Advertentie

Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat..!!


Het onderstaande verhaal over Mark Rutte in het algemeen en het verslag over zijn bizarre optreden bij een dodelijk ongeluk in 2013, is ons al een tijdje bekend. Op dit moment echter heeft de man achter dit getuigenverslag van dat ongeluk, oud-verkeersvlieger Willem Felderhof, een artikel geschreven, waarin hij zijn ervaring met Rutte in een groter kader plaatst. En met de conclusies en opbouw daarnaar toe, zijn wij het volledig eens. Al vaker werd Rutte als psychopaat geclassificeerd, maar telkens geloofden wij, dat zulks toch wel enigszins aangezet was.

Het is bijna niet te geloven, omdat een psychopaat toch eigenlijk -in onze ogen- een ánder persoon zou moeten manifesteren, dan het personage wat Rutte speelt. Maar eerlijk gezegd, bleven en blijven de ‘bewijzen’ maar komen van die stevige ‘diagnose’, dat Rutte inderdaad een psychopaat is, en specifieker, een socio-pathisch psychopaat.

De reacties van mensen op Mark Rutte tonen in dit kader een enorm stuk onbegrip, waarbij Rutte en diens beleidsbepalende collega’s, zoals Hugo de Jonge, vaak als ‘dom’ worden gekwalificeerd. Maar Mark Rutte is niet gek en ook niet dom, hij is dus een psychopaat. Het laat hem volledig koud wat hij de bevolking in dit land aandoet; heeft er geen gevoel bij, noch kan hij die gevoelens ontwikkelen. Hij imiteert gevoelens en telkens wanneer hij dat doet valt hij keihard door de mand.

Mark Rutte is een psychopaat, die geen empathische gevoelens kent. Een voorbeeld daarvan? Heb je hem zien staan, op het Plein voor de Tweede Kamer, in ‘gesprek met de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire..?? Kijk naar de foto hiernaast, waarbij het plaatje méér zegt, dan deze hele uitleg over psychopaten. Geen verbinding, gewoon een daad van public-relations..!

Psychopaten kennen geen schaamte, zijn zonder geweten en dat maakt dat ALLES KAN, zolang niemand ze voor hun daden verantwoordelijk houdt. Want de enige rem op het gedrag van psychopaten is de perceptie van anderen. Ze hebben acceptabel gedrag leren spelen en maken continu een inschatting over welk gedrag ze ten tonele moeten brengen.

Ze creëren een beeld van wie ze willen zijn, door anderen te manipuleren met datzelfde imago/plaatje.  Hun gedrag is slechts het resultaat van de inschatting die zij maken om de perceptie van hun publiek te bespelen. Kijk naar Rutte en het opruimen van dit koffiebekertje in 2010.

Laten we eens kijken naar de definities, wat de classificatie ‘sociopatisch psychopat’ betekent; allereerst het bijvoeglijke naamwoord ‘sociopathie’:

Binnen de definitie van ‘Sociopatie’ blijkt duidelijk, dat personen die hieraan lijden, gevaarlijk zijn, crimineel gedrag vertonen, gevaarlijke sekten/samenwerkingen kunnen oprichten, maar altijd schade toebrengen aan zichzelf en aan anderen. Er zijn meerdere tekenen die erop wijzen dat iemand een sociopaat zou kunnen zijn, waaronder een gebrek aan spijtgevoelens, minachting voor de wet en regelmatig en structureel liegen. In de geestelijke gezondheidszorg, staat sociopathie ook wel bekend als ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’, een aandoening die mensen belemmert om zich aan te passen aan essentiële ethische en sociale gedragsnormen van hun omgeving.

Psychopathie is een state of mind, die niet te genezen is. De behandeling van volwassen psychopaten door psychologen levert weinig op, want een psychopaat is mentaal ziek. Is ie dan gek? Als normaal mens vind je van wel, maar een psychopaat echter, zal vooral de ander gek vinden en zichzelf heel normaal. Hij geniet van leed, tegenslag en ongeluk bij anderen, het raakt hem gewoonweg niet. Hij zal zelfs alles in het werk stellen om dit leed nog te verergeren! Hierbij geeft hij vooral de ander het gevoel, dat deze zelf verantwoordelijk is voor dit leed.

Een psychopaat heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit betekent dat deze persoon zich voortdurend antisociaal of crimineel gedraagt en zich niet kan aanpassen aan maatschappelijke, sociale normeringen. Daarbij is een onderscheid te maken in het soort psychopatische stoornis:

 1. de ene vorm kenmerkt zich door brutaal, ongeremd gedrag, weinig angst en een gevoel minachting voor alles.
 2. bij de andere vorm is sprake van crimineel gedrag. Deze vorm is een nog gemener via agressiever en ongeremd gedrag. De psychopaat kan hier aanhoudend, geraffineerd en vergaand crimineel zijn.

