Advertentie

Neale Donald Walsch

Ontbijt met God.. (+update)


Velen kennen de boeken van Neale Donald Walsch, zijn ‘Gesprekken met God’ zijn wereldberoemd. Maar heb je niet -net als ik- ook ’n wazig, niet te onderdrukken gevoel, dat het toch allemaal wel heel bizar is, dat je gewoon met God kunt ‘praten’..? Dát kan toch niet..? God is de Schepper, God is Spirit.. Daar kun je toch niet ‘zomaar’ mee praten..?

Maarrr.. Als God, zoals we dat zo mooi noemen, ‘Allemachtig’ is, waarom zou dat dan eigenlijk niet kunnen..? Want is God niet een gewoon mens, net zoals jij en ik? (let op het vraagteken..)
Ik zit het een beetje aan te zetten natuurlijk, maar meen het wel. Tja, want als dát waar is, dat God ‘gewoon’ ook mens is, dan zijn de boeken van Neale Walsch ook niet zo vreemd. Of zit ik hier nu maar wat te wauwelen? Ook dát sluit ik niet uit..

Laat ik toch even verder gaan; in feite hebben we het met ons ‘ongeloof’ ook niet over God, maar gewoon weer eens over.. Onszelf! Ons beeld van God, onze perceptie van zijn ‘verborgenheid’, noem het ons beeld van de Goddelijke ‘ontoegankelijkheid’..! ONS ongeloof..!

Neale Donald Walsch
Neale Donald Walsch

Ik heb een paar jaar geleden contact gehad met Maureen in het kader van een samenwerking. Ze kwam toen bij me over als een vrouw, die haar beide beentjes stevig op de grond heeft, en haar kruin in de hemel.
Aards, heel aards, maar ook spiritueel hemels, heel hemels. Toen ik vorige week het onderstaande artikel als nieuwsbrief onder ogen kreeg, besloot ik het op WantToKnow te plaatsen. Gewoon om het menselijke aspect van God-die-ook-van-ontbijten-houdt te laten zien.

Ik neem het verhaal van Maureen dan ook gewoon serieus, in de zin dat ik oprecht geloof dat ze het niet verzint of iets dergelijks. Of ze nou Maureen heet, of hij Neale, het komt er toch op aan, dat ik zelf kies, dat ik ZELF doorvoel, wat de betekenis van de doorgegeven informatie is voor mij..! En zoals altijd geldt dat natuurlijk ook voor jou! ‘OORDEEL ZELF’.

(En wees ook heel welkom om hierop te reageren onder het stuk..!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X

Ontbijt met God

Copyright Maureen Moss 2010

2010 – © Nederlandse vertaling Jan Smith/ WantToKnow.nl/.be

Lieve Harten,

Maureen Moss

Zoals gewoonlijk bid ik dat het goed gaat met jullie. Het was niet mijn idee om dit artikel te schrijven. God kwam op het idee en dat ging als volgt.

Dit jaar ben ik begonnen met een klas ‘Alchemie’. Tijdens de lessen ligt de nadruk op zogenaamde ‘levende woorden’. Uit een lijst met meer dan 100 woorden en karaktertrekken die stuk voor stuk een hoge vibratie hebben, mogen we drie woorden of karaktertrekken kiezen die we dan gedurende de hele dag zullen ‘leven’. Het is een heel krachtige oefening…

Tegen het eind van de les van afgelopen week werd ons gevraagd zonder verder na te denken drie woorden uit de lijst te kiezen, die we zouden ‘aantrekken’ als we de kans kregen te lunchen met onze Schepper. Ik koos voor de woorden ‘krachtig’, ‘gracieus’ en ‘aardig’ (zonder bijkomende gedachten).

