Advertentie

Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal..


Zondag 15 November werd  deze vrouw 70  jaar.  Toch een leeftijd waarop je een ruim arsenaal van kennis, ervaring en inzichten heb verworven; zeker als je daarnaast een leven achter de rug hebt als ervaren arts, diplomaat en minister van Gezondheidszorg (van het Finse Lapland).

Maar  Dr. Rauni Leena Luukanen heeft dus niet zomaar een verhaal. Het is meer dan waardevol, haar bijzondere relaas aan te horen. Niet alleen inzake de H1N1-griep, waarover ze in een ander artikel hier op de site uitgebreid ingaat. Voor Rauni Luukanen is angstgedreven politiek uit den boze en daardoor is ze in staat afstand te nemen van gebaande paden. Ze kijkt met interesse naar zaken die de publiciteit niet, of niet helemaal halen.

Maar laten we gewoon deze vrouw haar verhaal vertellen. Over de machten achter de schermen, proeven met mindcontrol, menselijke kracht en de ontwikkelingen in de geneeskunde, die steeds verder weglopen van het basisdoel: zorg voor de medemens.

De onderstaande YouTube’s hebben een keurige Nederlandse vertaling en je kunt ze achter elkaar bekijken in de speciale player waarin ze geplaatst zijn. Hoewel Dr Luukanen door sommigen wordt weggezet als psychotisch en een fantast, geloof ik dat je zélf uit kunt maken, wat jij daarvan terug ziet in haar gedrag en relaas. (Totale duur ca. 1 uur.)

68 gedachten over “Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal..

 1. Het lijkt me niet een vrouw die chaotisch en psychopatisch is alhoewel je dat wel kan worden wanneer je met bewustwording van dit soort zaken beig bent.
  Er is dus eigenlijk geen uitweg voor ons mensen. Op allerlei manieren worden of zijn we al in de klauwen van.
  Zo wordt het door haar wel gesteld.
  De frequenties waar ze het over heeft en waar degene die de macht willen gebruik van maken doet me sterk denken aan de frequenties waar Dr. Consemulder het steeds over heeft.
  Dat betekent dat hij gelijk heeft. Het is maar waar je het voor gebruikt voor liefde of haat.
  Hieruit kun je dan weer concluderen dat er een mentaliteitsverandering moet komen anders helpt niets.
  Als ik Rauna hoor praten krijg ik het gevoel dat er geen uitweg is.
  Maar ik vraag me af hoe het zou zijn wanneer de frequenties uitgezonden worden die liefde hoog in het vaandel hebben.
  @Dr.Consemulder
  Is het mogelijk dat me dat wat jij, jullie weten er enig invloed uitgeoefend kan worden op deze groep elite.
  En zou het dan mogelijk zijn om liefde te sturen naar deze groep en zo het kwaad te neutraliseren?
  Is er al eens een oproep voor gedaan? Wat is er eigenlijk mogelijk wat tot nu toe niet toegestaan wordt met frequentie?
  Je had het over dat er per radio en tv enz, frequenties uitgezonden kunnen worden. Wordt dit al gebruikt om te neutraliseren?
  Ik moet zeggen dat het feit dat ze al holografische beelden kunnen uitzenden mij het gevoel geeft dat dit wel ver gaat.
  Ufo’s zouden ook holografisch weergegeven kunnen worden.
  Krijgen we straks een virtuele oorlog of zo?
  Ik weet niet zo goed wat ik hier van denken moet.
  Kun jij hier wat meer over melden?

 2. Ik heb alle video’s gezien. Al eerder heb ik van haar gehoord en gelezen. Dit is echt realiteit!
  Dat Rauni Kilde nog leeft…
  Ze heeft in ieder geval een sterk bewustzijn. En daardoor geniet ze een vorm van geestelijke immuniteit.
  Wieteke

 3. @Riet
  ik ben zo vrij om(te proberen) ook antwoord op je vraag te geven.
  ik weet dat als een positieve collectieve gedachte dus van een grotere groep mensen uitgezonden wordt dit in het morfogenetische veld opgenomen wordt en dan ook weer postief terug gestraald wordt. Dit kan dus ook met collectieve negatieve energie. Een grote groep mensen met angst=>nog grotere angst.

 4. @ riet.

  “En zou het dan mogelijk zijn om liefde te sturen naar deze groep en zo het kwaad te neutraliseren?”

  Ik zou zeggen: Bewaar je liefde voor je partner en je kinderen.
  De Illuminatie, Bilderberg en al die andere clubs kun je alleen overwinnen door ze een koekje van eigen deeg te geven.

