Advertentie

‘Medicijn van Licht’.. (update addendum)


x

Medicijnen van Licht;

Bescherming en genezing van

radio-actieve vergiftiging, neurotoxinen (zenuwgiften), bacteriën en virussen.
x

Bericht voor de hele planeet, van ‘De Hathors’ via Tom Kenyon
x

x

Met de aardbeving in Nieuw Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan, is duidelijk geworden dat jullie een ingewikkelder fase van de Chaotische Node zijn ingegaan. Wij willen een methode doorgeven voor bescherming en genezing van stralingsvergiftiging, die ook geschikt is voor andere lichamelijke mankementen. We noemen dit Medicijnen van Licht.
( Onder ‘Chaotische node’ verstaan we elk energetisch systeem dat overgaat naar een hogere of lagere orde van eenheid en dat door chaotische gebeurtenissen gaat, op zijn weg naar een nieuwe staat van energie. vert.)

Tom Kenyon, arts en channel voor de Hathors. (zie onze eerdere artikelen, klik op de foto)

Dit houdt duidelijk verband met de recente gebeurtenissen in Japan. Maar wanneer toekomstige veranderingen zich ontwikkelen, zou het kunnen dat jullie vergelijkbare uitdagingen tegenkomen in de nabije toekomst op andere plaatsen van de wereld.

Deze methode zal jullie helpen om je zowel te beschermen tegen, als genezen van besmetting  van niet alleen radioactiviteit, maar ook neurotoxinen (Gif dat inwerkt op zenuwbanen) en  gemuteerde vormen van bacteriën en virussen. Onze zienswijze is dat jullie in de nabije toekomst een toename hiervan kunnen verwachten. Deze methode houdt een verbinding met je Celestial Soul (Hogere Zelf), de BA. Je verbindt je met de sferen van licht die een deel van je wezen vormen.

Alles wat in jullie Kosmos bestaat, kan gezien worden als een kwalificatie of energetische uiting van licht – zelfs jullie dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht. In deze  methode verbind je je met je Hogere Zelf, met de intentie en verwachting dat je Hogere zelf jou een energie doorgeeft die jou beschermt en/of geneest. Je stuurt deze intentie aan je Hogere zelf met de emotionele trilling van waardering of dankbaarheid. Dit is eenvoudigweg de trillingsresonantie die dit hogere deel van je wezen activeert.

Op het moment dat je deze intentie, met waardering of dankbaarheid er aan toegevoegd, naar je Celestial Soul stuurt, verplaats je je aandacht naar je hartchakra, terwijl je de energie van genezing of bescherming in je hartchakra ontvangt. Je ervaart mogelijk deze energie als een vorm van licht, of als geometrische patronen of  je zou een gevoel van afdaling van energie kunnen voelen. Je zou deze energie ook kunnen ervaren als een gedachte of een gevoel.

Als deze energie in het hartchakra aangekomen is, is het klaar om verder te sturen.

Water

Water als drager van de lichtinformatie

In deze fase heb je zuiver (schoon) water nodig, want water houdt deze vorm van energie zeer goed vast. Terwijl je een glas water in je handen houdt, stuur je met je aandacht deze energie, die zich in je hartchakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra’s die in het midden van elke handpalm zitten. De energie wordt via dit pad in het water opgenomen.

Wij stellen voor dat je deze energie vergroot door deze procedure drie maal te herhalen – dus in totaal drie keer. Daarna drink je het water op. Het water dringt door in de waterelementen van je lichaam en de genezing en beschermende eigenschappen zullen vervolgens elke cel van je lichaam binnengaan.

Door deze handeling zorg je ervoor dat licht, dat je in je hart laat dalen, via het centrum van je lichaam vervolgens doorstuurt naar het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie en wanneer je het water opdrinkt, ontvangt het lichaam deze energie.

Als je in de situatie verkeert dat je radioactief besmet bent, zou je de procedure zoals wij beschreven hebben moeten uitvoeren, waarmee je de energie die uit je Hogere zelf neerdaalt, toepast, om je te beschermen voor en genezen van elke mogelijkheid van stralingsvergiftiging.

Als je andere mogelijkheden hebt om jezelf te beschermen, moet je die uiteraard ook gebruiken, maar zelfs als je niets anders hebt dan de mogelijkheden van je eigen bewustzijn, dan kun je jezelf beschermen en genezen.

