Advertentie

Elenin, het verhaal gaat verder..


Een scene uit de film ‘Deep Impact’ iut 1998. Opvallend is de rol van Morgan Freeman als zwarte Amerikaanse president..! Daar waar Obama pas in 2004 in het Amerikaanse Congres verscheen. Toeval? Toeval!

x

Elenin: het verhaal gaat verder

© Dr. Johan Oldenkamp september 2011

x

Dr. Johan Oldenkamp

Het verhaal van de komeet Elenin begint 13 jaar voor de ontdekking van dit object. In 1998 verschijnt de film Deep Impact waarin een amateur-astronoom met de roepnaam Leo een aanstormende komeet genaamd E.L.E. ontdekt (als afkorting van Extinction-Level Event). Bizar detail was dat de president van de USA in deze film een donkere huidskleur heeft. Dat was toen eigenlijk ondenkbaar voor de meeste mensen, maar in een science-fictionfilm kan dat natuurlijk wel ‘gewoon’.

Eind 2010 ontdekt een amateur-astronoom met de roepnaam Leonid een aanstormende komeet die naar hem wordt vernoemd: Elenin. Leo is precies de eerste helft van Leonid, en E.L.E. zijn precies de drie letters van de eerste helft van Elenin. Was de film Deep Impact bedoeld om ons het halve verhaal te vertellen? De komeet kwam bovendien uit de richting van het sterrenbeeld Leo (Leeuw). En verder is Leonid de officiële aanduiding die te maken heeft met een kometenregen vanuit deze richting (Leo), voornamelijk in de maand november (link).

NASA
De officiële Nasa-code voor deze komeet is C/2010 X1. De exacte datum waarop Leonid zijn ontdekking deed was op 10 december 2010. ‘Decem’ is het Latijnse woord voor 10 (denk maar aan decimaal). Deze ontdekkingsdatum is is dus eigenlijk de 10e dag van de 10e maand (decem) van het 10e jaar (van dit millennium). Dat is een drievoudige verwijzing naar 10. En de X in de Nasa-code is tevens het Romeinse cijfer voor 10. Deze komeet bereikt haar dichtste punt bij de zon Helios (genaamd het peri-helion) op 11 september 2011, op de dag af precies 10 jaar na 9/11. Geschreven in het Engels is 9/11 nine eleven. Afgekort en omgedraaid is dit ‘ele nin’.

Afgezien van al deze opmerkelijke ‘toevalligheden’ is Elenin ook volgens Nasa geen gewone komeet. Elenin is een cluster-komeet omdat er meerdere objecten zijn. En Elenin is een hyperbolische komeet (link). Dit betekent dat de passage van Elenin eenmalig is..! Op het internet wemelt het van de speculaties omtrent Elenin in relatie tot de interpretatie van oude geschriften. Omdat ik alles wil begrijpen ben ik daar ingedoken (zodat jij, mijn waarde lezer, jouw kostbare tijd aan iets anders kunt besteden, mocht je dat willen). Bovendien voel ik een sterke aandrang de Elenin Code (als deze er is) te vinden en te kraken.

Het plaatje bij de coördinaten..

Waar te beginnen met de coördinaten-code..?
Nou, laten we eerst maar eens zien waar Elenin zich nu precies bevindt. Dat kan via deze Nasa-webpage (link), en dan klikken op klikken op ‘Generate Ephemeris’. Voor vandaag krijg je dan deze locatie-informatie:

12 45 36.56 -05 32 07.1

De eerste serie cijfers geven de horizontale positie weer (waarbij een volledige cirkel verdeeld is in 24 uren, ieder uur in 60 minuten en iedere minuut in 60 seconden met twee cijfers achter de punt). De tweede serie cijfers geeft de verticale positie weer (waarbij een negatief cijfer onder de omloopbaan van Terra om Helios (genaamd de ecliptica) is). We kunnen deze coördinaten vervolgens invoeren in Google Sky (link), mits we de spaties in de series vervangen door dubbele punten, en beide series scheiden door een komma. De locatie-informatie voor vandaag wordt dan als volgt:

12:45:36.56, -05:32:07.1

Door op de ‘+’ te klikken zoomen we steeds verder in, maar helaas krijgen we via Google Sky geen komeet op deze coördinaten te zien, terwijl Google Sky toch echt beweert live beelden van de sterrenhemel te tonen. Het is raar dat we Elenin niet op Google Sky kunnen vinden, want de diameter van de zogeheten coma van deze komeet is meer dan 200.000 km (link). Deze coma is dus groter dan Jupiter, terwijl deze gasreus wel gewoon in vol ornaat te zien is op Google Sky (type gewoon in ‘Jupiter’ en klik een paar maal op inzoomen).

De komeet en zijn ontdekker..
De toevalligheden rond zijn naam hebben tal van prangende vragen rond de persoon van de komeetontdekker opgeworpen. Ook ik vroeg me af of hij wel echt bestaat (link). Het vreemde is dat deze meneer Elenin op zijn website vanaf 25 augustus blijft volhouden dat de komeet in stukken is gebroken (link), terwijl zowel foto’s (link) en satellietopnames (link) lijken te bewijzen dat dit niet het geval is. Dit filmpje vat het nog eens samen:
x

X
Het in tweeën breken van Elenin veroorzaakt door een eruptie van Jupiter (!?) blijkt namelijk gewoon een optische illusie te zijn geweest. Wanneer meneer Elenin negen maanden geleden in staat was om als eerste Elenin te zien, waarom kan hij nu dan niet zien dat deze ‘komeet’ nog gewoon ‘up and running’ is, zoals zijn collega (amateur-) astronomen dat wel kunnen?

De twee zonne-observatie-satellieten in 2006. De ene komt áchter de Aarde aan en de andere vliegt voor de Aarde uit, in haar baan om de zon. Zo zijn beide satellieten in staat stereo-opnames te maken van de zon, omdat ze precies 180 graden t.o. elkaar staan..!

