Advertentie

De Maan is écht de Maan niet..!


De Maan is niet de Maan die wij denken dat ‘ie is.. Om maar meteen met de deur in huis te vallen… Velen geloven dat de Maan, onze Maan, een natuurlijke satelliet is, die rondom de Aarde zweeft. Maar wetenschappelijk gezien alleen al, zijn er zóveel vraagtekens bij het fenomeen ‘natuurlijke Maan’ te zetten, dat er maar één conclusie overblijft: de Maan, deze Maan is dus NIET NATUURLIJK..!

Gezien de enorme aantrekkingskracht van onze zon, is het op zich al een wonder dat onze Maan niet weggetrokken wordt uit haar baan om de Aarde. De Maan staat op een dusdanig perfecte plek, dat het welhaast onmogelijk is, dat deze positie ’toevallig’ tot stand is gekomen. En met deze, en andere wetenschappelijk getoetste ’toevalligheden’, kom je op een heel bizarre conclusie uit. Onvermijdelijk ook. De Maan is kunstmatig en daar, in de ruimte vlak nabij de Aarde, ‘neergehangen’…! Tja, de volgende vraag dient zich dan natuurlijk meteen ook aan: ‘WIE’ is in staat deze kunstmatige satelliet daar ‘neer te hangen’, als een Universele Kerstbal..?

 x

01 Earth_and_moon
De Aarde met ‘haar’ satelliet: de Maan..! Een uitzonderlijk stel, dat mag duidelijk zijn als je het artikel leest..! (Deze foto als bureaublad? Klik op de afbeelding!)

x

x

De Maan is écht de Maan niet..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Eén van de meest adembenemende constateringen, rondom de Maan, is het FEIT dat onze Maan simpelweg ouder is dan de Aarde..! En daarmee vervalt al direct het kulverhaal, dat we allemaal opgedist hebben gekregen over het ontstaan van de Maan: de Maan is een stuk van de Aarde, weggerukt uit de Aarde, door een botsing met een andere planeet of komeet..  Nou dat is dus onmogelijk, wanneer de Maan OUDER is dan de Aarde, nietwaar..? Het kan zelfs zo zijn, volgens recent wetenschappelijke calculaties, dat de Maan zelfs ouder is dan onze zon..!

Door wetenschappelijk onderzoek van gaten in het maanoppervlak, die zijn ontstaan door de inwerking van kosmische straling op het maanoppervlak, is de leeftijd van de Maan redelijk nauwkeurig te schatten: zo’n 4,5 miljard jaar. Een heel stuk ouder dan onze Aarde dus en bijna zo oud als onze zonnestelsel. Daarnaast is er iets vreemds met het ijzergehalte in de Maan en dat wat we op Aarde aantreffen. Wetenschappelijk journalist Earl Ubell vraagt zich af: “De Maansteen van Rosetta blijft een mysterie; de Maan blijkt een veel gecompliceerder verhaal te zijn dan we verwachten. De Maan is niet simpelweg een bevroren biljartbal die in de ruimte-tijd zweeft, zoals zoveel wetenschappers geloven. Slechts een paar van de fundamentele vragen zijn beantwoord door het onderzoek van de Maansteen-monsters, maar minstens zoveel vragen zijn erbij gekomen..!

De stenen die de Apollo-astronauten meenamen, zijn zelfs van de categorie ‘mysterieus’, die onze ademhaling doen stokken, wanneer we de implicaties laten doordringen. Eén van de meest simpele, fundamentele vragen daarbij: Als de Aarde en de Maan tegelijkertijd zouden zijn gecreëerd, waarom is dan AL het ijzer op één lichaam (de Aarde) te vinden, en op het andere (de Maan) nauwelijks een spoor..?” Dit verschil duidt erop dat de beide hemellichamen dus onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. En daarmee kom je op de volgende ingewikkelde kwestie.

