Advertentie

Openbaring over de bootvluchtelingenstroom..


reintengabriela
Reint & Gabriela Gaastra – Levin

Moeten we Gabriela & Reint Gaastra nog bij je introduceren? We doen het niet, want er staat op deze site al veel van en over hen te lezen. Als intermediairs voor de lichtmeesters Jezus, Maria Magdalena en Maria, fungeren zij als doorgevers van de boodschappen van deze lichtmeesters. HIER vind je een uitgebreide beschrijving over het werk van Gabriela & Reint.

De openbaringen -zoals veel channelingen van Gabriela en Reint worden genoemd- bevatten diepe essenties, die bedoelt zijn voor mensen die dúrven luisteren en lezen. Het oordeel of deze boodschappen écht zijn, hoe ze tot stand komen en/of waarheid bevatten, is natuurlijk aan jezelf om te beoordelen. Een oud-Nederlands gezegde luidt: ‘Bekijk alles en behoudt het goede’..

En ‘nee’, daar staat niks bij over wat dan dat ‘goede’ is, of zou moeten zijn. Vanzelfsprekend is dit een uiterst persoonlijk verhaal. Wij menen er goed aan te doen deze boodschap te plaatsen, doordat deze met ons resoneert. Doet deze je niets: laat het links liggen. Doet deze boodschap je wel wat? Sluit hem in je hart. De informatie is er indringend genoeg voor.

x

* * *

x

Openbaring over de stroom van bootvluchtelingen in Europa

2015 © Gaastra-Levin / deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Bootvluchtelingen zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven, ze dienen de mensheid in zijn geheel. Maria Magdalena en Jezus hierover: “Lieve mensen, de wereldbevolking wordt in toenemende mate krachtig geconfronteerd met de problematiek van de bootvluchtelingen die hun thuislanden ontvluchten op zoek naar een betere toekomst. In deze periode gaat het in het bijzonder om mensen uit het Midden-Oosten en Afrika die op grote schaal een nieuw bestaan in Europa willen opbouwen. Zij brengen niet alleen zichzelf, maar de hele wereld in beweging.

bootvluchtelingen_3De problematiek van mensen die uit noodgebieden vluchten op zoek naar betere levensomstandigheden is van alle tijden. Maria Magdalena en haar naasten zijn na het overlijden van Jezus na zijn kruisiging ook op een boot over de Middellandse Zee naar een veilige haven gevlucht. In het gebied wat nu Frankrijk heet kon ze destijds, in vrede en verbinding met de Aarde en met haar Goddelijke Bron, een nieuw leven beginnen.”

Europeanen zijn bezorgd
Maria Magdalena en Jezus: “De moedige en vaak wanhopige zoektocht van deze vluchtelingen naar een veilige toekomst is in essentie de queeste van de mensheid naar de helende kracht van het vrouwelijke en naar meer balans tussen beide seksen. Als de vrouwelijke energie meer aanwezig is in een bepaalde samenleving, is er meer gelijkwaardigheid, overvloed, respect en zorg voor de basisbehoeften en de rechten van de mens. Als de mannelijke energie in balans is, is er meer rechtvaardigheid, veiligheid, orde en helderheid in de maatschappij.

bootvluchtelingen_2De hunkering naar deze essentiële aspecten van het menselijk leven drijft deze individuen om, veelal met gevaar voor eigen leven, op weg te gaan om een toekomst in meer ontwikkelde landen op te willen bouwen. In deze landen heeft de collectieve bewustzijnsontwikkeling namelijk een meer bevredigende materiële, energetische, emotionele, psychische en sociale vorm aangenomen. De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke is een essentiële factor bij het scheppen van een hoogwaardige beschaving. De onmacht om dit in het vaderland te realiseren maakt dat veel mensen het levensgeluk in een ander land of werelddeel zoeken.

Veel Europeanen maken zich echter zorgen over de grote vluchtelingenstroom. Zo worden ook zij in beweging gebracht. Ze voelen dat hun eigen cultuur, hun waarden en normen en hun economische welvaart in het geding kunnen komen. Ze zien de bootvluchtelingen als kosten- en lastposten. Ze staan nog niet open voor hun hartskracht en de vele kwaliteiten die zij als bijdrage voor Europese voorspoed met zich mee brengen.”

Het historisch perspectief
Maria Magdalena en Jezus: “Graag kijken we met jullie naar de historische achtergrond van dit proces. In het verleden hebben Europese landen namelijk de wereld uitvoerig verkend en religieuze, economische, culturele en sociale banden gelegd met andere gebieden in de wereld. Op persoonlijk niveau gebeurde dit veelal in het belang van de toenmalige Europeanen die vaak deze, naar Westerse maatstaven, minder ontwikkelde gebieden voor hun eigen gewin en expansie gebruikten. Op spiritueel niveau zijn er destijds banden gelegd op basis waarvan deze volkeren nu een tegenprestatie verlangen bij de landen die ze destijds, door middel van hun mankracht en natuurlijke bronnen, hebben geholpen. De meer ontwikkelde Europese landen worden nu geconfronteerd met de impliciete wensen van de vluchtelingen voor het creëren van balans in deze uitwisseling.”

