Advertentie

Steve Rother over de ‘Magnetosfeer’..


Steve Rother's leven veranderde van het ene in het andere moment, op nieuwjaarsnacht 1995.

Toen Steve Rother in de nieuwjaarsnacht van 1996 langs een vreugdevuur liep om hardop, net zoals alle andere aanwezigen, zijn wens voor het komende jaar uit te spreken, hoorde hij zichzelf roepen: “Ik wil een lichtwerker worden”.. Meteen hoorde hij -van binnenuit- een hard gelach en gegiechel.. Dát wat de nacht waarop het leven van de aannemer Steve Rother veranderde.

Kort daarop maakt hij kennnis met een niet-fysieke Groep’, welke een negen-tal ‘energetische entiteiten’ zouden zijn. De boodschappen die die ‘groep’ door middel van channeling bracht werden gebundeld in de verschenen boeken. Inmiddels wordt het werk van Steve Rother en de Groep vertaald in meer dan 120 landen en reist hij met  zijn echtgenote Barbara de laatste tien jaar de wereld rond om die boodschap van ‘de Groep’ in de praktijk te brengen. Zijn activiteiten zijn ondergebracht in de non-profit organisatie ‘Lightworker Corporation’.

‘De Bakens van Licht Meditaties’ zijn de maandelijkse boodschappen van de Groep die via Steve Rother worden doorgegeven. De Groep biedt informatie voor ons eigen individueel onderscheidingsvermogen bij het her-inneren van onze ware vermogens. Wanneer deze vermogens worden her-innerd kunnen wij ze gebruiken om thuis aan deze zijde van de sluier te creëren.

‘De Groep’ biedt ons gereedschappen aan om deze vermogens in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde toe te passen. En ‘De Groep’ maakt deze informatie toegankelijk voor jouw eigen onderscheidingsvermogen en persoonlijke zelfbekrachtiging. Het ultieme doel is het verbinden van onze harten, zodat de wereld kan veranderen.

De uiterst interessante  boodschap van Steve en de Groep van Mei 2010, plaatsen we hier als hoofdartikel, omdat het nauw aansluit bij de gemeldde Aardse veranderingen, die op grote schaal aan de gang zijn, en waarvan we hier al meer artikelen plaatsten.. Een uiterst interessante boodschap, en opnieuw ervoeren wij de ‘lichtheid’ van de boodschap, die het werk van Steve Rother kenmerkt.
Maar bepaal zelf, hoe en in welke mate deze boodschap bij je resoneert en hoe je die inschaalt. Dat het artikel je mag inspireren.

* * *

Magnetosfeer
“De schilden functioneren op 30% captain!”

De Groep, doorgegeven door Steve Rother © Juni 2010

Van Steve:

Dit bericht gaat over de zon en wat we de komende tijd kunnen verwachten. Ze zeiden dat we aan de vooravond staan van een nieuwe uitbarsting van zonnevlammen. Ik ben me ervan bewust dat we het nu al ervaren, maar ze vertonen nog niet de intensiteit en de regelmaat die ze over drie jaar hebben.

Het jaar 2012 kreeg bijzondere aandacht. Ze zeiden ons in dat jaar directe blootstelling aan de Zon te vermijden. Het gaat er niet om hoeveel je krijgt, maar om hoeveel je gewend bent te krijgen. Dit is het tweede of derde recente bericht waarin ze zwaartekracht vergelijken met magnetisme, maar ik weet dat onze wetenschap het er nog niet mee eens is.

Ze spraken over de laatste aardbevingen waardoor de aardas een nieuwe rotatie kreeg, die onze ervaring van tijd en zwaartekracht veranderde. Ze hadden het over interessante zaken die onze wetenschap kende en zaken waarvan ze nog niets wisten. Het zal jaren vergen om te ontdekken welke gebeurtenissen echt plaatsvonden in die serie aanpassingen.

Wat ze wel zeiden is dat de zon zich opmaakt weer een storm van zonnevlammen op ons neer te hagelen. De gebeurtenissen die oorspronkelijk bedoeld waren om een eind aan de Aarde te maken, zullen in mindere mate, met gewijzigde energie, plaatsvinden. In feite heeft de komende gebeurtenis alle kenmerken van de perfecte storm in 2012.

Maar dit keer roept Scotty naar Captain Kirk dat de schilden het niet houden, omdat het scherm van de Aarde dat bekend is als de Magnetosfeer, grote gaten vertoont en nog steeds veel plasma bevat van de laatste aanval. Dit houdt in dat wij van die Zonnevlammen veel meer gevolgen zullen ondervinden in onze persoonlijke wereld en ons lichaam.

Ze zeiden dat de emotionele lichamen die ons omhullen magnetisch van aard zijn, en die zullen het meest veranderen als die velden verschuiven. Is dat wel leuk, jongens en meisjes? Kan iemand zich herinneren waarom we deze opdracht hebben aanvaard?

Stevige Knuffels.
Steve Rother

Actuele doorgeving:

GROETEN VAN THUIS

Er is zoveel veranderd op jullie planeet, dat het lastig is om te voorzeggen wat er de volgende weken staat te gebeuren. Wij willen graag praten over een situatie die op Aarde plaatsvindt, en het zou jullie zeer van pas komen als je er bewust van bent. Circa 3 maanden terug gaven we jullie een boodschap onder het motto ‘Magnetisme in Beweging’. In dat bericht hadden we het over enkele kernzaken die we nu weer oppakken en ze verder toelichten.

Magnetische Flux van Drie Jaar

Een van die kernzaken was de veranderende magnetische flux op Aarde, en hoe dat verandering genereert, omdat mensen gewend zijn aan een stabiele magnetische basis. Als de magnetische velden op Aarde, inclusief zwaartekracht, de komende jaren gaan fluctueren, zal dat directe impact hebben op alle mensen. Eerlijk gezegd gaan mensen niet erg gemakkelijk met verandering om. Jullie raken vaak in paniek als je de ‘veranderknop’ raakt In plaats van die verandering toe te juichen raken jullie de kluts kwijt en roepen: “O, mijn God, daar komt verandering in… WACHT!”

Schematische weergave van de activiteiten van onze Zon, waarbij het patroon van zonnevlammen vooral sterk zal stijgen, de komende jaren.

Het kan zijn dat, als we jullie over de komende veranderingen vertellen en jullie beseffen wat ze inhouden, jullie ze begroeten met vreugde, passie en opwinding in plaats van angst te hebben. Dus waar we over willen spreken, zijn enkele veranderingen waar een ieder van jullie de komende 3 jaar mee te maken krijgt.
De komende 3 à 4 jaar zullen enorme veranderingen brengen voor elk mens op deze planeet, zelfs tijdens en na het magische jaar 2012, waar jullie allemaal zo naar uitkijken. Het integreren van al die nieuwe energieën zal naderhand tevens een geweldige verandering en aanpassing voor jullie betekenen.

Het merendeel van wat we vandaag zullen bespreken heeft betrekking op magnetische energie, omdat het een directe invloed op jullie emoties heeft. Vaak was het zo dat wanneer het magnetische veld op Aarde stabiel was, jullie emoties ook stabiel bleven. Jullie hebben een emotionele energiebasis, of fundament, waarop jullie kunnen bouwen.
Als dat veld met de dag verandert en te fluctueert, lijkt het er op dat jullie eigen emotionele stabiliteit uit balans raakt, waardoor zullen jullie meer moeite hebben om gecentreerd en geaard te blijven. Dit zal heel duidelijk worden, en vooral in het jaar 2012. Laat het ons uitleggen.

De opzet
Tussen 2001 en 2006 werd er een aantal enorme zonnevlammen waargenomen in een normale zonnecyclus. De zonnevlammen zijn eigenlijk licht energie in de vorm van magnetisch plasma dat door het universum wordt gejaagd. Geen van deze explosies op de Zon werd rechtstreeks op de Aarde geprojecteerd. Maar als dat het geval was geweest, zouden ze een overgroot deel van het elektriciteitsnet hebben vernietigd.

Hoewel vele belangrijke krachtcentra nu over veiligheidsmaatregelen beschikken, kunnen enkele netwerken nog altijd overweldigd worden door foton energie die via de zonnevlammen op Aarde neerdaalt. Dit is een vorm van fotomagnetisch plasma dat massa kan krijgen in het buitenste magnetische schild dat de magnetosfeer wordt genoemd.

Wat er fundamenteel aan de hand is, is dat de schilden van de Aarde verzwakt zijn en niet voldoende zijn hersteld van de laatste aanval. Hoewel jullie in die jaren talloze extreme X-klasse zonnevlammen hebben waargenomen, zijn jullie niet direct geraakt.

Dat gaat nu veranderen, omdat de Zonnevlammen opnieuw gaan uitbarsten, ze zijn momenteel op het normale schema, en worden elke 11 of 12 jaar opnieuw geactiveerd. Deze specifieke cyclus was bedoeld om een eind te maken aan de planeet Aarde. Hoewel de energie wordt herzien, zal het nog altijd een enorm gevolg hebben, omdat de energie, nadat het de Aarde is ingegaan, zich in de tektonische platen zal ophouden

Kernpunten
Zelfs nu kunnen jullie zonnevlekken zien opkomen, net als alle andere activiteit die plaatsvindt ter voorbereiding op de volgende kernfusie. Is het niet opmerkelijk dat jullie wetenschappers nieuwe satellieten hebben gelanceerd om waar te nemen hoe deze buitengewone gebeurtenissen zich de komende jaren ontvouwen?

Ze zijn er nogal opgewonden van. En wij ook, omdat het een van de belangrijke zaken toont die staan te gebeuren. Laat ons verduidelijken wat er op grotere schaal plaatsvindt. Wat gebeurt er eigenlijk als we een eruptie op de zon zien? Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat je denkt.

Er wordt aangenomen dat de zon een harde kern heeft, terwijl de buitenranden gasachtig zijn en in cirkels of lussen beweegt als een wervelstorm. Wij zeggen jullie dat de Zon een energiepoort is die energie uit een multidimensionale locatie nieuwe richting/intentie geeft.

Met andere woorden als je uit de oneindigheid komt is de centrale zon de eerste plaats waar je arriveert. Wanneer je daar door heen reist, zorgt het prisma ervoor dat je opgesplitst wordt in die prachtige 11 verschillende stralen licht die jullie ervaren als jullie 11 andere zielsaspecten op de planeet die mens spelen…

De Aardse magnetosfeer in beeld gebracht; duidelijk is de invloed van de enorme werking van het krachtveld van de Zon te zien aan beide 'zijden' van de Aarde ten opzichte van de Zon.

Dat is het deel dat met jullie werkt. Van 2001 tot 2006 waren er zoveel zonnevlammen, en werd er zoveel extensief plasma puin in de ruimte geworpen, dat een eenvoudige berekening aan het licht zou brengen dat er niet genoeg energie in de zon overblijft om dat te doen. Dit staat weer te gebeuren.

De Verzwakte Magnetosfeer
Deze specifieke zonnestorm hoeft niet zo moeilijk te zijn als de laatste. Het wordt momenteel (ultrasoon) enigszins afgezwakt, omdat de Aarde niet zo’n grote magnetische optater nodig heeft om het volgende niveau te bereiken. Er komt een magnetische optater van de zon tijdens elke explosie op de zon.

De Aarde heeft een magnetisch veld, en jullie kennen reeds de magnetische leylijnen en hoe ze functioneren. Jullie hebben nog steeds de verbinding tussen magnetisme en zwaartekracht ontdekt, maar wij zeggen jullie gewoon dat we er op vertrouwen dat julli8e het zullen ontdekken wanneer de tijd rijp is.

Wat wij nu willen uitleggen is dat als deze energie van de centrale zon (Alcyone) zich via onze zon in het magnetische veld van de Aarde stort, de wisselwerking in staat is de Aarde effectief op te laden, terwijl het nog altijd het plasma ontwijkt. Dit beschermende veld is bekend als de magnetosfeer.

Het is in feite een magnetisch veld om de Aarde dat veel van de partikels die van de Zon komen heeft omgeleid. Het lijkt veel op een net dat veel deeltjes afvangt. Maar zelfs nu is het net zwaar van de deeltjes.

