Advertentie

Maria Magdalena over het belang van seksualiteit..


Gabriella en Reint Gaastra
Gabriella en Reint Gaastra

Het echtpaar Gabriela en Reint Gaastra-Levin zetten zich in om de liefdevolle boodschappen en belangrijke kennis die zij doorkrijgen van Maria, Jezus en Maria Magdalena in de wereld te brengen.

In 1999, tijdens de voorbereidingen en het bidden voor de maaltijd, presenteerden zich Maria, Jezus en Maria Magdalena aan Reint en Gabriela. De informatie die zij op dat moment van deze Meesters doorkregen, sloot aan bij de thema’s waar Reint en Gabriella toen vanuit hun beroepen mee bezig waren. Beiden gingen toen al met een breed spectrum van mensen om. De Meesters hielpen hen, hoe anderen te kunnen dienen en te kunnen helpen met allerlei thema’s. Later kregen zij ook oefeningen door, waarmee zij zich beter in staat waren te richten op de thema’s en onderwerpen die aan de orde zouden komen.

Later werden Reint en Gabriela gevraagd om de doorgegeven kennis en oefeningen op te schrijven in boeken. Na ampel beraad hebben ze daar uiteindelijke volmondig: “Ja” op gezegd. In de boeken die zij daarover vervolgens hebben geschreven, wordt doorgegeven aan de wereld wat de nieuwe boodschappen zijn die Maria, Jezus en Maria Magdalena aan mensen van nu willen zeggen. Als man en vrouw vertegenwoordigen ze de mannelijke en vrouwelijke energie van de doorgegeven boodschappen.

Met de invulling van hun levensroeping begon voor Gabriella en Reint een intensief proces. Het ontvangen van de openbaringen was niet alleen een nieuw proces, maar ook de inhoud van de boodschappen en het zélf gaan doorleven, integreren in het eigen leven, van de inhoud van de openbaringen, was vooral een grote uitdaging.

Eén van de grote uitdagingen die er zijn is het onderkennen van onze scheppingskracht die we in de wereld neerzetten, en daarbij kan de mens ook scheppen met woorden. Alles wat we uitspreken aan woorden creëren we eigenlijk, zeker als er anderen naar luisteren. Het is belangrijk om je bewust te worden hoe je met je woorden omgaat. We roepen met de spirituele krachten van Maria, Jezus en Maria Magdalena liefde en mededogen op, en gaan de energie met woorden meer levendig maken. Binnen en buiten van ons wordt geactiveerd. Dit lijken twee verschillende energievelden maar ze zijn eigenlijk één.

Het onderstaande artikel is één van de vele informatie-bronnen die via Gabriella zijn doorgegeven. Over het belang van seksualiteit in een relatie en over het belang van seksualiteit om het hart te openen en gewaarworden van je Goddelijke vonk hier op Aarde..!

* * *

X

Over het belang van seksualiteit voor het openen van het hart

en het omarmen en ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.
X

2013 © Gabriella en Reint Gaastra Levin

x

 

Eén van de vele boeken die via de lichtmeesters, in dit geval Maria Magdalena, zijn doorgegeven aan Gabriella en Reint.
Eén van de vele boeken die via de lichtmeesters, in dit geval Maria Magdalena, zijn doorgegeven aan Gabriella en Reint. (klik voor lead naar boekhandel)