Karakteristiek is dat psychopaten zich brutaal gedragen, omdat zij bijna geen angst voelen, maar ook veel stress en gevaar kunnen verdragen. Ze zijn zeer zelfverzekerd en sociaal assertief. Hun ongeremde gedrag komt voort hun impulsiviteit en moeite met het plannen en anticiperen. Ze kennen weinig emoties, willen graag directe bevrediging, voldoening en hebben weinig zelfbeheersing.

Dat gemene gedrag heeft te maken met het gebrek aan empathie, inlevingsvermogen/compassie en gebrek aan betrokkenheid, verbinding met de ander. Ze zetten hun wreedheid in om zelf sterker te worden, hun neigingen te kunnen uiten en destructieve spanning te kunnen beleven.

* * *
X
X

Een case studie:
X

Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat

x
2021 © Willem Felderhof | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Voor veel mensen is Mark Rutte een respectabel, keurig, onschuldig en intelligent mens, die zijn uiterste best doet om de Nederlandse samenleving door de huidige Corona-crisis heen te loodsen. Voor de volgzame massa is Mark Rutte niet te benijden en worden zijn motivaties, drijfveren en ambities gedreven door een empathische impuls; zijn onvoorwaardelijke liefde voor de medemens en onwrikbare dienstbaarheid voor de waarheid, hebben hem in deze positie van ‘Leider der Lage Landen’ gebracht.

Maar waarschijnlijk denkt de volgzame ‘Ruttecult’ helemaal niet na over de drijfveren, motivaties en karakterstructuren van hun leider/de premier. Zij zijn blij met een leider die voor ze zorgt en zegt ze een veilige toekomst probeert te waarborgen, zodat zij zich zelf kunnen beperken tot het veilig stellen van hun illusionaire comfortzone bubble. “Je zou toch maar in Rutte z’n schoenen moeten staan vandaag de dag” is in dat verband, een veel gehoorde uitspraak onder de Dutchies.

De hypothese
Mijn hypothese is dat Mark Rutte een persoon is die aan een breed scala van ernstige persoonlijkheidsstoornissen lijdt. En als gevolg van deze psychische aandoeningen, enorme schade en leed toebrengt aan zijn medemensen. Tevens ben ik persoonlijk van mening, dat het delegeren van persoonlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid, welzijn, bescherming en gezondheid aan een persoon als Mark Rutte en zijn regering (of iedere andere willekeurige regering dan ook) in elke hoedanigheid gelijk staat, aan slaafse suïcidale krankzinnigheid.

Ondanks de vele diagnoses die toepasbaar zijn in de Rutte casus wil ik mij bij de toetsing van mijn hypothese/claim beperken tot de primaire diagnose van Mark Rutte’s geestesziekten; Sociopathisch gedreven psychopathie. Mark Rutte is in mijn ogen een ‘hoogfunctionerende sociopaat‘ in combinatie met psychopathische trekken. Een hoogfunctionerende sociopaat is net als de ‘normale’ sociopaat in staat tot emotionele banden en (een synthetisch/kunstmatig) schuldgevoel. Enkele sociopatische kenmerken die aantoonbaar toepasbaar zijn op Rutte:

 • Een hoog IQ, zoals blijkt uit geobserveerd gedrag en testen;
 • beschikt over onberispelijke sociale vaardigheden en straalt ontwapend charme uit;
 • is zeer gedreven – weet wat hij wil, en weet hoe hij het moet krijgen;
 • is zeer berekenend, schat een situatie slim in en gaat doelbewust over tot actie;
 • is extreem geduldig en bereid om mensen en situaties oeverloos te bewerken, totdat de tijd rijp is om de slag te slaan.

Hoogfunctionerende sociopaten zoals Mark Rutte hebben juist door hun psychopathische eigenschappen een functioneler bestaan en meer controle over impulsen, waardoor er minder problemen zijn in het sociaal en beroepsmatig functioneren. bron

Drijfveer
De psychologische aspecten die het politieke theater en misplaatst, maar verondersteld leiderschap aansturen, hebben mij altijd al zeer geïnteresseerd. Mijn interesse in de psychologie, menselijk gedrag en bewustzijn, werden in eerste instantie aangewakkerd door mijn persoonlijke proces tot zelfinzicht en genezing. Mijn persoonlijke drang naar bewustwording en genezing, heeft geleid tot een brede kennis van de mechanismen en dynamieken van de menselijke psyche als gevolg van de vele workshops, studies en trainingen.

Psychopathie in het bijzonder, heeft in mijn persoonlijke queeste naar kennis en inzicht een speciale rol vertolkt. Omdat ik mij veel verdiep in wereldse, (geo-)politieke realiteiten, heb mij altijd afgevraagd of personen met aanzien, wérkelijk tot de groep psychopaten konden worden gerekend of niet.

Ik kon mij simpelweg niet voorstellen dat veel figuren in de publieke sector gediagnosticeerd kunnen worden als psychopaat. Mark Rutte onze knuffel politicus, dat is toch zeker geen psychopaat?? De tegen argumenten vanuit mijn directe omgeving voor mijn hypothese waren vrijwel altijd echter van de strekking; ‘Nee joh, Mark Rutte is de meest gewone persoon die er is en dat maakt hem juist zo geliefd’. Over het algemeen genomen allemaal oppervlakkige, inhoudsloze tegenargumenten, zonder enige relevante onderbouwing.

