Advertentie

Vaccins: de ‘anti-lichamen’-theorie is onjuist!


Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH) schreef het onderstaande artikel over de onjuistheid van de aanname van de medisch wetenschap dat het geclaimde succes van vaccins, te danken zou zijn aan het prikkelen van het lichaams-immuunsysteem, geprikkeld door een vaccin. Het vaccin zou er de aanleiding toe zijn, dat het lichaam antistoffen gaat ontwikkelen, tegen juist die ziekte waarop het vaccin gebaseerd is. Onjuist dus.

Maar hieronder lees je hoe deze vork in de steel steekt. Heidi Stevenson is oprichtster van gaia-health.com en schrijft veel goed gefundeerde artikelen en boeken over gezondheid. Ze spreekt daarin haar uiterste bezorgdheid uit over de schade die wordt toegebracht door medicinale toepassingen via middelen, die nu als volkomen ‘normaal’ te boek staan.

Heidi Stevenson is dit gaan doen, doordat ze zélf werd geconfronteerd met gezondheidsschade bij familieleden, die ontstond als gevolg van deze middelen. In haar eigen woorden beschrijft ze de medicijn-arena als uiterst gevaarlijk, een plaats waar de gebruiker van al die medicijnen ‘heel goed op moet passen’ en er niet in blind vertrouwen mag en kan rondlopen..! Haar gedegen studies naar achtergronden van deze, door medicijngebruik ontstane ziektes en invaliditeit, maken haar publicaties tot veel gelezen, maar vanzelfsprekend ook weer -door bepaalde belangengroepen- sterk verguisd.

x

* * *

x

Nieuw onderzoek faalt!

Bewijs dat de antilichamen theorie niet klopt!

 x

2012 © Heidi Stevenson (origineel)

2012 © vertaling Door Frankema – VaccinVrij.nl

 x

De vaccinatietheorie klopt niet, is nooit bewezen en niet onderhevig aan vragen. Een nieuw vaccin tegen de beruchte infectie door de ziekenhuisbacterie ‘MRSA’ (‘Methicillin-Resistant Staphylococcus Aurus’) toont dit overduidelijk aan. Verhoogde antilichamen titers – de ‘benodigde’ hoeveelheden antilichamen in het bloed die maatstaf zijn voor ‘effectiviteit’ van het vaccin – zijn niet hetzelfde als natuurlijke immuniteit.

Heidi Stevenson

Nieuw vaccinonderzoek heeft aangetoond, dat de theorie die aan de basis van vaccineren ligt onjuist is. Het is de theorie dat immuniteit verkregen wordt, door het stimuleren van de productie van antilichamen. Dit is echter overduidelijk en aangetoond door -helaas- de sterfgevallen als gevolg van deze aanname…

Het betreffende V710 vaccin werd ontwikkeld tegen een ziekte die voortgekomen is uit de huidige medische geneeskunde: MRSA (ook wel de ‘vlees-etende bacterie ziekte’ genoemd) Zonder succes is er met dit vaccin getracht een door het medische systeem zelf gecreëerd probleem op te lossen.

En men verwachtte nog zoveel van het V710 vaccin, bedoeld om vóór operatie en opname in ziekenhuizen gebruikt te worden om MRSA te voorkomen. Wat een samenspel; creëer een ziekte, probeer een behandeling te vinden voor datgene wat je zelf veroorzaakt hebt en haal gigantische winsten binnen!

MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig in de neus en op de huid, zonder enig noemswaardig gevolg: gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Maar bij mensen met een sterk verminderde weerstand, kan de bacterie wel infecties veroorzaken, hetgeen kan leiden tot zweren, maar ook tot ernstige bloedvergiftiging en/of longontsteking. Dat laatste komt gelukkig niet vaak voor. 

Het falen van het onderzoek onthult echter iets heel waardevols over de gehele vaccin-industrie. Deze blijkt gebaseerd op een theorie, die kennelijk niet is opgewassen tegen nader onderzoek. Want, áls het zo zou zijn, dat het stimuleren van de productie van antilichamen de sleutel zou zijn tot het ‘versterken van het immuunsysteem’ -zoals ons routinematig door artsen en gezondheidsinstanties verteld wordt – zou het niet mogelijk kunnen zijn dat het V710 vaccin niet zou werken…

Het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker wordt omschreven als een ‘experimenteel’ vaccin.. Die omschrijving komt door het onderzoek naar een MRSA-vaccin plotseling in een volledig ander daglicht te staan..!

Naar alles wat men erover opgetekend heeft, resulteerde het vaccin in een ‘robuste immunologische respons’, wat wil zeggen dat er veel anti-lichamen aangemaakt worden. Maar toen het vaccin toegediend werd aan hartpatiënten in afwachting van hun operaties werden, werden er juist én meer infecties én meer sterfgevallen (ten gevolge van meervoudig orgaanfalen) gerapporteerd. Dit in volledige tegenstelling tot wat de financiers van dit onderzoek kennelijk hadden verwacht.

Het onderzoek
Het onderzoek werd gefinancierd door Merck en de leidinggevende wetenschapper dr. Fowler, was de voorzitter van het V710 advies comité. Hij ontving daarnaast subsidie en financiële ondersteuning van Merck, Cerexa, Pfizer, Novartis, Advanced Liquid Logics en MedImmune; én hij was een betaalde consultant voor Astellas, Cubist, Cerexa, Merck, Pfitzer, NovaDigm, Novartis, The Medicines Compagny, Biosynexus, MedImmune, Galderman, en Inimex; én hij heeft honoraria ontvangen van Astellas, Cubist, Merck, Pfitzer, Theravance, en Novartis.

We moeten waarschijnlijk niet al te verbaasd zijn dat Fowler geen idee had hoe het kwam dat de testresultaten zo ontnuchterend waren in het licht van de zeer goede ‘antilichamerespons’. Volgens Medscape zei Fowler: “Ik kan hier geen biologisch geloofwaardige verklaring voor vinden”.

De studie omvatte 3.958 patiënten die het active V710 vaccin kregen en 3.967 die een zoutachtig placebo kregen. 201 patiënten (5.08%) die het vaccin kregen stierven, vergeleken met 177 (4.46%) die het placebo kregen. Dat is 13.9% meer sterfgevallen in de groep mensen die gevaccineerd zijn.

Opmerking: De resultaten waren omgezet in persoon per jaar; een wat mij betreft betekenisloze constructie in deze context. Het gaat erom hoeveel mensen die een eenmalige specifiek type operatie ondergaan dit niet overleven, niet hoe dat eruit ziet in termen van persoon per jaar.

Van de gevaccineerde patiënten kregen 22 personen ‘MRSA’ en 7 daarvan stierven. Van de ongevaccineerde groep kregen er 27 personen ‘MRSA’, waarvan 2 mensen stierven.

Dr. Vance Fowler, moest de Big Pharma-financiers van zijn onderzoek, meedelen dat het MRSA-vaccin het tegendeel bereikte, van wat men had gehoopt en verwacht..!

Vance Fowler jr. , MD, MPH, onderzoeksleider en hoogleraar in de geneeskunde op Duke University, deelde mee dat V710 niet effectief was in het voorkomen van S. aureus bacterimia en/of infectie van diepe borstwonden, ondanks de capaciteit een robuuste antilichamenrespons op te wekken.

13.9% van de mensen die het V710 vaccin kregen stierven. Dat waren nog eens 24 doden.  Als we in overweging nemen hoe groot het marktgebied is dat men voor dit vaccin op het oog had zou dat snel opgelopen zijn tot duizenden extra doden direct veroorzaakt door het vaccin.
Overkoepelende sterftecijfers zijn niet belangrijk?  Het onderzoek rapporteerde alleen de MRSA-aantallen, maar Medscape vermeldt ook dat degenen die het V710 vaccin toegediend kregen en S. aureus ontwikkelden 5 keer meer kans hadden om hieraan te sterven dan de controle groep..!

Implicaties voor de vaccinatie-theorie
Wat we hiervan mee naar huis moeten nemen is dat de theorie die aan de basis ligt voor vaccineren niet gebaseerd is op realiteit. Het is gebaseerd op aannames. Het gaat ervan uit dat het op een onnatuurlijke manier aanzetten van het immuunsysteem om antilichamen te creëren hetzelfde is als het ontwikkelen van antilichamen als gevolg van een natuurlijk ziekteproces. Feit is dat dit niet zo is. Het is een manier om moeder natuur om de tuin te leiden, niet om haar te kunnen evenaren.

Anti-lichamentiters zijn niet hetzelfde als immuniteit.
De realiteit is dat er niet in aanmerking genomen wordt wat er gebeurt met het immuunsysteem als een geheel na vaccinatie. Het enige dat telt is het zo hoog mogelijk opdrijven van de antilichamen titers, met andere woorden de concentratie antilichamen zo groot mogelijk maken.

Het antilichamen-niveau wordt gebruikt om te bepalen of een vaccin succesvol is of niet, ondanks het feit dat de titers die het resultaat zijn van vaccins vaak veel hoger zijn dat de titers die voortkomen uit natuurlijke infecties. Desalniettemin is natuurlijke immuniteit gewoonlijk 100% en levenslang aanwezig, terwijl door vaccins opgewekte immuniteit praktisch nooit zelfs maar in de buurt komt van de 100%, noch meer dan een paar jaar aanhoudt.

Er is overduidelijk veel meer betrokken bij weerstand tegen ziekten dan hoe hoog titers opgevoerd kunnen worden. Maar hier heeft men het niet over. Het enige dat als belangrijk beschouwd wordt, is of er een willekeurige niveau aan antilichamen behaald is, niet het alomvattende effect van het vaccin.

Antilichamen zijn slechts een onderdeel van het grotere immuunsysteem..!
In de haast om te vaccineren, houdt niemand rekening met de effecten op het gehele lichaam, of zelfs maar op de rest van het immuunsysteem. Want -zo blijkt keihard- weerstand tegen ziekte is veel meer dan alleen antilichamen.

Blijven de nadelen van vaccinaties alleen beperkt tot een onschuldig prikje?

Het immuunsysteem is onderverdeeld in twee delen: door lichaamsvochten en door cellen opgewekte immuniteit. Het door lichaamsvochten (humorale) deel van het immuunsyteem is het deel waar vaccins zich op richten. Het produceert antilichamen tegen antigenen (lichaamsvreemde stoffen die verondersteld worden ziektes te veroorzaken). Als het overprikkelt raakt kan het ook antilichamen creëren tegen het lichaam zelf, wat resulteert in auto-immuun ziekten zoals rheumatoide arthritis en lupus erythematosus.
Zoals duidelijk aangetoond is door het V710 fiasco, zijn vaccins niet in staat te doen wat het lichaam in haar natuurlijks situatie doet als het vecht tegen een infectie – en niemand heeft precies begrepen wat fout is aan het vaccin of er ook maar een flauw idee van hoe we moeder natuur wel kunnen dupliceren.

Het door de cellen opgewekte deel van het immuunsysteem wordt bestuurd door de T-lymfocyten; de T-cellen waar HIV-patiënten zich op focussen. De T-cellen bemiddelen – dat wil zeggen besturen en controleren marcofagen, de natuurlijke killercellen (NK’s) en antigeen-specifieke lymfocyten (witte bloedlichaampjes) die opgewekt worden in reactie op antigenen. We kunnen niet zonder het door cellen opgewekte deel van het immuunsyteem. Het staat klaar om praktisch elke infectie of kanker aan te pakken. Toch besteden vaccinproducenten weinig aandacht aan dit aspect van immuniteit als ze infectieziekten aanpakken.

Vaccinaties, vroeger een soort heilige koe, maar tegenwoordig één van de meest omstreden ‘geneeskundige’ methodes. En, zo blijkt uit het artikel: controversieel als nooit tevoren..!

In één opzicht is het waarschijnlijk goed dat alle door cellen opgewekte immuniteit genegeerd wordt. Dan wordt er tenminste ook geen poging gedaan om het te manipuleren, alhoewel – helaas focussen sommige van de nieuwere vaccins (die mikken op andere ziekten dan infectieziekten) zich er steeds meer op. En wat wéér niet in overweging genomen wordt is of het mogelijk is dat vaccins schade aan dit deel van het immuunsysteem aan kunnen richten. Net zoals alle door vaccins veroorzaakte schade afgehandeld wordt met ‘we doen net alsof het niet bestaat’.

Feit is dat het meten van titers overduidelijk geen adequate manier is om te bepalen of het immuunsysteem gezond of krachtig is. Beweren dat vaccins ‘het immuunsysteem versterken’ is niets meer en niets minder dan dat – een bewering. Het is niet gebaseerd op feiten. Er is geen enkele reden om te geloven, en talloze redenen om niet te geloven, dat het geforceerd opdrijven van hoeveelheden antilichamen gelijk staat aan weerstand tegen de ziekte.

En het is net zo duidelijk dat het injecteren van toxische stoffen gevaarlijk is. Dat hoeven we toch niet te bewijzen! Niettemin injecteren de vaccinindustrie en haar slaafse volgelingen zware metalen, dodelijke chemicaliën en gevaarlijke stoffen zoals squaleen, die garant staan voor het vergiftigen van het systeem en het veroorzaken van auto-immuunziekten.

Misschien kan er één goed ding voortkomen uit het onderzoek dat aangetoond heeft dat het V710 MRSA vaccin faalt. Misschien zal er wat gezond verstand de kop op steken en zeggen:

 

Stop!

Stop deze waanzin.

Laten we kijken naar wat we doen.

Laten we ons afvragen waarom meer dan de helft van de kinderen
allerlei aandoeningen hebben en niet kunnen genieten van gezondheid.

Het kleine beetje tijdelijk gesus van het risico op infectieziekten
weegt toch zeker niet op tegen de resultaten die we overal om ons heen zien!

We kunnen toch zeker wel stoppen met deze waanzin?!

 

 * * *

Bronnen: 

 

Originele artikel HIER

173 gedachten over “Vaccins: de ‘anti-lichamen’-theorie is onjuist!

 1. De aarde is PLAT! De theorie dat de aarde rond is, is verkeerd! En iedereen kan het zelf BEWIJZEN. Ga gewoon naar de zee, en kijk naar de horizon. Die is niet bol, maar PLAT. Horizontaal dus! Dus de aarde moet wel plat zijn! NEGEER maar dat de oude Grieken meer dan 2000 jaar geleden al beweerden dat de aarde rond was. NEGEER Columbus en Magelaan! NEGEER Galileo! NEGEER al die fotos van een ronde aarde. Dat al die “alwetende” experts met hun zogenaamde kennis van geologie, astronomie of kosmologie gewoon eens op vakantie naar zee gaan en hun ogen openen! Dan zien ze dat de aarde plat is!

  Het is toch zo eenvoudig om iets te bewijzen, als je alle bestaande kennis negeert, verdraaid of misinterpreteert, en enkel je eigen bekrompen argumentje als de waarheid aanziet! Negeer maar al de kennis van immunologie. Negeer maar de tienduizenden publicaties over immunologie en infectieziektes. Negeer maar de duizenden studies die aantonen dat vaccinaties ziektes voorkomen. Negeer maar dat de pokken uitgeroeid zijn door vaccinatie. Negeer maar dat runderpest uitgeroeid is door vaccinatie. Negeer maar dat polio bijna uitgeroeid is door vaccinatie. Misinterpreteer ook de studieresultaten van V710, en verdraai de uitspraken van de experts daarover. Besteed enkel aandacht aan een uitleg die kant noch wal raakt, en gebaseerd is op je eigen lichtgelovigheid! Alleen zo kun je bewijzen dat “Vaccins: de ‘anti-lichamen’-theorie is onjuist!” En alleen zo kun je blijven geloven dat de aarde plat is!

  1. Wat moet jij een verschrikkelijk bord voor je hoofd hebben Koen, om hier op de site telkens te willen, of misschien wel: ’te moeten’ terugkomen. Alsof je de missionaris onder de Hells Angels bent, het Eeuwig Durende lampje in het Donker van het Bestaan.. Maar ik zal je advies opvolgen: er idd geen aandacht meer aan besteden. Of begrijp ik je dan verkeerd..? 🙄
   Maar evenzo goed: WELKOM op de site en blijf vooral je ‘ding’ doen.

