Advertentie

Ruimtemensen waarschuwen voor sociale kloof


 

De cover van het boek van Stefan Denaerde, alias zakenman
De cover van het oorspronkelijke Nederlandse boek uit 1969 van Stefan Denaerde, alias zakenman Ad Beers. Het gezicht van de man van de planeet ‘Iarga’. Zie hieronder o.a.  het verhaal rondom dit boek.

Gerard Aartsen bestudeert al ruim 30 jaar de leringen van de Oude Wijsheid en zijn onderzoek op dat gebied heeft geresulteerd in een uitgebreide online catalogus van leringen. Hij schrijft regelmatig over de buitenaardse aanwezigheid op Aarde en heeft over dit onderwerp 2 boeken gepubliceerd, die allebei in 4 talen verschenen zijn, waaronder het Nederlands. Sinds 2011 is hij lid van de ‘Advisory Board for Research and Education’ van het Exopolitics Institute en een veelgevraagd gast in internationale radioprogramma’s over UFO’s en aanverwante onderwerpen. Hij heeft lezingen gegeven in Amerika, Europa en Azië. Gerard Aartsen (1957) heeft de Master of Education graad en is sinds 2001 docent in het hoger onderwijs.x

* * *

x

Ruimtemensen waarschuwen voor gevaren sociale kloof

 2014 © Gerard Aartsen

 x

Auteur van dit artikel, Gerard Aartsen
Auteur van dit artikel, Gerard Aartsen

“Zet het nieuws aan en je ziet massale demonstraties, historische opstanden en rellen in ooit rustige straten – er is geen twijfel dat de groeiende inkomensongelijkheid een kwestie van cruciaal belang is.” Dit is geen citaat uit een recent artikel in een tijdschrift over sociale verandering, maar de openingszin van hoofdstuk 2 uit Visie op de Mondiale Agenda 2014, het recente rapport van het World Economic Forum (WEF), dat jaarlijks een exclusieve bijeenkomst voor de mondiale elite in Davos houdt.

Wereldleiders lijken zich eindelijk bewust te worden van de gevaren van de groeiende kloof tussen rijk en arm, en dat deze ontwikkeling niet ongehinderd verder kan gaan kwam ook naar voren in de ‘State of the Union’-toespraak van president Obama in januari dit jaar: “De ondernemingswinsten en aandelenkoersen zijn, na vier jaar economische groei, nog nooit zo hoog geweest en degenen die aan de top staan hebben het nog nooit zo goed gehad. Maar de middeninkomens zijn nauwelijks gegroeid. De ongelijkheid is toegenomen… De koude, harde werkelijkheid is dat zelfs te midden van het herstel er nog te veel Amerikanen zijn die harder moeten werken dan ooit om rond te komen, laat staan vooruit te komen.”

Hij vervolgde met het aankondigen van beleid om de gevaren waarmee de groeiende ongelijkheid in inkomen en kansen gepaard gaat, aan te pakken. Dat dit geen overbodige luxe is bleek pas geleden opnieuw toen personeel van fastfoodketens overal in de VS een dag staakten voor verhoging van het minimumloon.

Mensen met een hart en enig gezond verstand geven vaak uitdrukking aan hun ongeloof over de dysfunctionele manier waarop de mensheid zich tot zichzelf of de planeet verhoudt door de positie van een buitenstaander in te nemen: “Als een Marsmannetje onze planeet zou bezoeken…”, gevolgd door een beschrijving van de manier waarop mensen het leven voor zichzelf of voor andere schepsels gecompliceerd maken op een wijze die, behalve winst maken, nergens op slaat.

Maar misschien is het toch niet zo verwonderlijk dat de wereldleiders pas nu de risico’s beginnen te zien die het gevolg van zulke grote sociale ongelijkheid zijn. Want hoewel de meeste lezers wel weten dat we door mensen van andere planeten werden en worden bezocht, is het velen wellicht niet bekend dat zij herhaaldelijk hun bezorgdheid hebben geuit over de manier waarop wij ervoor gekozen hebben de samenleving te structureren rond de noodzaak om geld te verdienen om in onze dagelijkse behoeften te voorzien en de “droom” van onbeperkte rijkdom, ongeacht of het de planeet verwoest.

Artists impression van de ontmoeting van George Adamski met 'buitenaardsen'.
Artists impression van de ontmoeting van George Adamski met ‘buitenaardsen’.

Zo kreeg George Adamski, een van de eerste mensen die zijn contacten met ufo’s openbaar maakte tijdens een verblijf op een moederschip in 1954 van zijn buitenaardse gastheren te horen: “Wil de mens zonder rampspoed leven, dan moet hij zijn medemens beschouwen als zichzelf, de één een weerspiegeling van de ander.” Na jaren van voortdurende contacten met mensen van andere planeten, voegde Adamski daar in december 1964 aan toe: “[V]oor een gezonde en welvarende samenleving moet dat wat de grootste problemen veroorzaakt, verwijderd worden. Zoals we allen weten is dat de schandvlek van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die we kennen…”

Ontmoetingen met mensen uit de ruimte
Als burgeradviseur in het Amerikaansse leger eind jaren 40 had Daniel Fry op 4 juli 1949 een ervaring met de piloot van een vliegende schotel die vlak voor zijn ogen in de woestijn landde, nadat Fry zijn bus naar huis had gemist. Op een bepaald moment tijdens zijn ervaring, waarin hij zei in een ruimteschip van Californië naar New York en terug te zijn gevlogen, werd hem verteld: “Bij vrijheid van gebrek volgt vrijheid van angst en zou jullie beschaving veilig het kritieke punt in haar ontwikkeling gepasseerd zijn.”

Truman Bethurum, een wegwerker uit Californië, had eind juli 1952 een soortgelijke ervaring. Hierbij ging het weliswaar niet om een reisje in de ‘schouw’, zoals hij de verkenningsschip noemde, maar werd hij bij zeven of acht gelegenheden aan boord uitgenodigd voor gesprekken met de kapitein van het schip.

Hierover zegt Bethurum: “Ik kreeg de indruk dat samenwerking tussen al hun mensen een vast onderdeel van het leven vormt en dat armoede hun onbekend is. En wat wij rijkdom of welvaart noemen, is bij hen beslist gelijker verdeeld dan bij ons op Aarde.” Als gevolg daarvan, zo vertelde de kapitein hem, zijn er geen misdadigers of oplichters op hun planeet (die zij ‘Clarion’ noemde). “Zelfs geen speculanten… Als we die op Clarion hadden, zou het van weinig waarde zijn; dan zouden we landhuizen en krotten hebben, net als jullie.”

Stefan Denaerde (pseud. van Ad Beers; links) met de Amerikaanse UFO-onderzoeker Wendelle C. Stevens, die zijn verhaal onderzocht. (Foto: Brit Elders)
Stefan Denaerde (alias Ad Beers; links) met de Amerikaanse UFO-onderzoeker Wendelle C. Stevens, die zijn verhaal onderzocht. (Foto: Brit Elders)

Buck Nelson, een boer en zaagmolenaar uit Denver die in juli 1954 zijn eerste ervaring had, schreef na zijn bezoek aan enkele van de andere planeten in ons stelsel: “Sommige van onze veelgebruikte manieren om geld te verdienen zouden voor hen absoluut onacceptabel zijn. Een hiervan is onze gewoonte om op allerlei manieren geld met geld te verdienen.” 

En de Braziliaanse ooggetuige Dino Kraspedon (pseudoniem voor Aladino Félix) tenslotte, wiens ervaring rond dezelfde tijd plaatsvond als George Adamski’s welbekende ontmoeting in de Californische woestijn in november 1952, kreeg onomwonden te horen:
“…oorlogen worden gevoerd tegen de wil van de meeste mensen, want de armen vechten niet zo snel. Bloedvergieten is het voorrecht geworden van de rijken en machtigen… Overvloed heeft hen verblind, gulzigheid heeft hun blik vertroebeld. Conflict is het product van egoïsme.”

Zoals bekend is het regeringen en militairen gelukt om de ervaringen en informatie die deze mensen te midden van de Koude Oorlog gevraagd werd met de wereld te delen, in diskrediet te brengen. Echter, in de jaren 60 ontving één ufo-ooggetuige ongeëvenaarde kennis over het sociale systeem op de planeet van degenen die contact met hem zochten.

Het verhaal van een zakenman
De Nederlandse zakenman Ad (Adriaan) Beers en zijn gezin voeren op een zomeravond circa 1965 met hun tjalk op de Oosterschelde, toen het kompas van het jacht kapot leek te zijn. Terwijl ze naar de haven terugvoeren, staarde Beers plotseling in een krachtig blauw-wit zoeklicht. Hij zette de motor onmiddellijk volle kracht achteruit, maar dat kon niet voorkomen dat de boot ergens tegenaan stootte. Bij nadere inspectie leek het dat het jacht van de heer Beers de romp van een gekapseisd schip had geraakt en vlakbij in het water zag hij een lichaam in het water drijven.

Toen hij overboord sprong met een reddingslijn, landde hij op een hard oppervlak dat zich maar één meter onder het wateropperlak bevond. Kort nadat hij de reddingslijn om het drijvende lichaam had bevestigd, kwam er iemand door het water aangelopen om hem te helpen bij zijn reddingspoging. Deze persoon droeg dezelfde kleding als de drenkeling, wat er uitzag als een ruimtepak. Geschokt ontwaarde hij een ‘dierlijk gezicht’ waarvan de ‘ogen met grote ruitvormige pupillen hypnotisch en zelfbewust’ waren.

Op dat moment besefte hij dat het bezoekers van een andere planeet waren die hem vervolgens, uit dank voor zijn reddingspogingen, uitgebreide informatie over hun wereld gingen verstrekken. Gedurende twee dagen kreeg hij levendige beelden te zien die vergezeld gingen van gedetailleerde beschrijvingen – in de vorm van directe informatieoverdracht – van de filosofie achter de manier waarop het leven op Iarga, zoals zij hun planeet noemden, georganiseerd was.

Ad Beers was directeur van de Nederlandse importeur van Zweedse vrachtwagenfabrikant Scania en publiceerde zijn verhaal in 1969, op aanwijzen van de ruimtebezoekers als science fiction, onder het pseudoniem Stefan Denaerde (‘Steef van de Aarde’) in het bijzonder succesvolle boek Buitenaardse beschaving (waarvan in 2011 een nieuwe Nederlandse uitgave verscheen). In 1977 verscheen de eerste Engelse editie als Operation Survival Earth (‘Operatie Voortbestaan Aarde’). Een uitgebreide Engelstalige uitgave werd vijf jaar later door UFO-onderzoeker Wendelle C. Stevens gepubliceerd als ‘Contact from Planet Iarga’.