Als je aan neuro-vergiften bent blootgesteld zou je hetzelfde moeten doen. Als er een epidemie is met bacteriële of virusinfecties , raden we je aan ditzelfde ook te doen.

De Chaotische Node ontrolt zich
Als jullie collectief dieper in deze complexere en intense fase van de Chaotische Node gaan, zullen bacteriën en virussen sneller muteren.  Deze methode zal jullie in staat stellen jezelf te beschermen tegen en te genezen van deze muterende levensvormen.

Hoewel de Aarde vele malen groter lijkt dan wijzelf, is er wel degelijk een diepe verbinding tussen haar ascentie en die van de mensheid.

Het is belangrijk te beseffen dat jullie de bescherming en genezing scheppen door de krachten van je eigen bewustzijn. Jullie hebben direct toegang tot jullie eigen lichtsferen. Jullie hebben het soevereine recht om de lichtsferen voor jezelf en die van jullie geliefden te gebruiken.

Als jullie in een van de situaties die we beschreven, terecht komen, raden we aan het Medicijn van Licht, dat zich bevindt in het water dat je geladen hebt, meerdere keren per dag te gebruiken, zo vaak je intuïtie aangeeft.

De lichamelijke uitwerking van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan is erg moeilijk om mee om te gaan, maar we willen onze aandacht verleggen van de lichamelijke naar de geestelijke, emotionele en spirituele effecten die door zo’n ramp veroorzaakt worden.

Als gevolg van het feit dat jullie in een Chaotische Node zitten en energieën uit de verre ruimte, samen met actieve zonnevlammen jullie energielichamen beïnvloeden, worden jullie als collectief zwaarder belast. We bedoelen hiermee dat het getuige zijn van het lijden van de medemens jullie harten breekt.
Er is erkenning dat hun moeilijke situatie jullie ook makkelijk kan overkomen. Deze erkenning kan een opening in jullie harten veroorzaken en via het hart – jullie hart – worden hogere staten van bewustzijn bereikt en dus is de Japanse aardbeving op veel manieren een aardbeving van het collectieve hart.

De tijden die voor jullie liggen, zijn niet makkelijk. Vanuit ons oogpunt wachten jullie toenemende aardeveranderingen. Maar een resultaat van zulke gebeurtenissen is dat jullie naar jullie wortels geschud worden en dat de massahypnose een tijd zal stoppen. En in zo’n totale en surrealistische ontreddering, zien velen van jullie zeer duidelijk dat jullie beschaving rust op een smalle basis. We bedoelen dit letterlijk en figuurlijk.

En dus is ons advies voor deze fase van de Chaotische Node om te leren en de vaardigheid van het creëren van Medicijnen van Licht voor jullie zelf onder de knie te krijgen. Zodat je als de tijd komt, weet hoe je deze vaardigheid van bescherming en genezing, die je van nature in je hebt, kunt toepassen. We stellen ook voor dat jullie je door deze tijden voortgaan, niet alleen met jullie hoofden, maar ook met jullie harten – en jullie harten laten aanraken, want het is door jullie harten dat je zult oprijzen op het spiraalvormige pad naar je eigen grootsheid.

‘The Hathors’

16 Maart 2011

Tom’s gedachten en observaties

“Ik heb de Hathors nu ongeveer 20 jaar gechanneld en begon hun berichten voor de planeet in februari van het jaar 2003 te publiceren.  In al die jaren heb ik bij hen nooit zo’n drang gevoeld om een van hun berichten te plaatsen. Meestal wordt mij enkele dagen gegeven om me in te leven en  na te denken over hun berichten voordat ik mijn commentaar schrijf. Maar die luxe bestaat op dit moment niet. Ze hebben Judy en mij gevraagd om dit bericht zo snel mogelijk te plaatsen en daarom zal ik mijn commentaar kort en to the point houden.

 

De centrale boodschap hier is dat ieder mens in staat is wat de Hathors noemen Medicijnen van Licht te scheppen en dit type medicijn bevat de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en genezen van niet alleen radioactieve besmetting, maar ook van de effecten van neurovergif en bacteriële en virale infecties.

De methode is simpel en rechtlijnig. Omdat sommigen van jullie die dit lezen voor het eerst horen over het hele concept van een Celestial Soul (of BA), wil ik even verduidelijken waar die zit en hoe je er mee in contact komt. De BA,  (Celestial Soul), is een aspect van je eigen bewustzijn, dat zich bevindt buiten de beperkingen van tijd en ruimte.

