Advertentie

Elenin, het verhaal gaat verder..


Een scene uit de film ‘Deep Impact’ iut 1998. Opvallend is de rol van Morgan Freeman als zwarte Amerikaanse president..! Daar waar Obama pas in 2004 in het Amerikaanse Congres verscheen. Toeval? Toeval!

x

Elenin: het verhaal gaat verder

© Dr. Johan Oldenkamp september 2011

x

Dr. Johan Oldenkamp

Het verhaal van de komeet Elenin begint 13 jaar voor de ontdekking van dit object. In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt (als afkorting van Extinction-Level Event). Bizar detail was dat de president van de USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen, maar in een science-fictionfilm kan dat natuurlijk wel ‘gewoon’.

Eind 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende komeet die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de eerste helft van Leonid, en E.L.E. zijn precies de drie letters van de eerste helft van Elenin. Was de film Deep Impact bedoeld om ons het halve verhaal te vertellen? De komeet kwam bovendien uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw). En verder is Leonid de officiële aanduiding die te maken heeft met een kometenregen vanuit deze richting (Leo), voornamelijk in de maand november (link).

NASA
De officiële Nasa-code voor deze komeet is C/2010 X1. De exacte datum waarop Leonid zijn ontdekking deed was op 10 december 2010. ‘Decem’ is het Latijnse woord voor 10 (denk maar aan decimaal). Deze ontdekkingsdatum is is dus eigenlijk de 10e dag van de 10e maand (decem) van het 10e jaar (van dit millennium). Dat is een drievoudige verwijzing naar 10. En de X in de Nasa-code is tevens het Romeinse cijfer voor 10. Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11. Geschreven in het Engels is 9/11 nine eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‘ele nin’.

Afgezien van al deze opmerkelijke ‘toevalligheden’ is Elenin ook volgens Nasa geen gewone komeet. Elenin is een cluster-komeet omdat er meerdere objecten zijn. En Elenin is een hyperbolische komeet (link). Dit betekent dat de passage van Elenin eenmalig is..! Op het internet wemelt het van de speculaties omtrent Elenin in relatie tot de interpretatie van oude geschriften. Omdat ik alles wil begrijpen ben ik daar ingedoken (zodat jij, mijn waarde lezer, jouw kostbare tijd aan iets anders kunt besteden, mocht je dat willen). Bovendien voel ik een sterke aandrang de Elenin Code (als deze er is) te vinden en te kraken.

Het plaatje bij de coördinaten..

Waar te beginnen met de coördinaten-code..?
Nou, laten we eerst maar eens zien waar Elenin zich nu precies bevindt. Dat kan via deze Nasa-webpage (link), en dan klikken op klikken op ‘Generate Ephemeris’. Voor vandaag krijg je dan deze locatie-informatie:

12 45 36.56 -05 32 07.1

De eerste serie cijfers geven de horizontale positie weer (waarbij een volledige cirkel verdeeld is in 24 uren, ieder uur in 60 minuten en iedere minuut in 60 seconden met twee cijfers achter de punt). De tweede serie cijfers geeft de verticale positie weer (waarbij een negatief cijfer onder de omloopbaan van Terra om Helios (genaamd de ecliptica) is). We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De locatie-informatie voor vandaag wordt dan als volgt:

12:45:36.56, -05:32:07.1

Door op de ‘+’ te klikken zoomen we steeds verder in, maar helaas krijgen we via Google Sky geen komeet op deze coördinaten te zien, terwijl Google Sky toch echt beweert live beelden van de sterrenhemel te tonen. Het is raar dat we Elenin niet op Google Sky kunnen vinden, want de diameter van de zogeheten coma van deze komeet is meer dan 200.000 km (link). Deze coma is dus groter dan Jupiter, terwijl deze gasreus wel gewoon in vol ornaat te zien is op Google Sky (type gewoon in ‘Jupiter’ en klik een paar maal op inzoomen).

De komeet en zijn ontdekker..
De toevalligheden rond zijn naam hebben tal van prangende vragen rond de persoon van de komeetontdekker opgeworpen. Ook ik vroeg me af of hij wel echt bestaat (link). Het vreemde is dat deze meneer Elenin op zijn website vanaf 25 augustus blijft volhouden dat de komeet in stukken is gebroken (link), terwijl zowel foto’s (link) en satellietopnames (link) lijken te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit filmpje vat het nog eens samen:
x

X
Het in tweeën breken van Elenin veroorzaakt door een eruptie van Jupiter (!?) blijkt namelijk gewoon een optische illusie te zijn geweest. Wanneer meneer Elenin negen maanden geleden in staat was om als eerste Elenin te zien, waarom kan hij nu dan niet zien dat deze ‘komeet’ nog gewoon ‘up and running’ is, zoals zijn collega (amateur-) astronomen dat wel kunnen?

De twee zonne-observatie-satellieten in 2006. De ene komt áchter de Aarde aan en de andere vliegt voor de Aarde uit, in haar baan om de zon. Zo zijn beide satellieten in staat stereo-opnames te maken van de zon, omdat ze precies 180 graden t.o. elkaar staan..!

We kunnen natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan door online de beelden gemaakt vanuit twee ruimte sondes te bekijken. Beide sondes hebben nagenoeg dezelfde omloopbaan als Terra. De sonde genaamd Ahead is waar Terra over ruim een kwart jaar zal zijn, en de sonde genaamd ‘Behind’ is waar Terra ruim een kwart jaar geleden was (link). Als je naar deze Nasa-webpage (link) gaat, kun je zelf opnames bekijken, die genomen zijn vanaf deze ruimtesondes (selecteer dan bijvoorbeeld ‘Ahead HI1’ of ‘Behind HI1’, kies dan bijvoorbeeld voor 512×512 als resolutie en klik vervolgens de optie van ‘Slideshow’ aan, om vervolgens op ‘Search’ te klikken). Beide sondes maken om de 40 minuten een opname. Wil je deze opnames één voor één bekijken, kies dan voor de optie ‘Images’.

Om je te helpen bij het interpreteren kun je hier de actuele stand van de planeten zien (link). En hier kun je zien waar Elenin zich precies bevindt (link). De donkerblauwe lijn beschrijft de baan onder de ecliptica, en de lichtblauwe lijn het navolgende deel boven de ecliptica. Wat ik raar vind is dat Elenin in deze simulatie op 14 september door de ecliptica gaat, terwijl dat volgens de coördinaten-opgave pas op 26 september gaat gebeuren..!

Op de beelden van Behind en Ahead is de ecliptica precies horizontaal in het midden. De planeten zien we over deze middenlijn bewegen. Kijken we bijvoorbeeld bij Behind HI1 op 24 augustus, dan zien we in het midden Mercurius en rechts Jupiter. Indien Elenin hierop te zien is, dan dient deze van rechts onderen schuin omhoog richting Helios te gaan (links op deze beelden). Helaas is hierop volgens mij ook geen spoor van Elenin te bekennen.

Wel is het raar dat er vanaf 5 september slechts 1 beeld per 2 uren te zien is. Dit is een derde van de oorspronkelijke frequentie. In dit filmpje zou volgens de makers Elenin te zien zijn op de beelden vanaf Behind in de laatste dagen van augustus (link), maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat de witte stip op die beelden niet Elenin is…

Conclusie:
Mijn voorlopige conclusie is dat ik eigenlijk alleen maar vreemde en toevallige feiten heb kunnen vinden. Ondertussen blijft de geruchtenstroom omtrent Elenin uitdijen. Om hier iets tegenover te stellen staan er inmiddels ook Nasa-antwoorden op veelgestelde vragen online (link). Ook ik voel de behoefte om antwoord te geven op veelgestelde vragen.

* * *

Het verhaal van de aardbevingen in relatie tot Elinin..
Zijn de grote aardbevingen in onder andere Chili en Japan veroorzaakt door de samenstand van Elenin, Terra en Helios?
Volgens de Nasa-simulatie van de baan van Elenin vonden deze aardbevingen inderdaad plaats tijdens vermeende conjuncties van deze komeet met Terra en Helios. Deze drie hemellichamen lagen op die data namelijk op één lijn wanneet we het in een plat vlak (dus van boven) bekijken. Bekijken we het echter van opzij, dan zien we dat Elenin veel lager ligt en dat er dus geen rechte lijn is geweest. En zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden deze aardbevingen ook op een onnatuurlijke manier opgewekt kunnen zijn met HAARP (zoals ik het in het EO-televisieprogramma ‘Uitgesproken’ heb mogen vertellen: link).

Een van de vele Summerische kleitabletten, ca. 4500 jaar oud (2500 voor Chr.)

Is Elenin gelijk aan Planeet X of Nibiru?
Planeet X is de naam die astronomen hebben gegeven aan de hypothetische planeet die verantwoordelijk is voor de baanafwijkingen van de buitenplaneten. De letter X betekent hierbij ‘onbekend’, maar we kunnen de X ook lezen als 10 door het als een Romeins cijfer te beschouwen. Tellen we Pluto als nummer 9, dan is de volgende inderdaad nummer 10. Ook op de Sumerische kleitabletten is sprake van een tiende planeet. Tellen we ook de zon Helios en de maan Luna mee, dan komen we op 12, vandaar dat Sacharia Sitchin het de twaalfde planeet noemde (link).
Deze planeet X is bekend onder vele namen. In de bijbel wordt deze Alsem (of Wormwood in het Engels) genoemd.
De kleitabletten noemen hem Nibiru. Ook Hercolubus en Nemesis komen voor. Letterlijk betekent Nibiru ‘kruisende planeet’. De baan van deze planeet maakt een grote hoek ten opzichte van de ecliptica. Volgens de kleitabletten kruist de baan van Nibiru de ecliptica tussen Mars en Jupiter, nabij de asteroïdengordel. Elenin is dus overduidelijk niet Nibiru. Elenin heeft geen wederkerige ellipsbaan en Elenin kruist de ecliptica aan de andere kant van Terra. Of de door astronomen gevonden planeet genaamd Tyche wel Nibiru is, is nog steeds een vraag voor mij.

Het Griekse eiland Thira, of ‘Santorini’ zoals het tegenwoordig heet, was ooit de vulkaan die grote veranderingen bracht.

Er zijn bovendien vele aanwijzingen dat Nibiru geen gewone planeet is, maar een roodbruine dwergster. Het is daarmee dan de tweede zon van ons zonnenstelsel (link). Op de Sumerische kleitabletten staat geschreven dat Nibiru een omloopbaan heeft die 3600 maal langer duurt dan die van onze moederplaneet Terra. Zoals in mijn boeken is te lezen verklaar ik de zogenaamde plagen in Egypte als een gevolg van de passage door Nibiru. De negende van deze tien plagen bracht grote duisternis over Egypte. Deze duisternis werd veroorzaakt door de enorme vulkaanuitbarsting op het Griekse eiland Santorini. We hoeven dus alleen maar deze mega-uitbarsting te dateren om te weten wanneer Niburu weer voorbij komt. De officiële lezing is dat deze eruptie ergens tussen 1630 BC en 1500 BC was. Indien dit juist is en indien het ook juist is dat Nibiru eens in de 3600 jaar passeert, dan is de eerstvolgende passage tussen 1971 en 2101. Aangezien deze passage niet onopgemerkt zal blijven en dus nog niet geweest kan zijn, betekent dit een passage tussen nu en 2101.

Wellicht is het object dat we in het infrarode spectrum via Google Sky rechts kunnen zien in het sterrenbeeld Leo deze tweede zon. Knip en plak deze coördinaten maar eens naar Google Sky en klik dan op infrared: 09:47:57.30, 13:16:44. Indien dit juist is, dan nadert Nibiru vanaf het noorden en niet vanaf het zuiden, zoals beschreven staat op de Sumerische kleitabletten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Terra gekanteld is tijdens de voorgaande passage.

Is Elenin een ruimteschip?
Richard Hoagland beweert dat Elenin de vorm van een tetraëder heeft en dat het daarom een ruimteschip moet zijn. Het beroemde plaatje waarop inderdaad een tetraëdervorm te zien lijkt te zijn zou ook een optische illusie kunnen zijn. Bekijken we de gehele reeks waaruit deze momentopname is geknipt, dan zien we dat er niets vreemds te zien is (link). Ik heb tevergeefs geprobeerd het bewijs uit het filmpje van dat UFOKanali (link) te vinden tussen de beelden van Nasa. Ik weet dus niet hoe zij aan deze beelden zijn gekomen. Wie het weet, die mag het zeggen. Voor mij is dit geen solide bewijs voor een artificieel object. Klik hier voor een foto van gisteren van deze komeet (uitvergroot in een filmpje van UFOKanali).

Is Elenin een code?
Gezien alle speculaties rond Elenin is het vermoeden ontstaan dat Elenin misschien een code is. Aangezien we uit de film Deep Impact al wisten waar E.L.E. voor staat, kwamen er vele varianten voor N.I.N., zoals ‘Notable Impact Nemesis’, ‘Near Impact Nibiru’, ‘Nibiru In November’ en ‘Nibiru Is Near’. Als het al een codenaam mocht blijken te zijn, dan lijkt mij de laatste variant de meest waarschijnlijke. Ik vond zelfs ‘Nibiru Impact Near’ in het filmpje ‘Elenin for Dummies’ (link), helaas vol onjuiste informatie. Niet alleen E.L.E.N.I.N. zou volgens sommigen een code zijn, maar ook Leonid. Leo verwijst dan naar het sterrenbeeld Leeuw waarvandaan dit hemellichaam richting ons komt. En NID staat voor de National Intelligence Department, ook wel bekend als de National Institute of Defense, de overkoepelende inlichtingendienst van de VS.

Wanneer komt er nu duidelijkheid?
Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra. Op die datum bevindt Elenin zich ook ongeveer op de ecliptica, volgens de opgegeven coördinaten. Kijken we op die maandag naar de zon Helios, dan zouden we de coma van Elenin moeten kunnen zien, pal in het midden voor Helios. Bedenk dat de kern van dit object volgens zijn ontdekker slechts een diameter van 3 tot 4 kilometer heeft.

Detail uit het Zwitserse bankbiljet met daarop afgebeeld de baan van Elenin ..! (linksboven inzet van animatiebeeld van Elenin)

Hoe zit dat nu met dat briefje van 10 Zwitserse franc?
Ter nagedachtenis van de geniale Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (bekend vanwege e, het grondtal voor natuurlijke logaritmen, wat naar hem is vernoemd) zien we op de voorzijde van een briefje van 10 Zwitserse franc zijn gezicht, en op de achterzijde een komeetbaan en de stand van de planeten op 26 september 2011. Indien Euler deze stand heeft getekend, dan gebeurde dat 230 jaar geleden. Wist Euler misschien dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren? Volgens sommigen is dit gedaan om in alle openheid oplettende, wakkere mensen te waarschuwen.

Hoe zit het nu met die Hopi-voorspellingen?
Volgens de Hopi’s kondigt de blauwe ster Kachina de overgang naar de vijfde wereld aan. De Hopi’s noemen dit de Nan ga sohu. De blauwe ster Kachina markeert de start van deze overgang. Daarna volgt de rode ster Kachina voor de voltooiing daarvan. Deze ster wordt ook wel de Zuiveraar genoemd. Het zou volgens mij best wel eens zo kunnen zijn dat Elenin de blauwe Kachina is, en Nibiru de rode.

Markeert de komst van Elenin het einde van de Maya-kalender?
Steeds meer mensen denken dat de einddatum die Carl Calleman hanteert voor de Long Count Calendar, namelijk 28 oktober 2011, wel eens de juiste zou kunnen zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt echter dat 14 juli 2012 de juiste einddatum van de lange-telling-kalender is (klik hier voor een video-uitgeleg, en hier voor een artikel).

Dit betekent dat we pas op 24 november starten met de negende en afsluitende scheppingsgolf. Tegen die tijd is Elenin net voorbij de baan van Mars (van bovenaf gezien). Mijn gevoel vertelde mij in maart van dit jaar dat die negende golf nog niet was begonnen. Ik merk dat steeds meer mensen dit ook door gaan krijgen. Volgens Calleman zijn interpretatie zou het financiële systeem instorten tijdens de vijfde Nacht. Inmiddels is het de zesde Dag geworden (volgens zijn interpretatie), en de instorting is nog steeds niet geweest. Bovendien heeft een dergelijke instorting van een machtsinstrument alles met de achtste scheppingsgolf te maken. Dit zijn allemaal argumenten die pleiten voor 14 juli 2012 als correcte einddatum. Het allersterkste argument voor deze einddatum is de timing van 9/11. Komende zondag is dat precies 10 jaar geleden, en komt Elenin het dichtste bij Helios in de buurt (zoals hierboven al aangegeven).

Dreigt er gevaar voor het leven op Terra?
Van bovenaf gezien lijkt Elenin maar net voor Terra langs te gaan. Indien Elenin allerlei asteroïden in haar staart meezeult, dan zou dit wel eens een meteorietenregen voor Terra kunnen betekenen. Echter, ook hier dienen we het in 3D te bekijken. Op het moment dat Terra door deze staart zou gaan, zelfs wanneer deze heel erg lang is, dan is deze straat ver boven Terra. Het grootste gevaar rond Elenin is desoriëntatie door desinformatie. Weet wat je eet, ook wanneer het om informatievoedsel gaat.

 

Johan Oldenkamp

Zeist, 7 september 2011

 

Pateo.nl

Advertentie

392 gedachten over “Elenin, het verhaal gaat verder..

 1. Hoi Johan,

  Zo te lezen is de code al een heel eind gekraakt, wat mij opvalt is je laatste alinea,
  mijn gevoel is een zucht, oh gelukkig, maar vanwaar al de commotie dan?

  Vriendelijke groet!

  1. Tja, dat is een goede vraag, Ben. Er zijn meerdere antwoorden die voor mij plausibel zijn:
   1. Elenin is een bliksemafleider. Indien nu grote verwachtingen worden gekweekt en er blijk helemaal niets te gebeuren, dan zal een volgende ‘komeet’ door de meesten afgedaan worden als onbelangrijk. Nasa doet volgens mij al het mogelijke om het geruchtencircuit te voeden, maar dan wel heel subtiel. Sommige artikelen van Nasa hebben ook gewoon Nibiru als tag!
   2. Door alle misleidende propaganda van de MSM speelt nu iedereen zelf maar voor journalistje, met alle gevolgen van dien. Ook ik doe dat, en ook ik sla de plank wel eens helemaal mis. Want wanneer je niet ervaren bent in het interpreteren van satellietbeelden, dan kunnen de vreemdste conclusies worden getrokken. Ik heb de afgelopen dagen vele interpretaties gezien, maar de meeste youtube-‘journalisten’ kramen de grootst mogelijk onzin uit. Ik zou het fijn vinden wanneer echte deskundigen zich bij Guido of mij willen melden om te helpen de komende satellietbeelden te voorzien van correcte interpretaties.
   3. Onbewust weten we dat Nibiru inderdaad near is. Deze innerlijke onrust zoekt een weg naar buiten. Deze ‘komeet’ (of wat het dan ook mag zijn) is de perfecte trigger om al die onrust naar buiten te laten komen. Beschouw het maar als een collectieve healing.

 2. Aardig verhaal, echter wordt de plank volledig misgeslagen met het 10 fr biljet. De buitenplaneten hebben een heel andere positie op die datum. Ook de baan van Elenin is niet correct.

  En begrijp ik nou goed dat je door de gebeurtenis van 9/11 14 juli 2012 als einddatum ziet?

  1. Hallo Gerard,

   Wat ik fijn zou vinden is dat jij en anderen met feiten komen. Aan meningen hebben we volgens mij niet zoveel.

   In dit artikel staan feiten mbt de planetenstand op het briefje van 10 Zwitserse franken:

   http://www.redicecreations.com/article.php?id=16211

   Klopt dit niet, kom dan ajb met feiten, zodat we er allemaal wat van kunnen leren.

   En wil je meer weten over mijn interpretatie van de langste Maya-kalender, bestudeer dan eerst even de linkjes die daarbij worden genoemd.

   Met vriendelijke groet, Johan

  2. Hoi Johan,

   Dat laatste mbt de einddatum was slechts een vraag. Heb je tekst omtrent deze gelezen en een tijd geleden ook de filmpjes bekeken. Het is mij op dat punt (qua jouw einddatum) niet erg duidelijk.

   Dat van de buitenplaneten is vrij simpel te checken met de orbital diagram van Elenin. http://elenin.org/
   Ik zeg eerlijk, toen ik een half jaar geleden dat briefje zag had ik ook even een whoahahao momentje.

   Warme groet

  3. Je hebt gelijk, Gerard. De samenstand is niet van 26 sept. dit jaar. Bizar. Goed dat je dit hebt gecheckt. Ik ga er blijkbaar nog te vaak vanuit dat mensen niet zomaar iets met zoveel stelligheid beweren. Ik ben wel benieuwd wanneer deze stand dan wel voorkomt. Heb jij een idee?

   Groet, Johan

  4. Er wordt gezegd dat het om komeet Halley zou gaan, maar ik heb daar nog geen orbit diagram van gevonden, dus kan het niet met zekerheid zeggen.
   Soms is de verleiding nou eenmaal erg groot om iets aan te nemen, dus kan het me goed voorstellen.

