Advertentie

De geraffineerde ondermijning van Mattias Desmet..!


De lesstof van hoogleraar professor dr. Mattias Desmet, klinisch psycholoog aan de UniversiteitGent, worden kritisch doorgelicht. De professor, lid van de vakgroep psychoanalyse, kwam als eerste in opspraak na enkele uitspraken die hij deed in een Amerikaanse talkshow. Daar beweerde hij dat hij had gezien hoe in een Belgisch ­ziekenhuis een openhartoperatie zonder verdoving werd uitgevoerd, onder hypnose.

De leiding van de UvG, (rector, decaan, opleidingsvoorzitter)  distantieerde zich al van de uitspraken. Maar doordat Mattias Desmet ook tijdens de ­coronapandemie al onder vuur kwam te liggen binnen de faculteit, gezien zijn uitlatingen op het ‘officiële narratief’ van de pandemie’ leek deze keer de stok gevonden te zijn, waarmee de hond geslagen kon worden.. 

Hoewel Desmet zelf zijn diverse uitspraken, toelichtte en nuanceerde, ontstond er ‘onrust onder de studenten’ en bij verschillende leden van de faculteit. Het bleek de stok waarmee de hond geslagen kon worden.. Mattias Desmet ligt onder vuur en dat komt sommige groepen heel goed uit. Ongenuanceerd bashen van deze uitgesproken hoogleraar is nu aan de gang. De waardering van zijn studenten is er echter niet minder om geworden, zo blijkt uit een onderzoek.

* * *

x

De geraffineerde ondermijning van

Mattias Desmet..!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Het overgrote merendeel van de studenten in het tweede jaar psychologie aan de Universiteit van Gent, namelijk zo’n 70%, oordeelt positief over het vak ‘Cultuur- en Maatschappijkritiek’. Deze groep beoordeelt de lessen van de internationaal bekende psycholoog Mattias Desmet als goed tot zeer goed. Daarbij vindt zo’n 20 procent de lessen ‘gemiddeld’ En spreken we dus over een groep van 10%, de overige studenten, die negatief oordelen over Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan deze universiteit. E.e.a. blijkt uit studentenevaluaties. Het verhaal dat Desmet dus niet zou deugen en weg zou moeten van de Universiteit is dus volstrekte onzin.

De cover van boek van professor dr. Mattias Desmet. (klik voor link naar onze bookshop)

Het blijkt uit deze lesevaluatie, dat de studenten Mattias Desmet een eigenzinnige prof vinden. En toch antwoordt 87% van hen dat Desmets houding tegenover hen correct was, waarbij maar liefst 91% vindt dat Desmet voldoende aanspreekbaar was. Deze positieve toon blijkt ook uit de antwoorden op de open vragen, waarop studenten inhoudelijk commentaar kunnen geven.

Het blijkt dat 88% van de studenten het ‘eens/helemaal eens’ is met de stelling ‘Ik werd aangezet tot kritisch denken’. Wat telkens terugkomt, is dat studenten geprikkeld worden door de stijl van Desmets’ lesgeven en daarmee indirect door de inhoud van zijn beroemde boek : ‘De psychologie van Totalitarisme’

Wel zijn er in de inhoudelijke commentaren veld ook enkele uiterst negatieve neergepend. Die komen erop neer dat Desmets houding té eigengereid is en hij te weinig ruimte zou laten voor kritiek. Deze commentaren zijn in de minderheid en de vraag is wie deze heeft gemaakt en op grond van welke ervaring/observatie. Of is dit onderdeel van het spelletje om Desmet te ondermijnen..? De overige studenten die kritiek hebben, zijn ofwel genuanceerd kritisch en zeggen dat hij wel open blijft staan voor tegenwerpingen/discussie. Anderen zijn erg lovend.

Zijn uitgesproken boek vraagt ook om een reactie..!
Het boek van professor Desmet is een uitgesproken kijk op de huidige totalitaire samenleving, waar overheden steeds méér macht naar zich toetrekken, ten koste van het individu. De samenwerkingsverbanden tussen overheden wereldwijd, tonen aan, dat er een ‘groter plan’ ten grondslag ligt aan al die ‘maatregelen voor uw bestwil’..

Over het boek:

Het recht op privacy kalft af, (zelf)censuur neemt in sneltempo toe, de gezondheid van het individu wordt meer en meer een staatszaak, het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten stijgt exponentieel – de laatste decennia vergroot de greep van de overheid op het privéleven van het individu hand over hand.