Het Versnelde Tempo
Jullie wetenschappers beginnen net te ontdekken gaten en openingen in het magnetische veld zijn, waardoor er veel meer van de volgende zonnevlam uitbarsting op Aarde terecht kan komen. Wij willen dat jullie beseffen dat je connectie met de zon aan het veranderen is.Besef alsjeblieft dat, hoewel het heerlijk voelt om buiten in de zon te zijn, de zonnestralen op je lichaam een ander effect hebben dan ze ooit eerder hadden, vooral in het jaar 2012 wanneer deze zonnevlammen uitbarsten.

Wij zeggen jullie echter dat die zonnevlammen zelfs eerder zullen beginnen, misschien dit jaar wel… De specifieke zonnevlammen die vereist zijn om de koers van de Aarde te corrigeren, en haar naar het volgende vereiste niveau te tillen vinden plaats in het jaar 2012. Wij raden aan dat jullie je blootstelling aan de zon in de gaten houden, en voornamelijk tegen die tijd. Een gevolg van overmatige blootstelling, zal minder beheersing over je emoties teweeg brengen. Het tempo gaat omhoog. Alles begint in een hogere versnelling te raken.

Laatste Oproep voor Levenslessen
Omdat al deze gebeurtenissen nu plaatsvinden, zeggen wij jullie dat het voor iedereen NU tijd is om naar binnen te gaan, en alles los te laten en/of te zuiveren dat zich voortdurend met herhalingen in je leven manifesteerde.

Tot nu was het fijn om in die oude zaken te blijven hangen, en zelfs om ze te voeden en te koesteren, zoals enkelen onder jullie doen, omdat ze deel uitmaken van wie je bent… Maar, als deze magnetische deining op Aarde afkomt, en de basis van je emoties onder je uitknalt, zullen die oude zaken al snel een blok aan je been worden.

Het is n u tijd om al die oude systemen aan te pakken en los te laten. Nu is het tijd om je beperkende gedachtepatronen over mens zijn los te laten. Nu is het tijd om hoe dan ook in je kracht te staan. Zelfs in kleine mate kunnen jullie beginnen de energie van wie jullie werkelijk zijn te dragen, en meer van je eigen Licht in je fysieke voertuig te dragen.
Dat kan gewoon met je ogen verkregen worden. Het kan ook verkregen worden met de seksuele energie die jullie in je fysieke lichaam hebben, want dat is de expressie van je ziel die uit een prachtig lichaam naar buiten kijkt. Dus een deel van wat jullie gaan doen, is inzien dat jullie plaats op Aarde verandert.

Tijdens de opening van de magnetosfeer in 2012, zullen zonnevlammen de kern van de Aarde opnieuw opladen. De vorige uitbarsting van zonnevlammen verhitte in feite het centrum van jullie planeet, en deze volgende uitbarsting zal de kern veranderen en activeren naar een hogere frequentie, die alles en iedereen op Aarde zal doordringen

De planeet is gebouwd om een ijzeren kern; om die ijzeren kern bevindt zich een flux, een stroom, die energetisch gelijk is aan vloeibaar ijzer of metaal. Het is precies wat je ziet als vulkanen op Aarde uitbarsten. De energie van de zonnevlammen is helemaal tot in de kern doorgedrongen en heeft er toe bijgedragen die te verhitten, waardoor die kern sneller beweegt dan ooit tevoren.
De kern van de Aarde bewoog altijd in een ander tempo dan de buitenkant, en er volkomen onafhankelijk van is. Hoewel de buitenkant van de Aarde een andere rotatie heeft, zal er door de versnelling meer van de Aarde naar buiten toe expanderen/exploderen.

Wat jullie zullen zien is dat het vloeibare deel zich buitenwaarts wil gaan uitbreiden, en wanneer het bepaalde holle ruimtes raakt, zal het zich aan de oppervlakte als vulkanen manifesteren. Er zal zich nog meer voordoen terwijl de Aarde haar transitie doormaakt. Jullie zullen ook leren hoe je erdoorheen kan vliegen, dus zonnevlammen zullen niet zoveel problemen geven als voorheen.

Jullie zullen nog wel een nieuwe opstelling/samenstelling van tektonische platen meemaken, vooral in de Stille Oceaan, waar een onderzeese uitbarsting een kosmische deur zal openen en vele poorten om de Aarde te helpen. Dit allemaal staat de komende jaren te gebeuren.
Jullie hebben allemaal een emotionele structuur die zorgt dat je graag stabiel blijft, maar die structuur zou wel eens kunnen fluctueren. Het andere ding waar we jullie aan willen herinneren is iets waar we enkele jaren geleden spraken; een enorme golf seksuele energie zou deze planeet overspoelen, in die mate dat de jaren 60 er kinderspel bij lijken.

Aardse en menselijke erupties zullen onderdeel zijn van de aankomende veranderingen.

Dat staat nog steeds te gebeuren op een grootse manier. Wat er gebeurt, is dat op plaatsen waar het gevoeld wordt, het op de juiste manier werd gebruikt. Maar op plaatsen waar mensen zich ongemakkelijk voelen als deze energie door hun fysieke lichaam snelt, zal het vast komen zitten en problemen scheppen.

Het is een van de redenen waarom jullie bijna dagelijks iemand op het nieuws zien die een verhouding had, of een seksuele ervaring die hun normen te boven gaat.

Veel hiervan vindt thans op Aarde plaats, en deze golf wordt gevoeld door de onbewuste mensen. Nu zal jullie sensitiviteit voor seksuele energie over het algemeen toenemen en dezelfde energieën zullen worden gevoeld.

Jullie Licht van Thuis
Wij zeggen jullie je bewust te zijn van die energie, want dat wat je begrijpt kan je ook niet verrassen. Dat wat jullie verwachten zal jullie in een positie brengen om het Licht te zijn en om de deur open te houden voor anderen. Angst is het enige probleem dat jullie op Aarde zullen tegenkomen, en jullie hebben altijd de neiging om bang te zijn voor nieuwe dingen.

Dat (wat de boer niet kent…) ligt in de menselijke aard, en het zal de norm zijn, speciaal wanneer de multi-dimensionele deuren open gaan. Als ze zich openen, is het alsof je naar een muur kijkt en er iemand gewoon doorheen loopt, omdat die muur voor de ander niet bestaat. Jullie zullen reageren met: “Wow, dit is ‘cool’, ik moet mijn vrienden bellen om dit te zien.”
Maar, als andere mensen dit zien, zal het waarschijnlijk angst en problemen op Aarde genereren. Dus, houd die deuren open en praat er gewoon over. Strooi je eigen energie en Licht van Thuis rond wanneer je er kans toe ziet.

Her-inner…
Jullie waren het die, koste wat kost, absoluut Hier & Nu wilden zijn. Het maakt niet uit hoeveel incarnaties het je kostte om dit te doen, jullie zijn nu hier omdat jullie beste kans maken om het onderscheid op Aarde te maken. Jullie hebben ongelooflijke hulptroepen achter je staan, die je helpen waar en wanneer ze maar kunnen.

Nu, wanneer de magnetische bres zich opent, en alle magnetische energie op Aarde indaalt, kan dit de grond onder de mensen uitschoppen omdat hun emotionele structuur magnetisch verbonden is met die van de Aarde. Dit is de tijd voor jullie om stand te houden met licht in je ogen en een glimlach, want jullie weten wat er komt! Jullie beseffen wat er gaande is, en jullie kunnen de enige zijn die de energie vast kunnen houden, of af en toe net de enige die een glimlach laten zien temidden van de chaos.

Jullie kunnen helpen een goed begrip omtrent deze energie te verankeren, en je rechtmatige plaats op deze planeet in te nemen, als de leraren en healers die jullie waarlijk zijn. Dat is waarvoor jullie nu in belichaming zijn gekomen, en je bent precies op schema, want je zou deze woorden niet lezen als dat niet zo was… Jullie zijn precies in die positie van dienstbaarheid geplaatst die jullie wensten, en het gebeurt nu.

De grote shift van 2012 is al in volle gang; iedereen voelt de 'onderaardse' verschuivingen. 'Zijn we er klaar voor..?'

‘Fear’ is a Four-Letter Word
Er zullen op alle fronten veranderingen zijn, niet alleen in de komende 3 jaar, hoewel de meest dramatische veranderingen juist in die tijd plaatsvinden. Begrijp dat verschillende frequentie-niveaus deze rimpelingen in gans onze werkelijkheid op verschillende momenten zullen ervaren.

Als gevolg hiervan zullen er veel aanpassingen zijn in zaken, bedrijven, organisaties en collectieve frequenties na die periode. De meeste van die groepen zullen het lastig vinden om een basis energie te vinden waar ze op kunnen vertrouwen, omdat al jullie emoties afwisselend hoog en laag zullen zijn.

Nu is het tijd om naar binnen te gaan, en die puzzelstukjes te ontdekken die je hebt achtergehouden, omdat ze simpelweg uitvergroot zullen worden terwijl die rimpels door elk deel ervan jagen. Nu is het tijd om ernstig te kijken naar dingen die jullie je zelf hebben ontzegd, of naar zaken die je diep in je Hart kent, maar niet hebt uitgesproken.

Nu is het tijd om je eigen waarheid te ontdekken en wie je werkelijk bent op Aarde. Want als deze vele veranderingen zich gaan voltrekken, en er zal uiteraard angst voor zijn, is dat de reden waarom je gevraagd hebt nu hier te zijn. Het is jullie genade, het is jullie grootste geschenk, om hier te zijn en het werk te doen dat je hoopte te kunnen doen.

Geliefden wij rekenen op jullie
Er zal veel angst heersen elk keer dat er verandering plaatsvindt. Ondanks dat jullie dit hele experiment van 2012 in grote opwinding en verwachtingen ervaren in plaats van angst, zullen er nog immer veranderingen zijn. Wanneer die veranderingen zich voordoen, herinner je dan dat angst de collectieve frequentie van de mensheid kan tegenhouden.

Dit is het moment om die glimlacht vast te houden. Dit is het moment om dat Licht vast te houden. Wanneer de emoties op hun hoogte – of dieptepunt komen, en je de energie voelt gaan, neem ze gewoon waar, kijk er naar en laat het gebeuren. Koester je kennis/wijsheid en je zult dienstbaar zijn aan de planeet Aarde geurende deze grote transitie.

Blanke Lei
Er staat zoveel te gebeuren, lieverds. Wij wensten dat we jullie konden vertellen over alles wat er staat te gebeuren. We wensten dat wij jullie precies konden zeggen hoe het zal zijn als je 2013, 2014 en 2015 betreedt, maar de waarheid is dat jullie je bestemming nog niet hebben gekozen. Wij zijn niet de scheppers die jullie wereld creëren, en jullie er over vertellen. Wij weerspiegelen slechts wat jullie hebben gecreëerd, want jullie zijn de grootste leraren, healers en engelen die ooit op deze planeet wandelden…

Er is een verzameling meesters die in ene fysiek lichaam schuilgaan, en jullie hebben er geen flauwe notie van. Het zal echter spoedig duidelijk worden, en als dat gebeurt, neem dan je meesterschap in eigendom. Er is een reden waarom jullie die geschenken/gaven hebben ontvangen. Jullie hebben ze waarschijnlijk in vele levens ontwikkeld, en er hard aan gewerkt. Als je ze ontdekt, zal je de neiging hebben ze te ontkennen, en denken dat het om iemand anders gaat.

Als jullie dat ding (je passie) vinden waar je goed in bent, neem het in eigendom en maak het geheel eigen. Neem je meesterschap in eigendom, want dat is nu meer dan ooit nodig.

Het is ons een grote eer om afscheid te nemen met 3 simpele geheugensteuntjes.

Bejegen elkaar met het grootste respect.
Voed elkaar bij elke gelegenheid, en
besef dat dit een prachtig Spel is.

Speel goed samen.

Espavo!

De groep.

* * * *

Kijk voor meer informatie over Steve en Barbara  Rother, op deze site HIER.