We kunnen natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan door online de beelden gemaakt vanuit twee ruimte sondes te bekijken. Beide sondes hebben nagenoeg dezelfde omloopbaan als Terra. De sonde genaamd Ahead is waar Terra over ruim een kwart jaar zal zijn, en de sonde genaamd ‘Behind’ is waar Terra ruim een kwart jaar geleden was (link). Als je naar deze Nasa-webpage (link) gaat, kun je zelf opnames bekijken, die genomen zijn vanaf deze ruimtesondes (selecteer dan bijvoorbeeld ‘Ahead HI1’ of ‘Behind HI1’, kies dan bijvoorbeeld voor 512×512 als resolutie en klik vervolgens de optie van ‘Slideshow’ aan, om vervolgens op ‘Search’ te klikken). Beide sondes maken om de 40 minuten een opname. Wil je deze opnames één voor één bekijken, kies dan voor de optie ‘Images’.

Om je te helpen bij het interpreteren kun je hier de actuele stand van de planeten zien (link). En hier kun je zien waar Elenin zich precies bevindt (link). De donkerblauwe lijn beschrijft de baan onder de ecliptica, en de lichtblauwe lijn het navolgende deel boven de ecliptica. Wat ik raar vind is dat Elenin in deze simulatie op 14 september door de ecliptica gaat, terwijl dat volgens de coördinaten-opgave pas op 26 september gaat gebeuren..!

Op de beelden van Behind en Ahead is de ecliptica precies horizontaal in het midden. De planeten zien we over deze middenlijn bewegen. Kijken we bijvoorbeeld bij Behind HI1 op 24 augustus, dan zien we in het midden Mercurius en rechts Jupiter. Indien Elenin hierop te zien is, dan dient deze van rechts onderen schuin omhoog richting Helios te gaan (links op deze beelden). Helaas is hierop volgens mij ook geen spoor van Elenin te bekennen.

Wel is het raar dat er vanaf 5 september slechts 1 beeld per 2 uren te zien is. Dit is een derde van de oorspronkelijke frequentie. In dit filmpje zou volgens de makers Elenin te zien zijn op de beelden vanaf Behind in de laatste dagen van augustus (link), maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat de witte stip op die beelden niet Elenin is…

Conclusie:
Mijn voorlopige conclusie is dat ik eigenlijk alleen maar vreemde en toevallige feiten heb kunnen vinden. Ondertussen blijft de geruchtenstroom omtrent Elenin uitdijen. Om hier iets tegenover te stellen staan er inmiddels ook Nasa-antwoorden op veelgestelde vragen online (link). Ook ik voel de behoefte om antwoord te geven op veelgestelde vragen.

* * *

Het verhaal van de aardbevingen in relatie tot Elinin..
Zijn de grote aardbevingen in onder andere Chili en Japan veroorzaakt door de samenstand van Elenin, Terra en Helios?
Volgens de Nasa-simulatie van de baan van Elenin vonden deze aardbevingen inderdaad plaats tijdens vermeende conjuncties van deze komeet met Terra en Helios. Deze drie hemellichamen lagen op die data namelijk op één lijn wanneet we het in een plat vlak (dus van boven) bekijken. Bekijken we het echter van opzij, dan zien we dat Elenin veel lager ligt en dat er dus geen rechte lijn is geweest. En zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden deze aardbevingen ook op een onnatuurlijke manier opgewekt kunnen zijn met HAARP (zoals ik het in het EO-televisieprogramma ‘Uitgesproken’ heb mogen vertellen: link).

Een van de vele Summerische kleitabletten, ca. 4500 jaar oud (2500 voor Chr.)

Is Elenin gelijk aan Planeet X of Nibiru?
Planeet X is de naam die astronomen hebben gegeven aan de hypothetische planeet die verantwoordelijk is voor de baanafwijkingen van de buitenplaneten. De letter X betekent hierbij ‘onbekend’, maar we kunnen de X ook lezen als 10 door het als een Romeins cijfer te beschouwen. Tellen we Pluto als nummer 9, dan is de volgende inderdaad nummer 10. Ook op de Sumerische kleitabletten is sprake van een tiende planeet. Tellen we ook de zon Helios en de maan Luna mee, dan komen we op 12, vandaar dat Sacharia Sitchin het de twaalfde planeet noemde (link).
Deze planeet X is bekend onder vele namen. In de bijbel wordt deze Alsem (of Wormwood in het Engels) genoemd.
De kleitabletten noemen hem Nibiru. Ook Hercolubus en Nemesis komen voor. Letterlijk betekent Nibiru ‘kruisende planeet’. De baan van deze planeet maakt een grote hoek ten opzichte van de ecliptica. Volgens de kleitabletten kruist de baan van Nibiru de ecliptica tussen Mars en Jupiter, nabij de asteroïdengordel. Elenin is dus overduidelijk niet Nibiru. Elenin heeft geen wederkerige ellipsbaan en Elenin kruist de ecliptica aan de andere kant van Terra. Of de door astronomen gevonden planeet genaamd Tyche wel Nibiru is, is nog steeds een vraag voor mij.

Het Griekse eiland Thira, of ‘Santorini’ zoals het tegenwoordig heet, was ooit de vulkaan die grote veranderingen bracht.

Er zijn bovendien vele aanwijzingen dat Nibiru geen gewone planeet is, maar een roodbruine dwergster. Het is daarmee dan de tweede zon van ons zonnenstelsel (link). Op de Sumerische kleitabletten staat geschreven dat Nibiru een omloopbaan heeft die 3600 maal langer duurt dan die van onze moederplaneet Terra. Zoals in mijn boeken is te lezen verklaar ik de zogenaamde plagen in Egypte als een gevolg van de passage door Nibiru. De negende van deze tien plagen bracht grote duisternis over Egypte. Deze duisternis werd veroorzaakt door de enorme vulkaanuitbarsting op het Griekse eiland Santorini. We hoeven dus alleen maar deze mega-uitbarsting te dateren om te weten wanneer Niburu weer voorbij komt. De officiële lezing is dat deze eruptie ergens tussen 1630 BC en 1500 BC was. Indien dit juist is en indien het ook juist is dat Nibiru eens in de 3600 jaar passeert, dan is de eerstvolgende passage tussen 1971 en 2101. Aangezien deze passage niet onopgemerkt zal blijven en dus nog niet geweest kan zijn, betekent dit een passage tussen nu en 2101.

