Advertentie

Wérkelijk in contact met water…!


Ir. Frank Silvis is zijn hele leven al bezig met water. Nadat hij zijn ingenieursstudie Civiele Techniek aan de TU-Delft had afgerond, zag hij allerlei soorten water in technische en managementfuncties. Tja, van hoeveel kanten kun je water bekijken? Bij Grondmechanica Delft werkte hij met grondwater, zeewater en rivierwater. En bij BDG in Zwolle met koelwater, bluswater en afvalwater. En tenslotte als regiodirecteur bij drinkwaterbedrijf Vitens met het voor de gezondheid van de mens zo essentiële drinkwater. En dáár begon hij zich af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is.Want ‘water’ bleek niet zomaar ‘water’ te zijn..!

Want naast de bekende fysische en chemische eigenschappen blijkt water namelijk ook te beschikken over energetische eigenschappen. Er ging feitelijk een wereld open voor deze technische ingenieur. Dit beeld van ‘de andere kant van water’, bracht hem op het spoor van allerlei bekende (en minder bekende) waterpioniers waaronder Viktor Schauberger en Masuro Emoto. Frank leerde dat hij een gevoelig systeem had om met behulp van de pendel, of de ‘radiësthesie’, zoals deze officieel heet, zelf water kone onderzoeken. Zo kwam hij pas gaandeweg echt ‘in contact met water’. Hoe is het mogelijk nietwaar; de verborgen dimensie van het fenomeen water, dat zó lang lag te wachten, om ont-dekt te worden..

Dit punt was het begin van een inspirerende zoektocht naar zijn eigen bestemming, waarin tal van -in één woord’ ‘magische’ synchroniciteiten vaak een essentiële rol speelden. Al met al, heeft deze ontwikkeling ertoe geleid, dat Frank Silvis sinds 2011 zijn eigen pad gaat, via het werk dat hij doet voor en met zijn eigen adviesbureau Vortex Vitalis. Werkzaamheden op het gebied van water en radiësthesie.

* * *
X
X

Van wateringenieur tot wichelroedeloper…

Wérkelijk in contact met water…!

2021 © Frank Silvis | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De coverafbeelding van het nieuwe boek van ir. Frank Silvis. (klik voor lead naar bookshop)

Het boek van Frank Silvis ‘In contact met water’, is een autobiografie van ‘een wateringenieur’. Niks saaie taal van de technische ingenieur, maar veel méér, het relaas van de mens erachter. Een mens dat dit inspirerende boek schreef, op soms humoristische wijze. hoe hij zich heeft ontwikkeld van wateringenieur tot wateradviseur en van manager tot radiësthesist. Dat Frank deze switch heeft kunnen maken was een proces van jaren en een combinatie van zijn brede interesse voor water, zijn hoge sensitiviteit en zijn groeiende belangstelling voor filosofie en spiritualiteit.

Frank Silvis vertelt in het boek over de 4 bijzondere stappen in zijn leven, die leidden naar zijn huidige situatie. Dat is natuurlijk bijzonder, want wat beweegt een mens om een boek over het eigen leven te schrijven? Het boek vormt een waar gebeurd verhaal over zijn eigen leven en is in de vorm van een autobiografie gegoten. Hoe bijzonder ook, tóch was het een oprecht stap-voor-stap-proces, dat laat zien hoe die levensgang en -ontwikkeling is gegaan. Dit zijn die 4 stappen:

Carrière-switch: zijn loopbaan nam op z’n 52e een heel bijzondere wending: na meer dan 25 jaar werken in technische waterberoepen bij drie verschillende bedrijven ontdekte hij ‘een nieuwe dimensie van water’. Water bleek niet alleen fysisch/chemisch en microbiologische kanten te hebben, zoals we in het materialistische onderwijs geleerd krijgen. Maar er is ook een essentiële energetische kan aan water. En.. deze energetische eigenschappen van drinkwater bleken te meten te zijn. Werkend bij drinkwaterbedrijf Vitens vroeg Frank zich als directeur af: hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is? Dat was het startpunt van een boeiende ontdekkingstocht naar de ‘andere kant van water’.

