Advertentie

De verboden historie van de Maan..!


Alex Collier is een man die claimt in contact te staan met een buitenaards ras, dat veel lijkt op de Scandinavische rassen. Dit ras is afkomstig uit de Andromeda-nevel. Sinds zijn kinderjaren heeft hij als ‘contactee’ veel contacten gehad met deze buitenaardsen en de contacten zijn sinds die tijd geïntensiveerd, waarbij hem veel informatie werd aangereikt door deze Andromedanen.

Wij vinden Alex Collier en vooral de wijze waarop hij zeg maar ‘overkomt’, sympathiek en menslievend. Er zit geen enkele ‘opsmuk’ rond zijn persoon, integendeel, toen Alex Collier meer in de belangstelling kwam te staan, trok hij zich terug. Dat was in 2002.

Maar Alex heeft ook geopenbaard dat deze beslissing is gevallen, omdat hij het slachtoffer werd van bedreigingen door agenten van de schaduwregering. (zie o.a. HIER voor een uitgebreid beeld van deze schaduwregering, of de ‘krachten achter de schermen’..)

Alex Collier, een uiterst amaibele man, met een ‘buiten-gewoon’ verhaal!

In een paar persoonlijke interviews die Alex Collier gegeven heeft aan wereldvermaard UFO-onderzoeker Paola Harris, kreeg zij de kans om de bewijzen van zijn buitenaardse claims te onderzoeken, evenals de getuigenissen hieromtrent. En deze journaliste concludeert dat hij ook voor háár absoluut 100% authentiek is..!
Maar nogmaals, we zeggen het zoals we dat altijd tegen je zeggen: ‘Jij bent je eigen baas, jij bepaalt wat je ‘waar’ vindt en ook wat niet met je resoneert’.

Naast Paola Harris zijn er veel internationale onderzoekers van intergalactische contacten, mensen die begrijpen dat het Universum zo groot is, dat er wel contact met andere rassen ‘MOET’ zijn, en ook deze mensen hebben Alex Collier vaak ontmoet of zijn bij zijn lezingen geweest. Zij spreken over dezelfde betrouwbare indruk die ze van hem en zijn verslaggeving krijgen. Bijna alle onderzoekers  vinden Alex Collier’s werk uitermate constructief, opbouwend en vooral liefdevol..!!

Dit is precies de reden dat we Alex Collier hier naar voren halen, in het kader van zijn openbaringen rondom het mysterie ‘Maan’, waar je hier op WantToKnow al veel hebt kunnen lezen en zien.

De conclusie die je daarbij –net als wij- ongetwijfeld getrokken zult hebben, is dat de ‘verhaaltjes’ van NASA niet deugen. De grap is dat ze dat ook zelf toegeven, maar toch nemen we aan, dat je zelf óók tot die conclusie bent gekomen..! Maar hoe kom je nou achter informatie die ons zou kunnen wijzen op de situatie zoals die WEL plaatsvindt op de maan..

Ook op ons maakt Alex Collier dus een zeer erudiete indruk en daarom plaatsen we dit Maan-artikel. Want Alex Collier laat in het artikel hieronder, duidelijk de Andromedanen het verhaal van de Maan vertellen. En we kunnen je vertellen dat het de moeite waar(d) is..!Zijn allereerste constructieve openbaring ging destijd over het –logisch lijkende- gegeven, dat er goede, maar ook buitenaardse rassen zijn, die het niet zo goed voor hebben met het menselijk ras. Vooral de rassen, die verder geëvolueerd zijn, zijn liefdevol en niet-dwingend. Zij willen onze planeet Aarde helpen helen, zij willen het menselijk ras helpen om zichzelf door deze heftige tijden te loodsen. Zonder daarbij diep in te grijpen in het Aardse-veld-van-Vrije-Wil. (kijk voor meer achtergronden over het werk van Alex Collier o.a. hier)

We hopen dat je in staat bent ‘ruimte’ te maken in jezelf voor de mogelijkheden die Alex Collier hier de revu laat passeren.

De Verboden Geschiedenis van onze Maan (Alex Collier)

vertaling © Harmen Schouwerwou Unitynet.nl

x

“Wij leven in een interessante tijd. Wij delen een algemene belangstelling in onze landen en onze wereld. Wij zijn tijdelijk geïnteresseerd in de nieuwe en nog niet eerder verstrekte informatie en ontdekkingen over de ruimte, totdat ons dagelijks bestaan van overleven de overhand krijgt. Ik zou jullie informatie willen geven over de Maan en ons zonnestelsel. Deze informatie heb ik gekregen van de Andromedaanse kosmonauten.

Ik hoop dat ik iets kan toevoegen aan de informatie en de verborgen openbaringen, zoals ik door mijn vrienden van Andromeda eraan herinnerd werd dat wij allen stukjes van de legpuzzel zijn. Ik bied deze visie aan als ook een stukje van de legpuzzel. Ik wil niemand hiermee tekort doen. Ik heb deze informatie geaccepteerd vanuit het begrip dat het een klein deel is van een veel groter drama dat zich in onze achtertuin en in ons huis afspeelt. Deze informatie werd gedurende een zekere periode van contacten verstrekt, zowel fysiek als telepathisch. Het nu volgende is de visie van de Andromedanen over onze Maan.

Onze Maan heeft een atmosfeer dat in veel opzichten vergelijkbaar is met die van de Aarde. In veel grote kraters op de zichtbare en de onzichtbare kant, is de atmosfeer dichter dan het zeeniveau op Aarde, wordt er beweerd. Onze Maan heeft een kleine uitgang op de Noordpool en de korst is er op bepaalde plekken dunner. Het is op bepaalde plaatsen maar 33 kilometer dik en op andere 53 kilometer .

Maanstof
Er wordt ons verteld dat onze Maan droog is, een miljoen keer droger dan de Gobiwoestijn. Volgens de Andromedanen hangt dit af van waar je bent. Zij zeggen dat de onzichtbare kant veel ondergrondse meren heeft van een enorme omvang. De irrigatie en grondvorming vindt plaats op de onzichtbare kant van de oppervlakte, maar gebeurt ondergronds op de zichtbare kant met de bedoeling deze te verbergen. Apollo 15 ontdekte en nam foto’s van wolken van waterdamp aan de verborgen kant. Dit lijkt heel vreemd en ongewoon als de Maan werkelijk nauwelijks een atmosfeer bezit. Dan zouden wolken onmogelijk zijn.

De ouderdom van de maanstof is 6,2 miljard jaar en bezit scheikundige verbindingen en chemicaliën die niet op de Aarde worden gevonden. In feite zijn er veel chemische verbindingen ontdekt die niet aan het grote publiek bekend gemaakt werden. Er zijn nog talrijke andere die we nog moeten ontdekken, aangezien onze wetenschap nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Het maanstof kwam niet van de rotsen die zijn bergen en kraters vormen. Dit is sommige maanwetenschappers bekend. Hier wordt echter niet over gesproken, maar wel gefluisterd. Dus, waar komt die maanstof dan vandaan?

De Andromedanen zeggen dat de stof en veel rotsen van Ursa Minor komen. De locatie is een zonnestelsel met de naam (Orion uitspraak) “CHOWTA”. Dit is een binair zonnestelsel, of een stelsel met twee zonnen. Wij kennen talrijke van dergelijke voorbeelden in ons stelsel. “CHOWTA” is een zeer groot stelsel, die 21 planeten en 47 manen bevat. Van onze Maan wordt gezegd dat deze gemaakt is in de omgeving van de 17e planeet van dit stelsel.

De radio-actieve maan..
Delen van de maankorst is radioactief, in het bijzonder bij de Apennijnen bergen. Apollo 15 ontdekte dit; maar waarom was dit zo’n heet hangijzer in de berichtgeving? De Andromedanen zeiden dat dit kwam omdat er nogal wat nucleaire afvalstoffen naartoe zijn gebracht, die opnieuw gebruikt werden als brandstof voor de ruimteschepen die de wereldregering hebben gebouwd. Veel schepen die nucleaire brandstof gebruiken zijn echter verouderd geraakt. Dus, hoe is de Maan hier gebracht? Mij werd door de Andromedanen verteld dat het in de staart van een astroïde werd geplaatst die het naar dit zonnestelsel bracht. Diezelfde astroïde omcirkelt ons deel van de galaxy elke 25.156 aardse jaren. De Andromedanen hebben gezegd dat onze maan periodiek bewoond is geweest gedurende zijn geschiedenis van 1,8 miljoen aardse jaren.

Een voorbeeld van een ondiepe doch grote krater is de krater Gagarin. Deze krater is ongeveer 280 kilometer breed, maar is slechts 7 tot 8 kilometer diep.

Gezien de schok en de omvang die de inslag op het oppervlak zou hebben gehad, zou de krater minstens 4 tot 6 keer zo diep moeten zijn.

In feite zijn alle kraters hetzelfde, ze zijn te ondiep. Zij zijn in tegenspraak met de huidige wetenschap.

De maan wordt bewoond..
De Maan is hol. Het bevat enorme ondergrondse faciliteiten, die door de ET’s en later door de mensen van de Aarde zijn gebouwd. Er zijn zeven openingen in de korst van de Maan en de ondergronds bases. Conservatieve wetenschappers hebben zich afgevraagd waarom zoveel kraters zo ondiep waren, ondanks hun afmeting. De Andromedanen zeggen, dat dit komt omdat een groot deel van het oppervlak gebouwd is op de bovenkant van een metalen huid van een ronddraaiende top van een ruimteschip, of een “gevechtsmoederschip”, zoals de Andromedanen deze beschrijven. Een voorbeeld van een ondiepe doch grote krater is de krater Gagarin. Deze krater is ongeveer 280 kilometer breed, maar is slechts 7 tot 8 kilometer diep. Gezien de schok en de omvang die de inslag op het oppervlak zou hebben gehad, zou de krater minstens 4 tot 6 keer zo diep moeten zijn. In feite zijn alle kraters hetzelfde, ze zijn te ondiep. Zij zijn in tegenspraak met de huidige wetenschap.