Er is een taak voor Europa weggelegd
Maria Magdalena en Jezus: “Er is dan ook een taak voor Europa weggelegd. Hun invloed op de mondiale politiek en economie stelt de Europese landen en regeringsleiders in staat om stappen te zetten die de balans in de wereld bevorderen en om waarden als respect, overvloed, gelijkwaardigheid en verbroedering te stimuleren. Het leggen van bruggen en het creëren van verbindingen tussen verschillende culturen, religies en economische belangen is hierbij Europa’s grootste uitdaging.

boat water grassDeze gewenste houding en daadkracht zal de eenheid in het bewustzijn van de mensheid mede helpen herstellen. Het concreet verbeteren van de positie van vrouwen en het tonen van respect en waardering waar zij recht op hebben zal bij een ieder bewustwording en vaardigheden doen ontwikkelen die voor het bereiken van eenheid en saamhorigheid nodig zijn. Dit is niet alleen de taak van de leiders in welk land dan ook, maar is een uitdaging voor ieder mens, voor zichzelf en voor elkaar.”

Vluchten over water heeft een speciale betekenis
Maria Magdalena en Jezus: “Vluchten over water heeft een speciale betekenis. Spiritueel gezien staat de zee voor het oneindige Goddelijke veld, het Absolute niveau van God. Als mensen om welke reden dan ook de zee opgaan, laten ze in wezen hun oude leven achter zich. Er is op dat moment geen weg terug. Op zee komen ze zichzelf tegen. Er ontstaat bij hen een proces van opnieuw herboren worden en voor sommigen van letterlijk sterven om later mogelijk opnieuw geboren te kunnen worden.

De mensen die zo’n tocht wagen zijn op zoek naar een beter Aards leven en zijn spiritueel eigenlijk op zoek naar het verder incarneren van hogere aspecten van hun bewustzijn. In eerste instantie door betere levensomstandigheden die hun in staat stellen om hun hart te openen en om hun trilling te verhogen. Deze positieve ontwikkeling is echter niet genoeg om hun zoektocht te voltooien. Als deze vluchtelingen in een meer ontwikkelde samenleving worden opgenomen hebben de meeste van hen op veel terreinen begeleiding nodig om hun vermogens verder te ontwikkelen om als gelijkwaardig aan de voor hen nieuwe samenleving deel te kunnen nemen.

Uiteindelijk ligt er voor vele van deze vluchtelingen of hun nakomelingen de taak om dit evenwicht ook in hun moedercultuur te verwezenlijken. Sommige van deze mensen kunnen later dan ook als nieuwe leiders een voorname rol spelen bij het verbeteren van de levensomstandigheden in hun land van herkomst. Enerzijds hebben zij zelf een sterke persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en anderzijds kennen zij de situatie van de gebieden waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Zij dienen op den duur dan ook verantwoordelijkheid te nemen voor de transformatie van hun vaderland.”[

De transformatie van alle landen
Maria Magdalena en Jezus: “De transformatie van deze landen is echter niet alleen een lokaal vraagstuk. Ook de samenlevingen van de meer ontwikkelde landen bevinden zich nog steeds in een grote veranderingsfase. Jullie gaan uiteindelijk samen van verdeeldheid naar eenheid, van armoede naar rijkdom, van angst naar onvoorwaardelijke liefde. Deze transformatie van alle landen kan echter pas volledig vorm krijgen wanneer jullie je individuele en collectieve visie op de mens en op het leven aanpassen.

economischevluchtelingen-bootvluchtelingenJullie huidige maatschappelijke, economische en politieke machtsstructuren worden nog steeds grotendeels door angst geregeerd. Deze angst komt voort uit jullie beperkte mensbeeld, een voornamelijk rationeel mensbeeld dat nog sterk bepaald wordt door vergankelijkheid en dood. In dit mensbeeld ontbreekt het Goddelijk bewustzijn dat de essentie van de mens vormt.

Het integreren van hogere niveaus van jullie bewustzijn in het dagelijks bestaan en het plannen en structureren van jullie collectieve en internationale leven stelt jullie in staat om de kwaliteiten van je Aardse bewustzijn en van je Aardse leven op een hoger plan op te tillen. Dit kan niet door een groep of een land alleen worden gerealiseerd. Het dient een grootschalig project te zijn dat welvaart en bewustzijnsverruiming voor alle mensen teweeg kan brengen.”