  2. Ach als ik naar die zelfde zee NU buiten kijk vermeen ik een HOLTE te zien, een beetje exacte wetenschap leert mij dan dat we hier in HOLLAND wonen. Terwijl ik 180 gaden anders om kijk boven de dijk uitkijk ontferm ik een wijdse blik van puur Nederland 11 meter onder ANP. Dus… jij hebt om eerlijk exact te zijn geen ‘Rond hoofd’, maar een ‘Platte kop’… (op zijn boers gezegd)
   Over bewijzen gesproken trouwens, dat releveert dat een pannenkoek uit een ronde koekenpan komt en niet uit een vierkante, verder zijn die net als een pizza wellis waar plat, maar als je ze dubbel vouwt een Callzone Space Continuum Object.

   Daarom is het mooiste woord nog altijd oud bollig Hollands ipv platvloerse onduidelijke turbo taal.

  3. Geweldig Paul, hoewel dat ook weer ‘relatief betrekkelijk’ is. Natuurlijk..!

  4. Ik had ooit de Hoop dat ik op deze site mensen zou aantreffen die zich met elkaar Willen VERBINDEN. Ik krijg echter meer en meer het gevoel, of het nu links om is of rechtsom, dat er veel mensen hier zijn die er alleen maar lol in kunnen Scheppen om elkaar de Vlooien af te vangen. En daar blijkbaar hun Energie uit putten!
   Waar duidt dit speeltuingedrag op? Tegen wat wordt verzet gepleegd? Heeft het met Overgave te maken?

  5. Waar duidt dit speeltuingedrag op? Tegen wat wordt verzet gepleegd? Heeft het met Overgave te maken?

  6. Dat komt Dick, ik zal het nog éééén keer uitleggen.. Het komt omdat wij ‘anti-lichamen’ hebben, zijn en gekregen hebben. Hoort allemaal bij het niet-plat-te-spuiten immuunsysteem. Van deze site dan natuurlijk.. hahahaha… Wat een heeeerlijk herfstdagje..
   (Of was je serieus… 🙄 )

  7. Dick, verbinden kun je niet verplichten,dat gaat of het gaat niet. In het geval met Koen is er nou niet bepaald een cohesie aanwezig. Geeft niks toch? Hij ervaart dat wij oogkleppen op hebben, ik zie dat precies andersom.
   http://tinyurl.com/aarm6oa
   (overgens werd Galileo bijna gelyncht ivm zijn zienswijze, totdat ook de wetenschappers uit die tijd om gingen…..)

  8. Whahaha, Paul dat filmpje is om je rot te lachen. Die cartoon ook trouwens.
   fijn ,ik ga weer lachend aan het werk.( Coz, het aftellen werkt alleen onder kantoor uren…)

  9. Guido, ik weet niet of jullie me serieus moet nemen of niet. En eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo interessant. Ik heb wel het gevoel dat het mijn intentie was om iets in beweging te zetten. Imke, ik ben het 100% met je eens dat Verbinding zich niet laat verplichten, het is/komt er en anders maar niet. Op het laatste aan te sluiten: Ik was afgelopen zondag op een klankschalendag met een sjamaan. Deze keer had hij naast wel meer dan 100 klankschalen ook heel veel trommels en ratels meegenomen. We zaten met een groep van een man of 30 in een grote cirkel. De sjamaan gaf ons op een gegeven ogenblik allemaal een trommel en/of een ratel. En hij had een verhaal over de “druppel” en de ” oceaan”. We kunnen als individuele druppels de oceaan van kleur doen veranderen en de oceaan kan de individuele druppels van kleur doen veranderen. Ik vond dat wel grappige symboliek als je het Ik bewustzijn als de druppels beschouwt en het Collectief bewustzijn als de oceaan. Het grappige was toen we in eerste instantie de instrumenten gingen bespelen vanuit de intentie om vanuit de oceaan de druppel van kleur te veranderen er een totale chaos ontstond en dat die chaos steeds groter werd en daardoor steeds meer disharmonie ontstond ( de bekende babalylonische spraakverwarring), maar toen we de instrumenten gingen bespelen met de intentie om vanuit de ” druppel” de kleur van de oceaan te veranderen er in eerste instantie ook een totaal verschillend ritme was, maar dat na een paar minuten het geheel samensmolt en er een heel harmonisch ritme ging ontstaan. Wie oren heeft, die hore!

  10. Om het toch maar even in simpel Nederlands uit te drukken: ” Verbeter de wereld en begin bij jezelf””

  11. Guido (4.1) en anderen: je hebt het goed begrepen: als je echt wil vasthouden aan idiote visies, dan moet je zeker mijn advies volgen: blijf alles maar negeren dat niet binnen je vooroordelen past, hecht geloof aan de zotste theorieën, misinterpreteer hetgeen je eigenlijk niet begrijpt.
   En speel vooral op de man in plaats van op de bal: probeer mij belachelijk te maken omdat je toch geen degelijke argumenten hebt. Je bent zeker niet de enige waar je je mee kunt verbinden (4.9 en 4.11), zoals je uit al die andere reacties wel kunt afleiden. Er zijn nog genoeg andere mensen die misschien wel niet dom zijn, maar er toch heel idiote ideeën op na houden. Dus ga gerust zo door met die kleingeestige struisvogelstrategie. Maar wat bereik je daar mee? Hoop je dat ooit iedereen zo kortzichtig zal worden?

  12. Dick ,
   Humor kan toch ook verbinden ? Toen ik dit artikel zag verschijnen was mijn eerste gedachte : Oh my god , Koen krijgt terplekke een rolberoerte , Imke begon alvast af te tellen en ja hoor , Bingo 😆 Heerlijke voorspelbaarheid .
   De waarheid zal vast en zeker ergens in het midden liggen , of op het kerkhof ( er vanuitgaand dat de waarheid gelovig is , anders op de algemene begraafplaats ) Successen in het verleden met een aantal vrijwel uitgeroeide ziekten en aan de andere kant een volledig doorgeslagen vaccinatie industrie die voor ieder mazeltje of griepje een spuit in je arm wil steken .

  13. @ Cozmic, heb je er wel eens bij stilgestaan dat Koen (of wie er ook achter steekt) waarschijnlijk het zelfde spelletje speelt als jij en anderen 😉 Je bent toch niet zo naief om te geloven dat Koen alles wat hij schrijft serieus bedoelt. Dat bedoel ik met speeltuin spelletjes? Wie zit er nu wie op de kast te jagen? Maakt ook niet uit, ik vond die van Guido in 4.12 wel leuk “Gewond? Verband, verbinden, verbond.”. Het gaat er uiteindelijk om dat wij “” gewonde”” mensen ons uiteindelijk weer leren met ons zelf te Verbinden.

  14. Koen
   Je hebt helemaal gelijk , dat wij dwazen er zo verschrikkelijk naast zitten! Dat wij er eigenlijk helemaal niets van begrijpen en jou niet geloven willen schandalig!
   Maarja , dit is de vrije wil in optima forma zal ik maar zeggen , jij mag geloven wat jij wilt en wij mogen dat ook. Dus het ga je goed in jouw perceptie en het ga ons goed in de onze . Uiteindelijk zijn we toch 1 als mensheid waarvan we beide deel uitmaken.
   Zullen we dan afspreken dat jij ons respecteerd in onze mening en wij datzelfde doen met jou?

  15. @ Dick

   Zo te zien leef je nog in oude Dogma’s, we gaan massaal met zijn alleen NU door de ‘Bottle neck’ of ‘Time’ heen. Gezien je integer beleid om alles in het gareel te willen houden is niet goed mogelijk.
   at geeft helemaal niet beste Dick, we verschillen gewoonweg van elkaar, ik ben de andere ik dan jij de andere jij bent. Daar zijn we een mooie nuance voor om toch iets met elkaar te mogen/kunnen delen. Humor is het zelfde als liefde, iets waar je je volledig aan kunt overgeven en kunt toe vertrouwen tot diep toe in de Kosmos.

   Het verbinden Dick is dus op deze manier en niet op de manier zoals een ander het graag zou willen zien, ik blijf bij deze eentonig mezelf als een ja wel; ‘DO-NUTS’ ipv ROND of PLAT te willen zijn, ze werkt immers ook het magnetische veld om de aarde heen, polarisatie van een positief en negatief magnetisch veld.

   Wat nu als je je zelf verbeterd hebt en de wereld om je heen nog niet?! ‘Loesje’

  16. Alle hanen zitten bij hen op stok in het hoenderhok , ff zoeken waar die knuppel nou ligt . Totaal verdwenen onder een laag chatchit ?
   Hoe dan ook – vaccinaties zijn goed voor u en effectief – gmo voedsel is veilig – homeopatie en alle andere niet reguliere methoden werken niet – nog iets vergeten ? Oh ja , wetenschappelijke onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers , en als die zeggen dat het zo is , dan is het zo .

  17. @Cozmic (4.23): eindelijk kom je toch wat redelijke inzichten  . Wat je nog vergeten bent: Big Pharma is aan heel wat wetgevingen onderworpen, maar Big Placebo mag doen wat het wil. Big Placebo verdient dik veel geld aan goedgelovige mensen. Big Placebo negeert al die studies die aantonen dat hun kwakzalverij niet werkt. Big Placebo kan zelf geen enkel bewijs leveren dat homeopathie werkt. Big Placebo vertrouwt erop dat de meeste mensen idiote opvattingen hebben en bereid zijn om de Big Placebo-nonsens te geloven. Big placebo vertrouwt erop dat de meeste mensen irrelevante anekdotes van 1 of 2 personen uit hun eigen omgeving meer vertrouwen dat grote, goed-doordachte studies met duizenden personen.

   Ook nog vergeten: Big Pharma en andere multinationals zijn geen engeltjes: ze proberen degelijke studieresultaten ook zo te belichten dat ze er het meeste voordeel uit halen. Maar ze kunnen het niet volledig negeren. Ze moeten wettelijk bewijzen leveren dat hun producten veilig en effectief zijn – in tegenstelling tot Big Placebo.

   Toch één foutje: de meeste wetenschappers zijn niet onafhankelijk: ze hebben ook hun vooroordelen en belangen. Maar zij zijn wel bereid om daarover goed-onderbouwde studies te doen en eventueel hun mening te veranderen . Zoals Dr Vance Fowler in het artikel hierboven. Hij erkent dat zijn studie niet het resultaat opleverde dat hij had verwacht, komt daar openlijk voor uit, en zal dat niet negeren maar wel proberen te begrijpen. En zo boek je vooruitgang.

  18. @Marcel (4.23): Iedereen heeft inderdaad recht op zijn eigen opinie. Ik weet niet wat hier het meest van toepassing is: “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar niet op zijn eigen feiten” of “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar die van jou is gewoonweg idioot”. Als je de feiten negeert (of gewoonweg niet begrijpt…), maar toch bij hoog en laag beweert dat jou opinie juist is , dan is die opinie gewoonweg idioot, en ben je inderdaad –zoals jij schrijft- “een dwaas die er zo verschrikkelijk naast zit”. En Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH), is blijkbaar zo’n dwaas die niet al te veel begrijpt van immunologie, vaccinologie en hoe je studie resultaten moet interpreteren. En dus is haar opinie dat de vaccinatie-theorie verkeerd is, gewoon idioot.

   Ik respecteer mensen met een andere opinie, zolang die niet zo overduidelijk in tegenstrijd is met de feiten. Mensen met een idiote opinie krijgen geen respect van mij.

  19. @ Koen 4.25, misschien ligt de Waarheid ergens in het midden. Ik ben met je van mening dat er vershrikkelijk veel geld verdiend wordt over de ruggen van mensen, die door gezondheidsproblemen, het zwaar hebben. En hier zijn er uitwassen in Pig Pharma, maar ook in zoals jij het noemt Big Placebo. Ik heb zelf een 10 tal jaren geleden een zware burn out gehad met ook veel depressie verschijnsleen. Ik werd toen zelf door het regulieren medische circuitin de richting van Big Pharma gedreven. Mijn huisarts had de goer moed zlfs om mij te vertellen (als ware hij onze lieve Heer zelve) dat ik vanwege fobische ansten nooit meer zonder anti depressiva een normaal leven kunnen leiden. Gelukkig heb ik toen een andere keueze gemaakt, maar dat laat onverlet dat iedereen vrij is om daar zelf over te beslissen. Ik heb toen mij wel tijdelijk laten ondersteunen door de natuurgeneeskunde met gebruik van St Janskruid (om een schrijnend tekort aan serotonine te compenseren) , voedselsupplementen, bach bloesem therapieen etc etc. Nu gebruik ik helemaal niets meer en heeft mijn lichaam het helemaal zelf weer opgepikt. Ik kan je alleen uit ervaring wel vertellen dat het de afgelopen jaren hard werken was om weer daar te komen waar ik nu ben. Als ik toen geen gebruik had gemaakt van die middelen, placebo effect of niet, dan moet ik nog zien of ik zover was gekomen als dat ik nu ben. Het heeft mijn proces voor mijn gevoel heel sterk ondersteund.
   Weet je, Koen, ik was laatst bij mijn huisarts iets onschuldigs . Ik ken hem goed omdat hij ook bij mij op de club tennist en ik vroeg hem: ” Jan, weet je nog wat je 10 jaar geleden tegen mij riep, toen je mij anti depressiva (Seroxat) voorschreef in verband met mijn fobische angsten en depressiviteitsklachten? Nou, dat wist ie niet meer. Ik zei toen tegen hem: “” Jan, je vertelde mij letterlijk dat het in mijn genen zat (mij moeder was ook manisch depressief) en dat ik daarvan niet kon genezen. Jan, het is gewoon kul. Ziek zijn is een Keuze vanuit onze Mind, we zijn ons er helaas vaak niet van Bewust. Als we maar de moed hebben om naar onze onze onverwerkte emoties te kijken en ons los te maken van onze energetische banden met onze ouders en voorouders, dan zijn we Vrij en kunnen we ons zelf helen. Ik ben namelijk geheel vrij van angsten en mijn lichaam heeft zichzelf hersteld”. Jan lachte als een boer met kiespijn en kon niet anders dan me het volgende toefluisteren: ” Dick, gefeliciteerd, ik ben blij voor je dat het goed met je gaat?”

  20. @ Koen; “Mensen met een idiote opinie krijgen geen respect van mij. ”
   Daar kwam de aap eindelijk uit de mouw!

  21. @ koen
   Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid en opinie. Daar ga ik verder geen woordspelletjes over spelen met jou,dat jij dat wel doet lijkt te duiden op een gebrek aan respect voor de ander. Zoals je weet beste koen kan dat leiden tot een gebrek aan respect voor jezelf, door die ander. Immers wat je zaait zal je oogsten!
   Ook ga je gemakshalve even voorbij aan het feit dat de door jou genoemde feiten slechts feiten voor jou zijn en niet absoluut,derhalve ben je aan het veroordelen vanuit je eigen versie ten koste van die van een ander, en heb je mijn boodschap dus totaal niet begrepen!
   Imo zet je jezelf hier weer volkomen door buitenspel ,helaas dat lijkt een trend te worden bij jou. Als dat je doel is lukt het dus aardig , heb je daarentegen een heel ander doel dan schiet je dat vreselijk voorbij!

  22. Hmmmm , ik zal het er de volgende keer even duidelijk bij vermelden als ik iets SARCASTISCH bedoel 😉
   Uiteindelijk zijn de consumenten verantwoordelijk voor het succes van Big Pharma en Big Placebo , tenminste , zo zou dat in een ideale wereld werken .
   Door overbemoeienis en regelgeving , gecombineerd in een verplichte zorgverzekering , liggen de verhoudingen totaal scheef en trekt Big Pharma aan het langste eind .

  23. @ koen
   Overigens heb jij het over vaccinatie theorie(!) das geen bewezen waarheid(feit) daar het anders niet theorie genoemd werd . Nou hebben we deze dialoog al eerder gehad en is het dus een herhaling van zetten, maar ik wilde dit niet ongenoemd laten.

  24. @ Cozmic, ik vind dat je nu wel heel gemakkelijk de verantwoordelijkheid afschuift op het ” systeem”, de overheid en de regelgeving. Natuurlijk is die doorgeschoten en niet voor niets is heb ik al jaren een droom (ws door mijn eigen ervaringen) om de hele zorg om te turnen, te beginnen door het woordje ziekte en zorg te schrappen. Die woorden alleen al roepen bij mij iets Slaafs, iets passiefs op. Zolang veel mensen nog bakken vol geld uitgeven aan kleding, vakanties, electronica, uitstapje etc en niet bereid zijn om zelf, buiten de reguliere zorg om, iets te investeren voor het meest waardevolle wat er in mijn visie is, namelijk een gezonde geest in een gezond lichaam, dan schiet het niet op!

