Advertentie

21 12 2012: Mens- en Aardetransitie.. Feit of fictie ?


Dineke Jongepier kwam een jaar of 30 geleden in aanraking met het fenomeen ‘Radiësthesie’ , maar zij wilde hier aanvankelijk niets van weten, daar dit een wereld van informatie opende waar je in die tijd nog nauwelijks over hoorde. Radiësthesie staat in de volksmond bekend als pendelen’.
Daar van meet af aan al hetgeen Dineke pendelde volledig rationeel verifieerbaar juist was, heeft zij zich verder in deze techniek ontwikkeld tot een betrouwbare bron van informatie, waarmee zij juist in deze tijd regelmatig naar buiten treed. (Al eerder verscheen hier op de site een artikel over haar, dat je kunt lezen door HIER te klikken).

Veel mensen met allerlei problemen hebben bij de radiësthesie veel baat en Dineke is slechts het kanaal waardoor de informatie kan binnenkomen. Deze informatie komt bij de mens vanuit zijn/haar onderbewustzijn en is gericht op het helen van iemand zowel op het fysieke als psychische vlak.
Ook is het voor haar mogelijk informatie te downloaden uit het Universeel bewustzijn en/of Akashakroniek mits deze informatie vrij gegeven mag worden voor ons mensen. Alleen met een instelling van zuivere ethiek  krijgt men toegang tot dergelijke bronnen van bewustzijn.

Dineke’s echtgenoot Karel Jongepier, is sinds zijn vroege jeugd een onderzoeker naar de universele waarden van het leven. Door vallen en opstaan heeft hij veel spirituele kennis vergaard en vanuit deze kennis is hetgeen door Dineke naar de oppervlakte wordt gebracht, in begrijpelijke woorden er uitleg aan te geven, aan eenieder die openstaat voor zijn/haar verdere ontwikkeling in bewustzijn. Samen zijn Karel en Dineke actief in de praktijk van Dineke: DJR-advies.nl

x

* * *

x

x

Transitie van mens en aarde op 21 december 2012:

Feit of Fictie ?

2012 © Karel en Dieneke Jongepier

x

Hoe bijzonder de tijd is waarin wij nu leven blijkt ook weer door toch wel een heel opmerkelijk fenomeen waar wij via radiësthesie achter zijn gekomen. Wat was het geval? Bij meting op een foto van een bepaald persoon bleek dat deze persoon baat zou hebben bij een bepaald voedingssupplement. Dit supplement was ons niet bekend, maar bleek veel voordelen te hebben. En wel zodanig, dat, gemeten op een uitdraai via internet, dit middel ook zeer goed zou zijn voor twee andere personen die ons bekend zijn.

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Dus we deden de bestelling voor het middel en na ontvangst van dit preparaat hebben wij via radiësthesie nogmaals gemeten of dit preparaat voor beide personen nog steeds die positieve uitslag zou hebben. Maar…  Tot onze verrassing en verbazing bleek dat dit middel voor een van de twee personen totaal geen pendel-uitslag meer gaf! Met andere woorden: dit supplement zou op dát moment geen invloed meer hebben op de consistentie van deze persoon.

Dit was heel vreemd natuurlijk, want het was exact dezelfde meting die werd vastgesteld 3 dagen tevoren, toen dit middel wél positief uitsloeg ter verbetering van de gezondheid van die persoon. Vanaf dat moment hebben we via radiësthesie verder onderzoek gedaan naar wat er dan wel aan de hand zou kunnen zijn met deze persoon. Ook al omdat de 2e persoon een uitslag te zien bleef geven, als dat het aangekochte middel wél (nog steeds) zeer positief zou inwerken op diens fysieke conditie.

Van de 1e persoon was bekend dat de Boviswaarde, dus de staat van gezondheid, altijd schommelde rond de 6000 eenheden. Voor normaal gezonde mensen varieert de waarde tussen 6500 en 8500 Bovis-eenheden. Daar dus bleek dat het voedingssupplement geen invloed meer zou hebben op de 1e persoon, werd nu ook de Boviswaarde van deze persoon gemeten, welke tot onze verbazing was gestegen tot 10.500 Bovis-eenheden.  Dit is in principe onmogelijk daar fysieke menselijke lichamen de waarde van 8500 eenheden niet kunnen overstijgen, zolang de atomaire/moleculaire celstructuur geënt blijft op de aardse 3e dimensie.

Een serie gebeurtenissen is in volle gang in en om ons. 2012 In volle glorie beleven, kan niet buíten jezelf..! Zoals haarfijn uit dit prachtige artikel blijkt..!

