Advertentie

Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (deel 3) EN UPDATE!!


In dit 3e deel van het e-book van David Wilcock, zullen je oortjes gaan gloeien; dat is in ieder geval zeker..   Hoe we getuige zijn van  het Eindspel, alsof we naar een wereldkampioenschap schaken zitten te kijken, tussen 2 grootmeester in het schaakspel. Eén ervan komt uit Rusland en de ander is Amerikaan. Hoe dicht deze vergelijking bij de waarheid ligt, zie je in dit boeiende 3e deel van het Eindrapport ‘Openheid’. (met opnieuw hartelijke dank aan vertaler Jan Smith!!)

Met de excuses van vertaler Jan en mezelf, moeten we jullie attent maken op het feit, dat het onderstaande artikel niet compleet was..!! Kijk hieronder op 3/4 van het artikel naar de tekst: UPDATE VANAF HIER om het verhaal compleet op je netvlies te krijgen; onze excuses voor dit slordigheidje.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eindrapport ‘Openheid’

door David Wilcock

vertaling Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be

Deel 3:  De Internationale Coalitie

In Rusland verschijnt de hoop voor de wereld

Niet zoals de communisten en de Bolsjewieken dat verwoordden, nee, als vrijheid, vrijheid!

Opdat ieder mens zal leven voor zijn medemens!

De basis is gelegd.

Het zal jaren duren eer dit is uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt wederom de hoop voor de wereld.

Door wie of wat ingegeven?

Door de vriendschap met de natie die zelfs ‘In God We Trust’ op zijn munten heeft staan.

(Edgar Cayce Reading 3976-29, 22 juni, 1944)

 

Heersende media ‘lekken’ in toenemende mate.

In het geval dat je hier via een directe link bent terechtgekomen, is het belangrijk dat je de voorgaande twee hoofdstukken van dit E-boek ook hebt gelezen, om een goed beeld te krijgen over waar het hier allemaal om gaat .

De halo’s, de ringvormige wolkenpartijen, de zwevende crucifix, de Noorse Spiraal en de Kremlinpiramide die we in de vorige hoofdstukken en video’s hebben besproken, werden naar alle waarschijnlijkheid gegenereerd door HAARP of soortgelijke technologie.

De Russen zijn vermoedelijk in het bezit van deze kennis gekomen dankzij de documenten die op de troepen van de Nieuwe Wereldorde werden buitgemaak toen die uit Zuid-Ossetië wegvluchtten. Deze oorlog brak uit op 8/8/8 en het vredesakkoord kreeg op 16 augustus haar beslag – een datum die veelvuldig werd aangegeven door de Cirkelmakers.

In aanvulling op deze opzienbarende visuele manifestaties hebben we nu vele signalen die erop wijzen dat bepaalde groeperingen op Aarde in toenemende mate aggressiever worden in hun pogingen het tijdschema voor een officiële bekendmaking te bespoedigen.

Bepaalde groeperingen hier op Aarde worden in toenemende mate agressiever in hun pogingen het tijdschem voor een officiële bekendmaking te bespoedigen.

In dit langste hoofdstuk van het E-boek kun je kennis nemen van een uitgebreid historisch overzicht van allerlei zaken die ons nooit op school, noch via de media, werden bijgebracht – in ieder geval niet in dit tijdgewricht. In de toekomst zal dit echter ongetwijfeld meer bekendheid krijgen. Alvorens de discussie te openen, is het belangrijk een aantal aanvullende feiten in te brengen, waaruit blijkt waar dit alles toe kan leiden – en hoe dicht we eigenlijk genaderd zijn tot een officiële bekendmaking met betrekking tot buitenaardse aanwezigheid.

Dit is precies waar al die grootse veldslagen tussen twee strijdende partijen ons hebben gebracht: de uiteindelijke ineenstorting van de Nieuwe Wereldorde / Rockefellergroep, die hen alle mogelijkheden om de Ufo-cover-up nog langer geheim te kunnen houden, heeft ontnomen.

Als direct gevolg daarvan zien we tegenwoordig steeds vaker dat verhalen over Ufo’s en ‘bewijzen’, waarvan sommige heel bizar klinken, doorsijpelen in de voornaamste media. Je zult er niet langer meer het ‘tegenwicht’ aantreffen van de onvolledige rationalisaties van scpetici die alle feiten hierover in diskrediet brengen.

Er zijn zoveel van dit soort verhalen in omloop, en ze verschijnen ook zo snel, dat we het nauwelijks kunnen bijhouden. Veel ervan is zo verbazingwekkend, dat er complete artikelen over geschreven kunnen worden – we zullen ons hier in ieder geval beperken tot enkele van de beste en interessantste verhalen.

Menselijke buitenaardsen maken de Graancirkels..

In het volgende voorbeeld — van 20 oktober 2009 – ,juist een maand voordat Obama de oorspronkelijke datum voor de officiële bekendmaking had vastgesteld, zag een politie-agent drie lange, op mensen gelijkende buitenaardse wezens, die in de buurt van een graancirkel metingen verrichtten. Nadat hij ze in de gaten had gekregen, renden ze  met een onmenselijk hoge snelheid weg:

Politie-agent ziet Menselijke Buitenaardse Wezens bij een graancirkel (HIER het bericht)

”De wezens waren langer dan 1,85 meter en hadden blond haar. Het leek erop alsof ze de graancirkel onderzochten. Toen de agent aan de rand van het veld verscheen, dacht hij geluid te horen dat niet veel afwijkt van het geluid van statische elektriciteit. ”Dat knetterende geluid leek zich door het veld te verplaatsen en op de plaats waar het geluid vandaan scheen te komen, bewoog de graancirkel zacht.”

”Hij riep naar de figuren, maar ze keken niet op en negeerden hem in eerste instantie. Pas toen hij aanstalten maakte het veld te betreden, keken ze in zijn richting en daarop begonnen ze te rennen.”

Hij vertelde: Ze renden harder dan ik ooit iemand heb zien doen. Ik ben geen slappeling, maar ze liepen verdomd hard. Ik keek voor een ogenblik weg en toen ik weer in hun richting keek, waren ze allemaal al verdwenen. ‘Toen werd ik bang. Het geluid was er nog steeds, maar ik kreeg een ongemakkelijk gevoel en liep terug naar mijn auto. Gedurende de rest van de dag had ik knallende hoofdpijn die ik niet kon verklaren.”

Het ‘ongemakkelijke gevoel’ en de hoofdpijnen die de agent ervaren had, komen ook overeen met de lichamelijke verschijnselen die opttreden door de aanwezigheid van hoog-intensieve torsievelden – iets waarmee de wezens mogelijk in de weer zijn geweest om het graan te kunnen manipuleren.

NOG EEN VERHAAL OVER EEN MENSELIJKE ET / GRAANCIRKEL, VRIJGEGEVEN OP 22 MAART 2009

Op 22 maart 2009 – ten tijde van het gefilmde verschijnsel van de Russische crucifix – gaf de Britse regering officiëel veel van haar Ufo-archiefmateriaal vrij. We zullen extra aandacht besteden aan het volgende geval, dat in dat archief werd aangetroffen en later gepubliceerd. Waarom het slechts bij dit ene verhaal is gebleven, is vooralsnog een raadsel. Lees het zelf maar:

Menselijke Buitenaardse Wezens Bezoeken Vrouw in 1989 – 22 maart 2009 (HIER de originele lead)

Een anoniem gebleven vrouw belde met de Luchtmachtbasis Wattisham in Suffolk en ze was duidelijk over haar toeren. Ze beschreef een ontmoeting die ze de dag ervoor had gehad. In een verslag hierover staat de kanttekening dat het “een van onze ongewonere Ufo-rapporten is”.

De vrouw vertelde de centralist van de basis dat het voorval gebeurde toen ze haar hond liep uit te laten op een grasveld vlak bij haar huis in de buurt van Norwich. Het was ongeveer half elf in de ochtend van 20 november 1989. Ze werd benaderd door een man die sprak met een “Scandinavisch-achtig accent”. Hij droeg lichtbruine kleding die wat weg had van een pilotenpak.

In het rapport staat: “Hij vroeg haar of ze bekend was met verhalen over grote cirkelvormige en vlakke plekken die in graanvelden opdoken. [Hij] ging verder met de uitleg dat hij van een andere planeet afkomstig was, die veel leek op de Aarde en dat de cirkels waren veroorzaakt door anderen, net zoals hij, die naar onze planeet waren gekomen.”

De man vetelde dat het doel van hun bezoeken altijd vriendelijk van aard was, maar dat hen was opgedragen geen contact met mensen te maken, uit angst dat ze bedreigend zouden kunnen overkomen. De vrouw vertelde dat ze “verschrikkelijk was geschrokken” en dat de man na ongeveer tien minuten wegging. Toen ze naar huis rende, hoorde ze een achter zich een “hard zoemend geluid” en toen ze zich omdraaide,  zag ze achter een paar bomen een groot glimmend oranje-wit rond voorwerp vertikaal opstijgen. De operator van de RAF die de verklaring van de vrouw had opgenomen, zei dat het gesprek met haar ongeveer een uur had geduurd en omschreef het als een “serieuze melding”.

Heel interessant allemaal. We krijgen zo langzamerhand een redelijk samenhangend beeld: een verhaal over ethische en vriendelijke wezens die op ons lijken, maar niet van Aarde afkomstig zijn – en die direct verantwoordelijk zijn voor het maken van de ‘echte’ graancirkels. Ze beschikken over vaardigheden en ‘krachten’ die we zouden kunnen omschrijven als bovennatuurlijk en ze zijn  duidelijk in staat de toekomst te voorspellen – zoals naar voren kwam in tenminste zeven graancirkelformaties in 2008 waarmee zij de datum van 16 augustus van dat jaar onder de aandacht hadden gebracht.

Dit was, nogmaals, omstreeks hetzelfde tijdstip waarop de overeenkomst voor een staakt-het-vuren werd ondertekend tussen Rusland en Georgië. Rond die tijd veroverden de Russen een grote hoeveelheid waardevolle en zeer geheime documenten op de troepen van de Nieuwe Wereldorde

De VN nam het besluit tot bekendmaking al op 12 FEBRUARI 2008

Met al dat bewijs – en zoveel meer dat we nog moeten bespreken – heeft het er alle schijn van dat er een strak tijdschema is voor het beëindigen van de Ufo-cover-up, voor eens en voor altijd… Dankzij een plan dat al op 12 februari 2008 werd opgesteld. De Noorse Spiraal zou weleens onderdeel kunnen uitmaken van een van de laatste fases van dit plan – het Eindspel ‘Openheid’ waarvan we nu in werkelijkheid getuige zijn. Een spiraal… wat een toepasselijke metafoor voor hen die de ‘invloedsfeer’ van de gecontroleerde media willen aangeven!

Inmiddels weten we nu dat op die beslissende dag in februari 2008 de eerste van een serie erg belangrijke en geheime vergaderingen van de VN werd gehouden. In de toekomst zal dit weleens gezien kunnen worden als een van de belangrijkste data in de geschiedenis van de mensheid.Er werd vanuit een brede coalitie van een aantal VN-lidstaten zware politieke druk uitgeoefend op partijen die verantwoordelijk worden gehouden voor de Ufo-cover-up om hen te dwingen te onthullen wat zij weten – als gevolg waarvan een strak tijdschema werd opgesteld voor afleggen van een officiële verklaring.

Mede dankzij het ‘lekken’ door vele betrouwbare ingewijden hebben we nu een gedetailleerd verslag van de discussie hierover tussen zo’n dertig landenalsmede een overzicht van de daaruit voortvloeiende besluiten! We gaan dit in detail bespreken in Deel 5 van dit boek – ‘De Conclusie’.

Het is eerder een kwestie van ‘Wanneer’ dan van ‘Als’..

De crucifix, de halo’s en nu de Noorse Spiraal en de Kremlinpiramide zijn nagenoeg zeker het resultaat van een interne politieke strijd die nu naar buiten komt als gevolg van al deze openlijke demonstraties – precies zoals we hadden verwacht. Als je werkelijk denkt dat de spiraal uitsluitend werd veroorzaakt door een rondtollende raket, doe je er goed aan de vorige hoofdstukken en de gerelateerde artikelen nog eens grondig te bestuderen, zodat je het bredere verhaal achter al die media- (ahum)‘spin’ leert kennen.

Nu heb je de mogelijkheid jezelf voor te bereiden en geïnformeerd te worden – zodat je anderen kunt helpen en op het gemak stellen wanneer dat nodig is.

Nu heb je de mogelijkheid jezelf voor te bereiden en geïnformeerd te worden – zodat je anderen kunt helpen en op het gemak stellen als dat nodig mocht zijn. En ze hebben je op dit moment reeds nodig.
Gegeven de overweldigende hoeveelheid krachtige bewijzen, is het nu veilig genoeg om te zeggen dat een bekendmaking eerder een kwestie is van ‘wanneer’ dan van ‘als’.  En de gebeurtenis van de Noorse Spiraal wijst erop dat het eerder op korte termijn zal zijn, dan later – in wweerwil van alle weifelachtige pogingen die onwillekeurig zullen worden ondernomen om het op het laatste moment toch nog te willen toedekken.

Afgezien van de grote hoeveelheid mensen die ‘allemaal allang weten’ dat Ufo’s werkelijk bestaan, zal deze aankondiging in de toekomst een van de meest gewichtige en betekenisvolle gebeurtenissen blijken te zijn in de geschiedenis van de mensheid.

Artikelen als hierboven, waarin wordt verhaald over menselijk uitziende buitenaardse wezens die metingen verrichtten aan een graancirkel en aan mensen vertellen wie ze zijn en waarom ze dergelijke formatie creëren, lijken de laatste pogingen te zijn om ons klaar te stomen voor de waarheid alvorens die van officiële zijde zal worden meegedeeld.

Er komen steeds meer van dit soort verhalen naar buiten en we kunnen gevoeglijk aannemen dat ze met het verstrijken van de tijd alleen nog maar interessanter zullen worden.

’n Behoorlijk grote pil om te slikken..

De kennis die we na de bekendmaking te verwerken krijgen, reikt veel verder dan de idee of er al dan niet leven op andere planeten is.

We moeten nu leren omgaan met de idee dat er buitenaardse, ‘verheven’ wezens zijn, met vaardigheden op het gebied van telepathie, telekinese, levitatie, psychische helende praktijken en veel meer.

We moeten nu ook leren omgaan met het werkelijke bestaan van technologieën op het gebied van anti-zwaartekracht, vrije energie en het reizen door tijd en ruimte door middel van wormgaten / sterrenpoorten. We zullen moeten wennen aan de idee dat er op Aarde hoogontwikkelde, millenia-oude beschavingen zijn geweest, die contacten onderhielden met buitenaardsen om hen te assisteren bij de constructie van reusachtige stenen bouwwerken, alsmede aan de idee dat niet van de Aarde afkomstige ‘verheven’ wezens met vaardigheden op het gebied van telepathie, telekinese, levitatie, psychische helende praktijken en nog veel meer in onze werkelijkheid zullen verschijnen.

Deze zogenoemde ‘verheven’ wezens zullen kinderen blijken te zijn van een melkwegstelsel dat onveranderlijk menselijk leven heeft voortgebracht – op allerlei verschillende onbewoonde planeten. Deze mensen hebben lichamen die op die van ons lijken, en er in sommige gevallen zelfs identiek aan zijn. Met dat besef rijst de nederige wetenschap dat we nog bij lange na niet het meest ontwikkelde menselijke ras in dit Melkwegstelsel zijn.

We zullen vroeg of laat ook ontdekken dat we genetisch gezien vergelijkbaar zijn met zo ongeveer alle andere menselijke wezens in de Melkweg en dat onze lichamen op Aarde het resultaat zijn van grootschalige vermenging met buitenaardse rassen.

Het verhaal gaat veel verder dan we gewoonlijk denken..

Nog buitensporiger is het dat sommige groepen op Aarde genetisch gezien direct terug te voeren zijn op een buitenaardse oorsprong – en er, gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid op Aarde, in geslaagd zijn in het geheim bepaalde hoogontwikkelde technologieën op na te houden – met inbegrip van de kennis over ‘portalen’ of de technologie van sterrenpoorten die het reizen door tijd en ruimte mogelijk maakt — zoals ik reeds schreef in mijn laatste grote artikel,

Het bekend worden hiervan zal ook leiden tot beter begrip van andere groepen buitenaardse wezens die veel verder ontwikkeld zijn dan die typische mensen die plegen rond tee vliegen in metalen schotels met behulp van anti-zwaartekrachttechnologie.

Het goede dat door het bekendmaken naar voren zal komen, zal in zeer hoge mate tegenwicht bieden aan het kwade, ondanks alle snode plannen van een aantal elementen binnen het militair-industriëel-complex die alles in het werk zullen stellen de bekendmaking als wapen in te zetten.

De serie over de ‘Wet van Een’ blijkt een originele, heldere en hoogkwalitatieve hoeveelheid boodschappen van een van deze groepen op hoger niveau te zijn. Zij beweren betrokken te zijn bij ‘het management en de verplaatsing van planetaire bevolkingsgroepen’ – we zullen daarom voortaan de term ‘Management’ gebruiken voor het aanduiden van die krachten.

Dit gedeelte moet je eigenlijk even lezen als het vervolg op dit verhaal; veel mensen hebben gezegd dat het de beste samenvatting is die ik ooit heb geschreven. Ik schreef het alleen in omgekeerde volgorde.

Volstaan kan worden met te zeggen, dat ik, in het bijzonder de afgelopen twee jaar, voortdurend heb laten zien dat de goede dingen die op een bekendmaking zullen volgen, veruit de slechte zullen overtreffen, ondanks de sinistere plannen die misschien zullen worden beraamd door een aantal leden van het militair-industriëel-complex om de bekendmaking te gebruiken als wapen in de strijd voor hun eigen overheersing.

We kunnen nu reeds de tekenen zien van een vooropgezette campagne van groeperingen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde om Bluebeam-achtige technologie in het openbaar te gebruiken – en wel op zodanig wijze dat het verrassingseffect ervan volledig teniet gedaan wordt en het publiek niet zo gemakkelijk zal kunnen worden bedrogen, in geval die technologie zou worden ingezet voor kwaadaardige doeleinden. Niettegenstaande al het voorgaande, kunnen de meeste mensen nog niet eens een begin maken met zich voor te stellen hoe onze toekomst er na de bekendmaking zal gaan uitzien – of hoeveel beter het zal zijn dan we nu op alle gebieden beleven.

Bedrogen Climax

We zullen opnieuw bewijzen aandragen waaruit blijkt dat Rusland, China, India, Japan en andere landen een coalitie hebben gevormd die actief werkt aan het verslaan van de Nieuwe Wereldorde en Illuminatiegroeperingen van de geheime wereldregering. Na lang en zorgvuldig beraad over het fenomeen van de Noorse Spiraal, zoals je in de vorige hoofdstukken hebt kunnen lezen, ben ik ervan overtuigd geraakt dat een van de belangrijkste doelstelling ervan was om ‘Project Bluebeam’ te ontmaskeren, zodat het niet meer tegen mensen kan worden ingezet.

De interne strijd om de bekendmaking is tamelijk fascinerend en vraagt behoorlijk wat achtergrondinformatie die nog nauwelijks bekend is.

De echte interne strijd om de bekendmaking is tamelijk fascinerend en vraagt behoorlijk wat achtergrondinformatie die vandaag de dag nog nauwelijks bekend is. Het is noodzakelijk dat we zoveel mogelijk te weten komen over die verschillende interne groeperingen en hun geschiedenis, zodat we later onze discussie kunnen uitbreiden naar het hoe en waarom van die krachten die tegenwoordig zo met elkaar overhoop liggen – de partij die vóór het bekendmaken is en de partij die er fel tegen gekant is.

Ik denk te mogen zeggen dat dit E-boek voor mij onthullend is op tal van gebieden. Er is informatie die ik al meer dan een jaar met jullie wil had willen delen, en ik beloofde al meerdere malen dat ook te doen, maar omdat ik zo druk doende ben geweest, is het er nog steeds niet van gekomen, tot nu toe dan. Ik besloot een groot, allesomvattend mega-artikel te publiceren – in de vorm van een volwaardig E-boek – om er zeker van te zijn dat ik alles zou behandelen en jullie de kans te bieden alles in een keer tot je te kunnen nemen.

Dit is zeer opwindend omdat het aantoont dat we een stuk dichterbij een paar wonderschone manifestaties hier op Aarde zijn, dan we ooit hebben durven dromen.

Fiction of Facts?