Inspiratie bieden
Diverse keren deed hij mee aan georganiseerde landschapswandelingen, waarbij de deelnemers werd gestimuleerd, om op nieuwe manieren waar te nemen. Om als het ware extra zintuigen aan te spreken om de omgeving te kunnen ervaren. Er ontstonden mooie gesprekken, als dan, aan het einde van zo’n wandeling of studiereis, de ervaringen werden gedeeld. Dan kreeg Frank vaak te horen: “Wat boeiend, wat je zegt. Waarom deel je niet meer van die kennis? Waarom schrijf je geen boek? Dan kunnen veel meer mensen hier kennis van nemen. Wat je bijdraagt, inspireert namelijk.”…

Persoonlijk ontwikkelen
Dol op het volgen van cursussen en het lezen van fysieke boeken, is Frank Silvis eigenlijk altijd een beetje blijven studeren. In het begin vooral technische boeken en na verloop van tijd kwamen daar ook managementboeken bij. Het bleek niet genoeg om zijn honger naar ‘dieper weten’ te stillen. Toen kwamen de filosofische en spirituele boeken op zijn pad. Wat is de zin in het leven en welke bijdrage kan een mens daarin in de wereld leveren, in zijn handelen of zijn? In dit boek vind je ook deze kant van zijn spirituele zoektocht ‘Ter leringh ende vermaeck’..

Een bijzonder vakgebied willen toelichten
Als vierde reden voor het schrijven van dit boek heeft Frank Silvis de behoefte, het niet alledaagse vakgebied waarin hij nu werkt, goed onderbouwd over het voetlicht te brengen. Dat vakgebied is de radiësthesie, het gewaarworden van straling of de energetische UIT-straling.. Dat vraagt een beetje voorbereiding, middels het behandelen van het onderwerp in korte verhalen in dit boek. Maar de oogst is groot, want alles, werkelijk ALLES stroomt en straalt. En hoe meer wijzelf gaan stralen als medescheppers, hoe mooier wij onze wereld maken.

Het boek in 3 delen..
Deze drie delen zijn: ‘Het begin’, ‘Op reis’ en ‘De Bestemming.’ Wij vinden het mooi en bijzonder sprekend, dat dat laatste deel, ‘de bestemming’ komt ná ‘de reis’.. Wat in onze ogen heel mooi aangeeft, dat je al tijden in je leven ‘op reis’ kunt zijn, zónder specifieke bestemming..! Frank Silvis is hier, in onze ogen, een prachtig voorbeeld van.

Het eerste deel gaat over zijn jeugd, zijn ingenieursstudie, huwelijk, geboorte van de kinderen, eerste banen, het overlijden van zijn vrouw en het maken van een nieuwe start. Het verhaalt over zijn positie in het ouderlijk gezin, de invloed van zijn vader en de rol die het geloof heeft gespeeld.
In het tweede deel, vlak na de eeuwwisseling, is Frank regiodirecteur van het waterbedrijf Vitens, eerst in Friesland en later in Overijssel. Tijdens deze periode begint hij zich steeds vaker af te vragen hoe vitaal en zuiver ons drinkwater eigenlijk is. Hij ontdekt zijn gave om de vitaliteit van het water door middel van pendelen te kunnen meten.
Ook verdiept hij zich steeds verder in de radiësthesie, het meten en neutraliseren van straling. Door dit alles gaat er een wereld voor hem open en besluit hij in 2011 tot de oprichting van zijn eigen advies –en zuiveringspraktijk Vortex Vitalis.
In deel drieDe Bestemming’, komt Frank op steeds meer diverse manieren ‘in contact met water’ en maak je uitgebreid kennis met zijn werkzaamheden vanuit zijn bedrijf Vortex Vitalis. Hij beschrijft op boeiende wijze, een aantal cases uit zijn praktijk. Daarbij blijkt dat, door zijn metingen en daaropvolgende advies, de vitaliteit van water en producten en de harmonie in de energie van gebouwen toenam. Natuurlijk met alle positieve gevolgen vandien.

