijn nageslacht. Hoor het goed, want daarin kun je de plaats vinden waar ik verblijf. 

(vertaling Harm Schouwerwou / www.unitynet.nl)

Waardevolle informatie over God Bewust-zijn uit een compleet andere hoek.

De tweede boodschap komt uit het boek ‘De Magdalena Code’, dat elders op de site wordt besproken, HIER. 

Deze informatie is doorgegeven, via channeling, aan het echtpaar Gabriela en Reint Gaastra. Maria Magdalena is de bron van deze tekst. Zij presenteert zichzelf en ‘spreekt’ via Gabriela in deze Aardse dimensie. Het werk van Gabriela en Reint is fundamenteel en baanbrekend. Dit boek is inmiddels ook met groot enthousiasme ontvangen in Duitsland. Wanneer we weer welles/nietes achterwege laten rest ons niets anders dan de tekst te doorvoelen en de inhoud dan een plekje te geven in jeZelf. Ga niet af op je oordeel over de bron, maar voel de boodschap. Oordeel daarover. Ga je gang:

Het hart is de deur naar Liefde
Het hart is de poort naar Liefde

Maria Magdalena openbaart aan Gabriela wie en wat God is:
  
Maria Magdalena: “Jullie hebben vaak de neiging gehad om allerlei beelden op God te projecteren waar jullie je mee verbonden voelden, zoals ‘God als een oude man met een baard’. Ook existentiële dilemma’s werden met God in verband gebracht: ‘Hoe kan God dit vreselijks laten gebeuren.’ De beelden die velen hebben gebruikt, zijn er op gericht geweest om God buiten jezelf te plaatsen om zodoende geen verantwoordelijkheid voor je eigen Goddelijkheid te hoeven nemen. Zo houden veel mensen God ver bij zichzelf vandaan. Wat te denken van bijvoorbeeld ‘God als vader in de hemel’ of ‘God als een straffende vader’.
 
De oneindige dimensie van God is voor de menselijke geest echter nauwelijks te bevatten. Dat is niet erg. Ik wil jullie in dit verband adviseren om God met een open geest en zonder enige vooringenomenheid tegemoet te treden, zodat het Goddelijke zich nog verder in jullie kan ontvouwen en manifesteren. Want God is juist in ieders hart en bewustzijn, jullie zijn zelf God. Vanuit dat perspectief kunnen jullie er eens over nadenken hoe jullie je eigen scheppingskracht gebruiken. Wat is je eigen rol in allerlei Aardse gebeurtenissen, groot en klein. Het is in dit verband belangrijk om te realiseren dat jullie veel meer zijn dan het menselijke bewustzijn. De hogere lagen van bewustzijn waarop jullie bepaalde beslissingen nemen zullen pas aan jullie geopenbaard worden wanneer jullie vanuit dit perspectief naar jezelf willen kijken en wanneer jullie je hart openen. Geen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden, passiviteit en creaties en alle ‘schuld’ maar bij God leggen is niet meer van deze tijd op Aarde.

Apostel Maria Magdalena volgens Da Vinci.
Een vrouwelijke Apostel? Maria Magdalena. (Leonardo Da Vinci)

God is veel meer dan wat we met woorden kunnen beschrijven. Toch een poging, een indicatie. God is alles. God is liefde en mededogen. God is humor en verdriet. God is materie en bewustzijn. God is verleden, heden en toekomst. God is betekenisloos en vol betekenis. God is. God is het zijn van alles wat bestaat. God is alle menselijke rassen. God is alle godsdiensten. God bevat alle bewustzijnsniveaus. God is holistisch.