Wellicht is het object dat we in het infrarode spectrum via Google Sky rechts kunnen zien in het sterrenbeeld Leo deze tweede zon. Knip en plak deze coördinaten maar eens naar Google Sky en klik dan op infrared: 09:47:57.30, 13:16:44. Indien dit juist is, dan nadert Nibiru vanaf het noorden en niet vanaf het zuiden, zoals beschreven staat op de Sumerische kleitabletten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Terra gekanteld is tijdens de voorgaande passage.

Is Elenin een ruimteschip?
Richard Hoagland beweert dat Elenin de vorm van een tetraëder heeft en dat het daarom een ruimteschip moet zijn. Het beroemde plaatje waarop inderdaad een tetraëdervorm te zien lijkt te zijn zou ook een optische illusie kunnen zijn. Bekijken we de gehele reeks waaruit deze momentopname is geknipt, dan zien we dat er niets vreemds te zien is (link). Ik heb tevergeefs geprobeerd het bewijs uit het filmpje van dat UFOKanali (link) te vinden tussen de beelden van Nasa. Ik weet dus niet hoe zij aan deze beelden zijn gekomen. Wie het weet, die mag het zeggen. Voor mij is dit geen solide bewijs voor een artificieel object. Klik hier voor een foto van gisteren van deze komeet (uitvergroot in een filmpje van UFOKanali).

Is Elenin een code?
Gezien alle speculaties rond Elenin is het vermoeden ontstaan dat Elenin misschien een code is. Aangezien we uit de film Deep Impact al wisten waar E.L.E. voor staat, kwamen er vele varianten voor N.I.N., zoals ‘Notable Impact Nemesis’, ‘Near Impact Nibiru’, ‘Nibiru In November’ en ‘Nibiru Is Near’. Als het al een codenaam mocht blijken te zijn, dan lijkt mij de laatste variant de meest waarschijnlijke. Ik vond zelfs ‘Nibiru Impact Near’ in het filmpje ‘Elenin for Dummies’ (link), helaas vol onjuiste informatie. Niet alleen E.L.E.N.I.N. zou volgens sommigen een code zijn, maar ook Leonid. Leo verwijst dan naar het sterrenbeeld Leeuw waarvandaan dit hemellichaam richting ons komt. En NID staat voor de National Intelligence Department, ook wel bekend als de National Institute of Defense, de overkoepelende inlichtingendienst van de VS.

Wanneer komt er nu duidelijkheid?
Volgens de opgegeven komeetbaan staat Elenin op maandag 26 september tussen Helios en Terra. Op die datum bevindt Elenin zich ook ongeveer op de ecliptica, volgens de opgegeven coördinaten. Kijken we op die maandag naar de zon Helios, dan zouden we de coma van Elenin moeten kunnen zien, pal in het midden voor Helios. Bedenk dat de kern van dit object volgens zijn ontdekker slechts een diameter van 3 tot 4 kilometer heeft.

Detail uit het Zwitserse bankbiljet met daarop afgebeeld de baan van Elenin ..! (linksboven inzet van animatiebeeld van Elenin)

Hoe zit dat nu met dat briefje van 10 Zwitserse franc?
Ter nagedachtenis van de geniale Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (bekend vanwege e, het grondtal voor natuurlijke logaritmen, wat naar hem is vernoemd) zien we op de voorzijde van een briefje van 10 Zwitserse franc zijn gezicht, en op de achterzijde een komeetbaan en de stand van de planeten op 26 september 2011. Indien Euler deze stand heeft getekend, dan gebeurde dat 230 jaar geleden. Wist Euler misschien dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren? Volgens sommigen is dit gedaan om in alle openheid oplettende, wakkere mensen te waarschuwen.

Hoe zit het nu met die Hopi-voorspellingen?
Volgens de Hopi’s kondigt de blauwe ster Kachina de overgang naar de vijfde wereld aan. De Hopi’s noemen dit de Nan ga sohu. De blauwe ster Kachina markeert de start van deze overgang. Daarna volgt de rode ster Kachina voor de voltooiing daarvan. Deze ster wordt ook wel de Zuiveraar genoemd. Het zou volgens mij best wel eens zo kunnen zijn dat Elenin de blauwe Kachina is, en Nibiru de rode.

Markeert de komst van Elenin het einde van de Maya-kalender?
Steeds meer mensen denken dat de einddatum die Carl Calleman hanteert voor de Long Count Calendar, namelijk 28 oktober 2011, wel eens de juiste zou kunnen zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt echter dat 14 juli 2012 de juiste einddatum van de lange-telling-kalender is (klik hier voor een video-uitgeleg, en hier voor een artikel).

Dit betekent dat we pas op 24 november starten met de negende en afsluitende scheppingsgolf. Tegen die tijd is Elenin net voorbij de baan van Mars (van bovenaf gezien). Mijn gevoel vertelde mij in maart van dit jaar dat die negende golf nog niet was begonnen. Ik merk dat steeds meer mensen dit ook door gaan krijgen. Volgens Calleman zijn interpretatie zou het financiële systeem instorten tijdens de vijfde Nacht. Inmiddels is het de zesde Dag geworden (volgens zijn interpretatie), en de instorting is nog steeds niet geweest. Bovendien heeft een dergelijke instorting van een machtsinstrument alles met de achtste scheppingsgolf te maken. Dit zijn allemaal argumenten die pleiten voor 14 juli 2012 als correcte einddatum. Het allersterkste argument voor deze einddatum is de timing van 9/11. Komende zondag is dat precies 10 jaar geleden, en komt Elenin het dichtste bij Helios in de buurt (zoals hierboven al aangegeven).