Ik ging die avond naar bed met in mijn hart en gedachten het beeld van God en mij samen aan de lunch. Nadat ik de volgende ochtend was wakker geworden, begon ik aan mijn dagelijkse meditatie (met mijn dagboek en een pen naast me, zoals altijd). En wie denk je dat er naast me kwam zitten? God…

Ik voelde de aanwezigheid, die ik allengs heb leren kennen als God, over me heen komen nog voordat de eerste woorden via telepathische weg mijn bewustzijn binnenkwamen. “Zou jij met Mij willen ontbijten?” Ik glimlachte van binnen en antwoordde “Heel graag.”
Ik merkte in een flits dat ik nog steeds de levende woorden ‘krachtig, ‘gracieus’ en ‘aardig’ belichaamde. Toen ik me mijn zijnstoestand gewaar werd, stroomde er voelbaar een uitbarsting van liefde door mijn hart. Ik had het gevoel dat God zich aan mij spiegelde door ook ‘krachtig’, ‘gracieus’ en ‘aardig’ tegenover mij te zijn.

Ik sprak mijn gevoelens hardop uit en hier volgt wat ik van Hem terugkreeg over ieder van jullie en voor het aankomende jaar.

Je hebt zojuist de ervaring gehad dat ‘er slechts Een van ons is’. Ik heb  je al zo vaak verteld dat je alleen dat zult onderwijzen dat je ervaart. Jij had deze aanwijzing nodig, zodat je vele andere aanwijzingen kon herinneren. Wie jij bent, is wie Ik ben. Hoe jij bent, zo ben Ik ook. Hoe jij Mij liefhebt, zo heb Ik jou ook lief. Wij zijn Een.

Nu heb je een dieper besef van waarom Ik jullie allemaal vraag elke dag even tijd voor Mij vrij te maken en Mij openhartig en vol van liefde tegemoet wilt treden. Alleen door liefde en doelbewust contact krijg je toegang tot Mij, kun je Mij horen, voelen, kennen, met Mij samenwerken en in het komende jaar op gracieuze manier jouw weg door het leven vinden.

De Mensheid voelt zich goed in de energie van 2012. Vergis je niet en neem dit niet te lichtvaardig op. Wat er tot dusverre allemaal over 2012 is geschreven is in vele geesten terechtgekomen, nu wordt het echter tijd dat het ook in het hart terechtkomt, opdat jullie niet zullen missen waarvoor jullie zijn geïncarneerd, wat ondermeer inhoudt dat je veel wezens met een hoger bewustzijn zult ontmoeten, die jullie al eens eerder ‘door de sluiers’ hebt leren kennen.

Dáárboven ergens, 20 meter hoog, schilderde Michelangelo 'De hand van God' op het plafond van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan. Té hoog gegrepen?

De tijdlijn van de derde dimensie is, sneller dan werd verwacht, in elkaar geklapt. Jullie Geliefde Moeder Aarde bevindt zich in een zeer breekbare positie en heeft ervoor gekozen haar geascendeerde staat nu geboren te laten worden.

Zij doet dat hoofdzakelijk om zichzelf naar haar volgende bewustzijnsniveau te tillen terwijl ze in het vorige niveau sterft en ze doet dat ook voor een groot gedeelte om elk van jullie naar jullie volgende bewustzijnsniveau te duwen, want ook jullie sterven in het voorgaande niveau.

Het jaar dat voor ons ligt wordt het meest fascinerende dat jullie ooit in jullie menselijke ervaring  hebben meegemaakt, Geliefden. Jullie zullen in dit komende jaar van moment tot moment worden uitgenodigd doelbewust te kiezen tussen liefde en angst of het nu gaat om de ontmoetingen met jullie ruimtebroeders en zusters, met Aartsengelen en Engelen, of om de vele momenten van alchemie en magie, schijnbare tragedie en transcendentie.

Jullie staat van bewustzijn wordt nu op de proef gesteld en om een heel goede reden. Wat jullie namelijk zullen kiezen, zal bepalend zijn voor de wijze waarop jullie in de nieuwe orde buiten de tijd zullen leven. Wat jullie ook mogen kiezen, en waar je je zult bevinden, zal de weerspiegeling zijn van jullie keuze.

De nieuwe aarde zal vrij zijn van dualiteit en polariteit. Hetzelfde is waar voor elk van jullie opdat jullie je zult verheffen. Het is al zo vaak gezegd door degene die dit schrijft, dat jullie in de positie zullen worden gebracht waarin jullie helden zullen zijn in een overgangsfase. Slechts door het stabiliseren van Liefde en door jullie verbondenheid en communie met Mij, zullen jullie in staat zijn de frequentie van de nieuwe Aarde en de vijfde dimensie vast te houden, zonder terug te vallen naar een diepe slaap van afgescheidenheid.

