Advertentie

Barst in de vaccinatie-theorie!


Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is dus ronduit: 'NEE'..!

 

x

Barst in de vaccinatie-theorie!

2012 © Ellorene Westerhout

x

Ellorene Westerhout

Het principe van vaccinatie berust op een theorie over de werking van ons immuunsysteem bij infecties. Tot nu toe hebben medici gedacht, en in de opleiding geleerd, dat het vooral de antilichamen zijn waarmee we een virusinfectie bestrijden. Uit recente onderzoeken blijkt dit idee echter niet te kloppen.

Ons afweermechanisme
Even een opfrisser over de vermeende werking van onze afweer bij infecties. We nemen als voorbeeld een virusinfectie. Volgens de oude theorie wordt de ongewenste binnendringer, het virus dus, te lijf gegaan door immuuncellen ter plekke. Opgeslokt, naar binnen geslurpt. Deze immuuncellen noemen we macrofagen ofwel grote eters. Ze eten als het ware het virus op en verteren het. De volgevreten macrofagen stromen met het bloed mee naar onze lymfeklieren.

In de lymfeklier wordt de inhoud, het kapot gemaakte virus, gescand en geregistreerd. Elke cel, of het nu menselijk, dierlijk of plantaardig is, draagt een label, een tag zou je kunnen zeggen. Dit wordt in een databank opgeslagen en vergeleken met de data (labels) die er al in zitten van vorige infecties. Wordt het label herkend, dan worden de antilichamen er op af gestuurd. Is het een nieuw label, dan moeten ze eerst gemaakt worden. Daartoe worden de immuuncellen van de T-afdeling in de lymfeklier geactiveerd (T-cellen).

De T-cellen moeten actie ondernemen. Dat doen ze door onderling 3 taken te verdelen. Een van die taken is het verwijderen van geïnfecteerde cellen. Deze worden uitgevoerd door de T-killer cellen. Een andere groep bewaart de label-informatie: de T-memory cellen. En de derde taak is het activeren van de B-afdeling.

In de B-afdeling vindt de productie van B-cellen plaats. Ze moeten 2 taken verrichten. De eerste taak bestaat uit het produceren van antilichamen. Hiertoe specialiseren B-cellen zich tot plasmacellen. Deze plasmacellen maken eiwitten die precies passen op het label van het virus. Het werkt als een soort anti-tag waarmee ze het virus aan zich vast hechten. Het virus kan dan niets meer doen. De tweede taak bestaat uit het in standhouden en updaten van de databank. Deze B-cellen specialiseren zich tot geheugencellen.

De vaccinatie
Op basis van de bovenstaande theorie is de vaccinatie methode bedacht: infecteer de mens met een superkleine hoeveelheid van een virus. Net genoeg om een immuunrespons op te wekken. Dus het hier boven beschreven mechanisme in werking te zetten. Dat moet dan een database-upgrade bewerkstelligen en een voorraad antilichamen aanmaken. Die antilichamen zouden ons dan moeten beschermen. Voor elk virus moet een apart antilichaam worden gemaakt. Als de gezondheidszorg ons tegen meerdere virusziekten wil beschermen dan moeten er even zoveel vaccins worden gemaakt en vaccinaties aangeboden worden.

Maar bij de griepvaccinatie speelt al het probleem dat elk jaar het griepvirus net een ander labeltje draagt. Vandaar dat er elk jaar een nieuw griepvaccin moet worden gemaakt en geprikt. Maar tegen de tijd dat de griep de kop op steekt kan het net weer een ander virus zijn dat rondwaart en dan heb je niets aan je bescherming. Maar nu blijkt dat iets anders een veel groter probleem is.

De vaccinatie-theorie klopt niet..!
De nieuwste onderzoeken laten iets anders zien over de opbouw van onze bescherming tegen virusinfecties. Er zijn proeven gedaan waarbij gevaccineerde dieren opzettelijk geïnfecteerd werden. Deze infectie kon zich door het hele lichaam verspreiden ondanks dat het bloed massa’s antilichamen tegen het virus bevatte. Die antilichamen zouden dus volgens de vaccinatie theorie het virus ter plekke moeten hebben uitschakelen. Maar dat was niet wat er gebeurde.