Dreigt er gevaar voor het leven op Terra?
Van bovenaf gezien lijkt Elenin maar net voor Terra langs te gaan. Indien Elenin allerlei asteroïden in haar staart meezeult, dan zou dit wel eens een meteorietenregen voor Terra kunnen betekenen. Echter, ook hier dienen we het in 3D te bekijken. Op het moment dat Terra door deze staart zou gaan, zelfs wanneer deze heel erg lang is, dan is deze straat ver boven Terra. Het grootste gevaar rond Elenin is desoriëntatie door desinformatie. Weet wat je eet, ook wanneer het om informatievoedsel gaat.

 

Johan Oldenkamp

Zeist, 7 september 2011

 

Pateo.nl

392 gedachten over “Elenin, het verhaal gaat verder..

  1. Weetje Mirakel, ga genieten van de laatste dagen van het oude Shit systeem hier, ik ben iedergeval klaar voor mijn 5D vakantie, geen behoefte om in een hol te gaan zitten enzo, volgende maand nog even Abraham zien en dan gaan we lekker de oogjes sluiten voorgoed in deze 3D wereld.

   “HET IS BIJNA VOLBRACHT” !!!

   ‘GAME OVER’ voor de ELITE!

 1. Ben het met simba eens, deze Eleven nine moet ons angst geven. Weghouden van de optie van keus. Daarom de timing zodat wij ons zouden verschuilen achter de aanslag 10 jaar terug. Mirakel heeft ook gelijk, diegene die zich diep willen verschuilen en in angst zitten maken dit anders mee als diegene die deze frequentie begrijpen. Volgens mij is de ervaring voor een ieder persoonlijk afhankelijk van de toon van het hart, dat is de sleutel. Ook al zijn wij uiteindelijk dezelfde fractal sommige zijn ‘out of tune’. De grote ‘stemmer’ zal de harmonie laten terugkeren… zoiets?

  1. goed gezegd! Ik denk dat het daar mee overeen zou komen. Eerder gaf je aan dat de poorten op 28 oktober dicht zouden gaan, daar heb ik daar weer mijn twijfels over. Ik denk dat we dan een keuze zouden moeten hebben gemaakt of we voor de angst (gevangenis) gaan of voor plezier liefde, gemoedelijkheid en eenheid. Kan ook zijn dat er op het laatste moment nog veel mensen wakker gaan worden, die die spannende voorperiode op deze manier wat hebben kunnen meiden. Maar ik denk dat het erom zou kunnen gaan, dat we mee gaan met de hoger wordende frequenties van de aarde. Op den duur denk ik dat de aarde, de lagere frequenties zou kunnen afstoten, omdat dit dan geen bestaansrecht meer heeft, het past niet meer. Een mooi voorbeeld lijkt mij het geldsysteem wat het moeilijk heeft. Dit lijkt ook niet meer te passen, bij de frequenties van nu. Mensen die ervoor kiezen geen koude kille wezens te willen zijn, die alleen maar aan geld denken en andere mensen hiervoor kapot maken, zullen vast een waarschuwing krijgen (burn out, enz), om alsnog wakker te worden en een keuze te maken naar een andere manier van leven. Dan val je van de kar maar maak je nog een kans. Wanneer de liefde hoger wordt dan de angst en kilheid, dan heeft dat lage het ontiegelijk moeilijk om nog te blijven bestaan. voor de kille geld mens sluit op dat moment de deur naar het geld, en nog niet naar de liefde….eenmaal door die deur, dan liggen er weer veel nieuwe keuze’s te wachten, misschien wat dienstbaarder, wat ik nu vaak om me heen zie. Ik denk dat het zo een beetje zou kunnen gaan.

  2. @mirakel ik zei dat niet dat die poort dicht zou gaan,
   dat staat in de safe, level 9;
   http://oct282011.com/thesafe/9351.html
   ‘It will only open to who are open to it…’

   Dan is het zoals op het eerste blaadje van oct282011.com met de vijf foto’s.
   Allemaal dezelfde alleen de mensen die eropstaan zijn anders en sommigen zijn weg. Maar wie merkte het verschil? Welke foto is het origineel?
   ‘Ik’ heb overigens gekozen-> weg van het schaakbord.

  3. Ooo zo bedoel je…
   Soms toch wat lastig alleen communiceren met posts he. Je krijgt lang niet alles mee met wat er echt bedoeld wordt. Bedankt voor je uitleg!

 2. Ontzettend bedankt voor je mooie artikel Johan. Erg compleet verhaal.
  Zou het geen goed idee zijn om Calleman over je berekeningen te mailen, zodat hier een eenduidig antwoord op komt. Denk dat veel mensen op de hoogte zouden willen zijn van deze bevindingen. Niet alleen in Nederland. Misschien ook een idee om het te vertalen in het Engels?

  Ik hoop dat we snel meer duidelijkheid krijgen op veel van de nog openstaande vragen..

  Dank je wel.

  1. Hoi Marc,

   Ik heb Carl Calleman gelijk hiervan op de hoogte gesteld, net als toen ik ontdekte dat de lengte van de 9e Wave in zijn oorspronkelijke werk niet klopte. Na 28 okt. zal ook hij met zijn aanhangers wellicht open staan voor een andere einddatum.

   Er is verder al heel erg veel materiaal in het Engels beschikbaar. Ga gewoon naar Pateo.nl en kies dan voor English.

   Groet, Johan

  1. Heb je al wat gezien, Simba, zelf of via opnames van anderen? Vol verwachting klopt namelijk ook mijn hart (net als dat van Julius hierboven).