 5. Energiebanen in en om de aarde.

  De bekende en onbekende energiebanen om en in de aarde worden door de acties van de mens al dan niet moedwillig verstoord.
  De eerste verstoringen vonden plaats toen er experimenten plaatsvonden die uiteindelijk hebben geleid tot het gebruiken van elektriciteit.
  Vervolgens ging de mens verder en begon met het communiceren op afstand zonder kabels.
  Radio, telegraaf, televisie, telefoon, radar, sonar, en uiteindelijk haarp.
  Dit had een nog veel grotere impact op de energiebanen van de aarde.
  Met name haarp wordt gebruikt om de energiebanen van de aarde te kunnen beïnvloeden.
  Want met deze beïnvloeding kan men het weer bepalen, en wat belangrijker is de stemming van de mensen.
  Emoties kunnen op afstand door de haarp worden beïnvloed en als men zich dat niet bewust is merkt men er niets van.
  Ik heb een offdag of een topdag.
  Geloof je het zelf?
  In een aantal gevallen zal dit zonder meer waar zijn, maar soms is het evident dat er wordt gerotzooid met onze emoties.
  Er zijn dan teveel mensen die hetzelfde soort emoties beleven binnen dezelfde tijdsperiode.
  Niets gelijktijdigheidsprincipe, bewuste beïnvloeding want je kunt mij niet wijsmaken dat de gehele wereldbevolking op hetzelfde moment dezelfde emotie heeft.
  Iedereen voelt zich dan terneergeslagen of rot en kan er weinig tot niets tegen doen om het te veranderen.
  Als iemand zich terneergeslagen voelt of rot heeft dat meestal een oorzaak en kan men deze emotie door een actie of handeling veranderen.
  Waarom kan dat dan de laatste tijd steeds minder en met name als bijna iedereen zich terneergeslagen voelt?
  Probeer maar eens als iedereen om je heen zegt zich slecht te voelen om jouw eigen gevoelens te veranderen, dat zal je pas lukken na heel veel en ingespannen eraan werken.
  Ik heb me heel lang afgevraagd hoe dit zou kunnen komen en wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.
  Tot ik me afstemde op het fenomeen haarp.
  Ik had net als iedereen geloofd dat het geen kwaad kon voor ons, althans niet direct.
  Ik ben er nu van overtuigd dat het ons kan veranderen in elke vorm van emotionele toestand die door de bestuurders van haarp ons willen doen beleven.
  Dat dit niet ongevaarlijk is mag er wel uit blijken dat men in een staat van heftige emotie tot ongelooflijke dingen in staat is.
  Het is gebeurd dat iemand een auto van 1500kg heeft opgetild omdat een kind onder die auto was gekomen.
  Deze persoon werd hierdoor zo emotioneel dat deze tot die actie in staat was.
  Tevens wil ik wijzen op oefeningen die hebben geleid tot de mogelijkheden van meisjes van goed 18 jaar die zonder probleem gewichten tot 800 kg konden optillen alleen door een bepaalde emotionele toestand op te roepen.
  Dit waren geen gewichtheffers of zeer gespierde dames maar hele elegante jongedames.
  Daarom acht ik het zeer wel mogelijk dat een geleide emotionele uitbarsting grote effecten kan hebben waarvoor men normaal gesproken geen aanleiding kan vinden.
  Het is mijns inziens mogelijk om rellen op te roepen en gevechten uit te laten breken op momenten die de bestuurders heel goed uit komen.
  De haarp installatie staat op een zeer speciale plaats die zeer zorgvuldig is uitgezocht.
  Er zijn maar weinig van deze plaatsen op de aarde waar deze beïnvloeding van de energiebanen mogelijk is op deze schaal.
  De enkele plaatsen die bruikbaar zijn liggen op of onbereikbare of onbruikbare of drukke plaatsen.
  Een van de heel weinige bruikbare en bereikbare plaatsen binnen de invloedssfeer van de USA was in Alaska op een relatief afgelegen plaats.
  Deze installatie verbruikt enorm veel elektrische energie en moest dus op een of andere manier aan het net gekoppeld worden om te zorgen dat er voldoende energie voorhanden was om dit soort experimenten te kunnen uitvoeren met de wereldbevolking.
  Want vergist u zich niet iedereen wordt door deze energieën beïnvloed over de gehele wereld.
  Men probeert om deze energieën tot één plaats te beperken maar zo te merken lukt dat nog niet erg.
  De gehele wereldbevolking wordt tegelijk beïnvloed.
  Om dit te versterken of af te zwakken heeft men mensen nodig die zijn voorzien van een chip die te beïnvloeden door lokale haarpzenders waardoor men lokale acties kan laten gebeuren zodat het net lijkt of het niet gedirigeerd wordt door de bestuurders van deze installaties.
  Ook behoeven de lokale installaties niet zo sterk te zijn, waardoor ze veel minder op zullen vallen.
  Misschien zijn er wel draagbare installaties?
  In hoeverre worden we nu al gemanipuleerd zonder dat we het in de gaten hebben?
  In hoeverre zijn onze emoties nog wel van ons?
  Opvallend in dit kader is dat aardstralen en leylijnen in principe neutraal van origine zijn.
  De laatste tijd worden steeds meer van deze en de andere bekende aardenergiebanen negatief geladen.
  Wat de sjamanen, en andere stralingsdeskundigen in het alternatieve veld ook proberen de energiebanen zijn en blijven negatief geladen, terwijl het enige tijd geleden nog mogelijk was om de negatieve lading uit zo’n energiebaan te verwijderen.
  Het enige wat nu nog mogelijk bleek was, was inpakken in een positief veld en dan maar hopen dat het voldoende sterk is.
  Maar het is nu niet sterk genoeg meer, want terwijl ze bezig zijn breekt het er al weer doorheen en blijft de positieve energie boven de energiebaan hangen en beïnvloed deze niet meer.
  Ook de bekende werkzame aardstraal afbuigers werken niet meer, de kwalen en aandoeningen bij gevoelige mensen komen gewoon weer terug.
  De wichelroedelopers merken het ook maar kunnen of willen het vaak niet geloven dat de oude vertrouwde technieken niet meer werken en worden geblokkeerd en/of tegengewerkt door tegennatuurlijke energieën die door de mens wordt opgewekt.
  Degene die deze technieken gebruiken en opwekken weten niet waar ze mee bezig zijn.
  Zo zijn Atlantis. Mu en vele andere beschavingen ten onder gegaan.
  Rommelen met energieën leidt gegarandeerd naar de ondergang van de gehele wereld zoals wij die kennen en zal vele mensenlevens kosten ook van degene die denken veilig te zijn voor de desastreuze uitwerking van deze installatie(s).
  De eerste kenmerken zijn er al en er zullen er nog zeer vele volgen voor dat het tot ze doordringt dat het als een boemerang tegen ze zal terugkeren.
  De installaties zullen op een bepaald moment in hun veilige optrekjes exploderen en dan is het te laat om er nog wat aan te doen, terwijl de rest van de mensen al het slachtoffer zal zijn van hun zelfbedachte almacht.
  Want degene die dit hebben bedacht en hier toe opdracht hebben gegeven om het te ontwikkelen zijn in principe nog te dom om te begrijpen dat er met de natuur niet valt te rommelen zonder hiervoor de rekening te krijgen, en die zal hoog en hard zijn.
  Het is alleen jammer dat zoveel onschuldige en onwetende mensen hier de dupe zullen zijn/worden.
  Ik ben me volledig bewust dat velen dit als volkomen larie zullen beschouwen tot het te laat is.
  Maar de ellende is dat het niet echt hard te maken is en alleen door goed te letten op de uitwerkingen die het op mensen en dieren heeft kan worden geconstateerd dat er iets niet natuurlijks gebeurd of gebeurd is.
  Te veel mensen hebben ineens allemaal een dip of een topgevoel om het als een natuurlijk fenomeen af te kunnen doen.( meestal zal het een dip gevoel zijn wat neigt naar agressie)
  Met name jonge mensen die nog voldoende openstaan zullen hiervoor gevoelig zijn.
  We kunnen wel iets doen.
  Op het moment dat we merken dat we beïnvloed worden deze krachten buiten ons lichaam en onze lichamelijke invloedssfeer verbannen door ons voor te stellen dat er een pantser tegen dit soort van beïnvloeding zit.
  Als we dit vaak genoeg doen zullen de invloeden langzaam maar zeker minder worden en zal het een soort van tweede natuur worden om dit soort van invloeden buiten onszelf te houden en niet meer te reageren op deze indrukken.
  Op een bepaald moment en met voldoende mensen die weigeren om mee te doen aan dit soort van beïnvloeden zal het geen effect meer hebben op steeds meer personen in de omgeving van de mensen die zich deze techniek eigen hebben gemaakt.
  Het resultaat hiervan zal zijn dat men het vermogen van deze installatie zo hoog zal opvoeren dat het niet meer te leven is binnen een bepaalde straal van deze installatie en de rest van de energieverbruikers zonder energie zal laten staan.(Uitval op grote schaal!)
  Op dat moment zal het niet lang meer duren voor het geheel in hun gezicht zal exploderen.
  Nogmaals er zullen vele onwetende en onschuldige mensen mee ten onder gaan.
  Natuurgeweld zal losbarsten en alle afgezette en uitgeschakelde elektrische apparaten zullen, door de grote hoeveelheid energie die men de atmosfeer in slingert, gaan werken.
  Nu doen zich dergelijke fenomenen in sommige gevallen al voor, maar ze zijn nog niet in dergelijke aantallen dat het opvalt, en men kan het afdoen als toeval en wonderen.
  Maar het is opvallend dat bepaalde gevoelige elektrische en elektronische apparaten steeds vaker storen en kapot gaan.
  Ook hebben nieuwere gevoelige apparaten een degelijke isolatielaag die nodig is om goed te kunnen werken.
  Laboratoria die gebruikt worden om testen te doen en dingen met gevoelige meters te onderzoeken en uit te testen worden steeds beter geïsoleerd en afgesloten voor elektronische storingen van buiten.
  Oude radio’s die gebruik maken van buizen hebben meer last van storingen dan voorheen en dat komt niet alleen door het steeds hoger aantal zenders en straalzenders.
  Ook zendamateurs over de gehele wereld hebben last van onbekende soorten storingen die niet altijd zijn terug te voeren naar zonnestormen en kosmische oorzaken.
  Deze storingen vallen vaak samen met het hebben van een emotionele beleving die geen merkbare/ verklaarbare aanleiding heeft.
  Nogmaals ik begrijp dat velen zullen zeggen dat het lariekoek is maar let eens op als men weer eens emotioneel wordt of er meerderen zijn die dezelfde of gerelateerde reacties en gevoelens hebben.
  Ook bij de jongeren is het vaak te merken: sinds de inwerkingstelling van de haarpinstallatie is het geweld onder de jongeren met sprongen toegenomen, ik begrijp en weet dat niet alles aan de haarpinstallatie is toe te schrijven maar veel wel en als initiator zal het zeker meewerken.
  Als we dan ook nog de wetgevingsaanpassingen hierbij nemen die er, zo te merken, op gericht is om iedereen nog verder in te snoeren in zijn/haar mogelijkheden, wat weer een zekere agressie oproept, kan men begrijpen dat het een het ander versterkt.
  Bij voldoende schijnbaar onzinnige wetten zal het de mensen een worst zijn wat ze willen bereiken en treed een zekere apathie op voor dit soort zaken en heeft men niet meer in de gaten dat het van kwaad tot erger gaat en men straks helemaal niets meer kan/mag tot het te laat is.
  Tevens worden de msm (radio,tv, kranten, periodieken, etc.) gebruikt voor de beïnvloeding van de mensen door middel van het afstompen van de zinnen door de steeds dommere spelen en gemanipuleerde berichtgeving.
  Het leidt niet direct tot discriminatie maar de hetze is er onderhuids wel degelijk.
  Zelfs in moppen en sterke verhalen dringt het door.
  In de oudere wetboeken stond voorin dat de wet moest worden uitgelegd naar de geest en niet naar de letter, dit is nu verandert in uitleg naar de letter en dat komt niet alleen door de advocaten maar hoofdzakelijk door de opdrachten die de ambtenaren van ‘hogerhand’ hebben gekregen.
  Voorheen was het nog wel mogelijk om bijvoorbeeld een deal te sluiten met de belastingdienst, vergeet het nu maar, “Befehl ist Befehl”