Veel kraters zijn kunstmatig gemaakt. De Andromedanen zeiden dat vele kraters aan het uiterste rand in feite eens als overkoepelde steden werden gebruikt en dat andere grote kraters als opslagdepots voor ruimteschepen dienden voor ongeveer 200 schepen.

 

 

De bases aan het oppervlak bestonden uit 9 overkoepelde steden met de grootte van een kleine stad. Kleine meren of vijvers waren overal over het oppervlak verspreid. De restanten van deze overkoepelde bouwsels werden ontdekt door de NSA astronauten, Russische astronauten en de NASA Apollo astronauten. Het echte militaire complex van de maan is nu ondergronds. De ingangen van deze ET en menselijke bases is aan de beide polen, het Taurus Gebergte, de Jules Verne krater en Archimedes. Dit zijn de oorspronkelijke ingangen.

De zwarte overheid heeft meer openingen gemaakt en breidt momenteel het ondergrondse complex uit. De uitbreiding is bestemd voor de operatie van civiele wetenschappers en voor de militaire doeleinden voor de Wereld Orde. De Andromedanen verklaren ook dat dit een militaire buitenpost was, omdat het nodig was in ons deel van de Melkweg om een opstand te beëindigen. Het personeel bestaat uit reptielachtigen, half mens/half reptiel en zij die als mens bekend staan.

Intergallactische oorlogen
Veel van de oorspronkelijke bouwwerken aan het oppervlak van de Maan werden vernietigd tijdens, wat de Andromedanen betitelen als het ‘Conflict van het Zwarte Verbond’. Dit was een veldslag tussen mensen uit verschillende stelsels die een geheime alliantie vormden en de overheersing van het Orion Rijk bevochten. Een onafgebroken vernietiging vond plaats op één kant van de Maan toen het vervoerd werd door ruimtebrokstukken. De kant die het zwaarste te lijden heeft gehad is de zichtbare zijde. De vernietiging was het gevolg van wapens, deeltjesstralers toen onze Maan zich in een baan van Mardek bevond, nu een vernietigde planeet.

Onze huidige Maan was één van de twee manen die daar een baan beschreven. De tweede maan, zo werd mij verteld, is de maan Phobos. Het is ook al verwoest, evenals Venus die een maan van Uranus was. Uranus kent een overvloedig planten- en zoogdierleven. Het glas dat zo overvloedig over het oppervlak van de Maan ligt verspreid, komt van de overkoepelde steden die zich eens op gevechtsmoederschip bevonden.

De zwaartekracht op de Maan..
Ik wil hier nog graag uitleggen hoe het komt dat de maan zwaartekracht bezit. Welnu dit is een wetenschappelijke verklaring door de Andromedanen welke lijnrecht ingaat tegen de opvatting van onze huidige wetenschappen. Maar, desalniettemin, hier volgt de Andromedaanse verklaring over het verschijnsel zwaartekracht van de maan.

Onze Zon produceert een hoog doordringende straling in het elektromagnetische spectrum. Deze frequentie is gemiddeld een triljoen trillingen per seconde. Deze frequentie bevindt zich tussen het lagere deel van het infrarood en de radarband. Deze straling van de Zon veroorzaakt de zwaartekracht, niet de rotatie van de planeet. Ik zal dit nader verklaren bij het onderdeel de Holle Aarde. De Andromedaanse wetenschap claimt dat elk planetair lichaam, die minstens 44 kilometer groot is en aan de Zon wordt blootgesteld, de mogelijkheid bezit van een zwaartekrachtveld, zelfs wanneer het niet om zijn eigen as draait.

De Andromedanen hebben me verwezen naar de volgende reeks gebeurtenissen. Ze zeiden dat deze informatie opgenomen is. Tot nu toe heb ik dit nog niet gezien. Dus, ik geeft deze informatie in goed vertrouwen door, in de hoop dat het nauwkeurig is.

Toen de NSA astronauten op het oppervlak van de Maan arriveerden werden ze, samen met hun gidsen, de Grijzen, meegenomen naar de ondergrondse faciliteiten waar de restanten en skeletten van de reptielachtige wezens en menselijke wezens werden gevonden. Ook werd Orion technologie ontdekt. Deze locatie werd door de Andromedanen geïdentificeerd als beneden de krater Jules Verne. De Andromedanen zeggen, dat de omvang van deze faciliteit die verborgen lag onder de onzichtbare kant van de maan, ongeveer de grootte van de staat New York heeft.

Deze enorme ondergrondse faciliteit bevat grote meren, plantenleven van de Aarde, naaimachines voor buitenaardse uniformen, voedselopslagplaatsen en hangaars voor ruimteschepen. Ook getuigen buitenaardse geschreven teksten op de muren in de portalen hiervan. Ook werden de NSA astronauten acht gewelven getoond die afgesloten waren, maar ik kreeg geen informatie over de inhoud van deze gewelven. Kunstmatige aardse omgevingen zijn al die tijd gecreëerd om het personeel, dat door de Wereld Regering was uitgekozen, huisvesting te bieden.

Mr. Secretary..!
De menselijke leider van deze basis of faciliteit wordt Mr.Secretaris genoemd. De baan geeft nu huisvesting aan ongeveer 36.719 menselijke wezens van de Aarde, een kleine kolonie, allen geboren Ariërs. In overeenstemming met het werk dat boven en onder de grond gedaan is om de faciliteiten uit te breiden, voorzien de Andromedanen een populatie van 600.000 in de nabije toekomst. Er is veel contact op de Maan tussen regressieve buitenaardsen en de mensen van de Wereld Orde.

Momenteel heeft de Wereld Orde 53 UFO-vormige ruimteschepen op de maan die op de Aarde zijn gebouwd. Ook zijn er andere wapens op de maan gebouwd, zoals deeltjesstralers, lasers, nucleaire bomsatellieten en anti-materiewapens. Anti-zwaartekrachtafwijkingen op de Aarde werden gebruikt om uitrustingen en gereedschap naar de maan te sturen. Pine Gap, Australië en Diego Garcia Island in de Indische Oceaan waren de belangrijkste lanceergebieden. Ook Siberië in Rusland is een andere locatie.

Habitat op de Maan.
Er is aan de buitenste kant van de Maan een atmosfeer op het oppervlak gecreëerd voor een uitgebreide bewoning. Er is daar ook water, meren en begroeiing. Zij hebben er letterlijk een bewoonbaar gebied van gemaakt. Vanuit deze plek besloot de Wereld Regering in maart 1959 naar Mars te gaan. Dit ultra geheime programma was ontwikkeld en grootschalig gelanceerd door de Sovjet Unie, eenvoudig vanwege zijn natuurlijke bronnen en omvang. Zij konden feitelijk alles in het geheim doen. Bij het allereerste arriveren op de Maan, heropenden de Wereld Orde astronauten met behulp van de Grijzen de oude ondergronds faciliteit. Wij (de Amerikanen) hadden een werkende kolonie op de Maan sinds 1961 volgens de Andromedanen.

Toen de Apollo astronauten op de maan landden, is de Wereld Orde daar enige tijd geweest. Deze kennis en technologieën werden niet bekend gemaakt bij de lagere niveaus van de NASA en onze militairen. NASA werd als een gordijn gebruikt om de mensen te misleiden over wat er zich afspeelde. De astronauten werd onder bedreiging de mond gesnoerd en dat is nog steeds het geval.

(GJ: Op dit punt in het artikel wil ik je graag een ontroerend moment laten zien uit een speech die de ‘eerste-man-op-de-maan’ Neil Armstrong hield in het Witte Huis, ter gelegenheid van de 25-jarige viering van de ‘eerste maanlanding’.
Het is 1994 en Neil Armstrong spreekt deze uiterst cryptische woorden:
“Today we have with us a group of students, among America’s best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of the truth’s protective layers. There are places to go beyond belief…”

Vertaald: “Vandaag zijn hier 25 studenten aanwezig, waaronder Amerika’s beste. Tegen jullie zeggen we, dat wij slechts het begin hebben afgelegd. Wij laten veel aan jullie over, dat onaf is. Er liggen nog grote, onontdekte ideeën, doorbraken braak. Voor hen die een van de beschermende lagen rondom de waarheid kunnen verwijderen. Er zijn ongelofelijke plaatsen waar we naartoe kunnen..” )

* * *

Alex Collier gaat verder:

“Ik wil ten aanzien van dit punt een oud verhaal of een voorval vertellen, waarvan de Andromedanen vinden dat het belangrijk is. Ik ben niet in staat geweest enige informatie hierover te verkrijgen, maar omdat de Andromedanen dit specifiek naar voren brachten, meen ik dit bekend te moeten maken.

Moederschepen in de historie..
In 1953 lieten aardse satellieten en radar grote objecten zien die naar de Aarde kwamen. Dit waren de moederschepen van de Grijzen. Deze tijdreizende ruimteschepen waren dezelfde schepen die gezien waren bij Venus in 1787, 1788 en 1789. In het jaar 1645 werd een grote maan bij Venus gezien, die vier keer kwam en ging. Dit was een moederschip van Sirius B. In november 1844 was het grote schip dat een deel van Mars verlichtte, een Orion moederschip. Ditzelfde schip verlichtte Mercurius in 1799. Hetzelfde schip, dat sferisch, bolvormig is, kruiste de Zon op 26 maart 1859.

Bij de clips van 29 juli 1878 waren de twee grote gloeiende lichamen, die gezien werden tussen Mercurius en Venus, moederschepen uit de Pleiaden en Andromeda, die door ons deel van de Melkweg trokken.

In 1783 en 1787 waren de grote heldere lichten die op de Maan werden gezien geen vulkanen. Het waren Pleiadische moederschepen, die de creatie van een regering met eigen wetten inspireerden, de eerste op Aarde – Amerika. In de maand februari van het jaar 1894 was het enorme gefotografeerde object een gevechtsmoederschip van Alfa Draconis. Op 4 april 1892 was het schip dat het oppervlak van de maan kruiste geen grote vogel, maar het was een ruimteschip dat ogenschijnlijk vleugels had. Het was een schip van Alfa Draconis. Ditzelfde ruimteschip was voor het laatst in ons zonnestelsel 27 januari 1912.