Maria Magdalena: “Lieve mensen, ik besteed in mijn Nieuwe Evangelie ook aandacht aan het voor jullie belangrijke onderwerp seksualiteit. Door middel van seksualiteit kunnen twee mensen contact met elkaar maken op alle dertien niveau’s van het menselijke bewustzijn, van het Hogere Zelf tot op het fysieke niveau. Toch zijn al deze niveau’s niet altijd beschikbaar voor contact. Jullie Aardse ervaringen worden permanent verwerkt op de verschillende lagen van jullie bewustzijn en ze worden geïntegreerd met ervaringen uit andere levens en uit andere dimensies. Tegelijkertijd krijgen jullie input van informatie uit verschillende dimensies zonder dat jullie je daar bewust van zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn de kosmische veranderingen waar de Aarde bij betrokken is en die leiden tot verhoging van de Aardse trillingen en activering van bepaalde bewustzijnszones. Deze informatie wordt gedeeld met alle Aardse wezens, waarbij elk wezen het op zijn of haar eigen manier verwerkt. De bedoelde informatie wordt uitgewerkt, geïntegreerd in jullie systeem en beschikbaar gesteld op een moment dat jullie eraan toe zijn om je er bewust van te worden. Dit verwerkingsproces kan onder meer veroorzaken dat diverse niveau’s van bewustzijn bij jullie niet open staan voor contact en dus ook niet voor seksueel contact. Zoals jullie kunnen zien, is seksualiteit een veel breder onderwerp dan het intieme seksuele contact zelf.”

Jullie geaardheid beïnvloedt jullie relatie met de wereld.

Maria Magdalena: “Jullie seksuele geaardheid bepaalt mede de manier hoe jullie in het algemeen in contact met het leven en met anderen staan. De essentie van vrouw en man, ontvangen en geven, beïnvloedt jullie relatie met de wereld in bredere zin. Wat wil een vrouw van zichzelf, van anderen en van de wereld ontvangen? Wat wil een man aan zichzelf, aan anderen en aan de wereld geven? Deze vragen vormen een essentieel onderwerp van jullie aandacht in jullie leven. Eerder hebben wij ook gezegd dat het voluit leven en beleven van je eigen geslacht de meest directe weg is naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.”

Door seks herinneren jullie je wie jullie werkelijk zijn..

seksualiteitMaria Magdalena: “Het intieme seksuele contact zelf is een middel om de ervaring van eenheid, waar jullie op het niveau van je Hogere Zelf al bewust van zijn, naar je Aardse bewustzijn toe te trekken. Op die manier verbinden jullie je met het oorspronkelijke splitsingsmoment vanuit de Absolute naar de Manifeste dimensie van God. Ook gebruiken jullie het seksuele contact om je te helpen herinneren waar jij je uiteindelijk op richt in je ontwikkelingsproces als mens. Door je ervaring als geïncarneerde mens wordt je je steeds meer bewust van je Goddelijkheid en focus jij je op een moment waarop je wilt versmelten met de gehele Schepping en weer terugkeert naar de Absolute dimensie van God.

Door seks met elkaar te hebben, helpen jullie elkaar te herinneren wie jullie werkelijk zijn; dat jullie Goddelijk zijn en dat jullie één zijn. Hoewel dit lang niet altijd door jullie op een bewuste manier wordt ervaren, omdat emotionele patronen jullie aandacht nog op het niveau van afgescheidenheid houden, wordt het signaal niettemin wel op meerdere niveaus opgevangen en geïntegreerd.”

Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting

Maria Magdalena: “Om de seksuele ervaring volledig tot zijn recht te laten komen, is het echter nodig dat jullie je hart naar jezelf en naar de ander openen. Het openen van je hart opent de deur naar hogere dimensies van je eigen bewustzijn en bevordert ook dat je partner dit doet. Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting is verbonden met het je kwetsbaar kunnen stellen naar iemand anders, jezelf en een ander kunnen vertrouwen en het je kunnen overgeven aan deze persoon.

john lennon love and violenceDeze aspecten worden in je kindertijd op een persoonlijke manier beïnvloed. Het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid, dat je als kind hebt ervaren en hebt eigen gemaakt, bepaalt het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid dat je in je seksuele leven als volwassene kunt ervaren en creëren. Deze aspecten worden later in de puberteit op een stabiele wijze in je persoonlijkheid geïntegreerd. Als je als kind pijn of blokkade’s rond deze aspecten hebt ondervonden, dien je deze eerst te helen en met je hart te verbinden, vóórdat je een gelukkig seksueel leven als volwassene kunt ervaren.