 6. @ Lianne

  Dank je voor je reactie Lianne
  Wat is dan de positieve collectieve gedachte die dit kan veroorzaken? Noem eens een voorbeeld?
  Wat gebeurt er als een groep kwaadaardige mensen een positieve collectieve gedachte ontvangt?
  Worden ze dan nog kwaadaqardiger?

 7. @ John,

  Als liefde de oplossing zou zijn om iets te bereiken waardoor veel mensen een beter leven zouden kunnen krijgen,
  waarom dan niet?
  Daarbij heb ik niet het gevoel dat mijn kinderen en partner
  tekort zullen komen want ik ga ervan uit dat liefde een zijnstoestand is en onmetelijk is.
  Maar dat betekent nog niet dat ik ze van deze aardbodem wens. Ik weet alleen dat negativiteit geen zin heeft.
  Ik zoek altijd oplossingen, maar als ik zoal de reacties lees is die ver te zoeken.

  @ Robth

  Ik vind jouw verhaal er duidelijk. Ik vind de oplossing van
  weerstand bieden ook wel een mooie maar wanneer we daardoor
  heel veel negatieve kracht opwekken vind ik het ook niet echt heilzaam.

  Moeilijke materie, die ook al zou er de helft van waar zijn
  moeilijk te verteren valt.

 8. @Riet

  Je hoeft die materie ook niet te verteren. Met zulke informatie kan je het beste emotioneel neutraal om gaan. Lezen, op de hoogte zijn en weet dat liefde en licht heleboel kan transformeren. De transformatie is werkelijk waar in volle gang en dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het systeem.

  Er is een engelse spreekwoord, it is alwyas darker juist before the dawn. En zo is dat ook in ons geval, juist nu dat de krachten van het licht sterk geactiveerd zijn zo komt ook de duisternis naar boven, eigenlijk met het doel om getransformeerd te worden.