Een ander onderzoek liet zien dat dieren zonder antilichamen, maar mèt B-cellen, zich veel beter en effectiever konden beschermen tegen de virusinfectie. Dat hebben ze verder uitgezocht. Hieruit komt de nieuwe theorie naar voren dat de aanwezigheid en werkzaamheid van B-cellen essentiëler is dan de aanwezigheid van antilichamen. Het is niet zo dat antilichamen geen rol spelen bij het plaatselijk houden van een infectie. Het betekent voorlopig wel dat van te voren geproduceerde antilichamen, zoals vaccinatie beoogt, niet nodig is.

De nieuwe bevindingen
Kennelijk zijn actieve en effectieve B-cellen van doorslaggevend belang bij het beperkt houden van een infectie. En kennelijk doen B-cellen nog meer dan we dachten. Ze zorgen niet alleen voor de productie van antilichamen en een immuungeheugen (de databank). De activiteit van B-cellen in de lymfklieren communiceert op de een of andere manier met de immuuncellen in de weefsels. Hoe deze communicatie precies verloopt is nog niet duidelijk. Wel heeft men ontdekt dat de B-cellen een chemische stof produceren die de macrofagen helpen om het virus geen kans te geven. Maar op welke manier zij het virus verhinderen om zich in het lichaam te verspreiden weet men nog niet.

Aangeboren en aangeleerde afweer

Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.

De immuuncellen die in onze weefsels wonen hebben we al sinds onze geboorte. Ze behoren tot ons aangeboren immuun erfgoed. Medisch gezien wordt er onderscheid gemaakt tussen een aangeboren en een aangeleerde afweer. De aangeboren afweer zorgt voor de vele immuuncellen in onze weefsels. Ze zitten dus overal verspreid in ons lichaam. De macrofagen zijn hier een onderdeel van, maar ook leukocyten en lymfocyten behoren hiertoe. Samen worden ze ook wel onze cellulaire afweer genoemd.

De antilichamen maken deel uit van onze aangeleerde afweer. Ze verschijnen pas na een infectie en passen als een sleutel-slot combinatie op de ziektekiem. Voor elk ‘beestje’ is een eigen antilichaam. Na een doorgemaakte infectie heb je antilichamen op maat en die geven doorgaans een levenslange immuniteit voor die ene veroorzaker.

Hoewel antilichamen door plasmacellen (gemodificeerde B-cellen) worden gemaakt zijn het zelf geen cellen, maar eiwitten die zich in het bloed bevinden en door de bloedvaten stromen. Deze vorm van immuniteit is dus niet cellulair. Men noemt het de humorale (vloeibare) afweer. Op deze humorale component is de vaccinatie gebaseerd en gefocust.

Pas op de plaats
De rol die is toegekend aan de antilichamen als de ultieme bestrijders van (virus)infecties zou wel eens een misvatting kunnen blijken te zijn. Met als consequentie dat de hele basis voor de vaccinatie theorie opnieuw bekeken zal moeten worden, mogelijk zelfs volledig herzien. En misschien zelfs in het archief moeten verdwijnen van historische medische dwalingen. Maar het is nog niet zo ver. Er zal eerst nog meer onderzoek moeten worden verricht naar wat er zich precies afspeelt in ons lichaam. En ook zal er moeten worden gekeken naar het immuungedrag bij meerdere virussen. Zorgvuldigheid blijft noodzakelijk.

Een pas op de plaats lijkt me wijs. En dan naar twee kanten. De nieuwe bevindingen moeten verder uitgezocht worden en hopelijk wordt hier vaart achter gezet. Met betrekking tot de vaccinatieprogramma’s moet de grootst mogelijke terughoudendheid worden betracht ook al is dit tegen het zere been van de farmaceutische commercie.