Jullie worden omringd door uitgestrekte Legioenen van Lichtwezens van de allerhoogste orde die in positie zijn gebracht jullie te helpen. Ieder van hen vraagt je jullie verbinding met hen te verstevigen, vraagt jullie wat je nodig hebt, neemt deel aan jullie Ascensie en helpen je te overwinnen.

Het is ook waar dat duistere energieën nog in de buurt blijven rondhangen teneinde te trachten jullie affectie te winnen. Op momenten dat jullie angst verkiezen boven liefde, zijn de omstandigheden voor hen gunstig bij jullie binnen te komen, ongeacht wat op dat moment jullie ervaring is. Kom bij Mij zitten en ik zal jullie de waarheid over lek van jullie ervaringen vertellen, als je tenminste bereid bent met een open geest te luisteren.

Je wordt op je wenken bediend als de verhalen waarvan jij beweert dat ze de reden zijn voor je wanhoop en gebrek in het Licht worden geplaatst, in plaats van in de schaduwen van de sterfelijkheid. In het Licht zul je de Waarheid zien. In het Licht en de Liefde van de Waarheid, tegelijk met je toewijding aan je shift, zul je in staat worden gesteld de patronen van angst en herhaling te transmuteren, je genetische coderingen te wijzigen, jullie DNA te veranderen en jullie volledige voorouderlijke afstamming te verschuiven.

“Hoe kan ik dat ooit doen,” vraag je je misschien af, “als ik zonder werk zit, onzeker ben en mijn rijkdom minder wordt?” Je kiest ervoor te geloven dat je zonder werk zit of geen rijkdom hebt en op dat moment sta je plotseling midden in je transformatie.

Ben dienstbaar aan anderen en je zult werk krijgen. Geef en je zult ontvangen. Dat is de Wet en de Belofte. Je hebt geen behoefte aan details. Het staat reeds geschreven. Vertrouw Mij, of vertrouw je geest. Aan jou de keuze.

De Mensheid wordt al gedurende duizenden jaren uitgedaagd waar te nemen. Stop met waarnemen. Laat alle voorgaande begrippen, concepten en percepties uit je wegvloeien totdat jullie leeg zijn. Leeg. En wanneer je leeg bent, zal ik jullie laten vollopen met de Goddelijke nectar. Aan jullie de keuze. Ja, ik weet heel goed dat dit voor velen ver gaat. Dat is nu eenmaal zo. Laat je gaan en maak je leeg en kijk dan eens wat je zult aantreffen. Jullie hebt niets te verliezen, behalve dan een geestestoestand die al zo vaak de Waarheid om zeep hielp.

Kies voor Liefde en liefde zullen jullie krijgen. Haal jullie geest terug uit alle zaken waar die voorheen naar binnen ging.

Als jullie je bewust worden van een innerlijke conflictsituatie, ga dan even zitten en haal een paar keer diep adem. Verbind je op het ritme van de ademhaling met de Grote Centrale Zon en het kristallijne grid van Moeder Aarde. Leer jezelf aan gestabiliseerde energie door je lichaam te laten stromen, op dezelfde manier waarop je eten door je mond opneemt. Ga je eigen lichaam binnen en stel jezelf samen, bouw je eigen lichaam opnieuw. Kom bij Mij en ik zal jullie naar jezelf leiden en je voorbereiden een Hoger Plan buiten de tijd binnen te gaan.

Ik heb jullie dit al eerder verteld en zeg het jullie opnieuw. Jullie zijn Goden in een menselijk lichaam. Jullie worden boven jullie stoutste verwachtingen geliefd. Jullie vormen Mijn hartslag en Ik hou van jullie.

Geloof Mij en treed naar voren.”

Ik wens elk van jullie liefde, vreugde, zegen, helderheid en overvloed. Moge genade jullie overal vergezellen.

Weet dat jullie geliefd zijn!

