Advertentie

Nano-tech robots in je lijf..? De Charles Lieber-case..!


Ooit was het spionage en was deze materie als
‘Top Secret’ gekwalificeerd. .

Toen werd het ‘illegale technologieoverdracht’.
En nu wordt het terloops ‘globalisme’ genoemd.

John Rappoport

* * *

x

Nano-tech robots in je lijf..?
De Charles Lieber-case..!

2020 © vertaling WantToKnow.nl/be

x

Stel je voor: cutting-edge technologie, waarvan de toepassingen liggen in wapentuig, transport, geneeskunde, kunstmatige intelligentie, surveillance, mind control… die openlijk gedeeld wordt tussen de VS en China. Met deze technologie, zouden bijvoorbeeld kleine sensoren in het menselijk lichaam kunnen worden geplaatst. Deze sensoren monitoren en rapporteren automatisch duizenden veranderingen in het lichaam, allemaal in real time, met het doel om ziektes te diagnosticeren. De sensoren zullen al deze informatie doorsturen, via het opkomende ‘Internet of Things’ (o.a. via de 5G-pijplijn ), naar medische centra. Aldaar kunnen en zullen Artificial Intelligence(AI)-bedrijfs- en overheidsanalisten, de diagnose van een ziekte bevestigen en behandelingen voorschrijven..

Dr. Charles Lieber

Uiteindelijk zullen een paar miljard mensen/patiënten, via deze sensoren in hun lichaam, worden aangesloten op het 5G Internet of Things. Maar natuurlijk zijn de standaard-definities van ziekten en aandoeningen vaak onjuist, of zelfs gewoon maar uitgevonden. Maar omdat dit toekomstige systeem is geautomatiseerd is, zit de patiënt in een fake waarheid en een heel gevaarlijke. De behandelingen van de ziekte, via de toepasselijke medicijnen, is dan giftig. De naam van deze technologie die op weg is om deze lichaamssensoren te produceren?

Nanowetenschap. Nano-engineering..
Een van de meest vooraanstaande nanowetenschappers ter wereld werd onlangs gearresteerd op beschuldiging van het verbergen van zijn connecties met China. Het is Charles Lieber, inmiddels geschorst door zijn universiteit Harvard in Boston. Lieber is voorzitter van de scheikundefaculteit. Lieber werd door de FBI gearresteerd en er verschenen minstens 2 artikelen van buitenlandse nieuwsredacties, met als kop de bewering dat deze Lieber het ‘nieuwe coronavirus’ uit de VS had gestolen en naar China gesmokkeld..! Maar in beide gevallen werd in de tekst van de artikelen, helemaal niets over een dergelijke diefstal vermeld.

John Rappoport besloot deze situatie te onderzoeken, omdat Lieber blijkbaar wel degelijk belangrijke connecties heeft met China. Het delen van onderzoeksgegevens met China, op het gebied van zijn specialiteit, nanowetenschappen, zou een geval van ‘delen van technologie’ zijn. We geven een paar stukken uit het artikel weer:

Bloomberg News, 12 februari 2020,
The U.S. Government’s China Crackdown Comes to Harvard’

‘Lieber’s arrestatie op 28 januari was gebaseerd op zijn handel in China. Hij is niet beschuldigd van enige vorm van economische spionage, intellectuele eigendomsdiefstal of export overtredingen. Maar in plaats daarvan, wordt hij beschuldigd van het liegen tegen onderzoekers van het Amerikaanse Ministerie van Defensie over de inhoud van zijn werk met de Volksrepubliek…’

‘…door de voorzitter van Harvard’s scheikunde-afdeling Charles Lieber, te pakken te nemen, hebben aanklagers het karmijnrode hart van de academische elite geraakt, wat de vrees aanwakkert dat het globalisme, als het gaat om wetenschappelijke betrekkingen met China onderhouden, wordt gecriminaliseerd.’

‘Volgens een regeringsverklaring, ondertekend door Robert Plumb, een FBI-agent, zou Charles Lieber ten minste drie overeenkomsten hebben getekend met de Wuhan Technology University, oftewel WUT, in centraal China. Deze overeenkomsten omvatten een contract met het door de staat gesponsord ‘Thousand Talents Plan’:
1.
een poging van Peking om voornamelijk expatriate [Chinese] onderzoekers en hun knowhow terug naar huis te halen
2. een totaal van ongeveer US$ 653.000 p.jr. aan loon en levensonderhoud voor drie jaar
voor Lieber,
3. plus US$ 1,74 miljoen [voor Lieber] om een nieuw ‘Harvard-WUT Nano Key Lab’ in Wuhan te ondersteunen.
De regering toonde geen bewijs dat Lieber die bedragen ook daadwerkelijk zou gaan ontvangen of reeds ontving… Volgens
de [federale] beëdigde verklaring bedroog Charles Lieber ook Harvard over zijn China-contracten, .”