Dit boek ‘In contact met water’ raden we je van harte aan. Het geeft, behalve een andere kijk op water dan we gewoon zijn, een prachtig voorbeeld van de dynamiek van een mensenleven. Frank Silvis laat in zijn boek zien, dat bij het bepalen van de kwaliteit van water naast de fysische, biologische en chemische eigenschappen ook en vooral, de vitaliteit van water een belangrijke, zo niet essentiële rol speelt. We moeten ons beseffen, dat ‘schoon water’ niet altijd meteen ‘vitaal water’ is of wordt. In zijn boek laat Frank ook zien, dat die vitaliteit relatief simpel kan worden gemeten en verbeterd.

En.. welke impact dat heeft op onze leefomgeving en op onszélf. Dit prettig geschreven boek leest als een trein en neemt je écht aan de hand mee, op de mysterieuze ontdekkingsreis van Frank Silvis in de wereld van water. Besef dat ons lichaam, voor méér dan 70% uit water bestaat en dat we op die manier met groei- en bewustzijnsprocessen te maken krijgen, die nog nauwelijks in kaart gebracht zijn.

Orb, gefotografeerd voor een waterval.

Frank Silvis over zijn boek en zijn leven:

“Ik hoop dat u net zo aangenaam verrast bent als ik, in hoeveel avonturen er met water te beleven zijn. Maar ook dat u zich net als ik realiseert hoe rijk het leven is en hoeveel kanten daarvan ontdekt kunnen worden. Elk leven is uniek, dat maakt het leven op deze planeet van de vrije wil, ook zo boeiend. Het is niet zo belangrijk wat ons overkomt, het gaat er denk ik meer om  hoe wij erop reageren en wat wij er van kunnen leren.

De Deense filosoof Sören Kierkegaard zei eens, dat het leven alleen achterwaarts begrepen kan worden, maar dat het voorwaarts moet worden geleefd. Wat er komt in ons leven is telkens een verrassing, maar als we terugkijken dan kunnen we met een beetje geluk een rode draad zien. Heb jij de rode draad in je eigen leven al gezien?

Ik heb mijn leven ook voorwaarts geleefd. Ik heb mij in het leven gestort, impulsen gevolgd, liefdes gezocht en gevonden, doelen nagestreefd, banen vervuld, ben een eigen bedrijf begonnen en heb me ook heerlijk gelaafd aan allerlei cursussen, boeken en readings om er achter te komen, wie ik ben en wat ik hier te doen heb. Terugkijkend zie ik daarin een rode draad van het water, die steeds gelijk opging met de rode draad van mijn persoonlijke ontwikkeling.

Wat de rode draad van het water aangaat. Na studie en militaire dienst studeerde ik civiele techniek in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie. Na een aantal verschillende functies, kwam ik bij Vitens terecht, als regio-directeur. Daar ging het om het produceren en leveren van drinkwater, waarbij voor mij de uitbreiding naar de vitaliteit van water met het vakgebied van de radiësthesie, voorbij kwam. Ik ging zelf leren meten met de pendel (vitaliteitsmetingen) en de wichelroede (energiemetingen). Dat leidde tot het energetisch meten en zuiveren van verontreinigd water en meten en harmoniseren van energieën in ruimten.

Het was een boeiende reis, die naar ik hoop nog vele jaren doorgaat. Wat zou het prachtig zijn als ik de komende tien jaar net zoveel mag ontdekken en bijdragen, als de afgelopen tien jaar..! Gelijk opgaand met de rode draad water was er de rode draad van groei in persoonlijke ontwikkeling. Eerst vooral technisch wetenschappelijk, allerlei dingen leren in de materialiteit van onze wereld. Daarna levenservaring op doen, waarbij ik veel emoties (water) in het persoonlijke leven moest voelen en ervaren. Vervolgens gaandeweg het vertrouwd raken met de mentale en spirituele werelden.

Hoe kunnen we onze eigen toekomst met onze mind en geest vormgeven? Op deze reis bleek tot mijn verrassing, dat er allerlei geziene en ongeziene helpers tot onze beschikking staan. In mijn boek ga je daar een aantal van tegengekomen, zoals persoonlijke gidsen, beschermengelen, nimfen, lichaamselementalen en geestelijke begeleiders (de opgestegen meesters en de Higher Council of Water Beings). Ik heb ervaren dat de uitspraak ‘Vraagt en u zal gegeven worden’ helemaal klopt.