Stefan Denaerde kreeg levendige beelden te zien van het leven op de planeet 'Iarga', en de bekende tekenaar Rudolf Das maakte gedetailleerde tekeningen van enkele taferelen die Denaerde te zien kreeg: "De ringvormige wooncomplexen, die er uitzien als enorme glazen silo's, zijn ongeveer 300 meter in diameter bij 120 meter hoog en huisvesten elk ongeveer 10.000 Iarganen. De centrale kern wordt als enkelvoudige unit opgebouwd en de apartementen worden aan de buitenkant daarvan gemonteerd, waardoor het lijkt alsof de pui van glas is. De apartementen zijn 20 bij 20 meter en 6 meter hoog. Ze worden compleet geleverd met beglazing, meubels, huishoudelijke apparatuur, communicatiesystemen, enz., over twee verdiepingen. De 'levensduur' van deze constructies is ongeveer 1000 jaar."
Stefan Denaerde kreeg levendige beelden te zien van het leven op de planeet ‘Iarga’, en de bekende tekenaar Rudolf Das maakte gedetailleerde tekeningen van enkele taferelen die Denaerde te zien kreeg: “De ringvormige wooncomplexen, die er uitzien als enorme glazen silo’s, zijn ongeveer 300 meter in diameter bij 120 meter hoog en huisvesten elk ongeveer 10.000 Iarganen. De centrale kern wordt als enkelvoudige unit opgebouwd en de apartementen worden aan de buitenkant daarvan gemonteerd, waardoor het lijkt alsof de pui van glas is. De apartementen zijn 20 bij 20 meter en 6 meter hoog. Ze worden compleet geleverd met beglazing, meubels, huishoudelijke apparatuur, communicatiesystemen, enz., over twee verdiepingen. De ‘levensduur’ van deze constructies is ongeveer 1000 jaar.”

Met zijn eigen achtergrond als zakenman was Ad Beers enorm onder de indruk van wat hij zag als de schrikwekkende doelmatigheid van het sociale stelsel op ‘Iarga’: “Dit moet wel een universeel bestuurde planeet zijn, maar kennelijk zó strikt bestuurd dat alles gestroomlijnd en gestandaardiseerd is. Wat een afgrijselijke gedachte!”

Maar terwijl hij betreurt dat de planeetbewoners zo weinig blijk geven van de hoedanigheid die de kern vormt van de plagen die onze huidige samenleving treffen, getuigt hij tegelijkertijd van een min of meer volmaakte uitdrukking van wat de deelnemers aan de Italiaanse Amicizia-zaak door hun vrienden uit de ruimte werd onderricht, en van wat tevens het doel lijkt te zijn voor de mensheid naarmate we steeds meer reageren op de energieën van eenheid en synthese van het Waterman -tijdperk: “Hun zwakte is de ontwikkeling van individualiteit. Ze doen bijna alles in groepen, ze denken collectief en gehoorzamen de wetten van hun samenleving letterlijk. Ze leven voor en door de vriendschap en de liefde binnen de groep.”

Sociale stelsels op andere planeten
Over het niveau dat zijn gastheren van ‘Iarga’ bereikt hebben, zegt de schrijver: “Hun definitie van het woord ‘beschaving’ of ‘cultuur’ heeft niets te maken met het niveau van hun wetenschap of technologie, maar met de manier waarop de gemeenschap voor de gehandicapten of de zwakkeren zorgt. Het woord ‘supercultuur’ definieert de toestand die ontstaat wanneer uit individuele inspanningen een groepsstructuur tot stand is gekomen die elke vorm van discriminatie tegen wie dan ook uitbant.”

George Adamski in de begintijd van zijn ontdekkingen. Hij kreeg al snel minder aandacht toen een anti-Adamski-campagne tegen hem werd gelanceerd. Inmiddels is er bijna niemand meer die met een open blik naar zijn ontdekkingen kan kijken..!
George Adamski in de begintijd van zijn ontdekkingen. Hij kreeg al snel minder aandacht toen een anti-Adamski-campagne tegen hem werd gelanceerd. Inmiddels is er bijna niemand meer die met een open blik naar zijn ontdekkingen kan kijken..!

Net zoals de Commissie-Brandt al in 1980 in haar rapport Noord-Zuid: een overlevingsprogramma adviseerde dat de enige oplossing voor onze problemen op Aarde een systeem is dat gebaseerd is op een mengeling van markteconomie en overheidssturing, lichten de ruimtemensen toe: “Ons kosmische universele economische systeem kan zowel met het communisme als met de kapitalistische Westerse economie vergeleken worden. Je zou ook kunnen zeggen dat onze kosmische economie met geen van beide te vergelijken is… Alleen door dit systeem kan een mensenras een cultureel niveau van sociaal evenwicht bereiken.”

Terwijl de mensen op Aarde momenteel gevangen zitten in een systeem dat ernstig uit balans is en hen reduceert tot dienaren van ‘de economie’ en waar bezuinigingen die steeds dieper snijden in sociale voorzieningen door politici verdedigd worden als “noodzakelijk om de economie te stimuleren”, dient het strikt gereguleerde economische stelsel op ‘Iarga’ uitsluitend de noden van het volk en helpt de auteur zelfs in te zien hoe een op rechtvaardigheid gebaseerd systeem tevens bijdraagt aan de bloei van vrijheid:

“Het universele economische systeem blijkt in de praktijk een efficiënt productiesysteem van goederen en diensten, waarbij de prioriteit op de sectoren huisvesting, voeding en transport ligt… Het doel van dit systeem is om het individu zoveel mogelijk van niet-creatieve, slaafse arbeid te bevrijden.”

Het universele economische systeem “dat onder heel veel intelligente rassen bestaat, bekommert zich niet om geld, bezit of beloning. Het doel van dit systeem is de mensen te bevrijden van materiële invloeden en drijfveren.” In reactie op vragen over de ruilmiddelen en regeringssystemen op andere planeten schreef George Adamski in oktober 1957 het volgende:

“Hun ruilstelsel bestaat uit een uitwisseling van producten en diensten zonder tussenkomst van geld. Alle productie komt aan iedereen ten goede en iedereen ontvangt daaruit naar behoefte. En aangezien er geen ruilmiddel aan te pas komt, zijn er geen ‘rijken’; er zijn geen ‘armen’. Maar allen delen gelijkelijk en werken voor het algemeen welzijn… De behoeften van het volk worden onpartijdig vastgesteld door [een orgaan van vertegenwoordigers die uit elk district en uit elke maatschappelijke rang worden gekozen], en problemen worden opgelost voor het algemeen welzijn van allen.”

Dit klinkt als het geavanceerde ruilhandelssysteem dat esotericus en futuroloog Benjamin Creme heeft voorspeld als middel voor de distributie van hulpbronnen na de mondiale economische ineenstorting die de mensheid nu elk moment kan treffen. Ook in de verslagen van verscheidene anderen die contact hadden met ruimtemensen wordt naar dit systeem verwezen. Evenzo wordt Ad Beers verteld: “…wij kennen geen geld, maar iedereen die dat wil kan op vakantie gaan.” En: “Op ‘Iarga’ wordt niets betaald, uitsluitend geregistreerd. Wat een consument gebruikt wordt in het computercentrum geregistreerd … en dat mag niet meer zijn dan waar hij recht op heeft.”

Zijn contactpersonen uit de ruimte leggen uit dat er op ‘Iarga’ twee wereldwijde consumentenorganisaties zijn die “de productiekartels aanzetten tot de productie van de benodigde goederen. Het is de kartels niet toegestaan te adverteren of de consument op enige manier te beïnvloeden, aangezien dit nooit objectief kan zijn, want “in een sociaal stabiele samenleving heb je niet alleen vrijheid van meningsuiting, maar, nog belangrijker, vrijheid van denken. Propaganda, herhaalde eenzijdige informatie, ondermijnt vrijheid van denken…”

Marssondes en de honger in de wereld..
Toen de heer Beers de bezoekers uit de ruimte naar specifieke technologische kennis vroeg, had het antwoord niet duidelijker kunnen zijn: “Het laatste wat jullie nodig hebben is technologische informatie waardoor de kloof tussen jullie intellectuele ontwikkeling en jullie vrijwel niet-bestaande sociale ontwikkeling nog groter wordt. Speel nu maar met jullie Marssondes, terwijl de helft van de wereldbevolking honger lijdt en in armoede leeft. De enige informatie die jullie nodig hebben is op het gebied van sociale normen.”

Op basis van de beschrijving die Ad Beers geeft van de informatie die hem gegeven werd, speculeert deze schrijver – wiens eerdere research erop wijst dat de buitenaardse aanwezigheid op Aarde afkomstig is van planeten in ons eigen zonnestelsel – dat de bemanning van het ruimteschip waar de heer Beers tegen op voer, eigenlijk afkomstig was van de planeet Mars, die door Truman Bethurum beschreven is als “een belangrijke productieplaneet”.

Dat het heelal wemelt van leven is geen vraag meer, maar een zekerheid. Foto's als deze, van UFO's op Mars, zijn eerder regelmaat dan uitzondering.
Dat het heelal wemelt van leven is geen vraag meer, maar een zekerheid. Foto’s als deze, van UFO’s op Mars, genomen op 28 april 2014 door de Mars-verkenner ‘Curiosity’, zijn eerder regelmaat dan uitzondering.

Benjamin Creme heeft verklaard dat Mars evolutionair op hetzelfde niveau staat als de Aarde, maar: “Mars heeft niet zoveel vergissingen gemaakt als wij, en dat is de reden waarom hun technologie ongelooflijk ver vooruit loopt op die van ons. Zij zijn meesters van de ruimte, meesters van energie. Ze maken de meeste van de ruimteschepen die wij zien en ufo’s noemen, van kleine verkenners tot aan de gigantische moederschepen. Zelfs sommige van de ruimteschepen van Venus zijn op Mars gemaakt, naar Venusiaanse specificaties.”

Lezers die nog altijd in de illusie verkeren dat Leven alleen op koolstof gebaseerd kan zijn en zich uitsluitend in vast-stoffelijke vorm kan uitdrukken worden verwezen naar hoofstuk 5 in mijn boek ‘UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen’, voor een uitleg over het denkbeeld van leven op de etherische (fijn-)stoffelijke niveaus van materie, waar de wetenschap naar op zoek is in de vorm van ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’.

Begin juli 2014 werd over een interessante nieuwe aanwijzing van de realiteit van deze etherische gebieden van bestaan bericht toen astrofysici bekendmaakten dat onderzoek uitwees dat er 400% meer licht in de intergalactische ruimte bestaat dan aan bekende bronnen kan worden toegeschreven.

Een nieuwe definitie van ‘exopolitiek’
Ofschoon het verhaal van Beers zich meer richtte op de alledaagse aspecten van het leven op ‘Iarga’, omvatte zijn uitwisseling met de ruimtemensen ook wat filosofischer kwesties die lezers die op de hoogte zijn van de leringen over onthechting van bijvoorbeeld J. Krishnamurti bekend in de oren zullen klinken:

“Geluk is vrede hebben met jezelf en je omgeving. Dat wordt voor een groot deel bepaald door je succes in het bereiken van zelf geformuleerde doelen, met andere woorden een meedogenloze beoordeling van jezelf. Dat individuele streven om een zelfgekozen doel te bereiken [in plaats van met anderen te wedijveren; GA] is de creativiteit in de mens.”