Mensen zijn een manifestatie van God, jullie zijn God. Elk molecuul in het universum reflecteert het geheel. Er bestaat niets dat geen deel van God is. Het idee dat er bijvoorbeeld een tweedeling zou bestaan tussen God en de duivel is een projectie van de menselijke geest. De splitsing tussen God en de duivel is alleen een projectie van je eigen dualiteit, je visie op goed en kwaad. God is alles en staat boven elke dualiteit. Wat jij als de duivel beschouwd is in feite niets anders dan je eigen angst voor je ongewenste kanten. Op absoluut niveau bestaat er geen dualiteit. Alles is één, alles is God, jij ook. Zelfs ervaringen die in menselijke ogen onmogelijk een deel van God kunnen vormen, zijn dat toch. Je kunt, vanuit de Aardse optiek, niet altijd de diepere bedoelingen van het Goddelijke plan begrijpen. Veel ogenschijnlijk verschrikkelijke gebeurtenissen zijn in wezen een uiting van liefde en mededogen. Om het zo te kunnen ervaren en te begrijpen is een verdere bewustzijnsontwikkeling nodig. Daarbij is het vooral belangrijk om ook je zogenaamde ongewenste kanten en al je zogenaamde onvolkomenheden, die ook Goddelijk zijn, te durven accepteren en in je wezen te integreren om zo nog eerlijker naar jezelf en nog authentieker te worden.”

Mensen zijn een manifestatie van God, jullie zijn God…

Elk molecuul in het universum reflecteert het geheel. Er bestaat niets dat geen deel van God is. Het idee dat er bijvoorbeeld een tweedeling zou bestaan tussen God en de duivel is een projectie van de menselijke geest.

 Drie essenties

“De erkenning van je God-zijn brengt echter ook verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat in het universum bestaat is God. Je bent niet de enige die Goddelijk is, dat is goed nieuws. Er is gelijkwaardigheid. In je manifestatie op Aarde moet je je dan ook bewust zijn en blijven van alles om je heen, van planten, dieren, mensen, van Moeder Aarde en van al de sterren en planeten in het heelal. Jullie vormen een eenheid. Zorg dat je houding op deze Aarde respectvol en liefdevol naar hen is. Geniet van ze. Bewonder ze. Zodat je jezelf kan bewonderen. Ervaar de eenheid. En laat het gevoel van eenheid door jezelf heen stromen.
De eerste essentie die ik in dit verband noemde is: ‘Ik ben God’, de tweede essentie is: ‘De wereld is God’ en de derde essentie is: ‘Wij zijn één!’ De laatste twee essenties komen in de volgende Openbaringen aan de orde. Om je van de eerste essentie bewust te worden, geef ik jullie de volgende oefening.” 

Wie van jullie kan zeggen: ‘Vanuit mijn hart: ‘Ik houd van mezelf’. Vaak hebben jullie de neiging om jezelf en anderen te veroordelen. Dat leidt uiteindelijk tot angsten, eenzaamheid en verdriet.

Tot versterking van het gevoel dat je afgescheiden bent.’

Oefening – Ik ben God

“Je essentie is liefde, je essentie leeft in je hart. Liefde is ook je kracht. Toch leven jullie weinig vanuit het hart in het hier en nu. Jullie kunnen liefdevolle verbindingen maken met je omgeving, met de mensen die in je leven aanwezig zijn, met de mensen op straat, maar voornamelijk met jezelf. Wie van jullie kan zeggen: ‘Vanuit mijn hart: ‘Ik houd van mezelf’. Vaak hebben jullie de neiging om jezelf en anderen te veroordelen. Dat leidt uiteindelijk tot angsten, eenzaamheid en verdriet. Op de vraag ‘wie ben ik eigenlijk?’ kun je antwoorden: 

‘Ik ben God’
 
* Voel dat in je hart. Sluit je ogen en herhaal in jezelf: ‘Ik ben God’. Laat het in jezelf doordringen. Laat het vanuit je hart als nectar verder naar binnen stromen.
 
