Advertentie

Schoonheid als Anker voor Licht.


Op oudejaarsavond 1996 veranderde het leven van Steve Rother intens. Vanaf die datum begon hij wezenlijk geïnspireerde boodschappen door te geven over de menselijke evolutie en hoe wij een onze levensstijl kunnen bekrachtigen en beleven.

Steve Rother en echtgenote Barbara reizen de hele wereld over, met 'de Groep'.

De boodschappen die Steve doorkrijgt, zijn afkomstig van een ‘groep lichtwezens’, die daarom ook simpelweg ‘De Groep’ wordt genoemd. Zij bieden vooral praktische informatie aan, over hoe we een bekrachtigd leven kunnen leven als evoluerende menselijke wezens.

Hun seminars worden over de hele wereld gevolgd door heel veel mensen en Steve en Barbara hebben reeds 5 presentaties verzorgd voor afdelingen van de Verenigde Naties (UN). Ze leven in Las Vegas, Nevada, waar ze hun non-profit stichting hebben gevestigd: Lightworker.com
Samen met een grote staf vrijwilligers planten zij ‘zaadjes van licht’ door hun persoonlijke bekrachtigingen op globale schaal. De boeken die in het Nederlands zijn uitgegeven vind je onderaan dit artikel.

Veel uiterst interessante informatie kwam voor mij uit de channelingen van Steve Rother en ‘de Groep’ naar voren, de afgelopen 10 jaren. Vooral de ongekunstelde bewoordingen en de duidelijke statements, waren een verademing in het land van ‘channelingen’. De maandelijkse boodschappen waren ware vitaminepillen in sterk veranderende tijden.

Door deze channelingen ontstond een mooi tijdsbeeld dat resoneerde met de veranderingen, zoals die ook door vele anderen werden (en worden) aangekondigd. Alleen waren en zijn de channelingen van Steve Rother dan nét even duidelijker in hun bewoordingen, naar ons gevoel.

Voor mij persoonlijk betekende één de channelingen van Steve Rother over ‘Atlantis’ overigens ook, dat ik op heel bijzondere wijze op het spoor kwam van mijn ‘broertje’ Tyberonn. (Zie zijn website HIER) En ook de onderstaande boodschap van Steve Rother, hoeder van het ‘Zwaard’, is naar ons idee een prachtig, bekrachtigend bericht. Maar zoals altijd roepen we het hier nog maar weer eens luid: ‘JIJ BENT DEGENE DIE BEPAALT WAT  DIT BERICHT VOOR JOU BETEKENT!’ Veel plezier ermee!

* * *

x

Schoonheid als Anker voor Licht.

Gechanneld door Steve Rother ©

x

Door wat jullie hier op deze planeet doen verandert dat wat jullie ‘Thuis’ noemen.

Een ieder van jullie heeft een speciaal segment van Thuis meegenomen om op Aarde uit te dragen. Dat segment van Thuis is niet alleen jullie boodschap, je innerlijke leiding en vonk van Licht, het is ook iets dat jullie op je planeet schoonheid noemen.

Er staat nog veel aan te komen wanneer mensen evolueren om meer van hun Geest in het fysieke voertuig te herbergen, te integreren. Veel van jullie veranderingen waren van emotionele en energetische aard, maar ze beginnen zich nu ook voor te doen op het stoffelijke vlak. Het is gemakkelijk te zien waar dit heen leidt. Wij willen jullie vertellen wat handig is om te weten wanneer jullie je midden in die veranderingen en transformatie bevinden.

Wij willen jullie iets vertellen over dat ene anker, dat segment dat jullie energie in alle situaties zal behouden gedurende al die ‘groeipijnen’. Wij beseffen dat het voor de meeste van jullie lastig is om dit te horen of te begrijpen vooral om het te kunnen voelen. Maar wij vragen jullie eerst deze informatie in je denkraam te downloaden, om het dan gewoon naar binnen te laten sijpelen, want jullie dragen ‘Hier & Nu’ de schoonheid van Thuis in je Wezen.

'Velen van jullie zijn met een sterke hartsverbinding gekomen'..

Velen van jullie zijn met een sterke hartsverbinding gekomen. Als kind moesten jullie leren je daar op af te stemmen, het in je energiesysteem te integreren om het te toe passen in een wereld waar jullie zelf niet in leken te passen. Dat gaf de nodige problemen, toch hebben jullie geleerd je energieveld in te houden, om je de illusie te geven dat jullie van elkaar waren afgescheiden.