Sommigen van jullie  zouden de Celestial Soul het Hogere Zelf kunnen noemen. Maar hoe je het ook noemt, je Celestial Soul bestaat in wat de Hathors noemen  the light realms, (de lichtsferen) en je legt contact met dit aspect van jou wanneer je het waardering of dankbaarheid stuurt.

Je BA heeft geen plaats in tijd en ruimte omdat het beiden overstijgt.

Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, dat zich ongeveer een armlengte boven je hoofd bevindt. Als je je armen boven je hoofd strekt en je vingertoppen raken elkaar, dan zouden je vingers zich dichtbij dit ingangspunt bevinden. En dit is de plek waar je in de eerste fase van hun methode je aandacht op richt om een Medicijn van Licht te maken.  (Het plaatsen van je handen boven je hoofd is alleen voor je oriëntatie. Je houdt tijdens het proces je handen niet echt boven je hoofd.)

Op het moment dat je je aandacht richt op de plaats van je BA ingangspunt, denk je aan de  eigenschappen van het licht dat je wilt ontvangen. Laten we als voorbeeld nemen dat je aan gevaarlijke vormen van radioactieve straling hebt blootgestaan, of zal staan. Na het aandacht richten op het BA punt boven je hoofd, denk je dat je graag wilt dat de energie die uit je BA neerdaalt, een energie zal zijn van genezing van en/of bescherming tegen radioactieve besmetting.

Dan stuur je het gevoel van waardering of dankbaarheid omhoog vanaf je hartchakra naar het BA punt boven je hoofd terwijl je de bedoeling vasthoudt dat de energie die je doorgegeven wordt door je BA (Celestial Soul / Hogere Zelf) je zal beschermen tegen en/of genezen van radioactieve besmetting.

Vervolgens verplaats je je aandacht van je BA punt naar je hartchakra  (In het centrum van je bortskas net onder het borstbeen), waarna je wacht op het ontvangen van de energie van bescherming en genezing afkomstig van je BA.

Wie hier nieuw in is, moet misschien meerdere keren de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid sturen voordat je een reactie bemerkt. Maar ga gewoon door met sturen van de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je dat neerdalen van energie voelt, verplaats dan je aandacht naar je hartchakra. Stel het centrum van je  hart in staat om deze energie van bescherming en heling te ontvangen.

Plaats daarna je handen rond een glas zuiver (schoon) water en stuur deze energie, die je ontving van je Celestial Soul in het water.  De energie uit het centrum van je hart zal door je armen in het water stromen, via de twee chakra’s die in het midden van de palm van elke hand zitten.

Herhaal dit proces drie keer in totaal. Drink daarna het water.

Als je je in een ernstige situatie bevindt, adviseren de Hathors dat je meerdere keren per dag het Medicijn van Licht maakt en drinkt, naar gelang  je intuïtie aangeeft.

Zoals de Hathors aangeven, hebben Medicijnen van licht veel meer mogelijkheden dan alleen bescherming en genezing van radioactieve besmetting. Je kunt ze ook gebruiken om te beschermen tegen en genezen van neurovergiftiging, en ook voor bacteriële en virusinfecties. Hoewel ze er niet over vertelden, vroeg ik de Hathors nadat ze dit bericht stuurden, of deze methode zou werken voor andere lichamelijke uitdagingen zoals kanker. En ze zeiden dat Medicijnen van Licht zeer zeker op dezelfde manier gemaakt kunnen worden om met dit type situaties af te rekenen, als ook met andere situaties.

Het mag duidelijk zijn dat als je in zo’n ernstige situatie zit als radioactieve besmetting, blootstelling aan neurovergif en/of bacteriële of virusinfecties, je gebruik wilt maken van alle medische mogelijkheden. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld om medische of volksgezondheidsoplossingen te vervangen, maar het is bedoeld als aanvulling. Iets wat je zelf voor jezelf kunt doen.

Na het geven van de boodschap, vroeg ik de Hathors naar het maken van Medicijnen van Licht voor degenen die niet in staat zijn dit voor zichzelf te doen, zoals kinderen en huisdieren. Ze zeiden dat je dezelfde methode gebruikt, behalve dat je de intentie meegeeft voor het kind of dier aan wie je het Medicijn geeft.