Indien er problemen in je puberteit geweest zijn bij het integreren van deze aspecten in je persoonlijkheid, dan dienen deze ook geheeld te worden om een volledige ervaring van eenheid in je hart toe te laten. Daarbij is het goed om te weten dat de mogelijke puberteitsproblemen ten aanzien van seksualiteit van een relatief oppervlakkiger niveau zijn dan de mogelijke geremde beleving van je kindertijd. Het vergeven van jezelf en van anderen en het oplossen van je zelfveroordeling in je hart spelen hierbij een centrale rol.”

Seksualiteit op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten

spiritual love.Maria Magdalena: “Heb jezelf lief en jij zult ook een ander lief kunnen hebben. Hoe meer je van jezelf houdt, des te meer je hart zich opent om bewust je Goddelijkheid te ervaren en des te beter jij je bewust kunt verbinden met al je dertien niveau’s van bewustzijn. Dat opent de weg naar een volledige integratie van je Hogere Zelf met je fysieke dimensie. Hoe meer jij van jezelf houdt, des te meer jij je ook voor een ander kunt openen en jij je met de ander kunt verbinden. Op die manier kun je seksualiteit op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten. En als dat met elkaar gedeeld wordt, ontstaat er een bijzondere uitwisseling die op het gehele Aardse energieveld en bewustzijn zijn uitwerking heeft. Er wordt dan een toestand van perfecte eenwording bereikt, die bevordert dat het Absolute en het Manifeste op Aarde dichter naar elkaar toegroeien.”

Seksualiteit is een weg om Goddelijkheid op Aarde te ervaren

Maria Magdalena: “Momenten van seksuele verbindingen vormen een deel van de menselijke cyclus waarop jullie bewustzijn openstaat voor het toelaten en verwerken van bepaalde ervaringen. Jullie bewustzijn opent en sluit zich voor allerlei ervaringen en ook voor seksualiteit. Alles wat jullie meemaken moet verwerkt worden en een plaats in jullie bewustzijnsveld krijgen en dit geldt ook voor jullie seksuele ervaringen. Elke keer dat jullie je open voelen voor seksueel contact, ontstaat een mogelijkheid om je hart op dit gebied te openen. Jij krijgt de kans om ook naar jezelf op dit gebied te kijken en te voelen in hoeverre jij je kunt openen om van jezelf en van een ander te houden. Je seksualiteit is dan ook een weg om bewust je Goddelijkheid op Aarde te ervaren.”

Seksualiteitsproclamatie voor een vrouw

Maria Magdalena: “Voor de vrouwen geef ik hierbij een proclamatie om volledig voor de eigen vrouwelijke seksualiteit als een Goddelijk wezen te gaan staan. De proclamatie heeft de meeste scheppende kracht als je deze hardop voordraagt:

– Ik ben als vrouw geboren om mijn seksualiteit op Aarde met liefde te ervaren

– Ik open mijn hart om mijn seksualiteit als vrouw volledig te accepteren en lief te hebben

– Ik open mijzelf om de onvoorwaardelijke liefde van mijn hart vrij te laten stromen op alle niveaus van mijn bewustzijn

– Ik bewonder de schoonheid van mijn seksuele organen

– Ik bewonder de schoonheid van mijn seksuele ervaringen

Alex Grey: 'Oceans of Love'..
Alex Grey: ‘Oceans of Love’..

– Ik bewonder mijzelf als vrouw

– Ik open mijn hart om seksuele eenwording met mijn/een partner op alle niveaus van mijn bewustzijn te ervaren

– Mijn seksualiteit als vrouw is een manifestatie van mijn Goddelijkheid

– Mijn seksualiteit als vrouw is heilig en perfect

– Als vrouw ben ik God.”