En: “Het lichaam met al zijn zelfzuchtige eisen is slechts een omhulsel. Het gaat ons slechts om de creatieve intelligentie, de ziel die in staat is tot onzelfzuchtig denken. Hoe onderrichten we kinderen voor vrede en geluk? Vrijheid is de afwezigheid van de gevolgen van dwang op het gedrag van het individu. Vrijheid kan niet worden verkregen met een wapen in de hand. Die kan alleen worden verkregen door de zorgvuldige mentale vorming door ouders van hun kinderen, door een juist begrip van goed en kwaad.”

Terwijl de wereld gereed is, al is het wellicht onbewust, voor het laatste bedrijf in het planetaire drama dat zich ontvouwt en de ineenstorting van onze falende structuren zelfs de schijn van democratie wegvaagt, wordt de mensheid gedwongen om de spirituele feiten van het leven opnieuw onder ogen te zien en de handen ineen te slaan om rechtvaardigheid en vrijheid voor allen te eisen.

Het is aldus interessant om op te merken dat niet alleen het Leven en het mensenrijk universele verschijnselen in de hele Kosmos zijn, zoals ik elders heb gedocumenteerd, maar de Wetten die de uitdrukking daarvan in juiste menselijke verhoudingen regeren kennelijk ook, als basis voor een verstandig sociaal systeem dat het voortbestaan van het mensenras en de veilige vooruitgang van haar beschaving waarborgt.

Het web-magazine Exopolitics waar
Het web-magazine Exopolitics waar auteur Gerard Aartsen ook bijdragen aan levert. (klik voor lead naar site)

Met nog veel meer informatie langs dezelfde lijnen van andere mensen die contact hadden met de ruimtemensen, die ik in een nieuw boek zal presenteren, dringt zich een nieuwe definitie van ‘exopolitiek’ op. De eenvoudigste definitie luidt momenteel ongeveer als volgt: “Het onderzoek naar de politieke actoren, processen en instellingen met betrekking tot buitenaards leven.” Voor sommigen vooronderstelt dit het bestaan van buitenaards leven, voor anderen slechts de mogelijkheid daarvan.

Mensen die bekend zijn met mijn boeken zullen weten dat ik de buitenaardse aanwezigheid op Aarde als onbetwistbaar feit zie, op basis van een ‘driehoeksmeting’ van overeenkomsten tussen de informatie afkomstig van de oorspronkelijke contactees van de jaren 50, de gezamenlijke wijsheidsleringen van de mensheid en de ervaringen van hoogwaardigheidsbekleders en functionarissen in de afgelopen decennia, tegen de achtergrond van de veranderingen die onze wereld momenteel overspoelen.

Gebaseerd op de informatie in dit artikel en de relevantie ervan voor de huidige toestand van de wereld – waar ook Paul Hellyer op wees in zijn boek Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species uit 2010 – lijkt een praktischer definitie van het woord ‘exopolitiek’ terecht, waarvan de betekenis teruggrijpt op de oorspronkelijke betekenis van de samenstellende delen. Als ‘exo’ staat voor “(van) buiten” en ‘politiek’ voor “kwesties die de staat of zijn burgers betreffen, kunnen we ‘exopolitiek’ nu als volgt definiëren:

Exopolitiek [ontelbaar zelfstandig naamwoord]:

Mensen van andere planeten die de mensheid alternatieve, verstandiger manieren laten zien om de samenleving in te richten, zonder hun zienswijzen op te leggen.

Hiermee wordt ‘exopolitiek’ in een klap een veel urgenter begrip, aangezien het de buitenaardse aanwezigheid op Aarde stevig in de context plaatst van de crises die de mensheid momenteel treffen: politiek, economisch, financieel, sociaal en ecologisch.

Bronnen:

Gerard Aartsen (2012), UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen

George Adamski (1964), Cosmic Bulletin

George Adamski (1957-58), Cosmic Science for the Promotion of Cosmic Principles and Truths

George Adamski (1955), Inside the Space Ships

Truman Bethurum (1954), Aboard a Flying Saucer

Benjamin Creme (2010), De bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s

Stefan Denaerde (1977), Operation Survival Earth (NL: Buitenaardse beschaving, 1969)

Michael Franco (2014), ‘Universe’s missing photon sources baffle scientists’

Daniel Fry (1954), The White Sands Incident

Paul Hellyer (2010), Light at the End of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species

Dino Kraspedon (1957), My Contact With Flying Saucers

Buck Nelson (1956), My Trip to Mars, the Moon and Venus

 

 

39 gedachten over “Ruimtemensen waarschuwen voor sociale kloof

 1. Simon Parkes is zeer de moeite waard om te kijken/beluisteren. Hij woont in Engeland, bekleedt een openbare functie en is afkomstig uit een free mason familie. Hij vertelt zeer gedetailleerd over zijn alien afkomst (is 33% mens, 33% Maitin en 33% raptor). Klinkt nogal fantastisch, maar ik vond het mindblowing en heb inmiddels al zijn video’s bekeken. In 2011 is hij naar buiten gekomen met zijn geschiedenis. Deze is hier te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=QzQTqGOlcWc (totaal 4 delen)

  1. Jammer dat die link niet werkt, ben ook wel benieuwd wat hij dan voor dat ene procent is, 3X33=99, of gaat het om een derde in het algemeen?

 2. Geweldig mooie info! iedereen zou het moeten lezen. Voor mij is het een gevoel van thuiskomen, een geweldige tijd gaat komen, met de onvoorwaardelijke liefde als basis.

  1. Waar heb je die wijsheid vandaan Agnes, dat er een geweldige tijd gaat komen, vol met liefde?

   Al dik 60 jaar worden we wijsgemaakt door allerlei ruimtebroeders dat zij eraan komen, dat we hulp van hen krijgen, dat het ze allemaal om liefde en vrede gaat, maar… sinds 60 zijn we als mensheid diep in de shit geraakt, het is kommer en kwel op de wereld. Waar is die vrede, waar de liefde en WAAR blijven die ruimteridders???

   Laat je niets wijsmaken, we moeten het zelf doen, en helaas… daar zijn we niet toe in staat! Kijk maar om je heen!

   O ja, dat komt volgens de aanhangers van dit soort onzin omdat ik (en miljoenen mensen meer) zo negatief doen, je zou het echter ook OBJECTIEF kunnen noemen, maar ja, dat is niet wenselijk voor de sprookjesboekenverkopers!

  2. Tja, een mens moet immer zijn brood ergens vandaan halen en waarom niet heerlijk fictie als werkelijkheid uitgeven? Internet en boekenhandels staan er bol van maar draagt weinig bij in mijn ogen. Tijd om de zaken eens te gaan opkuisen want er zal hier niets vanuit de ruimte komen landen. Heb genoeg docu’s gezien over black projects waar er allerlei rare vliegtuigen te zien zijn en ze moeten ze dan ook ergens uit testen en voila de UFO is geboren. Ook wordt er heel veel gespind want een land met een bepaald nieuwe technologie wil natuurlijk niet in zijn kaarten laten kijken over wat ze wel hebben/kunnen en wat ze nog niet hebben/kunnen en zo wordt de massa misleid en de ene boodschap is nog krankzinniger dan de ander en maar over liefde, vrede, … schrijven terwijl ze zelf onbewust/bewust liegen tot het niet meer net is. In ieder geval als hier al een hele tijd aliens zouden zijn, dan hebben zij ook de mogelijkheid om zich onzichtbaar te maken en waarom maken zij zich dan zo nu en dan zichtbaar door wat luchtkunstjes uit te halen en voor de rest horen we of zien er niets van? Even logisch nadenken in mijn ogen…

  3. Tsja, Dianthus, hier moet ik toch even wat nuances aanbrengen. Al dik 12 jaar ben ik eigenaar en webmaster van de grootste UFO-website van Nederland en niet omdat ik denk dat het UFO-fenomeen enkel en alleen ‘tussen de oren zit’. Overigens een mening die ik deel met minstens 5 Amerikaanse astronauten, ALLE Russische astronauten, duizenden piloten en wetenschappers, enz. Natuurlijk hoor je daarover niets in de corrupte media, behalve dan artikeltjes die de zaak belachelijk maken of waarin de meest dwaze verklaringen worden gegeven.

   Het fenomeen opzich bestaat 100%, er moet alleen eens op onbevooroordeelde wijze onderzoek naar worden gedaan om te trachten vast te stellen wat de herkomst is. Natuurlijk is een deel te verklaren als geheime techniek, maar absoluut niet alles is daarmee verklaard. Ik ga hier geen lang verhaal houden, daarvoor heb ik mijn website opgezet en daar vind je alles over het fenomeen. Dus, mocht je iets willen leren over het UFO-fenomeen, kijk dan vooral eerst eens naar deze getuigen. Als je werkelijk over een gezond verstand en open mind beschik, dan zal je daarna beslist moeten toegeven dat je altijd de verkeerde mening over UFO’s hebt gehad en je mogelijk hebt laten beïnvloeden door sceptici die ten dienste van de gevestigde orde staan:

   http://www.ufowijzer.nl/DisclosureProject.html

   http://www.ufowijzer.nl/UFOs%20EN%20ATOOMWAPENS.htm

   Echter!!, wat ik wel al die jaren heb bestreden zijn de verhalen van channelaars over allerlei ruimtebroeders die ons al eeuwen in de gaten houden en steeds maar weer beloven dat ze ons komen helpen via liefde en vrede, maar van die hulp is NIETS te merken, en degenen die ze dan uitzoeken om hun ‘boodschap’ hier op aarde te verkondigen, zijn steevast de meest charismatischloze figuren die natuurlijk geen poot aan de grond krijgen. Zouden dergelijke vooruitkijkende ruimteridders dat niet zelf kunnen bedenken als ze werkelijk iets willen veranderen? Zou je dan niet wat meer invloedrijke personen benaderen? En zou je dan ook niet een methode anders dan channelen kunnen bedenken om je aanwezigheid en je intentie om te helpen langzaam kenbaar te maken? Om channelen wordt hier op aarde (terecht of ten onrechte) nog harder gelachen dan om een buitenaardse aanwezigheid, dus bereik je niets, dat bewijzen de laatste 60 jaren vol met geweld, armoede, grootschalige corrupte, valse vlagoperaties, ziekte en oorlogen wel!

  4. Opnieuw ben je zuur, teleurgesteld en daardoor ws. boos/bozig, in mijn ogen Paul. Dat kan ik begrijpen hoor, maar wellicht begint de verandering bij jezelf.. Zoals je zelf ook zegt..! Om eens toe te geven, DAT je niet PRECIES weet of ze wel of niet helpen, onze ruimtebroeders.. Want hoe wéét je dat er niets gebeurt..?
   Ook al heb je de grootste UFO-website van NL, dan nóg wil dat niet zeggen, dat je het ook mis kan hebben.. Dus als je gewoon erbij zegt ‘volgens mij’ en ‘voorzover ik kan overzien’.. Verandert de energie van je hele systeem dan niet..? Komt er (weer) ruimte..?