   Nasa heeft overigens het diagram aangepast. Elenin blijkt al met reeds 3 dagen vertraagt te zijn, waardoor de allignment niet op 26 maar op 27 sept. valt.

   Warme groet,
   Gérard

 3. Dank Johan voor je uitgebreide uiteenzetting! Dank Guido, voor de gestelde ruimte! Nu maar verder op zoek in deze spannende tijden. Hopelijk met elkaar en niet tegen elkaar.

  Thanks again!

  1. Wat wil je hiermee zeggen, Jeroen? Ik heb mijn blunder openlijk toegegeven op alle sites waar ik dit speelde. Ook hier op WTK. In mijn hoofd telde 29 en 3 op tot 33. Voor mij is 29 gelijk aan 11, en 11 maal 3 is 33. Kortom, ik was een beetje verdwaald in mijn eigen numerologische bos.

   Wat je hier probeert te doen zegt alles over jou.

  2. Zoals volgens de meesten hier Elenin, Niburu is, zou Guido ook wel eens Johan kunnen blijken. Hebben ongeveer dezelfde toonzetting.

 4. @Johan, leuk initiatief maar je berichtgeving is onvolledig, misleidend en ook jij houdt de Doom & Gloom over Elenin/Niburu is stand.
  De Fear Factor doet het nog steeds het best hier dus ik ben klaar met berichtgeving hierover.

  Ik heb jullie de laatste 3 weken op de hoogte gehouden van de actuele feiten zoals door Richard C. Hoagland op een rijtje zijn gezet maar ik begrijp uit de reacties op WTK via de YouTube anonymous huggers dat hij van Disney is, Illuminatie, onvakkundig enz en oh ja, ik zelf ben ook nog een RCH hugger …
  Nu even de echte feiten, en die zijn door een ieder te checken. Als je echt als pseudo onderzoekjournalist bezig was geweest Johan, dan ging je niet op Ufokanali kijken (welke zoals zovelen gewoon een plaatje en het verhaaltjes hebben overgenomen)maar ga je kijken op de Facebook pagina van Richard C. Hoagland zélf waar alle up to date info wordt geplaatst en vind je ook gewoon de bewegende beelden welke zijn geschoten door Nasa. Als je naar zijn website gaat http://www.enterprisemission.com en daar klikt op zijn Facebook, volgt de rest vanzelf inclusief alle technische uitleg.
  Ik heb al een paar keer hier op WTK in het Elenin draadje uitgelegd wat zijn kennis, aardt en afkomst is en dat lijkt mij voldoende toegelicht en als je aan zijn kennis en intenties twijfelt… prima, jou keuze.
  Je stelt dat hij zegt dat Elenin een ruimteschip is en trekt zijn mening volledig uit de context. Hij stelt dat Elenin géén gewone komeet is omdat Elenin niet de karakteristieken heeft. De Tethahedron is duidelijk zichtbaar op bewegend beeld (Van NASA STEREO-B Sattelite) en je ziet het als het ware vechten met de zonnewind.
  Als je goed kijkt naar de stil picture van die video waar jij naat verwijst… zie je object Elenin exact in het midden, de snijvlakken van de piramide oplichten enz. enz. Hij zegt dus niet dat Elenin een ruimteschip/capsule/sonde is maar hij sluit het ook niet uit… WANT, het is intelligent bestuurd DUS geen brok ijs/steen…

  En nu voor de allerlaatste keer van mijn kant,

  A:) Legt géén parabolische baan af want heeft tot twee keer toe zijn baan aangepast
  B:) Heeft overduidelijk en bewezen in bewegend beeld een Tetrahedron van 300.000 mile
  C:) Heeft géén gruis staart zoals een komeet doch alleen ION wat duidt op voortstuwing/mogelijkheid tot correcties.
  De komende weken zal pas duidelijk worden wie/wat/hoe Elenin nu precies is maar die bijdrage ga ik niet meer leveren.

  En nu je Dwarf Planet/Star/Niburu…is afgelopen week ook pas 3 keer langsgekomen hier op WTK.. http://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)

  Johan, je bent ook constant in gevecht met Dr. Calleman over de Maya kalender en je objectieve onderzoek en weergave hier naar Elenin is duidelijk prutswerk en vooringenomen dus zal het met je Maya kennis niet anders zijn.

  WTK lezers, Simba is nu helemaal klaar met berichtgeving hier op WTK over Elenin.

  Waarom? Johan krijgt een ereplaats op de frontpage met verder verspreiden van DOOM & GLOOM over Elenin/Niburu. en heeft niets met objectieve berichtgeving te maken,

  Oftewel oude wijn in nieuwe zakken en jullie houden kennelijk dus meer van de Fear Factor..

  In dat kader wens ik jullie heeeel veeeel licht, liefde en duizenden hartegroetjes en dat jullie je eigen pad naar het licht via deze duistere donkere steeg alsnog mogen vinden.

  1. Light a candle, instead of cursing the dark?!
   Zonder inhoudelijk op je verhaal in te gaan Simba, je oordeel over anderen en inhoudelijk werk, doet je imago in mijn ogen geen recht. Sprekend over prutswerk etc. Het siert je niet. JIJ vindt het prutswerk, dat is wat anders dat het prutswerk IS.. Maar goed, dit is lesstof van de cursus ‘Ken jezelf’.. Volgens mij schiet je meer op door gewoon jouw realiteit te tonen, ipv andermans realiteit te ontzeggen.. Dat doe je ook regelmatig, maar ook vaak niet, is mijn observatie.

  2. Guido, even een citaat van jezelf en denk daar maar eens goed over na,

   Je krijgt wat je wenst, universele wet van de aantrekkingskracht, Moeder Theresa hoef je niet te vragen voor een anti oorlogsdemonstratie maar wél voor een vrededemonstratie….

   Je eigen woorden onlangs hier Guido…

  3. Heeft Simba dan niet een beetje gelijk? Jij speelt soms best graag het narretje 🙂

  4. Ik maak me zorgen over jouw psychologische gezondheid, simba_nl. Even een paar puntjes, en voor de rest laat het het gewoon jouw woorden zijn.

   1. Ik vecht niet met Carl Calleman. Ik heb goed contact met hem. Ik hem hem eerder gewezen op zijn in mijn ogen onjuiste timing van de 9e scheppingsgolf. In zijn eerdere werk zie je dat volgens deze laatste golf op 10 februari 2011 begint. Later heeft hij dit aangepast naar 9 maart, zoals ik hem had aangegeven. Ik vind het jammer dat hij dat niet heeft vermeld. Ik heb hem nu laten weten dat een einddatum die een volledige Tzol’kin-cyclus later is veel beter past, zoals bij voor 9/11. Hij kon daar niet in meegaan. Dat is zijn goed recht. We zullen wel zien.

   2. Ik heb redelijk wat radio-interviews met Richard Hoagland beluisterd, maar voel mijn gevoel knoopt hij alles wat los zit aan elkaar. Ik kan met veel van zijn denkstappen niet meegaan. Hij deelt te pas en te onpas getallen door elkaar om dat met een soort quasiekansrekening aan te tonen dat het geen natuurlijke fenomeen is.

   Ik wil jou ook vragen om gewoon met feiten te komen. Het heeft voor mij geen zin om op beweringen te reageren.

  5. Guido wederom in gesprek met zichzelf:
   “je oordeel over anderen en inhoudelijk werk, doet je imago in mijn ogen geen recht.”

  6. @Johan, jij mag best zorgen maken over mijn geestelijke gezondheid hoor… bel het Pieter baan centrum maar vast dat ze witte busje warmdraaien.

   Ga jij nu fijn verder met je eigen onderbuik infostroom…
   Ga niet verder hierover in discussie met je… voor mij ben jij een fraud…

  7. @ Johan #5.6

   Je schrijft: “Ik maak me zorgen over jouw psychologische gezondheid, simba_nl. Even een paar puntjes, en voor de rest laat het het gewoon jouw woorden zijn.”

   Johan een arts die conclusie gaat trekken ZONDER de client te heben onderzocht en dan deze op een openbaar forum gaat verspreiden houdt zich bezig met kwakzalverij !

   Je weet heel erg goed (althans dat dien je te weten) dat een arts GEEN conclusie mag trekken als deze zijn patient NIET zelf heeft onderzocht.

  8. Kan het toch nog niet laten om op Johan te reageren omdat hij zo met nummerologie bezig is. Dat doet RCH vanuit HD Physics wetenschappelijk oogpunt ook.

   De onsamenhangende getallen waar Johan op doelt is het feit dat RCH de ontdekker is van dat wonderlijke getal/gegeven 19,5 (in lichtsterkte, hoekberekeningen bij ruimteobjecten, piramides etc.) en dat is heeel intrigerend en komt steeds maar terug.

   Hij heeft zich duidelijk in de achtergronden en werk van RCH verdiept, da’s wel duidelijk ja… maar ja techniek/wetenschap en spiritualiteit hé… Dat kan volgens velen nog steeds niet samen. dat RCH als exacte wetenschapper toevallig ook nog een dame als levenspartner heeft die in de goe gemeente van spirituelen heel erg bekend is en hij als één van de weinigen op dat grensvlak weet te werken is redelijk uniek…

 5. Mijn waarheid

  Het onbewuste van de mens is scheppend, films worden ingezet om informatie in het onbewuste te planten. (Zo heeft Coca-Coke geëxperimenteerd met flitsen (1/24 sec) gedurende een film met plaatjes van Coca-Coke, het gevolg is een hogere Coka omzet in de pauzes)
  (Films worden ook wel gebruikt om het recht in je gezicht het verborgene te laten zien.)

  Heel de Maya-eindtijd industrie is niets meer dan de overgang naar een nieuwe tijd. Het ENIGSTE wat deze overgang ingang zet is de ZON ! De rest is allemaal afleiding, angst om de mens in het ego gevangen te doen houden, zodat zij de overgang MISSEN !

  EN daarom tracht ik keer op keer Guido zo ver te krijgen dat hij de aandacht op angst artikelen los-laat en zich richt om te komen tot liefde. (Alles IS liefde. Ja en dus ook de angst-artikelen :-))

  De zonne-uitbarstingen hebben een enorme invloed op de psyche van de mens, de mens levend vanuit “ik ben, want ik denk” zullen door de zonne-uitbarstingen mogelijk angsten gaan ervaren.
  De mens die leeft vanuit zijn hart zal mogelijk door-groeien naar een hogere evolutie.

  In deze tijd is duidelijk aan strijd te zien tussen verhevigde angst (zie je wel dat ze ons bedonderen: openbaringen om je in angst te houden) en tussen vertrouwen.

  Volgens mij is het de tijd om het onderbewuste te onderzoeken en de beschadigingen en littekens te integreren, zodat alle littekens en beschadigingen getransformeerd worden en we steeds meer ego-lozer worden.

  Om zo te komen tot de Christus energie welke in het hart aanwezig is en de komende evolutionaire groei wel te kunnen verteren en in een hoger bewustzijn te leven.

  Het ego zal protesteren en er ALLS aan gelegen laten om u, man/vrouw gevangen te houden in angst: zie je wel 9/11 ze hebben ons bedonderd, het lezen van kranten ellende te ervaren en te lezen.

  Dit is uw werk:
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/over-het-integreren-van-onze-schaduwkant/
  http://www.wanttoknow.nl/overige/antwoorden-van-merlijn/
  http://www.pamela-kribbe.nl/

  Charles: De Vissersjongen.

  1. Waar u leest:
   “Het ego zal protesteren en er ALLS aan gelegen laten om u, man/vrouw gevangen te houden in angst: zie je wel 9/11 ze hebben ons bedonderd, het lezen van kranten ellende te ervaren en te lezen.”

   Dient u te lezen:
   “Het ego zal protesteren en er ALLES aan gelegen laten om u, man/vrouw gevangen te houden in angst: zie je wel 9/11 ze hebben ons bedonderd, het lezen van kranten ellende te ervaren en te lezen.”

  2. http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=639378&r=1&tbl_archief=&

   “In zijn paper de combinatie van de bekende fysieke en psychologische effecten op de mens worden veroorzaakt door geomagnetische stormen.

   Protesten wereldwijd

   Van massale protesten in de hele Arabische wereld, naar Israël waar honderdduizenden in de straat protesteren tegen hun regering, naar China, waar massale protesten lijken los te barsten op een wekelijkse basis, naar Europa, waar massale protesten in Griekenland, Spanje en Italië hebben hun de overheid bijna op de knien gekregen, naar Engeland, waar veel van hun steden in brand werden gestoken vorige week door rellen mobs, naar Zuid-Amerika waar honderdduizenden massale protesten plaatsvinden in Chili, naar India te raken met hun ergste protesten in decennia, en te veel andere landen om op noemen in slechts een artikel, onze wereld van vandaag, inderdaad, lijkt alsof het is op de vooravond van de buurt van instorten.

   Brumberg in het maken van zijn “sterke case” de schuld te geven voor geomagnetische stormen voor deze ongekende wereldwijde omwenteling staat zijn analyse van onze Zonnen activiteit dit jaar bewijst het zou heel goed de onderliggende oorzaak en merkt op dat sinds 7 maart van dit jaar alleen al onze Aarde is geraakt met: 35 M-klasse zonnevlammen, 2 X-klasse Flares, 2 C-klasse LDE [langdurige Event] Flares van telkens 9uur, en een C-klasse LDE Flare duurzame 10uur, elk van hen samenvalt met de grote protesten, rellen en / of de aandelenmarkt instort.
   totale chaos
   Belangrijk om te vermelden is dat deze geomagnetische stormen zijn zo ernstig in de Verenigde Staten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) waarschuwde afgelopen week dat onze aarde zou kunnen worden getroffen door ten minste vier gigantische zonnestormen in de komende paar jaar, die ertoe kunnen leiden voor wereldwijde verstoringen in GPS-systemen, power grids, satellietcommunicatie, en luchtvaartmaatschappij communicatie, terwijl NASA heeft gewaarschuwd dat een piek in magnetische energie van de zon cyclus en het aantal zonnevlekken en fakkels rond 2013 zou kunnen extreem hoge stralingsniveaus en jaren-lange stroomuitval veroorzaken zou kunnen voortvloeien uit hen, samen met de nucleaire crisis ‘.

 6. @Guido, je hebt de felle discussies over mijn standpunt TEGEN het verspreiden van Doom & Gloom heel goed tot je genomen en weet dat het , niet alleen voor mij, inmiddels een gevoelig punt is. Vervolgens bouw je een 2e draadje over exact hetzelfde en kan het circus van voor af aan. Tuurlijk… je wilt traffic op je site, snap ik best…

  1. Wellicht voelen anderen jouw waarheid niet als hun waarheid? Je bent nogal zelfverzekerd dat jouw visie de juiste is. Misschien ieder voor zich laten kiezen..? Voor mij druipt van je commentaar je zelfverzekerdheid af.
   De reden dat hier op WantToKnow nog maar 2 artikelen staan over Elenin en Nibiru, is precies de onzekerheid.
   Dr. Johan Oldenkamp ruimte geven ZIJN visie neer te zetten en er een transparant verhaal van te maken, valt voor mij niet in jouw categorie zwart/wit. Het spijt me.
   Lekker steken onder water geven hoort dan kennelijk ook in je arsenaal van ‘discussiëren’..
   Let it be man!

  2. @guido #7.1

   Guido wederom bezig met een innerlijke beschouwing van zijn eigen gedrag:
   “Wellicht voelen anderen jouw waarheid niet als hun waarheid? Je bent nogal zelfverzekerd dat jouw visie de juiste is. Misschien ieder voor zich laten kiezen..? Voor mij druipt van je commentaar je zelfverzekerdheid af.”

  3. A Human Angel is a person who makes a commitment to be placed by spirit at exactly the right juncture of time and space to make a positive contribution in the life of another human.

   Nice to meet you Brother!

 7. Wie alleen maar goed nieuws wil en een goed einde voor iedereen behalve de slechten.
  Koop een lekker dik sprookjesboek en kruip bij de verwarming.
  Die verhalen zijn stuk voor stuk op de realiteit gebaseerd met de twist dat altijd de goeden winnen en de held een lieverd is.
  Als dat is wat je wilt zien, mij best.
  Ik hou ook niet van de ellende op deze wereld.
  Maar ik weet toch liever waar ik uit de buurt moet blijven, waar ik me tegen kan verzetten, wie toch niet zo sterk is als ik, wie kan ik wel vertrouwen en wie kan ik helpen en wie kan mij helpen.
  De sprookjesboeken heb ik al uit.

  1. Selene,

   er zijn geen goede of slechte mensen.
   Er bestaat GEEN ellende op deze wereld.

   Het zijn slechts jouw Ego constateringen.

   Alles is, zodat je kunt komen tot Liefde.
   Zodat je kunt komen tot wie je bent: Mens, scheppend wezen: de componist van zijn/haar leven.

 8. @Guido, ik ben al eens eerder gebanned ergens na het trekken van heeeel veel traffic over mijn kennis als voormalig 767 piloot over 911 en vervolgens volledig werd ondergesneeuwd door wannabees die mij wel wisten te vertellen hoe een vliegtuig vliegt met de aanverwante bekende Youtjoepies.. Ik zie dat nu ook hier weer gebeuren…

  Ik zal de wijste zijn en schuddebuikend van het lachen de rest van de fear factor volgen alhier en mij verder onthouden van enig commmentaar.

  Per slot van rekening ben ik hier de afgelopen 3 weken voor alles wat mooi en lelijk is uitgemaakt zonder ingrijpen van een moderator. maar als ik wat zeg…Ojeee.
  Nou, al diegene die mijn kruistocht tegen versreiden van Doom & Gloom toch al zat waren en mijn comments te direct, betweterig, arrogant vonden…

  Je krijgt wat jezelf wenst en daar wil ik het verder maar bij laten.
  Voor jullie allemaal heel veel liefde, licht en hartegroetjes tot eind 2012

  Het ga jullie goed.

  1. Jammer Simba, ik hou wel van een beetje tegengeluid. Houd je scherp zeg maar. Ik lees je reacties met plezier, net als ieder ander.

  2. @simba_nl: simba, bij mijn weten heb ik je commentaren altijd met goesting gelezen. Jammer dat je deze vervelende ervaringen hebt moeten ondergaan. Jammer ook dat er geen respect is voor iemands professionele kennis en er daarom geen lering uit wordt getrokken. Wat is het toch dat we niet open naar iemands ervaringen, kennis en visie kunnen luisteren? Beste simba, het ga jou ook goed en stiekem hoop ik toch wel eens wat van je te horen; in ieder geval goed dat je toch nog blijft komen op deze site. Hartengroet, Willie

 9. Beste allemaal,

  Het is voor mij ondoenlijk te blijven reageren. Ik heb daar de tijd niet voor (over), en ik heb het ook niet zo met discussies. Daardoor raken we juist verder van elkaar verwijderd. Ik denk dat we meer hebben aan een dialoog, maar dat werkt alleen als we allemaal snappen hoe dat in z’n werk gaat. Heb je toch belangrijke zaken te melden rondom ‘Elenin’, dan kun je me via mijn site altijd bereiken.

  Laat je niet gek maken, of in ieder geval niet nog gekker.

  Groet, Johan

  1. Uhm Johan kiest het hazen-pad of wenst slechts mensen naar zijn site te lokken.
   Discussie Johan brengt mensen juist nader tot elkaar en levert een hoger waarheiudsgehalte op.

  2. Discussie & Debatteren zijn incorrecte modellen om met elkaar aan informatie-deling te doen.
   Met name op fora is het reactieve gedrag (meningen/discussieren/debatteren) extreem zichtbaar.
   Het is een i n c o r r e c t & fragmenterend model !

   Neem deze – abstracte – informatie tot je, want het zal je helpen om een veel helderder onderscheidend vermogen te ontwikkelen t.a.v. informatie 🙂

   Aansluitend bij Johan:

   Aandacht & laat je niet gek maken door alle chaotische rotzooi die overal om ons heen wordt verspreid & spreek mensen er op aan als ze gemanipuleerde rotzooi in de ether donderen;
   zoals meningen of de suggestie dat discussieren een goed model zou zijn: o n z i n

  3. waarom niet een discussie met een professioneel ala Kuipers of Ockels, dan is het gezeik op WTK op een ander level juist mensen als Kuipers of Ockels.
   bezitten de kennis; wij hier op deze site zijn het spijt mij maar AMATEURS!
   ok onderzoek het gene wat nog geen sterveling heeft aangeraakt heeft, je eigen ego alvorens de andere de huid vol te schelden.

   voor de rest wacht men spannende tijden, dit is voelbaar in de samenleving
   de vibraties trillen op de golven van deze tijd naar de transitie van de nieuwe wereldgebeuren.

   ik heb al zoveel keer de laatste weken de naam SUSAN JOY RENNISON laten circuleren, de meeste zeggen heb ik gezien jaja, nee neem de tijd voor die lezing die zij geeft op de TU IN DELFT duur van de video 2uur45.
   ondanks dat zij een vrouw is kunnen de meeste wetenschappers er nog van LEREN.