  25. Het is allemaal ‘Big Brother’ van de Brotherbünd vriend Koen. Naast sarcasme kan een vleugje optimisme ook wonderen doen als het om Pillen draaierij gaat. Ziekte is altijd het gevecht in je zelf, vooral als de bron daarvan buiten je zelf ligt en aangewakkerd wordt door lui die graag energetische gedachte spelletjes aan het spelen zijn met hun wetenschappelijk verstand. Tabelletjes zoekers en uitvullers van het eerste soort die ons moeten vermaken hoe we ons door het bos van ziektes moeten begeven, terwijl je ergens al gezond leeft, zegt meer dan genoeg.

   Gisteren werd ik getriggerd door een stukje van de ‘RAUWER’ Docu op Ned 1. De reguliere Geneeskunde staat te stuiteren van ongenoegen dat we verkeerd in ons hoofd zijn op het gebied van ETEN.

   RAUWER DOC – Francis Kenter en zoon Tom Watkins:
   http://www.youtube.com/watch?v=IT8kvEFMchA
   &
   http://www.youtube.com/watch?v=CFAbR8MtyLs&feature=related

  26. @ Dick , ja , ik had een veel uitgebreider verhaal in gedachten , zeer genuanceerd en met een zo objectief mogelijk perspectief vanuit meerdere invalshoeken belicht .
   In plaats van dat hele verhaal op te schrijven ben ik toen maar gaan stofzuigen en nog wat andere dingen gaan doen . Pls forgive me 😆

  27. Stof-zuigen is in ieder geval goed voor jezelf zorgen, Cozmic.
   En je kunt er een huisgenoot misschien nog plezier mee doen :)http://www.humortube.nl/2010/11/even-stofzuigen/

  28. @paul
   Zonder afbreuk te willen doen aan het verschijnsel van rauw eten ter bevordering van gezondheid, wil ik wel het volgende opmerken. De moeder van tom komt op mij nogal fanatiek en manipulatief over. Aan fanatiek zijn over een gegeven is niets mis, maar de manier waarop ze haar zoon ideeen in de mond legt is wel ( op pedagogisch vlak) wat af te dingen.
   Ze legt hem op nogal dwingende toon woorden in de mond , dat je dat gerust (imo) mindf*ck mag noemen.
   Ook mis ik in haar theoretische onderbouwing van rawfood als ideologie wel zo het een en ander mankeren. Zo is ons gebit het gebit van een alles eter, net als ons darmenstelsel. Je kunt ook niet zeggen dat in de oertijd alleen smooties en rauwe (gekweekte) groenten op het menu stonden. Ook eieren wild en vis ,en insekten stonden wel degelijk op het menu! Eventueel rauw dan maar. Ik vind het al met al een interressante theorie en geloof dat het zeker beter is dan alle dagen bij M.D. tafelen , doch dekt het niet alle lichamelijke behoeften even goed af.

  29. Zo is het Marcel! Het gaat niet om wat je precies eet, maar welke bouwstenen heeft je lichaam nodig op dit moment wat te veel of te kort komt. Dat is in balans komen met je zelf, niet met de gedachte gang van een ander die er om heen een wetenschappelijk profiel schets en/of het weg schoffeert in een voor bestemd protocol. Eten is dus bij en voor iedereen verschillend.
   Net als broer konijn en zijn worteltjestaart. (vies heh?!)
   Ook het hebben van ziektes speelt een rol in het voedsel patroon, ergens doe je iets verkeerd, alleen een heel gepuzzel altijd wat veroorzaakte nu wat ?!

   Wel nu mocht je dan toch incompleet zijn dan heb je altijd een uiterste mogelijkheid van bereiken, dat gaat veel verder dan een normaal iemand dat zou kunnen:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=psjTCwoWRac#!

  30. Het blijft een lastig verhaal . Als vegetariër krijg je al de halve wereld over je heen , het lijkt wel of men zich bedreigd voelt door je . Beginnen ze meestal direct over je schoenen te zeuren waar leer in verwerkt is , alsof ik mijn schoenen opvreet . Eet je dan wel KiiiiiiiiP ? Of Viiiiiiiiiiiiis ? Altijd hetzelfde gezeik . Voorspelbaar als het weer in de Sahara .
   Daarna komt ongemerkt en retevoorspelbaar het praatje over allergiën en intoleranties , darmproblemen , ADHD en de hele meuk . Dan kom ik weer aan het woord en vertel over GMO , plofvlees , toxische Panga , en alles wat ik erbij kan halen .
   Voeding en levensinstelling gaan hand in hand , laat ieder lekker zijn eigen ding doen .

  31. oh die onverbeterlijke lelijke uitgeteerde gedroogde laurier graf tak met taaie tabakspruimdraden en hells kruiden doodshoofd die bij pauw en witteman trots liet zien hoe haar 10 jarige zoontje het lichaam van een kleuter heeft met holle paars geslagen wo2 ogen en dat de armzalige onderontwikkelde arme dwerg pas op z’n achttiende wettelijk juridisch een fatsoenlijke gehaktbal mag eten van ssmams die het zogenaamd zo goed met hem voor heeft? wat een machts relatie van mannen haat frustratie is dat zeg, dat heeft niks met vrijwillige breatharianisme te maken, dat is passief psycho geweld en mishandeling van de bovenste plank, in de alternatieve media is er nog een moeder van Tom, maar die is al dood, zo’n moeder had in een eerder stadium een sm kelder moeten bezoeken, of gewoon geen zoon krijgen, lijkt mij beter, met het accent op lijk, ik heb een broertje dood aan dit soort personages, weet hoe dat er uit kan zien zo’n verhouding..

  32. Weet je wat ? Ik doe nog een stapje verder : Het zijn allemaal programmeringen . Zoals dat mens in die joetroep , die is zo ontzettend bezig met haar programmeringen dat ze er naar moet gaan leven , zelfs haar zoontje zit onder die programmering , daarom wordt hij ziek van een stukje brood . Wie denkt dat hij tekorten krijgt als hij geen stuk vlees eet zal dat ook krijgen .

  33. Cozmic, beste Vriend, geweldig, dat noemen we de Kracht van het Menselijke Denken……. Hiermee sla je de Spijker op zijn Kop. Programmeringen kunnen ons in een Ziekte patroon houden, zonder dat we er ons van Bewust zijn! Programmeringen kunnen er in mijn visie er zelfs ertoe leiden dat iemand ooit voor zichzelf heeft uitgemaakt dat hij/zij bijvoorbeeld ” autist” is en op het moment dat hij/zij ervan Bewust word, dat er dan iets geactiveerd kan worden waardoor van het ene op het andere moment de Sleutel kan woren omgedraaid. Ik voel dat we in de Tijd zijn aanbeland dat we de toegangscode tot de kluis weten te ontcijferen.
   Ik Weet het, ik Voel het… ik zeg Amen!

  34. We zitten vandaag in de 3e dag van de 13 daagse golf (Tzolkin kalender) van de Witte Hond. Dit is een belangrijke golf van 13 dagen. Het gaat deze 13 dagen om het thema Tolerantie en Acceptatie. We hebben geleerd, waarschijnlijk al in onze jongste jeugd, om een belangrijk deel van ons zelf te onderdrukken, waardoor we intolerant, ja ontrouw, aan ons zelf zijn geworden. We mogen in deze 13 dagen weer gaan Ontdekken wie we zelf ten diepste zijn.

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_172.htm

   Vandaag is het de dag Van de Gele Mens. Die enegie gaat over de Kracht van de Menselijke Geest. Waar gaat je Aandacht naar uit? De energie van de Gele Mens is mijn doel in het leven Het gaat er vandaag om uit het patroon van ons aangeleerde denken te stappen. Maak de Keuze om uit dat Denken te stappen en ga naar je Intuitie. wat zegt die op dit moment?

  35. -wat zegt die op dit moment?
   Dat ik zin heb om gezichten te boetseren, allemaal verschillende emoties.
   Ik denk dat ik begin met “gelatenheid”

  36. (Dick, nog even over De business van van de week, mijn hoofd gaat zich er altijd mee bemoeien en ’s nacht had ik het volgende bedacht; ik denk dat jullie het produkt persoonlijk moeten maken, zodat het in het schap echt onderscheidend is. Elke week of maand een foto van 1 van de koeie dames erop met een verhaaltje erbij over haar welbevinden bv, voor op het pak. Foto’s waarop je duidelijk kan zien welk seizoen het is( de bokkesprongen in de lente; kalfjes bij de moeder in de zomer; lekker warm in de stal in de winter enz. Een koeien soap bij de boodschappen!)

  37. @ Imke, geweldig, dat is ook de Kacht van de Menselijke Geest. Wij hebben inderdaad plannen om een onderscheidend concept weg te zetten met een eigen duurzame verpakking. We hebben daarvoor natuurlijke een duidelijke marketing strategie nodig. Ik hoef niet meer na te denken wie ons daarbij kan ondersteunen 🙂

  38. @ Imke 4.45, kun je aan het eind van de avond vertellen of je een lijn kunt ontdekken aan alle gezichten die je vanaf nu zou willen boetseren of misschien zelfs nog gaat boetseren? En hoe ziet het gezicht er uit waar je mee eindigt?

  39. En nog even op het eind van mijn werkdag voor Kees66. Kees, ik sluit nu hier op het bedrijf de boel af. Ik ben hier nog helemaal alleen op kantoor, de productie draait nog volop, maar ik heb vandaag voor mijn gevoel een hele belangrijke bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren, heeeeeeeel hard gewerkt en daarna ook heel veel lol gehad met collega’s en zelfs een oud-collega. En door de uitwisseling van berichtjes op wtk met heel veel aha erlebnis zit ik vol met energie! Wat wil een mens nog meer!

   Ik kan zeggen dat ik heel Voldaan ben en met een goed gevoel het weekend in ga.Ik ben nieuwsgierig of tot de geboetseerde gezichten van Imke ook een Voldaan gezicht behoort

  40. Afgezien van het feit dat ook ik de moeder van Tom Watkins heel overdreven haar filosofie over rauw voedsel in de praktijk brengt en haar zoon daarmee hersenspoelt, vind ik het niet van fijnzinnigheid getuigen om haar dan maar voor van alles en nog wat uit te maken. Een … lelijk uitgedroogde laurier en meer van zulks: daar kom ik echt tegen in opstand. Ik vind dat dat niet kan. Wat kan die vrouw er aan doen dat het geen “Gina Lolobrigida” is, bovendien denk ik dat zij al een oudere moeder is. Ik ben ook een oudere moeder en ook geen “Gina Lolobrigida”. Niet iedere vrouw is gezegend met ronde vormen. Laten we alstjeblieft de dingen niet door elkaar gooien. Zelf heb ik op Uitzending Gemist ook die Pauw & Witteman gezien en daar vond ik hen, vooral die Pauw, heel pretentieus en zij dienen een ander doel. Dat jullie dat nou niet in de smiezen hebben vind ik heel vreemd. Alweer, zoals vaak, waren die twee behoorlijk opgefokt bezig en de publieke opinie doorde kijkers hun strot te duwen. Zoals ik vandaag verwachtte, kwam inderdaad mijn zwager die dit grif slikt, mij wel even triomfantelijk vertellen wattie gezien had (ik dus toevallig ook), dit om mij nou eens eindelijk te overtuigen dat wat op de buis giert en in de krant staat WAAR is; hij ziet in mij een complotter en nog meer van zuks. Zien jullie dan werkelijk niet welk doel zij dienen. Zo vaak gaat het hier over de mean straim media en hun loyaliteit aan de machthebbers en hun verderfelijke agenda: nu helemaal niet. Jammer vind ik dat.

  41. En wat denken jullie wat voor een schade wordt aangericht ten opzichte van die jongen, maar ook naar die vrouw die zijn moeder is, afgezien waar zij – ook al is het niet goed – achter staat, nu heel Nederland en ook hier sommigen op WTK over haar en hem heen rolt? Wat zij allemaal over die moeder durven uit te krijten. Het is wel die jongen zijn moeder!!!!! Wat een vreselijke samendoding is dit toch! Bah! Gespeend van begrip, liefde en mededogen. Die vrouw is van de weg, oké, dat is zo. Haar proberen te helpen? Nee, natuurlijk niet. De grond in stampen, dat wel natuurlijk. Ach,………

  42. @ willie

   Ik wil niets lelijks over de moeder zeggen , zij doet immers haar ding vanuit een idee dat zij heeft ,als was het het beste om zo te handelen . De manier waarop ze dat doet keur ik af , zonder veroordeling naar haar toe , ik bedoel ik zou dat zo niet doen . Het idee dat zij aanhangt is interressant en niet geheel van waarde ( imo) gespeend. Ik vind ook niet dat tom bij haar dient te worden weggehaald als zou zij hem niet goed verzorgen( dan zouden hele volksstammen daar eerder voor in aanmerking komen).Toch wil ik een kritische toon laten horen ten opzichte van deze ideologie, het is namelijk volgens mij een polarisatie in het gezondheidsdenken, en gaat voorbij aan een harmonischer model van denken , minder dualistisch. Echter het staat natuurlijk een ieder vrij te handelen zo hij/zij wil ( mits geen schade wordt berokkend aan derde)

  43. @Marcel: lieve Marcel, ik keur ook de manier zoals zij hier mee om gaat af, maar dat heb je natuurlijk al gedestilleerd uit mijn commentaar. Ik denk ook dat de moeder doordraaft en daarin m.i. het spoor bijster is. Ik heb een schoondochter en dito twee kleinkinderen, is gescheiden van mijn stiefzoon, die raw food eten, maar ze eten ook vis en eieren etc. Dus niet alleen rauwe groenten en fruit. Ook noten en zaden, wat op zich ook heel gezond en eiwit- en vetrijk is. Maar, inderdaad, de moeder van die jongen draaft door. Maar wat te denken van een gezin bij mij in een vroegere buurt? Die vrouw gaf haar kinderen alleen maar wittebrood met zoet te eten. Iedere dag patat met frikandel of kroket, met appelmoes. Een keer in de week aten ze bruine bonensoep.; dit is niet gelogen, mijn kinderen weten er ook van en vonden het heel raar. Heel veel frisdrank ging er ook doorheen in dat gezin. Ik heb het daar wel eens met haar over gehad, dat dat toch niet verantwoord was enzo, maar boter aan de galg. En zo zijn er natuurlijk wel meer gezinnen die vreemd en onverantwoord eten. Maar dat de media zich hier nu zo uitermate bezorgd (hahahaha hatelijke lach) mee bemoeit, vind ik erg maar dan ook zeer erg verdacht. Daar doelde ik voornamelijk op en ook op het “sneren” over haar fysiek. Het zat me even erg hoog Marcel. Hartelijke groet 😉

  44. @ Willie

   Daarom daarom dat je altijd mensen hebt die zaken overtrekken, zoals die moeder van Tom dat ook doet, maar vergeet dan ook niet naar de arts te kijken. Deze beweert dat het kind geen 10 cm extra groeit zonder warme hap en dat het zich niet geheel verder kan ontwikkelen bij ontkenning van gekookte produkten. Het is een rare wereld Willie, vooral als je om je heen kijkt en over ‘RAW Food’ praat, Cozmic interprenteert nog zelf richting vegetarisch zijn. Het doet me denken aan mijn schoonfamilie die RAW eten al een vreemde zaak vind,’dat doe je toch niet!’, ‘dat is niet lekker hoor!’, ‘je bent niet goed bij je hoofd’, uitspraken en spreekwoordelijke gezegdes. Echter onder tussen vinden ze een broodje ‘Haring met uitjes’ en een ‘Salade naast de maaltijd’, iets heel dood gewoons. Behalve als je trots opgemaakte zelf geconstrueerde appeltaart op tafel zet, dat men er mongolisch in gaat zitten te prikken omdat het niet voldoet aan het model van een kant en klare HEMA taart ‘look a like’. Men besluit dan een heel klein stukje te proberen (volgt ineens diëet) of gooit het stiekem weg, thuis bij hun wordt je vol gestopt met ‘Junkfood’ en van alles tegen je zin in. Draai je je om en je laat een schaal met bonbons achter dan is reeds bij terug keer deze geheel geplunderd. Het rammelt allemaal aan alle kanten met mensen.

   Misschien is dan een voor geboetseerd toetje dan wel op zijn plaats.