   Groeten, Johan

  2. Wachten is op de eerste beelden van SOHO Stereo camera vandaag, kan ieder moment zijn.

   Stay tuned…

  3. Zal wel weer niets voorstellen. We houden het in de gaten.
   Tegen de tijd dat er echt iets aan de hand is gelooft straks niemand het meer.
   Effect van de wolven. Na drie keer gelooft niemand je meer.

   De mensen die het hardst schreeuwen over illuminati e.d. worden misschien JUIST wel beïnvloed door deze groep, door hun hoofd op hol te laten slaan elke keer weer…

  1. Als je naar zijn uitleg kijkt

   http://www.youtube.com/watch?v=6NjmxrZEreQ&feature=related

   omdat ie word bekritiseerd over de Plaeaden, valt mij het volgende op,
   Als je het filpje naar 1:12 trekt, laat hij Elenin links in het beeld opduiken op 19 september. Dat kan helemaal niet want Elenin is pas sinds 23 september weer zichtbaar via SOHO.

   Daarnaast ligt de zon in dat zwartwit beeld op exact op dezelfde positie als in het kleuren STEREO beeld… op 23 september.

   Conclusie: Fear P@rn…

 3. Weer iets??……….
  Zeeland schrikt op door harde knal. Helicopter zoekt naar kraters
  zaterdag 24 september 2011 07:53
  Zeeland is vrijdagavond laat opgeschikt door een harde knal. De politie heeft zaterdagochtend vroeg nog geen idee wat de enorme knal heeft veroorzaakt.
  Omstreeks 22.00 uur vrijdagavond werd een deel van Walcheren en Zuid-Beveland opgeschrikt door de knal. Binnen een mum van tijd stroomden de meldingen binnen bij de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland en stond de telefoon lange tijd roodgloeiend, aldus een woordvoerder van de politie.
  Verreweg de meeste meldingen kwamen uit Oost-Souburg, Middelburg en Ritthem. Mensen meldden dat zij enorm waren geschrokken van een hele harde knal.
  De Zeeuwse politieagenten hebben het tussen 22.00 en 24.00 uur razend druk gehad met het nagaan van al die meldingen, omdat ook Politie Zeeland graag wilde weten wat nou de oorzaak was van die knal.
  Tegen 23.00 uur ontdekten agenten wat brokstukken in de nabijheid van het strandje in Ritthem. Omdat het donker was konden de agenten zelf niet goed bekijken of er ergens een explosie was geweest. Daarom is bijstand gevraagd van het KLPD. Zij zijn met een helikopter naar Zeeland gevlogen en hebben met infraroodapparatuur en een warmtekijker gezocht naar mogelijke hittebronnen en/of kraters die mogelijk zouden zijn ontstaan door de knal.
  In eerste instantie werd gedacht dat de afgedankte Amerikaanse satelliet misschien in Zeeland was neergestort, maar die was tijdens de knal nog niet door de dampkring.
  Tegen 01.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag is de helikopter weer naar zijn thuisbasis gegaan. De piloten hebben niets aangetroffen dat wees op een explosie. (geen kraters bijvoorbeeld)
  De agenten hebben wat van de aangetroffen brokstukken meegenomen voor onderzoek.
  Omdat het zoeken naar ‘een knal’ erg lastig is en er bij de politie tot nu toe geen meldingen van branden of ontploffingen bij bedrijven zijn gedaan, is besloten dat de zoektocht bij daglicht wordt voortgezet. Mogelijk volgt zaterdag dus meer nieuws.
  Bekijk de foto op groot formaat

  1. Zo he heftig! een mijn dus! Gelukkig niet die centrale Dawn! Een boer die meldde dat zijn raam vernield is door de brokstukken……echt heftig! bedankt voor de link Elenin!

  2. het hoeft natuurlijk geen mijn te zijn……kan ook weer een geëxplodeerde tunnel zijn???

  3. het hoeft natuurlijk geen mijn te zijn……kan ook weer een geëxplodeerde tunnel zijn???

  4. Ja dat dacht ik dus ook al. Vooral heb ik onthouden wat dutchsinse steeds weer aanhaalde. Bevingen en explosies in de buurt van centrales. Maar waarom begrijp ik niet.

  5. Ritthem ligt in lijn met de Zeelandbrug, misschien loopt er wel een geheime tunnel onder tussen NL en B…

  1. It is called “Operation Mountain Guardian” or OMG for short.

   Indeed, OMG! Oh My God!

   Just a stupid association from a conspriracy wacko?

   We will soon find out.

  1. @Boppie. Ik kon de link op 2012 niet openen. Heel gek.
   Ik open hem hier en terwijl ik zit te kijken stopt mijn computer er mee.
   Ik kan hem wel weer gelijk actief krijgen maar heb de link toch maar verwijdert.
   Af en toe gebeuren er zulke gekke dingen.
   Het zal de bedoeling zijn dat ik me niet te druk maak dus doe ik dat ook maar niet.
   Wat komt dat komt. We zien wel. Dat er iets staat te gebeuren lijkt me nu wel duidelijk ondertussen.
   In ieder geval bedankt voor het plaatsen van de link. 🙂

  2. Zoals al eerder gezegd, in deze video komt Elenin op 19 september in beeld en kan pas vanaf 23 september… Vraag me niet wát het is maar Elenin is het zoals gewoonlijk in al die onzin van MrCometWatch NIET…

  3. @Selene. Voor wat betreft het plaatsen van de link… graag gedaan hoor. Ik kon in het begin de link ook niet openen. Mijn nieuwsgierigheid en enige zucht naar sensatie (shame on me) heeft ervoor gezorgd dat ik het filmpje toch kon zien.
   Mijn gevoel is, net zoals bij jou, heel heel dicht bij mijzelf zijn en vooral in mijn eigen kracht te staan. Juist op dit soort momenten is het volgens mij heel belangrijk om dingen voor mijzelf te doen die er echt toe doen en waar de ziel om smacht… datgene doen waar je energie van krijgt.