Naarmate we dichter naar de hoofdmoot van dit hoofdstuk over ons diepte-onderzoek naar het Eindspel ‘Openbaarheid’ komen, zullen we de verschillende facties die in de wereldregeringen – gekozen of heimelijk – aan het werk zijn, onderzoeken. Zonder deze kennis, is de waarheid maar moeilijk te ontdekken. Nadat je eenmaal alle samenvattingen van de beschikbare informatie hebt gelezen, zul je zeer waarschijnlijk een veel bredere kijk hebben op wat er in de wereld aan de gang is: wie de spelers zijn en waar ze op uit zijn.

Daarna kunnen we doorgaan met de discussie over de mate van belangrijkheid van al die factoren bij het uiteindelijk  neerhalen van de sluier van geheimzinnigheid, die al zovele jaren hangt rond het onderwerp van buitenaardsen. Het duizelt me echt als ik zie hoeveel uitgebreider dit onderzoek is geworden dankzij het bekend worden van een schat aan nieuwe inside-informatie, waardoor ons een heel nieuw venster wordt geboden op de geheime politiek van de jaren 70 en 80 – met name door het werk van Dr. Peter David Beter, waarmee we zo direct nader kennis zullen maken.

Hoewel de jaren 70 en 80 al redelijk ver achter ons liggen – veel van onze lezers waren nog niet eens geboren toen Dr. Beter nog leefde – blijken gebeurtenissen van toen, nu van doorslaggevende betekenis te zijn om goed te kunnen begrijpen wat er nu allemaal gebeurt.

Genezing van de verslaving aan ‘ANGSTPORNO’

De discussie over de verschillende interne facties kan nogal verontrustend zijn voor tal van mensen. Ik wil daarom, voordat we hier op ingaan, eerst een paar woorden besteden aan de manier waarop de meeste mensen aanvankelijk reageren – en hoe giftig het kan zijn, om zonder breder begripskader over het feit dat we door dit alles worden geleid en beschermd, verder te moeten.

De zaken op Aarde zien er behoorlijk angstaanjagend uit. In het bijzonder wanneer je zelf allerlei dingen tot je neemt over de corruptie van de geheime politiek van ingewijden. Angst is zo overvloedig aanwezig, dat ik er de, inmiddels wijd en zijt gebruikte, internetterm ‘angstprono’ voor bedacht, om daarmee de ontelbare media-uitingen te omschrijven die per definitie misbruik maken van onze onverzadigbare neiging ons snel en voortdurend de angststuipen op het lijf te laten jagen.

Net als een seksule verslaving, is de aantrekking van ‘angstprono’ een oerinstinct, nonverbaal:

Wanneer je geen bevredigend seksleven hebt, voel je een onweerstaanbare noodzaak om meer seks te zoeken.

 • Ieder sexy ding dat je ziet, voedt die aandrang en verschaft je voor een enkel ogenblik een cocaïne-achtige kick.
 • Je hart bonkt, je biochemische endorfinehuishouding slaat op tilt en je voelt je gestimuleerd.
 • Op een bepaald biologisch niveau word je gedreven te willen overleven — door middel van voortplanting.

Wanneer je geen bevredigend spiritueel geloof ervaart en vertrouwen ontbeert in de goedheid van anderen, voel je je onweerstaanbaar aangetrokken tot het zoeken van meer angst.

 • Ieder beangstigend ding dat je ziet, voedt de aandrang en verschaft je voor een enkel ogenblik een cocaïne-achtige kick.
 • Je hart bonkt, je biochemische endorfinehuishouding slaat op tilt en je voelt je gestimuleerd.
 • Op en bepaald biologisch niveau word je gedreven te willen overleven — door middel van zelfverdediging.

De mainstream media weten deze twee aspecten van de biologische oerdrang –seks en angst – al heel lang door middel van films, televisieshows, nieuwuitzendingen, kranten, tijdschriften en website-artikelen uit te buiten.

Ga het Internet op om lekkernij te zoeken

De angstaanjagerij druipt van veel films af, zoals hier in deze scene van de onlangs uitgekomen ‘2012’.

Zelfs door films als ‘2012’, waarin je door middel van nog niet eerder vertoond foto-realisme de ondergang van de wereld wordt voorgehouden, is die ‘kick’ voor heel veel verslaafde mensen nog lang niet bevredigend genoeg.

De angst is niet realisitisch genoeg. Het is nog te oppervlakkig. Het gevoel van naderend onheil is nog niet krachtig genoeg. Je bent nog niet genoeg de stuipen op het lijf gejaagd.

Zoals bij elk type verslaving het geval is, bouwen we een bepaalde ‘tolerantie’ op voor het door ons gekozen verslavende middel – en nu hebben we behoefte aan een nog grotere dosis teneinde een nog heftiger ‘kick’ te krijgen.

Maar in dit geval bedonderen we onze echtgenoot of echtgenote niet, maar zetten we de computer aan en gaan het internet op!

Op het internet kun je de lekkernij allemaal vinden; alles veel angstaanjagender dan het avondjournaal.

 

De macht van de verslaving..!

Je ontdekt snel genoeg dat de voornaamste nieuwsmedia veel duistere zaken toedekt – zaken die raken aan een wereldwijd komplot, dat de absolute belichaming van het kwaad zelf lijkt te zijn, dat ons bij de hand neemt naar een klaarblijkelijk onontkoombaar lot.

Ik heb in de aanloop naar mijn meest recente artikel eerder al heel duidelijk alle misverstanden uitgelegd die voortkomen uit de verslaving aan angstprono op het internet:

 

 

Het gaat niet om de ‘angst’..

Zij die deze website lezen en de videofilms bekijken, zullen begrijpen dat de veranderingen die we doormaken niets te maken hebben met, of betrekking hebben op de onderstaande scenario’s voor angstporno die op zo flagrante en stompzinnige wijze op het internet de ronde doen en ons willen doen geloven dat het zou gaan om naderende feitelijkheden:

 • Overname van het functioneren van de samenleving door regering en/of Illuminati, waardoor een draconische, totalitaire en gewelddadige staat van beleg wordt gecreëerd;
 • Massasterfte als gevolg van natuurlijke of door de mensen gecreëerde virussen, geïnfecteerde vaccins, ‘dodenkampen’ van de regering, opzettelijke hongersnood en dergelijke;
 • Terugval van de beschaving naar en pre-industriëel niveau als gevolg van een economische ineenstorting, plotselinge oorlogen, stroomstoringen, terroristische aanvallen enzovoort;
 • Dramatische veranderingen op Aarde die misschien allemaal te gebeuren staan in 2012 en het merendeel van het planetaire leven, zoals we dat nu kennen, zullen vernietigen – het verschuiven van de polen, zonneuitbarstingen, tsunami’s, , en wat dies meer zij;
 • Kwaadaardige buitenaardse wezens die zich eerst voordoen als vredelievend, of mogelijk direct komen binnen komen vliegen met een aanval die vele malen erger is dan 9/11.

Het echte verhaal is echter veel interessanter – overigens ook met een veel gelukkiger einde – dan die giftige, met angst doordrenkte gezichtspunten. Misschien WILLEN de overheersers, die alle problemen op deze planeet veroorzaken, zelf juist wel dat dat jij gelooft dat al die rampzalige dingen staan te gebeuren, maar dat betekent nog niet dat ze zich ook zullen voordoen.

Dromen

Ik moet bekennen dat de informatie over de goede afloop van de bekendmaking, tot mij zijn gekomen in dromen – maar ze zijn betrouwbaar gebleken bij het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen en ze verschaften mij accurate persoonlijke en globale begeleiding op het gebied van psychische en spirituele onderwerpen.

In de laatste 17 jaar heb ik elke dag aantekeningen gemaakt van de dromen die tot mij kwamen en mijzelf in toenemende mate vertrouwd weten te maken met de ‘taal’ ervan. om zodoende hun betekenis zo goed mogelijk te kunnen doorgronden. Zes maanden nadat ik begonnen was met mijn dromenpraktijk, in 1993, ontving ik via mijn oorspronkelijke ingewijdebron het bericht dat Ufo’s echt bestaan – en sindsdien heb ik dit onderwerp intensief bestudeerd.

In de laatste 17 jaar heb ik vele honderden verbazingwekkend accurate toekomstvoorspellingen in mijn dromen doorgegeven gekregen.

Vanaf juli 1998, totdat ik in 2005 ophield met de een-op-een dienstverlening, heb ik dromen uitgelegd van meer dan 500 cliënten. Op de ochtend van iedere sessie kreeg ik over het algemeen opmerkelijk heldere inzichten in hun persoonlijke en spirituele kwesties, hoewel het enige dat ik vooraf wist alleen hun naam en de datum van de afspraak betrof. In de laatste 17 jaar heb ik vele honderden verbazingwekkend accurate toekomstvoorspellingen in mijn dromen doorgegeven gekregen.

Als je eenmaal weet hoe je je dromen kunt gebruiken als gereedschap voor persoonlijke evolutie, blijken ze bijzonder effectief en consistent te zijn. Enkele van de indrukwekkendste resultaten kun je vinden in het hoofdstuk ‘Readings’ op mijn website  divinecosmos.com. HIER We beginnen binnenkort een serie van tele-seminars, waar je live via de telefoon enkele van mijn sessies kunt bijwonen waarop dromen worden gedeeld, houd het dus in de gaten.

Hoewel je vrij bent te geloven wat je wilt, voel ik me niet geroepen te zeggen dat je me ‘op mijn woord kunt geloven’ als het gaat over intuïtieve informatie met betrekking tot een onderwerp als dit. Als de informatie juist is, moet er op een of andere manier in de echte wereld ook bewijs voor zijn om het te kunnen staven. Vandaar dat je nu een verstrekkende opsomming leest van het beste bewijs dat we hebben, waaruit kan worden opgemaakt dat een officiële bekendmaking daadwerkelijk op punt staat te gebeuren.

“Iedereen wil het zo simpel mogelijk houden, domoor!”

Teneinde een juist begrip te hebben van de monumentale gebeurtenissen die op dit moment hun hoogtepunt  bereiken, dien je goed geïnformeerd te zijn. Alleen dan zul je kunnen begrijpen wie die spelers zijn en wat ze precies willen. Het internet heeft in hoge mate bijgedragen aan het vergroten van de hoeveelheid verhelderende informatie over deze zaken, maar zelfs de best opgeleide geleerden en onderzoekers in de samenspannende media blijken aan een jammerlijk tekort aan diezelfde informatie te lijden.

De overwegende tendens in de media is om zo breed mogelijk te generaliseren. Vaak reduceert men zeer ingewikkelde situaties tot een eenvoudig scenario dat neerkomt op het aanwijzen van een schuldige en het roepen van “Pak ze, Hector!’ naar de honden. En natuurlijk is elke individuele persoonlijkheid in de hogere echalons van de regering, het leger, de media en de bedrijven ‘Een van hen!’

“Pak ze, hector! Pak ze dan!!”

Wat begint als een mogelijkheid voor oprechte wetenschap, vervalt in onvolwassen scheldkannonades tegen alles en iedereen die als “De Vijand” wordt betiteld – en ik ben, belachelijk genoeg, al vaker uitgemaakt als lid van die categorie.

Uitstekende informatie van klokkenluiders is al meer dan 35 jaar voorhanden!

Betrouwbare insiderbronnen zijn erg moeilijk te vinden. Onvervalste bronnen van ingewijden die de echte waarheid vertellen in plaats van het verstrekken van desinformatie, zijn nog veel onwaarschijnlijker ….. De ‘’ echte jongens’ zijn van onschatbare waarde bij het in elkaar passen van alle puzzelstukjes in deze ongelofelijke epische geschiedenis. Zeer recent trof ik een schat aan nieuwe informatie aan over het heimelijke beleid dat zich achter de schermen afspeelt. Duizenden pagina’s om te lezen en honderden luisteruren in MP3’s – en allemaal gratis!

Dr. Peter David Beter kwam de jaren 70 naar buiten met schokkende informatie die alles dat ons pas tijdens de afgelopen paar jaar ter ore is gekomen, volledig bevestigde. Hier is een screendump van hoofdpagina van zijn officiëlel website, waarop een paar van zijn referenties staan — inclusief zijn werk voor de Amerikaanse gasindustrie tijdens de bouw van een gasleiding die zo lang is als Argentinië:

Vertaling van onderstaande beschrijving van Dr. Peter David Beter.
Dr. Beter was hoofdadviseur voor de Export-Import Bank van Washington; kandidaat-gouverneur voor de staat West-Viginia, medeoprichter van SODESMIR – een bedrijf in Zaïre dat delfstoffen opspoort – vertegenwoordigde Amerikaanse energiebedrijven bij de bouw van een gasleiding die zo lang was als Argentinië, vertegenwoordigde mijnbouwbelangen bij de onderwaterexploratie van mangaanbollen in de Stille Oceaan. Was gevierd spreker op financiële seminars in New York, Los Angeles, Toronto, Genève en in andere internationale financiële centra. Dr. Beter was werkzaam als politiek en economisch commentator voor Illuminati’s als Franz Pick, Edward Durell, Kolonel Curtis Dood, Emmanuel Josephson en vele anderen. Hij was een productief auteur van onder andere ‘Conspiracy Against the Dollar’ (uitgegeven door Braziller, New York).

Informatie op Wikipedia over Dr. Peter Beter

Wat me werkelijk trof, was dit overzicht van alle verschillende onderwerpen die Dr. Beter besprak in zijn serie radioprogramma’s die in 1973 van start ging nadat de publicatie van zijn boek en zijn tachtig audiobanden die tussen juni 1975 en november 1982 werden uitgezonden.

Een ongelooflijk nieuwe kijk achter de schermen van de politiek…

De informatie in de rapporten van Dr. Beter is zo uitgebreid, zo helder, dat het in feite superieur is aan de meeste informatie die de laatste jaren nog maar net naar buiten is gekomen.Je zou er eigenlijk goed aan doen alles hierover te lezen – maar wat volgt, is bedoeld om je er alvast een voorproefje van te geven:

Na vele jaren in Washington succesvol te zijn geweest als advocaat, regeringsfunctionaris en financiëel adviseur, werd Dr. Beter in 1973 beroemd als auteur van zijn bestseller ‘Samenzwering tegen de Dollar’. In zijn praatprogramma’s had Dr. Beter de gewoonte dingen te zeggen die indertijd absurd en belachelijk klonken, maar later juist bleken te zijn.

Begin 1973 verklaarde hij dat Vice-president Spiro Agnew die aanstaande zomer in een schandaal verwikkeld zou raken dat zou leiden tot zijn onverwachte ontslag. In die periode was Agnew een hoogvlieger en het nieuws kwam als zeer onwaarschijnlijk over, maar het gebeurde toch, precies volgens schema.

In de lente van 1974 beschreef Dr. Beter een serie opeenvolgende gebeurtenissen waardoor Richard Nixon als uitvloeisel van het Watergateschandaal de eerste President in de geschiedenis werd die ontslag moest nemen. In die tijd was Watergate al enige op de achtergrond geraakt en Nixon leek daardoor‘de dans te ontspringen en zijn tijd te kunnen uitdienen’. Het tegendeel bleek waar te zijn.

Nog ongelofelijker was het feit dat Dr. Beter bekendmaakte over het bestaan van een geheime overeenkomst, waarin was vastgelegd dat toenmalig Vice-President Gerald Ford na het aftreden van Nixon, Nelson Rockefeller zou voordragen als zijn eigen Vice-President. In de lente van 1974 klonken die zaken buitengewoon onaannemelijk. Maar ze gebeurden wel!

Dr. Beter verklaarde, tot grote ontsteltenis van zijn luisterpubliek, dat gebeurtenissen als deze van tevoren gepland waren. Hij zei dat ze reeds ruim van tevoren bekend waren in bepaalde kringen van inlichtingendiensten en zakenmensen in binnen- en buitenland. Gebruikmakend van zijn uitgebreide contacten in deze kringen, maakte Dr. Beter openbaar wat slechts bij een handvol ingewijden bekend was. Interessant? Dat verbaast me niets.

De Officiële Bekendmaking is ook een van die dingen die, naar we nu weten, van tevoren gepland zijn – en wanneer we de nodige achtergrondinformatie hierover hebben ingevuld, zullen we kijken naar de bewijzen van ingewijden die we nu ter beschikking hebben. Voor nu geldt echter dat we eerst een blik zullen werpen op alle echt goede dingen in de getuigenis van Dr. Beter.

 

Dr. Beter over de strijdende interne groeperingen..

Als je echt wilt afstuderen in Ufologie, moet je begrijpen dat die facties reeds aan de macht warenlang voordat Ufo’s onderwerp van discussie werden…. Dr. Beters getuigenis biedt ons een ongekend doorkijkje op wat er allemaal achter de schermen gebeurde, bijna 35 jaar voordat deze informatie publiekelijk werd, door de controveriële verklaringen van insiders als Benjamin Fulford, voormalig Oost-West-hoofdredacteur voor ‘Forbes Magazine’, en anderen.

Lees verder:

Tientallen jaren geleden zei Franklin D. Roosevelt: “In de politiek gebeurt niets toevallig. Als het gebeurt, kun je ervan uitgaan dat het zo gepland is.”

Jaren eerder schreef Benjamin Disraeli, beroemd geworden als minister-president ten tijde van het Victoriaanse Groot-Brittannië: “De wereld wordt geregeerd door mensen die heel anders zijn dan in het algemeen wordt aangenomen.”

Alles bij elkaar genomen illustreren deze twee verklaringen alles dat ten grondslag ligt aan de veronderstellingen die in de transcritpties van de AUDIOBRIEVEN van Dr. Beter tot uitdrukking komen. Die veronderstellingen betreffen het vaststaande gegeven dat grote gebeurtenissen op politiek, economisch en internationaal gebied het product zijn van opzettelijke manipulaties door grotendeels onzichtbare krachten in wereld.

Al die groeperingen zijn erop uit hun invloed op ons, de wereldbevolking, te vergroten. Elk van die groeperingen streeft ook naar uitbreiding van de eigen macht, als het moet zelfs ten koste van de andere.

Dit is een van de belangrijkste onderliggende feiten, waarvan de meeste mensen in de samenzweringsmedia zich nog maar sinds kort bewust zijn geworden. Het is ook de sleutel tot het waarom dat al die verschillende plannen uiteindelijk gedoemd zijn te mislukken – de strijdende partijen schakelen elkaar op het laatst zelf uit. Dit werd mij lange tijd geleden al aangereikt, lang voordat ik het fysieke bewijs had om het te staven.]

In ieder geval is er een krachtmeting van ongekende omvang aan de gang die voortdurend nieuwsbepalend is.

Deze wordt door de meeste mensen slechts heel weinig begrepen en wordt al helemaal niet verwacht.

In ieder geval is er een krachtmeting van ongekende omvang aan de gang die voortdurend nieuwsbepalend is en die door de meeste mensen slechts heel weinig begrepen en al helemaal niet verwacht wordt. Als deze krachten niet worden herkend of begrepen, blijven de huidige gebeurtenissen bijgevolg verbijsterend, hoe ijverig men het nieuws ook volgt.

Dit maakt zelfs de hoogst opgeleide en intelligentste persoon zeer kwetsbaar voor manipulatie ten faveure van de doelstellingen van hen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Daartegenover staat echter, dat, wanneer die grootschalige onzichtbare krachten bekend zijn en hun doelstellingen inzichtelijk gemaakt worden, de grote gebeurtenissen veel doorgrondelijker worden en, tot op zekere hoogte, zelfs heel voorspelbaar.

Iedereen die op de hoogte is van deze zaken, wordt daarmee een stuk minder kwetsbaar en veel moeilijker  voor de gek te houden door de gemanipuleerde nieuwsuitzendingen en gebeurtenissen. Wie en wat zijn deze facties? Laten we dat eens uitzoeken.

 

Details over de strijdende interne groeperingen..

Hoewel er andere zijn, concentreerde Dr. Beter zich op de drie belangrijkste groeperingen:

 • De Groep Rockefeller / Nieuwe Wereldorde / Neoconservatieven (die Beter aanduidt als het ‘Rockefeller Kartel’);
 • De groep Rothschild / Europese Illuminati (die Dr. Beter de ‘Bolsjewistisch-Zionistische As’ noemt, maar aanduidt als de ‘Rothschilds’), en
 • Groep Drie, die ik de ‘Nieuwe Internationale Coalite’ noem, die haar wortels heeft in, wat Dr. Beter noemt, de ‘Christelijke Nieuw Kremlin-groep’ uit Rusland.

In de loop van zijn 80 audiobrieven onthult Dr. Beter dat drie primaire machtsgroeperingen aan het werk zijn in de huidige tijd:

1. Het ‘Rockefeller Kartel’

2. De ‘Bolsjewistisch-Zionistische As’, de Rothschild’s

3. De ‘Nieuwe Kremlinmachthebbers’

Deze groeperingen bestaan al sedert de laatste eeuw of zo en hun onderlinge relaties zijn voortdurend onderhevig (geweest) aan turbulente schommelingen. Hun wortels zijn echter veel ouder en kunnen worden teruggevoerd tot eeuwenlang terug in de tijd. Groep Drie, die werkt door de ‘Nieuwe kremlingroep’ heeft zich steeds ingezet voor de vrede. Recent zijn ze met behulp van belangrijke Aziatische steun betrokken geweest bij de vorming van een grootschalige internationale coalitie.