  45. @ Willy, hoe verschillend kunnen we dan een commentaar lezen he? Ik moest nl vreselijk lachen om Hyper zijn tirade. Hoewel ik een gloeiende hekel heb aan die twee arrogante wijsneuzen Pauw en Witteman ben ik gaan kijken omdat ik het verhaal van deze mevrouw wilde horen. Ik meen me namelijk te herinneren dat zij ook al eens bij DWDD gefileerd werd door Hugo Borst, en was benieuwd welke kant het nu op zou gaan.
   De voorspelbare zo bleek. Ze had in mijn ogen wel een paar goede punten, maar die kwamen niet echt uit de verf of werden al snel afgekapt. Hoewel ik in eerste instantie dacht met haar idee mee te gaan veranderde dat toch vrij vlot, en snap ik de onderliggende gevoelens in Hypers tirade wel. Deze Mevrouw bedoelt het vast heel goed maar heeft niet in de gaten hoezeer zij haar zoontje onder druk zet. En gezien haar eigen uiterlijk van een gedroogde rozijn (sorry) lijkt me een beetje vet in het voedings patroon niet echt overbodig. Maar de overdreven bezorgdheid slaat ook weer nergens op, dat ben ik met je eens. Jammer dat ze niet echt goed naar voren kon brengen waarom ze geen ander voedsel toelaat ivm alle rotzooi die erin wordt verwerkt.

  46. @ Anelle Wat leuk, bedankt voor de link. Ik heb dat hier nog niet gezien, alleen in Beigie te verkrijgen?
   (Zie je dat ik het automatisch vanuit het dier bekijk?)

  47. @Hyper 4.40

   Helemaal gaaf!!!
   Ik kijk nooit naar P&W, maar ik genoot van je geestige tirade. 😀
   Ken persoonlijk twee moeders die zo vreselijk begaan waren met het dieet van hun kinderen dat zij hen alle vetten ontzegden, kleine porties hoofdzakelijk rauwkost tot macrobiotisch eten voorschotelden.
   Deze kinderen bleven schraal en veel te klein voor hun leeftijd. Wanneer zij bij ons bleven eten, aten zij in hun eentje de helft van al mijn eten op, zodat ik steeds te weinig had. Een mens en zéker een opgroeiend kind heeft water, vetten én suikers nodig om zich harmonisch te ontwikkelen. Onze hersenen bestaan hoofdzakelijk uit water en vet en hebben als brandstof suiker nodig om goed te functioneren. Botten en spieren vergen ook een meer gevarieerde aanvoer dan enkel rauwkost.
   Ik ken ouders die hun kinderen enkel Contrex(!) laten drinken en uitsluitend magere melk en aanverwante zuivelprodukten voorschotelen! Dat is gewoon misdadig. En wat denk je dat die kids met hun zakgeld kopen? De obsessie van veel ouders voor alles wat slank is, druist volledig in tegen een goed voedingspatroon.

  48. Imke, je kunt het ook verkrijgen in Friesland. Zie link. Het dichtste bij jou in de buurt is Natuurlijk Natuurvoeding in Joure.

   http://www.zuiverzuivel.nl/verkrijgbaarheid.aspx

   Het grappige is dat je ook via een invulscherm kunt zien op welke boerderij het specifieke produkt dat je hebt gekocht is geproduceerd. Heel leuk en leerzaam hoe ze dat doen!

  49. Ooooh Dick, we hebben je nieuwe Lactose vrije melk eens geproefd. Niet bepaald Lactose vrij, eerder een oude marketing truuk op het eerste gezicht. Iedereen kreeg gelijk weer uitslag zoals we dat van Lactose houdenede zuivel gewend zijn. Geen goed produkt als je praat over Lactose vrij eerder over een Lactose verminderd produkt. Het komt jammer genoeg niet eens in de buurt van echte Gen-Tech Vrije Lactose loze melk, jammer! het was wel leuk geprobeerd.

   Daarom liever maar de nieuwe Alpro Yochert… smaakt richting karnemelkse pap… 🙂

  50. @ Lieve Imke 4.57: Lieverd, eigenlijk was het ook hilarisch wat Hyper te berde bracht. Maar ja, ik zie ook wat die P & W aan het doen zijn. En ik wist dat niet, dat zij al bekend waren in diverse programma’s. Maar dat terzijde. Dat die vrouw er zo “gedroogd als een rozijntje” uitziet ka ook met heel andere zaken te maken hebben. Nu ik dat zo bekijk, ik heb ook nou niet bepaald een vette kop. Ben dan wel 66 jaar oud, maar mijn gelaat is ook meer van de magere. Nu durf ik jullie zelfs niet meer onder de ogen te komen zonder te weten hoe jullie dan wel over mij zullen oordelen, bijvoorbeeld bij een meet & greet. En dat terwijl ik wel vet eet, slagroom, crème fraiche, lekker veel olie, roomboter en vette kaas op mijn brood. Nou ik kan jullie vertellen, dat helpt niks en heeft nooit geholpen. Dat was de reden dat ik zo reageerde. Ik vond dat er niet toe doen. Bovendien vier ik morgen mijn man’s en mijn verjaardag en reken maar dat er een grote schaal slagroom op tafel staat. Ook een grote schaal crème fraiche en drie pannen soep, waarvan een pan met Amerikaanse aardappelsoep waar heel veel crème fraiche in gaat. In de erwtensoep gaat roomboter en in de pompoensoep ook. Voor de rest heb je hoop ik wel gemerkt dat ook ik mijn vraagtekens bij die mevrouw heb; ik heb ook medelijden met haar. Het is allemaal angst. Ingepompte angst waar zij waarschijnlijk geen weerstand tegen had en erdoor werd beheerst. Dat is toch ook meelijwekkend. Hoeveel mensen, bijna alle) worden er niet met angst gehersenspoeld? En natuurlijk vond ik Hyper heerlijk bezig zoals alleen Hyper kan en hij heeft voor het grootste gedeelte wel gelijk ook. Verder heb ik ook medelijden met dat joch. En nu nog meer want heel Nederland valt over hen heen om verschillende redenen. Doordacht of niet, ik den eerder van niet want iedereen papegaait de media en andere hotemetoten na. Ik zou willen dat compassie de hoofrol speelt hierin. Lieve Imke, ik hoop dat je me voelt en begrijpt. Groet van een Willie met een magere kop die maar niet boller wil worden terwijl de rest wel weer boller wil worden hahahaha.

  51. @Imke: ja, dat zij niet naar voren bracht dat er heel veel rotzooi en chemische troep in het voedsel wordt verwerkt, vind ik ook een gemiste kans van haar. Dat had zij hel goed naar buiten kunnen brengen: genetisch gemanipuleerd voedsel dat allerlei kwalen veroorzaakt, chemicaliën en giffen e.d. had zij ook kunnen benoemen met daarbij de effecten op kortdurende en langere termijn. Juist zij had goed beslagen ten ijs kunnen komen als zij verstandig met dit dieet was omgegaan, daarom denk ik inderdaad dat zij handelt vanuit angst en niet vanuit verstandige overwegingen; jammer!

  52. Eiegenaardige omdraaiing zit er in de platte aarde metaphoor.

   Het was het Vaticaan toch dat per decreet let weten dat de aarde plat was. Mochten er lieden zich anders uitlaten dan moesten ze opgesloten worden. Uit je zelf komende nieuwsgierigheid en daarmee samenhangende hypothesen proberen empirisch vast te stellen, was ketters. Later heette dat wetenschappelijk. E nu is dat allang weer losgelaten en heeft de Paus/GSK/Goldman Sachs (degene met het geld en de macht) weer gewoon gelijk.

  53. Ik las in Hugo Borst zijn column dat binnenkort de opvolger verschijnt “RAUWER” . Ken nie wachtuh 😆

  54. @Joris: De oude Grieken, De Egyptenaren, Columbus enz hadden inderdaad studies, data en degelijke analyses om aan te tonen dat de aarde rond was. Zij hadden inderdaad “uit jezelf komende nieuwsgierigheid en daarmee samenhangende hypothesen proberen empirisch vast te stellen” Het was inderdaad ook het Vaticaan dat dit alles wenste te negeren.
   Maar toch een kleine correctie over hoe het er vandaag aan toe gaat: het zijn nu de alternatieve geneeskunde, de complot-theoristen, de paranoiden, de onwetenden, die veel wensen te negeren. Het begint hier bij Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH), die gewoon een ontzettend gebrek aan kennis van immunologie, algemeen wetenschappelijk inzicht en samenhang ten toon spreidt in het artikel hierboven. Ze negeert enorm veel informatie dat niet in haar kraam past. Ze hangt een volledig vertekend beeld op van wat immunologie en vaccinologie weet en niet weet, en wat “empirisch is vastgesteld” . Ze stuurt haar conclusies niet door ze te baseren op nieuwsgierigheid en eigen empirisch vaststellen, maar door het te sturen en te verdraaien met holle woorden en misinterpretaties om bij haar op voorhand vastgelegde dogma uit te komen. Dan zijn het een hoop “volgelingen” met nog minder kennis van immunologie, algemeen wetenschappelijk inzicht en samenhang die haar op deze site dan verdedigen. Allemaal omdat ze wensen vast te houden aan hun dogmas. Geen enkele van hen die ook maar 1 redelijk argument geeft om hun dogmas te ondersteunen. Dogmas die blijven overleven omwille van het negeren van veel informatie,vertrouwen in onbetrouwbare bronnen van informatie, of gewoonweg uit onwetendheid. Voor vele mensen is God al lang dood, maar dogmas, die blijven bestaan! Lang leve de vooruitgang???

  55. @ Koern, met alle respect, ik heb toch het gevoel gekregen dat de messte reacties niet zo zeer gericht waren op de inhoud, maar meer op de nogal dogmatische en nogal voorspelbare wijze waarop jij reageert op alle artikelen, die heir gepubliceerd worden, die maar enigzins vraagtekens plaatst bij wat gangbaar is en “wetenschappelijk” is onderbouwd.

   En Koen, God is voor mij meer Levend dan ooit, want sinds ik weer de Verbinding met hem voel, ben ik zelf het Levende Bewijs 😉 En Koen, weet je wat ik daardoor nog meer voel, als we door deze transitie periode zijn gekomen is een discussie over vaccins of over Big Pharma of Big Placebo niet meer nodig…. We hebben dan geen kunstmatige, door de “wetenschap” ontwikkelde middelen meer nodig! We zijn dan Heel en Een met de Natuur en die geeft ons alles wat we nodig hebben. Dat komt allemaal precies op het juiste moment op ons Pad!

  56. @ Willy 4.62
   (Wijffie, wat kan jou het schelen wat een ander over je denkt, je weet zelf toch het beste hoe het bij jou in elkaar steekt? Klinkt goed wat je allemaal gaat kokkerellen. Zoals je op diezelfde meet & greet gezien hebt kan ik beter van de room afblijven maar als ik er zin in heb eet ik het toch, wat een ander daar ook van denkt) Het is meer de combi van wat er door deze mevrouw gepropageerd werd en haar eigen verschijning. Zij kiest ervoor om zichzelf en haar zoontje in de spotlights te zetten. En dan is een opmerking over haar verschijning snel gemaakt, misschien niet terecht maar zo werkt het al gauw. Sterker nog, misschien heeft zij( of haar zoontje) dit wel nodig om om tot bepaalde inzichten te komen. En ach waar gaat het over, zelf heb ik ook wat duidelijke uiterlijke kenmerken waar ik al vanaf mijn 14e opmerkingen over krijg, laat ze maar l*llen, ik wordt er niet anders van.

  57. Leuk, die welles nietes spelletjes hier in de reacties! Blijkbaar had ik nu niets te doen om die saaie ellenlange reacties te lezen, en er toch de lol van in te zien… Ik werd pas serieus enthousiast bij de reactie van Dick (4.27) Bij de alinea ‘Ziek zijn is een Keuze van de Mind’! Heel goed begrepen, Dick! 🙂 Ook in reactie 4.44 zeg je echt rake dingen! Daar word ik blij van, eindelijk iemand die het begrijpt…
   Ik zou niet weten of je nou wel of niet moet vaccineren, want ik zit niet in de medische wereld… Maar als ik mijn gevoel maar laat spreken, terugga naar het voelen van mijn lichaam, minder (na)denk, en mijn emotie kan uiten, word en blijf ik vanzelf gezond (eigen ervaring)!

 2. @Guido
  Hierbij beschuldig ik je ervan dat jij artikels als bovenstaand OPZETTELIJK, ja MOEDWILLIG plaatst, alléén maar om enkele Thomassen de kast op te jagen!!! 😀
  Waar hebben die arme drommels dat aan verdiend? 😉
  Kunnen toch ook niet helpen dat zij blijkbaar slechts tot één website toegang hebben, gezien hun gretige reacties.
  Misschien wat linkjes toewerpen?
  Ik zou alvast Xandernieuws aanbevelen. 🙂

 3. Vaccinaties bestaan al 216 jaar en daar is nog nooit iet`s van bewezen dat het werkt en er zijn wel honderden onderzoeken naar geweest!

  Big Farma verdiendt daarnou eenmaal geld aan ,dat is ook de bedoeling !
  Heb zelf een zoon van 10 en die heb ik bewust niet laten vaccineren.
  Hij is de einige in de klas die nooit ziek is en ergens last van heeft.
  Moet er wel bij zegggen dat hij 60 % raw voedsel eet.

  Alle ziektes zijn te genezen Kanker, lime, Aids noem het maar op.Door alleen al je voeding aan te passen. Maar we gaan liever met ze allen naar Mac en eten lekker al die GMO voedsel vol met E-nummers.
  Mensen laten zich snel in de maling nemen door zogenaamde dokters en artsen om maar pillen te slikken en je vol te laten spuiten. De media speelt daar lekker op in. Want we zitten de hele dag naar dat scherm te kijken Tel lie vision woord zegt het al!

  Mesnsen worden gelukkig meer bewust van wat ze eten ! de overheid is er niet om je te helpen en dat moeten mensen is meer gaan realisieren.

  Er zijn te veel feiten! En niemand kan die debunkeren.
  Dus voor mensen die de hele dag voor de tv hangen ,weten ook helemaal niks te argumeren. Want die zijn gebrainwashed door de media en overheid.
  Ze hebben gewoon het bewustzijnsnivo niet en kunnen er daarvoor ook niet voor open staan.

  Is precies het hetzelfde als mensen zeggen dat er geen leven buiten onze planeet bestaat! Yeah right… Naieve mensen zijn dat!
  geloven dat Adem en Eva de hele wereld heeft bevolkt.
  Keep your head in the dirt ! Mensen kunnen niet tegen de realiteit zijn bang. Geloof me angst is een slechte raad gever.

  1. @Dustin: je hebt blijkbaar geluk, dat jou niet-gevaccineerd kind nooit ziek is. Maar is dat alleen maar omdat hij niet gevaccineerd is? Of is het gewoon toeval? Want omdat al zijn vriendjes wel gevaccineerd zijn, komt hij maar zelden in contact met iemand die mazelen, de bof, e.d. heeft. Of wat denk je bijvoorbeeld van mijn kinderen: volledig gevaccineerd, en ik kan me niet herinneren wanneer ze voor het laatst een dagje van school moesten blijven wegens ziekte. Zo’n anekdotes van 1 of 2 kinderen tonen eigenlijk niks aan. Je moet naar grote aantallen kijken om tot correcte conclusies te komen. En dat werd bijvoorbeeld gedaan in de KiGGS studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/pdf/Dtsch_Arztebl_Int-108-0099.pdf. Blijkt dat kinderen die gevaccineerd zijn helemaal niet meer infecties of allergieën hebben! En er zijn nog heel wat andere studies die gelijkaardige resultaten hebben. Zoals je zelf beweert: “ Er zijn te veel feiten! En niemand kan die debunkeren.”. Maar ja, veel mensen kennen die feiten niet, en zijn gebrainwashed door de anti-vaccinatie lobby om te geloven wat die ze probeert wijs te maken. Die gaan zelfs grofweg liegen door de resultaten van de KiGGS studie te misinterpreteren en te beweren dat gevaccineerde kinderen wel vaker ziek worden!

   “angst is een slechte raad gever” schrijf je. Angst voor een spuitje blijkbaar ook.

