Advertentie

Onze kinderen…!


x

Onze kinderen..!

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Nu, tijdens de lockdown, wordt het bewustzijnsverschil tussen mensen steeds duidelijker zichtbaar. Wanneer je niet in de gaten hebt, dat dit de oorzaak is, kan het zeer frustrerend en haast onbegrijpelijk zijn, hoe het komt, dat anderen niet kunnen zien, wat voor jou zo duidelijk zichtbaar is. De meeste mensen hebben nog nauwelijks 1% van hun bewustzijn intact, en zijn zo goed als blind. Ze worden dagelijks volledig gehypnotiseerd door de Tv en zien enkel, wat hen wordt voorgeschoteld door reguliere media. Alles wat buiten dit frame valt, wordt geclassificeerd als een ‘complot theorie’, en daar hoeft dus geen aandacht aan besteed te worden.

Zodra je bewustzijn begint toe te nemen, dan wordt het zichtbare spectrum verbreed. Je kunt dit ook vergelijken met het beklimmen van een trap of ladder. Hoe hoger je klimt, hoe meer overzicht je zult verkrijgen, van wat zich onder jou afspeelt. Dan wordt het ineens duidelijk en begrijpelijk, dat mensen die op lagere treden staan, minder kunnen zien. Met het toenemen van het bewustzijn, zul je gaan ontdekken, dat de realiteit, zoals de gevestigde orde wil dat we deze zien, steeds meer scheuren begint te vertonen, om uiteindelijk compleet uit elkaar te vallen.

Er worden contouren zichtbaar van een wereld, die voorheen volledig onzichtbaar was. Dit kunnen zeer schokkende gewaarwordingen zijn. Deze kunnen je in eerste instantie onderuit halen, maar door ze waar te nemen, waarbij je volledig aanwezig bent in lichaam, hoofd en hart, worden ze hanteerbaar, waarna ze gewist kunnen worden.Daarmee kunnen we voorkomen, dat iets dergelijks, ooit in de toekomst opnieuw zal plaatsvinden.

In de 2de week van februari had ik een zo’n ervaring.
Ik was letterlijk enkele dagen in een soort van shock. Het betrof de omvang van het enorme wereldwijde kindermisbruik. Dat dit plaatsvindt, weet ik al jaren, maar had niet in de gaten welke vormen dit had aangenomen. De kinderen, blijken altijd al het belangrijkste doelwit voor de machten achter de schermen te zijn geweest. De hele maatschappij is daarop ingericht, en we hadden niets in de gaten.

Zwaarbewaakte toegang tot het immense DUMB-netwerk onder de VS. Er wordt gesproken over meer dan 135 knooppunten, die meer als ‘ondergrondse steden’ te beschouwen zouden zijn, dan als stations.

Hoe sneller we dat gaan beseffen, hoe beter we in staat zullen zijn, om ze hiertegen te beschermen. Wat nu boven water komt is al duizenden jaren gaande, met als doel de mensheid te vernietigen en ze te veranderen in trans humane slaven die volledig op afstand bestuurbaar zijn. Het is nauwelijks voor te stellen, maar er bevindt zich onder onze voeten een enorme wereld, die bestaat uit zg. DUMB’s ( Deep Underground Military Bases). Het is de wereld van de schaduwregering, die vooral bestaat uit reptilianen, Greys en de rijksten der rijken.

Deze ondergrondse bases liggen tot soms wel 10km diep, en zijn wereldwijd verbonden door tunnels. Ze beschikken over ultra moderne snelheidtreinen, die het transport, tussen de verschillende werelddelen, vele malen sneller mogelijk maakt, dan het vliegverkeer boven de grond. De meest bekende ondergrondse basis is ‘Area 51’, en ligt in het zuidwesten van de VS.

‘Art Bell’, de oprichter van ‘Coast to coast AM’, dat bekend stond als de beste paranormale nieuws show, interviewde vele gasten waaronder Whitley Strieber; Richard Dolan; Roger Lear en Richard Sauder, die persoonlijke ervaringen hebben met deze ondergrondse wereld. In 2018 kwam Art Bell op 72-jarige leeftijd om het leven, waarbij het officiële verhaal is, dat zijn dood het gevolg is van een overdosis drugs. De kans is echter groot, dat hij uit de weg is geruimd, omdat er via hem informatie naar buiten kwam, die de DeepState geheim wenste te houden.

De Alliantie (het vrijheidsleger) is al jaren bezig deze onderwereld, waar miljoenen vrouwen en kinderen gevangen worden gehouden, te bevrijden, waarna de bases worden vernietigd. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd enorm veel onnatuurlijke aardbevingen waargenomen en fenomenen, die lijken op energiewapens. Deze worden in verband gebracht met de vernietiging van de DUMB’s (HIER).