Maureen Moss

Hier de website van Worldpuja.org

HIER de bio van Maureen.

~~~~~~~~~~~~

Graag haal ik hier een van de onderstaande reacties volgen op het bericht van Maureen:

‘Luna, op vrijdag 5 februari 2010, 00:53:

Ik heb mij altijd al afgevraagd hoe het toch komt dat de ene quasi spelenderwijs contact krijgt met God en de andere, die zo hard zijn best doet, niet. Nu dat ik bijna 70 ben, heb ik gewoon ontdekt hoe het zit.

Niks ritueel, niks stijve en plechtige teksten, niks majestatische kathedralen of gebedshuizen. Gewoon je eigenste spontane zelf zijn is de enige weg naar contact met God. Vorige week zat ik ’s ochtends in de zetel, groette de (eindelijk) blauwe lucht tot ik ineens spontaan zei “Goeiemorgen God”.

Ha! Alles rond mij straalde ineens als in een blije lach. “Ook goeiemorgen” hoorde ik in mijn hoofd en een reusachtige golf van bijna orgastisch geluk stroomde door mij heen.

Ik : “ik heb je gevonden. Nu pas heb ik je gevonden. Is het echt zo simpel?”
God : “Zo simpel is het, ja”.

Ik : “God, wil je het aub wat rustiger aan doen? Het gaat te heftig voor mij. Een dergelijke lawine van gevoelens kan ik niet de baas”.

Een gewaarwording van een geamuseerde glimlach rondom mij, een geluksgevoel dat mij niet meer verlaat, zacht nu en teder, ook geamuseerd want ik ben van nature nogal speels en plagerig. Nu praat ik gewoon, zoals tegen mijn buur of partner tegen Hem en noem hem God, zoals ik Jan of Liesje of zo zou zeggen. Het geheim zit ‘m in de eenvoud, kinderlijke eenvoud. (Laat de kinderen tot mij komen).’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29 gedachten over “Ontbijt met God.. (+update)

 1. Bij het vertalen van dit stukje oerecht Amerikaans proza, liepen bij mij de rillingen over de rug. Niet dat ik niet in God geloof, maar meer uit piëteit met de Almachtige bij het lezen van zoveel klef gedoe..

  Ik herinner mij die keer dat ik zelf met God heb ontbeten. Met roereieren met gebakken spek en tomaat, met overheerlijke Engelse marmalade en verse koffie en Tea for Two met een wolkje melk, met haring en bokking en warme kippers. Met scones, brownies en citroencake, waarvan ik zeker wist dat Onze Lieve Heer er wel pap van zou lusten.
  We zaten tussen het kauwen en slikken door geanimeerd te praten over koetje en kalfjes. En terwijl Hij met zijn ene hand het vet langs zijn kin wegveegde (nee, hij had toen nog geen baard), gaf Hij mij, bij wijze van bedankje, met de andere een stevige klap op mijn rug. Ik dreigde me even te verslikken. Maar hij wreef in dezelfde beweging over de gevoelige plek en weg was mijn oprisping. Dat was nog eens een handoplegging…

  En toen zei Hij, misschien wel langs telepathische weg (hoewel ik dat ernstig betwijfel), recht voor mijn raap:
  “Jan, jongen, dat is een tijd geleden dat ik zo’n lekker ontbijtje heb gehad. Laatst zat ik in Amerika bij een of ander mens aan tafel, die kreeg van devotie geen hap door haar keel, werd helemaal in beslag genomen door Mijn Aanwezigheid.
  Zij had Mij de vorige dag van harte uitgenodigd met haar te komen ontbijten, maar toen puntje bij paaltje kwam ging het haar alleen maar om wat Heilige Uitspraken, zal Ik maar zeggen.
  Ze zat maar te vissen naar Goddelijke Wijsheden die ze allemaal in haar dagboek noteerde. Ze was trouwens nogal tamelijk schaars gekleed: slechts drie woorden had ze aangetrokken… Joh, Ik wist eerst niet wat Ik zag en dacht nog: trek even een ochtendjas aan of zoiets, maar Ik begreep haar intenties, daar ben Ik per slot van rekening voor, zoals je weet. Ze wilde per se dat Ik een of andere Liefdevolle Boodschap voor de hele mensheid zou dicteren. Enfin, Ik heb dat wel gedaan, natuurlijk, maar verder gebeurde er niets. Er stond nog helemaal niks op die ontbijttafel.. Nog geen bakkie pleur..!