Seksualiteitsproclamatie voor een man

Maria Magdalena: “Voor de mannen geef ik hierbij een proclamatie om volledig voor de eigen mannelijke seksualiteit als een Goddelijk wezen te gaan staan. De proclamatie heeft de meeste scheppende kracht als je deze hardop voordraagt:

– Ik ben als man geboren om mijn seksualiteit op Aarde met liefde te ervaren

– Ik open mijn hart om mijn seksualiteit als man volledig te accepteren en lief te hebben

– Ik open mijzelf om de onvoorwaardelijke liefde van mijn hart vrij te laten stromen op alle niveaus van mijn bewustzijn

– Ik bewonder de schoonheid van mijn seksuele organen

– Ik bewonder de schoonheid van mijn seksuele ervaringen

– Ik bewonder mijzelf als man

– Ik open mijn hart om seksuele eenwording met mijn/een partner op alle niveaus van mijn bewustzijn te ervaren

– Mijn seksualiteit als man is een manifestatie van mijn Goddelijkheid

– Mijn seksualiteit als man is heilig en perfect

– Als man ben ik God.”

(Het uitgebreide werk van het medium Gabriela Gaastra-Levin vind je op www.followyourheart.nl)

 * * *

 

 

21 gedachten over “Maria Magdalena over het belang van seksualiteit..

 1. Mensen met dogmatische psychopatische waan voorstellingen, moeten zich zeker niet bemoeien met een van intiemste persoonlijke beleving, het sex gebeuren.

  Mensen die tijdens de maaltijd, van misschien halusinerend voedsel, en denken goed te kunnen neu…, op eens weer anderen de les moeten gaan lezen.

  1. Beste Jenne,

   Reageer je op het artikel of op mensen met dogmatische psychopathische waanvoorstellingen, waar dit artikel helemaal niet over gaat. Ik begrijp je reactie niet. Wat heeft jouw reactie met dit mooie artikel te maken?

  2. Jenne, het volgende artikel begint met de volgende woorden:

   “Liefde is de kosmische motor van het universum. Leven is Liefde en Liefde is God”

   De kracht van de sexuele energie is immens en vormt mijns inziens de belangrijkste groeifactor in het leven. Deze sexuele energie komt voort uit de kundalini energie, dat het fundament vormt van ons leven. Iedereen die de kundalini energie beheerst, is Een en is gelijk aan GOD geworden!

   http://home.kpn.nl/bramjans/Alchemie.htm

  3. Duixelijk.getriggerd door de tekst. Maar ik begrijp Jenne wel, ik heb het ook ervaren. Kan zijn uit een verleden, vorig leven, waar e.e.a. gebeurd is rondom sex.

   Luister naar je hart en voel!

 2. Jenne, het volgende artikel begint met de volgende woorden:

  “Liefde is de kosmische motor van het universum. Leven is Liefde en Liefde is God”

  De kracht van de sexuele energie is immens en vormt mijns inziens de belangrijkste groeifactor in het leven. Deze sexuele energie komt voort uit de kundalini energie, dat het fundament vormt van ons leven. Iedereen die de kundalini energie beheerst, is Een en is gelijk aan GOD geworden!

  http://home.kpn.nl/bramjans/Alchemie.htm

  1. Jenne, nog even het volgende, als je praat over ” dogmatische psychopatische waanvoorstellingen” en je zou daarmee bedoelen Gabriella Gaastra, die zegt in verbinding te staan met Maria Magdalena, dan begrijp ik wat je zegt….. misschien komt dat omdat jij zelf nog niet de vrouwelijke wijsheid van de Sophia, de Maria Magdalena in jezelf als zodaniog hebt ervaren, er nog geen Verbinding mee hebt gemaakt. Maar als je die vrouwelijke wijsheid van de Sophia, de Maria Magdalena wel ervaart in je leven, dan zul je voelen/weten dat die Verbinding niet exclusief is weggelegd voor 1 iemand (Gabriella), maar dat iedereen uit deze onmetelijke Wijsheid mag/kan putten!

  2. DICK,

   Ze maken van een sexule daad, om de soort voort te laten bestaan, een goddelijk gebeuren.

   Natuurlijk ken ik de liefde, na 55 plus 6 = is 61 jaar samen te leven met een vrouw, kun je wel over houden van praten, toch zal ik nooit aan een ander gaan vertellen, hoe, het is een persoonlijk gebeuren, wat voor het zelfde fout kan gaan, want al het kwaad komt altijd van buiten, de wig van de jalousie.