‘Wat voor buitenschoolse afspraken Lieber ook had in China, zijn Harvard-lab was een toonbeeld van samenwerking tussen de VS en China. Hij vertrouwde op een pijplijn van China’s slimste doctoraal-studenten en postdocs (vaak meer dan een dozijn tegelijk), om toponderzoek te doen, naar het revolutionaire potentieel van zogenaamde ‘nanodraden in biomedische implantaten’. Tientallen van Lieber’s ongeveer 100 voormalige laboratoriumleden uit China, kozen ervoor om in de VS te blijven. Velen leiden nu hun eigen laboratoria op het gebied van nanowetenschap aan topuniversiteiten zoals Duke, Georgia Tech, MIT, Stanford, en UCLA’.

Ik zou zeggen dat dat een behoorlijk grote technologie-overdracht is. Nog een citaat:

‘In de jaren ’90 en ‘2000, toen de Lieber’s prestaties en zijn aanzien op gang kwamen, pompten Amerikaanse onderzoeksinstellingen en subsidieverstrekkers geld en morele steun in de uitbreiding van de ontluikende samenwerking tussen wetenschappers in de VS en andere landen, in het bijzonder China. Het nieuwe paradigma was de globalisering. China was een opkomende economische macht en Lieber’s laboratorium werd een mooi voorbeeld van pan-Pacific samenwerking.’

Nou, dit is geen lek van informatie, hier is sprake van een regelrechte virtuele overstroming.. Lees:

“Een van de meer controversiële Lieber-protégées is Liqiang Mai, de internationale decaan en voorzitter van de materiaalwetenschap bij WUT, de weinig bekende school in Wuhan. Volgens de aanklagers rekruteerde deze man in 2011 Charles Lieber als ‘strategisch wetenschapper’, voor US$ 50.000 p/mnd. Mai, die overigens in geen enkel Amerikaans dossier tegen Lieber is genoemd, promoveerde in 2004 bij de WUT en werkte van 2008 tot 2011 als postdoc in Lieber’s lab. Alles volgens Mai’s WUT online biografie…”.

Hoe groot is deze Charles Lieber eigenlijk?
In de wazige Wikpedia lezen we:

Charles M. Lieber (geboren in 1959) is een Amerikaanse chemicus en pionier op het gebied van nanowetenschappen en nanotechnologie. In 2011 werd Lieber door Thomson Reuters voor het decennium 2000-2010 erkend als de belangrijkste chemicus ter wereld, vooral op basis van de impact van zijn wetenschappelijke publicaties. Lieber heeft meer dan 400 papers gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en heeft vele boeken over nanowetenschappen geredigeerd en bijgedragen.
Lieber is de belangrijkste uitvinder van meer dan vijftig uitgegeven Amerikaanse patenten en toepassingen en heeft in 2001 het nanotechnologiebedrijf Nanosys opgericht en in 2007 Vista Therapeutics. Hij staat bekend om zijn bijdragen aan de synthese, assemblage en karakterisering van nanoschaalmaterialen en nanodevices, de toepassing van nano-elektronische apparaten in de biologie. En als mentor van talrijke leiders in de nanowetenschappen. In 2012 werd Lieber bekroond met de Israëlische Wolfprijs voor de Scheikunde.’

Chemie- en ingenieursnieuws, 28 januari 2020,
“Harvard-chemicus Charles Lieber beschuldigd van fraude”:

“Bovendien zou Lieber een contract hebben getekend dat Harvard verplichtte deel te nemen aan een coöperatief onderzoeksprogramma dat WUT [Chinese] wetenschappers toestond de universiteit tot twee maanden per jaar te bezoeken. De [federale] klacht zegt dat hij de universiteitsambtenaren niet op de hoogte heeft gebracht van de overeenkomst, die bedoeld was voor ‘geavanceerd onderzoek en ontwikkeling van op nanodraad gebaseerde lithium-ionbatterijen met hoge prestaties voor elektrische voertuigen’.

Nog een ’technologietransfer’ van grote waarde.