De toetsing
Voor de toetsing van mijn hypothese of Mark Rutte een sociopathisch gedreven psychopaat is, gebruik ik een 2-delige traditionele wetenschappelijk stapsgewijze benadering:

Theoretische toetsing middels bestaande wetenschappelijke literatuur omtrent algemeen geaccepteerde en onderbouwde kenmerken van psychopathie en sociopathie.

Praktische (en meest zwaarwegende) toetsing van mijn hypothese door persoonlijke ervaring met casus in real-life situatie uit 2013, waarbij de pathologische aspecten van casus naar de voorgrond komen.

Psychopathie is een geestesziekte/psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld, aan de hand van gedragsobservaties; vandaar ook dat het praktische aspect het meest krachtige element is in mijn toetsing. Psychopathie wordt gezien als een handicap, gekenmerkt doordat men slecht kan afstemmen op de emoties van anderen.

Deze verminderde of zelfs volledige afwezigheid van empathie (HIER) is onder meer aangetoond bij onderzoek waarbij hersenactiviteit is gemeten in situaties waarbij psychopaten anderen zien lijden. Maar sociopaten zijn vaak heel charmant en innemend en hebben moeite de consequenties van hun handelingen in te zien. Berouw, empathie of schuldgevoel komt bij sociopaten en ook psychopaten niet of slechts in verminderde mate voor, omdat zij moeilijk of niet kunnen empathiseren met anderen.

Dat wil zeggen dat het inlevingsvermogen en het vermogen om zich in een ander te verplaatsen, sterk verminderd of helemaal niet aanwezig is. Ze kenmerken zich vooral door versterkt egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang vaak of altijd boven dat van anderen prevaleert. Een goed voorbeeld van deze pathologische trek bij Mark Rutte, die (net als zijn kompaan Hugo de Jonge overigens) midden in de Covid crisis roept: “Ik vind het natuurlijk fantastisch om dit te doen”. Zwelgend en volledig geïdentificeerd met de rol van politicus en het misplaatste idee dat hij een leider is..!

Dit soort uitspraken, terwijl de economie en het sociale framework van de samenleving worden verwoest door de absurde dictatoriale lockdown dictaten wat voor onbeschrijfelijk leed zorgt, duidt op het volledig ontbreken van elke vorm van empathie. Ieder weldenkend mens die over een greintje empathie beschikt, zal nooit dit soort uitspraken doen, terwijl totalitaire en welzijn-verwoestende dictaten worden afgekondigd. Waar zit dan je gevoel voor realiteit..?

Mark Rutte en zijn mede marionetten zijn van het type ‘Dood-op-dag-één-in-een-real-life-overlevings-scenario’. Deze aantoonbaar pathologisch liegende, diep corrupte charlatans zijn werkelijk de laatsten, die je in je team wilt tijdens een oorlogs-situatie. Je moet echt zwaar gebrainwasht zijn, afgesneden van de realiteit en lijden aan een fatale en ernstige vorm van Stockholm Syndroom -het verschijnsel dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt- als je het politieke circus en hun clowns enige vorm van legitimiteit durft toeschrijven. En al helemaal in een oorlogsituatie zoals nu tijdens de Corona scam.

Personen als Mark Rutte die lijden aan deze persoonlijkheidsstoornis hebben meestal geen problemen met het uitbuiten van anderen voor hun eigen belang (carrière, status en aanzien) en kunnen manipulatief of bedrieglijk zijn tegenover anderen. Ze bereiken dit door middel van humor, oppervlakkige charme of intimidatie en geweld, allemaal de typische kenmerken van de psychopaat. Psychopaten/sociopaten gedragen zich vaak arrogant, denken negatief over anderen (corona sceptici bijvoorbeeld) en hebben een gebrek aan berouw voor hun schadelijke handelingen.

Mark Rutte zwelgend met eugenist, miljardair, Big-Pharma monopolist Bill Gates, de belichaming van de Covid-Scam,

De theoretische toetsing
Ondanks het feit dat er teveel kenmerken zijn die iemand kunnen typeren tot een psychopaat of sociopaat en die tevens overeen komen met de persoon Mark Rutte wil ik mij beperken tot drie, in mijn ogen, meest significante kenmerken van psychopaten/sociopaten die mijn hypothese ondersteunen.  Tegen argument: Mark Rutte is geen psychopaat, want hij toont wel degelijk emoties, lacht vaak en toont soms ook verdriet zoals bij de MH-17 kwestie. Maar dit tegenargument houdt geen stand.