  2. @ Koen ,
   Zou het niet mooi zijn als er ruimte is voor meerdere opvattingen ? Zoals je zelf waarschijnlijk wel hebt kunnen destilleren zijn voornamelijk de mensen die bewust leven nogal tegen vaccinaties . Zij gaan er vanuit dat gezond voedsel , frisse lucht en een beweeglijk leven leidt tot een sterk immuunsysteem dat zich in de afgelopen paar miljoen jaar al wel degelijk heeft bewezen .
   Voor de fastfoodkudde zouden vaccinaties waarschijnlijk wel een uitkomst bieden , ze gedragen zich immer zoals het hokvee dat ze consumeren .
   Ik heb vroeger gewoon mazelen gehad en nog wat van die ongemakjes die men kinderziekten noemt , af en toe een griepje of verkoudheid , so what ? Moet iedereen maar volgespoten worden vanwege die enorme ANGST ?
   De rode draad is vaak dat mensen er voor kiezen om natuurlijk te leven en dan geen Frankenstein voedsel binnen te krijgen of geënt te worden met troep uit een laboratorium met onbekende inhoud .
   Vooral zodra vaccinaties verplicht worden en Frankensteinvoedsel ongelabeled overal door verwerkt wordt , dan gaat deze groep mensen in protest .
   Dat je steeds vaker de term complotdenker gebruikt is imo een dooddoener en verraadt jouw ware intentie , dat even terzijde .

  3. Ik durf gerust te stellen dat het immuunsysteem gerelateerd is aan de levensstijl . Ik kom wel eens bij mensen in huis die de verwarming altijd op minstens 23 graden hebben , waar 24/7 megatelevisies aanstaan , al het eten is prefab , naast de deur ligt een mounteverest van frisdrankflessen en ga zo maar door . Hond is hyperactief , kind ook ouders zijn om de haverklap ziek , allergisch voor ieder stofje dat de natuur produceert .DAT zijn jouw klanten , Koen , daar mag je je op focussen , spuit ze maar plat . Bestel alvast maar Ritalin voor die kleine , zijn hielprikjes heeft ie al gehad , borstvoeding niet . En volgens hun ben ik een rare omdat ik geen vlees eet en liefst smaakversterkers en aspartaam ontwijk .

  4. Cozmic: Ik heb zeker begrip voor voldoende ruimte voor meerdere opvattingen. In reactie 4.26 schreef ik het trouwens al: “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar niet op zijn eigen feiten”. Dus zorg wel dat je opvatting overeenstemt met de feiten. Want anders wordt het “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar die van jou is gewoonweg idioot”. En overeenstemming met de feiten mis ik volledig in veel van de opvattingen die ik hier lees. En degelijke argumenten zijn er al helemaal niet.

   Ik begrijp dat er mensen zijn die weerstand bieden tegen zaken die hen worden opgedrongen. Maar de wereld is nu eenmaal zeer complex. En je gaat ze niet beter begrijpen door je enkel te baseren op eigen veronderstellingen en opinies van anderen die er al even weinig van afweten als jezelf. Je moet ook kijken naar de argumenten van degelijk onderzoek.

   We zien in de Westerse wereld nog zelden die kinderziektes, en velen denken daarom dat vaccinatie overbodig is en ons onterecht wordt opgedrongen door Big Pharma of andere hogere machten. Maar die ziektes zijn nu zo zeldzaam juist omdat meer dan 90% van de mensen gevaccineerd zijn. Dus diegenen die vaccianties weigeren krijgen die ziektes ook niet, dankzij die >90% die wel gevaccineerd zijn. En alhoewel er bewijzen in overvloed zijn dat ze zeer veilig zijn, zijn er actiegroepen (in hoofdzaak Amerikaanse, die hopen veel geld te verdienen in rechtszaken), die het tegendeel proberen te beweren. Echter zonder overtuigende argumenten. Maar als nu niemand meer zou gevaccineerd worden, dan zouden er over een tiental jaar jaarlijks weer duizenden kinderen sterven of levenslang gehandicapt worden door “onschuldige” ziektes. Er sterven in Europa momenteel meer kinderen aan mazelen dan 10-15 jaar geleden, nadat vele ouders hun kinderen niet meer lieten vaccineren omdat Andrew Wakefield in 1998 beweerde dat het niet veilig was (www.who.int/wer/2011/wer8649.pdf). Dit is een feit. Vind je dat aanvaardbaar?

   Ook ik heb vroeger “gewoon mazelen gehad en nog wat van die ongemakjes die men kinderziekten noemt , af en toe een griepje of verkoudheid”. Maar ik ben ook opgegroeid met buren die een doof-stom kind hadden, omwille van complicaties van een “onschuldige” kinderziekte. Een vriendin van mijn moeder, die eigenlijk ook wel “gezond voedsel , frisse lucht en een beweeglijk leven leidde” is enkele jaren geleden gestorven aan tetanus, wat ook te voorkomen was met een vaccin.

   Als je in detail naar de feiten gaat kijken en de argumenten van beide kampen goed met elkaar vergelijkt, dan kan er maar 1 conclusie zijn: vaccins voorkomen veel ziektes, levenslange complicaties van ziektes, en sterfgevallen, met minimale gevallen van neveneffecten. Spijtig genoeg willen velen niet naar resultaten van de honderden, goed opgezette, zeer uitgebreide studies kijken. En vertrouwen ze niet op de experts die dat wel hebben gedaan. Waarom vertrouwen ze die dan niet? Blijkbaar omdat ze denken dat AL die experts in dienst zijn van Big Pharma of grotere machten, en GEEN ENKEL VAN HEN bezorgd is voor de gezondheid van de bevolking? Waarom denken ze dat toch steeds, vraag ik me dan af.

  5. @ beste koen
   Je probeert je nu te profileren als een ruimdenkend mens , echter alle opinies moeten wel voldoen aan wat jij als feiten ziet. Je verwijten en argumenten verschillen weinig van die gene die je hier aan het bestrijden bent , ( slechts 180 graden gedraaid)is dat gebrek aan creativiteit van jouw kant ? Of denk je dat je zo aan het spiegelen bent?
   Je gebruikt de zelfde ,volgens jou anekdotes van kinderen in je omgeving, als het je wel uitkomt . Gebruiken wij dat soort verhalen om een mening te staven worden ze rigoreus door jou weggezet als anekdotes.
   Je bent in mijn ogen slechts hier om te strijden en zoekt op geen enkele wijze naar verbinding of verbreding van je denken. Met die houding dien je het dualisme , je conformeerd je aan de wereld die nou eenmaal zo ingewikkeld is ? Vraag je je wel eens af of en hoe het makkelijker kan? dat lijkt er niet op, maar ik kan er overheen gelezen hebben.
   Je gedraagt je hier als een alwetende wetenschapper, echter vergeet je dat de wetenschap slechts deel is van het menselijk weten/zijn. Er is een groot deel van de wereld die door de wetenschap niet verklaard kan worden en toch aanwijsbaar bestaat! Jij verwerpt dat deel want het is niet wetenschappelijk bewijsbaar, das een gemiste kans om te groeien en te leren. Het is wel je eigen keuze en daarom respecteer ik die (imo domme houding) van jou. Ik vraag er maar een ding voor terug, Koen respecteer de meningen ( waar dan ook op gebaseert) van anderen ! Lees ze taal ze op je inwerken overdenk ze en stop met die veroordelende belerende manier van schrijven , of rot gewoon op.

  6. Tja inderdaad , de openmindednes van een radicaal fanaat . Een absolute systeemdenker . Ik schakel weer terug naar sarcasme , kost minder energie .

  7. @Marcel.
   Het is me nog steeds niet duidelijk ,wat die 5d betekend.Ben je dan beter of zo??Zoals bekend,schaar ik mezelf achter Koen.Ik ga hier dus ook niet verder op in,omdat hij,naar mijn mening een duidelijk verhaal neerzet.Wat ik wel wil opmerken is het venijn alweer door de andersdenkenden.Zie de laatste zin van Marcel(in 5d,jawel!)”anders rot je gewoon op.”DAT is nog eens respekt hebben voor een andere mening,nietwaar Marcel?Ik heb nog nooit Koen kunnen betrappen op zulk een uitlating,maar hier zijn ze aan de orde van de dag.Dat moest ik effe kwijt.En ga me nou niet weer uitschelden,of kwalijk nemen,dat ik in de USA woon.

  8. @Koen ik ben vroeger altijd gevaccineerd. En ik zat juist om de haverklap thuis met een ziekte. Ik heb bijv. tot 3 keer toe zware bronchitis gehad, 1 keer zelfs bijna longontsteking, een ernstige darminfectie en heel veel KNO ontstekingen en koorts. Hiervoor heb ik ook heel veel medicijnen gehad.

   Uiteindelijk zit ik nu o.a. met een spastische darm (of andere infectie), allergieën en chronische bijholteontsteking, waar ik onder “normale behandeling” van een arts nooit meer vanaf kan komen, het kan wel erger worden dat dan weer wel. Daarom kies ik voor natuurlijke behandeling, daar kunnen ze mij tenminste helpen. En ik kies de juiste voeding om dit te genezen en erger te voorkomen. De zuurtegraad van je lichaam is hiervoor het aller belangrijkst, zeker geen vaccinaties of andere medicijnen. Deze verzwakken je immuunsysteem wat zorgt voor chronische klachten waar je nooit meer vanaf komt volgens “reguliere behandelingen”. Stop te geloven in deze onzin alsjeblieft.. net zoals de meerderheid van de bevolking inmiddels al doet. Je bent één van de weinige mensen die nog opkomt voor de farmaceutische industrie. Dat zegt al genoeg waar jij je brood mee verdient. Succes en werk ze nog voor vandaag!

  9. praat me niet van de vreselijke midden oorontstekingen die ik als kleuter en tot en met mijn twaalfde jaar heb doorstaan, en de typische symptomen van een autie spectrum schreeuw baby peuter kleuter, en nog soms.. was ik met iets gevaccineerd? Jah… en toch mag ik nog van geluk spreken als ik de echt heel erge gevallen bekijk;

   Autism made in the U.S.A
   http://www.youtube.com/watch?v=Kug_Jk7kERk

   ’78 percent increase in childhood autism rates over past decade coincides with sharp uptick in vaccination schedules’

   Quote:

   ” (NaturalNews) The rate of autism among American children has nearly doubled over the past decade, according to a new report released by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jumping from about one in 150 children back in 2000 to about one in 88 children in 2008, which is the last time official estimates were calculated. And interestingly, this steady rise in autism rates coincides directly with CDC-endorsed vaccination schedules that have also risen sharply since the 1980s. ”

   http://www.naturalnews.com/035452_autism_vaccinations_children.html#ixzz1r1NNciEU

  10. het gaat om stapelingseffecten van verschillende factoren die kennelijk nooit onderzocht zijn, vanaf minuutje 33

  11. @Cozmic, Marcel, Hyperalert e.a.: Wat is het verschil tussen jullie en mij? Kennis en openheid. Ik kan de wetenschappelijke literatuur lezen en begrijpen. Ik kan zien wanneer een artikel, zoals hierboven, klinkklare nonsens is. Ik lees de argumenten van beide kanten. IK bezoek website van pro en contra (en zal dus niet snel hier weg gaan…). Maar is er hier iemand die ook maar eventjes heeft gekeken naar de KiGGS studie die ik in 6.1 vermeldde? Iemand die probeerde om mijn argumenten te begrijpen en onderuit te halen? Nee, Niemand die er op in gaat. NEGEREN is de standaard strategie als je het niet begrijpt of vreest dat het je niet zal aanstaan! Blijkbaar is er zelfs niemand die heeft zitten googlen om na te gaan of er toch wat kritiek op die studie kan gegeven worden! Dan had je misschien nog een artikel op NaturalNews kunnen vermelden, met kritiek op die studie: http://www.naturalnews.com/036220_vaccinated_children_disease_allergies.html. En dan had ik kunnen verwijzen naar http://exploreable.wordpress.com/2012/06/20/cringeworthy-propaganda-against-vaccines/ waar dat al die kritiek mooi onderuit werd gehaald!

   Cozmic is er persoonlijk van overtuigd dat het immuunsysteem gerelateerd is aan de levensstijl (6.3). Hij heeft gelijk. Maar, in tegenstelling tot hem, beweer ik dat niet vanuit mijn overtuiging. Wel vanuit de kennis die daarover bestaat. En – in tegenstelling tot hem- ga ik dan niet verder om dan een hoop vooroordelen over mensen met een bepaalde levensstijl te spuien.

   @ Marcel, wat betreft anekdotes (6.5): voor jullie de standaard strategie om je overtuiging te staven. Voor mij gewoon een truuk om aan te tonen dat je met anekdotes ook steeds het tegenovergestelde kunt “bewijzen” van een eerdere anekdote, en dan wordt het een welles-nietes spelletje. Ik hecht zo goed als geen belang aan anekdotes. Diegenen die ik vermeldde zijn gewoon een uiterst klein aspectje van al de argumenten die er bestaan over het nut van vaccins.

   Lis (6.8): jij zit toch vol vooroordelen, die gewoon verkeerd zijn. De “de meerderheid van de bevolking” geloven niet meer in reguliere geneeskunde? Waarom gaan er dan veeeeeeeeel meer mensen naar een reguliere doctor dan naar een sCAM?

   En Marcel, ik verwerp NIET dat deel dat niet wetenschappelijk bewijsbaar is (6.5).Zo blijf ik bvb zeer neutraal over het bestaan van God in 4.67. Maar als iets in tegenstrijd is met wat WEL wetenschappelijk bewijsbaar is, dan zet ik daar toch serieuze vraagtekens bij.

   Hyperalert (6.9): Ik ga niet opnieuw beginnen over die nonsens dat vaccinaties autisme zou veroorzaken. Kijk eerst nog eens terug naar mijn commentaren op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband. EN wat betreft jou verwijzing naar NaturalNews: Zoals ik hierboven al aantoon, voor zo goed als elk artikel dat er op NaturalNews staat, kun je er verschillende vinden op het web die die argumenten onderuit halen!

  12. @ Koen ,
   klein geheimpje , vaak moet ik je gewoon gelijk geven , vanuit jouw visie heb je gelijk namelijk . De visie van de wetenschappers die met hun statistieken werken , beleidsmakers die die statistieken overnemen .
   Of die statistieken helemaal eerlijk zijn samengesteld laat ik maar even in het midden .
   Dergelijke statistieken vallen voor holistische geneeswijzen niet samen te stellen , daar gaat het al scheef en wordt het woord kwakzalver al snel gebruikt . Veel fysieke klachten komen voort uit psychisch/emotionele verstoringen die door de holistisch therapeut beiden worden aangepakt , een stuk prettiger dan een stuk darm laten verwijderen vanwege IBS . Uiteraard zit daar een hoop kaf tussen het koren .
   Laat ieder dus vrij zijn om zijn eigen gezondheid op eigen wijze te beleven . De medische wetenschap heeft veel goeds voortgebracht en zo ook de natuurgeneeswijzen , in plaats van elkaar Big Pharma en Big Placebo te noemen zou er een prettige samenwerking kunnen zijn die er op dit moment niet is . De medische wetenschap wil testresultaten zien op HUN voorwaarden , dat gaat niet lukken want ze hebben een andere kijk op werkzaamheid .

  13. @ Koen nee wij hebben hebben wel wat beters te doen dan jouw lange wijsneuzige comments te lezen. Heel fijn Koen dat jij alles goed kan lezen en begrijpen, dat heb je vast aan je universitaire studie te danken.

   Iedereen weet toch dat antibiotica slecht is en al helemaal voor je darmen. Jij hebt juist vooroordelen over natuurlijke geneeswijze dat niet zou werken. En waarom kiezen mensen voor reguliere zorg? Omdat dat vergoed wordt en natuurgeneeskunde niet of nauwelijks. Ze balen dan wel na een tijd dat ze nog meer klachten hebben gekregen.

  14. En er zijn denk ik genoeg sites op het web te vinden die jouw theorieën onderuit halen. Alleen je moet ook begrijpen dat ik en de meeste mensen geen tijd/geen zin hebben om dit helemaal uit te gaan zoeken aangezien blogs/sites lezen vrijetijdsbesteding is. En geen debat over wel of niet vaccineren. Waarom laat je mensen niet in hun waarde? Jij probeert mensen te manipuleren daarom denk ik echt dat jij zelf bij de overheid of pharmaceutische industrie werkt. Wij krijgen hier geen geld voor he..dat is het verschil

  15. Koen
   Wetenschappelijke proza lezen gaat je wel goed af, invoelend lezen van comments daarentegen ……….Laten we het erop houden dat je lijd aan een ongenezelijke vorm van projektie, niet erg maar voor de mensen hier wel handig om even te realiseren.
   Wanneer heb jij voor het laatst zelf nagedacht?