Als je bijvoorbeeld een ‘Medicijn van Licht’ maakt om jezelf te beschermen of genezen van radioactieve besmetting, dan zou je de gedachte sturen dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul bestemd is voor je eigen persoonlijke bescherming of genezing, maar als je dit voor een huisdier doet, dan stuur je de gedachte dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul, bestemd is voor de genezing of bescherming van het wezen aan wie je het Medicijn gaat geven, bijvoorbeeld je kind of je huisdier.

Hier wil ik graag iets tussen brengen. Het is veel beter iemand te leren hoe een ‘Medicijn van Licht’ te maken, dan afhankelijkheid te scheppen. Het kunnen maken van ‘Medicijnen van Licht’ is een inherente vaardigheid aan alle mensen. Het maakt deel uit van onze multidimensionele erfenis. En iemand in staat stellen dit voor zichzelf te doen is een bijdrage aan zijn of haar meesterschap.

Persoonlijk zou ik het verschrikkelijk vinden te merken dat deze methode gebruikt wordt door genezers  die ‘Medicijnen van Licht’ maken voor anderen, onder het mom dat zij speciale krachten hebben die anderen niet hebben. Deze methode van het maken van ‘Medicijnen van Licht’, is een menselijk geboorterecht en ik voel dat het gedeeld moet worden met alle mensen.

Er is veel dat ik zou willen delen over deze eenvoudige methode om ‘Medicijnen van Licht’ te maken, maar filosofische en metafysische observaties zullen tot een andere keer moeten wachten. De Hathors staan erop dat we deze informatie zo snel mogelijk publiceren en het zo snel mogelijk laten rondgaan.”

* * *
X
ADDENDUM UPDATE!

 

Wat we bedoelen met zuiver water….
Wij stelden voor om water te gebruiken voor het maken van Medicijnen van Licht omdat water deze soort informatie buitengewoon goed vasthoudt. Met ‘zuiver water’ bedoelen we gewoon schoon water. Het maakt niet uit wat voor soort water het is. Je kunt zelfs kraanwater gebruiken.

Als er geen schoon water voorhanden is…
In zeldzame gevallen wanneer je niet kunt beschikken over drinkbaar water, volg je de procedure die we eerder beschreven, maar stuur dan niet de energie van bescherming en/of genezing vanuit je hartchakra door je armen en je handen in het water, maar stuur de energie van bescherming en en/of genezing rechtstreeks in het water dat zich in je lichaam bevindt. Met andere woorden, je hebt geen water buiten je eigen lichaam nodig. Omdat je lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, zal je lichaam het Medicijn van Licht ontvangen en er op dezelfde manier mee werken alsof je met energie geladen water had gedronken.

We raden echter aan om water met energie te laden wanneer dat mogelijk is, want dit ritueel van intentie buiten je lichaam is voor de meeste mensen de krachtigste manier om Medicijnen van Licht te maken. Omdat de meeste mensen gewend zijn om medicijnen in de vorm van pillen of een drankje in te nemen, maakt dit ritueel van het drinken van met energie geladen water indruk op hun onderbewuste en worden diepere lagen van hun zelfgenezende vermogens geactiveerd.

Als je drinkwater radioactief besmet is…
Mocht je in de omstandigheden terecht komen dat je enige beschikbare drinkwaterbron besmet is met radioactiviteit, en je moet het wel drinken om te kunnen overleven, dan stellen we de volgende twee eenvoudige stappen voor:

Eerste stap: Laad het water met bescherming voor en genezing van radioactieve besmetting op dezelfde manier als je zou doen voor het maken van het Medicijn van Licht (alvorens het te drinken). Drink dit water om te overleven, in zo klein mogelijke hoeveelheden, terwijl je weet dat het geladen is met energie voor bescherming voor en genezing van radioactieve besmetting door middel van je eigen intentie.

Tweede stap: Maak nu een medicijn van Licht zonder water (zoals we hierboven beschreven) voor bescherming voor en genezing van radioactieve besmetting. Met deze tweede stap laad je het water in je lichaam rechtstreeks met energie. Beschouw deze tweede stap als een vorm van energetische verzekering.

Deze tweede stap gebruikt het water in jullie lichamen als water dat is geladen met energie. Dus voor de duidelijkheid: Na het behandelen van het water dat je nodig hebt om te overleven en nadat je dat gedronken hebt, stuur je de energie van bescherming en heling vanuit je hartchakra rechtstreeks in het water dat in je lichaam zit. Je gebruikt dus voor deze stap geen water dat buiten je lichaam is. Omdat je lichaam grotendeels uit water bestaat, zal je lichaam het Medicijn van Licht ontvangen en er op dezelfde manier mee werken, als wanneer je met energie geladen water had gedronken.