178 gedachten over “Steve Rother over de ‘Magnetosfeer’..

 1. eigenlijk kan je de laatste als 4e geheugensteuntje toewijzen: 4 simpele geheugensteuntjes.

  Bejegen elkaar met het grootste respect.
  Voed elkaar bij elke gelegenheid, en
  besef dat dit een prachtig Spel is.
  Speel goed samen.
  !

 2. Wat leuk om hier een bericht van Steve Rother te zien. Steve heeft een aantal goede boeken geschreven waarvan ook ik erg genoten heb.
  Afgelopen mei gaf Steve (samen met haar vrouw Barbara) een aantal lezingen in het conferentieoord Mennorode in Epe. Ik heb deelgenomen aan deze lezingen maar er gebeurde, voor mijn gevoel, iets wat ik niet had verwacht.

  Aangezien ik wat verlaat was door het drukke verkeer in de ochtend en daardoor een uur te laat aankwam bij Mennorode werd ik door de receptie naar de verkeerde zaal gestuurd.
  Direct bij binnenkomst van deze zaal vond ik dat Steve er anders uitzag dan dat ik mijzelf herinnerde van zijn boeken..maar goed.. ik ben maar gaan zitten.
  Aangezien ik al laat was ben ik direct gaan zitten heb mijn best gedaan mijzelf in te leven op dit moment.
  Ergens had ik nog steeds het gevoel niet op de juiste plek te zitten maar al snel ontwikkelde ik een warm gevoel voor de spreker en voor de rest van al het publiek.

  Wat een goed verhaal.. en wat een diepgang…. niet eenvoudig om toe te passen ( je moet echt je leven willen veranderen) maar wat een goede handgrepen.

  Na een uur was er de pauze en toen werd ik aangesproken door ene Irene. Zij zag mij verlaat binnenkomen en vroeg zich af of ik wel op de juiste plek zat.
  Toen pas werd mij duidelijk dat ik midden in de Intensive van Michael Roads zat wat gelijktijdig met Steve Rother op Mennorode gepland was.
  Ik heb mijzelf vervolgens verontschuldigd en heb direct aangeven dat ik eigenlijk bij Steve Rother zou moeten zitten. Irene vatte het heel vriendelijk op.. wenste mij al het beste en vervolgens ben ik op zoek gegaan naar Steve Rother in hetzelfde gebouw.

  Ok… maar na de rest van Steve te hebben gevolgd en terugdenkend aan Michael Roads………………………………… WAT een verschil….
  Steve heeft heel veel aanhangers… veel mensen die zijn boeken hebben gelezen en die gewoon enorm nieuwsgierig zijn naar zijn lezingen.
  Michael heeft een uitgebreide groep van aanhangers die echt aan zichzelf willen werken..

  Het verschil:
  Steve:
  Typisch Amerikaans… geeft weinig.. vraagt veel… erg softe benadering .. werkt niet echt aan ontwikkeling van deelnemers.
  Werkt op basis van channeling..
  Op het eerste gevoel meer iets voor mensen die graag spiritueel bezi g willen zijn maar vervolgens niet aan zichzelf willen werken.

  Michael: In het begin wat moeilijk te volgen .. maar naarmate je hem beter leert kennen gaat het beter.
  Heel erg diepgaand…. probeert mensen echt een handvat te bieden voor verbetering. ..
  Biedt je de kennis voor een compleet andere kijk op de wereld..

  Misschien wat snel omschreven door mij maar dit is wat ik ervaren heb….
  ….Nadia

  1. Wat ik aan Steve ( en een groot aantal collega’s van hem) zo jammer vind, is dat hij woordjes uit de natuurkunde leent terwijl hij geen flauw benul heeft van hun betekenis.

  2. Ik vind dat ook zeer jammer. Ik denk dat zij dit doen om indruk te maken op hun publiek.
   Bij mensen met enige kennis van zaken vallen zij echter meteen jammerlijk door de mand.

  1. “A human being is a part of the whole, called by us, “Universe,” a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest — a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such achievement is in itself a part of the liberation and a foundation for inner security.”

   Albert Einstein (1879-1955) Physicist and Professor, Nobel Prize 1921

 3. @ henk en trijntje

  indien je ook de uitzendingen bekijkt op virtual light broadcast channel dan zou je hem horen en zien beamen dat wat jullie verkondigen…dat het voor hem soms een raadsel is waar ze het over hebben en een ver weg uit zijn kennis gegeven informatie.
  tevens zie ik de mate waarin er met kundigheid gesproken wor, die jullie inziens tekort doet aan het onderwerp, op het juiste peil om begrepen te worden door een groot en breed publiek die nu eenmaal niet academisch geschoold is zoals jullie 🙂 en genoeg heeft aan de basis begrippen.

  Wat betreffende het door de mand vallen bij mensen met enige kennis wil ik alleen maar even kwijt dat vele personen in het verleden verguist zijn bij het verkondigen van nieuwe ideeen en inzichten in diverse gebieden van de wetenschap en dat we die jaren later toch door ervaringen hebben mogen beamen in hun kundigheid.

  daarnaast voel ik bij deze oordelen dat je de channeler zelf aansprakelijk stel voor de informatie die via hem word gegeven.

  dat zou hetzelfde zijn als jullie een brief van mij aan een ander geven en dat in goede trouw doen…,daarna voor de inhoud verantwoordelijk gesteld worden.

  mvg M.

  1. Er worden hier bij mijn weten geen nieuwe ideeën verkondigd. Begrippen uit de natuurkunde worden op een geheel verkeerde manier gebruikt, zodat er een onzinnig verhaal ontstaat.

  2. ik kan me hier grotendeels wel in vinden alleen zou ik voor de duidelijkheid willen stellen dat je academisch geschoold zou moeten vervangen door academisch geconditioneerd. Het lijkt er namelijk op dat mensen die hebben “gestudeerd”zich keurig houden aan het huidige paradigma, en absoluut niet openstaan voor andere zienswijze. Logisch ook als je niet opbraakt wat je eerst hebt geleerd krijg je niet je studiepunten en dus geen papiertje. Dat dit een vorm van tunnelvisie bewerkstelligd nemen de academisie schijnbaar voor lief (een uitzondering daargelaten). Bovendien is de zo onwankelbare wetenschap voor een heel groot deel gestoeld op aannames en veronderstellingen, waarmee het in mijn idee verwordt tot een dogmatische geloofsovertuiging. En hou je je niet aan de dogmatiek van de wetenschap val je buiten de boot en kan je een mooie carriere vergeten. Verder vind ik het nogal hooghartig om,vanuit onze beperkte mogelijkheden tot waarnemen , te stellen dat wat niet wetenschappelijk bewezen kan worden niet kan bestaan. Zelfs mijn dochter van 9 ziet al in dat afwezigheid van bewijs geen bewijs is voor afwezigheid.
   liefdevolle groet marcelw

  3. mijn vorige reactie was naar magnitude gericht maar is mogelijk ook wel leerzaam voor trijntje winkel

  4. Afwezigheid van bewijs is: afwezigheid van bewijs. Niemand hier heeft gezegd dat iets wat niet bewezen kan worden, daarom niet bestaat. Ik zeg alleen maar dat begrippen uit de natuurkunde in dit stuk op een onjuiste manier worden gebruikt.

  5. lezen is een kunst en stellen dat jij iets vind in plaats van dat iets zo ie ook.

  6. Ik vind je reactie in het geheel niet leerzaam. Wat moet ik bijvoorbeeld met een statement als dit:

   omdat hun emotionele structuur magnetisch verbonden is met die van de Aarde

   Weasel words wat mij betreft.
   Dan kun je wel zeggen dat zelfs jouw dochter van 9 al inziet dat afwezigheid van bewijs geen bewijs is voor afwezigheid, maar het is evenmin een bewijs voor aanwezigheid.

  7. @magnitude

   In zijn channel in mei sprak hij in de ik vorm ipv the keeper? hmmm ruis in de ontvangst misschien?
   Ik heb bijna al zijn boeken gelezen en kijk regelmatig zijn channels,maar mij bekruipt steeds meer het “new age”gevoel.
   Heb jij je ook nooit afgevraagd; waarom een seminar bij de VN?

  8. Je begrijpt het mijns inziens totaal niet. Dat geeft verder niets. Je hoeft er ook helemaal niets mee te doen als het je niet aanspreekt. Je hoeft het zelfs niet af te zeiken of te ontkrachten. Eigenlijk kan je dat ook niet als je het niet snapt , begrijp je even goede vrienden hoor. Alleen getuigd het niet echt van een open mind om alles wat je niet begrijpt af te doen als verkeerd taalgebruik of onzin. Bovendien is taal een nogal gebrekkig medium om zaken van de geest in uit te drukken. Dan kan je ( in de ogen van “een geschoold iemand”)de termen verkeerd gebruiken. Mijn advies laat de wetenschappelijke (natuurkundige)betekenis van de termen los en probeer te doorgronden wat er bedoelt wordt.

  9. Ik zei het al eerder en herhaal het nog maar ff:

   http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/yangay-een-bericht-van-peter-viskil/#comment-39727

   quote:

   Verder is volgens Johan Oldenkamp de grote dag al op 28 okt. 2011 en die is het dus niet eens met o.a. Carolyn Evers en de weer andere versie van Peter Viskil over 21 dec. 2012.
   Kortom: ook hierover doen dus de meest verschillende verhalen de ronde.

   Voor mijn gevoel wordt het hoog tijd voor één duidelijk lijntje met ‘hierboven’, want je zou zomaar de kluts kunnen kwijtraken en dan is het einde ècht zoek.

   ‘Hoeveel van die 2012 verhaaltjes moeten er nog meer voor zoete koek geslikt worden?!’ vraag ik me dus met mijn boerenverstand af.

  10. Ik begrijp niet dat die gechannelde entiteiten niet kunnen praten zonder daar altijd de kwantummechanica bij te halen en die vervolgens zo te verhusselen dat het nergens meer op lijkt.

  11. Marcel, Ik ga toch ook niet zeggen dat ik vind dat de zwaartekracht bestaat. Dat zou absurd zijn. Bij jullie warverhalen hoeft nooit “ik vind”. Maar de kritische bezoekers van deze site moeten de meest elementaire waarheden laten voorafgaan door: “ik vind”. Dat vind ik dus heel raar.

  12. @Marcel, Je hoeft niet academisch geschoold te zijn om te zien dat Steve onzin praat. Middelbare school is ook al genoeg.

  13. @trijntje zoals ik al eerder opmerkte is goed en begrijpend lezen een hele kunst. Ik denk dat ik vaak de toevoeging: mijns inziens, vind ik of denk ik hanteer. Daarmee geef ik aan ( voor de oplettende lezertjes onder ons) dat het mijn idee is en geen wet van meden en persen. Als dat je ontgaan is kan ik daar weinig aan veranderen. Ook hier spreek ik volledig voor mezelf, wat anderen doen is aan hen.

   @henk Als je goed leest wat jij met middelbare school al kan! Moet het je toch zijn opgevallen dat dit artikel een gechannelde boodschap verwoord, dus niet de mening van degene die de boodschap door geeft. Ik zou willen vragen niet de boodschapper af te schieten maar je op de inhoud van de boodschap te richten en eventueel de zender aan te spreken op (voor jou )onwaarheden dan wel onzin praat.

  14. @henk bovendien vind ik de term academisch geschoold onjuist het zou volgens mij moeten zijn academisch ge- indoctrineerd, of toch op zijn minst geconditioneerd.

  15. @trijntje valt niet mee dat lezen he ? Zelfs niet voor het team trijntje en henk

  16. @Marcel, Ik heb doorgekregen van wezens uit een andere dimensie dat het Nederlands elftal gisteren heeft verloren tegen Belgie (met name door die onterechte blauwe kaart voor Kneteman).
   Is dit volgens jou onzin ? Zo ja, wat is dan precies het verschil met Steve die i.p.v. voetbalonzin natuurkundeonzin uitslaat?