Mark Rutte ontvangt een loze, maar tegelijk veelzeggende Global Citizen Award van Great Reset aanjager en raspsychopaat Klaus Schwab. De oprichter van het World Economic Forum

Kenmerk 1: Psychopaten en sociopaten zijn niet te onderscheiden van ‘normale’ mensen aan de hand van hun verbale expressies. 95% Van de psychopaten wordt niet ontdekt. De ogenschijnlijk echte emoties van de patiënt zijn echter kunstmatig en louter cognitief, verstandelijk en rationeel aanwezig: het komt niet voort uit werkelijke intrinsieke emoties. (HIER)

Kenmerk 2: psychopaten omringen zich graag met patiënten die aan de zelfde stoornis lijden. Je kunt goed opmaken of iemand psychopathische eigenschappen bezit aan de hand van zijn/haar acties. Mark Rutte omringt zich regelmatig, zonder ongemak of onenigheid, met zware criminelen, oorlogsmisdadigers en megalomane miljardairs. (HIER)

Kenmerk 3: een overdreven gevoel van eigenwaarde en een sterke behoefte aan bewondering naast het lage inlevingsvermogen. De sociopatisch gedreven psychopaat stelt zichzelf centraal en vindt dat zij/hij bewondering verdient.

De praktische toetsing
Ondanks aanblijvende twijfels werden mijn vermoedens dat Mark Rutte psychopathische karakter structuren heeft bevestigd in 2013 toen ik door een bizarre samenloop van omstandigheden als eerste aanwezig was bij het overlijden van een vrouw die net daarvoor was aangereden door een vrachtwagen. Door mijn 2-jarige opleiding voor stervensbegeleider en tijdens de vele stervensprocessen die ik bijgewoond heb in hospices heb ik veel geleerd over psychopathie en persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen.

Het stervensproces is bij uitstek geschikt om iemands persoonlijkheid te lezen. Zowel van de stervende(n) als van de naasten. Tijdens dit intense proces komen zowel de stervende als de naasten dichter bij hun werkelijke zelf en brokkelen de illusionaire structuren, patronen en identificaties met het ego af. Men wordt op een natuurlijke wijze letterlijk meer mens tijdens het stervensproces wat leidt tot een meer persoonlijk, fysiek en liefdevol contact tijdens het proces. De rol die de persoon heeft gespeeld of nog steeds speelt in het leven komt op natuurlijke wijze op de achtergrond te staan en/of verdwijnt helemaal.

Iemand met psychopathische of sociopatische persoonlijkheids- stoornissen daarentegen zal zelfs tijdens dit intense ego afbrekende proces in haar of zijn rol blijven zitten. Kenmerk: een psychopaat heeft zich dermate met zijn of haar rol geïdentificeerd waarbij de grensstructuren van het ego zodanig zijn verkalkt dat zelfs tijdens het stervensproces het persoonlijke handelingskader niet vanuit het “mens zijn” aangestuurd wordt maar vanuit de tijdelijke en verkalkte rol in het aardse bestaan (met name beroep) M.a.w. er vindt dus geen egoverzachting c.q. persoons- transformatie plaats.

Op die bewuste dag in april 2013 was ik als eerste getuige ter plekke van een ernstig ongeluk.
Een vrouw was overreden door een vrachtwagen, lag op haar zij en was duidelijk stervende. Ik zit hier (op de foto boven) op mijn knieën met medisch personeel bij de stervende vrouw met een verwarde Mark Rutte die namens de regering belooft dat alles goed komt…!

Op het moment ik de pols van de vrouw voorzichtig controleerde, greep een arm vanachter mij de bovenarm van de vrouw en tot mijn ontsteltenis, bleek dat Mark Rutte te zijn. Ik maande Rutte tot voorzichtigheid, aangezien de vrouw met onbekende inwendige schade buiten bewustzijn op haar zij lag. En dat het rukken aan haar arm, wellicht de schade kon verergeren. Desondanks bleef Mark Rutte de arm van de vrouw vasthouden en sprak de woorden: “Het gaat helemaal goed komen mevrouw, dat beloof ik u, ook namens de regering.”

Zich bewust van de inmiddels toegestroomde toeschouwers die met hun telefoons foto’s aan het maken waren van dit surrealistische schouwspel, herhaalde Rutte deze bizarre zin tot twee keer toe. De vrouw overleed kort hierna. Vanaf dat moment was mijn twijfel weg; Mark Rutte is wel degelijk iemand met een ernstige psychopathische persoonlijkheids/karakterstructuur. Het feit dat de bekende inhoudsloze en vals optimistische kreten van de verwarde Mark Rutte  (zie blik op foto) wellicht de laatste woorden waren die de stervende vrouw meekreeg van haar aardse realiteit, was al een tragiek van ongekende omvang op zich!!

Maar het ultieme bewijs was daar. Dat Mark Rutte zelfs in een dergelijk extreem hoge stresssituatie aan de voeten van een stervend medemens, immer in z’n rol van politicus bleef/blijft handelen en op dat moment namens de regering dacht te spreken en niet namens zichzelf. Dat (is er überhaupt nog wel een zelf?) is voor mij het ultieme bewijs dat hij een psychopaat is van de eerste orde. Case closed!