  4. Stenen stapelen levert meer op dan stenen gooien. Bij stenen gooien gaat het alleen om wat IK vind, terwijl we bij stenen stapelen (dialoog) kijken waar we aansluiting vinden en hoe we tot elkaar kunnen komen op basis van wat we samen inbrengen. Hierdoor creëren we nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en raakt er niemand “gewond” 🙂

   Love & understanding,
   JXL

  5. Hoi Guido, een schat aan informatie heb je hier op je site! 🙂 Ik ben het helemaal eens met wat Johan schrijft over discussies.

 10. Oke, dus het wordt (weer) tegen elkaar. Waanzinnig! Spreken over spiritualiteit, meerdere dimensies, 3D, 4D en zelfs 5D ( zie topic, elenin is niburu). Nu hier op deze topic, nog geen paar u oud en het gaat (al)weer mis. Niets van al het genoemde is hier aanwezig, he-le-maal niets! Niet kijken naar de moeite die mensen nemen, niet proberen een volwassen gesprek aan te gaan, maar wel reageren als een klein kind die geen snoepje krijgt. Ronduit walgelijk en zo aards, on-spiritueel en zelfs kinderachtig.

  Voor mij houdt het vanaf nu af aan op met reageren, ga alleen nog lezen. Johan, nogmaals bedankt voor je werk en je speurtocht! Mocht ik iets vinden mail ik het door naar je eigen site, zie maar wat je er mee kan. Beter teveel informatie als geen.

  Guido, bedankt voor je eeuwige optimisme, de ruimte die je biedt (letterlijk en figuurlijk!) jammer dat er mensen bestaan die er (nog) niet mee om kunnen gaan.

  Mvg
  Mb

  1. Welcome Mb! Voor mij hoeft niet iedereen het met elkaar eens te zijn. Dat daaruit dan allerlei verschillende karakteristieken van discussies, zo zal ik het maar noemen, voortkomen, is juist. En die kunnen voor de een wat minder prettig overkomen dan voor de ander. Geen punt voor mij hoor.
   De grijze sluier van 3D is nog volop aanwezig, zo kun je het ook zeggen. Again: instead of cursing the dark, let’s light a candle..

  2. @MB #14
   Besef je wel dat je je eigen gedrag (spiegel) aan het beoordelen bent ? Alles is toegestaan, want alles bestaat om te komen tot Liefde.

 11. Een ode aan de bijdrage van Simba_nl en wat hij sommigen van jullie trachtte duidelijk te maken dus zal ik ook maar eens een eenmalige bijdrage doen tegen de angstzaai campagne over Elenin en Niburu,

  http://www.youtube.com/watch?v=rH54G7CvG6Q&feature=player_embedded

  Ik heb als nieuwkomer op wanttoknow.nl zijn felle discussie tegen doom en gloom de afgelopen twee weken gevolgd zonder zelf enig commentaar te leveren en het is mij opgevallen dat hij bewust en op geniepige wijze uit zijn tent is gelokt en kennelijk ter faveure van de kijkcijfers. Ik zie nu al de eerste medewerker daaraan opstaan om een veer in zijn k@nt te mogen ontvangen van de eigenaar van deze site en er zullen er denk ik nog wel meerderen volgen, waarvan akte.
  Jammer, maar ik ben hem dankbaar voor het prijsgeven van zijn bronnen en persoonlijke kennis en raad een ieder aan om zijn visie ter harte te nemen in deze eindstrijd om er alstublieft positief tegen aan te gaan op een koers zoals in bovengenoemd filmpje voortreffelijk is weergegeven.

  Simba_nl, bedankt voor je confronterende doch broodnodige inbreng en hoop je op een andere site nog eens terug te mogen vinden. Ik deel 100% je mening dat zachte heelmeesters, helaas nog steeds stinkende wonden veroorzaken.

  Geluk en liefde !!!

 12. Al die reakties over en weer, komt het artikel meestal niet ten goede. En waar gaat het eigenlijk om, om de inhoud van het betreffende artikel.
  Zelf hou ik meer van filosoferen dan van discusseren, bij een discussie is toch vaak het willen overtuigen van eigen gelijk aanwezig. En dan wordt het ook meestal persoonlijk zodat het eigenlijke, dat waar het om gaat, uit het oog verloren. Ik ben het met Mb eens i.p.v. met elkaar is het tegen elkaar, dan kom je in een negatieve spiraal terecht, dat kan toch niet de bedoeling zijn van een site als deze. Volgens mij draagt een opwaartse spiraal bij aan onze evolutie. Wat willen we hier; opbouwen of vernietigen?

  Hartegroet Alice

  1. Ja wat neerwaarts en opwaarts betreft wel. maar jij bedoeld waarschijnlijk opbouwen of vernietigen, dit ligt idd moeilijker, omdat je soms eerst moet vernietigen om iets anders op te bouwen. Maar ik ben de mening toegedaan dat je beter jezelf kan ophemelen dan de ander afkraken, want als je je daardoor beter voelt klopt er mijns inziens iets niet. En elke mening mag er van mij zijn, laat dat duidelijk zijn maar het mag niet ten koste van, denkwijzen zijn toch immers verbonden aan je eigen persoonlijke kijk, die gevormd is door alles waar je mee in aanraking bent gekomen. Nu denk ik waar bemoei ik mij mee, laat toch lekker zeuren; wie dat wil en nodig schijnt te hebben, maar het gaat toch om het ARTIKEL?

  2. Ach als Iemand om wat voor reden dan ook zich tot op het bot getergd voelt, laat het er maar uitkomen, Simba hoeft van Niemand hier weg en zeker van mij niet hoor.
   Een piloot is altijd gewend geweest om een enorme verantwoordelijkheid te moeten dragen, een heel dorp achterin, een Pierewaaier zoals ik is gewend om alle kanten op te mogen waaien, zonder al te ernstige directe gevolgen, ik denk dat het Spinnenweb Internet het tegenovergestelde isz van serieuze Gauges, das toch Engels voor serieuze ronde Meet Instrumenten waar je behoorlijk op moet kunnen vertrouwen?!

   In die zin mag een een Gezagvoerder inderdaad om het hoogste gezag vragen als het Vliegtuig dreigt neer te gaan of van de gewenste koers afdwaalt met alle mogelijke fatale gevolgen van dien.
   Dan is het inderdaad niet van het hoogste belang om kussie kussie beleefd en tactisch te zijn met je navigatie assistentes.
   Ik snap het wel.
   Simba wakker worden er is hier Niemand die Jou weg wil hebben, zelfs juist kunstzinnige Dawn ook niet, weet ik bijna zeker.
   Het lijkt mij wel vreselijk om als getrainde wetenschapper en schaker en piloot alle Emo gekte te moeten aanzien hierooh.
   Veel Flufff en niet altijd veel Wol, maar ik heb het zelf Persoonlijk nodig om een goudklompje te kunnen vinden, bijvoorbeeld het InfoBitje dat er wellicht onderaardse Deep Underground Military BAses zijn vernietigd, dat vind ik nou geweldig om tegen te komen zo’n InfoBitje, voor een meer hard liner WEtenschapper is dat misschien maar een detail,

   ik kan daar wel 3 dagen op teren op zo’n Micro Openbaring die mogelijk waar is niet of Half Waar of… Tsjah als Piloot heb je niet dagen de tijd om te besluiten of je Hoogtemeter wel de juiste Hoogte aangeeft, dan moet je snel gaan Beslissen en Handelen, Totaal Andere WEreld.
   Anja is volgens mij zo’n heerlijk Rotterdams volkswijffie met het Hart op de goede plek; of slaat mijn Fantasia Walt Disney Fantasie nou weer op Hol?
   Ik geloof juist wel in ‘amateur’ Journalistiek, omdat er in de ‘Crowd Cloud’ altijd verborgen talenten en dusz Antennes zijn te vinden; Holland’s Got Talent maar dan Wetenschappelijk Journalistiek en vooral ook Dichterlijk, de combinatie van kunst en wetenschap; daar in zit volgens mij de sleutel van Salomo tot het Universele Veld

   Je moet boren en laten graven anders vind je geen gas, zo is het ook met veel Kennis en mogelijke toekomstige Vrienden, vanuit knetterende Ruzies kunnen uiteindelijk je beste vrienden tevoorschijn komen..

  3. Dank voor je hartelijk delen Hyper!
   @Alice: er is inhoud en er is vorm, er is de toon en de muziek.. Dat bedoel ik. Verticaal en horizontaal idd.

 13. Leren manifesteren mensen…. Geloven dat we dat ook kunnen, no more fear… Als we geen ellende willen, denk aan liefde, vrede en licht, stuur die komeet een andere kant op….. The law of attraction is ook hier geldig namelijk 🙂

  1. @Liva #17 Complete Bullshit !

   Er is helemaal niets om een andere kant uit te sturen !
   “The Law of atraction” bestaat helemaal niet op dit aards-ego niveau (behalve voor degene die op het hart niveau aanwezig Zijn) De Law of attraction is misleiding en dienaar van het ego: meer, meer en nog meer !

   “The law of atraction” trilt op tekort, wantrouwen, afgeslotenheid en beperking.
   Want als je vertrouwen in het leven hebt, hoef je niets te manifesteren alles stroomt naar je toe.
   The law of atraction is Het Billboard voor angst !
   Het is het Billboard voor graaien voor voldoening van het ego.

   Weleens iemand mee-gemaakt die vroeg gemanifesteerd te zien (bij “The law of atraction”): Leven vanuit LIEFDE ?
   Het gaat allemaal om het verzamelen van goederen die je na je dood achterlaat. Je mocht ze even lenen.

   == Mensen zijn op aarde om hun onbewust scheppend gedrag te leren inzien ==

   En de Powers to Be weten dat ! Een berichtje op een forum over een KOMEETJE die de aarde wel/niet komt vernietigen en alle BANGE egotjes kruipen ze bij elkaar. Jammerend en klagend over zoveel onrecht.
   Even het volk zelf laten betalen (sic !) voor hun eigen onbewuste indoctrinatie via bioscoop over het Einde van de Wereld en de onbewuste mens reageert als op de “Bel van Pavlov”.

   De man/vrouw NIET beseffend dat zij uitsluitend reageren op wat hun eerder ingegoten werd: Einde van de wereld, Overstromingen. Want als het op de TV (bioscoop) gezien is dan is het war hoor ! == Klootjes-volk ==

   Er is geen Vrijheid op aarde, dan de vrijheid te kiezen tussen angst en Liefde.

   Klootjes volk ! Laat zich aanleunen dat een NOS-journaal een minister of een advocaat de waarheid zal vertellen. Lachend en rollend over de vloer hier. En dan KLAGEN ze nog als ze er achter komen dat alles anders blijkt te zijn ! Maar U was het die UW eigen MACHT uit HANDEN gaf aan het JOURNAAL mevrouw/mijnheer ! Of hielden ze een pistool tegen uw kop om te kijken ?

   EN WAAROM, omdat de man/vrouw weigert in te zien dat hun ego er alles aan gelegen is om BUITEN zichzelf te blijven zoeken.
   Want binnen in bevind zich de waarheid in je hart. Het hart is een zelfde soort systeem als de hersenen. Met dit verschil dat de hersenen een lineair systeem is (1 optie tegelijk kunnen onderzoeken) en het hart een parallel proces en dat alle harten-mans/vrouws d.m.v. een veld met elkaar verbonden zijn.
   Zodat het hart alle kennis kent en van daaruit een besluit neemt.

   Je weet het met je hart en je hoofd kan er niet bij.

   De grap is dat mannen/vrouwen vaak het allereerste wat ze horen voor waarheid aannemen. Fucking klootjes volk !
   Je blijft dan hangen op het kind-niveau (het orale niveau: roken, flesjes sportdrank met een tuitje, drinken door een rietje, duimzuigen)

   Er bestaat uitsluitend waarheid van binnen uit en de rest is na-praten ! PAPAGAAIEN !
   Hoe meer linkjes er in een verhaal staan, des te meer aftrek vind het ! Waarheid van andere boven de eigen waarheid nemen (…)

   Er komt een wending aan. De zon gaat steeds meer en meer energie over de aarde storten.
   Dit zal leiden tot twee verschillende reacties:

   1) Mannen/vrouwen die leven vanuit het Ego zullen angstiger en angstiger worden.
   2) Mannen en vrouwen en Mensen levend vanuit het Christus bewustzijn (als je hekel aan dat kerkse-woord hebt lees je Liefde i.p.v. Christus) zullen de stap kunnen gaan maken van instrument naar dirigent tot zelfs de componist van hun leven !

   Als ik aan macht hing zou ik een website beginnen met heel veel angst verhalen en heel veel openbarings verhalen om zo mensen in angst te houden.
   Als ik aan macht hing en in een regering zou zitten zou ik gebaat zijn bij veel agressie, veel domheid via de TV, slechte scholing, angstige Nieuws journalen enz, enz.

   Ik zou mogelijk zelfs de zonnestralen dempen om de straling te beperken en de mannen vrouwen te adviseren zich vol te smeren met zonne blokkers.

   Nou klootjes volk, ga nu maar gauw weer je winter vakantie boeken, je lijstje voor kerstmis en Sinterklaas opstellen en door met het verspreiden van angst en het verzamelen van spullen.

   Johan Oldenkamp je bent een valse profeet en zijnde liefde dank ik je voor de mogelijkheid om dit te ventileren. Guido, ik zou dit schofferend misbruik van Wanttoknow niet accepteren en een directe levens-lange ban uit delen.

   Dan kan ik weer rustig gaan doen wat ik leuk vind: De Vissersjongen zijn en ben ik van dit gezeik verlost !

   Dankjewel Liva dat jij mijn trigger was.

  2. Waar staat:
   “Guido, ik zou dit schofferend misbruik van Wanttoknow niet accepteren en een directe levens-lange ban uit delen”

   dient u te lezen:
   “Guido, ik zou mijn schofferend misbruik van Wanttoknow niet accepteren en een directe levens-lange ban uit delen”

  3. Waarom zo moeilijk spastisch om negagatieve aandacht vragen om een ban . Gewoon ; log uit klicken , password deleten en klaar is Klara . Misschien buiten nog even een stok zoeken om jezelf mee te kunnen slaan , voor the finishing touch , and Bye Bye 😉

  4. Charles, als ik al je reacties teruglees, dan zeg je bijna niets in je reacties. Je hangt -wat mij betreft- stevig de gemaskeerde trol uit. Het spijt me dat ik dat hier zo even plaats, maar het gevoel bij je, me ook nog eens privé-mailend, vind ik niet verbindend.. Andersom eigenlijk..!
   Ik zou je willen vragen niet de belerende meester uit te blijven hangen en gewoon je eigen gevoel te delen. Dat heet dan in moderator-taal: topic-gerelateerd. Hele lappen tekst met ‘kijk mij eens de meester wezen’-essentie, schiet voor mij hier op deze site écht niet op. Sorry.

  5. @Guido #17.4 Dank Guido dat ik je spiegel mocht zijn ! Niets zeggen Guido of JIJ NIETS BEGRIJPEN ?

   Lappen tekst om mijn punt te maken ? In ieder geval heb ik geen website opgericht om mijn punt te maken en benoem ik NIET mijzelf tot Aards-Engel en nodig ik andere NIET uit om ook in jouw Aards-Engel Ego val te trappen ! Zoals jij bij mij hebt gedaan. Guido de zelf benoemde Engel op aarde ! Logo van Guido : http://www.humanangel.com/HASign.htm ( http://www.wanttoknow.nl/overige/elenin-het-verhaal-gaat-verder/comment-page-1/#comment-64797 )

   Als je het onprettig vind dat mensen jouw mailen waarom plaats je dan je e-mailadres op het internet ? Om dan te kunnen janken als mensen je mailen ?Al met al een beetje trieste reactie Guido ! En inderdaad Cozmic: Bey, bey zwaai zwaai !

  6. 🙄 nou , ik heb tenminste nog de eer gehad om nog even vriendelijk gedag te zeggen !

  7. Zo al lezende merk ik duidelijk op dat dhr. Charles niets maar dan ook niets van het Christus bewustzijn heeft opgesnoven, laat staan dat hij erin verkeert. Arme stakker.

 14. Ik sla echt stijl achterover van de reacties hier. Wat een ge-poepgooi en kontengekus. Er staan onwaarheden in dit stuk en daar KAN je niet om heen.
  Kom uit de schaduw en loop in de zon!

  1. Inhoudelijk delen over wat dan jouw visie is, ipv ‘er staan onwaarheden in dit stuk’ te roepen. Schiet toch anders niet op? Wat is JOUW visie dan, dat je vindt dat het ‘onwaarheden’ zijn. Better light a candle than curse the dark!

 15. @HyperAlert, of ik uit rotjeknor komp, tuurlijk joh.
  kennissen en vrienden die ook op vele fora en sites reageren zeggen en masse, dat ook de verdraagzaamheid onderling ver te zoeken is, in vrijheid kun je discussies voeren en beargumenteren.
  daar is deze sites juist bedoeld ok waar gaat de isseu over????
  over kabouter spillebeen of jodokus de clown; dacht ’t niet

  feit is er komt een STEENTJE onze kant uit waarschijnlijk in onze melkwegstelsel.
  KOM DIE NOU WEL OF KOM DIE NOU NIET. thats the question ene mongool ene Leonid Elenin
  en andere insiders zijn stellig van dat dit STEENTJE.
  ene Richard C. Hoagland gebied erbij te zeggen dat deze STEENTJE weleens een bemande ruimteschip kan zijn welke een pyramide vorm heeft zijn omvang is ENORM te noemen.
  daarom doet juiste verschillende meningen de ronde hetzij zo.
  @simba’s mening vond en vind ik wel acceptabel te noemen.

  groetjes uit ROTTERDAM @HyperAlert

 16. Dank voor je onderzoek. We zullen zien!

  “Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra.” Dat is op mijne verjaardag. Hiera!!

  Maar op 11 september het dichtstbij de zon? Het zou een perfecte afleiding zijn voor de viering van de hernieuwde bewustwordingsbeweging.

  “de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt”
  Johan, maar toeval bestond toch niet? Ik vind dit eerder verdacht, de directe link met Hollywood.

  Ondertussen wordt de ZON Helios, alwaar ik woon en in grote delen van NL en EU, vaak dagelijks DOELGERICHT versluierd door gas van straaljagers. Is dat belangrijk? Ik denk dat het veel belangrijker is dan Elenin of niet. Onze zon is geen geisoleerd object. Via onze zon komt ook informatie van andere grotere zonnen (en uiteindelijk het beginpunt, de oorspronkelijke schepper) uit onze melkweg door via de informatiesnelweg. Zie bvb “Thunderbolts of the Gods”:
  http://video.google.com/videoplay?docid=4773590301316220374#
  Het her-activeren van ons DNA door deze straling via de zon te absorberen wordt hierdoor tegengegaan.

  Ik denk niet dat Annunaki de mens gemaakt hebben uit aap en zichzelf, hoewel dat op kleitabletten staat. Heersers laten zich altijd als good-guys portretteren! Ik denk dat ze de mens, die volgens mij een genetisch experiment van meerdere sterrenintelligenties was, overgenomen hebben. Dit is ook logischer want hoe ontwikkeld zijn die Annunaki als ze fysiek goud moeten gaan delven uit de aarde om op technologische wijze problemen op te lossen? Er zijn eerdere hoogstaande beschavingen geweest op Aarde zoals Atlantis. Dat rijmt niet met het Annunaki-verhaal.

  1. Naar mijn idee, en de energie rondom die datum vertelt me een verhaal, is 9/11 niet ‘zomaar’ gekozen, door de ‘krachten achter de schermen’. Veel van wat je meldt in je reactie vind ik in die ‘energiebel’ passen. De 11e September is niet ‘zomaar’ gekozen.. Net als de 7 – 7 – 2007 aanslagen in London niet ‘zomaar’ op die datum werden gepland door de ‘valse-vlag-regisseurs’..

   En dan even over de Anunnaki. Wat we volgens mij dienen in de gaten te houden, dat er de fysieke mens is en de spirituele bezieling..! Spreken we over bezieling in de Anunnaki-lichamen, dan petje af voor die zielen.. Trying to restore from within.. Know what I mean..? Van binnenuit helen; dat is ook de boodschap van Kryon, Steve Rother etc.

  2. Over de Annunaki-lichamen. Ik denk dat het gaat om de her-activatoe van het oorspronkelijke DNA (niet afkomstig van de Annunaki maar vanuit andere sterren-intelligenties) dat door de Annunaki onklaar is gemaakt, maar nog steeds inactief aanwezig is. Inderdaad restoring from within.

   Inderdaad is 11 september zeker expres op die dag gepland.

  1. Komt heel wat spanning uit Janee, heel mooi. Van binnen blijven lachen, aan de oppervlakte zien we wel wat er gebeurd. Doen door niet doen en alles kunnen accepteren, tis prachtig.

  2. Ja Martijn het zijn weer zinnen en sferen waar je blij van wordt. Mag best in ons onderzoek als mens de vreugde en blijdschap ervaren . Sterker nog het is ons ware natuur vreugde.

  3. Vanuit het niets alles liefhebben. Zo heerlijk als je naakt op het strand bent en de onmetelijke vlakte om je heen één wordt met jou. Kan ook gewoon achter je computertje maar toch, het geeft wat meer het effect aan. Eén met alles vanuit dat wat is.