De meest recente, zagen we afgelopen weken in en rond Myanmar, dat één van de belangrijkste centra is m.b.t. de kinderhandel en opiumsmokkel. De witte vlaggen tonen de locaties van recente aardbevingen. Andere zeer grote DUMB’s die recent zijn bevrijdt, bevinden zich o.a. onder Washington DC en het Vaticaan. Hier zijn in de afgelopen tijd talloze vrouwen en kinderen bevrijdt, waarvan sommigen al 35 jaar in kooien hebben opgesloten gezeten.

Deze kinderhandel heeft in de afgelopen 10 jaar de drugshandel van zijn eerste plek verstoten. Drugs kunnen maar één keer verkocht worden, kinderen vele keren achterelkaar. De kinderhandel levert jaarlijks momenteel US$ 150 miljard winst op. In de afgelopen 5 jaar is de kinderporno op internet met 5000% toegenomen, helemaal in het afgelopen jaar met de lockdown, toen de scholen in vele landen gesloten waren.

Jaarlijks verdwijnen er wereldwijd ongeveer 4 miljoen kinderen.
Dit alleen al, was goed voor US$ 35 miljard winst. Kinderen lopen een enorm gevaar op internet, omdat pedofielen precies weten hoe ze de kinderen het beste kunnen benaderen. Ouders zijn hier niet op ingesteld, en daarom is het heel belangrijk de lijn met je kinderen open te houden, door ze goed te observeren. Probeer regelmatig de surfgeschiedenis van je kinderen te controleren, zodat er indien nodig, op tijd ingegrepen kan worden.

Een kind verhuren voor seks, levert zeker 2 tot 3 maal zoveel op als een volwassene. Het is te gruwelijk voor woorden. Daarnaast worden ook de organen van kinderen verhandeld. Een kinderhart, brengt al gauw een kwart miljoen US$ op. Dit vindt voor een groot deel plaats in het Midden Oosten, en wordt geleid door ‘ISIS’. Dat dit zolang verborgen gehouden kon worden, komt enerzijds door de New Age gedachte, dat alles wat je aandacht geeft groeit, en anderzijds, dat de media weigert de waarheid naar buiten te brengen. Hierdoor zullen de meeste mensen het wegduwen, als zijnde een verzonnen verhaal, waar dus geen aandacht aan besteed hoeft te worden. Want zou het waar zijn……., dan zou dit toch zeker op het NOS journaal te zien zijn geweest….

De geschiedenis herhaalt zich..
Dit is heel duidelijk te herkennen, wanneer we ons gaan verdiepen in de geschiedenis van Afrika. Afrika, is door zijn unieke grondstoffen (goud, diamanten etc.) , zó aantrekkelijk voor ‘N.M.Rothschild &Co, dat ze voor niets en niemand terugdeinzen, en letterlijk over lijken gaan. Nieuw bewijs toont namelijk aan, dat zij de eerste moderne concentratiekampen runden, tijdens de 2de Boerenoorlog in Zuid Afrika (1899-1902), waar meer dan 60.000 mensen stierven, waaronder vele kinderen.

Mensen die werden onderworpen aan de vaccin-experimenten van ‘Burroughs Wellcome & Co’, tegenwoordig bekend als ‘Wellcome Trust’– Coronavirus financierder en ‘GlaxoSmithKline’.

 

De Britse regering wil niet, dat er te veel van hun verleden aan het licht komt, maar met een beetje speurwerk is dat niet al te moeilijk. Het blijkt, dat het Coronavirus eigendom is van het Britse ‘Pirbright Institute’, alias de Rothschilds, dat een snode geschiedenis heeft, en indirect verbonden is met de Britse regering. Het ‘Pirbright Institute’ was betrokken bij experimenten in Duitsland, chemische oorlogsvoering,  en de ontwikkeling van vaccins door de ‘Burrough Wellcome Company’ (1853-1936).

Op 11 nov. 2002 werd het MOD-pand, dat zowel het ‘Pirbright Institute’ als het ‘Cobbett Hill Earthstation’ huisvestte, verkocht aan ‘QinetiQ Holdings Ltd’. De Britse monarch (de Rothschilds), had een ‘Special share’, waardoor het volledige controle had over QinetiQ. ‘Lord Pirbright’, was getrouwd met een Rothschild, en is de achterkleinzoon van ‘Amschel Rothschild’, die de ‘Rothschild Banking Dynastie’ begon. Hij financierde o.a. de snelle opkomst van ‘Henry Wellcome’ in de farmaceutische sector en de expedities van ‘Sir Henry M.Stanley naar Afrika’, om nieuwe geneeswijzen en vergiften te verzamelen voor Henry Wellcome.

Ook zorgde hij voor het veiligstellen van West-Afrikaanse mijnbouwrechten voor de Belgische’ koning Leopold II’, de ‘British South Africa Company’ (BSAC) en zijn beschermelingen: Cecil Rhodes; Alfred Milner; NM Rothschild & Sons; Winston Churchill en John Buchan, e.a.