“…vroeg de NIH [US National Institutes of Health, een federaal agentschap] aan Harvard Universiteit of Lieber zijn financiële relatie met China niet bekend wilde maken. Lieber is sinds 2008 hoofdonderzoeker geweest op ten minste drie NIH-onderzoeken met subsidies van in totaal US$ 10 miljoen. Na het interviewen van Lieber antwoordde Harvard [ten onrechte zo blijkt, zogenaamd op basis van Lieber’s verklaringen] aan de NIH dat hij [Lieber] ‘geen formele associatie had met WUT [Wuhan Institute of Technology]’ en ‘niet deelneemt aan’ het [Chinese] Thousand Talents-programma en dat ook nooit is geweest’.

De NIH heeft strenge regels voor het openbaar maken van hun belangenverstrengeling. De federale overheden zijn duidelijk van mening dat Lieber heeft nagelaten om zijn Chinese connecties aan de NIH te melden. Dit kan een factor worden in zijn vervolging. Lieber had een robuust centrum op Harvard: Lieber Research Group. De focus ligt daar op nanowetenschap en nanotechnologie. Dan is het toch natuurlijk om te vragen, wat voor soort resultaten van onderzoek zouden worden gedeeld met China? Op de website van deze groep staat deze regel, recht voor z’n raap:
‘We zijn pionier op het gebied van de interface tussen nano-elektronica en de biowetenschappen…sensoren voor het in real time opsporen van ziekten…’

Vandaar het toekomstbeeld zoals dat aan het begin van dit artikel wordt geschetst. Inzake de nanowetenschappen, gelden natuurlijk de onheilspellende technologische innovaties voor zowel China als de VS, en de rest van de wereld… De Chinese regering heeft de macht, de wil, het geweld en de intentie om zonder aarzeling elke mogelijke controle op te leggen aan haar 1,4 miljard burgers. Ze is bezig met de bouw van veel nieuwe ‘slimme steden.’ Deze centra zullen modellen zijn van muur-tot-muurbewaking.

Alles in combinatie met AI, the Internet of Things, 5G; als de nanowetenschap veel intiemere toegang tot mensen kan bereiken, via geïmplanteerde sensoren, waarom zou de centrale overheid dan niet ook die kans grijpen om deze technologie in te zetten? De redenering die worden gebruikt om het verhaal andersom te presenteren, liggen voor de hand: ‘WIJ MOETEN EROP KUNNEN VERTROUWEN, IN HET KADER VAN NIEUWE VIRUS-EPIDEMIËEN. WE ZULLEN ZE DAN DIRECT KUNNEN DETECTEREN VANUIT DE LICHAMEN VAN ONZE BURGERS IN REAL TIME. Voor hen die het nog niet kennen, in dit kader nog maar even de creepy ontwikkeling met betrekking tot gezichtsherkenning.. 600 Miljoen camera’s zullen er worden geplaatst, de komende jaren..! Alle zegen aan het globalisme en technocratische ontwikkelingen..!

Met deze recente arrestatie van Charles Lieber is dus een breed scala aan relaties tussen Amerikaanse en Chinese onderzoekers blootgelegd. Deze omvatten vooral het openlijk delen van gevoelige technologieën, die ooit als Top Secret staatsgeheimen zouden zijn beschouwd. Hier een paar citaten uit het tijdschrift ‘Nano Today’ uit 2019, dat de titel draagt: ‘Nanowire-sondes zouden hoge-resolutie hersen-machine-interfaces kunnen aandrijven’. De auteurs zijn zowel van Chinese als Amerikaanse oorsprong:

“…vooruitgang kan onderzoek naar de dynamiek in de hersenen mogelijk maken [door kleine sensor-implantaten] en de ontwikkeling van nieuwe hersen-machine-interfaces met ongekende resolutie en precisie aansturen.”

“…elektrische signalen van hersenactiviteit uitzenden of elektrische prikkels invoeren om de hersenactiviteit te moduleren in samenwerking met externe machines, waaronder computerprocessoren en protheses, voor menselijke verbetering…”

Naast het onderzoek naar protheses en, misschien, de omkering van bepaalde verlammingen, suggereert deze onderzoeksrichting ook ‘modulatie’ (lees: ‘ werking’) van de hersenen, wanneer ze worden gekoppeld aan machines, met het oog op ‘controle’, in de breedste zin des woords.. Dus ja, ook controle van gedachten, gewaarwordingen, emoties. En in samenhang met ’the Internet of Things’, waarom die controle uiteindelijk niet uitbreiden, om vele, vele hersenen met elkaar te ‘harmoniseren’?