  Gewoon jezelf blijven en licht en liefde leven. Er is een verschil tussen medelijden of medeleven. Dat geldt vooral voor de mensen die werkelijk de negativiteit willen en kunnnen veranderen naar positiviteit. Geen losse woorden, maar werkelijk be positief. Er is elke dag iets om druk over te maken, maar in werkelijkheid er zijn processen gaande op aarde, waar we alleen maar U tegen kunnen zeggen en dan heb ik het over transformerende krachten. Aanwenden van de krachten kan op verschillende manieren, soms door een simpele glimlach naar je medemens op straat kan je al bergen verzetten en soms is er meer dan glimlach nodig, maar heus wij kunnen het. Wij kunnen liefde en licht leven!

 9. @ riet
  bedankt voor je lovende woorden.
  het is niet de bedoeling dat we negatieve energien opwekken maar deze buiten onszelf houden!
  daadoor zullen ook de mensen in onze directe omgeving onbewust deze methode van bescherming overnemen.
  de negatieve energie zal dan teruggaan naar de opwekker ervan.
  en dus niet vrij los blijven zweven als het ware.
  ken je het verhaal van de wonderbaarlijke vermeerdering?
  als ik jou een stuiver liefde geef krijg ik van de cosmos er voor 5 euro bij die aan jou ten goede komen en daardoor kun jij mij ook weer voor een stuiver aan liefde teruggeven.
  hetzelfde verhaal gaat ook op voor het negatieve.
  en dat bedoelde ik met dat die personen zo dom zijn want die begrijpen dit principe blijkbaar niet.

 10. Als je gaat vechten tegen negativiteit dan voedt je hem!
  Oplossing ligt volgens mij in het verheffen van de aarde m.b.v. liefde en lichtenergie.
  We moeten meer onbegrensd gaan denken.
  We kennen onze eigen krachten niet.
  We kunnen simpelweg tijdens een meditatie de aarde visualiseren en deze in licht en liefde zetten.
  Hoe meer mensen dit doen, hoe krachtiger de werking.

 11. Ik denk dat je dit steeds meer los moet laten en alleen nog maar met liefde bezig moet zijn.
  Hoe meer je hier in verdiept des te meer dat je ook negatieve gedachten oplaad van die lui en ook weer naar andere mensen stuurt.

 12. @Jr
  Ik doe mee met de licht en liefde op aarde neer te zetten!
  Aarde is een bol van licht en liefde!
  Wij kennen ons eigen kracht inderdaad maar amper, maar mooi, dat jij het hebt opgeschreven.

  Het werkt!

 13. Laten we vooral niet het donker BUITEN ons plaatsen..!!! Je snapt hoop ik dat datgene DAT je kunt zien, in jezelf reflecteert.. Anders zag/voelde je het niet..! Het donker zien en buiten je houden is onmogelijk; daarmee ontken je een stukje van JEZELF! Geef gewoon toe dat het ook in jou zit, en inderdaad: OMHELS HET. Het is ‘lost in space’.. Let there be light! En maak AAN JEZLEF duidelijk dat je ‘beide kanten’ wilt ver-EEN-igen IN jezelf..

 14. @ Gait,

  Waw! The Carpenters was voor mijn tijd… wat een verschil met de huidige muziek…

  De zangeres zingt werkelijk prachtig. Mooie stem, zuiver, verschillende klankkleuren, goede timing.
  Geen ‘harmonizer’ nodig (zoals tegenwoordig bijna standaard ingezet wordt).
  Geen porno-videoclip nodig (MTV/TMF) om van begin tot eind geboeid te kunnen blijven kijken/luisteren…

  Ik had haar vroeger wel eens op de radio gehoord, maar nog nooit een clip gezien.
  Jonge, mooie mensen, aan het begin van een (zoals later zal blijken, nogal heftig) leven.
  Maar toch, vol verwachting en hoop.

  Dank voor de link!

 15. All the darkness of the world cannot put out the light of one single candle……

  Wij zijn als mensheid/burgerrij/collectief ALLANG in staat ons te ontkoppelen van het (piramide) systeem en de dominantie van de huidige hierarchie. Echter vele onder ons zijn dan al wakker.

  Maar als we weten dat 99% van de mensheid word gedomineerd door die 1% boven aan de piramide vd hierachie, en wij zijn nog met slechts een kleine 20% wakker dan heeft dit respectievelijk nog niet genoeg draagkracht om grote hervormingen in het huidige bestel door te voeren!

  De komst van internet zoals we huidig kennen en het gemak en transparantie tot verspreiding van zuivere informatie & kennis en media heeft de ogen al goed geopend bij die enkelen die de sneeuwbal straks zullen aanduwen! Die “sneeuwbal” die we NU aan het opbouwen zijn heeft enkel meer MASSA nodig……

  Kijk hoeveel views er hier op wtk alleen al zijn toegenomen afgelopen jaar… mensen weten het hier langzaam aan te vinden…niburu en het NBN(NieuwBewustNederland) agusoog,Pateo en de vele andere sites die hieraan bijdragen. Het BEGINT echter allemaal bij de eigen vraag om antwoorden en het eigen onderzoek wat daarop volgt! Het punt dat men bereikt van WOW W#T#F# gebeurt er allemaal voor bizarre dingen nonder mn ogen en ik zie ze nu pas? HOEDAN, vanaf dat punt IS ER NU mogelijkheid om met een grote groep mensen in aanraking te komen die eenzelfde strekking hebben doorleeft/meegemaakt en een groep van gelijkgestemden vormen! Dat is al een grote stap, WE kunnen elkaar al in bereiken zonder fysieke aanwezigheid, waardoor de voorbereidingen voor de hervormingen perfect kunnen worden voorbereid!

  Duurt nog wel even, maar de vulligheid komt zichtbaar sneller de grond uit, we willen NIET meer op deze voet verder, we zijn er nu wel achter dat geld een middel is en geen doel, dat wij allen gelijken zijn van elkander en allen hier zijn om ons zelf te leren en te doorleven en bij te dragen uit potentie en liefde.
  De technologie willen we toch niet meer enkel grebruiken voor de de mens als de consument, maar liever voor het welzijn van de mens in zijn algemeenheid….Het is enkel te hopen dat zij die NU de maatschappelijke sleutelposities bekleden en deel uit maken van de dubbele agenda, worden verwijdert en vervangen door mensen die enkel het belang van allen willen dienen!
  Het zal een lange weg zijn, maar wees blij dat we als mensheid nog de mogelijkheden hebben NU om uberhaupt een weg te bewandelen die enkel door vele voorgangers is getracht onder het duister te laten verdwijnen, Zonder al het licht wat er is geweest, zouden we nimmer deze mogelijkheden voor handen hebben gehad en de weg kunnen zien, laat staan het te bewandelen…..
  Wonderbaarlijke situaties en goddelijke interventie zijn er vaker dan wij met onze (nog) beperkte tijdsgebonden geest mogen waarnemen, ook dat zal straks een verdrukking ten grondslag geven en vele zullen de illusie blijven volgen, daar waar de anderen de werkelijke waarheden zullen vinden en grootse inzichten en kennis zullen integreren voor gebruik voor allen! Omarmen, intergreren en loslaten.

  mvdg GalliLéon

 16. @ Guido,

  Ik ben het volledig met je eens. Het omarmen van het duister in jezelf. Want wij projecteren alles van onszelf wat we bij onszelf niet kunnen zien naar buiten. De buitenwereld is volgens mij de spiegel waarin we kijken.
  Daarom los het donker in jezelf op dan lost het in de buitenwereld vanzelf op. Nou guido, voor de verandering begrijp ik je nu eens.