Daadkracht, tact en verantwoordelijkheid

Maria Magdalena en Jezus: “De ongelijkwaardigheid en armoede in de wereld kan niet door passiviteit worden opgelost. Daadkracht en tact zijn vereist. Verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de mensheid als geheel gaat daarbij voorbij aan de belangen van kleine op macht gerichte groepen. Het streven naar macht uit eigen belang is in strijd met de visie van de mens als een Goddelijk wezen en resoneert met de cultuur van de dood. De grote groepen bootvluchtelingen en hun vastberadenheid vormen een spiegel van een onevenwichtige verdeling van de macht en rijkdom in de wereld waarin belangen van kleine groeperingen nog steeds grote invloed hebben op de koers van de collectieve ontwikkeling van de mensheid.

Dat is langzamerhand aan het verschuiven door de groeiende bewustwording en het ontwaken van velen van jullie in deze tijd. Bootvluchtelingen zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven, ze dienen de mensheid in zijn geheel bij de collectieve zoektocht naar een hogere standaard voor alle mensen op Aarde. De concrete oproep van de bootvluchtelingen vraagt om een hartopening en het op grote schaal scheppen van een hoogwaardige samenleving voor ieder mens.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, staan voor balans, liefde, respect en eenheid tussen man en vrouw. Moge onze liefde jullie inspireren om het hart naar elkaar te openen, elkaar te inspireren en te bewonderen als de Goddelijke mensen die jullie zijn! In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

magento sku=”abc” store=”nl” prefix=”€” suffix=”” width=”200″ class=”alignleft one”]

x

* * *

35 gedachten over “Openbaring over de bootvluchtelingenstroom..

 1. En wat doen we met diegenen waarvan je hoort dat ze niet tevreden zijn met hun onderkomen,te weinig zakgeld krijgen,niet 1 maar 2x per dag warm eten willen,de kleding geen merkkleding is.
  Die in asielzoekercentrums de Christenen bedreigen,terwijl zij juist uit hun land gevlucht zijn om deze reden,als ze al niet eerst in het bootje overboord gegooid zijn.
  En al die criminaliteit in dorpen en buurten waar veel vluchtelingen worden ondergebracht?
  En al die berichten in Zweden waar blonde meisjes hun haar zwart verven vanwege de vele verkrachtingen door asielzoekers??
  Er zitten gerust echte vervolgden tussen,maar die kunnen de bobo’s niet ontwaren,hoe dom.
  Deze twee staan totaal buiten de werkelijkheid,wonen ze op de maan soms?

  1. Precies Lucie, deze twee mensen leven totaal buiten de werkelijkheid en komen van een andere planeet. Ach ja wat wil je, genoeg verdiensten met hun gechannelde boeken, workshops en reisjes.
   We hebben dit soort lieden niet nodig, blijf jezelf en voel wat waarheid is, dit soort lieden hebben we helemaal niet nodig, alles weer buiten ons willen zoeken, terwijl we van binnen wel de waarheid weten, hoe het echt zit.
   Podium geven aan deze mensen, vind ik niet thuishoren op deze site!

  2. Misschien een wijziging van de opmerking in: IK VIND dat deze twee mensen enz. ??
   Leven buiten de werkelijkheid.. Dit soort lieden..?? Wij hebben misschien ‘jouw soort’ commentaar niet nodig..?? ‘We’ weten van binnen…?? Mijn hemel, en jezelf dan ook nog ‘Freedom’ noemen..? Sterkte ermee.

  1. Vind je het onzin, of is het onzin…? Waarom laat je het niet links liggen en ga je niet door met andere zaken, waar je wél in ‘gelooft’..? Oordeel oordeel oordeel…?

  2. Guido, ik denk eerder aan een constatering i.p.v. een oordeel. Als je niet wilt dat er geconstateerd wordt, moet je hiervoor geen ruimte geven. Persoonlijk vind ik het leerzaam als er ook de andere kant belicht wordt, en niet alleen maar halleluja en amen.

  3. Het gaat erom dat hij niet zegt dat hij het onzin vindt. Maar dat het onzin ‘is’.. Mag ik dat zelf uitmaken..?? Goed lezen Marian is ook een kunst, hoor ik weleens roepen. Ik wil dat er ruimte is, dat er geconstateerd wordt tot we een ons wegen; voor alle duidelijkheid. Hopelijk kun je me volgen..

 2. ik denk lucie dat je helemaal gelijk heb.
  teveel brengt woede naar boven en is niet op te brengen voor de bevolking en alles moet met mate.
  je kan als Europa geen miljoenen burgers opvangen en huisvesten ook al wil je dat nog zo graag.

  als je weet wie dit veroorzaakt hebben moeten die dat probleem maar oplossen maar daar weten ze dat ze daar nooit komen in de vs.

  het verhaal hierboven vind ik een beetje overtrokken om een betere wereld te creeren maar niet op deze manier.

  de problemen in deze wereld zijn nu eenmaal oorlog maken voor het grote gewin en zolang de burger hier niet tegen in gaat blijf je de problemen houden.