Deze groep heeft haar machtscentrum in Japan en hoge leden binnen deze groep hebben contact opgenomen met Benjamin Fulford om het een en ander bekend te maken. Japan maakt zich heel sterk voor het Openheid – en het is een van de landen die directe zeggenschap hebben over EISCAT. De recente getuigenis van Fulford past precies in dit plaatje, hoewel hij nooit de naam van Dr. Beter heeft genoemd en niet op de hoogte schijnt te zijn van diens compromitterende bewijs… in ieder geval nog niet.

1. De  ‘ROCKEFELLER GROEP’

David Rockefeller, wordt gezien als de leidende figuur in de Rockefeller-dynastie van dit moment. Een man met ongelooflijke capaciteiten om te leiden en te mis-leiden.. Een man met een dubbele agenda en ook één van de grote figuren achter de Bilderberggroep.

Hier volgt een stukje uit wat deze fantastische en verstrekkende samenvatting van het werk van Dr. Beter te zeggen heeft over het zogenoemde ‘Rockefeller Kartel’:

“Het Rockefeller Kartel is de eerste van drie machtige groeperingen waarbij in de audiobrieven van Dr. Beter om tenminste twee belangrijke redenen uitvoerig wordt stilgestaan.

Ten eerste omdat het hoofdkwartier zich in de Verenigde Staten bevindt, terwijl het eigenlijk een wereldwijde organisatie betreft.

Ten tweede omdat het ontegenzeggelijk de machtigste van de drie groeperingen was, op het moment dat Dr. Beter in 1975 zijn audiobrieven begon op te nemen. Deze situatie zou later op dramatische wijzigen.

Het tegenwoordige ‘Rockefeller Kartel’ omvat enkele honderden van ’s werelds grootste multinationale ondernemingen – grote oliebedrijven, grote banken en grote zaken.”

[David Wilcock: Bij ‘grote zaken’ komen natuurlijk defensiecontractanten en particuliere militaire organisaties om de hoek kijken – het zogenaamde militair-industriële-complex.]

Het kartel is eigenlijk een nieuw soort keizerrijk, met tegoeden die zo groot zijn, dat ze buiten de controle van regeringen blijven. Het hoofdkwartier is Amerikaans, maar de doelstellingen zijn wereldwijd en noch gebonden aan de Verenigde Staten, noch aan welk ander land dan ook. Het is een Rijk op zichzelf. Wat nu het ‘Rockefeller Kartel’ is, werd meer dan een eeuw geleden begonnen door John D. Rockefeller, Sr. (geboren in 1839)

Door middel van zijn beruchte en bloedige manier van zakendoen vormde Rockefeller Sr. in 1882 de ‘Standard Oil Trust’ die hem tegen de daaropvolgende eeuwwisseling reeds tot eerste Amerikaanse miljardair maakte.

[David Wilcock: Ergens anders in dit resumé wordt beschreven hoe de Rothschilds Rockefeller in de val wilden laten lopen, maar men had er toen geen idee van hoe snel diens bedrijf zou groeien, noch dat zijn nakomelingen zich uiteindelijk tegen hun voormalige geheime bondgenoten zouden keren. En vergeet ook niet dat zich onder de oorspronkelijk bankiersfamilies die in 1913 de ‘Federal Reserve’ oprichtten ZOWEL de Rothschilds ALS de Rockefellers bevonden.]

De schandalige onethische praktijken leidden tot algemene oppositie, die in 1911 uitmondden in het decreet van de Hoge Raad tot de ontmanteling van de ‘Standard Oil Trust’. Tegen die tijd ging Rockefeller inmiddels al  subtieler te werk door allerlei manipulatieve manieren te vinden die de werkelijke omvang van zijn rijkdom en macht verhulden terwijl die steeds verder uitgroeiden.

De eis tot ontmanteling van de trust sorteerde weinig effect: door gebruik te maken van allerlei gevolmachtigden en andere dienstverleners was het toch mogelijk doelmatige controle te behouden over de betekenisloze ontmanteling van het imperium dat door Standard Oil was opgebouwd.

[David Wilcock: Het is nauwelijks bekend dat de letters ‘SONY’ staan voor ‘Standard Oil of New York’ –, maar nog belangrijker is het te weten, dat Rockefeller samenspande met de Rothschilds om het Amerikaanse financiële systeem over te nemen via de oprichting van de ‘Federal Reserve’.]
Een spotprent die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Hoe het gedrocht van de Rockefellers zich in de economische wereld van de jaren 1920 bewoog.

Gedurende de twintigste eeuw, vanaf de Eerste Wereldoorlog, is de economische macht van Rockefeller in toenemende mate vertaald naar politieke macht. En dat werkte weer in zijn voordeel, want daardoor was hij nog meer in staat zijn economische macht nog verder uit te bouwen.

Olie heeft bijvoorbeeld in alle Amerikaanse oorlogen in de vorige eeuw een geweldige rol gespeeld, iets waarvan Rockefeller met zijn oliebelangen handig wist te profiteren. Dit spel is echter in het algemeen altijd verborgen gebleven – zowel in de tegenwoordige nieuwsverslagen van alle oorlogen, als in de historische verhandelingen die naderhand werden geschreven.

Het verhullen van dergelijke belangrijke informatie is typisch een symptoom van de zich uitbreidende macht van Rockefeller in de wereld van de journalistiek en scholing. Macht wordt altijd verhuld als ze niet wordt herkend, dus wordt er alles aan gedaan informatie uit handen van het grote publiek te houden. Klaarblijkelijk betreft het hier slechts een resumé van de enorme hoeveelheid informatie die door Dr. Beter naar buiten werd gebracht om zijn beweringen kracht bij te zetten. Onthoud dat er ruim 80 audiobanden zijn die vol staan met soortgelijk materiaal. Ze zijn kostenloos te beluisteren / te lezen op peterdavidbeter.com. (HIER de lead)

En nu ligt het hele verhaal op straat, dankzij het internet. Miljoenen mensen die van niets wisten – zo ongeveer iedereen in de Westerse wereld – kunnen nu op uitgebreide schaal kennisnemen van deze materie, of ze het leuk vinden of niet. ‘FOX’ is blijkbaar de voornaamste prodagandamachine van het Rockefeller Kartel, maar zo nu en dan ontvang ik e-mails van mensen die oprecht geloven dat ze hun werk doen in het belang van Amerika.

Het Rockefeller Kratel heeft ook een zeer vooraanstaande rol gespeeld in de Ufo-cover-up, zoals we zo dadelijk zullen bespreken.

Het meeste uit het recente verleden werd door de Rockefellergroup geregeld..

De opnamen van Dr. Beter gaan maar tot 1982 – juist aan de vooravond van de verlengde periode van de nieuw leven ingeblazen overheersing van de Amerikaanse regering door ROCKEFELLER. Je had eerst Reagan en Bush Sr., van 1980 tot 1988, waarbij de oude Bush als vice-president de show runde uit naam van de Rockefellergroep. Daarna was er de gladjes verlopen overgang naar het feitelijke presidentschap van Bush Sr., van 1988 tot 1992 – zonder de minste onderbreking van de continuïteit van het Rockefellertijdperk.

Clinton won in 1992 de verkiezingen, een overwinning voor de Rothschildgroep, waarover we zo meteen meer vernemen. Rockefeller waakhonden achtervolgden Clinton met onderwerpen als het Lewinsky-schandaal en de kunstmatig opgeblazen “Clinton ArkanCide Count” verhalen, die op het internet circuleerden over mensen die in zijn opdracht zouden zijn vermoord. Desondanks overleefde Clinton beide regeringsperioden en was hij nog steeds in goeden doen toen hij het ambt in 2000 neerlegde. Voormalig vice-president Al Gore werd door de Democraten naar voren geschoven als gedoodverfd presidentiëel opvolger.

Diefstal van de verkiezingen!

Het Rockefeller Kartel haalde een paar onvoorziene ‘smerige streken’ uit om de verkiezingen van 2000 te stelen, met inbegrip van het inzetten van manipuleerbare elektronische Diebold stemmachines. De kritische ‘swing state’ was Florida, waar de broer van Bush Jr, Jeb, gouverneur was. En de winnaar werd aangewezen door het door Rockefeller geïnstalleerde Hooggerechtshof, hoewel bij hertellingen Al Gore als winnaar uit de bus was gekomen.

De Rockefeller machine voor stemmenmanipulatie werkte zo goed, dat ze er in 2000 in slaagden de verkiezingsoverwinning te stelen.

(GJ: zie ook de uitmuntende en ongelooflijke informatie over dit onderwerp van Daan de Wit. (HIER DE LEAD!)

De Rockefellermachine voor stemmenmanipulatie werkte zo goed dat ze er in 2000 in slaagden de overwinning naar zich toe te trekken: George W. Bush werd geïnstalleerd als nieuwe President. Gore stortte zich vol op het onderwerp van de opwarming van de Aarde en de klimaatverandering, in een directe aanval op het oliekapitaal van Rockefeller – waarbij hij ieders aandacht wilde vestigen op het verminderen of zelfs afschaffen van de olieconcumptie.

In november 2009 was de Rockefellergroep – in een vrije val geraakt na het verlies van de verkiezingen in 2008 – vrijwel zeker verantwoordelijk voor het ‘uitlekken’ van de ‘Climategate e-mails’ vlak voor de klimaattop in Kopenhagen. Dit was een schaamteloze en wanhopige poging de geloofwaardigheid van de vele argumenten voor vermindering van de olieconsumptie de nek om te draaien – en zodoende de restanten van de economische macht en het oliekapitaal die ze nog bezaten te consolideren.

OEPS… Ik weet zeker dat hier nog ergens 2,3 biljoen US$ moet rondzwerven…! (23.000 miljard)

Laten we even teruggaan in de tijd. Na de gestolen verkiezingen van 2000, zakte de populariteit van het Bush-regime als een pudding in elkaar.

De economie verkeerde in zwaar weer en op dat moment gloorde de in principe onafwendbare ineenstoring van alle imperiums aan de horizon als gevolg van het oprekken van het financiële systeem. Dat gold zeker niet in mindere mate voor het Rockefeller-imperium, dat in zeer ernstige problemen verzeild was geraakt. We komen hier zo dadelijk op terug. Ze hadden echter nog een belangrijke troefkaart achter de hand – de diefstal van de verkiezingen.  Met de bijna alles overheersende controle door de enig overgebleven wereldmacht, waren ze nu nog wel in staat alle gebeurtenissen in de wereld te vormen en te kneden ten voordele van zichzelf.

Niettemin was het kwaad al geschied. Ze waren er verschrikkelijk aan toe en ze voelden zich gedwongen een ongelofelijke hoeveelheid geld te stelen om hun stuiptrekkende imperium overeind te helpen. Op die gedenkwaardige dag van 10 september 2001, kondigde Minister van Defensie Donald Rumsfeld aan dat er US$ 2, 3 biljoen zoek was geraakt….slechts één jaarlijks gedeelte van het militaire budget!

Bekijk deze twee video’s eens om een goed beeld te krijgen van wat er zich hier afspeelde:

Dit had natuurlijk het grote verhaal in de media moeten worden, in het bijzonder omdat ‘slechts een slordige 700 miljard dollar’ voor het uitkopen van allerlei ondernemingen al zoveel kwaad bloed zette toen dat vorig jaar speelde! 700 Miljard klinkt als veel meer dan voorheen – al was het alleen maar omdat we met z’n allen door een omvangrijke economische crisis gingen die er in ras tempo voor had gezorgd dat de tegoeden van iedereen met 50% afnamen.

Google ‘Rumsfeld 2.3 trillion’ als de video’s ooit mochten verdwijnen, omdat ze zich er nooit helemaal van kunnen ontdoen. Wat een ongelofelijke aankondiging deed hij die dag! Je kunt met gemak drie keer zoveel bedrijven uitkopen met US$ 2,3 biljoen dan met 700 miljard en dan nog zo’n US$ 200 miljard aan kleingeld overhouden ook.

Voor iedereen is dit een ongelofelijke hoeveelheid geld. En die raakt zomaar ‘zoek’? De volgende dag echter was de verklaring van Rumsfeld al helemaal vergeten… en nu weet ik ook waardoor dat kwam. De volgende dag was het namelijk 11 september 2001. Toeval? Alsjeblieft, zeg! Rumsfeld had ‘toevallig’ een vooruitziende blik. En veel geluk… natuurlijk. Die 2,3 biljoen, waarover hij zich zo zorgen had gemaakt, kwam is na die fatale dag nauwelijks nog ter sprake gekomen.

De eerste 4 jaar uitzitten…. In een SUV..

9/11 Vormde voor het ineenstortende Rockefeller-imperium een heerlijke eenmalige ‘cocaïnekick‘. Het gaf ze de mogelijkheid gedurende nog een paar jaar economisch gezien het hoofd boven water te houden, het militair-industrieel-complex aanzienlijk uit te bouwen, Afghanistan en Irak binnen te vallen en veel van de wetswijzigingen die ze op het oog hadden, maar niet alle, door te drukken.

Benzine werd aanvankelijk goedkoop gehouden, iets meer dan €0,25 per liter, terwijl het Amerikaanse publiek voortdurend werd gehersenspoeld enorme benzinesleurpende SUV’s te kopen die ze niet echt nodig hadden.

Benzine werd aanvankelijk goedkoop gehouden, iets meer dan €0,25 per liter, terwijl het Amerikaanse publiek voortdurend werd gehersenspoeld enorme benzinesleurpende SUV’s te kopen die ze niet echt nodig hadden.

Deze auto’s werden oorspronkelijk met veel tamtam geïntroduceerd in nieuwsreportages over de Golfoorlog. De soldaten gebruikten ze om ermee door de woestijn te scheuren – en onder de klanken van rock ’n rollmuziek en veel journalistieke ophef werden ze gepresenteerd als het ‘coolste’ speeltje om in rond te rijden. Speciaal als je een patriottistisch Amerikaan was die de troepen wilde steunen.

Dit stond in schril contrast met de ‘Japanse Middenklassers’-campagne die in de jaren 80 de Rockefellers de das had omgedaan, toen het Amerikaanse publiek haar wonden likte van de grote oliecrisis in de jaren 70. Die ommezwaai had de oliewinsten van de Rockefellergroep ernstige schade berokkend. Opnieuw was er ongetwijfeld sprake van heimelijke achterkamertjespolitiek die te maken had met deze ‘zakelijke strijd’.

Volgens Benjamin Fulford werden de Japanners gedwongen een zeer compromitterende geheime overeenkomst aan te gaan met de Rockefellergroep als onderdeel van hun overgave in de Tweede Wereldoorlog – en de tijdelijke verandering in de automobielindustrie die in hun voordeel werkte, bezorgde de laatsten ongetwijfeld nog meer macht. Olietycoon Ross Perot won de verkiezingen van 1992 niet, maar hij was wel degelijk in staat het Amerikaanse publiek te wijzen op het feit dat er een ‘zakelijke strijd’ aan de gang was. Amerikanen kregen te horen dat ze vooral Amerikaanse auto’s moesten aanschaffen om ‘mee te vechten in de oorlog’. De verkoop van SUV’s steeg explosief.

 

De Iraki’s wisten hoe ze de strijd moesten aangaan..

De oorlog in Irak was een allerlaatste poging een verrukkelijke nieuwe bron aan olie-inkomsten veilig te stellen, maar de Irakezen waren bijdehand genoeg om ‘het beest aan te schieten’ – zeer waarschijnlijk door de kennis en logistieke steun van hun bondgenoten in de andere groeperingen.

Volgens een ingewijde, en van onschatbare waarde gebleken, bron van ‘TBRNews.org’  — waarvan we uiteindelijk wisten te achterhalen dat het zou gaan om een in die tijd hooggeplaatste manager bij FOX Nieuws – vernamen wij het volgende:

De Irakezen vernietigden alle pijpleidingen, oliebronnen en raffinaderijen in hun eigen land voordat de Rockefellergroep ze in gebruik kon nemen.

Onder de schuilnaam ‘Art Aqua’ schreef ik op 27 juli 2003 een uitgebreide samenvatting, ingedeeld naar onderwerp, van alle informatie die afkomstig was van de ingewijde zegsman van ‘TBRNews’. Niemand had in de gaten dat ik dat had geschreven, en het artikel werd niet ‘ontdekt’ en al helemaal niet populair op het internet, hoewel ik dat wel had verwacht op basis van het kwalitatief hoge gehalte ervan.

In die tijd wilde ik niet dat dit soort onderzoek met mij in verband kon worden gebracht, zodat ik vrienden van mij van de ‘Great Dreams’-website vroeg het te publiceren. Op die manier werd die profetische informatie in elk geval van een datumstempel voorzien, zodat men later zou kunnen zeggen dat ik gelijk had.

Ik voorspelde, onder andere, de explosie van de brandstofprijzen die het daaropvolgende jaar volgde.

Klik hier om de informatie in kwestie te lezen en in elk geval veel plezier te beleven aan het hele werkstuk, waarop ik best wel trots ben:

Part One: Corporate Media Whistleblower Speaks / Game Over

Part Two: Illuminati Revealed

Part Three: Illuminati Life and Propaganda

Part Four: Secrets of Skolnick

Part Five: The Oracle [TBRNews Insider Data Summary]

Na de systematische mislukkingen in de oorlog in Irak om een geweldige nieuwe opbrengstenbron aan te boren, werd de Rockefellergroep, opnieuw in een vrije val terechtgekomen, gedwongen het roer van het ‘achternamiddagplan voor de SUV’s’, waarmee ze in de weer waren geweest sinds de eerste Golfoorlog, weer om te gooien.

Door middel van schaamteloze manipulatie van de markt en het gebruik van excuses als de orkaan ‘Katrina’, verviervoudigden ze binnen ongelofelijk korte tijd eenvoudig de olieprijzen — van €0,25 naar €1 per liter.

Desalniettemin was de invloed van Rockefeller op de media en de wens van het grote publiek om de ongemakkelijke waarheid niet onder ogen te willen zien zo groot, dat niemand het waagde te spreken van een economische ‘meltdown’ – zelfs niet toen de olieprijzen naar nog grotere hoogten schoten.

De economische ineenstorting in 2008 kwam voor veel mensen als een complete verrassing, ofschoon dat niet had gehoeven als ze de moeite hadden genomen verder te kijken dan de selectieve berichtgeving in de verzamelde pers.

DE BLIKSEM SLAAT TWEE KEER IN

Tegen november 2004, met een zeer onpopulaire oorlog in Irak en de ramp met ‘Katrina’ die meer schade aan de infrastructuur hadden berokkend dan 9/11, leek het bijna zeker dat “Iedereen, behalve Bush zelf” zou winnen. De brandstofprijzen schoten huizenhoog omhoog.

Nogmaals: mede dankzij de schier voor mogelijk gehouden, geraffineerde en verstrekkende praktijken van de ‘stemmendiefstal’ – waaronder de elektronische touchscreen stemmachines van Diebold – slaagde het Rockefeller Kartel erin nog een andere overwinning voor de voeten van hun Rothschild / Democraten rivalen weg te kapen – met een kleine marge overigens.

De kolossale onregelmatigheden bij de verkiezingen werden in het algemeen volledige genegeerd door de voornaamste nieuwsmedia.

Tot 2008 werd die cyclus niet doorbroken. Het noodlijdende Rockefeller Kartel stortte uiteindelijk in elkaar als gevolg van de vernietigende zet van George McCain die op persoonlijke titel het besluit nam om de onwelsprekende en onervaren Sarah Palin als zijn ‘running mate’ aan te wijzen.

John McCain en Sarah Palin: een paar apart. Hoe apart blijkt uit dit artikel van David Wilcock. Was het John McCain die de relatie met de Rockefellers aan zijn laars lapte..?

McCain had dit lange tijd verborgen weten te houden voor zijn eigen superieuren binnen het Rockefeller Kartel, die onderling verdeeld waren over de benoeming van Lieberman (van de Israëlische as) en Romney (die tot de as van Christenen en Mormonen behoorde) als mogelijke vice-president.

McCain deed toen de aankondiging nog voordat ze tijd hadden om hem tegen te houden – ze konden niets anders dan ‘ermee akkoord’ gaan en er verder het beste van hopen.

McCain had niets op met Rockefeller c.s. en hun controlepraktijken en vond dat hij met zijn keuze van Palin slimmer was dan de hele club bij elkaar — Palin was een zeer onafhankelijk denker en een notoire non-corformist –. Hij hoopte met zijn truc de Democraten een loer te kunnen draaien, die Hillary Clinton hadden aangewezen als voornaamste concurrent.