  17. Henk, Er bestaat ook anti-materie, en bijgevolg ook anti-energie. Het zou dus nog best zo kunnen zijn dat Nederland eigenlijk gewonnen heeft, in een parallel universum.

  18. @Trijntje,
   Er bestaat ook anti-materie, en bijgevolg ook anti-energie. Het zou dus nog best zo kunnen zijn dat Nederland eigenlijk gewonnen heeft, in een parallel universum. 🙂

   3 fout in 2 zinnen (1 fout begrip, 2 logische fouten). Het zal toch niet zo zijn dat niemand anders dat opviel ?

  19. Henk, nu moet je niet zo dogmatisch gaan doen. Kruip eens uit je paradigma en stel je open voor het onmogelijke, voor dat wat fout lijkt; dan zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat datgene wat je nu helemaal fout toeschijnt, eigenlijk in wezen diepe, diepe waarheid is!

  20. Anti-materie houdt in dit geval in dat wij als het ware te maken hebben met “omgekeerde” Nederlanders die alles wat zij hier doen, daar, in het parallelle universum van de antimaterie en de anti-energie, precies omgekeerd doen.

   Tjongejonge, op welke universiteit heb jij gezeten Henk dat je zo geconditioneerd bent geraakt!?

  21. nee joh duuuhhh er was sprake van annihilatie!

   Ja, hier, maar niet aan de andere kant. Maar dat is dus niet zo. Mij is namelijk gechanneld dat die geannihileerde doelpunten in het parallelle universum gewoon in het andere doel zijn beland.

  22. @Trijntje
   Tjongejonge, op welke universiteit heb jij gezeten Henk dat je zo geconditioneerd bent geraakt!?
   Ik heb mijn diploma’s van Thunderwood College, is daar iets mis mee ofzo ?

  23. @ Henk

   Totaly mismatched Thunderwood College, not a right high estate school, its more a major kindergarten place for low granted guys like you.

  24. Henk, Daar kan ik niet tegenop. Ik gooi de handdoek in de ring. You win!

  25. @ Henk

   The best in what on-line studying?

   Why not Thunderwood? It is no different from the thousands of other unaccredited “diploma mills” where people get their degrees in unsubstantiated quackery such as:

   * Chiropractic
   * Reflexology
   * Acupuncture
   * Parapsychology
   * Naturopathy
   * Intelligent Design
   * Holistics
   * Healing Touch
   * Magnetic Therapy
   * Reiki
   * Feng Shui

   …and many, many more!

   Sure it isn’t all they fun you wrote down here, liar!

  26. And it took you over 15 minutes to find out. 🙂 You’re not the brightest cookie in the jar are you ?

  27. Alle info die via zogenaamde channeling wordt ontvangen, neem ik niet serieus. Ik steek zelfs geen energie in het lezen van het artikel.

  28. Fijn dat je dan tóch lekker meekletst hoor Kritisch. Wat is je bezwaar..? Er is niemand van wie je persé dit artikel moet lezen..

 4. @ trijntje

  ONZIN kan net die ZIN geven om een ZINVOLle ervaring te creëren….
  Hoor m’n moeder nog zeggen als ik weer eens in de keuken stond met allerlei potjes met kruiden…..DAT PAST NIET BIJ ELKAAR!!!
  om vervolgens bij het etentje te hore…, goh wat lekker hoe heb je dat voor elkaar gekregen? nou kijk moeder…hoe onzinnig het ook mogen klinken heb ik die NIET bij elkaar passende kruiden op een onverantwoordelijke manier bij elkaar gebracht en kwam er dit zeer smaak en zinvol gerecht uit voort.

  mvg M.

 5. @ lianne…

  Dat new age gevoel heb ik ook mogen ervaren jaren geleden op een seminar van hem wat mij er toe heeft bewogen om die vroegtijdig te verlaten…

  Ik ervaar vele van zijn verhalen en ook die van andere channelers als mooie mogelijkheden en niet meer dan dat en voel me dus ook niet genegen om ieder woord om te draaien op wel of niet zuiver…

  Ik zal wel bezien of dat wat hij en vele anderen doorgeven zich gaat afspiegelen zoals hun voorspellen..

  intussen leef ik nu in een tijd dat die vooruitzichten nog niet geheel gereflecteerd worden in mijn omgeving en hou me daar mee bezig met een open oog voor de mogelijkheid dat de vooruitzichten zich eerdaags aan mij tonen in mijn leven en laat me leiden door mn eigen inzichten die ik wel graag onderzoek alszijnde zuiver .

  wat betreft de vn seminar…velen komen daar en zie dat als een goed teken dat er een groep personen rondloopt die geinteresseerd is in het brede vlak van ervaringen in de wereld waaronder het channelen en diverse andere onverklaarbare zaken die in de mainstream afgedaan worden als zijnde ONZIN.

  gr M.

  1. Goh Lianne heeft daarnet een wel heel gevoelig punt naar voren geschoven over de aard van de V.N. …

   The Occult Character of The United Nations

   Quote:

   “The United Nations has long been one of the foremost world harbingers for the “New Spirituality” and the gathering “New World Order” based on ancient occult and freemasonic principles. ”

   “To this end, the Lucis Trust (formerly known as the Lucifer Trust), under the leadership of Foster and Alice Bailey, started a group called ’World Goodwill’ – an official Non-Governmental Organization within the United Nations. The stated aim of this group is “to cooperate in the world of preparation for the reappearance of the Christ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_un05.htm

  2. Taaaraaa en wie hebben we daar bij de V.N. ; je raadt het nooit; Steve Rother & “The Group”

   Quote:

   “As a final proof here of the determined involvement of occultists in the United Nations, read the following report of the visit of a couple of New Spirituality people (who call themselves “Lightworkers”) to the United Nations in Vienna in order to bring channelled information from discarnate entities (“Channelling” means bring oracular revelation from spirit-beings; references to “The Group” below refer to the group of spirit-beings which are bringing the messages).”

   “LIGHTWORKERS AT THE UNITED NATIONS

   Steve Rother and “the Group” in Live Channel at The United Nations in Vienna, Austria May 20th 1999

   The United Nations Vienna International City Vienna Austria Steve and Barbara Rother present a live channel from the Group to a gathering of Lightworkers at the United Nations in Vienna. What follows is a very powerful channel that offers suggestions for all of humanity on living in the higher vibrations of our new Planet.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_un05.htm

  3. Fijn heh die nieuwe globalisten religie met medewerking van de Lucis Trust (formerly known as the Lucifer Trust)…

  4. Mijn tandglazuur sloeg meteen compleet aan diggelen toen ik net die foto van Steve Rother zag. De energie die van die foto af komt, sjonge, doet zo zeer aan mijn ogen. Mensen kom op als je dit niet ziet dan ben je rijp voor de V.N. agenda..

  5. Kom op een conferentie centrum dat zichzelf “Mennorode” noemt,

   als je iets weet van de ‘buzz words’ van de rode marxistische fundamentalistische FABIAN elite…

  6. Nou HyperAlert, je slaat de plank weer eens flink mis.
   Mennorode is een doopsgezind conferentieoord, het is vermoemd naar Menno Simonsz, grondlegger van de doopsgezinde beweging in Nederland. Het conferentiecentrum kan de laatste jaren ook geboekt worden door organisaties die geen binding hebben met de doopsgezinden.

  7. Ja Hyper, helemaal met je eens. Compleet foute boel! Alhoewel ik wel dingen herken in het praatje van Steve R. weet ik dat ik er mijlenver bij uit de buurt blijf. Al dat gechanneling is een zeer gevaarlijk ‘spelletje’:
   Een wetenschapper aan het woord.

   Professor Walter J. Veith: http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith

   Vertelt zijn persoonlijke verhaal hoe hij van evolutionist een creationist werd. In zijn verhaal vertelt hij va 13.45 hoe zijn schoonvader in contact kwam met het occulte en een van de hoogste ‘rangen’ bezette.

   In dit kader vind ik dit verhaal een must, je plakt aan je stoel van afschuw.
   Hij en zijn vrouw krijgen door een occulte bezetting (meegebracht door zijn schoonvader) een satanisch bezet kind. Afschuwelijk wat ze allemaal meegemaakt hebben.

  8. Ooooh Wauw Abranna, ik heb al heel wat internet video registraties van Professor Walter Veith bekeken maar deze kende ik nog niet van hem!!!! Weet je wel die ‘Total Onslaught’ series van hem…

   En wat is Walter hier nog een jong broekkie zeg, zo kende ik hem nog niet, sjeeeh.

   Ik dacht altijd vreemd dat hij nooit wordt aangehaald of dat er nooit naar zijn presentaties verwezen wordt!

   Maar ook zo eng dat heel veel mensen kennelijk al compleet klaargestoomd zijn voor de nieuwe V.N. Lucis religie.

   Ik bedoel ik had vroeger in mijn jeugd altijd het gevoel dat ik nooit op tijd op de hoogte was van de stiekume gereformeerde plekken waar de brave jeugd zich in het weekend op hield en zich achter de zwarte gordijnen volledig te buiten ging aan wat de oud testamentische god allemaal verboden had.

   Maar nu ik wat ouder ben zie ik opnieuw dat er weer van die gluiperige bijeenkomsten zijn waar kennelijk hele volksstammen al lang voor door de bocht zijn gegaan alleen ze zeggen het weer niet recht in mijn gezicht zodat ik ook begrijp waar de Abrahammen de gloeiende boterhammen mosterd saus in het weekend vandaan halen.

   Misschien dat ik maar eens blij moet gaan worden met die ‘sociale handicap’ van mij…. Wat een zooitje zouteloze kritiekloze kwallerige ruggegraatloze meelopers heb je toch in deze wereld bah bah bah….

   Alle alarm lichten staan rood gloeiend en ze zien of horen het niet…heel eng die grote massa meelopers… ik ben altijd jaloers geweest op de voordelen van het meelopen maar ik mag dan toch zo langzamerhand blij zijn dat ik geen meeloper kan zijn…

  9. Ja Hyp, zijn we echt twee handen op een buik…

   Ik ken alleen deze video van hem maar ik heb hem goed bewaard in een heel mooi mapje met een gouden lijst eromheen 😀

  10. ho hyper niet zo kort door de bocht hè.
   Als mensen zoekende zijn en in een “val” lopen zijn ze nog géén meelopers.

  11. Steve Rother is my best Brother, the one who understand all limitations in brilliant minds, he is still the best what every men can got, liturally!

  12. Toe Val bestaat niet
   Zoals je Nu bent daar voel je je ook Toe aangetrokken
   (Spirituele) Hoogmoed komt voor de Val en als ik dan ongetwijfeld een heleboel mensen op de lange Toes trap, so be it

 6. @TW
  Jij bent net een biertje in een rokerig café. Voel je het avontuur niet in dit artikel? De passie en de mystiek? Waar is je jonge rebellie? Doe eens iets met een hypothese of lever een bewijs van het tegendeel dan hebben ze hier tenminste nog iéts aan je bezoek. Het leven hoort te vlammen, net als het verhaal hierboven!
  En ik kan het weten want ik heb een visioen gehad! Ik zag 11 miljonairs achter een bal aan rennen en verder vertel ik lekker niet…

  @TW ‘want de werkelijkheid is vaak veel meeslepender dan welke fantasie dan ook’
  Sorry hoor, maar ik val even van m’n stoel… Ben jij dat TW die dit zegt?? Very true!

  Ik wist wel dat je het in je had! Als we nou ook nog mogen meegenieten dan kunnen we die werkelijkheid misschien samen definiëren zonder daarbij het vermoeden te scheppen dat alles zich in een tunnel afspeelt.
  toch?

  1. Nee, ik voel totaal geen avontuur in dat artikel.
   In de natuurkunde zit een overvloed aan avontuur, want de werkelijkheid is vaak veel meeslepender dan welke fantasie dan ook. En in dit artikel vind ik avontuurlijk noch meeslepend. Ik vind het alleen maar heel erg stom en totaal oninteressant.

  2. @Trijn
   da’s duidelijk,maar uh Trijn geen nadere uitleg hoe jij “het veld”ziet?
   Jammer in een ander draadje over Plato heb je het zo mooi samengevat.