Dames en heren, deze tijd waarin we nu leven is en zal bekend staan in onze toekomst als het einde van de onwetendheid. Wij, als een planetair ras, moeten onszelf vertrouwd maken met het denkbeeld dat de waarheid moet overleven. Wij moeten belangrijke uitdagingen onder ogen zien en, wat ook de waarheid is, wij moeten er alles aan doen om onze handen ineen te slaan.

Wij zijn verscheurd, wanhopig dat we verraden zijn. Maar alsjeblieft, laten we het niet opgeven. Wij zijn in staat om helden te worden. Wij kunnen de wereld redden en onze vrijheid; wij moeten elkaar geloven en onszelf.

* * * * * * *

130 gedachten over “De verboden historie van de Maan..!

 1. Momenteel heeft de Wereld Orde 53 UFO-vormige ruimteschepen op de maan die op de Aarde zijn gebouwd. Ook zijn er andere wapens op de maan gebouwd, zoals deeltjesstralers, lasers, nucleaire bomsatellieten en anti-materiewapens. Anti-zwaartekrachtafwijkingen op de Aarde werden gebruikt om uitrustingen en gereedschap naar de maan te sturen.

  Je kunt, als dit allemaal waar is, je afvragen hoe al deze faciliteiten dan gefinancierd worden?
  Moet ik opeens denken aan Donald Rumsveld die DE DAG VOOR 9-11 (!) verklaarde dat
  $ 2.3 trillion ‘unaccounted’ was!

  http://www.youtube.com/watch?v=3kpWqdPMjmo

  Weten we het nog? Wie maakte zich NA 9-11 zich binnen Amerika hier nog druk over?! Verder, de gecreëerde kredietcrisis daarna; banken die omvallen, landen die failliet gaan, pensioenen die worden gesloopt, sociale zekerheden op de schop, ga zo maar door….Waar gaat al dit geld allemaal naar toe? Indien het artikel klopt laat zich dit niet moeilijk raden.

  1. Iemand een idee hoe een UFO-vormig ruimteschip er uit ziet?

   Of is dit een vertaal-issue?

   Ik vind dat in ieder geval wel een heel vage omschrijving.

  2. Ik ben bang dat ik het helemaal met je eens ben; vooral over dat vertaalissue.. De vertaler zal een ronde, vliegende schotel (UFO-beschrijving van ‘vroeger’) bedoelen.

  3. Mmmmmh voor mij is een UFO nog altijd een vierkant vliegende object die vierkante kringen achter laat.

   Mochten jullie dus vierkante maankraters tegenkomen, laat mij en Guido dat zo spoedig mogelijk even weten, dan kunnen we daar een goed artikel over aanscherpen.

  4. Mmmmmh voor mij is een UFO nog altijd een fenomeen welke niet in de algemeen aanvaarde perceptie past. Althans, zo wordt het door mij ervaren. Je begint er pas over te praten na werkelijk zelf iets als zodanig te hebben meegemaakt. En als je dan zoiets hebt meegemaakt, dan wordt je vaak niet geloofd. Jammer! Ik vraag me echt af wat UFO betekent. Is it
   Onless the Facts Objection?

  5. Idd Wattenstaafie

   Tis hoe je ze wilt zien vliegen en dan is alles ineens mogelijk, ALLES kan blijkbaar vliegen, zeker na het nuttigen van een fles Bokma.

   “Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het vliegt…”

  6. Zachte landing dan maar Paul, was jij het die voorbij vloog?
   Maar nu zonder gekheid. Je kan jezelf na zo’n ervaring niet eens meer onder de believers scharen. Je neemt de non-believers (raar woord)na zo’n ervaring te hebben gehad niet meer serieus. Omgekeerde wereld dus. Upside down…inside out… Hoe zit het dan met de zwaartekracht?

  7. @ Wattenstaafie

   Als ik langs vlieg, bel ik eerst bij je aan voor een bakkie, zoals afgesproken.

   Afhankelijk of het een harde of een zachte landing gaat worden is afhankelijk of het geen Fokker 50 ondergestel heeft.

   Tuurlijk alles wat langs zoeft is onder hevig aan zwaartekracht of niet als het tegendruk impliceert tussen micro en macro werelden in.

   Het is wat je daad werkelijk ziet en waarneemt en hoe meer dat zelfde zien des te meer je het gewoon gaat vinden, het zaadje is allang en reeds uit gestrooid, de hardte uitlacher heeft ze ook al zien vliegen en die heeft er nog dagelijks over, alleen serieus nemen gaat wat moeilijker want idd de spiegel stond vroeger 180 graden precies anders om.

 2. Alles moet gedoseerd komen al kan en mag het wat sneller.
  Als je goed rondom je kijkt en op het nieuws,deze site en andere vergelijkbare sites kijkt veranderd het al sneller dan je denkt.

  Stel je voor dat van het ene op het andere moment alles waarvan wij denken en weten er is en kan(en dat is veel)er echt zal zijn.

  Ten eerste kunnen veel mensen kunnen dat niet handelen.

  Ten tweede moet het energie niveau op aarde een stuk omhoog(wat voor velen goed merkbaar moet zijn op dit moment)zodat onze computers(lees hersenen)alles kunnen verwerken.

  Ten derde is niet iedereen het erover eens hoe het moet gebeuren en wanneer, zodat je soms rare afleidingsmanouvres in de media krijgt om ons toch vooral geen rust te geven die we zo hard nodig hebben om alles te verwerken.

  Ten vierde hebben onze leiders die ongetwijfeld het beste met ons voor hebben voor het ergste geval en alles versneld moet gebeuren goede onderkomens voor hun zelf klaar staan.

  Ten vijfde is het niet slim om hier te vertellen waar die zijn omdat ik anders hier niets meer kan schrijven.

  Ten zesde is het wel nodig dat hier zoveel mogelijk geschreven en vermeld wordt zodat indien nodig via dit medium en via andere groepen die al eigen netwerken hebben die niet stroom/stralingsafhankelijk zijn snel gereageerd
  kan worden

  Ten zevende Laat je niet leiden door angst maar wees wel voorbereid.

  Ten achtste Een simpel bekend gegeven is dat als er kritische punten aan zitten te komen de postbus 51 boodschappen of iets van die aard voorbijkomen met zorg dat je water etc hebt staan.
  Simpeler kan het niet en je ziet dan degenen die het weten op hun gemak extra boodschappen doen:)
  Zorg dat je een lokale groep hebt voor informatievoorziening etc want de rest kan voor veel mensen wel eens niet meer werken

  Ten negende De rest mag em moet ieder voor zich invullen

 3. UFO’s zijn er in alle soorten en maten. Zelfs immaterieel.

  Over Rumsfeld gesproken, dat kwam allemaal net eventjes goed uit, de dag voor 9/11 aankondigen dat een hoop geld verdwenen is, waar vervolgens de volgende dag na de fake aanslagen de hele wereld in angst/haat/verdriet verkeerd. Dus alles vergeten en het was niet meer belangrijk, maar ondertussen is al dit geld wel naar geheime projecten gegaan, en dit gebeurd tot op de dag van vandaag nog steeds. Als mensen niet een keer een halt toeroepen aan dit slavenleven van ze, zullen de goede zielen er blijven onder lijden.

  “The American Dream”, wat een bedrog. Kijk deze pas gecreërde animatie eens van een paar meesterzielen die er hun hard en ziel in hebben gestoppen, kan niet dichter bij de waarheid komen. Ik heb genoten van dit filmpje, het is beter dan welke animatie dan ook! http://www.youtube.com/watch?v=ZPWH5TlbloU

  1. Sodemieter Wout! Voor wie het nog niet door had! Deze animatie verdiend voor wat mij betreft de status ‘Hoofdartikel van de week’ alhier. Het ontsluiert immers het hoofdartikel in het leven van bijna iedereen. Het systeem áchter het systeem genadeloos ontmaskerd! Dank je voor de link! Ik plaats ‘m nogmaals. A must see!!

   http://www.youtube.com/watch?v=ZPWH5TlbloU

  2. ook ik van wc eend adviseer alle ‘5d’ adepten om toch nog maar een half uurtje vrij te maken in dit tijd ruimte continuüm voor de beste meest informatieve Banking Octopus cartoon over de greatest scam ever contrived in onze echte geschiedenis, niet de compleet verkrachte nep geschiedenis die we op school krijgen….
   ik heb inmiddels begrepen dat dit filmpje meestal binnen 24 uur van joetoep verwijderd wordt….

  3. @ Wout

   Je filmpje is genomineerd middels door de R.N.F.
   Hoe meer je schittert in het plaatsen van zulks heerlijkheden des te hoger je in rank raakt boven die Rothshit uit, geld hebben we immers zat, we willen graag nu andere zaken die gewoon onbetaalbaar zijn, jou werk hier oa.

  4. Bedankt voor jullie enthousiasme betreffende deze inderdaad meeste geweldige animatie over het geldsysteem ooit!

   Ik ben blij dat jullie allen ook hebben genoten van dit filpmje. De ontwikkelaars hebben zeer goed werk verricht, en bliksem hoe geweldig vond ik dat filmpje zelf ook toen ik het gisteren voor het eerst zag! Vandaar dat ik het hier ook direct deelde.

   Guido, misschien een goed plan om dit filmpje ook te plaatsen. Maar ik vind wel, dat we het de officiële makers moeten vragen. Normaliter vragen ze een beetje geld hiervoor. 6 usd geloof ik voor de DVD. Is voor ons al wat lastig omdat we niet in de VS wonen.
   Zelf heb ik hem wel gedownload via een externe site in 480P. Maar ik vind delen met iedereen zonder hun toestemming dan ook niet lekker voelen.