‘Cecil John Rhodes’, arriveerde op 17 jarige leeftijd in Zuid Afrika.
Mineralen waren zijn passie. Daar aangekomen, volgde hij zijn broer in de diamantmijnen. Hij richtte samen met Charles D. Rudd de ‘Beers Mining Company’ op, en later de ‘BSAC’.  Deze werden opgericht op de manier van de oude Oost-Indische bedrijven. Hiermee kreeg hij meer dan 90% van de wereldproductie aan diamanten in handen. Vervolgens veroverde hij 2 belangrijke posities: hij werd premier van de ‘Britse Kaap Kolonie’, en president van de ‘BSAC’.

De Ndebele-koning ‘Lobengula‘, werd misleid om de Rudd-concessie te ondertekenen. Deze concessie, gaf Rhodos en zijn pioniers alle rechten op de mineralen in zijn land. Dit resulteerde erin, dat de koningin, Rhodes een charter verleende, wat leidde tot een toestroom aan kolonisten naar het huidige Zimbabwe. In 1893 bereikten de vijandelijkheden tussen de Ndebele en blanke kolonisten een hoogtepunt, en brak er oorlog uit.

De ‘Eerste Matabele’ Oorlog van 1893 was zeer verwoestend, en resulteerde in het veroveren van nog meer grondgebied en rijkdom voor het bedrijf. In oktober 1893 was de BSAC bewapend met een nieuwe dodelijke uitvinding: het ‘Maxim-pistool’. De BSAC-troepen trokken door de gebieden, onder leiding van Rhodes en Leander Starr Jameson, en de Ndebele werden genadeloos vermoord. Volgens een ooggetuige kwamen er, bij de slag om Shangani, ongeveer 1.500 Ndebele-mannen om.

De verpletterende veldslagen, dwongen ‘Lobengula’ te vluchten, en hij stierf in januari 1894 aan de pokken. De Ndebele-krijgers werden verslagen door de superieure ‘vuurkracht’ van de compagnie, en het overgebleven leiderschap onderwierp zich aan de compagnieregering. Alle acties van het bedrijf, werden geleid door Rhodes – wiens leiderschap werd erkend door de kolonisten.

Op 3 mei 1895, werd het land van de Ndebele, omgedoopt tot “Rhodesië”. De oorlog om de Matabele te overwinnen, heeft ongeveer £ 66.000 gekost, en werd grotendeels gefinancierd door de winst uit de dieper gelegen goudvelden, gedolven door Rhodes ‘Consolidated Goldfields Company’. Rhodes legde een basis voor het kolonisatieproces in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Botswana, Zambia en Malawi. Zijn stoffelijk overschot bevindt zich in ‘Matopos Hills’ nabij Bulawayo, Zimbabwe.

Rhodes stond onverschillig tegenover vrouwen en kreeg een reputatie, als zijnde een  vrouwenhater. Zijn meest intense relaties waren met mannen. Zijn excuus was: “Ik weet dat iedereen vraagt ​​waarom ik niet trouw. Ik kan niet trouwen. Ik heb te veel werk aan mijn handen. “ In plaats daarvan, verzamelde hij een wisselende entourage van jonge mannen om zich heen, die  bekend stonden als ‘de lammeren van Rhodes’. Zijn visioen,  waar flink over werd opgeschept, maakte deel uit van het beeld van het Britse rijk, dat zo groot was, dat de zon er nooit onder ging.

Ook her royal highness, de QUEEN, gaat het leven van tegenwoordig boven het petje.. eh hoedje. Haar onmetelijke rijkdom ten spijt, blijkt ook zij niet van sterfelijkheid verlost..

Het Britse rijk omvatte 77 landen, waaronder: India en 15 landen in Afrika. Een kwart van de wereldbevolking bevond zich onder Brits kolonialisme, 458 miljoen mensen werden onderdrukt. In die tijd had Engeland de hoogste levensstandaard ter wereld, gebaseerd op de bijna verhongerende mensen in Afrika, India en andere koloniën. Rhodes was een onmiskenbare imperialist en racist. Hoewel Rhodes misschien is doorgegaan met het feitelijk ‘regeren van het Britse Zuid-Afrikaanse rijk, hunkerde hij,  naar nog meer macht, en beschouwde hij inheemse Afrikaanse Zuid-Afrikanen, als ‘verachtelijk’.

Het was Rhodes, die ‘Apartheid’ in Zuid-Afrika oprichtte met het nu beruchte ‘ANC’. Dit begon in 1912, slechts drie jaar nadat Groot-Brittannië, de koloniën tot een onnatuurlijke Unie dwong. Rhodes sprak zijn hele leven, voortdurend over zijn totale toewijding aan de uitbreiding van het Britse rijk. Hij geloofde, dat de Engelsman het belangrijkste menselijke exemplaar ter wereld was, en geboren, om zoveel mogelijk over de wereld te regeren. Zijn levenslange droom was, om een ​​’rood lint’ over het hele Afrikaanse continent te zien liggen met een spoorlijn, die helemaal van de Kaap naar Caïro in Egypte liep.