  3. Ik moet dan eerst de onzekerheidsrelatie van Heisenberg uitleggen en het is nogal ingewikkeld om dat zo te doen dat het enigszins begrijpelijk blijft ook voor leken.
   Ik wil dat best doen, maar daar heb ik even tijd voor nodig en ik ga nu eerst kapucijners + maken.

  4. @Craig, Ik heb inderdaad wat linkjes van jou bekeken en snap heel goed waarom jij enthousiast bent………..

  5. Briljant Trijnie,

   je hebt net aan de hand van het Heisenberg onzekerheidsprincipe de wereld gered door NULPUNT ENERGIE te (her) introduceren.

   De oude Egyptenaren deden niets anders dan daar mee werken, maar door de donkere middeleeuwen zijn wij die kennis vrijwel kwijt geraakt, behalve dan die vrij gevochten metselaars van de Koningshuizen en nog wat van die groepjes.

   Niks geen gedoe meer met lekkende Oliebronnen. Maar je had voordat de kapucijners op tafel kwamen ons beloofd om dat Heisenburg ding eens goed uit te leggen in begrijpelijk Nederlands, zodat iedereen zich een beeld kan vormen wat daar precies mee bedoeld wordt…

   Quote:

   >> Quantum mechanics predicts the existence of what are usually called ”zero-point” energies for the strong, the weak and the electromagnetic interactions, where ”zero-point” refers to the energy of the system at temperature T=0, or the lowest quantized energy level of a quantum mechanical system.

   Although the term ”zero-point energy” applies to all three of these interactions in nature, customarily (and hereafter in this article) it is used in reference only to the electromagnetic case.

   In conventional quantum physics, the origin of zero-point energy is the Heisenberg uncertainty principle, which states that, for a moving particle such as an electron, the more precisely one measures the position, the less exact the best possible measurement of its momentum (mass times velocity), and vice versa. The least possible uncertainty of position times momentum is specified by Planck’s constant, h.

   A parallel uncertainty exists between measurements involving time and energy (and other so-called conjugate variables in quantum mechanics). This minimum uncertainty is not due to any correctable flaws in measurement, but rather reflects an intrinsic quantum fuzziness in the very nature of energy and matter springing from the wave nature of the various quantum fields.

   This leads to the concept of zero-point energy.

   Zero-point energy is the energy that remains when all other energy is removed from a system. This behavior is demonstrated by, for example, liquid helium. As the temperature is lowered to absolute zero, helium remains a liquid, rather than freezing to a solid, owing to the irremovable zero-point energy of its atomic motions. (Increasing the pressure to 25 atmospheres will cause helium to freeze.)

   A harmonic oscillator is a useful conceptual tool in physics. Classically a harmonic oscillator, such as a mass on a spring, can always be brought to rest. However a quantum harmonic oscillator does not permit this. A residual motion will always remain due to the requirements of the Heisenberg uncertainty principle, resulting in a zero-point energy, equal to 1/2 hf, where f is the oscillation frequency.<<

   Zero Point Energy

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_zeropointenergy07.htm

  6. Nulpuntenergie is geen alternatief voor andere energiesoorten.

  7. @HyperAlert,

   Misschien kan je een stukje schrijven of ergens vandaan halen om een ‘zero point energy’ onderwerp voor http://www.wanttoknow te maken ? Lijkt me erg leuk.

  8. Henk or Hank, or what ever you are, just look here, its the Dutch place of zeropointenergy

   http://nulpuntenergie.net/index.php

   No article needed or to copy & paste the work over of some one else, they been guys whom busy on innovation concepts, perhaps a way to get in by yourself to discover and write something down.

 7. @TW: ‘Bij mensen met enige kennis van zaken vallen zij echter meteen jammerlijk door de mand.’

  Er vallen idd veel mensen met ‘kennis van zaken’ door de mand. Ik ben persoonlijk ook niet zo weg van ‘de groep’ of Ashayane Deane figuren maar je gaat de Islam toch ook niet bekeren? Of ben je aan het droogoefenen?

  1. Jerry, misschien is het handig dat je reageert, op de plek waar je op reageert.. 6 reacties onder elkaar, waar niemand een touw aan kan vastknopen, heeft niet zo heel veel zin, in mijn gevoel.

  2. Ik wil niemand bekeren Jerry. Ik snap alleen niet waarom er altijd zoveel quasi-wetenschappelijke malligheid in al die verhalen moet.

  3. Wat ik bedoel is dat men probeert het verhaal te onderbouwen met het gebruik van allerlei wetenschappelijke termen, terwijl men die termen niet begrijpt en dus verkeerd gebruikt en er onjuiste conclusies op baseert. Wat dat betreft valt men door de mand.

  4. @TW

   Als iets onzin is komen mensen er vroeg of laat toch zelf wel achter? Ik krijg meer het gevoel dat je deze site schadelijk vind voor iets wat jezelf beter uitkomt.

 8. Ik ben het aan het proberen Guido ik zie alleen niet overal ‘reageer op deze reactie’ bij staan dus dat ging een paar keer mis. Ik probeer het nog een keer.

  1. Als je die vermelding niet ziet, moet je gewoon naar boven scrollen, tot je de eerste, oorspronkelijke reactie ziet. (Die staat overigens ook links tegen de kantlijn, de reacties niet!)
   Dáár klik je dan op ‘reageer op deze reactie’.. Want nu heb je het dus weer ‘verkeerd’ gedaan..!! (Gewoon op je reactie van 17:49 reageren!!)

  2. Ok bedankt voor de tip Guido, ik schiet ze maar wat in het rond zie ik.
   Als ik op ‘reageer op deze reactie’ klik vernieuwd de pagina zich ook meteen, dat is ook niet helemaal normaal volgens mij.
   Als ik het weer verkeerd doe zet je me maar op de zwarte lijst. 🙂

 9. Mensen, mensen, wordt toch wakker.

  Wij zijn geen persoontje, wij zijn zoveel meer.

  Alleen neem alle overige info met een korreltje zout, eerst zien, dan geloven.

  Feitelijk zijn we alleen bewust van alles wat er nu gebeurt, de rest is opgebouwde geschiedenis, handig in gebruik, onhandig wanneer je denkt dit bij elkaar geraapte zootje info te zijn in persoon.

  Laat alle info in je hoofd eens los, laat maar malen en stromen, geef er geen aandacht aan. Richt je aandacht naar binnen en schrik niet, ga dieper en dieper je eigen werkelijkheid in.

  Doe het vrienden, stap uit je eigen gemaakte matrix.

  1. yesterday is history, tomorrow a mystery.
   today is a Gift, that’s why they call it
   THE PRESENT..

 10. Wat weten wetenschappers van het cosmische bewustzijn??? Van energieen??? Steve, ramt in zijn boeken dwars door ons bekrompen cultuurdenken heen!! Alleen dat is al een bewustzijnsverandering!!! goed fout??? Ik vind het fout dat ik b.v ontslagen ben..Steve zegt, dat ik volgens cosmische wetten heel goed bezig geweest ben…Het andere denken heeft mij opgetild….IkKan zo veel beter mijn eigen pad bewandelen, zonder angst of schuldgevoel….

  1. Voor de Denkers onder ons, er worden al metingen gedaan van de zon, dat er uitbarstingen worden waargenomen. De zon schijnt al instabiel te zijn. @Guido, ik denk dat Steve, wat betreft de zon wel eens heel dichtbij zou kunnen zitten. Ik vind Steve vaak inzichtgevend, komt ook vaak overeen met mijn antennes. Veel mensen denken nog vanuit hun cultuur, normen en waarden die daarvan uit gaan. De echte waarheid ligt vaak anders, is veel zachter envauit onvoorwaardelijke liefde, en een interdimensionale kijk..

  2. Mooi gesproken Sasasne..!
   Je gaat het pas begrijpen als je het doorhebt! (Cruyff)

  3. Misschien kun je dit eens lezen Sasane:
   http://www.kennislink.nl/publicaties/zon-en-klimaat
   Staan ook interessante links bij.

   Ik zie eerlijk gezegd niet wat meneer Rother ons zou kunnen vertellen over de activiteit van de zon dat de wetenschap niet zelf kan ontdekken.

   Wat meneer Rother doet, is metafysische interpretaties formuleren op basis van de activiteit van de zon.

   Dat zouden wetenschappers nooit doen, want wetenschap houdt zich niet bezig met metafysica, en terecht, want dat is ook geen terrein voor de wetenschap. Wetenschappers zouden hun boekje ver te buiten gaan als zij dat wel zouden doen.

   Je verwijt aan de wetenschap in deze vind ik dus niet terecht.

   Wat ik meneer Rother – of zijn “spirit” dan – verwijt is dat hij zijn metafysische verhaal een aureool van waarheid poogt te geven door te schermen met allerlei “gegevens” uit de wetenschap. Dat kan niet en ik vind het niet netjes dat hij dat doet. Metafysica kun je niet bewijzen en je moet ook niet die suggestie wekken.

  4. @ Sasasne,
   die activiteit kan ook zonder medium waargenomen worden hoor. Er zijn opnames van de zon waarop te zien is dat er ‘voorwerpen’ in en uit de zon vliegen. Dus ook daarvoor is geen medium nodig. Ja, het medium telescoop, camera ed.

  5. Ik ben het niet met je eens TW; je bewering, ‘dat wetenschappers’ dit niet zouden doen, staat volledig haaks op de realiteit van alledag. Kijk bijv. eens naar het baanbrekende werk van wetenschapper dr. Herbert van Erkelens. Natuur- en wiskundige, hier elders op de site. En dat hij zich niet met wetenschappelijk onderzoek bezig houdt, maakt van hem nog geen niet-wetenschapper.
   Kijk eens naar -de al eerder genoemde Fritjoff Kapra, en zo zijn er vele, vele voorbeelden, die jouw verhaal in een ander daglicht zetten.
   Kijk eens naar al die wetenschappers, die -zoals bijv. Einstein- pas véél later werden geëerd om hun revolutionaire wijze van denken en toepassen van ‘wetenschappelijk vaststaande feiten’. Hierdoor nieuwe grenzen wisten te zoeken, bestaande wisten te verleggen.

   Maar ik heb zomaar de indruk dat wij het niet eens worden over hoe een wetenschapper zijn kennis niet als ballast zou moeten laten dienen, maar als uitdaging..?!

  6. Guido,

   Je zegt zelf dat het bewijs voor het wel of niet bestaan van God niet te leveren is. En dat is juist, dat is ook niet te leveren.

   Onder metafysica versta ik in dit verband al datgene dat boven de algemene ervaring uitgaat. Daarover zijn per definitie geen wetenschappelijke uitspraken te doen, aangezien wetenschap streeft naar uitspraken met algemene geldigheid en objectiviteit.

   Een wetenschapper die metafysische concepten wetenschappelijk wil bewijzen, gaat zijn boekje dus te buiten.

   Einstein heeft zich als wetenschapper nooit beziggehouden met metafysica. Dat hij theorieën heeft geformuleerd die later pas bewezen werden, heeft daar niets mee te maken.

  7. Overigens werd Einstein in zijn eigen tijd ook al geëerd hoor. Onder vakgenoten is vanaf het begin nooit ook maar enig misverstand geweest over zijn grote betekenis voor de wetenschap.

  8. Mijn gevoel zegt mij, dat Steve dichtbij de waarheid zit. Inderdaad heb ik ook al die wetenschappelijke zonnedingen bekeken. Maar S praat hier over de zon als energetisch, gezien een keerpunt, die ons m. velt aantast..wat het met ons doet. Welke wetenschapper legt ons hierover wat uit? Wat doet het met ons als mens….Wat kunnen we voor elkaar betekenen….altijd maar wetenschap……

  9. Welke wetenschapper legt ons hierover wat uit?

   Een wetenschapper die zijn boekje te buiten gaat.

  10. @ Sasasne
   Daar heb je geen Steves Rothers cs. voor nodig. Zoek je eigen zuivere spoor op en luister.
   En waarom zou je alles zo letterlijk zwart op wit willen hebben? Dat getuigd mi. van onzekerheid over je eigen innerlijke kompas.