De belangrijkste factor die de regels van het spel overhoop gooide, was wel het feit dat McCain verklaarde dat “de fundamenten onder de Amerikaanse economie heel stevig waren”; de volgende dag kwam diezelfde economie in een vrije val terecht.

Dat was ook geen ongelukje – de timing was ver vooruit reeds zo gepland! Klaarblijkelijk veroorzaakte die timing maximale schade aan de Rockefellergroep. Volgens verschillende insiders die ik sprak, waaronder Benjamin Fulford, was dit het werk van de Nieuwe International Coalitie geweest.

Om die reden moet de precieze timing op het moment dat instorting van 2008 haar hoogtepunt bereikte, bijna zeker het resultaat zijn geweest van een zorgvuldig voorbereide economische manipulatie door positief ingestelde tegenpartijen, met als doel de negatieve tegenpool, de Nieuwe Wereldorde, onderuit te halen.

De schokkende economische catastrofe werd in het begin van van de jaren 70 ook reeds door Dr. Beter voorspeld!

Opzettelijke val van de US-dollar.

Hoe ter wereld kon iemand in de jaren 70 al voorspellen dat een zo’n plotseling economische ineenstorting, als we meemaakten in oktober 2008, ook werkelijk zou gebeuren? De titel van zijn bestseller ‘The Conspiracy Against the Dollar’ (De Samenzwering tegen de Dollar) uit 1973 spreekt boekdelen:

Dr. Peter Beter (jawel dat rijmt) verwierf alom wereldwijde bekendheid met zijn bestseller ‘The Conspiracy Against the Dollar’ (uitgegeven door George Braziller, Inc., N.Y.).

Het was een aangrijpend verhaal over internationale economische intriges en monetaire manipulatie, uitgevoerd door middel van de gecoördineerde actie door multinationale ondernemingen die veel harder waren gegroeid dan hun gastlanden.

Het doel: opzettelijke ondermijning en uiteindelijke vernietiging van de Amerikaanse dollar, als voornaamste werktuig van een politieke en econmische onderwerping onder de vlag van het ‘neo-imperialisme’.

Een vloedgolf van onplezierige gevolgen was te verwachten: een versnellende economische ‘stagflatie’ (een woord dat door Dr. Beter werd geïntroduceerd en tegenwoordig in zwang is geraakt), aantasting van de financiële status van samenlevingen en landen, het aanwakkeren van sociale onrust, toenemende spanningen over het Panamakanaal en veel meer.

Gebeurtenissen uit de afgelopen tien jaar verliepen precies zoals Dr. Beter in zijn boek had onthuld.
Op 9 december 2009, dezelfde dag dat de Noorse Spiraal verscheen, kondigde de gouverneur van de Staat New York aan, dat ze volledig zonder geld zaten.

Dit raakt aan veel meer, dan alleen de staat New York – het is ‘system-wide’. Beter beschreef hun plannen reeds  in de beginjaren 70 en nu, 35 jaar na dato, komt het allemaal uit.

FORT ‘NOT’

Dat is nog niet alles… het wordt nog veel fraaier. Wacht maar tot je dit hebt gelezen:

De Rockefellergroep verkeert op dit ogenblik in volledige staat van ontbinding – surrealistisch, omdat hun nederlaag in het publieke domein nog geen algemeen bekend feit is, maar er zijn bewijzen genoeg om aan te tonen wat er is gebeurd.

Dit is een van de belangrijke redenen waarom de officiële Bekendmaking aanstaande is – nogmaals: ze hebben geen andere keus, omdat hun macht in rook is opgegaan. Welke bewijzen dan, zou je kunnen vragen? Hier volgt een mooi voorbeeld:

Nog maar zeer recentelijk hebben wij ontdekt dat al het goud uit Fort Knox vervangen is door vervalsingen van perfect verguld wolfram, vermoedelijk begon die wisseltruc onder de regering van Clinton. (Gegeven de getuigenverklaring van Dr. Beter, was er zelfs al voor die tijd mee begonnen.)

Wolfram is ongeveer 10 dollar per ounce waard – veel minder dan goud. Lees het zelf maar:

Goud in Fort Knox vervangen door staven van verguld wolfram: deze link

Zo’n 15 jaar geleden – onder de Clinton-regering [althans volgens Robert Rubin, Sir Alan Greenspan en Lawrence Summers] werd een hoeveelheid van tussen de 1,3 en 1,5 miljoen ounce wolframstaven geproduceerd, naar verluidt door een hypermodern, gespecialiseerd bedrijf. [dat is meer dan 16.000 metrieke ton]. Bijgevolg werden 640.000 staven voorzien van een vergulde laag en verscheept naar Fort Knox waar ze totop de dag van vandaag nog steeds liggen. Ik ken mensen die kopieën bezitten van de originele transportdocumenten met alle data en gewichten van ‘staven wolfram’ die naar Fort Knox werden vervoerd.

Het restant van die 1,3 tot 1,5 miljoen staven, van elk 400 ounce, werd ook verguld en vermoedelijk verkocht op de internationale goudmarkt.

Klaarblijkelijk wemelt het op de internationale goudmarkt van staven verguld wolfram.

Republikeins Senator Ron Paul over de heimelijk door wolfram vervangen goudreserves: HIER de link.

Dit zou nooit gebeurd zijn, ware het niet dat er sprake was van die voortdurende verborgen machtsstrijd tussen de verschillende groeperingen die elkaar onafgebroken verzwakken. De klassieke historische fout die alle wereldrijken in het verleden maakten, was dat ze probeerden veel te snel veel te groot te worden.

Ook zij waren er indertijd heilig van overtuigd dat ze nog meer geld zouden verdienen dan ze al bezaten om daarmee hun groei te financieren, maar uiteindelijk kwamen ze allemaal (onbedoeld!) zonder middelen te zitten.

De spelregels gaan binnenkort veranderen.. De Draak ontwaakt..
Benjamin Fulford verschafte op zijn website meer gedetailleerde informatie uit geheime bron over de wijze waarop dit verhaal met de vervalste goudstaven past in het grotere plaatje van 17 november 2009:

China introduceert snel een nieuw financieel systeem

Volgens hooggeplaatste bronnen heeft China heimelijk een nieuw financieel systeem geïntroduceerd dat is gebaseerd op de ‘renminbi’, die binnenkort volledig inwisselbaar zal zijn.

In aanvulling daarop koopt China 10.000 ton goud als borgstelling voor een nieuwe fonds dat bedoeld is voor de financiering van de ontwikkeling van tot nu toe verboden en onderdrukte (lees Ufo-gerelateerde vrije-energie) technologieën.

Het fonds zal buiten China worden ondergebracht en worden beheerd door vooraanstaande leden van de overzeese Chinese gemeenschap.

De goudaankoop zal naar alle waarschijnlijkheid omwille van logistieke redenen enige tijd in beslag nemen – en bovendien willen de Chinezen het goud eerst grondig (laten) onderzoeken. Zowel de Chinese regering, als MI6 bevestigen berichten dat veel van het goud dat in de afgelopen tien jaar door de Federal Reserve Board werd verkocht, in feite bestaat uit vergulde staven wolfram.

Voorlopig is de renminbi nu inwisselbaar tegen Zuid-Amerikaanse valuta, de Roebel, valuta uit het Midden-Oosten, de Yen alsmede tegen Zuidoost-Aziatische en Afrikaanse munteenheden.

“We zullen ons nieuwe financiële systeem langzaam invoeren, parallel aan het afbouwen van het oude systeem en hopen dat het volk eraan zal wennen”, zo zei een Chinese regeringswoordvoerder.

Ondertussen eindigde de laatste G20-top van september 2009 in bitterheid en chaos.

Het Westerse leiderschap verkeert in complete chaos en dat zal zo blijven totdat zelfs het meest gehersenspoelde deel van de Westerse bevolking zal beginnen in te zien dat de Federal Reserve Board bankroet is.

Een en ander is voorzien voor de maand januari of februari 2010.

Zowel MI6 als de hoogste Chinese regeringsbronnen voorspellen dat de val van de dollar van de Federal Reserve rond die tijd een feit zal zijn.

We horen ook geluiden dat veel figuren uit kringen van het Pentagon en andere met lettercombinaties aangeduide diensten, die het Amerikaanse of Israëlische staatsburgerschap hebben, recent zijn hun toevlucht hebben gezocht in Israël. De ontknoping is nakende, de zaken lopen op hun eind.

Val van de US-Dollar? Vrees niet…!!

Ik weet dat het angstaanjagend overkomt te moeten lezen over de mogelijke “val van de [Rothschild / Rockefeller] Federal Reserve dollar”, maar een overgrote meerderheid van de profetische dromen die ik de afgelopen twee jaar heb gehad, wijzen allemaal heel specifiek in die richting.

Ze dringen erop aan niet bang te zijn voor de komende veranderingen, omdat hun uitkomst veel positiever zal blijken te zijn dan we ons ooit kunnen voorstellen. De negatief ingestelde groeperingen kunnen zich niet meer veroorloven de buitenaardse aanwezigheid op Aarde nog langer geheim te houden – en openbaring daarvan zal een ongelofelijk invloed hebben op iedereen op deze planeet.

Per saldo is dit allemaal heel reëel. Openheid over buitenaardseaanwezigheid is inherent aan de desastreuze toestand van de wereldwijde economie. De openbaring zal en kan niet eerder gebeuren dan dat de Rockefellergroep toestaat dat het gebeurt en / of te verzwakt is om het überhaupt nog te kunnen tegenhouden.

En dat zal niet eerder gebeuren dan nadat de rest van de internationale gemeenschap hen letterlijk een “aanbod zal doen dat ze op geen enkele manier nog kunnen weigeren”.

De Noorse Spiraal, en soortgelijke gebeurtenissen, toont aan hoe ongeduldig de anderen reeds zijn geworden – en dat is slechts één voorbeeld van de grote verscheidenheid aan opzienbarende bewijzen.

DR. Beter had het als eerste..
Je hebt opnieuw, heet van de naald, kunnen lezen over de allerlaatste, meest recente en verbazingwekkendste omwenteling op internationaal politiek vlak – het wolfram/goudfiasco, waarmee indirect wordt aangetoond in hoeverre het hele financiële systeem één grote zwendelpraktijk is – en toch sprak Dr. Beter in zijn audiotapes uit de jaren 70 reeds over ditzelfde probleem:

“In september 1974 verwierf Dr. Beter nieuw aanzien als ‘De Man Die Fort Knox Openbrak.”

In de daaraan voorafgaande maand april had Dr. Beter in zijn getuigenverklaring ten overstaan van het Congres al de waarschuwing geuit dat de legendarische Amerikaanse kluizen in Fort Knox beroofd waren van de monetaire goudvoorraad, die daar, naar verluidt, lag opgeslagen.

Hij was bereid bewijzen dienaangaande te overleggen en getuigendeskundigen te presenteren waarmee hij zijn geuitte beschuldigingen kon onderbouwen. Edoch….noch een onderzoek door een ‘grand jury’, noch door het Congres vloeiden daaruit voort….en dus besloot Dr. Beter de zaak in de openbaarheid te brengen.

Door het geven van lezingen, via zijn radiogesprekken en publicaties in een krant (‘The National Tattler’) gaf hij uiting aan zijn beschuldigingen, waardoor hij in staat bleek een dermate grote druk op de federale overheid uit te oefenen, dat een onvoorziene maatregel werd genomen om de openbare oproep voor meer duidelijkheid de kop in te drukken:

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën kondigde op 23 september 1974 een zogenaamd ‘bezoek voor de inspectie van het goud’ aan, uit te voeren door een aantal Congresleden en 100 daartoe geselecteerde journalisten. Maar eigenaardig genoeg was Dr. Beter niet van de partij, hij werd niet uitgenodigd, net als alle andere toenmalige deskundigen op het gebied van goud.

Het veel geroemde bezoek aan Fort Knox en de zogenaamde “goud audit” die daarop volgde, vertoonde veel onregelmatigheden, die nooit door het Ministerie van Financiën werden opgehelderd. Zoals je kunt zien heeft dit jarenlang liggen wachten op de uiteindelijke ontknoping. Dat maakt de tijd waarin we nu leven des te opwindender!

Nu kunnen we weer gevoeglijk terugkeren naar het onderzoek van Dr. Beter en de tweede strijdgroep in ons verhaal binnenleiden – namelijk de Rothschilds.

* * *

2. DE ROTHSCHILD / BOLSJEWISTISCH / ZIONISTISCHE AS

Laten we nog eens een blik werpen op het citaat van Edgar Cayce dat elk hoofdstuk van dit boek siert. Het zal je misschien niet opgevallen zijn, maar de bron noemt specifiek de Bolsjewieken:

In Rusland verschijnt de hoop voor de wereld

Niet zoals de communisten en de Bolsjewieken dat verwoordden, nee, als vrijheid, vrijheid!
De basis is gelegd.
Het zal jaren duren eer dit is uitgekristalliseerd,
maar uit Rusland komt wederom de hoop voor de wereld.

Door wie of wat ingegeven? Door de vriendschap met de natie die zelfs ‘In God We Trust’ op zijn munten heeft staan.

(Edgar Cayce Reading 3976-29, 22 juni, 1944)

Merk op hoe hoe omzichtig Cayce’s bron onderscheid maakt tussen de Bolsjewieken en de groep in Rusland waarvan wordt gezegd dat ze “de hoop van de wereld” zijn, ofschoon “het nog jaren zal duren eer dit is uitgekristalliseerd”.

Het aantal jaren dat het zou kunnen duren eer het allemaal is uitgekristalliseerd, zou weleens 65 kunnen bedragen – ongeveer even lang als de periode van de Ufo-cover-up, die begon met het neerstorten bij Roswell …net drie jaar nadat bovenstaand citaat aan Cayce werd doorgegeven.

Terugkijkend was Cayce’s bron zich bewust van de tegenkrachten in de gedaante van de ‘Nieuwe Kremlin-groep’. Dr. Beter onthulde dat deze groep tegen het eind van de jaren 70 reeds gedurende tweehonderd jaar aan het werk was geweest om de Rothschilds / Illuminati’s ten val te brengen.

De oorlog op hoog niveau tussen de Bolsjewieken/Rothschild en de Rockefeller/Illuminati

De Rothschild / Bolsjewiekengroep is veel ouder, en in vele opzichten ook interessanter dan de Rockefellergroep, diebij wijze van spreken twintigste eeuwse ‘starters’ zijn, die net komen kijken. Hier is een fascinerend voorproefje van wat de samenvatting van Dr. Beter ons vertelt over de manier waarop de Rockefellergroep werd aangevallen en sterk verzwakt werd door de Rothschildgroep:

“Gedurende tientallen jaren hadden de gebroeders Rockefeller de zaken redelijk naar hun hand kunnen zetten. Ze maakten plannen, stelden tijdschema’s op en voerden die gewoonlijk moeiteloos door. Maar toen Dr. Beter zijn audiobrieven lanceerde, begonnen zich in het machtsblok van de broertjes Rockefeller tekenen van verval te vertonen. Ze hadden fouten gemaakt en een aantal van hun tijdschema’s begonnen te verschuiven.

Tijdens de jaren 1974-‘75 waren ze verstrikt geraakt in bepaalde plannen toen omvangrijke onregelmatigheden aangaande de monetaire goudvoorraad van Amerika in gedeelten aan het licht begonnen te komen.

Vervolgens viel in 1976-’77 hun langdurige alliantie met het Kremlin uit elkaar, omdat hun voormalige bondgenoten — de Bolsjewieken – omver werden geworpen door de nieuwe heersende Kremlin-Groep. De 4 gebroeders Rockefeller begingen een kapitale vergissing door de uit Rusland verbannen Bolsjewieken op te nemen in hun eigen machtsgelederen in de Verenigde Staten. En dit leidde begin 1979 tot de omverwerping van de vier gebroeders Rockefeller door de in Amerika aanwezige Bolsjewieken.

De in 1979 vermoordde Nelson Rockefeller was één van de 4 machthebbers in het Rockefeller kartel

Eerst kwam John D. Rockefeller III in juli 1978 bij een zogenaamd ‘auto-ongeluk’ om het leven.
Toen werd, eind januari 1979 Nelson Rockefeller vermoord aan het begin van een razendsnel uitgevoerde ‘machtsgreep’ achter de schermen.

Tegenwoordig wordt het Rockefeller Kartel niet meer bestiert door de familie Rockefeller, zoals destijds onder leiding van de 4 broers wel het geval was geweest, maar het is en blijft een machtig bolwerk. Of zoals Dr. Beter aan het eind van zijn audiobrief van november 1982 opmerkt, won het Rockefeller Kartel langzaam maar zeker weer terrein terug dat het had moeten prijsgeven in haar bittere strijd tegen de Amerikaanse Bolsjewieken.

Natuurlijk weten we inmiddels dat het Rockefeller Kartel heel veel van haar eerder verloren macht terugwon, alvorens ze geheel ten prooi zouden vallen aan de rivaliserende krachten die hen nu dreigen te verscheuren.

 

De wraak kwam 18 jaar later…

We moeten de samenvatting van Dr. Beter hier voor een moment loslaten, en een voorwaartse sprong maken naar zo’n 18 jaar later, de periode na de dood van J. D. Rockefeller III. De inmiddels overleden Sherman Skolnick was een andere bron van inside-informatie die bij nader onderzoek als zeer betrouwbaar kan worden aangemerkt zoals ik al verklapte in mijn in 2003 gepubliceerde werk met de titel ‘Secrets of Skolnick’. De Rockefellergroep zinde al lange tijd op wraak op hun tegenstanders.

Bilderberggroep
Anders dan de ‘gewone’ kijk op de Bilderberggroep, namelijk als doelbewuste ‘Big Brother’ gericht op wereldoverheersing, onthulde Skolnick dat de strijdende partijen de Bilderbergbijeenkomsten gebruikten als neutraal terrein voor het voeren van verhitte discussies, voor geruzie over en weer, maar ook om over bepaalde zaken overeenstemming te bereiken.

Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van een tussenpersoon voor ‘Groep Drie’ – namelijk een top-official van de gemonopoliseerde Wallenberg Bankiersgroep voor Zweden en Noord-Europa. De Noorse Spiraal was verrassend genoeg afkomstig uit een van deze landen.

Dit artikel was het eerste in een indrukwekkende serie die Solnick in 2002 schreef over dit onderwerp: HIER de link.

De afgelopen vijftig jaar ontmoeten ze elkaar jaarlijks, steeds in een ander land. De eerste bijeenkomst vond plaats in 1954 in Nederland en was georganiseerd door het Nederlandse Koningshuis. De plaats van samenkomst was het Oosterbeekse ‘Hotel Bilderberg’, dat ook de naam werd van dit geheime genootschap, en het werd aan de door de macht van de olie gecontroleerde en met spionnen bezaaide, gemonopoliseerde pers verboden erover te rapporteren…

 

Een vergadering van de Bilderberggroep is nagenoeg de enige plaats waar de rivaliserende financiële krachten met elkaar om tafel zitten. De Rockefellers zijn er altijd, bijvoorbeeld. En ook hun kennelijke vijanden, de Franse Rothschildfamilie. De top van de door Zweden en Noord-Europese landen gedomineerde bankiersgroep van Wallenberg treedt altijd op als een soort van neutrale intermediair.

Toen John D. Rockefeller III in 1978, op de weg naar zijn afgelegen vesting in de Staat New York, werd vermoord, waren wij de ENIGE (onbetaalde en freelance) journalisten die het waagden het voorval te onderzoeken. Hij was de vader van John D. Rockefeller IV, die zichzelf  in een vrolijke bui ‘Jay’ noemde en was  zogezegd Democratisch Senator voor West-Viginia.

De Rockefellers houden ervan staten te domineren die geografisch gezien redelijk groot, maar dunbevolkt zijn en vol zitten met minerale voorraden, zoals de staat Arkansas. In geval van nood zou het niet al teveel geld kosten om bijna alle stemgerechtigden te kopen en nagenoeg alle media als popagandamachine in te zetten, als daarmee hun dominantie veilig kon worden gesteld.

De ‘wederdienst’ voor de politieke moord kwam 18 jaar later, toen het hoofd van de familie Rothschild in 1996 in Parijs om zeep werd gebracht. De Amerikaanse gedomineerde pers werd opgedragen geen enkel detail, zoniet alles, over de dood van Rothschild te melden.

Of, als het niet anders kon, een klein onschuldig stukje te plaatsen, waarin stond dat de Franse internationale baron was gestorven aan een ‘hartaanval’. [FOX-] mediatycoon en zwendelaar Rupert Murdoch verordonneerde dat al zijn mediabedrijven vermelding van het sterfgeval dienden te vermijden.