   @Simba_NL. Waarom vind jij het onzin wat deze man (mr. Comet) op youtube plaatst? Ik ben toch heel benieuwd naar jouw mening. Nogmaals, ik ben geen materiedeskundige en ga af wat ik op (zijn) en mijn beeldscherm zie.

   Warme groet,

   Boppie.

  4. Het lijkt me goed om hier observaties van feiten met elkaar te delen, en onze (voor-) oordelen voor onszelf te houden.

   Volgens een interpretatie van de feiten is wat getoond wordt op deze satellietbeelden de Pleiaden:

   http://www.youtube.com/watch?v=FuBuACGHnss

   Ik vond het zelf al vreemd dat dit ‘object’ niet te zien was op de andere opnamen door Behind.

   Weer een illusie doorgeprikt.

 4. Elenin is Alive & Kicking !!! Vandaag zichtbaar op de STEREO HI-1 sattelite en volledig intact en onverstoorbaar vervolgt ze haar weg…

  Vandaag is ook de dag dat alle doomverhalen over DEFCON1 drills waarheid worden of een HOAX bleken… Tevens zijn er gisteren en tot op dit moment géén aardbevingen van formaat geweest door uitlijning van Elenin dus… Simba blijft roepen,

  Something Wunderful is Coming…

  Stay Tuned…

 5. Ging eens kijken op de hierboven vermeldde coôrdinaten, niks te zien maar een stukje naar links zag ik wel iets: 12:45:58,33 -5:22:03,87
  Een blauw spoor..?? Elenin??

  1. Super Simba Bedankt 🙂
   Nu snap ik ook dat ik die kring zie….Ik dacht al, wat zie ik nou iedere keer aan die zijkant, links???? Maar nu snap ik het!
   Echt prachtige foto’s…Top!

  1. Ja, ja zeker, Alice uit wonderland is ontsnapt uit “the Rabbit Hole”. Alle wonderen meegenomen en weer losgelaten. Want Loslaten is zoals jullie weten heeeeel belangrijk.
   Maor ut mierakel dat is op komst heur, gien twiefel an. Want as Martijn grunnings? kan kan ik dreins 🙂

   Tot heurn’s

  2. @Mirakel, als dat fout gaat, kunnen ze hun lol op daar aan de EastCoast… Ach, zal wel weer door Niburu/X komen zullen we maar zeggen…

  3. @Mirakel, het probleem is alleen dat El Hierro (G.Canaria) al meer dan 2 weken bezig is duzzzz wat is de connectie met Elenin?

  4. @Mirakel, kan natuurlijk ook die “sphere” van 60 miles doorsnede kunnen zijn die op dit moment in een baan om de aarde zou zijn geparkeerd…

  5. @ Simba,

   De relatie die ik leg met Elenin taich, honda, Nibiru of planet X rode op blauwe kachina enz….is dat het zou kunnen dat elenin die vulkaan een startsein geeft zeg maar. Vanaf de 26 ste zou Elenin toch dicht bij de zon zitten? En op een lijn gestaan hebben? Zou misschien kunnen dat hierdoor ook zonneuitbarstingen geactiveerd zijn, waardoor de seismische activiteiten oplopen door een vorm van magnetron effect wat je krijgt wanneer al die geladen deeltjes met een noodgang tegen de buitenste lagen van het magnetische velt botsen. De afgelopen periode is het Nooderlicht ook in de landen iets dichter bij de polen behoorlijk zichtbaar geweest. In Belgie was zelfs op het nieuwe, even geleden, dat daar het noorderlicht zichtbaar zou kunnen zijn geweest. En ik meen me te herinneren dat er in Nederland ook een aantal menen dit waargenomen hebben.

   http://www.youtube.com/watch?v=HVNIkuvmtTg&feature=results_video&playnext=1&list=PL1B4E37EDC1078BAB

   Elenin zou niet al te groot zijn, en met voldoende afstand de aarde passeren..Geen probleem… Dat ben ik met jou eens Simba. Mogelijk intelligent aangestuurd ook! maar het gaat mij erom wat er achter elenin aan komt. the red Kachina. Door alle naamverwarring door welke planeet wat precies zou zijn komen wij er volgens mij niet uit, en weten we niet of wij het over hetzelfde praten met elkaar.
   Verwarring zaaien is een bepaalde groep in de samenleving heel goed in….handig om dan alvast met de namen te verwisselen/of het tig namen te geven….
   Wanneer we de geschiedenis erbij halen….zien we afbeeldingen in grotten en pyramide’s van meerdere planeten in ons zonnestelsel..en buitenaardsen. Dit in combinatie met elkaar. Dus zou erop kunnen wijzen, dat voor ons misschien de geschiedenis heel duidelijk en begrijpbaar zou kunnen gaan worden (annuaki?).

   Wat ik aan wil geven is, dat ik denk dat er wel sprake zou kunnen zijn van uitlijningen….maar voor mij blijft het de vraag waarmee…..rood of blauw of iets anders.

   Deze link vond ik in een post van hyper alert:
   http://www.bovendien.com/buitenaards/komeet-elenin-en-de-hopi-voorspellingen

   wat bedoel je precies met een sphere van 60 miles Simba?

  6. @Mirakel, lees de update van vanochtend van David Wilcock en de “sphere” die nu in een baan om de aarde zou staan…

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/nwo-met-kernexplosies-op-de-knieen/

   Nogmaals, dit verkondigt David Wilcock dus denk ervan van je wilt…

   De Red Katchina… Elenin zou de blauwe moeten zijn, wordt gezien als Planeet-X of Niburu zoals je al geruime tijd weet. De laatste observaties hebben opgeleverd, ook door NASA bevestigd, dat er heeeel misschien aan de buitenste rand van ons zonnestelsel een small brown dwarf aanwezig is en als die al (moet dan wel intelligent bestuurd worden) bij ons in de buurt kan komen om alle hemellichamen een opdonder te geven, het al vér ná 2013 zou moeten zijn dus daar gaat heel die 2012 voorspelling in combinatie met Elenin/Niburu/X al mank.