  En iets te knabbelen al helemaal niet. Alleen maar dat geflemel over dat alle mensen naar Mij moesten toekomen en in communie met Mij moesten treden en nog meer van dat soort geneuzel.”

  God strekte Zijn Vrije Hand uit, de Andere lag nog steeds op mijn schouder, en reikte naar de koffiepot. “Jij ook nog een bakkie?” Ik knikte inwendig (?) en alsof Hij mij begrepen had (?), schonk Hij me nog eens in.

  “Kijk,” zo vervolgde Hij, “Dit is gewoon gezellig. Dit wil Ik elke ochtend: gewoon bij iemand aanschuiven en lekker eten. Met een volle buik komt een mens, maar IK ook, de dag wel door. IK kom Zelf wel naar de mensen toe, ze hoeven Mij helemaal niet te zoeken, Ik ben er namelijk altijd. Voor iedereen, maar de meesten willen dat niet aannemen. Die zoeken de hele tijd naar Mij. Ik BEN er voor iedereen: ook voor dames die zich slechts kleden in drie of vier woorden.
  Zij schreef iets op waarvan zij beweerde dat Ik dat gezegd zou hebben, zoiets als ‘Slechts door het stabiliseren van Liefde en door jullie verbondenheid en communie met Mij, zullen jullie in staat zijn de frequentie van de nieuwe Aarde en de vijfde dimensie vast te houden, zonder terug te vallen naar een diepe slaap van afgescheidenheid.’
  Ik kon Mij dat helemaal niet herinneren, zoiets is helemaal niets voor Mij om dat te zeggen. Dus Ik maakte er bezwaar tegen. Nou, Jan, je had haar eens moeten zien kijken. Ik zei nog, dat een lekker kopje koffie erbij met een koekje, het gesprek best wel een vrolijke noot zou kunnen geven, maar dat wilde ze allemaal niet horen. Ze wilde meer van dat soort zwaarwichtige uitspraken van Me horen. Dus Ik zinspeelde nog eens op iets lekkers met de woorden: Laat alle voorgaande begrippen, concepten en percepties uit je wegvloeien totdat jullie leeg zijn. Leeg.
  (Ik wreef daarbij over mijn knorrende buik).
  En wanneer je leeg bent, zal ik jullie laten vollopen met de Goddelijke Nectar’. Maar ze schreef het alleen maar op en reageerde er niet inhoudelijk op. Gek hè, hoe selectief telepathie toch kan werken? Ze eindigde haar notities met zoiets als: ‘Kies voor Liefde en liefde zullen jullie krijgen.’En dat is natuurlijk ook wel zo, zoiets zou Ik wel hebben kunnen zeggen, dat geloof ik wel. Maar op zijn tijd met een broodje oude kaas erbij, wordt het toch een stuk aangenamer, wat jij?”

  Weer sloeg hij mij hard op mijn rug. En toen verslikte ik me echt..! Lachend liep hij van tafel en verdween in het Licht van Alledag. Misschien was het telepathisch, of pure inbeelding, maar ik meende dat ik vanuit de verte een Klein, maar Voldaan Boertje hoorde klinken…
  ‘Fijne Peer’, dacht ik nog, ’treed gerust nog eens naar voren. Je bent altijd welkom’.

 2. Ik vind dit het meest logische verhaal dat je over god kan vertellen.
  zegt het voort. kunnen die (trouwens volgens de bijbel verboden) nep afbeeldingen van god bij het oud papier. daar lijk ik trouwens van geen kanten op.
  geef mij maar maria, dat was en is een vrouw naar mijn hart net zoals jeanne d’arc, moeder theresa enz. als dat deel van de geschiedenis tenminste nog een beetje waarheid mag zijn.
  god is er in alle mogelijke gedaanten/verschijningen.
  zo zie ik het, selene

 3. @jan, “echte gelovers” praten nu eenmaal graag als een dominee, daar moet je maar omheen lezen. ik wens je nog heel veel gezellige en lekkere ontbijtjes met alle goden die je nog tegen komt.
  selene

 4. @ Guido