Sommige proeflezers van dit boek vroegen mij: “Wat heeft het schrijven van het boek nu met jouzelf gedaan?” Ik kan u zeggen: het heeft me blij en vrij gemaakt. Al die ervaringen die ik heb beschreven, maakte ik opnieuw door tijdens het schrijven. Nu niet in ‘de hectiek van elke dag’ of in ‘de hitte van de strijd’ maar met meer inzichten als rijpere deelnemer en waarnemer. Hierdoor vielen puzzelstukjes op hun plek. Begreep ik mijzelf en anderen beter.

En hierdoor kreeg ik meer begrip en respect voor al die mensen die ik privé en zakelijk heb ontmoet. Al die mensen die bewust of onbewust mijn leermeesters en spiegels zijn geweest, kon ik nu bedanken. Voor mij heeft het schrijven daardoor ook heel louterend gewerkt. Een soort zuiveren van mijn eigen verleden om Frank en vrij mijn leven te vervolgen.

* * *

Tot slot bieden we je hier -exclusief- het NAWOORD aan van het boek

IN CONTACT MET WATER.

Een nawoord geschreven door Theo Claassen; zélf auteur van het boek
‘Het Wezen van Water. Verborgen dimensies ontsluierd.’

Nawoord

Theo Claassen

‘Een leerschool voor dit aardse leven’, ‘Een zoektocht naar het hogere Zelf’, ‘Een reis naar je innerlijke bron’ of ‘Een pelgrimage naar je ware bestemming’, dat hadden alle de ondertitel van dit boek kunnen zijn. Het zijn wezenlijker duidingen dan het correcte, zakelijke, haast wetenschappelijke ‘Autobiografie van een wateringenieur’. Maar ook deze alternatieve ondertitels dekken ieder voor zich de lading niet helemaal. Ook hier geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Wat een mooi relaas, wat een leerzaam boek, wat een wijze lessen en bovenal: wat een openhartig verhaal.

Dat er meer is tussen Hemel en Aarde weten we misschien allemaal wel, maar Frank brengt dat hier – haast hoofdstuk na hoofdstuk – nog eens voor het voetlicht. De eerste hoofdstukken roepen enige nostalgie en een soort aha-erlebnis op. Herkenning uit mijn eigen jeugd. Het doet even denken aan de ‘Gouden jaren’ van Annegreet van Bergen of aan ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer. De wereld in het pre-computer tijdperk was kleiner, minder hectisch en in de ogen van toen beter te overzien.

Burn-out stond nog niet in het woordenboek; het overkwam Frank pas later. Het gezinsleven stond centraal, na de middelbare school ging je studeren als dat in je vermogen lag, je vond een baan en trouwde. En je ging wonen waar je werk vond. Hoewel niet geheel zonder strubbelingen (en zoals later blijkt met een stevig opgelopen trauma) vergaat het ook Frank in zijn ouderlijk en eigen gezin. Maar die nostalgische sfeer slaat al snel om als de ziekte van echtgenote Yvonne zich openbaart.

Wat een drama, wat een rampspoed overkomt het jonge gezin Silvis. De leerschool voor dit aardse leven, voor de ware levenslessen vangt aan. Het geduld en de liefde waarmee Frank als mantelzorger tot steun en toeverlaat is voor Yvonne, mogen velen als voorbeeld nemen, ook in deze tijd waarin de behoefte aan en het beroep doen op mantelzorgers toeneemt. In zo’n pijnlijke en zorgelijke situatie worden hoofd- en bijzaken snel duidelijk. Kerk en religie, vertrouwen en toewijding maken pijn en leed dragelijker. ‘Samen in de bus, dwars door de woestijn, naar het beloofde land’, zo verhaalt het relaas in hoofdstuk 7.