* Laat deze blijde boodschap naar elke cel doorstromen. De boodschap wordt aan elke cel doorgegeven om deze er aan te herinneren weer wakker te worden. En elke cel voelt: ‘Ik ben God!’
Deze boodschap brengt geluk, verantwoordelijkheid en nederigheid. Het leven is eenvoudig. Je bent oké, compleet in jezelf! Je mist niets. Is dat geen goed nieuws?! Je hoeft niets. Je hoeft er niet zo hard aan te werken of er naar te streven om je vermeende onvolmaaktheden recht te zetten. Je hoeft niet meer aan te tonen dat je ‘deugt’. Dat idee van niet deugen, bestaat in de Goddelijke wereld niet. Alles is in perfecte harmonie. Jullie zijn naar deze wereld gekomen om te spelen, om te ervaren, om te voelen hoe het is om een deel van God in de materie te zijn. Om je te manifesteren zoals je bent. Dat te erkennen brengt gelukzaligheid en rust. Geniet van jezelf. Verken jezelf. Bewonder jezelf. Om het ‘Ik ben God’-inzicht te verdiepen kun je de volgende oefening doen.”
 
* Zoek een rustige plek en trek je terug
 
* Sluit je ogen en laat je ademhaling tot rust komen
 
* Herhaal met de aandacht in je hart ‘Ik ben God’
 
* Adem in je buik en voel wat er met je lichaam gebeurt
 
* Maak een verbinding tussen je hart en je lichamelijk gevoel
 
* Geef jezelf de tijd om dit te ervaren
 
* Herhaal opnieuw met de aandacht in je hart “Ik ben God”
 
*  Adem in je buik en voel wat er met je emoties gebeurt
 
*  Maak een verbinding tussen je hart en je emoties
 
*  Geef jezelf de tijd om dit te ervaren
 
*  Herhaal weer met de aandacht in je hart “Ik ben God” 

*  Adem in je buik en voel wat er met je gedachten gebeurt
 
*  Maak een verbinding tussen je hart en je gedachten
 
*  Geef jezelf de tijd om dit te ervaren
 
*  Stel je er voor open
 
*  Voel of er weerstanden zijn om te accepteren dat je God bent. Voel elke weerstand en laat deze er gewoon zijn
 
* Maak een verbinding tussen je hart en je weerstand
 
*  Breng je weerstand in het licht en laat het los
 
*  Breng je aandacht terug naar het hart
 
*  Ervaar de diepe rust die in je hart is
 
*  Voel ook elke herkenning
 
*  Ontvang elke herkenning in je hart
 
*  Accepteer elk gevoel. Word je er bewust van
 
*  Als je er aan toe bent, open je ogen en kom terug naar het hier en nu
 
* Jullie hebben je eigen Goddelijkheid tijdens het evolutionaire proces dikwijls ontkend. Die boodschap van ontkenning hebben jullie tegen elke cel vaak herhaald. Dat bracht verwarring en ontkenning van je ware identiteit. Die onwetendheid en die ontkenning ligt als een mistgordijn over je bewustzijn en ook over je lichaam. Over elke cel ligt een laag mist. De erkenning ‘ik ben God’ doet de mist opklaren.
 
* Herhaal deze oefening vaak en voel wat het met je doet. Laat de mist optrekken
 
“Ik ben bij jou om je te ondersteunen. Je mag mijn naam Maria Magdalena in je hart noemen, in het begin van, tijdens en aan het einde van deze oefening als een ondersteuning van je proces. Je kunt later een tekening of een beschrijving van jezelf maken waarin je je ervaringen tijdens deze oefening op beeldende wijze weergeeft en voor jezelf preciseert.” 

sylph_engeland_zomer

Tot zover de informatie die ik met je wilde delen. Voor de volledige openbaring van Maria Magdalena over dit onderwerp, kun je alles lezen in het boek ‘Over de Goddelijkheid van de mens – Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena – Deel I (ISBN 978 90807478 14)

Kijk eens op de site van Reint & Gabriela voor veel meer informatie over en uit deze Bron.

Ben benieuwd wat jij hierbij voelt, deel je gevoel, wees welkom, als stukje van het geheel..

27 gedachten over “Wie of wat God is..

 1. Hoi,

  Het lijkt misschien een ander onderwerp, maar uiteindelijk gaat mijn vraag over de essentie van dit artikel.
  Vandaag heb ik veel informatie gelezen over Georgia Guidestones en de regels die daar vermeld staan – naar men denkt van de Illuminatie, NWO etc..geef het een naam. Hier op WTK is er ook een keertje over geschreven, meen ik.