   Ik besef best wel dat het fijn is dat anderen een licht op je pad kunnen werpen waardoor je je volgende stap met meer zekerheid kunt maken maar ja, dan kom je weer op de vraag:
   wie laat je welk licht op je pad schijnen?

  11. Waar ik altijd mee in de knoop raak bij artikelen als die van Steve Rother is dat ze voor mijn gevoel meer profeteren dan speculeren. Men zegt, dat gaat er gebeuren i.p.v het is zeer waarschijnlijk dat het gaat gebeuren. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet mogelijk is dat Steve Rother dat allemaal kán weten, wie ben ik tenslotte.
   Het is echt iets persoonlijks.

  12. @abranna, waarom maak je het zo persoonlijk? kennelijk ben jij het niet met mij eens, dat mag, je hebt keuzevrijheid! spoor: afwijken van een spoor zie ik als teken van intelligentie, erop blijven wat minder. licht: denken en voelen, genieten van keuzevrijheid, zie ik als licht ja…. zwart/wit: heb je wel goed gelezen? Als jij daar moeite mee hebt, heb jij de keuze om daar niets of iets mee te doen.

  13. @ Sasasne,
   Oh ja, da’s waar ook, goed dat je me er even aan herinnert. Op dit forum gooien we lekker autistisch ieder ons eigen meningkje erop zonder dat van een ander mee te nemen cq erin te verwerken want dat kunnen onze hersenen niet, die zijn daar te spitirueel voor. Dat was ik even vergeten.

   Heerlijk zo’n eilandje met zijn eigen koningkje/koninginnetje. Neem me niet kwalijk uwe hoogverhevene…

  14. Ja goeie vraag Abranna, WIE schijnt er Licht op ons pad? En nog wat wat betreft die verhoogde sexuele energie niveaus waarover gesproken wordt.

   Daar ben ik van overtuigd dat dat nu aan de hand is maar wie waren ook al weer de harvesters, de oogsters, de feeders die ONZE sexuele levensenergie nodig hebben om te kunnen overleven!?

   En Wie hebben er baat bij om ons te drogeren met dat soort slordig gero opgeschoren skoda onbewust aangewende orgastische orgie energiën en ons zo binnen het raster kooi embleem van de gevangen wereld van de U.N. te houden!? De nieuwste mode voorschriften volgens SbS666 teevee geeft aan dat ‘de landingsbaan’ vreselijk uit is en dat er nu toch echt een pokerkaart icoon op de schaamstreek moet staan wil je een beetje meetellen in de running with the devil porno rat race van sjonnie & anita in de met rally uitlaat en tribal ornamenten verlaagde mini polo!

   In de volgende clipjes komt gaat het o.a. over ‘De vrienden van de U.N. meditatie kamer’. Afstammelingen van de Rode Draak, de Zweedse afgevaardigden van de Merovingian bloed lijn hebben een macaber kadootje gegeven in de vorm van een Zwarte 6.5 ton wegende ijzeren Cube Kubus Kaäba, symbolisch verlicht door 1 spotlight.

   Lucis Trust One World Religion 2009 Part 1/2
   http://www.youtube.com/watch?v=g7QQ3QEHU0k

   Lucis Trust One World Religion 2009 Part 2/2
   http://www.youtube.com/watch?v=n6j_HFCSVqU

  15. @Sasasna, onvoorwaardelijke liefde? Die bestaat niet op deze aarde. De relatie kinderen/ouders en ouders/kinderen komt daar nog het dichtst in de buurt maar dan nog hebben wij verwachtingen. Daarmee sla je wat mij betreft de discussie dood.

  16. Beste Sasasne,
   op het pad wat ik tot nu toe gelopen heb is Steve R ook langsgekomen enkele jaren geleden. Hij is echter niet mijn keus.

   Ik heb een link gegeven hieronder van een wetenschapper die in zijn persoonlijke leven de negatieve kanten (en nu druk ik het nog zacht uit)van channelings en mediums heeft meegemaakt. De gevolgen van hoge New Agers die medium zijn the course of Miracles (het was de 1e graads familie van zijn vrouw).
   En zoals Hyper het ook zegt: ze maken deel uit van Lucis Trust. En daar heb ik al helemaal geen boodschap aan.

   Tip: ook eens even die video van Walter Veith kijken. Hij heeft je echt wel wat te vertellen.

  17. Nou ben ik het ook niet helemaal met sasasne eens maar ik ben wel weer verbaasd hoe vijandig er nu op haar gereageerd wordt.

   Voor mensen die zich bezig zouden moeten houden met licht en liefde (plus een hoop onzin waar ik het niet mee eens ben) is het toch wel frappant dat die nare aggressieve kant zo snel naar boven komt.

   (imo)

  18. Hou vol Abranna,

   er staat hier een reactie van mij in de wacht die kennelijk nog niet door de automatische ballotage zeef filter machine commissie kan,

   waarschijnlijk omdat ik een s woord gebruikt heb, hetzelfde woord dat overigens ook in het bovenstaande Steve ROTschildt artikel nadrukkelijk wordt aangehaald.

   Hopelijk dat Guido straks mijn poëtische Lucis Trust bespiegeling uit de vast gelopen censuur ballen ballotage machine wil vissen…

  19. ik ga mezelf nu bedienen en de boel handig opdelen en een beetje opkuisen zoals de Belgen dat zo mooi kunnen zeggen.. ;

   >>Ja goeie vraag Abranna, WIE schijnt er Licht op ons pad? En nog wat wat betreft die verhoogde s energie niveaus waarover gesproken wordt.

   Daar ben ik van overtuigd dat dat nu aan de hand is maar wie waren ook al weer de harvesters, de oogsters, de feeders die ONZE s levensenergie nodig hebben om te kunnen overleven!?<<

  20. >>En Wie hebben er baat bij om ons te drogeren met dat soort slordig gero opgeschoren skoda onbewust aangewende org org energiën en ons zo binnen het raster kooi embleem van de gevangen wereld van de U.N. te houden!? De nieuwste mode voorschriften volgens SbS666 teevee geven aan dat ‘de landingsbaan’ vreselijk uit is en dat er nu toch echt een pokerkaart icoon op de s streek moet staan wil je een beetje meetellen in de running with the devil p rat race van sjonnie & anita in de met rally uitlaat en tribal ornamenten verlaagde mini polo!<<

  21. In de volgende clipjes komt gaat het o.a. over ‘De vrienden van de U.N. meditatie kamer’. Afstammelingen van de Rode Draak, de Zweedse afgevaardigden van de Merovingian bloed lijn hebben een macaber kadootje gegeven in de vorm van een Zwarte 6.5 ton wegende ijzeren Cube Kubus Kaäba, symbolisch verlicht door 1 spotlight.

  22. Ooh, die dondigihyperguantoverfiltertegenslagen hebben ook weer zo hun charmes. Je moet er het oog voor hebben…

  23. @hyper, vanuit echte waarheid bedoel ik vanuit mijn voorstelling vanuit 5D. Wanneer mensen begrijpen waarom iemand doet zoals iemand doet, wat dan energetisch zichtbaar zou zijn, begrijp je veel meer. Je komt dichter bij het begrip van het goddelijke stel ik me zo voor vandaar @abranna bedankt voor jouw iets vriendelijkere overkomende tip.

  24. Sasasne, ik ben altijd vriendelijk…
   Het is een vriend die mij mijn feilen toont…
   🙂

  25. Wat een heerlijk vurig vriendinnetje heb ik hèh Sasasne!?

   Tuurlijk verzacht Inzicht, Overzicht en een breed blikveld Sasasne!

   Een totaal plaatje van wat er allemaal gebeurt maakt het ogenschijnlijk minder noodzakelijk om alleen voor 1 kamp of voor 1 kant van het verhaal te kiezen.

   Ik vind krokodillen wel intrigerende beesten maar ik wil liever niet dat ze bij mij in het water liggen. Ik ben een mens en niet geschikt voor die wereld snap ie? En wie hebben er nou belang bij dat wij onnozele mensen bij de krokodillen in het water blijven liggen?

   Chitauri
   http://1.bp.blogspot.com/_eqfZ8YUK-60/SRMJTxRAZWI/AAAAAAAAAEs/bequPzeT9AY/s400/ChitauriRice.jpg

 11. Channelen is wel een vrijgeleide geworden toch? Niet te toetsen, dus kan je van alles de wereld in kraaien als het maar sprititueel, esotherisch en zweverig klinkt en je het woord liefde vaak genoeg gebruikt.Ook af en toe beetje angst aanpraten ( je moet er wel de aandacht bij houden natuurlijk ) Effe googelen naar hitwoorden zoals 2012, zon, Pleiaden, Maya’s etc en die vaak in je ontvangen channeling gebruikt. Ook even kijken waar mede channelmediums het over hebben en vooruit dat kunnen we ook gebruiken. Schrijven er wat boeken over, geven wat lezingen en de buit is weer binnen. En tegen de tijd dat het 2012 is krijgen we door van onze channelgeesten dat het 2015 wordt. the show must go on.

  1. Het is aan ieder zélf om te bepalen of het bij je resoneert Frank. Maar je kunt ook zeggen dat wanneer het nergens op berust, dan zouden al die boeken, channelings, films en noem het maar op verzonnen zijn..??
   Vergeet niet dat ‘ontkennen’ ook de eerste reflex is van een individu om fundamenteel-heftige informatie te verwerken. Het heeft m.i. geen enkele zin hier een discussie te beginnen over welles/nietes. Let it be!
   Deze informatie is er; bij mij resoneert Steve Rother al meer dan 8 jaar heel prettig; geen zware berichten, geen hel en verdoemenis. Gewoon een verslag van, zoals de Groep het noemt, de rit gezien van het dak van de bus, waarvan jij de chauffeur bent. Je engelen zitten op het dak. Zij zien verder dan jij, maar kunnen niet ingrijpen in jouw route. Ze geven je ‘zachte duwtjes’ die je voelt, als je er gevoelig voor bent.

  2. @Guido
   Een goede beeldvorming ontstaat na discussie. Als “tegengas” een ontkenningsfase omdat je (nog) niet resoneert met de boodschapper,of om fundamenteel-heftige informatie te verwerken Tja zo ken ik er nog een paar.En voor alle duidelijkheid, ik ben me wel bewust dat er van alles gebeurd momenteel, dat het meest voor ons verborgen wordt gehouden en dat er een fase van ontwaken aan de gang is.Maar om dan al de boeken / films die er over worden geschreven als waarheid aan te dragen? Ik stel me altijd de vraag: wie heeft hier het meeste baat bij?

  3. Het klakkeloos accepteren van een -ongeachte welke- boodschap, is -überhaupt- niet het slimste wat je kunt doen. Maar waaruit maak jij op dat mensen dit doen? Wat mensen als waarheid voelen, is hun proces en uiteindelijk hun beslissing. En zo heb jij de jouwe om datzelfde wellicht niet te doen, waar misschien net zo min ‘bewijs’ voor is..? Want bedenk wel, in bijv. het voorbeeld van het (niet-)bestaan van ‘GOD’.. Het ‘bewijs’ dat het/hij/zij er niet is, is er net zo min als dat het wel het geval is. Geloof het of niet.. 🙄

  4. @Guido, ik vind dat jij dit goed ziet. Wij mensen hebben nog wat te kleine hersenen, om alles te begrijpen, daarom kunnen we bang worden. begrijpen, zorgt voor meer verlichting, dan alle mediums en meditaties bij elkaar. Vooral omdat wij ook do beperkt opgevoed zijn door ouders, tv die irritante school enz. We zijn zo klein gehouden!!!

 12. Zo ben weer even terug van goede huizen en zie dat men nog steeds gevangen zit in de dualiteit, daarom voeg ik een schepje toe aan de verwarring die hier al reeds heerst.