 3. Het channelen van entiteiten is een zeer dubieuze zaak, vooral wanneer ze zich uitgeven als Jezus, Maria en Maria Magdalena en hiermee bij veel mensen automatisch een gezaghebbende positie innemen. Op deze manier is het voor listige interdimensionale entiteiten, die leven van spanningsenergie en emoties, zoals angst, woede, verwarring, enz eenvoudig om allerlei mooie praatjes en utopieen te vermengen met halfwaarheden en glade leugens, die slechts ellende en lijden veroorzaken.

  Zo spreken de entiteiten in deze channeling over de balans tussen beide seksen, het evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, terwijl de foto’s van de overvolle bootjes alleen mannelijke vluchtelingen laat zien. Hoe kunnen deze mannen een zinvolle toekomst opbouwen in een land waar ze de taal niet spreken, geen familie of connecties hebben, een vrouw en waarschijnlijk kinderen in hun oorsprongsland hebben, niet de nodige opleidingen hebben om een baantje te vinden, geen reisbewijs hebben, niet verzekerend zijn, enz enz.

  Deze hoopvolle mensen zijn na een paar maanden volledig gefrustreerd, komen dan vrij snel op het verkeerde pad en landen in een strafinrichting en dit is precies het senario, dat door de EU politici is geplant en hier wordt getest. In Duitsland zijn ze o.a. al in 3 Bundesländer begonnen met het privatiseren van hun strafinrichtingen, een amerikaans system waar de gevangenen voor 40 Euro per maand werk moeten verrichten voor verschillende bedrijfen. In de BRICS landen verdienen de arbeiders 50 tot 60 US dollar per maand . Door dit nieuwe vluchtelingen systeem kunnen de westerse landen eindelijk een concurrentie-positie in de globalisering innemen.

  1. Het volgen van bepaalde geloofsovertuigingen is een dubieuze zaak. Of vind je dat Coen?

  2. Ben het geheel met je eens SW Anand Coen, channelingen en met name dit echtpaar zijn al eens onderworpen aan hun betrouwbaarheid en deze mensen putten uit een donkere wereld. Juist in deze tijd, wordt er gewaarschuwd voor valse profeten en guru’s, het is mensenwerk en channelen met zowel Jezus als Maria, Maria Magdalena is nog maar de vraag of je deze mensen echt aan de lijn hebt. Uit welke bron wordt hier geput??
   Het was Jezus zelf die ons heeft gewaarschuwd voor de komst van valse profeten in onze tijden, die schrijven of spreken vanuit zijn naam, dus wees gewaarschuwd. Momenteel wordt er door dit soort mensen veel geld verdient aan het schrijven van boeken, het houden lezingen, workshops, zelfs spirituele reizen.Ja hun schoorsteen moet ook roken!
   Ik heb hen een keer meegemaakt, tijdens een lezing, maar voelde meteen dat dit niet goed was. Dat zij hier een podium krijgen valt mij zwaar tegen.
   Blijkbaar kennen ze de agenda van de elite niet, deze zogenaamde gelukszoekers worden door de elite bewust Europa ingestuurd om chaos te veroorzaken en dat is nu juist de bedoeling, is ook al geschreven door zowel Nostradamus en Cacey, staat in openbaringen, de echte wanhopige vluchtelingen, die geen geld hebben, bevinden zich in de tentenkampen van Syrië en andere landen, deze arme mensen hebben helemaal niets! Deze bootvluchtelingen hebben blijkbaar genoeg geld om de oversteek te maken, ik denk zelfs dat deze mensensmokkelaars worden betaald door de elite, CIA, Mosad, wie zal het zeggen, maar dit heeft niets te maken met de boodschap die deze lieden Reint en Gabriela ons mee durven te verlijden.
   Kijk door deze boodschap heen, valse profeten staan massaal op met hun valse boodschap!

  3. Dank voor je impliciete boodschap Freedom. Ik zie wat je schrijft, eh.. voor boodschap brengt..

 4. Wat er met deze mensen gebeurd, is het ergste wat één mens kan overkomen, al zijn waardes kwijt te raken, tussen de wal en het schip belanden, als een drenkeling op het droge, en dan tot speelbal van een zooitje ellendelingen te worden, met hun niets ontziende politiek.
  Veel van die landen waar deze mensen vandaan komen, ken ik door persoonlijke bezoeken, het is om te janken, een oude stad als Alepo, een rustpunt van de menselijke wereld, waar ieder één zijn plaatsje had, zo mooi om te ondergaan, met hun oude handels wegen, weg en die personen die dit op hun geweten hebben, zitten dan lachend samen bier te drinken en vette worst te vreten.
  Ze hebben geluk, als ik God was zou ik ze levend verbranden met het hemels vuur, dit is de overtreffende trap van Sodom en Gomorra.