* * *

x
x

We raden je aan, voor méér info over psychopathie en socio-pathie, de video’s te bekijken waarin bewustzijnsdeskundige Jan Storms wordt geïnterviewd door Jorn Lukaszczyk. Storms is auteur van het boek ‘Destructieve relaties op de schop’. Een standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek. Hij vertelt in dit eerste deel (deel twee ook te zien) over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek. Hij deelt zijn kritische visie op huidige overheidsmaatregelen.

Advertentie

6 gedachten over “Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat..!!

 1. Over de toestand in België :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/03/op-de-iden-van-maart-gaat-minister.html
  met titel : “Op de Iden van Maart gaat Minister Frank Vandenbroucke ‘moedig’ door met het toedienen van het experimentele Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin, want “Stoppen met vaccineren zou pas onverantwoord zijn” (=einde titel). Het belangrijkste in deze link is echter een reactie :
  Anoniem zei :”Het nieuws vanmorgen staat vol met de eenzame kruistocht die minister van volksgezondheid Vandenbroucke voert om het Astrazeneca Oxford Vaccin te verdedigen. Vadenbroucke weet ook dat als niet-verkozen minister, zijn tijd in de Belgische politiek beperkt is. Zijn kop kan snel tegen het kapblok klappen. Maar hij heeft ook een rol te vervullen en hun zal ze rentmeester dienen. Binnen de chronologie van de Eerste Golf in het voorjaar van 2020, het oorlogskabinet Wilmès I, de ontwikkeling van de vaccins, de regeringsvorming in september 2020, past het perfect dat Vandenbroucke vanonder het stof gehaald is, met specifieke rol om het AstraZeneca vaccin te promoten. Het is uiteindelijk een Oxford Don.Maar belangrijker, Vandenbroucke als lid van de raad van bestuur van de denktank / lobbygroep ‘Friends of Europe’ zwaar beïnvloed door Bill and Melinda Gates en diens Oxford Vaccin (AstraZeneca), omdat Bill en Melinda niet alleen zwaar in AstraZeneca geïnvesteerd hebben maar ook de grootste financiële donoren van ‘Friends of Europe’ zijn.
  Het verhaal begint in 2017, toen Friends of Europe een ontmoeting georganiseerd hebben tussen Bill Gates en de toenmalige Eerste Minister Charles Michel, de toenmalige vice-premier Alexander de Croo, en de Koning.
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20170216_02734125
  Bill Gates heeft Charles Michel beloond met het voorzitterschap van de Europese Raad in December 2019, net op tijd voor de pandemie.
  Je mag er ook zeker van zijn de Bill Gates ergens betrokken is bij de Belgische regeringsvorming van de zomer van 2020 die Alaexander De Croo tot Premier en Frank Vandenbroucke tot minister aangesteld heeft.In ieder geval heeft iedereen op die ontmoeting in 2017 gigantische promoties gekregen.
  Ik kan het me niet meer goed herinneren, maar ik geloof dat in de september 2020 toen alle formatie inspanningen niets opgeleverd hadden, de koning vanuit het niets met een geniaal idee op de proppen kwam, en De Croo en Magnette als formateur aanstelden. Ze kregen tot 28 september tijd voor een eerste verslag aan de koning uit te brengen en op 1 oktober was de regering al ingezworen.
  Dat ging opeens verdacht snel, 18 maanden zonder vooruitgang sinds de verkiezingen van mei 2019, was er opeens een regering binnen de week, en dat allemaal in het midden van een pandemie. Bill Gates zal Filip getelefoneerd hebben om hem dat idee in het oor te fluisteren..Bill Gates en Filip zijn sinds 2018 zelfs buren. Beiden hebben een landgoed in de Kempen. Bill Gates heeft de Stoeterij Begijnhoeve in Retie voor zijn dochter gekocht. Met het koninklijk domein van de koning in Zutendaal.
  https://www.youtube.com/watch?v=S-i5khVrTLY&t=544s
  (=einde citaat). Het voormelde geeft dan ook imo een goed beeld van wat er zich achter de schermen afspeelt, met daarbij dan de rol van Bill Gates, en “De Kempen” is niet ver van Nederland. Zeker met de verkiezingen is het dus oppassen geblazen. Over de Friends of Europe, waar ik tot nu toe het bestaan niet van kende. Er staan ook Nederlanders tussen.
  https://www.friendsofeurope.org/governance/
  In deze link is er de ledenlijst van de bestuurders e.d. De “fine fleur” van de EUSSR zit er tussen, kan m.i. model staan voor alles wat volksvreemd en vijandig is.Het gaat hier dan ook om de zoveelste semi occulte organisatie, waar het belangrijste zich afspeelt achter de schermen, maar wel met ver dragende gevolgen. In de ledenlijst van de bestuurders staat ook de Belgische eerste minister Alexander De Croo, die ook bezoek was bij Klaus Schwab.
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/01/belgische-premier-de-croo-covid-19-moet-keerpunt-zijn-voor-veerkrachtige-inclusieve-en-duurzame-economieen/
  https://pnws.be/alexander-de-croo-is-de-bitch-van-claus-schwab-video/
  En wie is er nog zeer ingenomen met Alexander De Croo, het prototype van de gladde jongen, die zijn eigen leugens gelooft :
  https://palnws.be/2021/03/nederlands-premier-mark-rutte-vol-lof-over-premier-de-croo-had-mijn-broer-kunnen-zijn/
  met titel en citaat : “Nederlands premier Mark Rutte vol lof over premier De Croo: “Had mijn broer kunnen zijn” – Het recept voor zijn blijvende succes? “Zelfrelativering, een beetje kunnen incasseren, jezelf niet te belangrijk maken: dat helpt allemaal”, aldus Rutte, waarbij hij ook pluimen op de hoed van Open Vld en premier Alexander De Croo steekt. “Dat merk ik ook bij mijn collega’s van Open Vld. Alexander De Croo had mijn broer kunnen zijn.” (=einde titel en citaat). Of soort zoekt soort ! Ik laat het verder aan de Nederlandse lezers over om hier de passende besluiten uit te trekken.