 

Sufgeprikt met vaccinaties.. Schandalig eigenlijk, als je bedenkt dat we feitelijk nog onvoldoende van de gevaren zijn doordrongen. Vaccinaties zijn simpelweg geen 'Hosanna!'-middel..!

2 Zorgelijke kanttekeningen
Als onze aangeboren immuniteit een grotere rol speelt in de bescherming tegen infecties, dan zullen we ons moeten afvragen of het vaccineren van babies in hun eerste levensjaar wel zin heeft. Zij zitten de eerste 6 maanden, mogelijk zelfs hun hele eerste jaar, nog in de bescherming van moeders immuunrespons en kunnen zelf nog geen antilichamen opbouwen. Dit betekent dat een vaccinatie onder de 1 jaar geen effect kan hebben.

Als de cellulaire afweer in onze weefsels zo’n grote rol spelen, dan lijkt het me niet meer dan logisch en verstandig om te onderzoeken wat er gebeurt als deze immuuncellen worden geconfronteerd met een vaccin. De virusprik komt namelijk in ons spierweefsel terecht. Er zijn aanwijzingen dat de lokale cellulaire immuniteit juist wordt afgeremd. Medici zullen zich moeten afvragen of vaccineren mogelijk schade toebrengt aan ons immuunsysteem. Ook dit is een terrein dat veel serieuzer moet worden onderzocht.

Gezondheid is ons grootste goed en dat moet niet alleen kunnen rekenen op zorgvuldigheid, maar ook op wijsheid en liefde.

 

Relevante links:

De Immuunrespons

Ons Immuunsysteem

Fundament onder Vaccinaties valt uit

Gevaren Vaccinaties die niet worden verteld (Engelstalig artikel van Dr. Blaylock)

51 gedachten over “Barst in de vaccinatie-theorie!

 1. Mooi Artikel Ellorene!
  Ik heb me altijd verbaasd over de extreme belangrijkheid die aan antilichamen toegekend wordt. Het immuunsysteem is een SYSTEEM! Als je het even laat bezinken houdt de theorie dat antilichamen DE (enige) factor zijn die ons beschermen geen stand. Net zoiets als dat je van het spijsverteringsSYSTEEM gaat zeggen: “we hebben alleen maar onze slokdarm nodig om voedsel te verteren en op te nemen” en dan maar een hele grote slokdarm kweken! Heel kort door de bocht.
  En dan te bedenken dat ons begrip over de werking van het immuunsysteem (na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem in het menselijk lichaam) nog maar heel beperkt is. Ik krijg dan zo’n gevoel van: waar zijn we toch in hemelsnaam mee bezig? Gevaarlijk spelletje hoor. En dat in de lichamen van onze eigen kinderen!

  1. Het geheel is altijd meer dan de som der delen. Iets op delen in kleinere stukjes doet mij steeds verder van de werkelijkheid afstaan. Onze werkelijkheid wordt dan een grote leugen. Alleen maar denken zal mij uiteindelijk doden omdat ik door de bomen het bos niet meer zie. Het kleine stukje belangrijker acht dan het geheel. Het stukje krijgt alle credits wat het niet verdient. Het stukje wordt misvormd, gelabeld, getagd, in een hokje gestopt. Het maakt geen deel uit meer van het geheel. Het gaat een eigen leven leiden. Het wordt gezien als vijand, het gaat zich verdedigen want het wil overleven en niet leven. Het gaat vechten of vluchten. Zo creeer ik mijn eigen ziekte. Zonder dat ik er erg in heb (onbewust) pleeg ik zelfmoord. De hele wereld draait om polariteiten. Onbewust doe ik aandat pelletje mee. Gisteren waren het T cellen vandaag B cellen? Gaan we nu het hele alfabet langs. En als we dan daarvoor geen letters genoeg hebben, zijn we allemaal dood. En wat hebben we dan geleerd . Eigenlijk helemaal niets. Een eerste leugen over een virus kan nooit ongedaan worden door een volgende leugen. Iets wat in basis fout is ga je toch niet verder analyseren. Het wordt complexer bij de waarheid komen doe je gewoonweg niet. Want de oplossing is altijd simpeler. Laat die virus gewoon met rust en het verdwijnt uit uw wereldbeeld. En wat je niet meer kent zal je ook niet meer lastig vallen. B cellen is een geruststelling maar voor hoelang? Ook weer een illusie die ik zelf creeer? Vooral mij niet geloven. Balans is het enige wat telt.