  Ja wissel eens wat om in je leven, anders heb je geen uitdagingen meer, ga ook eens vaker een ontbijtje doen met god, misschien lucht dat eens op.

  @ Jan

  Inderdaad een goed ontbijt doet deugd,zou ook wel eens bij jou aan tafel willen schuiven voor een gezellig ontbijt, het hierboven staand verhaal doet me denken aan de zwarte kousen kerk met hun beroemde gepreek.

 5. De grap is dat je wanneer je zéér innig gelooft in God, je compleet geeft aan Hem, de uitkomst hetzelfde is dan wanneer je naar binnen gaat.

  Het is één en hetzelfde. Naar binnen toe is alleen maar een makkelijkere weg naar Liefde en eenheid.

 6. nieuws voor iedereen; God bestaat niet, heeft ook nooit bestaan zal nooit bestaan!!!
  Ook geen andere almachtige.
  De mens is altijd bang voor het onbekende, dus ook voor de toekomst, en creëert daarom een almachtig wezen om dingen te kunnen verklaren.
  Daar kwam vroeger nog bij dat het een uitstekende manier was om de mensen bang te maken.

 7. Ah, Er zijn al veel manieren beschreven over hoe het ‘goddelijke plan’ zich ontvouwd. Ik vindt verhalen van o.a. Neil Donald Walsch zeer inspirerend, maar uiteindelijk zijn ze gewoon in gesprek met zich ZELF, en een goed gesprek met je ZELF kun je altijd opstarten en leuk maken als je jeZELF leuk gezelschap vindt. Uiteindelijk maken we het goddelijk plan ook met onsZELF al dan niet tijdens het ontbijt. Nu is het voor mij wel lastig, omdat ik last heb van een ochtendhumeur (ben benieuwd of dat nog bestaat in 5D…) dus het ontbijt sla ik maar over maar goed gesprek met rood wijntje is nooit verkeerd.

 8. Ik heb mij altijd al afgevraagd hoe het toch komt dat de ene quasi spelenderwijs contact krijgt met God en de andere, die zo hard zijn best doet, niet. Nu dat ik bijna 70 ben, heb ik gewoon ontdekt hoe het zit. Niks ritueel, niks stijve en plechtige teksten, niks majestatische kathedralen of gebedshuizen. Gewoon je eigenste spontane zelf zijn is de enige weg naar contact met God. Vorige week zat ik ’s ochtends in de zetel, groette de (eindelijk) blauwe lucht tot ik ineens spontaan zei “goeiemorgen God”.
  Ha! Alles rond mij straalde ineens als in een blije lach. “Ook goeiemorgen” hoorde ik in mijn hoofd en een reusachtige golf van bijna orgastisch geluk stroomde door mij heen. Ik : “ik heb je gevonden. Nu pas heb ik je gevonden. Is het echt zo simpel?” God : “Zo simpel is het, ja”. Ik : “God, wil je het aub wat rustiger aan doen? Het gaat te heftig voor mij. Een dergelijke lawine van gevoelens kan ik niet de baas”. Een gewaarwording van een geamuseerde glimlach rondom mij, een geluksgevoel dat mij niet meer verlaat, zacht nu en teder, ook geamuseerd want ik ben van nature nogal speels en plagerig. Nu praat ik gewoon, zoals tegen mijn buur of partner tegen Hem en noem hem God, zoals ik Jan of Liesje of zo zou zeggen. Het geheim zit ‘m in de eenvoud, kinderlijke eenvoud. (Laat de kinderen tot mij komen).

 9. Jij bent bedankt, Guido.
  Mijn persoonlijke ervaring kan nu dienen voor wie zoekt.
  Waarom het ver buiten jezelf zoeken wanneer je in werkelijkheid enkel je eigen hart (Zijn lievelingsplek) hoeft aan te spreken.

 10. Want aan de ene kant zoeken mensen vrijheid, onafhankelijk zijn van onze onbewuste verlangens en blokkades van trauma’s, aan de andere kant zit men vast in een spiraal van controle, het licht moet bewezen worden.
  Sinds ik God heb ontmoet, wilde ik alleen maar afhankelijk zijn van hem, heerlijk, ik hoef niks meer te bewijzen Hij Is, en met al mijn vragen kan ik terecht en al wat ik doe, doe ik zo omdat God het wil, ja ik verruil mijn mens zijn vol overgave naar de afhankelijkheid voor God.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.