  @Gallileon

  En dus kan ik ook helemaal achter jouw betoog staan.
  heb niets meer toe te voegen.

 17. Ach ja riet, zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten, het begint elke keer weer op het punt van 0, onze keuze tot ervaring zal een positieve of negatieve zijn….leerzaam is het altijd, of er ook wat goeds mee word gedaan is een tweede….centrale verwarming was er al ten tijde van de grieken en romeinen in hoogtij, kostte onze mensheid 1800 jaar om de uitvinding weer te herkennen en te herintroduceren(de introductie er van heb je waarschijnlijk zelf meegemaakt?)…..Wat dacht je als we straks begrijpen wat we met de nog onzichtbare aanwezigheid van elementen als licht/geluid frequentie,toon,energetische waarden,trillingsgetallen etc. kunnen doen en mogen manifesteren…wanneer we de huidige technologie hebben hervormd tot een dienend gebruik en dus de verantwoordelijkheid nemen voor juist gebruik van elementen die een groot doel mogen dienen en HET dus niet zelf is om enkelen welvaart toe te delen. Dan pas breekt er een tijdperk aan voor een collectief begrip en juist van de eerder genoemde lich/geluid/freq. elementen…all good things come in three, and we’re just gettin started!

  mvdg GalliLéon

 18. Ik vind dit altijd een beetje van die gehaktburger vehalen, je haalt tien soorten vlees door de molen wat hete kruiden erbij, plat slaan en in de frituurpan die handel. Flinke vent die daarna nog weet wat hij eet!

  M.a.w ik geef het je te doen.

 19. DEEL I
  De citaten hieronder zijn in nog een ouderwets soort Nederlands gesteld (de schrijver is geboren in de 19e eeuw), maar m.i. zeer actueel:

  Geciteerd uit DEMASQUÉ van J. van Rijckenborgh, Rozekruis Pers: 2 samengebundelde lezingen uit 1956, t.w. De SCHADUW DER KOMENDE DINGEN” EN “ARMAGEDDON”.

  Citaat uit “DE SCHADUW DER KOMENDE DINGEN”:
  “Laat ons dan nu beginnen met een beschrijving van de scènes van het Grote Spel. Wij kunnen niet precies weten in welke volgorde alle programmapunten zullen worden uitgevoerd (en maken ook geen aanspraak op volledigheid). Doch deze mededelingen zullen meer dan voldoende zijn om u in staat te stellen het Spel onmiddellijk te herkennen wanneer het komt.
  Welnu:
  Op zekere dag, in de naaste toekomst, zal het publiek ’s morgens, ’s middags of ’s avonds aan zijn radiotoestel zitten noot: (TV’s waren er nog niet of nog niet zo ingeburgerd), bezig met te luisteren naar zijn geliefd programma: hetzij een preek, een andere rede, een toneelstuk of een concert.
  Op een der hoogtepunten van de uitzending, waarbij de aandacht geacht kan worden het grootst te zijn, zal de uitzending plotseling wegvloeien, onverstaanbaar worden…
  En alle luisteraars zullen een stem horen, waarin een mooie, diepe liefdevolle klank ligt, die mededeelt dat er geen sprake is van een zenderstoring; dat de uitzending heel spoedig opnieuw zal doorkomen; dat er slechts een korte onderbreking is voor een mededeling, die van Godswege, voor allen bestemd, zich richt tot allen. Dat namelijk de Dag des Heren gekomen is, de Dag van de Wederkomst Christi; en dat alle mensen worden uitgenodigd zich voor die dag en dat uur gereed te maken.
  In West-Europa bijvoorbeeld zal dit radio-incident op hetzelfde moment plaats vinden met betrekking tot alle Europese zenders die dan in bedrijf zijn.
  Het incident zal enkele minuten duren; het gewone programma komt inderdaad het volgende ogen blik weer gewoon door.
  De prekende dominee, het concerterende orkest,noch het zenderpersoneel zullen op dat moment weten wat er plaats gevonden heeft: want er was inderdaad geen enkele storing ! ! !
  Doch even later beginnen de telefoons te ratelen, met de vraag wat er aan de hand was. En met protesten in alle toonaarden! Want hier of daar, in menige huiskamer, ligt iemand van schrik in zwijm. Mag men een mens zo doen schrikken??!! En welke sekte of kerk heeft dat op zijn geweten? ‘We zullen het wel hogerop zoeken!!’
  En voor het zenderpersoneel van zijn verbouwereerdheid bekomen is, komen de telegrammen uit alle delen van Europa los: dat er, zonder storing, toch een stroring was bij alle zenders, en wel met dezelfde aard en met voor allen dezelfde boodschap…
  U kunt zich voorstellen hoe de daarop volgende dag de dagbladen er zullen uitzien! Met beschrijvingen van het incident, reacties van onderscheidene mensen, de schrik en de verwondering, medische protesten, en voorts 1001 vraagtekens! Geheel Europa zal in opschudding zijn, in alle lagen en in alle kringen der mensen, zowel die van links als van rechts. En de overheden en radio-autoriteiten zullen maatregelen nemen tot diepgaand onderzoek, terwijl van verschillende zijden lezingen zullen worden gehouden die zich bezig zullen houden met de vraag, wat er toch achter het gebeurde zou zitten.
  Er zal, kortom, een grote algemene belangstelling zijn opgewekt.
  Een paar dagen later herhaalt zich het verschijnsel, met een gelijke boodschap en met veel meer succes. Want u begrijpt wel: iedereen hangt voortaan voor de radio! En berichten uit alle delen van de werelddelen bevestigen het feit, dat het gebeurde zich heeft herhaald en dat dezelfde boodschap doorkwam.
  Kunt u zich voorstellen hoe reeds de uitvoering van dit ene programmapunt de gehele massa zal aanpakken, en hoe dientengevolge de lichtkrachtexport naar de spiegelsfeer in alle landen met ettelijke procenten zal stijgen? Toch is dit ene programmapunt slechts het allereerste beginnetje!
  U zult nu vragen hoe deze zenderonderbrekingen bewerkstelligd worden en wie de uitvoerders zijn van deze stunt.
  U weet hoe een radioprogramma wordt uitgezonden en ontvangen door middel van elektriciteit, waarvan de stralingsgolven volgens onderlinge afspraak een bepaalde lengte hebben. Welnu, men is in staat door zeer wonderlijke en ingenieuze toepassingen van de elektrotechniek, de door een zender uitgezonden energie, buiten de zender om, zonder beschadiging te absorberen, zo dat geen enkele energie of straling van de zender in het radiotoestel terecht komt; terwijl men op hetzelfde moment, met een ander apparaat, de aldus geblokkeerde zender zal kunnen imiteren.