  Afijn, wat ik me afvraag: Zijn wij – hier op WTK en andere bewustmakende sites – nou niet heel misschien onbewust bezig met regel nr 9 van de guidelines:

  “Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.”

  Dit is namelijk óók de boodschap op praktisch álle bewustmakende sites: namelijk dat wij God zelf zijn.

  Dit is geen kritiek hé..maar een echte vraag waar ik mee kamp.

  Ik moet overigens eerlijk toegeven dat ik niet echt begrijp waarom veel mensen aannemen dat deze door de Illuminatie zijn opgesteld. Ik heb er veel over gelezen en gezien, maar wat is er nou mis met een gezonde wereldbevolking, ruimte voor de natuur, weg met overbodige regels en ambtenaren, rechtspreken in eigen land en alleen gebruik maken van een wereldrechtbank als volken onderling ruzie hebben ? Echter als ik dit zo hardop zeg dan ben ik volgens anderen al “geconditioneerd” en bespeeld om dit ook te geloven.
  Al vanaf heel jong heb ik al het idee gehad dat de wereld veel druk bevolkt was, maar ja of dat nou mijn eigen idee is of aangeleerd gedachtegoed…euh..dat weet ik ook niet, MAARGOED, om bij dit onderwerp te blijven;
  Er van uitgaande dat er een “duister genootschap” achter zit, blijf ik me dus afvragen of wij hier niet allemaal onbewust aan meewerken door 1 spiritualiteit – we zijn zelf God -te verkondigen. Deze essentie laat namelijk geen ruimte voor geloven die God of de Schepper als iets zien wat buiten hen staat.

  Bedankt alvast voor jullie visie/uitleg.

 2. Mooi gesteld Sam! Het is voor mij essentie te kijken hoe dingen resoneren IN mij. Er is ‘daar buiten’ helemaal niets.. Alles, maar dan ook alles resoneert van binnen, dus maakt het ook niet uit, wie de boodschapper is, daar buiten. Voel alleen de boodschap hoe die bij je resoneert, maar schiet niet op de boodschapper, want je schiet op jezelf!!
  Liefde IS!

 3. Dankjewel Guido voor je reactie. Gisteren kwam ik ook al tot deze conclusie en heb voor mijzelf besloten dat de Guidelines van deze stenen wél met mij resoneren, ook al berichten alle sites die ik graag lees hierover als zijnde “duistere” richtlijnen. Het is op die momenten inderdaad belangrijk dat je bij jezelf blijft, ook al zeggen mensen – waar je het anders vaak mee eens bent – iets anders.
  THX

 4. Ik heb een stuk klaarliggen, dat ik wil vertalen voor op WantToKnow dat gaat over de gevoeligheid van overbevolking in relatie tot duurzaamheid; m.a.w. misgun je je medemens zijn leven omdat hij, door zijn aanwezigheid in de fysiek, jouw bestaan bedreigd. Door gebruik te maken van de beperkte voedselbronnen.

  Dáár vind ik de Georgia Guidestones heeel eng worden.. Wie ben jij om je medemens het licht in de ogen te misgunnen. Deze wereld schijnt genoeg te hebben voor wel 20 miljard mensen..!!! Als we het eerlijk verdelen, het rattentempo verlagen, de hebzucht temperen, socialer worden en ‘de economie van het hebben’ verlaten.. Werk aan de winkel dus.. Prettige paashaas!!

 5. @ Sam
  ik krijg een nogal vieze smaak in mijn mond als je een algemene waarheid in het oog springend opschrijft en vervolgens de andere geboden die misschien wat meer twijfel zouden kunnen oproepen er terloops even bij frummelt. En uiteindelijk stelt dat die ook wel waar moeten zijn.
  Bah

 6. Sjemig zit net een hele lap tekst te schrijven, druk ik op het verkeerde knoppie *zucht*.

  In het kort @ Droppie:
  Ik neem aan dat je doelt op regel nr 1. Ik zie nergens staan dat de rest van de 5,5 miljard “opgeruimd” moet.