Voer de twee bovenstaande stappen elke keer dat je besmet water drinkt uit, totdat je denkt dat er geen radioactieve besmetting meer is.

We realiseren ons dat het in zulke vreselijke omstandigheden erg moeilijk kan zijn de gevoelens van verwarring en angst kwijt te raken, maar dat moet je wel doen voor de korte tijd dat je het water laadt met energie. Onthoud, wat ook je externe situatie mag zijn, je Celestial Soul (je Hogere Zelf) bevindt zich in de lichtsferen en brengt altijd een vredesgevoel met zich mee, dat boven alle begrip uitstijgt.
Op dat eiland van vrede, zelfs midden in grote moeilijkheden, kun je een weg vinden naar de emotionele staat van waardering en /of dankbaarheid (die je Celestial Soul activeert).

Dit is de trillingssfeer waaruit alle ‘Medicijnen van Licht’ worden gemaakt, ongeacht welke vorm ze hebben.

 

8 gedachten over “‘Medicijn van Licht’.. (update addendum)

 1. De Geschiedenis van het Huis van David,
  Laiolin spreekt over het Huis van David
  Deze tekst is essentieel voor het volledige begrip van het ontwaken van de Hemel op Aarde en de vervulling van de profetieën. Het verduidelijkt de Kernbegrippen: Raad van Abboraha; Huis van David; de 144.000-code; Archieven van Ra; DNA als kristallijnen geometrie; kosmische blauwdruk; 13 dimensionele aspecten van ons ziels-DNA; Hart Graal; tweede komst van Christus; de Lichtende Morgenster; White Buffelo Calf Pipe Woman en Maria Magdalena; het Levende Lichaam, of: de Grote Ik Ben [veelal aangeduid als God], of: Eenheid van de Schepping.

  http://www.judithmoore.nl/basis-krachten/het-huis-van-david/

 2. ga het proberen bij , de dokters wordt je niets wijzer ,jaren lang buik klachten
  zit tussen je oren ,,,onder tussen 10 jaar van het leven verloren . dus ga aan de slag .
  Heeft EDgar Cayse hier over ook niet gesproken ,,,
  kan geen engels dus Judith Moore niet verstaan ,

  1. goeden morgen Guido wil je mijn reactie verwijderen ,,vind het niet goed
   dat ik het zo vertelde dank je dag Hannie.

 3. Wij bestaan uit 99% non-materie. Wat wel materie is bestaat voor 60/70% uit water. Het licht is ons bewustzijn en kunnen daarom ook ons lichaam opschonen zonder de schone water truuk. Laat je bewustzijn, het licht, door je heen gaan. Zie het als meditatie, al kan het de hele dag op elk moment. Clean yourself, it’s all in the mind. Verder lijkt me zo nu en dan een jodium oplossing goed in deze rare tijd. Zodat je geen radio-actief jodium uit de lucht opneemt, daar je schildklier al vol zit met gezond jodium.

 4. Neurotoxins zijn de zoetstof Aspartaam, de smaakversterker MSG (mononatriumglutaminaat) en aanverwante stoffen. Aspartaam zit is zoetjes en in Light- en Zero-producten. (Er bestaat zelfs Sugar Light.) Glutaminaat zit in duizenden producten als soep, maggi, zoutjes, teveel om op te noemen. Het smaakt allemaal prima; je blijft er van eten;je kan er haast niet meer omheen. Dat is ook de bedoeling, want zo worden de winsten gemaximaliseerd. Het verklaart ook de stijging van vele ziektes, zoals hersenkanker en vele andere kankers, Alzheimer, Parkinson, Obesitas (want je krijgt er honger van). Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 5. Trillingen; Het medicijn van de toekomst!
  Een studie in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Ecology toont aan dat planten middels licht, geur en aanraking met elkaar kunnen communiceren. Vooraanstaande wetenschappers speculeren dat planten een heel ander mechanisme dan mensen gebruiken om met elkaar te stimuleren bij de groei. Onderzoekers vermoeden dat planten communiceren door middel van microscopische ondergrondse geluidsgolven zodat ze andere planten kunnen inseinen dat ze in de buurt zijn en op basis daarvan een plan opstellen.
  Zo is al langere tijd bekend dat basilicum de groei van andere soorten in de directe omgeving kan bevorderen en ook wist men al dat planten kunnen communiceren door middel van schaduw, geur, wortels en andere vormen van aanraking. Wetenschappers van de Universiteit van West-Australië wilden kijken of planten ook op andere manieren kunnen communiceren. Wat ze ontdekten deed ze versteld staan. Toen ze Spaanse peper naast basilicum kweekten en alle bekende vormen van communicatie onmogelijk maakten, bleek de Spaanse peper nog steeds te groeien alsof de plant wist dat de basilicum in de buurt was.