Nu beginnen jullie in te zien dat jullie met elkaar verbonden zijn, en dat dit altijd het geval is geweest. Jullie beginnen de beperking, dat energieveld dat jullie als een schild om je heen hebben gebouwd, nu los te laten. Nu zijn jullie op weg om weer te zijn wie je werkelijk bent, en dat zal bijna elk van jullie gebeuren.

Het zal aanvoelen alsof jullie je eigen aarding/verankering kwijt bent, en als dat gebeurt zullen jullie als eerste aan je zelf gaan twijfelen. Het is nu heel gewoon op deze planeet dat wanneer je naar de dingen kijkt die je al heel lang hebt gedaan, dat je je begint af te vragen of je het wel goed doet. Jullie beginnen op vele manieren aan je zelf te twijfelen, maar wij denken niet dat het negatief is. Het is in feite een simpele kans om alles opnieuw te evalueren.

Jullie beginnen op vele manieren aan je zelf te twijfelen, maar wij denken niet dat het negatief is.

Het is in feite een simpele kans om alles opnieuw te evalueren.

Dus als wij die beperking laten gaan, krijgen we verbinding met andere aura’s, en voelen we andere mensen als nimmer tevoren aan. Jullie gaan je eigen connectie met iedereen om je heen voelen. Omdat dit ongewoon is, lijkt het of jullie je autonomie en je afgescheidenheid verliezen, maar ook de illusie van wie je denkt dat je bent

Innerlijke Schoonheid.
Daarom beginnen jullie te werken met harmoniserende technieken, en leren jullie nu hoe jullie je energie veilig en wel het Universum in kunnen sturen. Als wij jullie vertelden dat je een stroom van je schoonheid en energie het Universum in kunnen sturen om door een ieder gevoeld te kunnen worden, zouden erg weinig mensen dit doen omdat jullie denken dat je energie niet volmaakt is. Je zou zo erg aan je zelf twijfelen dat jullie blokkeren en je eigen schoonheid zouden beperken. Omdat jullie op de planeet van Vrije Keuze leven, is het een constante cyclus geworden om zo te reageren.

Het is inherent aan het proces om je energieveld op Aarde in te brengen en te pretenderen dat je afgescheiden bent van Al dat Is. Het verandert nu dat jullie beginnen de grenzen, waaraan je zo hard hebt gewerkt gedurende al je incarnaties op Aarde, los te laten.

Het eerst wat jullie inzien is dat je deel uit maakt van het geheel. Wat wij jullie zeggen is dat je een deel bent van een puzzel die zonder jullie niet kan bestaan. Jullie bevatten een unieke schoonheid, een deel van Thuis dat alleen gezien kan worden via jullie glimlach, je woorden en via je uitstraling.

Jullie eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid is het vinden van je eigen innerlijke schoonheid, want dat deel van de puzzel is nu nodig. Dit zal voor de meeste van jullie nogal eng zijn. Het is gemakkelijk om schoonheid te zien in iemand of iets anders, en toch is het moeilijk om je eigen schoonheid te zien.

De Sluier begint af te brokkelen. Een langzame meer gestage ontmanteling van de Sluier is nu gaande. De Sluier begint te verdwijnen en jullie beginnen dingen te voelen die je nog nooit hebt ervaren.

Het is een deel van de Sluier die jullie hebben beschreven, die jullie feitelijk hebben gecreëerd aan het begin van dit Spel op Aarde. Het is een deel van de Sluier die jullie hebben ontworpen, dat jullie weerhoudt te zien wie jullie werkelijk zijn. Welnu, die Sluier begint af te brokkelen. Een langzame meer gestage ontmanteling van de Sluier is nu gaande. De Sluier begint te verdwijnen en jullie beginnen dingen te voelen die je nog nooit hebt ervaren.

Doe iets!
Jullie beginnen te beseffen dat jullie de verantwoordelijkheid in dit Universum hebben om een rol in het proces te spelen. Diep van binnen zijn jullie je bewust dat jullie iets groots in je leven moeten verrichten. Daar stemmen wij mee in, en wij voorspellen dat jullie spoedig de kans krijgen om je eigen stukje schoonheid van Thuis tot expressie te brengen om Hemel op Aarde te creëren.

Iedereen heeft hieraan gewerkt, want het is een groot puzzelstuk dat niet kan bestaan voordat alle stukjes op hun plaats zijn. Jullie hebben één van die stukjes. Je passie, je opwinding, de dingen die je Geest verlichten zullen je naar je schoonheid leiden. Ze zullen je naar de meest ongelooflijke ideeën leiden, en begrijp alsjeblieft dat jullie definitie van schoonheid op Aarde erg vreemd is.