  Ten tweede denk ik dat het belangrijk is te begrijpen dat het guidance, “richtlijn” betekent. Niet WET of GEBOD. M.a.w. als de mogelijkheid zich voor doet, hou je hier dan aan…aangezien dat nu niet zo is (veel meer mensen) nou dan moeten we maar roeien met de riemen die we hebben.

  Verders ben ik van mening dat – hoewel ik helemaal geen zwart/wit typje ben- je het óf met alle guidlines eens bent óf juist niet. Het is in deze niet het één of het ander. Waarom ik er zo over denk kan ik moeilijk uitleggen, het is meer een gevoel. Misschien meer van: Je ziet het óf als door een duistere kliek geschreven óf je vind het zeer emphatisch naar moeder aarde en alle mensen die daar op wonen.

  @Guido
  Wat je schrijft heb je ook helemaal gelijk in. Je moet opletten dat je je medemens niet gaat zien als een lastig sujet dat niet had mogen bestaan omdat hij nu netnummertje 500.001 miljoen op deze aardkloot is.

  Echter wat betreft het uit meerdere hoeken vernomen idee dat er voor iedereen meer dan genoeg is op deze aarbol…tja ik weet dat echt niet en kan – ook hier weer- qua gevoel dat niet zomaar aannemen. Ik heb namelijk wel eens over een boek gehoord (een collega had dat gelezen) waarin de Aboriginals oproepen tot het verminderen van de wereldbevolking. Zij produceren zelf BEWUST al bijna geen kindertjes meer. BTW ik heb het hier over het natuurvolk die nog op de oude manier leven. Niet de halfstadse arme Aboriginals. En tja…ook dat klonk mij zelf niet geheel vreemd in de oren.

  Hoe dan ook, zie graag je artikel tegemoet en hieronder voor Droppie nog maar even alle “richtlijnen” Ik zou namelijk niet weten welke ik er terloops bij “gefrummeld” zou moeten hebben die in twijfel getrokken zouden kunnen worden.

  1.Houd de wereldbevolking onder 500 miljoen, zodat deze in balans kan blijven met de natuur.
  2.Wees wijs in de begeleiding van voortplanting en bevorder diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  3.Verenig de mensheid door een levende, nieuwe taal te scheppen.
  4.Regeer met een gematigde logica/verstand over passie, geloof, tradities en alle andere zaken.
  5.Bescherm alle naties en hun inwoners op de wereld met rechtvaardige wetten en dito rechtbanken.
  6.Laat alle naties op de wereld regeren over hun eigen domein en laat globale meningsverschillen door een wereldrechtbank oplossen.
  7.Vermijdt armzalige wetten en zinloze ambtenarij.
  8.Zorg dat de rechten van het individu in balans zijn met zijn sociale plichten.
  9.Streef naar waarheid, schoonheid en liefde en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10.Wees geen gezwel voor de aarde. Laat ruimte voor de natuur; laat ruimte voor de natuur.
  geen slecht

 7. @ sam

  erg lief van je om alle puntjes nog eens op te sommen. Die had ik ook al gevonden. En die heb je ook prima in je eerste tekst verwerkt.

  Verder vind ik die puntjes getuigen van behoorlijk wat minachting over de het inzicht en creativiteit van de mensheid zelf. Als je de mensen maar flink strak houdt, dan komt het allemaal wel goed.

  Kijk, dat de opdrachtgever zelf last had van zijn eigen overactieve reptielenhersens wil nog niet zeggen dat de hele mensheid bestaat uit alleen maar reptielenhesens.

  En richtlijnen, convenanten zijn altijd nou, wat denk je zelf????