   En natuurlijk voelde ik mij soms god, maar tussen voelen en zijn, zit nog een hele wereld, beste Dick, groet !

 3. Als mens, als man, dit wezen met al zijn zichtbare, en verborgen facetten zoekt en wroed zijn leven lang, naar iets wat ik niet eens omschrijven kan.

  De twijfel, over hoe en wat, en had ik niet, dat constante op twee benen lopen, want wat is liefde, iederéén denkt het te weten, net als met het liefdesspel, het is intiem het is fijn van gevoel, maar het kan ook heel grof zijn, het nemen en het Eisen, en dan het moment gekomen, is als ja wat, voor de één dat en voor de ander dit !

  O ik heb ze mijn hele leven mee gemaakt de alles beter weters, jouw gevoelens constant onder de trein gooiend, als niet de juiste, al die diep zchtige verhandelingen, van de meesters in de beeldspraak, en van achter hun facade alleen maar jouw vrouw willen, in hun dierlijke drift.

  Ach en dan al buitengewone vrouwen, Maria-Magdalena, of misschien Messalina, waren het nympfomanen, ach wat doet het er ook toe, voor mij waren mijn moeder en mijn vrouw de grootste allertijden.

  Al die Guru’s, al die mensen die met stokje in je hoofd gaan roeren, om jouw te vertellen hoe en wat, nou ik vind dat verwerpelijk, vooral pseudo psychologen die wel eens een boekje over de psychologie hebben in gekeken, en je dan beginnen te ontleden, van ben je wel gelukkig, ze weten zelf niet eens wat geluk echt betekend, dit alles omvattende gevoel.

  Heb het nu misschien duidelijker uitgelegd wat ik voel.

  1. jazeker jenne, freyaanse zeeschuimer van het eerste uur, atta lanta, het oude land, ik vind Anna een waanzinnig knappe mona liza Vrouwe en lekker ding en onuitspreekelijk mijn tiep, qua bouw, qua kleinste detail, qua doen en laten, qua insteek, maar een ander zal wel weer beter mijn gevoel kunnen classificeren, op fb weten ze het beter, voor een ander, tot over mijn oren kan ik in haar verdrinken, voor mij is dat kwalitatief meer dan okay en relevant en echt, wat heb een ander daar over te zeggen, niet veul, maar goed je weet het met onweerstaanbare knappe vrouwen, je moet ze delen, vroeger of later, maar goed de Maserati is net zo goed niet voor jezelf, dan maar uitgebreid de boulevard op en ze mogen haar zien, en misschien zelfs even instappen, mijn aller aller aller beste kameraad en vriend, die mag wel….. het grootste offer ….. in naam van de niet te bevatten onuitsprekelijke schoonheid, mijn Denise, ego document vanaf minuutje 11 ; ineens heeft het leven oneindig veel Zin ; hij weet niet wat ie mist, wat zij van het leven vindt? ‘het leven is leuk’, zegt die kleine, ze heb gelijk, over verwoestende woeste Schoonheid ; kijk naar de fijn gebouwde handen, de woeste krul in het haar en de donkere amandel ogen, drie ideaal Vrouwen, ze maken ze in serie? ;

   http://www.vpro.nl/speel.program.26005290.html

  2. vanaf minuutje 43, een steen in je armen, je niet kunnen geven….

  3. @Jenne: Jenne, “je bent mijn man” 😉 Ik vaar met je mee in deze.