  Trillingen; “Zo stelde de wetenschappers eerder vast dat akoestische signalen verantwoordelijk kunnen zijn voor de relaties tussen de planten. “We denken dat dergelijke signalen in de planten worden gegenereerd door biochemische processen in de cel, waar nanomechanische oscillaties van verschillende componenten in het cytoskelet een breed spectrum aan trillingen kunnen voortbrengen.” Deze nieuwe bevindingen lijken nu de theorieën te bevestigen dat het is om middels planten trillingen (microscopische geluidsgolven) lichamelijke storingen en ongemakken te beïnvloeden.

  Het bedrijf dat al meer dan 25 jaar onderzoek doet naar lichamelijke beïnvloeding middels trillingen is Stringenergy. Bij Stringenergy hebben is middels een eigen ontwikkelde techniek het mogelijk gemaakt om de vezel van katoen zodanig te beïnvloeden die het mogelijk maakt om de overbekende RLS klachten te doen stoppen.

  Slapeloosheid en (RLS) Regtless Legs klachten vormen een wereldwijd probleem waardoor dagelijks miljoenen mensen worden getroffen. Middels de nu nieuw ontwikkelde techniek is het mogelijk om de katoenvezel waarvan een sok is gemaakt zodanig te beïnvloeden dat deze instant de zenuwen kalmeren waardoor de O! zo bekende en vervelende beentrekkingen verdwijnen. Deze geweldige en verbazende oplossing waarbij geen batterij, magneet en- of stroomdraad te pas komen zou wel eens de oplossing kunnen zijn die vele duizenden mensen een gezonde nachtrust zal kunnen bezorgen.

  Op dit moment zoekt Stringenergy.com contact met distributeurs voor de verkoop van RLS/slaapsokken. Heeft ook u interesse of wilt u de ‘Tril sokken’ verkopen, mail naar info@stringenergy.com

 6. Nieuwsbrief:
  Ons doel is om producten te ontwikkelen die wereldwijd kwalitatieve hulp kunnen verlenen bij lichamelijke klachten en- of ondersteund werken bij industriële productie processen.

  Nadere Booster informatie
  Een Energy Booster is een niet elektra aangestuurd apparaat welke een constante natuurlijke energie uitzend; Snel, Doelgericht, Invloedrijk en veilig. De uitgezonden energie wordt eenmalig geactiveerd en is vele jaren actief. De Booster behoeft niet aangesloten te worden op het elektriciteitnet en hij is niet voorzien van batterijen- en of magneten.

  Een nieuw ontwikkeld scheidingsproces heeft het mogelijk gemaakt om de beïnvloedende werking van geneeskrachtige planten over te zetten op een andere drager(s) waaronder ‘trillingsspiegels. Een spiegel, geplaatst in de Booster, zal aan het lichaam een overeenkomende energie vrijgeven.

  De Booster opent deuren.
  Uit vele jaren gebruikerservaring is op te maken dat het lichaam de(ze) energie(en) herkent en opneemt waarbij instant lichamelijke verbetering optreed. Spieren worden beweegbaarder, zenuwen kalmeren en verschillende pijnen worden instant minder. Nog nimmer heeft een beïnvloeding zo snel resultaat laten zien. Wilt u meer weten of wilt u in aanmerking komen voor een (test) behandeling, mail naar; info@stringenergy.com en wij berichten u zult zo spoedig als mogelijk.

  Trillingstheorie.
  In de media is veel geschreven over trillingstheorieën; ’waar of niet waar’, deze niet eindigende discussie zal vraagtekens blijven oproepen tussen voor en tegenstanders van de theorie. Gelukkig evalueert de kennis en techniek snel en gericht en is het uiteindelijk de ontvanger (lees patiënt) die zal uitmaken en laten zien of hij of zij er baat bij heeft.

  Het Stringenergy Team.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.