  De entiteiten die deze arbeid verrichten, maken deel uit van bepaalde orden of broederschappen, die gedomicilieerd zijn in de gebieden van de Polen, zoals bijvoorbeeld en onder andere op Groenland. Het zijn entiteiten van vrouwelijke en mannelijke aard, waarover in de naaste toekomst veel gesproken zal worden, want de leden van deze orden zullen bij het Grote Spel gebruikt worden, op tal van verschillende wijzen waarover wij u zoveel mogelijk zullen mogen inlichten.
  Deze mensen zijn meesters in volkspsychologie en weten beter dan wie ook hij zij bepaalde volkeren en rassen dienen aan te pakken.
  De apparatuur, waarover wij zo even spraken, met behulp waarvan zij hun radio-effect teweeg zullen brengen, kan terecht een ineenvloeiing worden genoemd van techniek en magie. Zij is ongetwijfeld een technische constructie, maar zo uitermate gevoelig, dat zij door de krachten van de getrainde en beheerste wil en gedachte bestuurd en aangewend kan worden. U zult zich daarom kunnen voorstellen hoe, behalve via het besproken radio-effect, de regeringen en andere autoriteiten ook rechtstreeks met behulp van deze apparatuur beïnvloed kunnen worden. Hoe meer na de aanvankelijke inzet van het Grote Spel de hoofden en harten gevangen zullen worden door de psychologische gevolgen van het radio-effect, hoe meer de mensen willoze slachtoffers zullen worden van de bedoelde orden met hun magisch-technische apparatuur.
  De mensheid gaat de weg der zelf-beschadiging door haar abnormale intellectualiteit en verstandelijke gewoontevorming, en brengt daardoor de spiegelsfeer* in gevaar vanwege de ontstentenis van lichtether. Zij zal nu magisch-technisch, dus op haar eigen wijze, tot de orde geroepen worden en tot gehoorzaamheid aan de dialectische hiërarchie verplicht. De gewone spiegelsfeer-beïnvloeding neemt gestadig in doeltreffendheid af: daarom gaat men nu op een andere, hypermoderne wijze hetzelfde doel nastreven.

  Wij besluiten deze uiteenzetting met de nadrukkelijke waarschuwing: spoed u voorwaarts op de weg der Gnostieke Vrijmaking die u gewezen wordt; maak gebruik van de mogelijkheden die u tot die Vrijmaking geboden worden.
  Als de krachten van het Grote Spel u overvallen op het moment dat uw weerstand nog niet gemobiliseerd en voldoende bewust tot ontplooiing gekomen is, zult ge ongetwijfeld geslachtofferd worden!

  Na de vreemde en de zo adembeklemmende radioboodschap over de “Dag des Heren” die aangebroken is, zal het Grote Spel verder gaan met het overal in de wereld teweegbrengen van luchtverschijnselen van massaal-begeesterende structuur. En allen die van kindsbeen af ingeleid zijn in het exoterische aanzicht van de Heilige Taal van den Bijbel; en allen die deze Taal reeds lang vergeten zijn; en zij die deze Taal misbruiken of erop trappen, of terzake alleen maar weten te lachen, zij zullen sidderen en in grote angst en ontzetting als rennen naar hun bedehuizen en kerken van voorheen. – Men zal daar plaatsen tekort komen!
  Machtige samenkomsten zullen plaatsvinden, die men ‘verootmoedigen’ zal noemen. Smeekbeden zullen van miljoenen opstijgen tot de diverse godsvoorstellingen, om alsnog uit te redden nu de Grote Dag des Heren gekomen is, en men te laat en te weinig besef getoond heeft. Lichtkrachtprodukties zullen aldus bij massa’s plaatsvinden, en de spiegelsfeer-hiërarchie* zal daardoor toenemen in kracht.

 20. DEEL II

  Want wat zal er geschieden?
  Boven alle grote wereldsteden en wooncentra, van alle werelddelen en van alle landen, zonder ook maar enige uitzondering, zullen op vaste tijdstippen, in een steeds toenemende regelmaat, en tenslotte zelfs dagelijks, de bedoelde luchtverschijnselen plaatsvinden. Men zal menen dat de hemel geopend is! Er zal een grote stilte vallen; de lucht zal gevuld worden met prachtige mengelingen van pastelkleuren; het verkeer zal stilvallen en allen zullen opwaarts blikken.
  Vervolgens zal een machtige muziek weerklinken, hemelse zangen zullen gehoord worden, en gezichten zullen in de wolken verschijnen:
  verheven gestalten, gegroepeerd om Een, die door allen herkend zal worden als Jezus den Heer.
  Het zal een schare zijn die niemand tellen kan!

  Denkt u dat eens boven een stad als Londen!
  Iedereen ziet het, iedereen hoort het, niemand kan het ontkennen,over de gehele wereld niemand!

  Het gevolg laat zich gemakkelijk indenken:
  Na deze machtige scènes van het Grote Spel is het verdere verloop maar kinderspel, nl. de positieve actuele verschijning van de hiervoor reeds aangekondigde broederschap! Zij zal naar voren treden en de totale leiding in handen gaan nemen in alle landen ter wereld. En niet slechts kerkelijk doch ook staatkundig, tot het stichten van een volkomen theocratie (opm. van mij: NWO?), een would-be Christustheocratie, als een Groot Werkelijkheidsspel doorgezet en geconcretiseerd.
  Technisch, magisch, wetenschappelijk en theologisch is de bedoelde broederschap voor haar taak berekend; en na de besproken magische en machtige voorbereiding van de gehele mensheid zal deze in de handen dier broederschap als was zijn.