Kortom, Rhodes wilde het continent, onder volledig Brits bestuur zien. Op de universiteit kreeg hij ook het idee, om een ​​‘geheim genootschap’ van Britse mannen op te richten, die de wereld zouden kunnen leiden, en die de geest van de Engelsman, die Rhodos zo bewonderde, naar alle uithoeken van de wereld zouden verspreiden. Hij schreef over dit genootschap: “Waarom zouden we geen geheim genootschap vormen, met maar één doel: de bevordering van het Britse rijk en het onder Britse heerschappij brengen, van de hele onbeschaafde wereld.”  De ‘BSAC’ leek veel op een fascistische organisatie, dit was de oorsprong van het Britse imperiale fascistische corporatisme:

 • ‘British Imperial’ betekent dat het onder Britse monarch valt.
 • ‘Fascistisch corporatisme’ betekent, dat de koningin of koning speciale posities aan deze bedrijven gaat geven, zolang ze hun trouw aan de vorst betalen en hun belastingen betalen.

De Boerenoorlog (1899-1902)
In 1897 was Zuid-Afrika ’s werelds grootste exporteur van goud. De gouden regel stelt, dat “wie het goud heeft; maakt de regels. ” De Boerenoorlog had alles te maken met het verkrijgen van een volledig monopolie op Zuid-Afrikaans goud. De ‘BSAC’, machtigde Rhodes om Zuid-Afrika te leiden als een bedrijf met zijn eigen wetten, belastingen en politie. De Britten mobiliseerden een enorm leger, om de Nederlandse boeren te bevechten. Lord Kitchener, was hun meest ervaren soldaat.

De Britten onderschatten de Boeren volledig, en ze geloofden, dat alleen de aanblik van het Britse leger hen zou doen vluchten. De soldaten kwamen zelfs uit Australië en Nieuw-Zeeland, om ‘hun koningin te dienen’ in deze oorlog. Ondanks de overweldigende aantallen en de nieuwste moordtechnologie, vochten de Boeren heldhaftig tegen de Britse indringers. Met een Bijbel in de ene hand, en een geweer in de andere, gingen de dappere boeren de confrontatie aan met de overweldigende macht van het Britse rijk. Zij dwongen ze een hoge prijs te betalen voor hun goudlust.

Dit losbandige bestuursmodel leidde er uiteindelijk toe, dat Milner en Roberts, de eerste concentratiekampen ter wereld oprichten tijdens de 2e Boerenoorlog. Op het slagveld kon de Britse superioriteit geen overwinning claimen, vandaar het besluit, om in plaats daarvan, een volledige oorlog te starten tegen de Boerenvrouwen en -kinderen, en een genocide toe te passen, om ze te dwingen zich over te geven.

Meer dan 60.000 zielen, waaronder 14.000 kinderen, werden in deze barbaarse kampen vermoord door verdachte uitbraken van mazelen, tyfus en dysenterie. Gezinnen beschreven, dat zelfs kinderen met slechts een verkoudheid, bij hun ouders werden weggehaald en nooit meer terugkwamen. Ze waren vermoedelijk vermoord. In deze vernietigingskampen, werden door het Britse leger, medicijnkisten vol met experimentele vaccins  van ‘Henry Wellcome’ ingezet.

Concentratiekamp Zuid Afrika

In 1901 werden aparte concentratiekampen voor Afrikanen opgericht. De meeste Afrikanen waren afkomstig van Boerenboerderijen, waar ze woonden als arbeiders, pachters of aandeelhouders. Degenen die de kampen binnenkwamen, hadden weinig of geen voedsel. Slechts in uitzonderlijke gevallen werden er gratis rantsoenen verstrekt, zodat de meeste mannen, om te kunnen overleven, geen andere keuze hadden, dan het werk in het Britse leger te aanvaarden.

Hele townships en zelfs missieposten, werden overgebracht naar concentratiekampen. De mannen werden gedwongen te werken, en tegen het einde van de oorlog waren er ongeveer 115.000 Afrikanen, in 66 kampen verspreid over het hele land. In april 1902, bleken meer dan 13.000 vluchtelingen werkzaam in het Britse leger. Daardoor waren de kampen voornamelijk gevuld met vrouwen, kinderen, ouderen en zieken.

De Afrikanen in de concentratiekampen, kregen geen goede medische zorg, dat resulteerde in veel doden. Degenen met een baan, werden gedwongen om voor hun voedsel te betalen. De watervoorraden, waren vaak vervuild en de omstandigheden waaronder ze werden gehuisvest waren verschrikkelijk, met als gevolg: duizenden doden door dysenterie; tyfus en diarree. Het officiële dodental aan het einde van de oorlog in de Afrikaanse concentratiekampen bedroeg 14.154, maar aangenomen wordt, dat het werkelijke aantal aanzienlijk hoger lag. De meeste doden, vielen onder de kinderen.