Neil Armstrong Moonlanding Memorial Quote
Een mysterieuze uitspraak van Neil Armstrong, de eerste man die voet zette op de Maan, tijdens een toespraak in het Witte Huis. Hij duidt op het geheim houden van ESSENTIËLE informatie rondom het fenomeen ‘Maan’. (klik voor artikel!)
Hoe is het mogelijk dat de Maan precies in deze baan draait..?
Als de Maan onafhankelijk van de Aarde is ontstaan, zo luidt de theorie van astro-fysici, is de Maan natuurlijk nooit in staat geweest dit ‘veilige en perfecte’ plekje bij de Aarde op te zoeken om daar ‘zomaar’ als satelliet ineens te gaan draaien.. Het zwakke magnetisme dat is aangetroffen op sommige maanstenen, geeft de indicatie dat de Maan een magnetisch veld zou moeten hebben, omdat anders de vraag is waar dat zwakke magnetische veld vandaan komt.. Maar de Maan heeft GEEN magnetisch veld, dus is die vraag wel degelijk valide: ‘Waar komt dat magnetische veld vandaan?’…

De ‘Holle Maan’..
En dan is er de bijna magische kwestie van de ‘holle maan’.. Dát de Maan hol is, is een bijna niet te vermijden conclusie..! Het meest krachtige bewijs hiervoor zijn diverse gebeurtenissen. O.a. die veroorzaakt door de Apollo 12-bemanning, op 20 november 1969. Toen de Lunar Module (LM), het landingsvaartuig van de Apollo, was teruggekeerd naar de rond de maan cirkelende draagraket, en de astronauten daar weer aan boord waren, om terug te keren naar de Aarde, werd besloten de LM, te laten crashen op het maanoppervlak. En zo geschiedde; de LM crashte op het oppervlak van de maan, zo’n 60 kilometer van de plek waar de Apollo 12 had gestaan op de Maan.

Op het maanoppervlak stonden en staan, ultra-gevoelige seismografische meters, die dus in staat zijn om maanbevingen te signaleren en registreren. Wat deze apparaten lieten zien, was in één woord verbijsterend, want ná de inslag van deze LM, bleek de Maan méér dan een uur lang, ná te trillen als een scheepsbel..! Het duurde vanaf de inslag bijna 8 minuten vóórdat de piek van de inslag-vibratie werd bereikt, om daarna in intensiteit terug te vallen. Op een persconferentie die dag, was  het één van de leiders van dit seismische experiment van NASA, Maurice Ewing, die journalisten vertelde dat de wetenschappers even helemaal geen verklaring konden geven voor dit fenomeen.

x

NASA Mission Control:

‘What’s there ? Mission Control calling Apollo’

Apollo 11:

These babies are huge, sir … enormous….
Oh, God, you wouldn’t believe it!

I’m telling you there are other space craft out there…
lined up on the far side of the crater edge…

They’re on the moon watching us.

Experiment herhaald

Later werd bevestigd, dat de kleine trillingen, meer dan een uur-lang hadden aangehouden op het Maanoppervlak. Het experiment werd later herhaald bij de Apollo 13, toen de LM met een radio-commando op het oppervlak van de Maan werd afgestuurd. Het voertuig crashte met een gewicht van zo’n 11.000 kg op de Maan en volgens NASA reageerde de Maan ‘als een gong’..! En hoewel de seismografische instrumenten meer dan 150 kilometer van de crashsite stonden, waren deze in staat om nauwkeurig verslag te doen van deze Maanbevingen.. Deze beving duurde meer dan 3 uur en 20 minuten en bereikte een diepte van 30-35 km onder het oppervlak.
Latere studies op dit terrein lieten eensluidende resultaten zien. Een van die impacts liet als resultaat zien, dat de Maan meer dan 4 uur stond te trillen. Wetenschappers hoopten toen op de impact van een meteoor, waarbij kon worden gehoopt op een signaal van de kern van de Maan, wanneer deze meteoor zou inslaan.. En ja hoor, die gelegenheid kwam. Op 13 Mei 1972 werd het maanoppervlak geraakt door een grote meteoor, die een equivalent in springstofkracht vertegenwoordigde van maar liefst 200 ton. Nadat de schokgolf van deze inslag naar de kern van de Maan werd gestuurd, bleken wetenschappers volledig verbluft over het feit dat er GEEN ENKELE schokgolf terugkeerde naar het oppervlak.. Er is dus iets heel bijzonders met de kern van de Maan, óf er is simpelweg geen kern!
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.

Het zwaartekrachtveld, nóg zo’n vreemde zaak.
Ook diverse zeer heftige schommelingen in het zwaartekrachtveld van de Maan duiden op een uitermate vreemde structuur van het oppervlak van de Maan. Het gaat hier te ver om dit allemaal in details weer te geven, maar het komt erop neer, dat wetenschappers aansluiten bij wat uit het neerstorten van de LM ook al bleek: de Maan is zeer waarschijnlijk een holle satelliet..! Het was al in 1962 dat NASA-wetenschapper Dr. Gordon MacDonald verklaarde:
“Als we de astronomische data reduceren, komen we tot de conclusie dat het interieur van de Maan een veel lagere dichtheid heeft dan de buitenste lagen. Het lijkt er inderdaad meer op dat de Maan meer weg heeft van een holle, dan van een homogene (gesloten) laag.” Later werd door NASA gezegd, dat het zou kunnen dat er ‘enorme grotten’ in de Maan bestaan..