  2. toeliching: 1.1 lees de Olivier B. Bommelreeks en ‘u begrijpt wat ik bedoel’. Maarten Toonder is mijn Ziener , misschien ook voor u?

 2. Het bestaan van een immuunsysteem is 1 van de 5000 aannames waar de medische “wetenschap” zich van bedient.
  Niemand weet hoe dat immuunsysteem precies werkt en kan het bestaan wetenschappelijk aantonen.
  Daarmee is er geen onderbouwing voor enten, want enten gaat uit van stimuleren van een immuunsysteem.

  Voortdurend hebben ze het over virussen die ook niet aangetoond kunnen worden.

  Wat wel logisch is, is de lezing van Caroline Markolin met de titel Virus Mania – The truth about “Infectious” Diseases die tevens de HIV-Aids leugen aantoont.

  https://vimeo.com/album/1742043/video/31735749

  1. Ik vertrouw op mijn instinct en die zegt: NIET vaccineren.
   Maar hoeveel mensen hebben dit nog en durven er ook nog op te vertrouwen?

  2. meneer Onneweer,
   instinct is dat vechten tegen of vluchten voor een vaccinatie?
   In elk geval u hebt gelijk instinct is de vaccinatie te proberen ‘overleven’.

  3. nog even terzijde meneer A. Onneweer.
   Als ik u naam zie krijg ik het gevoel van ‘donder en bliksem’ waar heb ik hem eerder gezien. Niets van aantrekken hoor. Denk maar die is gek! Groetjes.

 3. Interessant artikel, maar ik zou de schrijver er op willen attenderen dat het zeer storend is om een artikel te lezen met drie keer in de zelfde alinea een zin die met ‘maar’ begint. Voelt u zich alstublieft niet aangevallen, het is alleen maar een tip: controleer uw grammatica en breng een beetje variatie in uw stukjes.

  1. Beste Stefano, dit grammaticale bloempje is me niet opgevallen. Ik ben meer ‘allergisch’ voor verkeerd geplaatste ‘d’ en ’t’.
   Het valt trouwens erg op dat de taal steeds meer verloedert omdat men (onterecht) op de taalcorrectie vertrouwt…
   ‘Maar’ je kunt ook teveel zout op slakken leggen!

  2. Ik zou zelfs willen toevoegen.. “Je kunt ook zout op téveel slakken leggen”..!

  3. @ guido
   @ a onneweer
   Daar wordt de partij voor de dieren niet vrolijk van … zout op slakken leggen, om over de slakken nog maar te zwijgen!

  4. Ik wil geen mieren neuken maar( vinden die mieren weer niet gezellig) dat gezeur over hoe mensen schrijven … ? Je moet wel een van de pot gerukte taalpurist wezen om daar over te struikelen ,ging het uiteindelijk niet om de boodschap?

  5. Ja isse nie goed, slegt sgrijfe
   Niemant snap jau mer. Is hed nau slapverwekkent of slapverwekkend of slapverwekkendt. Ik vint nedelants hel moilike tal.

  6. @ Stefano

   Vroeger op school schreef iedereen bij het begin van elke regel steeds; ‘Toen’ en ‘en toen’. Zelfs dat werd geaccpeteerd altijd met een 10! Wordt je een stuk ouder dat gaat dat vermoedelijk over in een ‘Maar’ en nog steeds is dat niet storend! Misschien heeft de schrijver wel last in het echt van stotteren en dan neem je dat dan ook niet kwalijk ook wel toch?!