   Weet jij hoe ze het wél zouden doen, als je het niet kon zien, wat ze deden..?
   Weet jij hoe erg we eraan toe zouden zijn, als ze mogelijke niet al lang influisteren, ingrijpen..?
   Wat is dan jouw beeld van wat ze WEL zouden moeten doen, om het voor jou ‘zichtbaar’ te makne en waarom moet het dan speciaal op die manier..
   Enz.. snap je me?
   Ik nodig je uit om de volgende serie van Martijn van Staveren te komen bezoeken.. Is dat wat? Dan verschuift je perspectief zich wellicht..?!

  5. Guido, laten we eerst eens beginnen met accepteren dat het UFO-fenomeen bestaat en laten we vervolgens gaan uitzoeken wat de herkomst daarvan is. Mocht dat inderdaad van buitenaardse herkomst zijn, dan zouden we de inzittenden eens kunnen gaan vragen wat hun bedoelingen zijn en wie weet, wie weet zijn zij inderdaad die liefdevolle ruimtebroeders waarover wij blijkbaar alleen kunnen horen via channelaars die nadat DE GROTE landing op 14 oktober 2008 lang van te voren was aangekondigd, NIET kwam.

   De channelaars zelf, Blossom Goodchild en ik meen Mike Quinsey, waren verbijsterd dat hun info niet klopte. Maar de gelovers in dergelijke voorspellingen bleven geloven en nadat in het jubeljaar 2012 WEER NIETS uitkwam van al die fantastisch liefdevolle voorspellingen, hadden zelfs de meest goedgelovige fans er wel genoeg van. Helaas tot op de dag van vandaag blijven er mensen die niet naar buiten kijken, maar naar binnen. De buitenwereld valt hen niet meer op.

   Volgens al die mooie channelingen zouden de goede buitenaardsen er allang voor gezorgd hebben dat de menselijke ontvoeringen zijn gestopt, dat de veeverminkingen zijn gestopt. Natuurlijk, als je niet wil zien dat dat nog steeds doorgaat, dan hebben de channelaars gelijk. Ik ben een man van ‘bouten en moeren’ en ik wil eerst bewijs zien, dus wil ik EERST weten wat die UFO’s zijn, waar die UFO’s vandaan komen en wat dan eventueel de bedoeling van de inzittende is. DAT is de juiste volgorde!

  6. Laat ik het wat beter uitleggen:

   Ik kan inderdaad niet bewijzen dat de galactische ruimtebroeders wel of niet voor een betere wereld hebben gezorgd, hoe zou je dat moeten doen? Dat is natuurlijk godsonmogelijk. Degenen die deze channel-materie door dik en dun steunen, DIE moeten bewijzen dat de info van de ruimteridders klopt en waar die verbeteringen dan zijn te vinden. Maar er is geen enkel bewijs dat ze ons helpen en als ze al eens een datum doorgeven aan de channelaars, een datum waarop iets grootst staat te gebeuren, dan blijkt er op die dag(en)helemaal niets plaats te vinden! Een mens die een ander mens een paar maal beloofd om op een bepaalde datum iets voor hem te doen, maar zijn belofte NOOIT nakomt, wordt al heel snel als onbetrouwbaar gekenmerkt en daar wil je niets meer van horen. Van een zogenaamd galactisch wezen pikken een aantal mensen het blijkbaar wel?! O ja, SaLuSa speelde in de channelings altijd heel handig in op de actuele situaties in de wereld, en kwam met feitjes die iedereen die het nieuws een beetje volgde, ook had kunnen vertellen. Hier een artikel dat ik schreef over krek dezelfde voorspellingen van ene Ashtar Sheran, maar dan in de jaren ’50:
   http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Ashtar%20Sheran.htm

   En wat betreft de contactmethode die zij zouden moeten gebruiken, er zijn een honderdtal methodes te verzinnen, zeker vandaag de dag met zijn moderne technologie. Maar juist de methode die al 60 jaar niet werkt en waarvan bekend is dat die sowieso door het grootste deel van deze aardlingen als nonsens wordt gezien, die wordt door dergelijke wezens, die ook nog eens beweren in de toekomst te kunnen kijken, gebruikt. En kom niet met het verweer dat ze eigenlijk niet mogen ingrijpen in de aardse sfeer en ze dus geen techniek gebruiken om hun boodschap over te brengen, want dat doe je ook op de manier waarop het volgens beweringen al zolang wordt gedaan, invloed is invloed.

   Ik heb ook al eens in een artikel uitgelegd dat ik niet beweer dat channelen onmogelijk is, maar wie zegt ons dat de entiteit/geest/wezen aan ‘de andere kant’ niet een ongelooflijke mop met ons uithaalt? Dat hij/zij/het zich misschien wel rot lacht om het feit dat een deel van de mensheid erin trapt en aangezien het succes heeft blijft de nar doorgaan met boodschappen geven.

   Ik ben ook niet te beroerd om iemand te helpen die iets doet waar ik niet in geloof. Zo heb ik Gerard Aartsen voor zijn onderzoek een aantal jaren geleden alle (complete) Nederlandstalige jaargangen van het UFO-bulletin van George Adamski gestuurd (een stapel A4tjes van 10cm dik). Het is het bulletin dat vanaf 1960 tot en met 1973 werd vertaald en uitgegeven door Rey d’ Aquila, een Haagse dame die Adamski ooit naar Nederland heeft gehaald. Verder beschik ik in mijn zeer uitgebreide UFO-archief over een aantal boeken over dergelijke vroegere ruimtegoeroes die ons kwamen helpen:
   ‘Niet van deze Aarde’ uit de jaren ’50 over Ashtar Sheran
   ‘Secrets of Higher Contact’ uit 1959 over contact met onze Space Brothers
   ‘De wet van Eenheid’ uit 1981met boodschappen van het buitenaardse wezen Ra
   ‘In de dagen die komen gaan’ uit begin jaren ’50
   Een boek over de Raëliaanse beweging

   En nog wat van dat spul, allemaal gelezen en niets ervan is ooit uitgekomen.

   Ik beweer ook niet dat het 100% zeker is dat de veeverminkingen en de ontvoeringen het werk van buitenaardsen is, maar dat ze plaatsvinden is 100% zeker, daar bestaat aanzienlijk bewijs van. Dat er een aantal zaken bij worden gevonden die meer duiden op het werk van mogelijke buitenaardse wezens in plaats van dat van de mens, is gewoon een feit. En ik ga ze hier niet allemaal opnoemen, dat mag iedereen die er meer van wil weten op mijn website lezen. Deze twee fenomenen versterken het idee dat UFO’s van buitenaardse herkomst zijn en dat de inzittenden ontvoeringen en verminkingen ergens voor nodig hebben, maar nogmaals, onbevooroordeeld onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

   Verder mag iedereen denken dat ik alleen uit bozigheid en verzuring reageer, ik ben er echter na al die jaren in het alternatieve circuit achtergekomen dat het niet zo makkelijk is om mensen op bepaalde fenomenen te wijzen en dat het tijd is om de zaak wat harder aan te pakken. Met liefdevol begrip en nette en mooie woorden zijn we niet verder gekomen dan een wereld die aan de rand van de afgrond staat!

   ‘Wakker worden’ geldt inmiddels ook voor mensen die al wel wakker zijn, maar nog steeds denken dat de rest van de mensheid binnen een jaar ook zover is, gewoon uit zichzelf, zonder aanmoediging, vanwege de grove schandalen in de wereld, omdat ze uit eigen initiatief de juiste websites vinden, enz. Vergeet het maar! Zie bv MH17, hoor je er nog wat over?

  7. Beste Paul, ik kijk naar het bewustzijn van wat die UFO’s ons te vertellen hebben maar alles wat ik steeds zie ivm. UFO’s is onbewustzijn. Ze vliegen hier maar wat rond en voor de rest helemaal niets. Nou, een ras met zo’n technologie die laten zich ofwel zien zodat er gecommuniceerd kan worden (reden voor communicatie) of men laat zich totaal niet zien (geen reden tot communicatie). Maar zich laten zien en dat al voor vele decennia’s en voor de rest niets zegt voor mij al genoeg. Er zijn ook tal van bewijzen dat er natuurfenomenen zijn die wij ook nog hebben te begrijpen maar waar men nu nog UFO op plakt. Ook zijn er genoeg fakes van mensen die zich graag in de kijker willen zien en wie weet wat voor andere redenen nog meer. That’s it en volg maar die UFO’s maar van communicatie zal er nooit sprake van zijn/komen, laten staan we er waarlijk wijzer van worden, omdat we veel dichter bij onszelf met bijhorende planeet hebben te komen. Daar liggen te antwoorden voor deze fenomenen en niet ergens in een UFO dat komt van buiten de aarde. Zal deze eeuw ook gaan uitsterven want de echte antwoorden blijven niet uit en dan staat heel die UFO wereld op zen kop en even later horen we er niets meer van.

   En al die verhalen… nou kijk maar naar de X-files en hoeveel geld dat dat heeft opgebracht. Ik zeg altijd volg het geldspoor en dan kom je helemaal niet meer bij UFO’s aan.

  8. Die ‘geweldige tijd vol met liefde’ is er. En TEGELIJKERTIJD met die tijd, is er vreselijke pijn, onmacht, uitbuiting, gecreëerde schaarste, moord, onderdrukking, en ga zo maar door. De verwarring van de dualiteit, doet ieder mens voor die vraag komen te staan. Wat je wilt zien, dat zie je wél Paul, wat je niet ziet, laat jou je ‘blinde vlek’ zien. Er is hier op Aarde een strijd aan de gang en volgens jou is het elke dag gaan-zo-die-gaat.. Als een grote groep Aarde-bewoners wordt vermoord, onderdrukt etc. etc. dan wil dat toch niet zeggen dat de Liefde weg is..? Grappige quote vind ik over ET’s: “Met onze primitieve manier van met elkaar en de Aarde omgaan, kijken ze wel uit, om ‘vuile handen’ te maken en zich met ons te gaan bemoeien”..

   Jouw onbewijs is ook mijn onbewijs, daar heb ik het niet over. Maar om eerst de zojuist gearriveerde politie-auto uit te kammen, de technologie te checken, vooraleer ik de politiemensen kan/zal erkennen, is een beetje kneuterig in mijn ogen.. Je HOORT ze toch aankomen, je ziet toch het zwaailicht, je hoort de sirene toch van richting veranderen. En het verhaal van ‘die channelaars’ hebben gezegd dat het ‘allemaal gaat gebeuren’, en het vervolgens NIET is gebeurd, heeft een soort Jehovah-effect op je.. Laat die mensen dan gewoon voortaan links liggen. Proven ‘guilty’.. Toch? Maar zijn zij de enigen..? Er zijn toch ook genuanceerde channelingen? Zijn al die mensen, die contactees dan leugenaars..?? Van UFO’s naar Close Encounters is een kleine stap Paul..