MIT’s Dr. Sean C. Solomon schreef:“Het experiment met de Lunar Module heeft onze kennis van het zwaartekrachtveld van Maan,  enorm verbeterd. Daarbij is de beangstigende mogelijkheid dat de Maan hol zou kunnen zijn, één van de zeer aannemelijke mogelijkheden”. Maar waarom gebruikt deze wetenschapper het woordje ‘beangstigend’..?? Dat woord komt voort uit het werk van de beroemde en zeer ervaren astronoom Carl Sagan, die in zijn wetenschappelijk werk uit 1966 getiteld: ‘Intelligent Life in the Universe’ tot de simpele conclusie kwam dat “A natural satellite cannot be a hollow object.”, of in goed Nederlands: ‘Een natuurlijke satelliet KAN NOOIT hol zijn’..!
Van wetenschap naar Science Fiction..?!
isaac asimov
Het was de wetenschappelijk onderlegde schrijver Isaac Asimov die al een hele tijd geleden suggereerde dat de maan geen natuurlijk ruimtelichaam is. Hij was ook een van de eersten die aangaf, dat het – alleen al op basis van kansberekening- bijna onmogelijk was, dat de Maan plotseling ‘gevangen’ zou zijn, in het zwaartekrachtveld van de Aarde, zoals ook werd beweerd. De bijna PERFECTE positie van de Maan ten  opzichte van de Aarde, die feitelijk levens-brengend is, laat deze kansberekening helemáál doorslaan naar het uiterste, het méést onwaarschijnlijke!
Asimov was ook de man die ervan uitging, dat de baan van de Maan niet alleen bijna een perfecte cirkle is, maar dat de Maan ook nog eens ALTIJD met één kant slechts naar de Aarde gericht is. Zover we op dit moment weten in de kosmologie, is de Maan de enige satelliet die om een hemellichaam zweeft, die deze eigenschappen heeft..! En deze cirkelbaan is in eigenlijk heel bijzonder, wanneer je kijkt naar het centrum van de massa van de Maan, 1,5 kilometer dichter bij de Aarde ligt, dan haar geometrische centrum.. Alleen al dit feit, zou ervoor moeten zorgen dat er een instabiele, schommelde baan zou moeten ontstaan, zoals een bal met het gewicht dat niet preciés in het midden zit, niet recht kan rollen..
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.

Dus een ‘onnatuurlijke Maan’… Maar wat betekent dat?
Als we de honderden onnatuurlijke verschijnselen die op het oppervlak van de Maan plaatsvinden, in overweging nemen, en die NASA nooit gedetailleerd heeft onthuld, of zelfs heeft geheim gehouden voor het grote publiek, maar die eeuwenlang zijn waargenomen door onafhankelijke waarnemers, mogen we aannemen dat de Maan een geconstrueerd ruimtevaartuig is…! Een constructie die Titanium nodig heeft om sterk genoeg te zijn..