Hier is dus iets anders aan de hand..!
Dit bracht mij op het idee een voor de pendel meetbare figuur (grafiek hieronder, ‘dimensietabel‘) te maken over de verschillende dimensies en te vragen in welke dimensie de 1e persoon zich bevond tijdens de 1e meting toen het supplement nog zeer goed voor deze persoon zou zijn. Dit gaf aan eind 3e dimensie en dit was op 28 oktober 2012. De 2e meting na ontvangst van het middel was op zaterdag 3 november gaf aan dat deze persoon een cellulaire transformatie had doorgemaakt en nu correspondeerde met het begin van de 6e dimensie.

Opgemerkt dient hierbij duidelijk te worden aangegeven, dat deze persoon fysiek of psychisch niets heeft gemerkt van dit proces. Bij verdere metingen blijkt, dat de tot dan toe te gebruikte medicijnen en vitamines bij meting geen invloed meer uitoefenden op het lichaam.

De opkomende vraag was: heeft dit te maken met de mogelijk ophanden zijnde transformatie van de planeet aarde ?  Dus ook via radiësthesie  de vraag gesteld in welke dimensie de planeet aarde zich momenteel bevindt. (Deze vraag werd gesteld op 6 november 2012).
Het antwoord was duidelijk: ‘In de 3e dimensie’! Maar het specifieke antwoord was: ‘Eind 3e dimensie!!’

Dan was voor ons logischerwijs de volgende vraag: ‘In welke dimensie bevindt de planeet aarde zich op 25 december 2012?’  Het antwoord op deze vraag was: ‘Midden van de 5e dimensie’  (We hebben dit antwoord een aantal keren gecheckt en het resultaat was  steeds hetzelfde antwoord.)

1e conclusie: Is 21 december 2012 dan toch de datum van transitie?
Verder onderzoek toonde aan, dat ook de 2e persoon op dit moment existeert aan het einde 3e dimensie en dat deze persoon op 25 december existeert in het begin van de 5e dimensie..! We hebben deze metingen de afgelopen dagen gedaan bij een 5-tal andere personen, met steeds weer de meting dat men zich op dat moment (week 5 tot 10 november) eind 3e dimensie bevond. Op 25 december 2012 bevinden deze personen zich zowel in de fase eind 4e dimensie als begin 5e dimensie.

2e conclusie – via radiësthesie gaan een groot aantal mensen na 21 december over naar de 4e en 5e dimensie en blijven daarmee verbonden aan de dimensionale positie van de planeet aarde.

Verder onderzoek gedaan bij alle 7 personen die deze meting hebben ondergaan. Per persoon werd gemeten wat de mogelijke gaven zijn op dit moment dus tot 10 november 2012. Er wordt dan bijvoorbeeld informatie aangegeven over de aangeboren kwaliteiten en andere, mogelijke paranormale, gaven zoals:

Begeleiden, voorlichten, uitleggen, troosten, bemoedigen, leiding geven, anderen opbeuren, mensenkennis, geestelijk leiderschap, organiseren, praktisch ingesteld, luisteren, raadgeven, geven van uitleg over paranormale zaken enz.

En bijvoorbeeld over paranormale gaven: helderziend, helderwetend, helderhorend, pendelen, zandlezen, magnetiseren, I Tjing, kaartleggen, medium, hypnotherapie enz.

Van alle 7 personen zagen wij in de metingen een verandering op de meting ná 25 december 2012. Opmerkelijk is dat er een verschuiving plaatsvindt  in de gaven van deze mensen. Bij de meting tot 10 november 2012 lag het zwaartepunt van de gaven op de aangeboren kwaliteiten en minder op de paranormale gaven.
En bij de vraag hoe de gaven van de persoon zijn ná 25 december 2012, ging de verschuiving naar meer paranormale gaven zoals: helderziendheid/ helderwetendheid /helderhorendheid e.d.

Een van de personen die bij de meting tot 10 november bijvoorbeeld ‘organiseren’ als gave had, is deze gave na 25 december kwijt. Ook is het opvallend dat van de 7 gemeten personen een toename is geconstateerd na 25 december 2012 tot de gave van – troosten, begeleiden, bemoedigen en anderen opbeuren. Voorzichtige conclusie: Worden we dan toch geconfronteerd met fysieke calamiteiten of grijpt het bijvoorbeeld psychisch zeer aan?