   Maar ik voel Paul, dat er een heel ander proces achter zit; we spreken niet waarover we spreken met elkaar. Dat geeft helemaal niet, maar doet wel afbreuk aan datgene waar we dénken over te spreken.. Ik laat het er ff bij; mijn vorige reactie zegt genoeg. En ondanks je uitvoerige reactie, ga je in essentie m.i. niet om mijn verhaal in, dat het over JEZELF gaat. JOUW visie als mens. En waar ik het dus op mijn beurt niet mee eens ben..! En je bent natuurlijk vanuit je innerlijk niet ‘zomaar’ met dit UFO-verhaal bezig Paul.
   Even goede vrienden, maar om in dat kader, gewoon terug te keren op je eerste zin bij je eerste reactie, dus de vraag nu aan jou:
   ‘Waar haal je die wijsheid vandaan Paul, dat er GEEN geweldige tijd gaat komen, vol met liefde?’

   Iets niet helemaal -of helemaal niet- weten is toch ook een optie.. Let it be!

  9. Guido, jij vraagt ‘Waar haal je die wijsheid vandaan Paul, dat er GEEN geweldige tijd gaat komen, vol met liefde?’

   Mijn antwoord is dat ik al tientallen jaren in een wereld leef waarin ik alleen maar de ellende en corruptie met de dag zie groeien. Mijn levenservaring zegt me dat met deze huidige mensheid niet zomaar opeens een liefdevolle tijd zal aanbreken. Ten eerste is het allergrootste deel van die mensheid absoluut niet geïnteresseerd in wat er rondom hen gaande is, ze worden beduveld en bestolen, maar ze willen het niet weten. Ten tweede zijn de corrupte krachten zo gigantisch, die zullen er voor blijven zorgen dat ze aan de macht blijven, al moeten ze de aarde ervoor vernietigen. En ten derde, de channelings die er al sinds vele en vele jaren zijn, hebben zich eerder tegengesproken dan dat ze wat bewezen hebben, dus volkomen onbetrouwbaar. Dat zijn de redenen waarom ik beweer dat die tijd er de eerste 100 jaar niet komt, misschien ooit in de verre toekomst, want zoals ik ook ergens schreef, de liefde zit beslist in elk mens, maar is zo zwak en snel te verstoren dat er een echt wonder voor nodig is om die liefde de boventoon te laten voeren.

   En ik ben geen website begonnen met het vele werk daaraan omdat ik zou leven naar: Iets niet helemaal -of helemaal niet- weten is toch ook een optie.. Let it be!

   Guido, we laten het er maar bij, jij doet het op jouw manier en ik op de mijne. Allebei zijn we overtuigd van de eigen manier van handelen. Als ik niet in elkaar had gezeten zoals ik in elkaar zit, dan was mijn website er nooit gekomen. Als jij niet in elkaar had gezeten zoals je in elkaar zit, dan was Want To Know er niet in de staat zoals het er nu is, en begrijp me goed, ik kom hier graag om de 1e klasse artikelen te lezen, maar ik maak ook gebruik van het forum om mijn mening weer te geven op de reacties van anderen.

  10. Duidelijk verhaal Paul, dankjewel. We kijken gewoon anders tegen dingen aan. Jouw ‘hopeloosheid’ kan ik niet plaatsen, want ik ‘moet’ vanuit die hoop, kansen en ontwaarbare Liefde werken. Dat die door velen niet gezien wordt, wil niet zeggen dat ie er niet is. Hij is ‘insignificant’ (onbetekenend) gemaakt, maar staat m.i. op ‘ontploffen’.. Als de wereld morgen vergaat, toch die appelboom blijven planten..

  11. Misschien goed om even aan te vullen dat ik mijn informatie niet van “channelers” heb, maar van mensen die direct contact hebben gehad met bezoekers uit de ruimte. Wie mijn boeken en artikelen leest, zal zien dat deze bezoekers uit de ruimte volgens de bronnen die ik gebruik NOOIT hebben gezegd dat zij ons zullen redden maar, zoals ik in dit artikel ook laat zien, adviezen geven en voorbeelden laten zien van hoe de samenleving anders ingericht kan worden. Net zo min als het de Amerikanen is gelukt om Irak en Afghanistan “democratie” en “vrijheid” te brengen uit de loop van een kanon, weten de bezoekers uit de ruimte dat zij ons geen “rechtvaardigheid” en “vrijheid” kunnen opleggen. Die moeten we zelf tot stand brengen en dat zullen we doen wanneer de huidige dysfunctionele structuren van onze wereld de zaak zodanig op de spits hebben gedreven dat de keuze voor iedereen duidelijk zal zijn: doorgaan op de weg van hebzucht en wedijver naar zelfvernietiging of de weg van samenwerking en samendelen inslaan naar vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Dat is de energie van Waterman die zijn werk doet als het Zwaard des Onderscheids.
   Evenzo heb ik, met name in mijn boek “UFOs en de ruimtemensen: Hier om te helpen” (dus niet “Hier om onze problemen voor ons op te lossen”…) heel veel getuigenissen en documentaire bewijzen bijeen gebracht die de informatie afkomstig van de vroege ‘contactees’ onderbouwt en laat zien dat de twijfels die nu hier door Paul herhaald worden over de herkomst van de UFO’s, gebaseerd zijn op de desinformatiecampagne die door met name de Amerikaanse regering en het leger werd gevoerd om te voorkomen dat de bevolking het idee zou krijgen dat een andere wereld mogelijk is. Bovendien laat ik in mijn boek zien dat deze informatie ook nog eens wordt ondersteund door de wijsheidstraditie van de mensheid zelf.
   Dat het allemaal zo lang duurt voordat de mensheid in actie komt, ligt niet aan de inspanningen van de ruimtebezoekers of hun aardse contacten, maar aan de mensheid zelf en haar ‘leiders’ en ‘vertegenwoordigers’ in de media. Gelukkig zien we dat steeds meer mensen bereid zijn om de straat op te gaan en aan de status quo te rammelen.

  12. Tja definieer liefde en je bent nergens meer, zonder strijd geen leven, kijk maar naar de spermatozoiden en welke hevige strijd deze leveren om het eitje te bevruchten. Stel je de aarde voor als het eitje. Liefde is ook strijd, uit eigenbelang, waarom zou leven elders anders zijn. Het buitenaardse lijkt me minder zorgelijk dan hetgeen dat buiten ons (kortzichtige) zichtveld valt en hier op aarde de regelneven zijn aangaande het menselijk gebeuren. Onvoorwaardelijke liefde kan je hebben voor je kinderen, maar ook dat gaat niet zonder strijd en is zeker niet onuitputtelijk. De aarde heeft zuurstof, groot deel ervan is water en net als in de oceaan is daar leven aanwezig, een vis ziet de visser ook niet en wordt soms na het vangen terug gegooid of verslonden. Leven is niet beperkt tot onze dichtheid of tijdsbesef, dat wordt een ieder op den duur wel duidelijk. Er leeft van alles om ons heen, de een ziet of ervaart het en de ander niet of nauwelijks. Wanneer je elke dag om 6u je bed uit moet om te gaan werken en dan sávonds laat thuis komt zal het je een zorg zijn of er voor ons vreemde objecten boven je hoofd hangen, dan wil je eten douchen tv kijken en naar bed. Totdat het opeens een andere ervaring wordt, dan word je er persoonlijk mee geconfronteerd en niet altijd op een aangename manier. Dan wil je meer weten en ga je zoeken en in deze tijd kan je een web pagina opstarten om vragen beantwoord te zien en om er achter te komen waar het nu werkelijk om gaat enz. Maar dan komen de mensen die nog niets ervaren hebben aan het woord en moet je jezelf keer op keer uitleggen en verdedigen, zonde van tijd en energie want alles moet je ervaren hebben wil je interesse erdoor gewekt worden. Dus ook weer strijd, dus liefde enz wat hier dan gepromoot wordt als het ware is een utopie, een middel tot hoop, een droombeeld, een gedachte om de eigen sterfelijkheid te ontkennen, anders is er geen leven, zonder hoop geen leven of beter gezegd, zonder jezelf in de maling te nemen met de gedachte dat alles goed komt is je leven zinloos. Maar sta je open voor hen die wel andere zaken ervaarden en kan je daar mee omgaan en vrees je die andere kant van het leven en de dood niet, dan zouden we veel verder komen, maar dat zie ik ook nog niet gebeuren.

 3. In feitte is de problematiek op deze planeet lang niet zo complex als vaak wordt voorgesteld te zijn.
  Ik wil met mijn bijdrage niet de waarheid pretenderen maar ik zit er niet te ver naast als ik stel dat wij als mensen bestuurd worden door een plan of agenda met als doel om de verhoudingen zo te sturen dat er weer helemaal sprake is van een slavenras. Een slavenras zoals de mens van oorspronk was ontworpen, de lulu’s.
  Er bestaat naar mijn idee een buitenaardse factie die zoiets beoogd. Dit zijn helaas niet de allerbeste partijen waarmee te werken is en zoals ooit is beschreven is de strijd die hier plaatsvind ook in de ‘hemelen’ gaande. Ook daar bestaat een strijd om de macht en het is aan ons mensen om daar een beslissing in te nemen. De vaak beschreven kwade partij maakt gebruik van ons zwakheden om poot aan de grond te krijgen en gebruiken daar allerlei groepen voor. Met name de zionistische maffia is een van de grote spelers. Deze partij heeft niet direct iets met het jodendom te maken als etnische groep mochten mensen met lange tenen hier de kriebels van krijgen.
  We worden door de eigen blindheid in oorlogen gedreven en tegen elkaar opgezet om ons te verzwakken. We weten onderhand wel welke gereedschappen nog meer worden ingezet om het menselijke ras te verzwakken. De tweedeling moet zo groot worden dat men op den duur nouwelijks meer kan spreken van een menswaardig bestaan. Men is dan zelfs jalours op de doden. Op het hoogtepunt van absolute vertwijfeling zal men de machthebbers smeken om een oplossing. Het maakt niet uit wat als er maar iets komt. Dan komt het voorstel waar men al duizenden jaren naar heeft uitgezien en vrijwillig zal worden aangenomen. Ik hoef geen voorstelling van zaken te geven van wat er dan zal volgen.
  Tenzij…men collectief gaat inzien welk spel er gaande is en niet meer geloofd wat er aan leugens de ronde doen. (ISIS, Al Quaida, Twin towers, e.d.)
  Wanneer de algemene focus is gericht op het blootgelegde kwaad en de machinaties ervan, pas dan zijn we weer als eenheid bezig.
  Vandaar zoveel verdeel en heers politiek.
  Niets gaat vanzelf. We zullen toch echt een keer met z’n allen wakker moeten worden alhoewel ik daar nog veel te weinig van zie.
  Het kan toch niet zo zijn dat er pas wat veranderd als de laatste notoire sufkop ook eindelijk eens wakker begint te worden?
  Volgens mijn gevoel worden we ook ongemerkt geholpen door facties van buiten die ons goed gezind zijn.
  Wat ook heeeeel jammer is dat er een behoorlijke groep lieden zijn die eenvoudig niet wakker willen worden. Tja, die kiezen blijkbaar voor nog een karmisch rondje ellende omdat ze die ervaring nodig hebben.
  Ik wens ze sterkte maar loop niet in de weg a.u.b.