En laat dat -zeer zeldzame!- metaal nou gevonden zijn op de Maan..! Veel mensen kunnen zich nog de beelden herinneren van de astronauten in Tv-reportages, waarin ze probeerden om met boormachines in het maanoppervlak te boren.. Hun speciale boren slaagden er slechts in, enkele centimeters diep te boren..! Op het oppervlakte van de Maan bevindt zich in vele rotsen zo’n 80% titanium! Op Aarde komt dit percentage niet voor.
Dat de Maan een harde en taaie buitenkant heeft én een zacht, licht en niet-consistent innerlijk is duidelijk. Wij gebruiken op Aarde Titanium voor vliegtuigen, race-auto’s en ruimtevaartuigen.. En precies dat Titanium wordt dus gevonden op de Maan.. Experts waren bijzonder verrast, toen stenen van de Maan naar Aarde waren gebracht en nauwkeurig geanalyseerd, dat de stenen niet alleen koper en mica bevatten, maar dat ook bijna puur Titanium werd aangetroffen. En twee elementen die nog niet eerder in de natuur werden aangetroffen, Uranium 236 and Neptunium 237..!
 x
Een paar (aanvullende) bizarre waarnemingen:
 • De Maan is ouder dan de aarde. Koolstofdatering laat zien dat de aarde op 4,6 miljard jaar oud is en de Maan 5,3 miljard jaar.
 • Het stof op de Maan wordt verondersteld te zijn gekomen van uiteenvallende de rotsen op het maanoppervlak, maar het stof heeft een chemische samenstelling die niet overeenkomt met de samenstelling van de rotsen op de Maan. Maanstof is een miljard jaar ouder dan de Maan.
 • De rotsen op de Maan hebben een magnetisch veld, maar de Maan zelf niet.
 • Er zijn bewijzen voor dat de kraters op de Maan intern zijn ontstaan, maar niet door vulkanen..!
 • Er is seismologische activiteit op de Maan zonder corresponderende vallende meteoren of bewegende tektonische platen.
 • De metalen op het oppervlak van de Maan zijn zwaarder dan de metalen dichter bij de kern. Meestal zijn de lichtere metalen aan de oppervlakte te vinden en de zwaardere metalen dichter bij de kern.
 • De Maan staat op EXACT de juiste afstand van de Aarde, om een volledige zonsverduistering te creëren..! Een tamelijk unieke gebeurtenis. De diameter van de Maan is slechts 2160 mijl, terwijl de Zon een diameter heeft van ca. 864.000 mijl..!
Hoe nu verder met onze Maan-verklaringen..
Het punt is gemaakt: het is uitermate onwaarschijnlijk dat de Maan een natuurlijke satelliet is. Dát die precies op dit plaats ten opzicht van onze Aarde staat, betekent dat dit hemellichaam er dus ‘geplaatst’ moet zijn.. ‘Iets’ heeft deze Maan dus op deze hoogte geplaatst en vanzelfsprekend ook deze snelheid gegeven.. Maar wat is dan dat ‘iets’..? Het is dé essentiële vraag op dit moment, of is het de existentiële vraag..?
x
volle maan cactusHet is juli 1970 en 2 Russische wetenschappers, Mikhail Vasin en Alexander Shcherbakov, publiceren een artikel in het Russische tijdschrift ‘Sputnik’, met de titel: ‘Is the Moon the Creation of Alien Intelligence?’, vertaald dus ‘Is de maan een creatie van buitenaardse intelligentie?’. Zij vertellen in dit artikel over de reële mogelijkheid, dat intelligente wezens, in het bezit van technologie waar wij slechts van kunnen dromen, in staat zijn geweest een ruimtelichaam als de Maan uit te hollen. In dit artikel vragen Vasin en Shcherbakov de lezers om ‘Afstand te doen van de traditionele manieren van kijken, van onze manier om ‘gezond verstand’ toe te passen en datgene te bekijken, wat eerst als ongelimiteerde en onverantwoordelijke fantasie lijkt te klinken..
 x
Enorme machines die werden gebruikt om rotsformaties te smelten en grote holten in de Maan te creëren, waarbij het gesmolten materiaal op het oppervlak terecht gekomen is. Beschermd door een krachtige binnenmantel en geconstrueerde buitenmantel van metaalachtig, rotsafval, werd dit gigantische voertuig door de Kosmos gestuurd om uiteindelijk geparkeerd te worden in een baan om onze Aarde.. En naarmate we onszelf meer verdiepen in het wezen van de Maan en alle wetenschappelijke feiten die we kennen rondom de Maan, des minder onwaarschijnlijk is dit beeld van een gecreëerde Maan. Veel van de onverklaarbare zaken rondom de Maan, zijn verklaarbaar met deze nieuwe hypothese.
 x
En hoe buitenissig hun ‘Ruimtevaartuig Maan’-theorie ook mag klinken, deze theorie van beide durfals, bevat de oplossing voor alle mysteriën van de Maan..!  Het verklaart waarom de Maan zoveel ouder is dan de Aarde ( 900.000 jaar) en mogelijk zelfs als ons zonnestelsel. En waarom ook er 3 specifieke lagen op de Maan gevonden zijn, waarbij het meest dichte/zware materiaal aan de buitenzijde ligt, precies wat je verwacht van de romp van een ruimtevaartuig. Het kan ook verklaren waarom er geen water op het oppervlak van de Maan is gevonden, maar waar er bewijs is, dat dit water wél voorkomt, diep in de Maanmantel.