   Toch, net als Wattenstaafie, Paul en HyperAlert vind ik dat dit een hoofdartikel zou moeten worden om het bewustzijn van de gemiddelde Nederland en nabije landen eens wakker te schudden! (Voor diegenen die het nog steeds niet snappen)

  5. *** INSERT COIN ***

   Wout, eigenlijk is dit al besproken sinds Zeitgeist concept, je filmpje is daar weer een remake van, net als ‘The arrivals’.
   We hebben genoten ervan dat het verpakt nu is met sence humor uit bekende Hollywood creaties, in iedergeval the Rothschild knowh how is daar in tegen allang bekend bij velen.

   Beter te laat dan never en nooit, zou ik er zelf aan willen toevoegen, het gaat oms meer om het feit hoe kunnen we die gasten die het voor het zeggen nu hebben nog veel slimmer af te zijn dan ze dat voor mogelijk hadden gehouden?!

   Liefst naar iets toe willen groeien waar ze ons niet meer kunnen vermoeien en kunnen rafineren zoals ze dat met onze soortgenoten doen op grote schaal, we willen niet in verzet gaan maar eerder daar eens ‘FLINK’ boven te gaan staan.

   Een suggestie soms ?!

  6. Wout, Jeemig, zeg hoe kom je erop! goed man! Mooi dat ze dit in een cartoon hebben weergegeven, op een niveau, dat aan zou kunnen sluiten bij velen.

  7. @Paul

   Ik ben het zeer zeker met je eens betreffende “het overrulen van het bestaande Rothchild’s tuig”. Agressief worden, vechten, oorlog tegen ze maken etc, zijn allemaal zaken waar we ver boven moeten gaan staan inderdaad.

   Ik ben van mening en het mag lijken alsof het niet gaat werken, maar wacht totdat vele andere zielen ontwaken uit deze nachtmerrie, vervolgens bij onzelf blijven, straal liefde uit, wees kalm, doe je lovely things en ik ben vrijwel zeker dat die machthebbers er dan niet meer tegen kunnen =)

   Simpeler gezegd voel ik gewoon van binnen dat alles wel goedkomt, misschien zelfs toch wel met een beetje liefdevolle hulp van onze medemens uit de ruimte. Maar met of zonder ze, wij kunnen dit ook, het hangt echt af van het grotere geheel op de aarde. Maar velen zijn nog niet klaar voor nieuwe vizies, of een nog interessanter leven omdat ze menen alles al perfect voor elkaar te hebben. Dit is echt pure schijn, omdat ik het zelf ook ervaren heb en heb mogen ontdekken dat het inderdaad allemaal maar schijn is. Er gaat een wereld open als je ook maar even naar binnen kan keren en liefde voelt. Het is zo mooi en zo verschillend dan wanneer je dit niet doet, althans voor mij zeer zeker.

   Alles verloopt wel volgens een bepaald Universeel plan, alleen de vraag is hoe wij er zelf naar toegaan en het laten eindigen.

  8. @Mirakel

   Heeeeeee hoi hoi Mirakel :-))
   Ja leuk hè?? Het filmpje resoneerde erg goed met mij, ben benieuwd naar je eigen reactie betreffende de mooie cartoon?

   Ik kreeg de link zelf weer van iemand op youtube, keek hem direct en voelde direct goed bij me aan.

   Kijk uit naar je email dezer dagen, ben nu een beetje lui om mail te bedenken haha. Erg hè?

  9. Deze animatie is de spijker op z’n kop…

   SPREAD THE WORD… LET’S START THE REVOLUTION !!!

  10. Beter niet willen overrulen, niet ergens boven willen gaan staan, krijg je weer hiërarchische perikelen. Vechten heeft geen zin, dat kunstje beheersen zij beter dan wij. Zoals je zegt ontwaken, bewustwording! Niet meer meewerken aan je eigen door hun geregisseerde ondergang. Idd straal liefde uit, be calm and assertive, not adaptive! Deze houding zal besmettelijker blijken dan menig virus. Er zijn heel veel mensen bevattelijk hiervoor. Agressie hebben we al genoeg gezien hier op aarde en levert ons niet op wat we willen. Willen we een andere wereld dan moeten we niet denken dat we deze kunnen bereiken door gebruik te maken van het instrument welke we juist de wereld uit willen hebben.
   Ik ben van mening dat ontwaken de weg is, dit omdat zij deze weg niet kennen. Als meer mensen ontwaken is hun spelletje snel over. Medemensen vanuit de ruimte hebben we niet nodig om hier op aarde orde op zaken te stellen. We kunnen dit makkelijk zelf. We zijn kuddedieren toch? Een schaap over de brug….als de rest volgt ligt de machinatie van het nu op zijn rug, zal zich niet meer verzetten omdat ze liefdevol omhelsd worden. Liefdevol omhelsd, omdat zij ons onbewust naar onze bestemming hebben geleid. Zo kunnen we zonder buitenaardse inmenging de klus klaren. Welk schaap gaan we volgen? Of is dit nu juist weer niét de bedoeling willen we een einde maken aan een never ending cycle? Wie het weet mag het zeggen. Elke aardbewoner en iedereen daarbuiten mag meedoen…net als Willy Alfredo destijds zei, zeg ik “Roept u maar!”

  11. Ik kan gewoon geen tegenfilmpje bedenken wout, deze is echt goed, is niet meer te evenaren! waar blijft je mail nou Wout, ik zit met smart te wachten!

  12. @Wout
   Nou, ik heb nog wel een filmpje gevonden over de elitairen, zij zijn tenslotte ook degenen die denken alles voor ons geheim te moeten houden. Ik vind de uitleg van deze mensen over de elitairen ook leuk gedaan. Ik ben het weer met jou een, dat ik denk, dat jouw liefdevolle manier van denken een zeer goede weg zou kunnen zijn. Wanneer wij agressief zouden worden, hebben ze ons ook precies waar ze ons hebben willen. Ik denk dat wij het ionische velt het beste kunnen voeden met onze liefde, en niet met onze angsten! Dit filmpje is niet bedoeld om jou te overrulen hoor, dan kan nl niet! Maar ik vond hem wel aanvullend, met het idee op mensen wakker schudden.

   http://www.youtube.com/watch?v=t8lGaIzMCGA&feature=related

  13. @Mirakel

   Ik heb genoten ook van dat linkje van je mijn beste! Had ik nog nooit eerder gezien, hij is goed hoor! Zeker aanvullend, deze heb jij zeer goed opgezocht!! Hier ben je goed hoor.

   Ik ga vanavond of vanmiddag nog mijn mail naar jouw schrijven, ik voel dat dit niet zomaar is… en je gaat het begrijpen, daar ben ik alvorens al zeker van.

  14. Ik ben een beetje bang, dat de oplossing (filmpje) van de elitairen is, om ons naar de maan te sturen!

  15. @ Wattenstaafie

   Zoals als jij je verhaal profileert van het ontwaken van de mens is nu juist wat die machts elite zo graag wilt, dan kom je met je kop boven het maaiveld uit en daar ga je net ontwaakt als nog down under.
   Het lijkt zo makkelijk op het eerste gezicht maar toch wil ik je er graag op toespelen dat het niet zo makkelijk is als het lijkt, daar komt nog wat meer training en inzicht bijkijken om als stoottrooper hier op aarde het een en ander vrij te maken voor de rest.
   Het infilteren en dan een nieuwe bypass bedenken om de boel te omzeilen, die veilig is voor iedereen maar vergeet dan ook niet gelijk dat naast die Elite ook GOUDZOEKERS rond hupsen die al je werk terwille van hun zelf, jou idee geheel om zeep brengen.
   Wil je iets bereiken dan zul je toch een geheel nieuwe constructie moeten creeren uit het niets, want enkel wakker maken los nog niet de rest op als er nieuwe problemen ontstaan.
   Denk maar eens terug aan het ijzeren gordijn waar zovelen snakten naar vrijheid, wat is vrijheid als je het nog nooit hebt mee gemaakt?! het ontsnappen aan het bewind lijkt een utopie, maar is meer een schrijnend geval omdat je de werkelijke vrijheid niet kent.
   Je zal dan delen van de onderdrukking weer terug willen hebben om je gemotiveerd te willen voelen, stel als iedereen nu eens wakker is wat dan? het probleem alleen nog maar veel groter wordt als al die lui die anderen dagelijks belazeren op grote schaal dan pas alle machten in handen hebben.

   Laat lekker die slapende blafhonden door slapen en maak alleen degene wakker waar je meer aan hebt, iedereen wakker gaan maken is nu juist niet het goeie plan.

  1. Sorry, ik had een SSR-crash. Sage is niet echt meer betrouwbaar. Kan iemand mij een goede SSR-reader aanbevelen welke compatibel is met Firefox?

 4. En nog iets: welke natuurlijke toevalligheid zou er toe kunnen geleid hebben dat de maan steeds met één zijde naar de aarde gekeerd staat en een soortelijke massa heeft die enorm verschilt van deze van de aarde? Conclusie: de maan is een kunstmatige satelliet.

  1. @Peter

   In jouw uitspraak zit een heel krachtige kern in, wat overigens ook door vele anderen die ik onderzocht heb is gespeculeerd (zelfs mijn eigen gevoel meent te weten dat de maan niet toevallig is ontstaan)

   Het is hier naartoe gebracht.

  2. Doordat de maan niet om zijn as heen draait heeft te maken dat de maan ook geen kern heeft met een mantel van magma daarom heen zoals we dat bij de aarde aantreffen.
   Als de aarde 1 geheel zou zijn dat is er ook wel wrictie aanwezig van binnenuit waardoor de aarde inprincipe zijn baantjes in zijn zwaartekracht en in zijn eigen leylijnen veld draait.
   De maan heeft dus geen leylijnen en geen magma, geen kern die eigenzinnig zich aanpast aan de energie veld van de aarde en van de loopbaan van de andere planeten aka zon.
   Daarom dat de maan dus in 1 baan stationeerd en niet roteerd om zijn eigen as.
   De maan lijkt mij meer een onderdeel te zijn van Planeet X.