   Ik blijf zelf nog steeds van mening dat heel veel profetie van de Hopi, Azteken en Maya’s een symbolische betekenis heeft maar is mijn persoonlijke mening en hoeft niet die van een ander te zijn. Zo ben ik er ook van overtuigd dat de Doom & Gloom bewust geinjecteerd is door de Power That Where om ons mensheid in de angstmodus te houden zoals je wel weet.

   Er blijft echter nog steeds een model mogelijk dat de PTW met HAARP of anderzins bewust aardbeving triggers genereert om Elenin in discrediet te blijven brengen…

   Als je een interessante presentatie van Richard C Hoagland wilt zien over 2012 dan kun je de link van part4 (de rest komt dan vanzelf naar voren in youtube)terug vinden in mijn recente reactie in het Johan/Gizeh draadje…

  7. Ja wanneer dit intelligent aangestuurd wordt…vraag ik mij af door wie natuurlijk…
   Maar aan de andere kant gebeuren er momenteel ook zo enorm veel positieve wonderen, wat natuurlijk de media stil moet houden…soms lekt er wel eens wat uit gelukkig.
   Voor de rest blijven het afwachten, en gezond verstand en intuïtie gebruiken. Wel heel bijzonder dat Amerika vaak de klappen krijgt. Misschien zitten er wel een groep hopy indianen in de bruine dwerg en elenin.

 6. 19.50u GMT is gepasseerd en Elenin staat het dichtst bij de aarde.
  Nog even een kleine positieve opsomming voor al die Doom & Gloom brullers van de afgelopen maanden…

  Ondanks vele pogingen om Elenin aan natuurrampen te verbinden als er weer eens een cosmische uitlijning was,

  Op 17 september startte de Occupy beweging en stond Elenin uitgelijnd met Saturnus

  Op 27 september ging de Occupy beweging “global” en stond Elenin perfect uitgelijnd tussen de aarde én de zon onder een hoek van exact…. 19,5 graden (Johan!!!)

  20/21 November staat Elenin onder een hoek van 90 graden en krijgen we misschien nog een mooie finale…

  Voor die paar Doom & Gloomdenkers die nu nog over zijn,

  Something Wonderful Is Coming !!!

  1. Simba , was het dat flikkerende , relatief snel voortbewegende licht aan de westelijke horizon tussen 7 en 8 vanavond ?
   Het leek een beetje te flikkeren anyway .

  2. Wow dacht al dat ik iets zag schitteren aan de avondhemel, het enigste waar ik het werkelijk warm van krijg is van de reeds waargenomen sambalbij.

  3. @Cozmic, sorry voor de korte reactie maar was ff druk met de Occupy WTK beweging van mijn staart te houden. Het zou ISS wel eens geweest kunnen zijn…

  4. Waaaah , Occupy WTK , zo had ik em nog niet gezien , leek er wel verdacht veul op 🙂

  1. Coast To Coast Radio vanaf minuut 7 Interview met Richard Hoagland gisteren 16 Oktober

   C2CAM – 2011.10.16 – Spirit Communications – Elenin Update
   http://www.youtube.com/watch?v=JYqNVN2EshY

   Niet vergeten Mirakel vanavond om 22:00 uur Johan op Duurzaam24.tv

   Niet elke oubollige Ka Ko bold is een Meester
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/het-is-tijd-voor-een-revolutie/comment-page-5/#comment-68092

   Cozmic is het wel
   http://www.wanttoknow.nl/overige/de-onmogelijke-vlucht-van-de-pentagon-boeing-op-911/comment-page-2/#comment-68091

  2. Cozmic is heel goed. Als een prachtige helderblauwe lucht, zonder streepje…

 7. Zoals het web vol stond met Doom & Gloom over object Elenin als was het de voorspelde Blauwe Kachina die de voorbode zou zijn van de Rode Kachina, de “verdelger” zo rustig is het nu en halen diegene die door die angst gevangen waren, opgelucht adem.

  Velen vragen zich echter af hoe het nu verder gaat met Elenin en wat het nu eigenlijk is of voor velen inmiddels, was…, want het web staat nu vol met berichten dat Elenin in stukken is gebroken en uit het zicht verdwenen.

  Niets is echter minder waar,

  Elenin is zeker niet in stukken gebroken, gaat gewoon zijn gangetje en het bijzondere is dat zij nu nauwelijks zichtbaar is omdat de Coma, die normaliter zichtbaar is bij een gewone komeet, juist niét meer zichtbaar is. Omdat Elenin als object zo klein is en door het ontbreken van de Coma, maakt het observaties nu extra moeilijk maar ze is er nog steeds…

  Volgens het model van Richard C. Hoagland, is Elenin een intelligente tijdscapsule met een HyperDimensional Torsion Field Generator van onze voorouders (Atlantis?) die meehelpt om het bewustzijn nivo van de mensheid te verhogen om daarmee de donkere periode van de afgelopen 13000 jaar te helpen afsluiten én misschien nog wel belangrijker, om door de bewustzijnsverhóging de regerende Elite NIET de kans te geven om de mensheid in een onderdrukte staat te houden om zodoende de nieuwe lichtperiode van de komende 13000 jaar de poppenspeler te blijven zijn.

  Niet spirituele mensen, die juist wél zo vatbaar bleken voor Doom & Gloom omdat ze niet naar hun hart/hogere zelf/intuitie luisterden, lachen dit nu weg maar kijk eens naar de feiten en ik denk persoonlijk dat Richard C. Hoagland op het goede spoor zit. Er zitten ook veel parallellen in met mystiek rond om de Piramides van Gizeh waarvan Johan Oldenkamp onlangs weer een stukje van de puzzel aandroeg.