  16. @ koen
   Het valt mij overigens steeds vaker op dat je heel selectief bent op je antwoorden over jouw ongevallige vraagstukken ,het meeste vermijd je gewoon, slechts een enkel punt vormt steeds je betoog en zelden tot nooit ga je in op de rest van een comment. Als je al een afzonderlijk punt behandeld ,want meestal is het een uit zijn context gesleurt item waarop je dan je wetenschappelijk gelijk wenst te halen.
   Nou beste koen je hebt helemaal gelijk hoor, je staat mijlenver boven ‘ons’met je vermogen wetenschappelijke lectuur te kunnen begrijpen en onderzoekjes te kunnen vinden op het net, in een woord geweldig!!!
   Voelt dat een beetje beter voor jou?

  17. De KIGGS studie staat bol van vakjargon en ook nog in het Engels, wat niet iedereen even goed beheerst. Koen behoort dan ook tot de happy few die dat (schijnbaar) wel kan. Hoewel intelligentie niet altijd gelijk opgaat met empathie. Het schijnt ook noodzakelijk te zijn dat het een ‘welles-nietes’ verhaal moet blijven.
   Als de voeding adequaat is, wordt men niet gauw ziek want dan heeft het lichaam er weerstand tegen, maar wie eet er echt gezond? Lang niet iedereen.
   Ik heb geen pokken vaccinatie gehad maar ben wel ingeënt tegen difterie en tbc, omdat er in die tijd een golf van tbc rondwaarde vlak na de oorlog. Mijn kinderen hebben wel de pdkt vacc gehad. Ik weet niet of ik er vandaag de dag nog toe over zou gaan… De griepprik neem ik so wie so niet, drie keer in m’n leven gedaan en nog nooit zo ZIEK geweest… en daarna nooit meer en als ik dood moet gaan aan griep; so be it. (Een mens moet ergens aan dood gaan…) De een is gebrainwashed om persé gevaccineerd te worden en de ander t.o gesteld. En wie is er nou gelukkiger? Degeen die niet is gevaccineerd! Die profiteert dubbel, komt niet in aanraking met de ziektes omdat de anderen wel gevaccineerd zijn en krijgt niet die vaccinatietroep in zijn lijf. Gnagnagna…

  18. in die KiGGS studie lees ik dat 0.7% van de 13 453 proef personen niet gevaccineerd zijn, hoe kan je dan betrouwbaar meten of vaccinaties gevolgen voor de gezondheid hebben, als vrijwel iedereen in die groep gevaccineerd is? Bovendien wordt er niet onderzocht op gezondheid maar op een aantal bekende kinderziektes, that’s all, dat is alles?! En ze meten niet wat er gebeurt als je ouder wordt dan 17 jaar, zo gemiddeld rond de 40 jaar begint de pleuris bij de meeste mensen flink uit te breken, in epidemische vormen, wie heeft er geen kanker tegenwoordig, of een enorm scala aan ongrijpbare onderhuidse chronische ziektes met flink verminderde weerstand en energie?!

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/pdf/Dtsch_Arztebl_Int-108-0099.pdf

  19. Wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil? Blijf die duizenden studies maar negeren!

  20. @ koen
   Wat blijf je je toch vreselijk bekrompen opstellen hier. Oordelend en propagerent trek je rond op het forum, elk geluid tegen vaccinatie beleid of reguliere medici de kop indrukkend. Wordt je nou nooit eens moe van je propaganda praat?
   Wanneer laat je de mensen hier nu eens in hun waarde met welke keuze ze dan ook maken? waarom moet iedereen vanuit jouw optiek de problemen tegemoet treden? Wat maakt jou zo byzonder dat je het allemaal beter weet voor iedereen? Kijk toch eens een keer in de spiegel en barst eens in een gezonde lachbui uit over je eigen dogmatiek? zie de lol van de vele verschijningsvormen van de vele waarheden die er bestaan toch eens in.
   Ik heb met mensen gewerkt die in de 90 waren die nog niet zo star in het denken waren als jij hier laat zien.
   Jij hebt maar een praatje reguliere zooi is waarheid ! Je hebt helemaal gelijk voor jezelf dan , voor mij gaat die vlieger niet op, dus respecteer dat of hou je propaganda praatjes voor je. Verkondig rustig je mening hier als jouw mening maar ga niet lopen zieltjes winnen en andere mensen met een afwijkende mening lopen veroordelen. Dat stuit op weerstand en is zelfs voor jou contraproductief …….. tenzij je natuurlijk uit bent op strijd ( wat ik steeds meer denk te zien )
   Dan rest ons nog maar een ding, negeren ,want strijd is er al genoeg zonder dat wij daar de onze nog eens aan toevoegen!
   Het ga je ( hopelijk ) goed Koen maar tot je je gedrag aanpast heb je mijn respect helaas totaal verloren.

  21. @Marcel.
   Alweer val je Koen aan in 5D.En je valt hem niet aan om de feiten ,die hij ons laat zien.Nee,je valt hem aan ,omdat hij het zomaar durft,om jullie verhalen in twijfel te trekken.Dat is het punt.Jullie groepje(wat steeds minder wordt,kijk maar op die chat s’avonds)lijkt op een mierennest.Die mieren vallen alles aan,wat in hun gevarenzone komt.
   Vanmorgen was op het nieuws,dat de moord op Marianne Vaatstra dankzij een DNA match dichtbij een oplossing is,en wat lees ik tot mijn verbazing op sommige sites?
   Dit:http://www.argusoog.org/vaatstra-doofpot-in-volle-werking/
   Complotters?Weg met hen.

  22. Marcel (6.21): Eventjes jou vragen beantwoorden:
   “Wanneer laat je de mensen hier nu eens in hun waarde met welke keuze ze dan ook maken?” Probeer eens je eigen advies te volgen, en mij in mijn waarde te laten, in plaats van steeds met persoonlijke aanvallen te reageren op mij. Probeer het eens met goede argumenten. Trouwens, mijn antwoord over de keuzes die mensen maken stond al in 4.26: “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar niet op zijn eigen feiten” of “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar die van jou is gewoonweg idioot”.

   “ waarom moet iedereen vanuit jouw optiek de problemen tegemoet treden?” Neen, niet vanuit mijn optiek, maar vanuit de feiten, en de duizenden degelijke studies die je niet mag negeren.

   “Wat maakt jou zo byzonder dat je het allemaal beter weet voor iedereen?” Ben ik bijzonder? Ik denk het niet. Ik onderscheid me misschien wel van de anderen op wtk doordat ik meer wetenschappelijke kennis heb, de feiten erken, en het verschil kan zien tussen een degelijke argumentatie en idiote misinformatie zoals het artikel hierboven van Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH).

   “Kijk toch eens een keer in de spiegel en barst eens in een gezonde lachbui uit over je eigen dogmatiek?” Kijk nog eens naar mijn reactie 4.67 ivm dogmas. Ik volg geen dogmas; ik heb al meerdere keren laten weten dat ik bereid ben mijn standpunt te veranderen als er goede argumenten zijn. Maar die zie ik hier nooit. De “argumenten” die hier worden aangehaald klinken enkel overtuigend voor diegenen die weinig kennis hebben over het onderwerp. Zal ik je nog eens herinneren aan het Kruger-Dunning effect?

   Nu enkele vragen die jij (of anderen) mag beantwoorden:
   1. Is het artikel hierboven van Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH) een degelijk artikel, of staat het vol nonsens, of heb jij zelf niet genoeg kennis om dat te kunnen beoordelen?
   2. Zijn er inderdaad honderden goed opgezette studies die aantonen dat vaccins ziektes voorkomen?
   3. Zijn er inderdaad honderden goed opgezette studies die aantonen dat vaccins een goed veiligheidsprofiel hebben?
   4. Heb jij voldoende kennis over immunologie, vaccinologie, studie-design, statistiek om te oordelen of een rapport over vaccins betrouwbaar is?
   5. Ik schat dat er tienduizenden wetenschappers zijn met goede kennis van immunologie en vaccinologie. Hoeveel van hen schat je dat er twijfelen aan het nut van vaccinatie?
   6. Waarom vertrouw jij eerder op mensen zonder wetenschappelijke of medische opleiding om een oordeel te vormen over medische zaken?
   7. Wanneer ik steeds op de bal speel, maar jij speelt steeds op de man, vind jij dan dat jij correcter een discussie voert dan ik?

  23. @ Kees66

   Ik moet toch ff tussen alle afwezigheid hier ff bemerken dat je op comment 6.7 tegen Marcel iets hebt met zijn 5D. Jij uit de States en Hij uit 5D en ook al een nicht van… Je maakt nogal mooie muziek op je sneer instrument hier en moet eerlijk toegeven gezien Fokker bij welk Technische afdeling jij daar zat als hoofd, gezien dat de Fokker 50 vaak genoeg door zijn voorwiel heen zakte. Daar werkte inderdaad ene Kees66 in de lead, moet Frans Swarttouw toch nog ff bedanken voor zijn voor zijn warme herinnering aan een voorman die graag uitgebreid de telegraaf zat te lezen met zijn poten op het buro en een stinksigaar in zijn hoofd. Misschien moet je toch eens een andere Hangar nemen en je besproeivliegtuigje eens na kijken want wat je zelf de boel hier mee besproeit lijkt wel op naïef werkende vaccin van Anti Dutch Solliaty Club.

   Kees, heb nog een fijne tand knarsende dag daar ouwe Cowboy en cheery up, lad! met lasso gooien vandaag, eens beet altijd beet genomen. Heerlijke vent! (daar lusten m’n honden wel pap van 🙂 )

  24. @ koen
   ik kan alleen maar vaststellen dat je dus nogal vasthopudend bent in je gedrag . Je rukt weer zo het een en ander uit zijn verband en gaat alleen daar op in waar je een reeds vaststaand antwoord op klaar hebt liggen ( hoe bekrompen ook)
   Ik ga verder maar niet meer op je in daar je imo alleen maar strijd zoekt en ik je die niet langer geven wil doei koen

   @ kees66 dutchie kees dutchie66 contra en alle nicks die ik nog van jou vergeten ben
   hahahahaha
   doei kees

  25. Het gerucht gaat dat ergens overzee een bejaard bemoeizuchtzuchtig mannetje zich stierlijk zit te vervelen en zich daarom maar de taak aan heeft gemeten om zich met alles en iedereen te bemoeien en websites zit te lezen waar hij zich aan kan ergeren waarna hij iedereen die iets te melden heeft lekker kan afzeiken . Je zou bijna niet geloven dat er zulke zielige figuren op deze aardkloot zijn maar ze schijnen toch echt te bestaan .
   Allemaal INHAKEN … http://www.youtube.com/watch?v=LZNypt2krTA

  26. @ Koen

   1) Het boven staande artikel van Heidi Stevenson heeft inhoud gezien een aantal zaken overeenkomen met de samenstelling van wat de exacte logica is van wat er kan gebeuren gebaseerd op waarnemingen. Wetenschappenlijk staat niets vast gezien hoe vaak het al niet voor is gekomen dat bepaalde zaken gaande achterhaald zijn en verbeterd zijn of gewoon stilletjes/verzwegen van de markt wordt af gehaald.

   2) Men is continue alles aan het onderzoeken, want niemand is het zelfde aan elkaar en daar zijn al over duidelijke verschillen in van de functionele werking van vaccins. Het kan wel op dieren en op mensne ergens zijn toegepast maar vergeet dat per land dat verschilt en tot op de persoon zelf ook. Wel wordt er over duidelijke generaliseerd tot 1 produkt. Merkwaardig toch?!

   3) Dat is ten dele aan toonbaar, afhankelijk van wat de werkelijke stoffen die men gebruikt als ingrediënt van het vaccin en of de patiënt die het krijgt er wel of niet tegen kan gezien eventuele bijwerkingen.

   4) Gezien tabelletjes of statestiekjes of wat het ook meer zei, is gewoon over de grens van ons land mee kijken en aanhoren van anderen hoe daar de hele gezondheidszorg in elkaar steekt. In Nederland is het over duidelijk dat er ‘flink” gelobbied wordt met kunstmatige stoffen. Uitgangspunt, we eten en drinken het omdat het in ons eten weg geprakt zit, hoe behandel je dat verder met medicijnen met kunstmatige toevoegingen. Prachtige logica voor 5 seconden, het gata juist mis! als de input 100% natuur is en er wordt dan kunstmatige Gen Tech rommel toe gepast waardoor mensen nu eenmaal ziek van worden. Normaal gezien Wetenschappelijk zou het moeten werken zonder slag of stoot.

   5) Er is nut bij maar ook baat, maar het is ook wat weer de gezondheid van de ander beschaad, het mes snijdt altijd aan 2 kanten en de cocktail mix van pillen worden daarmee ook steeds veranderd, iedergeval de samenstelling gebaseerd op patent recht. Laatste tijd veel in het nieuws te zien maar ook bij diverse actualiteits programma’s voor de consument die er aandacht ana besteden zoals bv Kassa, Nova, Tros-RADAR enz enz

   6) Ik vertrouw voor geen meter mensen die wel of niet een medische achtergrond hebben, gezien als ik zelf iets aan geef dat er gewoon weg niet naar het gaande probleem wordt gekeken maar diens eigen portemonnee die graag geld voor zijn maandelijkse afbetaling van zijn huis te gemoet ziet. Vaak vraag ik me dan af bij elke arts kom ik nu voor hun langs of zijn zij er wel voor mij in het bijzonder.
   Regulier en alternatief zij allebij 1 rommeltje van ongecontroleerde aangeklooide levensverwachting depressiviteit. Heb je ergens ene probleem aan dan wordt er veels te snel naar een pilletje gegrepen ongeacht de werking daarvoor en de kostprijs van het produkt wlke afhankelijk van het doosje bij elke Verzekerings maatschappij en of Apotheker enorm in prijs scheelt. Namaak en nep medicijnen die goedkoper blijken te zijn dan het orginele wel werkende produkt en ook vaccins vallen daar onder. Belangrijk omdat allemaal eens onder de loep te nemen of ‘we’ ergens niet ‘genaaid’ worden door iemand die enkel aan zijn eigen portemonnee denkt.
   Het hele idee kan 100% safe zijn naar het ontwerp op het gebied van exacte deelname van het produkt dat het een werkende samenstelling heeft die de boel geheel safe stelt. Echter wat doet de achterban die het produkt fabriceerd?! Wat voor produckt kiest de Zorg verzekeraar zelf voor de patiënt en wat is de keus die de arts maakt aan de enorme hoeveelheid van aanbieding van de dagelijks merken van verschillende geproduceerde preparaten die op de markt worden aangeboden inclusief bonussen. Op dit laatste gebied gaat er dus van alles mis zeker gezien wanneer er ook een minister zomaar zijn geld weg dondert in de aanschaf van vaccins.

   Beste Koen, alles lijkt zo perfect en je hebt wel gelijk als trotse wetenschapper maar enkel ik hoop dat je ook de rest kent in de achterban die afgeveerd is op pure geldverdienerij en waarbij heel wat eindgebruikers de dupe van zijn. Spuiten & slikken en je nergens verder van aantrekken. Zelf beargumenteer ik van een keiharde conclussie te moeten trekken uit de feit dat menig functioneerde arts/specialist me da laatste jaren flink om de tuin heeft geleid met verkeerde diagnose instellingen en aan names, ze hadden het ‘goede’ met me voor, Zoals meermalig het gebruik van Ultracain D-S bij toepassing een verlagende retoriek geeft op het fysieke gestel terwijl een andere specialist het op ‘suikerziekte’ gooit. Een val van een fiets bij 45 km/u verward met gen-erfelijkheid van nieren, waarbij een enorme stortvloed van medicijnen je gehele gestel afbreuk maken op je fysieke systeem, waar bij de Apotheker het alarm voor samenstellingen en gebruik combinatie op ‘Red Alert’ gata en waar bij de schuld door de specialist op de patiënt zelve als NPS’ers in beeld wordt gebracht. Dan maar te zwijgen ovdre de vele bijwerkingen die 1 op 10.000 de gelukstreffer in kwestie is en de ongelukkige winnaar is van de Medische Loterij. Bergen Medicijnen die voor en met elkaar genomen moet worden waardoro de val van 45 km/u volledig over het hoofd gezien wordt. Ook het weg stoppen van zichtbare indenticaties van lichamelijke aard waar men wel eens serieus naar mag gaan kijken blijken nu juist het zogenaamd wetenschappelijk bewezen werkende medicijnen voor allen te veroorzaken. Daarmede gedupeerd aan de extra kosten en de niet vergoede afneembare produkten die misleid Patiënt heeft wel verdiend, voor zijn trouwe aanname en het vertrouwen naar de arts en of specialist in spé.