Voedselschaarste door weermanipulatie..!
Zoals steeds duidelijker wordt, deinzen de criminelen van de DeepState nergens voor terug. Zij zitten achter alle oorlogen en concentratiekampen, wereldwijd. Verdeeldheid zaaien is hun sterkste wapen altijd geweest, omdat ze zo de controle wisten te behouden. We dienen ons ervan bewust te worden, dat alles is, en wordt gemanipuleerd. Denk hierbij bijv. ook aan de tsunami’s; orkanen en droogte in grote delen van de wereld, in de afgelopen decennia, waarbij heel bewust voedselschaarste werd veroorzaakt. Deze waren dus NIET natuurlijk.

Vaak zijn het experimenten, waarbij de bevolking als proefkonijn wordt gebruikt door de farmaceutische industrie. Door deze manipulaties wordt een angst opgewekt, die het rationele denken uitschakelt. De overheid, aangestuurd door de DeepState, haakt hier onmiddellijk op in, en introduceert nieuwe regelgevingen, die de bevolking nog meer aan banden leggen. Vervolgens hebben ze het lef, om internationaal, gigantische financiële inzamelacties voor deze getroffen gebieden te organiseren, waarvan vaak nog geen 5% van de opbrengsten, daadwerkelijk, bij de slachtoffers terecht komt. Een goed voorbeeld hiervan is Haïti.

Credo Mutwa, een man in vrouwenkleren..

Ook bij ons wordt het klimaat gemanipuleerd. Neem het weer van de afgelopen weken. Het ene moment is het 10 graden boven nul, het volgende moment 10 graden onder nul. Zodra we gaan genieten van het mooie winterse weer en de schaatsen komen tevoorschijn, wordt daar onmiddellijk een stokje voor gestoken. De chemtrails verschijnen aan de hemel, en binnen 2 dagen is het weer 10 graden boven nul.

De Draco-Reptilianen en de oorsprong van de DeepState
Toen de blanken in Afrika arriveerden, en de Afrikaanse religies vernietigden, doken de Sangoma’s (Afrikaanse medicijnmannen)onder en gingen zij ondergronds en praktiseerden in het geheim. Zij hadden een uitgebreide kennis m.b.t. astrologie, astronomie en chirurgie. De Zulu’s verrichtten in de 18de eeuw, al zeer geavanceerde en gecompliceerde operaties.

‘Credo Mutwa’, een Zulu Sangoma, die in het westen bekend werd door ‘David Icke’, heeft op een goed moment in zijn leven een belangrijke beslissing genomen om de waarheid naar buiten te brengen m.b.t. de Reptiliaanse machtsovername hier op aarde, duizenden jaren geleden.  Tijdens zijn inwijdingen, leerde hij gaandeweg, de ware geschiedenis van de aarde kennen. Hij besloot hiertoe, om de vrede en gezondheid op aarde te kunnen herstellen. Credo Mutwa overleed op 25 maart 2020, op 98 jarige leeftijd. 

David Icke werd gebeld door Credo Mutwa, sjamaan, om het verhaal te bevestigen, wat David Icke destijds vertelde over de ‘reptilian agenda’.

De Draco Reptilianen of ‘Chitauri ‘s’ zoals ze in Afrika genoemd worden, vormen samen met de Greys, de schaduwregering achter de schermen. Ze zijn ongeveer 3,5 meter lang. De Koninklijke families, dragen een ring met hoorns rond hun hoofd, en de koningen hebben lange hoorns, die vanuit de zijkant van hun hoofd groeien. Ze zien er uit als de duivel, of misschien beter gezegd, de duivel wordt gepresenteerd met het uiterlijk van een Chitauri. De hoogste koning heeft 1 oog (het Alziend oog).

Om zich tegen deze Chitauri ‘s te beschermen, dragen de ‘Sangoma’s, een masker en een zeer scherpe houten stok bij zich, gemaakt van het Rhodesische teakhout. Dit is een houtsoort, dat giftig is voor Chitauri ‘s. Het is het hout, wat al jaren wereldwijd gekapt en vernietigd wordt.

Deze shape shiftende reptilianen, die de macht hierop aarde hadden, kruisten zich met de mensheid. Ze creëerden hybriden met gemengde bloedlijnen. Hun bloedlijnen zijn wereldwijd terug te vinden in de Rothschilds; de Koninklijke families; de politieke en economische topposities. Het is hun verboden, te trouwen met iemand buiten de bloedlijnen.