 8. Misschien zijn die stenen wel zo groot en indringend, om ons aan het denken te zetten..? Om met alternatieven te komen..? Want Jezus blijft wel wéér erg lang op die berg met ZIJN nieuwe 10-geboden, nietwaar..? Of zouden die oude nog prima voldoen..? Als die Paus, ipv met kapotjes, zich eens druk zou maken om de 10 geboden nogmaals onder de aandacht te brengen..

  Eerste gebod in elke godsdienst: “Gij zult niet doden”. Om vervolgens elke godsdienst de andere godsdienst de kop in te zien slaan, omdat die éne nou net zó overtuigd zijn dat zij het ‘juiste’ geloof hebben, dat ‘ze’ vinden dat ze dat mogen doen..?
  Kortom: ik heb nog nooit zoveel vraagtekens in één stukje gezet..!

 9. Ik hou me een beetje vast aan de prachtig voelende tekst hierboven:

  “Er is geen smeekbede die mij beroert. Geen gebed welke me nader in jouw wereld trekt, tenzij het vergezeld wordt van het gevoel van eenheid en heelheid. Er is geen tempel of heilig object dat mij raakt. Zij brengen jullie niet dichter bij mijn uitgestoken hand, noch hebben ze dat ooit gedaan. Mijn aanwezigheid in jullie wereld is onveranderlijk, want ik ben het toevluchtsoord van zowel de kosmos als van die ene ziel in jou.

  Ik zou eenieder van jullie in dit ene moment kunnen doen ontwaken tot onze eenheid, maar er is een groter ontwerp – een veel grootsere visie – welke jullie plaatst binnen de grenzen van tijd en ruimtelijke dimensies van gescheidenheid. Dit ontwerp vereist een vooruitgang in mijn heelheid, welke jullie weer laat kennismaken met onze eenheid door de ervaring van gescheidenheid. Jullie ontwaking, hoewel langzaam en soms pijnlijk, is verzekerd, en dit moeten jullie vertrouwen boven al het andere.”

 10. Hoi Guido, Hoi Droppie,

  Mooie tekst Guido en voor wat betreft Godsdienst in het algemeen kan ik het niet méér eens zijn dat wat jij zelf ook al meldt. Ik zie dat dan ook geen direct verband hebben met deze geboden (om ze dan maar effe zo te noemen)Als nummertje 4 toegepast zou worden dan zou je die problemen ook niet hebben die je beschrijft.
  – ik hoop zó dat nou ook weer niet als inkoppertje gezien wordt – *grijnz*

  @Droppie,
  Ik heb aangenomen dat je op de eerste regel doelde. Daar hebben de meest mensen namelijk moeite mee. Ennehh.. niet meteen zo ergelijk reageren hoor met je “over desinformatie gesproken”. Alleen je gebaar van *zucht* ontbreekt er nog aan…..;)

  Afijn, je schrijft: “Verder vind ik die puntjes getuigen van behoorlijk wat minachting over de het inzicht en creativiteit van de mensheid zelf. Als je de mensen maar flink strak houdt, dan komt het allemaal wel goed”

  Ik zie dit totaal anders. Uit je woorden blijkt dat jij er van uitgaat dat deze teksten alleen bestemd zijn voor onze “werelleiders” of andere machten/krachten en niet voor het gepeupel zelf. Door dat zó te beleven vind je jezelf dus al minder/lager (geef het een naam) en behoeftig aan leiderschap door anderen.

  Als je deze richtlijnen nou eens op jezelf betrekt en daar naar zou leven..zo zie ik het tenminste hoor.

  Afijn, ik voel het zo en tja ik zou niet weten wat ik er nog meer over zou kunnen zeggen. Ieder zijn gevoel, echter ik vind het wel interessant en leerzaam wat anderen vinden. THX

 11. Hé Guido, Hé Droppie,

  Ik MOET dit effe delen met jullie hoor….dit is gewoon te “toevallig”. Afgelopen dagen zit ik steeds in mijn kop dat ik eens naar ene Billy Meier op internet moet speuren…nu begreep ik dat hij wat met Ufo’s had te maken, maar heb me daar nooit echt in verdiept – in hém dan…

  Nou..dan maar eens kijken dacht ik gisteren- wist nog steeds niet waarom, maargoed zal ook eens naar mezelf luisteren dacht ik nog.
  Kom ik terecht op de volgende site
  http://us.figu.org
  en het eerste waar mijn oog op valt is één van de kopjes:Social Issues (naast Spiritual teachings)…en wat staat daar tot mijn verbazing onder als je dat aanklikt: van alles en nog wat over overpopulatie…
  Ik heb nog maar 2 alineas gelezen en direct wordt er gesproken over de dat het beter is de bevoking niet meer dan 500 miljoen te laten groeien..