Wie zou in zoiets geïnteresseerd zijn?
Het zijn vooral de manipulerende krachten die vanzelfsprekend in deze ontwikkeling geïnteresseerd zijn en die wellicht ook aan de basis van de promotie van deze wetenschappelijke ontwikkelingen staan. Denk daarbij gewoon keihard aan de Chinese overheid, DARPA (de creepy technologische tak van het Pentagon), en talrijke andere internationale ‘spelers’, zoals geheime diensten met hun mulit-miljarden budgetten. Denk daarbij ook aan de zg. ‘medische onderzoekers’ van Rockefeller stichtingen.

Denk aan technocratie en dan natuurlijk aan de in 1932 verschenen, dystopische sciencefictionroman van de Britse schrijver Aldous Huxley: ‘Brave New World’. De afgelopen decennia bestond de stroom van allerlei ultragevoelige wetenschappelijke informatie, tussen de VS en China, niet uit zeldzame lekken. Het is -zoals gezegd- een soort virtuele overstroming, in de open lucht, in laboratoria en universiteiten. Allemaal onderdeel van de nieuwe share-and-care globalistische agenda.

De nanotechnologie is maar één tak van onderzoeksuitwisselingen en heeft naast de toepassingen in de bewapening, transport, bewaking, geneeskunde, enz. natuurlijk ook prachtige kansen voor verregaande mind control. Dus hebben dit soort gesprekken zich afgespeeld, is de vraag..

“Kijk, ik ben zeker bereid om de laatste onderzoeksresultaten binnen de ontwikkeling van nano-hersenimplantaten te delen. Maar ik heb uw verzekering nodig dat uw regering dit niet zal gebruiken voor duistere doeleinden.”

“Ik begrijp het helemaal. Mijn regering zou dat niet méér doen dan uw regering dat zou doen.”

“Oké. Dan is het goed.”

“Ja. Goed.”

David Rockefeller met zijn president-marionet Richard Nixon. De lichaamshouding van beide mannen spreekt in dat kader boekdelen.

Hoe zijn de betrekkingen tussen de VS en China zo ver gekomen?
Op een gegeven moment bleek dat deze twee landen in een koude oorlog verwikkeld waren. President Richard Nixon stelde in 1972 China open voor handel, nadat er 25 jaar geen diplomatieke betrekkingen waren geweest. En deze Richard Nixon was de agent-marionet van David Rockefeller, die hem jaren eerder had gered van een gebroken carrière als politicus. David Rockefeller is de aartsglobalist. Kijk wat Rockefeller blithely schreef in 1973, een jaar nadat Nixon had gewerkt zijn China wonder:

“Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook is, het is duidelijk dat het niet alleen is gelukt om een efficiëntere en meer toegewijde overheid te produceren, maar ook om een hoog moreel en een doelgerichte gemeenschap te bevorderen. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao, is één van de belangrijkste en meest succesvolle in de geschiedenis van de mensheid”.
(“From a China Traveler”, New York Times, 10 augustus 1973.)

Miljoenen mensen dood, vrijheid verpletterd, een hele bevolking onder de laars van het communistische regime, maar op de een of andere manier was dat niet wat David Rockefeller zag, of deed alsof hij het niet zag. Hij bewonderde bóven alles, net als andere van zijn elitaire globalistische collega’s, het vermogen van de Chinese regering om haar eigen volk te controleren, en dat in zo’n hoge mate. We zijn 47 jaar verder..

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

Flitsen we die 47 jaar verder, dan zien we nu in 2020, wetenschappers uit beide landen die elkaar aan de ene kant (kunnen) opblazen, terwijl ze op ander terrein wél samenwerken. Bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een technologie die de potentie heeft om intieme invloed te krijgen in het menselijk brein zelf. Kennelijk vanuit gemeenschappelijk belang? Het belang om te heersen, manipuleren en onderdrukken..?

Natuurlijk, vergeet niet, als er politieke druk op de ketel komt, en dat doet het altijd, dan is China alleen de vriend van China. In het geval van Amerikaanse bedrijven en overheden, is de loyaliteit van de inwoners van de stad meestal voorwaardelijk, afhankelijk van welke bronnen en landen er maar geld op tafel leggen. En kennelijk kreeg Wuhan, op deze wijze in stevige vinger in de pap in Harvard, het walhalla van de Amerikaanse wetenschappelijke wereld.

* * *

3 gedachten over “Nano-tech robots in je lijf..? De Charles Lieber-case..!