Moord op Amschel Rothschild als wraakoefening

Omdat het hier om een heel belangrijk detail gaat, brengen we een aantal nadere gegevens in die dit onderdrukte verhaal bevestigen. We werden op dit verband geattendeerd door Rayelan Allan van ‘Rumor Mill News’, die het voor het overlijden van haar man van hem te horen had gekregen – hij was een hoge officier in de CIA geweest en had deelgenomen aan een aantal zeer geheime operaties binnen het militair-industrieel-complex.

De dood van de 41-jarige Mayer Amschel Rothschild in 1996 vond plaats onder uiterst merkwaardige en verdachte omstandigheden. Hij werd, hangend aan het koord van zijn badjas, in de badkamer aangetroffen. Het andere eind van de ceintuur  was aan het handdoekenrekje vastgeknoopt dat nog slechts met een plug aan de muur hing:

Zie deze LINK Exclusief voor ‘The Spotlight’, 5 augustus 1996, door Sasha Rakoczy

Volgens welingelichte Europese kringen heeft de Franse politie vastgesteld dat Mayer Amschel Rothschild, erfgenaam van het fabelachtige fortuin van de Rothschild bankiers, vermoord werd. De Franse President Jacques Chirac heeft de politie echter opgedragen alle onderzoeken te staken.

Wereldwijd hebben de media deze mysterieuze ontwikkelingen genegeerd. Een aantal rapporteerden dat het om zelfmoord ging, maar de meeste andere nieuwsmedia berichtten er zelfs in het geheel niet over. Alsof ze gehoorzaamden aan een onzichtbare dirigent, deden de meeste concurrerende nieuwsagentschappen er afgelopen maand het zwijgen toe, in hun anders zo snijdende sensatielust, om het sterfgeval in de doofpot te stoppen.

Dagbladen in de VS, gecontroleerd door Rupert Murdoch, de buitenlandse eigenaar van het grootste media-imperium ter wereld, vermeden opzettelijk alle berichtgeving over het gewelddadige einde van de Rothschild-telg, of verwezen kleine berichtjes, waarin sprake was van een ‘hartaanval’, naar de achterste pagina’s.

Een onderzoek door ‘The Spotlight’ heeft aan het licht gebracht dat de 41-jarige Rothschild, een zeer vermogend bankier en bekend sportman die in blakende gezondheid verkeerde, op de ochtend van 8 juli om even na halfacht werd aangetroffen op de badkamervloer van zijn suite in het luxueuze Hotel Bristol in Parijs.

Politieagenten ontdekten dat hij was gewurgd met de dikke ceintuur van zijn badjas. Het andere uiteinde was vastgeknoopt aan het handdoekenrek, waardoor de indruk was gewekt dat de gewelddadige dood van Rothschild op zelfmoord wees. “De [Franse] forensisch onderzoekers heeft het nooit als ‘zelfmoord’ aangemerkt,” vertelde verslaggever Thierry de Segonzac aan ‘The Spotlight’ tijdens een telefonisch interview vanuit Parijs.

“Nadat er foto’s van het ontzielde lichaam waren gemaakt, gaf een van de aanwezige rechercheurs een flinke ruk aan het rekje dat meteen van de muur afkwam.Als Rothschild inderdaad had geprobeerd zichzelf op te hangen aan het handdoekenrek, was het resultaat hoogstwaarschijnlijk beperkt gebleven tot slechts een paar gaten in de muur”, zei De Segonzac.

“Er werd geen afscheidsbrief gevonden, er was geen enkele aanwijzing of aanwijsbare reden om dit geval te bestempelen als zelfmoord”, aldus welingelichte kringen….  “Allesbehalve ‘in de war’, was Amschel Rothschilds ster steeds rijzende geweest en boekte hij het ene succes na het andere”, verklaarde een zegsman van het gerespecteerde bureau voor financiële diensten van ‘Keefe, Bruyetter and Co.’

“Ik geloof geen moment dat hij zichzelf plotseling van kant heeft willen maken. Dit verhaal is veel gecompliceerder, er is hier veel meer aan de hand”, zo voegde de verbouwereerde man eraan toe.

 

Rupert Murdoch is dé mediaman op Aarde, die vanachter zijn bureau bepaalt wat jij te zien en te horen krijgt. Niet in detail, maar meestal in grote lijnen. Maar soms ook in detail, getuige het artikel.. Murdoch is één van de grote stukken in het schaakspel.

Maar met gezwinde spoed en vereende krachten lanceerden zowel Franse als Britse autoriteiten en nieuwsagentschappen — binnen een uur na de ontdekking van het lijk – een felle campagne waarin de noodzaak voor een openbaar onderzoek naar de dood van Mayer Amschell Rothschild volstrekt overbodig werd genoemd, “omdat de oorzaak immers overduidelijk was vastgesteld”.

Ian Gooding van de BBC vertelde dat “Murdoch een ‘hotline faxbericht’ naar zijn ongeveer 600 redacteuren  over de hele wereld had laten uitgaan waarin hen werd opgedragen de dood van Amschel af te doen als een ‘hartaanval’, als ze er al over wilden schrijven.” “Nog nooit werd een dermate zware druk uitgeoefend om een openingsartikel in de kiem te smoren. Maar uiteindelijk werd alles keurig netjes in de doofpot gestopt.”

Dat was in 1996. Je kunt je voorstellen hoe groot de wraakgevoelens aan de zijde van de Rothschilds waren.

Politieke moorden kennen langdurige voorbereidingen, waarbij ongetwijfeld veel tijd, soms jarenlang, moet worden besteed aan spionnage, observaties en infiltratie om het vertrouwen van de lui op de hoogste posities te winnen – en waarschijnlijk zijn we in dit geval slechts getuige geweest van de zoveelste zet in dit heimelijke schaakspel.

Rockefeller-staflid sterft na 8 jaar leiderschap in September 2009

Kregen de Rothschilds eindelijk hun wraak op wie er ook maar aan de top van de Rockefellergroep stond? James McDonald, die reeds acht jaar als hoogste staflid werkzaam was voor Rockefeller & Co, stierf alsgevolg van een vermoedelijk zelfveroorzaakte schotwond op 13 september 2009.

Opnieuw werd hier nauwelijks enige aandacht aan besteed in de media: Originele artikel HIER

De financieel adviseur van een van Amerika’s rijkste families werd dood aangetroffen na een vermoedelijke zelfmoord.

Het betreft James S. McDonald, 56 jaar oud, chief-executive en president van de in New York gevestigde investerings- en adviesgroep van Rockefeller & Co.

Hij werd die zondagmiddag in Dartmouth, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Boston, dood aangetroffen in zijn auto, die op een parkeerplaats achter een plaatselijke autodealer stond. McDonald stierf aan de gevolgen van een waarschijnlijk door hem zelf toegebrachte schotwond.

Gregg Miliote, woordvoerder van de plaatselijke lijkschouwer, vertelde dat “McDonald geen afscheidsbrief had nagelaten, maar wel eerder op de dag met zijn vrouw had getelefoneerd“.

Barclay McFadden III, sinds jaren bevriend met de McDonald’s, vertelde aan plaatselijke journalisten dat zijn vriend “zijn leven zelf had beëindigd”, maar onthield zich van verder commentaar. De doodsoorzaak wordt nog verder onderzocht.

Met zijn Harvard-graad had McDonald gedurende meer dan acht jaar leiding gegeven aan Rockefeller & Co.“Hij stond hier in hoog aanzien,” zei Tim Vaill, hoofddirecteur van ‘Boston Private Financial Holdings’. Het bedrijf werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door olie-tycoon John D. Rockefeller Sr., met als doel het vermogen van de familie te beheren en McDonald had het bedrijf verder weten uit te bouwen tot een bloeiende onderneming met een geschat vermogen van circa £28 miljard aan klantentegoeden. Hij bezat huizen in New York en Boston.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of zijn dood iets met zijn zakelijke bezigheden uitstaande heeft gehad.

Mensen die hem beroepsmatig kenden, vertelden aan journalisten dat zij door zijn dood diepgetroffen waren en wisten niets over speciale problemen bij Rockefeller & Co die mogelijk tot zijn wanhooopsdaad hadden kunnen leiden.

Als het de wereldomvattende crisis in de bankwereld was geweest die hem tot zijn zelfmoord had gebracht, dan is zijn geval het meest recente in een serie dodelijke slachtoffers onder hooggeplaatste personen:

De in New York woonachtige, 65-jarige Franse aristocraat René-Thierry de la Villehuchet, sneed op 24 december 2008 zijn polsen door, nadat hij, naar algemeen wordt aangenomen, meer dan 1,4 miljard dollar had verloren in de oplichtingszaak van Bernard Madoff  (HIER originele artikel)

Adolf Merckle (zie foto), een 74-jarige Duitse industrieel, wierp zichzelf op 5 januari 2009 voor de trein, na niet minder dan €500 miljoen in het schandaal rond de aandelen van Volkswagen te hebben verloren: HIER originele artikel

En op 22 april 2008 hing David Kellermann, de 41-jarige financiële topman van de in moeilijkheden geraakte hypotheekvertrekker Freddie Mac, zichzelf op in de kelder van zijn huis in een buitenwijk van Washington.

Verscheidene financiële figuren komen vroegtijdig aan hun end..
De dood van McDonald, de Rockefeller CEO, was slechts een van de vier verdachte sterfgevallen van hooggeplaatste financiële figuren binnen relatief korte tijd rond september 2009 – er zijn nog meer gevallen bekend dan de vier hierboven die we hier noemen.

Dit bericht in een van de voornaamste nieuwsmedia gaat over een van die bovengenoemde voorvallen: HIER origineel

James S. McDonald, de CEO van vermogensbeheerder Rockefeller & Co., stierf op zondag 13 september 2009 als gevolg van een vermoedelijk door zichzelf veroorzaakte schotwond. McDonald, die ook zitting had in de bestuursraad van de reusachtige ‘NYSE Euronext’, werd 56 jaar.

In een verklaring die maandagavond werd opgetekend door de ‘Wall Street Journal ‘, vertelde Barclay McFadden III, die zichzelf omschrijft als vriend van de familie McDonald’s, dat McDonald “zichzelf van het leven had beroofd,” en verklaarde dat de familie zich verder van alle commentaar wilde onthouden.

McDonalds blijkbare ‘zelfmoord’ kwam minder dan een week nadat Finn M.W. Casperson, voormalig voorzitter en CEO van de ‘Beneficial Corp.’ en prominente financieel figuur, naast zijn huis in Westerly op Rhode Island dood was aangetroffen, na hij zichzelf een kogel door zijn hoofd had gejaagd.

Het gaat er in de geheime politieke en financiële wereld kennelijk behoorlijk heet aan toe: je kunt wel zeggen dat er een tamelijk ‘dodelijk’ klimaat heerst…

Zoals je in de volgende hoofdstukken van dit boek zult kunnen lezen, wordt de bekendmaking over het Ufo-gebeuren beschouwd als de ultieme doodssteek voor het olie-imperium van de Rockefellers – en ofschoon de nieuwe technologieën, die in de nasleep van deze affaire de industriële sector vermoedelijk drastisch zullen vernieuwen, zullen de Rockefellers nog steeds een grote vinger in de pap blijven houden.

Terug naar de Bilderbergs

Laten we nogeens teruggaan naar waar we bij Skolnick waren gebleven in zijn relaas over de Bilderbergbijeenkomsten:

De hotels in de verschillende landen waar de Bilderberggroep jaarlijks bijeenkomt, worden per definitie altijd tijdelijk voor ‘gesloten’ verklaard, meestal in verband met ‘renovatiewerkzaamheden’ of ‘een grote trouwpartij’. Een keer zelfs werd een hotel gekozen dat boven op een berg lag, die slechts via de lucht bereikbaar was.

Het gastland dient altijd akkoord te gaan met de eis dat het moet zorgdragen voor een uitgebreide, bijna geheime veiligheidsmacht, die voorbereid is op het tegenhouden en verjagen van indringers, op het achtervolgen van journalisten die hun intrek in omliggende hotels hebben genomen, en door middel van grove brutaliteiten en achterbakse methoden elke vorm van ongewenste publicatie moeten voorkomen.

Hotelemployées worden vermoedelijk gedwongen tot geheimhouding en overtredingen dienaangaande worden streng bestraft; bijvoorbeeld door middel van een levenslang landelijk werkverbod.

Toen de Bilderbergconferentie in 1991 werd gehouden in het Duitse Baden-Baden, in een soort welzijnsoord, was een van de genodigden niemand minder dan de toen nog onbekende Gouverneur van Arkansas, Bill Clinton. Hij werd aldaar door alle aanwezigen gedoodverfd als volgende President van de Verenigde Staten.

 

De verkiezing zou louter een kwestie van doorgestoken kaart zijn. De aanwezige persleugenaars gingen akkoord met de eis geen melding te maken van alles dat hen ter ore was gekomen, ondermeer dat Clinton een wandelend schandaal was.

Niet iedereen is in staat de hele waarheid te kennen of zichzelf ertoe te brengen die te geloven, namelijk dat kandidaten voor een hoge post bijna altijd worden geselecteerd omdat ze chanteerbaar zijn.

Het Establishment wil er zeker van zijn, op ieder moment dat zij dat wensen, aan de ketting te kunnen trekken en een kandidaat het zwijgen op te kunnen leggen wanneer hij voor het hoge ambt dreigt te worden gekozen, terwijl hij of zij daartoe niet werd geselecteerd.

Op elk moment dat het door ‘de gevestige macht’ wenselijk wordt geacht, kunnen ze hem of haar een spreekverbod op te leggen, (laten) verwijderen uit zijn/haar functie of ze het zwijgen op te leggen door middel van bangmakerij en uitzonderlijk geweld los te laten op de mensen in hun direct omgeving.

Zoals we al de hele tijd zeggen – op basis van onze intuïtieve informatie en betrouwbare getuigenverkaringen en onderzoek: paste Obama niet in het plaatje. Hij werd verondersteld de blijkbaar gemanipuleerde verkiezingen van 2008 nooit te winnen. Hillary Clinton — Bill’s echtgenote — was dit keer de ‘geselecteerde’ kandidaat.

De “Stem van het Witte Huis” heeft op TBRNews.org uitvoerig uitgelegd, dat de ingewijden als de dood waren omdat Obama niet chantabel was gebleken, ondanks wat Solnick hier zegt over de meeste andere presidentskandidaten. Bijgevolg hebben we, zoals werd verwacht, een verscheidenheid aan ‘vreemdsoortig geweld’ aan het adres van Obama en kringen rondom hem gezien, maar daar komen we later op terug.

Nu we je een behoorlijk up-to-date overzicht hebben voorgeschoteld over het dodelijke karakter dat deze interne ´oorlog´ heeft – zelfs tot in de hoogste regionen –, zijn we klaar om weer in de getuigenis van Dr. Beter te duiken teneinde het grote plaatje helemaal in beeld te krijgen. Laten we nog eens iets meer te weten zien te komen over de Bolsjewieken, de Illuminati en de mate waarin Rusland hierin is verwikkeld.

Bolsjewieken? Leg het eens uit…

Onze jongere lezers zullen waarschijnlijk geen weet hebben van wat een Bolsjewiek eigenlijk is, behalve dan misschien als een naam die je ooit een keer tijdens de geschiedenisles hebt horen noemen. De Bolsjewieken vormden de partij die het communisme in Rusland introduceerde.

In zijn samenvatting vertelt Dr. Beter uitvoerig over deze as en hun connecties met Rusland.

Dit hoofdstuk van de samenvatting is zo fascinerend en onthullend, waar het gaat over de heimelijke werken in de geschiedenis, dat we er hier een groot uittreksel van opnemen, dat we omwille van de leesbaarheid in enkele kleinere gedeeltes weergeven:

In 1917, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog, vonden twee gebeurtenissen plaats die van grote invloed bleken te zijn op het verloop van de twintigste eeuw. De eerste gebeurtenis was de Bosjewistische ‘Oktober-revolutie’ in het Rusland van 1917. En de tweede was de ‘Balfour Verklaring’, waarmee de Britse regering zich vierkant opstelde achter het concept van de stichting van een Joods thuisland in voormalig Palestina.

Zowel het Bolsjewisme, als de politieke kracht die bekend staat als het Zionisme, hebben overeenkomstige wortels die niet zo algemeen bekend zijn.

Beide werden geschapen door de belangenhebbenden van de Rothschildgroep, wier steun een eeuw geleden tevens verantwoordelijk was voor de pijlsnelle toename van de rijkdom van John D. Rockefeller Sr..

De Khazaren

Als we verder lezen in de samenvatting, komen we te weten dat de Hunnen, of Khazaren, het Judaïsme omarmden als de officiële staatsgodsdienst, met als doel de politieke onafhankelijkheid ten opzichte van hun machtige buren in stand te houden.

Natuurlijk heb ik helemaal niets tegen Joodse mensen, iedereen zou dit mijns inziens moeten denken. Dit gezegd hebbende, werd de bijna instinctieve en automatische ‘antisemtische’ reactie op welke vorm van discussie over historische gebeurtenissen echter per definitie opzettelijk en zorgvuldig tot leven gewekt om zodoende elke vorm van nieuwsgierigheid naar de dieperliggende waarheid de kop in te drukken:

Bolsjewisme en Zionisme hebben hun gezamenlijke historische wortels in het zogenoemde ‘Koninkrijk der Joden’  van zo’n duizend jaar geleden. Dit Koninkrijk lag in het gebied van wat nu het zuiden van Rusland is, tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Het werd bewoond door de Khazaren, die van Mongools-Turkse origine waren, en wier leiders officieel het Judaïsme als staatsreligie hadden aangenomen.

Dat was een politieke zet waardoor zij in staat waren hun politieke onafhankelijkheid ten opzichte van twee machtige buurlanden te waarborgen. Dat waren de twee supermachten uit die dagen: het Moslimrijk van de Kaliefs in het zuiden en het Christelijke Byzantijnse rijk in het westen. In de tijden vóór die officiële omarming van het Judaïsme, waren de Khazaren een zeer wreed en oorlogszuchtig volkje. Dit veranderde niet nadat zij zichzelf met de door de politiek geïnspireerde naam van ‘Joden’ gingen betitelen.

[Opmerking vertaler: Het Judaïsme neemt onder de religies een speciale plaats in, omdat het vooral ook gebonden is aan een volk. Het Judaïsme is de viering van het verbond tussen God en de 12 stammen ontstaan uit de 12 zonen van de aartsvader Jacob.]

Het rijk van de Khazaren (ook wel geschreven als ‘Chazaren’) strekte zich ver naar het noorden uit in, wat later onder de christelijke Prins Vladimir bekend zou worden als Rusland. Het Khazaarse rijk omvatte zelfs de oude stad Kiev, waar Vladimir regeerde.

De Khazaren worden vernietigd, en eeuwenoude vijandschap laait weer op…

Het uittreksel gaat verder met de onthulling van de wijze waarop de oorspronkelijk breuk tussen het Christendom en de zogenaamde Illuminati ontstond:

De heerschappij van de Khazaren kenmerkte zich door wreedheden en onderdrukking, zonder de compenserende voordelen van andere wereldrijken, zoals de bescherming tegen buitenstaanders of hoger ontwikkelde beschavingen. Uiteindelijk bundelden het christelijke Rusland van Vladimir en Byzantium hun krachten om ten aanval te trekken tegen het Khazaarse ‘Koninkrijk der Joden’ en vernietigden het volledig.

De Khazaarse ‘Joden’ werden uit hun thuisland tussen de twee zeeën verdreven en velen vluchtten naar Oost-Europa.

Zij mengden zich met de Joden van de diaspora uit Palestina, maar droegen een heel speciale erfenis met zich mee. Dat was de erfenis van bittere haat tegen het Christendom in het algemeen en de Russiche Christenen in het bijzonder. Door de eeuwen heen dromen de ‘Khazaarse Joden’ ervan hun rijk weer terug te veroveren en ze geven die droom tot op de dag van vandaag van generatie op generatie door.

Deze droom heeft zich ontwikkeld in twee takken.

Twee takken van de Illuminati – Het boljewisme en het Zionisme.

We belanden nu rechtstreeks in de twintigste eeuw – en ontdekken hoe de oorspronkelijke droom van de Khazaren om hun verloren rijk weer terug te veroveren, zich in twee politiek verschillende richtingen heeft opgesplitst:

De ene tak richtte zich op de restauratie van de macht over Rusland en mondde uit in het Bolsjewisme. De andere tak, die zich richtte op het concept van het oude, kunstmatig religieuze ‘Koninkrijk der Joden’, groeide uit tot de politieke macht die bekend werd als het Zionisme. En allebei streefden ze wereldheerschappij na. Beide zijn gelijkelijk meedogenloos en verstoken van alle respect voor het menselijk leven. Ze verschillen slechts in geografische zin en in sommige van hun tactieken. Met hun gemeenschappeljk wortels en fundamentele doelstellingen werken de Bolsjewieken en Zionisten overigens als twee handen op een buik samen.