  7. @ martijn
   nederlans was altyd al mijn goeiste taal

  8. Ach, ik houd dit soort regeltjes wel in stand in mijn schrijven. Het is je zo geleerd dus dan doe je dat zo. Net als dat je nooit met ‘ik’ mag beginnen… Toch stoor ik me er niet aan als een ander die fouten maakt. Ik zie alleen wel gelijk mijn Nederlands leraar voor me die het er op havo 3 er flink in ramde. Ook dat ie steeds een shagje van me moest hebben. Terwijl wij bezig waren met lesstof, stond meneer mijn shag op te roken. Geweldige mensen. Strak naar de kinderen en sluw als het om jezelf gaat.

   http://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U&feature=related

  9. Dubbel ‘er’ dat klopt niet. Heb mezelf al tik gegeven hoor! Wie nog meer fouten ontdekt, geef het door, ik ben nogal leergierig soms.

  10. ‘Een’ vergeten, auw! Zulluh we dan mâh weêh in moerstaal lullûh?
   Nêh, kost teveel dakkies. Van die ^

  11. Ik druk er net een uit, dus mij heb je er niet mee ….. ben taalpurist af ga nu voor taalhumorist

  12. Is er nog geen koffie dan is het tijd voor mijn slaapje

  13. Dagt altijt dattut de zwarten markt was , weetjewel waar je een gulpje voor in de guisgouden kon kopen .

  14. Kan je die ook al met zwarte equis kopen ,of heb je dan belastingvrijgeld nodig?

  15. Ah , vandaar dat ze al die uitgeprotesteerde asielzoekers wegdoen .

  16. Ach ja sinds “die putzfrau”uit mijn leven verdwenen is moet ik alle vlekken zelf verwijderen vandaar…

  17. De koffie sla ik daar altijd over, ga altijd gelijk aan de shoarma met heel veel knoflook, dan is iedereen daar goedlachs, buigzaam, vriendelijk zwaaiend op afstand en heb ik ook gelijk alle rust om me heen. Wat wil een mens met Charisma & EGO nog meer?!

  18. Lekkâh! Van de week nog een flinke lamsshoarma naar binnengewerkt. Eerst twee pitabroodjes vol, de rest met patat. Heel veel knoflook. Viel wel zwaar dit keer moet ik zeggen. Beetje te veel besteld maar na hard werken wil je wel flink bunkeren. Goeie shoarma boer erbij gekregen hier, gratis thuisbezorgd. Zo nu en dan best wel heel lekker.

  19. Maar is helemaal niet erg. We leven immers in een gepolariseerde wereld. Een wereld die alleen (daar heb je hem weer) maar bestaat uit tegenstellingen. Is dat niet dubbelop? Jammer dan!
   En wat is taal nu eigenlijk ook toch maar verzonnen om elkaar ‘gek’ te maken. Ik luister zo al helemaal niet meer wat mensen. Ik luister meer naar de toonhoogtes en de gebaren die een persoon maakt. Probeer ‘ns een andere duidelijk te maken wel met geluid maar zonder ‘woorden’ uit te spreken. Da’s pas echt ‘lachen’. Of verzin je eigen ‘dialect’ zo als Martijn. Da’s kicken man! Ook leuk is praten over een ondewerp met ander waar de omgeving ‘de ballen’ ervan snapt. Ik zeg er altijd bij het is alleen bestemd voor ingewijden. Zo het is weer genoeg voor the time being. En over taal waar maak ik me druk om!

  20. Martijn,
   shoarma met patat vind ik zo nu en dan ook lekker. Misschien een beetje belerend door vooraf 2 glazen kraanwater te drinken wil het bij wel helpen om die ‘hoeveelheid’ vlees goed te verwerken. En ik heb dan geen zwaar gevoel meer op mijn maag. Het is even wennen tussen eten door water drinken maar ik doe nu niet anders. Maar altijd bewust genieten hoor anders heeft het nog geen zin! We hebben met ze allen druk, drukker en nog drukker en vergeten ….onszelf.