Het is interessant te zien hoe elkeen schoonheid definieert, want het is een deel van ‘Thuis’, gezien vanuit verscheidenheid. Het is de heugenis aan iets dat jullie kennen. Wanneer jullie de zon zien opkomen boven een ongerepte vlakte, en je ziet die energie, en je zegt: “Wow, dat is mooi”, dan herinneren jullie je ‘Thuis’! Jullie herinneren je in feite datzelfde gevoel dat je altijd had toen je ‘Thuis’ was.

Het zal nu erg veel helpen als jullie elke dag tijd besteden om je idee over schoonheid te vernieuwen, om die schoonheid te waarderen en je erin te bekwamen die schoonheid tot uitdrukking te brengen. Het is tijd dat jullie mensen toestaan te zien wie je bent, en hen binnen te laten teneinde die beperkende grenzen, waaraan je zo hard hebt gewerkt, op te lossen. Het is tijd om alles los te laten.

Dit zijn dingen waar jullie allen mee te maken krijgen. Het is niet gemakkelijk, dat weten we. Hoewel wij nooit op Aarde zijn geïncarneerd om te pretenderen dat we mensen zijn, zijn wij hier om jullie je ware aard te helpen herinneren want wij maken, op een veel grotere schaal, deel uit van jullie.
Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren dat je op de eerste plaats geest bent, en op de tweede plaats mens. Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren dat jullie één grote familie zijn, dat jullie zonen en dochters zijn van de koning.

"Jullie zijn ongelooflijk speciaal en hebben een Licht van Thuis, dat nu meer dan ooit nodig is op deze planeet.

Jullie zijn ongelooflijk speciaal, en hebben een Licht van Thuis, dat nu meer dan ooit nodig is op deze planeet. Wij weten dat het eng is voor jullie. Wij weten dat jullie aan je zelf twijfelen, het is inherent aan de menselijke status, en toch applaudisseren we voor jullie.

Wanneer je wind in de rug voelt, zijn het onze vleugels die elkaar beroeren als we voor een ieder van jullie applaudisseren wanneer jullie uit die kleine comfort zone stapt, die jullie zolang hebben gekoesterd als je veilige haven…

Nu zullen jullie ontdekken dat het je eerder zal beperken, dat het je zal frustreren. Het zal er voor zorgen dat jullie aan je zelf gaan twijfelen, en daarom kan een ieder van jullie beginnen met loslaten/onthechten om weer het energieveld te worden wat jullie altijd waren.

Het is voor het eerst mogelijk die energie te behouden binnen een fysiek lichaam. Dat is nieuw en er zullen nieuwe vormen van communicatie zijn als gevolg daarvan. Mensen besteden thans, met weinig succes, uren om met elkaar te communiceren middels het gebruik van woorden.

Maar, als de frequenties synchroon zijn, begrijp je elkaar in een fractie van een seconde. Jullie zullen in staat zijn snel tot elkaar door te dringen op de niveaus die wij ‘Diep Contact’ hebben genoemd. Het is inherent aan jullie natuurlijke vorm als jullie beginnen met alles los te laten wat je gebouwd hebt om je zelf te beschermen.

De Nasleep van Twijfel
Het is tijd om jullie te laten weten dat het oké is als je niet lekker in je vel zit. Het is oké om je zwak te voelen, want iedereen op de planeet voelt zich zo, ook al zeggen ze het niet. Het is inherent aan de menselijke gesteldheid waar mensen nu door gaan als voorbereiding op wat komen gaat.
We hebben de golven genoemd die door de Aarde heen gaan, en we hebben er al jaren over gesproken. De energiegolven begonnen op 01.01.01 en 02.02.02. Het is nogal simpel om te zeggen dat als je bovenop de kam van die golf surft, je heel gemakkelijk met de stroom mee gaat…

Jullie energieveld is veranderd, aangezien jullie je werk hebben gedaan en nog doen. Nu veranderen jullie jezelf bewust; de uiterlijke wereld verandert. Het wordt steeds acceptabeler om te zijn wie jullie zijn. Met al jullie mooie kenmerken en zwakheden, moeten jullie onze perceptie van ‘hoe-jullie-zijn’ wel begrijpen.
Jullie zijn de perfecte onvolmaaktheid van god, want alles aan deze kant van de Sluier dient iets van onvolmaaktheid te hebben om te kunnen bestaan. Om die reden werd god onvolmaakt en speelde een spel om te pretenderen onvolmaakt te zijn. Dat zijn jullie!