  Wij spreken u over deze dingen, wij kondigen ze u van tevoren aan, opdat ge u allen voortijds de klemmende vraag zult stellen: ‘Wat zal ik straks doen wanneer het Grote Spel losbreekt over wereld en mensheid?’
  Wanneer werkelijk allen, maar dan ook allen, misleid zullen worden, hoe zult gij u dan gedragen?”

  Een stukje overgeslagen en nu verder:

  “Straks zullen er twee Rijken in de alverschijning staan: Het Rijk van de Gnosis, en het Rijk van de Spelbedrijvers: Tot welk Rijk zult gij behoren?

  Uit ARMAGEDDON:
  “In de Schaduw der Komende Dingen hebben wij een uiteenzetting gegeven van een in-voorbereiding-zijnd optreden van de hiërarchie der spiegelsfeer-broederschappen, een optreden, dat hier en daar reeds tot uiting is gekomen.
  In genoemde verhandeling is echter een uiterst belangrijk punt buiten beschouwing gelaten, omdat wij met de bespreking van dit ontbrekende element wilden wachten tot het allerlaatste moment. Dit moment is nu gekomen: een langer zwijgen zou fataal blijken. Om echter tot een klaar beeld van het te behandelen onderwerp te komen, zal een min of meer uitvoerige inleiding noodzakelijk zijn.

  Allereerst willen wij dan uw aandacht bepalen bij dat deel dat wij de spiegelsfeer noemen.
  Wanneer een mens sterft, sterft het stoffelijke lichaam; doch de persoonlijkheid bestaat, behalve uit het stoffelijke lichaam, nog uit andere delen, namelijk het etherlichaam, het astrale voertuig, en tenslotte uit een lichtvormige synthese, een nog ongevormd lichaam, dat wordt aangeduid als het denkvermogen.
  Als het stoflichaam sterft, sterft een klein gedeelte van het etherische voertuig mee. (Een etherisch voertuig kan men schouwen in vier aanzichten, vier toestanden van etherdichtheid. Twee van de dichtste aanzichten sterven en verteren terstond tezamen met het stoflichaam.) Het overige deel van het etherische voertuig, alsmede het astrale lichaam en het denkvermogen, blijven aan gene zijde van de sluier nog enige tijd bestaan.
  Uiteraard is de persoonlijkheid door het wegvallen van het stoffelijke lichaam reeds dusdanig geschonden, maar ook de ijlere delen van de persoonlijkheid zijn ten dode gedoemd. Zij lossen zich op in langzamer tempo, variërend tussen de twee en dertig jaren. Uiteindelijk blijft zo slechts de microcosmos over, die echter, na deze totale persoonlijkheidsontlediging, weer naar belevendiging zoekt.
  Dit gehele proces nu, na de dood van het stoflichaam, voltrekt zich in de spiegelsfeer, in die ijlere gebieden onzer planeet, waartoe de ijlere voertuigen der persoonlijkheid behoren. En nu denken veel mensen (en ze hebben dat door alle tijden van de mensheidsgang steeds weer opnieuw gedacht), dat deze spiegelsfeer , dit land aan gene zijde, het ene grote doel van het menselijke bestaan zou zijn, het grote doel dat God aan de mensheid stelt. Ook heeft men steeds gedacht dat het leven in de stofsfeer maar “eenmalig” was, dat zich in het land aan gene zijde zouden bevinden de hemel en de hel, en dat dus het leven op aarde (in de stofsfeer) beslissend zou zijn voor het eeuwige verblijf in het generzijdse.
  Daarom is het overgrote deel der mensheid gedurende het stoffelijk bestaan steeds doende zich op het land aan gene zijde voor te bereiden, en dan eeuwig in dat zomerland te kunnen verblijven in een leven van heerlijkheid.
  Zo was en is dus het gehele natuur-religieuze deel der mensheid gericht op de spiegelsfeer.

 21. Bovenstaande citaten zijn dus een heel klein gedeelte van dat visionaire boekje, maar het voert mij te ver om nog meer gedeelten hieruit te citeren. Maar wat er allemaal gebeurd is en heden gebeurt is komt voor mij niet als een donderslag uit de heldere hemel. Het wordt steeds meer helder voor mij dat wat er in dit boekje staat ook min of meer zich zo voltrekt. Griezelig echt. Maar waar dus en daar kan ik niet onder uit, dus moet ik dit ook echt onder ogen zien en blijven zien. Een gewaarschuwd mens telt toch voor twee, nietwaar?
  En dat geschreven door een man die van de 19e en 20e eeuw was.

 22. Tja Guido, jij en ik kunnen de darkness knuffelen en omarmen tot in de eeuwigheid. Zij lopen weliwaar met die enge vaccinatie spuit dus knuffelen wordt een beetje lastig, zelfs omarmen is al een heel uitdaging, maar wij blijven wel proberen, toch?!

 23. @Guido

  Mooi gevonden die had ik nog niet!
  Mijn complimenten voor de prachtige woord spel, dat kan ik echt waarderen. Even tussen de consperancy happening door, maar Nederlandse taal heeft en geeft een onuitputbare schat aan woord grappen, dat is ook niet te vertalen in andere talen. Echt prachtig mooi!

  P.S die egelen knuffelen dat is leuk en aardig, maar ik heb toch maar meer met de engelen die zijn tenminste zacht en aardig.

  Zachtaardige groet,

  Ea

 24. Ik ben ervan overtuigd dat, het licht dat steeds sterker neerdaalt op aarde uiteindelijk te licht is en dat het duister langzaam kracht zal moeten inbinden. Het licht zal zegevieren, mede door de inzet van alle liefdewezens op en ook rondom de aarde. Ieder op zijn eigen manier.
  Ieder met zuivere intenties draagt op zijn manier bij aan het vestigen van het licht op deze aarde en dat is goed. Laten we elkaars manier respecteren.

 25. @riet

  Je hebt een iets te negatief beeld van negativiteit, lol
  zie het geheel en omhels negativiteit als ware het je dierbaarste. Bied ook je andere wang aan, da’s liefde.