  4. JENNE , vind je het erg als ik het met je eens ben ?
   Al die channelings komen mij ook de strot uit . Komen ze vanuit de zwevende hemel jou effe vertellen hoe je neuken moet en dat je je snikkel moet waarderen .
   Dan weer Michael , dan weer Jezus , dan weer Maria , dat zootje is al duizenden jaren niet tussen het klootjesvolk geweest en ja hoor : geliefden…altijd dat zelfde zinnetje . Gelukkig staan er maar 3 stukken uit de channelkennel op de FP , valt weer mee .
   Lijkt me echt lachen om zo’n channelaar te zijn , foto met een bloemetjesjurk aan om betrouwbaar over te komen , liefst nog een liefhebbende echtgenoot er naast met een rare grijns op zijn smoel . En daarna kan je alles zeggen wat je dwarszit , het is uiteindelijk een proxy verhaal dat via jou binnenkwam . Boekie schrijven , geld verdienen en lang leve de lol .
   Als het echt goed loopt een kerkje stichten , geen belasting betalen noem het maar op .
   Al die kleffe channelings klinken hetzelfde , lijkt wel of men aan gene zijde maar 1 tekstschrijver heeft , zit de rest van die aarsengelen de hele tijd info te googlen terwijl de grote baas de gevonden zoekopdrachten zit door te skypen aan Miep van’t Valselicht ?
   Ik krijg spontaan een liedje door van mijn gids gvd
   effe zoeken
   ja gevonden http://www.youtube.com/watch?v=ABYLx_Cop2M

  5. Dan gaat ik toch voor deze twee positivo’s: http://www.youtube.com/watch?v=8djVz2yzRxc Prachtig nummer, helemaal uit zichzelf gechanneld, zo gaan de geruchten..
   Het gaat mij altijd om de boodschap en minder om de boodschappert. Ik heb 5 jaar intensief met Marieke de Vrij gewerkt en haar channelingen gevolgd; ik zie het nu bij Judith Moore als ik haar ontmoet, of begeleid als uitgevert.
   Daarnaast is de vraag hoe intelligent de boodschappen zijn, die Mozart, Tesla, Picasso/Dali, Edgar Cayce en nogereenswat van die mannen en vrouwen ‘channelden’.. In hun eigen woorden weergaven, uitwerkten. Waarschijnlijk van diezelfde schrijver die die boodschappen doorchannelt.. 😉
   Het gaat voor mij écht om de boodschap, hoe deze bij me resoneert. En of iets dan zo ‘IS’, dat maak ik/de lezer zélf uit. Het hoofdartikel over angst is er weer een, dus maak de borsten/borst (doorhalen wat niet van toepassing is) maar vast nat. Goed verhaal trouwens.. 🙄
   Kan me ook voorstellen dat een ‘voor’-oordeel je niet helemaal dient, zie o.a. het genoemde hoofdartikel..

  6. Channelaar, channeling ?

   Niet echt mooi, kom op wij zijn Nederlanders en geen Limies of Yanks.

  7. Mens met een kanaaltje. Ik heb nu ineens een kanaaltje met Boeddha, die zegt: ‘blijf lekker zitten en geniet wat er in je bewustzijn opkomt’. Toevallig ff geen zin in seks, wel in ouwehoeren.

  8. Hallo Martijn,

   Moeilijk woord om te vertalen, net als Uberhaupt in de tijd.

   Maar goed kan er mee leven, al vind ik STROOM, STROMING ook mogelijk.

   Groet

 4. Wat heerlijk om dit ook zo helder uitgelegd te krijgen en gepubliceerd!
  Het is geweldig! Met de kracht van een orgasme komen we in het volledig besef van wat we zijn. We creeeren ons hele leven met onze seksuele ernergie. Het is onze manifestatiekracht/onze creatiekracht. Rein en Gabriela, ik kan niet wachten om het boek in eigen handen te krijgen. Tijd om inderdaad onze echte potentie in onze cellen te leren kennen en te beseffen dat we hiermee onszelf volledig kunnen helen, in wezen van elke ziekte, pijn etc.. Dit is wat ik als mijn Goddelijkheid ervaar. Wat is er mooier dan onze eigen innerlijke kracht/onze potentie te leren kennen en deze te leren inzetten? Ons eigen denken limiteert ons in onze heilige seksuele kracht. Als we in staat zijn om onszelf te limiteren, dan zijn we ook heel goed in staat om onszelf te bevrijden van dezelfde limits.
  Dank Maria Magdalena en Jezus. In blijheid, dankbaarheid en liefde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.