De Afrikaanse Koninklijke bloedlijnen, stammen eveneens af van de reptilianen. De meest bloeddorstige staatshoofden, als ‘Jonas Savimbe’ in Angola, en ‘Robert Mugabe’ in Zimbabwe, zijn rechtstreekse afstammelingen van de ‘maShona Koningen’, die 1000 jaar geleden heersten. De onderstaand afgebeelde ketting vertelt de ware geschiedenis.

Wanneer we naar de 2 figuren kijken, zie je dat de ene een mens is en de ander een buitenaardse. De buitenaardsen presenteerden zich, als zijnde goden. Het verhaal gaat, dat ze op aarde arriveerden in gigantische gouden schepen. Ze vermengden zich met de mens, waaruit de koningen en koninginnen voortkwamen.

In de afbeelding van de hand hiernaast zie je, dat er een gat in het centrum van het oog zit. Wanneer je een druppel water in het gat doet, functioneert het gat als een microscoop, waarin zelfs bacteriën zichtbaar worden. Deze hand, kom je veelal tegen in het Midden Oosten, en wordt in Israël ‘chamza’ genoemd. Het oog in de hand, vertegenwoordigt het verschrikkelijke 3de oog van de hoogste Chitauri. Dit oog, ziet en weet alles. Het is eveneens terug te vinden, op het Amerikaanse dollarbiljet.

Wanneer een dier of mens geofferd wordt, zal de offeraar, het slachtoffer tot aan zijn dood blijven aanstaren. Hiermee drinkt hij zijn geest op, waarmee wordt voorkomen, dat deze een vloek zal uitspreken. Wanneer Chitauri ’s ziek worden, hebben ze mensenkinderen nodig. Deze worden gekidnapt door de Greys, waarbij ze vastgebonden, gedwongen worden, weken tegen de Chitauri aan te liggen, totdat deze opknapt. Vervolgens wordt het kind wreed gemarteld, en geofferd op een altaar.

Wanneer ze voldoende getraumatiseerd zijn, wordt hun bloed afgetapt en gedronken door de zieke, die hierdoor volledig herstelt. ( andrenochroom) De ‘Greys’ (Marindan), zijn de folteraars voor Chitauri ‘s. Hun grijze uiterlijk is een kostuum om hun echte lichaam te kunnen beschermen. In tegenstelling tot de Afrikanen, zien de Chitauri ‘s vrouwen als ondergeschikt. Ze kijken op ze neer, en ze worden geofferd en gegeten, als ze niet langer aan hun seksuele eisen kunnen voldoen.

De smerige laatste restjes nog opruimen..
De reptilianen zijn zo goed als allemaal gedood of gevlucht. Waar we nog wel mee te maken hebben, zijn de bloedlijnen die gezamenlijk de DeepState vormen met daarmee de satanische invloeden, die ze hier, met name in de afgelopen 100 jaar, ingevoerd hebben. We staan voor grote veranderingen, ook op het medische vlak. Met de invoering van GESARA ( Global Economis Security and Reform Act) bevat een uitgebreid pakket met meer dan 6000 patenten op het gebied van o.a. vrije energie; opschoning van de aarde; overvloed en gezondheid.

Zo zullen bijv. ook de MED-beds (medische bedden) vrijgegeven gaan worden. Dit vindt als eerste in de VS plaats, om vervolgens over de hele wereld te worden verspreid. Voor zover nu bekend, zullen er 3 verschillende soorten komen:

 • Deze versie heeft de specifieke functie in het laten aangroeien van vermiste ledematen, organen etc. (Zie video hieronder)
 • Deze versie zal het geheugen, de intelligentie en daarmee ook het bewustzijn enorm kunnen uitbreiden.
 • Deze versie kan Alzheimer, kanker, AIDS e.d. en zoals het nu lijkt ook vaccinatieschade volledig herstellen en maakt mensen gemiddeld 20-30 jaar jonger.

Als gevolg van alle trauma’s, die we met zijn allen als mensheid hebben meegemaakt, is het heel belangrijk, dat natuurlijke bevallingen zo snel mogelijk in ere hersteld worden hersteld- weg uit het ziekenhuis. Ziekenhuizen, zijn namelijk verantwoordelijk voor het schaden van miljoenen kinderen, moeders en het vernietigen van talloze gezinnen. Het traumatische effect bij bevallingen, lijkt bij iedere generatie toe te nemen en is zeer schadelijk voor het kindje.

Echo’s, blijken steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek, een belangrijke oorzaak achter het ontstaan van autisme te zijn, en steeds meer ziekenhuizen sturen aan, om bevallingen via een keizersnede te laten plaatsvinden, dat is namelijk efficiënter voor het ziekenhuis. De vrouwen worden zo gemanipuleerd tijdens hun zwangerschap, dat je van hele goede huize moet komen, wil je daar nog een eigen stem in houden. Ook ontraden ze borstvoeding, waarbij het als een onnatuurlijk proces wordt gekwalificeerd..!!