 4. Vanaf 1969 het boek van Stefan Denaerde (Ad Beers) in mijn bezit. Zo af en toe lees ik het nog steeds door. Of het allemaal zo is gegaan zo als het in dit boek is beschreven, vindt ik niet relevant, het gaat er om dat als wij als mens willen overleven, dat dit de weg zou kunnen zijn om ons in de gigantische kosmos onsterfelijk te kunnen maken, een wereld zonder oorlogen en zonder gigantische winsten te maken over de hoofden van onze zwakkere broeders. Tenslotte deze wereld heb ik van jongs af aan nooit als mijn wereld kunnen herkennen. Vele levens zijn nog nodig om in deze hoopvolle wereld een nieuw leven te beginnen, die werkelijk een toekomst met zich mee gaat dragen waarin ieder individu zich zal weten te vinden.

 5. Het moeten uiterst intelligente wezens zijn die naar ons toekomen, waar ze landen spreken ze ook meteen de taal van het land…..knap hoor ! Dat er meer leven in het universum is valt niet te ontkennen, maar ontmoetingen met buitenaardse wezens die ook nog toevallig onze taal spreken verwijs in naar het heelal der fabelen !

  1. Het is natuurlijk niet zo dat we radio en televisie beelden reeds jaren uitsturen die dus ook elders opgevangen kunnen worden en bestudeert.Verder als je de voorgaande idee al te ver vind gaan zal ook telepatisch gedachtengoed wel enkele stappen te ver zijn . Ook de idee dat al een heel lange tijd de aarde gemonitord wordt en dus de taal wel het meest simpele is dat geleerd dient te worden… Affijn weer een prachtig voorbeeld van kleinschaligheid in het denken en kunnen veronderstellen. Ik zal je dan ook maar niet in de war brengen met nog uitgesprokener manieren waarop het door jouw verguisde fenomeen tot stand kan komen.

  2. Ik zal denk ik ook meer naar Science Fiction films naar gaan kijken, lijkt me ook een leuke manier om mijn fantasie op peil te houden of uit te breiden. Maar goed, het zal wel druk vliegverkeer zijn met de ufo’s hier op deze aardbol, ze ontvoeringen mensen en brengen ze vervolgens netjes weer terug.

   Misschien een idee voor diegenen die de volgende keer ontvoerd worden om te vragen hoe ze hun voertuigen ontwikkelen en waar ze vandaan komen, wellicht dat NASA dan niet meer hoeft te experimenteren met nieuwe aandrijvingsmethoden. Het zou zinvoller zijn om ons te helpen met hun techniek, i.p.v mensen te ontvoeren ! Deze vijandige manifestaties dienen geen enkel nut of doel, miljarden worden hier uitgegeven aan nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart, en we zijn nog steeds niet bij machte om een reis retour Mars te realiseren.

   We lopen achter de feiten aan, er zijn wezens die honderden miljarden kilometers kunnen overbruggen, ze komen bij ons op bezoek en geen medewerker van NASA die op het idee komt om hun uit te nodigen en te vragen waar ze vandaan komen en hoe ze hier komen……een vreemde gang van zaken, en trouwens ook van de aliens, lichtjaren onderweg en als enige doel om mensen te ontvoeren ?????

  3. Alles wat je ziet heeft ooit iemand bedacht,anders was het er niet.
   Mijn vraag was altijd over sci-fi filmen, omdat het vaak zo abstract was, dat ik dacht, zijn de schrijvers zo fantasievol, of geven ze door wat in de toekomst op ons af komt….weet jij het misschien Jakob?

  4. Hallo Monika,

   de stelling is, wat een menselijk brein kan bedenken, is ook mogelijk te réaliseren.
   Dus jouw stelling is zeker waar !
   Maar de oeroude Egyptische bouwwerken, met blokken steen van 100 ton, is moeilijk zonder de perfecte machines, Algebra en meetkunde, en dan waarschijnlijk 14 500 jaar voor het begin van onze jaartelling.

  5. Dit komt rechtstreeks van Gene Zijde waar ze het allemaal kunnen overzien en dan ook kunnen weten. De meeste zullen dit (nog) niet kunnen aannemen omdatm en blijkbaarn og veel te ver van huis wil vliegen maar de volgende woorden zijn ongeveer een kleine eeuw doorgeven op een Vraag&Antwoordavond in Den Haag…

   Ik hoor soms hele verhalen over de vliegende schotel, meester Zelanus heeft het in Amsterdam erover gehad van de week, kunt u ons vertellen wat dit verschijnsel is? Heeft het te maken met oorlogswapens of is het een natuurverschijnsel?

   JR: Nu kan ik het u navertellen. Ik wist het trouwens allang, daar gaat het niet over. Maar wat is nu een vliegende schotel, dames en heren? Jozef Rulof die weet immers alles? Wij komen van het vloeken tot de gloeiende schotels.
   Mevrouw, meneer, wat is een vliegende schotel? Wat zou het zijn?
   De geleerden die maken zich gek en die worden krankzinnig, alleen reeds door die verschrikkelijke vliegende schotels. Wat is het nu?
   In het universum zijn de engelen aan het kaarten en dan vliegt er zo nu en dan zo’n flits weg. (gelach) En dan, als u er vijf, zes, zeven zo bij elkaar ziet, dan zijn ze aan het kaart leggen, dan liggen ze zo naast elkaar. Mevrouw, het zijn lichtreflexen, door magnetische velden ontstaan. Nietwaar, dat zei meester Zelanus verleden week. Hij gaf er een wonderbaarlijke verklaring van. En wilt u dat helemaal verklaard hebben, dan moet u het hem maar eens vragen, want het is een kosmisch probleem. Maar het houdt verband met de ontwikkeling van en de groei van en voor het universum. Hij zegt: De ene mogelijkheid die
   er is, en dat weten wij natuurlijk, zou zijn, dat gene zijde zich manifesteert, een materialisatie, dat kan. Dus een persoonlijkheid aan gene zijde, meester Alcar of meester Zelanus, die zouden zo in het universum, zouden zich kunnen laten zien door de krachten van het universum. Je hebt gelezen over het eestelijke plasma, ‘Geestelijke Gaven’ hebt u gelezen. De verdichting van de menselijke aura, die is ook te verdichten al in het universum. En dat gebeurt al door de natuurwetten, want wanneer het een beetje gaat broeien krijgt u vanavond weer een heerlijke bui regen. En dan krijgt u, hebben we hier ook alweer verklaard, het ontstaan weer te zien van de scheppingen, want zo zijn de scheppingen, zo is de Albron aan Zijn scheppingen begonnen. Eerst was er niets, toen kwamen er nevelen en toen kwamen er verdichtingen, en toen scheidden die wolken zich af, en toen kreeg u het embryonale leven, en zo is ook de aarde
   begonnen.
   108 11 SEPT. 1952
   Datzelfde probleem kunt u in het universum zien. Dat worden verdichtingen. Dus een astrale persoonlijkheid zou zich, ze zouden zich met miljoenen kunnen laten zien. En waarom doen ze het niet? Ja, dat gaat ons niet aan. Christus hebben ze vermoord, vermoord omdat Hij kwam met goddelijke wonderen. Wonderen helpen niet
   meer. Als de Messias nog aan het kruis werd geslagen, wat moeten nu de mensen aan gene zijde, meesters, of wie het ook zijn, wat moeten zij beginnen met wonderen? Maar het zou kunnen, zegt meester Zelanus. Ook de vierde kosmische graad, die leeft hierin, die gaat zo door het universum, die zou zich kunnen verdichten door wolken. Dat plasma dat kan zich zo snel verplaatsen, zegt meester Zelanus, in één seconde van de noordpool naar de zuidpool. En dan is het een zonreflex, die je ineens, tjoem, dáár ziet. Het staat stil, dan is de werking ook weg daarzo, dan is het een weerkaatsing, het spiegelbeeld van hetgeen zich in het universum verdicht, opbouwt, en wetten tot stand brengt. Die worden verstoffelijkt. Het is een aura, het is een plasma. Het is een schaduwbeeld van een werkelijke kracht. En zo kan ik doorgaan, zegt hij, tot in het oneindige, en dan weet u het nog niet, maar het heeft een boek nodig om dat allemaal te verklaren. Vindt u het niet leuk?
   En de geleerden, en de geleerden en de geleerden… En de vliegtuigen zitten zo’n ding achterna, en dan hebben ze het dáár, en dan zit het in ene keer aan die kant. En ze weten maar niet waarvoor. Ik zeg: ‘Doctor, kom, dan geef ik u een verklaring. Ik weet het al zo lang.’ Jullie hebben het nooit gevraagd, dus ik ga er niet op in. Er is nog zoveel wat ik weet, en dat vragen jullie ook niet. Hèhè.

  6. …en al de rest dat hier rondvliegt is gewoon van aardse makelij tot stand gebracht door het militaire complex. That’s it en meer is er niet en blijf nu nog meer heerlijk rondvliegen maar bewustzijn zal je van die rondvliegende blikken niet ontvangen want een bewuste aan de andere kant heeft die dingen niet meer nodig om zich te verplaatsen.

  7. Geschiedenis van de Dogon people, in het huidige Mali, een van de mooiste bewijzen dat ze er waren, ze kwamen van hun tussenstation Sirius en zijn/haar zuster ster!

 6. Monika, alles wat men ziet heeft volgens jou ooit iemand bedacht ?….ik geloof daar niet in, als het zo is dat een schepper de aarde heeft geschapen dan heeft hij er een zooitje van gemaakt. En trouwens, jullie geloven net als ik dat er meer leven in het heelal is, laat daar geen twijfel over bestaan. Ik geloof alleen niet dat ze hier al jaren vertoeven zonder opgemerkt te willen worden. De ontvoeringen worden verzonnen en als mensen dingen zien waar ze niet meteen een verklaring voor kunnen vinden is men al gauw geneigd om er een ufo van te maken. Geloof jij nou echt dat de astronauten en piloten hun mond moeten houden over buitenaardse wezens ?….hoezo en waarom ?…welk nut dient dat ? De hele wereld, inclusief de NASA is naarstig op zoek naar onze buren in het heelal, en aan de andere kant zou men verwoede pogingen ondernemen en verzwijgen dat ze ons reeds jaren bezoeken ? Ik zie het nut ervan niet in, als er een beschaving is die er jaren over doet om ons te bezoeken wat zou dan de doelstelling zijn om geheimzinnig te doen, ons alleen willen ontvoeren en hun uiterste best doen om ons te ontlopen ? Wat zou jij doen als je biljoenen kilometers hebt gereisd en uiteindelijk een bewoonde planeet hebt gevonden ? je verstoppen en geen kennis willen maken ?….dan was je beter op aarde gebleven om hier in een fantasierijke wereld dingen zien die er (nog) niet zijn !
  En dan nog dit: Stel dat er ergens anders ooit leven wordt gevonden, dan kunnen alle bijbels wel op de brandstapel, want dan heeft die schepper waar jij in geloofd leugens in de bijbel laten zetten….of niet Monika ?