Toen het Bolsjewisme in 1917 zijn intrede deed in het Christelijke Rusland, werd dat gedaan met de hulp van het Rockefeller Kartel. Vanaf die tijd was er sprake van een heimelijk alliantie tussen hen die achter de schermen de Amerikaanse politiek controleerden (het Rockefeller Kartel) en zij die de Sovjet-unie bestierden (de Bolsjewieken).

Een heimelijke alliantie – voor de stichting van een ‘nieuwe wereldorde’, the ‘New World Order..’

Jawel… het heeft alles weg van hoogverraad tussen de VS en de USSR, die heimelijk samensponnen tijdens de Koude Oorlog. Dit bijzondere detail is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dankzij een groot aantal klokkenluiders – maar door niemand beter en uitvoeriger gedocumenteerd dan Dr. Beter. Het oorspronkelijke plan van de Rockefellers en de Rothschilds was gericht op samenwerking, onder het mom van het ogenschijnlijke conflict tussen de VS en de USSR, met als doel het oprichten van een zogenoemde ‘Nieuwe Wereldorde’.

Als je nog nooit met deze kennis in aanraking bent gekomen, zul je ongetwijfeld geschokt zijn en het hele verhaal niet willen aannemen om nog enigszins greep te houden op de heersende opvattingen van de werkelijkheid zoals je die kent. Desalniettemin zijn alle gegevens in dit verhaal op feitelijke waarheden gebaseerd. Onthoud dit — Dr. Beter was betrouwbaar in die zin, dat hij in de jaren 70 belangrijke politieke gebeurtenissen aankondigde nog voordat die ook maar in de verste verten zouden plaatsvinden. Hij was een echte insider, met echte contacten en zijn informatie is telkenmale waterdicht gebleken.

Het komt overeen met heel veel andere bronnen die wij sinds enige tijd aanboren, ook al ontdekten wij dit zelf ook slechts minder dan een maand geleden. Die verraderlijke alliantie tussen de VS en de USSR duurde overigens maar kort. Zoals je spoedig zult merken, viel die samenwerking aan het eind van de jaren 70 in duigen. De echte vijand emigreerde naar de VS — en is hier al die tijd al aanwezig – terwijl de Russiche regering haar best deed om het uiteenvallen van de alliantie te stoppen:

In 1926 hadden de belangen van Rockefeller in Standard Oil de controle gekregen over de verkoop van de olie uit de omvangrijke Russische Baku-olievelden. Door de jaren heen zag het Rockefeller Kartel erop toe dat het Bolsjewistische regime in Rusland op alle mogelijke manieren overeind gehouden werd om maar aan de macht te blijven.

Terwijl de Verenigde Staten en de Sovjet Unie het deden voorkomen in onmin met elkaar te leven, waren ze in werkelijkheid betrokken bij een tangbeweging die de hele wereld zou opslokken. Het spel van voorgewend vijandschap tussen Washington en Moskou werd opgevoerd om de wereld te polariseren en een tweedeling tussen landen te creëren die werd gedomineerd door de twee supermachten.

Zij die onafhankelijk wensten te blijven van zowel de VS als de USSR – de zogenoemde ‘Derde Wereld’ – werden bestookt met guerillaoorlogen en revoluties, met als doel ze een voor een in het gareel te krijgen. Ondertussen was het doel voor de lange termijn — in termen van een geheim bestuur door het Witte Huis – verworden tot “het zodanig veranderen van het leven in de Verenigde Staten, dat het gemakkelijk kon samensmelten met het leven in de Sovjet Unie.” Op die manier zou een almachtige ‘one world’-regering uiteindelijk vorm krijgen.

Dat had de voltooiïng moeten vormen van een “gelofte” die in het begin van de twintigste eeuw werd gedaan door de ‘Carnegie Endowment for International Peace’ en gealliëerde stichtingen in Rockefellerkringen. Teneinde het Amerikaanse leven te ‘laten samenvloeien’ met het Sovjet-Russische levenspatroon onder de Bolsjewieken, was het duidelijk dat ‘het kwaliteitsniveau van het leven in Amerika drastisch omlaag zou moeten’.

De opzettelijke verlaging van het kwaliteitsniveau van het leven in de VS – niet te winnen oorlogen..

Dit hoofdstuk is nog verbazingwekkender. De meesten van ons hebben nooit kunnen doorgronden waarom zaken als  “Hamburger Hill” gebeurden in Vietnam, waar soldaten voortdurend werd opgedragen steeds weer opnieuw dezelfde heuvel te veroveren, waarbij massale aantallen slachtoffers vielen, zonder dat er sprake was van enig tactisch belang.

Of, laat ons liever zeggen, geen klaarblijkelijk tactisch belang. Dit is werkelijk te misselijkmakend voor woorden om het te kunnen bevatten, maar diegenen onder jullie die oorlog beschouwen zien als een onschuldig spelletje schaak, wordt het grotere belang onthuld in de verklaring van Dr. Beter:

[Het plan van de Nieuwe Wereldorde] vereiste een subtiele verschuiving van het Amerikaanse systeem in de richting van een dictatorschap. Het vereiste verzwakking van het financiële en monetaire systeem van het de VS. En teneinde de radicale veranderingen door te voeren, werden oorlogen geënsceneerd, waarbij de Verenigde Staten zorgvuldig in een verliezende positie zouden worden gemanoevreerd.

De eerste Amerikaanse oorlog zonder victorie, was de oorlog in Korea die in juni 1950 uitbrak.
Tien jaar later raakte Amerika betrokken bij het verlies van de oorlog in Vietnam, die met alle mogelijke kunstgrepen, opgelegd door het Witte Huis, als een gewonnen oorlog werd omschreven.

De laatste oorlog werd zorgvuldig geprogrammeerd als de ‘EERSTE NUCLEAIRE OORLOG’  tussen de VS en de USSR, die hoofdzakelijk zou worden uitgevochten op Amerikaans grondgebied. Volgens de plannen moest die oorlog in de late jaren 70 uitbreken, maar de ontwikkelingen in Rusland veranderden dat.

Zoals we al vele malen hebben uitgelegd, hebben de positieve buitenaardse wezens de strijdende partijen systematisch afgestopt om ervoor te zorgen dat ze de Aarde zelf niet zouden kunnen vernietigen.
In de volgende video, afkomstig van een van de getuigen van het ‘Disclosure Project’ wordt een doorslaggevend voorbeeld gegeven van een mogelijk echte buitenaardse interventie – gericht tegen een geheime Russisch technologie, waarover zo meteen meer:

De strijdende partijen hebben zeer zeker veel dood en verderf gezaaid, maar de Aarde zelf werd daarbij tot nog toe altijd gespaard. Nooit zal worden toegestaan dat ergens een nucleaire oorlog, op welke schaal dan ook, uitbreekt.

Hoe meer je leest over de apocalyptische plannen van deze facties, hoe meer je je realiseert dat het nooit zo ver zal komen. Dit is het resultaat van ongezien ‘Management’ door hooggeplaatste buitenaardse wezens die zeker willen maken dat onze planeet nooit in een negatieve spiraal terecht komt. Meerdere klokkenluiders hebben inmiddels bevestigd dat er sprake is van de inmenging door ET’s en Ufo’s bij pogingen de kracht van de nucleaire wapens in te dammen.

Een ‘Taaie sekte van christelijke russen’ wint de slag..

Eindelijk komen we nu dan toe aan het hoopvolle deel – de onthulling van de derde hoofdgroep die Dr. Beter bespreekt. Deze groep is sedert de beëindiging van de bandopnamen door Dr. Beter sneller gegroeid dan de andere twee groeperingen bij elkaar en de recente econmische ontwikkelingen hebben duidelijk heel sterk in het voordeel van die derde partij gewerkt.

Dit is nu die factie, die in de readings van Edgar Cayce werden aangemerkt als “de hoop van de wereld” die in Rusland zou oprijzen.

Dr. Beter noemde hen het “Nieuwe Kremlin”, maar omdat ze niet langer nog alleen een Russische organisatie vormen en hun krachten hebben gebundeld met andere naties, noem ik ze de ‘Nieuwe Internationale Coalitie’ of NIC.  Dr. Beters samenvatting presenteert de interventie van het ‘Nieuwe kremlin’ om de bestaande plannen van de Nieuwe Wereldorde van Rockefeller en Rothschild te dwarsbomen, als volgt:

De Bolsjewieken, die sinds 1917 aan de macht waren in het Kremlin, waren de schietschijven van een decennia lange omverwerpingscampagne van een taaie sekte van Russische Christenen. Vanaf 1953, het jaar waarin Stalin stierf, begon hun macht die van de Bolsjewieken op bepaalde terreinen te overvleugelen. Dit bleek naderhand voor Nikita Chroetsjov aanleiding te zijn voor het lanceren van zijn beroemde ‘de-Stalinisatie’-campagne.

In het midden van de jaren 70 bereikte deze antibolsjewistische sekte een zodanig machtsniveau dat ze de overgebleven Bolsjewieken in het Kremlin omverwierpen en het land uit gooiden.

Er volgde een vloedgolf van uitwijzingen van Bolsjewieken op hoge posities in Rusland, die door de Westerse media werden afgedaan als ‘emigratie’. Toen de Bolsjewieken hun greep op Rusland begonnen te verliezen, beleefde de zogenaamde ‘détente’ zeer moeilijke tijden.

De alliantie van de Rockefellers en de Sovjet Unie was gebaseerd geweest op de Bolsjwistische overheering aan Sovjetzijde en toen die op zijn eind liep, betekende dat ook automatisch het einde voor de alliantie.Het verbond liep nog meer schade op door de nog altijd geheimzinnige ‘Onderwater Raketten Crisis’ in 1976; een jaar later werd het pact ontbonden door de evenzo geheimzinnige ‘Slag van de ‘Harvest Moon’ een ruimte-oorlog.

Geheime Oorlogen?!

De Onderwater Raketten Crisis? Slag van de Harvest Moon? Waar heb je het in hemelsnaam over?!

Als je de gehele samenvatting op de website van Dr. Beter leest, zul je ontdekken dat de Nieuwe Kremlin-groep nauwelijks door radar en sonar waarneembare mini-onderzeeërs had gestationneerd voor de Amerikaans kusten met het oogmerk als eerste te kunnen toeslaan in geval van dreiging. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze daadwerkelijk van plan zijn geweest er gebruik van te maken – hun doel was meer ingegeven door zelfverdediging tegen de waanzin van de veel gewelddadiger fracties die ze bestreden. Dr. Beters eigen ‘lekkende bronnen’ waren direct verantwoordelijk voor het tegengaan van die dreiging.

Met betrekking tot de “Slag van de Harvest Moon,” onthulde Dr. Beter dat de Apollomissies na 1972 in het geheim alsnog doorgingen en leidden tot het inrichten van een basis op de Maan, waar een zeer krachtig stralingswapen werd gebouwd door de Rockefellergroep. Zo’n wapen zou hun de mogelijkheid hebben gegeven elk land op Aarde te raken en daarmee onoverwinnelijk te worden. Deze maanbasis en al het daar aanwezige personeel werd door de Nieuwe Kremlin-groep vernietigd door middel van hoogontwikkelde, door antizwaartekrachttechnologie voortgestuwde, vliegende toestellen die ze bezaten en die ‘Cosmospheres’ werden genoemd.

‘Cosmospheres’

Hoewel dit een beetje buiten het verhaal valt, geef ik hier toch even weer wat de samenvatting van Dr. Beter te zeggen heeft over deze zeer geavanceerde Russische technologie:

“De derde tak van de Russische “Ruimtetriade” bestaat uit een vloot van zwevende platforms, genaamd “cosmospheres”, die door middel van elektro-gravitatie worden aangedreven. Deze werden mogelijk ontwikkeld door de Verenigde Staten. In de beginjaren 60 drongen de inmiddels overleden generaal Thomas Power en anderen erop aan met die ontwikkeling te beginnen. Maar in plaats daarvan belandden alle ‘geheime ruimte-dollars’ in het mandje van het Apollo Maanproject. In de tussentijd ging men in de Sovjet Unie door met de ontwikkeling van deze platforms en in december 1977 nam de operationele plaating ervan een aanvang.

Gedurende een aantal maanden kondigden zij hun aanwezigheid op huiveringwekkende wijze aan langs de Oostkust van de VS en op andere plaatsen, door het veroorzaken van geheimzinnige reusachtige dreunen in de lucht. Ze deden dit door het afvuren van hun krachtige deeltjesstralingswapens in de atmosfeer in een zogenaamde ‘de-focussed mode’ waardoor de lucht uit zichzelf begon te exploderen.

De luchtexplosies maakten deel uit van een poging tot intimidatie van de Amerikaanse regering, maar die haalde wat dat betreft echter weinig uit. Na een paar maanden hielden de explosies op. Vandaag de dag patrouilleren de ‘cosmospheres’ routinematig boven allerlei verschillende strategische doelen in Amerika.

Ze houden in het bijzonder de wacht boven Amerikaanse lanceerinstallaties voor Intercontinentale raketten (ICBM’s), gereed om in tijden van oorlog hun stralingswapens in te zetten om de raketten uit te schakelen op het moment van lancering.

De Amerikaanse programma’s voor strategische wapens worden tegenwoordig opnieuw ontworpen met als geen ander doel dan te trachten in de tegenaanval te gaan tegen de geheime wapens van de ‘Ruimte-triade’van de Sovjet Unie.

UPDATE VANAF HIER!

Deze wapens moeten nog steeds in de openbaarheid worden gebracht door de nieuwe heersers van Rusland, die zich er heel erg van bewust zijn dat het een ware ramp op propagandagebied zou veroorzaken wanneer ze dat ook zouden doen.  Op soortgelijke wijze durven de Amerikanen niet openlijk toe te geven dat Rusland dit soort wapens wel heeft en Amerika nog steeds niet. Ze zijn bang dat het Amerikaanse publiek zal reageren met paniek, maar ook met woede over dit ‘ruimtegat’, en tekeer zal gaan over het feit dat het al die tijd is voorgelogen.

Ook het Congres, dat reeds lange tijd om de tuin is geleid en slecht geïnformeerd werd, zou hierdoor in het uiterste geval zelfs onhandelbaar kunnen worden.”

Natuurlijk is de Amerikaanse technologie sindsdien ook wel vooruitgegaan en heeft die inmiddels ook het punt bereikt waar vergelijkbare zwevende platforms bestaan – maar de Russen hadden wat dat betreft een duidelijk voorsprong.

Actieve inzet van de ”COSMOSPHERE’ TECHNOLOGIE in geheime oorlogen.

Veel van de wapentesten, waarnaar Dr. Beter verwijst, werden veel uitvoeriger beschreven in het onderzoek van Lt. Col. Tom Bearden en zijn verhandeling over ‘scalaire’ technologie.

[Opmerking vertaler: in hoofdstuk 4 van zijn boek ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’ schrijft Jan Wicherink een uitgebreide verhandeling over deze technologie, die je hier in zijn geheel kunt vinden: http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter4.html en waaruit onderstaand fragment komt:

“…Aan het begin van de 20e eeuw was Nicola Tesla de eerste die deze scalaire golven ontdekte. Hij gebruikte inductiespoelen om deze scalaire golven op te wekken. Hij heeft talloze experimenten uitgevoerd waarbij hij scalaire golven over de aarde stuurde om te bewijzen dat scalaire golven zich kunnen voortplanten over lange afstanden zonder verlies aan veldsterkte. In tegenstelling tot de meer bekende elektromagnetische golf, waarvan de energie afneemt met een gradiënt gelijk aan het kwadraat van de afstand tot de bron, konden Tesla’s longitudinale golven elke afstand vrijwel zonder energieverlies overbruggen. …”

Jan’s website kun je hier vinden:  http://www.soulsofdistortion.nl/ ]

Volgens Dr. Beter vernietigde de Nieuwe Kremlin-groep tijdens de ‘Slag van de Harvest Moon’ het ruimtestation Skylab, dat gebruikt werd als overstapstation voor de Rockefeller missies die het stralingswapen op de maan bouwden. Het ter ziele gaan van Skylab werd openlijk toegeschreven aan een plotseling en onverwacht hoogteverlies, waarna het uiteindelijk in de binnenlanden van Australië neerstortte.

Een Russische ‘Cosmosphere’ was ook verantwoordelijk voor de vernietiging van het ruimteveer ‘Challenger’ in 1987. Tom Bearden noemt deze gebeurtenis bij herhaling “een van de schandaligste demonstraties van doelgerichte scalaire technologie”.

De volgende video toont duidelijk een rond wit voorwerp – een ‘Cosmosphere’ – die boven de onmiddelijke omgeving van de crash van de Challenger zweeft. De man die het filmde dacht dat het een een reddingssloep was en bleef zorgvuldig doorfilmen in de hoop dat de bemanning het zou overleven. Het duurt even voordat er iets te zien is. De Shuttle explodeert  na 1:23 minuten, maar de ‘Cosmosphere’ komt niet echt duidelijk genoeg in beeld om aanleiding voor het aanwezige publiek te geven erover te gaan praten en men zoomt pas na 4 minuten verder op de Ufo in nadat iemand vraagt: “Wat is dat voor witte parachute, daar links naast de rookpluim?”

Outhoud dat Dr. Beter reeds meer dan 10 jaar geleden over deze technologie sprak, ver voordat die werd waargenomen en gefilmd. Je kunt zien dat het voorwerp gefaseerd zichtbaar en onzichtbaar is, hetgeen een weloverwogen technologische tactische functie heeft. Het zou weleens zo kunnen zijn dat de lerares Christa McAuliffe, die zich aan boord van de Chalenger bevond, als dekmantel is gebruikt – een pion in een veel groter spel – terwijl een zeer gevaarlijke nieuwe satelliet met een deeltjesstralingswapen dat in het vrachtruim van de Challenger lag, omhoog werd gebracht.

Dit was vermoedelijk de volgende grote stap van Rockfeller c.s., die volledig in lijn ligt met de vorige poging om een dergelijk wapen naar de Maan te brengen, hetgeen leidde tot de ‘Slag van de Harvest Moon’, waarbij de Russen de complete Rockefeller basis met al het daar aanwezige personeel vernietigden. De Rockefellergroep zal gedacht hebben dat ze zouden kunnen voorkomen dat de Russen een zo gevoelige lading zouden aanvallen, als die wisten dat zich aan boord van de Challenger een vrouw bevond – er was op zeer uitgebreide schaal aandacht besteed aan haar eerste ruimtereis –. Maar oorlog is oorlog en slachtoffers zijn daarbij niet uitgesloten.

De fatale vergissing van de ROCKEFELLERGROEP

Wie wind zaait, zal storm oogsten – en op dit punt in het verhaal, na de opkomst van het Nieuwe Kremlin in Rusland en de uitzetting van de Bolsjewieken, beging de Rockefellergroep een fout van cruciale betekenis. Als ze zo bijdehand waren geweest om het te zien aankomen en zodoende hun eigen ongelofelijke nederlaag te voorkomen, dan hadden we nu in een heel andere wereld geleefd.

Dit is alweer een situatie waarin ik het gevoel heb dat er sprake was van Goddelijke Tussenkomst, of van, wat ik maar zal aanduiden met, ‘Management’, om er zeker van te zijn dat de gebeurtenissen in een zodanige richting werden gestuurd, waarin het voor beide negatieve groeperingen onmogelijkheid werd om succes te behalen:

Op dat moment maakten de gebroeders Rockefeller een kapitale en fatale vergissing.

Omdat hun voormalige bondgenoten in de Sovjet Unie allemaal Bolsjewieken waren geweest, verwelkomden ze de uitgewezen Bolsjewieken in hun eigen gelederen in de Verenigde Staten.Ze redeneerden dat de uitgewezen Bolsjewieken wel op de hoogte zouden zijn van de zwakke plekken in de organisatie van de nieuwe groepering die het Kremlin had overgenomen en dus van nut konden zijn voor het Rockefeller Kartel om ermee af te kunnen rekenen.

Wat de broertjes R. echter vergaten, was dat de Bolsjewieken niet bereid waren hun macht met anderen te delen. Nog erger, want Bolsjewieken zijn in feite staatssocialisten, die uit zijn op machtsconcentratie in de handen van enkelen (zijzelf) die in de regering zitten.Het Rockefeller Kartel vertegenwoordigt echter  het collectief socialisme – concentratie van de macht in handen van een enkelen door middel van samenwerkingsverbanden, waarbij juist sprake is van zo min mogelijk regeringsbemoeienis.

Allebei zoeken ze hetzelfde doel, maar hun methoden staan haaks op elkaar. Ze kunnen niet tegelijkertijd naast elkaar bestaan in dezelfde samenleving.”