 5. respect voor alles wat leeft .
  het is een mooie positieve gedachte om alle mensen te kunnen helpen ..het zou misschien veel beter zijn om vluchtelingen in eigen land met behulp van westerse mensen op te bouwen , helaas gaat er in Nederland te veel geld naar de belastingen andere fratsen van gierige banken en wereldleiders ..het is ook niet te bedoeling denk ik om een klein landje vol te proppen met mensen, ieder mens heeft ook ruimte nodig..ik ben het er wel mee eens als je hulp kunt bieden moet je dat ook doen , want wij zijn allen een..

 6. Ofschoon mijn eerste reactie pessimistisch was op deze gechannelde boodschap, moet ik bij nadere beschouwing en verdieping toegeven, dat deze volgens mij toch de essentie raakt.

  Vooral met de uitspraak :” Jullie huidige maatschappelijke, economische en politieke machtsstructuren worden nog steeds grotendeels door angst geregeerd. Deze angst komt voort uit jullie beperkte mensbeeld, een voornamelijk rationeel mensbeeld dat nog sterk bepaald wordt door vergankelijkheid en dood. In dit mensbeeld ontbreekt het Goddelijk bewustzijn dat de essentie van de mens vormt “, kan ik alleen maar 100% mee instemmen.

  Ondanks dat de machtelite duistere plannen hebben met deze bootvluchtelingen en chaos willen creeren hoeven wij als bevolking hier niet aan mee te doen, kunnen in ons hart blijven en samen een positieve uitwisseling hebben met deze mensen.

  1. Welja, beste swamidjee. Was de reactie toch een beetje te heftig en ga je nu terug krabbelen?
   Natuurlijk zitten in de ‘openbaring’ stukjes die ieder weldenkend mens zouden moeten aanspreken. Anders bereik je nooit een groot publiek.
   Natuurlijk zet de vluchtelingstroom aan het denken, bij wie niet. En uiteraard zijn vluchtelingen stomen in de geschiedenis een bekend veel voorkomend fenomeen.

   Persoonlijk vind ik het een nogal warrig toestandje wat die twee daar produceren.

   Uiteindelijk ligt er voor vele van deze vluchtelingen of hun nakomelingen de taak om dit evenwicht ook in hun moedercultuur te verwezenlijken. Sommige van deze mensen kunnen later dan ook als nieuwe leiders een voorname rol spelen bij het verbeteren van de levensomstandigheden in hun land van herkomst.

   Dus de westerse normen en waarden zijn beter dan het land van herkomst? En elders wordt beweerd dat de chaos te wijten is aan het gedrag van de westerse landen. Sorry, ikke even niet begrijp.

   Bij mij roept het vrouwonvriendelijke gedrag van (veel? sommige?) mannelijke vluchtelingen in ieder geval vragen op. Hoezo hartskracht, meer vrouwelijke kwaliteiten van deze vluchtelingen?
   En inderdaad het verschil tussen simpele vluchtelingen in tentenkampen en die op een duur boottripje. (sorry, macabere grap over macabere excessen)

   Ik ben het volkomen eens met voorgaande schrijvers: het vluchtelingen vraagstuk is behoorlijk complex en niet zomaar een twee drie op te lossen.

  2. Waarom worden de vrouwen, dochters, zusters, moeders, grootmoeders, tantes, nichtjes etc. achtergelaten in de misère waar ze ook vandaan komen? Wordt dat ook gevraagd bij de aanmeldpunten? Laten ze het vechten aan de vrouwen over? In de overweldigende stroom met mannen die overal vandaan komen zijn er verhoudingsgewijs weinig vrouwen en kinderen. Alleen overgelaten aan de verschrikkelijke ellende daar? Ik heb hier geen woorden voor alleen, Dubbele Wreedheid….

 7. Sorry, maar ik vind het ook te zweverig. Er bestaat ook blanke haat. Mede door eeuwenlange overheersing van blanken. Ik weet dat dit nog steeds een taboe is om het te zeggen, maar het is wel realistisch. Ik ga met veel gekleurde mensen om en heb dus veel ervaring op dit gebied. Gelukkig is niet iedereen zo en heb veel van die mensen geleerd. Denk aan gerechten koken, handwerken, eerlijke gesprekken gevoerd enz. Onder hen zijn ook bewuste mensen, die net zo denken, als wij hier.
  Ook zij vinden het een probleem worden, als er teveel mensen op een plek leven. Das gewoon logisch nadenken. Denk aan werk, onderdak en zelfs onderdrukt worden door de nieuwe eigen cultuurmensen. Die worden dan scheef aangekeken, dat ze te “vrij” zijn of dat ze gevraagde hulp niet kunnen geven.(geld of wegen bewandelen)
  Dat dit een uitdaging gaat worden, dat weet iedereen wel. Vraag is: Hoe gaat dit aflopen? Praat maar eens met mensen die voor en de oorlog zelf hebben meegemaakt. Dan neigt het toch naar ieder voor zich. Overleven dus, waarbij normen en waarden gaan vervagen. Das puur natuur.