  3. Recent is aangetoond dat de maan eenzelfde kern draagt als de aarde (zie nu.nl wetenschap)

  4. @ f001 het is nog geenszins bewezen hoe de kern van de aarde eruitziet het is slechts een aanname. Derhalve geld dat ook voor de maan. Vreemd ook dat je dan op de maan geen vulcanisme tegenkomt.

  5. @Paul
   als de maan niet precies 1 x per 24 uur om zijn eigen as zou draaien, zouden we beide zijden te zien krijgen

  6. correctie: 1 x in de 27 dagen natuurlijk, even lang als 1 omwenteling om de aarde

  7. Idd HASHASHIN, alleen uit hoeveel innerlagen zal de maan uit bestaan die roteren?

   Tis dezelfde Koan vraag waarom de aarde wel rond draait en waar dat nu door zou kunnen komen,gouden tip, 2 soorten water, maan en eigen elektromagetisch veld als een dynamo systeem van je fiets.

   Dan weet je denk ik ook ineens waarom de maan stilstaat.

   @ F001

   Wordt eens tijd voor hogere Startrek wetenschap dan voor low passief Starwars denken.

 5. Veel planeten zijn ‘hol’… Ook de Aarde..

  De Pleiadians zijn Goede buitenaardsen.

  Het ‘arische’ ras is Niet een reptillian of draco ras. De ariers zijn eerder slachtoffer van de reptillians.

  1. @Angel
   Zou je me kunnen vertellen hoe je dit weet,van het arische ras?
   Heb je een boekentip misschien?

 6. Aanwijzingen dat de maan er niet altijd geweest zijn er in overvloed

  Aristotle wrote that Arcadia in Greece, before being inhabited by the Hellenes, had a population of Pelasgians, and that these aborigines occupied the land already before there was a moon in the sky above the Earth; for this reason they were called Proselenes.

  Democritus and Anaxagoras taught that there was a time when the Earth was without the Moon.

  Apollonius of Rhodes mentioned the time “when not all the orbs were yet in the heavens, before the Danai and Deukalion races came into existence, and only the Arcadians lived, of whom it is said that they dwelt on mountains and fed on acorns, before there was a moon.”

  Plutarch wrote in The Roman Questions: “There were Arcadians of Evander’s following, the so-called pre-Lunar people.”

  Ovid wrote: “The Arcadians are said to have possessed their land before the birth of Jove, and the folk is older than the Moon.”

  Hippolytus refers to a legend that “Arcadia brought forth Pelasgus, of greater antiquity than the moon.”

  Lucian in his Astrology says that “the Arcadians affirm in their folly that they are older than the moon.”

  Censorinus also alludes to the time in the past when there was no moon in the sky.

  In Psalm 72:5 it is said: “Thou wast feared since [the time of] the sun and before [the time of] the moon, a generation of generations.”

  The Book of Enoch, The Second Parable.
  55.1 And after this (the great flood), the Head of Days (God) repented, and said:
  “I have destroyed to no purpose all those who dwell upon the dry ground.”
  55.2 And he swore by His Great Name: “From now on I will not act like this towards all those who dwell upon the dry ground. And I will put a sign in Heaven, and it will be a pledge of faith between me and them forever, so long as Heaven is above the Earth”

 7. Hallo,
  even iets heel anders.

  Heeft iemand gezien wat er nog meer op de foto van Alex Collier staat?
  Links van hem, te hoogte van zijn wang, is een “lichtbol” te zien.

  Warme groet,
  Bertina.

  1. L.J. Helemaal goed hoor Bertina, dit geeft mij een extra bevestiging!! En ik had het niet gezien.. Over ORBS gesproken, HIER een uitleg:

 8. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe kaart gemaakt van de maan. Er waren al veel kaarten van de maan, maar deze is veel gedetailleerder. Hoogteverschillen, grote rotsen, steile bergen en diepe kraters zijn beter waar te nemen.

  De kaart is niet alleen van groot belang voor wetenschappers die de maan bestuderen, maar ook voor mogelijke nieuwe maanmissies. Landen als China en India willen laten zien wat ze kunnen en speculeren al over onbemande en bemande missies naar de maan. En dan is zo’n kaart erg handig…

  http://www.eenvandaag.nl/buitenland/36991/de_nieuwe_maankaart

  1. Zekers, maar het verklaart ook veel fenomenen op de maan. Want we zien dat de maan nog steeds een actief hemellichaam is. Vooral het verschijnsel van de kleurschakelingen (lichtflitsen)op het oppervlakte van de maan (veroorzaakt door uitstotende gassen) biedt een spectaculair ‘mysterieus’uitzicht. Verder biedt het maanlandschap een legio aan optische illusies waar degene met een beetje fantasie “van alles” in kan zien. Zoals de reporter aangaf, we weten meer over de maan en Mars, dan over onze eigen oceanen.

 9. Ik heb bij o.a. deze man enkel een bevestigend gevoel van waarheden die ik zelf niet onder woorden kan/durf te brengen maar geheel aansluiten op een besef van groots kosmisch leven in het verleden, heden en toekomst.

  Vele naasten voelen een naderend einde van een nieuw begin en het tijdspad tussen deze uitersten zullen mijn inziens gepaard gaan met vele ontdekkingen, waarheden en bevestigingen die voor levenveranderende situaties voor eeuwig met zich zullen meebrengen.

  Hopenlijk is het gevolg de enorme bewustzijsevolutie waar vele naar hunkeren, enkelen reeds doorvoelen en sommige naar zoeken…

  Ik hoop dat er nog vele van deze ( in mijn ogen ) oude, wijze en zuivere zielen naar voren mogen en kunnen treden komende periode en we hierdoor allen de verbintenis met elkander en de kosmos kunnen hervinden, opdat we onszelf, onze planeet en het al van ons zonnestelsel kunnen helen…

  gr. Léon

  1. Goed verhaal Léon!

   De muren die om ons heen zullen omvallen,
   zijn de muren van de gevangenis, die ons opgesloten hield.

   Grandfather Alejandro, Maya-oudste (over de a.s. ‘shift’)

  2. @ Léon

   Mocht je dit soort mensen tegen willen komen herken je ze dan ook dat wat ze zijn of kijk je daar dan steeds continue overheen?
   Wat nieuwe terrein is is nog vaak onbekend terrein,hoe weet je dan dat wat je tegenkomt daar wel zuiver en verder is?!

   @ Guido

   Grandfather Alejandro, Maya-oudste is 1 van de 144.000 stoottroopers die op aarde klaar staan om alles in goede banen te kunnen leiden, ben jij daar zelf ook niet 1 van?

  3. @Guido,

   ja waarde het is een mooie omschrijving van hoe het bewustzijn haar verruiming tegemoet kan gaan zien…lets go with the flow en the universe will show…

   @Paul,

   Ja, mijn inziens herken je dit aan een aantal zaken! De uitstraling van de persoon, de wijze/hoogte van spreken, en hoogte van kennis/informatie deling.

   Het is niet zo dat ik aan kleuren en/of aureool iemand her-ken. Het kost mij tijd en energie in iemand voor even om een soort van beeld te schetsen!

   geen boven goddelijke interventie ofzo enkel trachten zuiver gebruik te maken van mn vermogen tot onderscheiden en mn fysieke reacties op een ander( zonder de wil tot oordelen… )

   Kan enkel zeggen dat het makkelijker gaat als je niet hecht aan een individue maar denkt in collectieve termen, als een ander ook eenzelfde vorm hanteerd in zijn/haar doen en laten, en de aanwezigheid voelt prettig en je er niet onrustig van word ( van binnen), en met die persoon kan/durf je vrijuit te communiceren vica/versa dan kan je zelf wel “oordelen” over iemand zijn/haar mate van zuiver zijn… Dat is iig mijn ervaring tot heden.

  4. Dat zou kunnen Léon wat je aanhaalt, maar kan je ook hogere trillingen waarnemen van anderen waar zij zich op bevinden als frequentie niveau? meestal zullen zij zich allang en reeds hebben aangepast aan lagere niveau van freuentie trilling om te kunnen communiceren, zo niet dan wordt het wel erg moeilijk staaltje van begrijpen omdat de wekelijke taal niet echt begrepen wordt.

   Het is daarom ook niet altijd even makkelijk of die frequenties waardes dan ook wel kloppend zijn, daarom kan je pas iemand goed inschatten wanneer hij voor je staat en je kan hem uitlezen, niet het 3D lichaam maar de werkelijke inhoud die er in zit.

   Iemand uit kunnen lezen via internet zijn tekst is dan ook wel iets heel erg moeilijks omdat er zoveel andere energie er door verweven zijn zo dat je nooit de werkelijkheid van dat persoon kan achter halen tenzij je in realtime voor het persoon staat, zelf vind ik het altijd heel knap als mensen dat kunnen zoals zij beweren.

   Bij mij zitten ze er in iedergeval altijd mee naast.

  5. Beste Paul,

   Ik kan enkel bevestigen wat je schrijft! Ik bedoelde in mijn berichtje ook de fysieke ontmoeting tussen twee mensen.

   Het Uitlezen van een innerlijke wezen is mijn inziens enkel mogelijk in transcedente omstadigheden, zoals onder invloed van ayahuasca zoals ( maya ) sjamanen dit regelmatig doen.

   Of indien men is verbonden met energieen van hogere frequentie die enkel boodschappen doorgeven over een andere ziel maar dit zelf innerlijk niet kunnen waarnemen.

   Dit is voor zover ik heb ervaren niet binnen het “basispakket” van menselijke vermogens, uiteraard wel bij personen zoals jij deze aangeeft maar heb nog geen ziel mogen ontmoeten die op dat niveau is aanbeland.

   Ik kan enkel voor mijzelf spreken en mijn eigen niveau vergelijken met de grote massa. In dat opzicht durf ik te stellen dat mn kennis, informatie en begrip verdere rijkt dat bovengemiddeld. Dit is enerzijds wetenschappelijk bewezen, anderzijds dooor persoonlijke ervaringen bevestigd.