  1. ook in goeree en overflakkee en noord italié en die aardbeving in ons landje
   ja toevallig toch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Inderdaad Mirakel, maar misschien heeft hij wel een punt te pakken. Ik bedoel er zullen zich daar ook ruimtes bevinden diep onder de grond. Wie weet is daar iets afgegaan. Niemand zou in de buurt komen van een kerncentrale toch? Dus misschien een ideale plek om die om te toveren tot schuilkelder? Zomaar een vreemd idee. Die link van Denver airport dat daar ook iets afgegaan zou zijn heb ik helaas niet gevonden. Weet jij daar iets van?

  3. Nu je het zegt……Ik heb oooooit misschien wel 4 jaar geleden een keer in een spiegelbeeldje een artikel gelezen van een ene nico appelman…appelboom….weet de naam niet meer….Hij gaf aan dat in die kerncentrale iets buitenaards zou worden bewaard.

 17. Hi Johan, wij hadden al besloten een tv-interview met jou op te nemen. Ik vind de vele kanten aan ‘Elenin/Niburu/de wereld in beroering’ een dermate belangrijk en interessant stuk, dat ik voorstel om hier op korte termijn over te praten met je. Misschien kunnen we de ontwikkelingen volgen samen (ook met anderen samen eventueel), informatie van derden die relevant kan zijn kunnen we dan ook filmen (Guido?) en uitzenden via ons HSM TV programma.

  Meer info over de mogelijkheden en ons HealingSoundMovement TV-kanaal (uitzendingen starten eind september/begin oktober, zie uitzendingen en sprekers in de link!):

  http://www.healingsoundmovement.com/news (eerste item)

 18. Omdat ik mijn nieuwsgierigheid maar moeilijk de baas kon ben ik dieper in de 28october website gedoken. Heb de kluis erin geopend met dit als resultaat dat ik hier toch wil delen; http://oct282011.com/thesafe/9999.html
  Ergens komt het mij heeeel bekend voor.
  ps. mochten jullie meerdere codes vinden dan hoor ik het graag.
  Heb ook deze gevonden door te experimenteren;
  1134
  3333
  1010
  1111

  1. He Dawn, heb je deze code’s uit datum’s gehaald?

   Laatst hadden we nog 11211 uit een datum gehaald, of bedoel je dat niet?

  2. Sorry mirakel, verkeerde link. Dit is em;
   http://oct282011.com/thesafe/
   De codes die ik ingaf kwamen zo in me op.
   Begon met code 1111 en 3333 kwam in met op omdat jij daar altiijd over begint.
   Als laatste bedacht ik net 0000, die is vreemd.
   Begrijp nog steeds niet helemaal waar ze naartoe willen hiermee.

  3. 9999
   4444
   1010
   The Global Consciousness Project
   Meaningful Correlations in Random Data
   1234 (it’s there)

  4. Begrijp ik ook niet, monday monday? Als je met het pijltje de hand raakt komt er tekst. Heb verder die 1234 die je had gegeven gespiegeld = weer vreemd.

  5. Ik dacht kom laat ik mijn Geliefde getal 8 eens intypen.
   Nogal treffend.
   Ik moet dusz heel veel geduld hebben, dacht ik al wel, en er is sprake van een Key sleutel.
   Klopt wel.

   Patience, it takes time. That is key[1]

   Ik ben vanaf morgen effe 2 weken weg, lijkt me niet echt veilig vlak aan de kust (Zeeland), maar goed dat is misschien een voordeel van het niet getrouwd zijn en geen kids en als ik iemand leuk vin dat zijn ze of bezet of ze willen niks of ik heb niet genoeg geld of alle 3 of ik zie er te jong uit of ik ben te oud van geboorte, schiet allemaal niet op, misschien dat ik net weer op tijd weg ben voor de gevreesde 26 september.

   Misschien dat het helpt als ik ook eens uit de hoogte ga doen en afstandelijk en moeilijk moeilijk en afgemeten en bescheten en met gepaste afstand en met handschoentjes gepeupel min min minnetjes kinnetje omhoog kakkerigheid kijken of dat helpt, ik kan het proberen, wie weet helpt het. En het lijkt wel of een sms nummer of meel adres tegenweurdig zwaarder weegt dan een huwelijksakte, man man wat doet die ‘nieuwe’ generatie daar moeilijk over (5 à 10 jaar jonger dan ik) alsof je om hun autosleutels vraagt, my god wat een gefliptheid, dan zijn ze onmiddellijk ontriefd geraakt in hun privé of zo.. flauw ben ik er van.. de huisdealer van hun geliefde stuff en vreten aan de deur laten brengen door een personal pizza koerier die krijgt wel meteen het persoonlijke mobiele nummer, dan weer wel, vroeger was je minder dan uitwerpselen tegenwoordig ben je minder dan een meeltje..

   zo dat moest er nog even uit zo vlak voor de Pasen, het zat me nog steeds Hoog.. heb ik nou 4 keer meegemaakt in 3 jaar, zat ben ik er van, ik ben gek dat ik het me nog langer aantrek, laat die overstroming nou maar komen zou ik zeggen.

   http://oct282011.com/thesafe/8888.html

  6. hahahahaha 4321 gespiegelt, allemaal spiegels…..vaaaag goed gevonden…?

  7. Hyper alert geeft al aan dat er een 8 in zou zitten.
   Bij 333 zingen ze over the egg man, en laten ze een 0 zien
   misschien dus ook de 0
   Wie heeft dit gemaakt?????

  8. Ben nu bezig met het boek: De Goddelijke Driehoek (samenhang tussen numerologie, astrologie en tarot). Zo zat ik ff te denken, zou 11:11 misschien 22 kunnen betekenen?
   Zo erg treffend zijn namelijk met de tarot. Begin en einde tegelijk. De dwaas, de 0.

  9. Hierin is de 8 de kracht by the way Hyper. 8 is net als de 0 oneindig. Het is de kracht van het vrouwelijke in je die het beest in je temt.

  10. heeeeehe zo nu een bavaria pffffff

   october28 pg. [link to oct282011.com]

   The keypad [link to oct282011.com]
   and this [link to p8-preview.runhosting.com]

   “Look harder” [link to oct282011.com]

   “WE HAVE A WINNER, one more step no prizes awarded, but look closer” [link to oct282011.com]

   “This isn’t an internet puzzle game.”
   [link to oct282011.com]

   “Sorry, time has expired — try again later” [link to oct282011.com]

   “About us –Well, for starters, we’re not from a government, nor is this a social experiment or a game. It is in fact a very important part of what IS right now.. There are no warnings, this isn’t a future teller gimmick, I know, as you know, as they know, as he knows.” [link to oct282011.com]

   Beatles ‘Hello Goodbye’ video [link to oct282011.com]

   pic of eye [link to oct282011.com]

   picture of ‘The Thinker’ [link to oct282011.com]

   “The manual has everything to do with the date. Instead of watching everything around you change, why not be the ones to kick it off? You have several people telling you that it is possible, and have shared their experiences with you. The KEY point that is missing is what it actually means
   -red” [link to oct282011.com]

   “.[….] What you’re looking for isn’t here, if you’re trying to be safe.” [link to oct282011.com]

   Index of /here
   Parent Directory, goes to main page
   audio file.
   [link to oct282011.com]

   **42 The Manual [link to oct282011.com]

   1111 “I should say Don’t ever lose focus, I promise you, it will pay off.” [link to oct282011.com]

   1234 “It’s There” [link to oct282011.com]

   1028 Myan Symbol [link to oct282011.com]

   3333 Beatles ‘I am The Walrus’ video [link to oct282011.com]

   4321 [link to http://www.google.com]

   4444 Dancing 4 [link to oct282011.com]

   5555 “The message will catch on, regardless of your efforts to stop it; it’s destined.” [link to oct282011.com]

   0666, 0000, 0667, 0668, 0669
   [link to oct282011.com]

   8888 “Patience, it takes time. That is key[1]” [link to oct282011.com]

   9999 Quickening video [link to oct282011.com]

   8184 “take the time” [link to oct282011.com]

   4092 Orange, TX clouds video [link to oct282011.com]

   0230 “It’ll take time, things change all the time, in time” [link to oct282011.com]

   1010 The Global Consciousness Project [link to noosphere.princeton.edu]

   1029 [link to oct282011.com]

   1134 Led Zeppelin ‘In The Light’ video [link to oct282011.com]

   1800 The Tourettes Guy [link to oct282011.com]

   1964 The Theory of Parallel Universes for Dummies [link to http://www.dummies.com]

   1980 “who shatters dreams?” Who Killed John Lennon? book [link to oct282011.com]

   6061 “Keep going! It’s all coming together!!!” [link to oct282011.com]

   6376 Lennon ‘Help Me To Help Myself’ video [link to oct282011.com]

   8463 “When it comes, don’t run” [link to oct282011.com]

   925* “Someone is paying attention *!*$$!” [link to oct282011.com]

   5683 “It’s easy” Beatles, ‘All You Need Is Love’ video [link to oct282011.com]

   0042 Meeting the Vegans video ‘Contact’ [link to oct282011.com]

   1324 36.910372 -118.649597 [link to oct282011.com]

  11. Beetje sprakeloos, dat is gewoon mirakels. Hoe hebbie dat nu zo snel voor elkaar gekregen? Ik heb in die tussentijd alleen wat suf in het bad gehangen. Heb jij een supercomputertje ofzo? Zoooooooooooooo, heb ongeveer anderhalve maand nodig om die data allemaal te verwerken 😉 Kom ik errugens uit, ehm, op 28 oktober…
   Ga het snel bekijken allemaal. Ben je super dankbaar mirakel!!!

  12. Heeh Cozmic man super dank je, ik ga die donkere van jou ook luisteren, de beste medicijn, iets dieps, dan komen we vanzelf weer naar boven drijven!!

  13. He Dawn, zitten super interessante linkjes tussen veel plezier en graag gedaan!
   maaarrrr wel een tikkeltje freeky dit spel.

  14. Ik kwam niet verder dan 0906 ( mijn verjaardag ) There is no coincidence !
   Ennuh proost met een Amstel ( helpt de pijn in mijn mond ff te verdoven) I m going MAAADDD

  15. Deze kreeg ik binnen via een chatkennis
   hopelijk vinden jullie em ook cool .

   Actual fantasy locked away Inside

   Am I no more than a Program

   An artificial dream

   A river of electrons flowing With the stream

   A parallel dimension battle Simulations

   Mind over matter brain Stimulation

   I don’t know if I exist I think Therefore I am

   Without emotions I’m but a Hologram

   There’s no escape I’m locked In this universe

   Where fantasy dies material Lies

   Computer eyes

   cozmic hippy: nice one Steff

  16. Mirakel jij bent ook een Wonder Hoor, ik had nog helemaal niet jouw opmerking gelezen over 3333 en ik kies zelf die ‘I Am The Walrus’ uit jouw mega top 100 aller tijden lijst; zo apart!!

   Klopt helemaal Martijn, mijn kwade woestheid moet geblust worden door mijn vrouwelijke zachte kant, dat is een ongoing proces in mij…

   Eindelijk iemand die over pijn kan mee praten nu, muziek helpt tegen pijn Cozmic, bier vast ook wel?

   Dawn ligt weer eens languit in haar Jacuzzi te bubbelen, sinds de verhuizingen toenemen in mijn wolkenkrabber stromen de nieuwe vrouwtjes omringd door bouwvakkers met drilboren naar binnen, weken maanden achtereen, worden er gaten gedrild om die Jacuzzies er in te krijgen, de dames doen het niet meer voor minder tegenwoordig… Zware geluidsoverlast maar dat kan niemand meer een biet skelen.

  17. Dat gedichtje is heel erg raak Cozmic, ik snap nog steeds niet dat dit ‘social media’ worden genoemd, eigenlijk is het onbegrijpelijk dat mensen elkaar dit aan kunnen doen, avond in avond uit vanachter een scherm elkaar behandelen als computers, zo 1984 Eng, heel erg Eng, ik begrijp er niets van dat mensen hier genoegen mee blijven nemen..

   ” Without emotions I’m but a Hologram “

  18. Ja Hyper , de cyberwereld is eigenlijk een soort mondiaal dorpsplein . Met al het goede en het slechte ervan . Zelf heb ik ook een chatroom op paltalk in de spiritual section , er gebeuren hele mooie dingen en ook zat vervelende dingen , als ik het ff helemaal zat ben met al die energien dan blijf ik gewoon een tijd weg .
   Ik heb mezelf aangeleerd overal waar ik heen ga iets te brengen , wat er terugkomt is meegenomen , een bonus . En als het allemaal te heftig of te vervuilend is dan blijf ik er weg , basta . Verwachtingen leiden vaak tot teleurstellingen , of het nu mensen , data of kometen ( om ff on topic te blijven 🙂 ) zijn .
   Misschien als je terug bent kan ik je via email een uitnodiging sturen voor die chat , mensen van de hele wereld en zat vrouwenvolk 😉
   ff een positief muziekie
   http://www.youtube.com/watch?v=gqbbqzwTpyM

  19. Jah is goed Cozmic, doe ik, doen we, thnx man..
   effe 2 weken m’n koppie uit het beeldscherm eerst, jouw meel heb ik gelukkig wel..

  20. Geniet ervan Hyper!! Heb je trouwens mijn mail nog gezien. Als het niet lukt, maak ik gebruik van de pdf..
   Kun je me ook nog de lead sturen van het tijdschrift waar het in stond. Kom er ook wel achter, maar wellicht heb je het zo bij de hand.
   Alle goeds!

  21. Dank je Guido, ik heb net 2 meeltjes naar je gestuurd, eentje met een Word doc versie en eentje met de originele pdf versie van The Spectrum July 2002, die uitgave blijkt helaas van de wayback archief machine verwijderd te zijn, ook weer zo vreemd…

   Gelukkig had ik die pdf versie nog op mijn schijf staan en tegenwoordig is 2.1 Mb per meel verzenden geen probleem meer meestal.

   http://web.archive.org/web/20070310070401/http://www.thespectrumnews.com/

 19. He, ja, gezellig een tv praatprogramma met onjuiste data, hele leugens en halve waarheden over elenin en niburu om nog meer mensen angst aan te praten. nodigen jullie die piloot simba dan ook uit voor het broodnodige tegenwicht?

  1. Deel een functionele inhoudelijke waarneming die aansluit (bijvoorbeeld door correcte data aan te leveren) & steek deze mening diep in je anus-hol. Uit beeld deze tekst; delete Guido; deleten; allemaal afleiding van ego’s die rommel in beeld gooien om afleiding & vertraging te veroorzaken.

   Aandacht, Aandacht, Aandacht !

   Van een menings-georienteerde gedeelde ruimte naar een waarnemings georienteerde gedeelde ruimte kost enkel enig:

   1 herkenningsvermogen wat een mening is en een waarneming
   2 oordelend vermogen over meningen die zich in het centrum van de aandacht willen vestigen

   Tempo & ik ben liever niet de enige die de gedeelde ruimte vrijwaart van meningen; doen jullie mee in deze gedeelde verantwoordelijkheid ?

   Go !

 20. Nu de meeste emoties zo goed als overgewaaid zijn , wil ik even wat kwijt .
  Dit thema blijkt een hoop mensen aan te spreken , ook in relatie met eindtijd , nwo , illuminatie en noem het maar op .
  Veel termen kwamen langs onder andere Doom&gloom , Zweefteverij , love
  &light , en de hele rest . Door niet goed naar elkaar te luisteren of door een andermans visie bijvoorbaat af te wijzen kan en zal er een frictie ontstaan . Iedere betrokkene is daarvoor verantwoordelijk , om het af te wentelen naar de moderator of kijkcijfers is kinderachtige onzin .
  Als er in het bovenstaande stuk wat fouten staan dan neem ik aan dat Johan er wel voor openstaat om dat aan te passen mits de juiste info is aangeleverd . Wie een stok zoekt om mee te slaan zal er altijd wel eentje vinden . Elkaar voor fraudeur uitmaken is zo makkelijk en goedkoop , wie zijn kop boven het koren uitsteekt…. je kent het wel .
  De visie van Simba…. persoonlijk kon ik me er goed in vinden en ik heb ook getracht daar andere inzichten aan te koppelen , het zgn boom op zetten . Het positieve , tevens out of the box denken , en tegelijkertijd het gezonde verstand gebruiken spreekt mij wel aan , en naar ik heb begrepen ook een x aantal lezers die normaal niet reageren . Wie het heeft gevolgd zal wel weten dat ik hem wel heb aangesproken op de ondiplomatieke vorm van communicatie die uiteindelijk tot een implosie heeft geleid , echt jammer . Maar wie weet , morgen is een nieuwe dag toch ?
  Dusss beste Aardlingen , gaan we kibbelend over details ten onder of zoeken we samen uit wat er aan de hand is ?
  Wie door de 866 reacties van Elenin/Nibiru scrollt heeft vast wel een ideetje of twee .
  En dat gemekker over spiritueel/science/metaphysics etc , wie bepaalt waar de grens tussen wat en wat is ? Einstein kwam er al niet uit . Denk niet wit , niet zwart , niet zwart/wit , maar in de kleur van je hart ( ja lekker frank boeiend )
  Moraal van dit verhaal ………..you tell me

  1. Mooi samengevat vriend! Naar mijn idee is ‘ruzie’ gewoon een onderdeel van ‘zijn’.. Het is daarmee dan voor mij dus ook niet de inhoud, maar de manier van verpakken, die vaak, ook hier, de irritatie oplevert. Niet ‘wat’ je zegt, in dit geval schrijft, maar ‘hoe’ je het schrijft. C’est le tone qui fait la musique.

   Maar meanwhile gebeuren er wel veel dingen. Het uit de weg gaan van conflicten, zeker degene die energie krijgen uit zulke diepgewortelde bronnen…, is voor mij feitelijk zonde.. Er wordt wel degelijk doorgespiegeld en dus waardevol gedeeld. Niet altijd respectvol, totally agree, maar het hoeft toch niet altijd rozeschijn en manegeur te zijn..!
   Moraal van dit verhaal? Izze simple: love is the key! Sleep well..

  2. Ik hoop gewoon dat Simba dit leest , en weet dat hij niet verguist is . We zijn allemaal mensen met een deel van de kennis wat er aan de hand is . Leg dat samen neer als stukjes van de puzzel , wie weet komt er een blauwe lucht uit ?

  3. Zo en nou nog drie uurtjes proberen te slapen en dan gaat m’n wekker, Vakantie is zwaar werk zeg, pffffft (pffff zonder t is meer vrouwelijk denk ik)

  4. Beste Guido & Cozmic,

   Het gaat om functionele feiten omgezet in helder (logica) taalgebruik op de juiste hz-frequentie.

   Daar gaat het uiteindelijk om als je fysiologische aandacht er weer bij hebt. Dan pas kun je helder inhoudelijk met alles meekijken.

   Daarvoor heel vaak niet (emoties / meningen & oude gezegdes over ‘het is de manier waarop je het zegt’ / ……..)

   Lieve Guido; wil je – ajb – zulke dooddoeners niet weer al kopierende door de ether gooien ? Het blokkeert de waarneming die inhoudelijk 100% zuiver is en enkel op basis van de vorm (woorden e/o slijmerij) wordt afgekeurd.

   Schaf het gezegde af ! Het was een poging tot manipulatie van deling van confronterende informatie 🙂

   Aandacht mensen, Aandacht; onze taal zit vol met e-nummers ………….. 🙂

   Ruzie kan alleen ontstaan als (minstens) 1 van de deelnemers van waar-neming delen doorschiet naar mening botsen.

   De feiten ! Kop erbij !

   En ga door …. tempo, tempo, sneller, sneller 🙂

   ps ik lees het liefste waarnemingen en sla bij voorkeur meningen-rotzooi over; vandaar 🙂

  5. Zal mij benieuwen in welk bakje de menig van een vooraanstaand wetenschapper zou belanden .
   In feite zijn feiten geaccepteerde meningen , maar goed ik zal mijn klaverjas uitdoen en het schaakmat uitrollen , only a ninja can sneak up on another ninja .

 21. Behalve in de fantasie boeken van Sitchin wordt NERGENS Niburu genoemd in vertalingen van Sumerische spijkschriften als zijnde een planeet. Wel wordt Nipur duidelijk vermeldt als stad. Ik daag de schrijver uit met een wetenschappelijke bronvermelding te komen voor zijn belachelijke napraat claim dat de Sumeriers het hier over hadden.

  1. in de replay lees SUSAN JOY RENNISON!!!!!!!!!
   zij spreek niet over elenin of nibiru, laat dit duidelijk ZIJN!!!!!!!!!!!

  2. Hallo Jack,

   Ik kan zelf geen spijkerschrift lezen, maar deze promovendus wel:

   http://www.michaelsheiser.com/nibirupage.htm

   Nibiru betekent ‘planeet van de kruising’ of ‘kruisende planeet’. Kijken we naar foto’s van waarschijnlijk Nibiru, dan zien we dat de satellieten van Nibiru een christelijk kruis vormen, met Nibiru op de plaats waar het hoofd zit. Dat is voor mij de tweede betekenis van het kruis of kruisen (cq. kruisigen).