De originele cover van het boek, waarvan je hier de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)
Wanneer de Maan een kunstmatig object is, betekent dat natuurlijk nog niet, dat de ‘makers’ weer vertrokken zijn en de Maan voor ons achterlieten…. Zijn er aanwijzingen dát er nog ‘leven’ op de Maan is..! Wat is er aan de hand op de Maan..? De originele cover van het boek, waarvan je hier op WantToKnow de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)

Deze theorie zou ook verklaren waarom er heftige zwaartekracht-schommelingen waar te nemen zijn bij de enorme ‘oceanen’ op de maan, de krater-achtige structuren die we zelfs vanaf de Aarde met het blote oog kunnen zien. Onder deze ‘kraters-die-geen-kraters-zijn’, zouden de enorme machines verstopt kunnen liggen, die voor het uithollen van deze satelliet verantwoordelijk zijn. (Precies op de wijze waarop wij onze tunnelboormachines achterlaten, wanneer we een onderzeese tunnel gegraven hebben, en de beide tunnelboormachines elkaar bereiken..)

Het verklaart ook het fenomeen van de Rode Gloed.. Want daarvan was sprake, erupties met een rode gloed, toen de Maan dichter bij de Aarde kwam. Het was astronoom Nikolay Kozyrev die in 1958 rare uitbarstingen in een van de kraters van de maan waarnam, waardoor er vragen over de activiteit van de maan ontstonden (Lowell Observatory, 1963). Een machine of generator misschien?

Het idee van een kunstmatige satelliet zou ook het fenomeen ‘Maanbevingen’ kunnen verklaren. Dat zou gebeuren als de kunstmatige constructie in zijn voegen kraakt, wanneer de Aarde in het verlengde van de Zon aan één zijde van de Maan ’trekken’.. Daarnaast zouden de kunstmatige machinerieën onder het Maanoppervlak verantwoordelijk kunnen zijn, voor de gaswolken, die regelmatig worden waargenomen. Ook de controverse die wetenschappers lijken uit te vechten over de ‘koude’ en/of ‘warme’ Maan lijken dan uit de wereld.. De Maan was oorspronkelijk dan een koude planeet of hemellichaam en werd daarna op intense wijze met hitte (Laser?) uitgegraven, waarbij een enorme hoeveelheid van het interieur van de Maan naar buiten werd gebracht.

En last but not least, het zou ook de theorie van de holle Maan volledig verklaren, doordat door het ‘uitgraven’ van de Maan, er sprake is van een holle Maan, maar er ook nog sprake is van eigenschappen van de Maan, die duiden -zoals waarmee we vanuit de oudheid calculeren- op een vaste(re) constructie. En die holle Maan verklaart vanzelfsprekend het ‘klinken als een bel’, na inslagen van meteoren of door mensen gemaakte constructies. Ook de aanwezigheid van Titanium in buitenissige proporties wordt dan verklaard, evenals de aanwezigheid van chroom, circonium en roestvrij ijzer en zelfs Uranium 236 en Neptunium 237.

Hoe gek het ook klinkt, als je ruimte maakt in je geest voor de mogelijkheid van ‘Ruimteschip Maan’, is het allemaal logischer dan je dacht.. Ook de verbazingwekkende baan die de Maan beschrijft om de Aarde, en het continue tonen van slechts een kant van haar bol, is dan inpasbaar. Maar hoe bizar het ook klinkt, ons wordt geleerd, dat de Maan écht is.. WANT wij mensen hebben deze Maan natuurlijk niet gemaakt. En natuurlijk bestaan buitenaardsen NIET en DUS is de Maan niet kunstmatig.. Wat kan het leven toch simpel zijn..!

Auteur Christopher Knight over ‘Wie bouwde de Maan’
Eén van de meesterwerken over het kunstmatige karakter van de Maan, is het boek ‘Who Built the Moon’. We plaatsen hier commentaar van één van de auteurs, Christopher Knight over de kunstmatige Maan-hypothese.

x

Who-Built-The-Moon

 

Christopher Knight: “De Maan staat feitelijk bovenop de Aarde, zo dichtbij is hij en dit hemellichaam wordt algemeen beschouwd, als één van de meest vreemde objecten uit het Universum. Het is alsof je constateert dat iedereen op de hele wereld normaal is, behalve degene die je buurman is.. Een man die 3 hoofden heeft en alleen maar gebroken scheermesjes eet.. Het meest bizarre gegeven bij de Maan, is dat feitelijk moet worden geconstateerd, dat de Maan geen kern heeft, zoals elk ander planetaire object. Het is óf hol, of heeft een wel heel erg dunne ‘binnenkant’. En heel bizar blijkt het grootste deel van de massa van de Maan, vlak ónder het oppervlak te zitten..!