  Afijn ik ga de rest ook bekijken, maar ik MOEST dit absoluut effe kwijt aan jullie. Dit vind ik wel heel erg weird hoor…

  Nou greetings

 12. dag Sam, dank voor je speurwerk!! Bijzonder aparte site ook. Geloof wel dattie genuine is.. Het gaat er dus om dat het aantal exact dát aantal is dat ook op de Georgia Guidestones staat geschreven..? Het maakt natuurlijk allemaal niet uit; het gaat erom waar we NU staan. Gaan we naar minder dan gaan we naar minder. De vraag is hoe..? In het stuk staat inderdaad hoe enz. Nog niet helemaal doorgelezen. Wellicht dat ik het bij het a.s. stuk plaats.. Dank nogmaals!

 13. Hoi Guido,

  Ik heb helaas je mailadres niet en kan het ook nergens vinden, maar als je tijd hebt zou je echt de volgende site eens moeten checken:
  http://www.denieuweroep.nl

  daar staan 4 boeken, geschreven door een club anonieme schrijvers, genaamd de fellowship.
  Heeft even niks met de guidestones te maken, maar ik denk dat het voor jullie site en jullie zelf heel goede informatie is.

  Ik ga de boeken lezen, je kunt ze gewoon downloaden.
  Greetings

 14. Er is geen smeekbede die mij beroert Guido dat is nogal cru of ligt dit aan mij of begrijp ik dit niet goed ?
  God die zegt dat een smeekbede hem niet beroert ?
  En hij zou ons kunnen ontwaken, waarom gebeurt dat dan niet dan krijgen we wel zeker een betere wereld toch ? Moeten we dan alles zelf doen ?
  Eeen beetje moe wordt ik er wel van een beetje hulp kunnen we toch wel gebruiken.
  Ik hang geen geloof aan maar geloof wel en had de hoop dat er misschien voor deze rottende wereld wel hulp was maar dat kunnen we nu ook niet meer verwachten. Wat een ellende
  groetjes

 15. @pietje: de ellende is de buitenwereld die bij je binnenin spiegelt. De vraag is dus ook: zie je ook de mooie dingen? Lente, bloeiende bloemen, mooie vrouwen, lachende kinderen? Proef je lekker eten, wandel je met plezier? Enz. er is niet alleen narigheid..

 16. @Sam
  Guido attendeerde me op bovenstaand artikel; zodoende lees ik nu ook jouw comments. Ik weet niet of je nog wel eens op deze site komt, maar toch even een reactie:
  Jouw openheid t.a.v. de kwestie van de Guidestones voelt in ieder geval GOED.
  En verder weet ik ook niet wat ik van die tekst moet denken.
  We zullen het, zoals ook Guido al zegt, met ons gevoel moeten doen. En het kan volgens mij nooit kwaad om het goede in iets te zien. Snap je?
  Ik vind overigens die opmerking van droppie over “minachting van het inzicht en de creativiteit van de mensheid” ook wel begrijpelijk…
  Dus tja…
  Ben benieuwd hoe je er nu over denkt / voelt?