   Tot besluit wil ik jou en alle anderen hier op WTK met klem vragen om per direct te stoppen met het geven van oordelen. Daar heeft niemand wat aan. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Deel gewoon jouw eigen waarheid, waarneming of zienswijze. We voorkomen dan ook dat mensen hier afhaken en boos of teleurgesteld de site verlaten.

   Ik sta open voor iedere dialoog. Daar leren we allemaal wat van. Je ingraven in de loopgraven van je eigen gelijk om vandaaruit de ander te beledigen is voor mij gedrag wat bewustzijnsontwikkeling belemmert.

   Nog een hele fijne zaterdagavond,
   Johan

  1. Helemaal kan ik het eens zijn met de woorden van Johan: onderzoekt alles en behoudt het goede, vandaar dat ik dit gedicht met jullie wil delen, deze inspiratie kreeg ik op 17-03=2011

   Ieder mens heeft Liefde nodig
   Onvoorwaardelijk.
   Dit is ons geboorterecht,
   Liefde is aandacht
   Aandacht geven en ontvangen,
   Liefde is waardering
   waardering geven en krijgen,
   Liefde is respect
   naar je medemens luisteren en deze
   respectvol behandelen
   immers wat je geeft krijg je terug.

   Waardering en respect niet verbinden
   aan presteren of hoeveel
   geld en bezit iemand heeft
   maar gewoon zonder oordeel
   iedereen tegemoet treden naar zijn natuur
   we zijn tenslotte natuurlijke wezens.

   Allen geboren uit dezelfde oorspronkelijke Bron
   maar door ons aan te passen aan een
   illusionaire werkelijkheid en
   aan een ego hieraan verbonden
   is ons iets tegennatuurlijks voorgespiegelt
   onze eigen natuur werd teniet gedaan.

   Een standaard mens moeten we zijn
   die zich vooral normaal moet gedragen
   In een hokje gestopt
   onze grenzen moeten we kennen
   en vooral onze beperkingen
   hier mogen we niet overheen
   dan wordt je figuurlijk afgeschoten.

   Mensen zijn van goeie wil is het credo
   is die wil, die goeie wil ook gekoppeld
   aan de lieve vrede?
   zij is verbonden aan de rationaliteit.
   Waar is het hart? onze waarheid? onze eigenheid?

   Als ons zo de wetten worden voorgeschreven
   door mensen die regeren alleen vanuit
   botte wetenschap en verstand dan
   is er geen winst, op geen enkel vlak
   alleen onwetendheid en onliefde
   Het Universum is oneindig
   geen mogelijkheid is beperkt.

   Waarom wordt de mensheid dan zo beknot?
   Er worden grenzen gesteld o.a.
   door politiek, medici en onderwijs
   terwijl ruimte en tijd onbeperkt zijn
   evenals de eeuwigheid
   en de eeuwigheid is ons Thuis.

   Wij mensen zijn met deze oneindige
   werkelijkheid verbonden,
   waarom dan deze liefdeloze gevangenis?
   Laat ons Leven in Licht en Liefde,
   wij hebben het allen in ons
   die mooie scheppende kracht
   We mogen deze gebruiken tot meerdere
   ontplooiing van onszelf en de mensheid
   de aarde en het hele Universum.
   Om ons allen te verheffen naar een mooier bewustzijn,
   niet dat aardse geluk dat zomaar weer afgebroken kan worden,
   maar een blijvende hemelse saamhorigheid
   waarvoor alles en iedereen bestemd is.

   Hartegroet Alice

  2. voor jou ook johan susan joy rennison! zij vertel in jip en janneke taal over de kosmos! erg duidelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. afgelopen nacht heb ik de delen bekeken,via goto2012 en ik heb ook de website van Alexanderretrov bezocht. Daar kan men o.a. lezen dat hij niet meer te bereiken is na 9 september, ik vind dat iet-wat bevreemdend. Ik wacht af kijk wat er nu werkelijk gebeurt in het gedeelde fysieke leven. De ziekte die al jarenlang heerst en Onverschilligheid genoemd wordt zal nog wel even voort woekeren in onze bekende maatschappij.
   “Besef dat je bij elk probleem 3 keuzes hebt;
   ontlopen, de situatie veranderen,of volledig accepteren’.

  4. die 2 uur informatie van 2012. Hoe betrouwbaar is die informatie?

   ten eerste doet hij alles uit zijn hoofd.

   ik heb de docu niet helemaal gezien, omdat te slordig gemaakt is. verder wil ik zeggen dat hij zijn presentatie goed ingestudeerd heeft

   het is zeker dat in 2012 iets bijzonders gaat gebeuren, maar Johans presentatie over de Wholly Science klopt ook niet helemaal, omdat als je naar de datum kijkt waar het krchtsbewustzijn begint 22 spet 1999 tot 14 juli 2012, maar het eenheidbewustzijn begint op 24 nov 2011 tot 14 juli 2012. twee keer komt 14 juli 2012 voor in het zelfde bewustzijn.

   johan, is het deze fout opgevallen? of zit er meer achter je verhaal waarom het wel klopt? als dat zo is sta ik er open voor om dat te weten.

   ik denk dat je de tijdlijn moet herzien, want die klopt momenteel niet. verder vindt ik je presentatie goed stukje werk.
   het reken heeft me weer aan het denken gezet.

   grt
   thomas

  5. @ Johan

   ow ik zie wat je bedoelt.
   het begon met 16,401,169,595 BC en eindigt op de 7de dag op 2012 14 juli.
   in de 7de dag volgde weer een nieuwe golf, die weer op de 7de dag een nieuwe fase maakte enz.. tot 9 keer toe.

   sorry dat ik verkeert heb geconcludeerd over jou waarheid. ik zie dit als een leer moment.

   maar dan vraag ik me toch af hoe een NWO kan worden gemaakt als op 24 nov 2011 het eenheidsbewustzijn van start gaat?
   dit komt voor mij aan als tegenstrijdige informatie.

   het is voor mij duidelijk wat ik zie om me heen is dat veel mensen in hun kracht komen te staan en de macht achter laten.

   ik denk dat macht een illusie is. en dat NWO een illusie is, want het is een goed machtsmiddel om de massa voor de gek te houden en in angst te houden.
   ik zeg dat ieder mens als zelfzeide zelf in de middelpunt staat van de samenleving.
   als dat waar is wat ik zeg, dan betekent het dat al een NWO onmogelijk is te maken.
   want wie kan jou 100% besturen?

   wake up people!!
   misschien heb je het al 100x gehoord. maar luister naar je zelf en breng innerlijke vrede in je zelf, zodat we vrede op aarde kunnen brengen.

   zeg niet wat je niet wil, maar zeg wat je wel wil

   verzet je niet, maar accepteer de omstandigheden en gebruik ze om je zelf goed te voelen en te gebruiken als een gave (niet als een handicap)

   je hebt geen zekerheid, probeer dingen los te laten die in het verleden is gebeurd
   ,dus sta open voor alles wat je gegeven wordt in welke vorm dan ook. vaak is het al een vorm van liefde die je niet ziet.
   ik kom er steeds meer achter dat als ik me bind met dingen ik gesloten wordt en moet af dalen naar een lagere bewustzijn niveau. zoals schoolboeken, A4tjes, mobiel

   je hebt meer vrijheid dan je denkt. je maakt je eigen vrijheid dichtheid door de energie die je uitstraalt.

   misschien kan ik hiermee mensen veder mee helpen. maar haal er uit wat je wil. en geloof wat je wil van mij. je hoeft mij niet te geloven.

  1. @ Johan,

   Ik heb net een filmpje zitten kijken op yt en daar zag je ook duidelijk een cirkel??? Mensen denken gelijk aan Niburu?? Ik weet het ook allemaal niet meer en heb ook besloten om zo min mogelijk te reageren. Wat je zegt: Nog 2 weken en dan gaan we het zien!! Ik hoop op het beste 🙂

   gr

  2. En wat nou als meer mogelijk is, er is geen 1 uitslag? De toekomst is nu vorm aan het nemen? Dit is de enige tijd en plaats waar de tijd niet meer lineair loopt.
   Het staat open, het is nog niet.
   Wie zegt dat de toekomst geen toeval is? Dat wat toe valt zoals wij nu vorm geven. Dit gaat geheel in tegen mijn idee dat er geen toeval is. Toch wil ik het niet uitsluiten omdat ik simpelweg niet wil blijven steken in zekerheid.
   Zekerheid moeten wij loslaten om opnieuw te leren kijken. Wat als alles mogelijk is precies zoals je zelf gelooft? Dan heeft iedereen gelijk en is ongelijkheid overbodig geworden. Dan ben je 100% zelf verantwoordelijk voor de uitslag en het resultaat. Het aardse leven begint en stopt immers met en bij jezelf, de rest is afleiding/verleiding…
   Of is dat te ver gedacht?
   http://oct282011.com/

  3. Toen ik jouw (link) in jouw Artikel bekeek Johan, en Inzoomde, zag ik dat er een groot vierkant overheen geplakt leek te zijn, boven die witte langwerpige nevel??????:

   Deze bedoel ik:
   We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De locatie-informatie voor

  4. Frankrijk is maandag getroffen door een explosie.

   zouden ze die maandag bedoelen met die code 0000?

  5. Geen idee, heb al de codes doorgelopen en de fims bekeken. Sommige zijn echt raar en andere juist verhelderend. ‘Monday monday,’ is wel weer toevallig. Ook wat Dutchsense zei; let op de kern centrales. Ook raar die haarp ring over Nederland daarna de aardschok want het was helemaal geen beving het was een schok.

  6. “ze” worden nu in een hoek gedreven, dus mogelijk zou daar weerstand vandaan komen. de spreekwoordelijke kat in het nauw….denk ik.

  7. Ja Dawn, op maar 7 km diepte….Ik weet niet precies hoe diep die platen zitten, die over elkaar heen schuiven….Maar naar mijn idee wat oppervlakkig. Was die Haarp ring dan niet van maart, dat dacht ik? het zal mij absoluut niet verbazen.
   Wat ik ook raar vind is dat de wetenschappers maar gelijk willen hebben en continu waarschuwen voor nog een van 7.0 op schaal van richter…..hadden we er net een achter de kiezen waarbij sommige tuinkabouters het zwaar te verduren hadden!
   http://www.hln.be/hln/nl/2654/Extreme-Aarde/article/detail/1317083/2011/09/10/Nederland-staat-zware-aardbeving-te-wachten.dhtml

  8. beste heer oldenkamp. nu voel ik mij toch geroepen om nog even te reageren.
   Afgelopen week vond u het nodig om simba_nl zijn bron nog af te kraken om het feit dat heer richard hoaglant volgens u had veronderstelt dat elenin wellicht een ruimteschip kon zijn en nu geeft u aan dat ondanks dat u niets heeft met channelen u nu toch twijfels begint te krijgen door het lezen van channel.

   Wat is het nu? gelooft u vage channel contacten nu ineens liever dan zuiver wetenschappelijk onderzoek welke niet zegt dat elenin een ruimteschip is doch het ook niet uit sluit terwijl in ieder geval al wel door die persoon wetenschappelijk is vastgesteld dat elenin onmogelijk een gewone komeet kan zijn.

   overigens is elenin sinds afgelopen vrijdag niet of nauwelijks zichtbaar en zal tenminste tot eind september zo blijven. alle fotos en filmpjes die sinds afgelopen vrijdag opduiken zijn dus per definitie nep.

  9. Dat vind ik ook zo raar mirakel. Hoezo waarschuwen ze voor een aardbeving van 7 en dat in een omgeving waar van nature geen bevingen horen voor te komen.

  10. Precies van nature zou het volgens mij ook kunnen dat ze daar mogelijk niet horen. Iedere keer komt wel weer het getal 7 naar boven. 7 km diepte en ze willen (verwachten) graag een 7 op schaal van richter een dag nadat er eentje geweest is, is het een teleurstelling geweest soms dat al die arme tuinkabouters het hebben moeten ontgelden. Het artikel hierover heb ik eerder geplaatst. Het getal 7 is een heilig getal voor de illu’s.

  11. Beste Bano,

   Ik geloof helemaal nergens in. Ik wil het gewoon allemaal zelf begrijpen, zelf voelen of zelf waarnemen. Daarbij onderzoek ik alles, en probeer ik wat voor mij goed voelt te behouden.

   Richard Hoagland is volgens mij verdwaald in zijn eigen kronkels. Ik kan hem in ieder geval lang niet altijd goed volgen. En kansrekening op basis van een getal dat de lichtintensiteit weergeeft slaat naar mijn bescheiden mening helemaal nergens op.

   Tja, en de persoon die hier als Simba wellicht uit frustratie bijzonder heftig reageerde (in mijn beleving) kreeg volgens mij gewoon zijn of haar eigen negativiteit terug van de Cosmos. Indien hij of zij het respect naar anderen niet kan opbrengen is het volgens mij ook beter voor vooraf hemzelf of haarzelf dat deze Simba zich even bezint.

   Tot besluit ben ik erg benieuwd naar jouw bronnen. Je zegt hier vast niet zomaar dat Elenin sinds 9/9/11 nauwelijks meer zichtbaar is. Wil je dit met ons delen?

   Groeten, Johan

  12. beste heer oldenkamp. elenin zal niet zichtbaar zijn anders dan met zeer geavanceerde apparatuur omdat het perihelion heeft bereikt oftewel zeer dicht bij de zon welke goede en scherpe observaties onmogelijk maakt. zelfs de soho cameras van nasa stereo a en b kunnen het niet.

   als u eens werk maakt van richard hoagland zijn wonderbaarlijke getal ***19.5*** en nacheckt op internet dat elenin op 16 oktober het dichts bij de aarde staat om precies ***19.50u GMT*** en het moment van ontdekking van elenin in december 2010 met een lichtsterkte van ***19.5*** was en dat de ontdekte 4 zijdige pyramide om elenin waarvan de snijlijnen onder een hoek van ***19.5 graden*** staan dan zal u ontdekken dat zijn observatie en ontdekkingen gedurende zijn werkzaamheden als nasa consultant in hyperdimensional physics steeds weer die mysterieuze 19.5 terugkomt en tegelijkertijd een sleutel lijkt te zijn in de nieuwe wetenschap omtrent hyperdimensional physics welke het mysterie van tijd en ruimte lijkt te ontrafelen wat natuurlijk niet in het straatje van spirituelen of god gelovers lijkt te passen.

   Dat hij in diverse recente radiointerviews als op coast to coast am en red ice radio aan kansberekeningen doet om daar mee aan te tonen hoe klein de kans is dat elenin een gewone komeet is is u kennelijk ontgaan en verward u met een kansberekening over een lichtsterkte en is geheel te wijten aan uw eigen vertaling. ik heb beide interviews terug geluisterd en in geen komt uw interpretatie terug.

   Dat u wellicht meer openstaat voor spiritualiteit dan wetenschap is uw eigen keus. u gaat echter voorbij aan het feit dat hij door zowel spirituele autoriteiten alsmede wetenschappers en ufologen als zeer professioneel word ervaren.

   uw standpunt over simba_nl deel ik niet en zeker niet dat u concludeerde dat zijn geestelijke vermogens niet helemaal goed leken. nogal een boute conclusie over een beroeps piloot die u niet eens persoonlijk kent. meestal worden deze personen intensief getest op fysieke en mentale vlakken.

   succes met uw onderzoek en hierbij de link naar wiki over de heer hoagland

   http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_C._Hoagland

  13. Beste Bano,

   What you see is what you get. Natuurlijk is 19,47 graden zeer bijzonder vanwege de raakpunten van de tetraeder en de omringende cirkel. Maar wie met deze kennis naar de wereld kijkt ziet overal dergelijke ‘toevalligheden’. Wie met numerologie aan de slag gaat kan steeds verder daarin verdwalen, omdat je steeds krijgt wat je ziet (lees: verwacht te zien). Wij creëren onze eigen werkelijkheid met onze gedachten, gevoelens en waarnemingen. Dat is de kern van alles. Richard creëert zijn eigen gelijk, Simba_nl doet dat, ik doe dat en jij doet dat. Dat is allemaal prima, en laten we elkaar daarin respecteren.

   Echter, jij verdraait mijn woorden, en dat zegt veel over jouw psychologische toestand. Lees mijn reacties maar even terug om mijn woordkeuze tot jou te laten doordringen. Iedereen die de behoefte heeft om te oordelen over anderen doet dat vanuit zijn of haar ego. Dat bedoel ik met ‘psychologische toestand’. Ben je nog onder invloed van jouw ego, of kun je daar boven staan?

   Verder vind ik het jammer dat je mijn vraag niet beantwoord. Dat zegt voor mij veel. Wat je zegt, dat ben je dus blijkbaar zelf.

   Tot besluit, ook voor alle anderen, dit was de allerlaatste keer dat ik reageer op iemand die meent over mij te moeten oordelen.

   Have a nice day,
   Johan

  14. Geachte heer ‘Bano’, wat mij sterk opvalt is uw EIGEN splitsing in de wereld van spiritualiteit en wetenschap. ER IS GEEN GRENS tussen deze fenomenen.. Ik raad u in dat kader aan het werk te volgen van Metatron, de channelingen die worden doorgegeven via James Tyberonn. Spiritualiteit in het kader van geometrie, geologie en astronomie.. 🙄
   Op de homepage vind u overigens de boodschap die Metatron adresseert aan de Verenigde Naties.. Naar mijn bescheiden mening mag het metafysische aspect van wetenschap zich tonen..! Een poging daartoe hebben Pauli, Jung en Einstein ook al eens ondernomen.. Bepaalde krachten hier op Aarde hebben kennelijk echter geen boodschap aan de frequentie van Liefde..!

   Wanneer we bijv. spreken over deze wetenschappelijk hoeken, dan doet Metatron een duit in het zakje door te spreken over de hoeken van 51,8 graden van de piramiden. Het is feitelijk zo boven, zo beneden, zo binnen zo buiten.. De volgende tekst, die uit het nieuwe boek van ‘Metatron Spreekt’ voortkomt, zult u waarschijnlijk niet spiritueel kunnen noemen, terwijl deze het wel is..
   ‘De twee punten staan in een hoek van precies 51,8 graden ten opzichte van elkaar. Deze specifieke hoek is belangrijk en werd gebruikt bij de constructie van de Grote Piramide. Deze piramide vertegenwoordigt dus de frequentie van het aardoppervlak en had als doel om een weerslag te zijn van de bolvormige Aarde, waarbij de hoogte overeenkwam met de straal van het centrum van de Aarde naar de Noordpool en de omtrek correspondeert met de cirkel omtrek van de Aarde op de Evenaar.
   Het getal 144 is eveneens een complexe frequentie. Het vertegenwoordigt de code in de gouden spiraal van alle geometrische basiseenheden, de zogenaamde atomen, in jullie universum. Jullie universele matrix bevat een levende geometrische constante die er altijd is geweest. Op een gelijkmatige manier dijt deze uit en trekt samen, zowel in de materie als de anti-materie. De geometrie produceert een duidelijke tonale kwaliteit die wordt afgestemd door de mathematische verhoudingen van alle hemelse sferen.’

  15. beste heer oldenkamp,

   mag ik van u vernemen waar ik uw woorden zou hebben verdraait. zie hier uw vragen en mijn antwoord daarop. ik kan dus met de beste wil van de wereld niet ontdekken dat ik u geen antwoord heb gegeven of dat ik uw woorden zou hebben verdraait.

   ### Ik geloof helemaal nergens in. Ik wil het gewoon allemaal zelf begrijpen, zelf voelen of zelf waarnemen. Daarbij onderzoek ik alles, en probeer ik wat voor mij goed voelt te behouden.

   – Richard Hoagland is volgens mij verdwaald in zijn eigen kronkels.-

   Antwoord: geheel uw persoonlijk keuze en dat is uw goed recht.

   – Ik kan hem in ieder geval lang niet altijd goed volgen. En kansrekening op basis van een getal dat de lichtintensiteit weergeeft slaat naar mijn bescheiden mening helemaal nergens op. –

   Antwoord: Dat hij in diverse recente radiointerviews als op coast to coast am en red ice radio aan kansberekeningen doet om daar mee aan te tonen hoe klein de kans is dat elenin een gewone komeet is is u kennelijk ontgaan en verward u met een kansberekening over een lichtsterkte en is geheel te wijten aan uw eigen vertaling. ik heb beide interviews terug geluisterd en in geen komt uw interpretatie terug.

   – Tja, en de persoon die hier als Simba wellicht uit frustratie bijzonder heftig reageerde (in mijn beleving) kreeg volgens mij gewoon zijn of haar eigen negativiteit terug van de Cosmos. Indien hij of zij het respect naar anderen niet kan opbrengen is het volgens mij ook beter voor vooraf hemzelf of haarzelf dat deze Simba zich even bezint.-

   Antwoord: uw standpunt over simba_nl deel ik niet en zeker niet dat u concludeerde dat zijn geestelijke vermogens niet helemaal goed leken. nogal een boute conclusie over een beroeps piloot die u niet eens persoonlijk kent. meestal worden deze personen intensief getest op fysieke en mentale vlakken.

   Aanvulling: uw stelling in topic van 8 september #5.6: Ik maak me zorgen over jouw psychologische gezondheid, simba_nl.