Besnijdenis, een uiterst bedenkelijk fenomeen..!
Er wordt een vorm van zwarte magie toegepast, die mensen in een staat van mind-control plaatsen, waardoor ze niet in staat zijn helder te denken, of zich naar hun eigen wensen te gedragen. Hierdoor hebben ze het gevoel, dat ze moeten voldoen aan de dictaten, die door de artsen worden opgelegd. Vele, met name Joodse, mannen zijn getraumatiseerd, doordat ze op zeer jonge leeftijd, zonder verdoving, zijn besneden.

Het is een vorm van marteling, dat afkomstig is uit het satanisme. Een satanisch ritueel gebruik en een vorm van op trauma gebaseerde mind-control, ontworpen om de baby te laten dissociëren. Wanneer dissociatie plaatsvindt, kunnen alter persoonlijkheden in dat lichaam worden geroepen, die in dienst staan van de demonische krachten. Het wordt gaandeweg steeds duidelijker, hoe nauw de ‘Abrahamitische religies’ of Semitische religies (het Jodendom, het christendom en de islam) verbonden zijn met deze satanische reptiliaanse invloeden.

Hetzelfde effect kan ook ontstaan tijdens een echografie.
Die is namelijk enorm gewelddadig voor een foetus, wanneer de echo een geluid produceert van 120decibel, te vergelijken met een helikopter, die 5 meter boven je hangt. Baby’s die dissociëren, zullen op volwassen leeftijd de neiging hebben hun lichaam te verlaten, wanneer ze voor een uitdaging komen te staan. Het lichaam vliegt dan op de automatische piloot.

Meisjes hebben alle eitjes al aanwezig, als ze in de baarmoeder zitten. Dit houdt in, dat ze als eitje aanwezig was in het lichaam van haar grootmoeder, toen haar moeder een foetus in ontwikkeling was. De eitjes dragen dus al herinneringen mee, van het lichaam van de grootmoeder. Alvorens zwanger te willen raken, probeer te achterhalen hoe je eigen geboorte heeft plaatsgevonden.

Je brengt jouw prenatale en geboorteherinneringen mee, en dit beïnvloed de geboorte van je eigen kind. Het zijn dezelfde invloeden van je moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Zit hier een trauma aan vastgeplakt, dan is het aan te raden, het trauma eerst op te ruimen. Op deze manier, doorbreek je de genetische patronen die van generatie op generatie overgedragen worden.

Sperma daarentegen, draagt een geheugen van 24 tot 48 uur, met een afdruk van wat de vader precies denkt en voelt op het moment, dat het sperma zijn lichaam verlaat. Betreft dit pure seks zonder liefde, dan wordt dat de imprint, wat het ongeboren kindje zal meekrijgen. De mannelijke rol is dus zeer belangrijk bij de creatie van dit leven, en de spirituele ontwikkelingen bepalen, of een kindje wel of niet zal weten wat liefde is. De vrouwelijke rol,  is verantwoordelijk voor het opbouwen van het fysieke lichaam .

We zijn op weg naar een nieuwe aarde, waarin het dus uitermate belangrijk is, dat de nieuwe kinderen binnengebracht worden, op de best mogelijke manier. Spermabanken zijn een rechtstreekse aanval op de menselijke liefde, en komen voort uit de satanische hoek. Pornografie zit vol met demonische invloeden. Wanneer mensen naar de films kijken, zal dit tot gevolg hebben dat de demonische energieën in hun leven zullen vrijkomen, in hun relatie, in hun huis. Het is een poging om satanische genetica te kunnen verspreiden, die binnenkomen via bepaalde bloedlijnen. Kunstmatige voortplantingstechnologieën zijn daar ook een fundamenteel onderdeel van.

Voordat je zwanger wenst te raken, is het ook heel belangrijk dat je beseft, dat, wil een kind een goede kans maken een gelukkig leven te kunnen leiden, het in liefde is verwekt. Pas als je in staat bent je eigen trauma’s volledig te helen, zal je in staat zijn een gelijkwaardige partner aan te trekken. Dit is eveneens de basis voor een pijnloze bevalling, die de moeder in een vorm van extase kan brengen. De vader vervult hierbij een rol, die net zo belangrijk is als de moeder.

Zodra het kindje geboren is, dienen ze gedurende het eerste uur met rust gelaten te worden, met de navelstreng nog intact, waarbij er huid op huidcontact is tussen ouders en kind. Hierbij komen feromonen vrij op het babyhoofdje. Het oogcontact tussen ouders en kind, vormt vervolgens een feromoonverbinding in de hersenen. Dit zijn hele specifieke neuro-chemicaliën van liefde en bonding, die het gezin voor altijd bij elkaar kunnen houden. Dit vindt eveneens plaats tijdens borstvoeding.