  1. Sub Rosa.
   Over Nederland en de corruptie (in mijn ogen) waarbij ik vertrek bij Grapperhaus die zelf als één van de eersten zijn eigen regels overtrad op z,n huwelijk en volgens de toen geldende regels een boete EN STRAFBLAD had moeten krijgen maar inplaats daarvan werd gewoon de wet veranderd zodat hij als minister van justitie en veiligheid kon aanblijven wat anders niet het gevolg had kunnen zijn.Deze man heeft al laten zien waar hij voor staat en dat is wetgeving veranderen en zwaar straffen voor vaak kleine overtredingen.Dit is de weg naar dictatuur waarbij hoge boetes als dwangmiddel worden gebruikt.Ook komt er geen strafrechtelijk onderzoek naar staatssecretarissen en ministers die ivm de kindertoeslagenaffaire bewust de wet hebben overtreden waardoor duizenden mensen diep in de shit terecht zijn gekomen en de beloofde hulp niet komt of in ieder geval veel te laat zoals ook mensen die hun zaak hebben moeten sluiten ivm corona ook in de steek gelaten worden omdat ze lang moeten wachten op het geld van de overheid wat tot failliet gaan zal leiden.Daar bovenop heb je natuurlijk ook nog de belastingdienst die meer routinematig geld terug vorderen omdat ze teveel zouden hebben uitgekeerd waardoor ook velen in de problemen komen.Dan het naar voren schuiven van Ollengren,Kaag,Hoekstra,en anderen waarvan velen Bilderberg bezoekers/sters zijn lijkt mij geen toeval zoals ook de verkiezingsuitslag mij geen toeval lijkt te zijn maar eerder een geplande actie.CDA,D66 en de VVD zouden ik meen op 74 zetels komen en het zou mij niet verwonderen wanneer Volt (met ik meen 3 zetels) zomaar uit het niets als vierde partij gaat aanschuiven vooral gezien hun pro EU instelling en plannen wat precies past bij de anderen.Nederland gaat de komende jaren uitgeleverd worden aan de EU en dat is het einde van de Nederlandse regering omdat de EU het wel zal gaan regelen.
   Rutte heeft bewezen wetten overtreden zoals ook de minister van justitie en veiligheid dat heeft gedaan en zij worden NIET bestraft maar beloond en maken nu de dienst uit wat gelijk staat aan dat mensen die een strafblad zouden moeten hebben nu de dienst uitmaken ipv dat zij uit hun functie ontheven worden.Nederland is door dit soort lui totaal naar de knoppen geholpen en niemand doet er iets aan.De nazi’s gingen direct in bezette gebieden op rooftocht en de EU doet hetzelfde met hulp van onze eigen regeringen die miljarden aan de EU geven terwijl het land alleen maar armer wordt en in de goot zal eindigen.