 8. Ik zie een weliswaar goed bedoelde maar foute analyse van de werkelijke situatie.
  Of deze tekst dan werkelijk de verwoordingen van Maria M. zijn durf ik dan ten zeerste te betwijfelen.
  Op de eerste plaats is de achterstandssituatie in het continent Afrika niet te wijten aan ‘De Europeaan’ maar eerder aan dezelfde machtselite welke nu ook en alweer de gemiddelde Europeaan in een wurggreep houdt. Het is de elitaire traditionele groep van graaiers die het verdomd te delen. Dezelfde types die het destijds ook konden veroorloven om naar die landen te trekken en de boel te knechten en leeg te roven.
  Door nu ALLE Europeanen hiervoor aan te spreken gaan zij weer mooi vrijuit.
  De praktijk laat zien dat de gemiddelde Europeaan de boel mag opknappen als er stromen allochtonen aankomen en de rijken houden zich schuil in hun dure resorten achter hekken.
  Bovendien is het van de zotte te denken dat de goedkope, vaak ondergewaardeerde werkkrachten uit Afrika de oplossing voor Europa zouden zijn terwijl het hier ritselt van de werklozen.
  De Afrikaanse regio’s zouden ter plaatse uit de brand geholpen moeten worden zodat de oorspronkelijke welvaart weer terug kan komen en die mensen in hun eigen biotoop kunnen blijven i.p.v. hier door weer en wind te moeten.
  Nee, het is van begin tot het einde een totaal verkeerde analyse!

 9. Oplossingen: De Chinezen hebben spooksteden gebouwd in Afrika. In Amerika hebben ze 140 FEMA kampen gebouwd. Plek genoeg dus op andere werelddelen.(God heeft meerdere plekken op deze aarde gecreëerd) Europa is gewoon te klein om miljoenen mensen op te nemen.

 10. Wel vreemd dat er geen enkel woord wordt gewijd aan het bewust exporteren van deze armen via de door huurlingen a la blackwater, academi, isis, boko haram etc veroorzaakte oorlogen op dit continent.

  Maar dat valt me bij veel channelings op .Geen woord over de hand van de negatieve Agenda 21 krachten die dit soort dingen veroorzaken. Het is altijd, de mens dit en de mens dat. Nooit wat over de alien agenda die hier al tig duizend jaar in mee mischt.

  HMMM persoonlijk ben ik langzamerhand klaar met al dit soort channelings en heb sterk het vermoeden dat deze van A.I. en voice to skull communications afkomstig zijn door de diverse psy-op teams in D.U.M.B’s

  https://www.google.nl/search?q=voice+to+skull+technology&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tzCEVfCsNcP0UMr-lvgO&ved=0CAYQ_AUoAQ

  1. sorry link werkt niet maar als je googled op voice to skull technologies en dan op afbelldingen klikt krijg je toch weer een andere visie op ‘channeling” het is natuurlijk voor de agenda 21 krachten erg fijn als wij ons verantwoordelijk voelen om iedereen op tenemen en zo ons continent te ontwrichten. en begrijp me goed ik vind dat ieder mens op aarde recht heeft op voedsel kleding onderdak schoon water ed. maar het lijkt me beter de krachten die achter deze ellende zitten eens aan de kaak te stellen ipv volkome naief ieder communicatie die namens jezus, maria, meester dit en dat voor waar aan te nemen. uiteindelijk hebben al die channelings ons nog niet veel verder geholpen en ik vind het zeer opvallend dat de hele channeling golf juist in de jaren 80 opgang is gekomen nadat de voice to skull communication volkomen geimplementeerd zijn .

   ik vond de stukken van Cameron Day

   http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/

   http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/

   een real eye opener

  2. De links naar de stukken van Cameron Day zijn inderdaad erg interessant en naar mijn ervaring ook juist. Er zijn verschillende vormen van channeling en hij beschrijft deze verschillen zeer treffend. Ik heb meegemaakt hoe het channelen van de lagere astrale entiteiten, die zich b.v. presenteren als engel Michael hele leefgemeenschappen kapot kunnnen maken als de leden deze channelingen robotachtig volgen. Ik heb ook channelingen meegemaakt die direct naar het hart werden gestuurd en gevoelens van onmenselijke liefde teweeg brachten, zonder manipulatie en zonder voorwaarden.

 11. ”Als intermediairs voor de lichtmeester Jezus”
  Das nou grappig zeg, want het is bewezen dat de Jezus uit de bijbel nooit bestaan heeft. Ook steeds meer priesterd e.d. moeten dit schoorvoetend toegeven. En daar de intermediair van zijn. Ha ha ha ha.
  Wel plaatsen hoor Guido. Geen censuue ala Boublog en Vrijland toepassen.