   Doch ben ik als persoon nog lang niet op “spiritueel bewust zijns” niveau zoals bv een edward cayce ( misschien niet onbekend? ) als je zo’n persoon bedoelde?

   Ik geloof wel dat ik enigzins te weten ben gekomen waar mijn ‘roeping” en bestemming voor NU ligt. het grappige is dat ik eerst een sterk besef hierover kreeg en vervolgens het “al” me bombadeerde met bevestigingen…

   Zoek en gij zal vinden is voor mij een zuivere waarheid en aan den lijven ondervonden.

   Hopenlijk mag de dag spoedig aanbreken dat vele naasten eenzelfde mogen doorleven en van daaruit de eenheid kan ontstaan die groot genoeg is om het heersende conglomeraat omver te duwen ( of zoals guido / maya oudste zegt: de gevangenis muren die gaan omdonderen )

   Het is voor mij een blauwdruk van een scenario die als beelden en flitsen door mijn wezen heen gaan en er soms herkenningen plaatsvinden zonder woorden bij een naaste of situatie, soms door tijd en energie erin te steken, keuzes te maken en soms door fouten te maken, te vallen en weer op te gaan staan! Allen onderdeel van het 3d leven,denken, ervaren; ying/yang -/+ dat idee en gedachte goed durven te overstijgen en met de “helicopterview” continue de blauwdruk puzzel blijven dien te veranderen doet op den duur een “rode draad” door het geheel te zien, dat is JOU oftewel MIJN aanwezigheid en bevestiging van er zijn!

   ik bezegel de vrije wil der mensen
   balanceer op de rhytmische toon van gelijkheid
   geleid door mijn eigen wijsheid op de 6 toon
   ( gemeld door een maya sjamaan…. )

  6. Weet je Léon je hebt helemaal gelijk, voel mer erg vereerd op je reactie, je schrijft het tenminste vanuit je gevoel en dat is altijd wat zowiezo telt.

   Daarom is het altijd leuk als je alles op tafel kunt leggen en met elkaar kunt vergelijken, dat schetst onderling begrip en inhoud voor elkaar.

   Bedankt voor je verwoording, heb er genoegen mee, denk er bijna ook precies zo over, soms geef ik een duwtje weg om dat gene erbij iemand eruit te trekken, mijn veronderschuldiging.

   🙂

 10. Het leek mij het beste artikel sinds tijden goed helder geschreven ik wilde hier meer van weten en ben aan het googelen gegaan naar Alex Collier
  Ik kreeg opvallend veel treffers zoveel dat ik begon te twijfelen.
  Ik heb enkele artikelen gelezen echter het meeste ging mij veel te ver. http://www.bibliotecapleyades.net/esp_andromedacom.htm
  Verder heb ik wat websites bezocht of ik hier ook info van dit artikel kon vinden.
  Op argusoog kon in niets vinden en ook niburu wat toch een site is die ook veel minder betrouwbare info publiceert gaf hierover geen info.
  Dat gaf mij te denken.
  Voor mij de conclusie dat dit valt onder verhalen over bezoekers uit de ruimte zoals ook deze site:
  http://www.galactic-server.com/linkmap.html
  Ik zou zo zeggen ieder moet voor zich zelf maar concluderen wat de betrouwbaarheid van dit artikel is.

  1. @Berma,

   jouw laatste zin is de eerste zin van dit artikel..!

   Ik denk dat om een gefundeerd oordeel voor jezelf te vormen het belangrijk is dat je het algemene onderwerp van mars en de mogelijk tot bestaan van meerdere levensvormen met bewustzijn is een hoger perspectief dan wel met een helicopterview kan bekijken.

   Het is mijn inziens niet redelijk te oordelen of iemand zijn/haar verhaal waarheidsgetrouw is aan de hand van hoe vaak hij of zij via google te vinden is….

  2. Leon, Ik ben nog steeds de artikelen aan het lezen van Alex Collier.
   Het zijn er zoveel dat ik nog maanden nodig zou hebben.
   Michael Salla ,van GalacticDiplomacy Website noemt hem betrouwbaar en er zijn meerdere die een positief oordeel geven.
   Je hebt gelijk dat het aantal treffers op googel niets zeggen over betrouwbaarheid.
   Als je naar de link over Alex Collier gaat in mijn stukje
   en daar een artikel aanklikt zul je zien dat deze diverse sub artikelen aanwezig zijn, er is bijna geen doorkomen aan.
   Wat ik nu aan het lezen ben is blijkbaar oud materiaal over de maan wel goed onderbouwd maar niets over Andromedanen die hem influisteren hoe het werkelijk gesteld is met een basis op de maan.
   Je zult heel wat moeten lezen voor je een betrouwbaar oordeel kunt geven.

  3. Berma,

   Het is inderdaad enorm moeilijk om door de puisten aan informatie heen te komen mbt dit soort onderwerpen.

   Ik vind persoonlijk dan ook de “boodschapper” niet interessant of van wie hij/zij deze kennis/informatie tot zich heeft ontvangen/genomen.

   De boodschap zelf en de wijze van informatieverschaffing roept meestal zoveel vragen en zoektermen meer op dat het volgen van de grote lijn al een werk op zichzelf is, en vaak ook zorg draagt voor het kunnen schetsen van een blauwdruk van een onderwerp waarnaar je zoekt.

   Dat opzich ( het schetsen van een blauwdruk ) is al een enorme prestatie en heeft mmij laten zien daarmee enorme balasten en vooringenomen meningen achterwege te laten en meer op mijn eigen view en gevoel te vertouwen.

   Soorten beschavingen van buiten de aarde kan ik persoonlijk niet aangeven, bevestigen, nog ontkrachten.

   Mijn inziens zijn de al vaker aangehaalde “grijzen/greys” en Blauwe/ blues een tweetal vormen van “hogere” energien/zielen( geef t een naam…)die hier op aarde zijn en voldoende bewijs van is ( al dan niet in de vele oudere geschriften…waar meestal de zoektocht naar waarheden begint of hoofdrollen speelt ) en dagelijks verschijnt…

   Ik denk dat de grootste overwinning in het zoeken naar waarheden en bevrijding van de geestelijke dogma/slavernij ligt in het niet meer hebben van angsten voor het onbekende en open te staan voor al wat op je afkomt.

   Wij mensen zijn hier immers allen kapitein van onze eigen ziel en wezen en kunnen bij voldoende vertrouwen in onszelf meer bewerkstelligen dan we denken…

   Succes en zal zeker je aangegeven links doorlezen…

   Tot snel!

  4. @ leon
   Wij mensen zijn hier immers allen kapitein van onze eigen ziel en wezen en kunnen bij voldoende vertrouwen in onszelf meer bewerkstelligen dan we denken…

   Ik denk dat je iets omdraait (weet niet of dat bewust is). Immers je bent een ziel en hebt een lichaam, je kunt dus geen kaptein over je eigen ziel zijn . Wel kan en zal je ziel deze (menselijke ) incarnatie (be)sturen. En ja als je voldoende vertrouwen in jezelf hebt gaat er een wereld van mogelijkheden open.

  5. beste Marcel,

   Mijn woorden zijn zeer bewust neergeschreven.

   Ik ben een ziel in mijn lichaam en kapitein over mijn gehele wezen.

   ik heb geen lichaam, het IS! Net zoals MIJN ziel is, en IK de kapitein er van/over ben. Zo wat duidelijker? Voorts is mijn ervaring dat onvoorwaardelijk vertrouwen in jezelf( je gehele wezen ) deuren openen en wereldveranderend zijn..

   Maar waarschijnlijk is dat voor marcel w in 5D( wat dat ook moge zijn ) allang duidelijk..toch? verlaag je gewoon tot mijn 3D aanwezigheid en geestelijk vermogen tot 4D want ik heb geen flauw idee wat 5D is( behalve wat een hawaiaanse jongen met lang haar kon vertellen…)

   Dat zijn niets meer dan woorden die veelal terug komen in qubala(kabbala)

  6. @ Léon

   Dat is het moeilijke om elkaar ook steeds in 2D af te tasten en uit te lezen, grote hamvraag is dan hoe ziet het zelfde persoon er in 3D uit en hoe klinkt ie in 4D met zijn stem, is ie dan ook passend op je gevoel in 5D zo van uit het hart.

   Ach maakt niet uit als we maar beleesbaar zijn in welke illusie of op welk computerscherm.

  7. @ leon sorry ik blijf bij” ik ben een ziel en heb een lichaam en dat laatste nog maar tijdelijk ook”. Voorts ben ik een wezen, maar in wezen dus een onvergankelijke ziel. Al het andere is van ondergeschikt belang. Stel je eens een wereld voor waarin een ieder dit begrijpt. Het zou imo de eenheid /eensgezindheid enorm positief beinvloeden.

   Of om het met tom waits te zeggen ;
   de wereld is niet mijn thuis ,ik ben slechts een passant.

  8. @ Leon waarom moeten degene die in zekere zin al in 5D zijn zich verlagen en altijd maar weer aanpassen naar het 3D, kom eens wat hoger op de ladder op het niveau van 5D. Degene die daar al zijn blijven zich hun hele leven aanpassen en omlaag gezogen tot hun niveau en dat kost juist het meeste energie. Degene willen ook hun zelf blijven en zijn, en niet altijd maar weer continue aanpassen naar een lager niveau in 3D

   vriendelijke groet

  9. p.s Marcel ik vind je een kanjer hihihi!!1 blijf waar je bent, samen op één lijn/niveau in 5D en begrijpen wij elkaar

  10. zo zo zo Marcel w in 5D jij bent wel heel snel en dat is nu net op die ene lijn zijn in 5D en niet allemaal nog op dat level kunnen zijn om dat te kunnen zien en te begrijpen. hahaha heerlijk dat er ook mensen zijn die daar al zijn. SUPER!!!

  11. Die hele 5-discussie, is er nu niemand die begrijpt wat 5-D werkelijk impliceert?!
   Ik stel deze vraag omdat ik nog teveel 3-D restanten meen te bespeuren bij degenen die anders claimen. We zouden in 5-D toch hebben afgerekend met illusie…of snap ik er helemaal niks van?