   – Tot besluit ben ik erg benieuwd naar jouw bronnen. Je zegt hier vast niet zomaar dat Elenin sinds 9/9/11 nauwelijks meer zichtbaar is. Wil je dit met ons delen? –
   Antwoord: heb ik bij deze met u gedeelt.

  16. beste heer guidoj, ik heb uw artikel gelezen en eerlijk gezegd heb ik niets met religie of bepaalde vormen van spiritualiteit waarbij gesproken zou worden met aartsengelen of andere entiteiten. voor mij is meten weten zoals in uw 911 topics en in dit specifieke geval over elenin en niburu maar helaas lijkt dat nu over te zijn.

  17. Beste Bano,

   Dit zijn jouw woorden: “… concludeerde dat zijn geestelijke vermogens niet helemaal goed leken”

   Dit waren mijn oorspronkelijke woorden: “Ik maak me zorgen over jouw psychologische gezondheid, simba_nl.”

   Jij verdraait ‘psychologische gezondheid’ tot ‘geestelijke vermogens’.

   Mijn zorgen kwamen voort uit een naar mijn idee veel te heftige reactie. En mijn zorgen bleken terecht, zoals uit het vervolg bleek.

   Ik laat het hier nu verder bij.

   Groet, Johan

  18. ach heer oldenkamp, whats in a name. U heeft er kennelijk meer verstand van om een onderscheid te maken tussen de geestelijke vermogens van piloot simba_nl of psychologische gezondheid. is voor mij als leek eender en denk ik ook voor de andere lezers die geen psycholoog zijn maar u kennlijk wel.

   het gaat mij op de toonzetting of vorm van demoniseren maar u hebt gelijk laten we deze discussie maar sluiten en ik wens u veel succes in uw zoektocht naar de waarheid achter elenin en niburu.

  1. Obama spreekt in raadselen. Lijkt mij ook niets met 9/11 te maken hebben, meer een bepaalde boodschap die ik overigens niet begrijp.

   Deze is wel humoristisch die onder comments staat;
   ‘I think he got this speech confused with the speech he is supposed to deliver from his Denver bunker at the end of the month.’

  2. meestal omgekeerde taal, die achterstevoren gelezen/beluisterd zou kunnen worden…komen vast weer youtubbies over. Dawn ben het met jou eens dat het meer de Denver toespraak lijkt??? Trouwens ook geen enkel medeleven getoond naar de nabestaanden kil. hebben jullie aan het einde het gezicht van busch gezien….spreekt boekdelen….

   Zij hij dat de aarde verhuist gaat worden?

  3. Hallo mirakel multi D: ik zet het hier maar neer: GROEP ACHTER VERZONNEN TERREURDREIGING EN AL QAIDA ONTMASKERD (wel een beetje laat als die illuminatie down to the earth gaan in Denver!
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:groep-achter-verzonnen-terreurdreiging-en-al-qaida-ontmaskerd&catid=20:het-complot&Itemid=33
   En @Dawn en @mirakel? Wat bedoelen jullie toch met die codes? Ik kan hier geen chocola van maken. Kan ik uitleg krijgen aub? Groet van Willie

  4. Hallo Willy,
   We hebben het over kluiscode’s om een 28 oktober kluis te kraken. Momenteel rookt en sssssist hij nog steeds wat na van onze acties. Bij post 25 zijn we hierover begonnen in dit artikel. Beetje een freeky illu achtige activiteit zeg maar.

   http://oct282011.com/thesafe/

  5. @mirakel multi D: ik zie het ja. Dar ben ik te dom voor hoor. Ik begrijp er niks van. Maar dankjewel hè. Groet

  6. @Willie volgens mij ben jij daar echt niet te dom voor 😉 Maar ff zonder gekheid, volgens mij is het geen puzzel. Het is een informatielek die afhankelijk wat je kiest informatie voor je vrijlaat. Elke dag een beetje meer omdat de mens nu eenmaal niet alles tegelijk kan verwerken. http://oct282011.com/

  7. @mirakel, heb er weer een paar gevonden;
   9351
   4558
   **43
   **42
   http://oct282011.com/thesafe/
   Die eerste heeft volgens mij betrekking op die deur. Die deur is nu niet meer dan een streepje en dan staat erbij; ‘Who am I? (not who is Open)’
   Begrijp jij dat misschien?
   oct282011.com/main.html#

  8. Hallo Willy,
   Hier ben jij niet te dom voor…..Zij zijn te dom om dit te maken!
   Ze laten zich hier letterlijk en figuurlijk in de kaart zien……

   Je bent wel op een bijzondere dag jarig zeg!

   @Dawn
   Lijkt wel of dit gemaakt zou kunnen zijn door hele angstige wezens.

  9. @Dawn….Zou kunnen dat ze hier de bewustzijns fase’s uitleggen….(deur). Ik heb zelf het idee dat hier iets behoorlijk niet klopt. Er is een behoorlijke jaloerse groep die niet wil dat wij verder komen, omdat zij zelf niet verder kunnen. 3 D viel te veroveren, verderop niet meer…. Daarom hecht ik daar weinig waarde aan. Wij weten zelf wel wanneer het zo ver is, dat voelen wij wel, daar heb ik vertrouwen in.

   Ik dacht dat wij alle code’s al hadden gevonden, blijken er nog meer te zijn?

   Vond het best wel jammer dat ze in die film…….met de alien threat, niet benoemden dat er illu symbolen van hun sokkels vallen en ernstige barsten vertonen. vind ik veel leuker om te zien………maar dat doen ze weer niet….

  10. Zo zie ik dat niet Mirakel. Kan geen angst vinden hierin maar misschien zie ik niet goed. Wat ik zie is keuze. Een reflectie van wat we menen te zien; ik zie een deur en ‘zie’ dat die mij misschien een nieuwe keus geeft. Misschien ziet een ander diezelfde deur juist als een dichte deur, een belemmering. Dat wat wij menen te zien is de illusie. Het is pas wat je ermee doet; open je de deur of juist niet. Blijf je staan of ga je erdoorheen. Zoiets…
   Volgens deze website is de keus aan ons om door de deur te stappen alleen sluit die ook binnenkort op 28 oktober 2011.
   http://oct282011.com/thesafe/9351.html

  11. @ Dawn Who am 1…..Ze laten in het begin ook spiegels zien….4321
   Je bent je emotie…….ben je bang of vrolijk, of vol vertrouwen……
   In die hoek zie ik dat een beetje zo. wij denken vaak dat we zijn hoe we eruit zien, maar dat is volgens mij niet wat ze hier bedoelen.
   In een van de filmpjes leggen ze uit hoe telepathie werkt. Wanneer je elkaar in de ogen kijkt, kun je bij elkaar aansluiten en…… communiceren.

  12. Sorry ben net te vroeg met posten, Heb nu pas je reactie gelezen. Je sluit wel meteen aan waar ik ook was. Ja, absoluut, ben het eens dat het letterlijk afbrokkelen een mooier beeld geeft. Maar met het tonen van de destructie haal je ook meteen de frequentie omlaag. Focus juist op het positieve, juist het lichtje zijn in het duister, dat is wat ik zelf zal doen. Maar niet voordat je je eigen schaduw in de ogen hebt gekeken. Pas daarna ben je vrij van je eigen angst en kun je verder zien dan deze schaduw. Zelfs die groep waarover we het steeds hebben zijn een onderdeel van onszelf, zelfs deze groep heeft het moeilijk en zal het moeilijker krijgen. Hoe meer je hecht aan materie des te moeilijker de toekomst. Het zijn juist die die los kunnen laten die de nieuwe toekomst gaan vormgeven. Juist die zullen mededogen tonen voor diegene die nog steeds willen vasthouden aan de illusie van materie.
   Die anderen zijn ook wijzelf, dus hoe kan ik ooit echt een hekel aan ze hebben?
   http://oct282011.com/wiki/index.php?title=Main_Page#Safe_Codes

  13. Ik neem niet aan dat die anderen ook gewoon onszelf zijn, omdat ik niet precies weet wat ik voor me heb, volgens mij hoeft dit helemaal niet zo te zijn……..Ik ben erg benieuwt naar de motivatie en intentie die hierachter zit.

  14. Deur- overgang, metamorfose
   Een deur is een belangrijk element van een huis, een symbool van de overgang van de ene plaats naar de andere, de ene staat naar de andere, van licht naar donker.

   Toegangen naar heilige plaatsen (tempels, kathedralen) zijn geen uitnodiging om deel te nemen in de mysteries binnenkant bevatte. De handeling van die over de drempel betekent dat de gelovigen moeten gereserveerd hun persoonlijkheid en materialisme, omdat ze gedwongen om de innerlijke stilte en meditatie die het symboliseert confronteren.

   Dit is de reden waarom op tempel ingangen, reus of angstaanjagende dieren (draken, leeuwen, gevleugelde stieren, etc.) blijven waakzaam te bewaken. Zelfs Japanse tempels, die worden voorafgegaan door een aantal Torii (gateways), vaak monumentale in grootte, hebben hun voogd goden ( Zui-jin) zijn neergezet om deze passage symboliseren van het profane naar de heilige en eventuele kwaadaardige invloeden te stoppen.

   De deur van een Egyptische tempel werd gezien als het geven van toegang tot de “Amenta, waar de ziel werd verenigd met de onsterfelijke geest en waar, vanaf dat moment bleef het.”

   De deur heeft een rol in de initiatieriten. Wanneer u de drempel, dan voel je verlaten oude, emotionele ideeën, concepten en plannen die niet meer van toepassing; de vertrouwde horizon wordt vergroot.

   Dit proces wordt gesymboliseerd in afdaling de Sumerische godin Inanna’s in de onderwereld, die door zeven deuren naar vóór de zeven rechters van de lagere wereld, de twaalf deuren gepasseerd door de zonne-bark in het voorbije (twaalf stadia van initiatie) en de drie deuropeningen voorafgaand aan de vrijmetselaarsloge (tegelijk een symbool van het universum en van de superieure wereld dat de Mason komt bij het verlaten van de fysieke wereld), waarvan de kwaliteiten vertegenwoordigen verworven achtereenvolgens door de stadia doorkruiste deze discriminatie, het ontbreken van verlangens, zelf- controle.

   Als een toegang tot een toevluchtsoord of de warmte van een haard, een deur symboliseert ook de communicatie, contact met anderen en met de buitenwereld. Een open deur trekt, omdat het betekent welkom, nodigt ontdekking, maar een deur kan ook betekenen gevangenisstraf, isolatie. Een gesloten deur betekent afwijzing, uitsluiting, geheimhouding, maar ook bescherming tegen gevaren en het onbekende.

   – Nadia Julien, The Mammoth Dictionary of Symbols, Carroll & Graf Publishers, New York, 1996, pp 115-116.

  15. Wouw!

   Wat ik heel mooi vond was dat hij het volgende aangaf:
   heart
   earth
   We moeten luisteren naar de connectie, we zouden ons weer moeten verbinden met de aarde. (de hartslag van de aarde).
   En dat de aarde altijd haar balans zoekt…..wat overduidelijk…!

  16. Inderdaad wow. Ik zit bij begin deel twee en mijn oren klapperen. Wat een informatie! Had ik je niet gesproken dan had ik dit nu niet geweten.
   Dank je wel daarvoor! Ik ga nu snel verder kijken.

  17. @Janee
   Zelf ben ik niet zo snel onder de indruk van iets maar in dit geval is het anders. Zoals hij laat zien met zijn handen, zoals hij uitleg geeft, nu begrijp ik voor het eerst wat er gaande is en hoe het verweven zit met de spin, de schildpad, het konijn etc. Heb je Hope ook al gezien? Die komt ook van Willy af…
   -sorry dat ik zo enthousiast ben, kan het maar moeilijk onderdrukken 😉 –
   http://www.youtube.com/watch?v=lVSmLpNK45Q&feature=player_embedded

  18. @ mirakel
   Gezien mooi wat een duidelijke boodschap is vergeving laat het verleden los en open je hart voor de Liefde.

  19. Ze zijn mooi he Janee. kun je nagaan, dat uitgerekend de indianen aangeven dat ze vrede op aarde willen, dat we elkaar zouden moeten vergeven. Zij hebben enorme gevechten geleverd, waarvan ik ontiegelijk kwaad kan worden….wanneer ik in die geschiedenis verhalen duik, en uitgerekend zij, zeggen vergeven, en liefde! Zij hebben dit door niets en niemand van zich af laten nemen….wat ik als zeer krachtig ervaar. Daarom kan mij dit ook zo enorm ontroeren.

  20. Ze zijn vanuit hun kracht, eenheid (liefde voorhun stam, roots (three), liefde en vergeving illumnati proof, om het zo maar uit te drukken. Zeeeeer krachtig!

 22. nou leonid elenin heeft afgedaan nu weer ene artjom, ach niemand maar ook niemand kan ons iets over deze personen zeggen allen in mistery gehuld.
  de leiders van onze wereld lachen ons vol in het gezicht uit; volgens mij wordt het alternatieve media ook door de nwo in scene gezet.
  want de alternatieve sites met alle respect hoor!? draven door maar tot de orde van de dag komen homaar!
  alleen een berichtje sturen per chat, is niet produktief te noemen.
  op alle sites alles over misstanden en misere en al dies meer, komaan mensen stroop de mouwen op en laat de STEM DER VRIJHEID HOREN!
  EN IK ZEG HET NIET MEER BEKIJK YOUTUBE EN TOETS SUSAN JOY RENNISON IN.
  sjr bekijk de andere kant van de KOSMOS, erg intrigerend en superintelligent
  en niet weer een niemendalletje die een STEENTJE outer space signaleerd.
  al miljarden jaren licht gevaar op de loer, we moeten het accepteren en stellig zijn in onze aannames.
  de energie die uit de mens komt is een bundeling van kracht en doorzettingsvermogen
  en laten wij deze energie op de adequate manier uitdragen.

  1. Anja je hebt helemaal gelijk wat Susan Joy Rennison aangaat, bijna heb ik haar boek uit: Afstemmen op de Kosmos, het wordt mooi uitgelegd, hier en daar misschien wat ingewikkeld als je niet zo thuis bent in deze materie, maar het is vooral indrukwekkend zoals zij de verbinding omschrijft tussen de Kosmos, aarde en wij mensen, hoe het ons be-invloed. Zij laat zo duidelijk zien er is geen afscheiding, alles met alles verbonden!!!
   Zij is een wetenschapper met een hart, en daarom naar mijn hart.

   Hartegroet Anja, en geen wonder dat je haar zo promoot, liefs Alice

  1. @Monique
   Dit is de wiki die forumleden samen hebben gemaakt hierover (ATS en GLP;
   http://oct282011.com/wiki/index.php?title=Main_Page#Safe_Codes
   Zelf weet ik niet waar dit naartoe gaat maar iets zegt mij dat het alles te maken heeft met de overgang en de keus die er nu even is. De keus zou volgens deze kluiscode open staan tot 28 oktober. Het is volgens de website aan ons om te besluiten wat we doen en welke toekomst te kiezen (schindlers kat).
   Dat brengt mij meteen naar Bill Hicks en zijn: ‘It’s just a ride’ theorie;
   only 2 options, choice between love and hate (fear).

   Vandaar dat ik uitkwam bij Willy Whitefeather en die zegt precies hetzelfde in makkelijke taal. Nadat ik dit heb gezien moet ik wel even alles laten bezinken.
   Het zit allemaal verbonden aan hetzelfde stuk touw, ik zie het als een vorm van ‘openbaring’. Precies de juiste informatie op het juiste moment.

  2. Wat Leuk Monique! Laten we hopen niet te vergeten elkaar te feliciteren voordat het niet meer kan; dan hebben we nog een aardige daad verricht. Ik word dan 65 jaar oud en jij? Jij bent vast t.o.v. mij nog een jonkie.
   En ook ik snap helemaal niets van die site en de cryptische taal en tekens. Knap van mirakel multi D en Dawn dat ze er in duiken en er ook nog iets uit halen. Ik heb er ook geen zin in om mij hierin te verdiepen, want het is zoiets als dat ik van m’n leven nog niet een schriftelijke taal geleerd hebbende met grote koologen naar een tekst zit te staren. Hartengroet van een schorpioen met ascendant schorpioen; oei!

  3. @ Dawn, Ik zag dat jullie zelf al wat kluiscodes hadden gevonden, en zag dat op die wikisite alles wat gevonden was al was gepubliceerd; daarom had ik die link voor jullie in mijn post gezet. Mijn vraag ging dus vooral over oct282011.com (had het wat verwarrend geformuleerd). Inmiddels snap ik het wat beter, maar ik sluit me helemaal aan bij een poster op een forum over deze site:

   the message of love ought to be clear and unmistakeable, understood by all, and not couched in weird cryptic, ambiguous symbols, numbers, and images, with unnecessary, potentially-misleading twists and turns. nature is clear, simple, self-evident, unmistakeable. one can SEE LOVE EVERYWHERE. dew, animals, trees, relationships between loved ones, the majestic universe. all without silly mind games and parlor tricks. on this account, i (and probably myself alone) will keep warnings going about this site so long as there is an open forum that exists to do so. i know love and i know manipulation. i don’t like this site AT ALL.

  4. @ Willy. Nou, jij dan ook maar vast gefeliciteerd. Dit ‘jonkie’ wordt 46 op 28 oktober. Een Schorpioen met ascedant Ram. Ik ben een graver, mateloos geïnteresseerd in alles wat mysterieus is (en dat IS die site); Schorpioen-eigen. Dat jij (Schorpioen-Asc Schorpioen) bent afgehaakt verbaast me dus wel een beetje. 😉

  5. Monique, misschien een beetje een dooddoener maar alles begint en eindigde met keuze. Dat is wat ik ervan maak. Door oct282100.com maakte ik kennis met Willy Whitefeather en daar heb ik veel van meegenomen. Daarom ben ik persoonlijk dankbaar. Als jij het een enge website vind dan ligt dat misschien meer in jezelf? Het is een spiegel, deze kan vrij direct zijn als je bang bent. Mij maakt het verder niet uit maar dat is zoals ik het zie. Alles is keus; tot 28 oktober is het er, daarna is het besloten. Verder is het geen puzzel, schindlers kat is een feit; daarmee is keus een feit en dus geen puzzel.

   Geloof overigens niets van wat ik je zeg (heb ik van Willy)
   maar onderzoek het vooral zelf.
   😉

  6. * Je vind natuurlijk niets zonder t erachter. Je vindt dat dus… sjorrie, ben een beetje te vrij met taal soms en dan laat ik steken vallen. Achteraf denk ik dan;
   ‘oh, wat ontzettend stom!’

  7. Haha! Nou, in dat opzicht lijken we op elkaar: ik vind m’n eigen spelfouten ook altijd erg en wil dat dan ook direct rechtzetten! Ach, ik zag ergens anders op dit forum iemand ‘het gebeurdt’ schrijven, dus jouw slip viel reuze mee 😉

   Maar weer even over de site: nee, ben niet bang hoor. En snap helemaal wat je (en wellicht die site) wil zeggen. Maar de manier waarop ze dat doen … mwah. Ik had nog nooit van die kat gehoord; heb het gister opgezocht en had moeite met de uitleg. Waarom zoveel beeldspraak en waarom zo geheimzinnig? Krijg er een beetje een ‘Twilight Zone’-gevoel van. Ben vreselijk nieuwsgierig wie of wat er achter die site zit, dat dan weer wel.

  8. @Monique: nou, ik ben een graver “pur sang” hoor. Tot gek wordens (ook in mijn omgeving) toe. Ik leef heel intens en zeker niet oppervlakkig. Ik heb wat afgegraven en laat niet makkelijk los, alleen als ik na eindeloos vechten (niet fysiek) weet dat het een verloren zaak is laat ik los. Als ik ergens induik ga ik er ook helemaal voor. Maar doordat ik in een proces sta van loslaten wat voor mijn persoontje met schorp./asc.schorp. wel heel erg moeilijk is. Wel heb ik er ook wel voordeel van, want ik heb (klinkt arrogant) heel erg gauw in de smiezen of iets koosjer is of niet. Verrder ben ik burned out geraakt 11 jaar geleden en daar pluk ik nog de “wrange” vruchten van, dus niet veel energie meer wat niet wil zeggen dat het beestje in mij dood is hoor, zeker niet. Als ik weer energie genoeg zou hebben, komt de oude Willie echt wel weer tevoorschijn, daar heb ik geen illusie over. Ik houd zeker van mystiek, gnosis etc., mijn hele leven lang kom ik hier op uit, het kleeft aan me. Ik ben niet “helderziend” of zoiets, maar wel weet ik vaak hoe met mensen en hun relaas de dingen in elkaar steken en heb onmiddellijk door wanneer ze mij om de tuin willen leiden, liegen of veinzen, hoe geraffineerd ook. Ik weet dan terwijl ik het eigenlijk niet kan weten. Best moeilijk met mijn partner die altijd overal vergoelijkingen voor heeft (kan niet tegen confrontaties), vooral zijn gezin dat weet hoe hij is, zodat hij flink belazerd wordt, maar dan toch niet willen weten hoe het zit met ze. Dat heb ik niet met mijn kinderen. Ik zie best hoe ze zijn en dat weten zij ook en wij kunnen elkaar in de ogen kijken en zeggen hoe wij een en ander zien. Lieve Monique, mystiek etc., ik lust er wel pap van, geheimen ook. Maar spelletjes ben ik niet goed in, daarom. Hartengroet

   Nou, jij dan ook maar vast gefeliciteerd. Dit ‘jonkie’ wordt 46 op 28 oktober. Een Schorpioen met ascedant Ram. Ik ben een graver, mateloos geïnteresseerd in alles wat mysterieus is (en dat IS die site); Schorpioen-eigen. Dat jij (Schorpioen-Asc Schorpioen) bent afgehaakt verbaast me dus wel een beetje.