Nu ontwaken jullie uit die droom. Nu beginnen jullie te ontdekken dat je over machten beschikt die je verstand te boven gaan. Jullie ontdekken dat je niet van elkaar bent afgescheiden, eigenlijk hebben jullie connecties ook al zijn jullie er nog niet klaar voor. Dus, het enige wat we van jullie vragen is te beginnen met je eigen schoonheid te zien. Het is behoorlijk moeilijk, want jullie zijn tegengesteld getraind. Want als jullie, jullie allemaal, in de spiegel kijken, zie je meteen alle onvolmaaktheden die jullie voortdurend hebben getracht te perfectioneren. Nu vragen wij jullie daarmee op te houden en dat wat je bent in eigendom te nemen.

.

Het is nog niet zo lang geleden, vrienden, dat de mensheid in staat was een substantie te maken die een diamant gelijkwaardig was. Dit zorgde ervoor dat diamantairs hun diamanten moesten voorzien van een merkteken omdat ze het verschil tussen artificiële diamanten en natuurlijke diamanten niet meer zagen.

De meeste diamanten die nu gemaakt worden zijn voor industrieel gebruik, maar wij vinden dit erg interessant om deze uiterst simpele reden:  er zijn geen imperfecties in artificiële diamanten, en daarom zijn ze niet kostbaar…
Is dat niet interessant? Ze zijn te volmaakt! Het zijn eigenlijk de insluitingen, en de manier waarop een diamant licht reflecteert die de schoonheid bepalen. Dat zijn jullie!

Wij kijken nu naar de buitenkant van de diamant, de buitenkant van wie jullie zijn. In plaats van naar de onvolmaaktheden te kijken, gaan we ons focussen op de imperfecties om uit te vinden hoe we die positief kunnen benutten. De onvolmaaktheden die deel zijn van de insluitingen in jullie diamant, maken jullie diamant tot een unieke schoonheid van Thuis.

Het is niet eenvoudig, want het impliceert het in eigendom nemen van je meesterschap en zijn wie je bent. Het grote obstakel is jullie ego, want jullie ego moet altijd evenwicht zijn. Jullie beseffen dat nu.

Ruimte maken voor de andere goden. De kunst van Autorisatie..
Vele van jullie kijken niet ver, en zijn zo bezorgd dat je nog in je lagere ego-wenslichaam zit, dat je nooit opstaat en je eigen vrede predikt. Jullie delen nooit de schoonheid die je van ‘Thuis’ meebracht. Dus het gaat er om daar evenwicht in te brengen, jullie willen echter zekerheid, en de manier om zekerheid over je eigen schoonheid te verkrijgen is heel eenvoudig.

Maken jullie ruimte voor de andere goden in het Universum? Wij zeggen jullie nu dat het grootste geheim dat we jullie kunnen vertellen is dat jullie god zijn, jullie ZIJN datgene waar je naar hebt gezocht. Het zoeken aan de buitenkant heeft jullie naar binnen toe geleid: Jullie zijn het zelf die alles bevatten, maar de Sluier weerhoudt jullie je ervan het te herinneren.

De Sluier blokkeert jullie verbinding met Thuis. Dus, zodra jullie beginnen met het verwijderen van die Sluier, kunnen jullie die macht en die connectie voelen, om dan gelijk tegen de muur te lopen omdat je vergat dat je niet de enige god bent.. We gaan jullie helpen te herinneren en de veranderingen te ervaren die alle mensen nu ondergaan.

Angst, eenzaamheid en minderwaardigheid zijn menselijke emoties waar iedereen in deze evolutie niveaus doorheen gaat. De uitdaging is het grootst wanneer je écht aan je zelf twijfelt, als je wérkelijk gelooft dat je minderwaardig bent en niets hebt toe te voegen..!

De wijze waarop wij met jullie zullen werken, geliefden, is jullie op het hoogste Lichtniveau dat wij kennen, staande te houden. Wij zijn hier om jullie op elke denkbare manier te autoriseren. Wij hopen dat jullie die boodschap oppakken en iemand anders autoriseren, want ware autorisatie wordt alleen geactiveerd als jullie zijn omringd door geautoriseerde mensen.
Besef dat je in een oogwenk een geautoriseerde samenleving kunt scheppen, en het zal gebeuren. Jullie kunnen die energie nu in jullie aura bevatten. Jullie kunnen nu meer van je verbinding met Thuis in je fysieke voertuig bevatten vanwege de evolutionaire veranderingen die een ieder van jullie thans ervaart.