We krijgen allemaal op school het verhaaltje te horen dat de Maan afkomstig is uit de Aarde, uit de Grote Oceaan om precies te zijn. De Maan bestaat daardoor voor het grootste deel, zo gaat datzelfde verhaaltje, uit hetzelfde materiaal als de Aarde, en werd gevormd zo’n 4,6 miljard jaar geleden.. Maar alleen al de leeftijd van de Maan is in volledige tegenspraak met dit verhaaltje, het sprookje van de Maan. De Maan is rond de 5,4 miljard jaar oud en dat scheelt toch gauw een slordige 900 miljoen jaar.De Maan is echter niet alleen nogal bizar in zijn constructie, de Maan beweegt ook nog eens op een manier die -op zijn zachtst gezegd- nogal wonderbaarlijk is.
x
De Maan is preciés 400x kleiner dan de Zon, maar staat weer 400x dichter bij de Aarde dan de Zon, waardoor ze op het oog exact dezelfde afmetingen hebben.. En dat fenomeen zorgt ook voor de zogenaamde ’total eclips’ bij zonsverduisteringen.. Een weergaloos schouwspel, maar wel gebaseerd op de genoemde maatgeving en afstanden van elkaar en tot de Aarde; één van de grootste onwaarschijnlijkheden in het Universum.
Verder doet de Maan exact wat de Zon doet bij het opkomen en ondergaan aan de horizon en bij tegenovergestelde solstices/keringen. Bijvoorbeeld: de Maan komt in midwinter, precies op die plaats op, waar de Zon opkomt bij mid-zomer..! Er is geen logische reden te bedenken  waardoor dit gebeurt, want het is alleen ‘zinvol’ voor iemand die dit schouwspel natuurlijk gadeslaat vanaf de Aarde..!
 x
Historische meetsystemen, gebaseerd op de Maan!
In vorige boeken hebben we geschreven over de waanzinnig zuivere meetsystemen die al meer dan 5000 jaar in gebruik zijn, bij diverse volkeren op Aarde. Gebaseerd op de massa, de dimensies en de bewegingen van onze planeet. En voor de zekerheid checkten we of deze verhoudingen ook van toepassing zouden kunnen zijn op andere planeten in ons zonnestelsel. En wie schetst onze verbazing, dat dit meetsysteem PERFECT bleek op te gaan voor de Maan in relatie tot de Zon.
x
stonehenge2Het leek erop alsof we een blauwdruk gevonden hadden, waar de Maan als het ware gefabriceerd was op basis van de verhoudingen van de Aarde ten opzichte van de Zon. Naarmate we er dieper indoken, bleek ook dat álles paste in dit concept, op elke denkbare wijze..! Een historisch meetsysteem uit het -wat wij noemen- Stenen Tijdperk, en dat gebaseerd is op geometrie, werkt perfect op de verhoudingen van de Maan. Je vraagt je af hoe de mensen uit die tijd aan deze kennis kwamen, zonder telescopen en gedetailleerde data van de Maan.
 x
Daarbij was het werk van de briljante Alexander Thom, professor aan de Universiteit van Oxford, ons startpunt. Hij was de man die het bestaan ontdekte, van wat we nu als de ‘Megalitische Yard’ beschrijven. Het bleek de precieze maateenheid te zijn, waarop allerlei grote structuren uit dit Stenen Tijdperk zijn gebouwd in West Europa, onder andere Stonehenge. Veel archeologen kunnen het allemaal niet geloven en doen het werk van Alexander Thom af als foutief.
 x
Samen met mijn co-auteur Alan Butler bleken we in staat aan te tonen hoe ze deze uiterst precieze lineaire maateenheden, gebaseerd zijn op de rotatie van de Aarde en hoe deze eenheden dus ook de basis waren voor tijdmeting, inhoudsmeting en gewichtsmaten, die vandaag de dag nóg gebruikt worden..! En nogmaals: dit zijn uiterst precieze ontdekkingen, geen zaken dus, die ‘een beetje kloppend zijn’..! Wanneer je een goede calculator hebt, is het allemaal relatief eenvoudig na te rekenen, maar hoe deze mensen uit die tijd deze kennis vergaarden, is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend..! Ze waren ons dus feitelijk vér vooruit..
 X