Zoektocht naar het hogere Zelf
In dit boek speelt het geloof een opmerkelijke rol. Waarachtig toen het betekenisvol was, z’n rol uitgespeeld toen het die betekenis verloor, verzonken in rituelen en dogma’s. Er zijn wat kerken bezocht en wat geloofsstromingen verkend. Geïnspireerd door menig boek, werd steun gevonden in de geborgenheid van Kerk en Bijbel, vooral het Nieuwe Testament. Yvonne, Franks eerste vrouw, had daar in haar lijdensweg veel steun aan. Toen later de exoterische en rituele kant van het geloof meer en meer opviel boven de ware esoterische beleving, inspiratie en bezieling werd het geïnstitutionaliseerde geloof vaarwel gezegd.

‘Healing Waters’ (Afbeelding uit het Whizzardproject.)

De stem van Jezus en de ware religie, de verbinding met het hogere, hebben echter stand gehouden. Dat hogere kreeg, niet in de laatste plaats gevoed door boek na boek, cursus na cursus en workshop na workshop, steeds meer diepgang en omvang. Het in hoofdstuk 6 vermelde boek ‘A Course in Miracles’ was voor Frank, zoals hij het zelf noemt, ‘een vorm van spirituele psychotherapie voor zelfdoeners’. Deze autobiografie toont ons een zoektocht naar het hogere Zelf, naar Franks ware wezen. Entiteiten uit de andere wereld, van natuurwezens tot engelen uit hogere dimensies, worden Franks leermeesters en onderwijzers. Totdat hij later, ‘wijs’ geworden, zelf voor de klas gaat staan.

Een reis naar je innerlijke bron
Gedreven door nieuwsgierigheid en nieuwe uitdagingen willen aangaan, toont deze autobiografie het leven van een veelvraat naar nieuwe kennis, nieuw werk, naar het willen weten hoe het werkelijk zit, naar het zelf ervaren van geestverruiming, naar het zelf doen van onderzoek, naar schatgraven.

Letterlijk en figuurlijk, en veel, soms om moe van te worden. Enkele keren zoekt Frank ‘het’ mijns inziens te veel buiten zichzelf. Bij gechannelde boodschappen is het de vraag wie er aan de andere kant van de lijn zit. Kunnen we ook ‘verlicht’ worden zonder het gebruik van ayahuasca? De zoektocht naar verborgen geschriften van Jezus was – na behoorlijk wat zwoegwerk – vergeefs. Bevindt ‘de graal’ zich niet in ons eigen hart?

Het waren blijkbaar hindernissen die Frank nemen moest op deze reis. De Avatar cursus in Orlando kreeg een zelfgekozen, vroegtijdig einde. Prima. Het was een reis naar zijn innerlijke bron, echter meerdere jaren lag de focus op de wereld buiten. De eerste reis was die samen met de doodzieke Yvonne naar Israël. De aanblik van het Meer van Galilea en het horen van engelenmuziek in het Heilige Land lieten tranen vloeien. Vele psychologisch en spiritueel getinte boeken worden verslonden.

En niet zelden worden de auteurs ervan of de erin genoemde leermeesters opgezocht. Vele oorden dichtbij en ver weg worden afgereisd voor cursussen, energieweken, healingsessies, meditaties, retraites, trainingen en bezinning. Op zoek naar het antwoord op de vraag waartoe we hier op aarde zijn, wat onze werkelijke roeping is, wat werkelijk en waar is.

Het mooie en leerzame van dit boek is dat de aldoor opgedane wijze lessen voor de lezer uit de doeken gedaan worden, vaak met naam en toenaam. Opmerkelijk in dit autobiografische relaas zijn de twee kanten van de medaille waarin Franks leven zich afspeelt. Privé de zoektocht, reis en pelgrimage, dat wat Tom Falkenstein in zijn boek de softe kant van ‘Hoog sensitieve mannen’ noemt; qua werk het bedrijfsmatige, harde zakelijk leven. Frank probeerde keer op keer die (ondergewaardeerde) zachte kant te verweven in zijn werk. Inzet van de rechter hersenhelft stimuleren ten koste (of juist ten gunste) van wat minder werk voor de linker hersenhelft.

Hij beweegt zich op het werk meer en meer als een alfa- en gammaman in een bètawereld. Franks lat ligt daarbij hoog; perfect gaat boven goed. De confrontatie kan niet uitblijven. Ontslag. ‘Ze willen je kwijt’ krijgt hij in vertrouwen te horen. Maar net als na het overgaan van Yvonne volgt ook nu een wederopstanding. Voortaan geen bazen meer.