  Rauni heeft het over ‘emergent behaviour’ dat onvermijdelijk is in systemen vanaf een bepaalde omvang.
  Mensen zijn feilbaar dus hun systemen ook, het is dus logisch. Het hoort erbij, leven in de brouwerij.

 26. @ emancipashaun

  Naart aanleiding van welk verhaal van mij reageer je? Ik begrijp jouw reactie niet goed.

  Twee maal negatief is weer positief. Nu begrijp ik waarom ik zo’n positief mens ben. (hahahaha)
  Als je bedoelt met je andere wang aanbieden, het op een andere manier benaderen, dan ben ik het met je eens, maar als je bedoelt dat wanneer ik geslagen wordt de andere wang aanbieden om nog eens geslagen te worden dan ben ik het er niet mee eens. Dus wat jij bedoelt met de andere wang aanbieden weet ik niet.
  Ik ken mijn eigen feilbaarheid dus heb geen oordeel over anderen, maar als er gevaar dreigt dan wordt het tijd om in actie te komen, of in ieder geval bewustworden.

 27. @Lianne

  Wat goed dat je deze plekken en locaties ff tentoonspreid daar in ons nederland enorm veel mogelijkheden, kennis en informatie voor handen is voor onze mensen die willen kunnen durven…Dit zal ook onze hoofdtaak blijven in de toekomst!

  Ik zeg op elke locatie van een roomskatholieke kerk een healing centre en gebruik zuivere energieen en huppaaaa mensen worden helder als nooit te voren…..

  Wij mogen het licht brengen op aarde, eer wij al het duister hebben omarmd en gebogen hebben tot een baken en plaats van licht zal er geen werkelijk “hemels koninkrijk op aarde” worden gemanifesteerd! Enjoy the work 😉

  mvdg GalliLeon

 28. Ik ben er van overtuigd dat deze moedige vrouw gelijk heeft.
  Ze belicht naar mijn gevoel alleen niet genoeg de Andere Kant
  Wat kunnen wij doen…
  Deze zaken zeer serieus nemen. Zie ook het boek van Robin de Ruiter over de 13 bloedlijnen, alleen mis ik daar ook de Andere Kant….!
  Veel troostender en toch heel realistisch vind ik het boek
  De Uitverkoren Planeet van Phyllis Schlemmer.
  Hier wordt de Andere Kant veel beter belicht….inderdaad we hebben een Vrije Wil gekregen om keuzes te maken en Liefde en Licht te willen verspreiden. We worden echt beschermd door de
  Goddelijke Energie en door Lichtwezens en Engelen,die niet zullen toestaan dat wij en deze (nog steeds) Prachtige Planeet
  (kijk maar naar Nederpix) vernietigd zullen worden.
  Of je het nu wil geloven of niet….we hebben allemaal een Beschermengel,die zo heel graag wil helpen. Waarom zou je die niet vragen om hulp….! Ook de engel Michael zal als de Tijd daar is (wanneer….weet niemand!)met Zijn Engelenlegioenen
  deze NieuweWereldOrde-demonen vernietigen.
  Ik ben een Vrije Ziel die alleen verantwoording schuldig is aan mijn Schepper.Dus…Lieve Medemens….blijf alert, heb Vertrouwen en strijdt de Goede Strijd door heel veel Liefde en Licht te sturen. De Zachte Krachten zullen overwinnen.

 29. @riet het was een reactie op: november 16, 2009, 21:24
  “Ik weet alleen dat negativiteit geen zin heeft.”

  In mijn reactie lees je dat negativiteit wel zin heeft.

  En ik bedoelde niet op een andere manier benaderen maar laat je nogmaals slaan, letterlijk, fysiek en/of figuurlijk.

 30. Ik geloof inderdaad dat het er bij hoort, negativiteit……zo begrijp ik ook wat Riet bedoelt. Ben momenteel bezig met een vredes mars. Maar heb ook zo mijn vraagtekens in het geheel.
  Hoe dieper we graven ( er zijn verplichte Non-violence work-shops..)in onze eigen gewelddadigheid, hoe meer ik ben gaan inzien dat het niet een geweldloze wereld is waar we naar moeten zoeken. We kunnen niet nu op dit moment vrede maken voor andere mensen die er zelf nog niet naar zoeken. We kunnen wel de weg voor onze kinderen duidelijker maken. Het is een constante cirkel. Waar we wel eens (zo ondertussen..) van zouden moeten leren.
  Volgens mij, zolang er vrije wil is, zal de wereld verdeeld blijven. En, is er geen vrije wil om van te leren? Negativiteit heeft me veel gekost ……. al zou ik zonder die negativiteit niet zijn waar ik nu ben. Dus ben ik er toch ook wel dankbaar voor…We zijn wie we zijn mede door onze ervaringen. Alle ervaringen.
  Ying-Yang.
  Het is alleen soms zo jammer dat er zo’n weerstand is tegen verandering. Zo’n angst.
  Als ik iets zou kunnen zeggen dan zou het zijn ….luister of leer luisteren naar je gevoel, je kracht , je eigen inzicht. Zijn we niet inderdaad allemaal even rechtmatig verbonden met dit leven. En, dan ook nog de vraag… Hoe maak je de onderscheid tussen dat wat jij voelt en denkt en dat wat de buitenwereld jouw oplegt als “waarheid”, wat je zou moeten denken volgens “hen”? Waarneer weet je dat je gedachten van jezelf zijn? X

 31. jaaaa, goeie vragen!!
  En ik voeg eraan toe, ‘ze’, ’they’, ‘de illuminatie’, dat zijn wij.
  Het is tijd om dat te erkennen, want dan kun je er de verantwoordelijkheid ervoor nemen en het verandereren als dat nodig is.

 32. Nog even….
  Over onze helpers gesproken….!
  Kijk naar de site van Niburu van vandaag en zie hoe de chem-trails geneutraliseerd worden. We hoeven het echt niet alleen te doen.

 33. @Willie
  Heel hartelijk dank voor je twee delen uit de boekjes van de Rozenkruizers, zéér interessant!!! Zeker in het zicht van alle activiteiten van HAARP. Dank je voor je moeite van het doorgeven hiervan. Mocht iemand ditzelfde in het engels hebben dan hou ik me aanbevolen voor de link daarvan om weer door te spelen naar internationale sites. Overigens staat dit zelfde “rozekruizers-verhaal” ook in de boeken van de Pleiaden!!
  Wishing you sunlight in your heart, starlight in your soul and miracles in your life, Lamal

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.