  Er is ook een contra gewicht berustend op wat Steve Rother toe bedeeld, vind het zelf bijzonder enerverend als ik iedereen al zie struikelen over 1 ziens wijze, dit is de andere kant de Wicca kant en astrologie naar dezelfde surcpules van wat er gaande is.

  http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/Viewer/?peid=c43be58f77484826868ce812e1dda1da

  Oeps nu vlug terug naar het midden…

 13. eigenlijk zeggen veel mediums hetzelfde. Er komt veel energie naar de aarde. De manier waarop levert discussies op, maar wetenschappelijke voortekenen zijn ook duidelijk. Ik zie het allemaal wel, met enige voorkennis, begrijpen we dan misschien wat we moeten begrijpen als het zover komt. Maar ik heb geen zin om bang te zijn, dat is mijn keuze. Ik wil genieten van iedere dag. Steve onderbouwt zijn verhaal wel stellig, maar hij kan via zijn boeken een enorme macro kijk bezorgen over het leven. Dat neem ik m
  http://www.wanttoknow.nl/overige/steve-rother-over-de-magnetosfeer/

 14. We worden kampioen!

  Na 2012 geen gele, rode kaarten meer, geen vrije trappen en strafschoppen…

  Geintje, we zullen vanzelf zien welke kant het op gaat, gewoon waarnemen, kijken wat er NU gebeurt!

 15. Er mag we iets meer respect uitgaan van een aantal mensen, Iedereen is zoekende, op zijn eigen tempo, vanuit zijn of haar levenservaring. voetbal is een wedstrijd, spiritualiteid niet.

  1. Materiaal okay… maar zie jij menselijke emoties ook als een illussie?

  2. @Abranna
   ik citeer je;
   Ik heb een link gegeven hieronder van een wetenschapper die in zijn persoonlijke leven de negatieve kanten (en nu druk ik het nog zacht uit)van channelings en mediums heeft meegemaakt. De gevolgen van hoge New Agers die medium zijn the course of Miracles (het was de 1e graads familie van zijn vrouw).
   En zoals Hyper het ook zegt: ze maken deel uit van Lucis Trust. En daar heb ik al helemaal geen boodschap aan.

   Heb jij hier meer info over?

  3. heb ze al gezien abranna.
   Maar ik zou graag meer willen weten over de relatie tussen Helen schucman en de familie van de vrouw van walter veith.

  4. Maar hoe kom jij aan deze info?
   Zegt Walter dit in zijn video?

  5. Lianne, als je de video van Walter V bekijkt va. 16.50 gaat hij praten over zijn schoonvader. Va. 17.45 vertelt hij over de stiefmoeder van zijn vrouw.

  6. Oh ja, ik ben weer te kort van stof. Haar naam wordt niet genoemd.

  7. dank je voor het zoeken.
   ik ga nog een keer kijken èn luisteren. 🙂

  8. En als jullie dan toch bezig zijn Lianne en Abranna dan kan de volgende presentatie van Walter Veith er ook vast nog wel bij.

   Ik ga zelf ook kijken, kijken hoe het mij dit keer bevalt, hoe ik het deze keer opneem..

   Je kan mij met tussenpozen elk denkbare documentaire laten zien maar telkens weer zie ik er andere dingen in of zie ik andere boven en onder tonen… Dat komt omdat ik zelf verander en mijn omgeving ook…

   “What is the greatest war ever to be waged on this planet?
   WW1 ? WW2 f?
   The War on Terrorism?
   No the real war is about YOU!”

   Walter Veith – Battle of the Bibles (Pt 1 of 9)
   http://www.youtube.com/watch?v=eq-h6YyyfWI

  9. OOh ja, das waar ook ,deze heb ik ook gezien van hem. HAh, heb ik toch meer van hem gezien dan ik dacht.

  10. HyperAlert

   hoe zit het dan met begrijpen wanneer je er telkens weer anders in staat?
   Ik begrijp dit gewoon niet. Ik bedoel, ik neem je heel serieus maar je eigent jezelf steeds maar restricties toe die mij niet opvallen. Alleen wanneer je zelf deze benoemd denk ik ohja, zo kun je ook met jezelf omgaan. Ik snap het gewoon niet waarom je dit doet.
   Je lijkt mij eerlijk genoeg om te reageren hierop.

  11. @ hyper, geweldig, mijn antennes resoneren met jou dit keer!!! De grootse oorlog…strijd..oorlog in je hoofd!! een zeer g diroot puzzelstuk, zeer goede vondst…dualiteid, wat betekenen de duistere krachten, beeinvloeding….dualiteit…licht…hoe licht vinden en houden….zeer grote stap!!! top!!! lets open discussion, now were talking….

  12. En ja HyperAlert ik wil je begrijpen,
   (was ik even in mijn vorige reactie vergeten mee te geven, de bereidwilligheid bedoel ik) dus leg aub uit zodat ik met een gerust hart kan gaan slapen.

  13. Nou net wat Sasasne zegt Wattenstaaffie, alle puzzelstukjes in je hoofd en ongetwijfeld ook in je hart, en natuurlijk je antennes die steeds verschillende signalen uit verschillende richtingen oppikken, dezelfde tekst maar steeds weer een andere levende context.

   Een tijdje terug toen ik Walter Veith voor het eerst zag bekeek ik het echt heel naïef, wat ook goed is, dan leer je het meest intense. Omdat ik niks wist leerde ik het meest, heel pure fascinatie en er weinig van begrijpen, dat is het ware vaak. Dat was trouwens een heel andere presentatie, hij vertelde over semi geheime kennis in semi geheime genootschappen, dat was een tijdje terug toen voor mij de klapper, de binnenkomer, ik zat aan mijn houten stoel genageld zo spannend maar ook een totaal andere manier om tegen mijn omgeving aan te kunnen kijken. Heerlijk dat alles op losse schroeven staat, dat vermoeden had ik altijd al, alle kathedralen zijn gebouwd op los zand.

   Joh Wattenstaaffie je proeft het goed dat ik een soort mentale beveiligingsinstallatie heb ontwikkeld, ik ben vaak bloed serieus maar toch bepaal ik per seconde welke richting ik uit ga, ook juist in mijn hoofd, aan de ene kant is dit een noodzakelijkheid en aan de andere kant een recept voor bevrijding. Best een eye opener omdat het een techniek is die voor sommige zwaar overbelastte mensen een uitkomst kan betekenen.

   Je zou er patent op kunnen aanvragen, of een geheel nieuwe soort psychologische studierichting op kunnen baseren. Dat intrigeert mij zo aan Johan Oldenkamp, niet dat ik zo’n wiskunde knobbel heb als hij maar hij presteert het toch maar om met een heleboel numerieke ingrediënten heel verfrissende gnostische knowledge kennis sausjes te koken en ook nog niet slaap verwekkend te presenteren.

   Zo iets wil ik ook maar ik moet dat op een geheel andere manier doen; gewoon live parallel interactief kan dat, een soort Socrates interactie maar dan moderner, tegenwoordig kan iedereen de vervelende nitwitterige Socrates ondervragingstechniek toepassen, heel vervelend allemaal, de mensheid is allang verder dan dat.

   We zijn weer toe aan een nieuwe renaissance waar alle opgesplitste kennisgebieden weer worden samen gevoegd, zie de zogenaamde ‘Kynematica’ op joetoep… en 1 plus 1 is meestal meer dan 2. Iedereen Doctor Universales.

   Socrates en consorten waren de ‘wetenschappelijke’ voorhamers die alle steentjes van elke denkbare denk doctrine muur genadeloos uit elkaar sloegen. Wij kunnen met super specie cement de boel weer aan elkaar lijmen en zo mooie gedachten mozaïeken maken die ook nog in het echt wat te betekenen hebben!

   The Secret Behind The Secret Societies (Pt. 7 of 9)
   http://www.youtube.com/watch?v=-PCYL5wquEU

  14. Hey HyperAlert
   Bedankt voor je reactie.
   ik kan nu nog niet adequaat reageren hoor ik mijzelf zeggen. Komt,ik voel mij totaal overrompeld door je overweldigende reactie. Ik hoop er weer bij te komen. En dat gaat wel lukken. Alleen niet nu, zeg ik ook weer tegen mezelf. Ik hoop dat ik luister.

  15. Deze is heftig relevant interessant ;

   Total Onslaught – 223B – The New Age Agenda.avi
   http://video.google.com/videoplay?docid=-116630908758050827#docid=1164776176933693244

   “A look at how all religions are converging upon a universal Christ who satisfies them all. An in-depth analysis of the new age agenda including a look at Mormonism, Jehovah’s Witnesses, the use of subliminals, the new age movement, Buddhism, false christs, Benjamin Creme, and the value system of the new age movement. Using direct quotes from thought leaders in each of these fields, the curtain is stripped away, and the true purpose is revealed.”

  16. Hoe, kun je een wereldbevolking, waarvan iedereen op individueel niveau in strijd zit, door duistere krachten, onderdrukking, angst, niet begreipen wie wat waarom wanneer onze reden op aarde. hoe schijn je licht op zoveel mensen, die allemaal iets voelen van de waarheid? Ik weet dat steve geen opl is…..Wat zou dit dan kunnen zijn? (bedoelen alle geloven in de kern niet hetz)? Hoe zien jullie dit?

  17. @Sassane
   Precies Sasanne………! We zijn op zoek naar DE waarheid!
   Gaan we hem ook vinden? of moeten we bedenken dat DE waarheid zich niet laat vinden maar dat DE waarheid ons moet vinden.
   Soms denk ik weleens……..ik stop met me te verdiepen in dingen die anderen allemaal schrijven en zeggen,maar iets in me zegt, ga door………! Er zijn ook momenten dat ik bedenk; ooohh de puzzelstukjes vallen langzaam op zijn plaats, ja not dus!
   De sluier is een zwaar velours gordijn met veel weeffouten hhahahahahahaha! 🙂

  18. Hallo Lanne, Dat zou een oplossing zijn, dat de waarheid naar ons toe zou komen…..wie neemt een totale wereldbevolking serieus……God zelf??? Buitenaardsen??? inderdaad een dik gordein, dat open moet, wil men deze oorlog ten einde kunnen verklaren!!! Wat zou dat een vrijheid betekenen, veel kunnen begreipen, veel liefde, vrijheid en vreugde ervaren.

  19. Ooh Yes, net het lijvige levende artikel van Arend gelezen op aanraden van Abranna, wat een pracht artikel, wat kan die man schrijven zeg, moet je gewoon ‘even’ lezen Sasassie en Wattenstaaffie ! We horen hier wel wat jullie daar uitgehaald hebben.

   In de muziek wereld kan je de term ‘Up Beat´ tegen komen, dat staat voor vlot, luchtig, levendig, majeur met alleen een tikje mineur voor de juiste mix.

   Dit in tegenstelling tot het merendeel van de mainstream popiejopie radio muziek, erg veel donker, zwaar, traag, mineur, plat, vlak en dat het in je hoofd blijft zonder dat je dat je dat rot liedje echt waardeert.

   Hier een stukkie klassieke Up Beat met diepere lagen waardoor je juist veel extra energie krijgt, bepaald geen draken nummertje dussszz;

   The English Beat – Mirror in the Bathroom
   http://www.youtube.com/watch?v=UTNpaaPHENE

   http://www.argusoog.org/2010/07/temidden-van-het-strijdgewoel/

  20. Maar voordat we daar naar toe gaan Paul moeten we eerst opnieuw leren lopen!

   En die naamgenoot van jou, dat leuke Duitse aquarium beessie met 8 armen, Octopus Paul, heeft die al voorspeld wat het aanstaande Zondag gaat worden met de Spaanse Armada?

   Paul is Back on Track, iedereen maar lachen en toch had ie weer gelijk, wat is het geheim achter de waarheid van Octopus Paul?!

   Michael Jackson – Moon Walk
   http://www.youtube.com/watch?v=-tqYUTjQIc0

   Octopus Paul Predicts England Result Against Germany
   http://www.youtube.com/watch?v=74PWmVHwqPY

  21. Wouw hyper, bedankt, heb met veel plezie arend zijn artikel gelezen. de essentie die ik eruit haal, is dat we in strijd zijn met de duistere beeinvloeding om ons heen, en dat wij daardoor ons beoordelingsvermogen gaan ontwikkelen. dus toch wetenschappers..Het roept veel vrgn op.Ik laat het verder even bezinken. Hyper, wat kunnen we dan verder met deze bewustwording, snap jij dit? Toen ik nog gevangen zat op school, voelde ik me vrij door naar buiten te kijken en te dromen, gaf veel vrijheid.