 12. Ik weet niet wat het nu precies is wat er aan de hand is met de mensen maar de laatste weken wordt er in de EU alleen maar gepraat over de schulden die Griekenland zou moeten terug betalen.
  1.Het gaat nu om 1,8 miljard Euro die voor het eind van de maand terug betaald zou moeten worden terwijl zonder overleg de ECB tot 3 miljard Euro aan de Griekse centrale bank uitleent waar men nauwelijks aandacht voor heeft.
  2.Van de schuld (240 miljard Euro schuld die Griekenland zou hebben) is het grootste gedeelte naar NEDERLANDSE,DUITSE en FRANSE BANKEN gegaan omdat ze anders wederom zouden omdonderen (zie uitzending Jinec van de NPO van maandag 22-6-2015).
  3.Dan met betrekking op het stuk waar het hier over gaat Griekenland krijgt nu de meeste vluchtelingen te verwerken terwijl het al “volgens de EU” in grote problemen zit en in plaats van dat die te dik betaalde opgeblazen van drank en eten zelf voldane figuren van de Europese Unie hun aandacht daar op richten zijn ze constant aan het bakkeleien over waardeloos geld terwijl ze de problemen zelf veroorzaken en niet de Grieken.
  4.Wat ook zeer opvallend is is dat de gewone media met geen woord rept over de uitzending waar ik u eerder naar verwees.

  1. PS.
   Als u naar het gewone nieuws kijkt op NOS of RTL heeft u van de week kunnen zien hoe de Griekse minister van Junker een (zogenaamd vriendelijk klapje) kreeg vandaag kon u als u het begrijpt zien wie er onder 1 hoedje spelen wat zelfs zover gaat dat ze elkaar in beeld aan het aflebberen(is kussen)zijn zoals Junker Dragi en Dijsselbloem gewoon om ziek van te worden want zij zijn de illuminatie die alles kapot maken.

 13. Ik heb, of wil, alle begrip hebben voor mensen in nood !
  Maar wat er aan het gebeuren is, dat er een stilzwijgende Islam invasie aan de gang is, landen als Zweden met zijn armen wijd open politiek, van ludieke naïve pseudo socialisten, is het voorbeeld wat er staat te gebeuren, de blonde vrouwern verven hun haar zwart om minder kans om verkracht te worden, de media staat vol onderwerpen waar geen touw aan is vast te knopen, maar de echte sociale menselijke onderwerpen komen niet aan bod, en dat is de bedoeling ook, slaap rustig, onderwijl worden wij dagelijks genaaid door dit viese zooitje.
  Hier in Frankrijk is het weer iets minder vrij, door nieuwe wetten, Obama is tot dictator verheven door de USA senaat, we zijn echt op weg naar het einde in onze samenlevingen, en we hebben het allemaal aan ons zelf te danken.

  1. Ik begrijp ook niet dat deze “arme “mensen tot 5000 euros neertellen om verscheept te worden in wrakke bootjes terwijl een cruise vele malen goedkoper te krijgen valt . Buiten het feit om nog dat ik niet zou weten waar ik 5000 euro vandaan zou moeten halen….. Maar echte vluchtelingen zijn bij mij altijd welkom en kunnen delen in wat ik heb.

  2. Een jaar of 25 terug kwamen er veel Ieren en Engelsen naar Nederland, die noemde ik toen ook bootvluchtelingen. De Zwitsers hebben er minder last van want er zijn er maar weinig die het helemaal stroomopwaarts halen. Doen ze het laatste stukje met de auto of trein dan zijn het eigenlijk geen bootvluchtelingen meer. Als Mozes niet ooit de zee had gepleten met zijn vader in den hemol dan hadden alle joden ook bootvluchtelingen geweest. Hoelang kan men sowieso und überhaupt de vluchtelingstatus koppelen aan het vervoersmiddel dat gebruikt werd om een landgrens te overschrijden zonder teruggefloten te worden?
   Intussen maakt NL zich druk om een stom liedje over drank en drugs http://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50

 14. Ik verbaas me over zo veel negatieve reacties op dit artikel. Ook als Jesus wel of niet aan het kruis is gestorven of op andere wijze en of hij wel of niet geleefd heeft, kan ik geen onvertogen woord ontdekken in dit artikel. Als de ene bootvluchteling wat minder arm is als de andere, wat maakt dat uit? Als we de cabal (schaduw elite) een halt willen toeroepen zullen we toch meer en sneller succes hebben wanneer we dat met elkaar ipv tegen elkaar doen? En zou ieder mens zich niet vrij over de aarde moeten kunnen bewegen? Ik proef angst uit de meeste reacties. Angst voor de vreemdeling, angst (onze grootste vijand) dat we ze niet te eten kunnen geven en er voor ons minder overblijft. Ik snap dat wel, heb er zelf ook af en toe last van maar bedenk dat er meer dan genoeg van alles is op de aarde maar dat het eerlijk verdeeld moet worden. Het gestolen geld en goed moet terug gegeven worden. Als de kloof tussen arm en rijk is gedicht zal mi migratie en bevolkingsgroei geen problemen meer opleveren.