Het door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat na de val van het nazisme en het stalinisme er een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen, geleid door saaie bureaucraten en technocraten, tekent zich merkwaardig realistisch af aan de maatschappelijke horizon. Totalitarisme is geen historische toevalligheid. Het is het logische gevolg van een waanachtig geloof in de almacht van het menselijke verstand; het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie.

Dit boek presenteert een glasheldere psychologische analyse van de historische opkomst van totalitarisme en het ermee verbonden fenomeen van massavorming. Het presenteert daarbij een bijwijlen genadeloze maatschappijkritische analyse van fenomenen als de woke cultuur, de Black Lives Matter-beweging en de angstcultuur die tot een hoogtepunt kwam tijdens de coronacrisis.  

Waar gaat het om..?
Mattias Desmet is een uitermate interessante man, die in deze video van BLCKBX geïnterviewd wordt door Maurice de Hond, die zélf ook in de situatie terecht gekomen is, dat zijn geloofwaardigheid ter discussie wordt gesteld, door mensen die daarmee volledig ándere doelen hebben, namelijk kritiek te doen verstommen.

Kijk naar deze informatieve video van BLCKBX. Duidelijk komt naar voren, hoe wij als burgers worden bang gemaakt, angst met de paplepel ingieten. Deze video is van januari 2021 en dus precies midden in de ‘plandemie’ opgenomen. Het getuigt alleen maar meer -achteraf bezien- hoe we zijn gemanipuleerd en hoezeer Mattias Desmet (én anderen, zoals Maurice de Hond) het bij het rechte eind hebben..!

Dat de ‘negatieve’ studentenevaluaties sterk in de minderheid en dus niet relevant zijn in Desmets evaluatie, besefte ook de onderzoekscommissie van de faculteit psychologie van de Gentse Universiteit, al toen de onderzoeksprocedure werd opgestart. Desmet werkte volledig mee en overhandigde alle opnames van zijn lessen, zo staat in het verslag van die commissie te lezen.
x
Neutraal handboek
Hiermee wordt het verhaal dat Mattias Desmet slecht ligt bij zijn studenten dus officieel genuanceerd en in essentie ontkracht. Dat verhaal werd in het najaar van 2022 in sommige media gebruikt om Desmets reputatie te beschadigen, zoals je HIER kunt lezen. Een officiële klacht van enkele studentenvertegenwoordigers blijkt ook mee te wegen in de tuchtprocedure tegen Mattias Desmet. Een kleine maand geleden besliste de faculteit psychologie dat Desmet het vak niet meer voltijds mag geven (HIER).
x
Ook mag hij zijn bekende boek, zoals hierboven getoond, ‘De psychologie van het totalitarisme’ niet meer in de bestaande vorm als lesmateriaal gebruiken.Een andere commissie van de Universiteit Gent die zich boog over de wetenschappelijke integriteit van Desmet, wilde niet definitief oordelen over Mattias Desmet. De beslissing om Desmet in zijn lessen te beperken ligt daarmee weer volledig bij de faculteit psychologie zelf.
x
De onderzoekscommissie suggereert de faculteit om een neutraler en internationaal erkend handboek te gebruiken voor het vak Cultuur- en Maatschappijkritiek. Een tussenoplossing die Mattias weer bewegingsruimte geeft. Maar opnieuw blijkt de geraffineerde invloed van krachten-achter-de-schermen, die kritische geluiden wensen te elimineren..!
x
2 Identieke ‘universitaire gevallen’..!
Naast klinisch psycholoog Mattias Desmet, wordt ook sociaal-wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, Laurens Buijs verguisd, vanwege hun beider opvattingen en worden ze tegengewerkt door de universiteiten waar zij werken. Aan tafel bij programmamaker Flavio Pasquino van BLCKBX reflecteren zij op hun verstikkende situatie en de afkalvende vrijheid.
X

Desmets opvattingen schuren dus al langer met die van de Universiteit Gent, die hem er onlangs van beschuldigde dat hij wetenschappelijk niet integer is in zijn laatste boek, dat we hierboven bespreken. De Universiteit van Gent heeft hem daarom bevoegdheden ontnomen. In zijn boek, ironisch genoeg, waarschuwt Desmet: “Als de wolf haar welpen opeet, is het te laat.”
Maar die waarschuwing lijkt steeds meer aan dovemansoren gericht. In dit essay (HIER) haalt Desmet de aantijgingen aan zijn adres, over zijn integriteit, volledig onderuit.