  9. Sorry Monique, ik had jouw reactie eerst gekopieerd zodat ik niet heen en weer hoefde te scrollen. Hahahahaha, nu staat het onder mijn reactie. Ik hoop dat Guido het weghaalt, het gekopieerde dan.

  10. Mea culpa, ik lees nu nog eens goed post nr. 34 en de antwoorden daarop en zie dat je de link naar de wikisite zelf al geplaatst had; ik was er wat al te snel doorheen gefietst. Ik kwam nu ook dat stukje over Whitefeater tegen. Ik zal het filmpje later bekijken.

  11. He oude schorpioenen, hier een boogschuttertje van 29. Ik las laatst dat de schorpioen die vanuit zijn hoger bewuste leeft, transformeert tot adelaar. Wees dus vrij om je vleugels uit te slaan! Daarom ook dat je soms alles kan doorzien want de adelaar overziet ALLES. Ben trouwens ook gek op het spirituele, mystieke met al zijn vertakkingen en specialiteiten. We zijn allemaal nog lang niet uitgeleerd, anders waren we er niet meer…

  12. @ Willy. Lol! Alles wat je schrijft is errugggg herkenbaar (had het bíjna zelf kunnen schrijven); echte scorpio’s dus beiden :). Leuk!

  13. Gelukkig dat je het niet zo erg vondt (geintje- haha) Sommige zien niet verder dan de letters. Sommige blijven technisch bezig, anderen vooral met verdraaiingen en weer anderen overzien het geheel.

   Beelds(praak) is de meest rechtstreekse manier van communicatie en uitleg. Willy Whitefeather legt het ergens ook uit. Taal is beperkend tot een selecte groep, daarbinnen heb je ook weer degradaties (technische taal, etc.) Een belangrijk verhaal dat je wilt overbruggen en tijd moet doorstaan, kan alleen maar door middel van beeld en muziek. Taal is onderhevig aan teveel factoren om betrouwbaar te zijn. Het zijn juist beelden die ons domineren. Kijk maar eens naar de vele logo’s. Een logo verankert zich in je bewustzijn en spreekt een emotie aan en verteld je zo een verhaal.

   Wij mensen werken dus het beste op beeld. Deze ‘taal’ is ons echter niet geleerd (expres) omdat beeld en creativiteit niet gewenst zijn. Het zou ons vrijheid kunnen geven en het idee dat wij los zouden kunnen staan van collectieve worst die ons is opgedrongen door deze fabriek. Dit even in het kort om te schetsen waarom wij zo zijn zoals we zijn. Niet onze schuld maar opgelegde beperktheid dmv het gebruik van 1 hersenhelft. Zoek het maar op als je meer hierover wilt weten. Jij hebt de sleutel.

   Je natuurlijke nieuwsgierigheid is iets dat ze niet van je af kunnen pakken. Vrees niets dan vrees zelf. Gun jezelf ‘open’…
   http://www.youtube.com/watch?v=WC5ZS1H2Ork&feature=related

  14. @Martijn: kon niet slapen dus nu even een reactie op jouw reactie. Lieverd, inderdaad, de schorpioen kan het laagste vertegenwoordigen of het hoogste en niets tussenin. En mijn vleugels uitslaan, ja, ja: probeer mij niet te hinderen of te beperken want dan krijg je met een dubbele schorpioen te maken en dat is niet mis. En ach, ik ben eigenlijk zo lief en zacht al lijkt dat soms niet dus, vooral als je mij in mijn vrijheid beknot. Nu probeer ik weer wat te gaan slapen. Groet, Willie

  15. Kan iemand hier chocola van maken? http://www.oct282011.com/main.html

   En dan met name dat deel boven Pi. Die kleine lettertjes heb ik kunnen ontcijferen inmiddels, maar wat die formules nou betekenen? Iemand enig idee? (sorry, ik kan het niet laten telkens op die rare site te kijken …)

  16. @Monique, mag ik vragen wat er staat?

   Viel je ook op dat de deur weg is en dat dit de titel is; shadow (distraction) step eight, night. Die distraction kan ik wel plaatsen denk ik.

   Heb jij overigens de manuals gedaan?

  17. @ Dawn, die hele pagina is weer veranderd: de deur is weg, dat verhaal over Pi is weg, die golven zijn weg en nog een plaatje. Begin van de avond stond dit er allemaal nog wel. De titel ‘Step Eight.night’etc. had ik wel al eerder gezien.

   Waar ik helemaal niks van snap zijn die formules bovenaan de pagina, met die cirkel met streepjes, het rechthoek en de wijzers van de klok.

   En de manuals …. ik heb zeker een kwartier zitten staren, maar het kwartje valt bij mij niet (van die telepathiemanual en die met die plaatjes en dat getekende mannetje in bed (ben effe kwijt waar die voor was). Ik heb echt geen flauw benul wat ik doen moet. Zal wel blond zijn … of nog niet wakker … of beide 😉

  18. @Monique,
   Moest gelijk denken aan deze zin die ik ook ergens in de website aantrof;

   ‘patience it takes time.’

   Wat bij mij van pi en de plaatjes is blijven hangen. Heel vreemd maar ineens zag ik ‘het’ en het was geen berekening en het was niet moeilijk. Precies zoals erbij stond; ‘It is not a puzzel, don’t try so hard.’ Ik staarde naar de drie beelden, eentje was een orkaan en de andere twee iets gelijkends. Ik zag het getal erin terug, het getal dat wij kennen als negen. Maar het is ons niet als kennis gegeven maar als een statisch iets. Maar het getal staat voor creatie, pi, de spiraal en al dat meer. Toen schoot het mij te binnen dat dit moest gelden voor meer cijfers en de eerste die mij te binnenschoot was de 1, dat is geen 1 maar een I, een deur. Kijk zo ongeveer (zie het als een beeld van een gang met deuren; III III. Waarmee ik wil zeggen wij kijken verkeerd, ons is niet geleerd zo te kijken. Wij zien niet meer in beelden maar zien statische losse zaken en dat terwijl DAT de grootste leugen is.
   Laat deze informatie door je heengaan en probeer het niet eens te begrijpen, observeren is voldoende. Denk niet en oordeel niet, alleen observeren….
   http://www.feandft.com/vortex_basics.htm

   O enne, ik ben ook blond hoor 😉

  19. @martijn
   Jij bent fenomenaal!! Helemaal raak, i=9, lees i of I- als in -> I am
   I am 9 of I9 = 99
   en toevallig was ik hiervoor hier mee bezig; one of 1…

   twee 9ens in elkaar draaien = dit plaatje hieronder = de uitleg dat alles dat er is 1 = of I of 99. Spiegel de 9 en het is 69 -> Alfa and Omega

   (zie plaatje poster 21-9-2011 @ 10:24 AM by cingularity
   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread743904/pg617

   Wij moeten de cijfers echt anders bekijken.
   Meer als een beeld dat een boodschap betreft.

  20. @Dawn, die 69 lijkt natuurlijk ook op ying yang.
   I = 9 am = 14/5. 5 staat voor de mens, 9 voor de voltooiing.
   In de tarot is 9 de kluizenaar, 14 gematigdheid.
   Deze tarot symboliek komt weg bij de vrijmetselaar Rider Waite.

   Ik gebruik het boek de goddelijke driehoek, samenhang tussen numerologie, astrologie en tarot i.c.m. alles wat ik tegenkom haha.

   Ik vind die numerologie nog steeds ingewikkeld maar wist wel zodoende uit mijn hoofd dat I 9 is. Ach zo komen we allemaal weer een stukkie verder in onze zoektocht, al kan ik jullie vaak echt niet meer bijhouden hoor! haha.

  21. 99 = 18 = 9
   99 = 9..
   9999999999 = 9

   De ‘negen’ is een trapje naar een hogere nieuwe reeks.. De 0 is het platformpie wat bovenaan de trap komt. Het balkonnetje. Wat zou betekenen dat de ene ‘0’ de andere niet is.. Of het midden van de spiraal.. De leegte van een wenteltrap..!
   En dan weer vervolgens 1,2,3, etc.

  22. @Guido,

   Mijn zielsgetal is 18/9
   Tel mijn klinkers uit voor en achternaam maar eens op.
   Voor iedereen te doen, behalve voor mij, dat zijn er enkelen…

  23. Oh nee, klopt niet.
   36/9 zal het wel zijn.
   ij=y

   a=1, e=5, i=9, 0=15/6, u=21/3, y=25/7

  24. Hier, nou zit ik alweer, moet ik toch weer gaan denken.

   a=1, y=7, i=9, a=1. Dus toch 18/9.

  25. Dat is dan alleen nog maar het zielsgetal.
   Dan heb je nog het persoonlijkheidsgetal, het levenslot getal en het levensles getal.

   Best wel leuk, van alles wat uitzoeken.

 23. JOHAN OLDENKAMP!!!!!
  GEEF EENS ANTWOORD als ik zeg SJR(susan joy rennison).
  zeker omdat het een vrouwelijk wetenschapper is, is zij MINDER dan de charlatans van deze wereld.
  SJR is in mijn optiek COMPLEET notabene hier op WTK een colunm, nooit van gehoord zeker!!
  JOHAN weleens van tunnelvisie gehoord. het volgende thema moet tunin the diamonds van sjr zijn op wtk. de kosmos en buitenaardsleven en het weer in de ruimte; alles in haar boek te lezen; afgesproken dan!!!!!!

 24. @ Johan

  ow ik zie wat je bedoelt.
  het begon met 16,401,169,595 BC en eindigt op de 7de dag op 2012 14 juli.
  in de 7de dag volgde weer een nieuwe golf, die weer op de 7de dag een nieuwe fase maakte enz.. tot 9 keer toe.

  sorry dat ik verkeert heb geconcludeerd over jou waarheid. ik zie dit als een leer moment.

  maar dan vraag ik me toch af hoe een NWO kan worden gemaakt als op 24 nov 2011 het eenheidsbewustzijn van start gaat?
  dit komt voor mij aan als tegenstrijdige informatie.

  het is voor mij duidelijk wat ik zie om me heen is dat veel mensen in hun kracht komen te staan en de macht achter laten.

  ik denk dat macht een illusie is. en dat NWO een illusie is, want het is een goed machtsmiddel om de massa voor de gek te houden en in angst te houden.
  ik zeg dat ieder mens als zelfzeide zelf in de middelpunt staat van de samenleving.
  als dat waar is wat ik zeg, dan betekent het dat al een NWO onmogelijk is te maken.
  want wie kan jou 100% besturen?

  wake up people!!
  misschien heb je het al 100x gehoord. maar luister naar je zelf en breng innerlijke vrede in je zelf, zodat we vrede op aarde kunnen brengen.

  zeg niet wat je niet wil, maar zeg wat je wel wil

  verzet je niet, maar accepteer de omstandigheden en gebruik ze om je zelf goed te voelen en te gebruiken als een gave (niet als een handicap)

  je hebt geen zekerheid, probeer dingen los te laten die in het verleden is gebeurd
  ,dus sta open voor alles wat je gegeven wordt in welke vorm dan ook. vaak is het al een vorm van liefde die je niet ziet.
  ik kom er steeds meer achter dat als ik me bind met dingen ik gesloten wordt en moet af dalen naar een lagere bewustzijn niveau. zoals schoolboeken, A4tjes, mobiel

  je hebt meer vrijheid dan je denkt. je maakt je eigen vrijheid dichtheid door de energie die je uitstraalt.

  misschien kan ik hiermee mensen veder mee helpen. maar haal er uit wat je wil. en geloof wat je wil van mij. je hoeft mij niet te geloven.

  1. Weet je, ik zie steeds meer mensen wakker worden. Vooral op websites als deze maar ook in het leven, mensen die je ontmoet en behoorlijk ver zijn in de evolutie om het zo maar te zeggen.

   Helaas is het ook zo dat het grootste deel van de mensheid niet zo ver is en nog steeds zeer duaal denken, als IK maar overleef en MIJN bondgenoten. Of dat nou familie is of dat het vrienden zijn, dat maakt niet uit. Je identificeert je ermee en niet met de buitenwereld. Dit geeft altijd conflict, op korte of lange duur.

   Ik moet dus nog maar zien hoe het met die ascentie gaat, etc. Ieder mens voor zich zal door de brij moeten om zichzelf te ontmoeten. Ja, misschien dat er een hoger energetisch niveau komt waar we door gaan. Dat zou mooi zijn. Geeft wel aan dat de rotte appels gescheiden gaan worden van de gezonde. Zou het?

   Komt het door de fotonengordel? door Elenin of Niburu? Of gaan we het zelf doen, voor onszelf maar vooral voor de eenheid wat wij vormen op aarde? Het leven is geven en nemen, neem wat je nodig hebt en geef wat je kan missen. Meer is het niet…

  2. het komt ook door elenin en niburu. alles wat extern gebeurdt gebeurd, omdat ze je iets willen vertellen om je verder te helpen. en dat voor iedere individu verschillend.
   als je alles definieert van uit angst, vergeet je de boodschap is ze aan jou willen vertellen.

   laat los, heb vertrouwen.

  3. Mij maken ze niet meer gek. We zien wel, inderdaad vol vertrouwen opdat alles goed komt. Problemen kunnen al gemaakt worden voordat er iets gebeurt, oplossingen bedenken kan alleen maar op het moment supreme.

 25. Eigenlijk zijn veel mensen gewoon te kortzichtig of te lui om hunzelf en/of de werkelijkheid te leren kennen. Daarom bedenken ze scenario’s als elenin/niburu, allerlei nummerologie zoeken ze uit, ten einde de werkelijkheid te begrijpen. Als de tijd van de ascentie komt, dan gaan we ineens een spurt maken. Dan wordt het pas geweldig, al dan niet geholpen door buitenaards intellect. Wij zijn vanzelf te stom om het gewoon ZELF te doen!

  Kom op nou, zie dat je een schaduw bent van jezelf, laat die schaduw lekker varen, hoeveel shit of goede dingen het meegemaakt heeft maakt niet uit. Het is illusie. Wake up. Je bent niet je verstand, je denken over goed en kwaad, gebruik je verstand vanuit jezelf. Jezelf is veel verder, voorbij waarnemer en gedachten die in de waarnemer opkomen. Zelfs de objectieve waarnemer komt in ons op.

  Logica is niet zo erg, als het vanuit een open mind gezien wordt.

  1. @martijn precies maar men moet ook niet alles lukraak geloven, al triljoenen jaren of meer is de kosmos in rep en roer!!!!!!
   wat ik wel van mening ben dat wat er op wereldse niveau gebeurd, men ziet het om je heen gebeuren.
   escalatie en frequenter feiten zie economisch en klimaat nemen in rap tempo TOE!!!
   en dat de ELITE van deze wereld er baat bij hebben om de boel naar de HAND te zetten, moge duidelijk zijn.
   we gaan van waterman naar aquarius, but in between huge things ar gonna happen and thats for SURE!!!!!
   but in meantime we’l sea.

  2. Ja, dat aquarius idee daar ben ik mee opgegroeid. http://www.youtube.com/watch?v=YwxRRByI1hw Aquarius/let the sunshine in.

   Ik heb ook al een jaar of 10 geleden gelezen dat het aquarius tijdperk niet van het ene op het andere moment verlichting en vrede zal gaan geven. Net als we nu kunnen zien, gaat het nogal gepaard met conflicten, tegenstellingen die opgelost dienen te worden. Pas na deze zware confrontaties, waarbij soms het roer geheel omgegooid zal worden, is iedereen zover bewust dat de zonneschijn weer bij iedereen binnen kan komen.

  1. ennnn een elitair uit het koningshuis zou even vertellen hoe het zit jaaaaaaja

  2. @mirakel, welke elitair. Die snap ik niet zo goed.
   Is mij nu pas opgevallen dat die website van denk vooruit over 72 uur gaat. ‘Toevallig’ drie dagen, manipulatie of gewoon omdat men ‘het’ denkt te weten?
   http://www.72uur.nl/
   Zelf ga ik voor Willy, mijn nieuwste vriend. Als ik zijn film Hope bekijk dan zie ik het mannetje naar beneden vallen en krijgt hij de keus opnieuw te kiezen voor moeder aarde. Dat is een rustgevende gedachte; een tweede kans!

  3. En inmiddels staat Willie Whitefeather op de homepage..! Dank voor de tip Dawn! En zo zie je dat een kleine vlindervleugelslag een tornado tot gevolg kan hebben aan de andere kant van de wereld.. 🙄

  4. De alignments in 2D zijn er niet in 3D omdat ‘Elenin’ zich ver onder de ecliptica bevond. Ik begrijp niet waarom iedereen dit maar blijft napraten.

  5. Deze bedoel ik Dawn:

   militaire bases hebben. Daar worden we verdeeld in sectoren: rood, blauw en groen. De Noorse militairen hebben
   deze merktekens al uitgedeeld en de kampen zijn reeds lang geleden gebouwd.

   De mensen die aan de oppervlakte blijven en van wie de meeste zullen sterven, krijgen geen enkele hulp.
   Het plan is dat 2 miljoen Noren veilig zullen zijn en dat de rest zal sterven.
   Dat betekent dat 2,6 miljoen Noren geen idee hebben wat ze moeten doen en erbarmelijk zullen omkomen.

   Al de sectoren en schuilkelders zijn verbonden met tunnels en hebben spoorwagons die je van de ene schuilkelder naar
   de andere kunnen brengen. Op deze manier kunnen ze met elkaar in contact blijven.
   De sectoren zijn gescheiden door grote deuren, zodat een bepaalde situatie in één sector niet direct invloed
   heeft op een andere sector.

   Ik voel mij heel verdrietig. Vaak huil ik samen met anderen, wetende dat zo velen te laat zullen uitvinden
   wat er precies aan de hand is en voordat ze het beseffen is het voor hen over en uit.
   De regering heeft de bevolking sinds 1983* tot vandaag de dag voor gelogen.
   Al de bekende politici in Noorwegen zijn volledig op de hoogte, maar weinigen durven dit bekend te maken
   aan de mensen en de bevolking, omdat ze bang zijn dat ze anders niet mee mogen met de NOAH 12 wagons,
   die hen naar de schuilkelders brengen, waar ze veilig zullen zijn.

   (*1983 was de ontdekking van Niburu.)

   Als ze het iemand vertellen, dan zijn ze goed als dood. Maar, mij kan het niet meer schelen.
   De mensheid moet overleven. Mensen moeten dit weten.

   Al de regeringen over de hele wereld zijn op de hoogte en ervan overtuigd dat dit gaat gebeuren.
   Voor diegenen die zichzelf willen redden, kan ik alleen maar adviseren om naar de hooggelegen gebieden
   te gaan en grotten te zoeken waar je voedsel en voorraden kunt aanleggen voor tenminste vijf jaar.
   Zorg voor blikvoedsel en water voor een tijdje. Stralingspillen en biscuits zijn ook aan te raden,
   tenminste als je je dit kunt veroorloven.

   Ik zeg het voor de laatste keer, moge God ons helpen…maar ik weet het, God zal ons niet helpen.
   Alleen ieder individu op zich kan het verschil maken. Alstublieft, word wakker.

   Ik had u kunnen schrijven onder een valse naam, maar ik ben nu nergens bang meer voor.
   Als je bepaalde dingen weet, ben je onoverwinnelijk en geen kwaad kan je geschieden als
   je weet dat het einde nabij is.

   Ik kan u met 100% zekerheid bevestigen dat er dingen zullen gebeuren.
   Er zijn vier jaar over om voor te bereiden op het eindspel. (Dat was dus 4jaar geleden…)
   Zorg voor wapens en maak overlevingsgroepen en een plaats waar je een tijdje veilig kunt zijn.

   Vraag mij wat u wilt en ik zal u antwoorden met wat ik weet omtrent de Noorse connectie met dit alles.
   En kijk om u heen: ze bouwen overal ondergrondse bases en bunkers. Doe je ogen open.
   Vraag de regering waar ze mee bezig zijn en ze zullen zeggen: “Oh, dat is alleen maar voor de opslag van voedsel”. enzovoort.
   Ze zullen je verblinden met hun leugens.

   De tekenen van buitenaardse aanwezigheid zijn er ook, en vaak zie ik dat de Noorse elite politici niet zijn
   wat ze zeggen dat ze zijn. Het lijkt erop alsof ze onder controle staan bij iedere gedachte die ze hebben en
   bij alles wat ze zeggen en dat hen verteld wordt dat ze dingen op die manier moeten doen.
   Voor mij is het duidelijk wie ze wel zijn en wie ze niet zijn.
   Je ziet het in hun ogen en hun geest.