Angst, eenzaamheid en minderwaardigheid zijn menselijke emoties waar iedereen in deze evolutie niveaus doorheen gaat.

De uitdaging is het grootst wanneer je écht aan je zelf twijfelt, als je wérkelijk gelooft dat je minderwaardig bent en niets hebt toe te voegen..!

Wij zeggen jullie dat als dat het geval zou zijn, je nu niet op Aarde zou rondlopen! Dit is geen gemakkelijke planeet om op te zijn, het is geen vakantieplek. Hoewel het de ‘Tuin van het Universum’ is, is het een lastige energie om in te zijn, voor zover planetaire energieën reiken. Wij zullen jullie helpen je ware aard te herinneren, je kracht en je eigen energie.

Wij hier niet om jullie te zeggen dat je links of rechts moet gaan, want dat ligt geheel aan jullie. Dat zijn jullie keuzes, want je bent hier op de planeet van de Vrije Keus. Oordeel je zelf niet om die keuzes, breng ze gewoon in balans, óók als je denkt dat ze ‘fout’ zijn. Als je een keus hebt gemaakt, kun je die herroepen en veranderen.

Als je geen keuzes maakt, kom je op een dwaalspoor. Dan kom je uitdagingen tegen, want je hebt niet meer de regie over je leven. Dit zijn tijden waarin jullie beginnen leiding over je eigen leven te nemen. Ook al ken je de richting niet, en heb je geen besef van hoe of wat, je weet wel dat waar je nu bent jou geen energie geeft. Dus, hoe dan ook een stap zetten, zet jullie op het pad van keuzes maken, en je eigen omgeving scheppen, ook al is het nog niet precies wat je wilt. Het zal je leiden tot het maken van keuzes om openlijk je passie te vinden.

Het fysieke lichaam als 'anker' voor het energetisch lichaam.

Het Veld als Resonantie Kamer
Geliefden, jullie energieveld/aura is nogal toegenomen rond je lichaam. Heel lang was het niet meer dan enkele inches van je fysieke voertuig af, en nu is het voor vele van jullie al uitgebreid tot zo’n 2 meter, en voor enkelen zelfs tot 3 meter..! Dit had heel wat voeten in de Aarde. Het heeft jullie ook heel wat beperkingen en moeite gekost.

Maar, het was de moeite waard, omdat nu een ieder van jullie nu evolueert, zullen jullie het veld dat je om je lichaam had benutten als je resonantie kamer. Als jullie basisenergie van waaruit jullie nu zullen uitzenden/uitstralen, zal je energieveld nu expanderen en niet langer aan beperkingen gebonden zijn.

Er zal aanvankelijke veel misbruik van die energie zijn. Er zullen veel mensen zijn die het voor eigen doeleinden zullen gebruiken, wanneer er meer bekend aan wordt gegeven. Er zullen veel typische dingen zijn die mensen doen als ze iets nieuws leren. Toch is het een van de grootste sleutels, die jullie helpt deze stappen te ondernemen.

We spraken van surfen op de top van de golf om jullie gewoon een lift te geven, om je iets meer van je energie te geven in plaats van voor elk brokje te moeten vechten. Wat wij jullie niet verteld hebben is dat voordat elke golf op de kust slaat, er een terugloop van energie is die de andere kant op lijkt te gaan.

Het water moet wel terug lopen om de golf op te bouwen. Jullie bevinden je nu in die terugloop. Dat is ook de reden waarom sommige mensen in paniek raken of voelen dat ze vastzitten, en overdreven reageren op hun omgeving. Daarom hebben veel mensen nu zulke korte lontjes, en ze voelen zich alsof ze op het randje staan. Heb geen angst voor wat wij jullie vertellen. Het kan jullie helpen te weten dat je er niet alleen voor staat, maar het kan jullie ook helpen te weten dat dit een evolutionair proces is waar de hele mensheid doormaakt.

Een reis van A naar B waar jullie meer van je eigen Geest kunt dragen in je fysieke lichaam. Dat effect zal ook gevoeld worden op 11.11.11 en 12.12.12.