 17. Bedankt voor je bijdrage in mijn gastenboek Guido. Ik ben een slechte lezer maar begrijp heel erg goed wat je hier allemaal geschreven hebt. Ik zie het als parallellen met mijn gedachten en zo heb ik met een 3-tal andere mensen dezelfde parallellen.
  We hebben een verbond gesloten en gaan onze gedachten bundelen. Ik ben geen gelovige meer maar een weter. Dit is echter pas gebeurd nadat ik keer-op-keer ongevraagde bevestigingen kreeg. Toeval bestaat niet, geloof het of niet. Ik ben een boodschapper en blijkbaar aangewezen. Ik weet dat het ongelooflijk klinkt. Doordat ik er heel erg voor ‘open’ sta, gebeurt er van alles. Het gaat blijkbaar zoals het gaan moet en ik dien blijkbaar iets uit te dragen, eender zoals jij dat hier doet.

  Laatst kwam deze tekst tot mij, ik heb de tekst aan mijn Moeder, vrouw en drie kinderen laten lezen waarvan je mag uit gaan dat ze mij heel erg goed kennen, en ze konden niets aan de onderstaande tekst ontdekken, wat er niet klopte:

  PC, Petrus Christus of Petrus Cristoffel: 21 – 12 – 2012. Het zonneteken ‘hand’orkestreert je leven vanuit de kracht van je openheid. Andere kwaliteiten die dit zonneteken jou geeft zijn: De afronding, helen en geheeld worden, het universele plan te vervullen en in ‘de flow’ te zijn. Het leven is een paradox. De schaduwzijde van het zonneteken ‘hand’ is problemen hebben om de zaken af te ronden, opgewonden en verstoord zijn. De Tzolkin zegt het volgende over jouw zonneteken: Je wilt van de wereld een betere plaats maken om in te leven maken. Je wilt het universum ten dienste zijn. Je bent de hand van God en soms weet je niet waarom je dingen zegt en doet. Het waarom begrijp je vaak pas veel later. Je bent katalysator en spreekt voortdurend de waarheid. Je innerlijke weten vindt zijn oorsprong in het samengaan van je rationele en emotionele intelligentie. Het moment dat je je ondergeschikt maakt aan de kosmische krachten, zal er een golf van vreugde en extase over je heen komen. Je bent dan in flow en alles zal je lukken. Voorkom dat je aandacht te veel wordt versnipperd. Je uitdaging is te leren omgaan met tegenstrijdige behoeften, tussen persoonlijke vrijheid en de zekerheid van een relatie. Centreer je energie en richt je op een enkel doelen maak dat doel ook af. Wees alert met wie je verder gaat. Zorg er voor de hoofdrolspeler in je eigen film te zijn. Doe je dit niet dan zul je je mislukt voelen. Wanneer dit gebeurt. is het wijselijk naar je motivatie achter je eerder genomen beslissingen van de samenwerking te kijken. Probeer er achter te komen wie zich door wie heeft laten gebruiken. Laat de wonden die openbreken helen. Jij hebt al het weten en alle instrumenten om je eigen genezingsproces te bewerkstelligen. Maak hiervan gebruik. Veroorloof jezelf om onbevangen naief te zijn. Je kinderlijke openheid is een van je sterkste kanten.

  Namasté, Pierre

 18. Ik kan me hier helemaal in vinden,de goddelijke energie zit in alles en iedereen,jijzelf bent god,veroordeel je een ander dan veroordeel je jezelf.
  ik ben een grote aanhanger van de advaita tik bij google eens advaita in dan krijg je genoeg informatie over deze oeroude gedachtenleer/filosofie uit india

 19. Sorry Guido voor enige misinformatie van mijn kant.
  Ter aanvulling op jouw gelinkte site. (zie WanttoKnow 5 jaar).

  Mijn mobiel een oude koelkast kan niet linken of urls kopieëren.
  Het is maar beperkt tot 1 schermpie. 😉

  1. Tineke, ik prefereer het oud classique, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de universele cirkel, die alles omgeeft en in zich heeft, Jenne

 20. Mooi Guido.J.

  toen geloofde je kennelijk nog ergens in, in wezen als je dit leest, verwonder ik mij er over dat de mensen niet in drommen naar de Godshuizen toekomen, om hun harten te openen, voor naaste liefde, en het werkelijke je zelf zijn.
  Groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.