De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik op de illustratie voor lead naar dit DNA-relaas van ‘KRYON’ in het Nederlands, door Dr. Herbert van Erkelens)

DNA van 2 naar 12 strengen..
Zoals bekend en wetenschappelijk is aangetoond zijn in de ontwikkeling van de mensheid slechts 2 van de 12 DNA strengen geactiveerd. De overige 10 DNA strengen worden door de wetenschap gekwalificeerd als ‘Junk-DNA’. Dus een interessant gegeven en aanleiding om via radiësthesie eens te gaan meten hoeveel strengen DNA er tot 10 november bij deze 7 personen geactiveerd waren. Conclusie:  (met 1 uitzondering) ‘Er zijn 2 strengen DNA geactiveerd’.

De uitzondering was de persoon die op 25 december 2012 existeert in het begin van de 6e dimensie. Bij deze persoon was ook de 3e streng op 10 november 2012 al actief.  Echter bij alle personen blijkt dat na 25 december 2012 – alle 12 strengen DNA geactiveerd zouden zijn….!

Conclusie: Volgens  weer voorzichtige invulling van deze gegevens, bestaat de mogelijkheid dat de transformatie ook persoonlijk in december 2012 zoals reeds lang is voorspeld, zeer ingrijpende gevolgen kan hebben voor zowel de aarde als haar bewoners. Verdere metingen via radiësthesie zullen de komende weken voorafgaande aan de 21 december nog gaan plaatsvinden en mogelijke geïnteresseerden krijgen de resultaten te zien.

Aldus gerapporteerd te Veendam op 12 november 2012

Volgens meting via radiësthesie gedaan door DJR-Advies.nl

11 gedachten over “21 12 2012: Mens- en Aardetransitie.. Feit of fictie ?

 1. Ik weet niet wat het is maar bij het lezen van jullie artikel begin ik te zweten en word duizelig. Een opwinding maakt zich van mij meester. Tjonge. Heel fijn om dit te lezen. Dat wel.

 2. Ik ben de laatste jaren heel snel moe. Doe daar van alles aan maar krijg het niet helemaal weg.
  De afgelopen dagen bruis ik opeens van de energie en ben ’s avonds “gewoon” moe.
  Zal het dan toch? Wie weet.
  Zo niet, dan ben ik toch plots flink opgeknapt. 🙂

  1. Die heb ik bekeken Paul. Leuk verhaal maar het blijft een interpretatie. Het zal voor iedereen uiteindelijk wel anders zijn vermoed ik.

 3. Uitstekend artikel, wij zitten allang in deze denkwijze en vinden dat alles te langzaam gaat. Véél te langzaam. Er is zoveel gaande, in positieve zin, maar helaas wordt dat niet vertoond in de officiële media berichten, die liever ’t geweld laten zien en ons in kampen verdelen. ’t Leven is een ontdekkingstocht naar huis, waarom wijzen ze ons voortdurend naar onbegaanbare wegen.?

 4. Vreemd dat men op dit artikel niet meer reageert. De inhoud van het artikel is de grootste onzin gebleken. Ook de reacties van mensen hieronder laten een hoop lariekoek zien en gevoelens die niets anders zijn dan eigen verbeelding. Hoe moeten jullie jezelf nu voelen nu blijkt dat die hele 2012 voorspelling de grootste onzin blijkt te zijn?

  1. Uit het feit dat ‘ze’ niet meer reageren, en ook ‘we’, ook wij als redactie dus, mag JIJ vooral afleiden, dat je helemaal gelijk hebt. Dat wil je graag horen lezen we. Dat je helemaal gelijk hebt, dat wij wéér vergeten waren dat de ’toekomst’ zich niet laaaat lezen, slechts tijdlijnen, mogelijkheden laten zich duiden, die als ‘mogelijkheden’ aan de horizon hangen.
   Sommige mensen die het talent hebben dit soort zaken te duiden, hebben tenminste het lef om zich te uiten en hun verhaal neer te schrijven, met liefde en de beste bedoelingen. Zouden we het zó bekeken hebben..?
   Anderen, wellicht kunnen we jou daar ook onder scharen, doen liever het omgekeerde.. Liefdeloos naar achteren urineren, met een ingetogenheid, die nog NET NIET letterlijk zegt: ‘Kijk ik wist het TOEN AL, dat dit niet klopte, maar ik liet jullie maar in je waarde’..

   Weet je wat Gerard, wellicht is het allemaal VEEEEL LEUKER je EIGEN verhaal hier te vertellen, dan eens lekker te komen zuurineren over dit verhaal met de naam ‘Gerard’ bijna in HOOFDLETTERS..

   En nu even ter zake: waar leid jij uit af, dat het artikel niet is uitgekomen..? Heb je verstand en inzicht in 3e en 5e dimensie-ontwikkelingen…? We zijn benieuwd.. Ruimte zat nog voor een mooie, dit keer inhoudelijke reactie van… Gerard.. tatatatatataaaaaa…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.