  Diegene die het werk van Richard C. Hoagland volgen, weten dat het getal, 19,5 volgens hem één van de basisgetallen is binnen Hyperdimensional Physics dus let op,

  Leonid Elenin ontdekte de komeet op 10 december 2010 en had toen een lichtsterkte van (+) 19,5 (dit is overigens heel zwak, in tegenstelling tot wat velen denken en gezien de bewust verspreide Doom & Gloom kun je jezelf afvragen of de ontdekker Leonid Elenin niet bewust door iemand op dat spoor is gezet, oftewel, zogenaamde ontdekking by design)

  Precies op 11 september 2011, een gedenkwaardige datum voor de gehele mensheid, kwam Elenin om de zon tussen Jupiter en Mars onder een hoek van… 19,5

  Op 17 september stond Elenin exact uitgelijnd t.o.v. Saturnus onder een hoek van 19,5… en ging de Occupy Wallstreet van start.

  op 27 september stond Elenin uitgelijnd tussen de aarde en de zon en ging de Occupy beweging “global”

  op 16 oktober stond Elenin het dichtst bij de aarde om precies 19,50 GMT. Er gebeurde ogenschijnlijk niets, echter in Duitsland kwamen zondagavond geruchten naar buiten dat Frankrijk “gratis” marine fregatten ging leveren aan Griekenland waardoor de verhouding tussen Duitsland en Frankrijk, de twee grootste EU spelers op scherp is komen te staan en een verder afbraak van de EU en € tot gevolg kan hebben…

  Nu de nabij toekomst,

  Op 20 oktober staat Elenin exact rechts uitgelijnd onder een hoek van 90 graden met de aarde en de zon. 90 graden is in de geometrie én HD Physics een magisch getal/hoek

  Op 28 oktober loopt volgens de Calleman berekening de Maya kalender af en staat de koningskamer in de Gizeh piramide uitgelijnd met Orion onder een hoek van exact 19,5
  Ik heb de exacte data van dit verschijsel zo snel niet terug kunnen vinden maar wellicht kan Johan dat oplepelen of aanvullen.

  Op 11 November 2011 (11:11:11) staat Elenin exact uitgelijnd met hemellichamen tussen de aarde en de zon.

  23 november 2011 staat Elenin in een rechte lijn exact uitgelijnd met de aarde en de zon.

  Something Wonderful Is Already Happening and More To Come…

  1. @Martijn, ik lees net op een ander draadje dat jij al weet hoe het er in 4D uitziet en je hebt al een ark gebouwd, nou, dan weet je toch ook al van de hoed en de rand over de aardt en komst van Elenin?

 8. Voor wie er wat aan heeft wil ik hier nog wat delen over Elenin. Wie er niets aan heeft, zou ik zeggen, sla mijn comments AUB over. Ik heb geen zin in debatten hieromtrent.
  Mijn info die ik wil delen zijn niet bedoeld om mensen te overtuigen.
  Ze zijn bedoeld voor wie er wel interesse in hebben. pffff Dank U!

  Nibiru is van alle tijden en niets nieuws. Duizenden jaren oud. Cycli, een dagelijkse constante in het universum.
  Zijn de voorspellingen te wijten aan onze verbondenheid met het universum en alles erin?
  Zijn het de ervaringen uit het verleden of is het de 100e aap effect?

  Niburi is voor velen een feit net zoals de Zon, de Maan, de Aarde, licht en donker en de zuurstof die we inademen.
  Maar gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren of voelen we het geen reeds gebeurd is?
  Geen idee, hoe dan ook, we leven in een prachtige universum! Zonde om er niet van te genieten!

  Presentatie van John Moore over de komst van Niburu
  http://www.youtube.com/watch?v=ciKCAmHa1lU

  Lloyd Pey; Planet X, het ontstaan van de aarde, de Annunaki en onze DNA.
  http://www.youtube.com/watch?v=mi9N2Rnvc0M

  Men dacht dat Pluto een satelliet had. Maar Pluto is te klein. Men ging op zoek naar de planeet waar de satelliet bij hoort.
  http://www.youtube.com/watch?v=Dx30r2IND5k

  Dr. Robert S. Harrington Chief Astronomer (USNO) 1988 publication: “The location of Planet X”. (Orbit of Nibiru)
  http://www.youtube.com/watch?v=lfcBhlAS62g

  —————————–
  voetnoot:
  Zolang er zoveel verborgen blijft is het begrijpelijk dat we overal aan twijfelen en zelfs elkaar bespotten voor wie zich daar beter bij voelt.
  Het is van alle tijden, elkaar bevechten over onzekerheden. Dit zal niet veranderen.
  Het is inderdaad zo wat Johan Oldenkamp schreef en best wel jammer. Het niet tot elkaar kunnen komen, het niet gewoon kunnen delen van informatie. En daardoor alleen maar verder van elkaar verwijderd worden.
  ben je het er niet mee eens, geen probleem.
  Vervelende opmerkingen stel ik echter niet op prijs.

 9. In eind 1999 zat iedereen te bibberen want o,o, het geld verkeer zou wel eens abrupt tot stilstand kunnen komen.
  Eind 2012 zou het einde van de wereld zoals we die nu kennen plaats vinden.
  En in 2016 komt er een grote planeet langs.
  Dan hadden we nog de atoombom (met ‘vluchten kan niet meer’) en de benzineloze zondagen.

  Zo langzamer had word ik daar allemaal een beetje melig van. Misschien is dat ook wel de uiteindelijke bedoeling: Vaccinaties zijn goed, oorlog is nuttig, Monsanto gaat de wereld redden. Leve de lol.
  Zo knijpen ‘ze’ bij wijze van spreken langzaam iedereens strotje dicht. Totdat er geen weg meer terug is.

  Als ik een bij-zon (live met eigen ogen) heb gezien zal ik dat vermelden, maar dan zullen er vast wel al veel meer mensen iets gezien hebben.

  En nee, ik ga mezelf niet voor veel geld (als ik dat had) levend begraven in een kunstig grottenstelsel. Laten de ‘elite’ elkaar daar maar uitmoorden, dan is dat probleem ook weer opgelost. 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.