  1. Jacob, op uw ordinateur scherm, zit een tekentje en als je daar op klikt, kun je al je teksten ter stond, ogenblikkelijk vertalen, en U bent geen Alien.
   En wat U zegt dat onze mooie blauwe planeet geen mooie en goede créatie is, nu ik verschil hier over van mening, de macht die achter dat hele grote steekt gaan we nooit kennen, en wat de bedoeling hier van is ook niet, maar we zijn er, en ik ben ondanks alle menselijke misdragingen blij dat ik er een poosje mag zijn.

  2. Beste Jakob, ja alles wat je ziet heeft ooit iemand ‘bedacht’ anders was het er niet…
   Mij is even onduidelijk hoe je aan kunt nemen dat ik geloof in ‘bezoek van buitenaardsen’….dat doe ik niet. Maar pas recent heb ik met anderen een ‘ufo’ gezien, dat sneller vloog dan een vliegtuig en het was donker en ik zag een groot oranje licht in het centrum van het ‘ufo’. Ik heb de indruk dat de overheden de techniek die al sinds rond 1935 in ontwikkeling is, gebruikt en verder is gaan experimenteren. ze willen misschien niet, dat wij weten dat men ufo’s gebruikt.
   En verder is er ook nog de mogelijkheid dat er een nep-buitenaardsen invasie komt…tenminste dat is het plannetje. En daarom ook zoveel verschijningen. Ik geloof echt wel in buren daar ergens in de ruimte, maar ook niet dat ze hier zomaar aankomen waaien…maar daar denkt iedereen anders over.
   En wat ‘god’ aangaat, deze ‘macht’ is niet verantwoordelijk voor wat de mensen hier doen, dat doet de mens zelf. Dat is ook onze taak om erachter te komen, dat niets is wat het lijkt….
   Sferisch gezien zijn er altijd tegenkrachten, moord en doodslag is niet mijn keuze. Zolang er mensen zijn die in vernieling en ellende geloven, ja zich daaraan ‘laven’ zolang is de wereld hoe ze is.
   Breng het licht naar het donker en we zullen meer zien en anders gaan denken en voila, kijk naar de wereld….

 7. Bij alle oude residuen van een ver verleden van enige indertijd geciviliseerde volkeren, komen in hun mondelinge, geschreven, gebijtelde berichten, gegevens naar voren, die spreken over bezoekers die hun hielpen de boel op de rails te zetten, gegevens over het bouwen van, berekeningen, o.a. het Pi fenomeen, 3,14 blijkt overal te zijn toegepast zowel Egypte als zuid en midden Amerika, kwam dat zo maar uit de lucht vallen in de verre steen tijd, nee ze waren hier zij gaven de mensheid de rede, en misschien het geweten.

  1. Ja aan de Piramide… worden ook veel sprookjes aan gehangen… dit is wat Gene Zijde ervan denkt/weet…

   Vraag: De heer Berends vraagt: ‘Uit deel III van het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’, het hoofdstuk over de Piramide van Gizeh, wilde ik gaarne het volgende weten: Staat het woord Piramide in het woordenboek of werd deze benaming gegeven door de meesters, waarin het stofleven en het geestelijke leven werd bedoeld? Als de priesters uit die tijd de grote-vleugelen bezaten en als instrument voor Gene Zijde konden worden gebruikt, dan is mijn vraag: hoe is het mogelijk, dat van die geestelijke gaven zo weinig is overgebleven, althans in Egypte?
   Als de Piramide een Goddelijk wonder is, waaraan ik niet twijfel en in die machtige bouwwerken, de geboorte van Christus en Zijn leven en de kruisdood is vastgelegd, hoe moet men dit dan begrijpen? Bij de geboorte van Christus zou de poolster de Piramide hebben beschenen? Nog een vraag: Toen de planeet Aarde zich nog moest verstoffelijken, lag toen reeds vast, dat de rotsen in die omgeving, dus met een vooropgezet doel en plan, zouden komen?’

   Nog een vraag: Hoe is het mogelijk geweest om die steenbrokken van duizenden kilo’s op elkander te plaatsen zonder dat er mechanische hulpmiddelen aanwezig waren? En nog iets anders vraagt Berends: Hoeveel jaren had men nodig om zo’n Goddelijk wonder te voltooien?’
   JR: Jozef zegt: ‘He, he, we zijn er. En nu de eerste vraag, mijnheer Berends. De naam ‘Piramide’ heeft de mens zelf aan dat gebouw gegeven en dit is te verklaren, omdat het ding de opbouw van vele stenen is en nu Piramide wordt, doch voor de ruimte, niet voor het universum nu, maar voor Gene Zijde, heel iets anders is; en luister nu: vaderen moederschap is en wedergeboorte, waarvoor de Sfinx en de 271 Piramide dienen! Dus, het ‘leven’ van de mens op Goddelijke fstemming ligt aan de Piramide vast en is de geestelijke kern voor dit gebouw!
   Vanzelfsprekend is nu ook, dat de meesters de komst van Christus door de bouw van dit machtige tempelgebouw hebben vastgelegd. U leest dit trouwens in de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’. Over dit gebeuren is alweer een dik boek te schrijven, doch dit vond meester Alcar niet noodzakelijk, het ging de meesters alléén om de ruimtelijke wijsheid, het leven na de dood en de geestelijke bewustwording natuurlijk, voor ziel, leven en geest, waarbij de astrale persoonlijkheid komt en dan ziet ge de mens ‘achter de kist’ en voor God, het ‘AL’-stadium! Wat de poolster betreft, die ééns de Piramide heeft beschenen,
   het volgende.

   Het licht van de poolster weerkaatste op de Piramide. Dit was mogelijk, omdat de Piramide met een marmeren plaat was bekleed, die het huidige beeld afsloot. Deze plaat werd echter in de loop van de tijden vernietigd, waardoor dit verschijnsel oploste. De poolster is voor de ruimte niets meer of minder dan een
   ster, die noord, zuid, west en oost verbindt en daardoor dus een taak heeft gekregen voor dit universum, doch door de mens, de astronoom, gestalte kreeg, omdat hij zich daaraan kon vastklampen. En nu is het kosmische antwoord voor de poolster, dat ook noord, zuid, west en oost een eigen leven hebben geschapen. De middelpuntvliedende wetten voor het universum dus, schiepen eigen leven, waardoor wij nu die miljoenen sterrenbeelden bezitten. Niet de moeite waard, Berends?’
   Berends: ‘Enorm is het!’
   ‘Dan het verrollen van die stenen. Nog vinden wij plaatsen daarginds – vele plaatsen echter werden door de zeeën overstroomd – waar die stukken steen zijn te vinden, waarvan de Piramide is gebouwd. Die stenen werden naar de bouwplaats toe gerold en dan opgetrokken, de hoogte ingeheveld dus, totdat de bepaalde hoogte was bereikt. Zo’n bouw duurde ongeveer vijfenzeventig jaren en korter, naarmate de grootte van het werk. Ik geloof, dat uw vragen zijn beantwoord, mijnheer Berends, ofschoon daar nog veel over is te vertellen. Vanzelfsprekend over de Sfinx en de Piramide als het vader- en moederschap voor de mens op Goddelijke afstemming, waartoe boven- 272 dien het leven van de ‘Messias’ behoort, doch wat ook alweer voor de mens is, omdat Christus het ‘AL’ heeft te vertegenwoordigen, dat wij als mens ons eigen moeten maken.
   Dat dit héél iets anders is dan hetgeen men er tegenwoordig van wil maken, begrijpt u zeker en ook anders dan het boek ‘De Stenen Spreken’ ervan zegt, Berends!’ ‘Ik ben u zeer dankbaar, mijnheer Rulof, machtig is alles voor mij en ik geloof voor alle mensen hier, de énige waarheid! Want het voert ons
   tot God terug!’