  21. @ lezer

   Niet iedereen heeft het ‘druk’, ‘druk’ is een stopwoordje van iedereen om de ander ‘slim’ af te zijn. De ’tijd’ nemen er voor en het genieten van al dat ‘lekkers’ doet meer een deugd dan als je alles dan ook zo maar door slikt zonder goed te kauwen. Gefilterd kraan water doet nog meer toedracht dan ongefilterd water met addictieve toevoegingen.

   Ik ga meestal Shoarma nuttigen bij een goede vriend van me die ook shoarmaatje oorlog verkoopt:
   http://img404.imageshack.us/img404/9952/libischevriend.jpg

  22. Ik ben opgehouden mij nog te storen aan taal-en spellingfouten en laat mij niet meer uit mijn onvertsoorbare sereniteit halen.
   Wel valt het heel erg op dat de NL het verschil niet kennen tussen ‘als’ en ‘wanneer’, en ‘dat’ en ‘wat’. Voor hen is het altijd ‘als’ en ‘wat’, al zou er ‘wanneer’ en ‘dat’ moeten staan. Ik denk dat het gewoon gemakzucht is.

  23. @ anelle
   Ach ja zo stoorde ik me nogal aan het foutieve gebruik van U, Uw en jou, jouw, nog steeds denk ik dat mensen niet meer weten wat ze daarover geleerd hebben. Is het overigens niet zo, dat in taalspellen de vlamingen een grotere en vooral een meer accurate kennis der nederlandse taal ten toon spreiden dan hollanders?

 4. Jezus, wat een geneuzel in deze reacties.
  Waar het om gaat is dat de hele vaccinatiepraktijk nu eindelijk zo bloot is als de keizer…
  Voor mensen die zich al langer hebben verdiept in de historische achtergronden en praktische resultaten was het al eerder duidelijk dat de vaccinatie agenda er één is van het zaaien van dood en verderf…
  Misschien dat bovenstaand artikel ook degenen kan wakker maken die altijd wetenschappelijk bewijs willen zien van wat zich onder hun neus afspeelt.

  1. Désiréé,

   Ook vanuit German New Medicine inzichten over de onzin (en het gevaar) van vaccinaties.

   Op Vimeo en YouTube staan heldere lezingen van Caroline Markolin over dit onderwerp en vele anderen.

   Heel interessant kennis te nemen van de inzichten vanuit GNM. Wellicht ken je ze al.

 5. Bah, ik wilde ook reageren maar voel me onpasselijk van de commentaren der (on)volwassenen!
  Het gaat over het jullie eigen kinderen,en er wordt gereageerd als ’n stel kleuters!

  1. Dag Ad, ik wil dat graag uitleggen, maar in de basis heb je gelijk..! De mensen hier op dit blog, kennen elkaar al jááren..! Dat betekent dat ‘ze’ snel van het onderwerp ‘afglijden’ en elkaar méér vertellen, dat ze van het topic afdwalen.
   Maar dat betekent niet dat ze geen respect hebben voor het onderwerp; een foutje dat nogal eens gemaakt wordt, door de mensen als ‘kleuters’ te betitelen. En ook daar heb je we een punt, maar dat betekent niet dat er geen ander facet aan dit verhaal zit.. Door álles op één hoop te vegen doe je hen en jezélf tekort.. Amen!
   (En niet om je te ‘pakken’ te nemen o.i.d., maar maak je je er nu zelf ook niet ‘schuldig’ aan, door volledig ‘off-topic’ te reageren..??)

 6. Ons lichaam heeft geen stimulans nodig.. De natuur is perfect..
  Zelfs “ziektes” zijn er om bepaalde zaken op te lossen..