  Doordat we ons nog steeds uit elkaar laten spelen verbrokkeld onze macht en geven we het weg aan de cabalen en die lacht in zijn vuistje.

  ‘Kijk,’zeggen ze tegen elkaar,’het gepeupel bestrijd elkaar nog steeds, dankzij onze strategie van verdeel en heers!’

 15. Volgens mij een mooi verhaal maar niet de waarheid. De waarheid is dat de kliek die de Anunnaki Enlil steunt (lees in opdracht van hem werkt) de blanken wil uitroeien. Dat is het ‘zaad’ van Enki, de schepper en Vader van de mens. In de blanken zit het meeste van zijn DNA. Dat moet van de planeet af. Daarnaast veegt ISIS de regio in het Midden-Oosten schoon zodat Groot-Zion binnenkort opgericht kan worden. Grondplan van de Anunnaki is de lastige mensen te elimineren; de mensen met grote daadkracht, ondernemingslust, initiatieven en vrijheidsdrang. Goden en hun vazallen zitten niet te wachten op mensen die vrij willen zijn; die moeten makke schapen hebben. Wereldwijd worden de blanken ondermijnd. Alleen is er geen aandacht voor in de politiek en de media. Sinds de blanken zijn teruggetreden in Zuid-Afrika zijn er 80.000 moorden gepleegd waaronder 60.000 blanken. Zo veel moorden zijn nooit voorgekomen onder blank beheer. Overigens werd ‘Apartheid’ door de Engelsen ingesteld, niet door de Nederlanders. De Boeren hebben er niets mee van doen. Er zal zeker ook een spiritueel concept kleven aan de laatste veranderingen, maar het gaat om het uitroeien van de blanken. JHWH/Bel/Baal/Marduk/Ra moest van zijn vader Enki de stammen Israels uit Egypte geleiden en in veiligheid brengen. Dat deed hij en dat weten we uit het boek Exodus. De vijf boeken bevat de geschiedenis van de blanken. Daar gaat het over. Daar gaat het om. Die zijn nodig voor verdere veredelingsprocessen om de Anunnaki zelf terug te fokken naar een nieuw wezen. Een wezen dat meer empathie, emotie, warmte en liefde kent. De Anunnaki zijn op een doodlopend evolutionair pad gekomen en kozen voor de technologie. Dat bleek een foute weg te zijn. Zij brachten de Kosmos onnoemelijk veel schade toe. Ook in onze 3D-tijdruimte brengen ze veel schade aan. Ze beheren honderden werkplaneten, waarvan de onze er een is. Daar moet een einde aan komen. Het is veel groter dan menigeen denkt.

 16. Dit is niet leuk meer!!!
  “According to police, the group jumped over the fence at around 6am at Finca Berrocal, one of the weakest sections along the border because there are blind spots where cameras cannot detect migrants. For more than an hour, police and Civil Guard officers tried to contain the group but were overtaken by the migrants who used battery-powered radial saws to cut the fence and homemade weapons to get past the officers.”
  https://elpais.com/elpais/2018/07/26/inenglish/1532599360_950584.html
  Er lopen dus nu een paar grensbewakers rond met ontstelde gezichten voor de rest van hun leven.
  https://deutsch.rt.com/kurzclips/74911-ceuta-beamte-mit-aetzendem-branntkalk-attackiert-ceuta/
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=J188q0YOaG8
  Deze jonge mannen, of moet ik ‘wilde beesten’ schrijven? zijn geheel Zuid-Europa nou aan het innemen (weet van een vriend die naar Sicilië ging, net voor de overtocht op Italiaans gebied, zijn er midden in het nowhere gehele dorpen door de overheid opgezet, en er hangen de vlaggen van Burundi, Djibouti, Nigeria etc.
  Ik word hier heel nadenkend van, en ik kan me indenken dat velen hebben.
  Niet omdat ik mensen geen beter leven gun, maar omdat ik niet weet wat we met deze mensen hier moeten.
  Jonge krachtige mannen, gaan weg uit hun land? Afrika is niet zo arm als men ons steeds wil laten denken. Zat grondstoffen, zat vruchtbaar land, Afrika moet zich verenigingen en zich zelf helpen. Bauw putten, ga hard werken…en je zult zien dat er niemand hoeft weg te vluchten. Zo wordt iig alles ontwricht. (dat is natuurlijk ook de insteek van de club).

  Openbaring? Nou dat ziet er voor mij anders eruit….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.