Dus, dit is de terugloop, de onderstroom. Dit is de tijd waarin jullie voelen dat alle energie van je wordt afgenomen, in plaats van dat het je voedt. Maar wij zullen je ogen gericht houden op het grotere plaatje, want hoe sterk die terugloop ook is, en hoe verloren sommige van jullie zich nu ook voelen, jullie weten wat er komt.
Jullie weten dat deze eerste golf van energie, die de komende drie jaar indaalt, een nieuwe mensheid brengt, een nieuwe geautoriseerde omgeving waarin jullie nog nimmer tevoren de kans hadden om in te bestaan. Dit zijn geen gemakkelijke transities, omdat mensen weerstand hebben tegen verandering. ‘Niet-veranderen’ is een van jullie ontsnappings-mechanismen.

.

Nu zullen jullie ontdekken dat je meer vrijelijk kunt loslaten. Jullie zullen het verwelkomen, en hoewel jullie dit energieveld, die veiligheidszone zo lang hebben opgebouwd, voel toch de opwinding wanneer het in beweging komt. Kijk naar de mogelijkheden. Kijk naar wat je overkomt, en kijk naar het effect dat je onbewust op andere mensen hebt. Wanneer je dit doet, begin je jouw innerlijke schoonheid te ervaren.

Dit is de tijd om bewust de volgende stap te maken, en dagelijks met deze energie te werken en er niet bang voor te zijn. Speel er mee. Speel en doe alsof je de Nieuwe Mens bent. Speel de prachtigste schoonheid uit die jullie je kunnen voorstellen. Wij praten niet over uiterlijke schoonheid, wij hebben het over passie en zaken die je Geest verLichten.

Het zal zich nagenoeg altijd in fysieke vorm manifesteren, maar jullie dienen te beseffen dat fysieke schoonheid op jullie planeet niet vast staat, omdat iedereen een andere smaak heeft. Er is altijd wel iemand die jouw schoonheid opmerkt als je het durft te tonen. Het enige wat nodig is, is weten dat je op het juiste pad bent, in staat zijn wat je effect is en de juiste stappen te ondernemen.

De terugloop waar jullie je nu in bevinden is in aantocht. Dit is de laatste zuivering als de eerste golf indaalt. Vele mensen op Aarde zullen uit hun doen zijn, omdat deze eerste golf van energie duisternis, drijfzand en ontsteltenis meebrengt. Maar jullie zullen standhouden als een baken van Licht, waar andere mensen op af komen en vragen: “Wat is er gaande en wat gebeurt er toch? Hoe voel jij je? Kun jij er iets van bakken?”

Dat zijn tijden waarin jullie je eigen schoonheid beginnen te ontdekken en in eigendom nemen. Het is tijd, geliefden, je eigen meesterschap te tonen, toon je ware grootte. Niet alleen in dit leven, maar in alle belichamingen die je hier hebt beleefd. Vertrouw op die kracht. Vertrouw op de energie van je voorouders en integreer het. Het is er, Hier & Nu voor jullie! En bovenal: geniet van de reis..!

Het is ons een eer om jullie met die woorden, en met drie geheugensteuntjes te verlaten. Bejegen elkaar met het grootste respect, want dat vereist een geautoriseerde samenleving. Voedt elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt, besef dat het een mooi Spel is, dat je goed samen kan spelen.

Espavo,

De groep

* * *

(Dit artikel mag vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA)

2 gedachten over “Schoonheid als Anker voor Licht.

 1. Wat Steve Rother is voor beginners… is Michael Roads..(www.michaelroads.com http://www.michaelroads.nl ) voor gevorderden..
  Ik heb beide groepen vorig jaar samen gezien in Mennorode en je ziet het verschil al in de deelnemers…
  Niks ten nadele van Steve overigens.. aardige vent…mooie verhalen (..De Groep zegt dit.. De Groep zegt dat..)…
  Bij Michael Roads echter moet je met jezelf aan het werk…da’s dus duidelijk andere koek… Ik heb daar mensen echt helemaal zien transformeren..

  Maar goed… elke schrijver heeft zo z’n eigen publiek..

  1. Je hebt miljoenen verschillende vormen van bewustzijnsniveau.
   Je word doordat aangetrokken wat het meeste bij jou resoneert.
   Hierdoor worden beide een spiegel voor elkaar waar je allebei wat van kan en mag leren.
   Maar hoe meer je bij jezelf blijft, je meer kan leren om vanuit je eigen hart en waarheid te leven en zo alle dualiteiten binnen jezelf zo liefdevol om te zetten in deze o zo mooie ervaringen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.