Laurens Buijs  (HIER) is gender-wetenschapper, noemt zichzelf links, woke en helpt bedrijven met vraagstukken rond inclusiviteit. Daarmee voldoet hij aan het plaatje van de nieuwe religie, die ons steeds meer dicteert wat we wel en niet mogen zeggen, denken en voelen. Maar omdat er volgens hem geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van de identiteit ‘non-binair’, werd hij persona non grata. Volgens zijn critici is hij namelijk radicaal, gevaarlijk en hoort hij niet thuis op een universiteit.

In een onderhoudend gesprek met Pasquino reflecteren de beide ‘dwarsdenkers’ op de absurditeit van hun situatie, hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat dit zegt over de maatschappij.

We spreken over de ‘woke’-cultuur in
de academische wereld en
het volledig dóórslaan naar
NON-wetenschappelijk management..!!
Binnenkort, hierover een
intrigerend, uitgebreid en zeer leerzaam verslag

in dit nieuwe boek van Dr.Ir. Coen Vermeeren:

(klik voor link naar onze bookshop

Naarmate politieke motieven en bedrijfsbelangen steeds nadrukkelijker de agenda’s op onze universiteiten bepalen, wordt het tegengeluid van de eigen experts steeds voortvarender gecensureerd. Dat de samenleving hier uiteindelijk de nadelige gevolgen van zal ondervinden hoeft geen betoog. Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen neemt dr. ir. Coen Vermeeren ons mee in de wereld van de onder- en achterliggende belangen binnen de huidige wetenschappelijke wereld.

Zijn ontslag aan de TU Delft in 2017, na jarenlang door de universiteit te zijn genegeerd, gemarginaliseerd en geridiculiseerd, vanwege zijn onderzoek naar en programmering van in de ogen van de universiteit ‘controversiële’ lezingen, had, zo concludeert Vermeeren, met name te maken met de onderzoeksprioriteiten van de TU Delft. Deze liggen voornamelijk op het gebied van robotisering, nanotechnologie en artificial intelligence. Disciplines waarvan de ontwikkelingen, volgens intussen talloze wetenschappers, een serieuze bedreiging voor de mensheid vormen Het organiseren van debat en discussie daarover was de uiteindelijke aanleiding voor Vermeerens ontslag.

In dit document rekent Vermeeren, die jarenlang zweeg over de werkelijke redenen van zijn gedwongen afscheid in Delft, na ruim 35 jaar aan Delft verbonden te zijn geweest, af met wat hij noemt de onethische, immorele en corrupte agenda van de universiteit.

Middels authentieke mailwisselingen en gespreksverslagen schetst hij een beklemmend beeld van een krampachtig bekrompen academische cultuur. Hij waarschuwt ons dat er in de wetenschap, niet alleen in Delft, maar ook op andere universiteiten, belangen gediend worden die lijnrecht ingaan tegen de menselijke natuur en de menselijke ziel. De universiteit is daarmee in zijn ogen een groot gevaar voor de samenleving geworden.

“Velen van u reserveerden reeds enkele weken geleden een exemplaar van mijn boek, dat inmiddels wordt uitgeleverd; vers van de pers’ zoals dat heet. Hartelijk dank voor de vele geweldige reacties die ik al heb mogen ontvangen. Het doet goed om te constateren dat zoveel mensen bezorgd zijn om de richting die we met zijn allen zijn uitgegaan: een maatschappij waarin het vrije woord niet meer vanzelfsprekend is en waarin nieuwsgierigheid naar de waarheid bestraft wordt op vele manieren. 

Met dit boek hoop ik anderen die hetzelfde meemaken, op universiteiten, binnen bedrijven, bij de overheid, wellicht dichter bij huis, maar waar dan ook, een hart onder de riem te steken en hopelijk inspiratie te bieden om ook met hun verhaal naar buiten te treden. Ik dank u als lezer zeer voor uw betrokkenheid en steun. Het geeft mij de kracht om door te gaan met die dossiers waarvan men de waarheid zo angstvallig verborgen probeert te houden. Dat is echter te laat: al tienduizenden mensen lazen mijn boeken over de ufo-dossiers en het werkelijke verhaal achter 9/11.”

Coen Vermeeren,
maart 2023

1 gedachte over “De geraffineerde ondermijning van Mattias Desmet..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.