  2. Nog een ander stukje erover:

   De piramide staat voor elkeen open. U kunt de torenkamer
   beleven. Gaat u maar naar Egypte, maak die reis maar, en ga in
   de torenkamer, en leg u daar neer, en dan beleeft u iets.
   Maar wie is nu… Wat is de piramide? Wilt u dat weten?
   Ik kan mij daar vanaf maken in enkele woorden. De piramide bent
   u zelf. Dat is de mens. De mens met zijn innerlijk leven, dat zijn de
   gangen, boven. Wanneer ik met u meeging… We kunnen over de
   piramide zeven boeken schrijven, over de graden van bewustzijn van
   de piramide. De graden van bewustzijn voor de mens: dierlijk, voordierlijk,
   dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk. Dan krijgt u zeven graden
   voor uw geestelijke bewustwording.
   De piramide is uw prehistorische tijdperk. Voelt u dat? Het oerwoud,
   waar wij over hebben gesproken, zijn de fundamenten. Moeten
   we naar beneden. De piramide die leeft in stof boven, en is beneden
   ook zo diep. De piramide kent men nog niet. U hebt de graden voor
   de piramide voor organisch leven, en de graden voor innerlijk leven:
   ziel, geest én astrale persoonlijkheid, tot in uw Goddelijke Al. Dát is
   de piramide. Maar dan moet ik met u mee, want u kent de piramide niet.
   17 JANUARI 1950 71
   Maar dan ga ik hier met uw darmstelsels beginnen, met uw centraal
   zenuwstelsel, gevoelsleven, zonnevlecht, en dan komen wij door die en
   die gangen, en dat is uw pad van Eden. En dan gaan we meten hoe
   diep of uw bewustzijn is. Dat zijn… De stenen spreken. Nu kunt u
   de diepte van een steen, de breedte van de steen, de hoek van de
   steen… en dan krijgt u een nieuw wezen, nieuw bewustzijn, nieuw
   voelen, nieuw dagbewustzijn, en dan gaat u al stijgende omhoog; vanuit
   het onderbewustzijn naar het dagbewustzijn, tot de geestelijke
   graad van denken en voelen; en dat is de koningskamer.
   Dat is dat mooie schilderij wat André heeft ontvangen van het graf
   van Ramses III. Voelt u? Is het niet interessant? Daar kunnen we nog
   tien, twintig boeken over schrijven; we hebben geen tijd.
   Maar nu bent ú de piramide. U loopt, u wandelt, u maakt uw pad
   af. Dat is ook in de piramide te zien. Dat hebben de meesters
   gebouwd om de mens een fundament te geven hoe hij ten opzichte
   van ruimte en God, de Albron is; dat is de Piramide van Gizeh. Heel
   interessant.
   Wat wilt u nog meer weten?
   Dan moeten wij daar naar toe – voelt u wel? – dan gaan we deze
   gang in, we klauteren omhoog, nu leven wij in die en die tijd, we leven
   hier in die en die tijd, dat is het bewustzijn van toen. U kunt dat ook,
   dan gaan we de stenen afmeten, dat wordt berekening, dat wordt een
   machtige berekening. De wiskunstenaars van de ruimte hebben dat
   ingeschakeld en uitgemeten, u wordt tureluurs van al de cijfers. Wij
   doen dat door gevoel, wij schrijven dat boek anders. Een Engelsman,
   geloof ik, heeft het u gegeven. Maar de Egyptenaren hadden het in
   hiërogliefen kunnen doen, en dan is die steen een eend en dat is een
   vogel met een staart.
   Hebt u nooit een hiëroglief vanuit het oude Egypte gezien, een
   vogel met een staart hier uit de zij? Of hier links, of uit het hoofd, of
   daar? Dat wil zeggen, dus: een grootgevleugelde met dierlijk bewustzijn.
   Ten opzichte van wat? Van dit staan: fundament. Komt dat dier
   uit uw borst, dan is het voelen en denken. Komt het uit uw hoofd, is
   het wijsheid. Zo heeft de Egyptenaar aan het beeld, een hiëroglief…
   van het beeld een hiëroglief gemaakt. Dat wil zeggen: de werkelijkheid
   versymboliekt omdat, wanneer die wijsheid naar buiten kwam, zij
   wisten dat die wijsheid werd bezoedeld en mismaakt. En nu is de
   72 17 JANUARI 1950
   Egyptische wijsheid nog in het onbewuste, want de egyptoloog, velen,
   ze kennen iets van de hiëroglieven, maar ze hebben de eerste graad
   slechts ontleed. Voelt u wel? Want elke hiëroglief heeft weer kosmisch
   bewustzijn. De eerste graad in uw voelen en denken. Dus aards gevoel,
   aards denken, heeft een hiëroglief uit het oude Egypte. Maar die hiëroglief
   heeft ook kosmisch voelen, denken, zweven, de ruimte. En wat
   weet uw egyptoloog daarvan? Wat vertellen u de boeken van geestelijk
   bewustzijn door een hiëroglief? Niets. Die zijn er nog niet.
   Die zijn nog niet te koop. Die moeten nog geschreven worden. Want
   uw mensheid… De ingewijde die dat kan, moet nog geboren worden
   voor die toestand.
   Voelt u wat daar allemaal in leeft, in de piramide? Begrijpt u er iets
   van nu?
   Maar ik moet met u mee in het gebouw om… U kent… Nu gaan
   wij spreken over uw nier, u hebt een nier gezien, een borst gezien, een
   centraal zenuwstelsel kent u. Ja, maar waar leeft dat?
   Nu moeten wij dat stuk steen – want het is in steen uitgebouwd,
   de stenen zullen het zeggen – moeten wij die steen bevoelen, bekijken,
   de ruimte ervan vaststellen; en naarmate díé ruimte uw éígen
   ruimte, voelen, denken, liefde, geluk, rechtvaardigheid, harmonie.
   In dat stuk steen, zo breed, zo diep, zo hoog, zo links, zo rechts.
   Daarom is het mooi, daarom is het diep, de moeite waard.
   Tevreden?

  3. Als laatste nog een stukje want is best interessant indien men er zich even via deze hoek in wil verdiepen…

   (Meneer in de zaal): ‘Meester, waarom heeft God de meesters de opdracht gegeven om de piramide in Egypte te bouwen, die de komst van Christus’ geboorte, Zijn lijden, Zijn sterven, dat valt er ook onder, en dat Christus geboren is in Palestina?’

   Waarom?
   Waarom hebt u een kerk gekregen? Waarom hebt u de bijbel ontvangen? Wel? Waarom?
   (Meneer in de zaal): ‘Ik heb geen bijbel ontvangen.’
   Hebt u geen bijbel ontvangen?
   De piramide is gebouwd om de mens een natuurlijk, kosmisch, goddelijk beeld te geven voor de eigen evolutie. Maar niemand kent de piramide. Ziet u? Die moet nog ontdekt worden. De piramide is zo gebouwd… Men heeft eigenlijk de universiteit van de ruimte door stenen willen optrekken. In de toekomst, later krijgt u de verklaring, die is stoffelijk, die is voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk; het prehistorische tijdperk, het ontstaan van de ruimte, van de kosmos, de macrokosmos, planetenstelsel…
   Hebt u ooit gehoord dat een egyptoloog over het planetenstelsel…
   Wij hebben er ook niet over gesproken in de boeken. De kosmos, maan, zon, sterren, duisternis, nacht, licht, dier, mens, natuur – in de piramide – is vastgelegd. Dus de piramide is eigenlijk een goddelijk fundament, een tempel, gegeven door de meesters, opdat de mens eens God zal leren kennen, niet alleen door de natuur, ook door de stenen. Fundamenten voor ziel, geest, persoonlijkheid, astrale wereld, dat alles vindt u in de piramide terug. Maar heeft nog niemand ontdekt. Anders had u natuurlijk de boeken ontvangen. De mens die erover schrijft is verkeerd. De mens die erover spreekt, en die wetten niet kent…
   Meester Alcar heeft er met André ook niet over gesproken, omdat dat nog steeds te diep was. Nu, in deze tijd was dat mogelijk.
   10 APRIL 1951 251
   De mens die erover spreekt, kent de geestelijke piramide niet, ook de stoffelijke niet. De piramide is gebouwd volgens de kosmos, niet volgens de bijbel.
   Indien u door de bijbel de piramide wilt ontleden, komt u in een doolhof. De piramide begint bij het ontstaan van de maan. Maar waar ligt dat punt, dat fundament? Informeer eens. Ik geloof niet dat er één mens is nu die de piramide als zodanig heeft gezien, heeft beleefd. Voelt u wel?
   Nog iets? Weet u nu wat de piramide is?
   (Meneer in de zaal): ‘Ja, maar mijn vraag is, waarom? Waarom of hij in Egypte gebouwd is?’
   Omdat Egypte de kern is van en voor mystieke wijsheid, de kern van de allereerste menselijke gedachte. Dus Holland, Europa, en alles wat er zo omheen ligt, is uitdijing. Voelt u wel?
   Dus er is een plaats geweest waar de meesters zijn begonnen. Is dat duidelijk? Precies zoals ook de maan in het eigen hart is begonnen –tot evolutie, het cellenleven – zo is er een punt geweest, het midden voor de aarde, het hart voor de wijsheid. Duidelijk nu?
   (Meneer in de zaal): ‘Ja.’
   Dank u.

  4. Dianthus, is het niet een beetje te veel van het goede? Maak er een artikel van….

  5. Kan er ooit iets teveel van het goede zijn? Was maar voor een beeldje te scheppen hoe Gene Zijde hierover denkt. Of men het woord wil/kan aanvaarden heeft men zelf maar te onderzoeken door onpartijdige waarneming…

 8. Monika,

  Waar het mij als niet gelovige om te doen is, is niet zozeer de afwijzing van het concept van “geloven in een god” als wel de afwijzing dat aan geloof bepaalde leefregels, wetten en beloften worden gekoppeld. Die regels en beloften komen namelijk uit een boek waarvan de inhoud wel eens geheel door mensen verzonnen zou kunnen zijn.
  In een discussie over het bestaan van bijvoorbeeld hogere machten is het belangrijk de bewijslast in de gaten te houden. Het is namelijk aan de persoon die zonder meer in een fenomeen gelooft de taak het bestaan ervan te bewijzen. Het is dus niet de taak van de ander om te bewijzen dat iets NIET bestaat. Het einde zou zoek zijn als we alles maar voor waar aannemen totdat iemand bewijst dat het niet waar is. Ik kan de hele dag wel dingen verzinnen waarvan niet bewezen kan worden dat het niet bestaat/niet waar is. Probeer maar eens te bewijzen dat er niet elke dag onzichtbare paarse mammoeten om 12:00 uur ‘s-middags op de Dam in Amsterdam lopen (en ik ben natuurlijk de enige die ze kan zien). Het argument “…je kan niet zeker weten dat god niet bestaat omdat je dat niet kan bewijzen…” is dus niet steekhoudend. De regel omtrent bewijslast is nu eenmaal: iets bestaat NIET totdat bewezen is dat het wel bestaat (of beter gezegd: een claim wordt voor “niet waar” gehouden totdat het tegendeel bewezen is)! Kortom: God bestaat niet in de realiteit van onze wereld (een realiteit die wordt gestaafd aan de hand van empirische bewijzen. Als je ervoor kiest om er toch in te geloven omdat je DENKT dat God wel bestaat is dat een keuze. Een discussie over het bestaan van god is dus feitelijk onzinnig te noemen.

  Als je zelf invulling geeft aan je geloof om jezelf morele waardes op te leggen is je levensinstelling niet zo verschillend als die van een atheïst. Een goedwillende atheïst probeert ook een moreel verantwoord leven te leiden met behulp van regels die hij zelf heeft bedacht in combinatie met regels die hem worden opgelegd door de maatschappij en zijn omgeving. Het enige verschil is waarschijnlijk dat de meeste atheïsten geloven dat er geen leven is na de dood.

  Ik heb respect voor jou opvatting, ik hoop dat het wederzijds is.

  1. Natuurlijk respecteer ik jouw opvatting, Jakob.
   Kan me ook in veel vinden. Ik praat dan ook niet over god maar over een ‘scheppende kracht’….ook zijn wij het zelf… 😉

   Ich muss das mal betonen,
   Ganz früher waren die Zitronen,
   Ich weiss nicht mehr genau, wann dies
   (war), süß wie Kandis.

   Einst sprachen diese “Wir Zitronen,
   Wir wollen groß sein wie Melonen,
   Auch das gelb ist gar abscheulich,
   Wir wollen rot sein – oder bläulich”.

   Gott oben hörte die Beschwerden
   Und sprach: “Daraus wird nichts werden.
   Ihr müsst so bleiben, ich bedauer”,
   Da wurden die Zitronen sauer.

   (“Wie die Zitronen sauer wurden” von Heinz Erhardt)

 9. Alle ervaringen met zogenaamde ufo’s of buitenaardsen zijn negatief.
  Van ontvoeringen tot en met “contact” deze “wezens, alles leidt tot psychiatrische opname.

  Dat is niet zo gek omdat het domweg demonen zijn.

 10. Buitenaardse beschaving. Prachtboek, heb het toen helemaal uitgelezen. Ik zag alles klaar voor mijn geestesoog. Moest je er zo kunnen naartoe reizen, (zoals bv met de trein naar een andere woonplaats) ik stapte meteen op. Al was het maar om de technologie alleen al te gaan bestuderen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.