  Waarom zijn we bang geworden van de natuur, onszelf.. En leggen we alle verantwoordelijkheid en zorg bij mensen die opgeleid worden door de farmaceutische industrie..

  Het blijft mij een raadsel..

  Belanrijke zaken in” ziektes” blijft pure voeding en evt mineralen en kruiden..
  En we hebben zeker die vaccinaties niet nodig waar zoveel geld in omgaat..
  Integendeel..ze maken ons eigen imuunsysteem kapot..

  Maar iedereen is vrij om te denken en doen wat hij wil natuurlijk…

 7. Het punt is dat het focussen op alle negatieve dingen die gebeuren op deze wereld verloren energie is. Mensen die zich aangetrokken voelen en dus dit artikel lezen, het ook voelen en dus het tot zich door kunnen laten dringen, zijn in de ontdekkingsreis van hun bewustwording. Deze nieuwe informatie is meestal erg verwarrend voor het nieuwe bewustzijn. De afwijkende zaken hierboven en negatieve commentaren zijn zonde van de boodschap.

  Informatie verlies kunnen we ons niet veroorloven in deze tijd van ontwaken en de snelle ontwikkeling van het bewustzijn. We moeten voorzichtig omgaan met het onderbewustzijn en het pad van anderen. We zijn nog steeds verbonden met het grootste onderdrukkings en machts middel van onze huidige maatschappij “HET INTERNET” (Dezelfde macht die gebruikt word om ons zwak te houden d.m.v. vaccinaties houden de mensheid ook zwak door verwarring en angst te blijven manipuleren.)
  Er is dan ook niemand schuldig omdat diegene onbewust handelt ivm negatief denken. Dit is de “macht”. Laat je niet onderdrukken door woorden. Neem alleen positieve informatie die alleen op JOU van toepassing is tot je ( en of anderen waar je verantwoordelijk bent) en zorg dat je artikelen zoals dit ook kan zien als een positieve les voor je eigen leven. Aan alle dingen , gedachten en gebeurtenissen in je leven zitten een negatieve kan maar ook een positieve kant. Balans/ evenwicht heet dat, goed en kwaad, mooi en lelijk en blank en zwart enz…
  Diegene die dit geplaatst heeft is een boodschapper van ons geheel, hij of zij wil jullie alleen helpen om wakker te worden. Daarom bedank ik mijn mede broeder als vertaler van het universum voor deze post.

  Met vriendelijke groet,

  Simone Bank

 8. DAn nog even mijn waarheid/ reactie op het bewuste artikel hierboven. Al die onderzoeken worden gedaan door?…….”De regering oftewel DE MACHT”. Het is niet natuurlijk om dingen in te spuiten. Het is bedoeld om ons “DE KUDDE”bezig te houden en bang te maken enzo te onderdrukken. Zoals “HET PAPIERTJE DAT GELD HEET, POLITIEK, TV, MEDIA, KRANTEN, NIEUWS,ZIEKTES,TOEGEVOEGDE SUIKERS,DRUGS,MEDICIJNEN,ZIEKTEBEELDEN VACCINATIES EN OOK HET INTERNET. Als je echt jezelf durft te zijn! Verscheur je vaccinatie papieren en denk positief, leef plantaardig en eet veel fruit. Speel, creëer, denk vrij doe en leef zoals je het liefst zou willen zonder je wat aan te trekken van wat anderen van je vinden en zonder andere te schaden. Selfhealing is een onderwerp waar je positief van kan genezen zonder onderdrukking of toegevoegde chemicalien. Genees jezelf door de natuur, en als je toch dood gaat? Probeer je het de volgende keer gewoon weer want alles in het universum is energie… wij dus ook dus angst voor onderzoeken en vaccinatie, onderdrukking of wat dan ook is een energie blokkade, focus je op het positieve mensen. Laat je lichaam en brein in beweging komen en wakker worden. Succes allemaal. bedankt voor de post. veel liefs Simone Bank

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.