Een pelgrimage naar je ware bestemming
Zijn carrière gaat samen met persoonlijke groei op spiritueel vlak. Sensitief en hooggevoelig. Dat mannen niet mogen huilen, wordt nogal eens weerlegd. Opluchting en bevrijding nadien. De drang om naast schoon en betrouwbaar ook gezond, vitaal en levenskrachtig drinkwater te leveren aan de gebruikers wordt gesmoord. De tijd en de maatschappij waren (en merendeels zijn) er nog niet rijp voor. Teleurstelling en tegenslag volgen. De veranderingsprocessen die hij zo graag had willen vervolmaken bij de drinkwatermaatschappij, kwamen niet geheel uit de verf. Des te meer waren ‘veranderingsprocessen’ ongemerkt en onbewust op Frank zelf van toepassing…

Radiësthesie is in de volksmond bekend als ‘pendelen’.

Niets is toevallig zo, niets gebeurt zomaar. Synchroniciteit komt altijd precies op tijd. Een schitterende Lotus komt uit het modderige water omhoog. Goud gaat blinken als er flink op wordt geschuurd. Noodgedwongen (maar Boven weet men wel beter) neemt Frank de stap naar ZZP-er. Vortex Vitalis slaat zijn vleugels uit. De pelgrimage naar zijn ware bestemming is volbracht. Meer dan voorheen is zijn droom voor Vitens – verwoord in hoofdstuk 45 – zijn eigen Vortex Vitalis droom geworden. Als betrouwbaar en vakkundig wichelroedeloper en pendelaar beoefent hij het vak van radiësthesie. Ter meerdere glorie van vitaal en levendig water.

Van ingenieur tot wichelroedeloper
In de wereld van het Westers denken en passend in het wetenschappelijk kader van de evolutie(theorie) zou ‘Van wichelroedeloper tot ingenieur’ een logische titel van een boek kunnen zijn. De wichelroede is immers iets van vroeger en primitief en heeft afgedaan en de ingenieur heeft met techniek en technologie voor alle problemen wel een oplossing en kan daarmee de wereld redden. Of toch niet? Inderdaad, toch niet. We zijn in de westerse wereld te sterk doorgeslagen in het materialisme en grofstoffelijke.

We hebben het spirituele en fijnstoffelijke grotendeels uit oog en hart verloren. Frank Silvis laat in dit boek zien dat het ook anders kan en eigenlijk anders moet. Alternatieve middelen en methoden voor een gezonder leven en een gezondere Aarde bieden hoop voor de toekomst. Dit boek reikt ons er vele aan. Medeleven vanuit hart en ziel. Mijn aanvankelijke gedachte bij het verzoek om dit Nawoord te mogen schrijven was ‘Ik krijg de primeur om een kijkje te nemen in de keuken van een ander‘. Het werd echter meer dan ‘Een kijkje in de ziel van een ander’.

U mocht zijn spannend, welgemeend en openhartig relaas nu ook lezen. Tot slot. Frank liep al zoekend tegen vele muren aan, in een enkel geval zelfs letterlijk. Hij heeft vele barrières getrotseerd en maakt ons deelgenoot van een heilzame weg. Perspectiefvol naar een betere wereld.

Hoewel er eigenlijk maar één wereld is, kreeg hij daarbij veel steun – vaak op eigen verzoek – vanuit de andere geestelijke wereld (zoals natuurwezens, the Higher Council of Water Beings en Jezus) en vanuit deze wereld (zoals buren, vrienden en vak- en bontgenoten). Zo ook verscheen Margreet als zijn ideale ziele-maatje op zijn pad. Maurits en Wouter mogen trots zijn op hun sensitieve vader. Yvonne glimlacht ons allen blij en tevreden toe. Het is goed zo.

* * *

(Klik voor link naar bookshop)
  • Nederlands-talig Paperback
  • ISBN: 9789493071513 = juni 2020
  • 264 pagina’s
  • € 29,99

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.