  12. @ wattenstaafie er bestaat ook humor in 5D en soms is dat gelardeert met een 3D sausje om zo veel mogelijk mensen te laten meegenieten haha.

  13. Humor is mij niet vreemd Marcel, het is vaak de pleister op de wonde. lachen..lekker lachen…oooh zo bevrijdend kan dit werken. Een andere dimensie geven aan de realiteit, vertel mij wat….Maar hoe dan ook; ‘dimensie’ vanwaaruit welke?

  14. Ja tis eens wat anders dan steeds altijd maar weer 3D concepten, zolang je ze nog niet in je handen hebt kan je er enkel maar van dromen in 4D, daarom voor de gein maar eens gelijk in 5D mee doen kan nooit kwaad.

   Een lichtwezen te willen zijn vind je enkel op 7D, geluid op 6D dus we hebben nog een hele lange weg te gaan met die 5D banaan, op 3D ben ik al reeds en lang uitgekeken.

  15. @ wattenstaafie het gaat ook om de boodschap gaan we over de komende bewustzijnsverhoging praten of ernaar handelen? ik opteer voor de laatste

   @ mosa 5D we gaan dervoor

  16. in 5D geeft het ook meer rust en ook meer energie door je lekker te voelen, mogen we nu eindelijk daar te zijn, het geeft een voldoening naar hetgeen wie we zijn

  17. Ben FF weg naar MIJN WINKEL! voor een EOS 5D met vele 3D opties voor het vastleggen van 4D plaatjes.

  18. Ah, nee hé niet weer. Weer meegaan naar waar ik helemaal niet wil zijn. Houdt het dan nooit op?!
   Voel ik mij overgeleverd aan grillen van anderen? Ja! Maar eerdaags ga ik zelf bepalen en laat mij niet langer meer meevoeren. De beslissing is nu al genomen. Ik weet waarheen ik wil en ga daar een mooi plekje van maken. Zo groot is mijn verlangen niet wanneer we het hebben over dimensies. Mijn verlangen zal vroeg of later gestalte krijgen. Dat weet ik zeker van waaruit ik nu mijzelf aantref.

  19. Lieve Marcel&Mosa

   de dualistische wijze van reageren impliceert bij mij nou niet bepaald een niveau van boven het materialistische 3D, dan wel geestelijk voorstellingsvermogen ( 4D ). Indien jullie werkelijk zouden zijn zoals jullie jezelf voorstellen dan denk ik niet dat ik uberhaupt een reactie zou ontvangen middels dit platvorm! Ik begrijp jullie hunkering volledig en waarschijnlijk staan jullie zelf 100% achter jullie beslissing om een 5D passant te zijn, maar zoals waarde Wattenstaafje al aangeeft wat is 5D je benoemt het wel maar je kan niet verder dan 3D zijn en 4D voorstellen! Dat is nou eenmaal wetenschappenlijk te onderbouwen!

   het is fantastisch als je op één lijn ligt met een andere naaste maar dat is niet een voorbeeld van een 5D realiteit. Indien je dat wel bent wil je dan zodra je mijn bericht leest tot mij komen in je toestand zoals verzocht? Gaat niet gebeuren! En zij die het wel kunnen gebruiken geen internet…hebben het namelijk niet nodig om je te bereiken.

   @Paul,

   Dank indien ik mag bijdragen bij jou zoektocht naar de waarheid van zijn, het is al moeilijk genoeg om niet verstrikt te raken in goed/fout zwart/wit j etc. maar zuiver zijn en dienend voor elkander. Je hoeft je niet te verontschuldigen, immers heb je geen spijt van je handeling, je bent ( net als ik zelf ) zoekende naar de “thin line” en alle antwoorden en doorleefde situaties ( nog zo positief dan wel negatief ) dragen daar bij! laat je nooit weerhouden tot iets of een vraagstuk of what so ever! je kan namelijk beter spijt krijgen van zaken die je wel hebt gedaan dan zaken die je aan je voorbij hebt laten gaan! We need to free ourself from the mental slavery… dat is mijn grootste struikelblok geweest! angst,negatief,laten leiden etc. dat overwinnen is de grootste vondst in de zoektocht naar waarheden, vrijheid en collectief dienen!

   mvgr Léon

  20. @ Léon

   Het gaat niet om het hebben van spijt of om angst, sommige dingen kan je op vooruit werken als je maar goed weet wat je aan het doen bent, als je zuiver handelt naar mensen toe bent dan bereik je veel meer, behalve dan dat een ander dat van je aan wilt nemen omdat die al verpest is in zijn leven door leugens.

   Dan mag je nog zo eerlijk willen zijn dan haal je zelf nog steeds bakzeil al heb je de beste bedoelingen, bij zulke zaken kan je het een en ander dan maar beter laten vieren en het misschien op een later tijds stip of moment het nog eens proberen van uit een andere invalshoek.

   Ik zoek allang niet meer maar observeer en kijk mee hoe anderen die zoektocht ondergaan en allemaal komen ze voor dezelfde conclussies te staan, de ene wat eerder in History dan de ander ‘near Future’, dan vallen er bevestigingen die ik ook eerder ervaarde met gedachtegang van ‘zie je nou wel, ik ben ook niet gek!’.

   Eerder de verhalen en inzichten van de ander uit zijn eigen bevindingen dan dat iedereen gericht is tot 1 denken van 1 persoon die meer dan 100.000 boeken en of films te hebben gemaakt, het gata om de kern van alles, dan stuit je ergens op het zelfde verhaal continue uit, dan weet je dat iets inhoud heeft, het is iets wat de mensen bezig houdt en daar lift ik dan op mee.

   Alleen het leven bestaat louter niet uit mensen, er is ook natuur en de ze mooie aarde in al haar verscheidenheid maar ook werkelijk alles wat je wel op deze planeet kan doen is het andere verhaal dan je de hele dag gaat lopen te focussen op iets wat in 4D een twijfel zet of dat wel een tastbaar feit is en wetenschappelijk bewezen, 2 dagen later hebben ze al weer iets nieuws op de markt en nog een overhyped rage ook (nieuw uit de States).

  21. @ Mirakel

   Jij snapt hem, je zoektocht is geslaagd, welkom in 5D !!!

   Het is het zijn wie je durft te zijn en dat naar buiten durft te brengen, in volle overgave.

  22. Paul mijn tekst is naar boven gefloept, als het nu weer gebeurd snap ik het niet, want ik heb op Berma gedrukk?????

  23. Dat kan wel eens gebeuren Mirakel, je bent de enigste niet, ik heb er ook zo vaak last van, alleen Guido moet dan weer te voorschijn komen met zijn digitale gummetje.

  24. @ leon

   Lieve leon

   Jij vraagt mij om een tovertruukje te doen en sluit je gelijk af voor een mogelijk manifesteren daarvan. Je stelt de parameters waaraan je moet voldoen om je in een staat van 5D te bevinden, terwijl je je vasthoud aan de 3D (wetenschappelijk aantoonbare )werkelijkheid.
   Das als denken dat je een vliegtuig kunt besturen omdat je een rijbewijs hebt.
   Zij die in 5D verkeren hebben geen internet nodig zeg je om tot jou te komen . Maar door te stellen dat ik niet tot jou kan komen (zal niet gebeuren) sluit je je voor welke vorm van kontakt dan ook af.
   Bovendien heb ik niet de behoefte om te bewijzen wat ik ben en in welke realiteit ik mij beweeg. Ik zou zeggen kom naast me staan en kijk eens door mijn bril naar de wereld zoals die voor jou is , en vergelijk dat met mijn visie. Denk dat de verschillen je enorm zouden overdonderen, en misschien in een hernieuwde staat van zijn zouden kunnen brengen.
   Dan heb ik nog een vraag aan jou over dat kaptein zijn over je ziel en lichaam. Als jij kaptein bent over jouw ziel en lichaam, wie ben jij dan? Het impliceert namelijk een derde entiteit naast het lichaam dat je hebt en de ziel die je bent.

  25. @Marcel

   In antwoord op je vraag aan mij: IK BEN, in Lakech, hij die “de vrije wil der mens bezegeld” ik ben Hier om dat werk te laten geschiedden! Tesamen met nog een heuleee hoop anderen…HINT bekijk mijn avatar eens goed.. ik WEET wie ik ben,m’n afkomst, ken mijn bron in tegenstelling tot vele andere naasten ( helaas is met de val van oa alexandrie bibliotheek en overige vernietigingen een hoop geschiedenis over bv bloedlijnen, potentie, kennis etc. weggevaagd zoals je ongetwijfeld zult weten ).

   Ik weet van de niveaus van bewustzijn, doch is de ervaring hier op aarde van een beperkt aantal dan van waar wij kennis over dragen! Indien jij/jullie dit maximaal ervaren, proficiat! Doe er wat mee! Verlaag je dan aub tot minder zodat je hen die nog niet verder kunnen of durven aan de hand mee kan nemen! ‘Zo’n antwoord van je eega Mosa getuigt mijn inziens niet bepaald van hulpvaardigheid…

   daarom houd me liever bezig met hen die de handreiking aannemen ipv druk met zichzelf zijnde omhoog vliegen van de geaardheid weg…

   Je hebt het over Mij die eens door jouw ogen zou moeten kunnen kijken… Ik wil bij deze niet overtreffende trap spelen maar indien je een gedeelte van mijn levensfilm zou kunnen doorvoelen/zien/ervaren denk ik dat je een ervaring zou hebben zoals in “the green mile” misschien niet een geheel onbekende film en perfect voorbeeld in deze!

   Kortom behoud het goede, het beste gegund en hopenlijk kan je bijdragen aan het hetgeen wat dient te geschiedden voor allen.