   Alles lijkt zo mooi beste Koen, maar onder alles zit een addertje onder het gras, je gaat het zelf nog wel eens een keertje merken als je zelf ziek wordt en je wordt zieker gemaakt dan eigenlijk de werkelijke bedoeling was. Aanvullende tip: werp ook eens een blik in de sport wereld met hun doping, wat zie je daar dan gebeuren tussen al die topsporters?! Jajaja ze gebruiken allemaal die medicamenten zelfs bedoeld voor ernstig ziekenmensen terwijl te perfect gezond en gespierd zijn, de omgekeerde wereld Koen. Vreemd heh?!

  27. @ koen
   Enne je hebt gelijk koen ik speel op de man . Weet je waarom ? Cést le tone qui fait le music!. En juist daar spreek ik je op aan . Ik zeg toch je mag een eigen mening te berde brengen hier ,als mening …. Das dus niet hetzelfde als die mening als waarheid neerzetten en elke afwijkende mening neersabellen( omdat je het niet kunt begrijpen).
   Maar jij schijnt die manier te verkiezen en hebt het dan over discuseren? Had ik het toch goed discussie is strijd koen , ik ga voor dialoog !( is samenspraak)Je vraag wie er dus beter discuseert is bij deze wel beantwoord denk ik , dat ben jij daar ik niet meer aan discussie doe!

  28. Kees, je hebt me weer hard laten lachen, bedankt!
   Als ik jou commentaren lees krijg ik dit plaatje in mijn hoofd http://tinyurl.com/bq5n9t6
   Wanneer je je verveeld is het een leuk stripboek( Asterix en de intrigant) om te lezen/lachen. Goed om de zuurtegraad in het lichaam bij te stellen.

  29. marcel (6.25): Zoals ik had verwacht, doe je zelfs geen poging om te antwoorden op mijn vragen (6.23). Je durft zelfs niet te beweren dat het artikel hierboven van Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH) een degelijk artikel is. Zal wel zijn omwille van een gebrek aan kennis en aan degelijke antwoorden. En toch “weet” je dat vaccins gevaarlijk zijn… Ik ben volgens jou “vasthoudend”. Maar waarom zou ik van standpunt moeten veranderen als mijn standpunt op zoveel betrouwbare informatie is gebaseerd, en niemand degelijke argumenten geeft om mijn standpunt te veranderen? En trek ik zaken “uit hun verband”? Neen , dat zie ik juist gebeuren bij de anti-vaxers, die zoveel negeren en enkel die stukjes misbruiken die in hun kraam passen.

   Paul (6.27): Jij doet dan toch nog een poging om heel wat te schrijven, draait wat rond de pot, maar komt ook niet echt tot het beantwoorden van de vragen. Je zou best in de politiek of in public relations kunnen gaan. Waarom antwoord je niet? Wellicht omdat ook jij niet durft te schrijven dat jij ook geen kennis hebt van immunologie of vaccinologie. Daar fietst je (aan 45 km/u?) mooi omheen, en geef je een heel verhaal van jou medische historiek, dat niks te maken heeft met vaccins. Zoals men in het Engels zo mooi zegt: “If you cannot impress them with wisdom, baffle them with bullshit”. Vertaald: “Als

  30. Marcel (6.28): wat is “waarheid”? Dat is hetgeen overeenkomt met de feiten. Er is altijd maar 1 waarheid. Dikwijls kent niemand die. Bijvoorbeeld, niemand weet hoe uit de economische crisis te geraken, en er kunnen dus verschillende evenwaardige opinies over bestaan. Maar in andere situaties is die ene waarheid gekend. De aarde is rond; er zijn voldoende studies die dat hebben bevestigd. Dus een opinie dat ze plat is, is idioot. Voor vele vaccins (MMR, DTP,…) is het al lang overduidelijk dat ze zeer veilig en effectief zijn. Voor meer recentere vaccins is het nog niet zo duidelijk, zoals het HPV vaccin. Maar de consensus is, gebaseerd op heel wat degelijke studies, dat ze voldoende veilig zijn om te gebruiken. Dit wordt echter continu verder ge-evalueerd, door mensen met kennis van zaken. En wees gerust, die zullen aan de alarmbel trekken als het nodig is. Kijk eens naar het Vioxx- verhaal. Wie heeft daar voor het eerst de problemen opgemerkt? Onkundige lezers van Wanttoknow, NaturalNews, sCAM-kwakzalvers? Nee, dat waren wetenschappers en geneesheren, die nog studies bleven doen nadat Vioxx op de markt was gekomen.

  31. En de volgende toepasselijke tekst komt uit de Baghavad Gita

   ” De verlichte wijze maakt geen onderscheid tussen een door kennis, bescheidenheid en nederigheid gesierde Brahmaan en een koe, een olifant, ja zelfs een hond en een paria. (IV-18)”

  32. Koen omdat jij zo veel wetenschappelijk vertrouwen hebt zou ik graag een gecontroleerd labo experiment willen doen, je voelt hum al hangen, ik wijs jou aan als vrijwilliger, doe je mouw omhoog, ik heb een setje spuiten in gedachte, gewoon om uit te proberen, een longitudinale studie, voor de komende 30 jaar, kijken hoe jij reageert op de nieuwste cocktails, als een baby in de eerste 3 maanden een stuk of 36 Big Mac GMO Pharma Shots kan verdragen dan moet dat voor jou een eitje zijn toch?

  33. @ Koen (cryptocheillus)

   Inderdaad we draaien om de tover kookpot heen, zeker als ik wat oud pillendraaiers laat mee genieten van jou vaccin sausje over de wetenschappelijke taart heen. Je arrogantie spreekt van hoog toren beleid. Wat komt nou harder aan? een crash van 45 km/u of eentje met 245 km/u. Weetje Koen gezien wat feiten op een rijtje gezet is jou manier van ontgelden een formaliteit, het zet jou in iedergeval in d e ‘SPOT’light gewild en ongewild zo als je het zelf interprenteert.
   Wil best wel een pillendraaiende Veteraan er bij halen die wat vaccin gericht commenatren kan beorgumenteren, alleen enkel ben ik er bang dat er heel weinig van je eigen perceptie overblijft.

   Je sneer is nog steeds vanouds of is je bril nog steeds van Brains uit Thunderbird status?! 🙂

  34. Crypto… Nee toch..? Hij gedraagt zich dan tóch beter, dan een paar jaar geleden.. Maar goed.. Is hij het écht Paul? Crypto zit inmiddels in Texas.. HIER

  35. Bravo !!! GuidoJ…

   Jij bent onze ware Wetenschapper, onderbouwd met de juiste grafiekjes en tabelletjes. Daar kan Koen of Kees contra Dutchie geen goed aan doen. Ik trouwens ook niet. Voor een .com hoef je dan ook niet in de States zelf te zitten, een proxy ;inkje doet meestal het ruwe voor werk.

   Maar harte bedankt voor de mooie en fraaie aanvulling, ypur my brains dude…! 🙂

  36. koen
   wetenschappelijke jibber jabber lezen lijkt je redelijk af te gaan , een niet wetenschappelijk opgesteld commentaar van een echte mens is te moeilijk voor jou naar het schijnt.

  37. @Lis (6.33): dit stond ook al eens op wanttoknow: http://www.wanttoknow.nl/overige/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers. Maar lees (en begrijp) vooral mijn commentaren (bvb nr 4) bij dat artikel. In het kort: er werd vastgesteld dat er inderdaad een probleem is, en er werd ook opgetreden om er iets aan te doen! Maar het gehele verhaal wordt verdraaid door wanttoknow, om er toch maar een complot in te zien. En merk ook op hoe dat mijn vraag in 4.9 daar maar halsstarrig vermeden wordt… De standaard strategie: negeer wat je niet aanstaat, om zo te kunnen vasthouden aan je vooroordelen.

   @Hyperalert (6.36). Voor het debunken dat aapjes autisme zouden krijgen van vaccinatie: http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/terrible-anti-vaccine-study-terrible-reporting of http://lizditz.typepad.com/i_speak_of_dreams/2012/05/this-is-going-around-new-study-baby-monkeys-develop-autism-after-routine-cdc-vaccinations.html. Lees het in detail en –als je echt begrijpt wat er staat- dan zul je ook tot de conclusie moeten komen die er bereikt wordt: “this is a worthless study”. “a good example of terrible research ” “ideological reporting and spinning of the scientific research” “you can’t draw any conclusions from the studies”

   @Paul(6.38): Bedankt voor de tip ivm met de weblog http://cryptocheilus.wordpress.com/. Ik had hem nog nooit tegengekomen. Een aanrader voor iedereen hier: lees wat er daar allemaal staat, probeer het te begrijpen, post ook daar eens jullie visie, en zie wat er dan gebeurt. Tenzij je natuurlijk de voorkeur geeft aan oogkleppen opzetten en halsstarrig je eigen vooroordelen blijven geloven: dan vermijd je deze website beter.

   En, gaat er nog iemand mijn vragen in 6.23 beantwoorden? Of is het weer dezelfde strategie: negeer wat je niet aanstaat, vertrouw op dubieuze, tendentieuze rapporten of vactruth.com of naturalnews.com, en hou vast aan je vooroordelen?

 4. Het feit is dat mensen geloven wat ze willen geloven en vooral als het geen goed nieuws is verschuilen we ons graag letterlijk achter de waarheid, omdat de realiteit te hard is.
  Vaccinaties werken niet. De bewijzen zijn er, maar door campagnes, media, verdraaide feiten en een winst oogmerk worden we bedonderd. We voelen niet, maar gaan denken en luisteren naar anderen. De vraag is nog maar of ze echt het beste met je voor hebben. Luister eerst eens naar jezelf en ga dan op zoek naar dat wat bij je past.

  In 2010 verscheen dit artikel op een artsensite: http://nhg.artsennet.nl/actueel/Nieuwsartikel/Bericht-van-RIVM-Prevenar-on-hold.htm Ach, maar drie, het zal je kind maar wezen.
  Gaat er nog geen belletje rinkelen? Zou dit de 1e keer zijn? Denk je dat echt?

  Deze ziekten veranderen terwijl de vaccinaties hetzelfde blijven. Kinkhoest bestaat nog steeds. Net als de bof. Er zijn agressievere vormen voor terug gekomen die meer slachtoffers eisen dan dat men niet vaccineert. Zoals bij hersenvliesontsteking.
  In vaccinaties zitten formaldehyde, aceton en antivries om de ‘schadelijke stoffen’ te doden. Dat er sporen achterblijven die ons kunnen beschadigen blijft echter achterwegen. Dat weten ze bij het consultatiebureau niet, want enige twijfel over het programma is reden voor ontslag. Woorden van een medewerker: “Als ik dat allemaal zou weten, zou ik mijn beroep niet meer kunnen uitvoeren.” Wat we niet willen horen, stoppen we gewoon weg.
  Artsen mogen het je overigens niet vertellen, want dan hanteer je de ‘wet’ niet meer en spreek je het oh zo grote machtige orgaan genaamd overheid en farmacie tegen.

  Mensen die er bewust voor kiezen om niet te vaccineren varen echter niet mee op hen die dit wel doet. Als je ooit een lezing over infectieziekten hebt bijgewoond, zie je boven aan het lijstje staan: Hygiëne! Dat is waar het hier om draait. Maar degene die de lezing gaf mocht zich als arts niet uiten over de gevaren en nadelige gevolgen. In een voorgaand privé gesprek liet ze me dit wel weten en kon ik er een openhartige gesprek met haar over hebben. Net als mijn homeopathisch arts, die alles beaamde, maar omdat zij een artsentitel heeft, mocht ze dit niet openbaar maken. In onze gesprekken en mailwisseling gelukkig wel.

  In Duitsland komt er een natuurgeneeskundige aan je bed om samen met de internist te overleggen welke medicijnen het beste voor je zijn en te zien wat voor ‘gif’ ze kunnen reduceren. Dat is hier ondenkbaar, want als je er zelf mee komt is de kans aanwezig dat een arts zegt dat ze zo blij zijn dat je het gevonden hebt. Ze mogen het namelijk volgens het ziekenhuisbeleid niet zelf aandragen. Je kunt dan meteen een aantal medicijnen minderen of zelfs weg doen, in combinatie met wat je aan natuurgeneeskunde gebruikt. Zie ook de docu van Michael Moore: Sicko.

  Maar nu wijk ik af, terug naar de vaccins.
  Polio kwam rond 1900 al bijna niet meer voor. Waarom? Men werd op hygiëne geattendeerd. Waar ontstaat de ziekte namelijk door: Poep! Het veelvuldig in aanraking komen hiermee en vervolgens niet goed wassen. Het stak echter de kop weer op toen men er tegen ging vaccineren, net als vele van deze ziekten toen de kop opstaken en slachtoffers eisten. Net zoals nu nog steeds het geval is.

  Wij varen dus niet mee met hen die het wel doen. Zij die het wel doen zijn een groter gevaar voor ons die het niet doen en dus ook de volksgezondheid. Vraag dat maar aan de ouders van Freek Hagoort: http://www.meerwetenoverfreek.nl/ en de minimaal 11 slachtoffers t.g.v. vaccinaties, om maar niet te spreken over de gevallen die afgedaan worden en werden met SIDS. http://www.youtube.com/watch?v=6LfipChRciY

  Of lees eens over Viera Scheibner, wel een arts, die na har bevindingen ontslagen werd: http://www.vierascheibner.org/

  Willen we echt hier naartoe?
  http://www.verontrustemoeders.nl/2012.02.18%20Verplicht%20vaccineren%20wereldwijde%20norm%20CE.pdf

  Laten we ons liever bedonderen?
  http://hetuurvandewaarheid.info/2012/08/09/pandemie-1918-ontstaan-door-massa-vaccinatie/

  Woon eens een Gezond Verstand Avond bij: http://www.gezondverstandavonden.nl/

  De vraag blijft, wat gaan we doen als te weinig mensen willen luisteren?

  1. @Odile: ook jij blijkt veel geloof te hechten aan berichten die in jou kraam passen, terwijl je volledig de honderden studies en duizenden wetenchappelijke publicaties wenst te negeren. Teogegeven, ze zitten vol vakjargon en de doorsnee burger begrijpt ze niet, maar ze tonen wel degelijk aan dat veel van wat jij beweert gewoonweg foutieve propaganda is van de anti-vaccinatie lobby-groepen!

  2. Er zit mij iets dwars aan koen, zodra iemand met onderbouwde recties komt, met bewijs, moet koen even van zich laten horen. De reacties zijn ook altijd hetzelfde. Blablabla wetenschap blabla jullie zijn kippig blabla. koen is geen mens maar een programma. Zo’n irritante pop up. lekker wegklikken.

  3. @Koen 7.1
   verwijt Odile enkel geloof te hechten aan die berichten (ook komend van wetenschappers en artsen) die in haar kraam passen en ziet niet dat hij krèk hetzelfde doet. En de enige die het wetenschappelijk jargon kan begrijpen is natuurlijk Koen 🙄 want op WTK zitten alleen pseudo-analfabeten.

  4. Ik reageer nogal eens fel als reactie op “ik heb de griepprik net gehaald”. Dat wordt me niet in dank afgenomen maar ik schrik echt als iemand me dit verteld.
   Je kunt praten als Brugman maar het gaat het ene oor in en het ander weer uit. Laatst vertelde een kennis mij dat ze de griepprik net had gehaald. Ze keek er nog blij bij ook. Toen ik er op reageerde zei ze; Ik heb het toch maar gedaan, ik had 2 weken geleden wel al griep maar wil het liever niet nog een keer.
   Haar huisarts wist dat ze griep had gehad. Daar wordt ik dan even niet goed van.
   @Ineke en @Imke, die postzegel wijst ons er op dat we op de goede weg zijn.
   Men valt enkel herhaaldelijk aan als men moeite heeft met het accepteren van de niet te vermijden waarheid.
   Het is vast heel moeilijk als je eigenlijk wel weet wat waar is maar te bang bent om het te geloven. 🙂

 5. Moties van (vaccin)wantrouwen:

  Frankrijk verzoekt (opnieuw) om een moratorium op aluminium adjuvanten in vaccins en het voorzorgsprincipe te respecteren. In maart van dit jaar hebben afgevaardigden van het parlement de overheid al, vruchteloos, opgeroepen maatregelen te nemen. Het toevoegen van aluminiumhydroxide aan vaccins blijft hen zorgen baren. Het voldongen feit dat dit niet in de spieren opgeslagen wordt op de plaats van de injectie, “maar zich kan verplaatsen naar hersenniveau” met alle gevolgen van dien, spreekt boekdelen en wordt nog altijd niet voldoende serieus genomen.