 1. De voormelde tekst geeft een goed overzicht van de verbanden tussen :
  “ vaccinaties – chips – nanotechnologie en 5G”, en dit dan m.b.t de Big Brother toestanden voor een totale lichamelijke en mentale controle en manipulatie van de mens.
  Het 5G probleem en gevaar kwam reeds meermaals aan bod bij WTK, en over dit gevaar een recente bron :
  http://themillenniumreport.com/2020/03/coronavirus-hoax-fake-virus-pandemic-fabricated-to-cover-up-global-outbreak-of-5g-syndrome/
  met kort citaat :
  “5G Syndrome Maps Perfectly with Coronavirus OutbreaksThere’s a LOT of hard evidence now emerging the further away we get from the original crime scene in Wuhan, China and as the coronavirus pops up around the world in 5G Hotspots that indicates this pandemic is being manufactured for multiple reasons.” (=einde citaat). Ik verwijs naar de volledige tekst en vooral de landkaarten in de link.Er is imo dan ook een verband tussen corona en 5G, waarbij het coronavirus (sic) dan fungeert als dekmantel.
  In de tekst van WTK is het vooral de figuur van Charles Lieber die mij intrigeert.
  https://www.henrymakow.com/2020/01/charles-lieber-spy.html
  met citaat :
  “Harvard Chemistry Chair, Prof. Charles LIeber, (JEWISH) & Two Chinese Nationals Arrested For Lying About China Ties, Smuggling “Biological Material.” “(=einde citaat).
  Sinds zijn arrestatie op 28.01.2020 is hij uit de belangstelling verdwenen. Alhoewel hij een vooraanstande Jood was, waren er geen klassieke beschuldigingen van antisemitisme of anti zionisme. Doet denken aan Epstein. Charles Lieber : een verdachte of eerder een gevaarlijke getuige ? Zoals blijkt uit de tekst van WTK is er een enorme overdracht van gegevens geweest naar China. Daar moeten m.i. dan ook hogere niveaus bij betrokken zijn. Voor wie werkte hij dan uiteindelijk ? Een bron :
  https://www.unz.com/pgiraldi/who-made-coronavirus-was-it-the-u-s-israel-or-china-itself/
  met citaat :
  “The usual suspects in the United States are delighted to learn of the Iranian deaths. Mark Dubowitz, Executive Director of the Washington-based but Israeli government connected Foundation for Defense of Democracies (FDD) boasted on twitter Tuesday that “Coronavirus has done what American economic sanctions could not: shut down non-oil exports” (=einde citaat). Opnieuw is de volledige tekst van belang. Ik denk dan ook dat de uiteindelijke sporen lopen naar Tel Aviv, waarbij er dan achter de schermen samenwerking was tussen Israël en bepaalde onderdelen van het regime in China.
  Israël heeft immers geen scrupules om gegevens te stelen in de USA en deze dan nadien verder te verkopen o.a. aan Rusland en China :
  https://www.henrymakow.com/2018/08/Israel-is-US-technology-parasite.html
  met kort citaat :
  “Israel has become a powerhouse by stealing US technology. Israel sells their US-originated high technology to Russia and China. Russia and China then sell it to Iran. Therefore, Israel is indirectly arming Iran. “(=einde citaat).
  Uiteindelijk zie ik hier een “false flag” met de meest uiteenlopende doelen en betrokken partijen, met elk dan één of meerdere verborgen agenda’s.

 2. Titaniumdioxide nanodeeltjes in lever en milt van de mens. (Heringa et al. 2018): https://doi.org/10.1186/s12989-018-0251-7

  Computer modellering stapeling titaniumdioxide nanodeeltjes in de lever (Heringa et al. 2016): https://doi.org/10.1080/17435390.2016.1238113

  Innameschatting van (nano)titaniumdioxide (Rompelberg et al. 2016): https://doi.org/10.1080/17435390.2016.1222457

  Verdeling in en verwijdering uit het lichaam (rat) (Geraets et al. 2014): https://doi.org/10.1186/1743-8977-11-30

  Zie ook
  Nieuwsbericht: Titaniumdioxide nanodeeltjes in lever en milt van de mens

  Nieuwsbericht: Effecten door titaniumdioxide nanodeeltjes in voedsel en tandpasta niet volledig uit te sluiten

 3. De Chinese regering heeft de macht, de wil, het geweld en de intentie om zonder aarzeling elke mogelijke controle op te leggen aan haar 1,4 miljard burgers. Ze is bezig met de bouw van veel nieuwe ‘slimme steden.’ Deze centra zullen modellen zijn van muur-tot-muurbewaking.

  Kristos…….Brave New World……

  En het gaat zich allemaal voltrekken als het mensdom niet uit zijn comfort-zóne komt.

  Dus gaat het zichzelf voltrekken.

  Sterkte…….voor ieder die wakker is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.