   Paul,

   Wederom dank voor je woorden ik kan mij er volledig mee synchroniseren er komt idd het punt dat je je newust terugtrekt uit die massa en loslaat om te observeren en her en der bij te sturen! Het wachten is op het moment wat komen zal en door reeds zo velen word aangevoeld, begrepen, gehoopt. Ik denk tot dan, blijf nog even werk verrichten en me proberen te verhogen dan wel te verlagen opdat een ieder inclusief ik zelf er op voorruit mogen gaan.

   Goed weekend allen,

   mvgr Léon

  26. @ Léon

   Dank je vriend, het enigste wat me nog bind hier is een flink stuk ellastiek, degene die het snapt zal het doorsnijden en me naar ongekende hoogtes laten schieten, liefst naar een stationaire baan om de aarde heen.

   Dan kan ik alles vanuit 1 oog opslag zien wat er zich afspeelt en trots kan zijn van: Kijk daar heb ik ooit geleefd, met al die heerlijkheid van verscheidenheid daar beneden, dat is ook een nieuwe fase op grote hoogtes en reeds door kosmonauten al ingenomen in dezelfde ervaring, los van alles zijn en lekker zweven zonder al die menselijke verplichtingen, alleen die ervaring al en de gedachte eraan lijkt me eindeloos….

  27. @ leon bedankt voor je mooie woorden. Ik denk niet in overtreffende trappen dus vertel rustig alles wat je wilt, ik leg dat niet langs een meetlat van dualiteitsetiketten.
   Mosa 5d is een goede vriend(in) (zoals eigenlijk ieder medemens) niet mijn eega.
   Ik voel dat je een integere mens bent, en zou graag eens door jouw ogen kijken. Wie weet zou ik er enorm van opkijken, en mogelijker wijs van groeien . Verder is het zeker mijn intentie andere bij de hand te nemen en “hogerop”te helpen komen. Echter blijven steken op een ander nivo omdat men de handreiking niet wil of kan zien is nutteloos. Bovendien kost het mijzelf best moeite om mijn frequentie op peil te houden, en tegen beter weten in andere mee willen sleuren helpt daar niet echt bij. Waar ik kan zal ik zeker bijdragen aan het bespoedigen van de broodnodige veranderingen in bewustzijn ten behoeve van de gehele mensheid (en daar voorbij)

   nogmaals bedankt voor de ontmoeting met jou.

 11. @ Paul, ik heb er nog even over nagedacht, maar het ik ben en we are verhaal, behoord zeker tot de basis, maar ik denk, wat ik ervan begrijp dan…dat het om onze verbeelding gaat. Dat de immateriele wereld, droomwereld, fantasie enz…en belangrijke sleutel zou kunnen zijn tot 5D. De indianen geven dit ook aan!? Zij zeggen dat de matteriele wereld, het tastbare nog maar een topje van de ijsberg is, van wat er is…

  1. Mirakel die post naar dawn was voor jou bedoeld foutje sorry.
   Dawn volgens mij heb je de sleutel in je hand en hoef je hem alleen nog om te draaien in het slot. Welkom.

  2. @ Mirakel

   Normaal gebruken we massaal onze linkhersen helft, daarvoor zijn we getraind, de hele maatschappij, sommige van ons gebruken de rechterkant en zijn kunstzinnig in muziek, beeld en lichtgevende vormen.

   The nest step, is door beide hersenen te geaan gebruiken, inclusief op gevoels basis, tis niet iets nieuws, vele miljoenen mensen zijn daar al jaren mee bezig om in harmonie met elkaar te kunnen leven in vrede en in liefde.

   Dat is geen fanatasie maar een werkelijke fictie wat zo dicht om de hoek heen ligt, maar grappig is wanneer je de term daarvoor ahnteert dat je erin op gaat je gelijk al uit gemaakt wordt dat men niet scoort.

   Mensen willen graag dat iedereen monotoom is inhoudsloos, geen fatasie, geen droom, ge idealisme, koud, gevoelloos en liefst een schaapje met oogklepjes op en oordopjes in die enkel naast blaaten de rest in de kudde vormt.

   Dan kan je beter de zoektocht naar de truth staken en gelijk alles inkleuren dat alles zo zuur is en depri, is dat wat we willen?? nee dat denk ik niet, de kleur is er al het hele voelen en denken het hele 5D is niks meer dan wat je zelf bent en wat je zelf wilt zijn, daar sta je dan voor en daar ga je voor, wie doet dat al niet ????

  3. Wouw Paul, wat mooi gezegt, verhelderent ook!!! Inderdaad wie doet het al niet. Wanneer je op school komt, ik weet nog dat ik een beelddenker was en ben natuurlijk, moest je het woordje boom schrijven, Ik snapte er werkelijk waar niets van. Hoe konden een paar van die rare krabbels nou een prachtige boom worden die ik in mijn hoofd had????? Ik kon tot en met de 4e klas van de lagere school niet lezen en schrijven, omdat ik niets met al die tekens had!!!
   Voor mij was het zo ingewikkeld om die andere manier van denken aan te leren! Mensen die hebben geleerd om te denken in woorden en cijfers?????? Dan lijkt het mij een enorm leeg kleur en vormloos in deze hoofden (ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar zo zie ik het nu vanuit een gevoel van compassie). Maar het is inderdaad iedereen aangeleerd om het saai te maken, monotoom, leeg te maken, terwijl misschien ieder kind wel beelddenker is, en een enorme innerlijke belevingswereld heeft… maar toen ik het lezen en schrijvend integreerde, in mijn pubertijd ongeveer 12 jaar, want toen leerde ik lezen en schrijven, konden al die tekens samenwerken met mijn gevoelens en belevingswereld. Ik begrijp nu heel goed, hoe het is, voor mensen die zich open gaan stellen voor hun echte innerlijke belevingswereld om dit te integreren in de realiteit!!! Dus wat jij aangeeft Paul, dat de linker en rechter hersenhelft met elkaar samen gaan werken…. Dat moet een enorme weg zijn….die ik omgekeert heel goed kan begrijpen. Maar aan de ander kant is iedereeen en keer kind geweest, en moet het wel ergens zitten, en weer wakker kunnen worden toch??? Dankzij het antwoord van Paul zie ik dit nu omgekeert en geeft mij dit veel inzicht!!!

 12. Ow en ik maar discussies voeren over 5D bij het dierensterfte topic. Blijkt er hier een enorme discussie over aan de gang te zijn.

  Is iedereen ineens ook 5D in naam? Begrijp het pas een paar minuten (met dank aan de mooie uitleg van Paul).
  Schijn ik de enige te zijn die er niets van begreep.
  Wat dom wat dom!

  1. @Marcel (in 5d)
   Wat leuk en wat gaat het hierzo synchroom allemaal!
   Mijn nieuwste boek gaat voor een deel ook over sleutels, toevallig niet?

   Echter waar anderen al woorden voor gevonden hebben (zoals 5D) is voor mij de normaalste zaak van de wereld. Vandaar dat ik nogal onnozel over kan komen. Ben een van die vreemde eenden die informatie van binnen naar buiten haalt en minder makkelijk andersom. Dus als een fenomeen een naam krijgt dan begrijp ik dan moeilijker. Echter het fenomeen was mij bekend zonder naam.

   Valt mij de laatste tijd erg op dat ‘synchroniteitsding’, heeft dat met dat 5D gebeuren te maken en heeft dat dan weer iets met het 11 fenomeen te maken denk je? Of vraag ik nu teveel? Wel leuk dat iedereen zijn eigen WAARheid heeft. Eigenlijk is dat alles waarover discussies gaan.

   Accelereren naar de hoogste versnelling = WAARheid zodoende alles dat onecht is achter te laten (in 3D ofzo).

  2. @ dawn zoals je al stelt heeft een ieder zijn eigen waarheid ,dus een antwoord op hoe specifieke zaken benoemd moeten worden kan ik je niet geven.
   Wat ik het allerbelangrijkste vind is het volgende.
   We kunnen al vasthoudend aan 3d (oude ) gewoonte wachten op een 5D werkelijkheid, we kunnen ook gewoon beginnen met die nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Dan opteer ik voor alvast beginnen.

   groet marcel

  3. @ Dawn

   Vergat nog te zeggen tegen je dat je ook abseilen kan leren als je nu eenmaal op een hoge berg zit, dan kom je naar beneden toe ook nieuwe dingen tegen, het is dus nooit altijd opzien tegen iets hogers.

   Wij mensne leven nu eenmaal tussen verschillende werelden in, de micro en de macro kosmos, we kunnen dat pas zien wanneer we er een apparaat voor gebruiken, met het normale oog is er maar een klein deeltje van te zien, maar weten dat het er allemaal is is nu juist dat alom wetende wat de meeste mensen over struikelen als niet begrijpende dimenties.

   Er is zo veel nog te ontdekken en zo niet dan hadden we wonderlijk genoeg ergens nog in een grot gewoond met zijn allen, waarom geen innovatie op gebied van wetenschap, techniek en bewust denken, voelen, weten en houden van?

   Morgen hebben we het waarchijnlijk over 5B en 5C dimenties.

  4. @ Dawn

   Hahaha een hele goeie, in die tijd hadden nog betere verf dan ze nu met latex en structuur op de muren smeren, denk dat van dat laatste niet veel meer over van is over een ruim aantal duizenden jaren.

   Vooral ook 5D op de grotwanden schilderen, schept vraagtekens over zoveel duizend jaar, met de terugblik hoe primitief we toen waren in 5D…

 13. Vegetatieve begroeiing en zoogdieren op Uranus, kan het nog gekker?! Uranus is een vloeibare gasreus dus dat kan helemaal niet! Warrig verhaal dat wetenschappelijke feiten verloochent en stikt van de taalfouten. Ik geloof zeker dat er voor ons gewone mensen een hoop verborgen wordt gehouden. Maar dit verhaal is gefantaseerd door desbetreffende persoon, onzin dus.

 14. Valt me op. Alex shift qua looks steeds meer richting Klingon. Het lijkt wel alsof zijn reptilian DNA na de overgang gaat domineren. Of misschien gewoon omdat hij zoveel over buitenaardse wezens lult.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.