Als je je afvraagt waarom de Rockefeller / Neoconservatieven / Republikeinen het altijd hebben over het ‘om zeep helpen van de regering’, dan heb je daar nu antwoord op. Dit is een lang bestaande oorlog die ze vechten tegen hun voormalige bondgenoten, de Bolsjewistische tak van de Illuminati, waardoor zij sedert lange tijd keer op keer verraden werden.

Begrijp me echter niet verkeerd. Gebaseerd op een grote verscheidenheid aan bewijzen, waaronder directe inside-informatie, werken die groeperingen nog steeds in verschillende gradaties met elkaar samen – maar zulke samenwerkingsverbanden blijven per definitie erg onstabiel.

DE BOLSJEWIEKEN / ROTHSCHILD / ILLUMINATI KEREN ZICH VERWOED TEGEN DE ROCKEFELLERS

Nu wordt de samenvatting pas echt interessant. Als je iets af weet van de Illuminati, weet je dat ’verraad de allereerste regel is van de Orde’.

Als je op deze manier zou proberen een computer te bouwen, zou het ding nooit werken – de harde schijf zou het moederbord verraden, de informatie zou nooit of te nimmer worden verwerkt en je zou achter een nutteloze hoop metaal en kunststof zitten. Niettemin werd in het geval van deze strijdende partijen aangenomen dat ze alles toch nog in hun eigen voordeel konden beslissen, door het verraden van hun vroegere bondgenoten:

“Nauwelijks hadden de Bolsjewieken hoge machtsposities in de Verenigde Staten verworven, of ze begonnen die te gebruiken om de vier broers Rockefeller omver te werpen.

Halverwege 1978, veroorzaakte de Bolsjewistische invloed binnen het Pentagon een radicale omwenteling in het Amerikaanse politieke standpunt over de nucleaire aanvalsstrategie.

Ondertussen was de eenheid van de vier gebroeders verzwakt geraakt door het overlijden van John D. Rockefeller III in juli 1978. Op 18 november 1978 vond in Brits-Guyana de slachting rond de cultus van Jim Jones plaats, als onderdeel van een militaire operatie die door de Bolsjewieken in het Pentagon op touw was gezet en kon rekenen op deelname van Israëlische commando’s.”

Hoe buitensporig het ook klinkt dat ‘Jonestown’ iets anders was dan slechts het waanzinnige werk van de leider van de groep, veronderstelt de informatie van Dr. Beter een heel andere, tamelijk ongemakkelijke, verklaring voor die gebeurtenis. In dit specifieke geval gingen ze nu eens niet achter de gebroeders Rockefeller aan, zoals wordt gesuggereerd in bovenstaande tekst, maar trokken ze ten strijde tegen hun eigen gezworen vijanden – de Nieuwe Kremlin-groep – door wie ze destijds omvergeworpen waren.

Je houdt me voor de gek — JONESTOWN?

Voordat we verder gaan met het bovenstaande, is het de moeite waard en andere zijweg te bewandelen om wat meer informatie over dit uiterst schokkende verhaal in kaart te brengen. Al eerder zei de samenvatting er het volgende over:

“Als we een van de vele dramatische voorbeelden uit de audiobrieven moesten kiezen, kijk dan eens naar de slachtpartij in het Gyuanaanse Jonestown in november 1978. Van het begin tot het eind stond het Guyana-verhaal bol van onregelmatigheden, onbeantwoorde vragen, tegenstrijdige regeringsverklaringen en belachelijke nieuwsfeiten die allemaal niet in elkaar pasten.

 

Het begon met de afslachting van een Amerikaans Congreslid en enkele journalisten die hem vergezelden en toch is er nooit sprake geweest van een onderoek naar deze affaire door het Congres.

De slachtoffers van de sekte stierven allemaal door cyanidevergiftiging, een marteldood waarbij het gelaat in een gefolterde grimas verkrampt en toch werden de slachtoffers, liggend in keurige rijen en met vreedzame blikken op hun naar de grond gerichte gezichten aangetroffen.

Enkele dagen na het massaal binnentrekken van Amerikaanse militaire teams, schijnbaar voor opruimactiviteiten, was er plotseling sprake van een enorme toename van het aantal lijkzakken. Overhaaste verklaringen door Pentagonwoordvoerders waren zo ongeloofwaardig, dat ze werden ingetrokken en vervangen door van elkaar verschillende verhalen.

Dit en nog veel meer vreemdsoortige dingen over de Guyana-episode werden nooit opgehelderd, maar eenvoudig met rust gelaten om het uit het openbare geheugen te laten wegebben. Voor diegenen die zich niet bewust zijn van de krachten die in de wereld achter de schermen aan het werk zijn, zal Guyana voor altijd onverklaarbaar blijven…alsof dergelijke bizarre, omvangrijke en koude rillingen veroorzakende gebeurtenissen zonder enige aanwijsbare reden zomaar kunnen plaatsvinden.”

Heftig, allemaal… maar dit doet zich nu eenmaal in elke oorlog voor. Je verzint een bepaalde gebeurtenis of actie om daarmee iets geheel anders aan het zicht te onttrekken, om zodoende de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de veel ongemakkelijker realiteit wanneer een plotseling, radicale militaire actie moet worden uitgevoerd. In dit geval was de groepering van de Bolsjewieken / Rothschild / Illuminati bezig met een actie tegen een geheime raketbasis die ze hadden verloren aan de Nieuwe Kremlin-groep – die hen ook al uit het Kremlin hadden gegooid.

Ze vonden dat deze basis veel te gevaarlijk was om in handen van hun gezworen vijanden te blijven. De Bolsjewieken moesten een manier zien te vinden om deze basis uit te schakelen, zonder daardoor de aandacht van de Russische troepen en Cosmospheres te trekken, die direct ter plekke zouden komen als ze ruchtbaarheid aan de actie zouden geven.

En het laatste dat iemand wilde was dat aan het grote publiek zou moeten worden uitgelegd hoe de werkelijkheid nu precies in elkaar stak, zoals was gebeurd tijdens de Cubaanse rakettencrisis.

OK, laten we eens kijken – wat gebeurde er precies?

Als we dieper in de samenvatting van Dr. Beter duiken over het verhaal van Jonestown, stuiten we op de achterliggende waarheid achter dit ogenschijnlijke mysterie:

Amerikaanse troepen, onder de ‘bezielende leiding’ van de Bolsjewieken in het Pentagon, werden ingezet tijdens een grootscheepse geheime operatie om de controle van de vijanden uit de Nieuwe Kremlingroep over een geheime basis, te dwarsbomen. Zoals Dr. Beter aangeeft in zijn audiobrief, was hier nauwelijks sprake van enig tactisch belang, mede omdat de Slag om de Harvest Moon de mogelijkheid op een aanvalsinitiatief door de Amerikanen al behoorlijk had verminderd:

 

“De ontbrekende ingrediënt in alle nieuwsfeiten over Guyana, was het bestaan van een geheime basis voor middenlange-afstandsraketten, niet ver verwijderd van Jonestown.Dr. Beter had tijdens vele gelegenheden reeds publiekelijk gerapporteerd over die basis, in de vier voorgaande jaren, dus ruim voordat er plotseling krantenkoppen verschenen over Guyana.

Hij had daarbij ook al gesproken over het in elkaar storten van de vroegere, gezamenlijk overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Dat waren de factoren die de directe aanleiding vormde voor de tragedie in Jonestown – een massamoord, opgevoerd als dekmantel om een geheime militaire actie tegen de Russische raketbasis te kunnen uitvoeren.  Binnen enkele dagen na de tragische gebeurtenissen in Jonestown, publiceerde Dr. Beter zijn veertigste audiobrief waarin hij precies uit de doeken deed wat daar had plaatsgegrepen en waarom. In die opname beantwoordde Dr. Beter tot in detail de vele vragen die gerezen waren, die anders tot de dag van vandaag onbeantwoord zouden zijn gebleven.”

Als je direct naar die betreffende audiobrief wilt gaan en meer te weten wilt komen over deze tragsiche heimelijke oorlog, waarin heel veel onschuldige mensen op de korrel werden genomen, zoals op 9/11 op veel grotere gebeurde, klik dan hier.

 

Terug naar de oorlog tussen de Bolsjewieken en de Rockefellers

Jonestown was dus een door de Rothschild Bolsjewieken in scène gezette aanval tegen een belangrijke raketbasis die in handen van de Nieuwe Kremlin-groep was gevallen. Laten we nu teruggaan naar ons laatste uittreksel en dat nog eens herlezen, maar nu met de bovengenoemde informatie erbij, zodat het nu allemaal beter te volgen is. De overheersende context hier betreft het feit dat de Bolsjewieken achter hun voormalige bondgenoten in de Rockefellergroep aangingen en hen bijna versloegen:

Nauwelijks hadden de Bolsjewieken hier in de VS machtsposities ingenomen, of ze begonnen onmiddellijk met de omverwerping van de gebroeders Rockefeller. Tegen het midden van 1978 zorgde de Bolsjewistische invloed in het Pentagon voor een radicale omwenteling in de nucleaire aanvalsstrategie. Ondertussen ging in juli van dat jaar John D. Rockefeller III dood, waardoor de posities van de overgebleven broertjes R. aanmerkelijk werd verzwakt.

In november 1978 vond het bloedbad in Jonestown plaats, als onderdeel van een geheime militaire operatie die door de Bolsjewieken in het Pentagon op touw was gezet en waarin Israëlische commando’s een belangrijk aandeel hadden.”

De macht van de ROCKEFELLERS  valt in het hele land in gruzelementen..

Vanaf dat moment gingen de Bolsjewieken door met het vergroten van hun macht over het Pentagon en andere Amerikaanse belangen…. niet alleen om hun gezworen vijanden in het Nieuwe Kremlin te treffen, maar ook met het doel de Rockefellergroep direct van binnenuit aan te vallen:

“In januari 1979 nam de grootscheeps opgezette greep naar de macht een aanvang met de moord op Nelson Rockefeller.

In de daarop volgende maanden spatte de macht van de Rockefellers in de VS uit elkaar door allerlei acties van de Bolsjewieken. De Bolsjewieken werd echter een halt toegeroepen door de Russische geheime dienst, de KGB, voordat zij het volledige succes van hun overname konden binnenhalen. De leiders van het Nieuwe Kremlin waren zich er heel erg van bewust dat een volledige overname door de Bolsjewieken spoedig aanleiding zou geven tot het uitbreken van een nucleaire oorlog en men nam treffende maatregelen om dat te voorkomen.

Desondanks hebben de Bolsjewieken hun overheersing over het Pentagon, die sinds 1979 een feit was, tot het eind van de serie audiobrieven aan het eind van 1982 in stand weten te houden.”

 

‘AIR FORCE ONE’ vliegt boven New York

De aanwezigheid van de Illuminati / Bolsjewieken in het Pentagon werd weer eens gedemonstreerd, toen ‘Airforce One’, het Presidentiële vliegtuig,  boven New York vloog met in zijn kielzog een achtervolgende straaljager. Het was de bedoeling de schuld hiervan in de schoenen van President Obama te schuiven, maar zoals ik destijds al meldde en trouwens ook in mijn aanstaande boek zal behandelen, was de President witheet over dit akkefietje en de hoogste generaal die hiermee te maken had, werd gedwongen zijn ontslag in te dienen.

Obama’s grootste vergissing is geweest om zowel leden van de Rockefellergroep als de Rothschildgroep in zijn regering op te nemen. Deze giftige combinatie is erin geslaagd veel van zijn voornemens te dwarsbomen en zodoende komt hij nu over als een ‘leugenaar’ die alle verkiezingsbeloften aan zijn laars lapt.
Veel mensen zijn niet voldoende op de hoogte om zich te kunnen realiseren hoe makkelijk een president opzij gezet kan worden door machtige oppositie van binnenuit. Wanneer het echter aankomt op Openheid, is het onwaarschijnlijk dat de Ufo-cover-up nog langer zal standhouden.

DE ZIONISTISCHE ZIJDE: niet langer geliëerd aan de Bolsjewieken..

In het volgende deel van Dr. Beter’s samenvatting lezen we hoe deze groeperingen voortdurend van partij wisselden en elkaar na verloop van tijd verraadden. Er was bijvoorbeeld gedurende korte tijd sprake van een korte alliantie tussen de groep van het Nieuwe Kremlin en het Rockefeller Kartel, die nu trouwens alweer helemaal van de baan is. Aanvullend kunnen we zeggen dat we van ‘TBRNews.org’ hebben vernomen dat het zeer aannemelijk is dat de Israëli’s in de laatste tien jaar van partij zijn gewisseld en hebben samengewerkt met de Rockefeller factie, in plaats van met hun eigen bloedverwanten, de Rothschild / Illuminati.

Dit staat erover in de samenvatting van Dr. Beter die hij tussen eind jaren ’70 en begin jaren ’80 heeft geschreven:

“Er is een stevige strijd aan de gang binnen de regering van de Verenigde Staten tussen de ‘nieuwe’ Bolsjewieken en het Rockefeller Kartel, dat probeert haar vroegere macht weer terug te winnen.

Bovendien was er sedert 1982 sprake van een ‘voor wat, hoort wat’ overeenkomst tussen het Rockefeller Kartel en de Nieuwe Kremlin-groep die zich gezamenlijk tegen de Bolsjewieken hadden gekeerd. Het Kartel en de Kremlingroep hebben weliswaar nog steeds een paar rekeningen met elkaar te vereffenen, maar ze zijn beide aartsvijanden van de Bolsjewieken. Ze hebben onderling afgesproken de laatstgenoemden te vernietigen en werken op bepaalde terreinen nauw met elkaar samen.

[David Wilcock: Opnieuw wijst alles erop dat die alliantie een kort leven was beschoren.]

De Bolsjewieken hier in de VS hebben als voornaamste doelstelling het ontketenen van een opzettelijke nucleaire oorlog om daarmee het Rusland dat hen ooit uit de macht ontzette, te vernietigen. Als aanloop naar een dergelijke oorlog speelt het Midden-Oosten een cruciale rol. In dat strijdperk vertrouwen de Bolsjewieken erop dat hun trouwe bondgenoten, de Zionisten, voor hun de weg zullen vrijmaken.”

Zoals ik al eerder opmerkte, suggereert de geheime bron van ‘TBRNews.org’ en anderen dat de Rockefellergroep tegenwoordig in hevige mate is geïnfiltreerd en wordt gechanteerd door de Israelische groep. Zodoende kwam het, dat we de Bushregering met de regelmaat van de klok dingen hebben zien doen, die in het voordeel van Israël waren, maar schadelijk voor de Amerikanen. Goddank zijn al die plannen niet ten uitvoer gebracht – hoewel we daar direct nog op terug komen.

ISRAELI’S BEGRIJPEN GEWOONLIJK NIETS VAN DE BREDERE CONTEXT

We lezen verder en zien dat de Israëli’s vaak niet beseffen waar ze in hun eigen regering mee te maken hebben:

“Net als de meeste Amerikanen onbewust zijn van het Bolsjewistische karakter van hun regering, zo zijn de meeste Israëli’s zich niet bewust van de ware doelstellingen van hun zionistische regering. Amerikanen en Israëli’s krabben zich vaak het hoofd over de daden van hun respectievelijke regeringen. Hoewel er voortdurend over vrede wordt gesproken, zijn beide partijen alleen maar bezig de kansen op een oorlog te vergroten.

Het radicaal Zionistische regime dat sinds 1977 in Israël aan de macht is, wordt aangevoerd door mannen die in de jaren ’40 zelf terrorist waren. Vandaag gaan ze, zij het op grotere schaal, nog steeds door met hun terroristische activeiten, nu echter als leiders van de op twee na grootste militaire macht ter wereld. Ze hangen de doctrine van militair terrorisme aan, die werd ontwikkeld met als doel nieuwe en diepgaander conflicten te ontketenen naarmate de landkaart van het land steeds groter wordt.

Het land dat zich nu tegenwoordig ‘Israël’ noemt, lijkt nog maar in heel weinig opzichten op de beloften van de kleine, maar mondige Zionistische minderheid, die in 1917 de Belfour Verklaring uitlokten. De vreedzame, rusige vrijhaven voor onderdrukte Joden bestaat niet meer. In plaatst daarvan zijn de afschrikwekkende waarschuwingen die door een grote groep prominente anti-zionistische Amerikaanse Joden in 1919 werden gepubliceerd, zijn in de bloedige geschiedenis van het Zionistsiche Israël allemaal uitgekomen.”

We weten inmiddels door een groot aantal gegevens, dat er sprake was van kwaad bloed tussen de Israëlische Zionisten en de Bolsjewieken / Rothschild / Illuminati. Wat daar precies de oorzaak van was, is tot op heden nog niet opgehelderd, maar ongetwijfeld zullen we het antwoord op die vraag snel te weten komen.In vele opzichten hebben de hoogste Israëli’s hun eigen afgescheidingsbeweging gevormd – en nu chanteren ze het Rockefeller Kartel.

De Israeli’s wisselden vaak af tussen chantage van of samenwerking met de Rockefellergroep, waardoor ze een directe tegenstander vormden voor hun vroegere bondenoten de Rothschilds / Illumninati. In vele opzichten hebben de hoogste Israëli’s hun eigen afscheidingsbeweging gevormd. In een getuigenverklaring van de geheime ‘TBRNews.org’s’- bron in de hoogste gelederen van ‘FOXNews’ “Controlling the News”, wordt onthuld dat de Israëli’s de leiders van de Rockefellergroep tot in het extreme hebben gechanteerd.

Met het wegvallen van de Rockefellerfactie uit de Amerikaanse regering, kon Israël haar gestelde doelen echter ook niet verwezenlijken, dat gold met name voor hun plannen om Iran te bombarderen. McCain zong daar zelfs een liedje over: “Bom, bom, bom, bom, bom Iran.” Er werd het afgelopen jaar ongelofelijk zware druk uitgeoefend om die klus nog voor elkaar te krijgen, maar goddank was men in staat dit te dwarsbomen. Als McCain de verkiezingen gewonnen zou hebben, dan had de Rockefellergroep die gelegenheid aangegrepen de Amerikaanse oorlogsmachinerie flink op te voeren – waarschijnlijk ook door gebruik te maken van een georchestreerde aanval op Amerikaanse bezittingen.

GROEP DRIE: HET NIEUWE KREMLIN

Nu zijn we tot slot aanbeland bij het hoopvolle deel van het verhaal – namelijk datgene wat Dr. Beter te zeggen heeft over de derde factie, die van het Nieuwe Kremlin. Zoals we hiervoor al hebben kunnen lezen, was er vanaf 1982 inderdaad een beetje sprake van een “Voor wat, hoort wat”-alliantie tussen de Nieuwe Kremlin-groep en de Rockefellerfactie, om tegenwicht te bieden aan hun gezamenlijke vijand, de groep van de Rothschild / Bolsjewieken / Illuminati. Maar dat verbond hield duidelijk maar heel kort stand.

Veel meer informatie over de Nieuwe Kremlin-groep is beschilbaar in de transcripties, maar hieronder staat een prachtig overzicht:

“Dr. Beter onthulde voor het eerst in 1977 dat een nieuwe, niet-bolsjewistische groepering de hoogste machtsposities in de Sovjet Unie had ingenomen.

In de herfst van 1978, wijdde Dr. Beter er een volledige audiobrief (#38) aan: een complete special over Rusland en haar nieuwe leiders. Voor diegene die voor de beeldvoming van Rusland altijd aangewezen zijn geweest op verklaringen en informatie van de zijde van de Amerikaanse regering, kan het rapport van Dr. Beter over het Nieuwe Kremlin waarschijnlijk als een harde klap aankomen. In tegenstelling tot de recentelijk omvergeworpen, atheïstische, duivelse Bolsjewieken, zijn de huidige Russische leiders allemaal lid van een sekte van oorspronkelijke Russische Christenen.

Deze sekte is al zo’n twee eeuwen oud, en heeft al die tijd aanzienlijke invloed gehad op de Tsaren. Dr. Beter waarschuwt zijn luisteraars ervoor,  niet uit te gaan van de gedachte dat de leiders van de Nieuwe Kremlin-groep op dezelfde wijze tegen bepaalde zaken aankijken als hun Westerse geloofsgenoten. Om te beginnen legt hij uit dat ze een heel zware en lastige, zes decennia durende campagne moesten voeren eer zij de Bolsjewieken uit het zadel konden stoten.

Die ervaring heeft ze heel wat kennis opgeleverd  en ook heel wat indrukken op hen achtergelaten over wat wel en niet werkt, wanneer je te maken krijgt met mensen zoals Bolsjewieken en Zionisten. Ze weten daarom des te beter dat een te snelle, radicale omwenteling de deur openzet naar revolutie – en waar revolutie heerst, zijn Bolsjewistisch-Zionistisch agenten in de weer om de situatie uit te buiten.”