  Bron: http://www.europe1.fr/France/Vaccins-l-aluminium-toujours-dans-le-viseur-1308809/

  Spanje heeft de Minister van Gezondheid gevraagd om een moratorium op de in het rijksvaccinatieprogramma opgenomen HPV-vaccins in te stellen na het (nogmaals) aan de bel trekken van medisch specialisten, slachtoffers, gezondheidswerkers, wetenschappers en advocaten. Meer dan 10.000 specialisten uit de gezondheidszorg hebben al in 2009 hun handtekening gezet onder het document : “Reasons for a Moratorium on the use of HPV vaccines in Spain”. Tevens wensen zij een compensatiefonds voor hen die lijden aan ernstige bijwerkingen van vaccins.

  Bron: http://prn.fm/2012/11/13/vera-sharav-spanish-health-authorities-call-moratorium-hpv-vaccines/#ixzz2CBUoncxt

  1. Hallo Ellen,

   Als je het volgende verhaal leest, waarom zouden we dan nog moeten vechten tegen aluminium adjuvanten in vaccins?
   De grond op Mount Shasta is totaal vergiftigd met aluminium.
   Meer dan 16.000 keer de toegestane waarde.

   Chemtrails, Nanoaluminum and Neurodegenerative and Neurodevelopmental Effects
   By Russell L. Blaylock, M.D.
   April 18, 2012

   http://www.thenhf.com/article.php?id=3298

  2. Terwijl sinds decennia de aluminium kookpannen wegens gezondheidsrisico’s uit de keukens zijn verbannen, stopt men onverstoord aluminiumzouten in vaccins om het immuunsysteem te stimuleren.
   Dr Franse Prof Romain Gherardi gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen, oppert dat het alu in de vaccins NIET spontaan geresorbeerd wordt, maar dat kleine hoeveelheden zich in het centraal zenuwstelsel opstapelen.
   Neuromusculaire symptomen zouden zich pas na 11 maanden manifesteren!
   Prof Christopher Exley doet al sinds 20 jaar onderzoek naar het gebruik van aluminium, vermoedt dat auto-immuunziekten als Multiple Sclerose hieraan gelieerd kunnen zijn.
   Verder onderzoek is dus dringend nodig want elke denkbare aandoening heeft wel haar vaccin.
   Maar wat blijkt? Het Franse Agence Nationale de Sécurité du Médicament(ANSM) heeft intussen besloten het onderzoek naar de alu adjuvans in vaccins stop te zetten! En dat terwijl steeds meer onderzoeken het gebruik van alu-zouten in vraag stellen.
   Enkele vraagtekens zijn hier op hun plaats….

  3. @ anelle
   Hetzelfde gaat op voor kwik. De kwikthermometer werd verbannen en de kwikhoudende ( en uitstotende ) spaarlamp werd gepromoot .Vaccins worden “versterkt”met kwikhoudende substanties. Sterker nog de gewone gloeilamp( waarvan er al een meer dan 100 jaar onafgebroken brand ) werd verboden!
   Idd een wereld waarvan Orwell kwijlend genoten zou hebben , hij hield het iets subtieler allemaal omdat anders mensen het te ver gezocht vonden en zijn boek niet zouden kopen .

  1. Dacht ffkes, waar is onze John eigenlijk gebleven?! Een blik van hem gegund en tja dan hoef je vrijwel daarna ook geen vaccin meer, voor eens en altijd genezen.

   John een anti-lichaam Hug op deze afstand en ook eentje voor Renske. 😉

  2. Drs John. Ik vermoed dat jou antwoord op mijn 4e vraag in 6.23 zal zijn: “neen ik heb geen kennis over immunologie of vaccinologie”. Want vaccins zijn geen antilichamen. Het zijn antigenen, waarop het immunsysteem reageert. Het produceert dan o.a. antilichamen. Maar –en daar gaat Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH) ook de mist in- die antilichamen zijn niet altijd noodzakelijk voor het bestrijden van het virus of de bacterie. In vele gevallen zijn het de T-cellen die veel belangrijker zijn dan de antilichamen. Om maar 1 voorbeeld te geven: iemand die met HIV, HBV of HCV is geïnfecteerd, heeft veel antilichamen geproduceerd, maar toch kan zijn immuunsysteem het virus niet goed bestrijden.

  3. @ Koen toch…Vaccins zijn anti-lichamen, snap je? Als in humor…Als in tegen het lichaam gericht (de vaccins dan) 😉

   Anyway, deze neuropsycholoog met vakken als neurologie, immunologie, psycho-neuroimmunologie, endocrinologie,psychofysiologie en als extra naschools curriculum (niet door de industrie betaald overigens) vaccinatieszijnnietveiligeneffectiefologie gaat niet nog een grap verzinnen die je niet weer gaat willen begrijpen…

   Wat ik wel serieus wil melden is dat het er naar uitziet dat ik een uitgever voor mijn aankomende boek ‘Aspartaam: De Zoete Wraak’ heb gevonden, ik zal wat meer achtergronden over de farmaceutische en ‘nutriceutische’ industrie hier in alle transparantie in uitwerken.

   Bij deze alvast een ‘zoethoudertje’ voor jou om straks op te reageren(een baan bij Monsanto of de ‘draaideuren’politiek zit er dan niet meer voor mij in, misschien weet jij nog iemand binnen de immunologie die zijn macrofagen van zijn auto-immuunziekte kan onderscheiden?? Let me know, wanttoknow…

  1. Tja gesnedenkoek voor ons maar of een wetenschapper als Koen dit soort dingen beseft? Het wordt zelfs goedgepraat door de wetenschap dus zal het allemaal zo’n vaart niet lopen toch? Nee van de wetenschap moeten we het niet hebben.

  2. Leuk, al die “kennis” die je kunt bekomen van de “universiteit van youtube”. Je moet er nooit kritisch bij nadenken. Iemand geeft een opinie, je noemt hem de ” most prestigious Vaccine Experts in America” en je hebt je bewijs! Dan kun je lekker al die andere argumenten die niet op youtube staan mooi negeren! Altijd handig om je vooroordelen mee te onderbouwen. http://www.youtube.com/watch?v=4fJSxbVSKLw

  3. En dat was meteen en voorgoed de laatste reactie van onze Koen; Koen speelt zijn spelletje namelijk iets té doorzichtig. Idd Paul, ‘crypto’. Bij velen staat deze bekend om zijn prachtige werk bij ‘de vereniging’. (En hoe kan het ook anders dan dat ik dit op reactie 11 van 11 mag melden..)
   Grappig trouwens.. Een ‘mooi’ afscheid, onder de titel van het symposium.. ‘Van ziekten die komen en voorbij gaan’.. En écht.. Ik heb het NIET bedacht; maar geniet van je pensioen-Koen. Wellicht op een andere site..? En remember here: Meelezen mag A L T I J D..
   En.. dat heb ik hier een jaar of wat geleden al eens geroepen, meneer Cees.. Als je het allemaal zo goed weet, waarom moet je jezelf dan verstoppen achter een bundel fake-websites, fake-adressen en fake-namen. Kennelijk is onze wetenschappelijk onderlegde, ‘gedreven’ ex-voorzitter, toch wat meer in het hoofd bezig dan in het gevoel. Een bepaalde ‘angst’ heeft zich kennelijk van hem meester gemaakt, om zich-ZELF te laten zien..? Maar we zien je hoor, Cees.. ENJOY!

  4. Dr. Laura Hewitson heeft een sterk vermoeden en zelfs harde aanwijzingen dat er ernstige brein beschadigingen optreden, laat dit nou net conform de doelen van het Pentagon zijn..

   Quote:

   “Vaccine-exposed and saline-injected control infants, monkeys, underwent MRI and PET imaging at approximately 4 and 6 months of age, representing two specific timeframes within the vaccination schedule. …

   “These results suggest that maturational changes in amygdala volume and the binding capacity of [11C]DPN in the amygdala was significantly altered in infant macaques receiving the vaccine schedule.” [1]

   http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

  5. de grijze muizen kwekerij van dichtbij, iedereen hetzelfde, kwestie van platspuiten die Amygdala van Neo z’n Cortex..

   ‘Flu Vaccine Used to Modify Human Behavior’ ;

   Quote:

   ” In a small auditorium labeled BC232 a man is presenting a discussion on how the military industrial complex can spread a virus and use a vaccine to extinguish what the pentagon calls, “undesirable human behavior”. In this case, the focus is on undesirable religious behavior.

   With all the mandatory vaccine programs in the United States, do not be deceived for a moment that something like this hasn’t been already used on the American public. ”

   http://zazenlife.com/2012/08/08/flu-vaccine-used-to-modify-human-behavior/

   Leaked Pentagon Video – Flu Vaccine Use to Modify Human Behavior
   http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg

  6. @ Marcel ,
   daar zijn we dan lekker mee 🙄 net een nieuwe lading KoCoflem D12 aangelegd en dan gaat Koen in de ban 🙁

  7. dit is de verschrikkelijke wereld die de hoogste Wetenschappelijke adviseur van de President John P. Holdren voor ons in petto heeft;

   The Elite’s Plan for World-Wide Genocide Revealed
   http://www.youtube.com/watch?v=NQqsSMihDIw#!

   Quote:

   ” Holdren sees humankind as a cancer upon the earth. Holdren wants to set up a “Science Court,” where potential developments could be blocked by government decree if they don’t conform to the planned society necessary under Holdren’s “planetary regime”. He also seeks to institute “de-development” worldwide to prevent the third world from ever lifting itself out of poverty and roll things back to “pre-industrial civilization” where average life spans would not be much more than 30 years. ”

   ” Historian and author Webster Tarpley exposes how White House science czar John P. Holdren, who infamously co-wrote a 1977 textbook in which he advocated the formation of a “planetary regime” that would use a “global police force” to enforce totalitarian measures of population control, including forced abortions, mass sterilization programs conducted via the food and water supply, as well as mandatory bodily implants that would prevent couples from having children “

  8. @ GuidoJ.

   Is die Cees niet onze nep Nicht Cowboy uit Horn ‘O Dam Canada Dry Club Soda Refreshment?! De anti Bouble Dutch Fanaat die ons ter goedertrouw naast zijn lief hebbende vrouw + 2 hondjes vireel ons poogt te strikken in zijn lasso climax en rodeo pogingen om ons gezonde ‘kwak’ uit duistere water te zien te trekken. Zo ja dan wil ik denk wel heel graag met wat anderen gezellig mede WTK’ers een soort TUPPERWARE HOMEOPATISCHE THEE KRANSJE organidoneren. Tevens mogen dan gelijk alle Apothekers zich komen begeven op de Publieke Tribunes vergezeld van onbehandelede Tomaten en Gen Tech. nog gemodded Bio eieren. Of zullen we maar afwachten wanneer hij were opduikt onder een verrassende nieuwe Wetenschappelijke Nick naam?!

   De NWO moet nog maar ff wachten eerst dit varkentjes modder-karma inlossen… knorrrrrrrr…. 😉

  9. @ CosSinus

   Sjeur ni sjo veels, sommige sjaken doej ik lekkels expressss, lekkels puuuushhh. (©opy & Pjast -s)

   Een beetje doe het zelver kunt niet zonder GAMMA! Jij ook niet, ik nog wel!

  10. @ paul
   Paul nam je deze link zelf wel serieus?
   http://www.youtube.com/watch?v=42N6LrEpPyI&feature=youtube_gdata_player
   Vond hem erg twijfelachtig;Een scene uit The waterhorse( dat watermonster)Foto’s uit een docu over hoe een pterosaurus vliegen kon , van een vliegend model (radiografisch bestuurt)Een promopraatje van een dogmatisch dominee? Tenzij dit een testje was voor wie even verder wil zien vind ik het een gemiste kans om een serieuse film neer te zetten. Hoewel niet alles wat er verkondigt werdt uit de lucht gegrepen was vond ik het persoonlijk nou niet de eyeopener die ik ervan verwachte . ( dat zegt natuurlijk wel zo het een en ander over mijn verwachtingspatroon)

  11. @ Marcel in Superb 5D

   Altijd tussen de fragmentjes door kijken dan zie je andere dingen, die hele kop van die presentator spreekt al gelijk boekdelen. Er zitten wel kleine stukjes tussen die opmerkelijk leuk zijn en een sleutel bevatten, alleen als je weet hoe je de deur er mee moet openen. Tuurlijk zit er altijd iets van een propaganda sausje er over heen gegoten om je toch 1:46 uur achter je scherm vast te houden. Meeste is dus inderdaad al bekend maar soms kunnen kleine dingetjes nog wel eens een trigger zijn. Verder neem ik niks serieus, hahaha, tenslotte ‘Jij’ bent en blijft zelf de mooiste… 😉

  12. Nog even iets over wat Koen/Cees betreft… In zijn onverklaarde ‘haat’ tegen alles wat anders is dan het universitaire concept-model westerse geneeskunde, waar ook veel goede dingen uit zijn voortgekomen overigens, schroomde de beste man Koen/Cees niet om Nazi-citaten te gebruiken.

   Huh? Yeap…

   Voordat ik de bewering van hierboven zal toelichten, geeft het natuurlijk wel te denken dat ‘onze’ gezondheidsminister Schippers zooo blij is met deze man dat zij in hem en zijn kameraden het juiste anti-middel ziet tegen de alternatieve en complementaire geneeskunde die breder opgezet zijn dan het haar ingefluisterd concept ‘mens = vlees met ogen’.

   Met de notitie dat frater Cees van het anti-kwak broederschap en mini-ster Schippers (streepje opzettelijk gezet) zeker ook meer zijn dan vlees met ogen. Maar het lukt hen kennelijk nog niet goed om die kijkertjes ver genoeg open te krijgen, zodat het feit dat 70% van de westerse geneeskunde NIET bewezen maar WEL werkt EN dat 70% van de bekende grote alternatieve geneeswijzen WEL een aantoonbaar wetenschappelijk fundament heeft en dus NIET vaag en onbewezen is!

   Misschien is Nazi-literatuur boeiender dan de duizenden gepubliceerde onderzoeken (die niet op youtube verschijnen…)

   Ok, to the point:

   “De kerstboodschap van de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij dit jaar schokt ieder weldenkend mens. Voorzitter Renckens voert twee Nazi’s ten tonele, Hermann Goering, de rechterhand van Hitler, en Hans Johst, een bekende Nazi-auteur. Renckens citeert daarbij uitdrukkelijk Veldmaarschalk Goering. En hoe! Luister en huiver!”

   Hier de link:

   http://www.iocob.nl/nieuws/nazis-in-stelling-tegen-geintegreerde-geneeskunde-door-cees-renckens.html

   Tabee! Robert

  1. Ja dat stuk is zeker beter dan paul en witteman, zelfs minder stigmatiserend dan die docu. Of hoe het betere knip en plakwerk van een regisseur een dame met een visie kan kleuren. Ik moet bekennen dat ik door de docu in de luren gelegd ben. Ze komt hier heel wat minder star en dogmatisch over dan in die docu , en ik voel de behoefte mijn comment te rektifiseren.
   Ze heeft een weldoordachte visie en handeld volkomen bewust lijkt het. Bedankt cozmic!

  2. jjja , dan ga je toch even achter de oren krabben . De image-making of -breaking , de macht die een eindregiseur in handen heeft om iemands verhaal volledig te verkrachten . Heerlijk , deze hoogtijdagen van Orwell 😉

 6. Plaats dit ~ 3 weken oude artikel maar bij de laatste item over vaccins op WTK. Wellicht is hier al eens eerder naar verwezen, in dat geval mag het gerust (@admin) verwijderd worden.
  30 Year Cover-Up of Vaccine Dangers Exposed in UK Government Transcripts
  (An extraordinary paper published by a courageous doctor and investigative medical researcher has dug the dirt on 30 years of secret official transcripts of meetings of UK government vaccine committees and the supposedly independent medical “experts” sitting on them with their drug industry connections.

  A Freedom of Information Act filing by a doctor in the UK, has revealed 30 years of secret official documents showing that government experts have

  1. Known the vaccines don’t work
  2. Known they cause the diseases they are supposed to prevent
  3. Known they are a hazard to children
  4. Colluded to lie to the public
  5. Worked to prevent safety studies)
  lees verder: http://thearrowsoftruth.com/30-year-cover-up-on-vaccine-dangers-exposed-in-uk-government-transcripts/
  (volledig verslag onderaan artikel)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.