 2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties
  In 2019 hebben Mark Rutte en Sigrid Kaag de bilderbergers bezocht en in een artikel hier op deze site zag ik afgelopen week ook een foto van Kaag en Rutte die bij een niet al te fris “mens” op bezoek waren en die foto zou ook zomaar kunnen lijken op een foto wanneer die bij de Bilderbergconferentie was genomen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_en_Nederlandse_deelnemers_van_Bilderbergconferenties
  Het is echt ongelooflijk dat men in politiek Den Haag nog moeite doet of geloof hecht aan het vertrouwen terug winnen van een deel van de politieke arena en de burgers (zogenaamde onderdanen) van Nederland.
  Rutte heeft gelogen,belangrijke of gevraagde informatie achter gehouden of zwart weggestreept
  Wanneer het hem niet uitkomt weet hij het ineens niet meer en kan hij het zich niet herinneren,ook is er de Rutte doctrine enz.
  Hij heeft vorige week in het debat beloofd dat hij zijn stinkende best gaat doen door aan herstel van vertrouwen te werken en nou geloof ik wel dat het zal stinken maar ik vrees dat hij de belofte om het geschade vertrouwen terug te herstellen al weer is vergeten omdat het hem gewoon niet uitkomt omdat het zijn en inmiddels Kaag haar plannen kan dwarsbomen.
  Na het debat heeft Sigrid Kaag Rutte gebeld en kort daarna stapte mevrouw Bergkamp van D66 als nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap van de tweede kamer naar voren en al na 1 ronde was er geen tweede ronde nodig omdat zij het natuurlijk geworden is.DAT STINKT EN WERKT ZEKER NIET MEE AAN HET HERSTEL VAN VERTROUWEN IN DE POLITIEK MAAR VERSTERKT JUIST HET GELOOF IN CORRUPTIE.
  Het is geen toeval dat Sigrid Kaag kort voor de verkiezingen werd aangewezen als plaatsvervangster van R.Jetten net zomin als dat ook voor de CDA geldt want ook Hoekstra heeft al laten zien waar hij voor staat door KLM met miljarden te helpen en mogelijk later nog eens zo lijkt het.Niet voor niets diende bijna de hele tweede kamer oppositie een motie van wantrouwen in tegen Rutte maar natuurlijk net D66 en het CDA deden dat niet omdat dan Rutte hoogstwaarschijnlijk had moeten aftreden en dat stond de mogelijk gemaakte afspraken waarschijnlijk in de weg.D66 en het CDA kwamen daarom met een motie van afkeuring omdat het dan toch leek of ze Rutte min of meer gestraft hadden voor zijn misdragingen wetende dat alle opties om samen te gaan werken met de VVD dan nog gewoon open bleven en waarschijnlijk zal gaan gebeuren.Maar mogen mensen die nogal vergeetachtig zijn en zich misdragen hebben nog wel mee regeren of zou het normaler zijn om dat hoe dan ook niet toe te staan in ieders belang behalve dan mogelijk niet voor het CDA en D66 die hoogstwaarschijnlijk dan bepaalde doelen niet zullen halen?
  Nederland zit niet te wachten op een kabinet waarin mensen plaatsnemen die gedrag vertonen wat zeer veel lijkt op crimineel gedrag.
  Wat of welke afspraken die Rutte zich niet zou kunnen herinneren heeft hij met andere landen en vooral de EU gemaakt en mogen die dan nog wel blijven gelden of niet?
  Opvallend vind ik ook dat nadat Trump door Biden vervangen is de situatie van voor Trump weer terug lijkt te komen terwijl het juist onder Trump beter leek te gaan.De NAVO spreekt over meedoen aan een oefening in Oekraine omdat de Russen hun legermacht aan de grens zouden opbouwen wat net als voor Trump president werd volgens mij toen ook speelde maar tijdens Trump zijn presidentschap geen problemen gaf.Ook zien we weer een toename in aanslagen en schietpartijen en is een Iraans schip aangevallen door Israel.(Dit zou zijn omdat het Iraanse schip een basis zou zijn voor het elite korps van Iran).Zijn we weer op weg naar OORLOG?

  1. Ter aanvulling van het eerder geschrevene volgens onderzoek van Maurice de Hond zou nu bij nieuwe verkiezingen de VVD 6 zetels verliezen wat inhoud dat mogelijk veel VVD stemmers nu spijt hebben van hun keuze voor de VVD. https://www.nd.nl/nieuws/varia/1028413/-vvd-verliest-virtueel-6-zetels-als-nu-verkiezingen-zouden-zijn-
   Logisch dat ze nieuwe verkiezingen niet eens willen overwegen als je op voorhand weet dat dan een vorming van een nieuwe coalitie zoals het ze nu voor ogen staat dan wel eens niet kan doorgaan.
   Ook vandaag was in het nieuws dat Biden iets wil doen aan het makkelijk verkrijgen van vooral aanvalswapens. Nou kan ik dat niet bewijzen maar het lijkt er wel op dat de schietpartijen die sinds kort weer plaats zouden vinden bedoeld zijn om een reden te verkrijgen om wapenbezit te verminderen of zelfs te verbieden voor burgers.In mijn zienswijze zou het dan ook opgezet spel kunnen zijn.In meerdere boeken is geschreven dat wapens in de VS in handen van burgers moeten verdwijnen zodat ze zichzelf niet meer kunnen verdedigen wanneer dat nodig zou zijn vooral in verband met de tot standkoming van een NWO.Overheden zijn tot veel in staat om doelen te bereiken zelfs in Nederland hebben ze politie in burger tussen de boeren gezet om een bepaalde sfeer te veroorzaken wat boeren een slecht aanzien kon geven.Wat goed is wordt op allerlei gebied ineens slecht en direct bestraft door middel van boetes of erger zoals een knuffel bv of wanneer men zich vergeet aan de coronaregels te houden wat niet meer dan menselijk is op veel gebieden.Gelijktijdig zien we dat de overheden en hun aanverwante clubjes alles willen dirigeren wat inperking van onze vrijheden betekend.voorbeelden in overvloed zoals voorschriften wat we wel of niet mogen eten zo zou er nu alweer gepleit worden voor een suiker taks dus via producten duurder te maken willen ze mensen dwingen en dat deugd gewoon niet.Diabetes patienten kunnen baat hebben bij producten waar suiker in zit dus ondanks dat die al aan een ziekte lijden willen ze deze mensen nu ook nog laten boeten wanneer ze ivm hun gezondeheid juist suiker nodig hebben,hetzelfde geldt bv voor zout bij mensen met een te lage bloedruk.Nu is het ook wel enigszins vreemd dat ze zo begaan zijn met onze gezondheid terwijl ze wel bv Astra Zenica willen blijven prikken terwijl dat bewezen trombose kan veroorzaken.Ikzelf heb medicatie gekregen om trombose te voorkomen na een hartoperatie wat ik daags moet nemen en toch kreeg ik laatst een brief van het ziekenhuis dat vaccineren bij mij geen gevaar op zou leveren en dat vind ik wel heel erg vreemd vooral nu dat van Astra Zenica bekend is geworden.
   Ik heb geen anderen nodig (die geld verdienen) aan het bepalen wat goed of slecht voor mij zou zijn en allerlei zaken ongevraagd willen opdringen.Laat mensen in hun waarde en in vrijheid leven (voor zover we dat nog mogen) en tegen hen die anderen hun leven willen bepalen kan ik alleen maar het advies geven zich met zichzelf te bemoeien en echt werk te zoeken wat echt iets bijdraagt.