Dit is iets heel belangrijks. Mensen geloven vaak dat de belangrijkste veranderingen alleen door revolutie tot stand kunnen worden gebracht. De meesten van hen zijn echter nog maar sinds korte tijd op de hoogte van het bestaan van Illuminati, als het daarom gaat. Die mannen van de Nieuwe Kremlin-groep hebben hieraan al zeker 230 jaar gewerkt en ze hebben geleerd hoe gemakkelijk de Illuminati zich aanpassen aan een revolutionaire situatie en die in hun eigen voordeel kunnen beslissen. Er heerst teveel chaos, en er is teveel risico. Revolutie wordt derhalve vermeden.

Ze hebben dat wat ze gedurende hun strijd hebben opgestoken, gedeeld met de Nieuwe Internationale Coalitie. En zodoende is dat wat we nu zien meer een gematigde, over het algemeen niet-gewelddadige strijd achter de schermen, met als doel een vreedzaam einde te maken aan de houtgreep die de wereld zo lang al in haar macht houdt – met inbegrip van de Ufo-cover-up.

Ze transformeren Rusland van binnen uit..

De Nieuwe Kremlin-groep heeft veel werk verzet om de anti-religieuze maatregelen die de Bolsjewistische Illuminati in het verleden hebben genomen, weer terug te draaien, zoals we in het vervolg van deze samenvatting kunnen lezen:

“Ze voeren in Rusland geleidelijk allerlei liberale veranderingen door, een voor een.

Nu ze al zover zijn gevorderd, proberen ze niet te snel te handelen, waardoor ze anders het risico zouden lopen dat alles weer ongedaan wordt gemaakt. Maar toch zijn sommige veranderingen goed zichtbaar. In het begin van 1979 kwam weer een eerste lading Bijbels in Rusland aan sinds de Bosjewistische Revolutie daar was uitgebroken. Met Pasen in datzelfde jaar, werd de ‘Messias’ van Händel voor het eerst sinds die revolutie weer in Rusland opgevoerd; niet zomaar in een of ander achteraf theatertje, nee in het Moskouse Conservatorium.

Door de hele Sovjet-Unie werden kerken weer een voor een opengesteld en die liepen ook meteen weer vol – Nadat Dr. Billy Graham uit Moskou was teruggekeerd in de VS en van die volle kerken vertelde, werd hem dat niet in dank afgenomen. En kon hij rekenen op behoorlijk wat vijandigheden. De duivelse Bolsjewieken die nu de VS domineren doen er alles aan Rusland in een kwaad daglicht te stellen en af te tekenen als vijand die gehaat dient te worden. Alles dat niet strookt met die zienswijze, wordt onderdrukt. Want op een kwade dag willen de Bolsjewieken dat Amerika een oorlog begint tegen Rusland.”

Vele jaren van hard werk, begint nu zijn vruchten af te werpen…

De Nieuwe Kremlin-groep is al meer dan twee eeuwen oud en is volgens Dr. Beter al meer dan zestig jaar bezig de Illuminati omver te werpen!

De Bolsjewieken hebben wat van hun macht herwonnen sinds de tijd van Dr. Beter, maar Putin is er opnieuw in geslaagd Rusland uit de greep van de Illuminati te bevrijden. Bij dit soort plannen gaat men niet over een nacht ijs – en ze leiden ook niet tot snelle revolutionaire veranderingen, iets waarin de andere twee facties meesters zijn om dergelijke situaties direct naar hun hand te zetten.

Dit is precies waarover de reading van Edgar Casey # 3976-29 het heeft:
Het zal jaren duren eer dit is uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt wederom de hoop voor de wereld.”

Het is duidelijk dat de Bosjewieken een beetje van de verloren macht hebben teruggewonnen na de tijd van Dr. Beter, maar er is bewijs dat Putin opnieuw in staat is gebleken Rusland uit de wurggreep van de Illuminati-controle te bevrijden. Dat gezegd hebbende, moeten we echter wel vaststellen dat de Bosjewieken nog steeds behoorlijk vertegenwoordigd zijn in Rusland – en mogelijk verantwoordelijk zijn geweest voor de foute datering van de ‘Pravda’ op de dag dat de Noorse Spiraal was verschenen (zij schreven dat het op de 18 had plaatsgevonden, terwijl het op de 9e november was geweest).  Zij zijn er absoluut niet op gebrand dat de Ufo-cover-up wordt onthuld – maar op dit moment zijn ze niet langer in staat dat nog tegen te houden.

Chroetsjov werkte in het geheim voor de nieuwe Kremlin-groep..

In  Deel 38 van de auiobrieven van Dr. Beter, wordt direct het bewijs aangedragen dat met het presidentschap van Nikita Chroetsjov een belangrijke stap was op weg naar de uitschakeling van de Bolsjewieken in Rusland door de Nieuwe Kremlin-groep, of zoals Dr. Beter ze ook wel aanduidt als de “Spirituele Communisten”.

Moet je je eens voorstellen hoeveel ondergrondse activiteiten, en dubbelagenten er nodig waren om iets dergelijks voor elkaar te krijgen. Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat de gemiddelde persoon er geen idee van heeft wat ervoor nodig is om deze interne machtsstrijd achter de schermen te voeren. De directe lijn tussen Chroetsjov en de Nieuwe Kremlin-groep bewijst eens te meer haar kracht, zoals we spoedig zullen merken: HIER de originele lead.

“Ze namen zich voor dat hun ‘heilige oorlog’ zich in drie stadia zou ontwikkelen.
In fase #1 moest er samenwerking met de Bosjewieken worden gezocht, maar de “Spirituele Communisten” moesten bij elke gelegenheid die zich voordeed hun eigen macht steeds verder uitbreiden ten koste van de Bolsjewieken.

Hun werkzijze in deze fase kwam neer op de vermindering van de zwaarte van de zuiveringen en onderdrukking waar dat maar mogelijk was, maar zonder het risico te lopen dat het overkoepelende programma voor de machtsovername in gevaar zou worden gebracht.

Fase #2 begon zodra de “Spirituele Communisten” meer macht zouden hebben dan de Bosjewieken en het verwijderen van alle Bolsjewieken uit Rusland een aanvang kon nemen.

En tenslotte:

Fase #3 betrof de werkelijke oorlogshandelingen tegen het wereldwijde Bolsjewisme door een niet-Bolsjewistisch Rusland.

Fase #1 van de  heilige oorlog van de “Spirituele Communisten” tegen het Bolsjewisme duurde 35 jaar. Het keerpunt dat fase #2 inluidde, kwam op 5 maart 1953, met de dood van Stalin. Vanaf dat moment hebben de “Spirituele Communisten” altijd de overhand gehad over hun Bolsjewistische partners, hoewel zelfs de meeste Bolsjewieken al die jaren onwetend zijn gehouden van wat er precies aan de hand was. De Dé-Stalinisatie campagne van Nikita Chroetsjov die de wereld meer dan 20 jaar verlamde, was een van de eerste tekenen van de machtsverschuiving.

Nu nadert fase #2 haar voltooiing. Ik kan wel verklappen dat er nu geen enkele Bolsjwiek meer in de gangen van het Kremlin rondloopt. Hetzelfde geldt voor de top van de militaire hiërargie in Rusland en zelfs voor het militaire personeel dat de bemanning levert voor de drie poten van de Russische ruimtetriade (de Maanbases, de Cosmos onderscheppingssatellieten en de zwevende Cosmospheres)…

Het is erg belangrijk te onthouden dat Dr. Beter degeen is geweest die Chroetsjov als lid van de Nieuwe Kremlin-groep heeft aangewezen – terwijl deze achter de schermen meewerkte aan het ten val brengen van de Illuminati / Bolsjewieken. Dit is een belangrijk gegeven in deel vier, wanneer we de verrassende achterdeur-onderhandelingen tussen Chroetsjov en John Kennedy gaan behandelen.

Op naar het volgende niveau..

De Nieuwe Kremlin-groep werkte zestig jaar om zichzelf in een positie te manouvreren waarin ze de Bosjewieken Rusland uit konden gooien. In Hoofdstuk Vier zullen we ons buigen op de Kennedy-Chroetsjov-connectie om te laten zien hoe de Nieuwe Kremlin-groep met de hulp van Kennedy in staat was een van hun belangrijke doelen na te jagen — namelijk het neerhalen van de ‘Federal Reserve’ en het beëindigen van de Ufo-cover-up.

De Nieuwe Kremlingroep kreeg na de Cubaanse Raketcrisis eindelijk vertrouwen in Kennedy – ook al zou deze samenwerking op dramatische wijze eindigen.

Je zult fascinerend nieuw inzicht krijgen over de wijze waarop de Nieuwe Kremlin-groep na de Cubaanse Rakettencrisis eindelijk President Kennedy begon te vertrouwen – ook al zou die nieuwe en geheime samenwerking op dramatische wijze eindigen. Er bestaan talloze aanwijzingen dat de Nieuwe Kremlin-groep aan de wieg heeft gestaan van de Nieuwe Internationale Coalitie, die contact heeft opgenomen met Benjamin Fulford nadat hij was benaderd door de Rothschild / Illuminati groep. Fulford’s “Aziatische Geheime Genootschappen” beweren dat zij op dit moment ook actief werken aan het toebrengen van de definiteve nederlaag van de facties van de Nieuwe Wereldorde en de  Illuminati.

Nu we klaar zijn met de rondleiding door het landschap van de pas-ontdekte geschiedenis van die rivaliserende groeperingen, wordt het hoog tijd om de Bekendmaking en de Ufo-cover-up beter in beeld te brengen. De geheimzinnige bronnen van Dr. Beter lijken niet in de beste positie te verkeren om volledig op de hoogte te zijn van details betreffende de Ufo-cover-up, maar andere getuigen hebben de hiaten dienaangaande in belangrijke mate weten op te vullen. (deel 4 in deze serie volgt deze week)

79 gedachten over “Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (deel 3) EN UPDATE!!

 1. Met de excuses van vertaler Jan en mezelf, moeten we jullie attent maken op het feit, dat het bovenstaande artikel niet compleet was..!! Kijk hierboven op 3/4 van het artikel naar de tekst: UPDATE VANAF DAAR om het verhaal compleet op je netvlies te krijgen; onze excuses voor dit slordigheidje.

 2. Met een staartje,
  oooh hemel,
  wordt dus een zonvloed aan informatie die over ons heen spoelt…

  FF me WTK plu pakken voor het mis gaat.

  Is het bedoeld met: Onderstaand of bovenstaand artikel Guido ?

 3. @Guido

  Lekker dan, heb vandaag net 4 uur zitten lezen. Ik dacht al, wat een raar einde, stopte bij een half woord of zo.

  Nou, wordt het weer nachtwerk, bedankt hoor!

  Geintje, kan het ook morgen lezen. 😉

 4. Ik had hem in het Engels al doorgespit dus leun ik nu zalig achterover.

  @ Arend
  Ja, de invloed van HAARP op ons bewustzijn loop ik ook al een poosje over na te denken.
  Wanneer er belangrijke sterrestanden zijn wordt de lucht vol gespoten met chemtrails en zijn ze er daarna met een grove kam doorheen gegaan.

 5. Uit het boek van Grazyna Fosar en Franz Bludorf: Vernetzte Intelligenz:
  “In ieder cel van ons lichaam dragen we een technisch supergeleiderapparaat met ons mee: een microchip met 3 Gigabits geheugencapaciteit, die elektromagnetische informatie uit onze omgeving opneemt, opslaat en mogelijk in andere vorm, ook weer afgeeft.
  De technische gegevens van DNA als oscillator-antenne kunnen gemakkelijk vastgesteld worden. Uitgestrekt is de DNA molecule ongeveer 2 meter lang. Daarmee heeft ie een frequentie van 150 Megahertz. Deze frequentie ligt precies in het bandbereik van onze menselijke radar-, telecommunicatie- en microwavetechniek. Ook wij gebruiken dus dit frequentiebereik voor communicatie- en orientatiedoelen. Is dit toeval? Het DNA kan ook alle harmonische boventonen van 150 Megahertz ontvangen (opslaan, verzamelen), dus ook uit natuurlijk licht. De 22e octaaf van 150 MH ligt in dit bereik. De kleur hiervan is blauw. s het toeval dat dat de zonnestraling van de aardatmosfeer zo gebroken wordt dat wij op een wereld leven met een blauwe hemel?”

 6. Dag Anne, DANKJEWEL!!
  Ik hoop dat zowel John Consemulder als Gait dit onder ogen krijgen.
  De reguliere medische wetenschap zou zoveel meer gebaat zijn bij dit soort ontdekkingen..!! In feite is John er al volop mee bezig met zijn neuropsychologie.

  We komen steeds dichter bij het bewust-zijn dat we geen lulletjes-rozewater zijn. Dat we onsZelf op een machtige manier kunnen bekrachtigen. En vooral, dat we allemaal EEN-zijn. Ook in ‘alleen-zijn’. AL-EEN! ZIJN!

 7. @Roland: Bewustwording, mediteren en vooral heel veel VOELEN.
  Je ego kan zich heel goed laten belazeren door allerhande inprints, media-mind-control en maatschappelijk hersenspoeling. Je gevoel niet.

  “The (real)Truth is not out(side yourself) there, but IN(side your soul) here”
  “You KNOW more already than you are aware of”

 8. Betreffende het gegeven dat HAARP wel eens onze gedachten en krachten zou kunnen beïnvloeden, wil ik even het volgende kwijt:
  Het gaat er allemaal om waar je het sterkst in gelooft.
  In de kracht van “het goed”, of in de kracht van “het kwaad”. Ware liefde en zuiver licht laten zich niet (eindeloos) manipuleren.
  Ik twijfel ook wel eens en voel me op zo’n moment nietig en machteloos, maar daarentegen voel ik me enorm veel krachtiger als ik aan de kant van het vertrouwen blijf. Gaat het uiteindelijk niet steeds om de volgende keuze die we ieder moment van de dag gedurende ons hele leven mogen maken: “Kies ik voor angst of kies ik voor liefde?”

 9. @Ook ik kies voor Liefde, maar met name ook ten aanzien van mijn medemensen en al het leven op deze mooie planeet. Daarom blijf ik het van belang vinden om vanuit Liefde, zonder nog meer angst te willen genereren, bij te dragen aan de bewustwording van die medemens. In mijn dagelijkse leven leef ik zoveel mogelijk vanuit die Liefde en de momenten dat ik dat niet doe, wil ik uit Liefde voor mijzelf mij vergeven. We leven in een tijd waarin de balans totaal verstoord is en er een enorme verwarring heerst. Door het Kwaad te benoemen en in de ogen te durven kijken, kan het getransformeerd worden en de intensiteit van de Liefde alleen maar verhogen.

 10. Want de werkelijke waarheid

  is niet de waarheid

  maar de overwonnen dwaling.

  En de ware werkelijkheid is

  niet de werkelijkheid

  maar de overwonnen illusie.

  En de werkelijke reinheid is

  niet de oorspronkelijke reinheid

  maar de gelouterde onreinheid.

  En het waarachtig goede is

  niet het oorspronkelijk goede

  maar het overwonnen boze.

  Dat geldt voor het hele wereldal

  ook voor de goden.

  Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd

  kan zich iets ontwikkelen

  wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

  Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen

  heeft Hij zichzelf gedwongen

  Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren

  Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

  Friedrich Benesch

 11. @seagull;

  Dat komt dan mooi uit, ik mediteer nagenoeg dagelijks gemiddeld een half uur. De nadruk ligt dan inderdaad op voelen en observeren zonder te oordelen van je gevoelens, gedachten of wat dan ook.

  Bewust ben ik al wat langer. Laat ik het zo zeggen: toeval bestaat niet.

  Veel wijsheid toegewenst.

 12. @Arend
  Mooi, een diepe waarheid die tekst van Friedrich Benesch
  Daarom heb ik ook respect voor een ieder die
  de stap heeft gezet om op aarde lessen te komen leren waaronder ikzelf. Ik ben het met je eens over de verstoorde balans en de grote verwarring die er heerst. Het is niet zomaar een opdracht, alleen al om nu hier te zijn.

  1. IEDEREEN komt hier op aarde met het doel lessen te leren Judith. Sommige kwesties lijken dan wel zo drastisch met moorden en gekke dingen, maar dit hoort er dan ook allemaal bij. HIermee is een verbond gesloten voordat je op aarde incarneert. Ik heb nog steeds niets anders kunnen ontdekken dat het tegendeel bewijst. Maar niets is inderdaad zeker.

   En betreffende onze David die volgens sommigen een disinfo agent zou zijn kan ik het volgende meedelen: David doet voor zijn gevoel ECHT zijn best en ik geloof dat hij veel goede informatie aan ons doorgeeft. Niets is misschien zeker (zie hierboven) en voel daarom ook bij jezelf eerst wat het met je doet. Niets klopt nu echt op aarde want echte vrijheid hebben we nog steeds niet.

   Kan ik zonder paspoort reizen? Kan ik zonder geld even lekker en snel een ander land bezoeken? Het bewustzijnsveld is aan het veranderen en bij velen moet dit nog doorbreken. Wanneer men mekaar begrijpt en door de duistere wolk kan kijken zal elkaar vertrouwen en helpen zonder daar ook maar iets van terug te verlangen. Dat is ware liefde voor elkaar.

   Ik merk helaas ook dat vele onwetend zijn betreffende het aanbidden van het licht en liefde. Veel hiervan is gebasseerd op het oog van Horus. (oftewel Lucifer) en NIET op de enige echte Creator van het Universum. Als je alle audiofragmenten van Milton William (Bill) Cooper hebt geluisterd (waaronder het mysterie van Babylon) dan wordt ECHT heel veel duidelijk. Aanbid deze kracht van Lucifer niet, dit is het zogenaamde NWO met zijn foute intepratie van een nieuwe tijd. Dit is NOCH vrijheid, noch de echte wil van iedereen. Want diep van binnen wil iedereen VRIJ zijn.

   Wij zijn op weg, dat voel ik en weet ik. Alles loopt hier nog met lineaire tijd 🙂

 13. wilcock is inderdaad een disinfo agent ze verspreiden crap(net als michael tsarion,dr deagle,jordan maxwell david icke)met een beetje waarheid en altijd halen ze of God onderuit of ze geloven er niet in allemaal new age crap wat satan’s idee is en daarmee heel veel mensen misleid want daar is ie meester in……kijk dit voor meer uitleg:

  http://www.youtube.com/watch?v=NWTnB9ScLFg

 14. en channeling is zowiezo niet goed de bijbel zegt duidelijk dat we daar niks te zoeken hebben…..meestal zijn dat demonische entiteiten die houden van fucken met ons……

 15. In de bijbel staan heel veel verkeerde teksten. Er staat ook niet in wat Jezus heeft gezegd, maar de paus door de eeuwen heen verzonnen hebben. Juist de kerk is demonisch en de paus is de belichaming van de duivel. Daarom is AIDS ook een straf van god en worden kondooms verboden. Terwijl men hier de macht aan het verliezen is woedt die enorm in arme landen. Je ziet ook veel priesters problemen hebben met het celibaat. Gevolg is massale bekentenissen over verkrachtingen vooral op jongens. De kerk onderdrukt alles wat goed is, maar vooral het innerlijk. Vroeger belandded je op de brandstapel als je iets deed wat de kerk niet zinde. De inkwisitie, ja. Paranormale mensen worden als des duivels betiteld. Paragnosten dus en helderzienden. Thans ruimt het kwaad zichzelf op en is de kerk bezig met zichzelf te vernietigen. Als je de bijbel goed leest zie je dat ze alleen maar haat predikten. Vandaar de oorlog van de katholieken en christenen (Amerika) tegen de moslims. Het Vatikaan had allang uitgeroeid moeten zijn. Italië is natuurlijk het bolwerk van de mafia. De mafia die je ook heel sterk in Amerika ziet.

  1. Dit is HEEL OUD nieuws maar zonder meer HARDSTIKKE waar Peter.
   Het ligt mij weer altijd gevoelig dit te realiseren. De zogenaamde kerken, religies etc zijn allemaal om Lucifer te aanbidden. De foute kracht die je niet wilt aanbidden. Het is de verzieker van alles wat we nu aan het meemaken zijn. Ik hoop dat dit spoedig aan zijn EINDE komt en dat mensen gaan inzien wat ECHTE vrijheid is voor iedere ziel.

   DIT BETEKEND LETTERLIJK DAT JE JE VRIJE GANG KAN GAAN! En wanneer dit gebeurd zullen er ook geen zieke zielen maar rondlopen, alleen die zielen die ontwikkeld zijn in een hoger stadia in echte liefde en licht. Niet dat van Lucifer maar van onze echte energie waar ik van geloof dat Jezus Christus dit aan ons heeft doorgegeven. Maar niets mee gedaan is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.