   Onthoud goed, dat diegenen die in 2012 in de stedelijke gebieden verblijven het eerst geraakt zullen worden en
   het eerst zullen sterven. Later zal het leger komen om de overlevenden op te ronden en in een kamp onder te brengen
   waar iedereen een nummer en een label krijgt. Ze hebben opdracht iedereen te doden die hiertegen weerstand biedt.

   Ik zie ook dat er op uw website gesproken wordt over Benazir Bhutto. Haar dood was tragisch.
   Zoals u op de foto’s ziet, heb ik Benazir ontmoet. Zoals u eveneens op de foto’s kunt zien heb ik
   ook ander belangrijke wereldleiders en politici ontmoet.

   Tot het allerlaatste ogenblik zal de bevolking geen idee hebben wat er gaat gebeuren, want de regering wil
   geen massa paniek creëren. Alles zal stiekem gebeuren en op een dag verdwijnt de regering gewoon.

   Maar, ik wil dit zeggen: “Verdwijn niet stilletjes in de nacht.
   Neem voorzorgsmaatregelen en zorg dat je veilig bent, samen met je familie.
   Kom samen met anderen. Werk samen en probeer manieren te vinden om al de problemen
   die je staan te wachten, op te lossen.

   met vriendelijke groet.

   Plaats reactie

  6. Hierbij denk ik aan een elitaire angst propoganda….Ik heb ooit eens bijvoorbeeld een verlaten berggrot bekeken, en toen wij er aan de bovenkant van de ingang een middelgrote steen tegenaan gooide, stortte bijna die hele ingang van die grot in (indrukwekkend)(Zwitserland)(tijdens een klimwandeling). Ook daar lijkt het mij niet veilig. Dus ik denk dat momenteel de elitaire propaganda volop aan het werk is, om ons de stuipen op het lijf te jagen. Hoe denken jullie hierover….deze tekst? Onder de grond loop je ook risico’s water en bevingen…..(denver)….maar ja de meest luxe plek voor reptielen denk ik dan maar.

   Dawn, wat wordt er bedoeld met die site van 72 uur: het getal 7 komt natuurlijk weer terug…….

   idd denk ik dat Willy withfeather voor ons een geschiktere bron zou zijn…

  7. de binnen kant van heel oude grotten zijn poreus geworden dmv erosie en lucht, dit proces is vele miljoen jaren bezig.
   doch in mijn beleving is de sfeer aangaande ElENIN of NIBURI, iets wat men op een grotere schaal moet aanzien.
   ik bedoel zijn er wel sites die alleen op sensatie uit zijn of daadwerkelijk de gang van zaken zie nwo in de gaten houdt.
   ik ben afgestudeerd op privaat recht.
   tijdens deze studie kom je ook veel rituele en maconieke stellingen tegen inde sfeer van ontgroening en spreuken opzeggen.
   momenteel ben ik latijn aan ’t doen; als deze studie is afgerond (nog 3 maanden)
   ga ik mij op nieuwe structuren richten met name de world politics
   ik heb mij in het bijzonder in ’t kader van de aankomende object from outer space wat sceptisch opgesteld , dat neem niet weg dat mijn interesse voor het FEIT zoals deze lig wel voor de aardse deur STA.
   maar genoeg gepraat ik ga de video bekijken die MIRAKEL MULTI D en DAWN hebben verzonden.

   please show something about SJR

  8. @mirakel
   Weet je? Je hebt een heel belangrijk punt te pakken. Wat ik mij van Denver herinner is het verhaal van de lange tunnel met sproeiers en het hekwerk dat naar binnen is gericht. Dat zijn 2 abnormaliteiten.

   Dan de serie die ook ooit hier heeft gestaan. Iets met trojan horse ofzo. Ben de naam kwijt. Diegene die de serie heeft gemaakt had visioenen. Deze gingen ongeveer zo… de mensen werden afgevoerd naar het terrein van MCDonalds. Ze dachten dat ze daar veilig zouden zijn voor de dreiging. Zelfs de militairen leken aan hun kant te staan. Toen kwam de klap van de andere kant een raket zou precies op die plek inslaan.

   Dan zie je in de film deep impact dat de mensen ernaaartoe gebracht worden in de meeste zullen zich onder de vleugels van de overheid veilig wanen. Die illusie heb ik allang laten varen. Een weldenkend mens ziet echt wel in dat de overheid er niet voor ons is maar dat wij er voor en van hun zijn.

   Al deze dingen bij elkaar zegt mij (en nu extra bevestigd door deze brief erbij, die jij plaatste) dat dit ‘het plan’ kan zijn. Mensen die vrijwillig afgevoerd zullen worden. Soldaten die geloven goed te doen en een handjevol gekken aan de top die andere plannen heeft voor deze mensen. Ik wil niemand angst aanjagen maar vraag je af wie je reddende engel zal zijn. Verwacht je dat echt van de overheid? Sommige zijn wakker genoeg om verder te zien, een glimp van wat er zich zal afspelen. Geef je vertrouwen niet zomaar weg.

   Dank je wel mirakel, wederom voor deze bijzondere aanvulling. Willy is inderdaad een veel betere gids dan de overheid. Ondertussen heb ik mijn keuze gemaakt. Hoop dat wijsheid en kracht ook bij jullie zal zijn.

  9. @Anja
   Natuurlijk kom je tijdens ‘hun’ studie in aanraking met de ‘hand van de duivel’. (The hidden hand that shaped history). Neem dat niet al te letterlijk, het is meer een vorm van kneding. Net zoals je een brood vorm geeft zo kneden deze mensen de mensheid tot hun vorm en beeld. De dode talen, exclusiviteit en manipulatie (mani=hand, dus letterlijk iets naar je hand zetten) is hun afdeling. Wat Willy White al zei, de pssst, pssst, wereld. Dit is de 4e wereld en die gaat nu over naar nr 5. Alles in het geheim en met handsignalen. Wel bijzomder hoopvol dat je hier je voeding komt halen. Meer dan noodzakelijk als je je niet wilt laten leven.

  10. @ Dawn, die film bij de mc donalds herken ik inderdaad, heb ik toen ook gezien, wel heftig. Alleen op jezelf kun je vertrouwen dan, alle uniforme pakjes links laten liggen incl die van de mac Donald….De mac schijnt trouwens een doortrapt illu bedrijf te zijn zag ik op youtube vandaag….Vandaar weer een angstige leger scene in een film bij de mac…….Tja zou een toppertje zijn voor de eerste blz in de survival gids, welke logo’s te mijden in geval van nood.

   Die sprinklerinstallatie lijkt me heel duidelijk niet mensvriendelijk. Nog maar een flinke aardbeving daar en er is niets meer van over, zakt de boel wel in!

   Wederom zou dat het plan kunnen zijn. Iedereen hartstikke geschrokken van een domme bluebeam film en dan snel naar de mac rennen. Jammer dat ze daar dan op dat moment geen popcorn verkopen.

 26. Even een paar vraagjes ?

  Zou er een verband kunnen bestaan tussen deze Komeet en de op 25 augustus verdwenen ISS-bevoorader PROGRES 44, brokstukken nog niet terug gevonden na 3 weken.

  http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition28/p44_launch.htm

  http://en.rian.ru/russia/20110902/166368066.html

  de waarschijnlijke onruiming van ISS

  En de Amerikaanse Oefening met Defcon1 op 27 september 2011 in de Bunker op Denver Airport waar dan toevallig ook de hele NASA top aanwezig is.

  http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=640221&r=1&tbl_archief=&

  Over de Film Deep Inpact gesproken. vind het wel allemaal er veel toevalligheden.

  1. We zullen wel zien ! Ik ga alvast niet als een rat een tijd onder de grond zitten . Gewoon een aluminium hoedje opzetten en het komt allemaal goed 😉

 27. @ dawn ik heb de studie een op een weten te volgen, nooit in college
  hoe meer een mens weet, weet men nergens van. laat dit een QUOTE van de nasa zijn.
  dat er meer tussen hemel en aarde is een voldongen FEIT, ik zou dolgraag wat meer aangaande OBJECT X zoals ik het noem willenweten.
  maar door weinig tijd, kan ik mij er niet op toeleggen.
  daarom zoek ik toevlucht in de literatuur in het bijzonder de boeken van SJR heb ik vaker laten vallen de laatste weken.
  susan joy is ook van mening dat er hybride onder ons zijn: zij leven al 30 tot 40 duizend jaar op aarde ook over deze hybride is veel boeken over geschreven en nog worden uitgegeven.
  wanttoknow is voor mij een ALTERNATIEF omdat de mainstream alles vervlakt; interassant om te weten dat deze mainstream de massa niet volledig in z’n greep heeft vanwaar deze MOVE.
  dawn wat mij zo irriteer is de bewolking de laatste maanden, nooit een spatje blauw te zien volgens mij getriggerd door haarp.
  dag en nacht alleen wolken ach ja kunnen wij niet zien wat er gaat komen TOCH!!!!!!!!

  raar toch ik was 3 weken geleden op ’t eiland kos(griekenland) alleen blauwe luchten

  groetjes anja @DAWN

 28. @mirakel multi D, denk je echt dat het zo erg word, mij hoeven ze niet meer te redden, ben al bijna 67 en zit al zo zwaar aan de medicijnen daar zal snel een te kort aan zijn.
  Er zijn al zoveel sectes een berg opgekropen omdat ze dachten dat de wereld verging dat ik denk we zullen wel zien, kan ook zijn dat jullie je zelf aan het gek maken zijn.
  Als je zin hebt, zou je het dan in het kort eens uit kunnen leggen hoe we er voor staan.
  Ik snap niet waarom we met straling te maken krijgen, dat we met hoge waterstanden te kampen krijgen snap ik nog of bedoel je dat bij kern installatie’s de koeling gaat uit vallen?

  1. Hallo Berma,

   Dit is een artikel wat ik onder ogen kreeg toen ik op earth watcher zat te lezen.
   Er zijn mensen die ons proberen in angst te houden, om te voorkomen dat we op onszelf leren te vertrouwen, liefhebben en waarderen om wie wij zijn. Bijvoorbeeld de kerk wil ons doen geloven dat we alle kracht buiten onszelf neerleggen, zelfs als we op eigen kracht iets groots gepresteert zouden hebben…dan heeft “god” dit in hun ogen gedaan en niet zij zelf. Ik ga ervanuit dat alles wat we nu wegen dat hier heel veel van niet klopt, en dat we in ons eigen hart opzoek zouden kunnen gaan naar onze eigen waarheid. Ons hart zal ons een inmense vrijheid laten voelen. Maar het hele elenin verhaal, nibiru, is weer een kracht waardoor we onszelf verliezen, en klein worden, omdat deze planneet een diameter van 80.000 kliometer zou hebben terwijl wij op een planeet zouden leven van 12.00 kilometer in diameter (zo noem je dat geloof ik) Dus gaan we ons weer heel klein en machteloos voelen, en bang omdat dit weer iets zou zijn waar wij geen grip op kunnen krijgen (net als de 9/11 ramp. En zo laten we het toe dat we iedere keer weer bij onszelf vandaan gehouden worden. Maar eigenlijk zou onze verborgen kracht er in zitten, dat we positief denken, ons niet meer laten meevoeren met machteloze externe activiteiten, en vertrouwen hebben in het leven, en dat niet alles is, wat wij denken dat het is wat wij hebben aangeleerd met ons verstand. Ons hart geeft enorme electrische impulsen af wanneer we gelukkig zijn, we hoeven het niet alleen maar te hebben van ons verstand. Ze hebben ons aangeleerd om ons verstand als hoofdzaak te zien, op scholen en ander instituuten. Ik denk dat ons hart ons de weg kan wijzen bij alle vragen die wij hebben wanneer wij de angst kunnen overstijgen.
   Hoe we ervoor staan, zou denk ik voor iedereen een individueel proces kunnen zijn. Als wij onze angst voor een planeet van 80.000 km in diameter kunnen overstijgen dan denk ik dat wij meest krachtig zijn, en illu proof. Kun je nagaan hoe groot angst kan zijn, ergens vraagt dit ook een overstijging van het inzicht in de dood. Bepaalde occulte groepen hebben daar een zeer angstige (weer dat woord) activiteit van gemaakt, vanwege de vele symboliek die hierbij gebruikt wordt, maar wat zou hier werkelijk mee aan de hand kunnen zijn? waarom hebben ze ons hier zo bang voor gemaakt! alles draait hier weer om macht. Ook dit vergt weer een behoorlijke individuele kracht en inzicht om dit te kunnen gaan overstijgen waardoor ik denk dat we dan misschien een stuk verder zouden kunnen komen.
   Wanneer ze ons weten angstig te maken, wat doen wij dan…..hoe gedragen wij ons….
   Dan worden we klein, en geven we weer al onze macht weg. Dit weet een 33 graats vrijmetselaar ook, waar ook altijd mee gespeeld is… Maar dat ze daar nu dit soort verhalen bij nodig hebben………..

  2. Voorlopig voel ik geen angst,herkenbaar verhaal trouwens, bepaalde buitenaardsen proberen ons in angst te laten leven,heb ik ooit ergens gelezen.
   Wat de kerk betreft dat klopt wel, ik moet er dan ook niets meer van hebben.
   Je geeft een heel ander soort reactie dan ik verwachte, ben je wel mirakel multi D of is dit een andere mirakel.
   Ik geloof dat ik ook geen angst voor de dood heb ik heb ook het boek van Pim van Lommel en andere gelezen,heb ook iets mee gekregen van het tibetaanse dodenboek.
   Ik was vooral nieuwgierig hoe we er nu voorstaan zo tegen 2012.
   Ik verwachtte een korte opsomming van de huidige stand van zaken.
   Ik reageerde vooral op jou reactie van 15 september 2011 om 10:00
   Een deel van die tekst komt trouwens van een website zonder dat er een naam aan verbonden is.
   Het klonk zo wanhopig.
   Mijn overtuigingen zijn er niet, ik lees veel maar ik heb nog geen richting bepaalt, ik begin wel te geloven dat de wereld uit een groot komplot bestaat

  3. Die hoge berg, zie ik nu symbolisch als, dat we ons groter zouden moeten maken, terwijl dit misschien juist een mentale boodschap uit die wanhopige zielige tekst zou kunnen zijn. Grotten in de bergen zijn echt niet altijd heel stevig, wilde ik daar ook mee zeggen, onze eigen geaarde benen wel.

   Ja en hoe we er voor staan voor 2012, kan ik geen opsomming gaan geven, omdat ik dus denk dat we uitgedaagd worden, om in onze eigen licht kracht te blijven. Dat we als individu daarna als massa, een collectief bewustzijn (kunnen) beïnvloeden. Daar zou een stukje bewustzijn over wie wij zijn bij kunnen horen, en onze echte geschiedenis, om daar weet van te krijgen. Misschien is daar wel een bepaald soort planeet of zijn daar cosmische krachten voor nodig?…….om te herinneren?

 29. Ons Bewustzijn breekt open als in een flits verbonden met ons totale potentieel. Intuïtief weten we precies wat we moeten doen vleugels van kristallijn licht tillen ons op, een nieuwe aarde verschijnt.

  1. Prachtig ook inderdaad…. Trouwens, iedereen is hier met data in de weer, maar wat is eigenlijk tijd??? Wij hebben een systeem van tijd, waarschijnlijk is buiten ons 3D veld een totaal andere besef van tijd, als het er al is, dus hoe kunnen we ons zo vastpinnen op data……… Laat los!!

  1. He believer!!! Neu bij Xandernieuws heb ik nog nooit sporen achtergelaten, dat durf ik helemaal niet. Ben altijd een beetje bang voor appolo ecliptische toestanden daar. Maar inderdaad ben ik nog op pad, maar ik zie dat daar langzamerhand een einde aan gaat komen. Daarmee bedoel ik dat ik meen te begrijpen dat wat ik niet eerder begreep. Zie je, ik denk te begrijpen van de ‘appel’. Ben dankbaar dat je mij de kans geeft dit uit te leggen want het kwam vanmorgen aanwaaien. Wij zijn scheppende wezens. Dat was ook goed zo. Maar eerst (voordat ze de vorm van perfectie kreeg) moest ze zelf ervaren wat de gevolgen van haar denken en daden waren. Daarom was er eerst een geregisseerde plaats op aarde met de naam Eden. Hier was alles besloten, een kant en klaar pakket geluk, maar er ontbrak een wezenlijk deel. Keuze was er niet dus dit scheppende wezen kon niet scheppen. Creatie is immers de motor die zichzelf wil handhaven en wil blijven groeien in fractal oneindigheid. In dit pakket moest een keuze ontstaan zodat de scheppende mens zichzelf kon ontdekken. Dit is belangrijk om tot keuze te komen en dat geheel vrijwillig. Weet je dat keus de grootste opoffering is van liefde? Als je oneindige liefde kent begrijp je dat deze zich nooit kan binden, het moet vrijgegeven worden. Dat was wat onze schepper deed in de hoop dat wij zouden begrijpen dat wij uiteindelijk vanuit hetzelfde bestonden. Wij zijn alles dat in fractalgebied er is, dat is alles en alles is wat er is. Wij zijn zo sterk scheppend dat alles waar is. Als jij gelooft in jezelf dan kan je onvoorstelbare dingen, dit is ook de scheppende bedoeling. Echter mag jij en iedereen alles altijd zelf kiezen. Wil je hel, dan krijg je die. Wil je hemel dan krijg je die. Niet van het een op de ander moment maar in fase van bezinning. Als je deze stappen doorloopt en begrijpt dan kom je tot het gevolg van je keuze. Ik weet dat Jezus, Buddha, Ghandi, etc. ons voorgingen om te laten zien tot wat wij in staat zijn. Dat is de weg, dat zijn wij zelf, dat ben jij en diep in je hart weet een ieder dit. Dit is het grootste geheim, dat is wie wij zijn. Dus kies je ervoor anderen voor je te laten kiezen dan leef je met deze consequentie. Alles is waar, alles kan in creatieland, leg je je vertrouwen buiten jezelf dan zul je nooit kunnen ontdekken wie je bent. Wie je bent is uitvinden dat jij alles bent en alles is liefde – lees vrije keuze.

   enne ja ik was op de hoogte van de informatielinkjes. Dit is (onze eigen) scheppende kracht die nu werkt. Knuffel 😉

  2. Ja hoor dus toch dezelfde Dawn!
   Ben blij je weer te treffen…

   Prachtig verwoord allemaal en ik voel dat jij ook tot een zekere bevredigende fase gekomen bent in je zoektocht naar de zin des levens…
   Wat je zegt: We creeren ons eigen geluk of ongeluk en hoe belangrijk is het om je niet dagelijks door angst te laten leiden.
   Zodra je het hele plaatje gaat zien is het alsof er een bevrijding tot stand komt doordat de waarheid je compleet bevrijd van angsten en illusies die daarvoor je leven onbewust of bewust stuurden…
   En hoe prachtig om te beseffen dat onze Schepper ons die vrije wil heeft gegeven: Dit is een ultieme daad van liefde die, als je het eenmaal gaat begrijpen,diep ontzag afdwingt! En dit besef stelt je in de mogelijkheid zoveel liefde op te brengen naar je medemens dat daardoor alle barrieres opheft!
   Waarschijnlijk is dit het doel wat ons in staat stelt om aan een nieuwe wereld deel te nemen die geregeerd gaat worden door onze verlosser Jezus Christus nadat alles hersteld is en onder zijn zuivere wetten geregeerd gaat worden!
   Alleen wil ik Jezus niet gelijk stellen aan Buddah,Ghandi e.a.: Hij blijft voor mij de zoon van God die door Zijn offer werkelijk in staat is alles op te heffen en dan met name in de geestelijke wereld.Door dit te geloven is de ultieme kroon op satans werk nl: de dood( het gevolg van zonde) overwonnen en hierdoor is het mogelijk om aan een koninkrijk zonder einde deel te nemen: dit is de beloning die ons te wachten staat als wij dit allleen maar in geloof aanvaarden!

   Ook een knuffel terug!

  3. Hier wil ik mij graag bij aansluiten, met een gedicht waartoe ik onlangs geinspireerd werd: het zegt mij alles:

   Het klinkt misschien onwerkelijk, maar:
   je bent helemaal zelf baas over je leven
   dood bestaat niet
   maar alleen als je je hart volgt
   wordt je geholpen, echt geholpen
   je hart is verbonden met AL-DAT-IS.

   Volg je hart, jouw waarheid
   en je WEET
   Volg je hart, jouw eigenheid
   en je krijgt antwoord
   volg je hart en ziel
   en je voelt je thuis
   want thuis is verbonden
   aan de eeuwigheid
   een eeuwigheid die onbegrensd is.

   De eeuwigheid vind je in het NU
   het NU dat er altijd is
   Het NU is verbonden met AL-DAT-IS
   en AL-DAT-IS: dat zijn wij
   dat is alles wat leeft
   waar mij mee zijn verbonden.

   Maak contact het is zo nabij
   het is van en voor jou, het is je ziel
   je zielsverbinding met AL-DAT-IS
   Liefde is verbinding
   Wij hoeven alleen te ZIJN
   want we Zijn AL_DAT_IS, dus LIEFDE!!!

   Hartegroet Alice

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.