 3. Arnold 2
  Zie hierna de lijst met de leden van de Trilaterale Commissie, nog zo een semi – occulte organisatie, die achter de schermen een invloedrijke rol speelt :
  https://freddonaldson.com/2021/03/02/trilateral-commission-current-membership-with-2021-individual-affiliations-and-photos/
  Ook nog een niet meer actuele lijst van het Commitee of the 300, lijst dateert van 2016, en sindsdien zijn er enkele overleden die er nog tussen staan :
  https://www.disclose.tv/t/ex-illuminati-member-leaked-the-current-membership-of-the-committee-of-300/301
  En dan nog een uitgebreide lijst van het CFR, dat vooral betrekking heeft op de USA, maar er staan heel wat bekende namen tussen, voor mij althans, en die men elders ook aantreft.
  https://www.cfr.org/about
  https://www.cfr.org/board-directors
  https://www.cfr.org/membership/roster
  De kennisname van deze lijsten is m.i. van belang voor een beter begrip van wat ze zeggen en schrijven.
  De Bilderberg lijst heeft U al gepubliceerd. Naast de voormelde organisaties zijn er nog tal van anderen, de ene meer occulter als de andere, maar die wel imo een belangrijke rol spelen achter de schermen.

 4. Sub Rosa dank u voor deze reactie wat ook volgens mij van grote waarde is om een beeld te krijgen van bv de banden (niet alleen) tussen personen en clubjes maar ook vooral tussen grote bedrijven,banken en “bestuurlijke” lieden wereldwijd.Zo kwam ik namen tegen die (ex) ECB bestuur zijn geweest en namen van bv het bestuur van KLM en andere grote bedrijven maar ook J de Hoop Scheffer die dan weer verbonden is/was met de NAVO.Als ik dan zie dat Hoekstra KLM met miljarden steunt wat de toch al vaak in de problemen zittende burgers mogen ophoesten dan krijg ik toch al snel de gedachte dat het juist de rijksten zijn die landen leeg plunderen waarbij het niet ondenkbaar is dat het zo afgesproken is achter de schermen.
  Vooral wanneer ze dan geld gaan lenen als land bij de ECB om hun connecties met miljarden te kunnen blijven “steunen” (terwijl bv Air France KLM) aan de top met geld blijven strooien en bonussen blijven uitdelen dan is dat wel heel vreemd.Maar gelijktijdig schept het schuld wat wij als burgers zullen moeten terug betalen wat mogelijk op langere termijn onmogelijk kan zijn omdat zij die eerder steun hebben gekregen (en dan bedoel ik juist de multinationals en aanverwante rijken) de burgers AL HEBBEN KAAL GEPLUKT terwijl zij juist zelf vaak geen of weinig belasting betalen.Wat zou er dan kunnen gebeuren? wanneer cash geld weg is en vervangen is door cijfertjes in computers (vooral bij banken wat ook nog eens gecontroleerd wordt door banken) dan kunnen mensen wel geld op hun rekening hebben staan maar voor de bank zal het dan geen probleem zijn om beslag te leggen op tegoeden omdat er nog schuld open zou staan.Nu al (ik kreeg nog niet zolang geleden een brief van de bank dat ze rente willen laten betalen bij bedragen boven de € 250.000 op rekeningen).Dus ze willen al dat mensen gaan betalen over geld wat bij banken in bewaring is gegeven.Daarmee is het NIET ondenkbaar dat dit later ook voor lagere bedragen zal gaan gelden.Schulden worden dus gemaakt door de rijksten en die zullen later tevens schuldeiser worden.Wat bij dit ook wel eens goed onder de loep genomen mag worden is welke bestuurders/sters allemaal nevenfuncties hebben en vooral WAAR.Het lijkt allemaal wel heel erg op belangenverstrengeling en corruptie met mogelijk bepaalde doelen die behaald moeten worden voorop.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.