  22. Blijf naar buiten kijken en dromen Sasasne!

   Dat is de sleutel naar de Vrijheid…

   Wat we met ons groeiend bewustzijn allemaal zouden kunnen doen?

   Mmmmh, meer vrijheid realiseren voor ons zelf en voor anderen volgens mij, is dan niet heel mooi?

   Ik bedoel we weten wat het is om in de penarie van een kanarie kooi te zitten.

   Het enige wat je dan wil is een vorm van verlossing vinden.

   Met verlangen naar verlossing uit mijn lijden keek ik altijd naar de mooiste meissies uit mijn klas.

   Ik begreep toen niet waarom ze mij niet PER DIRECT uit mijn lijden konden verlossen.

   Nu weet ik inmiddels dat je altijd zelf de eerste stappen moet zetten alvorens je iets in werking kan stellen.

   Als alles van een ander afhangt wordt het zwaar moeilijk, je moet zelf wat te geven hebben en later kwam ik er achter dat ontvangen ook nog een hele kunst is, eigenlijk was die ‘lijdensweg’ op school makkelijker dan ik aan mezelf toen wilde toegeven. Ik bedoel we hadden gewoon de voordeur uit kunnen lopen. Dat heb ik 1 keer gedaan tijdens de eindexamens, ik was toen totaal verbaasd dat ik buiten liep ergens waar ik wilde lopen, tien kilometer van die vervloekte school op een hele mooie open plek langs het water en dat er helemaal geen tierende leraren achter mij aan kwamen. Daarna ben ik op aanraden van weer terug gegaan naar de kanarie kooi, wat je gewend bent, hoe erg ook, ga je toch ook missen.

   De volgende keer toen ik besloot om weer eens naar die special plek te gaan kwam ik een wandelend ouder echtpaar tegen die spontaan zomaar tegen mij begonnen te praten. Ze vertelde mij wat ze precies daar op die open plek langs het water, die ik had uitgekozen om te vluchten, wat ze daar allemaal hadden meegemaakt. Energetisch had ik kennelijk onbewust kennis van die bijzondere plek die ik eerder had uitgekozen om te vluchten.

   Zij en haar man wisten mij te vertellen dat daar in wo2 een onderduikadres naast een ss kampement gesitueerd was. Geen ss’er die de fantasie had om te bedenken dat de buit vlak naast hun militaire station verscholen lag. Ook vertelde de vrouw van het stel dat juist op deze plaats zij in doodsangst een V2 raket op zich af heeft zien komen.

   Een plek waar leven en dood elkaar letterlijk tegen zijn gekomen. Zij was er van overtuigd dat ze toen moest sterven. Het bizarre is dat ik jaren later het geheim van mijn moeder kon ontrafelen en dat mijn moeder iets vergelijkbaars is overkomen waar ze vrijwel nooit over heeft kunnen spreken omdat het haar een zwaar levenslang Trauma heeft opgeleverd.

   Haar moeder had mijn moeder altijd gewaarschuwd om nooit met vreemde mensen mee te gaan. Op een zeker moment werd IJmuiden beschoten door vliegtuigen, een bewoner zag mijn moeder als 8 jarig meisje het uitschreeuwen van ellende, hij riep haar om binnen te komen, dit heeft op dat moment zware kortsluiting in mijn moeders hoofd veroorzaakt.

   Ze was in doodsangst aan het gillen en het rennen en stond ineens stokstijf verstijfd in een gruwelijke tweestrijd, ze moest schuilen voor haar leven maar ze was vooraf geprogrammeerd dat dit niet mocht. Haar verstand heeft toen gekozen om desnoods te sterven onder de kogelregen want ze mocht niet mee naar binnen van haar hoofd, in haar beleving is ze toen gaan schuilen achter een muurtje zoals ze dat een keer gezegd heeft, haar verstand heeft toen haar intuïtieve wezen vermoord.

   Ik heb nooit begrepen waarom juist Ik altijd dat lastige jongetje was voor haar. Later heb ik begrepen dat ik vanaf jongs af aan altijd intuïtief volledig haar mentale kwetsbaarheid heb meegekregen. Dus dat ik vanaf mijn babytijd zielen zorger numero uno heb moeten wezen voor een volwassen iemand. Dit kan je ziel verbranden zo’n soort scheve rol verdeling…

   Het duurt dan heel lang voordat je weer leert wat je eigen bagage is en welk deel van een ander afkomstig is waarmee je jezelf (te) gemakkelijk kan gaan identificeren

  23. htis bezonken, nou, ik heb het gevoel ineens dat argensoog bewust of onbewust het probleem bij de individu neerlegt…..onderscheidingsvermogen, neeinvloeding…. Gebruikt vele mooie woorden, beetje overrulend, maar ik mis het antw. op mijn vraag. Hoe kan de gehele, massale wereldbevolking met elkaar deze oorlog winnen!!! En niet allemaal individueel op een eilandje…….met humor liefs Sasasne!!!

  24. @hyper, wat een bizar soort toeval dat jij vanuit jouw kooi, naar een andere energetische kooi loopt om te vluchten. Allebij later nostalgische herinneringen op dezelfde plek, met beide een onderdrukkende reden, bijzonder. ik las een keer, dat je na je opvoeding nog 20 jaar nodig hebt om alles te verwerken. Wat een nare situatie om dan op die manier te moeten kiezen tussen gevoel en verstand, jezelf zo kwijtraken…..kinderen nemen trauma’ s van hun ouders vaak ook mee als bagage, onbewust.

  25. @hyper, de beslissing, van jouw moeder, zou het mogelijk kunnen zijn dat ze in een loyaliteitsconflict zat? Was haar moeder hard voor haar? Loyalit. confl. kunnen ook zo dubbel en verscheurend zijn. Soms veel schuldgevoel.

  26. @hyperMaar ik vind het een bijzonder goed artikel!!!Ook toevallig dat je dit zo gevonden hebt, terwijl dit zo ter sprake kwam. Daar ben ik jou dankbaar voor!!! Sasasne.

  27. Jeeh een energetische kooi in stand gehouden door schuldgevoel en loyaliteitsconflicten. Beter had je het niet kunnen samenvatten Sasasne! Zo had ik het nog niet benoemd, kan wel kloppen. Dat andere woord waar jij kwam vind ik ook een eindeloos mooi woord; Ophokplicht, mmjammie…

   Oh ja jouw hoofdvraag over hoe kan de massale wereldbevolking tot elkaar komen? Dat woordje overrulend is trouwens ook wel aan de hand, dat is met kracht en bombarie zwaktes maskeren, kwestie van techniek, kom je soms heel ver mee. Maar terug naar de kern.

   Is het niet zo dat die gekke aarde een verzamelpunt is van verschillende volkeren en een afspiegeling van de vele galactische volkeren?! Mogen wij daarom op deze blauwe vloeibare quarantaine gevangenis parel het voorrecht genieten om als letterlijk kruispunt van het ons omringende heelal het goede voorbeeld te gaan geven?

   Ik bedoel was het niet zo dat Terra Erdu planeet aarde 1 van de zeer weinige werelden is die zo heterogeen diverse bevolkt is met verschillende rassen en culturen? Zou het zo kunnen zijn dat wij ons meer bewust moeten gaan worden van de verschillende kwaliteiten en karakters van deze verschillende rassen en hun galactische afkomst?

   Precies het tegenovergestelde van het alles maar willen gelijkschakelen en gelijkstellen en doen als of iedereen hetzelfde is? Was het niet zo dat buiten de aarde er ook nog steeds gevoelige vijandigheden heersen tussen de verschillende culturen?

   Zou het niet geweldig zijn dat er echte diplomaten cross culture overwippers hun belangrijke talent er nu ten volle tegenaan gaan gooien om ons in de vaart der volkeren te gaan verenigen van binnen uit? En dan niet door een externe ufo dreiging als toneelstukje te gaan opvoeren en zo door middel van angst mensen te dwingen om zich te verenigen.

   Zou het niet nu het moment zijn om met verhoogd bewustzijn alle voormalige grenzen te overschrijden om zo tot dieper inzicht en begrip te komen inzake alle mentaliteitsverschillen, met dat verdiepte inzicht zijn we door derden tot nu toe tot slaaf gemaakt maar als je het omkeert kan je met dezelfde kennis elkaar ook bevrijden.

   Hebben wij gewone zachtmoedige warmbloedige goddelijke bang gemaakte mensjes nu dan niet de taak om de kennis van onze voormalige overheersers te leren kennen? Die kennis achterstand is toch ook onnodig, waarom weten onze uitzuigers meer over onze psyche dan wij zelf? Wat mij betreft een inhaalslag die echt met wat verhoogd bewustzijn mogelijk wordt. Kennis alleen is misschien niet genoeg maar we hebben ons veel dommer en beperkter laten houden dan nodig is.

  28. Hallo Hyper,
   Bedankt voor jouw uitleg, de aarde bestaat inderdaad uit meerdere volkeren, evenals incarnaties die overal vandaan komen. Er wordt inderdaad met onze psyche gespeeld, en als wij ons hier bewust van zijn, dan kunnen we er ook wat mee. Dat is gewoon een begin. Toevallig ben ik erg in die onderwerpen geeinteresseerd, ik ga mij hier wat meer in verdiepen. Ik ben dol op dit soort inzichten, dat zal wel goed komen denk ik. Een eerst stap zou zijn dat je door bewustwording, niet meer zo lief en gelovig, hun wel voor kunt zijn. Ik heb eens zwaar gelovige boeken gevonden (christelijk) over omgaan met strijd in je hoofd. Mensen wordt hier zo geleerd om lief en gelovig mee om te gaan, waarbij je zo weinig mog. je gevoel uit, zeer goed voor hardaanvallen. Ik vraag mij af, of hier nou een nieuw soort wereldleider voor nodig is of dat het allemaal vanzelf gaan (veel protesten). Er is in iedergaval iets nieuws nodig.

  29. Hyper, uiteraard, kun je in een behoorlijke erergetische koo zitten waanneer er spt. is van schulgevoelens. maar ik bedoelde dit losgekoppeld van elkaar: De dit siuatie op de plek van de vijver zag ik als een energetisch wondertje KooiL. De sit. van jouw moeder: wanneer je van je moeder houdt, en je houdt je niet aan de afspr, dan kun je je uit loyaliteid, schuldig gaan voelen. Voor een kind van 8 lijkt me dit heftig!

  30. @ Sasasne,
   “Ik vraag mij af, of hier nou een nieuw soort wereldleider voor nodig is of dat het allemaal vanzelf gaan (veel protesten). Er is in iedergaval iets nieuws nodig.”

   De NWO bedoel je toch?

  31. @Abranna, nwo, bedoel je daarmee een nwe wereld organisatie?? Ik zit niet zo in alle termen, zou graag willen weten wat je hiermee bedoeld. Mijn vraag is gewoon, Wanneer iedereen zo bewust gaat worden, slaat de huidige politieke sit. toch de plank mis? Iedereen krijgt dan overal lak aan. Krijg je dan juist meer “machtsuitoefening” en onderdrukking uit angst? politiestaat, dictatuur. Of gaat politiek mee met de ont. van de bevolking. man. van regeren is ook al heel oud. Hoe heffen ze dat verschil op???
   http://www.wanttoknow.nl/overige/steve-rother-over-de-magnetosfeer/

 16. Yes……! De wetenschap heeft homeopathie bewezen!!! Ik ben hier blij mee!!! Ik neem een groot deel van mijn woorden terug over de wetenschap!!! Volgens mij betekend dit, dat energie bewezen kan worden!!!

  1. De wetenschap heeft homeopathie bewezen!!!

   Goh, ik heb iets gemist denk ik. Waar staat dat dan?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.