zon planeten verhoudingenDe rol van de Maan blijkt door al de anomalieën duidelijk niet-natuurlijk te zijn en het is naar ons idee zeer wel mogelijk dat hij gecreëerd is om het leven op Aarde mogelijk te maken..! De Maan is daarbij van essentiële rol gebleken voor de mens en het leven op Aarde. De Maan blijkt niets meer of minder te zijn dan een broedkast voor leven..! Wanneer de Maan niet exact de maat, de massa had en de afstand tot de Aarde en de Zon had gehad, in de evolutie van de Aarde, dan zou er waarschijnlijk geen intelligent leven op deze planeet zijn geweest!
 x
Wetenschappers zijn het er algemeen over eens dat we zóveel verschuldigd zijn aan de Maan en haar bewegingen en positie. Door de Maan blijkt onze Aarde in een dusdanige stand te worden gehouden, die het mogelijk maakt, dat er seizoenen zijn op Aarde en dat het water vloeibaar blijft, op het grootste deel van onze Aarde. Wanneer de Maan er niet was geweest, zou je kunnen constateren, dat de Aarde net zo dood en onbewoonbaar zou zijn als Venus.
x
In ons boek Who Built the Moon? wordt duidelijk dat we eigenlijk tot geen andere conclusie kunnen komen, dan dat de Maan kunstmatig is. En omdat het zéker is dat het ouder is dan 4,6 miljard jaar, komen er nogal wat interessante punten naar boven.. Eén daarvan is de uiterst intelligente manier waarop de boodschap ZELF dát de Maan kunstmatig is, op een kunstmatige Maan duidt..! Deze kloppende taal is gebaseerd op het 10-tallig stelsel, waardoor het verwijst naar het 10-tallig, zoals dat nu op Aarde gebruikt wordt. De vraag waarom de Maan dus gebouwd diende te worden, is dan eenvoudig te beantwoorden:
Als een groep alternatieve maanfoto- en filmonderzoekers, na afloop van een bezoek aan NASA/BellCom, en na de presentatie van de resultaten van hun diepgaande onderzoek, aan een medewerker/insider van dit bedrijf vraagt:  “Nou, jullie hebben wel over veel zaken gelogen, toch..?”, komt ná een korte pauze het antwoord: “Nee.. Nee, we hebben niet over ‘veel’ zaken gelogen, we hebben OVER ALLES GELOGEN”..!
 x
De Maan diende het leven te produceren, in het bijzonder het Menselijke soort. En op de vraag ‘wie de maan dan heeft gebouwd’ valt minder snel antwoord te geven, in onze perceptie. We reiken wel de antwoorden aan, die volgens ons denkbaar zijn, namelijk God, Buitenaardsen of… de Mens zélf..! De enige waarvan we 100% wetenschappelijk uit kunnen gaan, is de laatste optie, de Mens..! Tijdreizen wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als ‘fysiek mogelijk’ en een aantal wetenschappers is al bezig om stoffelijke zaken terug te sturen in de tijd.. Wij kunnen het ons voorstellen dat er machines gebouwd kunnen worden, in de toekomst, die we terugsturen in de tijd, die in staat zouden kunnen zijn om materiaal van de Aarde te verwijderen om de Maan te construeren. Daarbij mogelijk zelfs mini-zwarte-gat-technologie gebruikend.
x
UFO’s en de Maan..
Regelmatig worden er door amateur-astronomen, mensen met sterke sterrekijkers, observaties gedaan, die niet alleen het beeld van een kunstmatige Maan bevestigen, maar ook nog eens voedsel geven aan het verhaal van remote viewer Ingo Swann.. Dat de Maan een kunstmatige satelliet is, waar vandaan buitenaardsen ons en het omliggende planetenstelsel observeren.. Truth is stranger than fiction, wordt er vaak gezegd, oftewel: ‘De waarheid is vreemder dan fictie’..
Wanneer je naar het voorbeeld van dit filmpje kijkt, zul je wellicht getriggerd worden om méér over de Maan te weten te komen.. We kunnen je dat alleen maar aanraden, om bijna letterlijk je horizon te verbreden.. In dat kader raden we je ook aan om de vorige artikelen op WantToKnow.nl (weer) eens te lezen, HIER en HIER en HIER bijvoorbeeld.. Over ‘verboden, verborgen en geheime info’ over de Maan
x
x
 x
Tot slot
Alles even op een rij, in deze video die de presentatie van David Icke laat zien, in transcript en beelden. Deze presentatie van David Icke is ook gebaseerd op het hierboven besproken boek ‘Who built the Moon’.
x