Sinds het gros van de mensheid een verleden heeft van seksueel en/of fysiek misbruik, en dit een enorm effect op de ongeboren kinderen gaat hebben, zullen we ons moeten afvragen, of we dit wel willen. In de vrije wereld krijgen wij geen kinderen, om de eenvoudige reden dat we onsterfelijk zijn. Het is heel belangrijk dat we gaan inzien, dat àlle kinderen onze kinderen zijn, en beschermd dienen te worden. Het zijn de programma’s die jou willen laten geloven, dat de enige èchte kinderen, de kinderen zijn die je zelf gebaard hebt.

Het tegendeel is waar…..

Harriet Algra
februari 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://www.youtube.com/watch?v=Hv60gF164WY The Least of These: Save the Children (Rescue)

https://youtu.be/mHQHP7cCg0c

https://www.bitchute.com/search/?query=blessed2teach%20gene-decode%20feb%2013,%202021&kind=video

https://blessed2teach.com/gene-decode-south-africa-the-nwo-b2t-show-feb-10-2021-is/

https://stillnessinthestorm.com/2020/03/researcher-claims-deep-underground-military-bases-recently-destroyed-and-has-some-evidence-to-prove-it/ https://www.twitch.tv/dutchsinseofficial/

https://www.worldschildren.org/child-trafficking-statistics/

https://youtu.be/F0G6mAMUAsA  Trump attorney rips off mic after questioning from CBSN anchor

https://www.afrikaiswoke.com/great-zimbabwe-anunnaki/

https://drcharlieward.com/to-heal-medbeds-almost-here/

https://youtu.be/adsc3l3vwf8  EXPLOSIVE & CONTROVERSIAL! JEANICE BARCELO: From Satanic Takeover to ‘The Birth of a New world’

* * *

1 gedachte over “Onze kinderen…!

 1. Telkens weer sta ik te kijken van de rol die de MSM weer speelt wanneer het gaat om politiek en haar belangen en regels.Wanneer er weer eens een (meestal op dinsdag om de zoveel weken) speech is van Rutte en de Jonge is het mij opgevallen dat bv vaak te zien is direct na het einde van de speech dat bv Frits Wester achter de premier en de Jonge de zaal verlaat door dezelfde deur.
  Ook opvallend is telkens weer het kinderlijk eenvoudige gedrag van de (mogelijk geselecteerde) journalisten die vaak vragen stellen die vaak al beantwoord zijn en voor de rest zijn het vragen die totaal niet relevant zijn en er ook niet toe doen.Nog een voorbeeld was gisteren het debat waarbij Frits Wester ook weer een leidende rol had en waarbij ik het idee had dat ook vooraf weer instructies waren gegeven zoals bv ingrijpen wanneer het te veel gevaar gaat opleveren.
  Eerder op de dag was er ook een debat bij WNL onder leiding van de heer Nieman die (althans zo lijkt het) meer met zichzelf bezig is van hoe hij in beeld wordt gebracht dan dat hij kennis van zaken heeft (eerder tijdens een debat destijds over TTIP gaf hijzelf aan dat hij nog nooit van CETA had gehoord) terwijl het daar bijna dagelijks over ging.Onkundige journalistiek bedreven door onwetende of geinstrueerde mensen.Nieman kreeg trouwens nog een uitbrander van Pieter Omtzigt waardoor Nieman duidelijk van slag was gebracht.Nog een voorbeeld van politiek en samenwerken met de MSM lijkt de berichtgeving te zijn over het openen van scholen en natuurlijk het blijven hebben over corona en herhalen tot in den treure.
  Telkens is de smoes dat scholen achterstand zouden hebben en dan vraag ik me af wanneer alle scholen stil liggen wat is dan die achterstand en ten opzichte van wat? Is het niet gewoon vertraging met lesgeven zoals ook het MKB nu vertraging heeft met inkomsten te genereren?
  Waarom die nadruk wel voor onderwijs (hersenspoeling voor kinderen) en niet voor het MKB?
  Wat hebben kinderen aan onderwijs wanneer er straks geen bedrijf meer over is en zij dus ook geen werk zullen vinden? Zijn ze bang dat wanneer kinderen te lang thuis zitten ouders kunnen concluderen dat hun kinderen gehersenspoeld worden en dat ouders zelf les gaan geven?
  Nog gevaarlijker zijn ouders die op beeld vertellen dat ze blij zijn dat scholen weer open gaan want ze kunnen dan eindelijk weer ongestoord werken.Dit geeft toch aan dat die ouders meer om comfort dan om hun kinderen geven of ben ik nu mis? Het kan ertoe leiden dat in de toekomst kinderen uit huis gehaald zouden kunnen worden onder de noemer dat de ouders het te druk hebben en daardoor niet genoeg aandacht voor hun kinderen hebben wat voor de staat geen probleem is.Kinderen nemen = verantwoordlijkheid nemen en opvoeden anders moet je geen kinderen nemen vooral niet wanneer je inkomsten/werk belangrijker vind.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.