x

* * *

256 gedachten over “De Maan is écht de Maan niet..!

 1. Ik kon mijn eigen reactie en die van Monika, niet terug vinden over de maan libratie, het zichtbare bewegen van de maan. Maar bij deze nog een mooi snapshot-dag filmpje uit okt.-nov. 2007. Kijk bovenin voor de teller
  http://www.ezelsbrug.nl/wp-content/uploads/2001/02/Lunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif
  Door deze libratie in de lengte en libratie in de breedte kunnen we in totaal 59% van het maanoppervlak vanaf de aarde waarnemen.
  http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/libratie.html

  1. Hoi Odette, wat goed dat je het nog een keertje onder de aandacht brengt. Het is toch wel belangrijk om te weten 😉

  1. de half goden hadden last van liefdesverdriet door halve maan gekte, en zo is het gekomen, het tegenstrijdige unie per versum, met als centraal thema afbraak per onmiddellijke wraakbode nog voor het af is, vanwege het onbegrip over de drijvende motor van al die inspiratie, zonder kolk geen wolk geen baby….

   ‘als jij oprecht gelooft dat ik het kan, dan kan ik het meestal wel’ zei ik laatst tegen mijn in het duister tastende personal hulpverleenster van de staat, die vond ze niet makkelijk te absorberen, haar oprechte belangstelling hield het recht, je hoeft me niet te begrijpen als je het maar wil vatten voordat ik het moet bevatten..

   The Black Ghosts — Full Moon
   http://www.youtube.com/watch?v=-bBVdpeeUBM

 2. Machtig onderwerp DE MAAN, zag toevallig in de opslagkamer het mooie boek, Kuifje op de Maan, toch hoogst interessant, ga het nog waar eens op nieuw bekijken.
  Verder al die prachtige informatie via de gegeven sites, ja die ouwe Grieken met hun quantumfysica/intuïtief denkende intellect, was wel een iets andere wereld als nu, ga ik van uit.
  Op de manier zo als ieder één hier zijn stukje denken bijdraagt, moet het bij hun ook zijn gegaan, groetjes beste vrienden!

 3. La Luna…
  Mooie mysterieuze planeet.
  Maar ja, is ie wel echt?
  Ik geloof nog steeds van wel 😉
  Maar wat me bezig houd:
  Wat als ie niet echt is?
  Hoe zit het dan met de astrologie en al zijn duidingen?
  Valt dan dit hele beroepsveld ook tussen eb en vloed in het water?
  Want de maan is astrologisch toch wel erg belangrijk….

 4. Daniël 12:4 The Moon wil turn in to Blood.Blood.
  It is clear that the prophecies wil not be understood till the End Times.
  and when knowledge shall be increased.
  We zijn duidelijk aan beland in de tijd, van de strijd tussen Gog en Magog.

 5. Dit is zo bijzonder dat ik de moeite neem het hier te schrijven!
  Het is een juweeltje van onze Europese literatuur, poézie, over de Maan, het is Duitstalig, Abendlied van Matthias Claudius, op Wikipedea te vinden.
  Zal Monika wel een groot plezier doen, groet Jenne

 6. Het hele verhaal doet zich voor in de wat men noemt de wetenschappelijke sfeer. Dat daarin voor Genesis geen plaats is moge duidelijk zijn. En daar begint het wetenschappelijk verhaal dus mee.Wie was er eerder de kip of het ei? De maan of de aarde. Volgens Genesis werd op dag 1 de aarde geschapen en pas veel later op de 4e dag de zon, maan en sterren. Voor dagen mogen best miljarden jaren worden gerekend. De wachttijd voor een schepper is niet van belang om iets tot zijn of haar recht te laten komen. Of anders gezegd geef de schepping tijd tot ontplooiïng. Waarom zou God geen gebruik hebben gemaakt van een soort Big Bang gebeuren?? het is uiteindelijk Hij die dat heeft bepaald.
  Ik acht Genesis het meest geloofwaardige voor wat betreft de hele Schepping. Daarvan is onderdeel: De onderzoekende wetenschap. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Neem niet al te snel aan dat bewijs het ultieme gelijk is. Wellicht is over duizenden jaren pas duidelijk dat Einstein er helemaal naast zat met zijn zwaartekracht theorie. Of juist gelijk maar dat pas dan een koppeling kan worden gelegd naar het scheppingsverhaal volgens Genesis.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.